दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 ऐनवाडी40033115026
2 आळसंद2817342110611145
3 बलवडी बुद्रुक62126126044
4 बलवडी खुर्द03056016232
5 बामणी125027423053
6 बानुरगड2011153013
7 बेनापूर1900025017
8 भडकेवाडी1200026011
9 भाग्यनगर0211315114
10 भाळवणी2015252215670146
11 भांबर्डे50016112126
12 भेंडवडे42544017036
13 राजधानी भेंडवडे010010507
14 भिकवडी बु.53023020033
15 भूड00811221134
16 चिखलहोळ3003609021
17 चिंचणी76101127043
18 मांगरूळ45332816041
19 मेंगणवाडी100100002
20 मोही3000219116
21 मुलणवाडी100001103
22 नागेवाडी63238229154
23 पंचशीलनगर1711232320
24 पळशी127532218251
25 पारे1429041412325110
26 पोसेवाडी66003016031
27 रेणावी32033712030
28 रेवणगाव07022022134
29 साळशिंगे521511128154
30 सांगोळे35021011022
31 शेंडगेवाडी000010607
32 सुलतानगादे13015011021
33 ताडाची वाडी000000202
34 तांदळगाव1410507018
35 वलखड1112007012
36 वासुंबे01201213019
37 वेजेगांव20131115326
38 वाळूज3010206012
39 माहुली39038115342
40 देवखिंडी20054017028
41 देवनगर001011003
42 ढवळेश्वर4141111120052
43 धोंडगेवाडी100001417
44 धोंडेवाडी11032012019
45 गार्डी181041223150
46 घनवाड744613126364
47 घोटी खुर्द1410105023154
48 घोटी बुद्रुक129444038071
49 गोरेवाडी1000257015
50 हिंगणगादे950010431059
51 हिवरे922223221052
52 जाधव नगर2200006010
53 जाधववाडी1104307016
54 जखीणवाडी0010118011
55 जोंधळखिंडी000032106
56 कळंबी411524621154
57 कमळापूर513205424053
58 करंजे881252351172
59 कार्वे31216621040
60 खंभाळे भा.135217210040
61 कुर्ली01033112020
62 लेंगरे134514153560110
63 मादळमुठी3200324014
64 वाझर2030145015
65 विटा शहर11002110015
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 ऐनवाडी40033115026
2 आळसंद2817342110611145
3 बलवडी बुद्रुक62126126044
4 बलवडी खुर्द03056016232
5 बामणी125027423053
6 बानुरगड2011153013
7 बेनापूर1900025017
8 भडकेवाडी1200026011
9 भाग्यनगर0211315114
10 भाळवणी2015252215670146
11 भांबर्डे50016112126
12 भेंडवडे42544017036
13 राजधानी भेंडवडे010010507
14 भिकवडी बु.53023020033
15 भूड00811221134
16 चिखलहोळ3003609021
17 चिंचणी76101127043
18 मांगरूळ45332816041
19 मेंगणवाडी100100002
20 मोही3000219116
21 मुलणवाडी100001103
22 नागेवाडी63238229154
23 पंचशीलनगर1711232320
24 पळशी127532218251
25 पारे1429041412325110
26 पोसेवाडी66003016031
27 रेणावी32033712030
28 रेवणगाव07022022134
29 साळशिंगे521511128154
30 सांगोळे35021011022
31 शेंडगेवाडी000010607
32 सुलतानगादे13015011021
33 ताडाची वाडी000000202
34 तांदळगाव1410507018
35 वलखड1112007012
36 वासुंबे01201213019
37 वेजेगांव20131115326
38 वाळूज3010206012
39 माहुली39038115342
40 देवखिंडी20054017028
41 देवनगर001011003
42 ढवळेश्वर4141111120052
43 धोंडगेवाडी100001417
44 धोंडेवाडी11032012019
45 गार्डी181041223150
46 घनवाड744613126364
47 घोटी खुर्द1410105023154
48 घोटी बुद्रुक129444038071
49 गोरेवाडी1000257015
50 हिंगणगादे950010431059
51 हिवरे922223221052
52 जाधव नगर2200006010
53 जाधववाडी1104307016
54 जखीणवाडी0010118011
55 जोंधळखिंडी000032106
56 कळंबी411524621154
57 कमळापूर513205424053
58 करंजे881252351172
59 कार्वे31216621040
60 खंभाळे भा.135217210040
61 कुर्ली01033112020
62 लेंगरे134514153560110
63 मादळमुठी3200324014
64 वाझर2030145015
65 विटा शहर11002110015