दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आंबेवाडी3012026216
2 आटपाडी45141223392010542300
3 औटेवाडी6000205013
4 आवळाई113068237875
5 बालेवाडी60053013027
6 बनपुरी41418018238
7 भिंगेवाडी100011205
8 बोंबेवाडी00011612424
9 चिंचले02114420234
10 देशमुखवाडी0010406314
11 धावडवाडी2100148016
12 दिघंची34246141891014210
13 गळववाडी801611023554
14 घानंद23038620446
15 घरनीकी45038322045
16 गोमेवाडी1350817448196
17 हिवतड510107318145
18 जांभुळणी52032116029
19 काळेवाडी1080517022
20 कामथ2213406119
21 कांकात्रेवाडी2110229017
22 करगणी413210199935182
23 कोठोळी35141140055
24 खंगोडवाडी1301407016
25 खरसुंडी149113047277
26 कुरुंदवाडी000010304
27 लेंगरेवाडी34064113435
28 लिंगीवरे010213014030
29 माडगुळ120000244563
30 माळेवाडी00010013014
31 मानेवाडी0003009113
32 मापटेमळा31016017432
33 मसळवाडी31020010319
34 मेत्की01203414125
35 मुढेवाडी0303107014
36 नेलकरंजी571115121455
37 निंबवडे2012181615401113
38 पाडळकरवाडी02124311023
39 पळसखेड63023611132
40 पारेकरवाडी10004012017
41 पाटरेवाडी800011410033
42 पिंपरी खुर्द53014520038
43 पिंपरी बुद्रुक61026610031
44 पूजारवाड11044114227
45 पूजारवाडी द.36231415034
46 राजेवाडी10001123127
47 शेटफळे26836133482109
48 तडवळे30011114020
49 तालेवाडी80155218342
50 उंबरगाव100442310033
51 विभुतवाडी42024212329
52 विठलापूर11130313834284
53 वाकसेवाडी20003311019
54 वळवण11110114019
55 वमाजी पाटील वाडी2103529022
56 झरे82123612034
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आंबेवाडी3012026216
2 आटपाडी45141223392010542300
3 औटेवाडी6000205013
4 आवळाई113068237875
5 बालेवाडी60053013027
6 बनपुरी41418018238
7 भिंगेवाडी100011205
8 बोंबेवाडी00011612424
9 चिंचले02114420234
10 देशमुखवाडी0010406314
11 धावडवाडी2100148016
12 दिघंची34246141891014210
13 गळववाडी801611023554
14 घानंद23038620446
15 घरनीकी45038322045
16 गोमेवाडी1350817448196
17 हिवतड510107318145
18 जांभुळणी52032116029
19 काळेवाडी1080517022
20 कामथ2213406119
21 कांकात्रेवाडी2110229017
22 करगणी413210199935182
23 कोठोळी35141140055
24 खंगोडवाडी1301407016
25 खरसुंडी149113047277
26 कुरुंदवाडी000010304
27 लेंगरेवाडी34064113435
28 लिंगीवरे010213014030
29 माडगुळ120000244563
30 माळेवाडी00010013014
31 मानेवाडी0003009113
32 मापटेमळा31016017432
33 मसळवाडी31020010319
34 मेत्की01203414125
35 मुढेवाडी0303107014
36 नेलकरंजी571115121455
37 निंबवडे2012181615401113
38 पाडळकरवाडी02124311023
39 पळसखेड63023611132
40 पारेकरवाडी10004012017
41 पाटरेवाडी800011410033
42 पिंपरी खुर्द53014520038
43 पिंपरी बुद्रुक61026610031
44 पूजारवाड11044114227
45 पूजारवाडी द.36231415034
46 राजेवाडी10001123127
47 शेटफळे26836133482109
48 तडवळे30011114020
49 तालेवाडी80155218342
50 उंबरगाव100442310033
51 विभुतवाडी42024212329
52 विठलापूर11130313834284
53 वाकसेवाडी20003311019
54 वळवण11110114019
55 वमाजी पाटील वाडी2103529022
56 झरे82123612034