दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1055../GMPT/Photo/1055../GMPT/Pramanptr/1055प्रशांत तानाजी जाधवसोनसळ17/10/19908698460648 View फोटो प्रमाणपत्र
2 1127../GMPT/Photo/1127.JPG../GMPT/Pramanptr/1127.JPGराणोजी कृष्णा गोतपागरसोनसळ01/06/19487261978504 View फोटो प्रमाणपत्र
3 1173../GMPT/Photo/1173.JPG../GMPT/Pramanptr/1173.JPGविक्रांत राजेंद्र गोतपगारसोनसळ15/12/20057028650751 View फोटो प्रमाणपत्र
4 1249../GMPT/Photo/1249.JPG../GMPT/Pramanptr/1249.JPGप्राजक्ता राजेंद्र गोतपागरसोनसळ03/08/20017028650751 View फोटो प्रमाणपत्र
5 1299../GMPT/Photo/1299.JPG../GMPT/Pramanptr/1299.JPGप्रशांत महादेव शेडबालसोनसळ08/05/20169673976005 View फोटो प्रमाणपत्र
6 1351../GMPT/Photo/1351.JPG../GMPT/Pramanptr/1351रंजना विठ्ठल निकमसोनसळ06/06/19727875605130 View फोटो प्रमाणपत्र
7 1369../GMPT/Photo/1369.JPG../GMPT/Pramanptr/1369सुमन भीमराव निकमसोनसळ01/06/19639766791819 View फोटो प्रमाणपत्र
8 1391../GMPT/Photo/1391.JPG../GMPT/Pramanptr/1391शिदू आबा गोतपागरसोनसळ15/07/19317798635173 View फोटो प्रमाणपत्र
9 1415../GMPT/Photo/1415.JPG../GMPT/Pramanptr/1415पांडुरंग दादू कदमसोनसळ26/06/19299158522450 View फोटो प्रमाणपत्र
10 1762../GMPT/Photo/1762.JPG../GMPT/Pramanptr/1762.JPGविकास बाबुराव कदमसोनसळ09/01/19799765476096 View फोटो प्रमाणपत्र
11 1789../GMPT/Photo/1789../GMPT/Pramanptr/1789तारुबाई विठोबा कदमसोनसळ01/06/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
12 1871../GMPT/Photo/1871.JPG../GMPT/Pramanptr/1871आवणी रवींद्र गोतपागरसोनसळ08/09/20158407962184 View फोटो प्रमाणपत्र
13 2003../GMPT/Photo/2003.JPG../GMPT/Pramanptr/2003दिलीप खाशाबा घोरपडेसोनसळ20/11/19648390532386 View फोटो प्रमाणपत्र
14 134../GMPT/Photo/134.JPG../GMPT/Pramanptr/134.JPGविलास चंद्र मांडकेशिरसगाव01/06/19519767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
15 148../GMPT/Photo/148.JPG../GMPT/Pramanptr/148.JPGसचिन शंकर मांडकेशिरसगाव01/06/19839881463102 View फोटो प्रमाणपत्र
16 231../GMPT/Photo/231.JPG../GMPT/Pramanptr/231.JPGमच्छिद्रनाथ जगन्नाथ कांबळेशिरसगाव11/06/19479767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
17 196../GMPT/Photo/196.JPG../GMPT/Pramanptr/196.JPGज्योती राजेंद्र मदनेशिरसगाव01/11/20059049761455 View फोटो प्रमाणपत्र
18 210../GMPT/Photo/210.JPG../GMPT/Pramanptr/210.JPGअभिजित तुकाराम कुंभारशिरसगाव23/09/20039637801130 View फोटो प्रमाणपत्र
19 412../GMPT/Photo/412.JPG../GMPT/Pramanptr/412.JPGगुल्महमद शहाबुद्द्दीन SONSAशिरसगाव01/01/19519767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
20 425../GMPT/Photo/425.JPG../GMPT/Pramanptr/425.JPGप्रकाश शन्कर सपकाळशिरसगाव01/06/19559604119360 View फोटो प्रमाणपत्र
21 440../GMPT/Photo/440.JPG../GMPT/Pramanptr/440.JPGअनिता संपत पवारशिरसगाव19/02/19789975348682 View फोटो प्रमाणपत्र
22 464../GMPT/Photo/464.JPG../GMPT/Pramanptr/464.JPGगंगुबाई महिपती सकटेशिरसगाव01/06/19569158046513 View फोटो प्रमाणपत्र
23 486../GMPT/Photo/486.JPG../GMPT/Pramanptr/486.JPGजयवंत संपतराव देशमुखशिरसगाव25/07/19809096833480 View फोटो प्रमाणपत्र
24 502../GMPT/Photo/502.JPG../GMPT/Pramanptr/502.JPGबाळासो दिनकर पवारशिरसगाव01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
25 513../GMPT/Photo/513.JPG../GMPT/Pramanptr/513.JPGकल्पना रामचंद्र मांडकेशिरसगाव03/06/19769767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
26 525../GMPT/Photo/525.JPG../GMPT/Pramanptr/525.JPGआलमास आदिलशहा मुल्लाशिरसगाव05/05/19779180951440 View फोटो प्रमाणपत्र
27 4294../GMPT/Photo/4294.JPG../GMPT/Pramanptr/4294.JPGप्रदीप पांडुरंग पवारशिरसगाव01/06/19899527280117 View फोटो प्रमाणपत्र
28 4352../GMPT/Photo/4352.JPG../GMPT/Pramanptr/4352इस्माईल गुलाब मुलानीशिरसगाव01/06/1933  View फोटो प्रमाणपत्र
29 4386../GMPT/Photo/4386.JPG../GMPT/Pramanptr/4386महिपती सखाराम सकटेशिरसगाव24/02/19479158046513 View फोटो प्रमाणपत्र
30 4421../GMPT/Photo/4421.JPG../GMPT/Pramanptr/4421प्रशांत शंकर पवारशिरसगाव07/06/19829096997983 View फोटो प्रमाणपत्र
31 4442../GMPT/Photo/4442.JPG../GMPT/Pramanptr/4442साहेबराव मारुती लादेशिरसगाव01/06/19528698749106 View फोटो प्रमाणपत्र
32 4487../GMPT/Photo/4487.JPG../GMPT/Pramanptr/4487कुलदीप अजित कुंभारशिरसगाव29/05/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
33 4518../GMPT/Photo/4518.JPG../GMPT/Pramanptr/4518हणमंत दत्तात्रय मांडकेशिरसगाव20/08/19719890336927 View फोटो प्रमाणपत्र
34 4551../GMPT/Photo/4551.JPG../GMPT/Pramanptr/4551हर्षद नितीन मांडकेशिरसगाव29/04/20109975768113 View फोटो प्रमाणपत्र
35 5142../GMPT/Photo/5142.JPG../GMPT/Pramanptr/5142शहाजान अलाबक्ष मुजावरशिरसगाव01/06/19589730834079 View फोटो प्रमाणपत्र
36 5173../GMPT/Photo/5173.JPG../GMPT/Pramanptr/5173नानासो परशुराम मांडकेशिरसगाव21/06/19788806631487 View फोटो प्रमाणपत्र
37 5229../GMPT/Photo/5229.JPG../GMPT/Pramanptr/5229गोरख केशव गायकवाडशिरसगाव01/06/19608407960759 View फोटो प्रमाणपत्र
38 5260../GMPT/Photo/5260.JPG../GMPT/Pramanptr/5260शिवाजी लिगाप्पा मदनेशिरसगाव01/06/19499049761455 View फोटो प्रमाणपत्र
39 5293../GMPT/Photo/5293.JPG../GMPT/Pramanptr/5293संपतराव तुकाराम मांडकेशिरसगाव01/06/19479975029340 View फोटो प्रमाणपत्र
40 5334../GMPT/Photo/5334.JPG../GMPT/Pramanptr/5334संपत कृष्ण पवारशिरसगाव01/06/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
41 5364../GMPT/Photo/5364.JPG../GMPT/Pramanptr/5364राजेंद्र रघुनाथ मांडकेशिरसगाव01/06/19718600526350 View फोटो प्रमाणपत्र
42 5392../GMPT/Photo/5392.JPG../GMPT/Pramanptr/5392आदित्य हणमंत मांडकेशिरसगाव08/12/20068505201520 View फोटो प्रमाणपत्र
43 5452../GMPT/Photo/5452.JPG../GMPT/Pramanptr/5452वैशाली महाऍप्टी सकटेशिरसगाव09/10/19799158046513 View फोटो प्रमाणपत्र
44 6159../GMPT/Photo/6159.JPG../GMPT/Pramanptr/6159ज्योती बाळासो पवारशिरसगाव10/02/2000  View फोटो प्रमाणपत्र
45 6208../GMPT/Photo/6208.JPG../GMPT/Pramanptr/6208हणमंत दादू जाधवशिरसगाव01/06/19798668865716 View फोटो प्रमाणपत्र
46 6248../GMPT/Photo/6248.JPG../GMPT/Pramanptr/6248कृष्णत बाळासो पवारशिरसगाव26/08/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
47 6311../GMPT/Photo/6311.JPG../GMPT/Pramanptr/6311संजय नामदेव शिंदेशिरसगाव01/06/19738408037928 View फोटो प्रमाणपत्र
48 6403../GMPT/Photo/6403.JPG../GMPT/Pramanptr/6403अशोक आबाजी जाधवशिरसगाव01/06/19609975502979 View फोटो प्रमाणपत्र
49 6443../GMPT/Photo/6443.JPG../GMPT/Pramanptr/6443विजय विलास पवारशिरसगाव23/06/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
50 6508../GMPT/Photo/6508.JPG../GMPT/Pramanptr/6508उमर जयवंत जाधवशिरसगाव24/06/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 प्रशांत तानाजी जाधवसोनसळ17/10/19908698460648
2 राणोजी कृष्णा गोतपागरसोनसळ01/06/19487261978504
3 विक्रांत राजेंद्र गोतपगारसोनसळ15/12/20057028650751
4 प्राजक्ता राजेंद्र गोतपागरसोनसळ03/08/20017028650751
5 प्रशांत महादेव शेडबालसोनसळ08/05/20169673976005
6 रंजना विठ्ठल निकमसोनसळ06/06/19727875605130
7 सुमन भीमराव निकमसोनसळ01/06/19639766791819
8 शिदू आबा गोतपागरसोनसळ15/07/19317798635173
9 पांडुरंग दादू कदमसोनसळ26/06/19299158522450
10 विकास बाबुराव कदमसोनसळ09/01/19799765476096
11 तारुबाई विठोबा कदमसोनसळ01/06/1967 
12 आवणी रवींद्र गोतपागरसोनसळ08/09/20158407962184
13 दिलीप खाशाबा घोरपडेसोनसळ20/11/19648390532386
14 विलास चंद्र मांडकेशिरसगाव01/06/19519767573261
15 सचिन शंकर मांडकेशिरसगाव01/06/19839881463102
16 मच्छिद्रनाथ जगन्नाथ कांबळेशिरसगाव11/06/19479767573261
17 ज्योती राजेंद्र मदनेशिरसगाव01/11/20059049761455
18 अभिजित तुकाराम कुंभारशिरसगाव23/09/20039637801130
19 गुल्महमद शहाबुद्द्दीन SONSAशिरसगाव01/01/19519767573261
20 प्रकाश शन्कर सपकाळशिरसगाव01/06/19559604119360
21 अनिता संपत पवारशिरसगाव19/02/19789975348682
22 गंगुबाई महिपती सकटेशिरसगाव01/06/19569158046513
23 जयवंत संपतराव देशमुखशिरसगाव25/07/19809096833480
24 बाळासो दिनकर पवारशिरसगाव01/06/1976 
25 कल्पना रामचंद्र मांडकेशिरसगाव03/06/19769767573261
26 आलमास आदिलशहा मुल्लाशिरसगाव05/05/19779180951440
27 प्रदीप पांडुरंग पवारशिरसगाव01/06/19899527280117
28 इस्माईल गुलाब मुलानीशिरसगाव01/06/1933 
29 महिपती सखाराम सकटेशिरसगाव24/02/19479158046513
30 प्रशांत शंकर पवारशिरसगाव07/06/19829096997983
31 साहेबराव मारुती लादेशिरसगाव01/06/19528698749106
32 कुलदीप अजित कुंभारशिरसगाव29/05/2005 
33 हणमंत दत्तात्रय मांडकेशिरसगाव20/08/19719890336927
34 हर्षद नितीन मांडकेशिरसगाव29/04/20109975768113
35 शहाजान अलाबक्ष मुजावरशिरसगाव01/06/19589730834079
36 नानासो परशुराम मांडकेशिरसगाव21/06/19788806631487
37 गोरख केशव गायकवाडशिरसगाव01/06/19608407960759
38 शिवाजी लिगाप्पा मदनेशिरसगाव01/06/19499049761455
39 संपतराव तुकाराम मांडकेशिरसगाव01/06/19479975029340
40 संपत कृष्ण पवारशिरसगाव01/06/1960 
41 राजेंद्र रघुनाथ मांडकेशिरसगाव01/06/19718600526350
42 आदित्य हणमंत मांडकेशिरसगाव08/12/20068505201520
43 वैशाली महाऍप्टी सकटेशिरसगाव09/10/19799158046513
44 ज्योती बाळासो पवारशिरसगाव10/02/2000 
45 हणमंत दादू जाधवशिरसगाव01/06/19798668865716
46 कृष्णत बाळासो पवारशिरसगाव26/08/2004 
47 संजय नामदेव शिंदेशिरसगाव01/06/19738408037928
48 अशोक आबाजी जाधवशिरसगाव01/06/19609975502979
49 विजय विलास पवारशिरसगाव23/06/1989 
50 उमर जयवंत जाधवशिरसगाव24/06/2001 
51 श्रावणी अमोल मांडकेशिरसगाव18/08/20137218832420
52 सानवी सचिन तावरेशिरसगाव08/10/20139975469449
53 मुमताज पापालाला मुलानीशिरसगाव01/06/19959158187515
54 निकिता नारायण पवारशिरसगाव11/08/20139545738060
55 वैष्णवी नामदेव कुंभारशिरसगाव15/04/20047387912309
56 मयुरी संजय कांबळेशिरसगाव15/05/2004 
57 शारदा शंकर घुटूकडेशिरसगाव01/06/19509975233273
58 पुष्पा उत्तम लोंखडेशिरसगाव- 
59 गोकुळाबाई किसन पवारशिरसगाव- 
60 विकास रघुनाथ कुंभारशिरसगाव01/06/19757798377659
61 विष्णू यशवंत पवारशिरसगाव01/06/19639326372880
62 उषाताई विष्णू पवारशिरसगाव-9326372880
63 सुनंदा विष्णू पवारशिरसगाव01/06/19689326372880
64 ईश्वरी बाळासाहेब पवारशिरसगाव11/09/2015 
65 अनुसया आकाराम जाधवशिरसगाव01/06/1928 
66 शंकर महादेव मांडकेशिरसगाव01/06/1942 
67 भरत मारुती शिंदेशिरसगाव01/10/19589881509630
68 स्मिता संजय कणसेशिरसगाव14/03/19749421114817
69 बाबूंराव महादेव देशमुखशिरसगाव06/06/1948 
70 शालन राणोजी गोतपागरशिरसगाव01/06/19489561324470
71 शालन रामचंद्र जगदाळेसोनकिरे01/01/19438412995220
72 राजाक्का राजाराम पाटीलसोनकिरे-9049175312
73 तानाजी शंकर कदमसोनकिरे01/01/19537875211247
74 आनंदा रामचंद्र पवारसोनकिरे01/06/19759881340411
75 सुनीता पांडुरंग अवसरेसोनकिरे01/01/19537096454951
76 बापूराव शंकर यादवसोनकिरे01/01/1989 
77 प्रियांका संजय थोरातसोनकिरे- 
78 दिगंबर तुकाराम अवसरेसोनकिरे-9764549516
79 शिवाजी बाबुराव नलवडेसोनकिरे14/11/19529527556469
80 लक्ष्मी रघुनाथ यादवसोनकिरे09/07/2007 
81 मंदार दीपक मोहितेसोनकिरे-8208745007
82 बाळूताई आण्णा जाधवसोनकिरे01/01/19639503679012
83 पार्थ विजय पाटीलसोनकिरे08/01/2015 
84 अश्विनी मल्हारी जाधवसोनकिरे28/07/1992 
85 शशिकांत रामचंद्र विभुतेसोनकिरे01/06/19629158297533
86 विराज विठोबा पाटीलसोनकिरे14/12/20079673476081
87 महादेव अप्पा गोतपागरसोनकिरे01/01/19588390443701
88 दिलीप गणपती नलवडेसोनकिरे01/01/19708806908720
89 इंदुताई दत्तात्रय कापसेसोनकिरे03/05/19767768237957
90 शिवाजी मारुती गोतपागरसोनकिरे- 
91 विजय गोरख गोतपागरसोनकिरे27/01/1982 
92 समीक्षा सुरेश जाधवसोनकिरे03/01/20039764621390
93 सार्थक शिवाजी जगतापसोनकिरे05/03/2011 
94 मधुकर रामचंद्र गोतपागरसोनकिरे01/01/19668408935019
95 बाळकृष्ण दत्तात्रय पाटीलसोनकिरे27/12/19399970129057
96 रुचिका जितेंद्र गोतपागरसोनकिरे16/09/20059172141706
97 स्वाती तानाजी गोतपागरसोनकिरे01/01/19819172141706
98 संचित कृष्णत जाधवसोनकिरे20/12/2008 
99 संघर्ष श्रीरंग गोतपागरसोनकिरे23/01/20038412847127
100 रवींद्र आनंदा गोतपागरसोनकिरे01/01/19747378871014
101 कुणाल गौतम देशमुखसोनकिरे08/04/19997768816172
102 रामचंद्र ज्ञानू गोतपागरसोनकिरे07/06/19508805164117
103 विश्वास रघुनाथ पाटीलसोनकिरे01/01/1965 
104 हिंदुराव मारुती जाधवसोनकिरे01/01/1943 
105 आनंदा यशवंत पाटीलसोनकिरे01/06/19669665698375
106 कृष्णत मारुती पाटीलसोनकिरे03/08/19879823314611
107 अजित यशवंत मानेसोनकिरे01/01/19969049478327
108 अविनाश तानाजी थोरातसोनकिरे01/01/19937030327487
109 धनश्री धनंजय कुंभारसोनकिरे13/04/19839403166680
110 बेबीताई शिवाजी राजमानेसोनकिरे11/06/19729673450944
111 धनंजय भानुदास कुंभारसोनकिरे02/06/19719421118640
112 रमाकांत भानुदास कुंभारसोनकिरे13/07/19689637352365
113 प्रल्हाद बापुसो पाटीलसोनकिरे25/02/19469970383978
114 तेजश्री युवराज गोतपागरसोनकिरे01/01/19929168443900
115 सुप्रिया शहाजी पाटीलसोनकिरे27/03/19898390065636
116 अभिजीत शशिकांत पाटीलसोनकिरे22/06/19988805521025
117 अश्विनी अरुण पाटीलसोनकिरे19/12/19989637800814
118 अक्षता भरत गोतपागरसोनकिरे24/04/20049823426654
119 धोंडीराम नाथा पाटीलसोनकिरे29/11/19489158484181
120 अनिता सुरेश जाधवसोनकिरे07/05/19799764621390
121 अंजली पंढरीनाथ पवारपाडळी19/01/20077875369218
122 साक्षी राजेंद्र प्रतापपाडळी05/07/20057798431273
123 प्रतीक्षा पंढरीनाथ चव्हाणपाडळी27/05/19837875470071
124 तेजस्वी संजय पवारपाडळी08/05/20159168315531
125 विराज संतोष पवारपाडळी11/05/20099766524900
126 संपत बबन मदनेपाडळी01/01/19809925713926
127 द्वारका गणपती तावडेपाडळी01/01/1953 
128 पार्थ अधिकराव कारंडेपाडळी24/08/20109850600637
129 ईश्वरी संदीप पाटीलपाडळी08/01/20147798727168
130 अश्विनी केदार पवारपाडळी-9764553262
131 सुमन बाळकृष्ण पवारपाडळी01/01/1950 
132 सुभाष किसन पालकरपाडळी01/01/19688806551446
133 शारदा संपत काळेपाडळी15/03/19847798658783
134 कुसुम नारायण चव्हाणपाडळी01/01/19528698910615
135 संजना पोपट भोसलेपाडळी25/06/20058007830955
136 जेजेराम बाबू डिसलेपाडळी01/01/19588007824510
137 मंगल संपत प्रतापपाडळी01/01/1958 
138 महादेव जोती जाधवपाडळी01/01/19359765804206
139 राजाराम भैरू पाटीलपाडळी01/01/1952 
140 भाग्यश्री हणमंत पवारपाडळी01/01/1990 
141 कमला जयवंत प्रतापपाडळी-8552013985
142 राजाक्का भगवान सावंतपाडळी01/01/1953 
143 भगवान बाळू जाधवपाडळी01/01/1958 
144 शंकर श्रीपती पवारपाडळी01/06/19479637872660
145 बयाजी रामचंद्र पालकरपाडळी01/01/19339637349328
146 खाशीबाई नामदेव पवारपाडळी01/06/1945 
147 नितीन नारायण चव्हाणपाडळी01/01/19788698910615
148 सुशील हिंदुराव प्रतापपाडळी28/08/1972 
149 मारुती भाऊ साठेपाडळी01/01/1958 
150 सविता बापूराव वनारेपाडळी11/10/19789673225114
151 अधिकराव रामचंद्र कदमपाडळी20/07/19718552866435
152 वसंत उत्तम पाटीलपाडळी01/01/19678007342081
153 प्रमोद भगवान प्रतापपाडळी01/02/19889850791246
154 आदिनाथ उत्तम गुरवपाडळी10/08/19818600253792
155 शोभाताई बाळासो पवारपाडळी01/01/19678408007585
156 सानिका संपत कोकाटेपाडळी02/09/20079823608845
157 अलका दिनकर प्रतापपाडळी01/01/19577875939980
158 मंगल यशवंत पाटीलपाडळी01/01/19759923128279
159 सुनंदा यशवंत जाधवआसद01/06/1957 
160 गणेश दादासो जाधवआसद01/01/1968 
161 पांडुरंग दत्तू जाधवआसद01/01/1978 
162 चंद्रकांत भाऊसो जाधवआसद14/11/1962 
163 स्वराज विजय जाधवआसद30/09/20099960870929
164 विमल बाबुराव जाधवआसद01/01/1958 
165 निवास पोपट जाधवआसद01/01/1964 
166 संदीप सोपान जाधवआसद01/06/1984 
167 संजय पांडुरंग जाधवआसद01/06/1975 
168 शिवाजी रामचंद्र जाधवआसद01/01/1945 
169 शारदा शिवाजी जाधवआसद01/02/1960 
170 नंदा आनंदा अंगवणेआसद01/06/1976 
171 शारदा सुनील जाधवआसद01/06/19818554002489
172 सविता दादासो जाधवआसद27/07/19767745865199
173 जयवंत सखाराम जाधवआसद01/06/1958 
174 यश संजय जाधवआसद12/02/20109975960983
175 कार्तिक हरिश्चंद्र जाधवआसद20/06/20119011238060
176 आयुष्य हरिश्चंद्र जाधवआसद16/12/20139011238060
177 राजेंद्र रामचंद्र कुलकर्णीआसद01/01/1964 
178 गौतम पांडुरंग अंगवणेआसद13/04/1983 
179 सुनीता शंकर भोकरेआसद01/06/1984 
180 अर्जुन भिकाजी जाधवआसद20/06/1980 
181 मोहन विष्णू जाधवआसद15/12/1957 
182 प्रवीण अंकुश जाधवआसद15/07/1989 
183 नजरूद्दीन गणी शिकलगारआसद01/01/19789405859153
184 हणमंत प्रकाश तांदळेआसद30/07/19949764135494
185 महेश रामचंद्र जाधवआसद17/01/19949766330546
186 प्रणिता प्रवीण जाधवआसद08/04/20049623864695
187 अजिंक्य अरविंद जाधवआसद17/01/20027756814975
188 पांडुरंग महादेव पाटोळेआसद01/06/19737387071170
189 साहेबराव रामचंद्र पाटोळेआसद30/04/19799822053238
190 वैशाली बाळकृष्ण पवारआसद01/01/1980 
191 प्रथमेश धनाजी जाधवआसद03/12/20087875701834
192 बबन अण्णा शिंदेआसद01/01/19588888174127
193 सुनीता रामचंद्र जाधवआसद10/12/19889637946675
194 कृष्णत बबन गुरवआसद01/01/19837030327832
195 विजूताई गंगाराम जाधवआसद01/01/1971 
196 सुधीर तुकाराम खरटमलआसद16/08/20118605410046
197 भिकाजी आकाराम जाधवआसद01/01/19689503864846
198 उमाजी मारुती भोकरेआसद01/01/1975 
199 सुमन आकाराम जगतापआसद01/01/1947 
200 आनंदा भीमराव नलवडेचिंचणी-वांगी11/07/19868605927404
201 अथर्व अशोक थोरातचिंचणी-वांगी25/01/20069970582750
202 सुनीता शिवाजी जाधवचिंचणी-वांगी18/05/19729112060420
203 प्रदीप प्रकाश कुंभारचिंचणी-वांगी-8600549285
204 काशीबाई गानू पवारचिंचणी-वांगी06/01/19297030211500
205 अनिकेत विनोद आडकेचिंचणी-वांगी13/07/19889881871264
206 भीमराव आबा नलवडेचिंचणी-वांगी01/06/19509922798130
207 शंकर ज्ञानू पाटीलचिंचणी-वांगी01/01/19559096754523
208 शिवाजी भानुदास कारंडेचिंचणी-वांगी01/06/19769011358463
209 यश सोपान माळीचिंचणी-वांगी09/08/20067291034056
210 विजय नीलकंठ मोहितेचिंचणी-वांगी01/06/19789763376844
211 विजय मोहन थोरातचिंचणी-वांगी29/09/1996 
212 प्रणव संतोष कांबळेचिंचणी-वांगी07/10/20107756867203
213 शबाना आलनशीर मुल्लाचिंचणी-वांगी01/06/1990 
214 संपत तातोबा गड्डेचिंचणी-वांगी01/06/19689011358463
215 महेंद्र लालासो महाडिकचिंचणी-वांगी10/06/19819820619720
216 अतुल गणपतराव महाडिकचिंचणी-वांगी08/12/19809975503770
217 नीता महेंद्र महाडिकचिंचणी-वांगी01/01/19809820619720
218 प्रतिभा अशोक महाडिकचिंचणी-वांगी06/10/19988390370098
219 तानाजी निवृत्ती महाडिकचिंचणी-वांगी01/06/19579970565561
220 राजेंद्र रंगनाथ शेटेचिंचणी-वांगी06/01/19759766293869
221 विराज सुनील भोसलेचिंचणी-वांगी12/11/20149975132329
222 वैष्णव शरद आडसुळेचिंचणी-वांगी30/05/19917030327071
223 सुमित सुरेश साळूंखेचिंचणी-वांगी06/06/20009923578745
224 विनोद सुधाकर मानेचिंचणी-वांगी15/05/19879970199879
225 सार्थक अतुल जाधवचिंचणी-वांगी22/04/20119766001065
226 श्रुती विजय मानेचिंचणी-वांगी14/04/20079096442075
227 आदित्य माधवराव देसाईचिंचणी-वांगी17/03/20137767985008
228 विशाल हिंदुराव मानेचिंचणी-वांगी14/07/19888412983620
229 सोपान भीमराव मालीचिंचणी-वांगी01/01/19867291034056
230 संपतराव लक्ष्मण मानेचिंचणी-वांगी01/06/19759730311000
231 पूजा शंकर राठोडचिंचणी-वांगी24/08/19987744069438
232 हणमंत आकाराम मानेचिंचणी-वांगी01/06/19599766806401
233 विकास शंकर राठोडचिंचणी-वांगी30/03/19959763849358
234 शिवाजी दत्तात्रय थोरातचिंचणी-वांगी01/06/19499503038248
235 सिद्धेश सुखसदेव ठाकरचिंचणी-वांगी14/06/20119552565917
236 अतुल बळवंत घुटुगडेचिंचणी-वांगी04/11/19969096524057
237 निखिल नारायण मानेचिंचणी-वांगी22/12/20059527579423
238 विशाल भरत पाटीलचिंचणी-वांगी15/04/20049767637702
239 सुरज रफिक तांबोळीचिंचणी-वांगी13/05/19988600531239
240 रुपाली पांडुरंग पाटोळेचिंचणी-वांगी01/01/19889975273056
241 सिद्धी प्रल्हाद महाडिकचिंचणी-वांगी22/06/20118983137000
242 स्वप्नाली अशोक जाधवचिंचणी-वांगी23/12/19969860739175
243 सरिता भीमराव पवारचिंचणी-वांगी01/05/1988 
244 जयसिंग भानुदास मानेचिंचणी-वांगी01/01/19588550926612
245 आकाश शंकर राठोडचिंचणी-वांगी03/10/19969763667587
246 सादिका आलनशीर मुल्लाचिंचणी-वांगी01/06/1992 
247 मुजफर ऐनुद्दीन मुल्लाचिंचणी-वांगी18/02/19929665329773
248 मालन बालाजी चव्हाणचिंचणी-वांगी12/06/1970 
249 गणेश तुकाराम राठोडचिंचणी-वांगी01/06/19839011536129
250 शशिकांत मधुकर सूर्यवंशीचिंचणी-वांगी01/06/19707063903052
251 संपत सदाशिव शिर्केचिंचणी-वांगी29/08/19799975874947
252 तानूबाई निवृत्ती जाधवचिंचणी-वांगी01/01/19199730207891
253 लक्ष्मण ज्ञानू जानकरचिंचणी-वांगी31/05/19787028077494
254 विशाल विश्वास मानेचिंचणी-वांगी25/12/19959975124747
255 निखिल शंकर मानेचिंचणी-वांगी11/12/19907038211190
256 जनार्धन चोख काळेचिंचणी-वांगी01/06/19498108324955
257 सुभाष शंकर जाधवचिंचणी-वांगी01/06/19619763946829
258 अनिकेत संतोष जाधवचिंचणी-वांगी17/06/20049096963454
259 विजय गणपती कदमचिंचणी-वांगी01/01/19697030135050
260 श्रावणी प्रशांत लाडवांगी19/10/2016 
261 बापू हसन पटवेकरीवांगी-8657973679
262 सचिन बाळासो कांबळेवांगी-8552048646
263 पुतळाबाई कृष्णा रासकरवांगी-9545866090
264 जैतुन बापू पटवेकरीवांगी-9881981065
265 द्रौपदा शामराव एडकेवांगी-9766901208
266 प्रीती सतीश जगदाळेवांगी08/01/20089673277178
267 वैशाली चंदर कदमवांगी01/01/19919881241705
268 वांगी- 
269 सलोनी सुनील भिसेवांगी12/12/20097387684528
270 धनाजी किसन सुरतरवांगी01/06/19627720033909
271 लीलाबाई जनार्धन कांबळेवांगी- 
272 अजय तानाजी कांबळेवांगी22/03/20097559190706
273 मलिका शिकंदर शिकलगारवांगी04/07/19807620016145
274 मुनीर शिकंदर शिकलगारवांगी16/07/19889665823195
275 रंभाताई शिवाजी सरोदेवांगी01/05/19619970614429
276 जयसिंग भगवान मानेवांगी-9561850812
277 संजय यशवंत कुंभारवांगी-9561510529
278 कैलास सर्जेराव घोरपडे पाटीलवांगी18/09/19839665737168
279 कृष्णत शिवाजी सरोदेवांगी22/12/19889970614429
280 रामहरी आनंदा कुंभारवांगी01/06/19769545137285
281 अमोल नामदेव कुंभारवांगी-9970386799
282 धोंडीराम मारुती कोळीवांगी-9923712957
283 हणमंत रामचंद्र पवारवांगी01/06/19689503862832
284 सत्यम हणमंत सूर्यवंशीवांगी22/03/20099764192190
285 सुजल हणमंत सूर्यवंशीवांगी06/07/20079764192190
286 सचिन शंकर जगदाळेवांगी24/06/20088698024799
287 सुशीला मधुकर वडारवांगी01/01/19949970251679
288 विष्णू नामदेव सौदडेवांगी-8530103510
289 दीपाली दाजीराम मोहितेवांगी10/04/19929975222959
290 विमल सुभाष गायकवाडवांगी01/01/1967 
291 पांडुरंग रामचंद्र पोतदारवांगी02/03/19809765216590
292 सचिन सूर्यकांत सोनवणेवांगी02/09/19789075849581
293 वासुदेव चंद्रकांत घाडगेवांगी01/01/19889158395752
294 मुस्कान tejkhan शिकलगारवांगी15/05/20099730233575
295 गौरी संदीप सुतारवांगी- 
296 अस्मिता आनंदा हजारेवांगी25/10/20079673451710
297 संजय दत्तू कोळीवांगी01/06/19659552789523
298 पांडुरंग लक्ष्मण बोडरेवांगी-7875776529
299 वर्षा भानुदास कांबळेवांगी01/01/19949975119519
300 जयवंत रामचंद्र सूर्यवंशीवांगी-9960411677
301 विलास जगन्नाथ शिंदेवांगी30/03/19889370737146
302 विजय रवींद्र कांबळेवांगी22/03/20017559190706
303 शहाजी महादेव कुंभारवांगी-8975952693
304 अजय गणेश कांबळेवांगी24/06/20088007240239
305 स्वप्निल महादेव सूर्यवंशीवांगी-9637159840
306 अनुसया एकनाथ मानेवांगी-9158251681
307 समर्थ जगन्नाथ होलमुखेवांगी12/09/20129766281859
308 पूजा अविनाश मोहितेवांगी20/04/19959423808893
309 प्रसाद संजय मोहितेवांगी05/04/20059890397501
310 किसाबाई पांडुरंग बोडरेवांगी- 
311 जया संपत मदनेवांगी- 
312 पंकज शशिकांत चव्हाणवांगी19/05/20087875776393
313 श्रीराम माणिक कुंभारवांगी12/09/20117057060841
314 कलावती नामदेव मदनेवांगी-9923234576
315 विठ्ठल चंद्रु पारशीवांगी01/01/19949604123817
316 मंगल चांगदेव ` माळीवांगी01/05/19959561282480
317 शालन अंकुश पाटणकरवांगी03/09/19619011253152
318 सुभाष मारुती सुतारवांगी19/06/19649552271974
319 मारुती रामा कांबळेवांगी-9960711472
320 सुलभा सर्जेराव गुजलेवांगी-7028726934
321 धनश्री सचिन मोहितेवांगी-8412819212
322 उमाजी पांडुरंग मदनेवांगी01/05/19447218291783
323 सुरज अंकुश मोहितेवांगी-8412819212
324 गोपी धोंडीबा लाडवांगी01/01/19709923748595
325 परशुराम दत्तात्रय कांबळेवांगी22/06/19649623503427
326 फुलाबाई नाना कांबळेवांगी-7387289422
327 शैला तुकाराम देशमुखवांगी01/06/19639595756182
328 शीला बाळासो कांबळेवांगी-9096823060
329 चंद्रभागा पांडुरंग कांबळेवांगी-9096823060
330 द्रोपदा यशवंत कांबळेवांगी-9970351757
331 सचिनकुमार पोपट कांबळेवांगी-9970449971
332 सेजल संजय लांडगेवांगी27/12/20109673110072
333 बाळूताई पोपट कांबळेवांगी-9970449971
334 तानाजी सन्तु कांबळेवांगी-8805083992
335 नामदेव पांडुरंग मदनेवांगी-9923234576
336 बाळूताई जयसिंग सूर्यवंशीवांगी01/01/19449637159840
337 द्रोपदी हरिबा खरातवांगी-9823743117
338 वंदना परशुराम कांबळेवांगी22/12/19729623503427
339 श्रावणी जितेंद्र औंढेवांगी08/08/20129881615640
340 बाबूताई नाना गुजलेवांगी-9975112418
341 राहुल बाळासो मोकळेवांगी22/02/19899970989714
342 राजवर्धन सूर्यकांत मोकळेवांगी21/04/20129096407420
343 पायल मछिंद्र कडाळेवांगी19/01/20167709607478
344 शंकर आनंदा पोळवांगी-8530099616
345 लिंभाजी शंकर शिंदेवांगी01/05/1940 
346 नितीन पतंग शिरतोडेवांगी01/09/19849766558719
347 राणी दत्तात्रय वाघिरेवांगी22/05/19909049803618
348 शंकर जगन्नाथ पाटणकरवांगी04/08/19519527129463
349 नंदाताई आनंदा फडतरेवांगी30/06/19858600733846
350 इंदुबाई महादेव शिर्केवांगी01/06/19539665650718
351 सत्यजित दीपक शिर्केवांगी05/01/20029890526149
352 इंदुताई रामराव देशमुखवांगी01/06/19567709593742
353 नंदकुमार ज्ञानदेव सूर्यवंशीवांगी01/06/19727559190886
354 जयंत एकनाथ जोशीवांगी02/05/19527028712512
355 शंकरराव संपत मोहितेवांगी01/12/19597875777981
356 बबन मारुती सुतारवांगी01/01/19519595756316
357 बबन पिलाझी सुतारवांगी-9595756316
358 शुभम रामचंद्र पाटणकरवांगी28/06/20019326602685
359 भगवान बंडू कांबळेवांगी01/06/19569823421743
360 उत्तम गोविंद कांबळेवांगी01/06/19499881936322
361 युवराज कृष्णा रासकरवांगी-9545866090
362 अभिजित रामचंद्र शिंदेवांगी15/10/19869623623554
363 श्रावणी विशाल सूर्यवंशीवांगी14/08/20149604252164
364 अनिल रामचंद्र चव्हाणवांगी02/09/19837743890516
365 उत्तम पांडुरंग सूर्यवंशीवांगी-8805869560
366 अमोल सर्जेराव पाटीलवांगी17/06/19848806849600
367 मनीषा प्रकाश कांबळेवांगी-7387232383
368 सुभाष जगन्नाथ पोळवांगी28/07/19819096279931
369 वंदना तुकाराम घोरपडेवांगी-9766497603
370 संदीप प्रभाकर कांबळेवांगी-9604639647
371 काजल उत्तम जाधववांगी-8605200397
372 दयावती कृष्णदेव वाघिरेवांगी01/06/19789922380377
373 राजाराम निवृत्ती चव्हाणवांगी-9766936453
374 संदीप बाळू मानेवांगी01/01/19789665191213
375 सुभाष अशोक सूर्यवंशीवांगी20/05/19849766363874
376 संजय श्रीरंग लोंढेवांगी01/06/19759923570408
377 सचिन अंकुश मोहितेवांगी04/09/19869970308526
378 अतिश प्रकाश कांबळेवांगी-9767579193
379 विक्रमसिंह दत्ताजीराव पाटीलवांगी05/02/19827756048582
380 रेशमा धनाजी एडकेवांगी07/05/20019765792748
381 बबन शंकर दबडेवांगी-7083584544
382 दत्तात्रय दिनकर कोळीवांगी01/06/19729881894117
383 सुरेश दिनकर कोळीवांगी-8888174068
384 मालन शंकर कोळीवांगी-9673579793
385 संभाजी नामदेव वत्रेवांगी16/02/19837709940368
386 जिजाताई बबन कोळीवांगी01/06/1974 
387 सविता राजेंद्र देशमुखवांगी22/02/19829921026023
388 विद्या शिवाजी वत्रेवांगी24/06/20059923351540
389 पार्वती शंकर माळीवांगी01/01/19587875785513
390 वेदांत सोमनाथ लादेवांगी02/05/20159823308055
391 देवानंद दगडू कांबळेवांगी22/08/19839096441560
392 आनंदी बाळासो पाटणकरवांगी03/05/19697350034941
393 गौरव इंद्रजित मोहितेवांगी20/08/20149421226622
394 आयुष विकास सूर्यवंशीवांगी15/05/20097741802506
395 धनश्री बाळासो पाटणकरवांगी15/07/19937350034941
396 काजल अनिल कोळीवांगी14/11/1999 
397 किरण भीमराव कोळीवांगी31/03/20009168710601
398 सुरज संजय राडेवांगी13/04/19958308768485
399 संगीता हिंदुराव यादववांगी01/06/19719860456322
400 सुरेखा सुरेश कांबळेवांगी-7387086241
401 नीता धनाजी भानुदास शिर्केवांगी01/06/19818657879738
402 युवराज रामचंद्र वाघवांगी-9579101377
403 कृष्णा शंकर चव्हाणवांगी-9822397616
404 तुकाराम विठ्ठल घोरपडेवांगी-9766497603
405 सतीश शंकर माळीवांगी22/07/19819970465129
406 सनी सचिन मोहितेवांगी-9975332042
407 अभिजित उत्तम कांबळेवांगी-9970201296
408 शंकर निवृत्ती तुपेवांगी-7387993348
409 सलीम मकबूल पटवेकरीवांगी-9545409230
410 सागर शामराव कांबळेवांगी-8390435936
411 छाया बजरंग कदमवांगी01/06/19757756048582
412 शिवाजी हिंदुराव जगदाळेवांगी01/01/19639096418582
413 नीता विष्णू साळुंखेवांगी01/01/19929850574809
414 मनोज रामचंद्र शिंदेवांगी22/01/19799623623554
415 गोकुळा वसंत सिदवांगी- 
416 बाळासो ज्ञानदेव माळीवांगी01/06/19659503401598
417 धोंडीराम ज्ञानदेव माळीवांगी-9503401598
418 कमल चंद्रकांत माळीवांगी-8888417318
419 चंद्रकांत आनंदा माळीवांगी01/01/19718888417318
420 चांगदेव रघुनाथ माळीवांगी03/03/19919561282480
421 सुजाता हणमंत महिंदवांगी01/07/19759021725105
422 प्रियांका हणमंत महिंदवांगी29/01/20009021725105
423 सोनाबाई आनंदराव शिर्केवांगी01/06/19599604982728
424 वैभव अधिक मोहितेवांगी20/10/19938600748908
425 आशाताई गणपती सिंहासनेवांगी06/01/19429130791171
426 सिकंदर रमजान शिकलगारवांगी30/03/19449970569229
427 भरत ईश्वर शिरतोडेवांगी06/09/20039049349683
428 वंदना प्रकाश मोहितेवांगी07/07/19857066979460
429 अशोक रामचंद्र चव्हाणवांगी-9096773823
430 सुवर्णा सुनील मोहितेवांगी01/06/19729773491515
431 संजयकुमार उमाजी मदनेवांगी20/10/19707218291783
432 बाळू आकाराम पुकळेवांगी01/06/19699172801542
433 प्रणव प्रकाश जगदाळेअंबक18/01/20059766516525
434 अंकुश दिनकर पाटीलअंबक12/08/19549503817165
435 संदिप गोविंद तांबेवाघअंबक02/05/19749970565392
436 सुहास विलास शिंदेअंबक10/02/19898378933466
437 शोभा धोंडीराम तांदळेअंबक01/01/19928380840863
438 राधाबाई भाऊसो जगदाळेअंबक-7447239641
439 विठ्ठल हैबती जगदाळेअंबक01/01/19589970676432
440 आक्काताई खाशाबा लाडअंबक16/03/19399657271961
441 जगन्नाथ बाळू जाधवअंबक01/01/19479975427550
442 बापूराव दत्तोबा जगदाळेअंबक01/06/19727719859631
443 राजाराम गणपती जगदाळेअंबक01/01/19508888174060
444 कविता शामराव जगदाळेअंबक01/01/19789860318316
445 रमेश तुकाराम पवारअंबक30/03/19869130081721
446 गजानन यशवंत जगदाळेअंबक01/01/19568888953509
447 मोहन खाशाबा पाटीलअंबक01/06/19569604400907
448 लक्ष्मण दत्तात्रय जगदाळेअंबक01/01/19638805872081
449 भिकाजी विष्णू मानेअंबक01/06/19549860190640
450 कैलास महादेव मोरेअंबक26/06/19789970200532
451 संगीता प्रकाश जगदाळेअंबक26/06/20817387669424
452 सानिका संजय सुतारअंबक10/11/20037756816578
453 बाळासो हैबती जगदाळेअंबक01/01/19458975980294
454 तुषार तानाजी देशमूखअंबक27/04/20057350120543
455 अमोल मानसिंग भाटअंबक01/01/19928600007276
456 सुयश मच्छिंद्र जगदाळेअंबक05/05/20059970676432
457 अर्चना लक्ष्मण जगदाळेअंबक24/11/20048805872081
458 निकिता जयकर मोहितेअंबक21/06/20069921829721
459 राजाराम आण्णा तांदळेअंबक07/07/19848805255450
460 अनिकेत संजय जगदाळेअंबक03/12/20029011960153
461 भामाबाई पंढरीनाथ मोहितेअंबक01/01/19529970464299
462 धनाजी तुकाराम सुतारअंबक01/01/19737038030754
463 शिदू चंद्रू जगदाळेअंबक03/12/19458975304338
464 श्रेयस महेश सुतारअंबक01/03/20069921500540
465 आप्पासो धनाजी मुळीकअंबक16/09/20039730628050
466 शंतनू लालासो सुतारअंबक16/06/20068975489114
467 विनायक हणमंत गुरवअंबक27/08/20069766553774
468 शंकुतला तुकाराम जगदाळेअंबक01/01/19479657033827
469 रूक्मिणी निवृत्ती जगदाळेअंबक01/01/19638600629088
470 धनाजी विठ्ठल मुळीकअंबक24/09/19759730628050
471 मनिषा धनाजी मुळीकअंबक08/05/19819730628050
472 जयश्री रमेश राजमानेअंबक30/01/19728805294845
473 छाया अंकुश पाटीलअंबक01/06/19729503817165
474 संजय शंकर तांबेवाघअंबक01/01/19797057770422
475 वर्षा कुमार तांबेवाघअंबक05/07/19779657033827
476 हरिश अशोक तांबेवाघअंबक16/06/19949172199823
477 कुमार बाबुराव तांबेवाघअंबक01/01/19689657033827
478 दत्तू दादू जगदाळेअंबक01/01/19638600393912
479 कृष्णत भगवान राजमानेअंबक01/01/19837709615766
480 अशोक चोखा तांबेवाघअंबक01/01/19639657033827
481 समर्थ प्रकाश राजमानेअंबक03/05/20117709615766
482 शिवाजी गणपती शिरतोडेअंबक01/01/19529011959691
483 आशाताई रामचंद्र शिरतोडेअंबक01/06/19789689808621
484 प्रकाश भिमराव शेळकेअंबक17/03/19799665107967
485 भगवान रामा शेळकेअंबक01/01/19279604716078
486 प्रांजली प्रदिप जगदाळेअंबक26/06/20039561549663
487 शिदू दत्तू जगदाळेअंबक05/01/19889604462282
488 ताराबाई अशोक देशमूखअंबक01/06/19739503806234
489 प्रांजल प्रशांत जगदाळेअंबक15/09/20159665814946
490 शरद शिवाजी देशमूखअंबक01/06/19857219575591
491 विशाल संदीप मोरेअंबक16/02/20109158273595
492 संदिप पांडुरंग जगदाळेअंबक04/03/19879970461613
493 हणमंत जगन्नाथ जगदाळेअंबक01/01/19759503806234
494 दत्तात्रय आनंदा जगदाळेअंबक01/01/19829011501988
495 द्रोपदा पांडुरंग जगदाळेअंबक01/01/19739970461613
496 मोतीराम नथुराम जगदाळेअंबक02/09/1977 
497 उत्तम नामदेव तांबेवाघअंबक01/01/1950 
498 बाळाराम कृष्णा मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19379561380937
499 पारुबाई किसन शिंदेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19437758996973
500 दत्तात्रय बाबुराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19469922812443
501 अभिषेक दिलीप मोहितेमोहित्यांचे वडगांव14/12/20049637159052
502 कमल बबन मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19539766421771
503 धर्मराज मुलाजी शिंदेमोहित्यांचे वडगांव01/06/19587218609546
504 दशरथ शिवाजी मोहितेमोहित्यांचे वडगांव08/10/19789975880860
505 भारती दीपक मोहितेमोहित्यांचे वडगांव20/10/19909503866368
506 शालन शिवाजी मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19489404751121
507 अंकुश शिवाजी मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/06/1970 
508 बाबुराव विठू मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19479623420094
509 चांद अल्ली शिकलगारमोहित्यांचे वडगांव- 
510 राजूबाई दिलीप मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19689730618520
511 अनिल विलास मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19819561142853
512 शरद विलास मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19909561142853
513 चंद्रकांत शंकर मोहितेमोहित्यांचे वडगांव- 
514 मंदाकिनी श्रीरंग हिरगुडेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19869096732194
515 पांडुरंग हिरगुडे सुतारमोहित्यांचे वडगांव01/01/19767798998658
516 कृष्णत रघुनाथ कुंभारमोहित्यांचे वडगांव10/07/19929561141228
517 महादेव तुकाराम मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19637756931907
518 जगूबाई आनंदा काळेमोहित्यांचे वडगांव01/10/19787769071835
519 लक्ष्मी महादेव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव-7756931907
520 पांडुरंग गणपती सुतारमोहित्यांचे वडगांव01/01/19767798998658
521 वनिता वसंत पाटीलमोहित्यांचे वडगांव11/06/19799527922364
522 भगवान पांडुरंग मोहितेमोहित्यांचे वडगांव05/09/19499822025248
523 हणमंत शंकर पोळमोहित्यांचे वडगांव-7798535925
524 मारुती हरिबा यादवमोहित्यांचे वडगांव01/01/19377588239895
525 कमल नारायण मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19719975857563
526 अक्षय दिलीप जाधवमोहित्यांचे वडगांव01/01/19959561147359
527 निळू बाबुराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव-9766315880
528 प्रियांका सुनील कुंभारमोहित्यांचे वडगांव-8605480603
529 श्रीधर सुधीर सुतारमोहित्यांचे वडगांव28/06/19989766070582
530 मनोज मोहन मोहितेमोहित्यांचे वडगांव12/10/1994 
531 विजय शामराव पवारमोहित्यांचे वडगांव26/11/19938956186243
532 विजय सुबराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव10/10/19759673638635
533 उद्धव रामचंद्र मोहितेमोहित्यांचे वडगांव18/04/1974 
534 इंताजबी खुदबुद्दीन मुलाणीमोहित्यांचे वडगांव01/01/1978 
535 अजीज गफूर मुलाणीमोहित्यांचे वडगांव-9975114138
536 महादेव गंगाराम मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19389657258607
537 पृथ्वीराज बाळकृष्ण मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/20009527321581
538 तुषार तुकाराम कुंभारमोहित्यांचे वडगांव18/03/19957588842287
539 रामचंद्र विष्णू कुंभारमोहित्यांचे वडगांव16/12/19629420452897
540 शंकर विष्णू हिरगुडेमोहित्यांचे वडगांव01/06/19568108423969
541 किरण बबन मानेमोहित्यांचे वडगांव02/04/19899503099762
542 दत्तात्रय हणमंत मोहितेमोहित्यांचे वडगांव31/05/19799421132067
543 राजवर्धन अधिक सुर्वेमोहित्यांचे वडगांव23/05/20078888607427
544 वैष्णवी अधिक सुर्वेमोहित्यांचे वडगांव01/01/20068888607427
545 भाग्यश्री सुनील मानेमोहित्यांचे वडगांव10/10/20039822702741
546 प्रणाली संपत देशमुखमोहित्यांचे वडगांव25/10/19997709924056
547 जयश्री पांडुरंग सुतारमोहित्यांचे वडगांव16/06/19698698839707
548 अक्षय मारुती मिसाळमोहित्यांचे वडगांव02/01/19987757038167
549 नामदेव खाशाबा मिसाळमोहित्यांचे वडगांव01/06/19727066050414
550 नारायण हरिबा गायकवाडमोहित्यांचे वडगांव19/11/19509527318436
551 दिनकर काशिनाथ काळेमोहित्यांचे वडगांव14/06/19829665842200
552 संगीत लालासो काळेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19837558243632
553 हणमंत बापू मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/06/1962 
554 राजेंद्र शामराव सुर्वेमोहित्यांचे वडगांव01/01/1967 
555 इंदुबाई दादू सुतारमोहित्यांचे वडगांव01/01/1939 
556 करीना सिकंदर शिकलगारमोहित्यांचे वडगांव29/01/20037387288400
557 शामराव पांडुरंग मोरेमोहित्यांचे वडगांव01/03/19448411047520
558 भैरवनाथ शंकर गुरवमोहित्यांचे वडगांव01/01/19488975160619
559 मल्हारी भिवा काळेमोहित्यांचे वडगांव15/06/19347756032265
560 कलावती साधू हाकेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19787757030329
561 विमल प्रकाश शिंदेमोहित्यांचे वडगांव01/06/19718412884324
562 पोपट दादू मानेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19438605873419
563 शोभा अशोक थोरबोलेमोहित्यांचे वडगांव01/11/1994 
564 रामचंद्र बाळकृष्ण परीटमोहित्यांचे वडगांव01/01/19479595251281
565 हारुताई हणमंत लाडेमोहित्यांचे वडगांव24/01/19617758996973
566 शालन बाळासो मोहितेमोहित्यांचे वडगांव03/04/1960 
567 हारुबाई महादेव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/06/1966 
568 संतोष तुकाराम यादवमोहित्यांचे वडगांव25/03/19839730770213
569 संदीप शंकर कुंभारमोहित्यांचे वडगांव11/01/20087420063753
570 राजाक्का पांडुरंग मोरेदेवराष्ट्रे01/01/19439766891423
571 बनाबाई शिवाजी मिसाळदेवराष्ट्रे01/01/19439595987270
572 पांडुरंग कृष्णा मोरेदेवराष्ट्रे04/01/19479766891423
573 जनाबाई देवाप्पा वायदंडेदेवराष्ट्रे01/01/19657620002566
574 शैला मधुकर गवाळेदेवराष्ट्रे-9075813518
575 बापुसो वसंत मिसाळदेवराष्ट्रे01/06/19657083039907
576 प्रभावती शामराव मिसाळदेवराष्ट्रे01/06/19787038172855
577 पार्वती शंकर साठेदेवराष्ट्रे05/07/19769960056427
578 आक्काताई जगन्नाथ मिसाळदेवराष्ट्रे01/06/19739573959223
579 अनिता गोविंद मोरेदेवराष्ट्रे11/03/19879975448083
580 जयकर शामराव बनसोडेदेवराष्ट्रे06/07/19779112192045
581 वसंत बापू शेंडगेदेवराष्ट्रे01/01/19599766293725
582 नाना गणू शेंडगेदेवराष्ट्रे01/06/19508847727072
583 उत्तम केशव मोरेदेवराष्ट्रे01/01/19688928561001
584 जितेश शामराव गवाळेदेवराष्ट्रे01/06/19768407907713
585 राहुल शामराव मिसाळदेवराष्ट्रे12/08/19869145124485
586 रोहन वसंत मोरेदेवराष्ट्रे18/03/20069975203709
587 साहिल पांडुरंग मिसाळदेवराष्ट्रे02/02/20059604313972
588 सुभाष सह्याजी मिसाळदेवराष्ट्रे09/06/19899527618422
589 रेणुका बाबुराव सुतारदेवराष्ट्रे12/12/19879689359217
590 गणेश साहेबराव कुरळेदेवराष्ट्रे01/02/1982 
591 बिस्मिला महंमद मुल्लादेवराष्ट्रे01/04/1952 
592 स्वराज जयवंत कुरळेदेवराष्ट्रे13/03/20139890849765
593 ओंकार पांडुरंग मिसाळदेवराष्ट्रे06/12/20069604313972
594 रत्नाबाई भिकाजी गवाळेदेवराष्ट्रे01/01/1978 
595 बाळाबाई रघुनाथ थोरातदेवराष्ट्रे01/06/19428847727072
596 सानिका तुळशीराम मोरेदेवराष्ट्रे01/02/20059766960198
597 रेखा शामराव गवाळेदेवराष्ट्रे14/04/1969 
598 रोहिणी दादू बल्लाळदेवराष्ट्रे27/11/20029604242644
599 अक्षय संजय कांबळेदेवराष्ट्रे11/10/19958928927676
600 संदिप दिनकर मोरेदेवराष्ट्रे01/06/19879767333249
601 आनंदा फटू गवाळेदेवराष्ट्रे01/05/19828390073820
602 श्रावणी रामचंद्र साळुंखेदेवराष्ट्रे28/10/20099604758009
603 रूपेश मधुकर गवाळेदेवराष्ट्रे15/01/20069075813518
604 यशवंत निवृत्ती मिसाळदेवराष्ट्रे15/06/19687264971017
605 रमेश दिनकर महिंद पाटीलदेवराष्ट्रे01/06/19889561581105
606 आनंदा गोविंद महिंददेवराष्ट्रे01/06/19529921401899
607 प्रकाश भगवान होनमाणेदेवराष्ट्रे01/06/19829561981325
608 बाळासो धोंडीराम जाधवदेवराष्ट्रे01/06/19969270170616
609 हेरंब अरविंद शिराळकरदेवराष्ट्रे21/01/19849021370051
610 पंकज सुहास पंडितदेवराष्ट्रे14/06/19977507293086
611 असिफ सरदार नदाफदेवराष्ट्रे17/05/19967709622314
612 आनंदा दत्तू गुरवदेवराष्ट्रे01/06/1974 
613 शोभा जयकुमार शहादेवराष्ट्रे09/05/19629975500647
614 शिवाजी भीमराव मोरेदेवराष्ट्रे01/06/19548600692758
615 शिवाजी राम माळीदेवराष्ट्रे01/06/19489011543443
616 मानकाबाई आनंदा महिंददेवराष्ट्रे01/06/1941 
617 जगन्नाथ शामराव महिंददेवराष्ट्रे01/06/19459595511833
618 तानाजी कृष्णा मोरेदेवराष्ट्रे01/03/19469270017606
619 परवीन सरदार नदाफदेवराष्ट्रे05/02/19949503882235
620 लक्ष्मण बजरंग कुरळेदेवराष्ट्रे12/12/19579011501094
621 अनिता हणमंत मोरेदेवराष्ट्रे01/06/20047448060865
622 विराज विलास महिंददेवराष्ट्रे22/12/19997756814900
623 आनंदा गणपती महिंददेवराष्ट्रे01/01/19318928952020
624 सारिका सोपान महिंददेवराष्ट्रे11/04/19909561572348
625 शिवाजी हिंदुराव महिंददेवराष्ट्रे01/06/19689970701779
626 प्रियांका संताजी मोरेदेवराष्ट्रे05/09/20057620326116
627 साहेबराव लकूळा महिंददेवराष्ट्रे-9271873268
628 नितीन जयसिंग मोरेदेवराष्ट्रे15/08/19847350121237
629 राजश्री ज्ञानदेव खोपकरदेवराष्ट्रे15/05/19859021269499
630 प्रकाश आकाराम महिंददेवराष्ट्रे01/06/19719970153569
631 पोपट दत्तू महिंददेवराष्ट्रे01/06/19739021098202
632 शरद रामचंद्र महिंददेवराष्ट्रे01/06/19678600681325
633 भीमराव ज्योती मोरेदेवराष्ट्रे11/03/1940 
634 बाळाताई सखाराम महिंददेवराष्ट्रे01/06/19449960609182
635 प्रतीक शंकर महिंददेवराष्ट्रे16/11/20059561238620
636 रामचंद्र शामराव मंगसुळेदेवराष्ट्रे01/06/19609975866486
637 गणपती बापू होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19589168481102
638 प्रकाश सोपान महिंददेवराष्ट्रे05/10/19699665737495
639 प्रशांत अंकुश मोरेदेवराष्ट्रे15/05/19909595939558
640 अभिजित प्रकाश शिंदेदेवराष्ट्रे13/01/19969503808975
641 अशोक बाळू मोरेदेवराष्ट्रे01/06/19759595582207
642 धनाजी दत्तू शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/01/19439970158272
643 भामाबाई धनाजी शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/06/19559970158272
644 राहुल बाळकृष्ण होनमानेदेवराष्ट्रे15/05/19829823728581
645 मयुरी राजेंद्र महिंददेवराष्ट्रे26/10/20027774987246
646 अक्षय राजेंद्र मदनेदेवराष्ट्रे30/08/19959766891390
647 आदित्य धनाजी नाईकदेवराष्ट्रे07/10/20129168513920
648 सुमन बापू आडकेदेवराष्ट्रे01/06/1975 
649 भारत संजय मदनेदेवराष्ट्रे15/08/20049403639177
650 रंजना जनार्दन महाजनदेवराष्ट्रे01/01/1967 
651 वंदना मल्हारी शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/06/19899096022701
652 मनिषा श्रीकांत कुंभारदेवराष्ट्रे07/08/19799960504126
653 राजविर दत्तात्रय कुंभारदेवराष्ट्रे10/12/20148108400939
654 प्रकाश बाबुराव शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/06/19609503057904
655 उषाताई तुकाराम पाटीलदेवराष्ट्रे01/06/19659272436098
656 सोनाली तात्याबा गवरेदेवराष्ट्रे28/09/19849975117264
657 आप्पासाहेब तुळशीराम मोहितेदेवराष्ट्रे01/06/19728412834504
658 शुभम संजय होनमानेदेवराष्ट्रे12/08/20009623627428
659 शंकर गणपती होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19407745093606
660 राणी रवींद्र बोडरेदेवराष्ट्रे01/06/19799730623525
661 शोभा विठ्ठल होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19729503882919
662 राघू गिरजाप्पा ठोंबरेदेवराष्ट्रे- 
663 अंजूबाई लक्ष्मण होनमानेदेवराष्ट्रे01/05/19309763359952
664 श्रेयश दत्ता महिंददेवराष्ट्रे01/06/20118956174217
665 जयश्री सतिश मानेदेवराष्ट्रे10/10/19929890053045
666 वैजंता बापू होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19479595317681
667 जयसिंग ज्ञानू शिंदेदेवराष्ट्रे01/01/19719730109585
668 मुसा महंमद मुल्लादेवराष्ट्रे02/02/19859767786905
669 सचिन जालिंदर भोंगाळेदेवराष्ट्रे01/01/19869111289641
670 प्रशांत तानाजी नागणेदेवराष्ट्रे06/01/19859766550285
671 संजय विष्णू भोंगाळेदेवराष्ट्रे01/06/19759970119589
672 कविता दुर्योधन शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/05/20037517701919
673 सादिक राजू आगादेवराष्ट्रे25/07/19977744040475
674 अर्चना राजाराम मानेदेवराष्ट्रे01/06/1988 
675 अदिती दत्तात्रय कुंभारदेवराष्ट्रे24/04/20108108400939
676 मनिष रंगनाथ शेंडगेदेवराष्ट्रे23/05/19999970876436
677 कुसुम अशोक गवरेदेवराष्ट्रे01/06/19539890512838
678 सागर अशोक गवरेदेवराष्ट्रे-9890512838
679 मल्हारी शामराव शिरतोडेदेवराष्ट्रे03/06/19829096022701
680 विजया कुमार शिंदेदेवराष्ट्रे27/07/19579096229764
681 राजेंद्र बबन भोंगाळेदेवराष्ट्रे01/06/19718055285100
682 सलीम नशीर मुल्लादेवराष्ट्रे07/01/19909665133520
683 विक्रम कुमार शिंदेदेवराष्ट्रे01/06/19869822874681
684 तानाजी रामचंद्र कुंभारदेवराष्ट्रे05/07/19838108400939
685 तेजस मोहन लोहारदेवराष्ट्रे17/02/20059168302918
686 हसन ताजुद्दीन फकीरदेवराष्ट्रे-8605519123
687 सुमित आनंदा लोहारदेवराष्ट्रे30/12/19989623847465
688 सविता तुकाराम देवकरशिरगांव02/11/19869766585621
689 श्रीकांत लक्षिमन मोरेशिरगांव22/05/19597743996936
690 शीतल विलास गवळीशिरगांव31/07/19919673859592
691 दत्तात्रय राजाराम शिंदेशिरगांव01/06/1950 
692 संपाबाई पांडुरंग माळीशिरगांव09/10/19557741800720
693 प्रताप बापुसो देशमुखशिरगांव01/06/19759657187714
694 शैलेश काशिनाथ कांबळेशिरगांव-9766846577
695 शोभा तुकाराम सुर्वेशिरगांव01/01/19667756814846
696 लक्षिमण दत्तू तोडकरशिरगांव06/06/19509561159414
697 पोपट जोतिराम देवकरशिरगांव01/06/1986 
698 पल्लवी बाळू देवकरशिरगांव09/09/19929657132546
699 शांताबाई रामचंद्र पवारशिरगांव01/01/19439922941007
700 उत्तम राजाराम सुर्वेशिरगांव01/06/19647756814846
701 मनीषा प्रमोद सुर्वेशिरगांव03/11/19858379870534
702 सुशांत विलास गवळीशिरगांव30/03/19869673859592
703 रमेश बाळकृष्ण माळीशिरगांव14/01/19717038734273
704 शारदा चंद्रकांत तोडकरशिरगांव05/04/19809689210548
705 प्रमोद आनंदा सुर्वेशिरगांव28/06/19798379870534
706 पार्वती लालासो देशमुखशिरगांव01/07/19639763286686
707 शुभम शंकर जाधवशिरगांव12/10/20039623934527
708 सौरभ चंद्रकांत देशमुखशिरगांव09/10/20019850622334
709 सुमित भीमराव शेवाळेकुंभारगांव09/01/20067709976760
710 आलोक पोपट चव्हाणकुंभारगांव03/08/20049860771962
711 शांताबाई विट्टल चव्हाणकुंभारगांव01/03/19459766202750
712 गणेश भीमराव शेवाळेकुंभारगांव13/03/20077709976760
713 प्राजक्ता पांडुरंग जाधवकुंभारगांव22/06/19958888721352
714 पांडुरंग शामराव जाधवकुंभारगांव01/01/19467057262368
715 लक्समी तानाजी महिंदकुंभारगांव01/07/19728888259880
716 भारती नेताजी साळुंकेकुंभारगांव01/06/19707387186284
717 कविता तानाजी नालगेकुंभारगांव26/08/19989890103772
718 जयश्री दशरथ देटकेकुंभारगांव01/01/19739225103944
719 मयूर विश्वास साळुंकेकुंभारगांव05/11/20119921890802
720 विशाल विट्टल चव्हाणकुंभारगांव01/09/19759623530685
721 कुंडलिक मारुती नलगेकुंभारगांव02/05/19359270079979
722 अशोक मधुकर होवाळकुंभारगांव25/07/19657757074366
723 सुनीता श्रीरंग पवारकुंभारगांव01/01/19829881429352
724 मंगेश तानाजि महिन्दकुंभारगांव28/01/19938888259880
725 अर्जुन विट्टल मोरालेकुंभारगांव01/01/19579921911138
726 विजय धुरा चव्हाणकुंभारगांव07/06/19399766205750
727 वैशाली रघुनाथ मोखलेकुंभारगांव18/09/19769960816020
728 अंकिता मोहन महिन्दकुंभारगांव30/09/20009270000924
729 मयूर विश्वास साळुंखेकुंभारगांव05/11/20119921890802
730 विशाल विठ्ठल चव्हाणकुंभारगांव01/09/19759623530685
731 मंगेश तानाजी महिंदकुंभारगांव28/01/19838888259880
732 संताेष शिवाजी खापेबोंबाळेवाडी01/11/19799623127039
733 साविञा हणमंत यादवबोंबाळेवाडी01/06/19659604117711
734 सुवर्णा मधुकर मानेबोंबाळेवाडी01/01/19848888733843
735 लालाबाई जालिंदर थोरातबोंबाळेवाडी01/06/1971 
736 बापू धोंडिबा मानेबोंबाळेवाडी01/01/19649552437055
737 पुष्पा बापू आवळेबोंबाळेवाडी01/06/19709730116855
738 रेखा नानासाे थाेरातबोंबाळेवाडी31/03/19869527889826
739 सुमन नामदेव थोरातबोंबाळेवाडी-9657237947
740 द्रौपदी पांडुरंग थोरातबोंबाळेवाडी15/07/19579920657223
741 गणेश पोपट पाटोळेबोंबाळेवाडी14/09/19928378083047
742 पूजा देवेंद्र सापकरबोंबाळेवाडी15/05/20047738143311
743 छाया निवृत्ती मानेबोंबाळेवाडी01/06/19709049157997
744 संगीत उमाजी पाटोळेबोंबाळेवाडी01/06/19809665669893
745 शारदा वसंत जाधवबोंबाळेवाडी01/01/1968 
746 वसंत भालगुराम पवारबोंबाळेवाडी01/06/19688605366503
747 राजश्री भीमराव थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19768381049052
748 सचिन भरत गुजलेबोंबाळेवाडी27/10/19839623793580
749 जालिंदर दिनकर मुळीकबोंबाळेवाडी01/01/19688308942425
750 शालन आनंदा थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19479657226792
751 परबती दाजी थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19449594713501
752 कलावती रामचंद्र थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19508108216519
753 हेमांगी बाजीराव थोरात