दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 18628../GMPT/Photo/18628../GMPT/Pramanptr/18628प्रमोद शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी01/01/19869422380915 View फोटो प्रमाणपत्र
2 19083../GMPT/Photo/19083../GMPT/Pramanptr/19083हौसाबाई पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी-7387565468 View फोटो प्रमाणपत्र
3 19032../GMPT/Photo/19032../GMPT/Pramanptr/19032चंद्रकांत कृष्णा चव्हाणआंबेवाडी06/01/19509869453694 View फोटो प्रमाणपत्र
4 19132../GMPT/Photo/19132../GMPT/Pramanptr/19132विश्वास मारुती चव्हाणआंबेवाडी12/05/19747875643859 View फोटो प्रमाणपत्र
5 19195../GMPT/Photo/19195../GMPT/Pramanptr/19195सावित्री विष्णू चव्हाणआंबेवाडी10/11/19729673612935 View फोटो प्रमाणपत्र
6 19281../GMPT/Photo/19281../GMPT/Pramanptr/19281वसंत भाऊ चव्हाणआंबेवाडी04/04/19479604433321 View फोटो प्रमाणपत्र
7 19411../GMPT/Photo/19411../GMPT/Pramanptr/19411सर्जेराव विठोबा धुमाळआंबेवाडी07/05/19469967461082 View फोटो प्रमाणपत्र
8 19461../GMPT/Photo/19461../GMPT/Pramanptr/19461द्रौपदा बजरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
9 19514../GMPT/Photo/19514../GMPT/Pramanptr/19514प्रकाश शामराव महिंदआंबेवाडी01/01/19819860483178 View फोटो प्रमाणपत्र
10 19544../GMPT/Photo/19544../GMPT/Pramanptr/19544आदित्य प्रकाश जाधवआंबेवाडी19/07/20077350680898 View फोटो प्रमाणपत्र
11 19580../GMPT/Photo/19580../GMPT/Pramanptr/19580आर्यन शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी16/12/20079561408451 View फोटो प्रमाणपत्र
12 19607../GMPT/Photo/19607../GMPT/Pramanptr/19607बाळाबाई सर्जेराव चव्हाणआंबेवाडी01/01/19579637253060 View फोटो प्रमाणपत्र
13 19639../GMPT/Photo/19639../GMPT/Pramanptr/19639सर्जेराव पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/19489637253060 View फोटो प्रमाणपत्र
14 19664../GMPT/Photo/19664../GMPT/Pramanptr/19664पुष्पा बजरंग जाधवआंबेवाडी10/02/19748652249522 View फोटो प्रमाणपत्र
15 19699../GMPT/Photo/19699../GMPT/Pramanptr/19699रुतिजा राजेंद्र भोसलेआंबेवाडी27/07/20029730831755 View फोटो प्रमाणपत्र
16 19703../GMPT/Photo/19703../GMPT/Pramanptr/19703सखुबाई मारुती चव्हाणआंबेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
17 9918../GMPT/Photo/9918../GMPT/Pramanptr/9918अजित सखाराम कांबळेअंत्री खुर्द-9657896609 View फोटो प्रमाणपत्र
18 9967../GMPT/Photo/9967../GMPT/Pramanptr/9967प्रशांत बाळासो पाटीलअंत्री खुर्द04/04/19929921023249 View फोटो प्रमाणपत्र
19 10011../GMPT/Photo/10011../GMPT/Pramanptr/10011संयोगिता संतोष पाटीलअंत्री खुर्द06/07/20109975550696 View फोटो प्रमाणपत्र
20 10078../GMPT/Photo/10078../GMPT/Pramanptr/10078संतोष शिवाजी पाटीलअंत्री खुर्द02/02/19909881516037 View फोटो प्रमाणपत्र
21 10117../GMPT/Photo/10117../GMPT/Pramanptr/10117शुभम शंकर पाटीलअंत्री खुर्द21/06/19969604343326 View फोटो प्रमाणपत्र
22 10167../GMPT/Photo/10167../GMPT/Pramanptr/10167अनिल किसन पाटीलअंत्री खुर्द30/12/19887350515294 View फोटो प्रमाणपत्र
23 10194../GMPT/Photo/10194../GMPT/Pramanptr/10194विनायक गुंगा सुतारअंत्री खुर्द22/05/19909822401266 View फोटो प्रमाणपत्र
24 10247../GMPT/Photo/10247../GMPT/Pramanptr/10247गिरीधर संभाजी कांबळेअंत्री खुर्द02/09/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
25 10297../GMPT/Photo/10297../GMPT/Pramanptr/10297सखुबाई श्रीपती चौगुलेअंत्री खुर्द01/06/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
26 10376../GMPT/Photo/10376../GMPT/Pramanptr/10376मानसिंग हरी पाटीलअंत्री खुर्द01/01/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
27 10400../GMPT/Photo/10400../GMPT/Pramanptr/10400वसंत कृष्णा झिमुरअंत्री खुर्द-  View फोटो प्रमाणपत्र
28 10418../GMPT/Photo/10418../GMPT/Pramanptr/10418आर्यन गणेश पाटीलअंत्री खुर्द10/09/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
29 10474../GMPT/Photo/10474../GMPT/Pramanptr/10474वैशाली रघुनाथ मुळीकअंत्री खुर्द13/02/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
30 10521../GMPT/Photo/10521../GMPT/Pramanptr/10521श्रेयस गजानन करांडेअंत्री खुर्द10/04/20037039737357 View फोटो प्रमाणपत्र
31 10553../GMPT/Photo/10553../GMPT/Pramanptr/10553सायली आनंदा पाटीलअंत्री खुर्द27/07/20017350526147 View फोटो प्रमाणपत्र
32 10584../GMPT/Photo/10584../GMPT/Pramanptr/10584नारायण श्रीपती पाटीलअंत्री खुर्द-9764667623 View फोटो प्रमाणपत्र
33 33392../GMPT/Photo/33392../GMPT/Pramanptr/33392शितल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
34 33414../GMPT/Photo/33414../GMPT/Pramanptr/33414सानिका सुभाष चौगुलेअंत्री बुद्रुक30/07/20109766995930 View फोटो प्रमाणपत्र
35 33452../GMPT/Photo/33452../GMPT/Pramanptr/33452सुनीता शंकर पाटीलअंत्री बुद्रुक-9766562757 View फोटो प्रमाणपत्र
36 33607../GMPT/Photo/33607../GMPT/Pramanptr/33607मालन तानाजी चौगुलेअंत्री बुद्रुक-9637195355 View फोटो प्रमाणपत्र
37 33625../GMPT/Photo/33625../GMPT/Pramanptr/33625बाळाबाई शामराव चौगुलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
38 33782../GMPT/Photo/33782../GMPT/Pramanptr/33782सचिन जगन्नाथ आढावअंत्री बुद्रुक28/05/19787028625301 View फोटो प्रमाणपत्र
39 33826../GMPT/Photo/33826../GMPT/Pramanptr/33826जयश्री संजय शिंदेअंत्री बुद्रुक01/06/19789527096115 View फोटो प्रमाणपत्र
40 33864../GMPT/Photo/33864../GMPT/Pramanptr/33864नामदेव केशव चव्हाणअंत्री बुद्रुक01/06/19519604137350 View फोटो प्रमाणपत्र
41 34568../GMPT/Photo/34568../GMPT/Pramanptr/34568महादेव दसरू पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
42 34923../GMPT/Photo/34923../GMPT/Pramanptr/34923प्रकाश रंगराव घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
43 34940../GMPT/Photo/34940../GMPT/Pramanptr/34940सुवर्ना सुभाष पाटीलअंत्री बुद्रुक01/06/1995  View फोटो प्रमाणपत्र
44 34951../GMPT/Photo/34951../GMPT/Pramanptr/34951महादेव विष्णू पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
45 34957../GMPT/Photo/34957../GMPT/Pramanptr/34957रामचंद्र धोंडिबा जाधवअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
46 34965../GMPT/Photo/34965../GMPT/Pramanptr/34965सुरेखा रंगराव कदमअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
47 34975../GMPT/Photo/34975../GMPT/Pramanptr/34975सुरज रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
48 34984../GMPT/Photo/34984../GMPT/Pramanptr/34984सुशांत शिवाजी पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
49 34990../GMPT/Photo/34990../GMPT/Pramanptr/34990शुभांगी भानुदास पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
50 34996../GMPT/Photo/34996../GMPT/Pramanptr/34996सुवर्ना काका आढावअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 प्रमोद शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी01/01/19869422380915
2 हौसाबाई पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी-7387565468
3 चंद्रकांत कृष्णा चव्हाणआंबेवाडी06/01/19509869453694
4 विश्वास मारुती चव्हाणआंबेवाडी12/05/19747875643859
5 सावित्री विष्णू चव्हाणआंबेवाडी10/11/19729673612935
6 वसंत भाऊ चव्हाणआंबेवाडी04/04/19479604433321
7 सर्जेराव विठोबा धुमाळआंबेवाडी07/05/19469967461082
8 द्रौपदा बजरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/1970 
9 प्रकाश शामराव महिंदआंबेवाडी01/01/19819860483178
10 आदित्य प्रकाश जाधवआंबेवाडी19/07/20077350680898
11 आर्यन शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी16/12/20079561408451
12 बाळाबाई सर्जेराव चव्हाणआंबेवाडी01/01/19579637253060
13 सर्जेराव पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/19489637253060
14 पुष्पा बजरंग जाधवआंबेवाडी10/02/19748652249522
15 रुतिजा राजेंद्र भोसलेआंबेवाडी27/07/20029730831755
16 सखुबाई मारुती चव्हाणआंबेवाडी- 
17 अजित सखाराम कांबळेअंत्री खुर्द-9657896609
18 प्रशांत बाळासो पाटीलअंत्री खुर्द04/04/19929921023249
19 संयोगिता संतोष पाटीलअंत्री खुर्द06/07/20109975550696
20 संतोष शिवाजी पाटीलअंत्री खुर्द02/02/19909881516037
21 शुभम शंकर पाटीलअंत्री खुर्द21/06/19969604343326
22 अनिल किसन पाटीलअंत्री खुर्द30/12/19887350515294
23 विनायक गुंगा सुतारअंत्री खुर्द22/05/19909822401266
24 गिरीधर संभाजी कांबळेअंत्री खुर्द02/09/1954 
25 सखुबाई श्रीपती चौगुलेअंत्री खुर्द01/06/1960 
26 मानसिंग हरी पाटीलअंत्री खुर्द01/01/1967 
27 वसंत कृष्णा झिमुरअंत्री खुर्द- 
28 आर्यन गणेश पाटीलअंत्री खुर्द10/09/2011 
29 वैशाली रघुनाथ मुळीकअंत्री खुर्द13/02/1988 
30 श्रेयस गजानन करांडेअंत्री खुर्द10/04/20037039737357
31 सायली आनंदा पाटीलअंत्री खुर्द27/07/20017350526147
32 नारायण श्रीपती पाटीलअंत्री खुर्द-9764667623
33 शितल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक- 
34 सानिका सुभाष चौगुलेअंत्री बुद्रुक30/07/20109766995930
35 सुनीता शंकर पाटीलअंत्री बुद्रुक-9766562757
36 मालन तानाजी चौगुलेअंत्री बुद्रुक-9637195355
37 बाळाबाई शामराव चौगुलेअंत्री बुद्रुक- 
38 सचिन जगन्नाथ आढावअंत्री बुद्रुक28/05/19787028625301
39 जयश्री संजय शिंदेअंत्री बुद्रुक01/06/19789527096115
40 नामदेव केशव चव्हाणअंत्री बुद्रुक01/06/19519604137350
41 महादेव दसरू पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
42 प्रकाश रंगराव घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
43 सुवर्ना सुभाष पाटीलअंत्री बुद्रुक01/06/1995 
44 महादेव विष्णू पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
45 रामचंद्र धोंडिबा जाधवअंत्री बुद्रुक- 
46 सुरेखा रंगराव कदमअंत्री बुद्रुक- 
47 सुरज रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
48 सुशांत शिवाजी पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
49 शुभांगी भानुदास पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
50 सुवर्ना काका आढावअंत्री बुद्रुक- 
51 समीर रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
52 महादेव बळी गावडेअंत्री बुद्रुक- 
53 विद्या शिवाजी चांदणेअंत्री बुद्रुक- 
54 उज्ज्वल शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
55 सुरज शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
56 तानाजी वामन आढावअंत्री बुद्रुक- 
57 सागर सदाशिव माळीअंत्री बुद्रुक- 
58 सुमन रंगराव गुरवअंत्री बुद्रुक- 
59 भूषण भगवान पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
60 बाळाबाई पाटलू सावंतअंत्री बुद्रुक- 
61 आक्काताई बाळाराम सावंतअंत्री बुद्रुक- 
62 चंदर हिंदुराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
63 जयसिंग बाळू घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
64 मंगल भगवान घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
65 मुक्ताबाई बाळू पवारअंत्री बुद्रुक- 
66 बाळाबाई पांडुरंग पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
67 तानाजी शंकर घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
68 रंगराव पांडुरंग घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
69 श्रद्धा शिवाजी गावडेअंत्री बुद्रुक- 
70 नाथू आनंदा सावंतअंत्री बुद्रुक- 
71 दर्शना दादासो चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
72 सुनीता महादेव गुरवअंत्री बुद्रुक- 
73 महादेव अशोक चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
74 जितेंद्र सुरेंद्र चव्हाणअंत्री बुद्रुक- 
75 शीतल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक- 
76 शालन कृष्णात मानकरअंत्री बुद्रुक- 
77 शारदा जयसिंग पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
78 चंदर ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक- 
79 कमल बाबाजी मानकरअंत्री बुद्रुक- 
80 सुरज धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक- 
81 पोपट यशवंत म्होप्रेकरअंत्री बुद्रुक- 
82 मनीषा दिनकर मानकरअंत्री बुद्रुक- 
83 हिंदुराव ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक- 
84 लक्ष्मी पोपट म्होप्रेकरअंत्री बुद्रुक- 
85 अश्विनी नामदेव मानकरअंत्री बुद्रुक- 
86 रोहित धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक- 
87 किसाबाई श्रीपती पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
88 कलाबाई मानू चौगुलेआरळा01/06/19507028242537
89 विशाल अशोक झाडेआरळा01/06/19919096166739
90 मनोहर विष्णू पोळआरळा01/06/1974 
91 आकाराम रामचंद्र येसलेआरळा01/06/1947 
92 महादेव विष्णू पोळआरळा01/06/1977 
93 लक्षमण ज्ञानू येसलेआरळा01/06/1977 
94 वैजंता विष्णू पोळआरळा01/06/1968 
95 भिमराव किसन येसलेआरळा01/06/19669623639219
96 नचिकेत दत्तात्रय पाटीलआरळा28/10/2003 
97 सुनील शामराव पाटीलआरळा01/06/1986 
98 लक्ष्मण रघुनाथ सावंतआरळा- 
99 शोभा शिवाजी चौगुलेआरळा07/06/19769503959020
100 अभिषेक यशवंत कांबळेआरळा10/08/1996 
101 विलास गोविंद सूर्यवंशीआरळा01/06/19529766790627
102 पल्लवी शिवाजी भुसारीआरळा01/06/19929970167299
103 उज्वला रमेश येसलेआरळा19/06/1992 
104 नामदेव रामचंद्र येसलेआरळा01/06/19557798586260
105 सोनाक्षी सचिन चौगुलेआरळा23/02/2013 
106 सारिका प्रकाश सूर्यवंशीआरळा13/06/19789420340839
107 गणपती पांडुरंग कांबळेआरळा01/06/19717219058712
108 शामराव कोंडीबा निर्मळआरळा02/06/19669673649533
109 संगिता बाळू धामणकरआरळा01/06/19559823055799
110 दिलशाद मोहिद्दीन डांगेआरळा-9766950592
111 गोजाबाई साधु गोरिवलेआरळा28/07/19989145141187
112 राजाराम बाळकू बेरडेआरळा01/06/1972 
113 शिवाजी आनंदा पतकेआरळा08/01/1987 
114 LAXMI PRAKASH PETKARआरळा21/06/19709860627301
115 सुजाता शिवाजी पाटीलआरळा05/03/19917038497715
116 आनंदा भाऊ भाडूगलळेआरळा01/06/19709657810211
117 यशवंत प्रकाश भाष्टेआरळा04/12/19878775039478
118 गणेश लक्षमण येसलेआरळा10/07/19999673646854
119 मारुती लक्षमण घोड्वीलआरळा01/06/19659960520487
120 अस्मिता लक्षमण येसलेआरळा27/06/2002 
121 अनिता लक्षमण येसलेआरळा11/05/1992 
122 मनिषा गणपती पाटीलआरळा01/06/19759975297907
123 बाळकृष्ण विष्णू पोळआरळा- 
124 वंदना ज्ञानदेव येसलेआरळा20/03/19919594428023
125 रिया सर्जेराव जाधवआरळा17/06/2008 
126 प्रिया अर्जुन जाधवआरळा23/11/2000 
127 आरती अर्जुन जाधवआरळा14/06/2005 
128 कृष्णात रामचंद्र भाष्टेआरळा01/06/1988 
129 प्रकाश रामचंद्र सवतेकरआरळा01/07/19969168025043
130 सोनाली मधुकर चौगुलेआरळा25/12/19989665574955
131 शामराव आबा चौगुलेआरळा02/06/19507219808606
132 आनंदा गोपाळा सूर्यवंशीआरळा15/07/19359503972820
133 शंकर विष्णू पाटीलआरळा01/06/1970 
134 सुनील संभाजी पाटीलआरळा05/11/19957507498232
135 हणमंत प्रकाश भाष्टेआरळा- 
136 सर्जेराव मारुती पाटीलआरळा01/06/19559503414450
137 रितेश प्रकाश शिंदेआरळा01/04/2005 
138 गणपती तुकाराम येसलेआरळा01/06/19719594084004
139 मंगेश ज्ञानदेव भाष्टेआरळा01/01/2001 
140 लक्षमण रामचंद्र भाष्टेआरळा01/06/19789156121828
141 सौरभ बाळकृष्ण गुरवआरळा24/09/1999 
142 हनमंत ज्ञानदेव तुपारेआरळा13/10/19849503494249
143 अश्विनी राजाराम बाबरआरळा29/08/1991 
144 स्नेहल संजयकुमार देशपांडेआरळा24/09/19789730935824
145 नंदा सदाशिव पाटीलआरळा01/06/19759689402763
146 आनुबाई भिकू बेरडेआरळा01/04/19657028242535
147 हरिबा विष्णू येसलेआरळा01/06/19719987483366
148 मारुती पांडू चव्हाणआरळा01/06/1965 
149 बाजीराव भैरू पाटीलअस्वलेवाडी01/06/19829822414511
150 बाबासो सखाराम खोतअस्वलेवाडी02/05/19767709706233
151 बाळू यशवंत खोतअस्वलेवाडी01/06/1957 
152 सिंधुताई शिवाजी खोतअस्वलेवाडी01/06/19689921856536
153 नंदाताई गणपती जाधवअस्वलेवाडी01/06/1980 
154 मंगल चंदकांत गिरीगोसावीऔंढी26/10/19649503741385
155 रोहन सुरेश शिंदेऔंढी14/03/20019766825527
156 आशाताई सुभाष घेवंदेऔंढी01/01/19777709773526
157 अश्वनी सयाजी खोतऔंढी13/07/20037387630036
158 संदीप गुंगा कदमऔंढी07/05/19829860651085
159 स्नेहा दादासो लोहारऔंढी24/11/20119975949599
160 दिनकर गणपती पाटीलऔंढी01/06/19608698902817
161 दादासो बाळकृष्ण लोहारऔंढी19/02/19769975949599
162 अंतु भाऊ मोरेबांबवडे01/01/19489922483857
163 संदिप कृष्णा गायकवाडबांबवडे01/01/19839158197691
164 अक्षय संपत पवारबांबवडे21/03/1997 
165 सतपाल भूपाळ पाटीलबांबवडे04/05/19879637148942
166 बबन राऊ मोरेबांबवडे01/01/1960 
167 संगिता सुरेश भडकमकरबांबवडे10/10/19817387255845
168 शरद भिमराव धुमाळबांबवडे01/01/19868788401698
169 बाळू दादू किवळेबांबवडे19/09/1946 
170 रिना गुणपाल पवारबांबवडे20/09/2000 
171 संजय बाजीराव जाधवबांबवडे28/07/1997 
172 हिराबाई गजू भडकमकरबांबवडे01/01/19487719868784
173 श्रीकांत ज्ञानू हिंगणेबांबवडे01/01/19627776883059
174 स्वरा संजय बनसोडेबांबवडे19/04/20148308925910
175 दत्तात्रय रामू खोपडेबांबवडे01/06/1983 
176 भाऊसो विष्णू जाधवबांबवडे01/01/19667038740816
177 महावीर गणपती पाटीलबांबवडे06/03/19769657684312
178 गोपाळ तुकाराम हिंगणेबांबवडे05/12/19519892956558
179 शंकर ज्ञानू हिंगणेबांबवडे06/04/19649075719804
180 शंकर ज्ञानू खोपडेबांबवडे-9702550642
181 दादासो विष्णू जाधवबांबवडे01/01/19689503880385
182 अंतू रामचंद्र मोरेबांबवडे01/01/1940 
183 रमेश शांतिनाथ पाटीलबांबवडे24/03/19739552664584
184 अवधूत शंकर हिंगणेबांबवडे01/01/20057028601397
185 पदमाताई अंतू मानेबांबवडे01/01/19539822734800
186 सरसाबाई ज्ञानू ताटेबांबवडे01/01/19597773970953
187 कल्पना श्रीकांत हिंगणेबांबवडे01/01/19677776883059
188 सुनिल जनार्दन धुमाळबांबवडे01/01/19707744030867
189 साहिल उल्हास पापर्डेकरबांबवडे20/10/20008530531548
190 आशाताई भानुदास मस्करबेलदारवाडी-9145024876
191 शिवाजी सीताराम घारगेबेलदारवाडी14/06/1976 
192 राजेश महादेव बिलास्करबेलदारवाडी21/08/2009 
193 भानुदास मस्कर प्रेरणाबेलदारवाडी19/11/2007 
194 भानुदास विष्णू मस्करबेलदारवाडी05/01/1980 
195 विलास गणपती शेवाळेबेलदारवाडी01/06/19619921330626
196 आदित्य भानुदास मस्करबेलदारवाडी21/08/2009 
197 शोभा गंगाराम घारगेबेलदारवाडी02/06/1968 
198 संगीता शिवाजी पाटीलबेलेवाडी- 
199 मालुबाई दत्तू जाधवबेलेवाडी- 
200 नकुशी शिवाजी जाधवबेलेवाडी02/02/19859594816509
201 काजल सुनील जाधवबेलेवाडी- 
202 श्रीरंग महिपती जाधवबेलेवाडी01/06/19659011624245
203 जान्हवी जयवंत कांबळेइंगरूळ15/01/20157083188474
204 सुरज जयवंत माळीइंगरूळ20/07/19988380956490
205 सुजाता भगवान चव्हाणइंगरूळ02/06/19777350617132
206 बाळासो हिंदुराव कांबळेइंगरूळ29/10/1962 
207 सावंता आबासो कांबळेइंगरूळ26/07/19679604878526
208 अक्षता राजेंद्र पंडितइंगरूळ03/08/19988888491549
209 विकास जालिंदर कांबळेइंगरूळ16/08/20059922896512
210 तानाजी जगन्नाथ कांबळेइंगरूळ31/12/19789011857727
211 प्रज्ञा दादासो भिंगारदिवेइंगरूळ24/11/19909011867195
212 श्रेयश जयवंत कांबळेइंगरूळ07/08/2011 
213 सक्षम संदीप कांबळेइंगरूळ03/09/20079657474044
214 सुरेश आत्माराम कांबळेइंगरूळ01/06/19808308236595
215 सुरज कुमार भिंगारदिवेइंगरूळ-9763373695
216 अशोक विश्वास माळीइंगरूळ22/06/19929767713476
217 रविराज भगवान ढोलेइंगरूळ22/06/19897721851725
218 संतोष बबन माळीइंगरूळ- 
219 सिंधुताई कृष्णा चौगुलेइंगरूळ01/06/19559767003640
220 आरती विजय पाटीलइंगरूळ01/11/19929922862430
221 सुवर्णा संभाजी जंगमइंगरूळ09/07/19897741814538
222 सुजाता रंगराव पचुंबरेइंगरूळ07/05/19777719819080
223 सानिका शिवाजी कदमइंगरूळ09/08/20078975395579
224 रंगराव देवाप्पा पोखलेकरइंगरूळ01/06/19417350889074
225 संतोष रंगराव पोखलेकरइंगरूळ01/06/19849040453503
226 सलीम इलाई मुल्लाइंगरूळ01/06/19859119469768
227 संभाजी भगवान यादवइंगरूळ02/06/19609921200854
228 संदीप बाबासो चव्हाणइंगरूळ16/09/19917798088044
229 शुभम संजय यादवइंगरूळ31/01/20039552561783
230 राजू भास्कर जाधवइंगरूळ01/06/19697350332966
231 गुणाजी शंकर सुतारइंगरूळ08/04/19769049635066
232 वसंत गणपती यादवइंगरूळ01/06/19557775912168
233 संकेत संतोष पोखलेकरइंगरूळ12/05/20069040453503
234 परशुराम मारुती कुरणेइंगरूळ25/11/19888698096701
235 तानाजी दादू मानेइंगरूळ02/06/19667719804133
236 अर्जुन राजाराम चौगुलेइंगरूळ12/02/19757083739315
237 साधना आनंदराव कांबळेइंगरूळ07/05/1979 
238 दीपक बाबुराव पाटीलउपवळे13/07/19639422282832
239 प्रवीण रंगराव पाटीलउपवळे25/04/1980 
240 अमोल अशोक कदमउपवळे01/06/19919123033081
241 आकाश दिलीप गायकवाडउपवळे17/10/20029921585576
242 सूर्यकांत शंकर कदमउपवळे25/05/19869763733555
243 प्रतीक्षा लक्ष्मण पाटीलउपवळे25/06/2011 
244 सविता लक्ष्मण पाटीलउपवळे19/05/1983 
245 सुभाष श्रीपती कदमउपवळे01/06/19739527920715
246 संपत दादू कदमउपवळे01/06/1952 
247 विठ्ठल धोंडी इंगवलेउपवळे19/07/19467387341013
248 वसंत शामराव कदमउपवळे01/06/19639657204823
249 विठ्ठल धोंडी कदमउपवळे01/06/19479404366551
250 अजित बाबासो पाटीलउपवळे13/11/19819552442733
251 मानसिंग शामराव शेवडेउपवळे01/06/1972 
252 आक्काताई महादेव सावंतउपवळे01/06/19518975395619
253 स्वानंद महादेव कदमउपवळे19/09/20107350757333
254 नामदेव धोंडी कदमउपवळे01/06/19509921235762
255 अनिल गणपती कांबळेउपवळे01/06/1971 
256 भीमराव ज्ञानू कांबळेउपवळे25/06/1963 
257 निवास सदाशिव कदमउपवळे25/06/1976 
258 पद्माताई ज्ञानू पाटीलउपवळे01/06/19539767858352
259 अशोक बाळकृष्ण पाटीलउपवळे02/08/19519921774793
260 माया बजरंग सावंतउपवळे01/06/19748975395619
261 अप्पा शिवाजी शिवमारेउपवळे01/06/1951 
262 सुजल शंकर वाघमारेउपवळे24/05/20048379994637
263 कुमार बाजीराव कदमउपवळे20/07/1976 
264 विजया गोरख कदमउपवळे01/06/19819850465436
265 विनोद भागोजी आडसूळउपवळे10/06/1991 
266 जयश्री बाजीराव गायकवाडउपवळे01/06/1975 
267 अशोक दिलीप गायकवाडउपवळे17/05/20009921585576
268 अश्विनी अशोक कदमउपवळे01/01/19899623528071
269 विजय संपत कांबळेउपवळे01/06/19699420437675
270 सुवर्णा पांडुरंग शेवडेउपवळे- 
271 उत्तम जगनाथ सावंतकोंडाईवाडी01/06/19849702944711
272 चिमा बाई बंडू सावंतकोंडाईवाडी01/06/19657350836918
273 राजाराम निवृत्ती पाटीलकोंडाईवाडी01/06/19477738895776
274 नीलिमा निवृत्ती सावंतकोंडाईवाडी24/02/20047738175524
275 महादेव दादू पडवळकोंडाईवाडी01/06/19629769892781
276 विठ्ठल ज्ञानू सपकाळकोंडाईवाडी01/06/19468692052084
277 जगन्नाथ कृष्णा सावंतकोंडाईवाडी01/06/19529702944711
278 श्रीपती शामराव पडवळकोंडाईवाडी01/06/19658888430977
279 अक्षय सर्जेराव पाटीलकोंडाईवाडी20/09/19978828592612
280 रेखा भीमराव लाडकोंडाईवाडी01/06/19689146549012
281 सुनीता यशवंत लाडकोंडाईवाडी01/05/19848652684420
282 विठ्ठल यलाप्पा लाडकोंडाईवाडी01/01/19509960944886
283 दादासो शंकर सावंतकोंडाईवाडी01/06/19758390372926
284 श्रीकांत बाळू पाटीलकोंडाईवाडी01/01/19887775813755
285 सत्यवान तुकाराम सावंतकोंडाईवाडी10/06/19857218243007
286 इंदुबाई ईश्वर लाडकोंडाईवाडी- 
287 सायली दादासो पाटीलकोंडाईवाडी- 
288 प्रमोद अशोक सावंतकोंडाईवाडी02/11/20019987486310
289 शंकर राजाराम सावंतकोंडाईवाडी03/05/19948698146350
290 कलाबाई राजाराम पाटीलकोंडाईवाडी01/01/19669850107279
291 काशिनाथ शिवाजी सावंतकोंडाईवाडी01/05/19809594407429
292 धनाजी श्रीरंग सावंतकोंडाईवाडी04/09/19899930113603
293 गणेश भीमराव घोडेकोकरुड01/06/19897350799070
294 तुकाराम महादेव पाटीलकोकरुड01/06/19677709083202
295 प्रदीप महिपती गोधडेकोकरुड12/01/19829730345656
296 बंडू गणपती मानेकोकरुड01/06/19509552198020
297 शशिकला सुरेश पाटीलकोकरुड01/05/1978 
298 शकील महमंद मुल्लाकोकरुड02/06/19829689838212
299 अजीज यिसुफ पठाणकोकरुड01/06/19788605279001
300 अनिस अजीज पठाणकोकरुड08/10/20088605279001
301 राजाराम नाना यादवकोकरुड01/06/1979 
302 गजानन हणमंत आवटेकोकरुड01/01/19919561169859
303 चंद्रकांत दगडू चौगुलेकोकरुड01/06/19789767031754
304 प्रशांत धोंडीराम नांगरेकोकरुड01/06/20049767003101
305 शिवाजी हरी घोडेकोकरुड02/06/19509595427232
306 मारुती रामा निकमकोकरुड01/06/1936 
307 रोहन चंद्रकांत पोतदारकोकरुड01/06/20049673779245
308 अनुसया मधुकर साळवीकोकरुड01/06/19519823530829
309 मालन महिपती घोडेकोकरुड01/06/19568600841207
310 रिझवाना नजीर मुलाणीकोकरुड07/06/19899881158592
311 इंदुबाई दादू वाघमारेकोकरुड01/06/19469096763818
312 आनंद तुकाराम कवरकोकरुड01/06/19657028103867
313 इलाही अजमीर मुलाणीकोकरुड01/06/19709850478766
314 मेघा संजय घोडेकोकरुड28/06/2003 
315 श्रीपती गणपती नांगरेकोकरुड01/06/19539702329991
316 हिराबाई विजय बहाणेकोकरुड01/06/19517378580898
317 विजय कृष्णा कवरकोकरुड01/06/19819960166275
318 योगिता चंद्रकांत कोलवणकरकोकरुड01/06/1999 
319 शहाजी एकनाथ सणगरकोकरुड01/01/19669921717044
320 श्रुती शिवाजी नांगरेकोकरुड22/07/20049921459918
321 साजिया गणी मुलाणीकोकरुड30/11/19719764688230
322 पूनम सुभाष कासारकोकरुड02/02/1998 
323 सुभाष मारुती कासारकोकरुड27/11/19859766212435
324 विद्या संतोष मोहितेकोकरुड02/05/19908698169523
325 संतोष हरिबा मोहितेकोकरुड-8698169523
326 वैशाली मयूर पाटीलकोकरुड07/03/19879970719767
327 गणपती बाबुराव घोडेकोकरुड01/06/19657741809525
328 राजाराम रामचंद्र मोहितेकोकरुड10/12/19419130722291
329 नागेश नाना जगतापकोकरुड01/04/19859766834141
330 जोतिराम शंकर मोहितेकोकरुड01/06/1979 
331 हौसाबाई वसंत सुतारकोकरुड01/06/1951 
332 सुशील मोहन कासारकोकरुड24/01/19889637592029
333 हजराबी सिकंदर रंगारीकोकरुड01/06/19709011623517
334 दत्तात्रय महादेव नांगरेकोकरुड01/02/1982 
335 विजय प्रकाश गरगटेकोकरुड01/06/1982 
336 समर्थ रामचंद्र सकटेकोकरुड25/09/2012 
337 नथुराम गणपती घोडेकोकरुड01/01/1953 
338 सुवर्णा चंद्रकांत कोलवणकरकोकरुड01/06/19679075896366
339 प्राणव शामराव पोतदारकोकरुड19/09/2006 
340 श्रद्धा सुभाष पोतदारकोकरुड25/11/20007709121920
341 अक्षय अरुण हवालकोकरुड22/05/19948600764139
342 मंगल अरुण हावलकोकरुड01/06/19778600764139
343 प्रतीक्षा आनंद लोहारकोकरुड30/12/20057709832972
344 दीक्षांत विजयकुमार लाकोळेकोकरुड16/07/2004 
345 भीमराव गणू मानेकोकरुड01/06/19567558789342
346 सौरभ सदाशिव पाटीलकोकरुड01/06/2000 
347 सायली राजेंद्र सुतारकोकरुड12/01/20019970524652
348 शिवानी राजेंद्र सुतारकोकरुड12/10/20019970524652
349 शिवाजी शंकर गुंडनकेकणदुर01/01/19527709706212
350 आयुष्य विष्णू पाटीलकणदुर23/03/20127057989559
351 संपत वसंत पाटीलकणदुर01/06/19839623967942
352 शांताबाई तुकाराम लोहारकणदुर01/01/19539730439625
353 मारुती बाळकू पाटीलकणदुर01/01/19437058338585
354 अण्विषा संपत गुंडनकेकणदुर24/12/20119096388966
355 सोनाबाई शिवाजी गुंडनकेकणदुर01/01/19467709706212
356 SUYOG सुभाष पाटीलकणदुर21/02/19919561635677
357 अवधूत रामदास पाटीलकणदुर18/08/20038605365888
358 अनिल शामराव पाटीलकणदुर07/05/19819011367328
359 बबूताई दत्तात्रय घेवंदेकणदुर01/01/19639561348350
360 सुरज विलास लोहारकणदुर09/08/19997219078032
361 बाबुराव महिपती पाटीलकणदुर01/01/19469850393649
362 नानासो भानुदास पाटीलकणदुर01/01/19839730746564
363 माधुरी सुरेश पाटीलकणदुर20/10/19848390106085
364 वैजयंता यशवंत पाटीलकणदुर01/06/19489503951454
365 प्रारब्ध उत्तम पाटीलकणदुर21/01/20108605365888
366 अथर्व बाबासो पाटीलकणदुर28/11/20059112975482
367 नारायण पांडुरंग बांदिवडेकरकणदुर11/12/19739890011967
368 सविता अशोक लोहारकणदुर01/01/19788600921429
369 अशोक रंगराव सुतारकणदुर01/06/19719689004617
370 नारायण ज्ञानू पाटीलकणदुर01/01/19697720926540
371 अनिकेत कृष्णात पाटीलकणदुर01/07/20007350304416
372 दिलीप बापूसाहेब पाटीलकणदुर15/06/19737709748559
373 भानुदास यशवंत पाटीलकणदुर01/01/19699225532067
374 नंदाताई शिवाजी पाटीलकणदुर01/01/1968 
375 तुकाराम गोविंद पाटीलकणदुर01/06/19489060466057
376 सिंधू तुकाराम पाटीलकणदुर01/01/19509860466057
377 यशवंत पांडुरंग पाटीलकणदुर01/01/19329850325171
378 आश्विनी जगन्नाथ मुढगेकणदुर01/06/19939096388254
379 शाहबाई महादेव पाटीलकणदुर01/01/19509850325171
380 अनिरुद्ध संदीप पाटीलकणदुर03/02/20049673289883
381 मारुती बापू पाटीलकणदुर31/07/19699970042770
382 शीतल सदाशिव वाळवेकरकणदुर01/01/19928108413581
383 योगेश तानाजी पाटीलकणदुर-7350742171
384 राजाराम नारायण पाटीलकणदुर01/01/19719503137044
385 ताई राजाराम फार्मेकणदुर01/06/19497490985216
386 चंद्रकांत पांडुरंग लोहारकणदुर01/01/19768600921312
387 निवृत्ती रामचंद्र पाटीलकणदुर01/06/19819503133778
388 मधुकर मारुती वाळवेकरकणदुर05/07/19498605734461
389 आक्काताई अर्जुन पाटीलकणदुर01/01/19717559478202
390 अमृता उत्तम कांबळेकणदुर27/02/20039970038135
391 अर्जुन गोविंद पाटीलकणदुर01/06/19667559478202
392 वत्सला मधुकर साळवीकणदुर01/01/19497745833848
393 काशिनाथ मारुती कांबळेकणदुर01/06/19668805871989
394 द्रौपदी लक्ष्मण पाटीलकणदुर01/06/19739822063778
395 आनंदी गोरख पाटीलकणदुर01/01/19509766559213
396 श्रीधर बाबासो लोहारकणदुर22/10/19967219680797
397 आनंदा सदाशिव पाटीलकणदुर01/06/19609970044825
398 मनस्वी विकास पाटीलकणदुर08/09/20109689583134
399 इंदुबाई आनंदा पाटीलकणदुर01/01/19689096167562
400 अनिकेत कृष्णात पाटीलकणदुर17/09/20007350304416
401 महेश धोंडीराम सुतारकणदुर04/11/20019970131167
402 विश्वास गोरख पाटीलकणदुर20/12/19769049842525
403 हृषीकेश रघुनाथ पाटीलकणदुर31/07/20059503849127
404 श्रीराज बाबुराव पाटीलकणदुर22/10/20059960861674
405 विनायक विकास कुराडेकणदुर01/07/20099702774062
406 राजेंद्र यशवंत पाटीलकणदुर01/06/19809764199987
407 प्रकाश बंडू पाटीलकणदुर25/07/19879604449655
408 वंदना चंद्रकांत पाटीलकणदुर04/09/19809011330388
409 नवसाबाई बंडू पाटीलकणदुर01/01/19519604449655
410 विनय विलास पाटीलकणदुर20/11/20089763745693
411 सुनील आप्पाजी पाटीलकणदुर01/01/19798308656639
412 मंदाताई नारायण पाटीलकणदुर04/09/19469167373842
413 सोपान पांडुरंग पाटीलकणदुर01/01/19479850732559
414 जयसिंग गणपती पाटीलकणदुर01/06/19759922208044
415 रामचंद्र` बापू पाटीलकणदुर01/03/19459763192107
416 भानुदास पांडुरंग केसरेकणदुर02/06/19519764200071
417 हिराबाई महादेव पाटीलकणदुर04/02/19589545291771
418 मारुती रामचंद्र पाटीलकणदुर01/01/19709527107812
419 मधुकर रामचंद्र कांबळेकणदुर01/01/19468308559399
420 वत्सला बापू साळुंखेकणदुर01/01/19468381027805
421 प्रवीण गणपती पाटीलकणदुर01/01/19939850732559
422 अर्चना जयदीप पाटीलकणदुर01/06/19809226977548
423 Kisan Pandurang Kadamकदमवाडी01/06/19669029329614
424 Ramchandra Bandu Paralekarकदमवाडी15/06/19477738769081
425 Pooja Ashok Desaiकदमवाडी09/06/19959967618150
426 Bajirao Laxman Nerlekarकदमवाडी01/06/19767028322581
427 Chandana Suresh Kadamकदमवाडी31/01/20079702565003
428 tanaji maruti kadamकदमवाडी-9987817299
429 राजाक्का शंकर यादवकरमाळे01/06/1958 
430 बबन रंगराव पाटीलकरमाळे01/06/19459561409933
431 शिवाजी चोखा झिमुरकरमाळे01/03/19589892992759
432 मंगल संदीप पाटीलकरमाळे- 
433 गणेश शिवाजी कांबळेकरमाळे01/06/19879226700544
434 सुवर्णा सर्जेराव चव्हाणकरमाळे03/04/1985 
435 सुदाम चोखा झिमुरकरमाळे13/06/19677558794451
436 लीलावती आकाराम पाटीलकरमाळे01/01/19489527299556
437 लक्ष्मण बापू पाटीलकरमाळे01/06/19509552881535
438 लक्ष्मीबाई शामराव कुंभारकरमाळे01/01/19447798019687
439 अक्षय छबुराव पाटीलकरमाळे01/06/19999881649614
440 शालन सदाशिव पवारकरमाळे01/06/19809604051891
441 संजय तुकाराम यादवकरमाळे01/06/19719689582935
442 माधुरी अनिल पाटीलकरमाळे04/10/19938108867981
443 विष्णू यशवंत झिमुरकरमाळे01/06/1950 
444 उत्तम गणपती पाटीलकरमाळे01/06/1974 
445 वैशाली विलास पाटीलकरमाळे12/01/19959921446835
446 किरण संजय पाटीलकरमाळे20/02/19959604409732
447 गणेश सर्जेराव पाटीलकरमाळे13/04/19979763994265
448 शंकर दत्तू पाटीलकरमाळे01/06/19789921446835
449 प्रतीक्षा मधुकर यादवकरमाळे16/06/19998888954375
450 तेजस्विनी कुंभार पाटीलकरमाळे23/06/19949975214203
451 आण्णा संपत पाटीलकरमाळे01/01/19469527992780
452 Vasant Raghunath Patilकरमाळे02/05/19629767168603
453 Vasant Maruti Madneकरमाळे01/03/19659527910647
454 Rushikesh Chandrakant Patilकरमाळे17/03/20049923807791
455 दत्तात्रेय रामचंद्र झिमुरकरमाळे13/11/19407798983994
456 यशवंत रामा पाटीलकरमाळे16/04/19489921095731
457 यशोदा शंकर पवारकरमाळे01/05/19469921731704
458 सुभाष बाळू पाटीलकरमाळे01/01/1948 
459 छाया दगडू कांबळेकरमाळे-9689032689
460 Rohini Ramchandra Satheकरमाळे02/05/20009921330507
461 विद्या प्रल्हाद पाटीलकरमाळे02/03/19848379926557
462 अजित तानाजी पाटीलकरमाळे14/01/19969689081584
463 हणमंत रामचंद्र पाटीलकरमाळे01/06/19569823294907
464 संभाजी चोखा झिमुरकरमाळे01/03/1946 
465 युवराज रामचंद्र पाटीलकरमाळे02/03/19857709000537
466 छबुताई भीमराव पाटीलकरमाळे01/03/1947 
467 Nivas Shivaji Patilकरमाळे01/01/19707722013261
468 सर्जेराव विष्णू सुतारकरूंगली01/06/19737798802179
469 पांडुरंग लक्ष्मण पाटीलकरूंगली-9552298621
470 आनंदा लक्ष्मण पाटीलकरूंगली24/04/19479966337310
471 आकाराम विठू पवारकरूंगली01/01/1942 
472 किसन बाळकू गुंडगेकरूंगली10/03/1947 
473 बाळासो दत्तू पाटीलकरूंगली20/10/1967 
474 आनंदी बाबुराव चौगुलेकरूंगली01/01/1980 
475 आनंदा तुकाराम गुंडगेकरूंगली04/06/19867709908059
476 मंगल शंकर पाटीलकरूंगली27/02/19729552298621
477 हिंदुराव विष्णू पाटीलकरूंगली01/06/19659730969754
478 सखाराम शंकर पवारकरूंगली01/01/1960 
479 मयुरेश विकास पाटीलकरूंगली26/12/20109096811716
480 सर्जेराव निवृत्ती पाटीलकरूंगली-9545597634
481 मारुती बापू गुंडगेकरूंगली10/09/1952 
482 दत्तात्रय आकाराम पवारकरूंगली01/01/19828600501664
483 बबन तुकाराम नांगरेकरूंगली27/06/19729096426082
484 लक्ष्मण शिवाजी पाटीलकरूंगली01/01/19859850659968
485 तानाजी बापू सुतारकरूंगली05/10/19698698993349
486 संजय शिवाजी गुंडगेकरूंगली09/06/19839959669008
487 किसाबाई रंगराव मुन्द्राळकरकरूंगली19/01/1950 
488 मारुती बाळकू नांगरेकरूंगली27/03/1972 
489 हिंदुराव रामचंद्र पाटीलकरूंगली01/01/1968 
490 दगडू गणपती नांगरेकरूंगली02/06/19529096422608
491 चंद्रकांत श्रीरंग गुंडगेकरूंगली01/01/1982 
492 गोरख बाळू पाटीलकरूंगली01/08/1967 
493 भीमराव धोंडी पाटीलकरूंगली01/01/1972 
494 वनिता सखाराम पवारकरूंगली14/06/19828600501664
495 शिवाजी बापू सुतारकरूंगली01/06/19719823663245
496 भीमाशंकर बसनगोंडा पतीलकरूंगली01/06/19869689670351
497 पूजा निवृत्ती मानेकरूंगली- 
498 धोंडीराम दगडू पवारकरूंगली04/09/19739823287582
499 शालन शिवाजी नायकवडीकरूंगली04/10/19479011186408
500 रंगराव विष्णू पाटीलकरूंगली03/10/1956 
501 सीताबाई लक्ष्मण गुंडगेकरूंगली15/04/19529022447333
502 उत्तम मारुती पाटीलकरूंगली01/01/19679503339625
503 आप्पा गणु सपाटेकांदे01/01/19369975741224
504 राजाराम दत्ताजी पाटीलकांदे01/06/19519604478064
505 संभाजी शंकर शिंदेकांदे01/01/19649767683342
506 संतोष सहदेव कांबळेकांदे21/09/19767744033959
507 सहदेव चंद्राप्पा कांबळेकांदे13/04/19447744033395
508 साक्षी भाऊ साठेकांदे13/02/20049561328955
509 कृष्णा पांडुरंग सपाटेकांदे05/08/19418007960764
510 नामदेव गणपती पाटीलकांदे01/06/19449923481544
511 मानकु बाबू पाटीलकांदे07/01/19439767472943
512 विकास आकाराम कांबळेकांदे01/06/19718378039506
513 लालासो भाऊ मोहरेकरकांदे01/01/19789545328819
514 बाजीराव यशवंत चिंचोलेकांदे01/06/19699975507803
515 विनोद दिलीप गुरवकांदे20/04/19829623710808
516 शालन वसंत साठेकांदे05/07/19489561328955
517 गुंगा कृष्णा पाटीलकांदे15/07/1938 
518 भीमराव दिनकर पाटीलकांदे04/01/19987709804553
519 अनिल दत्तात्रय गोसावीकांदे01/01/20017722009161
520 शिवाजी गणपती चव्हाणकांदे10/07/19539503863820
521 हनुमंत विठ्ठल बंडगरकांदे05/05/19779975426353
522 विश्वास भीमराव पाटीलकांदे01/05/19869923328900
523 शंकर बाबुराव जाधवकांदे01/12/19949975081557
524 दीपक काशिनाथ गोसावीकांदे09/05/19879689582982
525 अशोक आनंदा गोसावीकांदे10/06/19859975879848
526 सदाशिव सिदू पाटीलकांदे01/06/19487387251873
527 ओमकार आनंदा शिवजातककांदे15/11/19999860477842
528 जयंत प्रवीण कुंभारकांदे26/09/20059922587263
529 सुमित सागर कांबळेकांदे04/07/20079096543510
530 रामा लक्ष्मण शिवजातककांदे01/01/19459890741963
531 नानासो नामदेव पाटीलकांदे01/06/19699923481544
532 दयानंद शिवाजी शिवजातककांदे01/06/19769892467163
533 शिवाजी महादेव कांबळेकांदे05/04/19557378984240
534 दत्तू बापू शिवजातककांदे01/04/19479561328955
535 मोहन तुकाराम शिवजातककांदे04/03/19569561328955
536 शिवाजी दत्तू पाटीलकांदे- 
537 इंदुबाई बाळासो गोळेकांदे01/01/1965 
538 प्राजक्ता दिलीप पाटीलकांदे01/06/1977 
539 शिवम कृष्णात पाटीलकांदे12/05/2006 
540 हौसाबाई श्रीपती केंकरेकांदे05/07/1943 
541 तुकाराम ज्ञानू सपाटेकांदे08/02/1942 
542 सोनाबाई शामराव बिऊरकरकांदे05/07/1949 
543 महादेव भीमराव सपाटेकांदे- 
544 पार्वती महादेव कुंभारकांदे07/10/1944 
545 निवृत्ती लखू कुंभारकांदे05/08/1946 
546 किरण शिवाजी पाटीलकांदे08/09/1983 
547 ज्ञानू शंकर सपाटेकांदे- 
548 आराध्या नारायण पाटीलकांदे26/06/2012 
549 सचिन बाबासो पाटीलकांदे25/02/1992 
550 निवास आनंदराव पाटीलकांदे13/04/1985 
551 अरविंद नामदेव बिऊरकरकांदे01/05/1975 
552 इंदुबाई रंगराव चिंचोलेकांदे01/01/1975 
553 धोंडीराम राऊ गोसावीकांदे07/05/1962 
554 वैभव विश्वनाथ पाटीलकांदे01/01/1995 
555 अमोल विश्वास पाटीलकांदे01/06/1988 
556 प्रज्वल प्रकाश पाटीलकांदे07/06/2003 
557 त्रिवेणी प्रकाश पाटीलकांदे31/07/2001 
558 प्रकाश गुंगा पाटीलकांदे- 
559 सिंधुताई आनंदराव पाटीलकांदे01/06/1945 
560 शिवाजी लखू चिंचोलेकांदे- 
561 हंबीरराव रामा पाटीलकांदे15/07/1959 
562 दिलीप तुकाराम पाटीलकांदे01/06/1979 
563 शिवाजी निवृत्ती पाटीलकांदे01/06/1968 
564 सविता जालिंदर सपाटेकांदे05/10/1978 
565 लालासो जनार्धन पाटीलकांदे01/06/1964 
566 जयवंत रामचंद्र पाटीलकांदे01/01/1965 
567 विजय शंकर पाटीलकांदे11/01/1969 
568 अर्जुन शामराव पाटीलकांदे30/08/1964 
569 बाळासाहेब महादेव पाटीलकांदे01/06/1982 
570 मानसिंग शिवाजी चिंचोलेकांदे04/06/1978 
571 आनंदराव विष्णू कुंभारकांदे01/06/19559527077011
572 आनंदराव बापू सपाटेकांदे08/10/19569860467794
573 रघुनाथ पांडुरंग कुंभारकांदे01/06/19489850498004
574 दिलीप अर्जुन कुंभारकांदे04/02/19917620320208
575 नामदेव बापू गोरडकांदे01/01/19668308451014
576 दिनकर रामचंद्र सपाटेकांदे04/09/19617387164633
577 जयवंतराव विष्णू पाटीलकांदे01/06/19549975936012
578 विठ्ठल मारुती पाटीलकांदे01/06/1969 
579 नामदेव तुकाराम निंबाळकरकांदे24/08/19677709064610
580 अक्षय जगन्नाथ सपाटेकांदे05/04/19968600331912
581 भानुदास विष्णू कुंभारकांदे01/06/19539890729168
582 अमरसिंह गामा पाटीलकांदे25/05/19919860224373
583 पांडुरंग दादू सपाटेकांदे-9421131138
584 गणपती ज्ञानू सपाटेकांदे01/01/19359689759674
585 छाया तानाजी दळवीकांदे17/06/19757057164014
586 रुपाली पांडुरंग कुंभारकांदे12/12/19897387258897
587 Namrata Madhukar Patilकिनरेवाडी06/09/20038600176943
588 Shankar Vishnu Sutarकिनरेवाडी01/06/19759665389233
589 Dnyanu Krushna Loharकिनरेवाडी01/06/1944 
590 Aappaso Sakharam Sutarकिनरेवाडी01/01/19687030369089
591 Maruti Pandurang Kinareकिनरेवाडी25/01/20038806392204
592 Mahadev Patlu Hinukaleकिनरेवाडी01/06/19537741867154
593 Savita Sanjay Loharकिनरेवाडी01/01/19839766823194
594 Hirabai Sambhaji Kinareकिनरेवाडी01/01/1994 
595 Rohan Shivaji Kankकिनरेवाडी01/06/20839822072966
596 Dilip Shamrao Jadhavकिनरेवाडी02/05/19849766895152
597 Pandurang Sondulkarकिनरेवाडी01/06/1963 
598 Baban Bandu Loharकिनरेवाडी01/06/19949766940487
599 Swapnil Narayan Patilकिनरेवाडी06/11/20029623426117
600 Shankar Maruti Kinareकिनरेवाडी01/01/19739119414125
601 Amol Akaram Kinareकिनरेवाडी- 
602 Vishnu Hariba Kankकिनरेवाडी01/06/19999130517191
603 Nana Maruti Pansareकिनरेवाडी01/06/19538975738867
604 Sanskar Rajaram Loharकिनरेवाडी03/10/20139922593740
605 महादेव आनंदा मानेकापरी01/06/19667350446297
606 ऋषिकेश बाजीराव पाटीलकापरी18/10/20039112397578
607 अरुण बाजीराव पाटीलकापरी01/06/19819112397578
608 बाजीराव बाळू पाटीलकापरी01/06/19769112397578
609 यशोदा रामचंद्र पाटीलकापरी01/06/1958 
610 निलेश सुरेश जाधवकापरी21/10/19909960545689
611 सुशांत आनंदा जाधवकापरी28/11/19889172540188
612 गणेश तुकाराम पाटीलकापरी01/09/19809850555477
613 स्वप्नील संजय पाटीलकापरी17/05/19929527096675
614 अभिजित युवराज पाटीलकापरी25/01/19949657473898
615 सुजित संजय शिंदेकापरी06/12/20089767125518
616 आयुष शिवाजी पाटीलकापरी12/09/20099623916882
617 सूर्यकांत सर्जेराव जाधवकापरी01/06/19809604754961
618 हिराबाई निवृत्ती पाटीलकापरी01/06/19509657013213
619 अंजली संतोष पाटीलकापरी-9049719465
620 सुरज नामदेव पाटीलकाळुंद्रे-9702711283
621 सलोनी गणपती उबाळेकाळुंद्रे30/04/20119637272199
622 विजय तातोबा बनसोडेकाळुंद्रे01/06/19929503428374
623 उर्मिला बाजीराव पाटीलकाळुंद्रे01/06/19717550475911
624 वर्षा बाजीराव पाटीलकाळुंद्रे01/06/19987550475911
625 तुकाराम बापू पाटीलकाळुंद्रे01/01/19687448053371
626 अविनाश दादा माळीकाळुंद्रे01/06/1990 
627 बाळकू ज्ञानू पाटीलकाळुंद्रे01/06/1936 
628 सखाराम रामचंद्र पाटीलकाळुंद्रे01/06/19578600920548
629 आक्काताई यशवंत पाटीलकाळुंद्रे01/06/19789503313167
630 गणपती आबा उबाळेकाळुंद्रे-9637272199
631 शंकर कृष्णा माळीकाळुंद्रे01/06/19449096956963
632 लक्ष्मन यशवंत सुतारकाळुंद्रे01/06/19629561894569
633 वंदना मानसिंग उबाळेकाळुंद्रे01/07/19779527880548
634 सखुबाई बंडू पाटीलकाळुंद्रे01/01/19688390132711
635 संगिता गोपीचंद देसाईकाळुंद्रे01/06/19689766942486
636 रघुनाथ ईश्वरा पाटीलकाळुंद्रे01/06/19579503964102
637 रामचंद्र गणपती पाटीलकाळुंद्रे01/06/19629765497533
638 शहाबाई बाबुराव जामदारकाळुंद्रे01/06/19627219317856
639 हिंदुराव पांडुरंग बनसोडेकाळुंद्रे-9503443206
640 आर्यन रवींद्र उबाळेकाळुंद्रे15/12/20079503445669
641 खाशीबाई नानदेव पाटीलकाळुंद्रे- 
642 सुनिता बंडू पाटीलकाळुंद्रे01/06/19859960503619
643 चंद्रकात बाबुराव माळीकाळुंद्रे01/06/19587709351791
644 संजय हिंदुराव लाडकाळुंद्रे01/07/19779096811510
645 राहुल मोहन उबाळेकाळुंद्रे20/11/20029096879037
646 संभाजी शंकर नाईककुसळेवाडी01/07/19719970254582
647 दिपक वसंत नाईककुसळेवाडी02/06/1995 
648 छाया बाबू मस्करकुसळेवाडी01/07/1973 
649 प्राजक्ता आनंदराव कुसळेकुसळेवाडी02/06/2010 
650 आनंदा सदाशिव मस्करकुसळेवाडी01/06/19899892857076
651 अरुण बळवंत मुदगेकुसाईवाडी11/07/19829881932649
652 समर्थ तानाजी पन्हाळकरकुसाईवाडी21/07/20148308328867
653 दशरथ गोविंद शिंदेकुसाईवाडी20/03/19859503642391
654 सुलाताई कृष्णा शिंदेकुसाईवाडी01/06/19619604753861
655 उत्तम लक्ष्मण दळवीकुसाईवाडी01/06/19589552430973
656 प्राजक्ता उत्तम खोतकुसाईवाडी01/09/20069637354041
657 रोहित विनोद मुदगेकुसाईवाडी26/09/20089168508243
658 विवेक विजय खोतकुसाईवाडी-9881450296
659 रामचंद्र ज्ञानू बेबलेकुसाईवाडी01/06/19519922095721
660 सखुबाई उत्तम दळवीकुसाईवाडी- 
661 प्रणव विनोद मुदगेकुसाईवाडी01/06/2008 
662 आदित्य बाळू खोतकुसाईवाडी08/08/20129702643007
663 दीपाली दगडू नाईकखेड-9689237663
664 आनंद शामराव खबालेखेड01/06/19527350775157
665 संतोष किसान तिवलेखेड- 
666 अर्जुन जालिंदर माळीखेड-8975128546
667 जालिंदर तुकाराम माळीखेड-8975128546
668 लीलाबाई वामदेव यादवखेड01/06/19509766212191
669 वैशाली कंदाहारी माळीखेड01/01/1981 
670 किरण संभाजी कोळेकरखेड07/10/2000 
671 अशोक यशवंत कुंभारखेड01/01/19609130624628
672 दिनकर बंडू माळीखेड28/08/19619604926318
673 कोमल उत्तम माळीखेड15/12/20019657419732
674 रवींद्र हिंदुराव कांबळेखेड05/09/19768828688633
675 मालन बाळू माळीखेड-7350470318
676 भाऊसाहेब बाळू कांबळेखेड30/05/19897350499143
677 विलास बाबू सातपुतेखेड- 
678 बाळासो शिवराम कांबळेखेड01/06/19547350145276
679 खंडू बाबू सातपुतेखेड- 
680 हणमंत बाबू सातपुतेखेड02/07/1960 
681 जालिंदर नाना बनसोडेखराळे01/06/19629503406676
682 सुवर्ण विठ्ठल खोतखराळे01/06/20018108285728
683 बाळू बापू पाटीलखराळे-9011889771
684 जयाबाई शामराव बनसोडेखराळे01/06/19548600162746
685 खराळे- 
686 शामराव बंडू बनसोडेखराळे01/06/19448600162746
687 करण विठ्ठल खोतखराळे17/09/20028652366145
688 संतोष नथुराम खोतखराळे01/06/19879503533703
689 बाळू सीताराम जाधवखिरवडे01/01/19499922308748
690 सविता विठ्ठल घोलपखिरवडे01/01/19839665476181
691 विजय दगडू पाटीलखिरवडे26/07/19877218667600
692 विनायक धोंडीराम कोळेकरखिरवडे07/10/20029623523039
693 भाग्यश्री शंकर पाटीलखिरवडे09/05/19967219369511
694 वामन नाथू कदमखिरवडे01/01/19909096473674
695 बबन बंडू कोळेकरखिरवडे01/01/19538888568452
696 स्नेहा श्रीरंग पाटीलखिरवडे01/03/1991 
697 सुनंदा बळवंत मस्करखिरवडे01/01/19827347644534
698 होसबाई बाळू यादवखिरवडे01/01/19439767687298
699 धोंडीराम ईश्वर मानेखिरवडे09/04/19878275377626
700 अश्विनी शिवाजी पाटीलखिरवडे07/08/19988600332859
701 चंद्र र धोंडी पाटीलखिरवडे01/01/19387038773386
702 गणेश महादेव मस्करखिरवडे28/10/20047758835817
703 भागोजी विठ्ठल गावडेखुंदलापूर01/01/1997 
704 विलास मारुती सावंतखुजगाव01/01/19678275659639
705 लक्षिमण कृष्णा गुरवखुजगाव01/11/19667410563074
706 जनाबाई दत्तू कांबळेखुजगाव01/01/19469767179523
707 किरण हिंमतराव कांबळेखुजगाव15/06/20017447526047
708 संभाजी गुंडा सावंतखुजगाव01/05/19849637076099
709 माया राजाराम कुंभारखुजगाव01/11/19889689511018
710 दिंगबर राजाराम कुंभारखुजगाव13/12/20129689511018
711 वैष्णवी राजाराम कुंभारखुजगाव-9689511018
712 शामराव दगडू सुतारखुजगाव01/01/19647744861667
713 विजय जगन्नाथ ढेकळेखुजगाव03/09/19829594548202
714 महादेव ज्ञानदेव सावंतखुजगाव29/10/19709921454569
715 देवप्पा रामचंद्र सावंतखुजगाव01/01/19437057656947
716 सखाराम केशव सावंतखुजगाव01/01/19459552298287
717 वनिता बाळकू सावंतखुजगाव01/01/19927028128791
718 बाबुराव नारायण सावंतखुजगाव01/01/1938 
719 भागुबाई शामराव सावंतखुजगाव01/01/1952 
720 भरती सुभाष सावंतखुजगाव01/01/19677517038055
721 धोंडीराम ईश्वर मानेखुजगाव09/04/19878275377626
722 भीमराव श्रीरंग भेदतेखुजगाव01/06/19709657638135
723 रोहिणी विलास सावंतखुजगाव28/09/19988275659639
724 प्रणव संजय सावंतखुजगाव-7718070355
725 प्रणव संजय सावंतखुजगाव01/07/2005 
726 संतोष आनंदा मोरेगवळेवाडी10/09/19767741851671
727 राजेंद्र अशोक हाप्पेगवळेवाडी13/07/19949822509174
728 अनिता विठ्ठल पवारगवळेवाडी01/01/19887709778202
729 सुवर्णा रामचंद्र शिंदेगवळेवाडी28/09/19979527126358
730 आनंदा जोती यादवगवळेवाडी01/06/19489921316100
731 रोहित रमेश हाप्पेगवळेवाडी11/07/20069797697996
732 दाजी धोंडी शिंदेगवळेवाडी01/06/19739975868932
733 संगीता तुकाराम गोळेगवळेवाडी09/01/19879594190346
734 वसंत दत्तू कुंभारगवळेवाडी01/06/19699822531568
735 अनुसया किसन दीपकगवळेवाडी01/01/19489921316100
736 पारुबाई पांडुरंग शिंदेगवळेवाडी05/11/19509600745272
737 शिवाजी पांडुरंग कदमगवळेवाडी01/06/19769881061289
738 प्रकाश धोंडीराम मुळीकगिरजवडे01/01/19839545583242
739 जनार्दन विष्णू शेळकेगिरजवडे02/08/19489403949518
740 राजश्री पांडुरंग एटमगिरजवडे01/02/19989404664706
741 शुभम बापू मुळीकगिरजवडे24/06/20069420832855
742 भिकाजी तालमा दरगडेगिरजवडे02/06/19709403149452
743 प्रवीण बाळासो मुळीकगिरजवडे11/10/19898080998708
744 धर्मराज सिदू बिळासकरगिरजवडे24/12/19869969132182
745 मनीषा महात्मा पाटीलगिरजवडे01/06/19849923365267
746 कविता आनंदराव पाटीलगिरजवडे01/07/19849922164650
747 संदीप भिवा पाटीलगिरजवडे-9405412758
748 नंदाताई सोपान शेळकेगिरजवडे01/01/19638652467790
749 उदय रघुनाथ पाटीलगिरजवडे10/10/19769422832891
750 देवयानी अक्षय दरगडेगिरजवडे12/05/20129403149452
751 यशवंत तुकाराम शेळकेगिरजवडे01/06/1967 
752 लक्ष्मीबाई आनंदा मुळीकगिरजवडे01/01/19567620486031
753 सुरज भीमराव देसाईगिरजवडे24/06/2000 
754 बाबुराव यशवंत मुळीकगिरजवडे01/01/19568291358207
755 भाग्यश्री अशोक सावंतगिरजवडे18/07/19928390143507
756 वनिता सुनील पाटीलगिरजवडे-9405412758
757 नामदेव कृष्णां मुळीकगिरजवडे06/04/19669404366563
758 स्वराज विठ्ठल पाटीलगिरजवडे27/04/20179403510858
759 सुशांत संजय दरगडेगिरजवडे19/10/20037588619462
760 बाळासो रामचंद्र मुळीकगिरजवडे02/01/19619403193871
761 संदीप जनार्दन शेळकेगिरजवडे27/09/19827588926163
762 आक्काताई खेलाप्पा दरगडेगिरजवडे02/06/19499421658770
763 संगीत ज्ञानदेव पाटीलगिरजवडे01/01/19809422832634
764 जगन्नाथ केरु मोरेगिरजवडे01/01/19489403706750
765 मालन शिवाजी महाजनगिरजवडे01/01/19689403182513
766 सौरभ बाबुराव डंगारणेगिरजवडे15/08/20039403949669
767 सुवर्णा नामदेव सावंतगिरजवडे04/06/19809763880308
768 रोहन अरुण कवडेगिरजवडे02/01/20029403184223
769 कोमल अर्जुन मोंडेगिरजवडे09/05/20029422700458
770 जयेश शंकर मोंडेगिरजवडे01/06/19927720865858
771 संकेत आनंदा मोंडेगिरजवडे26/10/20069403729611
772 पूनम रघुनाथ मोंडेगिरजवडे08/05/19979405410626
773 संजय धोंडी मोंडेगिरजवडे01/01/19689403184280
774 अरुण बाबुराव कवडेगिरजवडे06/11/19749403184223
775 विजय मोहन मोंडेगिरजवडे30/07/19978689976195
776 रोहित प्रकाश पाटीलगिरजवडे09/05/2004 
777 भगवान कांबळे यसाबाईगिरजवडे01/06/1952 
778 अधिक यशवंत जाधवगिरजवडे01/01/19589403979319
779 दिनकर हरी शेळकेगिरजवडे01/01/19569403184175
780 vishal hariba shelkeगिरजवडे29/06/19949545559575
781 रोशनी कृष्णा जाधवगुढे29/05/20078308387405
782 शांताबाई पांडुरंग पाटीलगुढे01/01/19599403446239
783 हणमंत सावळा काटकरगुढे01/01/19767498569244
784 संतोष बाळू पाटीलगुढे01/06/19779702835766
785 संजय विष्णू चव्हाणगुढे01/01/19689403724662
786 शांताबाई रामचंद्र कदमगुढे01/01/19688390357975
787 अदिती कृष्णा जाधवगुढे10/09/20068308387405
788 शामराव दगडू पाटीलगुढे01/01/19419420791410
789 सचिन रघुनाथ कचनकरगुढे24/03/19959421788021
790 शंकर बाळा पाटीलगुढे01/01/19568275379485
791 चंद्रभागा राजाराम पाटीलगुढे01/01/19889420242619
792 राजाराम दत्तू पाटीलगुढे01/01/1954 
793 बाबुराव सुकुमार पाटीलचरण09/11/19867219026965
794 राजिया महमंद नायकवडीचरण20/07/1996 
795 द्रौपदी पांडुरंग नायकवडीचरण01/01/1991 
796 चंद्रकांत दत्त बाबरचरण01/01/19747709738624
797 सुरज सय्यद नायकवडीचरण01/06/1980 
798 इंदुताई मारुती गुरवचरण02/03/19578600162874
799 प्रदीप चंद्रकांत नायकवडीचरण01/06/19969921034169
800 बादशहा बापू नायकवडीचरण01/06/1947 
801 तानाजी शामराव नायकवडीचरण25/12/19868652366299
802 लक्ष्मण दादू नायकवडीचरण01/06/19719975810791
803 संगीता चंद्रकांत नायकवडीचरण28/02/19949921034169
804 मोहन शंकर चोरमारेचरण-9819718646
805 जनाबाई ईश्वरा नायकवडीचरण01/01/1962 
806 अमृता तुकाराम नायकवडीचरण01/06/20017057990719
807 वैष्णवी दादासो आमनेचरण31/03/20149594279311
808 मंगल हरिबा नायकवडीचरण01/01/19498600111386
809 लक्ष्मी पांडुरंग नायकवडीचरण12/07/19859730427790
810 जालिंदर धोंडीराम चव्हाणचरण01/06/19619503353070
811 राजेंद्रप्रसाद मोहन कुलकर्णीचरण12/05/19728975632653
812 किसन चंदर चोरमारेचरण02/04/19827391829727
813 संतोष धोंडिबा वाघमारेचरण03/09/19887057537903
814 दस्तगीर हसन डांगेचरण01/06/1962 
815 कविता झुंजार कुंभारचरण02/02/20009172711150
816 सविता विठ्ठल घोलपचरण01/06/1983 
817 कमल ज्ञानदेव नायकवडीचरण01/06/1982 
818 शांताबाई नाना कुंभारचरण01/06/1963 
819 शारदा प्रकाश कोळसेचरण15/10/20097757921044
820 शारदा केशव कांबळेचरण01/06/19678600318175
821 संजय विनायक कुलकर्णीचरण01/06/19689545407238
822 उत्तम केशव कांबळेचरण01/06/19728600318175
823 शिवाजी आनंदा कोळसेचरण01/06/19817757946302
824 सरिता शिवाजी पवारचरण01/06/19887758995685
825 मीनाताई शंकर बाबरचरण01/06/19849766933727
826 वेदांत श्रीकांत कुलकर्णीचरण18/06/20129545407238
827 वंदना सतीश मोहितेचरण08/07/19907057643153
828 दीपक दगडू बाबरचरण22/06/19899112821914
829 कांबळेचरण03/09/20089075493178
830 तानाजी तुकाराम नायकवडीचरण-7559484813
831 महादेव ज्ञानू गुरवचिंचोली01/06/19529594770073
832 रवि तानाजी सकटेचिंचोली21/02/19967841826198
833 बाजीराव सर्जेराव बानकरचिंचोली01/06/19839527778781
834 कृष्णा आनंदा सकटेचिंचोली-7387835985
835 सुभाष बबन चव्हाणचिंचोली01/06/19817350991655
836 अरुण महादेव जाधवचिंचोली-9970254901
837 युवराज नारायण दळवीचिंचोली07/05/19819767132296
838 तेजस वसंत साठेचिंचोली23/02/19888975628147
839 विकास नामदेव जाधवचिंचोली01/10/19919029083185
840 सर्जेराव चंदु पाटीलचिंचोली15/06/19819921013569
841 राजाराम आनंदा जाधवचिंचोली01/06/1962 
842 sarjerav shamarav jadhavचिंचोली-9975582795
843 sani tanaji sakateचिंचोली13/12/19977841826198
844 sharada balkeushna jadhavचिंचोली-7057028590
845 sangita chandru pavarचिंचोली18/10/19789921460316
846 sunita dada kalabhaarचिंचोली01/06/1980 
847 shivaji ananda jadhavचिंचोली18/04/19899890348150
848 nikhil narayan jadhavचिंचोली-9921460392
849 manisha vasant gholapचिंचोली- 
850 lakshmi ganapati mohiteचिंचोली04/03/19789545207958
851 sangita baban jadhavचिंचोली01/06/19779561537234
852 aanubai kisan jadhavचिंचोली01/06/1944 
853 babaji balvant jadhavचिंचोली-9657472127
854 lakshman gunda chavhanचिंचोली01/01/19659096662177
855 hausabai vasant patilचिंचोली02/06/19697377290614
856 tanaji keshav jadhavचिंचोली01/10/19609689732542
857 nathu vithu saseचिंचोली-9594549209
858 sanjay shivaji moreचिंचोली-9594775612
859 baban yashavant jadhavचिंचोली15/09/19657057049279
860 गोरख विठ्ठल मस्करचिंचेवाडी-९९६०४७६६४८
861 साक्षी संजय मस्करचिंचेवाडी19/03/20099604648261
862 शुभांगी विजय पवारचिंचेवाडी-9604648261
863 आनंदा यानदेव किनारेचिंचेवाडी-9892841731
864 विजय रामचंद्र पवारचिंचेवाडी-9604648261
865 चंद्रकांत बाळकू लोहारचिंचेवाडी02/07/19749503448920
866 जनाबाई धोंडीबा खोतचिंचेवाडी01/01/1986 
867 आनंदा बंडू सुतारचिंचेवाडी01/01/19639970828981
868 आनंदा बाळकू लोहारचिंचेवाडी13/10/19757559484630
869 गोरख विठ्ठल मस्करचिंचेवाडी- 
870 सुरेखा प्रकाश जाधवचिंचेवाडी01/06/19849730547820
871 शारदा दिलीप पवारचिखलवाडी01/06/19829864463760
872 वैष्णवी तानाजी सावंतचिखलवाडी15/06/20088669393744
873 आर्य विकास सावंतचिखलवाडी04/02/20069765675605
874 राजश्री पोपट पवारचिखलवाडी15/07/19809767853922
875 संध्याराणी प्रकाश सावंतचिखलवाडी03/01/19829168320073
876 लतिका संदीप सावंतचिखलवाडी30/11/19889527092118
877 विनायक मानसिंग पवारचिखलवाडी10/06/19829767113879
878 आर्यन रघुनाथ सावंतचिखलवाडी24/09/20069850469412
879 निलेश नामदेव वाठारकरचिखलवाडी07/05/19817727286026
880 आनंदा रामचंद्र पवारचिखलवाडी01/06/19639075203244
881 वर्ष विजय कर्लेचिखलवाडी14/06/19839923125226
882 विश्वास केशव सावंतचिखलवाडी01/06/19769921173818
883 उल्हास विटोबा डिसलेचिखलवाडी06/07/19498308480133
884 प्रदीप विशवनाथ शिंदेचिखलवाडी03/11/19868551041157
885 संतोष मानसिंग कार्लेचिखलवाडी11/11/19909921252319
886 सयाजी गणपती सावंतचिखलवाडी01/06/19569921961620
887 अमेय विजय पवारचिखलवाडी06/06/20109890830418
888 विलास गौरीनाथ सावंतचिखलवाडी01/06/19799764452896
889 विलास बाबुराव पवारचिखलवाडी01/06/19669673720155
890 रवींद्र रंगराव पायमलचिखलवाडी01/06/19807798866045
891 तानाजी पांडुरंग हवलदारचिखली01/06/19769637700312
892 सानिका विनोद कांबळेचिखली09/06/20049765492915
893 शांता हंबीरराव पाटीलचिखली-9158677521
894 भानुदास हरी चौगुलेचिखली-9890149202
895 सागर शिवाजी सपाटेचिखली04/02/19869096543438
896 दत्तात्रय चोखा कांबळेचिखली23/03/19459970634990
897 श्रीधर संभाजी यादवचिखली13/12/19909850583767
898 आक्काताई शामराव पाटीलचिखली01/01/19569689689399
899 आनंदा कृष्णा उगळेचिखली22/11/19759975869443
900 संजय कृष्णा उगळेचिखली01/06/1983 
901 आरोही दिलीप मानेचिखली-7387438105
902 प्रणव बबन साळुंखेचिखली02/06/19997720868409
903 अदिती कुंडलिक दळवीचिखली16/08/2017 
904 इंद्रनील शिवाजी पाटीलचिखली-9890127744
905 महादेव नामदेव पाटीलचिखली05/03/19578856944063
906 अभिषेक पांडुरंग यादवचिखली-9561639877
907 महेश महादेव पाटीलचिखली05/03/19878856944063
908 चिखली08/06/19998600774494
909 शशिकांत भानुदास चौगुलेचिखली22/12/19789890149202
910 सुप्रिया चंद्रकांत धोत्रेचिखली12/07/19899145667515
911 शारदा बळी पाटीलचिखली- 
912 सुरेखा गुंगा वायदंडेचिखली30/09/19699637195535
913 तानाजी श्रीपती परीटचिखली01/06/19658531051167
914 आकाराम गणू चौगुलेचिखली05/02/19409767656354
915 रंजना जालिंदर साळुंखेचिखली01/06/19669884508678
916 अक्षय तातोबा साळुंखेचिखली09/09/19979766747773
917 लक्ष्मी आत्माराम कुरणेचिखली01/01/19539766405655
918 महादेव बापू गवळीचिखली01/06/19508805123597
919 अण्णा विठ्ठल पाटीलचिखली01/06/19569975645390
920 ज्योती शिवाजी साळुंखेचिखली29/07/19879975625225
921 नामदेव ज्योती कांबळेचिखली15/08/19417262012029
922 सुनीता महादेव पाटीलचिखली01/06/19837507637370
923 सोहम राजेंद्र साळुंखेचिखली27/09/20069028299796
924 अनुज अरविंद पाटीलचिखली01/01/20029673614549
925 लक्ष्मी रवींद्र कांबळेचिखली-9730880598
926 नारायण विठ्ठल साळुंखेचिखली01/06/19527387252202
927 जयसिंग गंगाराम कांबळेचिखली02/04/19449730188079
928 दीपक बाबुराव कांबळेचिखली-9527268421
929 भगवान सीताराम कांबळेचिखली02/06/19529975735160
930 पवित्रा जयसिंग कांबळेचिखली01/06/19459730188079
931 वंदना दिनकर कुरणेचिखली01/05/19779421180929
932 सतीश बाळू साळुंखेचिखली10/06/19869881508678
933 आपसो भगवान पाटीलचिखली-9673614549
934 मनीषा महादेव पाटीलचिखली-9673614549
935 चिंतामणी जगन्नाथ जंगमचिखली01/01/19967744944672
936 देवदत्त अरुण वायदंडेचिखली20/06/19909637195535
937 अरुन माळाप्पा नाटेकरचिखली10/12/20109916335758
938 अमोल शामराव देवकरजांभळेवाडी01/06/19899011571789
939 तेजस्विनी पांडुरंग पवारजांभळेवाडी01/06/19927977076347
940 चंद्रकांत भीमराव शिंगटेजांभळेवाडी16/06/19787774915308
941 आदित्य मारुती हवालदारजांभळेवाडी14/12/20089763701387
942 सम्राट तानाजी कुरणेजांभळेवाडी29/10/20049604897075
943 वैशाली सर्जेराव ढेबेजांभळेवाडी01/06/19817057930126
944 स्वानंद बबन साठलेजांभळेवाडी06/11/20038669289074
945 आनंदा रामचंद्र स ठालेजांभळेवाडी01/06/19469405267770
946 संभाजी शंकर उपलानेजांभळेवाडी01/06/19659767013851
947 संगीता विजय कुईंगडेजांभळेवाडी01/06/19779657412902
948 प्रणव महादेव सातलेजांभळेवाडी23/07/20048805830525
949 गजानन आकाराम पवारजांभळेवाडी01/06/19859881214369
950 विश्वास आनंद देवकरजांभळेवाडी18/07/19769823161353
951 प्रवीण आकाराम शिंगटेजांभळेवाडी01/01/19909881876417
952 बाळासो मारुती शिंदेजांभळेवाडी01/06/19819545217698
953 गौरी बाबाजी निकमजांभळेवाडी10/06/19919552624254
954 सुरेखा शामराव सपकाळजांभळेवाडी05/06/19827066268229
955 शामराव आबा जाधवजांभळेवाडी01/06/19359130780499
956 समीर शांतीनाथ बर्डेटाकवे01/01/19819422524587
957 दत्तात्रय विष्णु जाधवटाकवे01/06/19669689594431
958 अनिता वसंत यवतकरटाकवे01/01/19788379913474
959 विलास पिलाजी रावतेटाकवे01/06/19609689313858
960 अक्षय प्रकाश ठोंबरेटाकवे13/05/19999834410924
961 यशवंत आनंदा लोहारटाकवे24/01/19817744092270
962 चंद्रकांत सीताराम मोहितेटाकवे20/04/19889881273561
963 सुनंदा शंकर जाधवटाकवे-7558633539
964 धनपाल बाळाराम पाटीलटाकवे01/01/19539921203348
965 नितीन दिलीप बर्डेटाकवे25/01/19889004634555
966 सागर महावीर पाटीलटाकवे20/09/19967219645484
967 आशा चंद्रकांत भोसलेटाकवे15/05/19859623621015
968 बाळाबाई हिंदुराव यवतकरटाकवे-7719004875
969 राजेंद्र जयपाल पाटीलटाकवे01/06/19729637527222
970 भगवान ज्ञानू मानेटाकवे01/06/19577350943124
971 सुवर्णा बबन मानेटाकवे01/06/19789975445142
972 रघुनाथ राजाराम सुतारटाकवे01/01/19489405249823
973 महावीर महादेव पाटीलटाकवे-9420909967
974 प्रतीक नथुराम पाटीलटाकवे15/01/19967028417855
975 बाळकृष्ण मारुती यवतकरटाकवे01/01/19467744864237
976 मीना प्रकाश डिगेटाकवे21/06/19819405747358
977 बबन भाऊ कारंडेटाकवे05/01/19478605042615
978 शिवाजी विठोबा जाधवटाकवे01/05/19637038314576
979 विद्या ज्ञानदेव बनसोडेटाकवे03/04/19778275378871
980 आनंदा दिगंबर औधकरटाकवे01/01/1958 
981 अमोल भीमराव पाटीलटाकवे08/04/19868975907002
982 नानासो बाबू बनसोडेटाकवे05/08/19708275378871
983 सोमेश्वर शंकर जादवटाकवे26/11/19907558633539
984 सुनील महादेव पाटीलटाकवे01/06/19789420909967
985 प्रणव किरण नाईकसोनवडे09/01/2011 
986 बळीराम धनाजी नाईकसोनवडे09/03/19768600106963
987 शिवाजी तुकाराम पाटीलसोनवडे01/06/1979 
988 बाबुराव वसंत नाईकसोनवडे- 
989 वंदना विश्वास पवारसोनवडे01/06/19839949780534
990 ज्ञानदेव किसन कांबळेसोनवडे01/06/19729096907526
991 लक्ष्मण मारुती पाटीलसोनवडे08/07/19559923082982
992 द्रौपदा राजाराम नाईकसोनवडे01/06/19838600501854
993 संगीत ज्ञानदेव नांगरेसोनवडे01/06/19777038184334
994 सविता यशवंत सावंतसोनवडे01/07/1994 
995 यशवंत चंद्रू कुंभारसोनवडे01/06/1936 
996 संग्राम विजय कुंभारसोनवडे25/01/2012 
997 संगीत गणपती गुरवसोनवडे01/01/19699730968530
998 समर्थ दीपक बाबरसोनवडे05/11/20147387324863
999 येसाबाई रामचंद्र पाटीलसोनवडे01/06/1959 
1000 दिलीप बबन नाईकसोनवडे- 
1001 शंकर ज्ञानू यादवसोनवडे01/06/1944 
1002 हरिदास तुकाराम कांबळेसागाव16/11/19877721813461
1003 सुनंदा शिवाजीराव पाटीलसागाव12/02/19699130979164
1004 आनंदराव ज्ञानदेव पवारसागाव01/06/19628275972452
1005 रेखा महादेव कांबळेसागाव01/01/19797709128707
1006 अजित चंद्रकांत कांबळेसागाव03/05/19879921292735
1007 संग्राम संपत पाटीलसागाव24/05/19939404366611
1008 भारती संदीप दिवेसागाव22/04/19878888601185
1009 चंद्रकांत भगवान कांबळेसागाव-7378513405
1010 कृष्णा आनंदा नांगरेसागाव01/06/19719764199941
1011 संदीप आनंदा दिवेसागाव16/06/19817588058278
1012 विजय गणपतराव जाधवसागाव26/09/19768888914141
1013 संभाजी रामू सातपुतेसागाव28/07/19539823314815
1014 सागर सदाशिव पाटीलसागाव12/12/19869689004523
1015 मनीषा इराप्पा कांबळेसागाव01/06/19739604651798
1016 माधुरी दत्तात्रय कांबळेसागाव16/12/19898605471904
1017 रणजित नामदेव पवारसागाव01/06/19919422710090
1018 रघुनाथ रामचंद्र पाटीलसागाव05/03/19449689929653
1019 समर्थ अमर पाटीलसागाव13/08/20089673749704
1020 सुवर्ण दिनकर बनसोडेसागाव01/06/1976 
1021 गोरख बापू कांबळेसागाव-8888651456
1022 मुकुंदा बाळकृष्ण लोहारसागाव10/06/19748975111793
1023 आनंदराज पांडुरंग स्वामीसागाव03/11/19769763016977
1024 सागर जयवंत लोहारसागाव28/08/19859822183173
1025 लालूबाई गणपती लोहारसागाव02/06/19639604652618
1026 राजाराम बापू गायकवाडसागाव-8806219073
1027 महेश प्रतापराव पाटीलसागाव21/07/1985 
1028 साहिल अशोक पवारसागाव01/04/20069527115480
1029 दिग्विजय दीपक दिवेसागाव06/01/20117057966100
1030 बाजीराव गुंग कांबळेसागाव-9773734785
1031 स्मिता सुधीर पाटीलसागाव02/05/19967218628655
1032 शंकर करू पाटीलसागाव21/06/19459850576015
1033 अमित चंद्रकांत सुतारसागाव25/10/19999763841585
1034 प्रदीप आनंदा परीटसागाव02/05/19939763369622
1035 भगवान नारायण वाघसागाव20/06/19599921992739
1036 संगीता महादेव नांगरेसागाव-7218975120
1037 अरविंद सदाशिव फातलेसागाव23/06/19699665966173
1038 नीता विष्णू मदनेसागाव16/02/19977350413306
1039 आनंदा यशवंत कांबळेसागाव06/06/19799545139868
1040 वामन कृष्णा गोसावीसागाव01/07/19718308185001
1041 प्रकाश धोंडीराम गोसावीसागाव18/01/19859689004632
1042 विनोद यशवंत तिकेसागाव26/01/19879960382259
1043 सुशील रघुनाथ नांगरेसागाव20/06/19929623696358
1044 बाबासाहेब वसंत लोखंडेसागाव05/05/19829921062167
1045 विठ्ठल सखाराम मोहितेसागाव18/04/19669665823952
1046 अशोक ज्ञानू पाटीलसागाव-9623398392
1047 अमृता किरण नाकिलसागाव12/05/20059657867244
1048 साक्षी संभाजी जाधवसागाव16/02/2009 
1049 सागर वसंत पाटीलसागाव15/12/19889766401011
1050 मंगल सदाशिव जरगसागाव15/05/19669764856969
1051 संजय शामराव दिवेसागाव17/11/19689096562124
1052 शेखर भगवान पाटीलसागाव16/05/19899975532147
1053 संगीता सखाराम गोसावीसागाव01/06/19889130163254
1054 विकास दगडू कांबळेसागाव01/01/19579769261763
1055 बाबासो हिंदुराव सातपुतेसागाव01/03/19699604214315
1056 संगीता बाळू रसाळसागाव01/06/19719623869797
1057 सुरज आनंदा करांडेसागाव01/06/1997 
1058 उषा दीपक देवकरसागाव15/03/19867083547661
1059 संभाजी दत्तात्रय गोसावीसागाव15/04/19839552059526
1060 भीमराव यशवंत पाटीलसागाव01/06/1941 
1061 सुनीता वामन गोसावीसागाव17/10/19938308185001
1062 दीपक प्रकाश देवकरसागाव11/11/19877083547661
1063 सुयश महादेव कुंभारसागाव24/10/20049552857451
1064 अनुसया हरिदास लोखंडेसागाव19/11/19759765152322
1065 गौरव अशोक सावंतसागाव26/07/20109767041744
1066 माया महादेव पाटीलसागाव16/09/19747774995579
1067 अशोक दत्तात्रय सावंतसागाव10/06/19819767041744
1068 किशोर मोहनराव पाटीलसागाव01/03/19899730103007
1069 वेदांत सचिन पाटीलसागाव02/08/2011 
1070 रितेश ज्ञानदेव पाटीलसागाव15/11/20049923047949
1071 हरणाबाई पांडुरंग दीपकसावंतवाडी- 
1072 रघुनाथ तुकाराम बेंगडेसावंतवाडी20/01/1978 
1073 शोभा शंकर बेंगडेसावंतवाडी15/05/1986 
1074 दिनकर बाळू बेंगडेसावंतवाडी-7039116740
1075 आकाश बाबुराव बेंगडेसावंतवाडी11/01/19958268317593
1076 मुक्ताबाई भगवान सावंतसावंतवाडी-7773908370
1077 मारुती बबन सावंतसावंतवाडी- 
1078 निवृत्ती शंकर सावंतसावंतवाडी- 
1079 भीमराव दादू कांबळेतडवळे- 
1080 अक्षय आनंदा कांबळेतडवळे- 
1081 महेश संपतराव पाटीलतडवळे- 
1082 शंकर सखाराम मोहितेतडवळे- 
1083 राजश्री बाबासो पाटीलतडवळे- 
1084 अजित तातोबा कांबळेतडवळे- 
1085 विजया नानासो मोहितेतडवळे- 
1086 शिल्पा मारुती पाटीलतडवळे- 
1087 सोनाली विश्वास पाटीलतडवळे- 
1088 जयश्री बाळासो पाटीलतडवळे- 
1089 सुषमा अंकुश पवारतडवळे- 
1090 काजल पोपट चिंचवडेतडवळे- 
1091 सुमीत आनंदराव पाटीलतडवळे- 
1092 दीपाली शिवाजी शेवडेतडवळे- 
1093 बाजीराव धोंडीराम मोहितेतडवळे- 
1094 किसन शिवाजी कंकतडवळे- 
1095 शीतल मारुती पाटीलतडवळे- 
1096 रेखा दादा दाभाडेतडवळे- 
1097 संध्या दादा दाभाडेतडवळे- 
1098 दादा भाऊ दाभाडेतडवळे- 
1099 नामदेव दादू सुतारतडवळे- 
1100 नारायण दिनकर पाटीलतडवळे- 
1101 नारायण बापू पाटीलतडवळे- 
1102 ईश्वरी विकास पाटीलतडवळे- 
1103 चंद्रकांत श्रीपती कांबळेतडवळे- 
1104 अमर बाजीराव कांबळेतडवळे- 
1105 सागर शहाजी कंकतडवळे- 
1106 अनिल शिवाजी पाटीलतडवळे- 
1107 दीपाली दादासो दाभाडेतडवळे- 
1108 प्रदीप रामचंद्र धसधसवाडी21/04/19959673722512
1109 बाबासो भीमराव धसधसवाडी10/06/1983 
1110 ज्ञानदेव जगन्नाथ धसधसवाडी01/05/19957448203104
1111 वसंत शामराव धसधसवाडी01/05/1961 
1112 रामचंद्र मारुती सागावकरधसवाडी01/06/19629623083266
1113 शंकर लक्ष्मण धसधसवाडी01/04/19509503172398
1114 सखाराम चंद्र सागावकरधसवाडी01/06/19677028374939
1115 शंकर रामचंद्र धसधसवाडी01/01/19508308141464
1116 सुनंदा यशवंत धसधसवाडी01/01/19658605959802
1117 हिराबाई यशवंत पाटीलधसवाडी01/04/19557387300496
1118 मारुती संभाजी सागावकरधसवाडी01/01/19488698544536
1119 अनुसया यशवंत पाटीलधसवाडी01/01/19517387300496
1120 राजेश रामचंद्र धसधसवाडी01/01/19738600332115
1121 अविनाश विलास नायकवडीढोलेवाडी01/06/19839822401671
1122 दत्तात्रय यशवंत साळुंखेढोलेवाडी20/06/19789657475092
1123 संतोष बाबुराव भोसलेढोलेवाडी02/01/19819689323323
1124 अनिल विष्णू ढोलेढोलेवाडी01/06/19779404164240
1125 अक्षरा रघुनाथ ढोलेढोलेवाडी13/03/20097350092196
1126 सिद्धी विजय मोरेढोलेवाडी12/11/20139619010610
1127 वंदना रमेश नायकवडीढोलेवाडी19/06/19909623048712
1128 रुद्र नानासो नायकवडीढोलेवाडी04/02/20159527923971
1129 साक्षी संताजी नायकवडीढोलेवाडी24/05/20067218659312
1130 पल्लवी संताजी नायकवडीढोलेवाडी27/08/20027218659312
1131 बाबुराव लखू भोसलेढोलेवाडी01/01/19469765343325
1132 आशा उत्तम भोसलेढोलेवाडी02/06/19853637701829
1133 वालुबाई रंगराव मोरेढोलेवाडी-9011623427
1134 राहुल तानाजी मोरेढोलेवाडी20/12/19859922465837
1135 जय संतोष नायकवडीढोलेवाडी01/05/20159763193092
1136 योगिता सयाजी शेंडगेदेववाडी28/05/1997 
1137 शिवाजी शामराव काटकरदेववाडी01/01/19619922294216
1138 धनंजय कृष्णात खोतदेववाडी01/01/1992 
1139 प्रवीण आनंदा खोतदेववाडी01/01/19879552317466
1140 देवता बळवंत खोतदेववाडी01/01/19559922244233
1141 धनश्री पंडित खोतदेववाडी18/05/19979922135493
1142 सुभाष वसंत पवारदेववाडी01/10/19847350429947
1143 अर्चना रमेश खोतदेववाडी07/12/19989823295330
1144 आशाताई सर्जेराव खोतदेववाडी01/01/19749049840977
1145 उमेश उत्तम नांगरेदेववाडी17/11/19928007003627
1146 सुहास संभाजी आवडदेववाडी13/01/20009158216551
1147 पोपट सदाशिव खोतदेववाडी20/06/19689921263961
1148 प्रथमेश विलास वरेकरदेववाडी09/10/19949657283040
1149 सतिश सुरेश घोडकेदेववाडी24/12/19958080903821
1150 मालन रामचंद्र खोतदेववाडी01/01/19847083112400
1151 वैभव विश्वास वरेकरदेववाडी29/05/19958390339780
1152 अभिताई रामचंद्र खोतदेववाडी02/06/19667066908466
1153 कमल मारुती खोतदेववाडी01/01/19537798380538
1154 गणपती शिवा शंडगेदेववाडी01/01/1956 
1155 मंगल श्रीकांत खोतदेववाडी01/01/19769975866174
1156 कल्पना आनंदराव खोतदेववाडी01/01/19729921298259
1157 विलास महादेव कदमदेववाडी02/06/19518552046221
1158 अभिजीत भिमराव सादलेदेववाडी01/08/19999145722784
1159 निशांत फंदू शेंडगेदेववाडी14/03/20029075427169
1160 सचिन सुरेश वरेकरदेववाडी30/01/19908928799396
1161 जयसिंग नामदेव वरेकरदेववाडी01/06/19698806320611
1162 रामचंद्र मारूती खोतदेववाडी01/06/19797083112400
1163 नंदकुमार शामराव मोरेदेववाडी10/05/19769823901411
1164 सुरज नंदकुमार मोरेदेववाडी25/01/20049823991411
1165 शंकर धुळा गलगुडेनिगडी01/06/19409561150488
1166 मधुकर ज्ञानू भालेकरनिगडी01/06/19669096025153
1167 हरीश युवराज साळुंखेनिगडी01/06/19679665330675
1168 सुभद्रा शंकर गलुगडेनिगडी01/06/19379890648772
1169 निगडी01/04/19659766986094
1170 सुरेखा गणपती भालेकरनिगडी20/04/19859730823097
1171 आशाताई आनंदराव यादवनिगडी12/11/19768600503410
1172 बळी महादेव साळुंखेनिगडी-9967099765
1173 शीतल आनंदा साळुंखेनिगडी29/04/19919665432417
1174 बिरनपाल कल्लाप्पा यादवनिगडी01/06/19758600503410
1175 अर्चना तानाजी मदनेनिगडी12/10/19947709128410
1176 मनोज पांडुरंग साळुंखेनिगडी14/12/19919960735239
1177 अशोक नाना आढावनिगडी-9172927096
1178 पंकज ज्ञानदेव साळुंखेनिगडी16/04/19978454819060
1179 आश्विनी बाबासो भालेकरनिगडी01/01/19969860434124
1180 प्रथमेश तुकाराम मुळीकनिगडी09/05/20098530987001
1181 विकास शामराव भालेकरनिगडी29/09/19889766988943
1182 योगिता हणमंत साळुंखेनिगडी27/06/1996 
1183 शांताबाई नारायण साळुंखेनिगडी09/06/19779766963683
1184 वरद संजय साळुंखेनिगडी12/05/20099970195851
1185 सुजल अमर साळुंखेनिगडी13/05/20067028389406
1186 शिवाजी करू साळुंखेनिगडी01/06/19647709748953
1187 नितीन शंकर भालेकरनिगडी20/06/19849096323958
1188 वैष्णवी शंकर साळुंखेनिगडी01/08/20049673568628
1189 धनश्री राजाराम शिंदेनिगडी01/06/19897709079680
1190 बाबासो घामाजी भालेकरनिगडी01/06/19869860434124
1191 रेवती गणेश भालेकर