दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10006../GMPT/Photo/10006../GMPT/Pramanptr/10006वामन तायप्पा मोठेआंबेवाडी02/06/1969  View फोटो प्रमाणपत्र
2 10063../GMPT/Photo/10063.jpg../GMPT/Pramanptr/10063कल्याण शंकर कदमआंबेवाडी01/01/1979  View फोटो प्रमाणपत्र
3 10103../GMPT/Photo/10103.JPG../GMPT/Pramanptr/10103सुरेश शंकर चव्हाणआंबेवाडी01/06/19848805342868 View फोटो प्रमाणपत्र
4 10127../GMPT/Photo/10127.JPG../GMPT/Pramanptr/10127स्नेहल नाथ पुजारीआंबेवाडी12/06/20129657253373 View फोटो प्रमाणपत्र
5 10157../GMPT/Photo/10157.JPG../GMPT/Pramanptr/10157सानिका बाळासो मेटकरीआंबेवाडी15/10/20097028251033 View फोटो प्रमाणपत्र
6 10169../GMPT/Photo/10169../GMPT/Pramanptr/10169सानिका संभाजी येळेआंबेवाडी18/06/20107387156217 View फोटो प्रमाणपत्र
7 10226../GMPT/Photo/10226.JPG../GMPT/Pramanptr/10226विलास दगडू यमगरआंबेवाडी01/06/19819766933638 View फोटो प्रमाणपत्र
8 10200../GMPT/Photo/10200.JPG../GMPT/Pramanptr/10200स्वप्नील अंकुश अर्जुनआंबेवाडी24/05/20049623117450 View फोटो प्रमाणपत्र
9 10274../GMPT/Photo/10274.JPG../GMPT/Pramanptr/10274.JPGभाऊसो भीमराव चव्हाणआंबेवाडी01/06/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
10 10348../GMPT/Photo/10348.JPG../GMPT/Pramanptr/10348.jpgज्ञानेश्वर लक्ष्मण कदमआंबेवाडी-9096792908 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10393../GMPT/Photo/10393.JPG../GMPT/Pramanptr/10393.JPGसदाशिव महादेव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1959  View फोटो प्रमाणपत्र
12 10453../GMPT/Photo/10453.JPG../GMPT/Pramanptr/10453.jpgतुकाराम नामदेव चव्हाणआंबेवाडी-9970823031 View फोटो प्रमाणपत्र
13 10493../GMPT/Photo/10493../GMPT/Pramanptr/10493.JPGविनायक बिरुदेव पुजारीआंबेवाडी01/01/2008  View फोटो प्रमाणपत्र
14 10523../GMPT/Photo/10523.JPG../GMPT/Pramanptr/10523.JPGवसंत केशव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1956  View फोटो प्रमाणपत्र
15 10597../GMPT/Photo/10597.JPG../GMPT/Pramanptr/10597.JPGकृष्णाबाई लक्ष्मण अर्जुनआंबेवाडी01/01/19459423526282 View फोटो प्रमाणपत्र
16 10566../GMPT/Photo/10566.JPG../GMPT/Pramanptr/10566.JPGयशवंत महादेव पुजारीआंबेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
17 10593../GMPT/Photo/10593../GMPT/Pramanptr/10593केराप्पा अशोक गुलिकआटपाडी02/06/19889975221255 View फोटो प्रमाणपत्र
18 10653../GMPT/Photo/10653.jpg../GMPT/Pramanptr/10653.jpgदशरथ शिवाजी बालतेआटपाडी10/09/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
19 10678../GMPT/Photo/10678../GMPT/Pramanptr/10678सोहम योगेश चव्हाणआटपाडी28/12/20118421148891 View फोटो प्रमाणपत्र
20 10551../GMPT/Photo/10551../GMPT/Pramanptr/10551नामदेव गणपत जावीरआटपाडी01/01/1974  View फोटो प्रमाणपत्र
21 10732../GMPT/Photo/10732../GMPT/Pramanptr/10732प्रियांका अशोक पाटीलआटपाडी09/06/19959423829951 View फोटो प्रमाणपत्र
22 10531../GMPT/Photo/10531.jpg../GMPT/Pramanptr/10531.jpgबाळासाहेब आप्पासो मिसाळआटपाडी02/06/19679420990901 View फोटो प्रमाणपत्र
23 10455../GMPT/Photo/10455.jpg../GMPT/Pramanptr/10455.jpgअनिकेत सुरेश चोथेआटपाडी31/01/19959890176967 View फोटो प्रमाणपत्र
24 10307../GMPT/Photo/10307.jpg../GMPT/Pramanptr/10307.jpgराजवर्धन श्रीधर पवारआटपाडी04/10/20038433536173 View फोटो प्रमाणपत्र
25 10230../GMPT/Photo/10230../GMPT/Pramanptr/10230.jpgशालन पांडुरंग कुंभारआटपाडी01/06/1981  View फोटो प्रमाणपत्र
26 10186../GMPT/Photo/10186../GMPT/Pramanptr/10186.jpgविकास भिकू चव्हाणआटपाडी01/01/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
27 10128../GMPT/Photo/10128../GMPT/Pramanptr/10128.jpgसाहिल उमेर शेखआटपाडी22/03/2003  View फोटो प्रमाणपत्र
28 10033../GMPT/Photo/10033../GMPT/Pramanptr/10033दिव्यांनी शिवाजी पवारआटपाडी-7218092065 View फोटो प्रमाणपत्र
29 10786../GMPT/Photo/10786../GMPT/Pramanptr/10786.jpgअर्चना अजित देशपांडेआटपाडी29/12/19709527993665 View फोटो प्रमाणपत्र
30 10851../GMPT/Photo/10851.jpg../GMPT/Pramanptr/10851.jpgसचिन दिनकर चव्हाणआटपाडी04/06/19909960644396 View फोटो प्रमाणपत्र
31 10884../GMPT/Photo/10884../GMPT/Pramanptr/10884साहिल अख्तर शेखआटपाडी12/03/2013  View फोटो प्रमाणपत्र
32 10942../GMPT/Photo/10942.jpg../GMPT/Pramanptr/10942.jpgसमीर याकुब शेखआटपाडी06/03/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
33 10971../GMPT/Photo/10971../GMPT/Pramanptr/10971मोहन तुकाराम केंगारआटपाडी01/01/19618975186096 View फोटो प्रमाणपत्र
34 11015../GMPT/Photo/11015../GMPT/Pramanptr/11015बाबुराओ BALKRUSHN गुरवआटपाडी25/09/19579421124585 View फोटो प्रमाणपत्र
35 11045../GMPT/Photo/11045../GMPT/Pramanptr/11045बापुसो जयवंत पाटीलआटपाडी01/06/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
36 11085../GMPT/Photo/11085../GMPT/Pramanptr/11085रोहन आबासो सागरआटपाडी11/11/20038421835729 View फोटो प्रमाणपत्र
37 13423../GMPT/Photo/13423.jpg../GMPT/Pramanptr/13423.jpgहणमंत दगडू खांडेकरआटपाडी21/10/19899604943420 View फोटो प्रमाणपत्र
38 13537../GMPT/Photo/13537../GMPT/Pramanptr/13537.jpgनिवास नामदेव पाटीलआटपाडी06/01/19949561215600 View फोटो प्रमाणपत्र
39 13596../GMPT/Photo/13596../GMPT/Pramanptr/13596.jpgनीता बाजीराव कोळीआटपाडी01/03/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
40 13480../GMPT/Photo/13480.jpg../GMPT/Pramanptr/13480निवृत्ती विठ्ठल पाटीलआटपाडी01/06/1961  View फोटो प्रमाणपत्र
41 13717../GMPT/Photo/13717../GMPT/Pramanptr/13717.jpgमयूर मोरेश्वर पोतदारआटपाडी25/06/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
42 13879../GMPT/Photo/13879.jpg../GMPT/Pramanptr/13879.jpgवैशाली रघुनाथ पाटीलआटपाडी09/11/19839689512195 View फोटो प्रमाणपत्र
43 13994../GMPT/Photo/13994../GMPT/Pramanptr/13994.jpgचंद्रकांत आबा सागरआटपाडी01/06/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
44 14113../GMPT/Photo/14113.jpg../GMPT/Pramanptr/14113.jpgसुमन विलास जाधवआटपाडी01/01/1995  View फोटो प्रमाणपत्र
45 22079../GMPT/Photo/22079../GMPT/Pramanptr/22079चंद्रदीप सुबराव हाकेआटपाडी20/09/20119970812213 View फोटो प्रमाणपत्र
46 22151../GMPT/Photo/22151../GMPT/Pramanptr/22151.jpegयुवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/20099970812213 View फोटो प्रमाणपत्र
47 22226../GMPT/Photo/22226../GMPT/Pramanptr/22226.jpegसिद्धनाथ नामदेव मेटकरीआटपाडी01/06/19897083652406 View फोटो प्रमाणपत्र
48 22314../GMPT/Photo/22314.jpeg../GMPT/Pramanptr/22314.jpegरमेश मारुती हुबालेआटपाडी01/06/19789665160866 View फोटो प्रमाणपत्र
49 22346../GMPT/Photo/22346../GMPT/Pramanptr/22346विघ्नेश भागवत हाकेआटपाडी01/09/20157249580338 View फोटो प्रमाणपत्र
50 22389../GMPT/Photo/22389.jpeg../GMPT/Pramanptr/22389सिंधू विजय पाटीलआटपाडी01/06/19879665162230 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 वामन तायप्पा मोठेआंबेवाडी02/06/1969 
2 कल्याण शंकर कदमआंबेवाडी01/01/1979 
3 सुरेश शंकर चव्हाणआंबेवाडी01/06/19848805342868
4 स्नेहल नाथ पुजारीआंबेवाडी12/06/20129657253373
5 सानिका बाळासो मेटकरीआंबेवाडी15/10/20097028251033
6 सानिका संभाजी येळेआंबेवाडी18/06/20107387156217
7 विलास दगडू यमगरआंबेवाडी01/06/19819766933638
8 स्वप्नील अंकुश अर्जुनआंबेवाडी24/05/20049623117450
9 भाऊसो भीमराव चव्हाणआंबेवाडी01/06/1975 
10 ज्ञानेश्वर लक्ष्मण कदमआंबेवाडी-9096792908
11 सदाशिव महादेव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1959 
12 तुकाराम नामदेव चव्हाणआंबेवाडी-9970823031
13 विनायक बिरुदेव पुजारीआंबेवाडी01/01/2008 
14 वसंत केशव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1956 
15 कृष्णाबाई लक्ष्मण अर्जुनआंबेवाडी01/01/19459423526282
16 यशवंत महादेव पुजारीआंबेवाडी- 
17 केराप्पा अशोक गुलिकआटपाडी02/06/19889975221255
18 दशरथ शिवाजी बालतेआटपाडी10/09/1982 
19 सोहम योगेश चव्हाणआटपाडी28/12/20118421148891
20 नामदेव गणपत जावीरआटपाडी01/01/1974 
21 प्रियांका अशोक पाटीलआटपाडी09/06/19959423829951
22 बाळासाहेब आप्पासो मिसाळआटपाडी02/06/19679420990901
23 अनिकेत सुरेश चोथेआटपाडी31/01/19959890176967
24 राजवर्धन श्रीधर पवारआटपाडी04/10/20038433536173
25 शालन पांडुरंग कुंभारआटपाडी01/06/1981 
26 विकास भिकू चव्हाणआटपाडी01/01/1989 
27 साहिल उमेर शेखआटपाडी22/03/2003 
28 दिव्यांनी शिवाजी पवारआटपाडी-7218092065
29 अर्चना अजित देशपांडेआटपाडी29/12/19709527993665
30 सचिन दिनकर चव्हाणआटपाडी04/06/19909960644396
31 साहिल अख्तर शेखआटपाडी12/03/2013 
32 समीर याकुब शेखआटपाडी06/03/1982 
33 मोहन तुकाराम केंगारआटपाडी01/01/19618975186096
34 बाबुराओ BALKRUSHN गुरवआटपाडी25/09/19579421124585
35 बापुसो जयवंत पाटीलआटपाडी01/06/1984 
36 रोहन आबासो सागरआटपाडी11/11/20038421835729
37 हणमंत दगडू खांडेकरआटपाडी21/10/19899604943420
38 निवास नामदेव पाटीलआटपाडी06/01/19949561215600
39 नीता बाजीराव कोळीआटपाडी01/03/1994 
40 निवृत्ती विठ्ठल पाटीलआटपाडी01/06/1961 
41 मयूर मोरेश्वर पोतदारआटपाडी25/06/1999 
42 वैशाली रघुनाथ पाटीलआटपाडी09/11/19839689512195
43 चंद्रकांत आबा सागरआटपाडी01/06/1971 
44 सुमन विलास जाधवआटपाडी01/01/1995 
45 चंद्रदीप सुबराव हाकेआटपाडी20/09/20119970812213
46 युवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/20099970812213
47 सिद्धनाथ नामदेव मेटकरीआटपाडी01/06/19897083652406
48 रमेश मारुती हुबालेआटपाडी01/06/19789665160866
49 विघ्नेश भागवत हाकेआटपाडी01/09/20157249580338
50 सिंधू विजय पाटीलआटपाडी01/06/19879665162230
51 सतिश दत्तात्रय माळीआटपाडी01/01/19829665688904
52 मोनाली निलेश ऐवळेआटपाडी24/04/20148857906317
53 आकाक्षा शिवाजी चपनेआटपाडी23/01/20099096493491
54 नितेश शिवाजी चव्हाणआटपाडी02/06/19889561170383
55 रमाकांत रामचंद्र पाटीलआटपाडी02/04/19749970676271
56 सुवर्णा राजू ऐवळेआटपाडी21/07/19929561106960
57 जयश्री राजू ऐवळेआटपाडी02/06/19859561106960
58 प्रकाश राजू ऐवळेआटपाडी11/05/19959561106960
59 अमेय राजाराम मोठेआटपाडी15/12/20019156761435
60 लतिका रघुनाथ दिवाकरआटपाडी01/01/19859423026366
61 सार्थक सुनील चव्हाणआटपाडी02/10/20137798628801
62 सुरेश निवृत्ती खंदारेआटपाडी01/06/1957 
63 कैवल्य प्रसाद देशपांडेआटपाडी06/04/19959423037074
64 रुपाली अशोक चव्हाणआटपाडी21/07/20039561203770
65 दिपाली बाळासो देवकरआटपाडी-9423026366
66 शकुंतला गोविंद चव्हाणआटपाडी01/01/19719561674469
67 अलका रामचंद्र भोसलेआटपाडी01/01/19779970753588
68 ओंकार सुभाष केंगारआटपाडी-9860801527
69 संपत सर्जेराव नागरेआटपाडी29/04/19699860146684
70 संगीत VETAL मुढेआटपाडी11/06/20009960737171
71 संदीपन विठोबा नरलेआटपाडी01/06/1946 
72 कपिल बाजीराव चव्हाणआटपाडी-9422383189
73 वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी01/06/19699730861639
74 सुजित संजय गायकवाडआटपाडी12/01/19908600792121
75 सत्यजित संजय नागणेआटपाडी17/04/20089730945329
76 दिगंबर दादू जाधवआटपाडी01/01/19619766060469
77 अनिल संदीपान नारळेआटपाडी01/06/1977 
78 पद्मिनी विजय ऐवळेआटपाडी01/01/19797219447652
79 तात्यासो बापू गवंडआटपाडी24/02/1972 
80 राजाबाई दादू ढोबळेआटपाडी01/06/1956 
81 दत्तात्रय नाथ गवळीआटपाडी01/06/19729403225952
82 आनंदी गजानन भिंगेआटपाडी01/06/1954 
83 श्रीनाथ विलास पाटीलआटपाडी20/02/20069423037851
84 किरण हणमंत शिल्पीआटपाडी04/08/19967720854243
85 विठोबा गंगाराम साळुंखेआटपाडी-9970354214
86 शालन रामचंद्र यादवआटपाडी01/01/19489096137910
87 लालसाब मिठूलाल तांबोळीआटपाडी01/01/19808600330500
88 सिद्धी आगतराव नागरेआटपाडी-9423809960
89 कुणाल रमेश गायकवाडआटपाडी29/07/20118421428608
90 अक्षय प्रकाश शिंदेआटपाडी01/07/19959172748031
91 मोनाली बापू मालीआटपाडी-9766583420
92 श्रेयश सुधीर माळीआटपाडी10/09/20079890535599
93 विशाल विजय सागरआटपाडी27/02/20029423809974
94 जय रमाकांत पाटीलआटपाडी19/04/20039970676271
95 ललिता वसंत चव्हाणआटपाडी06/07/19819763283962
96 सखुबाई राजाराम पाटीलआटपाडी-9665304366
97 साक्षी दीपक चव्हाणआटपाडी31/08/20149860099975
98 राजवीर चैतन्य भागवतआटपाडी21/08/20149096581004
99 सतीश रामचंबद्र जाधवआटपाडी01/06/19729975902224
100 रामचंद्र बापू पाटीलआटपाडी01/06/19637038731257
101 काजल काकासो पाटीलआटपाडी16/10/19959673691871
102 अभिमन्यू अर्जुन चव्हाणआटपाडी01/01/19469172747018
103 काकासाहेब राजाराम पाटीलआटपाडी01/06/1984 
104 नाना शेकू कोळेकरआटपाडी25/08/19479096195527
105 ऋतुजा जयदीप जाधवआटपाडी27/10/20107378562615
106 ऋतुजा तुकाराम कोळेकरआटपाडी01/01/20138806712734
107 आकांशा शिवाजी चपणेआटपाडी23/01/20099096493491
108 उषा पोपट पाटीलआटपाडी-7028931845
109 स्वाती सुभाष जमदाडेआटपाडी01/01/19769860686588
110 नीलकंठ गणेश देशपांडेआटपाडी01/06/1964 
111 हर्षा रमेश कोळीआटपाडी22/03/19969975115091
112 मोहन श्रीपती केंगारआटपाडी01/01/19517219322138
113 सिंधू रमेश देशमुखआटपाडी22/08/20077028491250
114 रुक्मिणी धोंडीराम माळीआटपाडी01/01/19718530801437
115 ज्योती आप्पा शिंदेआटपाडी24/02/19939960121060
116 सिद्धेश्वरी सतीश मुढेआटपाडी06/04/20079970471988
117 प्रभावती बाळू सावंतआटपाडी02/06/19719604679151
118 सीमा सत्यवान पाटीलआटपाडी25/04/19889970677661
119 यशोधा माणिक सरगरआटपाडी06/05/19719860678953
120 सुरेखा गणपत जाधवआटपाडी-8600525565
121 सुधीर शंकर मालीआटपाडी12/05/19779890535599
122 गुलाब मारुती चव्हाणआटपाडी01/01/19799860148522
123 द्रौपदी शिवाजी पाटीलआटपाडी01/01/19527066701488
124 बाजीराव धोंडिबा पाटीलआटपाडी01/01/19669766592121
125 प्रतीक दिलीप पाटीलआटपाडी07/08/20019730504341
126 यास्मिन अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी04/01/19729096409606
127 जनाबाई बजीरंग पुकळेआटपाडी01/01/19977507230086
128 हणमंत दशरथ मगरआटपाडी01/01/1946 
129 राणी संतोष लोहारआटपाडी- 
130 करीम अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी27/05/19689096409606
131 राजेंद्र गोरख चोथेआटपाडी01/01/19788600271420
132 पवन गुलाब यादवआटपाडी19/02/20107709957547
133 लक्ष्मी शंकर माळीआटपाडी01/06/19477083671129
134 चंद्रकला जयवंत जावीरआटपाडी10/06/19619975223880
135 विश्वजित संतोष देशमुखआटपाडी28/08/20088429361444
136 मोनाली बापू माळीआटपाडी24/12/2004 
137 नरसिह नानासाहेब पाटीलआटपाडी31/12/19939730001178
138 मुमताज हजरत मुलाणीआटपाडी01/01/19619970756080
139 परवीन जयनुदिन मुलाणीआटपाडी15/01/19909970756080
140 सुभाष विष्णू टिकोलेआटपाडी13/03/19457350553900
141 नरेंद्र नंदकुमार देशमुखआटपाडी02/11/19969096765437
142 वसंत भीमराव पोळआटपाडी26/06/19849703005656
143 चंद्रकांत शंकर सुतारआटपाडी01/06/19719175959638
144 रणवीर आप्प्पासो दीक्षितआटपाडी01/08/20139175959638
145 अमृता अरुण चव्हाणआटपाडी20/04/19999960469054
146 श्रीकांत पांडुरंग फडतरेआटपाडी22/06/19729421218424
147 भामाबाई संभाजी बालटेआटपाडी01/01/19529503818646
148 सुमन वसंत मिसाळआटपाडी01/01/19709552716821
149 संपत राव महादेव चव्हाणआटपाडी01/06/19769860731956
150 महादेव संभाजी बालटेआटपाडी01/01/19619503818646
151 रघुनाथ भाऊ जगदाळेआटपाडी01/01/19429423026366
152 रेश्माबी दिलावर तांबोळीआटपाडी05/10/19799665501341
153 बाळासाहेब भाट नवज्योतआटपाडी27/12/1997 
154 सुजित गॊरखं पाटीलआटपाडी07/03/19907028272782
155 निलेश लक्ष्मण देशमुखआटपाडी05/02/19939665445069
156 विजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829
157 पुष्पक आत्माराम गळवेआटपाडी18/04/19939730301203
158 गॊरखा प्रल्हाद खरातआटपाडी20/10/1971 
159 सुरेश केराप्पा कोळेकरआटपाडी10/09/19909404706359
160 तानाजी रामचंद्र ऐवळेआटपाडी04/11/1979 
161 हर्षदा मोरेश्वर पोतदारआटपाडी15/06/2003 
162 अमेय अमर मोठेआटपाडी15/12/2001 
163 आप्पा प्रल्हाद खरातआटपाडी01/07/19669421125090
164 मुमताज ISMAIL शेखआटपाडी06/06/19449730357098
165 दगडू पांडुरंग दौडेआटपाडी01/01/19399420723004
166 सोनाली बाबूंराव गुरवआटपाडी25/06/19989421124585
167 श्रीनिवास संतोष सपाटेआटपाडी18/02/20029403181233
168 रामचंद्र सुदाम चव्हाणआटपाडी06/05/19497758040184
169 राजकन्या संदीप गायकवाडआटपाडी05/07/19859767824192
170 माया जगनाथ खरातआटपाडी01/06/1988 
171 मारुती नाना लांडगेआटपाडी15/11/19787756923719
172 साहिल उमर शेखआटपाडी22/08/2003 
173 शकुंतला विठ्ठल पाटीलआटपाडी07/02/2002 
174 आनंदराव सिताराम पाटीलआटपाडी01/06/19679420675638
175 बाबुराव पांडुरंग कवडेआटपाडी24/03/1948 
176 अरुण भगवान सागरआटपाडी05/02/19889503572731
177 प्रभावती नंदकुमार कदमआटपाडी01/06/19618805036002
178 आबेदा मुबारक मुलाणीआटपाडी01/06/1946 
179 गायत्री पांडुरंग जाधवआटपाडी28/08/20039921163160
180 गणेश निवृत्ती पाटीलआटपाडी01/06/1992 
181 संतोष विलास सपाटेआटपाडी01/07/19809730502367
182 महादेव बसाप्पा दोडमनीआटपाडी13/10/19929657928384
183 श्रीपाद शिवाजी राजमानेआटपाडी15/10/19849567847366
184 नाना शेकू कोळेकरआटपाडी14/03/1983 
185 विठ्ठल महादेव काल्डोनेआटपाडी05/12/1946 
186 विजय बाजीरांग तावरेआटपाडी01/06/19709545040709
187 अवधूत सोमनाथ गोडसेआटपाडी05/08/20109975115087
188 संगीता हणमंत क्षीरसागरआटपाडी01/06/19839890535837
189 आयेशा हिरयातुल्ला मुलाणीआटपाडी24/10/19899420678191
190 वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी- 
191 सुरेखा शिवाजी माळीआटपाडी05/03/1987 
192 इब्राहमे रसूल शेखआटपाडी01/06/1985 
193 लक्ष्मी शंकर माळीआटपाडी01/06/1947 
194 दत्ता शिवलिंग खंदारेआटपाडी01/06/1952 
195 सगुणा सुखदेव कारंडेआटपाडी01/06/1979 
196 शाम बळवंत पाठकआटपाडी01/06/1963 
197 सुरेश निवृत्ती खंदारेआटपाडी01/06/1957 
198 मनोहर गोविंद जाधवआटपाडी01/06/1946 
199 रमेश विठ्ठल साळूंखेआटपाडी01/06/1958 
200 सोहम शंकर मंडलेआटपाडी09/02/2011 
201 शुभांगी गुलाब मोठेआटपाडी28/11/1987 
202 अल्ताफ अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी08/03/19747350963787
203 मारुती रामचंद्र देशपांडेआटपाडी02/12/19729975114976
204 शुभांगी सुरेश क्षीरसागरआटपाडी19/06/1978 
205 आकांशा सुरेश क्षीरसागरआटपाडी06/02/19938483009465
206 मिलिंद जगन्नाथ देशपांडेआटपाडी15/08/19689421217528
207 सुरेखा शिवाजी मालीआटपाडी05/03/19878975544474
208 तेजश्री संजय लांडगेआटपाडी- 
209 राघू मार्तंड वाघमारेआटपाडी01/06/1958 
210 जनार्धन भाऊसाहेब सुतारआटपाडी16/04/1971 
211 दत्तात्रेय शिवलिंग खंदारेआटपाडी21/05/19678600598327
212 तानाजी रामचंद्र ऐवळेआटपाडी04/11/19799503441059
213 हरिबा सिद्धू ऐवळेआटपाडी01/06/19349421124900
214 श्रेयश मारुती ढोबळेआटपाडी27/08/20109623734436
215 किसान तायप्पा मोठेआटपाडी01/06/19469766455044
216 युवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/2009 
217 ओम महेश्वर कुंभारआटपाडी- 
218 आनंदी गजानन भिंगेआटपाडी- 
219 शुभांगी सुरेश क्षीरसागरआटपाडी01/06/1978 
220 प्रसाद महादेव तळेआटपाडी-9422420392
221 अब्दुल अर्शद खाटीकआटपाडी13/06/20169921737335
222 नाथ लक्ष्मण लांडगेआटपाडी- 
223 स्नेहल सूर्यकांत गवळीआटपाडी-9403045690
224 साहिल सुनील लोखंडेआटपाडी21/01/2011 
225 काशिनाथ विठोबा जाधवआटपाडी01/01/19477758826743
226 जगनाथ लक्ष्मण कासारआटपाडी01/01/1941 
227 मोहिनी अनिल लांडगेआटपाडी10/05/1999 
228 कलावती विष्णू कांबळेआटपाडी01/06/19809049404262
229 श्रीहरी चंद्रकांत बसरकोडेआटपाडी19/02/19969423831033
230 रीफ्राद आब्दुल्राहीम वंजारीआटपाडी27/02/2016 
231 सगुणा गणपती कुठेआटपाडी01/06/19799421136424
232 बाळू जोतिराम भंडारेआटपाडी01/06/1998 
233 फेईजलखान फरतुक पठाणआटपाडी03/10/2001 
234 शोभा ज्ञानेश्वर पुजारीआटपाडी01/06/1996 
235 प्रीतम विष्णू लांडगेआटपाडी25/08/19949561569378
236 रघुनाथ मलकारी चव्हाणआटपाडी01/01/19658600985815
237 बाळू जगनाथ केंगारआटपाडी01/06/19789527130280
238 संमित प्रविंद पडळकरआटपाडी- 
239 राजाराम देवबा लांडगेआटपाडी01/01/1946 
240 अभिजित पांडुरंग गवळीआटपाडी27/02/2003 
241 साऊबाई रामचंद्र मेटकरीआटपाडी01/06/19689421183779
242 चांगुणाबाई शामराव तळेआटपाडी07/11/1958 
243 कैलास माणिक वाघमोडेआटपाडी02/06/19657709969611
244 लक्ष्मण संभाजी मेटकरीआटपाडी01/06/19429421124896
245 प्रियांका शिवाजी हाकेआटपाडी29/01/20019561260412
246 आयेशा नसीर कोतवालआटपाडी15/05/19979923718494
247 महेश कुमार तारळेकरआटपाडी06/12/19849890959981
248 दिनकर हरिबा लांडगेआटपाडी01/01/19469561569378
249 मंजुश्री देविदास भिंगेआटपाडी01/06/19899561488555
250 शशिकांत तुकाराम पुजारीआटपाडी01/06/1976 
251 दगडू एकनाथ कांबळेआटपाडी01/01/1941 
252 संजय मुकुंद पाटीलआटपाडी15/06/19759011907186
253 आशा माणिकराव देशमुखआटपाडी03/03/19769970647232
254 गणेश तात्यासाहेब देशमुखआटपाडी19/09/20029665975345
255 उमेश शशिकांत बालटेआटपाडी19/10/19989096264034
256 लक्ष्मी दिगंबर मोटेआटपाडी01/06/19819503985953
257 विजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829
258 निलेश लक्ष्मन देशमुखआटपाडी05/02/19939665445069
259 बयाजी बापू शेंडगेआटपाडी09/06/19479420792600
260 दुर्योधन बयाजी शेंडगेआटपाडी01/06/19767775083491
261 दत्तात्रय कोंडीबा खंदारेआटपाडी01/01/19709130874228
262 राजेश रामचंद्र मोटेआटपाडी01/06/1976 
263 आनंदराव ज्ञानू पाटीलआटपाडी01/06/19659421125425
264 ज्योती जयसिंग जाधवआटपाडी-9423017386
265 हणमंत गोविंद पुकळेआटपाडी12/03/20009420679771
266 फुलाबाई विष्णू वाघमारेआटपाडी01/06/19607709857721
267 मोहन सदाशिव लांडगेआटपाडी02/06/19709604813783
268 दादासो लक्ष्मन लिंगेआटपाडी01/06/19809403179924
269 श्रद्धा दत्तात्रय स्वामीआटपाडी21/12/20019403226351
270 रुपाली गोरख एवळेआटपाडी25/05/19959673806095
271 अनिता दत्तात्रय खंदारेआटपाडी27/12/19979130874228
272 विशाल राजू हिंगमिरेआटपाडी01/06/2005 
273 आनंदी गजानन भिसेआटपाडी01/06/1954 
274 जगन्नाथ चंद्रु वाघमारेआटपाडी01/01/19879766076838
275 कलाबाई विठ्ठल वाघमारेआटपाडी01/06/19369421540034
276 बापू तातोबा माळीआटपाडी01/01/19919970254516
277 संतोष शिवाजी हातेकरआटपाडी10/05/19918484901692
278 अलताफ निसार अहमद काझीआटपाडी13/02/1975 
279 प्रकाश तुकाराम कुंभारआटपाडी01/06/1955 
280 संजय वामन घाडगेआटपाडी25/06/1968 
281 मोहन श्रीपती केंगारआटपाडी01/01/1951 
282 सुरेखा गणपती जाधवआटपाडी01/06/1980 
283 सन्मित प्रविंद पडळकरआटपाडी22/11/20079096137469
284 शहाजी दशरथ बालटेआटपाडी01/07/19867875965029
285 अंबर रामेश्वर केंदेआटपाडी07/05/20099860734615
286 पोपट कलोबा पाटीलआटपाडी01/06/19598805828765
287 अक्षय उमेश जुगदरआटपाडी29/09/19969405552684
288 सुरेखा महादेव मेटकरीआटपाडी01/01/19579423829969
289 कुंदन नाथा जाधवआटपाडी01/06/19637709053008
290 पृथ्वीराज सतिश बालटेआटपाडी28/03/2014 
291 लीना मंदार पटवर्धनआटपाडी06/07/19839175816140
292 वर्षा विजय मोठेआटपाडी13/05/20057387155291
293 सुरज गोपीनाथ पवारआटपाडी13/04/19899960165865
294 मंदार मोरेश्वर पटवर्धनआटपाडी19/01/19819730086021
295 गफार कंकर मुल्लाआटपाडी19/03/19679860700686
296 वरद प्रमोद भिंगेआटपाडी23/01/20089975960700
297 सुनील रघुनाथ सागरआटपाडी03/03/19919766597209
298 आप्पासो बाळासो मिसाळआटपाडी01/06/1967 
299 प्रभाकर विष्णू भोसलेआटपाडी01/06/1976 
300 अवधूत सोमनाथ गोडसेआटपाडी05/08/20109975115087
301 चंद्रकला जयवंत जावीरआटपाडी01/01/1962 
302 गणपती सुखदेव शिंदेआटपाडी01/01/1970 
303 सागर दादा शेंडगेआटपाडी12/05/20019552941170
304 रोहन पांडुरंग जावीरआटपाडी09/10/2004 
305 नानासो सोपान शेंडगेआटपाडी- 
306 दादासो भिवा शिंदेआटपाडी01/01/19819545100830
307 सिंधू रघु वाघमारेआटपाडी01/01/19618275255892
308 नीता विष्णू वाघमारेआटपाडी05/04/19797709857721
309 सुरेखा श्रीकृष्ण चव्हाणआटपाडी- 
310 बापूराव जगनाथ देशमुखआटपाडी01/06/1995 
311 जहागीर महमूदसाहब मुलाणीआटपाडी01/06/1958 
312 बिस्मिल शहझोण मुलाणीआटपाडी01/06/1941 
313 प्रसाद हरी रावळआटपाडी14/04/1984 
314 नितीन नामदेव सागरआटपाडी29/01/19969860042964
315 आप्पासाहेब गणपती पाटीलआटपाडी01/01/19638177806050
316 शालन यशवंत यादवआटपाडी01/01/19489096137910
317 विशाल लक्षिमण आवटेऔटेवाडी09/12/19918600417487
318 परशुराम नारायण चव्हाणऔटेवाडी01/01/19669545201984
319 शंकर नारायण चव्हाणऔटेवाडी09/10/19679545201384
320 तृप्ती आकाराम चव्हाणऔटेवाडी30/07/20018412057225
321 विजय जोतिराम पवारऔटेवाडी01/01/19949503454067
322 युवराज तानाजी पवारऔटेवाडी16/03/19898007153945
323 आण्णासाहेब मोतीराम आवटेऔटेवाडी19/11/19789960174537
324 संजय अण्णासो गायकवाडऔटेवाडी09/09/19937057714662
325 आंबादास eknath आवटेऔटेवाडी01/01/1974 
326 मोतीराम औटे apasahebऔटेवाडी01/01/19789860378657
327 sourabh aapasaheb aawateऔटेवाडी18/06/20129860378657
328 नागेश तानाजी भोसलेऔटेवाडी01/01/1990 
329 जिजाबा भोसले गोकुळाबाईऔटेवाडी01/01/19579075237263
330 सुरज तानाजी साळुंखेआवळाई11/01/19949657033878
331 शुभांगी भीमराव कदमआवळाई26/06/19727745803122
332 आण्णासो शंकर कुपेकरआवळाई22/12/19937066863057
333 कोंडीबा बयाजी खरातआवळाई01/01/19428652842335
334 शेनक सुरेश पिसेआवळाई28/11/20098007174602
335 हिराबाई नानासो जाधवआवळाई13/05/19477721967900
336 गोरख बरसू हेगडेआवळाई05/03/19489561284836
337 विमल दामू हतेकरआवळाई01/01/19477558571359
338 विकी बाळासो NAHIआवळाई01/01/20040000000000
339 सलीम राजू शेखआवळाई25/06/20149769163613
340 तुळशीराम dyanu वाघमारेआवळाई01/06/19629730538464
341 अंकुश शंकर पवारआवळाई01/06/19869011552816
342 आबासो कृष्णा साळुंखेआवळाई17/03/19509967677083
343 सुशीला दनयु बडरेआवळाई01/06/19529075706417
344 कविता गिरजाप्पा सरगरआवळाई-8600341405
345 धोंडीराम मारुती कुपेकरआवळाई01/01/19509730301609
346 अपर्णा बाळासो सरगरआवळाई01/09/19969503714257
347 लखन अशोक सुतारआवळाई29/10/19989561385312
348 प्रीती जोतिराम कुपेकरआवळाई12/07/20099730301609
349 सजाबाई भिवा पिंजारीआवळाई01/01/19579730309448
350 तनुजा विजय कोळेकरआवळाई29/04/20069987862171
351 कांताबाई बाबू मांडलेआवळाई02/06/19629923825576
352 अक्षय आगतराव खरातआवळाई01/06/20017066610749
353 बाळासो वामन कदमआवळाई12/09/19679637811520
354 जानवी बाळासो कदमआवळाई06/01/20009637811520
355 वनिता दादा वाघमारेआवळाई02/06/19817066994689
356 सुधाकर काशिनाथ भीवरेआवळाई01/01/19529421022839
357 पल्लवी DILIP चव्हाणआवळाई27/11/19937875589185
358 पल्लवी दिलीप चव्हाणआवळाई27/11/19937875589185
359 मधुकर तुकाराम साळुंखेआवळाई01/06/19509421124811
360 रेशमा आबासाहेब साळुंखेआवळाई17/01/19957066170120
361 गणेश छगनराव साळुंखेआवळाई01/06/19869637701144
362 फैयाज इकबाल mulaniआवळाई09/09/19859561108045
363 किसन दादू हेगडेआवळाई01/01/19429594059162
364 सागर मोहन पारशेआवळाई01/03/19937410104699
365 खाशाबा राघू हेगडेआवळाई01/01/19479172548487
366 विश्वास नाथ हेगडेआवळाई01/06/19757758924426
367 जागूबाई महादेव बंडगरआवळाई01/01/19849730500732
368 माया उत्तम इरकरआवळाई01/07/19909960184705
369 सुरेश नानासो पिसेआवळाई10/04/19698007174602
370 नवनाथ अंकुश शेंडेआवळाई02/09/20029970268063
371 राजाराम नाथा हेगडेआवळाई01/06/19737262052350
372 गंगाराम सोनू साळुंखेआवळाई02/06/19639096439202
373 तुकाराम भाऊ साळुंखेआवळाई01/01/19839970177321
374 मंद बबन धांडोरेआवळाई06/01/19749168729078
375 शारुख आलं मुलांनीआवळाई12/03/19958007661820
376 आनंदी जगन्नाथ भांडआवळाई01/06/19667709916365
377 बाबासो शिवाजी खरातआवळाई30/05/19877083859527
378 अजित इक्ष्वार पिसेआवळाई20/08/19809119388046
379 शेठीबा शिवाजी पवारआवळाई14/01/20007387516645
380 सदाशिव पांडुरंग पवारआवळाई01/01/19678530515844
381 सचिन श्रीमंत इरकरआवळाई01/06/19899970674012
382 सुरेखा हणमंत वाघमारेआवळाई01/06/19777066329205
383 राजेंद्र निवृत्ती साळुंखेआवळाई06/08/19869764628311
384 सचिन AASHOK साळुंखेआवळाई16/03/19819960340609
385 पूनम महेंद्र मोठेआवळाई01/06/19837030773450
386 महादेव रामहरी हेगडेआवळाई10/11/19879096808606
387 उर्मिला उमाकांत कुलकर्णीआवळाई03/06/19709503869875
388 सुखदेव गणपती बोराडेआवळाई01/06/19849561029719
389 सुरेश नानासो पिसेआवळाई-8007174602
390 भीमराव पांडुरंग कोळेकरआवळाई01/06/19479665305355
391 राजकली शहाजन मुलानीआवळाई01/07/19849145133577
392 रघुनाथ देवराम साळुंखेआवळाई27/10/19519975464655
393 बाबा ईश्वर शेंडेआवळाई01/01/19439766239516
394 प्रथमेश प्रवीण कुलकर्णीआवळाई09/12/20089890749346
395 लक्समि संभाजी चंगाणंआवळाई01/06/19767057931643
396 बाबुराव विष्णू यादवआवळाई30/11/19829970703582
397 तय्यब अंबिर मुलांनीआवळाई01/06/19629730741773
398 नामदेव सीताराम हेगडेआवळाई01/06/19649665424196
399 आनंदा नामा शेंडेआवळाई19/05/19439665673397
400 संभाजी गुंडा शेंडेआवळाई01/01/19679975287459
401 किसन नानासो पवारआवळाई01/01/19939970311231
402 लक्सिमन पांडुरंग पवारआवळाई02/06/19529623419062
403 उषाताई महादेव पवारआवळाई01/01/19909970311231
404 कुंडलिक शिवाजी पवारआवळाई01/06/19887387516645
405 Ambika Agatrav Khatalबालेवाडी-9764107109
406 Suman Mahadev Kolekarबालेवाडी- 
407 Aanna Dattatray Kolekarबालेवाडी- 
408 Ranjana Dilip Kolekarबालेवाडी- 
409 Fulabai Sandipan Kambleबालेवाडी- 
410 Kusum Jalindar Bhiseबालेवाडी- 
411 Damu Govid Kakadeबालेवाडी- 
412 Samadhan Sargarबालेवाडी- 
413 Sadhanaabai Laxman Kolekarबालेवाडी- 
414 Kashiling Ashok Khatalबालेवाडी- 
415 Rekha Tatoba Kolekarबालेवाडी09/08/19937350109925
416 Ishawar Shankar Khatalबालेवाडी- 
417 Agatrao Ishawar Kjatalबालेवाडी01/07/19759764107109
418 Nana Dada Yamagarबालेवाडी- 
419 Dhanaji Dada Kolekarबालेवाडी01/06/19859545098766
420 Aappa Aaba Kolekarबालेवाडी- 
421 Dada Dnyanu Daigadeबालेवाडी- 
422 MOHAN JAYVANT KOLEKARबालेवाडी- 
423 INDUBAI BABA PUKALEबालेवाडी- 
424 SAVITA PANDURANG KOLEKARबालेवाडी- 
425 SUPRIYA SUBHAS YAMAGARबालेवाडी03/12/2005 
426 DAMU GOVIND KAKADEबालेवाडी- 
427 SHALAN DADA KOLEKARबालेवाडी01/01/19719623522332
428 AKASHDA SANJAY KOLEKARबालेवाडी14/09/2011 
429 संपत BAPU KOLEKARबालेवाडी- 
430 Jagannat Balu Yamagarबालेवाडी- 
431 AJINKYA VINOD KOLEKARबालेवाडी03/08/2012 
432 भारत कोंडीबा मंडलेबनपुरी31/08/19769657032985
433 द्रौपदा सीताराम गुजलेबनपुरी01/01/19557350457718
434 दीपक अण्णा पुकळेबनपुरी01/06/19959975885876
435 कांताबाई नवनाथ यमगरबनपुरी23/07/19869527230904
436 मारुती बाजी पुकळेबनपुरी01/01/19918552983390
437 पूनम रामचंद्र ढवळेबनपुरी27/07/20078806121022
438 महावीर आण्णा पुकळेबनपुरी01/07/19939975885876
439 इंदाबाई पांडुरंग ढवळेबनपुरी-7387135449
440 भीमराव पांडुरंग ढवळेबनपुरी01/01/19797387135449
441 संपता बाबा यमगरबनपुरी01/06/19719975956405
442 अमृता हणमंत यमगरबनपुरी26/12/19949867779748
443 शकुंतला विष्णू वाघमारेबनपुरी01/01/19667057683098
444 शैलेश ज्ञानेश्वर देशमुखबनपुरी01/01/19928080019191
445 अनिता साहेबालाल आतारबनपुरी01/01/1983 
446 आबा रावसाहेब मानेबनपुरी18/04/19869869782570
447 मनीषा सर्जेराव कांबळेबनपुरी01/01/19877219507670
448 शांता नाथा पुकळेबनपुरी01/01/19819975181410
449 बापुसो मारुती सोन्नुरबनपुरी02/06/19699403228713
450 बाळू जगू टोकेबनपुरी10/05/19767798708032
451 पुतळाबाई जयवंत शिंदेबनपुरी01/06/1961 
452 सुहास दादासो सोन्नुरबनपुरी01/06/19999403723611
453 वर्षा शिवाजी सोन्नुरबनपुरी-9421184652
454 राहुल धोंडिबा बुरुंगलेबनपुरी03/05/20039096219214
455 छाया संभा सोन्नूरबनपुरी01/01/19769403723611
456 सुलाबाई अप्पा लेंगरेबनपुरी01/06/19759096219214
457 एकनाथ आकाराम सोन्नूरबनपुरी28/09/19957887762574
458 पवन मनोज ऐवळेबनपुरी09/08/20029421133380
459 मनोज रखमाजी ऐवळेबनपुरी19/04/19769421133380
460 बापुसो दगडू पुकळेबनपुरी-7798706043
461 सायली शिवाजी ऐवळेबनपुरी02/09/19969975115603
462 राम श्रावण वायदंडेबनपुरी25/03/20037350457718
463 पारुबाई नाना मस्केबनपुरी-7709299431
464 प्रतीक उत्तम यमगरबनपुरी18/03/20077756952228
465 तुषार शिवाजी ऐवळेबनपुरी-9975115603
466 बाळू बापू यमगरबनपुरी02/06/19689970248653
467 नारायण धोंडी पुकळेबनपुरी17/05/19429115107288
468 रुपाली सदाशिव गुजलेबनपुरी01/01/19979172518184
469 शिवाजी कोंडीबा पुकळेबनपुरी24/07/19789890542427
470 विशाल विजय सागरभिंगेवाडी27/02/20029423809974
471 सुरज उर्फ अजरुद्दीन उस्मान शेखभिंगेवाडी10/05/19968275914655
472 गौरी विश्वास खडसरेभिंगेवाडी15/06/19969764973165
473 जीवन विलास गेळेभिंगेवाडी02/12/20088856934396
474 अविनाश तात्यासो काळेभिंगेवाडी20/02/20119545876670
475 बाळासो काकासो ऐवळेबोंबेवाडी02/01/19807758932622
476 भिवाजी महादेव मोटेबोंबेवाडी01/06/19709767787918
477 धोंडाबाई नामदेव करांडेबोंबेवाडी02/06/19619766542270
478 विकास भगवान विभूतेबोंबेवाडी26/10/19889970250200
479 कोंडबाई नामदेव करांडेबोंबेवाडी01/06/1960 
480 किरण शिवाजी जेडगेबोंबेवाडी01/06/19897756944022
481 अतुल विष्णु मोटेबोंबेवाडी- 
482 चंद्रकांत शिवाजी विभूतेबोंबेवाडी01/06/19619561569424
483 दिगंबर तातोबा जेडगेबोंबेवाडी27/05/2000 
484 बालाजी भिमराव जेडगेबोंबेवाडी12/06/19909960934631
485 गुरुदेव तुकाराम पवारबोंबेवाडी04/02/20088600710869
486 सुमाबाई तुकाराम करांडेबोंबेवाडी- 
487 लक्ष्मण शंभाजी ऐवळेबोंबेवाडी04/06/19919730737133
488 विजयकुमार सुभाष खरातबोंबेवाडी24/05/20059665761802
489 बायजाबाई गोपाल गवंडबोंबेवाडी01/06/19659766053159
490 गणपत मारुती करांडेबोंबेवाडी01/06/19639970858414
491 रमेश बापू जेडगेबोंबेवाडी01/06/19767387969911
492 दत्तात्रय नाना जेडगेबोंबेवाडी01/01/19779730160138
493 अमोल कुंडलिक विभूतेबोंबेवाडी26/03/19898275459243
494 अतूल कुंडलिक विभूतेबोंबेवाडी-8275266047
495 नितीन सत्यवान खरातबोंबेवाडी11/06/19919011416627
496 अंकिता अतुल विभूतेबोंबेवाडी- 
497 अक्षदा सुधाकर ऐवळेबोंबेवाडी08/07/2014 
498 सजाबाई शिवाजी शेजाळबोंबेवाडी-7745072970
499 नंदकुमार हिराप्पा मंडलेचिंचले01/06/1968 
500 समीक्षा सुरेश काटकरचिंचले15/01/20099420627559
501 चंद्रकांत शंकर जाधवचिंचले01/06/19519403044775
502 भीमराव हणमंत गायकवाडचिंचले03/07/19638807310585
503 साधना जयवंत पवारचिंचले15/05/19849049572829
504 सविता सुरेश गायकवाडचिंचले06/04/20047083313251
505 मारुती यशवंत कदमचिंचले01/01/19348975811205
506 जयवंत बाबू पवारचिंचले10/05/19819049572829
507 धनश्री लहू केंगारचिंचले24/10/20109158381830
508 तानुबाई अंतू मंडलेचिंचले- 
509 बंडा रंगनाथ पवारचिंचले-9421125528
510 जयराम दशरथ चोपडेचिंचले01/06/19779665288342
511 सुशिला shreemant चोपडेचिंचले01/06/1981 
512 बाबुराव उत्तम जगदाळेचिंचले31/05/19859673437045
513 सुखदेव श्रीपती थोरातचिंचले01/06/1952 
514 राजाराम नरसू गायकवाडचिंचले01/06/1958 
515 रामचंद्र यशवंत कदमचिंचले01/01/19409421182098
516 शहाजी तुकाराम गायकवाडचिंचले01/06/1972 
517 सुबराव नरसू गायकवाडचिंचले01/06/1952 
518 भारत बापू थोरातचिंचले28/12/19797066300567
519 प्रकाश shivaji मंडलेचिंचले01/06/1988 
520 रितेश आनंदा येळेचिंचले22/09/20099416443685
521 रेश्मा सुरेश गायकवाडचिंचले01/01/19999689063757
522 पल्लवी दिलीप जगदाळेचिंचले27/01/19898390913039
523 उषा सुरेश गायकवाडचिंचले26/06/19879689063757
524 श्रुती rajaram यादवचिंचले14/04/19969763543348
525 नकुसा महादेव येळेचिंचले01/06/19429421049869
526 काजल सर्जेराव भंडलकरचिंचले11/05/20048698122708
527 सखुबाई हिराप्पा मंडलेचिंचले11/01/19789130449541
528 श्रीमंत विठोबा मानेचिंचले-8888753182
529 अनिल पोपट हासबेचिंचले15/06/19909075617110
530 अर्जुन शामराव मंडलेचिंचले24/12/19847083516340
531 मंगल अरविंद मंडलेचिंचले13/10/19989823316735
532 अजरुदिन दाउद काझीचिंचले10/01/19899011307869
533 श्रीकृष्ण उद्यसिंह देशमुखदेशमुखवाडी14/03/2004 
534 संदिप शंकर देशमूखदेशमुखवाडी24/05/19869892504141
535 रोहन मनोज देशमुखदेशमुखवाडी19/04/20069421821485
536 देशमुखवाडी- 
537 संग्राम संदिपान देशमुखदेशमुखवाडी15/03/20059423390459
538 प़लाद बाळासाहेब दशमुखदेशमुखवाडी-9764942621
539 शिदवाजी भाऊ बाबरदेशमुखवाडी24/07/19589145301911
540 संदिपान बाळासाहेब देशमुखदेशमुखवाडी01/06/1951 
541 आबासो कृष्णा साळुंखेदेशमुखवाडी17/03/19509967677083
542 तुळशीराम ज्ञानू वाघमारेदेशमुखवाडी01/06/19629730538464
543 तुळशीराम दनयु वाघमारेदेशमुखवाडी01/06/19629730538464
544 अंकुश शंकर पवारदेशमुखवाडी01/06/19869011552816
545 माया संदिपान भानवसेदेशमुखवाडी07/03/19849960648779
546 आशाताई शिवाजी देशमुखदेशमुखवाडी04/06/1988 
547 आदम करीम शेखधावडवाडी04/05/19409881446805
548 हवाबी फक्रुद्दीन शेखधावडवाडी01/01/19429869114405
549 फैमिंदा दस्तगीर शेखधावडवाडी01/06/19759172030480
550 आयेशा सिकंदर शेखधावडवाडी01/01/19629168050442
551 मुहम्मद हसन अल्ली शेखधावडवाडी14/05/19399819545660
552 शाहनूर सिकंदर शेखधावडवाडी11/07/19947680504421
553 अहमद चांद शेखधावडवाडी08/06/19339967094468
554 जमिला कासम शेखधावडवाडी01/01/19529767335828
555 नूरमहम्मद अबुलाल शेखधावडवाडी19/07/19549420679713
556 अब्दुल बंडू शेखधावडवाडी10/02/19429923152445
557 शरीना अब्दुलकरीम शेखधावडवाडी16/07/19828308790318
558 रसूल कादर शेखधावडवाडी04/09/19429172030480
559 इर्शाद अकबरबासू शेखधावडवाडी29/05/19989168889786
560 यास्मिन इमाम शेखधावडवाडी23/10/19919922265308
561 फातिमा महमंद शेखधावडवाडी02/10/19759545128861
562 रुबाबी अहमद शेखधावडवाडी08/04/19429967094468
563 रत्नमाला सुनील सुतारदिघंची01/06/19818805043641
564 रत्नमाला सुनील सुतारदिघंची01/06/19818805043641
565 तायाप्पा महादेव पुसावळेदिघंची04/05/19469975115081
566 सुभाष शिवदास शेटेदिघंची05/04/19579421218961
567 स्वप्नील चंद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825
568 सुधाकर रंगनाथ उंटदिघंची01/06/19578561263959
569 अलफाज वल्लिअहम्द तांबोळीदिघंची21/04/20049890188437
570 गंगाराम बुवा माईनकरदिघंची01/06/19529423831025
571 महादेव एकनाथ सावंतदिघंची01/01/19569130306482
572 अनिल नारायण माईनकरदिघंची01/06/19699922580352
573 दिगंबर आप्पा रणदीवेदिघंची01/01/19559172767448
574 खाजुद्दीन कंकर तांबोळीदिघंची27/06/19619421124586
575 रामा संभाजी लोहारदिघंची01/06/19908600047388
576 धनंजय कालिदास भांबुरेदिघंची01/06/19739860154250
577 गणेश ज्ञानोबा सरताळेदिघंची30/05/19747229329779
578 धोंडीराम देवराम माळीदिघंची01/09/19569112936890
579 मारूती रामचंद्र निंबाळकरदिघंची01/01/19669766283260
580 पोपट जयवंत जाधवदिघंची26/02/19949975731223
581 मोहसीन शेखलाल तांबोळीदिघंची26/01/19889763445784
582 मुमताज शेखलाल तांबोळीदिघंची04/10/19569730314685
583 निलोफर मुबारक आतारदिघंची27/03/19859423026312
584 सोपान काशिनाथ शिंदेदिघंची-9145636749
585 भगवान दगडू बुधावलेदिघंची01/01/19539921639873
586 ओम सुनील औंधकरदिघंची17/06/20129960889739
587 सिध्दी अजिनाथ भोसलेदिघंची14/12/20138975305477
588 आनंद उध्दव वाघमारेदिघंची30/07/19799970703779
589 उषा अजित वाघमारेदिघंची18/10/19789763953529
590 नाथा नामदेव वाघमारेदिघंची01/01/19467387263376
591 दगडू लक्ष्मण मानेदिघंची01/01/1947 
592 विठ्ठल लक्ष्मण मोरेदिघंची01/06/19738698003653
593 रेश्मा सचिन साळीदिघंची12/03/19839890167901
594 भामाबाई बजरंग जाधवदिघंची01/05/19607030231526
595 शिवाजी सोपान रणदिवेदिघंची04/06/19629665599463
596 ऋतुराज अनिल रणदिवेदिघंची14/08/20059975099647
597 माणिक बिरू पांढरेदिघंची01/01/1946 
598 आदित्य आबासो रणदिवेदिघंची15/07/20028530805124
599 पिंकू मुरलीधर जावीरदिघंची01/01/1995 
600 यशिका विजय जावीरदिघंची01/05/20107887360506
601 किशोर मनोहर जावीरदिघंची07/06/19918605958254
602 केशर सदाशिव जावीरदिघंची04/07/1967 
603 संकल्प शशिकांत नलवडेदिघंची01/01/20007410104092
604 नवनाथ लक्ष्मण जाधवदिघंची01/01/19907391911412
605 सुलोचना दिगंबर पुसावळेदिघंची01/01/19509404716028
606 रुक्मिणी रामचंद्र चपनेदिघंची01/06/19569403401088
607 राहुल सुभाष सागरदिघंची27/01/20059669840516
608 बिरू आण्णा माळीदिघंची25/10/19439730486102
609 भाऊसो मारुती पुसावळेदिघंची01/07/19609404366241
610 संजय महादेव उमरदंडदिघंची01/04/19669767954236
611 अभिषेक सुर्यकांत माळीदिघंची03/04/20019423809290
612 वंदना अशोक गवळीदिघंची27/08/19819168524688
613 नामदेव बजरंग रणदिवेदिघंची01/02/19917767875242
614 पार्वती सुरेश गोंजारीदिघंची01/06/19619730782261
615 प्रशांत पांडुरंग चोथेदिघंची11/05/19819420339970
616 सचिन भीमराव साळीदिघंची01/01/19779890167901
617 सौरभ अशोक जमदाडेदिघंची22/04/20009420452766
618 महेश माणिक नष्टेदिघंची24/03/19869405860389
619 प्रवीण सुभाष मानेदिघंची02/02/19949423254623
620 वैष्णवी विजय जमदाडेदिघंची01/01/20138600749203
621 ताराबाई प्रल्हाद जमदाडेदिघंची02/04/19459766372870
622 प्रल्हाद महादेव जमदाडेदिघंची03/04/19479145979810
623 रामेश्वर गणपतराव नष्टेदिघंची06/07/19578600317448
624 दत्तात्रय दिगंबर पालसांडेदिघंची07/02/1955 
625 समरीन रफिअहमद कलालदिघंची03/01/20018856878423
626 दादासो काशिनाथ लांडगेदिघंची01/01/19619975892091
627 शंकर सुरेश जावीरदिघंची28/07/19949970558929
628 रतन गोविंद ढोकदिघंची01/01/19799119475859
629 श्रावणी रामेश्वर सावंतदिघंची16/06/20109130306482
630 भाग्यवंत शामराव पुसावळेदिघंची01/07/19729075030991
631 दिव्या हणमंत वडुलेदिघंची14/01/20069921850062
632 राणी हणमंत वडुलेदिघंची01/01/19869921850062
633 जनाबाई गोरख गुडगुडेदिघंची12/06/19479096474931
634 उषा शिवाजी सावंतदिघंची13/08/19709075896234
635 श्रावणी संजय फडतरेदिघंची29/08/20089860858946
636 चंद्राबाई पंढरीनाथ माईनकरदिघंची06/07/19638600679430
637 शंकर तुळशीराम त्रिगुणेदिघंची01/06/19567709876881
638 स्वप्नील चद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825
639 रुपाली शंकर गवळीदिघंची01/04/19758600431017
640 अलका जयवंत बुधावलेदिघंची- 
641 दामोदर काशिनाथ बनसोडेदिघंची14/10/1947 
642 ओंकार उन्मेष लोखंडेदिघंची09/02/20119766029605
643 भामाबाई विठ्ठल लोखंडेदिघंची-9766029605
644 इंदुबाई कृष्णा सुतारदिघंची01/01/1948 
645 सुरज रवींद्र देशमुखदिघंची08/06/20067219887391
646 संगीता महादेव मोरेदिघंची03/01/19759960170358
647 गंगाधर यशवंत मोरेदिघंची02/06/19509130451010
648 वनिता प्रकाश पवारदिघंची14/03/19709921431602
649 काशिनाथ ज्ञानू कुंभारदिघंची03/04/19379527394396
650 शुभम विश्वनाथ मोरेदिघंची24/05/20039421609845
651 राहुल प्रकाश पवारदिघंची03/04/19949921431602
652 दत्तू महादेव तुपेदिघंची02/05/19579766807856
653 जीवन शिवाजी जावीरदिघंची22/10/19809420678818
654 हणमंत नाथा साठेदिघंची11/02/19859096019062
655 कविता नाथा साठेदिघंची01/06/19889096019062
656 पूनम दिलीप रणदिवेदिघंची15/10/19968379835247
657 गयाबाई वसंत बनसोडेदिघंची01/01/19629561198959
658 कमल कांतीलाल जावीरदिघंची13/10/19749767641500
659 तात्या कोंडीबा जावीरदिघंची04/06/19729156398447
660 रणजीत बाळासो ढोलेदिघंची19/08/19899665656559
661 सतिश गणेश कुलकणीदिघंची09/06/19808698930001
662 पूजा सोमनाथ मोरेदिघंची09/06/19997057663556
663 सुभद्रा नारायण रणदिवेदिघंची01/01/19429561211351
664 आनंदा धोंडीबा जावीरदिघंची01/01/19499096430025
665 कमल शिवराम वाघमारेदिघंची01/01/19528600535407
666 दीक्षा सुनील बनसोडेदिघंची01/09/20057218229553
667 अलका नंदकुमार जाधवदिघंची01/12/19949403157842
668 राजेंद्र संदीपान वाघमारेदिघंची01/01/19679970573431
669 यश गौरीहर एवळेदिघंची30/10/20159970272440
670 विमल काशिनाथ बनसोडेदिघंची04/05/19479975247068
671 दिगंबर भाऊ जावीरदिघंची-9766478074
672 लक्ष्मी नारायण पुसावळेदिघंची01/09/19499404366241
673 अशोक भानुदास रावणदिघंची01/10/19479960423051
674 दिलनवाज बशीर कलालदिघंची04/07/19637588167440
675 शाहबुद्धीन आब्बास तांबोळीदिघंची14/04/19589766434546
676 यशवंत ब्रम्हदेव महाडिकदिघंची02/11/19799422616156
677 सुधीर विकास कांबळेदिघंची17/04/19659975068384
678 संग्राम शहाजी भोसलेदिघंची03/05/20109730315713
679 संतोष रामा यादवदिघंची01/01/19899767560557
680 आर्या आण्णा मोरेदिघंची28/12/20119975105150
681 प्रकाश नाथा जावीरदिघंची- 
682 उमर काशीम तांबोऴीदिघंची01/01/19527387730987
683 तायाप्पा महादेव पुसावऴेदिघंची04/05/19469975115081
684 सुधाकर रंगनाथ उंटदिघंची01/06/19578275265949
685 अलफाज वलिअहमद तांबोऴीदिघंची21/04/20049890188437
686 सुभाष शिवदास शेटेदिघंची05/04/19579421218961
687 गणेश न्यानोबा सरताऴेदिघंची30/05/19747229329779
688 धोंडीराम देवराम माळीदिघंची01/09/19569112936890
689 गुंफाबाई सुरेश ढोलेदिघंची01/01/19759527467931
690 दिपाली नानासो मोरेदिघंची12/03/19988805534084
691 किरण सुभाष कावरेदिघंची11/05/19917744950191
692 दत्तात्रय बबन बुधावलेदिघंची04/03/20039730174487
693 साक्षी बबन बुधावलेदिघंची01/06/20059730174487
694 बाळाबाई बबन बुधावलेदिघंची09/06/19629730174487
695 तात्यासो श्रीरंग निकमदिघंची21/10/19707083758583
696 सुखदेव अनंत जगदाळेदिघंची11/09/19819527816139
697 रंजना नामदेव तुपेदिघंची01/01/19609975889420
698 रेश्मा अनिल रणदिवेदिघंची22/12/20079975099647
699 किरण दत्तात्रय जाधवदिघंची02/01/19848308620423
700 अथर्व संजय ठोंबरेदिघंची13/11/20077588586420
701 बाबू महादेव पुसावळेदिघंची06/08/19479763001227
702 जरिना रशीद आतारदिघंची-7448162136
703 रावसाहेब भीमराव देशमुखदिघंची25/06/19669673277035
704 पोपट प्रल्हाद वाघमारेदिघंची29/05/19809960733048
705 अरुण श्रावणा वाघमारेदिघंची-7057663556
706 सुवर्णा अनिल मोरेदिघंची01/01/19867057663556
707 प्रसाद सतीश जावीरदिघंची23/06/20079421163575
708 जीवन संदीपान रणदिवेदिघंची01/01/19809421122978
709 मुस्तकीन इंनुस मुलाणीदिघंची25/01/20019421048286
710 कांता गणपती जाधवदिघंची-9960431561
711 भागुबाई आंनदा वाघमारेदिघंची01/06/19619921036451
712 अरुण ज्ञानेश्वर टिंगरेदिघंची01/06/19709730179693
713 आदित्य दत्तात्रय मोरेदिघंची17/11/20049423831263
714 अमितकुमार नारायण खंदारेदिघंची01/01/19969960657026
715 सुशीला जगन्नाथ टिंगरेदिघंची-7507530430
716 अनिल बाळासो मोरेदिघंची01/06/19609623275624
717 शिवाजी ज्ञानू लोहारदिघंची01/01/19688975490820
718 मारुती गणपत म्हेत्रेदिघंची01/06/19809975784208
719 सुमन हणमंत माळीदिघंची-7219874105
720 राजेंद्र दत्तात्रय मेनकुदळेदिघंची07/08/19657741050720
721 समीर शकील सिद्धिकीदिघंची22/05/20099552946314
722 राजाराम निवृत्ती सागरदिघंची-9921645868
723 बाबूराव गणपत शिंदेदिघंची01/01/19379970236512
724 शिवाजी काशिनाथ शिंदेदिघंची01/06/19569096580741
725 छगन विठोबा लोखंडेदिघंची-9503299095
726 आबा यशवंत पुसावळेदिघंची-9921815312
727 माया मारुती नवलेदिघंची11/04/20019665601332
728 शंकर यशवंत पुसावळेदिघंची-9970694490
729 खंडू मार्तंड पुसावळेदिघंची01/06/19739730709985
730 निलावती आबा बोराटेदिघंची09/04/19427507532174
731 बबन दिगंबर पालसांडेदिघंची-8600485329
732 खैरुद्दिन बालेखान तांबोळीदिघंची-9561165586
733 गोरख तुकाराम जावीरदिघंची22/05/19629970848712
734 मधुकर रामा बुधावलेदिघंची-9075232284
735 शर्मिला बापू मानेदिघंची01/06/19557410560163
736 अरविंद गोविंद सावंतदिघंची09/12/19519921852737
737 आकाताई मुरलीधर मोरेदिघंची15/07/19609403043757
738 तुकाराम नामदेव तुपेदिघंची01/01/19849766053061
739 मयुरी सतीश रणदिवेदिघंची28/11/20099404291456
740 नंदकुमार श्रीपती साठेदिघंची01/06/19709421182132
741 अमृता अनिल निकमदिघंची-9423017748
742 मिथुन भाऊसाहेब पवारदिघंची03/05/19907028379891
743 जगन्नाथ मारुती जावीरदिघंची01/01/1949 
744 इंद्राबाई भैरू हातेकरदिघंची01/01/19447757092831
745 शशिकला शिवाजी जावीरदिघंची-9420678818
746 त्रिदेव सावंता रणदिवेदिघंची03/10/19889975237386
747 यशोदा वसंत जावीरदिघंची-7757092831
748 तानाजी गुंडोबा जावीरदिघंची-9552628151
749 दशरथ कांतीलाल जावीरदिघंची-9767641500
750 रंजना किसन ठोंबरेदिघंची26/09/19699665495086
751 मधुकर काशिनाथ ढोलेदिघंची-9561903610
752 शहाजी देवानंद मोरेदिघंची26/04/19929766239634
753 रंजना महादेव शिंदेदिघंची16/02/19688600324661
754 विश्वनाथ सीताराम महाडिकदिघंची01/06/19759960661318
755 लक्ष्मीबाई हणमंत पांढरेदिघंची01/01/19457709864458
756 नंदकुमार यशवंत शिंदेदिघंची-8888522014
757 गणपती निवृत्ती पुसावळेदिघंची-9403228681
758 बाळकृष्ण दगडू पालसांडेदिघंची-9665147504
759 रमाकांत यशवंत शिंदेदिघंची01/04/19459665906830
760 आफताब मुनीर तांबोळीदिघंची25/06/20027385146581
761 वसंत गंगाराम टाकळेदिघंची-9970690548
762 अनुष्का जगन्नाथ राऊतदिघंची21/07/20099145641975
763 इरफान मकसून आतारदिघंची29/11/19879730878337
764 तुकाराम बाबू हेगडेदिघंची15/04/19479766409021
765 संजयकुमार विश्वनाथ कवडेदिघंची01/06/19628485841835
766 महादेव सोपान केंगारदिघंची10/04/19479604769559
767 महादेव पांडुरंग सागरदिघंची01/01/1948 
768 रंजना विलास मोरेदिघंची04/06/19679423330889
769 दाजी हरिबा ढोकदिघंची01/06/19539766890026
770 शिवतेज अमित ढोकदिघंची03/02/20099763591301
771 धोंडीराम पांडुरंग ढोकदिघंची-9403180059
772 अमित आप्पा पुसावळेदिघंची22/03/19989604507391
773 सदाशिव tukaram hegadeगळववाडी01/05/19608108749689
774 सुरेश तुकाराम हेगडेगळववाडी- 
775 अनुसया सावळा gheradeगळववाडी- 
776 रोहिदास मरिबा पवारगळववाडी03/05/19437798141303
777 आळंद हणमंत गोडसेगळववाडी11/01/19947387680790
778 सुरवंता सुभाष गळवेगळववाडी06/07/19909921043338
779 पांडुरंग सोगप्पा गळवेगळववाडी01/01/19418888441524
780 जनाबाई सुभाष गळवेगळववाडी01/01/19739921043338
781 अरुणाबाई माणिक गळवेगळववाडी02/01/19659503469620
782 नणंदाबाई आप्पा गळवेगळववाडी01/01/19949860775812
783 बाबासाहेब मारुती गळवेगळववाडी06/01/19868275257966
784 शालन दर्याबा गोडसेगळववाडी01/01/19849665169342
785 धनाजी सिध्दनाथ गळवेगळववाडी-9765080450
786 आंबूबाई गिरजाप्पा गळवेगळववाडी01/01/19459975501874
787 अंकुश रामचंद्र गळवेगळववाडी01/06/19799970451026
788 बायाडाबाई येरवान गळवेगळववाडी01/05/19839960176631
789 तुकाराम अकुसा गळवेगळववाडी11/02/19467709303496
790 संगीता अर्जुन हेगडेगळववाडी02/06/19757083494263
791 अंकिता विठोबा गळवेगळववाडी01/09/20099766807754
792 ओंकार मनोहर कांबळेगळववाडी25/01/20159096217964
793 रामचंद्र मारुती वाघमारेगळववाडी01/06/19459665733445
794 विक्रम अरुण जावीरगळववाडी07/06/20109766528573
795 राहुल रंगनाथ गळवेगळववाडी01/05/1997 
796 पंढरीनाथ रंगनाथ गळवेगळववाडी09/05/1993 
797 राजेंद्र दाजीराम गळवेगळववाडी25/06/19889503713972
798 आकाश दिघाबर गाळावेगळववाडी22/06/20029552616630
799 सुंदराबाई निवृत्ती गळवेगळववाडी01/01/19509975501874
800 मंगल विठोबा गळवेगळववाडी01/01/19479623078345
801 दत्तात्रय यशवंत शिंदेगळववाडी20/07/19889561321856
802 राजाबाई आप्पा गळवेगळववाडी01/05/19839860775812
803 राधाबाई तायप्पा खांडेकरगळववाडी01/01/19839960176631
804 अंजना दगडू गाळावेगळववाडी01/06/19809922766640
805 सविता दत्तात्रय डुकरेगळववाडी12/02/19889975330165
806 चिमाजी एकनाथ गळवेगळववाडी01/01/19528605872152
807 सागर बाबासो पाटीलगळववाडी-9503028673
808 संग्रामसीह जगनाथ गळवेगळववाडी30/01/20009511202525
809 शिवाजी गिरजाप्पा गळवेगळववाडी02/11/1992 
810 सुप्रिया दगडू गळवेगळववाडी18/04/20029421276113
811 मंगल श्रीमंत गळवेगळववाडी11/12/19789552681920
812 नाना लिंबाजी गळवेगळववाडी07/05/19779970440109
813 कुंडलिक वामन गळवेगळववाडी20/01/19869421124473
814 शिवाजी कोंडीबा गळवेगळववाडी01/06/19619970837016
815 दत्तात्रय बाबा डुकरेगळववाडी12/05/19809975331065
816 सुरेखा दुर्योधन हेगडेगळववाडी15/04/19989096001921
817 सुमन पोपट खांडेकरगळववाडी23/02/19947709896703
818 माया अरुण जावीरगळववाडी15/07/19889766528573
819 महेश सिद्धेश्वर गळवेगळववाडी12/10/19939921620908
820 अक्षय किसन गळवेगळववाडी30/04/20009970829531
821 दगडू सायप्पा खांडेकरगळववाडी06/04/19949850589397
822 बापू दशरथ गाळवेगळववाडी01/06/19659833323406
823 सविता रंगनाथ शिंदेगळववाडी01/06/19929765214746
824 विठ्ठल अरुण गळवेगळववाडी16/02/1987 
825 अशोक नारायण गळवेगळववाडी10/02/19549766053379
826 वसंत गणपती हेगडेगळववाडी05/08/19579561389721
827 भास्कर दत्तू पुजारीघानंद01/06/19427218643110
828 पुष्पा भास्कर पुजारीघानंद01/01/19947218643110
829 शेवन्ता शिवाजी ढगेघानंद01/07/19478329552419
830 शकुंतला प्रकाश पोतदारघानंद01/06/19679850248193
831 जगनाथ श्यामराव कटरेघानंद30/07/19898390937970
832 आपा तुकाराम कटरेघानंद11/06/19719921557164
833 जगूबाई गणपत मानेघानंद01/01/19468806197520
834 कुसुम निवृत्ती झंजेघानंद14/01/1958 
835 विश्वास रामचंद्र ढगेघानंद01/06/19729657678370
836 मारुती सीताराम होनमानेघानंद08/02/19869764620029
837 साहेबराव बाजी मानेघानंद15/04/19477218962077
838 पांडुरंग जयसिंग शिंदेघानंद15/02/19687218971983
839 तुकाराम रामू ढगेघानंद01/06/19429922264962
840 हिराबाई चिलापा मानेघानंद27/07/19609049374002
841 लहराबाई रावजी मानेघानंद10/02/19479527483625
842 रामचंद्र सोना वाघमोडेघानंद01/06/19728805701281
843 कुमार रामचंद्र पाटीलघानंद03/08/19909130516376
844 संपत पांडुरंग सुतारघानंद09/06/19678308496040
845 शांताबाई हणमंत ढगेघानंद28/09/19868605783474
846 आनंदा सदाशिव कदमघानंद01/06/19619881923890
847 मनोहर दत्तू पुजारीघानंद01/05/19507719883294
848 शिवाजी आणा कटरेघानंद28/08/19749545508598
849 सचिन आनंदा कदमघानंद27/07/19889158188246
850 शंकर भीमराव कदमघानंद02/08/19609657490897
851 आणा राजाराम कटरेघानंद04/10/19828412994757
852 सरस्वती यशवंत गारलेघानंद01/06/19758888064276
853 नकुसा रामचंद्र डिगेघानंद01/06/1950 
854 रुक्मिनी श्रीमंत कटरेघानंद18/09/20068805652576
855 रेश्मा बाबाजी होनमानेघानंद20/12/19919764620029
856 वैशाली बाबाजी होनमानेघानंद15/05/19899764620029
857 संजय रामचंद्र कटरेघानंद23/05/19948975521364
858 अर्जुन जयसिंग शिंदेघानंद17/04/19717218971983
859 यशवंत पांडुरंग मानेघानंद01/01/19469730520027
860 दत्तू दादा मानेघानंद01/01/19549049374002
861 पारुबाई नाना मानेघानंद01/01/19429730520027
862 नाना शंकर ढोकळेघानंद01/06/19428975912801
863 राजाराम रंगनाथ कटरेघानंद01/06/19478975148849
864 प्रल्हाद नामदेव कदमघानंद21/06/19547965685119
865 कुमार राजाराम पाटीलघानंद03/08/19909130516376
866 आनंदा नारायण ढगेघानंद15/06/19809494881581
867 रामचंद्र कृष्णा ढगेघानंद04/07/19379673639056
868 मारुती कृष्णा ढगेघानंद07/05/19469657081857
869 पांडुरंग महादेव होनमानेघानंद01/01/1948 
870 रेश्मा श्रीधर वाघमारेघानंद17/04/19889657802160
871 शरद किसन पाटीलघानंद18/07/19899637184572
872 सिद्धनाथ अर्जुन गा रलेघानंद22/08/19929923398260
873 शीतल केशव जावीरघरनीकी01/10/19827038106295
874 दशरथ बंडू चव्हाणघरनीकी08/11/19879146512303
875 राजाराम विठोबा वाघमोरेघरनीकी-9960142048
876 महादेव भिकाजी मानेघरनीकी01/06/19809096512596
877 आक्काताई काशिनाथ बेरगळघरनीकी01/06/1996 
878 जालिंदर आनंदा कोळेकरघरनीकी01/06/19527776067720
879 शहाबाई काशीनाथ कोळेकरघरनीकी01/06/19729049398950
880 bira मारुती वाघमोरेघरनीकी-7083341957
881 विराज दत्तात्रय डिसलेघरनीकी17/09/20008668575924
882 सरूबाई रवींद्र तोरणेघरनीकी01/06/19579975870440
883 रितेश निलेश भगतघरनीकी19/12/20137066321960
884 दादासो बापू पवारघरनीकी21/02/19828806243651
885 पंकज अशोक तोरणेघरनीकी23/11/19928308349658
886 रेखा मनोहर कदमघरनीकी- 
887 गोरखनाथ सत्यवान चव्हाणघरनीकी04/12/20089970793078
888 सहदेव भिकाजी मानेघरनीकी- 
889 बापू मल्हारी पवारघरनीकी24/04/19989822873692
890 सखुबाई जयवंत तुपेघरनीकी01/06/19727350069538
891 मीनाक्षी जगन्नाथ इवलेघरनीकी-9922246594
892 रामचंद्र देवाप्पा जावीरघरनीकी01/06/19717350650806
893 श्रद्धा चंद्रकांत कदमघरनीकी23/06/2000 
894 रावसाहेब मोहन तोरणेघरनीकी30/07/19899975711038
895 आदिक बाबाजी तोरणेघरनीकी11/06/19769604542365
896 छाया दशरथ जावीरघरनीकी01/06/19848007108152
897 प्रवीण प्रकाश तोरणेघरनीकी06/07/19957387295288
898 जगुबाई विष्णू मानेघरनीकी31/07/19858888295229
899 सुरेश सदा मानेघरनीकी28/12/19717447565755
900 जिजाबाई खंडू मानेघरनीकी01/06/19777558253070
901 ओंकार नंदकुमार मेटकरीघरनीकी04/05/20069665584892
902 आबासो शामराव देवकरघरनीकी03/07/19919822964225
903 जालिंदर मंगेश खैरमोडेघरनीकी08/11/20009960334179
904 सुमित आप्पासो पवारघरनीकी24/08/19957387941131
905 संघर्ष भीमराव कदमघरनीकी13/07/19989689643071
906 अंकुश विष्णू मदनेघरनीकी01/06/19729657930094
907 संस्कृती दादासो कदमघरनीकी11/12/20019689220342
908 नथुराम बिराजी बेरगळघरनीकी26/07/19849767759295
909 पूजा धोंडीराम वाघमोरेघरनीकी01/06/20039689265585
910 लक्ष्मीबाई अंबु कोळेकरघरनीकी01/06/1942 
911 तातोबा आनंदा बेरगळघरनीकी01/06/1955 
912 बायनाबाई तुकाराम मानेघरनीकी01/06/19679075621984
913 अविनाश उर्फ भागवत दिलीप बेरगळघरनीकी01/06/19979096441076
914 दादा मारुती बेरगळघरनीकी01/01/19648888365839
915 भाग्यश्री नथुराम बेरगळघरनीकी14/02/19959761759275
916 शिवाजी राजाराम बेरगळघरनीकी02/11/19749850112712
917 गणेश बाळू बेरगळघरनीकी04/06/20079768181935
918 अंकुश पतंगा कदमगोमेवाडी01/06/19709545598663
919 विष्णू केसू मंडलेगोमेवाडी01/01/19467709023553
920 समीर बापू भोसलेगोमेवाडी14/09/20079146669307
921 दशरथ आप्पा पाटीलगोमेवाडी01/06/19619730324649
922 शोभा प्रकाश कोळेकरगोमेवाडी02/07/19938390199823
923 बाळू विष्णू खुडेगोमेवाडी-8308615396
924 हरेश मारुती कोळेकरगोमेवाडी27/01/19738652611498
925 बाळू नाथा सोहनीगोमेवाडी01/06/1944 
926 ओंकार उमाजी मंडलेगोमेवाडी17/08/20069561365415
927 उत्तम बापू भोसलेगोमेवाडी02/10/20049146669307
928 शंभू बिरुदेव हेगडेगोमेवाडी24/06/20139922512169
929 आक्काताई किसन जावीरगोमेवाडी01/01/1986 
930 रेश्मा राजशेखर देशपांडेगोमेवाडी13/09/19879970205390
931 प्रविण शांताराम सोहनीगोमेवाडी-9665235721
932 तेजश्री लक्ष्मण दबडेगोमेवाडी01/01/19979011611931
933 रेश्मा रविकांत सोहनीगोमेवाडी12/12/19939665235721
934 बायडा दादा मंडलेगोमेवाडी01/06/19868530378481
935 प्रमोद राजाराम सोहनीगोमेवाडी06/10/1992 
936 बापू शंकर मानेगोमेवाडी15/10/19529970383789
937 शुभम बापू भोसलेगोमेवाडी19/03/20109146669307
938 हणमंत आकाराम रणशिंगेगोमेवाडी-9881599986
939 संजुबाई कुंडलिक जाधवगोमेवाडी01/01/19769975521779
940 उषा गुंडा मानेगोमेवाडी01/06/19817709641316
941 रोहीत बबन सोहनीगोमेवाडी26/01/19957066051831
942 बाळाबाई मुकुंद सोहनीगोमेवाडी01/06/19609130906238
943 सिंधुताई तुळशीराम सुतारगोमेवाडी01/01/19738600543319
944 कमल मारुती अर्जुनगोमेवाडी01/06/19609970504024
945 वर्षा केशव देशपांडेगोमेवाडी01/07/19689970205390
946 अभय अनिल देशपांडेगोमेवाडी29/10/19879421825441
947 अनिल अंबादास देशपांडेगोमेवाडी24/05/19629970205390
948 सचिन आण्णासो सरगरगोमेवाडी03/03/20038975152350
949 विलास संतराम कदमगोमेवाडी-9850643086
950 मंगल महादेव गव्हाणेगोमेवाडी-9960888202
951 Bhagavan Shankar Javirगोमेवाडी-9702661481
952 अंबुताई संपत सरगरगोमेवाडी01/01/19538975310955
953 आक्काताई श्रीरंग सरगरगोमेवाडी-9545167320
954 शोभा बाबासो पाटीलगोमेवाडी-9096971312
955 सोनाबाई दाजी कदमगोमेवाडी01/01/19417774894474
956 सोनाबाई दादा राजेगेगोमेवाडी- 
957 सुनिल भिमराव माळीगोमेवाडी14/10/19939730164659
958 छाया तुकाराम जावीरगोमेवाडी01/06/19789975156323
959 भारत दशरथ घाडगेगोमेवाडी05/08/19769766771338
960 विनोद अशोक हातेकरगोमेवाडी20/05/19918600136007
961 सुनिता सदाशिव ऐवळेगोमेवाडी09/04/19837028758310
962 महादेव मुरलीधर हातेकरगोमेवाडी-9923655956
963 गणेश धनाजी जाधवगोमेवाडी11/11/20057559464966
964 अक्षय हणमंत रणशिंगेगोमेवाडी02/08/19999881599986
965 आबासो नारायण शेंडगेगोमेवाडी-7219887213
966 गणेश वसंत सरगरगोमेवाडी02/01/19918605278428
967 भिमराव काका जावीरगोमेवाडी01/01/19427709876994
968 बबन मल्हारी घाडगेगोमेवाडी01/01/19499561389772
969 शंकर सिताराम आलदरगोमेवाडी10/05/19799552859420
970 रुक्मीणी संदीपान घाडगेगोमेवाडी- 
971 आक्कुबाई दादू अर्जुनगोमेवाडी-7219886735
972 बाबुराव दादा जगतापगोमेवाडी24/10/19789850461129
973 सुवर्णा श्रीकांत देवकुळेगोमेवाडी01/06/19747219887517
974 रतन संतराम काळेगोमेवाडी01/01/19548805035598
975 स्वाती दगडू जगतापगोमेवाडी-9730710251
976 सुबराव गणपती घाडगेगोमेवाडी-9766295727
977 नाना परसू जावीरगोमेवाडी-9604813807
978 पांडुरंग शंकर मानेगोमेवाडी- 
979 सिमा हणमंत रणशिंगेगोमेवाडी13/01/19979881599986
980 लालु काका जावीरगोमेवाडी01/01/19439503724019
981 शांताबाई बाळू घाडगेगोमेवाडी-8407960611
982 सरूबाई जगन्नाथ ऐवळेगोमेवाडी-9665515363
983 रावसाहेब लालू जावीरगोमेवाडी-9503724019
984 शोभा ज्ञानदेव जावीरगोमेवाडी01/01/19947769811401
985 सखुबाई दगडू मेटकरीगोमेवाडी-7709809078
986 बाबुराव विठोबा सदामतेगोमेवाडी01/06/19577397910985
987 राजाराम तातोबा आवळेगोमेवाडी-8975459160
988 सोपान चांगदेव सोहनीगोमेवाडी-7559465079
989 बाबासो बाळू पाटीलगोमेवाडी-9096971312
990 नामदेव दादा जावीरगोमेवाडी-8378016820
991 पोर्णिमा काशिनाथ पाटीलगोमेवाडी25/07/20119604973879
992 शालन ईश्वरा मंडलेगोमेवाडी-7057712527
993 नवनाथ अशोक रुपनरगोमेवाडी28/12/20139860652149
994 लता शिवाजी अर्जुनगोमेवाडी14/02/19839168785161
995 शंकर महादेव जगतापगोमेवाडी- 
996 नामदेव मारुती सरगरगोमेवाडी- 
997 दत्तात्रय दादा सरगरगोमेवाडी-9049165484
998 हणमंत सोपान मंडलेगोमेवाडी-7057712527
999 रविंद्र विलास सरगरगोमेवाडी24/01/19989507289763
1000 संजुबाई सिताराम म्हारनूरगोमेवाडी01/01/19719960670257
1001 गौरी दशरथ घाडगेगोमेवाडी-9766198785
1002 अक्षय अशोक सरगरगोमेवाडी21/05/20009623295948
1003 बाबुराव यशवंत सरगरगोमेवाडी01/06/19729970428927
1004 महेंद्र नामदेव सोहनीगोमेवाडी01/01/1963 
1005 सुनिल किसन खरातगोमेवाडी01/06/19768007822076
1006 सविता गुणीवंत घाडगेगोमेवाडी20/05/19887410772823
1007 दादासो धोंडीराम वाघमोडेगोमेवाडी-8390715514
1008 जिवन आकाराम सावंतगोमेवाडी01/06/19749420340110
1009 गणेश सावळा शिंदेगोमेवाडी01/01/19587218413813
1010 श्रेया गणेश दबडेगोमेवाडी02/11/20129881500869
1011 सुरेश शंकर माळीगोमेवाडी21/07/19939890162017
1012 विष्णू कोंडीबा अर्जुनगोमेवाडी01/06/19659594743935
1013 रामचंद्र भगवान जगतापगोमेवाडी- 
1014 अंकुश दामोदर धुरुपेहिवतड23/05/19879665765381
1015 बाळू यशवंत भोरेहिवतड01/06/1968 
1016 तनुजा मनोहर जावीरहिवतड14/09/20119730105743
1017 सुशीलकुमार तुकाराम पारेकरहिवतड01/06/19908805258189
1018 संतोष गोविंद मानेहिवतड24/08/19829890389728
1019 रितेश सुरेश माळीहिवतड03/02/20129175395348
1020 पवन मनोहर जावीरहिवतड04/11/20139730105743
1021 सीमा कमलाकर देशमुखहिवतड01/06/19909730135704
1022 महादेव नारायण माळीहिवतड01/06/19699766431517
1023 प्रवीण भानुदास डोंबाळेहिवतड05/05/19977261981156
1024 धनश्री मनोहर जावीरहिवतड14/09/20089730105743
1025 स्वाती गोरख बोडरेहिवतड01/07/19839960904057
1026 गंगुबाई भुजिंगा घुटुकडेहिवतड01/06/19619552941178
1027 राजेंद्र रंगराव कदमहिवतड01/06/19778888919459
1028 रामचंद्र बाबुराव माळीहिवतड10/09/19807262914373
1029 दत्तात्रय काका मंडलेहिवतड01/06/1966 
1030 प्रकाश रावसाहेब पाटीलहिवतड10/03/19889850803462
1031 शिवाजी आण्णा माळीहिवतड16/07/19639637248306
1032 विकास दादा पाटीलहिवतड13/07/19867709942718
1033 लक्ष्मी नारायण पाटीलहिवतड-9403044368
1034 विशाल सुरेश पाटीलहिवतड08/03/20017721888942
1035 बजरंग आण्णा माळीहिवतड01/06/19629970783956
1036 शरद मोहन पवारहिवतड17/09/19867045259218
1037 आण्णा रंगराव पाटीलहिवतड01/06/19999403044368
1038 आगतराव संभाजी पाटीलहिवतड01/06/19929503148966
1039 कुंडलिक मारुती पाटीलहिवतड01/06/19539527468169
1040 आण्णा कोंडीबा मंडलेहिवतड01/06/19407757074939
1041 ज्ञानेश्वर बाळकृष्ण लवटेहिवतड26/07/20059096501754
1042 सोनाली आगतराव पाटीलहिवतड29/12/19949503148966
1043 शिवम जगन्नाथ डिगोळेहिवतड12/05/20039975778105
1044 आरती प्रकाश डिगोळेहिवतड09/07/20079637574175
1045 पोपट आकाराम सरगरहिवतड01/06/19729096137382
1046 मल्हारी बाळू माळीहिवतड03/06/19469096123441
1047 सचिन पोपट खरातहिवतड01/06/19919860125374
1048 अथर्व उमाजी माळीहिवतड09/07/20119730764138
1049 विठ्ठल तानाजी माळीहिवतड01/06/19919987054647
1050 श्रावणी तात्यासो डिगोळेहिवतड04/08/20088600259975
1051 विठ्ठल आनंदा कोरेहिवतड06/01/19919049958144
1052 श्रुतिका शशिकांत मंडलेहिवतड22/05/20139765028061
1053 इंदुताई वसंत खरातहिवतड06/01/19917756031868
1054 बापू तातोबा मानेहिवतड01/06/19479527403554
1055 कल्पना उत्तम दबडेहिवतड22/12/19799403738661
1056 पूनम नामदेव खरातहिवतड02/01/19969730597444
1057 विजय मधुकर डिगोळेहिवतड17/10/19859422235314
1058 वैभव सुरेश शिंत्रेहिवतड05/04/19909421821258
1059 सुरेखा विजय गरदडेजांभुळणी21/04/19857887969108
1060 दिलीप आप्पा घुटूकडेजांभुळणी01/06/19719763410350
1061 वसंत रामचंद्र कदमजांभुळणी10/05/19477218265591
1062 दत्तात्रय दुयौर्धन घुटूकडेजांभुळणी15/07/19958975735759
1063 संजय वसंत कदमजांभुळणी12/03/19847083301542
1064 नरेंद्र जगन्नाथ गुरवजांभुळणी10/11/19547357350029
1065 अधिक महादेव गावडेजांभुळणी22/04/19859604598795
1066 सुखदेव मारुती गावडेजांभुळणी10/07/19679665536528
1067 वसंत रामचंदर कदमजांभुळणी10/05/19477218265591
1068 भीमरावव कोंडीबा गावडेजांभुळणी01/09/19747798779207
1069 लता चंद्रकांत जुगादरजांभुळणी16/11/19899923097858
1070 बायबाय मारुती मसालाजांभुळणी01/06/19489763662264
1071 शहाजी रामचंद्र मानेजांभुळणी10/11/19868652046500
1072 पप्पा कृष्ण गारदाडेजांभुळणी02/06/19529604585926
1073 संधू प्रभाती मसालाजांभुळणी01/06/19707218921673
1074 दत्तात्रय दादा जाधवजांभुळणी01/01/19578888064337
1075 देवबा आकाराम मसालाजांभुळणी01/06/19399421124400
1076 सूर्यकांत सुमंत गुरवजांभुळणी03/02/19738975313248
1077 तुकाराम मार्तंड मानेजांभुळणी15/08/1947<