दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 सोनसळ3001009013
2 शिरसगाव58216032357
3 सोनकिरे124315221250
4 पाडळी48301910338
5 आसद31043224441
6 चिंचणी-वांगी021710235360
7 वांगी2020181787524173
8 अंबक1431310129465
9 मोहित्यांचे वडगांव1218546718272
10 देवराष्ट्रे144252555211118
11 शिरगांव03133110021
12 कुंभारगांव21011133223
13 बोंबाळेवाडी104013017035
14 अमरापूर580141129159
15 आंबेगाव81028426049
16 अपशिंगे60045110026
17 बेलवडे43129015034
18 भिकवडी खुर्द32128121332
19 चिखली30027512231
20 धानेवाडी15013013225
21 हणमंतवाडीये11032024031
22 हिंगणगाव बुद्रुक261847108321106
23 हिंगणगाव खुर्द668211130771
24 कडेपूर1797121626413140
25 कान्हरवाडी1201100102145
26 कारांदेवाडी101000406
27 खामभाले औंध15510266338
28 खेराडे विटा72103417337
29 खेराडे वांगी612635346384
30 कोतवडे26033117032
31 कोतिज70012110021
32 नेर्ली713116153046
33 नेवारी279591545610135
34 निमसोड7722604028
35 रामपूर54185326355
36 रायगांव35412120137
37 रेणुसेवाडी2201133012
38 साहोली221532133494111
39 सासपडे91029114339
40 शाळगाव311634193712149
41 SHELAKBAV470610433468
42 शिवाजीनगर (नहावी)71144120341
43 शिवनी25184483491112
44 तडसर782541443184
45 तोंडोली1020513610753
46 तुपेवाडी200000305
47 उपाळे मायणी58027032054
48 उपाळे वांगी76207016038
49 विहापूर104027726056
50 वडीये रायबाग690311033466
51 येडे106222633263
52 येतगाव511111221951
53 येवलेवाडी75133023143
54 वाजेगाव000000404
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 सोनसळ3001009013
2 शिरसगाव58216032357
3 सोनकिरे124315221250
4 पाडळी48301910338
5 आसद31043224441
6 चिंचणी-वांगी021710235360
7 वांगी2020181787524173
8 अंबक1431310129465
9 मोहित्यांचे वडगांव1218546718272
10 देवराष्ट्रे144252555211118
11 शिरगांव03133110021
12 कुंभारगांव21011133223
13 बोंबाळेवाडी104013017035
14 अमरापूर580141129159
15 आंबेगाव81028426049
16 अपशिंगे60045110026
17 बेलवडे43129015034
18 भिकवडी खुर्द32128121332
19 चिखली30027512231
20 धानेवाडी15013013225
21 हणमंतवाडीये11032024031
22 हिंगणगाव बुद्रुक261847108321106
23 हिंगणगाव खुर्द668211130771
24 कडेपूर1797121626413140
25 कान्हरवाडी1201100102145
26 कारांदेवाडी101000406
27 खामभाले औंध15510266338
28 खेराडे विटा72103417337
29 खेराडे वांगी612635346384
30 कोतवडे26033117032
31 कोतिज70012110021
32 नेर्ली713116153046
33 नेवारी279591545610135
34 निमसोड7722604028
35 रामपूर54185326355
36 रायगांव35412120137
37 रेणुसेवाडी2201133012
38 साहोली221532133494111
39 सासपडे91029114339
40 शाळगाव311634193712149
41 SHELAKBAV470610433468
42 शिवाजीनगर (नहावी)71144120341
43 शिवनी25184483491112
44 तडसर782541443184
45 तोंडोली1020513610753
46 तुपेवाडी200000305
47 उपाळे मायणी58027032054
48 उपाळे वांगी76207016038
49 विहापूर104027726056
50 वडीये रायबाग690311033466
51 येडे106222633263
52 येतगाव511111221951
53 येवलेवाडी75133023143
54 वाजेगाव000000404