दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1836../GMPT/Photo/1836.jpg../GMPT/Pramanptr/1836.PDFअमोल विजय कदमआमणापूर31/07/19908421635003 View फोटो प्रमाणपत्र
2 1945../GMPT/Photo/1945.jpg../GMPT/Pramanptr/1945.PDFसचिन आनंदा कदमआमणापूर27/07/19859075806855 View फोटो प्रमाणपत्र
3 3890../GMPT/Photo/3890.jpg../GMPT/Pramanptr/3890.PDFमाधुरी मंगेश पवारआमणापूर04/03/19957038189662 View फोटो प्रमाणपत्र
4 3927../GMPT/Photo/3927.JPG../GMPT/Pramanptr/3927.PDFमंगेश आप्पासाहेब पवारआमणापूर10/10/19908552044835 View फोटो प्रमाणपत्र
5 3953../GMPT/Photo/3953.JPG../GMPT/Pramanptr/3953.PDFसुयोग्य सुरेश कदमआमणापूर10/05/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
6 4049../GMPT/Photo/4049.JPG../GMPT/Pramanptr/4049.PDFअतुल दिपक कदमआमणापूर22/10/2002  View फोटो प्रमाणपत्र
7 4069../GMPT/Photo/4069.JPG../GMPT/Pramanptr/4069रघुनाथ पांडुरंग पाटीलआमणापूर06/04/1945  View फोटो प्रमाणपत्र
8 3977../GMPT/Photo/3977.JPG../GMPT/Pramanptr/3977ऋतुराज सतीश कदमआमणापूर15/04/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
9 4103../GMPT/Photo/4103.JPG../GMPT/Pramanptr/4103.PDFआकाश संजय राडेआमणापूर15/06/19979764749225 View फोटो प्रमाणपत्र
10 4149../GMPT/Photo/4149.JPG../GMPT/Pramanptr/4149.PDFनितेशकुमार मारुती शिंदेआमणापूर02/07/19859119450225 View फोटो प्रमाणपत्र
11 4196../GMPT/Photo/4196../GMPT/Pramanptr/4196अनिल लक्ष्मण राडेआमणापूर10/06/19699158311697 View फोटो प्रमाणपत्र
12 4269../GMPT/Photo/4269.JPG../GMPT/Pramanptr/4269.PDFसुनील लक्ष्मण राडेआमणापूर01/06/19749158311697 View फोटो प्रमाणपत्र
13 4400../GMPT/Photo/4400.JPG../GMPT/Pramanptr/4400.PDFवसंत हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19698055444590 View फोटो प्रमाणपत्र
14 4514../GMPT/Photo/4514../GMPT/Pramanptr/4514.PDFमंजूरइलाही महिबूब संदेआमणापूर20/12/19909595839346 View फोटो प्रमाणपत्र
15 4884../GMPT/Photo/4884.JPG../GMPT/Pramanptr/4884.PDFचंद्रकांत शिवाजी नलवडेआमणापूर26/04/19779168072088 View फोटो प्रमाणपत्र
16 5149../GMPT/Photo/5149../GMPT/Pramanptr/5149.PDFमहिबूब नबी संदेआमणापूर-9860881086 View फोटो प्रमाणपत्र
17 5287../GMPT/Photo/5287.JPG../GMPT/Pramanptr/5287.PDFपूजा संजय राडेआमणापूर15/07/19989527855443 View फोटो प्रमाणपत्र
18 5418../GMPT/Photo/5418../GMPT/Pramanptr/5418मधुकर निवृत्ती pawarआमणापूर-9665653447 View फोटो प्रमाणपत्र
19 5465../GMPT/Photo/5465.JPG../GMPT/Pramanptr/5465.PDFसचिन विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/11/19778055422643 View फोटो प्रमाणपत्र
20 5507../GMPT/Photo/5507../GMPT/Pramanptr/5507.PDFसुरज रामचंद्र पाटीलआमणापूर04/08/20009850899578 View फोटो प्रमाणपत्र
21 5552../GMPT/Photo/5552../GMPT/Pramanptr/5552.PDFआरिफ अकबर आतारआमणापूर29/08/20059850901080 View फोटो प्रमाणपत्र
22 5590../GMPT/Photo/5590.JPG../GMPT/Pramanptr/5590.PDFसीमा शिवाजी राडेआमणापूर01/07/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
23 5643../GMPT/Photo/5643.JPG../GMPT/Pramanptr/5643.PDFइस्माईल जलालुद्दीन मुलाणीआमणापूर06/10/19639960542799 View फोटो प्रमाणपत्र
24 5683../GMPT/Photo/5683../GMPT/Pramanptr/5683.PDFसलीम दस्तगीर शेखआमणापूर28/06/19859975461486 View फोटो प्रमाणपत्र
25 6955../GMPT/Photo/6955.JPG../GMPT/Pramanptr/6955वरद संजय गोरडआमणापूर06/09/20139579161773 View फोटो प्रमाणपत्र
26 6998../GMPT/Photo/6998.JPG../GMPT/Pramanptr/6998रुबाब अहमदअली सुतारआमणापूर01/01/19569960390403 View फोटो प्रमाणपत्र
27 7045../GMPT/Photo/7045.JPG../GMPT/Pramanptr/7045.PDFप्रदीप संभाजी नलवडेआमणापूर25/12/19819096930543 View फोटो प्रमाणपत्र
28 7089../GMPT/Photo/7089.JPG../GMPT/Pramanptr/7089.PDFरुपाली प्रदीप नलवडेआमणापूर01/06/19939096930543 View फोटो प्रमाणपत्र
29 7148../GMPT/Photo/7148.JPG../GMPT/Pramanptr/7148.PDFमारुती रामचंद्र कोळीआमणापूर01/07/19748055444166 View फोटो प्रमाणपत्र
30 7195../GMPT/Photo/7195.JPG../GMPT/Pramanptr/7195सरसाबाई मारुती कोळीआमणापूर01/01/19408055444166 View फोटो प्रमाणपत्र
31 9360../GMPT/Photo/9360.JPG../GMPT/Pramanptr/9360.PDFसंजय निवृत्ती पवारआमणापूर01/06/19719665437151 View फोटो प्रमाणपत्र
32 9385../GMPT/Photo/9385.JPG../GMPT/Pramanptr/9385सुरेखा भानुदास पोटेआमणापूर-9975955161 View फोटो प्रमाणपत्र
33 9450../GMPT/Photo/9450.JPG../GMPT/Pramanptr/9450.PDFसमर्थ शशिकांत कदमआमणापूर24/10/20098600399754 View फोटो प्रमाणपत्र
34 9658../GMPT/Photo/9658../GMPT/Pramanptr/9658नजीर शमशुद्दीन मुलाणीआमणापूर-8600349311 View फोटो प्रमाणपत्र
35 9720../GMPT/Photo/9720.JPG../GMPT/Pramanptr/9720.PDFशकील आयुब नदाफआमणापूर17/03/19879021885408 View फोटो प्रमाणपत्र
36 12301../GMPT/Photo/12301.JPG../GMPT/Pramanptr/12301.PDFप्रतीक दयानंद राडेआमणापूर14/05/19988806271511 View फोटो प्रमाणपत्र
37 12367../GMPT/Photo/12367.JPG../GMPT/Pramanptr/12367.PDFमाहादेव जगन्नाथ बाटेआमणापूर01/06/19739657178452 View फोटो प्रमाणपत्र
38 12411../GMPT/Photo/12411.JPG../GMPT/Pramanptr/12411.PDFशबाना बादशहा मुजावरआमणापूर27/09/20019075865569 View फोटो प्रमाणपत्र
39 12499../GMPT/Photo/12499.JPG../GMPT/Pramanptr/12499भागीरथी रामचंद्र पवारआमणापूर01/01/19458956088820 View फोटो प्रमाणपत्र
40 12614../GMPT/Photo/12614.JPG../GMPT/Pramanptr/12614.PDFशुभांगी विलास पदमनआमणापूर25/12/19818378938492 View फोटो प्रमाणपत्र
41 12694../GMPT/Photo/12694.JPG../GMPT/Pramanptr/12694.PDFप्रज्ञा तानाजी आंबीआमणापूर20/05/20018007204712 View फोटो प्रमाणपत्र
42 12792../GMPT/Photo/12792.JPG../GMPT/Pramanptr/12792.PDFसोनाली सोमनाथ खैरमोडेआमणापूर-9922740828 View फोटो प्रमाणपत्र
43 12848../GMPT/Photo/12848.JPG../GMPT/Pramanptr/12848वसंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर03/06/19669075109514 View फोटो प्रमाणपत्र
44 13135../GMPT/Photo/13135.JPG../GMPT/Pramanptr/13135आबासाहेब चंद्रकांत जोंजाळेआमणापूर01/06/19608378949897 View फोटो प्रमाणपत्र
45 13175../GMPT/Photo/13175.JPG../GMPT/Pramanptr/13175तुकाराम कुंडलिक जाधवआमणापूर01/01/19449689174717 View फोटो प्रमाणपत्र
46 13283../GMPT/Photo/13283.JPG../GMPT/Pramanptr/13283.PDFमनोज मारुती पवारआमणापूर03/05/19839595679716 View फोटो प्रमाणपत्र
47 13355../GMPT/Photo/13355.JPG../GMPT/Pramanptr/13355.PDFतानाजी हिंदुराव पवारआमणापूर01/07/19789923307732 View फोटो प्रमाणपत्र
48 13419../GMPT/Photo/13419.JPG../GMPT/Pramanptr/13419.PDFहणमंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर01/06/19608055424393 View फोटो प्रमाणपत्र
49 13534../GMPT/Photo/13534.JPG../GMPT/Pramanptr/13534.PDFसुशीला वसंत निकमआमणापूर01/01/19597083328979 View फोटो प्रमाणपत्र
50 13590../GMPT/Photo/13590.JPG../GMPT/Pramanptr/13590अथर्व प्रल्हाद कदमआमणापूर25/08/20097709665720 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 अमोल विजय कदमआमणापूर31/07/19908421635003
2 सचिन आनंदा कदमआमणापूर27/07/19859075806855
3 माधुरी मंगेश पवारआमणापूर04/03/19957038189662
4 मंगेश आप्पासाहेब पवारआमणापूर10/10/19908552044835
5 सुयोग्य सुरेश कदमआमणापूर10/05/1998 
6 अतुल दिपक कदमआमणापूर22/10/2002 
7 रघुनाथ पांडुरंग पाटीलआमणापूर06/04/1945 
8 ऋतुराज सतीश कदमआमणापूर15/04/2011 
9 आकाश संजय राडेआमणापूर15/06/19979764749225
10 नितेशकुमार मारुती शिंदेआमणापूर02/07/19859119450225
11 अनिल लक्ष्मण राडेआमणापूर10/06/19699158311697
12 सुनील लक्ष्मण राडेआमणापूर01/06/19749158311697
13 वसंत हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19698055444590
14 मंजूरइलाही महिबूब संदेआमणापूर20/12/19909595839346
15 चंद्रकांत शिवाजी नलवडेआमणापूर26/04/19779168072088
16 महिबूब नबी संदेआमणापूर-9860881086
17 पूजा संजय राडेआमणापूर15/07/19989527855443
18 मधुकर निवृत्ती pawarआमणापूर-9665653447
19 सचिन विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/11/19778055422643
20 सुरज रामचंद्र पाटीलआमणापूर04/08/20009850899578
21 आरिफ अकबर आतारआमणापूर29/08/20059850901080
22 सीमा शिवाजी राडेआमणापूर01/07/1998 
23 इस्माईल जलालुद्दीन मुलाणीआमणापूर06/10/19639960542799
24 सलीम दस्तगीर शेखआमणापूर28/06/19859975461486
25 वरद संजय गोरडआमणापूर06/09/20139579161773
26 रुबाब अहमदअली सुतारआमणापूर01/01/19569960390403
27 प्रदीप संभाजी नलवडेआमणापूर25/12/19819096930543
28 रुपाली प्रदीप नलवडेआमणापूर01/06/19939096930543
29 मारुती रामचंद्र कोळीआमणापूर01/07/19748055444166
30 सरसाबाई मारुती कोळीआमणापूर01/01/19408055444166
31 संजय निवृत्ती पवारआमणापूर01/06/19719665437151
32 सुरेखा भानुदास पोटेआमणापूर-9975955161
33 समर्थ शशिकांत कदमआमणापूर24/10/20098600399754
34 नजीर शमशुद्दीन मुलाणीआमणापूर-8600349311
35 शकील आयुब नदाफआमणापूर17/03/19879021885408
36 प्रतीक दयानंद राडेआमणापूर14/05/19988806271511
37 माहादेव जगन्नाथ बाटेआमणापूर01/06/19739657178452
38 शबाना बादशहा मुजावरआमणापूर27/09/20019075865569
39 भागीरथी रामचंद्र पवारआमणापूर01/01/19458956088820
40 शुभांगी विलास पदमनआमणापूर25/12/19818378938492
41 प्रज्ञा तानाजी आंबीआमणापूर20/05/20018007204712
42 सोनाली सोमनाथ खैरमोडेआमणापूर-9922740828
43 वसंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर03/06/19669075109514
44 आबासाहेब चंद्रकांत जोंजाळेआमणापूर01/06/19608378949897
45 तुकाराम कुंडलिक जाधवआमणापूर01/01/19449689174717
46 मनोज मारुती पवारआमणापूर03/05/19839595679716
47 तानाजी हिंदुराव पवारआमणापूर01/07/19789923307732
48 हणमंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर01/06/19608055424393
49 सुशीला वसंत निकमआमणापूर01/01/19597083328979
50 अथर्व प्रल्हाद कदमआमणापूर25/08/20097709665720
51 कुलदीब दिलीप डुबलआमणापूर14/02/19979970826233
52 फुलाबाई भीमराव यादवआमणापूर01/06/1937 
53 धनाजी पांडुरंग जाधवआमणापूर01/06/19568600288071
54 विमल अशोक गायकवाडआमणापूर01/06/19739175738827
55 केदार सचिन अनुगडेआमणापूर20/09/20099766203643
56 सुनील अशोक शिंदेआमणापूर-9975442832
57 अलका नानासो राडेआमणापूर-9960696899
58 कमल सुभाष अनुगडेआमणापूर30/07/19759623310642
59 साक्षी मनोज अनुगडेआमणापूर12/06/20059860881178
60 मिलिंद वासुदेव गोरंबेकरआमणापूर01/06/19709921070410
61 विशाल ज्ञानदेव मतकरीआमणापूर- 
62 अंकुश कृष्ण कोळीआमणापूर01/06/19618055435546
63 मारुती विठ्ठल मतकरीआमणापूर06/03/19777083686025
64 लक्ष्मीबाई आण्णा कुंभारआमणापूर01/06/1953 
65 अशोक हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19667219416623
66 गजानन पांडुरंग पाटीलआमणापूर01/06/19827758911944
67 निर्मला महालिंग राजमानेआमणापूर04/08/19479595153014
68 आण्णा महादेव कुंभारआमणापूर01/06/1948 
69 सविता संतोष मोहितेआमणापूर01/06/19799172475261
70 सुजाता शिवाजी पाटीलआमणापूर01/06/19938600627196
71 हिंदुराव लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/01/1948 
72 लक्ष्मी चंद्रकांत पाटीलआमणापूर01/06/19749970775432
73 इंदाबाई जनार्दन पाटीलआमणापूर01/06/19359730135794
74 वनिता गजानन कुंभारआमणापूर14/06/19699766634204
75 सावित्री प्रताप पाटीलआमणापूर01/06/19619604796345
76 सविता बबन पाटीलआमणापूर01/06/19748600843493
77 वनिता विष्णू पवारआमणापूर03/09/19839860119582
78 सिधुताई विलास पाटीलआमणापूर01/06/19539960438779
79 रावसाहेब शिवगोंडा पाटीलआमणापूर- 
80 बसवराज नागाप्पा गंजीआमणापूर05/05/19569021023750
81 प्रतिभा बसवराज गंजीआमणापूर13/03/19869021023750
82 गणपती विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/06/19688605343970
83 चंद्रकांत केशव मानेआमणापूर04/03/19648888193354
84 अंजना अशोक डबकंआमणापूर01/06/19809075216694
85 रामचंद्र केशव कांबळेआमणापूर06/06/1971 
86 स्नेहा अविनाश पाटीलआमणापूर18/03/20079561659798
87 अंकिता बबन पाटीलआमणापूर27/11/19999975163925
88 हिंदुराव आबा पवारआमणापूर01/06/19389923307732
89 अवधूत हणमंत मानेआमणापूर25/03/20049049596252
90 अनुदित निशिकांत पाटीलआमणापूर16/07/20148275377711
91 सचिन विलास पाटीलआमणापूर01/06/19849595252066
92 अविनाश रघुनाथ पाटीलआमणापूर03/07/19779561659798
93 नितीन बबन अनुगडेआमणापूर01/06/19709860032826
94 स्वाती हिंदुराव पाटीलआमणापूर15/12/19857620065137
95 महादेव आनंद पवारआमणापूर25/11/19759579251175
96 आनंदा केशव पवारआमणापूर01/03/19479579251175
97 प्रताप रंगराव पाटीलआमणापूर-8956231631
98 प्रणव रावसाहेब पाटीलआमणापूर28/05/2001 
99 फुलाबाई बाबुराव पवारआमणापूर01/06/19649970575432
100 विनायक लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/01/19639657070184
101 मारुती आनंदा राडेआमणापूर01/06/19459595064334
102 वसंत शामराव पाटीलआमणापूर01/06/19569595617007
103 धोंडीराम शंकर खारकांडेआमणापूर01/06/19419503887316
104 गणेश दिनकर पाटीलआमणापूर28/08/20017743831724
105 शंकर नामदेव पाटीलआमणापूर09/06/19409766972471
106 सानिका अशोक उगळेआमणापूर13/01/20077709236724
107 हौसाबाई आनंदा माळीआमणापूर09/07/19689021072349
108 ऋतुजा प्रदीप पाटीलआमणापूर20/01/19958956231631
109 दत्तात्रय कृष्णा पाटीलआमणापूर01/06/19537721967125
110 रवींद्र विष्णू कुलकर्णीआमणापूर01/06/19679730192351
111 शिवाजी रामचंद्र जनगंआमणापूर- 
112 अर्जुन कृष्णत सूर्यवंशीआमणापूर01/01/19579665660339
113 आनंदा तुकाराम माळीआमणापूर-9021071349
114 संजय रामचंद्र जंगमआमणापूर01/06/19709657731971
115 सुनीता संजय जंगमआमणापूर18/03/19769657731971
116 पार्वती संजय शेंडगेआमणापूर01/06/19809975864151
117 राजाराम लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/06/19437410135237
118 सोनाबाई राजाराम पाटीलआमणापूर01/06/19477410135237
119 ओंकार भगवान अनुगडेआमणापूर31/08/20119960891502
120 कोमल राजेंद्र औटेआमणापूर05/10/19908308550085
121 बापू महादेव पवारआमणापूर01/06/1965 
122 सचिन आनंदा जोजाळेआमणापूर-9326885896
123 प्रणव सतीश अनुगडेआमणापूर03/01/20018805002925
124 सुनीता दिनकर पाटीलआमणापूर18/10/19997743837124
125 किसान ज्ञानू जाधवआंधळी- 
126 नारायण ज्ञानदेव जाधवआंधळी02/12/19467066346760
127 उत्तम गणपती मानेआंधळी-9890616147
128 विद्यासागर संभाजी जाधवआंधळी03/06/19957798348876
129 धनाजी यशवंत कदमआंधळी01/06/19879172396273
130 समीर दस्तगीर कोळेकरआंधळी12/04/19817709658723
131 शरद पांडुरंग जाधवआंधळी21/01/19899665214848
132 सजाबाई येशवंत मानेआंधळी06/07/19649850680862
133 हरिभाऊ दत्तात्रय कदमआंधळी01/06/19579527527451
134 ओंकार तुकाराम जाधवआंधळी15/05/20067758912240
135 नारायण रघु कदमआंधळी01/03/19429689736969
136 मोहन भगवान मानेआंधळी01/06/19639552420984
137 लाक्षिमीबाई दत्तात्रय जगदाळेआंधळी04/05/19579890371877
138 अनिल आनंद गुरवआंधळी- 
139 उत्तम गणपती पवारआंधळी13/03/19439970099298
140 सुनीता बाळासो मानेआंधळी31/08/19889049437754
141 सुभद्रा पुंडलिक मानेआंधळी01/06/19479503491865
142 आयुष गजानन मानेआंधळी20/06/2010 
143 मारुती रामचंद्र जाधवआंधळी07/05/19667066689240
144 आदम साहेबजी मुल्लाआंधळी19/04/19687387335703
145 अशोक नामदेव धनवडेआंधळी- 
146 सुनंदा आनंदा कदमआंधळी-9975369964
147 पांडुरंग बाबा कदमआंधळी01/06/19799096229726
148 कोमल महादेव जाधवआंधळी29/06/19999112766802
149 जाफर अब्दुल शिकलगारआंधळी01/06/19389860106197
150 संभाजी परशुराम सुतारआंधळी01/06/19749890285714
151 समाधान पोपट जाधवआंधळी11/10/2001 
152 बाळासो महादेव शिंदेआंधळी01/07/19739764402952
153 अरुण रंगराव जाधवआंधळी12/06/19699766972371
154 यशवंत बळवंत जाधवआंधळी01/06/19669552424152
155 मैनुद्दीन राजू मुल्लाआंधळी14/03/19939975289537
156 राजवर्धन मंगेश मानेआंधळी-8329550033
157 जगन्नाथ विठ्ठल मानेआंधळी-9689478125
158 लक्ष्मण बंडू कदमआंधळी01/06/19569561869393
159 रेणू पांडुरंग जाधवआंधळी24/06/20049623723683
160 विष्णू सावंत सावंतआंधळी14/07/19789970822162
161 विशाल अशोक आनंद जाधवआंधळी16/01/19969673185476
162 मानसिंग दादू जगदाळेआंधळी01/07/19709629723129
163 मंदार प्रताप कदमआंधळी15/08/19939527986936
164 शिवाजी आबा कदमआंधळी-7709021721
165 सुनिल महादेव कदमआंधळी14/06/19749975884409
166 सुरेश भिमराव जगदाळेआंधळी17/03/19759112855359
167 अमोल यशवंत जढावआंधळी24/10/1998 
168 राजू नारायण मानेआंधळी15/11/19739561022477
169 संभाजी भीमराव पाटील (माने )आंधळी07/01/19649146420235
170 ऊर्मिला बबन पाटीलआंधळी09/06/19837709663662
171 भास्कर वसंत मानेआंधळी01/06/19729922916627
172 शितल भगवान कांबळेआंधळी19/04/20047218816503
173 आशा बाबासो मानेआंधळी- 
174 नूरजहान खानसाब शिकलगारआंधळी01/06/19737057055844
175 शारदा कुमार कदमआंधळी01/01/1974 
176 वैभव दिनकर मानेआंधळी26/11/19919623008827
177 नीता राजू दिवाणआंधळी17/01/20047387832624
178 नंदिनी भीमराव जाधवआंधळी11/11/19949527713794
179 अश्विनी प्रशांत कदमआंधळी27/11/1986 
180 सुलोचना साउबा मानेआंधळी01/06/1961 
181 मालन यल्लाप्प कोळीआंधळी01/06/19507387492089
182 अनुष्का किरण मानेआंधळी28/02/20097756078715
183 रवींद्र वसंत मानेआंधळी-9922916627
184 अजित प्रभाकर बोलेआंधळी05/07/19839623657315
185 लक्ष्मी निवास कांबळेआंधळी27/12/19969096405108
186 विशाल दिनकर मानेआंधळी-9623008827
187 सचिन नाथा कदमआंधळी21/07/19819689947594
188 शशिकांत पंडित गुरवआंधळी06/02/1968 
189 अनिल आनंदा जगदाळेआंधळी24/07/19789975739033
190 लक्ष्मि तानाजी महिंदआंधळी01/06/19729503837370
191 जयदीप प्रताप पाटीलआंधळी25/09/20028600848708
192 रविंद्र रामचंद्र कदमआंधळी01/06/1972 
193 विष्णू आत्माराम लुगडेअंकलखोप15/06/19549421226434
194 करिष्मा यासिन कुलकर्णीअंकलखोप24/11/19978975114942
195 श्रेयश राजेंद्र सूर्यवंशीअंकलखोप25/07/19979864012314
196 अशोक हरिश्चंद्र मुळीकअंकलखोप05/06/19657058949588
197 अनिल भूपाल नवलेअंकलखोप27/05/19659767693326
198 दशरथ ज्ञानू पिसेअंकलखोप01/10/19649890146236
199 सर्जेराव पांडुरंग सूर्यवंशीअंकलखोप05/06/19589975336737
200 दिव्या जयकर सूर्यवंशीअंकलखोप02/02/20079021249550
201 सुहास युवराज पाटीलअंकलखोप01/05/19849823023619
202 अश्विनी दिलीप वनारसेअंकलखोप07/02/20019975461680
203 ओम सुधीर कोळीअंकलखोप12/05/20059923318670
204 नितीन विष्णू पाटीलअंकलखोप30/05/19867798321942
205 बेबीताई कबीर धेंडेअंकलखोप01/05/19779860331698
206 विशाल रमेश पाटीलअंकलखोप24/11/19989763887822
207 सुवर्णा जिनपाल शिरगावकरअंकलखोप01/06/19828484976058
208 अरविंद सदाशिव सुतारअंकलखोप19/06/19919766956416
209 बजरंग ज्ञानू पाटीलअंकलखोप01/06/19759773388310
210 ललिता दामोदर लांडगेअंकलखोप15/05/19749960457256
211 यशवंत अशोक वारेअंकलखोप01/06/19788605705873
212 हौसाताई निवृत्ती हजारेअंकलखोप24/12/19998600061171
213 अथर्व दीपक गावडेअंकलखोप28/08/20039975072666
214 रश्मी अशोक शिरगावकरअंकलखोप11/05/19899890391515
215 मल्हार अमोल चौगुलेअंकलखोप27/07/20149665772739
216 वैशाली संतोष भगरेअंकलखोप01/01/19937038456154
217 गोकुळा भगवान हजारेअंकलखोप15/07/19519975323692
218 सर्जेराव पांडुरंग यादवअंकलखोप01/01/19499730914435
219 सरस्वती तातोबा खोतअंकलखोप05/04/19539604043033
220 अंजली गंगाप्रसाद परमनेअंकलखोप01/03/20028956130065
221 पुष्पा अशोक शिंदेअंकलखोप05/03/19769326657143
222 शोभा शहाजी वसगडेकरअंकलखोप01/01/1971 
223 अरुण आलीस वारेअंकलखोप04/07/19579075712090
224 ज्योतीराम निवृत्ती जगदाळेअंकलखोप-9975792980
225 उज्वला बाळासो मोटकट्टेअंकलखोप04/09/19878600503737
226 सुजाता राकेश लांडगेअंकलखोप03/06/19817038978332
227 संगीत आप्पासो गडदेअंकलखोप01/01/19949049621840
228 बबन मारुती कांबळेअंकलखोप01/01/19499112775471
229 प्रथमेश घनशाम कुराडेअंकलखोप03/08/20069172517042
230 नीता वसंतराव चौगुलेअंकलखोप01/01/19789970165357
231 ऋतुराज अनिल शिरगावकरअंकलखोप01/01/19929804391515
232 बाबुराव ज्ञानदेव खंडागळेअंकलखोप02/06/19589921814919
233 संपतराव तुकाराम सूर्यवंशीअंकलखोप01/06/19629890743576
234 अभिषेक किरण जगदाळेअंकलखोप22/04/20079158378232
235 संदीप रावसाहेब पाटीलअंकलखोप14/11/19798208950930
236 सोमनाथ महेश जंगमअंकलखोप10/01/20079766002665
237 ओंकार नंदकुमार मिरजकरअंकलखोप-7709667611
238 प्रज्ञा गणपतराव पाटीलअंकलखोप21/07/19859960350355
239 मेघा मोहन सूर्यवंशीअंकलखोप01/01/19899921907291
240 मकबूल गुलाब मुल्लाअंकलखोप01/06/19619765704637
241 दिनेश गोपाळराव सूर्यवंशीअंकलखोप01/06/19849764991914
242 नूरजहान हाजिसो कुलकर्णीअंकलखोप01/01/19728975114942
243 प्रमोद हंबिराव पाटीलअंकलखोप01/01/1975 
244 प्रवीण अजित नरदेकरअंकलखोप01/06/19937875646706
245 सागर लक्ष्मण सणगरअंकलखोप08/04/19889823018633
246 भगतसिंग चंदूसिंग रजपूतअंकलखोप12/04/19918378873826
247 बबन शंकर वसगडेकरअंकलखोप01/06/19658055444200
248 अभिजित सुगंध वायदंडेअंकलखोप04/06/19959921289424
249 शंकर ज्ञानू गोडसेअंकलखोप01/01/19627841822733
250 दीपक शिवाजी पाटीलअंकलखोप04/09/1986 
251 सुनील वसंत लुगडेअंकलखोप01/06/19739922031077
252 प्रकाश नारायण साळुंखेअंकलखोप07/10/19809923355107
253 शामराव दादू सूर्यवंशीअंकलखोप21/09/19679503836342
254 कीर्ती महावीर मालगावकरअंकलखोप20/12/19967387355140
255 अमोल गणपती रजपूतअंकलखोप20/06/19967840907761
256 अमोल बबन मिरजकरअंकलखोप01/01/19879766806053
257 श्रेया संभाजी हजारेअंकलखोप22/01/20089822745000
258 चंपा बाळासो चौगुलेअंकलखोप01/01/19607709803701
259 अभिजित सुगंधा वायदंडेअंकलखोप04/06/19959921289424
260 गौरव सतीश लोंढेअंकलखोप10/05/20089766457282
261 शिवाप्पा दत्तात्रय कुराडेअंकलखोप01/01/19618055169432
262 रंगराव बुधाजी कोलेअंकलखोप01/06/1951 
263 गणपती रामचंद्र हजारेअंकलखोप01/06/1966 
264 मुक्ताबाई लक्ष्मण नागनूरअंकलखोप30/12/20038698032173
265 लक्ष्मण मारुती कोळीअंकलखोप01/07/1951 
266 वीरेंद्र बाळासो सूर्यवंशीअंकलखोप02/03/19859860405677
267 गुंडा तुकाराम लांडगेअंकलखोप01/01/19919503042954
268 वंदना रवींद्र तेलसंगअंकलखोप30/09/19837058227146
269 सविता गुराप्पा बंडगरअंकलखोप21/09/19819766408113
270 साईराज विजयराव सूर्यवंशीअंकलखोप13/04/20019766098998
271 सोनाली रघुनाथ पाटीलअंकलखोप14/07/19929060350355
272 चैत्राली विनय जोशीअंकलखोप01/04/19959623834457
273 दीपक भगवान माळीअंकलखोप10/07/19909765538756
274 रामचंद्र अनंत पवारअंकलखोप01/01/19499975063513
275 शंकर आण्णाप्पा रुपनरअंकलखोप15/01/19968530474091
276 किसान दादू सूर्यवंशीअंकलखोप20/07/19469921526933
277 वेदिका रणजित मुळीकअंकलखोप12/04/20119595151500
278 सानिका सुधीर गायकवाडअंकलखोप29/11/20069623461941
279 शुभम प्रवीण गोडसेअंकलखोप28/10/20079975830728
280 महादेव हणमंत कोळीअंकलखोप15/07/19529921289424
281 विजय वसंतराव वारेअंकलखोप01/05/19787211224981
282 सजाबाई गोविंदराव मुळीकअंकलखोप12/11/19699595151500
283 महादेव तुकाराम कांबळेबांबवडे01/06/19629730548213
284 लक्ष्मण हरिबा भंडारेबांबवडे02/06/19637745001032
285 विवियान अनिल कांबळेबांबवडे05/05/20158378828993
286 चिंगूताई गुलाब सोनावळेबांबवडे-7387886374
287 धोंडूबाई तुकाराम परीटबांबवडे01/01/19959823484919
288 हर्षद मारुती पाटीलबांबवडे29/09/20079766234991
289 संगीता शरद गुरवबांबवडे26/12/19799689361231
290 दिनकरराव कृष्णराव पाटीलबांबवडे27/06/19648605742415
291 तुकाराम राऊ साळुंखेबांबवडे01/06/19608007004954
292 विजय नाना कांबळेबांबवडे-9146572092
293 VASANT विठोबा सुर्वेबांबवडे01/06/1966 
294 विद्या किरण क्षीरसागरबांबवडे14/04/19878552882585
295 विनया विजय पवारबांबवडे15/07/20119766210614
296 वसंत ज्ञानू भंडारेबांबवडे01/06/19498378828993
297 भीमराव जगन्नाथ राजमानेबांबवडे01/06/19519860823260
298 प्रताप भास्कर मंडलेबांबवडे08/08/19979096271158
299 सोनाली आशिष पवारबांबवडे06/01/19919860617626
300 सानिका किरण क्षीरसागरबांबवडे04/03/20088552882585
301 बजरंग शंकर कांबळेबांबवडे10/04/1956 
302 हणमंत खाशाबा जाधवबांबवडे22/04/19779595709466
303 शारदा ईश्वर जाधवबांबवडे28/05/19598600757234
304 मनीषा अंकुश सुर्वेबांबवडे26/07/19929665218100
305 शोभा वसंत सुर्वेबांबवडे01/01/19769665218100
306 सुमन शंकर पवारबांबवडे15/06/19598600745623
307 सविता पांडुरंग भंडारेबांबवडे25/06/19868605916576
308 अविनाश शंकर यादवबांबवडे23/10/19977083217405
309 धनाजी आनंदा वंडरबांबवडे01/08/19967387477537
310 कमल सज्जन साळुंखेबांबवडे27/10/19778600501326
311 नंदा मारुती कांबळेबांबवडे15/08/1967 
312 रतिलाल ज्ञानू कांबळेबांबवडे02/06/19619527139748
313 सरिता सुरेश सुतारबांबवडे25/02/19895161646499
314 कमल कोंडीबा शिंदेबांबवडे01/01/1955 
315 अनिसा रफिक मुजावरबांबवडे23/08/19989096391379
316 सरस्वती गणपती पवारबांबवडे01/06/19509503513196
317 यमुताई शामराव पवारबांबवडे02/01/19519970078052
318 अश्विनी गोविंद कुंभारबांबवडे20/08/19949975829212
319 विजया हिरालाल कांबळेबांबवडे-9822591843
320 संग्राम भगवान गुजलेबांबवडे01/06/20049960471552
321 शिवाजी यल्लाप्पा पवारबांबवडे01/06/19549861852018
322 ज्योती सुरेश साळुंखेबांबवडे24/04/20039960177880
323 किरण भगवान कदमबांबवडे01/05/19977219358028
324 ज्योती विशवनाथ चव्हाणबांबवडे06/10/19959766743985
325 सागर जयवंत पाटीलबांबवडे04/07/19869975437214
326 सारंगाबाई बाबुराव भंडारेबांबवडे01/06/19439881500882
327 मारुती यशवंत डुबलबांबवडे01/06/19609860820379
328 निलेश गणपती गुजलेबांबवडे06/07/19889960471552
329 सुनील हरिबा भंडारेबांबवडे10/08/19677522957816
330 नारायण पांडुरंग कांबळेबांबवडे05/06/19879766713043
331 शहाबुद्दीन मलिक मुल्लाबांबवडे11/01/1936 
332 वैशाली अनिल पाटीलबांबवडे24/10/19879960707785
333 आशिष अनिल पाटीलबांबवडे27/12/20049960707785
334 बाबासो नामदेव सुर्यंवशीबांबवडे01/06/19439503042661
335 भारती नारायण संकपाळबांबवडे01/06/19749561364598
336 सुदर्शन विश्वास पवारबांबवडे10/03/20069730537994
337 सुनंदा मारुती संकपाळबांबवडे01/06/1947 
338 वंदना पांडुरंग साळुंखेबांबवडे27/05/1981 
339 सरस्वती रामचंद्र सुतारबांबवडे09/04/19899142754180
340 राजेंद्र नंदू भंडारेबांबवडे20/05/19757218178565
341 अंबुताई कुमार यादवबांबवडे01/06/19699860311030
342 कुमार मारुती यादवबांबवडे03/05/19639860311030
343 विठ्ठल यमाजी भंडारेबांबवडे01/06/19569096239821
344 सचिन हरिदास कदमबांबवडे01/06/19839011075088
345 आप्पासाहेब नामदेव पवारबांबवडे01/06/19569421410392
346 बाजीराव दिगंबर पवारबांबवडे25/11/19779503042661
347 विक्रम सूर्याजी पवारबांबवडे07/07/19839422513917
348 भारत गोविंद सोनावळेबांबवडे10/06/19667083473391
349 मनोहर जगन्नाथ भंडारेबांबवडे01/06/19669730152066
350 काशीबाई रामचंद्र पवारबांबवडे01/06/19399096425384
351 मेघा विठ्ठल सोनावळेबांबवडे01/06/19799970972247
352 प्रीतम रावसाहेब कदमबांबवडे21/06/19959766603513
353 संगीता तमन्ना माळीबांबवडे22/08/19879766396462
354 प्रतीक्षा अर्जुन नवलेबांबवडे09/09/20027720961704
355 रामचंद्र महादेव भंडारेबांबवडे01/06/19387588586590
356 आक्काताई लालासो संकपाळबांबवडे14/03/19609975341837
357 संपत सदाशिव संकपाळबांबवडे01/06/19549975380776
358 अनिल भगवान कदमबांबवडे01/06/19809975052101
359 प्रमोद विनायक भंडारेबांबवडे01/06/19689096730146
360 पोपट बाळासो बोरगावेबांबवडे01/07/19697798833073
361 पंकज जगन्नाथ माळीबांबवडे01/10/19849766396462
362 ओंकार मुकुंद साळुंखेबांबवडे01/06/20019561317750
363 रंजना दिलीप लोहारबांबवडे01/02/19719096562295
364 अशोक मनोहर सावंतबांबवडे01/06/19838600681210
365 कलावती आप्पासाहेब पवारबांबवडे01/06/19729561091411
366 दीपक दत्तात्रय पाटीलभिलवडी01/06/19479766645009
367 मोहन पांडुरंग कुरणेभिलवडी01/06/19627218431280
368 बाळाबाई चंदर मोरेभिलवडी01/06/19689604049358
369 सदानंद मुकुंद रांजणेभिलवडी03/01/19739323818551
370 साकिब रियाज तापेकरीभिलवडी31/12/20099975919648
371 अल्लाउद्दीन राजू महाबरीभिलवडी20/11/19968600004519
372 प्रमोद नेताजी जाधवभिलवडी02/06/19839766687858
373 शारदा प्रकाश जाधवभिलवडी05/02/19659766276275
374 उषा गणपती पाटीलभिलवडी05/08/19789096037600
375 शंकर सदाशिव तोरस्करभिलवडी19/07/19769975461779
376 जयश्री उमेश घोडकेभिलवडी26/05/19839975187914
377 आर्यन चंद्रकांत शिंदेभिलवडी24/10/20069503380588
378 अनिकेत शंकर पाटीलभिलवडी22/07/20029823279352
379 संजय श्रीपाल चौगुलेभिलवडी11/10/19678484922437
380 सुरेश दत्तू आंबीभिलवडी01/06/19749766441730
381 धनपाल आण्णा चोपडेभिलवडी01/03/19429890073297
382 स्मिता विजय शिंदेभिलवडी16/04/19849503973100
383 दर्शन सुहास चोपडेभिलवडी20/05/20099595135331
384 पांडुरंग बाबुराव चव्हाणभिलवडी01/06/19409372676164
385 आण्णा -सुरेंद्र भाऊ चौगुलेभिलवडी01/06/1957 
386 चेतन आण्णासो चौगुलेभिलवडी10/01/19749527728600
387 बेबी रमेजा मौला पिंजारीभिलवडी04/09/19868007340085
388 करिष्मा सलीम मुल्लाभिलवडी21/10/19949960894248
389 शंकर सिदू मोरेभिलवडी01/07/19409960160460
390 विलास भीमराव मोरेभिलवडी12/01/19469158264697
391 सुरज धोंडीराम मोरेभिलवडी14/03/20099665176587
392 भिलवडी- 
393 गणपती सिदोबा मोरेभिलवडी01/03/19469960160460
394 तुषार पोपट भोसलेभिलवडी25/07/19969657147641
395 द्रौपदी मारुती गेजगेभिलवडी01/06/19507709668042
396 रोशन सचिन कांबळेभिलवडी08/02/20119970803393
397 अवधूत धनाजी गोरेभिलवडी11/12/2003 
398 चिंतामणी धनाजी गोरेभिलवडी17/02/20029096420817
399 स्वप्नील रमेश ऐतवडेभिलवडी12/10/19909766986954
400 वैभव अशोक जाधवभिलवडी01/05/19838552996895
401 ऋतूषा श्रीधर चौगुलेभिलवडी08/11/19979888226057
402 मधुकर बाळू कांबळेभिलवडी01/06/19679767783033
403 वंदना गणपती हराळेभिलवडी01/06/19869850686281
404 दत्तात्रय आनंदा कांबळेभिलवडी01/06/19749765345010
405 आकाश मधुकर कुरणेभिलवडी03/07/20029561214902
406 निर्वाण नितीन काळेभिलवडी28/11/20139890643193
407 कन्हया चंद्रकांत शिंदेभिलवडी06/09/20047397809367
408 दशरथ सुबराव वावरेभिलवडी01/04/1972 
409 धनाजी बाळू टकलेभिलवडी15/06/19618600199725
410 माया धनाजी टकलेभिलवडी08/06/20038600199725
411 आरीन असिफ फकीरभिलवडी01/01/20119561232970
412 जनगोंडा मालिशा चौगुलेभिलवडी01/09/19387391810839
413 अमित सुरेंद्र अष्टेकरभिलवडी29/01/19817709644636
414 दर्शन जितेंद्र मराठेभिलवडी19/09/20069665838679
415 सुरज जितेंद्र मराठेभिलवडी20/08/19979665838679
416 पद्मजा सुनील चिंचवडेभिलवडी10/11/1970 
417 दिलिका कुमार मगदूमभिलवडी16/06/1991 
418 विकास विलास कांबळेभिलवडी01/11/19939764931370
419 समीक्षा संजय मोकाशीभिलवडी24/11/20059096771377
420 रत्नाबाई आदगोंडा चौगुलेभिलवडी01/04/19409545021912
421 सखुबाई `` पांडा गोरेभिलवडी- 
422 मच्छिन्द्रनाथ आवाजी रांजणेभिलवडी09/02/19437720855513
423 सुरेश शंकर जंगमभिलवडी17/02/19699975419407
424 यतीन मच्छिन्द्रनाथ रांजणेभिलवडी-7720855573
425 शरणप्पा मधुकर वाघमारेभिलवडी01/06/19889096302871
426 चंद्रकांत शंकर वाली शेटेभिलवडी15/11/19769175424172
427 बाबुराव भीमराव कांबळेभिलवडी01/06/19699766776259
428 विनीतकुमार नितीन रांजणेभिलवडी26/07/20009890172858
429 रोहित रामचंद्र महिंदभिलवडी30/12/19949765312938
430 रोहित आप्पासो काटकरभिलवडी15/11/19939673711842
431 सुजाता राम मानेभिलवडी08/11/19519623377655
432 मंगल विशवनाथ कांबळेभिलवडी01/08/19719096246042
433 निखिल किशोर गोरेभिलवडी19/06/20018329358060
434 विठाबाई लक्समन कणसेभिलवडी05/06/1943 
435 आण्णासो विट्टल गुरवभिलवडी15/07/19567083915188
436 आर्यन प्रवीण जोंजलेभिलवडी03/05/2015 
437 सुप्रिया चंद्रकांत जरंडेभिलवडी19/02/19949730975747
438 आनंदा बाळगोंडा मगदूमभिलवडी01/06/19559665221551
439 कविता विक्रम मोकाशीभिलवडी15/10/19898275257584
440 आदिशा आण्णा चौगुलेभिलवडी01/06/19377798865898
441 सुनीता विक्रम मोकाशीभिलवडी15/09/19818888337864
442 संजय रामचंद्र गायकवाडभिलवडी01/01/1975 
443 सुभाष हंबीरराव मोकाशीभिलवडी01/06/1949 
444 महेश्वर तीपपांना नारायणपूरभिलवडी20/06/20079850329647
445 ताराबाई बापुसो चोपडेभिलवडी01/06/19348805874543
446 प्रकाश दादासो पाटीलभिलवडी01/06/19479975063273
447 सतीश भगवान पाटीलभिलवडी01/06/19769637140893
448 दिलीप पांडुरंग जाधवभिलवडी01/06/19639156031185
449 सोनाली बाळू मदनेभिलवडी-9996246154
450 सौरभ श्रीधर चौगुलेभिलवडी19/09/19968888226057
451 प्रकाश विलास मोरेभिलवडी01/05/19749960311842
452 सुदर्शन दत्तात्रय पाटीलभिलवडी17/04/19579145488480
453 बापू शंकर गंगणेभिलवडी01/06/19499890810865
454 सुहास ` रमेश चोपडेभिलवडी12/05/19787840921285
455 सुचेता श्रीकांत कुलकर्णीभिलवडी11/08/19429966920154
456 रत्नाबाई मानेभिलवडी01/06/1972 
457 अजित बाबुराव मोरेभिलवडी01/06/19869119437082
458 शिवाजी पांडुरंग मोरेभिलवडी02/06/19569657293013
459 शीतल आण्णासो चिंचवडेभिलवडी01/04/19847387741285
460 लक्समी संजय यादवभिलवडी19/12/19859767292697
461 नूरजहाँ `सिकंदर फकीरभिलवडी20/10/19809595908976
462 मकरंद पोपट पारवेभिलवडी29/11/19949503563757
463 रावसो बाळू कोरेभिलवडी01/06/19607559469049
464 शांतीनाथ नेमगोंडा किणीकरभिलवडी01/07/19679890717752
465 धोंडीराम ज्ञानदेव मोहितेभिलवडी01/06/1950 
466 प्रिया संतोष गायकवाडभिलवडी06/10/19939975707481
467 आप्पासो दादा कवठेकरभिलवडी01/06/19639730046697
468 ज्योतीराम वसंत कदमभिलवडी14/12/19893321985844
469 अशोक माणिकचंद चौगुलेभिलवडी10/04/19679975063904
470 ऋषिकेश रमेश गायकवाड `भिलवडी26/03/20079096713905
471 रमेश ईश्वर जाधवभिलवडी स्टेशन24/03/19758600120287
472 भिलवडी स्टेशन01/06/19829766824449
473 अलंकार वसंत पवारभिलवडी स्टेशन12/09/19837028668222
474 नंदाताई रामचंद्र वीरभिलवडी स्टेशन14/04/19699503445553
475 प्रशांत सतीश गाडेभिलवडी स्टेशन03/10/20019860550865
476 बाळूबाई यशवंत काळेभिलवडी स्टेशन01/06/19659096302824
477 आकाश सुभाष जाधवभिलवडी स्टेशन01/06/19947709935089
478 हर्षद दिलीप माळीभिलवडी स्टेशन23/12/20109763388141
479 राजेश बाबासो माळीभिलवडी स्टेशन01/01/19939975881633
480 बाळासाहेब राजाराम यादवभिलवडी स्टेशन01/06/19839503445553
481 सचिन भानुदास देसाईभिलवडी स्टेशन29/09/19817741001379
482 संजय राजाराम शिरतोडेभिलवडी स्टेशन02/04/19707756096621
483 गिता अर्जुन जाधवभिलवडी स्टेशन10/10/19959960664032
484 अर्जुन संभाजी जाधवभिलवडी स्टेशन01/06/19939960664032
485 सुनीता भूपाल गोसावीभिलवडी स्टेशन22/05/19889766485638
486 उषा पंडित माळीभिलवडी स्टेशन15/07/19859503377308
487 शालन वसंत पवारभिलवडी स्टेशन01/06/19617028668222
488 प्रतिक संजय मोहितेभिलवडी स्टेशन25/08/20069503218569
489 स्वप्नील संजय औताडेभिलवडी स्टेशन26/12/19929096244334
490 दादासो बाबू देसाईभिलवडी स्टेशन01/06/19689146461629
491 सुरज संभाजी कदमभिलवडी स्टेशन15/09/19967030367395
492 प्रथमेश ज्ञानदेव मस्केभिलवडी स्टेशन01/04/20109503445553
493 संतोष दत्तात्रय कराडेभिलवडी स्टेशन30/07/19879503844119
494 राजेश्री संजय शिरतोडेभिलवडी स्टेशन13/03/19787756096621
495 ऋषिकेश बबन माळीभिलवडी स्टेशन06/03/2011 
496 चंपाबाई काशिनाथ गावडेभ्रमनाळ01/01/19517767974034
497 अक्षता भीमा घोडके`भ्रमनाळ26/05/20049637170021
498 रुपाली आप्पासो बंडगरभ्रमनाळ20/05/19909970661464
499 सुधीर बबन गावडेभ्रमनाळ26/12/19839096957128
500 बाळू दत्तू गावडेभ्रमनाळ01/06/19689158284804
501 सुरेश बळवंत लखणेभ्रमनाळ10/03/19688055444090
502 रुपाली सदाशिव गावडेभ्रमनाळ15/06/19889158284804
503 कमल शामराव गाडलेभ्रमनाळ01/06/1961 
504 जयबुन मकबूल सनदीभ्रमनाळ01/06/19468007023505
505 सुषमा शशिकांत चौगुलेभ्रमनाळ01/06/1969 
506 आप्पासो विठ्ठल बाणेभ्रमनाळ15/02/19759730017037
507 यशवंत निळू मोहितेभ्रमनाळ04/09/19519766491041
508 जितसागर दत्तात्रय गडदेभ्रमनाळ07/04/19947755915597
509 क्षितिज श्रीकांत निकाळजेभ्रमनाळ24/01/20009145051663
510 शकुंतला केशव कांबळेभ्रमनाळ04/06/19459860372446
511 सागर चंद्रकांत बामणेभ्रमनाळ19/10/19989168439628
512 महेश मोहन गावडेभ्रमनाळ02/08/19999503436643
513 आकांक्षा गजानांन महामुनीभ्रमनाळ20/12/19999158284804
514 बाबासो बाळासो संकाजेभ्रमनाळ12/08/19887410731152
515 दादासो पोपट कांबळेभ्रमनाळ07/06/19859665861158
516 विशाल पोपट कांबळेभ्रमनाळ04/10/19869665861158
517 वत्सला मारुती बंडगरभ्रमनाळ01/06/19589970661464
518 आण्णासो शिवगोंडा पाटीलभ्रमनाळ-9970141102
519 अबोली गजानन महामुनीभ्रमनाळ19/06/19969421048815
520 महावीर भूपाल करनाळेभ्रमनाळ28/04/19857755910379
521 कुसुम केशव कांबळेभ्रमनाळ01/06/19569860372446
522 सार्थक सुभाष गावडेभ्रमनाळ26/11/2011 
523 सुरेश भूपाल राजोबाभ्रमनाळ01/05/19628530803975
524 सुशांत रामा किरणगीभ्रमनाळ01/06/1989 
525 जित्ताप्पा लक्ष्मण बंडगरभ्रमनाळ01/06/1979 
526 आण्णा बाबू राजोबाभ्रमनाळ01/06/19459373293829
527 सुवर्ना आण्णा राजोबाभ्रमनाळ01/06/1951 
528 रोहन शांतीनाथ करनाळेभ्रमनाळ01/06/1997 
529 अभिजित श्रीपाल सत्यांनाभ्रमनाळ01/06/1986 
530 सागर मोहन सुतारभ्रमनाळ27/10/19869503538292
531 सुरेखा बाबुराव लोटेभ्रमनाळ-9145051663
532 दादासो भूपाल पाटीलभ्रमनाळ01/06/19559765424210
533 शंकर महादेव कारंडेभ्रमनाळ28/08/19789765911724
534 जयश्री भूपाल लोटेभ्रमनाळ26/06/19919594844853
535 सखुबाई जंबू नरुटेभ्रमनाळ03/07/19487410107397
536 विलासी आबा गडदेभ्रमनाळ04/06/19708390953717
537 वसंत श्रीपाल चिखलगीभ्रमनाळ01/06/19607057653962
538 मंगल माडीवाळ होसमनेभ्रमनाळ04/03/19689860097913
539 रामा ज्ञानू बंडगरभ्रमनाळ01/06/19319096280334
540 शालन माणिक किणीकरभ्रमनाळ01/06/19569850444851
541 आप्पासो बाबुराव जगदाळेभ्रमनाळ01/06/19667709792767
542 शालन रावसाहेब राजोबाभ्रमनाळ01/06/19689766428982
543 संतोष बापुसो राजोबाभ्रमनाळ01/05/19709665669135
544 चंपाबाई आप्पा महामुनीभ्रमनाळ01/06/19419766428982
545 महादेव खानू गडदेभ्रमनाळ10/06/19429096922595
546 तुकाराम लक्ष्मण वावरेभ्रमनाळ01/05/1976 
547 अभिनंदन विजय पाटीलभ्रमनाळ-9975070997
548 श्वेता सूर्यकांत गडदेभ्रमनाळ01/05/20038600910266
549 पुष्पा सीताराम गुरवभ्रमनाळ01/06/19637028595237
550 पांडुरंग कृष्णा बंडगरभ्रमनाळ01/05/1947 
551 राजगोंडा शामराव करनाळेभ्रमनाळ01/06/19657028336147
552 सुरेश जिनगोंडा पाटीलभ्रमनाळ01/06/19699673578990
553 विकास गजानन पाटीलबुर्ली13/02/19959673699565
554 सतीश रामचंद्र पाटीलबुर्ली15/06/19819960406694
555 पंढरीनाथ तुकाराम गुरवबुर्ली01/04/19428975035319
556 इंदुताई रामचंद्र मिठारीबुर्ली29/03/19389420072464
557 शैर्यशील संतराम चौगुलेबुर्ली15/05/20038275913834
558 अजित दिलीप घाडगेबुर्ली- 
559 हसीना फरदीन इनामदारबुर्ली06/06/19729096448019
560 गफूर बादशहा इनामदारबुर्ली05/05/19719156831775
561 अमोल बाळासो घाडगेबुर्ली06/07/19919766857257
562 शोभा सदाशिव गुरवबुर्ली01/01/19659561299691
563 नेणी आनंदा जोंजाळेबुर्ली01/06/19559665487456
564 वत्सला शामराव पाटीलबुर्ली20/06/19507387726773
565 शरीफ सिकंदर इनामदारबुर्ली20/08/19919763244785
566 महादेव भीमराव पवारबुर्ली01/04/19669552352514
567 पार्श्व् बंडू चौगुलेबुर्ली05/09/20107350418399
568 अमोल आदिनाथ चौगुलेबुर्ली26/03/19798600455347
569 आदर्श महादेव पाटीलबुर्ली-9145704155
570 मगर नाबू खोतबुर्ली01/06/19479860857199
571 संग्राम दादासो घाडगेबुर्ली15/07/20037720890367
572 शामराव भाऊ पाटीलबुर्ली16/07/19347387726773
573 यशवंत बापू चौगुलेबुर्ली01/09/19429975203439
574 शांतीनाथ आदिनाथ चौगुलेबुर्ली31/07/19758600498288
575 सुरेश भूपाल चौगुलेबुर्ली10/06/19529604494935
576 दीपक गणपती खुडेबुर्ली-9970820196
577 ऋतुजा गणेश शिंदेबुर्ली01/06/20059545929315
578 संभाजी शंकर शेडबाळेबुर्ली01/05/19449172408483
579 पार्वती आनंदा पवारबुर्ली02/08/19459503812829
580 सूर्यकांत हरिभाऊ सुतारबुर्ली15/06/19797350050205
581 शोभाताई शंकर पाटीलबुर्ली01/06/19677588588939
582 शैला गुंडा जोंजाळेबुर्ली11/06/19769172408064
583 जनार्दन विठ्ठल पाटीलबुर्ली01/06/19669975528719
584 संदीप प्रभाकर होगलेबुर्ली22/04/19849890922347
585 अनिकेत संजय पवारबुर्ली30/03/19989860538352
586 अस्मिता विनोद आयवळेबुर्ली02/01/20118888344469
587 विशाल श्रीकांत कोरेबुर्ली10/02/19809764620629
588 अब्बासकर्तर नबी मुजावरबुर्ली01/06/19479404358868
589 महादेव बापू गुरवबुर्ली01/06/19479764620629
590 मालनबी जुलेखान पठाणबुर्ली-9604645276
591 इसामुद्दीन म्हमुलाल मुजावरबुर्ली01/06/19519970612373
592 आराधना आण्णासो सदामतेबुर्ली28/08/2009 
593 दीपाली महादेव पाटीलबुर्ली15/05/19919637257181
594 इंदुबाई सदाशिव पाटीलबुर्ली01/06/19727410111494
595 सपिया सादिक इनामदारबुर्ली20/09/19899766342710
596 अब्दुलकरीम रसूल इनामदारबुर्ली01/06/19419637960094
597 सत्यजित बबन रानमाळेबुर्ली01/01/1998 
598 ऋतुजा उत्तम फाटकबुर्ली01/06/20039881802462
599 आशा भानुदास जाधवबुर्ली01/06/19779850723453
600 सतीश आनंदा फाटकबुर्ली01/06/19739665202611
601 चेतन प्रकाश कुरकुटेबुर्ली26/07/19889960272316
602 हंबीर रामराव मिठारीबुर्ली10/06/19699970670070
603 मंगल भीमराव मोरेबुर्ली01/06/19639923321760
604 सुप्रिया सर्जेराव जाधवबुर्ली11/11/19877249198369
605 मिलिंद मनोहर जाधवबुर्ली06/06/19889970004807
606 बालाजी सतू पाटीलबुर्ली01/01/19729890250308
607 शाहिद सुभेदार मुजावरबुर्ली22/06/2008 
608 राजीव संदीप शिखरेबुर्ली02/08/2010 
609 अमोल भूपाल चौगुलेबुर्ली16/06/19809075113063
610 अमन समीर नदाफबुर्ली17/09/20089224448524
611 शारदा रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/06/19658888706823
612 राणी विलास कांबळेबुर्ली05/03/19879960106553
613 कुसुम श्रीधर जाधवबुर्ली01/06/19689730915640
614 प्रकाश भीमराव चौगुलेबुर्ली20/06/19699921114603
615 मानसी सुरेश मिठारीबुर्ली05/07/20039860021311
616 प्राजक्ता महादेव आयवळेबुर्ली04/06/19999604697805
617 अजय दिनकर पाटीलबुर्ली15/08/19967887900060
618 नसीमा यासिन मुजावरबुर्ली01/06/19857387942162
619 लक्ष्मी तानाजी मानेबुर्ली01/06/20039689779336
620 अंकुश रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/06/19489970257765
621 कृष्णत रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/01/19558422096798
622 सादिक उस्मानगनी इनामदारबुर्ली30/07/19779766342710
623 राहुल काशिनाथ शिखरेबुर्ली04/08/19879970889767
624 वनिता उत्तम गेजगेबुर्ली26/11/19968805705742
625 महेंद्र आनंदा होवाळबुर्ली11/11/19729763707933
626 कैलास जिनपाल चौगुलेबुर्ली25/07/19807769085995
627 पार्वती दिलीप आयवळेबुर्ली06/06/19677387337561
628 दिलीप लाला आयवळेबुर्ली02/06/19627387337561
629 उषा भीमराव शिखरेबुर्ली01/01/19489145667801
630 राणी शिवाजी देसाईबुर्ली01/06/1982 
631 आयुष सुनील धाईंजेबुर्ली11/10/20149730252749
632 कल्पना श्रीपाल खोतबुर्ली-9764710178
633 उर्मिला महेंद्र होवाळबुर्ली02/04/19749763707933
634 शारदा रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/06/19658888706823
635 सानिका अशोक जवारेबुर्ली-9975442837
636 सुनील परसू आयवळेबुर्ली- 
637 आशाराणी गणपती कांबळेबुर्ली10/06/19769767983158
638 नारायण दादू कांबळेबुर्ली01/06/19659767983158
639 भीमराव गंगाराम कांबळेबुर्ली02/10/19429272894990
640 भीमराव बळवंत पाटीलबुर्ली01/10/19459970179571
641 अमोल प्रदीप शिखरेबुर्ली09/09/19939689511898
642 अविनाश प्रकाश माळीबुरुंगवाडी04/06/19949970875650
643 निलेश जयसिंग तावदारबुरुंगवाडी04/10/19909665831242
644 मधुकर दादू मोरेबुरुंगवाडी02/06/19529923263161
645 सोनाली अर्जुन मोरेबुरुंगवाडी01/07/19929665262904
646 किरण लक्ष्मण हवालदारबुरुंगवाडी05/06/19749096846436
647 प्रवीण बाळासो मोरेबुरुंगवाडी16/05/19959503090468
648 भारती भीमराव जाधवबुरुंगवाडी14/04/19759503384604
649 मंदा अर्जुन मोरेबुरुंगवाडी02/06/19909665262904
650 गौरी विश्वनाथ कारंडेबुरुंगवाडी10/05/20109890703903
651 नारायण श्रावण गाडेबुरुंगवाडी01/06/19579975912100
652 सुवर्णा हणमंत चस्व्हंबुरुंगवाडी02/06/19719975406861
653 नरसमा भीमसेन जमादारबुरुंगवाडी05/01/19968805062972
654 दिनकर काशिनाथ जाधवबुरुंगवाडी01/06/19689970617179
655 अदिती अनिल जाधवबुरुंगवाडी09/03/20109421382291
656 बापू खुबीकर बबनबुरुंगवाडी01/06/1951 
657 प्रकाश शिंदे कपिलबुरुंगवाडी- 
658 प्रतीक अशोक मानेचोपडेवाडी01/06/20017757078520
659 निवृत्ती गणू मानेचोपडेवाडी01/06/19479172820173
660 दिनकर रघुनाथ मानेचोपडेवाडी01/06/19719970193632
661 सखाराम आनंदा मानेचोपडेवाडी01/06/19487038043128
662 सुभाष वसंत गायकवाडचोपडेवाडी10/04/19718007313328
663 वैशाली प्रकाश मानेचोपडेवाडी01/06/19819665444520
664 श्रेया दत्तात्रय देवार्डेचोपडेवाडी25/10/20098007719665
665 नंदाताई सुभाष पाटीलचोपडेवाडी01/06/19609860823175
666 विलास तातोबा मोरेचोपडेवाडी01/07/19539623879314
667 दशरथ हरी मोरेचोपडेवाडी01/06/19519960971172
668 नंदाताई सुरेश तळपचोपडेवाडी01/06/19668806479073
669 वैष्णवी मधुकर मोरेचोपडेवाडी05/11/20139890509934
670 मोनिका मारुती भोळेचोपडेवाडी21/06/20018806762942
671 अनिता महादेव शेळकेचोपडेवाडी01/06/19709960165164
672 संदीप संपत मानेचोपडेवाडी01/06/19799960165164
673 बाबू मारुती भोळेचोपडेवाडी01/06/19589096239882
674 संकेत संजय मानेचोपडेवाडी07/11/19969975946186
675 सहदेव तुकाराम मानेचोपडेवाडी01/06/19698600936145
676 रंगराव ज्ञानू मानेचोपडेवाडी01/06/19747038818043
677 प्रतिभा दिनकर मानेचोपडेवाडी01/06/19789970516008
678 जयसिंग बापू मानेचोपडेवाडी01/05/19487757076496
679 अक्षय जयसिंग मानेचोपडेवाडी02/03/19857757076496
680 महेश सुनील मानेचोपडेवाडी12/09/19919579267672
681 काशिनाथ यशवंत मानेचोपडेवाडी01/01/19417028580902
682 गजानन निवृत्ती पाटोळेधयारी05/09/19797709625635
683 अशोक बबन पाटोळेधयारी- 
684 मोहन केशव पाटोळेधयारी-9975232647
685 प्रदीप विलास पाटीलधयारी-7721867654
686 तोफीक रज्जाक मुजावरधयारी-8698640016
687 रंजना रंगराव पाटीलधयारी01/01/19599270781000
688 यलप्पा अमृत पवारधयारी05/01/19728888704749
689 संजय बरमु कांबळेधयारी10/12/19819689649265
690 दीपाली यलप्पा पवारधयारी15/07/19968888704749
691 दिनकर महादेव पाटीलधयारी05/07/19759822711182
692 संदीप भगवान पाटोळेधयारी27/07/19918600284290
693 अंजना जयवंत पाटीलधयारी22/10/19729623058250
694 बाबुराव बाजी काळेधयारी01/06/19559881801075
695 अजित मधुकर कांबळेधयारी01/10/19939145491338
696 शरद वसंतराव पाटीलधयारी27/05/19769011635532
697 मधुकर आनंदा पाटीलधयारी27/10/19659767338532
698 आक्काताई किसन पाटीलधयारी-9922050664
699 शिंधुताई शामराव जाधवधयारी-9960378815
700 गोविंद खंडू मदनेधयारी01/01/19848888285484
701 वैशाली सुभाष पाटीलधयारी18/01/19809096003762
702 तनिष्का सुनील काळेधयारी18/12/20059764231844
703 रोहन खंडू कांबळेधयारी07/11/2017 
704 रोशन खंडू कांबळेधयारी11/04/2011 
705 सोनाली अंकुश पाटोळेधयारी29/12/20109552615340
706 शंकर एकनाथ पाटीलधयारी23/05/19799975882427
707 अशोक निवृत्ती पाटीलधयारी01/07/19639561646631
708 संतोष संदीप काळेधयारी07/06/20059730799388
709 संकेत बाळासो माळीधयारी13/07/20069970872993
710 भास्कर सिद्धू काळेधयारी-9021170621
711 सादिक पांडुरंग पाटीलधयारी01/06/19689975211643
712 सुरेश रघुनाथ जाधवदुधांदी08/03/19709881108433
713 चंद्रकांत बाळासो पाटीलदुधांदी01/06/19659970803224
714 संगीत चंद्र्कांत पाटीलदुधांदी01/06/19689970803224
715 गोविंद सहदेव साठेदुधांदी01/06/19687020406408
716 सुधीर हणमंत घोरपडेदुधांदी03/03/19819552740055
717 रंजना धोंडीराम आरबुनेदुधांदी01/01/1960 
718 वैशाली विलास मानेदुधांदी01/06/19799730887810
719 सत्यजित तानाजी साठेदुधांदी28/06/20019960619397
720 गुलाबशहा मुनीर मुजावरदुधांदी12/12/19947387584509
721 वसुदा विलास जाधवदुधांदी01/06/19789860475774
722 शांताराम बाबुराव भोसलेदुधांदी01/06/19737447592383
723 सुनील नाना जावीरदुधांदी07/01/19969552357179
724 धनश्री शरद साळुंखेदुधांदी14/08/19977350030032
725 सुदाम राजाराम आरबुनेदुधांदी01/06/19729552357219
726 विजय सर्जेराव मोहितेदुधांदी-9021897889
727 संभाजी सुगंध मोहितेदुधांदी-9070511985
728 हिम्मत धोंडीराम आरबुनेदुधांदी25/12/19829890353233
729 सुरेश पतंगराव मांडलेदुधांदी-9021438937
730 सुचिता अधिक नलवडेदुधांदी16/06/19859930353541
731 शिवाजी ज्ञानू नलावडेदुधांदी01/06/19549921882992
732 दिनकर नामदेव जमदाडेदुधांदी15/08/19459975474458
733 अरुणा श्रीमानधर शेट्टीदुधांदी01/06/19649595278471
734 पूजा संभाजी जाधवदुधांदी02/02/19999623547916
735 सागर आप्पासो नंदीवालेदुधांदी03/11/19987066593627
736 अजमुद्दीन निजाम मुजावरदुधांदी-9075869540
737 पूजा मानसिंग नाईकदुधांदी12/12/20069657495534
738 सुमन तुकाराम शेळकेदुधांदी-7350182848
739 राजेंद्र रामचंद्र चव्हाणदुधांदी23/05/19687350473415
740 सुर्वणा विजय खोतदुधांदी01/06/19757038214093
741 किरण लक्ष्मण सोलवंडेदुधांदी-8888700897
742 यशवंत रुपेश चव्हाणदुधांदी04/12/2002 
743 भारती अनिल दळवीदुधांदी20/10/19829527826449
744 विवेक दिनकर नलावडेदुधांदी08/10/1992 
745 पांडुरंग शिंदे शिंदेदुधांदी04/05/19509665536479
746 अरुणा दत्तात्रय नांगरेदुधांदी-7798506494
747 विनोद नामदेव चव्हाणदुधांदी25/05/19909767639031
748 दीपाली सुभराव भोसलेदुधांदी01/09/19969921904073
749 रूपा सुब्राव भोसलेदुधांदी28/04/19909921904073
750 कमल अशोक कुंभारदुधांदी12/06/19659503754523
751 किशोरी विजय साळुंखेदुधांदी13/11/19679604282047
752 वर्षा शहाजी ऐवळेदुधांदी12/06/20019552357179
753 अनिता कृष्णाजी चव्हाणदुधांदी17/09/19699763229005
754 शेखर तानाजी चव्हाणदुधांदी08/03/19899021963830
755 नामदेव मारुती जाधवदुधांदी21/04/19689850529704
756 इंद्रजित NARAYAN जाधवदुधांदी01/11/19979921733732
757 तानाजी शिवाजी गायकवाडदुधांदी01/06/19737387771505
758 रसूलबी नाबिलाल जमादारदुधांदी01/06/19479665189673
759 तेजस्विनी शशिकांत धनावडेदुधांदी26/05/19949921221484
760 सिंधुताई पोपट जाधवदुधांदी01/06/19729922803195
761 दिलीप बापू सुतारदुधांदी06/02/19739922849652
762 संपत पांडुरंग जमदाडेदुधांदी15/12/19469657142789
763 भानुदास कृष्णा दळवीदुधांदी14/08/19429921070406
764 वैशाली रामचंद्र जाधवदुधांदी01/01/19879604659498
765 बजरंग रामचंद्र जाधवदुधांदी01/03/19459921692359
766 अशोक तानाजी रानमाळेदुधांदी02/06/19718390773356
767 प्रमोद विठ्ठलराव पाटीलदुधांदी18/02/19759579893399
768 हसीना सिकंदर आंदेदुधांदी01/06/19529623328515
769 हर्षद अजित मुजावरदुधांदी12/07/19889075737738
770 वासंती विठ्ठल पाटीलदुधांदी28/04/19479579893399
771 सागर पांडुरंग नलावडेदुधांदी23/04/19987057999005
772 पिराजी शंकर साठेदुधांदी01/06/19729130961428
773 सुषमा कर्याप्पा भोसलेदुधांदी21/11/19899130122133
774 संपत आनंदा नलावडेदुधांदी01/06/19579146671468
775 संजय रामचंद्र जाधवदुधांदी01/06/19729604659498
776 काकासो आण्णाप्पा बोराडेदुधांदी02/06/19909595861281
777 पूजा पतंगराव देशमुखदुधांदी01/01/19987387748091
778 ROHAN VILAS JADHAVदुधांदी29/03/20069850245884
779 सुरज जयवंत बोराडेदुधांदी01/10/20019096507138
780 रेखा रामा भोसलेदुधांदी15/06/19879890897839
781 शालन दत्तात्रय वडारदुधांदी18/04/20059767691621
782 पूजा रामचंद्र मोकाशीदुधांदी13/09/19949860598835
783 नूरमहंमद खाजासो डबीरदुधांदी14/09/19547350025115
784 संभाजी यशवंत रानमालेदुधांदी01/06/19538956809940
785 दीपक आबा चोबेदुधांदी07/07/20017057026463
786 सागर निवास जमदाडेदुधांदी01/06/19919545539621
787 साक्षी चंद्रकांत मांडलेदुधांदी01/09/20059552767557
788 प्राची किशोर जाधवदुधांदी05/01/20049623888904
789 सदाशिव महादेव नांगरेदुधांदी14/04/19479860801366
790 पांडुरंग गोपाळ जमदाडेदुधांदी01/06/19689922249486
791 रोहन भास्कर साळुंखेदुधांदी14/11/19977350473650
792 विध्य्या पवन कुंभारदुधांदी20/03/19909545081803
793 दीपाली मोहन शिंदेदुधांदी21/07/19868956102300
794 गौस शमशुद्दीन डबीर-पटेलदुधांदी04/07/19409665213279
795 माया बाळासो फाळकेदुधांदी01/06/19807304208473
796 मनीषा शिवाजी ढाबाडेदुधांदी20/02/20008390998571
797 रामदास मदने महेशदुधांदी20/03/19898888158627
798 अशिवाजी उमाजी मदनेदुधांदी01/01/19638605462645
799 मालन पांडुरंग सावंतदुधांदी03/07/19538605424971
800 पौर्णिमा रामदेव सावंतदुधांदी03/04/19969763774588
801 सुरेश बापू तीरमारेदुधांदी02/06/19589689520626
802 उषा संपत पवारदुधांदी- 
803 वैभव बघवान कदमदुधांदी01/06/19829021978091
804 संजय आनंदा कदमदुधांदी01/06/19759921082650
805 प्रथमेश माणिक बुचडेदुधांदी30/03/19909021296834
806 आर्यन शिवाजी यादवदुधांदी-8657111248
807 सुचिता सुरेश नलावडेदुधांदी02/12/1997 
808 भीमराव सिद्राय धाबडेदुधांदी01/06/19489021775400
809 शांताराम मारुती कुंभारदुधांदी01/06/19689623597921
810 राजवीर अधिक कदमदुधांदी20/04/20129860823824
811 उषा वसंत जाधवदुधांदी01/06/19679860209640
812 हिंमत धोंडीराम आरबुनेदुधांदी25/02/19829595353233
813 आनंदा महादेव मोहितेदुधांदी01/06/19679922795541
814 उत्तम विठोबा सावंतदुधांदी01/03/19509922207933
815 प्रतीक्षा सागर जाधवदुधांदी31/05/20099860899000
816 शाहिद फारूक मुजावरदुधांदी04/01/20089021478024
817 संदेश साहेबराव कदमघोगांव13/10/20069767679498
818 रामचंद्र बाबुराव मानेघोगांव02/06/19738605246638
819 सुशीला बाबुराव मानेघोगांव02/04/19458605246638
820 प्रमिला आनंदराव पाटीलघोगांव02/07/19548888754207
821 विश्वास भीमराव पाटीलघोगांव02/06/19657038211054
822 मारुती अर्जुन कांबळेघोगांव01/10/19859552296126
823 हर्षनि भरत कांबळेघोगांव04/11/20079657168477
824 आनंदराव पाटील शरदघोगांव02/06/19728975956630
825 दिलीप किसन कांबळेघोगांव02/06/19627709631442
826 आदित्य उमेश पाटीलघोगांव08/04/20047378869030
827 रुपाली बाळासो पाटीलघोगांव15/10/19769273936578
828 वसंत पांडुरंग पाटीलघोगांव12/08/19407517248788
829 मिजाजबी बंडू संदेघोगांव02/04/19679604983252
830 सुशांत तानाजी देवकुळेघोगांव02/12/20019860844254
831 सुनील मोहन मानेघोगांव17/06/19889075034177
832 ओम संदीप सुतारघोगांव28/08/20049579575157
833 प्रेरणा धनाजी शिंदेघोगांव04/09/20067057968152
834 ओमकार नारायण पाटीलघोगांव05/03/1999 
835 प्रणिता अमर शिंदेघोगांव27/02/20019665471709
836 सुशीला दिनकर गोरेघोगांव07/04/19579075975636
837 बाळाबाई किसन गोरेघोगांव02/04/1960 
838 अवधूत अरुण पाटीलघोगांव-8275029832
839 अमित अधिकराव कांबळेघोगांव02/04/19967350769828
840 यशराज संताजी सुतारघोगांव09/03/20149552702078
841 शांताबाई मसू कांबळेघोगांव01/06/19389960628173
842 चिंगूताई महादेव पाटीलघोगांव-8275029832
843 तानाजी नारायण पाटीलघोगांव02/04/19527794059957
844 सुधीर संपत नलवडेघोगांव02/10/19889326959493
845 शुभम शंकर जाधवघोगांव12/10/20039130056177
846 अनिता सुरेश पाटीलघोगांव13/06/19787057323440
847 प्रमोद तानाजी काळेघोगांव28/04/19999146634905
848 भारती शिवाजी पाटीलघोगांव11/04/19739767111096
849 विद्या अरुण पाटीलघोगांव08/08/19879921917796
850 दत्तू बळी देवकुळेघोगांव11/06/1957 
851 आनंदा दामू कांबळेघोगांव02/04/19509822875644
852 राहुल उत्तम पाटीलघोगांव04/02/19899881077274
853 यशवंत भीमराव शिंदेघोगांव02/02/19479623815315
854 वसंत पांडुरंग शिंदेघोगांव12/10/20039011345380
855 संजीवनी सोपान यादवहजारवाडी01/01/19749860078421
856 गणेश आत्माराम यादवहजारवाडी09/11/20009665574679
857 नंदकुमार निवृत्ती सूर्यवंशीहजारवाडी01/01/19669561060622
858 अक्षय रमेश यादवहजारवाडी01/01/19949623165542
859 पूजा संजय यादवहजारवाडी04/01/19989404023722
860 प्रमोद जनार्दन वंडेहजारवाडी01/01/19969404705340
861 संकेत संजय सूर्यवंशीहजारवाडी23/06/20049404023722
862 सारिका रामचंद्र सूर्यवंशीहजारवाडी01/06/19839970404289
863 अश्विनी बाळकृष्ण यादवहजारवाडी01/01/19969730356923
864 प्रतीक्षा भीमराव यादवहजारवाडी03/06/20059665662736
865 प्रतीक्षा भीमराव यादवहजारवाडी03/06/20059665662736
866 सानिका भीमराव यादवहजारवाडी23/08/20069665662736
867 स्नेहल संजय सूर्यवंशीहजारवाडी24/12/19969404023722
868 बाळासो दत्तू यादवहजारवाडी-9096243491
869 राणीताई भानुदास यादवहजारवाडी01/06/19837709364964
870 सविता भानुदास यादवहजारवाडी01/06/19847709364964
871 मानतेश मुरग्याप्पा खांडेकरखंडोबाचीवाडी01/06/19889665414190
872 बाळासाहेब सीताराम शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19759975683190
873 अमर मछिंद्र शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19818600112719
874 गंगव्वा काळाप्पा कांबळेखंडोबाचीवाडी01/06/19917770034036
875 आदित्य प्रशांत गायकवाडखंडोबाचीवाडी19/04/20109096640579
876 शुभम शिवाजी माळीखंडोबाचीवाडी13/11/20019689031641
877 विजय सुभाष चेंडगेखंडोबाचीवाडी01/06/19939096768089
878 प्रशांत सतीश पवारखंडोबाचीवाडी01/06/1995 
879 मयुरी संपत चेंडगेखंडोबाचीवाडी01/06/19177350506530
880 धनाजी सुनील कळंत्रेखंडोबाचीवाडी05/04/19949403944068
881 संदीप जनार्दन शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19817709937879
882 गणेश अजित मगदूमखंडोबाचीवाडी15/01/20149011587649
883 लक्ष्मी तुकाराम गायकवाडखंडोबाचीवाडी16/12/19788888495590
884 काजल पंडित बाबरखंडोबाचीवाडी06/05/19929975369361
885 विवेक मारुती सावंतखंडोबाचीवाडी03/11/19929860003221
886 बनुताई गोविंद शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19569130347918
887 अनुजा अरुण चेंडगेखंडोबाचीवाडी28/04/19998600851173
888 अशितोष पोपट शिंदेखंडोबाचीवाडी18/03/19989975369361
889 अक्षय जोतिराम माळीखंडोबाचीवाडी04/06/19959665363590
890 छायावती हिंदुराव साळुंखेखंडोबाचीवाडी01/06/19719970943290
891 दिक्षा संतोष मोटकट्टेखंडोबाचीवाडी01/01/20119665512130
892 श्रवण महेश शेळकेखंडोबाचीवाडी24/08/20109766436900
893 आत्माराम हिंदुराव साळुंखेखंडोबाचीवाडी01/06/19499970942390
894 हरिश्चंद्र दत्तात्रय मगदूमखंडोबाचीवाडी01/06/19749890506934
895 शिला बाबासो शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19719860847761
896 बाबासो आण्णा शिंदेखंडोबाचीवाडी25/05/19469860247761
897 सुधाकर धोंडीराम चौगुलेखटाव- 
898 दादासो परसू कांबळेखटाव01/06/19629766158688
899 प्रकाश भीमराव पाटीलखटाव05/04/19659823497263
900 जगन्नाथ कलगोंडा पाटीलखटाव22/10/1965 
901 सुधाकर धोंडीराम चौगुलेखटाव- 
902 संगाप्पा सिद्धाप्पा झेंडेखटाव01/01/19488007140280
903 मुकुंद संजय पाटीलखटाव24/01/19978806194970
904 महाबुबी सिकंदर मुल्लाखटाव20/03/19819960609023
905 प्रशांत मनोहर पाटीलखटाव04/07/19839594206984
906 फुलाबाई पांडुरंग साळुंखेखटाव01/06/19577588587478
907 सिंधू बाबू पाटीलखटाव02/06/19719921098472
908 नितीन राजाराम ढेरेखटाव19/01/19819872757388
909 अनिता राजाराम चौगुलेखटाव24/07/19719850273896
910 अरुणा बस्वेश्ववर स्वामीखटाव01/01/19899975097854
911 भोलेनाथ आनंदराव पाटीलखटाव01/06/19668600541381
912 सुधीर राजाराम पाटीलखटाव13/11/19799423566266
913 देवगोंडा आण्णा पाटीलखटाव01/06/19507028550423
914 भाऊसो आण्णा पाटीलखटाव22/09/19547387758241
915 अनिल बसवेश्वर स्वामीखटाव25/06/19909096232500
916 दादासो तुळशीराम कांबळेखटाव01/06/19629545929273
917 राजाराम शंकर आदमानेखटाव16/07/19778554965794
918 मुर्गयाप्पा कलगोंडा पाटीलखटाव08/05/19517066827504
919 वसंत भागोजी मानेखटाव02/06/1956 
920 नंदिनी चंद्रशेखर चौगुलेखटाव01/06/19747769092891
921 सूर्यकांत अनंत खोलसुर्यगांव01/06/19829096914770
922 पार्वती विलास सूर्यवंशीसुर्यगांव01/06/19579890315970
923 ज्ञानदेव तुकाराम शिंदेसुर्यगांव01/06/19519665667562
924 रावसो नायकू पाटीलसुर्यगांव01/06/19769579161717
925 भगवान पांडुरंग सूर्यवंशीसुर्यगांव15/06/19478380081564
926 ओम सचिन उंबरेसुर्यगांव13/01/20099860531166
927 संतोष अशोक सुतारसुर्यगांव25/06/1987 
928 अजित हरिभाऊ सूर्यवंशीसुर्यगांव06/03/19929545784407
929 वैशाली आप्पासो पाटीलसुर्यगांव20/06/19917391870875
930 दत्तात्रय सदाशिव उंबरेसुर्यगांव01/06/19757709065287
931 लक्ष्मण बाबू पाटीलसुर्यगांव01/03/19469822625089
932 श्रावणी किरण रणनवरेसुर्यगांव22/08/20089763351391
933 नारायण आण्णा राकटसुर्यगांव-9637741499
934 Sagar Bhimrao Suryawanshiसुर्यगांव20/04/19899975160728
935 Omkar Hanmant Pujariसुर्यगांव01/12/20069527855778
936 कुमार नाना रकटेसुर्यगांव01/06/19538600211471
937 मधुकर विष्णू जाधवकुंडल09/04/19697219891705
938 कोयना हणमंत गेजगेकुंडल01/06/1965 
939 आशिष अशोक पवारकुंडल20/01/19889766658378
940 भाग्यश्री उत्तम कांबळेकुंडल01/06/20047448114252
941 मिलन सरदार पठाणकुंडल15/06/19859503445160
942 नीता दिलीप सावंतकुंडल15/10/1996 
943 शीतल शंकर मानेकुंडल-7028182392
944 बजरंग विभुते महालिंगकुंडल- 
945 गोरख बाळू मदनेकुंडल04/06/19979096850718
946 शहाजी भीमराव खांडेकरकुंडल02/10/19899145919209
947 अरुणा दिगंबर माळीकुंडल11/07/19959595182753
948 विलास एकनाथ हात्तेकरकुंडल20/03/19647776838921
949 आशा रमेश कांबळेकुंडल10/05/19887709757293
950 सुजाता सुहास घोणसनीकुंडल02/06/19698308009701
951 अमोल दिलीप लाडकुंडल31/10/19967391870800
952 प्रतीक्षा महादेव पवारकुंडल10/10/2000 
953 राहुल श्रीकृष्ण एकबोटेकुंडल18/12/20039822846506
954 ऋतुजा दीपक पवारकुंडल17/05/20069921610031
955 काशिनाथ ईश्वर कुंभारकुंडल-9422815809
956 बाळू शंकर ऐवळेकुंडल06/03/19728928628383
957 मायाप्पा राजाराम गोरडकुंडल13/09/19739370406288
958 बाबुराव विष्णू रसाळकुंडल01/06/1946 
959 विना महेश वरुडेकुंडल26/10/20099145247609
960 विजय माधव धर्माधिकारीकुंडल07/06/19869604440252
961 रमेश रामचंद्र कासारकुंडल01/01/19769921457826
962 शांताबाई मऱ्याआप्पा कांबळेकुंडल01/06/1948 
963 महादेव वाघमारेकुंडल01/06/1948 
964 मानलं राजाराम जाधवकुंडल-9970416539
965 संभाजी महादेव सावंतकुंडल-7719885813
966 हणमंत दाजी गजगेकुंडल- 
967 प्रणाली सुहास घोणसनीकुंडल11/05/19978308009701
968 माही सतीश विभुतेकुंडल16/10/20109665303485
969 विठ्ठल हरी विभुतेकुंडल-7447809761
970 अनिल हणमंत जाधवकुंडल16/06/19907066470016
971 संतोष राजाराम मानेकुंडल-9545810214
972 शांताबाई सदाशिव थोरबोलेकुंडल17/10/19699767687244
973 दिपाली हणमंत लाडकुंडल06/06/19897720858501
974 श्रेया नरेंद्र होवाळकुंडल08/09/20139822071696
975 धनश्री किरण खराडेकुंडल09/11/19889960832768
976 दस्तगीर इस्माईल पटेलकुंडल01/01/1925 
977 शांताबाई एकनाथ होवाळकुंडल01/06/19529075230341
978 रंजना आबा मोहितेकुंडल-9579137025
979 शिवाजी मारुती माळीकुंडल01/06/19688237653636
980 नागेश वसंत जाधवकुंडल17/07/19819503035480
981 संगीता अंकुश भोसलेकुंडल25/11/19778888754087
982 प्रणव बालाजी शिंगंनकुंडल29/02/20129922181892
983 मनोहर यशवंत खारगेकुंडल02/06/19508308084092
984 परशुराम दत्तात्रय निकमकुंडल15/08/19469890104052
985 विजय तुळजाराम जाधवकुंडल-7350655075
986 रुपाली मानसिंग पाटीलकुंडल08/11/19879773843727
987 नानासो सर्जेराव लाडकुंडल24/07/19749623408466
988 आर्यन लक्ष्मण सावंतकुंडल12/01/20139730541582
989 प्रतीक आनंद मालीकुंडल-9665844178
990 प्रांजली रंगराव जाधवकुंडल27/11/20119623879097
991 शोणाबाई महादेव सावंतकुंडल01/01/19489970413926
992 मनोहर मारुती वगावकरकुंडल-9960411655
993 शोभा बजरंग तिवरेकुंडल-8600832467
994 देवरबाळ चव्हाण मंगलकुंडल01/06/19689595521292
995 जयवंत नामदेव लाडकुंडल20/04/19749561664990
996 अमोल जगन्नाथ जाधवकुंडल01/06/19979970357058
997 शिवराज अमर लाडकुंडल-9766976082
998 क्षितिज जितेंद्र पवारकुंडल28/10/19999011607372
999 युवराज आप्पा वाघमारेकुंडल01/06/19449579240025
1000 कल्पना विश्वास बघवतकुंडल11/06/19717709370892
1001 रघुनाथ मारुती सावंतकुंडल01/06/19537038148201
1002 संतोष नाना पवारकुंडल21/11/19769766760213
1003 आराध्या राजेंद्र थोरबोलेकुंडल02/07/20139623695259
1004 कमल शिवाजी कांबळेकुंडल01/06/19738180857828
1005 दामा राजाराम गुजलेकुंडल- 
1006 राजेश लक्ष्मण चव्हाणकुंडल01/06/1971 
1007 जयदीप विश्वजीत पवारकुंडल30/08/20128805340685
1008 अनिकेत राजेश चव्हाणकुंडल01/06/1999 
1009 रोहित रमेश सोळवंडेकुंडल-9766002515
1010 सचिन संभाजी पवारकुंडल20/11/19819975438519
1011 अवंतिका उदय पवारकुंडल29/12/20078888728387
1012 स्वयम अमर चव्हाणकुंडल17/10/2014 
1013 लता अनिल थोरबोलेकुंडल01/06/19698055782048
1014 सुभद्रा विष्णू माळीकुंडल01/06/19417420007839
1015 बाबासाहेब विठ्ठल जाधवकुंडल01/05/19788600440797
1016 शिवाजी खाशाबा लाडकुंडल01/06/19469175706590
1017 शुभम दत्तात्रय देशमुखकुंडल25/08/20109890944687
1018 अजय मोतीलाल राठोडकुंडल-7387773227
1019 अपर्णा संतोष कोडलकरकुंडल21/11/19859823242392
1020 यशश्री संदीप लाडकुंडल09/09/20149145811868
1021 विमल अशोक कोळीकुंडल28/04/19699503853980
1022 विलास मारुती सावंतकुंडल01/06/19469096656562
1023 चेतन उदय पाटीलकुंडल01/10/20019657203491
1024 दिशा दिपक धुमाळकुंडल11/06/20099730448700
1025 विकास गणपतराव निकमकुंडल13/03/1968 
1026 अनिकेत विकास निकमकुंडल25/03/2002 
1027 विष्णू तुकाराम थोरातकुंडल17/06/19549975335249
1028 प्रणव सतीश पवारकुंडल10/02/2007 
1029 अशोक बाळकृष्ण निकमकुंडल12/10/19669960148964
1030 बाबू संभा वाघमारेकुंडल04/03/1942 
1031 महादेव पांडुरंग सावंतकुंडल01/06/19618605250369
1032 तनुजा दत्तात्रय लाडकुंडल24/11/20169503438190
1033 सृष्टी दीपक सोळवंडेकुंडल25/01/20128637716526
1034 भाग्यश्री अनिल कोळीकुंडल28/01/20119763235525
1035 आकाश उत्तम लाडकुंडल06/06/20079503312606
1036 कोंडीबा जयराम काटकरकुंडल01/06/19448421382249
1037 सखुबाई पांडुरंग बाबरकुंडल01/01/19467588867835
1038 तन्मय संतोष लाडकुंडल09/05/20177057448052
1039 सुभाष गोपीनाथ बनसोडेकुंडल01/01/1953 
1040 आकांक्षा आकाश वाघमारेकुंडल02/12/19997709954421
1041 राज गणेश चव्हाणकुंडल13/11/20089922631640
1042 प्रल्हाद शिवाजी पवारकुंडल07/02/19779096804872
1043 वैशाली प्रल्हाद पवारकुंडल01/06/19819068804872
1044 धोंडीराम लक्ष्मण दिवटेकुंडल06/03/19427756975027
1045 आयशा राजू पठाणकुंडल01/06/19998888732586
1046 गायत्री विजय जंगमकुंडल20/09/20159146085102
1047 अर्जुन शंकर माळीकुंडल01/06/19558657891005
1048 भारती पंडित सोळवंडेकुंडल01/06/19959145437373
1049 अश्विनी विठ्ठल आवटेकुंडल24/07/19917709796868
1050 सुभद्रा वसंतराव कदमकुंडल01/06/19508888922779
1051 सत्यवान मधुकर कौलेकुंडल01/05/19799975957971
1052 हणमंत दाजी गेजगेकुंडल- 
1053 प्रकाश बाबुराव माळीकुंडल01/06/19679209638645
1054 अरुण भानुदास रंगाटेकुंडल19/10/19768928484821
1055 शदराज महादेव होणमुखेकुंडल22/04/20128956171780
1056 सार्थक अमोल लाडकुंडल19/09/20149970848172
1057 मारुती विटोबा जठारकुंडल01/06/19319764503037
1058 सुरेख भगवान आवटेकुंडल01/06/19829970331016
1059 उत्तम लक्ष्मन खारगेकुंडल01/06/19569730946559
1060 अनिल माणिकराव माळीकुंडल01/01/19809766198163
1061 कुंडल10/03/20109623695259
1062 अशोक रामचंद्र जठारकुंडल01/06/19579657929865
1063 शोभा शहाजी शिंदेकुंडल01/06/1972 
1064 सीमा दत्तात्रय सूर्यवंशीकुंडल01/06/19579970168825
1065 अमजदखान लालासो काळवंतकुंडल05/05/19799860007823
1066 शिवकांत प्रकाश जंगमकुंडल27/07/19967798067955
1067 गणेश ज्ञानदेव थोरातकुंडल01/06/1985 
1068 विमल namdev थोरातकुंडल01/06/1961 
1069 शिवाजी यलाप्पा चव्हाणकुंडल09/06/1928 
1070 उदय विष्णू आवटेकुंडल13/09/19799890323710
1071 मोहन रामदास खारगेकुंडल01/06/19689665572433
1072 सोमनाथ अजिनाथ मोलानेकुंडल01/06/19898605257687
1073 लतिका आश्रुबा जगतापकुंडल02/02/19849503862495
1074 तातोबा शंकर मदनेकुंडल14/05/19579145412947
1075 तातोबा किसन मदनेकुंडल01/06/1996 
1076 नकुशा नारायण कार्वेकरकुंडल25/06/19849604548784
1077 भाऊसाहेब पिराप्पा पारसेकुंडल16/06/19759545754810
1078 पंचशील बजरंग सुतारकुंडल10/03/19849960820433
1079 महादेव विष्णू लाडकुंडल01/01/19589730191997
1080 सुभाष सदाशिव शिनगारेकुंडल23/05/19497387772099
1081 अरुण मधुकर वाघमारेकुंडल15/07/19777709771405
1082 चैतन्य महेश कुलकर्णीकुंडल02/11/20099930923737
1083 मेघराज महादेव हडदरेकुंडल01/01/19668484895263
1084 प्रकाश वासुदेव वेल्हाळकुंडल09/06/19509209640957
1085 राजेंद्र श्रीरंग पवारकुंडल01/06/1968 
1086 शर्वरी सुजित पवारकुंडल12/12/20107588575858
1087 राजेंद्र विलास माळीकुंडल01/06/19779960771336
1088 ज्योती रामचंद्र भिसेकुंडल25/02/19809970033537
1089 कविता भीमराव शिंदेकुंडल11/02/20069665221812
1090 लखन हणमंत माळीकुंडल24/01/19937709787836
1091 संजय जगन्नाथ कावरेकुंडल01/06/19679970185039
1092 रोहन संतोष पवारकुंडल03/11/20149561413745
1093 रोहिणी श्रीकृष्ण लाडकुंडल05/04/19929730191960
1094 ताहीर दस्तगीर खाटीककुंडल21/11/19909921123124
1095 चंद्रहार तुकाराम हेंद्रेकुंडल01/06/19549595299908
1096 विजय जयपाल गोतापगरकुंडल26/06/19889595618004
1097 अमृता मधुकर कुंभारकुंडल13/11/19979657812535
1098 विकास दत्तात्रय सावंतकुंडल02/02/19829657884317
1099 सुशीलकुमार धोंडीराम माळीकुंडल15/07/19959922210797
1100 जयवंत नाना लाडकुंडल01/09/19539960858240
1101 Hanmant शंकर सावंतकुंडल01/06/19739217623023
1102 सुभाष यशवंत ठोंबरेकुंडल01/06/19627721834342
1103 पांडुरंग बाबुराव जगतापकुंडल01/03/19459823356419
1104 तृषिकेश संभाजी एडकेकुंडल03/09/19997420945950
1105 केरबा दादू पाटीलकुंडल02/02/19659595810137
1106 अंजुम उस्मानगाणी मुलाणीकुंडल24/07/19909970118205
1107 ज्ञानदेव शिवाजी चव्हाणकुंडल01/06/19689665221581
1108 दिगंबर रघुनाथ सावंतकुंडल01/06/19907038146201
1109 भारती दत्तात्रय खाडेकुंडल31/07/19927620765212
1110 पल्लवी शंकर माळीकुंडल08/08/19987756016315
1111 केशव राजराम थोरबोलेकुंडल19/08/19749665221427
1112 आशुतोष सुरेश होवाळकुंडल09/06/19939226568833
1113 सुनीता वसंत मदनेकुंडल01/06/19859011604493
1114 मयुरी अर्जुन कांबळेकुंडल02/06/20027448114252
1115 संतोष रामचंद्र लाडकुंडल23/03/19798888048052
1116 बाळासो आनंदा पवारकुंडल01/06/19688380812285
1117 महादेव किसन कुराडेकुंडल02/06/19729763490052
1118 रोहन रमेश सोळवंडेकुंडल01/01/20009766002515
1119 विलास हणमंत जाधवकुंडल02/06/19667620225279
1120 वसंत केशव वाघमारेकुंडल01/06/19519209219271
1121 राहुल सुभाष गलांडेकुंडल01/01/19789595225195
1122 सुधांशु सुनील गुरवकुंडल14/06/20009860167700
1123 पल्लवी शंकर परळेकुंडल01/06/19919766975302
1124 सचिन मोहन मासाळकुंडल20/09/19809225567341
1125 पोपट केशव कुंभारकुंडल01/06/19519096260869
1126 विष्णू किसन मासाळकुंडल26/05/19989881380636
1127 मंदा शंकर जाधवकुंडल01/01/19669730192225
1128 लीला किसन मासाळकुंडल01/02/19569881380636
1129 संजय वसंत जाधवकुंडल-7709138660
1130 सुनीता रामचंद्र पाटीलकुंडल26/06/19719766687749
1131 सुहेल अन्सार मुल्लाकुंडल27/07/19957066245679
1132 मधुकर भीमराव लाडकुंडल01/06/19739096140323
1133 प्रीती मारुती सोळवंडेकुंडल24/04/19919766042174
1134 शंतनू संजय सुतारकुंडल10/09/20039922358292
1135 शशिकांत धर्मा वाघमारेकुंडल03/06/19719657257714
1136 राजाराम येसू डुबलकुंडल05/07/19479922068033
1137 ज्ञानदेव तुकाराम थोरातकुंडल01/06/1947 
1138 प्रियांका हणमंत पवारकुंडल11/09/19859975433452
1139 अमृता संजय चव्हाणकुंडल-8888689501
1140 तानाजी दिनकर गोरडकुंडल02/06/19889325271212
1141 अथर्व राजेंद्र मदनेकुंडल04/01/20057038843655
1142 नंदकुमार रामचंद्र खारगेकुंडल01/06/19549552706336
1143 SHIVAJI नारायण पोळकुंडल22/03/19687709976882
1144 तुकाराम संजय बांगरकुंडल01/03/19919404745679
1145 शशिकांत मोहन गावडेकुंडल29/11/19929604347840
1146 संतोष विलास सावंतकुंडल01/08/19869890067783
1147 छाया संपतराव कोळेकरकुंडल01/06/19619175583544
1148 समृद्धी संतोष साळुंखेकुंडल20/03/20057722053820
1149 बाळाबाई गोपीनाथ पवारकुंडल01/06/19599011481464
1150 मिथुन किसन सावंतकुंडल31/12/19889890601059
1151 हणमंत शंकर लाडकुंडल10/06/19719527788243
1152 सुरज बाळासाहेब गायकवाडकुंडल02/08/19989665221655
1153 मारुती तुकाराम थोरातकुंडल08/03/19469270814030
1154 प्रदीप मधुकर शिंदेकुंडल01/06/19769860006623
1155 अजित ज्ञानू भिसेकुंडल15/05/19797875957907
1156 यश Sunil शिंदेकुंडल22/09/20088806207295
1157 विवेक मधुकर कुलकर्णीकुंडल01/09/19749503846767
1158 Vimal राजाराम कुंभारकुंडल01/06/19729960839290
1159 मुख्तार रफीउद्दीन सुतारमाळवाडी05/11/19748857005327
1160 सौबंन मंजूरअहमद सुतारमाळवाडी29/10/20058857005327
1161 भाऊसो गणपती रुपटक्केमाळवाडी22/06/19768007223084
1162 शहाजी दत्तात्रय साठेमाळवाडी01/06/19657066352160
1163 दत्तात्रय तुकाराम साठेमाळवाडी01/06/19268805448643
1164 नवाज शौकत सुतारमाळवाडी28/12/20039975399149
1165 मंजुरहमद रफीउद्दीन सुतारमाळवाडी01/05/19668857005327
1166 ताहेरबानू रफीउद्दीनग सुतारमाळवाडी01/01/19908857005327
1167 आक्काताई तुकाराम शिंदेमाळवाडी01/01/19278600399291
1168 विष्णू ज्योती मानेमाळवाडी15/05/19359272501347
1169 शकुंतला विष्णू अवघडेमाळवाडी15/06/19508485816863
1170 अमीना इस्माईल शेखमाळवाडी01/04/1995 
1171 मेहफुज शकील सुतारमाळवाडी30/06/20079975884693
1172 धोंडीराम ज्ञानू चव्हाणमाळवाडी01/01/1971 
1173 समृद्धी नितीश मोरेमाळवाडी02/04/20119028727584
1174 शहादा कलंदर सुतारमाळवाडी01/09/19697038387176
1175 गजेंद्र अण्णाप्पा / अण्णाजी कांबळेमाळवाडी01/01/1975 
1176 बबन कुंदा फाळकेमाळवाडी01/06/19847030270645
1177 उज्वला भीमराव पुजारीमाळवाडी01/01/19939975214858
1178 बाळासो निवृत्ती घाटगेमाळवाडी01/06/19368805224870
1179 हणमंत बाळासो' घाटगेमाळवाडी01/06/19718806784725
1180 चंद्रकांत बबन फाळकेमाळवाडी10/06/19787030270645
1181 भिकू मोहन सोनवलेमाळवाडी24/06/19879975182735
1182 रफीउद्दीन बाबालाल सुतारमाळवाडी01/06/19348857005327
1183 दशरथ रामचंद्र नलवडेमाळवाडी01/03/19489975107635
1184 सिकंदर सलीम शेखमाळवाडी01/06/19749970115729
1185 आनंदा नामदेव माळीमाळवाडी15/10/1959 
1186 अनिल संभाजी डिचकळकरमाळवाडी02/10/19859766581007
1187 लक्ष्मीबाई शिवाजी हराळेमाळवाडी01/06/19588620921170
1188 नजमा सिकंदर शेखमाळवाडी01/06/19749970115729
1189 रुक्मिणी बिरबल वावरेमाळवाडी01/06/19678600387094
1190 बेबीजान सलीम शेखमाळवाडी01/06/19469970115729
1191 शिवबाइ शंकर महंमदापुरेमाळवाडी01/06/19459860340219
1192 अक्षता बसवराज शिंदेमाळवाडी16/05/20079130375221
1193 स्मिता तानाजी भोळेमाळवाडी29/11/20079921854946
1194 आक्काताई भिकू गडदेमाळवाडी01/06/19829890322907
1195 द्वारकाबाई शिवाजी कलालमाळवाडी01/06/19979823740932
1196 सखुबाई बापू जाधवमाळवाडी01/06/19417083995381
1197 प्रीती संजय कोळीमाळवाडी13/02/19969049526280
1198 हासूंसाबाई मनोहर बंडगरमाळवाडी01/06/19509766443363
1199 रावसाहेब चंद्रप्पा टाकलेमाळवाडी01/06/19559766179527
1200 रेखा दत्तात्रय नलवडेमाळवाडी06/01/19708390205247
1201 नामदेव सुरेश क्षिरसागरमाळवाडी04/02/19939730696512
1202 महेश दशरथ सुपनेकरमाळवाडी07/08/20089561687004
1203 अनिल शिवाजी खोतमाळवाडी04/03/19849960725538
1204 राजू इकबाल सुतारमाळवाडी10/07/19809822236982
1205 अमोल चंद्रकांत काळेमाळवाडी29/12/19957875787321
1206 अविनाश चंद्रकांत काळेमाळवाडी16/08/19977875787321
1207 जयश्री शिवाजी मोटकट्टेमाळवाडी26/01/19717709795800
1208 पवन बाजीराव मदनेमाळवाडी09/10/20049665569183
1209 गणेश dayanand वायदंडेमाळवाडी24/12/19989158576749
1210 यशवंत विष्णू काटेमाळवाडी01/06/19537507608780
1211 छाया सगन कांबळेमाळवाडी01/12/1994 
1212 सुप्रिया पांडुरंग पुजारीमाळवाडी05/12/19907263845625
1213 अभिजित हरी काटेमाळवाडी26/12/20088484947726
1214 यशोदा हिंदुराव सुपनेकरमाळवाडी01/06/1976 
1215 हिंदुराव दत्तू सुपनेकरमाळवाडी01/06/19409960240178
1216 सुनील दयानंद वायदंडेमाळवाडी22/06/19917770955376
1217 संजय बापू सुपनेकरमाळवाडी04/12/1986 
1218 सारिका यशवंत वायदंडेमाळवाडी01/06/2002 
1219 शमीम मदार बेपारीमाळवाडी01/06/19839096582083
1220 गौराबाई क्रुष्णा काटेमाळवाडी01/06/1971 
1221 अलका यशवंत वायदंडेमाळवाडी01/06/1976 
1222 अमोल बबन साळुंखेमाळवाडी14/04/19869960828668
1223 अर्जुन धोंडिबा औताडेमाळवाडी01/01/19519860143297
1224 रंजना राजू लोंढेमाळवाडी-9765309048
1225 पांडुरंग लक्ष्मण सावंतमाळवाडी-9766158543
1226 ज्ञानू महादू साळुंखेमाळवाडी01/01/19259665504872
1227 इंदुबाई अशोक ऐवलेमाळवाडी-9766740284
1228 गुंडा ज्ञानू वायदंडेमाळवाडी01/01/19477028451200
1229 बेबीताई उत्तम तावरेमाळवाडी01/01/19597058608840
1230 सुंदराबाई आण्णासो मगदूममाळवाडी01/01/19399890481778
1231 सावित्री बबन kambleमाळवाडी01/06/19468500179615
1232 युवराज बळवंत मोरेमाळवाडी01/06/1951 
1233 बाजीराव गुजाप्पा मदनेमाळवाडी01/06/19709665369183
1234 सुवर्णा शिवाजी दाभाडेमाळवाडी01/06/1976 
1235 आदर्श अधिक काळेमाळवाडी14/10/20059765711680
1236 ताई रामचंद्र शिंदेमाळवाडी01/01/19918530803970
1237 प्रशांत धोंडीराम जाधवमाळवाडी02/08/19809960750367
1238 मनाली गणेश धर्माधिकारीमाळवाडी15/05/2001 
1239 शामराव दत्तू भोईमाळवाडी01/01/19579970085545
1240 मनोहर रेवाप्पा सावडेमाळवाडी01/01/19619960161389
1241 रवींद्र गणपती गुरवमाळवाडी01/06/1959 
1242 चंदा मनोहर सावळेमाळवाडी-9960161389
1243 अल्लाउद्दीन अलमशहा सुतारमाळवाडी01/06/19939970568573
1244 हौसाबाई हरी भोरेमाळवाडी01/01/19419766740284
1245 रामचंद्र आण्णा शिंदेमाळवाडी01/06/19668530803970
1246 जैतुन सलीम शेखमाळवाडी21/10/1983 
1247 सुशीला भोपाल तावरेमाळवाडी01/06/1950 
1248 बाळाबाई कांतेश भोरेमाळवाडी01/06/1972 
1249 दीपाली कुमार मगदूममाळवाडी19/06/19917387522522
1250 संगिता महादेव कचरेमाळवाडी01/06/19839183298598
1251 सुमन रामचंद्र उतरेमाळवाडी01/06/19529970523517
1252 लीलाबाई रंगराव घागरेमाळवाडी- 
1253 सुरेखा चावगोंडा सरडेमाळवाडी20/06/19709096769958
1254 जगन्नाथ राजाराम मानेमाळवाडी01/06/19527066171873
1255 सारिका सुगंध वायदंडेमाळवाडी01/04/20009960955619
1256 भागवत भीमराव देसाईमाळवाडी18/11/19699545600149
1257 धनाजी नामदेव मंडलेमाळवाडी11/09/19869764415320
1258 वसंत दत्तू भोळेमाळवाडी-9975793910
1259 प्रशांत भगवान गंगाधरमाळवाडी10/12/19959096523065
1260 संजय वसंतराव कदममाळवाडी20/11/19739860392112
1261 शंकर महादेव जंगममाळवाडी01/06/19728007951808
1262 अल्लाउद्दीन अलमशहा सुतारमाळवाडी01/06/19939970568573
1263 प्रेम विशवनाथ मोरेमाळवाडी28/11/20059561363203
1264 सत्यजित नारायण मोरेमाळवाडी01/06/19819156069901
1265 रंजना ज्ञानू कारंडेमाळवाडी01/06/1976 
1266 महादेव महादेव यादवमाळवाडी01/01/19718600767052
1267 Dhanaji Ananda Kateमाळवाडी04/03/1986 
1268 Omkar Sunil Vayengadeमाळवाडी30/08/20059158348330
1269 Sujata Muralidha Gangadharमाळवाडी20/12/19979096523065
1270 salina erashad sutarमाळवाडी13/01/19978600739191
1271 Shabbir Ramjan Sutarमाळवाडी12/06/19837249468948
1272 सुहास पांडुरंग पुजारीमाळवाडी09/06/19899923401254
1273 अनिल भिकू मोटकट्टेमाळवाडी01/01/19937420911964
1274 जयवंती गुंडा वायदंडेमाळवाडी01/01/19519096545761
1275 नागेश अरुण गळवेमाळवाडी01/07/19947028396320
1276 मनोहर महादेव जंगममाळवाडी01/06/19589975442860
1277 लक्ष्मी दिलीप नांद्रेकरमाळवाडी01/01/19729096043059
1278 जगन्नाथ रामा मोटकट्टेमाळवाडी01/01/19479096545761
1279 सुवर्णमाला अरुण मोरेमाळवाडी01/01/19609970271407
1280 माधुरी विलास लोंढेमाळवाडी02/05/19810000000000
1281 धनश्री विद्याधर जगनाडेमाळवाडी29/10/19899881091837
1282 महादेव सुबराव यादवमाळवाडी01/01/19537219594771
1283 सुवर्ना शिवाजी वाघमारेमाळवाडी01/01/19857775920527
1284 जयवंत बाबुराव चव्हाणमाळवाडी24/03/19959689883422
1285 आशमा मीरासाब बेपारीमाळवाडी22/06/19869096582083
1286 फारूक मिरसाब बेपारीमाळवाडी01/01/19909096938884
1287 सुमय्या उमर बेपारीमाळवाडी29/09/20119096582043
1288 दत्तात्रय शिवाजी घोलपमोरले आर16/11/19838805705619
1289 कृष्णत रामचंद्र पाटीलमोरले आर01/01/19729604085968
1290 सुलोचना जयवंत जाधवमोरले आर23/12/19709673699776
1291 मनोहर गोविंद पाटीलमोरले आर01/06/19519970421066
1292 धोंडीराम पाटील हणमंतमोरले आर01/06/19847798509514
1293 शितल अर्जुन शिरतोडेमोरले आर18/03/19977219630660
1294 हणमंत लक्ष्मण साळुंखेमोरले आर01/01/19867741882128
1295 संपत भाऊसाहेब पाटीलमोरले आर25/02/19738308183003
1296 संगिता राजाराम पाटीलमोरले आर16/07/19849922938061
1297 अंबुताई आण्णा गुरवमोरले आर01/06/19759921680157
1298 अक्षय अशोक पाटीलमोरले आर09/02/19987030870830
1299 बबन भानुदास होळकरमोरले आर01/06/19509881311558
1300 हणमंत राजेश पाटीलमोरले आर10/10/20009158338379
1301 बबन आबा पाटीलमोरले आर01/01/19608805360163
1302 बाबासो भिमराव पाटीलमोरले आर01/01/19499921053315
1303 भिमराव शिवाआन्ना सनकेनागराळे05/06/19639552242454
1304 निसा शम्मू पठाणनागराळे12/11/20119850785186
1305 दिलीप भगवान लोहारनागराळे01/01/19719822365645
1306 आप्पासो भगवान पाटीलनागराळे13/07/19519860599859
1307 मुस्कान शम्मू पठाणनागराळे30/05/20139850785186
1308 श्रेयश शशिकांत पाटीलनागराळे09/10/20109822923724
1309 पियुष सुनिल पाटीलनागराळे03/09/20099096003766
1310 नगीना बबलू पठाणनागराळे27/02/19919850785186
1311 ऋग्वेद माणिक मोरेनागराळे19/06/20089764707256
1312 शुभम महेश पाटीलनागराळे25/08/20017798158511
1313 विश्वजित अरविंद पाटीलनागराळे16/04/20017768956015
1314 मनोहर शंकर पाटीलनागराळे01/06/19657798603110
1315 अशोक निवास दुधाणेनागराळे01/01/19879860027445
1316 रुक्साना सरदार मुलाणीनागराळे01/06/19809923144587
1317 निर्मला महादेव पोतदारनागराळे12/03/19659764507671
1318 रमजान अल्लाउद्दिन मुलाणीनागराळे01/06/19869766323289
1319 सुभाष रघुनाथ पाटीलनागराळे17/01/19619673593316
1320 संजय दिलीप मोरेनागराळे04/04/19978806040234
1321 लक्ष्मी दिनकर पाटीलनागराळे05/10/19607350373766
1322 शशिकला महादेव मस्केनागराळे01/06/19629405284235
1323 हणमंत सुनिल मस्केनागराळे20/05/20008408897425
1324 आप्पा बिरू सरगरनागराळे01/06/19277030757548
1325 पायल सचिन सातपुतेनागराळे24/10/20099561173741
1326 अर्णव दादासो गावडेनागराळे03/05/20149860679674
1327 संचित संजय पाटीलनागठाणे02/11/20089960542218
1328 आर्या बिपीन थोरातनागठाणे07/11/20099730667216
1329 इकबाल अमीर नदाफनागठाणे01/06/19587387981586
1330 पांडुरंग आत्माराम भाडळकरनागठाणे01/06/19559665753571
1331 आप्पासो जनार्दन पाटीलनागठाणे01/06/19509503175138
1332 विराज राजेंद्र शिंदेनागठाणे24/08/20139156385555
1333 भाग्यश्री भरतशाम पाटीलनागठाणे01/06/1967 
1334 वनिता बाळासो केंगारनागठाणे05/02/19769970253821
1335 अभिजित दिलीप धनवडेनागठाणे23/04/19919067289531
1336 दिग्विजय संदीप पाटोळेनागठाणे06/09/20079575828297
1337 कल्लाप्पा तमान्ना धाबडेनागठाणे01/06/19458308031681
1338 माणिक दत्तात्रय पाटीलनागठाणे01/06/19629503755832
1339 प्रथमेश शंकर विचारेनागठाणे01/06/19969730921145
1340 आलमास अजीज नदाफनागठाणे05/07/19809970820186
1341 शोभा माणिकराव पाटीलनागठाणे15/10/19619503755832
1342 मारुती तुकाराम सावंतनागठाणे05/03/19599890744566
1343 अनिता शिवाजी पाटीलनागठाणे02/06/19747709326664
1344 शिवेंद्र राजेंद्र कणसेनागठाणे14/11/20119975527269
1345 शकीला असलम मुल्लानागठाणे03/08/19749096469697
1346 बाबासो दस्तगीर तराळनागठाणे01/06/19599561704359
1347 भागवत रखमाजी सावंतनागठाणे01/06/19559511960919
1348 बसवंत यल्लाप्पा शिंदेनागठाणे01/06/19759657392982
1349 फिरोज अली मुल्लानागठाणे01/06/19759096425787
1350 छाया धनाजी थोरातनागठाणे03/02/19829860827512
1351 पतंगराव हिंदुराव पाटीलनागठाणे24/10/19638888418691
1352 संतोष रामचंद्र मानेनागठाणे31/05/19849860547628
1353 रोहित अनिल देसाईनागठाणे20/10/19958888706475
1354 कुमार बाळासो भोसलेनागठाणे12/06/19749665464407
1355 राहुल संपत शिंदेनागठाणे13/05/19869860473922
1356 विवेक पोपट शिंदेनागठाणे19/04/19999922181853
1357 शैला तानाजी जाधवनागठाणे01/06/19719890743442
1358 प्रविण राजाराम शिंदेनागठाणे06/06/19907350868040
1359 ओम किशोर पाटीलनागठाणे24/12/2013 
1360 शंकर गणपती पाटोळेनागठाणे01/12/19449970186818
1361 मोहन अशोक मानेनागठाणे26/04/19919665814806
1362 विघ्नेश प्रकाश कांबळेनागठाणे15/01/20119975167802
1363 नवनाथ धोंडीराम यादवनागठाणे01/06/19629665328533
1364 कांता बाळासो पाटीलनागठाणे01/06/19569665155715
1365 कौसल्या दशरथ पवारनागठाणे12/06/19767507918811
1366 प्रशांत राजाराम शिंदेनागठाणे09/08/19928888525890
1367 कालिदास पांडुरंग यादवनागठाणे01/06/19679850831418
1368 दिपाली गणपती कोरेनागठाणे09/06/19869561301391
1369 आनंदा पांडू कापसेनागठाणे01/06/19569021997728
1370 शुभांगी बाळासो भोसलेनागठाणे08/02/20009921691436
1371 सागर गणपती झेंडेनागठाणे26/06/19929561638133
1372 विलास कृष्णा मांगलेकरनागठाणे01/06/19579890820847
1373 रघुनाथ वसंत मोरेनागठाणे01/06/19819975267580
1374 धनाजी शिवाजी थोरातनागठाणे02/04/19749860827512
1375 भाग्यश्री शहाजी मांगलेकरनागठाणे01/06/19979890743442
1376 नितीन जगन्नाथ पाटीलनागठाणे06/09/19819096794324
1377 लाडलेमशाक शौकत मुल्लानागठाणे31/12/19939860154280
1378 रोहित सुनिल घाटगेनागठाणे21/09/19949552607763
1379 जयश्री गोरखनाथ पाटीलनागठाणे01/06/19869637846720
1380 सोनाबाई गोविंद कापसेनागठाणे01/06/19419490449501
1381 दिगंबर छंदा लाडेनागठाणे01/06/19799860914850
1382 सर्जेराव ज्ञानू कोळीनागठाणे01/06/1948 
1383 उत्तम पंडीत सुतारनागठाणे01/06/19597709302523
1384 बाळासो कृष्णा पाटीलनागठाणे01/06/19548552085288
1385 वसंत दत्तू चव्हाणनागठाणे01/06/19449975175090
1386 भगवान धोंडी जाधवनागठाणे01/06/19568600052261
1387 किरण प्रकाश लाडनागठाणे19/03/20009579496935
1388 सुशिला सुदाम कांबळेनागठाणे01/06/1961 
1389 अनुसया दत्तू कांबळेनागठाणे01/06/19469923578004
1390 मन्सूर चंदुलाल मुलाणीनागठाणे01/05/19839970760384
1391 राजेंद्र महादेव शेळकेनागठाणे11/12/19689860933103
1392 संताजी शिवाजी जाधवनागठाणे01/06/19829561513832
1393 सलीम आब्बास वांकरनागठाणे01/06/19609503181059
1394 नंदा गणपती मांगलेकरनागठाणे14/12/19877387216139
1395 अधिक धनाजी थोरातनागठाणे02/08/20049860827512
1396 युवराज भाऊ मांगलेकरनागठाणे02/06/19569860535949
1397 ऐश्वर्या सुनिल पाटीलनागठाणे12/12/20017028639385
1398 आदिती अरुण कापसेनागठाणे06/01/20029860679502
1399 नारायण शामराव पाटीलनागठाणे25/09/19589860963776
1400 महादेव नानासो जावीरनागठाणे01/06/19739970253821
1401 अजय रंगराव बनसोडेनागठाणे25/04/19787752227079
1402 संतोष पांडुरंग भाडळकरनागठाणे27/11/19809665753571
1403 भरतशाम एकनाथ पाटीलनागठाणे- 
1404 प्रकाश पंडित सुतारनागठाणे01/03/19629860951476
1405 प्रतीक्षा विजय धुमाळेनागठाणे17/09/20018975036658
1406 सुषमा दिनकर लोंढेनागठाणे01/04/19889860125909
1407 शशिकला दादासो पाटीलनागठाणे01/06/1978 
1408 ऋषी हिम्मत पाटीलनागठाणे21/03/20049766163402
1409 गंगुबाई राजाराम मानेनागठाणे01/06/1946 
1410 दऱ्याप्पा चंद्र वाघमोडेनागठाणे01/06/19589921567239
1411 शुभम संजय झेंडेनागठाणे- 
1412 सुभाष बळवंत गुरवनागठाणे01/06/19739881476652
1413 बाळासो कृष्णा साळुंखे पाटीलनागठाणे01/06/19539561557332
1414 दादासो शिवाजी मानेनागठाणे01/06/19799975100720
1415 भगवान विश्वास कांबळेनागठाणे-9890725567
1416 जयवंत जगू बनसोडेनागठाणे01/06/19599665514754
1417 शैलेश सुरेश बनसोडेनागठाणे01/05/19899130681691
1418 गणपती भिमराव थोरातनागठाणे01/06/19737381524738
1419 यशवंत आनंदा घाटगेनागठाणे07/12/19819975443544
1420 अनिल बाबुराव सुतारनागठाणे01/06/1975 
1421 पांडुरंग आत्माराम भाडळकरनागठाणे01/06/19559665753571
1422 विशाल अशोक भाडळकरनागठाणे01/10/19897507743386
1423 यशवंत सैनाप्पा बनसोडेनागठाणे01/06/19619970951021
1424 महेश युवराज पाटोळेनागठाणे12/02/19939960041732
1425 ज्योती शेखर केरकाईनागठाणे07/07/19889527756094
1426 कलंदर मौला संदेनागठाणे01/06/19687410174664
1427 हणमंत बाबुराव गुरवनागठाणे01/06/19667028415535
1428 केदार शिवाजी मानेनागठाणे01/06/19858668932525
1429 आनंदा शंकर कुंभारनागठाणे01/06/19729096907771
1430 कंठिका संपत पाटीलनागठाणे01/06/19587066340544
1431 छाया महादेव शेळकेनागठाणे01/06/19609860933103
1432 सुनंदा सुभाष पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा31/05/19669096421108
1433 महेश बाळासो इंगळेपुणदी तर्फ वाळवा15/06/1981 
1434 सुनिल नारायण पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19749763377375
1435 साहिल धोंडीराम इंगळेपुणदी तर्फ वाळवा11/08/20049763512589
1436 उज्ज्वला शिवाजी वाघमारेपुणदी तर्फ वाळवा12/05/19809960339692
1437 जितेंद्र नामदेव मोहितेपुणदी तर्फ वाळवा07/07/19729665672182
1438 सदाशिव निवृत्ती जाधवपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19569766861007
1439 शरद गणपतराव चव्हाणपुणदी तर्फ वाळवा01/03/19459923105242
1440 शैलजा सर्जेराव नांगरेपुणदी तर्फ वाळवा24/05/19979730136184
1441 विजय सुभाष नाईकपुणदी तर्फ वाळवा10/06/19899665185154
1442 हुसेन यासीन मुजावरपुणदी तर्फ वाळवा05/10/19799730685188
1443 नारायण यशवंत दमामेपुणदी तर्फ वाळवा01/08/19549503680971
1444 महादेव शिवराम पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा28/09/19879665239551
1445 प्रणिता सुरेश कुंभारपुणदी तर्फ वाळवा-9860851526
1446 अभिजित अरविंद पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा04/01/19958600590699
1447 शिवाजी ज्ञानू नायकवडीपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19547387491812
1448 सुरेश दाद