दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 अचकनहळ्ळी103023114437
2 अक्कळवाडी3255217025
3 अमृतवाडी1221305014
4 अंकलगी18245121214233111
5 अंकले372214717052
6 अंत्राळ87225114241
7 आसंगी (जत)21205780480109
8 आसंगी (तुर्क)1001135011
9 आवंढी124164539071
10 बागलवाडी9110210111145
11 बागेवाडी35113016130
12 बाज14052019132
13 बालगांव1251210122053
14 बनाळी73254127049
15 बसर्गी44052511132
16 बेळोंडगी104146024150
17 बेळूंखी360311223149
18 बेवनुर6186113834086
19 भिवर्गी171279239077
20 बिळूर229262013349115
21 बिरनाळ4102537022
22 बोर्गी बुद्रुक61442614037
23 बोर्गी खुर्द100021307
24 लमाणतांडा (द.)2000206010
25 डफळापूर3117418175596157
26 दरीकोणुर55039313139
27 दरीबडची15102211331377
28 देवनाळ2393802027
29 धावडवाडी2031308118
30 धुळकरणवाडी0003017011
31 डोर्ली1200331313044
32 एकुंडी41023411833
33 घोलेश्वर94405227253
34 गिरगाव2283622530
35 गोंधळेवाडी3002407016
36 गुड्डापूर27114115031
37 गुगवाड454311715049
38 गुळवंची60036214031
39 गुलगुंजनाळ000000202
40 हळ्ळी30013310425
41 जाडर बोबलाद87152027050
42 जालीहाळ बुद्रुक510481191856
43 जलीहाळ्ळ खुर्द3134044120
44 जिरग्याळ1172913325070
45 कागनरी70142911337
46 कंठी2201449123
47 कारांजनगी63104516035
48 करेवाडी ति0104237017
49 कासलिंगवाडी000401106
50 खलाटी10002014017
51 खंडनाळ5204829333
52 खिलारवाड2113104113
53 खैराव1231921117156
54 खोजनवाडी310310622045
55 कोळगीरी1027236425
56 कोणबगी0002327115
57 कुणिकोणूर03032013021
58 को.बोबलाद51732216642
59 कोसारी51050317637
60 कुंडनूर1040132131061
61 कुलाळवाडी23012210020
62 कुंभारी78338324258
63 लकडेवाडी30115513028
64 लमाणतांडा (उटगी)4201207016
65 लवंगा100002205
66 लोहगाव63434218040
67 माडग्याळ1573610244188
68 माणिकनाळ4003049222
69 मेंढेगीरी1014153520
70 मिरवाड41010011017
71 मोकाशेवाडी00000615021
72 मोरबगी99122211036
73 मोटेवाडी0102016010
74 मुचंडी40013610226
75 नवाळवाडी1203007013
76 निगडी खुर्द22026010123
77 निगडी बुद्रुक950661125264
78 पांढरेवाडी2300308218
79 पांडोझरी90001110021
80 प्रतापपूर3125117222
81 रामपूर100622216038
82 रावळगुंडवाडी22279018141
83 रेवनाळ01210311018
84 पाच्छापूर7602269840
85 साळमळगेवाडी02001013117
86 सनमडी1070010224861
87 संख28142727216720186
88 शेड्याळ4413627128
89 शेगाव83300122542
90 शिंगणापूर25365221549
91 सिद्धनाथ14718131419682
92 सिंदूर3112813120
93 सिंगणहळ्ळी00123114122
94 सोनालगी13066116134
95 सोन्याळ9716231729395
96 सोरडी52064130048
97 सुसलाद10000014823
98 तिकोंडी51083217146
99 तिल्याळ2501015014
100 तिप्पेहळ्ळी2001415013
101 टोणेवाडी4200328019
102 उमदी611218242691133
103 उमराणी1164251113254
104 उंटवाडी4004346425
105 उटगी650431152990
106 वज्रवाड93057416549
107 वाषाण11315010526
108 व्हसपेठ812052316349
109 वायफळ313006533565
110 वाळेखिंडी1360714841089
111 वळसंग2171219041394
112 येळदरी61361067039
113 येळवी93037434060
114 हिवरे812114618151
115 करेवाडी को.5213324020
116 करंजगी71041012025
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 अचकनहळ्ळी103023114437
2 अक्कळवाडी3255217025
3 अमृतवाडी1221305014
4 अंकलगी18245121214233111
5 अंकले372214717052
6 अंत्राळ87225114241
7 आसंगी (जत)21205780480109
8 आसंगी (तुर्क)1001135011
9 आवंढी124164539071
10 बागलवाडी9110210111145
11 बागेवाडी35113016130
12 बाज14052019132
13 बालगांव1251210122053
14 बनाळी73254127049
15 बसर्गी44052511132
16 बेळोंडगी104146024150
17 बेळूंखी360311223149
18 बेवनुर6186113834086
19 भिवर्गी171279239077
20 बिळूर229262013349115
21 बिरनाळ4102537022
22 बोर्गी बुद्रुक61442614037
23 बोर्गी खुर्द100021307
24 लमाणतांडा (द.)2000206010
25 डफळापूर3117418175596157
26 दरीकोणुर55039313139
27 दरीबडची15102211331377
28 देवनाळ2393802027
29 धावडवाडी2031308118
30 धुळकरणवाडी0003017011
31 डोर्ली1200331313044
32 एकुंडी41023411833
33 घोलेश्वर94405227253
34 गिरगाव2283622530
35 गोंधळेवाडी3002407016
36 गुड्डापूर27114115031
37 गुगवाड454311715049
38 गुळवंची60036214031
39 गुलगुंजनाळ000000202
40 हळ्ळी30013310425
41 जाडर बोबलाद87152027050
42 जालीहाळ बुद्रुक510481191856
43 जलीहाळ्ळ खुर्द3134044120
44 जिरग्याळ1172913325070
45 कागनरी70142911337
46 कंठी2201449123
47 कारांजनगी63104516035
48 करेवाडी ति0104237017
49 कासलिंगवाडी000401106
50 खलाटी10002014017
51 खंडनाळ5204829333
52 खिलारवाड2113104113
53 खैराव1231921117156
54 खोजनवाडी310310622045
55 कोळगीरी1027236425
56 कोणबगी0002327115
57 कुणिकोणूर03032013021
58 को.बोबलाद51732216642
59 कोसारी51050317637
60 कुंडनूर1040132131061
61 कुलाळवाडी23012210020
62 कुंभारी78338324258
63 लकडेवाडी30115513028
64 लमाणतांडा (उटगी)4201207016
65 लवंगा100002205
66 लोहगाव63434218040
67 माडग्याळ1573610244188
68 माणिकनाळ4003049222
69 मेंढेगीरी1014153520
70 मिरवाड41010011017
71 मोकाशेवाडी00000615021
72 मोरबगी99122211036
73 मोटेवाडी0102016010
74 मुचंडी40013610226
75 नवाळवाडी1203007013
76 निगडी खुर्द22026010123
77 निगडी बुद्रुक950661125264
78 पांढरेवाडी2300308218
79 पांडोझरी90001110021
80 प्रतापपूर3125117222
81 रामपूर100622216038
82 रावळगुंडवाडी22279018141
83 रेवनाळ01210311018
84 पाच्छापूर7602269840
85 साळमळगेवाडी02001013117
86 सनमडी1070010224861
87 संख28142727216720186
88 शेड्याळ4413627128
89 शेगाव83300122542
90 शिंगणापूर25365221549
91 सिद्धनाथ14718131419682
92 सिंदूर3112813120
93 सिंगणहळ्ळी00123114122
94 सोनालगी13066116134
95 सोन्याळ9716231729395
96 सोरडी52064130048
97 सुसलाद10000014823
98 तिकोंडी51083217146
99 तिल्याळ2501015014
100 तिप्पेहळ्ळी2001415013
101 टोणेवाडी4200328019
102 उमदी611218242691133
103 उमराणी1164251113254
104 उंटवाडी4004346425
105 उटगी650431152990
106 वज्रवाड93057416549
107 वाषाण11315010526
108 व्हसपेठ812052316349
109 वायफळ313006533565
110 वाळेखिंडी1360714841089
111 वळसंग2171219041394
112 येळदरी61361067039
113 येळवी93037434060
114 हिवरे812114618151
115 करेवाडी को.5213324020
116 करंजगी71041012025