दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6385../GMPT/Photo/6385.JPG../GMPT/Pramanptr/6385शिवाजी काका पवारऐनवाडी01/06/19549421183327 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6483../GMPT/Photo/6483.JPG../GMPT/Pramanptr/6483सागर संपत पवारऐनवाडी01/01/20048007645772 View फोटो प्रमाणपत्र
3 6536../GMPT/Photo/6536.JPG../GMPT/Pramanptr/6536.JPGहणमंत उत्तम पवारऐनवाडी16/03/19859823945983 View फोटो प्रमाणपत्र
4 6616../GMPT/Photo/6616.JPG../GMPT/Pramanptr/6616.JPGद्रौपदी विठ्ठल भोसलेऐनवाडी01/06/19658552047371 View फोटो प्रमाणपत्र
5 6650../GMPT/Photo/6650.JPG../GMPT/Pramanptr/6650भारत सखाराम गोळेऐनवाडी01/06/1985  View फोटो प्रमाणपत्र
6 6683../GMPT/Photo/6683.JPG../GMPT/Pramanptr/6683तुकाराम धोंडीराम जाधवऐनवाडी17/08/19707057692921 View फोटो प्रमाणपत्र
7 6832../GMPT/Photo/6832.JPG../GMPT/Pramanptr/6832अनुराज संतोष तुपसौंदर्यऐनवाडी27/08/20058806912373 View फोटो प्रमाणपत्र
8 6883../GMPT/Photo/6883.JPG../GMPT/Pramanptr/6883माणिक यशवंत पवारऐनवाडी01/06/19439405267016 View फोटो प्रमाणपत्र
9 6931../GMPT/Photo/6931.JPG../GMPT/Pramanptr/6931हिराबाई यशवंत पवारऐनवाडी-9405267016 View फोटो प्रमाणपत्र
10 6972../GMPT/Photo/6972.JPG../GMPT/Pramanptr/6972विशाल विठ्ठल पवारऐनवाडी05/08/19909146599616 View फोटो प्रमाणपत्र
11 7344../GMPT/Photo/7344.JPG../GMPT/Pramanptr/7344विठ्ठल निवृत्ती पावरऐनवाडी01/06/19619146599616 View फोटो प्रमाणपत्र
12 7612../GMPT/Photo/7612.JPG../GMPT/Pramanptr/7612द्रौपदी बाळासो पाटीलऐनवाडी01/06/19469673902672 View फोटो प्रमाणपत्र
13 7633../GMPT/Photo/7633.JPG../GMPT/Pramanptr/7633शिवाजी बंडू पवारऐनवाडी01/06/19369623646897 View फोटो प्रमाणपत्र
14 7681../GMPT/Photo/7681.JPG../GMPT/Pramanptr/7681.JPGलक्ष्मीबाई संतू चव्हाणऐनवाडी01/01/19387261988981 View फोटो प्रमाणपत्र
15 7736../GMPT/Photo/7736.JPG../GMPT/Pramanptr/7736.JPGहणमंत दाजी जगदाळेऐनवाडी01/01/19769730112409 View फोटो प्रमाणपत्र
16 7767../GMPT/Photo/7767.JPG../GMPT/Pramanptr/7767.JPGसाहिल शिवाजी पवारऐनवाडी07/10/19999011368975 View फोटो प्रमाणपत्र
17 7791../GMPT/Photo/7791.JPG../GMPT/Pramanptr/7791कुसुम PANDURANG पवारऐनवाडी01/01/19869421180818 View फोटो प्रमाणपत्र
18 7906../GMPT/Photo/7906.JPG../GMPT/Pramanptr/7906शिवाजी दादू पवारऐनवाडी01/07/19399404287894 View फोटो प्रमाणपत्र
19 7931../GMPT/Photo/7931.JPG../GMPT/Pramanptr/7931.JPGईश्वर कृष्णा पवारऐनवाडी04/06/19729765819585 View फोटो प्रमाणपत्र
20 7957../GMPT/Photo/7957.JPG../GMPT/Pramanptr/7957.JPGआनंदा जोती सावंतऐनवाडी01/01/19628308038788 View फोटो प्रमाणपत्र
21 7980../GMPT/Photo/7980.JPG../GMPT/Pramanptr/7980.JPGमल्हारी तुकाराम तुपेऐनवाडी01/01/19687709866617 View फोटो प्रमाणपत्र
22 7994../GMPT/Photo/7994.JPG../GMPT/Pramanptr/7994तुकाराम दादा पवारऐनवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
23 8007../GMPT/Photo/8007.JPG../GMPT/Pramanptr/8007आयुष्य अर्जुन जाधवऐनवाडी01/12/20109764131397 View फोटो प्रमाणपत्र
24 8026../GMPT/Photo/8026.JPG../GMPT/Pramanptr/8026.JPGसंगीत अरुण देवकुळेऐनवाडी01/06/19787350622481 View फोटो प्रमाणपत्र
25 8046../GMPT/Photo/8046.JPG../GMPT/Pramanptr/8046.JPGशंकर महादेव गोळेऐनवाडी04/04/19769503475399 View फोटो प्रमाणपत्र
26 8067../GMPT/Photo/8067.JPG../GMPT/Pramanptr/8067वैष्णवी राजाराम मानेऐनवाडी01/12/20018806911174 View फोटो प्रमाणपत्र
27 9370../GMPT/Photo/9370../GMPT/Pramanptr/9370आक्काताई उत्तम जाधवआळसंद07/08/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
28 9395../GMPT/Photo/9395../GMPT/Pramanptr/9395दिग्विजय प्रकाश थोरातआळसंद25/01/20049503503611 View फोटो प्रमाणपत्र
29 9414../GMPT/Photo/9414../GMPT/Pramanptr/9414सत्यवान संपत जाधवआळसंद-7385559271 View फोटो प्रमाणपत्र
30 9478../GMPT/Photo/9478../GMPT/Pramanptr/9478भीमराव आणा रामवंशीआळसंद12/05/1955  View फोटो प्रमाणपत्र
31 9870../GMPT/Photo/9870../GMPT/Pramanptr/9870कमल बाबुराव जाधवआळसंद07/10/19759890120957 View फोटो प्रमाणपत्र
32 9912../GMPT/Photo/9912../GMPT/Pramanptr/9912प्रथमेश अभिजित बनसोडेआळसंद16/12/20148552762176 View फोटो प्रमाणपत्र
33 9958../GMPT/Photo/9958../GMPT/Pramanptr/9958संभाजी दगडू जाधवआळसंद01/11/19619172826037 View फोटो प्रमाणपत्र
34 9991../GMPT/Photo/9991../GMPT/Pramanptr/9991किशोर चंद्रकांत देवकुळेआळसंद17/06/19959960455243 View फोटो प्रमाणपत्र
35 10035../GMPT/Photo/10035../GMPT/Pramanptr/10035तानाजी हिंदुराव जाधवआळसंद12/07/19519975735290 View फोटो प्रमाणपत्र
36 10096../GMPT/Photo/10096../GMPT/Pramanptr/10096हेमंत मगन चव्हाणआळसंद03/07/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
37 10133../GMPT/Photo/10133../GMPT/Pramanptr/10133महालिंग रामचंद्र कांबळेआळसंद02/09/19459503438417 View फोटो प्रमाणपत्र
38 10173../GMPT/Photo/10173../GMPT/Pramanptr/10173शिवाजी कोंडीबा जाधवआळसंद02/10/19959970258410 View फोटो प्रमाणपत्र
39 10219../GMPT/Photo/10219../GMPT/Pramanptr/10219शंकर अशोक साठेआळसंद15/04/19857756954613 View फोटो प्रमाणपत्र
40 10277../GMPT/Photo/10277../GMPT/Pramanptr/10277सुनील ज्ञानू बनसोडेआळसंद01/01/19698530103526 View फोटो प्रमाणपत्र
41 10310../GMPT/Photo/10310../GMPT/Pramanptr/10310ऋषिकेश सुरेश भोसलेआळसंद12/04/20017709442506 View फोटो प्रमाणपत्र
42 10353../GMPT/Photo/10353../GMPT/Pramanptr/10353अनिकेत सुरेश भोसलेआळसंद10/09/20039730532139 View फोटो प्रमाणपत्र
43 10380../GMPT/Photo/10380../GMPT/Pramanptr/10380शंकर मारुती मोकळेआळसंद20/02/19959970324152 View फोटो प्रमाणपत्र
44 10424../GMPT/Photo/10424../GMPT/Pramanptr/10424उत्तम तुकाराम जाधवआळसंद01/06/1969  View फोटो प्रमाणपत्र
45 10501../GMPT/Photo/10501../GMPT/Pramanptr/10501दिलीप तुकाराम जाधवआळसंद28/07/19648530944051 View फोटो प्रमाणपत्र
46 10601../GMPT/Photo/10601../GMPT/Pramanptr/10601अशोक एरुनाव माळीआळसंद03/05/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
47 10661../GMPT/Photo/10661../GMPT/Pramanptr/10661शहाजी शामराव जाधवआळसंद27/03/19579503812757 View फोटो प्रमाणपत्र
48 10718../GMPT/Photo/10718../GMPT/Pramanptr/10718गुलाब लक्ष्मण जाधवआळसंद-9960559326 View फोटो प्रमाणपत्र
49 10766../GMPT/Photo/10766../GMPT/Pramanptr/10766रफिक जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271 View फोटो प्रमाणपत्र
50 10815../GMPT/Photo/10815../GMPT/Pramanptr/10815अरिफ जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 शिवाजी काका पवारऐनवाडी01/06/19549421183327
2 सागर संपत पवारऐनवाडी01/01/20048007645772
3 हणमंत उत्तम पवारऐनवाडी16/03/19859823945983
4 द्रौपदी विठ्ठल भोसलेऐनवाडी01/06/19658552047371
5 भारत सखाराम गोळेऐनवाडी01/06/1985 
6 तुकाराम धोंडीराम जाधवऐनवाडी17/08/19707057692921
7 अनुराज संतोष तुपसौंदर्यऐनवाडी27/08/20058806912373
8 माणिक यशवंत पवारऐनवाडी01/06/19439405267016
9 हिराबाई यशवंत पवारऐनवाडी-9405267016
10 विशाल विठ्ठल पवारऐनवाडी05/08/19909146599616
11 विठ्ठल निवृत्ती पावरऐनवाडी01/06/19619146599616
12 द्रौपदी बाळासो पाटीलऐनवाडी01/06/19469673902672
13 शिवाजी बंडू पवारऐनवाडी01/06/19369623646897
14 लक्ष्मीबाई संतू चव्हाणऐनवाडी01/01/19387261988981
15 हणमंत दाजी जगदाळेऐनवाडी01/01/19769730112409
16 साहिल शिवाजी पवारऐनवाडी07/10/19999011368975
17 कुसुम PANDURANG पवारऐनवाडी01/01/19869421180818
18 शिवाजी दादू पवारऐनवाडी01/07/19399404287894
19 ईश्वर कृष्णा पवारऐनवाडी04/06/19729765819585
20 आनंदा जोती सावंतऐनवाडी01/01/19628308038788
21 मल्हारी तुकाराम तुपेऐनवाडी01/01/19687709866617
22 तुकाराम दादा पवारऐनवाडी- 
23 आयुष्य अर्जुन जाधवऐनवाडी01/12/20109764131397
24 संगीत अरुण देवकुळेऐनवाडी01/06/19787350622481
25 शंकर महादेव गोळेऐनवाडी04/04/19769503475399
26 वैष्णवी राजाराम मानेऐनवाडी01/12/20018806911174
27 आक्काताई उत्तम जाधवआळसंद07/08/1976 
28 दिग्विजय प्रकाश थोरातआळसंद25/01/20049503503611
29 सत्यवान संपत जाधवआळसंद-7385559271
30 भीमराव आणा रामवंशीआळसंद12/05/1955 
31 कमल बाबुराव जाधवआळसंद07/10/19759890120957
32 प्रथमेश अभिजित बनसोडेआळसंद16/12/20148552762176
33 संभाजी दगडू जाधवआळसंद01/11/19619172826037
34 किशोर चंद्रकांत देवकुळेआळसंद17/06/19959960455243
35 तानाजी हिंदुराव जाधवआळसंद12/07/19519975735290
36 हेमंत मगन चव्हाणआळसंद03/07/1994 
37 महालिंग रामचंद्र कांबळेआळसंद02/09/19459503438417
38 शिवाजी कोंडीबा जाधवआळसंद02/10/19959970258410
39 शंकर अशोक साठेआळसंद15/04/19857756954613
40 सुनील ज्ञानू बनसोडेआळसंद01/01/19698530103526
41 ऋषिकेश सुरेश भोसलेआळसंद12/04/20017709442506
42 अनिकेत सुरेश भोसलेआळसंद10/09/20039730532139
43 शंकर मारुती मोकळेआळसंद20/02/19959970324152
44 उत्तम तुकाराम जाधवआळसंद01/06/1969 
45 दिलीप तुकाराम जाधवआळसंद28/07/19648530944051
46 अशोक एरुनाव माळीआळसंद03/05/1967 
47 शहाजी शामराव जाधवआळसंद27/03/19579503812757
48 गुलाब लक्ष्मण जाधवआळसंद-9960559326
49 रफिक जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271
50 अरिफ जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271
51 सागर गुलाब कुंभारआळसंद14/05/19959730610231
52 लीला दिनकर पाटीलआळसंद11/07/19593076859916
53 प्रमोद शंकर पाटीलआळसंद13/05/19779960410510
54 सुनील बापू जाधवआळसंद01/06/19769822985239
55 मेघा सुरेश जाधवआळसंद18/09/19759975360678
56 धोंडूबाई महादेव हारुगडेआळसंद01/06/19527588576125
57 स्वाती पांडुरंग मानेआळसंद24/07/19839890210204
58 शंकर कृष्णराव पाटीलआळसंद-9960410510
59 किसान चिंतू पवारआळसंद01/06/19618308983931
60 सना रज्जाक मुल्लाआळसंद13/07/19999637506093
61 विनायक निवृत्ती पाटोळेआळसंद01/06/19768550927438
62 खैरुनिसा इसाक पठाणआळसंद01/06/19769637506093
63 शिवाजी जगन्नाथ जाधवआळसंद10/12/19779112030732
64 अमोल बापूराव जाधवआळसंद04/04/19909975414882
65 निशा लक्ष्मण पवारआळसंद20/07/20089552283349
66 हर्षदा बाळासो जाधवआळसंद21/04/20027447588462
67 समाधान शहाजी कचरेआळसंद06/06/19769561501642
68 दिलीप सुबराव मोरेआळसंद19/07/19747028163754
69 आबा गानू हारुगडेआळसंद06/06/19537410101735
70 बेबीताई संजय थोरातआळसंद30/11/19789766687810
71 अजित लालासो हारुगडेआळसंद01/02/20057722053907
72 राणी मायाक्का पाटीलआळसंद07/07/19947709596269
73 भास्कर यशवंत कुंभारआळसंद24/05/19699760750167
74 जालिंदर रामचंद्र गुरवआळसंद06/06/19407038120118
75 दीपाली जीवन हारुगडेआळसंद21/05/19949604833074
76 राहुल शशिकांत कुलकर्णीआळसंद14/05/19749970220714
77 वासंती विष्णू हारुगडेआळसंद28/01/19949766751424
78 जीवन दशरथ हारुगडेआळसंद21/03/19887709595746
79 मदन dattu मानेआळसंद20/08/19759765711183
80 जितेंद्र दत्तू मानेआळसंद31/10/19739765711183
81 राजाराम शामराव नवाळेआळसंद-9766975617
82 राजवर्धन विजय जाधवआळसंद29/03/20137410102339
83 प्रमिला भारत पालसांडेआळसंद-9960255617
84 सावित्री सत्यवान म्हात्रेआळसंद-8483895906
85 मीनाक्षी विलास गायकवाडआळसंद20/06/19629665321146
86 अजय सुभाष खामकरआळसंद29/10/20089922092752
87 राजाराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675
88 बाबासाहेब आनंद जाधवआळसंद20/05/19569423271197
89 नंदा राजाराम जाधवआळसंद-9673875805
90 वैभव आखोंक खामकरआळसंद29/09/19849766148953
91 अंजना अशोक कोळीआळसंद-9970129119
92 श्रीकांत बाळासो कुंभारआळसंद12/01/19819970310266
93 सुवर्णा सुरेश कदमआळसंद02/02/19809860763195
94 सानिका भीमराव नलवडेआळसंद26/10/20039503901950
95 भाऊसो सदाशिव जाधवआळसंद-7219175852
96 अनिल अंतू सूर्यवंशीआळसंद01/05/19719860912759
97 विक्रम अनिल सूर्यवंशीआळसंद-9860912759
98 धोंडीराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675
99 दिलीप भगवान जाधवआळसंद-9960255617
100 गौरी विजय जाधवआळसंद04/09/20039226282344
101 श्रीपाद दिलीप सूर्यवंशीआळसंद20/12/19917709844271
102 वैभव महेश खताळआळसंद24/02/20029766701856
103 प्रल्हाद दादू जाधवआळसंद01/06/19579665960334
104 महेश पतंगराव थोरातआळसंद06/07/19879960621544
105 मीनाक्षी पोपट जाधवआळसंद-8485025205
106 विष्णू सदाशिव म्हात्रेआळसंद-9890490597
107 भीमराव शामराव नलवडेआळसंद-9503901950
108 संपत अंतू सूर्यवंशीआळसंद-9561481233
109 किशोर रमेश कदमआळसंद24/03/19859552327028
110 पांडुरंग रामा शिरतोडेआळसंद- 
111 अजय रामचंद्र हारुगडेआळसंद07/07/19977066245783
112 सुजाता मनोहर जाधवआळसंद13/03/19909503439471
113 शाहरुख अकबर शिकलगारआळसंद-9970861739
114 रफिक अकबर शिकलगारआळसंद-9970861739
115 विद्या शशिकांत जाधवआळसंद16/06/19809860995720
116 सिंधुताई मोहन काटकरआळसंद01/06/19699503891750
117 विमल पोपट जाधवआळसंद12/06/19699665990927
118 आप्पासो सावळा सूर्यवंशीआळसंद04/07/19478421783433
119 किसान निवृत्ती हारुगडेआळसंद01/10/19589970541841
120 शशिकला निवृत्ती जाधवआळसंद25/11/19669922494085
121 अशोक निवृत्ती जाधवआळसंद25/02/19689822494085
122 भानुदास नागू गवळीआळसंद25/04/19499766864823
123 सचिन मोहन जाधवआळसंद24/08/19819665960063
124 खंडेराव आनंदा जाधवआळसंद16/06/19629970324152
125 आप्पासो आनंद जाधवआळसंद01/01/19819970324152
126 जनाबाई ज्ञानू जमदाडेआळसंद26/02/19219604682376
127 जुबेर दस्तगीर शिकलगारआळसंद24/06/20099561861857
128 रामचंद्र शामराव भोसलेआळसंद01/04/19579561692137
129 आक्काताई ज्ञानू बनसोडेआळसंद10/01/1961 
130 जगूताई तानाजी जाधवआळसंद02/07/19369604682376
131 बाळाबाई भीमराव शिरतोडेआळसंद10/02/19509766339590
132 किसाबाई रामराव बारबट्टेआळसंद05/10/19379604682376
133 ज्ञानदेव विष्णू शिंदेआळसंद11/06/19829730111849
134 इंदुबाई विष्णू शिंदेआळसंद-9730111849
135 विठाबाई यशवंत भोरआळसंद01/01/19369503001734
136 प्रमिला शहाजी जाधवआळसंद12/07/1946 
137 दीपक जयसिंग जाधवआळसंद01/06/1979 
138 पांडुरंग रामजी कांबळेआळसंद- 
139 लक्षमी कोंडीबा जाधवआळसंद02/07/1950 
140 कासिमसाब लालसाब कोंडगुळेआळसंद25/11/1963 
141 धोंडीराम शामराव बारबट्टेआळसंद01/06/19649970324152
142 तानाजी बापू जाधवआळसंद01/06/19689527695324
143 छाया मधुकर आवळेआळसंद01/06/19737810102071
144 लक्ष्मण कोंडीबा जाधवआळसंद25/10/19407385559271
145 रंजना भोपालसाठे जाधवआळसंद01/06/19627387603877
146 सोमनाथ सुरेश चव्हणआळसंद16/12/19859604612776
147 श्रेया सुनील हारुगडेआळसंद31/05/20149960707358
148 पोपट महादेव भोसलेआळसंद- 
149 शर्वरी अमृत हारुगडेआळसंद15/08/20119970547421
150 पांडुरंग रामजी कांबळेआळसंद01/06/19469503389911
151 बयाबाई रामू जाधवआळसंद01/06/1941 
152 बबूताई लक्ष्मण जाधवआळसंद01/06/19669096133791
153 प्रमिला दादू जाधवआळसंद- 
154 रामचंद्र मारुती कुंभारआळसंद01/06/19549561699880
155 दुर्योधन भागवत भोसलेआळसंद24/04/19849096912318
156 भीमराव चंदू जाधवआळसंद01/01/19469922872832
157 निखिल आनंदा जाधवआळसंद12/10/19979503877256
158 सुशीला लक्ष्मण मानेआळसंद01/06/1940 
159 शिवाजी चंद्र जाधवआळसंद01/06/19949922872832
160 नविना हणमंत रामवंशीआळसंद-9172310360
161 रोहित मुकुंद जाधवआळसंद14/02/20029922872832
162 शिवाजी किसन सुतारआळसंद01/06/19599175819036
163 मालन नारायण मानेआळसंद-9960187338
164 पार्वती रामचंद्र गुरवआळसंद01/04/19469096441619
165 दिलीप भगवान जाधवआळसंद-9503877847
166 कमल बाबू जाधवआळसंद01/06/19759890120957
167 रवींद्र प्रल्हाद कुंभारआळसंद-8600499029
168 राधाबाई ज्ञानू अबदरआळसंद-9270083736
169 अधिक अंकुश मानेआळसंद-9730171266
170 ओंकार बबन जाधवआळसंद08/09/19979970279841
171 शांताराम रामचंद्र जाधवआळसंद27/11/19519561390125
172 सोमनाथ जयकर पवारबलवडी बुद्रुक24/06/20019970794441
173 सुभाष लक्ष्मण पाकळेबलवडी बुद्रुक01/01/19549960441750
174 उत्तम आंनदा पवारबलवडी बुद्रुक02/06/19569881261169
175 धोंडीराम विट्ठल दुपटेबलवडी बुद्रुक01/01/19338007108484
176 आनंदराव गणपती गायकवाडबलवडी बुद्रुक01/01/19607083751283
177 सुनील अधिकराव पवारबलवडी बुद्रुक02/05/19929158962094
178 विमल मालोजी पवारबलवडी बुद्रुक01/04/19759766140845
179 रामराव पांडुरंग पवारबलवडी बुद्रुक01/03/19459673683798
180 रोहिणी दिलीप पवारबलवडी बुद्रुक06/08/19909623973594
181 प्रणाली तात्यासो पवारबलवडी बुद्रुक28/12/20049673418788
182 पंकज तात्यासो पवारबलवडी बुद्रुक04/06/20039673418788
183 नंदा शहाजी पवारबलवडी बुद्रुक01/06/1968 
184 संजय राजाराम पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19689623723311
185 उज्वला बाळासो पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19959146495460
186 अरुणा गंगाधर कस्तुरेबलवडी बुद्रुक01/01/19569960612407
187 उत्तम तुकाराम दुपटेबलवडी बुद्रुक29/09/19869921734002
188 नंदा निवास पवारबलवडी बुद्रुक02/05/19859673128598
189 त्रिवेणी तुकाराम पवारबलवडी बुद्रुक10/06/19969767734495
190 अमोल गोविंद पवारबलवडी बुद्रुक20/11/19859049768659
191 रुपाली बापू तुपेबलवडी बुद्रुक01/06/1987 
192 सुजाता बाळासो पवारबलवडी बुद्रुक13/12/19949764913440
193 सुदर्शन अर्जुन पवारबलवडी बुद्रुक21/08/19909657023644
194 नयना जगलीमहाराज चिरमेबलवडी बुद्रुक02/06/19759921711210
195 अर्जुन चंद्र पवारबलवडी बुद्रुक01/06/19588806120811
196 चंद्रकांत जालिंदर तोडकरबलवडी बुद्रुक01/04/19819922901601
197 देवकुमार दाजी दुपटेबलवडी बुद्रुक01/03/19479763604623
198 विशाल वसंत हनमरबलवडी बुद्रुक31/10/19859890200682
199 बाळूताई शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक- 
200 निवास शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक01/06/1984 
201 कैलास पांडुरंग पवारबलवडी बुद्रुक05/01/19858805431097
202 वैभव अशोक जाधवबलवडी बुद्रुक19/09/19999146976898
203 महेश मुरलीधर तोडकरबलवडी बुद्रुक12/03/20029657812295
204 संगीता शंतनू सावंतबलवडी बुद्रुक01/06/19839657353856
205 श्वेता चंद्रकांत तोडकरबलवडी बुद्रुक26/01/20079922901601
206 शैलजा कैलास पवारबलवडी बुद्रुक12/10/19808805431097
207 पार्वती शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक- 
208 अनुसया शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक- 
209 आयुष विक्रम सावंतबलवडी बुद्रुक03/07/2013 
210 सुहास पोपट निकमबलवडी बुद्रुक07/12/19819594956946
211 सुरेश मारुती चव्हाणबलवडी बुद्रुक02/06/19597744948031
212 रेश्मा मधुकर दुपटेबलवडी बुद्रुक28/08/19919922740376
213 रामचंद्र बंडू लोखंडेबलवडी बुद्रुक01/01/19439881747309
214 संदीप सुदाम दुपटेबलवडी बुद्रुक01/01/19839975266348
215 कमल रामचंद्र दुपटेबलवडी बुद्रुक01/06/19708975111083
216 दत्तात्रय पांडुरंग साळुंखेबलवडी खुर्द01/01/1988 
217 आकाश बाळकृष्ण गायकवाडबलवडी खुर्द21/10/19978275941082
218 दिंगबर नाना इंगवलेबलवडी खुर्द13/03/19839049951211
219 छबूताई ज्ञानू सुतारबलवडी खुर्द01/01/19519168991033
220 विठ्ठलराव पांडुरंग कदमबलवडी खुर्द01/06/19509767476497
221 त्रिवेणी तुकाराम पवारबलवडी खुर्द10/06/19969767734495
222 सरस्वती गंगाराम पवारबलवडी खुर्द10/04/19809527800850
223 नीता हणमंत चव्हाणबलवडी खुर्द14/01/19799970606657
224 आशिष अजित नरुलेबलवडी खुर्द15/02/20117219362955
225 नागनाथ नाना इंगवलेबलवडी खुर्द-9049951211
226 नानासो कृष्णा गायकवाडबलवडी खुर्द02/06/19539421126408
227 शिवाजी हरिबा गायकवाडबलवडी खुर्द01/04/19427219885696
228 बाळासो बापू गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19639158345375
229 सागर सर्जेराव मंडलेबलवडी खुर्द23/12/19979112594148
230 अमर दिंगबर इंगवलेबलवडी खुर्द07/10/20079049951211
231 रोहित राजाराम शिंदेबलवडी खुर्द09/02/19938007108160
232 गणेश शामराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19739168378576
233 मोहन पंतंगराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/06/19679975789319
234 विजय नेताजी गवळीबलवडी खुर्द05/01/19819561954460
235 करुणा प्रदीप झेंडेबलवडी खुर्द09/02/19959860251863
236 अनिश देविदास झेंडेबलवडी खुर्द16/09/20068007108182
237 सिंधुताई उत्तम गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19687756849880
238 वैभव गणपत पाटीलबलवडी खुर्द07/08/19999665672499
239 अनुष्का धनाजी गायकवाडबलवडी खुर्द15/12/20099561758881
240 राणी नारायण मदनेबलवडी खुर्द20/04/19949049336332
241 शंकर जगन्नथ गायकवाडबलवडी खुर्द01/12/19609860619559
242 सुरेखा सूर्यकांत गायकवाडबलवडी खुर्द01/06/19689404289162
243 विठ्ठल रंगराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19679766901412
244 तुकाराम गणपती गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19539096821319
245 ज्ञानदेव जयवंत गायकवाडबलवडी खुर्द01/07/1970 
246 विक्रम धोंडीराम जाधवबलवडी खुर्द-9921431749
247 राणी आप्पासो सुतारबलवडी खुर्द- 
248 भगवान गजानन शिंदेबामणी01/06/19549405552260
249 पूजा अधिक शिंदेबामणी10/05/20059657212204
250 शारदा सदाशिव शिंदेबामणी22/11/19768600497905
251 हर्षद दिनकर काटकरबामणी02/07/19999623675635
252 प्रतीक्षा जीवन भारतीबामणी08/06/20079970168970
253 सोमनाथ सुनील शिंदेबामणी03/06/20089975203028
254 शशिकांत बळवंत सुर्वेबामणी01/06/19619403138746
255 भगवान नामदेव कुंभारबामणी01/01/19579960496826
256 रंभाबाई पांडुरं शिंदेबामणी01/06/1947 
257 छाया वसंत पाटीलबामणी08/08/19828808429316
258 शैलेश सदाशिव शिंदेबामणी11/08/19828600497905
259 श्रेयश धनाजी मालीबामणी14/09/20158805867704
260 जोतिराम दत्तू मानेबामणी02/06/1968 
261 तानाजी हरिबा शिंदेबामणी03/09/19767756816202
262 सुवर्ण भीमराव शिंदेबामणी01/06/19719403205619
263 शिवाजी चेंडा वाघमारेबामणी01/06/19469011367196
264 रघुनाथ NAMDEV शिंदेबामणी01/06/19729011704317
265 शिवाजी भीमराव शिंदेबामणी20/05/19849561855514
266 अशोक आत्माराम पाटीलबामणी03/07/19529766623360
267 मारुती जगन्नाथ मालीबामणी01/06/19569272542952
268 मंदाकिनी यशवंत साठेबामणी22/06/19849960397750
269 अर्जुन रामहरी मालीबामणी01/01/19518390938496
270 शीला रामू साठेबामणी01/01/19647709869419
271 सुबराव आण्णा मालीबामणी01/09/19518308007480
272 मनोहर दादू मुलांनीबामणी01/01/19629960590084
273 भिकू बाबू साठेबामणी02/06/19569960072256
274 तानाजी सुबराव मालीबामणी07/08/19878308007480
275 दिलीप महादेव कुंभारबामणी20/02/19727350055457
276 रमेश जोतिराम मानेबामणी01/01/19689561802231
277 बायलाल आबू शिकलगारबामणी01/01/19609970351471
278 नवाज वजीर शिकलगारबामणी25/09/19957066488417
279 श्रावणकुमार जालिंदर मालीबामणी08/04/19959096399095
280 शकुंतला बाळू गावाळेबामणी01/01/19549130161798
281 कांचन आप्पा वाघमारेबामणी01/01/19659130161798
282 आप्पा बेलीफ वाघमारेबामणी01/01/19619130161798
283 राहुल बिरू शिंदेबामणी01/01/20027709743247
284 विवेक धनाजी लेंगरेबामणी06/07/19949503036955
285 संपत बाबू शेळकेबामणी01/06/19619421117062
286 निजाम बाळू मुलाणीबामणी01/09/19468600611362
287 अयान समीर शिकलगारबामणी25/03/20139975870362
288 सुखदेव धोंडी शिंदेबामणी01/01/19618888977307
289 हेमा रमेश शिंदेबामणी01/06/19789600697739
290 रिद्धी धनाजी शिंदेबामणी14/09/20139766378727
291 रेहान सिकंदर शिकलगारबामणी24/05/20129604839098
292 सदाशिव अप्पा सावंतबामणी01/06/19499130161798
293 तुकाराम नामदेव लेंगरेबामणी02/06/19519011131624
294 अभिशेख गौतम सोरटेबामणी26/10/19978975013537
295 अर्जुन पांडुरंग लेंगरेबामणी17/12/19779623756865
296 विजय भीमराव सोरटेबामणी15/08/19817387838014
297 भीमराव बापू सोरटेबामणी01/06/19387387838014
298 चतुरा विष्णू हत्तीकरबामणी01/09/19510234725317
299 LAXMI भगवान हत्तीकरबामणी16/11/19978805564952
300 नेताजी भीमराव शिंदेबामणी22/03/19747387343868
301 दिलीप चोखा कांबळेबानुरगड01/01/1977 
302 गुलाब भीमराव कांबळेबानुरगड01/01/1974 
303 अनिल कुंडलिक सावंतबानुरगड01/06/19749766453900
304 शुभम उत्तम नलवडेबानुरगड21/08/20069637355264
305 सुनीता राजराम गायकवाडबानुरगड07/04/19747350347089
306 तात्यासो जगन्नाथ इंगळेबानुरगड15/06/19779923690496
307 महादेव शंकर मंडलेबानुरगड02/07/19759823509370
308 नंदा दामोदर गुरवबानुरगड01/06/19709881917334
309 उमाजी मारुती मंडलेबानुरगड01/01/19719767437489
310 चंद्रकांत निवृत्ती कांबळेबानुरगड01/06/19638888927932
311 समाधान अशोक एवळेबानुरगड02/10/19939923513512
312 संजय शामराव एवलेबानुरगड01/09/19889679896071
313 शंकर यलाप्पा कांबळेबानुरगड01/06/1970 
314 शेवंता भारत धेंडेबेनापूर01/01/19887218789294
315 श्रेया मधुकर जाधवबेनापूर16/12/20109860765080
316 सविता विठोबा धेंडेबेनापूर01/01/19637218789294
317 विठोबा बाळू धेंडेबेनापूर-7218789294
318 सुनील अशोक वाघमारेबेनापूर01/01/19937028399336
319 बालसिंग भीमसिंग रजपूतबेनापूर12/06/19779665263087
320 संतोष भगवान धेंडेबेनापूर21/01/19788806621516
321 कौशल्या सुनील वाघमारेबेनापूर02/01/19957028399336
322 सुनीता अशोक वाघमारेबेनापूर24/04/19937028399336
323 आकाश विजय शिंदेबेनापूर06/05/20009823574450
324 महेश मारुती कापसेबेनापूर20/11/19879766337603
325 प्रवीण बाळू धेंडेबेनापूर21/05/19879673315090
326 पोपट मारुती भोसलेबेनापूर01/01/19677778709205
327 वनिता संभाजी भोसलेबेनापूर01/01/19889923331636
328 स्नेहा शंकर जाधवबेनापूर06/06/20009112637991
329 स्वाती सतीश कांबळेबेनापूर24/08/20039545115426
330 निर्मला उत्तम कापसेबेनापूर01/01/19919545617423
331 रुकसाना जहांगीर शिकलगारभडकेवाडी16/02/19438552047825
332 स्वप्नील बापुसो जाधवभडकेवाडी16/01/20108806910489
333 शिवाजी एकनाथ बुर्लेभडकेवाडी01/06/19599673137994
334 आनंदराव चांगदेव बुर्लेभडकेवाडी01/01/19579923561751
335 बेबीताई सयाजी जाधवभडकेवाडी01/01/19609049842352
336 रामचंद्र गंगाराम जाधवभडकेवाडी01/06/19569011813376
337 स्नेहाली सदानंद जाधवभडकेवाडी12/08/20077066418564
338 रेश्मा बाळासो बुर्लेभडकेवाडी01/01/19909637703310
339 संतोष मधुकर कदमभडकेवाडी08/08/20049545626248
340 विठ्ठल महादेव जाधवभडकेवाडी01/06/19529923632518
341 शंकर चंद्रू जाधवभडकेवाडी01/06/19379765346159
342 रुक्मिणी प्रल्हाद जाधवभाग्यनगर01/03/19499970317545
343 वैशाली बापूराव जाधवभाग्यनगर01/06/19949405479808
344 शंकर मधुकर काटकरभाग्यनगर01/06/19709936606412
345 अशोक आनंदराव काटकरभाग्यनगर17/05/19787758021025
346 किरण नंदकुमार जगतापभाग्यनगर17/10/19898805867520
347 श्रीमंत नामदेव जाधवभाग्यनगर01/05/19659970528223
348 ओम पोपट निकमभाग्यनगर07/08/20129921465205
349 समृद्धी शहाजी काटकरभाग्यनगर27/05/20069503811825
350 रविंद्र लक्ष्मण जगतापभाग्यनगर05/02/19789325011410
351 भास्कर रामराव जगतापभाग्यनगर01/06/19688888222829
352 विनोद अशोक जगतापभाग्यनगर08/01/19958888222829
353 संजय किसन केंगारभाग्यनगर01/06/19707743929967
354 कमल नाथा केंगारभाग्यनगर01/01/19537261905637
355 संगिता गजेंद्र चव्हाणभाग्यनगर01/06/19919604320627
356 शोभा सिद्राम कुंभारभाळवणी01/06/19959503037142
357 सानवी आनंदा माळीभाळवणी22/12/20137507318605
358 सुप्रीम संजय मोहितेभाळवणी01/01/19968888275641
359 विरुपाक्ष गणपती जंगमभाळवणी01/06/19419860458832
360 मुबारक हमजा संदेभाळवणी01/06/19509322144152
361 सुधीर महादेव सावंतभाळवणी01/06/19767709848767
362 विशाल अशोक मोहितेभाळवणी30/04/19969552196994
363 गणेश वसंत माळीभाळवणी09/07/19919975484362
364 आण्णा रामू माळीभाळवणी01/01/19649822477759
365 सुरेखा उत्तम बोबडेभाळवणी07/09/19819096355933
366 शिवाजी खाशाबा निकमभाळवणी01/06/19589420678052
367 प्रिया संतोष मोहितेभाळवणी30/11/20099673698421
368 दत्तात्रय आनंदा सावंतभाळवणी11/11/19749970087688
369 आदिती प्रदीप बादलभाळवणी12/05/19908600644042
370 भास्कर नारायण चव्हाणभाळवणी11/01/19559130993262
371 सरूबाई पंढरीनाथ माळीभाळवणी11/11/19619561492565
372 चैत्राली उत्तम पवारभाळवणी23/07/19919503435568
373 सुरय्या बंडूलाल मोमीनभाळवणी01/01/1979 
374 जैबुनिया बंडूलाल मोमीनभाळवणी01/01/1933 
375 युवराज भगवान धनवडेभाळवणी01/06/19769850890421
376 नाजीम अजीज मुल्लाभाळवणी13/12/19709420681721
377 अरुण रामचंद्र कदमभाळवणी01/06/19709970543739
378 छगन गोपाळ यादवभाळवणी01/06/19698806461980
379 अशोक रामचंद्र शिरतोडेभाळवणी01/06/19609503903058
380 सायली जयवंत जाधवभाळवणी24/11/20119503903058
381 तानाजी आत्माराम शिरतोडेभाळवणी10/05/19819730998233
382 चंद्रकांत आप्पा कोळीभाळवणी06/01/19639975246512
383 भारती नामदेव कोळीभाळवणी01/06/19679970738370
384 विठ्ठल खाशाबा शिरतोडेभाळवणी12/12/19589527395056
385 पवन प्रदीप कुंभारभाळवणी17/12/20019960664365
386 जागृती सुखदेव शिंदेभाळवणी23/11/20017387280985
387 शिवाजी यशवंत कुंभारभाळवणी01/12/19369146776492
388 जयश्री बाबुराव धनवडेभाळवणी01/07/19769970646312
389 सर्जेराव रामचंद्र राठवडेभाळवणी01/06/19639975822793
390 उत्तम दगडू मोहितेभाळवणी01/01/19627709287711
391 कोंडीबा jyoti धनवडेभाळवणी-8378831233
392 जालिंदर दिनकर धनवडेभाळवणी- 
393 ओम machindra सावंतभाळवणी27/12/20049860756822
394 अर्चना विनायक कांबळेभाळवणी-8007835214
395 महानंदा hanamant धनवडेभाळवणी-9503812038
396 साबीर महम्मद मुजावरभाळवणी13/09/20039665990997
397 सुरेश निवृत्ती कांबळेभाळवणी-7057387882
398 वैजयंता शंकर धनवडेभाळवणी01/01/19489860032274
399 सुषमा सचिन मोहितेभाळवणी02/01/19919767612666
400 रमेश हणमंत मोहितेभाळवणी01/01/19807350497691
401 सुषमा सचिन मोहितेभाळवणी02/01/19919767612666
402 हमीद gani मुल्लाभाळवणी-7588587827
403 सावंता आण्णा माळीभाळवणी01/03/19479420452916
404 श्रुती girish कुलकर्णीभाळवणी07/08/19979422117164
405 निवृत्ती पार्वती धनवडेभाळवणी01/06/19409960577615
406 हरिबा लालू सावंतभाळवणी01/01/19457795958163
407 खाशाबा बापू सावंतभाळवणी01/06/19409766161050
408 पार्वती हिंदुराव धनवडेभाळवणी01/01/19419970877892
409 शिवाजी भीमराव सावंतभाळवणी01/06/19619527991485
410 शकुंतला निवृत्ती धनवडेभाळवणी01/01/19419960577615
411 दादू आकाराम शिरतोडेभाळवणी01/01/19459503903058
412 प्रवीण प्रल्हाद आदाटेभाळवणी09/02/19928600141908
413 हर्षाली प्रल्हाद आदाटेभाळवणी04/04/19868600141908
414 शांताबाई शंकर माळीभाळवणी20/05/19509975123236
415 निर्मला विश्वास पोतदारभाळवणी01/06/19619970254751
416 अनिल बाळकृष्ण माळीभाळवणी20/04/19779766161910
417 अरबाज सम्मद शिकलगारभाळवणी16/11/20049975246504
418 दशरथ उत्तम शिरतोडेभाळवणी02/07/19859890017591
419 मुमताजबी बंडूलाल मोमीनभाळवणी01/01/1951 
420 सदाशिव भिवा यादवभाळवणी01/01/19739970740248
421 शिवाजी अर्जुन यादवभाळवणी05/05/19798605402873
422 हणमंत नारायण माळीभाळवणी01/06/19709503881856
423 रिजवाना इसाक मोमीनभाळवणी19/04/19899766811142
424 निलोफर मुनाफ होबळेभाळवणी08/11/19859960132487
425 गणेश हणमंत यादवभाळवणी15/06/1983 
426 सुहास हणमंत यादवभाळवणी12/05/19987709686732
427 बाळ बाबू शिकलगारभाळवणी- 
428 दस्तगीर बाळ शिकलगारभाळवणी01/06/1968 
429 नीलम विष्णू जाधवभाळवणी18/07/1997 
430 रेखा एकनाथ आदाटेभाळवणी01/06/19697028373303
431 अतुल दशरथ धनवडेभाळवणी06/12/19909860749436
432 रोहित शशिकांत आदाटेभाळवणी21/12/1995 
433 दिलीपकुमार बाबुराव होलवानभाळवणी01/06/19839421117450
434 अमित आप्पाजी धनवडेभाळवणी15/08/1988 
435 शिवाजी नागू पवारभाळवणी-7775878982
436 अरुणा संतोष कुंभारभाळवणी-9096538022
437 अनुराधा दिलीप कांबळेभाळवणी-9066184174
438 वर्षाराणी सुनील मोहितेभाळवणी14/12/19869623381582
439 राणी रामचंद्र सूर्यवंशीभाळवणी- 
440 किरण एकनाथ सूर्यवंशीभाळवणी16/09/19857038454175
441 सागर भीमराव पवारभाळवणी22/07/19877083649660
442 मंगल बबन चौगुलेभाळवणी-9960667770
443 शिवाजी शहाजी मोहितेभाळवणी24/11/19957387253705
444 जयसिंग यशवंत धनवडेभाळवणी-8888174140
445 ज्योती उद्धव सुखदेवभाळवणी06/06/19927350851189
446 sunil jagannath मोहितेभाळवणी-9623381582
447 अफसाना आलमगीर mujawarभाळवणी15/08/1986 
448 शांताबाई कदमभाळवणी-9970880663
449 महादेव भीमराव धनवडेभाळवणी01/01/19609960712275
450 अमोल हणमंत सूर्यवंशीभाळवणी19/07/19929561481906
451 मिरसाब अल्लीसाब नदाफभाळवणी01/06/19637756841885
452 विठ्ठल गणपती धनवडेभाळवणी01/06/19428108898918
453 शमसुन्नीसा युसूफ मुल्लाभाळवणी-9766853494
454 मोहन भीमराव धनवडेभाळवणी01/06/19589405860134
455 महादेव धनवडे महेशभाळवणी16/01/19949960712275
456 सुलताना जाफर मोमीनभाळवणी05/06/19739860896919
457 रमजान कैयास मुल्लाभाळवणी01/05/19869503440426
458 हिफजूरहिमान असलम मुल्लाभाळवणी01/06/19659975932894
459 करीम इब्राहिम नदाफभाळवणी01/06/19728806169337
460 आयेशा म हनीफ मुल्लाभाळवणी16/10/19977083703112
461 जाफर मसुदा पटेलभाळवणी01/01/19499527453731
462 विठ्ठल नारायण धनवडेभाळवणी05/11/19469561482830
463 आरिफ मकबूल नदाफभाळवणी04/03/19819545538625
464 स्वलिश अय्याज मोमीनभाळवणी17/05/20139975819478
465 इलाही हमजेखान मोमीनभाळवणी-7588628126
466 नामदेव पांडुरंग घागरेभाळवणी01/06/19477709350914
467 प्रमोद केशव सूर्यवंशीभाळवणी-9970620859
468 शाहजान हाशिम मोमीनभाळवणी02/06/19518530673103
469 महादेव दादू शिरतोडेभाळवणी09/09/1940 
470 रत्नाबाई बजरंग दिसलेभाळवणी01/01/1956 
471 हसीना गफूर मुल्लाभाळवणी-9990187817
472 सचिन सुभाष कुलकर्णीभाळवणी04/06/19759970306797
473 नवनाथ मुरलीधर सुतारभाळवणी20/04/19849766687939
474 श्रीरंग हंबिरा धनवडेभाळवणी- 
475 जन्नत बबन मुजावरभाळवणी- 
476 गजानन श्रीरंग धनवडेभाळवणी13/12/1994 
477 ओंकार दीपक शिंदेभाळवणी02/03/20029860443487
478 अंकिता दीपक शिंदेभाळवणी20/04/20049860443487
479 प्रकाश मधुकर धनवडेभाळवणी01/06/1976 
480 जुबेर शकील होबळेभाळवणी03/12/2013 
481 कैलास वसंत कांबळेभाळवणी01/01/1987 
482 राधाबाई मधुकर धनवडेभाळवणी01/06/1956 
483 इनायतुल्ला गुलाब शिकलगारभाळवणी28/12/1965 
484 TANAJI बाबुराव SHINDEभाळवणी16/10/19629766376790
485 दीपाली भीमराव मदनेभाळवणी06/01/19917083118707
486 शोभा भानुदास मंडलेभाळवणी01/01/19679503904902
487 सुमन दादू मदनेभाळवणी01/01/19567741801253
488 सुशांत नामदेव कोळेकरभाळवणी24/02/20049604162464
489 नितीन जनार्धन झेंडेभाळवणी10/11/19858530917074
490 सुरेश बळवंत चव्हाणभाळवणी01/01/19647028478350
491 सलमा हुसेन पठाणभाळवणी07/06/19789766266097
492 मनीषा सुनील निकमभाळवणी18/08/19838806519653
493 parshuram maruti धनवडेभाळवणी-8007753511
494 हसीना रज्जाक संदेभाळवणी-8451949785
495 जमीर शब्बीर शेखभाळवणी14/11/19809096855573
496 प्रमिला सीताराम धनवडेभाळवणी04/11/19749545726273
497 तानाजी शामराव शिंदेभाळवणी01/06/19689145966748
498 सुभाष धोंडीराम चव्हाणभाळवणी01/06/19769730529655
499 पोपट शंकर शिंदेभाळवणी26/11/19699822140818
500 बाळकाबाई भाऊ शिंदेभाळवणी01/01/1951 
501 bajirang shankar disleभाळवणी01/01/1948 
502 दादासो एकनाथ पाटीलभांबर्डे27/11/19688806781038
503 रंजना शिवाजी चव्हाणभांबर्डे01/06/1985 
504 अजय चंद्रकांत शेंडगेभांबर्डे18/07/19979011267013
505 दादासो विठ्ठल भिसेभांबर्डे01/06/1957 
506 एकनाथ उत्तम शिंदेभांबर्डे01/06/19729075113473
507 नंदा अर्जुन घोरपडेभांबर्डे11/06/19769552918635
508 उज्वला सुभाष हाकेभांबर्डे01/06/1984 
509 हणमंत विठोबा कारंडेभांबर्डे07/05/1969 
510 प्रमोल सुभाष हाकेभांबर्डे16/02/2012 
511 अमोल संभाजी देशमुखभांबर्डे01/01/19999657694030
512 भारत श्रीरंग शिंदेभांबर्डे-9158856498
513 बाळासो तातोबा शिंदेभांबर्डे31/07/19777083902626
514 विलास मारुती ठोंबरेभांबर्डे11/06/1978 
515 सावंत महादेव भिसेभांबर्डे01/06/1951 
516 अलका संपतराव पाटीलभांबर्डे21/11/19729527251136
517 गौरी भाऊसाहेब शिंदेभांबर्डे02/10/19987798368409
518 ताई रावसाहेब पाटीलभांबर्डे19/09/19949673898893
519 पृथ्वीराज महेश शिंदेभांबर्डे10/05/20019850166145
520 शत्रुघ्न विठोबा सागरभांबर्डे01/11/19799657076272
521 शांताराम सुभाष पाटीलभांबर्डे15/07/20099730207470
522 अक्षय एकनाथ शिंदेभांबर्डे05/11/1996 
523 हृतिक रमेश पवारभांबर्डे25/08/20019702256617
524 व्यंकटराव बाजीराव पाटीलभांबर्डे07/04/1940 
525 आनंद महाकू सरगरभांबर्डे-8390929240
526 हणमंत विठोबा कारंडेभांबर्डे07/05/19698308067544
527 संतोष मारुती पाटीलभांबर्डे06/08/19859833842723
528 संतोष मुरलीधर जानकरभेंडवडे11/06/19898600399470
529 अभिजित लक्ष्मण यादवभेंडवडे22/04/1987 
530 सावित्री शहाजी जानकरभेंडवडे- 
531 वनिता शांताराम जानकरभेंडवडे-9860048393
532 शिवाजी नामदेव पाटोळेभेंडवडे-9850104262
533 मंगल निवृत्ती जाधवभेंडवडे- 
534 सृष्टी शिवाजी जानकरभेंडवडे-8347954931
535 उद्धव सुखदेव सकटेभेंडवडे-9923740888
536 मारुती गणू मोटेभेंडवडे01/06/1962 
537 संजय सुबराव जानकरभेंडवडे-9921812258
538 उत्तम गणपतराव जानकरभेंडवडे- 
539 साई संदीप पाटोळेभेंडवडे10/04/20119960634736
540 प्रणाली रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे10/08/20109552918453
541 अभिजित नितीन काळोखेभेंडवडे24/10/2005 
542 अंकिता महादेव जानकरभेंडवडे28/06/20099921848971
543 सुलोचना सीताराम जानकरभेंडवडे04/07/19589764978712
544 वैष्णवी रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे21/09/20099552918453
545 विवेक विजय इंगळेभेंडवडे31/12/19979690274808
546 सत्यवान शांताराम जानकरभेंडवडे01/06/19489860048397
547 रुपाली तातोबा सकटेभेंडवडे01/09/19889561185738
548 दिलीप यशवंत इंगळेभेंडवडे01/06/19619975784228
549 ओम हणमंत इंगळेभेंडवडे11/11/20119850092347
550 अक्षरा हणमंत इंगळेभेंडवडे27/04/20099850092947
551 तानूबाई शिवाजी खताळभेंडवडे01/06/19608390206807
552 पिंटू शांताराम जाधवभेंडवडे01/03/19849096736232
553 बापूराव मारुती जानकरभेंडवडे11/06/19529970738824
554 प्रसाद नंदकुमार कदमभेंडवडे05/05/20009561500931
555 अंजली दुर्योधन यादवभेंडवडे24/04/20109011137080
556 रामचंद्र ज्ञानदेव कदमभेंडवडे-7028782227
557 संपतराव सोपान जानकरभेंडवडे01/06/19769922100851
558 साहिल झाकीरहुसेन मुलाणीभेंडवडे15/07/20079860952379
559 आकाश किसन जानकरभेंडवडे04/11/20007350150966
560 तुकाराम संतू साठेभेंडवडे-9145884008
561 चांगदेव भगवान जानकरभेंडवडे01/06/19759922100879
562 नामदेव कारंडे नारायणभेंडवडे01/06/19589663669622
563 अमर जनार्धन लोखंडेभेंडवडे17/05/19778652494839
564 स्वाती प्रल्हाद पाटीलराजधानी भेंडवडे- 
565 सोनाली रामचंद्र जानकरराजधानी भेंडवडे- 
566 सानिका आनंद जानकरराजधानी भेंडवडे- 
567 स्नेहल बबन जानकरराजधानी भेंडवडे- 
568 संजय शामराव पाटीलराजधानी भेंडवडे- 
569 सदाशिव सुबराव जानकरराजधानी भेंडवडे01/01/1961 
570 संतोष तानाजी जानकरराजधानी भेंडवडे02/05/19848806721607
571 केशव अनिल तामखडेभिकवडी बु.04/06/20109975772997
572 यशवंत राजाराम तामखडेभिकवडी बु.01/06/19789096906500
573 यश किसन कुलकर्णीभिकवडी बु.12/06/20089860085304
574 योगेश तुळशीराम तामखडेभिकवडी बु.06/09/19909970969385
575 सदाशिव पांडुरंग खताळभिकवडी बु.01/06/19469096839751
576 हणमंत आण्णा तामखडेभिकवडी बु.01/06/19679922848965
577 सागर बाळु बाबरभिकवडी बु.02/05/19959552348845
578 अतुल शांताराम तामखडेभिकवडी बु.04/07/20019969403430
579 वैष्णवी बाळू खुपकरभिकवडी बु.03/03/20069881114626
580 दिक्षा हणमंत खरातभिकवडी बु.06/04/20039665303938
581 मयुरी प्रभाकर तामखडेभिकवडी बु.08/07/20079970969385
582 धनाजी दत्तु मंडलेभिकवडी बु.01/01/19869890805983
583 अनुसया सोपान तामखडेभिकवडी बु.01/02/19819840884976
584 भिकु रामु भवरभिकवडी बु.15/06/19577261936600
585 बाळू दादा गारळेभिकवडी बु.05/07/19609975421473
586 धोंडीराम जगन्नाथ गायकवाडभिकवडी बु.01/06/19669604684363
587 पियुष सुनिल खुपकरभिकवडी बु.27/12/20099689545136
588 नकुसाबाई जगन्नाथ गायकवाडभिकवडी बु.01/01/19519665401405
589 इंदुबाई बाबू गारळेभिकवडी बु.01/01/19669975421473
590 शोभा अजित खूपकारभिकवडी बु.01/01/19859970236885
591 शांताबाई किसन मस्करभिकवडी बु.01/06/19469096839751
592 वैशाली बाकु बाबरभिकवडी बु.01/06/19909552348845
593 लक्ष्मी सुखदेव भवरभिकवडी बु.15/02/19789922386678
594 दादासो हणमंत तामखडेभिकवडी बु.22/11/20057709520726
595 सुरेख वसंत पाटीलभिकवडी बु.01/06/19829766321133
596 चंदाबाई धोंडीराम कांबळेभिकवडी बु.02/06/19617387258313
597 चंद्रसेन जयसिंग तामखडेभिकवडी बु.05/06/19579766529861
598 रामहरी कृष्णा सुडकेभिकवडी बु.01/06/19457387692609
599 संतोष सोपान मानेभिकवडी बु.01/06/19818600119235
600 पप्पू गुंडा काबुगडेभिकवडी बु.01/06/19817719969182
601 अलकाताई भागवत बनसोडेभिकवडी बु.03/09/19937756881096
602 आसमा तयब अली मुजावरभिकवडी बु.01/08/20087387258313
603 संतोष बाबुराव खुपकरभिकवडी बु.01/03/19869840884976
604 मारुती बापू कदमभूड02/06/19689657037297
605 पूजा शंकर कदमभूड02/03/20069158246288
606 जगदीश यशवंत गुरवभूड15/05/19809657770966
607 राजेश शिवाजी कदमभूड25/03/19909850164564
608 किसन यदु चंदनशिवेभूड01/06/19518975495351
609 ललिता आप्पासो कांबळेभूड28/11/19769545102129
610 शीतल रमेश डवरीभूड04/09/19879503038480
611 रोशनी राजेश फाळकेभूड01/01/20079011718247
612 गणेश दिनकर कांबळेभूड11/09/20107887702417
613 नम्रता मनिष पाटीलभूड17/08/20067448181034
614 जगदीश काकासो चंदनशिवेभूड13/05/19949130418050
615 नामदेव जालिंदर सुतारभूड21/05/19839623344966
616 निहाल मीरासाहेब शेखभूड29/10/20099763646733
617 आशिष सुरेश ठोंबरेभूड14/03/2010 
618 स्वप्नाली देविदास गुरवभूड21/02/19989145686262
619 सीताबाई राजाराम मदनेभूड01/06/19517709428491
620 साईराज जगदीश गुरवभूड04/10/20119657770966
621 महेश सुभाष यादवभूड08/05/19927083720027
622 मुक्ता प्रल्हाद गुजलेभूड03/01/19809552264323
623 विश्वास धोंडीराम यादवभूड01/06/19709096773718
624 प्रवीण लक्ष्मण मंडलेभूड28/02/20057448167678
625 यश सयाजी कदमभूड19/11/20057038454567
626 जयवंत भीमराव काटकरभूड01/06/19717218958255
627 अंतरिक्ष शिवाजी फाळकेभूड14/11/20079765786287
628 विशवनाथ नामदेव पवारभूड01/06/19579823035409
629 सुनंदा जनार्धन गायकवाडभूड02/06/19729404240070
630 पार्थ काकासो कदमभूड14/11/20129881248104
631 अमोल रमेश डवरीभूड06/07/19899503038480
632 मोनिका अशोक कदमभूड16/03/20119112941939
633 प्रियांका धोंडीराम मंडलेभूड23/11/19988308332822
634 सुरेखा अशोक कदमभूड25/07/20089112941939
635 शिवाजी गणपती कदमभूड01/06/19428805277714
636 आक्काताई चंद्रकांत कदमभूड01/01/19789604416963
637 सुलोचना धोंडीराम जाधवभूड01/06/19629423871028
638 सुरेखा राजेंद्र कचरेचिखलहोळ07/01/1982 
639 संगिता जनार्दन फडतरेचिखलहोळ04/06/19758390092744
640 अमोल चंद्रकांत चव्हाणचिखलहोळ06/05/19858007602091
641 संजय शिवाजी चव्हाणचिखलहोळ01/01/1973 
642 अनुष्का अंकुश गिरीचिखलहोळ04/11/20089764666701
643 शिवप्रसाद कुमार चव्हाणचिखलहोळ24/06/19958390323703
644 विशाल विजय कोरेचिखलहोळ22/02/1990 
645 राजेंद्र महादेव कचरेचिखलहोळ05/10/1982 
646 साईराज आशिष चव्हाणचिखलहोळ16/10/20089922642440
647 आनंदा शिवाजी चव्हाणचिखलहोळ18/03/19989527804105
648 मनीषा धनाजी पाटीलचिखलहोळ14/03/19797744915257
649 विकास धनाजी चव्हाणचिखलहोळ01/01/19969527219424
650 रवींद्र पुंडलिक यादवचिखलहोळ01/06/19729767342054
651 शारदा शिवाजी माळीचिखलहोळ01/01/19868007362432
652 मंगल आत्माराम मोटेचिखलहोळ01/01/19717798061108
653 प्रशांत तानाजी पाटीलचिखलहोळ-9421125858
654 दशरथ नामदेव गायकवाडचिखलहोळ01/06/19658975541040
655 अभिषेक यशवंत चव्हाणचिखलहोळ24/11/19999763494363
656 स्वाती आनंदा चव्हाणचिखलहोळ20/12/19919860442067
657 माधुरी विलास चव्हाणचिखलहोळ-9923390764
658 कृष्णत तानाजी चव्हाणचिखलहोळ01/06/19759689033141
659 विशाल अनिल निकमचिंचणी05/09/19957709882116
660 शहाजी जगू निकमचिंचणी01/06/19649049968420
661 सर्वजीत तात्यासो पवारचिंचणी15/09/19809049842217
662 दिलीप आनंदा होवाळेचिंचणी01/01/19618600565216
663 दिनकर एकनाथ निकमचिंचणी01/06/19388605143717
664 प्रमोद दशरथ कुलकर्णीचिंचणी-9765185907
665 शिवाजी गणपती निकमचिंचणी-9921056321
666 जगन्नाथ रामचंद्र सूर्यवंशीचिंचणी01/06/1957 
667 वसंत धोंडीराम निकमचिंचणी01/03/19458975927209
668 सुधीर विष्णू निकमचिंचणी01/01/19959637697522
669 पूजा अमोल भस्मेचिंचणी01/01/19878600546142
670 रुक्मिणी बाळासो निकमचिंचणी01/01/1965 
671 नारायण निवृत्ती निकमचिंचणी01/03/19459975970536
672 सुलोचना महादेव भोसलेचिंचणी01/06/19727505563342
673 कांताबाई संपतराव पाटीलचिंचणी-9860117881
674 मंगल रामचंद्र उरणेचिंचणी01/01/1947 
675 राहुल उत्तम निकमचिंचणी01/08/20038605143711
676 जयदीप अशोक निकमचिंचणी02/03/20007769824110
677 बाळासो शंकर निकमचिंचणी-8390324377
678 प्रियांका हणमंत कोळेकरचिंचणी08/08/20009604253341
679 भगवान यशवंत निकमचिंचणी01/06/19689422674713
680 भगवान कृष्णां निकमचिंचणी01/06/19538390443235
681 चिंचणी01/06/19629096523883
682 शामराव भिकू निकमचिंचणी01/01/19499822392245
683 अख्तर साहेबलाल आत्तारचिंचणी14/08/19897774554498
684 दशरथ रामहरी कुलकर्णीचिंचणी01/06/19558600730729
685 पोपट राजाराम निकमचिंचणी02/06/19688801531692
686 गणपतराव भगवान निकमचिंचणी01/06/19669421125694
687 विष्णू हणमंत चव्हाणचिंचणी03/10/19989527560586
688 जगन्नाथ रामू निकमचिंचणी01/01/1950 
689 चंद्राबाई कृष्णा वडरचिंचणी01/06/19539552749681
690 आनंदराव निवृत्ती निकमचिंचणी01/01/19459421828599
691 संतोष वसंत निकमचिंचणी14/04/19907756814604
692 शालन परसू वडरचिंचणी01/01/19457028238247
693 परसु कृष्णां वडरचिंचणी01/06/19477028235247
694 शामराव मारुती निकमचिंचणी01/06/19487410553902
695 सरस्वती नवनाथ भोसलेचिंचणी02/06/19657038100017
696 सुबराव भाऊ निकमचिंचणी01/06/19539421184831
697 उत्तम अशोक निकमचिंचणी07/03/19797798114095
698 मालन अच्युत भस्मेचिंचणी01/01/1950 
699 ज्ञानदेव बापू पवारचिंचणी01/06/1953 
700 महादेव बाबुराव गायकवाडचिंचणी01/04/19389960268608
701 लीलावती किसन निकमचिंचणी01/06/1950 
702 किसन शामराव शिंदेमांगरूळ05/03/19648975396794
703 भरत गणपती शिंदेमांगरूळ05/08/19658308088894
704 सागर रमेश साठेमांगरूळ01/06/19919763413551
705 नवनाथ आण्णा कुलकर्णीमांगरूळ26/10/19699766160851
706 धनाजी धोंडीराम जाधवमांगरूळ01/01/19757507063369
707 सुभाष गणपती औताडेमांगरूळ01/08/19579850166912
708 बाळासो महादेव जाधवमांगरूळ08/05/19639970870536
709 वृषभ रमेश सूर्यवंशीमांगरूळ10/01/20125871206227
710 भगवान यशवंत शिंदेमांगरूळ- 
711 रोहन रमेश सूर्यवंशीमांगरूळ27/02/20159871627677
712 शहाजी बजरंग शिंदेमांगरूळ01/01/19539764466079
713 चेतन मचींद्र ढोबळेमांगरूळ06/09/20059545888563
714 जगन्नाथ कृष्णा शिंदेमांगरूळ01/07/19369823992860
715 सुदाम गणपती औताडेमांगरूळ02/06/19807744946595
716 प्रदिप पोपट सुतारमांगरूळ26/09/19958483048283
717 पोपट बाबुराव सुतारमांगरूळ01/06/19539881657310
718 सदाशिव गोपीनाथ सुतारमांगरूळ01/11/19658308007410
719 हरिदास आत्माराम शिंदेमांगरूळ10/10/19567350837356
720 प्रशांत सुखदेव घोडकेमांगरूळ01/12/19919823964777
721 राजाराम रामू जाधवमांगरूळ12/01/19569503240572
722 रघुनाथ धोंडीराम शिंदेमांगरूळ01/06/19507350108977
723 जालिंदर बापू वाघमारेमांगरूळ13/03/19699561361491
724 हिंदुराव दगडू कांबळेमांगरूळ04/02/19447709753870
725 महादेव लक्ष्मण निकममांगरूळ25/07/19419075903127
726 विनोद पोपट गायकवाडमांगरूळ06/02/19859665305799
727 अशोक महादेव शिंदेमांगरूळ01/06/19539422407963
728 सचिन पोपट शिंदेमांगरूळ11/12/19919623100728
729 नामदेव यशवंत ढोबळेमांगरूळ25/05/19407410107559
730 संपत रामू शिंदेमांगरूळ01/06/19639689738886
731 देवदास यशवंत शिंदेमांगरूळ-9552772001
732 पंढरीनाथ बरमू निकममांगरूळ06/07/19689271247521
733 शंकर हणमंत शिंदेमांगरूळ01/06/19549730035351
734 संजय किसन शिंदेमांगरूळ03/03/19729096166108
735 कुसुमताई जगन्नाथ शिंदेमांगरूळ01/01/19369823992860
736 कलाबाई हिंदुराव कांबळेमांगरूळ01/06/19607709753870
737 सिद्धी रमेश जाधवमांगरूळ14/01/20149766406893
738 निशा SANDIP घोडकेमांगरूळ16/04/20108190874376
739 प्रतीक्षा विजय बोलेमांगरूळ29/07/19938888610032
740 यशोधा विष्णू कोरेमांगरूळ01/06/19459681311306
741 गीताबाई बरमू सोरटेमांगरूळ01/06/19467219197079
742 स्वप्नाली नवनाथ शिंदेमांगरूळ04/07/19969673454482
743 पांडुरंग दादा गायकवाडमेंगणवाडी- 
744 प्रभाकर रामचंद्र जाधवमेंगणवाडी- 
745 उत्तम शामराव जाधवमोही-9923253817
746 संदेश प्रशांत चौगुलेमोही-9823989237
747 इंदाबाई विठोबा जाधवमोही-8007764385
748 विजयकुमार दत्तू खंदारेमोही01/06/19699848656939
749 रावसाहेब रामचंद्र पवारमोही-7030325927
750 प्रल्हाद कृष्णा काटेमोही02/06/19529049842516
751 राजेश बाबुराव खंदारेमोही- 
752 साहेबराव भीमराव खंदारेमोही01/01/19628552047260
753 सखुबाई सिदू जाधवमोही01/01/1948 
754 उत्तम कृष्णा जाधवमोही01/01/19389881549903
755 इकबाल बाबालाल शिकलगारमोही01/03/19819158450122
756 तुकाराम ज्ञानू खंदारेमोही01/01/19489049515490
757 सरूबाई बाबा सावंतमोही01/01/19437798411153
758 प्रकाश नामदेव खंदारेमोही01/03/19739158307446
759 विठोबा दैवा जाधवमोही01/01/19428552047857
760 बालाजी श्रीरंग खंदारेमोही01/01/19839765781107
761 अर्जुन अनिल थोरातमुलणवाडी26/07/20108806690691
762 पांडुरंग रामचंद्र थोरातमुलणवाडी06/01/19587264068264
763 विठठल भिमराव थोरातमुलणवाडी01/01/19648407961153
764 दादासो ईश्वर निकमनागेवाडी16/04/19857038197416
765 शुभम हणमंत निकमनागेवाडी01/01/20049822929044
766 समीना सिकंदर मुजावरनागेवाडी23/04/19969404287867
767 मुक्ताबाई बाबुराव निकमनागेवाडी01/01/1965 
768 हणमंत निकम शुभमनागेवाडी01/01/20049822929044
769 केशव कृष्णा पवारनागेवाडी01/01/19569881089122
770 भगवान गणपती निकमनागेवाडी- 
771 बबिता गोपीचंद पवारनागेवाडी-9960410625
772 विमल नामदेव मदनेनागेवाडी06/12/19729527906870
773 किसन ज्ञानू निकमनागेवाडी01/06/19387709086436
774 प्रियांका प्रदीप लाडनागेवाडी30/07/20179421125764
775 मुरलीधर ज्ञानू निकमनागेवाडी01/01/19609552213766
776 अर्चना उत्तम निकमनागेवाडी23/03/19979145657187
777 शामराव भैरू निकमनागेवाडी05/07/19458308147076
778 प्रशांत धनाजी निकमनागेवाडी19/11/20118600412747
779 आशा सयाजी निकमनागेवाडी01/01/19817888106684
780 लक्ष्मण गणपती काटकरनागेवाडी01/01/19637350074706
781 अशोक नारायण सोंडेनागेवाडी01/06/19599766220716
782 सखुबाई नामदेव मानेनागेवाडी01/01/1941 
783 सुरेश हरिबा सोंडेनागेवाडी01/06/19599561932327
784 सीता अशोक सोंडेनागेवाडी15/07/1987 
785 पुष्पलता राजेंद्र निकमनागेवाडी31/12/19698390292321
786 दत्तू भैरू निकमनागेवाडी01/01/19417798538191
787 शोभा संपत निकमनागेवाडी06/06/19949766063732
788 रितेश कृष्णत यादवनागेवाडी16/12/20069158777334
789 राजेंद्र रावसो निकमनागेवाडी01/06/19678390292321
790 निता धनाजी निकमनागेवाडी03/11/20118605210039
791 भगवान मारुती निकमनागेवाडी-9667640937
792 अशोक बबन निकमनागेवाडी01/06/19839867238183
793 बादशहा गुलाब शिकलगारनागेवाडी01/06/19619421125879
794 राजू अंकुश मदनेनागेवाडी15/05/19929689742384
795 स्मिता दिपक निकमनागेवाडी14/02/19959004574699
796 अन्सार वजीर शिकलगारनागेवाडी20/07/20087038272764
797 प्रकाश विठोबा यादवनागेवाडी19/06/19647038157593
798 दशरथ चंद्रकांत ठोंबरेनागेवाडी19/10/2004 
799 सयाजी विष्णू निकमनागेवाडी01/07/19729420677795
800 भिकाजी जगू निकमनागेवाडी01/07/19569850960812
801 बाबुराव नारायण सोंडेनागेवाडी06/07/19519168810516
802 पांडुरंग चोखा सोंडेनागेवाडी31/07/1974 
803 अविनाश संपतराव निकमनागेवाडी12/05/20017387257961
804 अशोक पांडुरंग यादवनागेवाडी08/06/19509920154370
805 भगवान भिवाजी सोंडेनागेवाडी01/06/19379987985721
806 प्रकाश जालिंदर निकमनागेवाडी15/02/19857719897190
807 नवनाथ मारुती निकमनागेवाडी28/06/19879503036948
808 दिपक हणमंत निकमनागेवाडी02/05/19849004574699
809 वल्लभ पंढरीनाथ गोडनागेवाडी07/12/19929673623836
810 शिवाजी रघुनाथ गोडनागेवाडी04/05/19597391911700
811 आनंदा ज्ञानू निकमनागेवाडी- 
812 श्रीमंती शामराव निकमनागेवाडी01/01/19467030689406
813 वसंत रामचंद्र निकमनागेवाडी01/06/19679130442652
814 पूजा विश्वनाथ निकमनागेवाडी09/07/19979158233625
815 सुनीता लक्ष्मण काटकरनागेवाडी01/01/19817350364191
816 गंगुबाई गणपत काटकरनागेवाडी01/01/19397350364191
817 अमोल लक्ष्मण काटकरनागेवाडी25/03/19937350076406
818 आक्काताई महादेव हारूगडेपंचशीलनगर01/01/19709730536068
819 मंगल नाथा शेळकेपंचशीलनगर01/01/19619823396566
820 भिमराव बाबू शेळकेपंचशीलनगर01/01/19489975770356
821 अनुसया ज्ञानू नलवडेपंचशीलनगर01/01/19339075766537
822 तानाजी आकाराम नलवडेपंचशीलनगर01/01/19519923936771
823 भागूबाई दत्तू नलवडेपंचशीलनगर01/06/19207219172832
824 सविता मोतीराम नलवडेपंचशीलनगर01/06/19889860792566
825 संदिप भिमराव शेळकेपंचशीलनगर01/01/19839975770355
826 बनाबाई भिमराव नलवडेपंचशीलनगर01/01/19307028373382
827 राधूबाई शंकर शेळकेपंचशीलनगर01/01/19307028373382
828 मुस्ताक बाबूमिया आत्तारपंचशीलनगर01/01/1952 
829 नबीलाल इब्राहिम मुल्लापंचशीलनगर01/01/19419689388403
830 सुवर्णा भिमराव शेळकेपंचशीलनगर01/01/19839975770356
831 विजय श्रीरंग चव्हाणपंचशीलनगर01/06/19719763044757
832 आेंकार सतीश नलवडेपंचशीलनगर03/04/20129975683760
833 विष्णू पिराजी काकडेपंचशीलनगर01/06/19429545351056
834 रघुनाथ सखाराम यमगरपंचशीलनगर01/01/19329975332109
835 भिवराव संतू नलवडेपंचशीलनगर01/01/19439975683760
836 प्रतिक संपतराव महामुनीपंचशीलनगर26/01/19999766756834
837 सदाशिव परसू नलवडेपंचशीलनगर01/01/19409975093356
838 किरण चंद्रकांत घाडगेपळशी- 
839 दगडू सखाराम लोंढेपळशी01/01/1945 
840 पतंग शंकर जाधवपळशी- 
841 शांताबाई सजाबा जाधवपळशी01/01/1954 
842 सुरेश दिगंबर जाधवपळशी01/01/19688698778328
843 गणपत हरी टिंगरेपळशी01/01/1959 
844 हरिचंद्र सुदाम चंदनशीवेपळशी01/01/1950 
845 अशोक भीमराव जाधवपळशी01/01/19637507842427
846 नंदाताई दत्तात्रय जाधवपळशी01/01/19729561942498
847 कमल गोरख जाधवपळशी01/01/1959 
848 संपतराव बापू जाधवपळशी01/04/1958 
849 रंगराव यशवंत लोंढेपळशी01/01/19477798641237
850 धनाजी प्रल्हाद जाधवपळशी01/01/19879673257036
851 कृष्णाबाई भानुदास पाटीलपळशी01/01/1948 
852 इंदुबाई आण्णासो जाधवपळशी22/11/19619975469206
853 कुसुम शंकर पाटीलपळशी15/10/19757758906643
854 अनिल बाळासो कदमपळशी01/01/19739923261572
855 शांताबाई धोंडीराम जाधवपळशी01/01/19589765433282
856 समीक्षा भारत चनदनशीवेपळशी15/05/20119049951992
857 वेदांत दिलीप जाधवपळशी17/06/20049765160816
858 शोभा दिलीप जाधवपळशी01/01/19789765160816
859 दत्तात्रय मोती लोंढेपळशी01/01/19468600508079
860 सतिष विलास जाधवपळशी- 
861 आशाराणी जालिंदर जाधवपळशी01/06/19769637891330
862 संतोष विलास जाधवपळशी19/09/19829730860484
863 मीराबाई हणमंत काळेपळशी01/06/19859730176986
864 सुप्रिया रवींद्र जाधवपळशी02/09/19917558292917
865 अर्जुन आनंदा गुरवपळशी01/01/19629922770963
866 संजय पंडितराव पाटीलपळशी01/06/19719960156375
867 संजय शशिकांत घाडगेपळशी05/03/1993 
868 मंदाकिनी तात्यासो जाधवपळशी01/06/19719545143742
869 जगन्नाथ श्रीरंग कदमपळशी02/06/19569975384702
870 अंजना अनिल कदमपळशी25/12/19829892250328
871 कमल वित्तल जाधवपळशी01/01/19439773104802
872 विश्वास बाबा चंदनशिवेपळशी10/08/19689673554841
873 विजय संपतराव जाधवपळशी26/08/1987 
874 शशिकांत विठ्ठल जाधवपळशी07/05/19699764712971
875 विक्रांत संजय पाटीलपळशी11/06/20057410557461
876 विराज विकास जढावपळशी05/10/20129764589248
877 ओम सदाशिव पाटीलपळशी07/04/20068412908159
878 मंगल उद्धव चंदनशिवेपळशी01/01/19587045151297
879 आयुर्षी विजय जाधवपळशी26/05/20139637353600
880 विद्या दत्तात्रय लोंढेपळशी16/10/20037798641237
881 साक्षी धनाजी लोंढेपळशी25/10/20129923722206
882 रेखा सुधीर जाधवपळशी01/01/19809735767952
883 अथर्व भास्कर जाधवपळशी05/09/20129637588077
884 गोरख नानासो लोंढेपळशी27/09/20109975229543
885 जयदीप सुरेश जाधवपळशी21/12/19957028303040
886 बाबासो परशराम चंदनशिवेपळशी01/01/1933 
887 मधुकर आत्माराम जाधवपळशी09/12/19389049602036
888 हणमंत रंगराव ऐवळेपळशी- 
889 नवनाथ सिदू मानेपारे08/10/19949096522083
890 धनपाल कृष्णाजी सावंतपारे-9673302105
891 अजय संजय पाटीलपारे06/07/19989970239318
892 प्रदीप धनपाल सावंतपारे27/04/19869673302105
893 इंदुबाई सुरेश पांढरेपारे-9552881424
894 किसन हरी एटमेपारे01/01/19419764528416
895 लक्ष्मण रावसाहेब चव्हाणपारे-9665944045
896 शशिकांत महादेव कुरकुटेपारे15/05/19499168520139
897 भामाबाई विश्वास सकटपारे-8552047483
898 रामचंद्र दत्तू भोसलेपारे-8007038394
899 नंदाताई सुभाष तेलीपारे-7028573868
900 महेश भारत घोलपपारे24/04/20038530796706
901 जयसिंग यशवंत साळुंखेपारे15/03/19279960428732
902 संभाजी जयसिंग साठेपारे-9112010318
903 यशोदा धनपाल सावंतपारे26/04/19929673302105
904 शांता अच्युत दुगमेपारे06/07/19749422797379
905 राजेंद्र दगडू ठिकोळेपारे01/06/19598806791542
906 हणमंत लक्ष्मण साळुंखेपारे14/12/19857741882128
907 मुरलीधर मारुती साळुंखेपारे-9730636136
908 संतोष बापूराव साठेपारे-9545536062
909 हुजैफ समीर शिकलगारपारे30/06/20147588058812
910 अंजली सुरेश साठेपारे13/05/20037773950731
911 कमल शंकर जाधवपारे01/06/19577387691793
912 सुहेल अजमेर मुलाणीपारे29/09/19969766744323
913 मल्लिकार्जुन रामचंद्र ठिकोळेपारे01/06/19479822328647
914 आसमा अजमेर मुलाणीपारे21/06/19949545237463
915 सर्जेराव भीमराव सावंतपारे24/06/19767798709450
916 मनोहर सहदेव एटमेपारे-7261971547
917 जगन्नाथ भानुदास साळुंखेपारे-7397916432
918 धोंडीराम गणपती लोखंडेपारे-7798370649
919 विद्या सर्जेराव सावंतपारे-7798709450
920 आनंदा तुकाराम एटमेपारे01/01/19497757923055
921 रामचंद्र विष्णू लोखंडेपारे-8600569388
922 बानू बालेखान शिकलगारपारे-9552663747
923 हिंदुराव सिद्धू कांबळेपारे01/06/19308007122877
924 राजेंद्र लक्ष्मण सावंतपारे01/06/1972 
925 दिलीप शिवाजी लोखंडेपारे- 
926 लक्ष्मी तानाजी साठेपारे01/06/19738007091501
927 पांडुरंग महादेव कुलकर्णीपारे01/01/19408390634938
928 सुनील अधिकराव साठेपारे01/01/19738605782712
929 शिवाजी गणपती साठेपारे01/01/1953 
930 लालबहाद्दूर ठाकूर वीरबहाद्दूरपारे01/07/19588600909628
931 पुतळाबाई बयाजी साठेपारे-7028512403
932 लक्ष्मण नारायण साळुंखेपारे-7387878640
933 शकुंतला लक्ष्मण साळुंखेपारे-9387878640
934 शुभांगी पोपट साठेपारे21/01/19887387863556
935 जैबुन कादर मुलाणीपारे01/06/19589970541758
936 रोहन राजेंद्र कद्रेपारे15/06/20009822823281
937 महादेव ईश्वर मानेपारे-9527897047
938 अजय बाबुराव सोलनकरपारे07/06/19809011622761
939 भगवान मारुती साळुंखेपारे01/01/19479673302105
940 आनंदा ज्ञानू साळुंखेपारे01/01/19487798708912
941 महादेव राजाराम साळुंखेपारे05/04/19658805867510
942 श्रेया दशरथ बाबरपारे15/06/20139420678087
943 प्रकाश गजानन तेलीपारे-9860255951
944 जगन्नाथ रामचंद्र साळुंखेपारे08/06/19608308432477
945 शिवांजली बाबासो अदाटेपारे13/11/20039922190992
946 सुप्रिया हणमंत वाघमोडेपारे-8805820774
947 दत्ताञय भिकू तेलीपारे-7387680386
948 कृष्णा सोपान अदाटेपारे-7588587863
949 रंजना आण्णा शिंदेपारे-9766765427
950 चमन अमीन शिकलगारपारे-9421218412
951 पांडुरंग विठोबा जाधवपारे01/03/19457756814714
952 आप्पासो पांडुरंग तेलीपारे06/10/19799545340719
953 रंगुबाई बाळू जाधवपारे01/01/1938 
954 गणपती तायाप्पा मानेपारे-9096340165
955 वंदना विठ्ठल मानेपारे16/05/19778007025517
956 सायाप्पा कलाप्पा गेजगेपारे01/01/19639604816202
957 द्रौपदा गणपती मानेपारे-9096340165
958 हर्षवर्धन सतीश खाडेपारे21/02/20029168326641
959 रत्नाबाई सायाप्पा गेजगेपारे01/01/19709604819202
960 शंकर तुळशीराम वाघमोडेपारे-8552034902
961 शारदा बळीराम मंडलेपारे-9673564705
962 मिलिंद नारायण सावंतपारे-7756867898
963 अनिता पोपट वाघमोडेपारे01/06/19698605436697
964 प्रकाश नारायण साठेपारे02/06/19568552049546
965 अशोक गजानन तेलीपारे-9545340719
966 जगन्नाथ महादेव एटमेपारे01/01/19588308721342
967 बाळासो सखाराम साळुंखेपारे-9421048432
968 अवधूत अशोक महाजनपारे22/12/20019923279924
969 मीनाक्षी जालिंदर साळुंखेपारे-9096442023
970 कुंडलिक मल्हारी वलेकरपारे01/06/19458806890950
971 अनिकेत राजेंद्र धोत्रेपारे21/06/19989975196718
972 जालिंदर सदाशिव साळुंखेपारे01/06/19599096442023
973 संभाजी बाळासो साळुंखेपारे-9421048432
974 शुभम नामदेव सूर्यवंशीपारे17/10/20059096442029
975 संदीप जालिंदर साळुंखेपारे14/09/19859096442023
976 रेवण गणपती तेलीपारे01/06/19618888798601
977 चंद्रकांत मल्लिकार्जुन जंगमपारे01/06/19519166594930
978 राधिका वीरभद्र फिरमेपारे13/08/19798605174028
979 संगीता रेवण तेलीपारे01/06/19678888798601
980 आशाबाई शंकर साठेपारे01/01/19587757076703
981 बाळू दयाप्पा एटमेपारे-7709700165
982 वंदना रंगराव पांढरेपारे07/11/19799637697900
983 सानिका राहुल कुचकरपारे22/06/20099637586564
984 शुभम मुरलीधर साळुंखेपारे07/06/2000 
985 संतोष शहाजी पाटीलपारे22/02/19919011390254
986 रत्नाबाई तुकाराम साळुंखेपारे-9860363059
987 सोपान रामचंद्र साळुंखेपारे- 
988 मालन दगडू लोखंडेपारे-9665713371
989 प्रकाश कृष्णा साळुंखेपारे07/02/19548275121997
990 मीना पंढरीनाथ साळुंखेपारे01/07/19709890392435
991 शामराव ज्ञानू निकमपारे01/05/19437756814615
992 शांताबाई शहाजी पवारपारे01/06/19517709952842
993 पार्वती सोपं साळुंखेपारे- 
994 लखन संपत बेलेपारे13/04/20077507149236
995 विष्णू नारायण साळुंखेपारे-9158026295
996 मानसिंग तुकाराम साळुंखेपारे01/01/19199545185366
997 तानाजी नारायण तेलीपारे- 
998 पांडुरंग चोख सोंडेपारे31/07/1974 
999 वसंत संतू जाधवपोसेवाडी01/06/19477798864881
1000 कविता मारुती अडसूळपोसेवाडी06/03/19859545539024
1001 नम्रता कुमार फाळकेपोसेवाडी11/11/20009075204955
1002 महादेव बाबुराव जाधवपोसेवाडी01/06/19579970373809
1003 भगवान येदु जाधवपोसेवाडी01/06/19479765444978
1004 Dropadi Bandu Jadhavपोसेवाडी01/06/19339623761492
1005 शोभा दिलीप जाधवपोसेवाडी01/06/19589960542750
1006 सरस्वती दत्तू जाधवपोसेवाडी01/06/19609545888829
1007 अवधूत प्रकाश जाधवपोसेवाडी29/10/19888007108146
1008 संजय विश्वनाथ जाधवपोसेवाडी06/11/19837385869548
1009 जयश्री कल्याण जाधवपोसेवाडी05/02/19887385869548
1010 कल्याण विश्वनाथ जाधवपोसेवाडी-7385869548
1011 बापू धोंडी ठोंबरेपोसेवाडी01/06/19708378008229
1012 सुधीर प्रकाश जाधवपोसेवाडी01/06/19909673067883
1013 शीतलकुमार तुकाराम जाधवपोसेवाडी01/05/19799423809261
1014 महेंद्र शिवाजी मोहितेपोसेवाडी30/11/19809975261551
1015 शहाजी सुबराव अडसूळपोसेवाडी02/09/19638698472680
1016 सरस्वती आप्पासो ठोंबरेपोसेवाडी-8806219336
1017 द्रौपदी बंडू जाधवपोसेवाडी01/06/19339623761492
1018 अजित जनार्धन पवारपोसेवाडी01/01/19799604052250
1019 सुभाष शंकर जाधवपोसेवाडी01/06/19689595516510
1020 सोपान तुकाराम जाधवपोसेवाडी01/06/19689561066109
1021 रामचंद्र जगन्नाथ जाधवपोसेवाडी01/06/19998412946473
1022 सुभाष शामराव जाधवपोसेवाडी01/06/19519049418174
1023 शांताबाई रामचंद्र जाधवपोसेवाडी01/06/19568412946473
1024 रोहिणी महादेव मोहितेपोसेवाडी01/06/19917768985746
1025 महादेव दामू जाधवपोसेवाडी01/06/19299673093357
1026 सुखदेव दामू जाधवपोसेवाडी01/06/19429420677958
1027 संदीप किसान भोसलेपोसेवाडी29/09/19929881536950
1028 स्वप्नील सुभाष भोसलेपोसेवाडी20/02/19989765767439
1029 नवनाथ काशिनाथ भोसलेपोसेवाडी01/06/19839921621707
1030 मुरलीधर सिद्राम यादवरेणावी11/12/19529405287477
1031 अक्षय दिलीप साळुंखेरेणावी10/02/19989527223196
1032 राजाराम सदाशिव गुरवेरेणावी01/01/19778600693465
1033 वंदना दत्तात्रय पवाररेणावी01/01/19767030327391
1034 मारुती बापू गुरवरेणावी01/06/19648600489900
1035 उद्धव सिद्राम मोरेरेणावी01/06/19559766036912
1036 दत्तू नामदेव यादवरेणावी16/04/19829423027582
1037 रेणावी01/06/19679561569109
1038 अजीज बाबालाल मुल्लारेणावी01/06/19679561569109
1039 आरोही प्रशांत यादवरेणावी26/06/20149970861822
1040 वृषाली पांडुरंग पवाररेणावी21/12/19927875959264
1041 रंजना रघुनाथ देशमुखेरेणावी28/06/19657030327391
1042 वसंत मारुती मानेरेणावी02/06/19489403200192
1043 पृथ्वीराजसिंह महेश कांबळेरेणावी31/03/20069112085100
1044 प्रशांत अरुण पवाररेणावी08/05/19999545210765
1045 बाजीराव कृष्णा शिंदेरेणावी01/06/19619503412894
1046 पंढरीनाथ विठोबा देवकररेणावी01/06/19519545243712
1047 विनायक पद्माकर गुरवरेणावी02/06/19888698978662
1048 रघुनाथ कृष्णा गुरवरेणावी01/06/19339096523997
1049 शारदा सदाशिव मानेरेणावी01/01/19809657540469
1050 अमृता अरविंद जंगमरेणावी22/07/19989561802294
1051 BAMANEरेणावी18/10/19857875661019
1052 सुजाता तानाजी यादवरेणावी13/02/19858600441597
1053 रझिया गुलाब शिकलगाररेणावी01/06/19679096361389
1054 तारुबाई सोपं सावंतरेणावी01/06/19409503149171
1055 सिद्धेश्वर महादेव गुरवरेणावी22/03/19708605382864
1056 माही प्रशांत यादवरेणावी12/05/20119970861822
1057 राजकुमार बाजीराव शिंदेरेणावी21/10/19937387706198
1058 अजीज बाबालाल मुल्लारेणावी01/06/19679561569100
1059 सिद्धेश्वर महादेव गुरवरेणावी22/03/19708605382864
1060 अजिंक्य संभाजी हंबीरेरेवणगाव29/04/20029503239907
1061 कुसुम शशिकांत मुळीकरेवणगाव01/06/19547875716517
1062 शकुंतला तातोबा पाटोळेरेवणगाव01/01/19709096067536
1063 भाऊ गोविंद गुजलेरेवणगाव01/06/19438600497156
1064 जयदीप किसनराव मुळीकरेवणगाव15/05/19879096306463
1065 MULIKरेवणगाव-8007715112
1066 सुरेखा उद्धव कणसेरेवणगाव01/01/19688879338701
1067 उमाजी राऊ मानेरेवणगाव01/01/19558007626421
1068 चंदाबाई नारायण बेलेरेवणगाव01/05/19439637353584
1069 लता बाळू गोसावीरेवणगाव01/01/1976 
1070 सरस्वती जगन्नाथ पवाररेवणगाव01/01/19399765797361
1071 शोभा अशोक मुळीकरेवणगाव01/06/19719960186702
1072 अनुराधा पोपट मुळीकरेवणगाव02/02/20009096848446
1073 बाळू बापू बेलेरेवणगाव01/06/19669004058478
1074 SUMAN YASHAWANT GHADAGEरेवणगाव01/01/19529096082419
1075 राजेंद्र शिवाजी बेलेरेवणगाव01/06/19637057714588
1076 श्रेया प्रकाश बाबररेवणगाव13/12/20109420875221
1077 आनंदा ज्ञानू मानेरेवणगाव01/06/19659975661183
1078 जगन्नाथ केशव पवाररेवणगाव01/01/19359765797361
1079 रंजना रामचंद्र हंबीरेरेवणगाव01/01/19839970219687
1080 रेखा शिवाजी चव्हाणरेवणगाव07/01/19787030734368
1081 शिवाजी बाळकृष्ण मुळीकरेवणगाव01/01/19619960402982
1082 अनिल श्रीपती मुळीकरेवणगाव15/10/19639860753903
1083 शोभाताई नामदेव नलवडेरेवणगाव01/01/19819503160049
1084 सचिन संजय मुळीकरेवणगाव05/07/19949766147804
1085 येशू महादेव गुजलेरेवणगाव01/01/19439890176416
1086 आकाश सुधाकर गवळीरेवणगाव-7798676672
1087 रामदास सदाशिव गवळीरेवणगाव22/05/19859545635782
1088 मालन आबा गुजलेरेवणगाव01/01/1958 
1089 रुक्मिणी गंगाराम मानेरेवणगाव01/08/19329565447932
1090 मीनाक्षी सुदाम बेलेरेवणगाव14/01/19759637353584
1091 शहाजी राजाराम मुळीकरेवणगाव01/06/19548007603515
1092 नामदेव ज्ञानदेव मुळीकरेवणगाव01/01/19689960395061
1093 उज्वला नंदू गुजलेरेवणगाव03/06/19769545123746
1094 ganesh pandit kantekarसाळशिंगे11/11/20069158959098
1095 शिवाजी तुकाराम जाधवसाळशिंगे01/01/19769960311531
1096 वंदना शिवाजी जाधवसाळशिंगे24/05/19819960311531
1097 शंभू दत्तात्रय उबाळेसाळशिंगे15/02/20119049956285
1098 शैलेश परशराम जाधवसाळशिंगे04/07/19949066426868
1099 संजय गणपती जाधवसाळशिंगे29/03/19609021676116
1100 रंजना संजय धर्मधिकारीसाळशिंगे-9765350990
1101 अंकिता सुखदेव कांबळेसाळशिंगे-9766355467
1102 गाजराबाई मालोजी पवारसाळशिंगे04/02/19499970362463
1103 गुलाब आदाम मुल्लासाळशिंगे02/04/19498806338723
1104 रंजना शंकर जाधवसाळशिंगे03/04/19639096523732
1105 राहुल रामचंद्र राजमानेसाळशिंगे05/10/19859970233364
1106 संजय प्रभाकर धर्माधिकारीसाळशिंगे07/05/19839673638827
1107 इब्राहिम युसुफ मुल्लासाळशिंगे01/06/19757756090846
1108 हरिश्चंद्र श्रीरंग जाधवसाळशिंगे15/08/19728975251397
1109 अलका संजीवन कांबळेसाळशिंगे07/10/19749096524031
1110 सिध्दनाथ शंकर मानेसाळशिंगे04/02/19889764941168
1111 विलास दादू कोळीसाळशिंगे04/05/19619970820309
1112 साक्षी सत्यवान जावीरसाळशिंगे03/06/20048379008303
1113 वंदना शिवाजी जाधवसाळशिंगे24/05/19819960311531
1114 संजीवन रामचंद्र कांबळेसाळशिंगे05/10/19729096524031
1115 अंकुश शामराव चोरुमलेसाळशिंगे22/06/19899764143106
1116 शिवाजी तुकाराम जाधवसाळशिंगे01/01/19768600329926
1117 गणेश शामराव चोरुमलेसाळशिंगे25/03/1983 
1118 शशिकांत दुर्योधन कांबळेसाळशिंगे01/10/19648308007422
1119 वसंत नामदेव जाधवसाळशिंगे01/06/19567588366619
1120 चंद्रकांत अप्पा जाधवसाळशिंगे01/06/1966 
1121 किसन चिंतू पवारसाळशिंगे01/06/19618308983931
1122 सना रज्जाक मुल्लासाळशिंगे13/07/19999637506093
1123 विनायक निवृत्ती पाटोळेसाळशिंगे01/06/19768550927438
1124 खैरुनिसा इसाक पठाणसाळशिंगे01/06/19769637506093
1125 निशा लक्ष्मण पवारसाळशिंगे20/07/20089552283349
1126 शिवाजी जगन्नाथ जाधवसाळशिंगे10/12/19779112030732
1127 अमोल बापूराव जाधवसाळशिंगे04/04/19909975414882
1128 अमर अशोक जाधवसाळशिंगे17/12/19959970220780
1129 भारत ईश्वरा यादवसाळशिंगे30/09/19789921479793
1130 आदित्य अण्णा जाधवसाळशिंगे31/01/20109921013814
1131 शारदा जनार्धन कुंभारसाळशिंगे01/06/19608600155471
1132 अरुण कृष्णाजी राजमानेसाळशिंगे17/09/1968 
1133 तानाजी दत्तू यादवसाळशिंगे22/08/19729011261917
1134 दत्तात्रय पांडुरंग गायकवाडसाळशिंगे05/10/19769766416877
1135 पांडुरंग तुकाराम गायकवाडसाळशिंगे01/06/19459921936837
1136 सुरज तानाजी पाटोळेसाळशिंगे01/06/19967030050313
1137 अनिल अप्पा जाधवसाळशिंगे01/06/19699421181732
1138 माउली हणमंत देवकरसाळशिंगे29/05/20098308079229
1139 मच्छिन्द्र एकनाथ जाधवसाळशिंगे01/06/19499560632037
1140 वैभव अनिल जाधवसाळशिंगे15/04/19957776803349
1141 दत्तात्रय तानाजी पाटोळेसाळशिंगे01/06/20047030050313
1142 मोहन ज्ञानदेव सुतारसाळशिंगे01/06/19668412983677
1143 मधुकर केसू पवारसाळशिंगे01/06/19549987063082
1144 राजश्री भगवान करडेसाळशिंगे11/06/19739561898475
1145 अनिरुद्ध जितेंद्र पंडितसाळशिंगे25/06/20039823761995
1146 जयश्री उत्तम यादवसाळशिंगे01/02/19849405283840
1147 कौशल्य पंढरीनाथ नलवडेसाळशिंगे01/06/19758550927613
1148 सुमन जगन्नाथ बाबरसांगोळे06/01/19589503119578
1149 अनिल धमा मदनेसांगोळे01/01/1983 
1150 सद्गुणा सुखदेव बागलसांगोळे01/06/19457507958580
1151 जालिंदर विष्णू बाबरसांगोळे-9764634100
1152 जगन्नाथ ज्ञानू बाबरसांगोळे06/07/19449503119578
1153 सुरेश विष्णू बाबरसांगोळे-7066175228
1154 रुक्मिणी भिकू बाबरसांगोळे01/06/19559764616771
1155 किसन पांडुरंग कोळेकरसांगोळे01/06/19519561772353
1156 नाथा दामू बाबरसांगोळे01/01/19489096862426
1157 यशवंत रघुनाथ गुजलेसांगोळे01/06/19559665467283
1158 सुरेश किसन कुंभारसांगोळे-9595378053
1159 सुखदेव एकनाथ मदनेसांगोळे01/07/1947 
1160 सुभद्रा भानुदास होनवारसांगोळे-9970225418
1161 हणमंत विठ्ठल नामदाससांगोळे01/06/19507030692599
1162 भिकू तुकाराम बाबरसांगोळे01/01/19589764616771
1163 सुखदेव तुकाराम बाबरसांगोळे01/06/19399049952612
1164 उत्तम सदाशिव बाबरसांगोळे01/06/19629924963180
1165 रंजना दिनकर बाबरसांगोळे- 
1166 ज्योती अंकुश पवारसांगोळे07/08/19939168550890
1167 हर्षद तानाजी पवारसांगोळे05/08/20139112039068
1168 राणी बाळासो बाबरसांगोळे01/01/1971 
1169 VISHNU EKNATH BABARसांगोळे01/01/1976 
1170 श्याम गोरख जाधवशेंडगेवाडी09/03/19928390349629
1171 राजेंद्र दत्तात्रय शेडगेशेंडगेवाडी13/10/19819545637141
1172 सुनीता तुकाराम खोडकेशेंडगेवाडी01/06/19769764432565
1173 संपतराव दत्तू जाधवशेंडगेवाडी02/06/19699767748926
1174 शंकर काका मानेशेंडगेवाडी01/06/19659421126291
1175 सचिन ईश्वर कदमशेंडगेवाडी12/06/19929823084582
1176 अशोक गोरख कदमशेंडगेवाडी25/12/19978530378270
1177 गणपत शिवाजी जाधवसुलतानगादे01/01/19689673500712
1178 पल्लवी शाहू जाधवसुलतानगादे08/11/19859158025990
1179 किशोर रामचंद्र जाधवसुलतानगादे23/06/19969764210294
1180 गणेश मधुकर धेंडेसुलतानगादे31/10/19899545230171
1181 गणपतराव जगन्नाथ पाटीलसुलतानगादे01/01/19698390462742
1182 भिमराव भाऊराव जाधवसुलतानगादे01/01/19379823977454
1183 सचिन भिमराव जाधवसुलतानगादे16/06/19819823977454
1184 प्रवीणकुमार मधुकर धेंडेसुलतानगादे10/04/19779850347203
1185 नारायण भिकू खोबरेसुलतानगादे01/06/19537378410242
1186 माया दत्तात्रय खोबरेसुलतानगादे10/06/19919126562708
1187 पवन कृष्णदेव जाधवसुलतानगादे23/09/20019158727901
1188 भुजिंग निवृत्ती जाधवसुलतानगादे10/08/19677558287331
1189 प्रदीप नानासो जाधव`सुलतानगादे14/11/20177875405663
1190 सचिन धर्माजी जाधवसुलतानगादे01/01/19788411042582
1191 शिवाजी यशवंत जाधवसुलतानगादे05/06/19538550908851
1192 कमल बाबुराव जाधवसुलतानगादे01/06/19488600404030
1193 चंद्रकांत निवृत्ती जाधवसुलतानगादे05/06/19639673170796
1194 मनीषा जयंत जाधवसुलतानगादे07/09/19829689400710
1195 लक्समि बाबुराव जाधवसुलतानगादे01/06/19468007421139
1196 प्रियदर्शनी मोहन जाधवसुलतानगादे24/01/19859130229882
1197 वनिता नेताजी कदमसुलतानगादे01/01/19789561949841
1198 राजाक्का विलास अनुसेताडाची वाडी-8552047759
1199 तात्यासो जगन्नाथ इंगळेताडाची वाडी15/06/19779923690496
1200 भामाबाई धोंडीराम चव्हाणतांदळगाव- 
1201 विजय शिवाजी शिंदेतांदळगाव05/02/20019623720562
1202 प्रथमेश सुरेश चव्हाणतांदळगाव10/06/20029527010808
1203 अथर्व सुरेश चव्हाणतांदळगाव13/01/20069527010808
1204 स्वाती शिवाजी चव्हाणतांदळगाव22/04/19939867459200
1205 बारीकाराव जगन्नाथ चव्हाणतांदळगाव01/01/19708552017068
1206 बळवंत बंडू कोळीतांदळगाव01/06/19509881201657
1207 संभाजी जगन्नाथ चव्हाणतांदळगाव01/01/19738552017068
1208 माणिक शामराव चव्हाणतांदळगाव01/06/19719730582376
1209 कोमल मधुकर चव्हाणतांदळगाव21/11/20009921918776
1210 शुभांगी बबन शिरतोडेतांदळगाव16/07/20019511991992
1211 शशिकांत भगवान चव्हाणतांदळगाव01/06/19657038315386
1212 जयश्री कैलास चव्हाणतांदळगाव03/01/19858552997031
1213 लालासो जगन्नाथ चव्हाणतांदळगाव01/01/19508552017068
1214 सानिका चंद्रकांत जाधवतांदळगाव05/07/20059823040866
1215 जनाबाई ज्ञानदेव चव्हाणतांदळगाव01/01/1958 
1216 अशोक जनार्धन नलवडेतांदळगाव01/06/19658308005065
1217 जनार्धन आण्णा कोळीतांदळगाव01/06/19699763961554
1218 उर्मिला उत्तम जगतापवलखड31/03/19959623769716
1219 अरविंद उत्तम जगदाळेवलखड01/06/19799763315354
1220 किशोर गौतम जगतापवलखड17/01/19948097295545
1221 कार्तिक शामराव घोडकेवलखड26/12/19969637181752
1222 मनिषा दिनकर चव्हाणवलखड06/05/19869763949367
1223 सुरेश दत्तात्रय घाडगेवलखड18/09/19609822613846
1224 सुनील शामराव जगतापवलखड13/05/19827057510715
1225 बापूराव सायबू चव्हाणवलखड03/11/19919920805693
1226 नानासो गणपत जाधववलखड07/10/1974 
1227 आप्पासो सखाराम कांबळेवलखड01/06/19567030669667
1228 हिराबाई सर्जेराव जाधववलखड19/10/19619960312594
1229 लक्ष्मण विठ्ठल शिंदेवलखड18/08/19627588167501
1230 संदीप गोरख पवारवासुंबे-9405282997
1231 सुभाष प्रभू कदमवासुंबे01/06/19588275499350
1232 हरिबा पांडुरंग पवारवासुंबे-7798669482
1233 प्रदीप महादेव पवारवासुंबे01/01/19829404365703
1234 अशोक सोपान भोरेवासुंबे01/01/1966 
1235 अलका दशरथ सकटवासुंबे- 
1236 रंगुबाई मोहन कांबळेवासुंबे-9765193020
1237 प्रकाश नारायण पवारवासुंबे-9404714113
1238 विराज संज