दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6334../GMPT/Photo/6334.jpg../GMPT/Pramanptr/6334तुकाराम बाजीराव देशमुखआगळगाव-8806960729 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6503../GMPT/Photo/6503.jpg../GMPT/Pramanptr/6503.PDFअंकुश माणिक घाडगेआगळगाव30/08/19858550930967 View फोटो प्रमाणपत्र
3 6644../GMPT/Photo/6644.jpg../GMPT/Pramanptr/6644.PDFसदाशिव निवृत्ती घाडगेआगळगाव01/06/19599923082640 View फोटो प्रमाणपत्र
4 6734../GMPT/Photo/6734.jpg../GMPT/Pramanptr/6734बाळासो लक्ष्मण सोलनकरआगळगाव01/06/19827745851671 View फोटो प्रमाणपत्र
5 6818../GMPT/Photo/6818.jpg../GMPT/Pramanptr/6818गोपाळ दत्तात्रय कुलकर्णीआगळगाव01/04/19317721098759 View फोटो प्रमाणपत्र
6 11108../GMPT/Photo/11108.jpg../GMPT/Pramanptr/11108स्वाती जोतीराम सोलनकरआगळगाव01/04/20018390241811 View फोटो प्रमाणपत्र
7 12457../GMPT/Photo/12457.jpg../GMPT/Pramanptr/12457सहदेव बाबुराव गडदेआगळगाव01/06/19789765982913 View फोटो प्रमाणपत्र
8 12550../GMPT/Photo/12550.jpg../GMPT/Pramanptr/12550शिवाजी दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19438806463826 View फोटो प्रमाणपत्र
9 12696../GMPT/Photo/12696.jpg../GMPT/Pramanptr/12696हिम्मत राजाराम जाधवआगळगाव12/11/19927709309427 View फोटो प्रमाणपत्र
10 12777../GMPT/Photo/12777.jpg../GMPT/Pramanptr/12777महादेव बाबुराव गडदेआगळगाव01/06/19789765982913 View फोटो प्रमाणपत्र
11 12885../GMPT/Photo/12885.jpg../GMPT/Pramanptr/12885अमोल संजय जाधवआगळगाव27/03/20049765756910 View फोटो प्रमाणपत्र
12 12975../GMPT/Photo/12975.jpg../GMPT/Pramanptr/12975शंकर दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19439545966419 View फोटो प्रमाणपत्र
13 13052../GMPT/Photo/13052.jpg../GMPT/Pramanptr/13052श्रीरंग किसन मानेआगळगाव22/09/19609075988211 View फोटो प्रमाणपत्र
14 13137../GMPT/Photo/13137.jpg../GMPT/Pramanptr/13137द्रौपदी धोंडीराम मानेआगळगाव01/01/19459970677698 View फोटो प्रमाणपत्र
15 13208../GMPT/Photo/13208.jpg../GMPT/Pramanptr/13208प्रथमेश कुंडलिक मानेआगळगाव29/10/20029011261474 View फोटो प्रमाणपत्र
16 13305../GMPT/Photo/13305.jpg../GMPT/Pramanptr/13305लक्ष्मण पांडुरंग पाटीलआगळगाव01/01/19459158612822 View फोटो प्रमाणपत्र
17 13421../GMPT/Photo/13421.jpg../GMPT/Pramanptr/13421निवृत्ती राजाराम पाटीलआगळगाव04/03/1965  View फोटो प्रमाणपत्र
18 13500../GMPT/Photo/13500.jpg../GMPT/Pramanptr/13500रमेश पांडुरंग पाटीलआगळगाव01/06/19659096031620 View फोटो प्रमाणपत्र
19 13570../GMPT/Photo/13570.jpg../GMPT/Pramanptr/13570भागीरथी शिवराम पाटीलआगळगाव15/09/19409637702421 View फोटो प्रमाणपत्र
20 13680../GMPT/Photo/13680.jpg../GMPT/Pramanptr/13680.PDFदिनेश राजेंद्र पाटीलआगळगाव03/02/20059766044642 View फोटो प्रमाणपत्र
21 13807../GMPT/Photo/13807.jpg../GMPT/Pramanptr/13807आनंदा मारुती कांबळेआगळगाव26/02/19589146643246 View फोटो प्रमाणपत्र
22 13876../GMPT/Photo/13876.jpg../GMPT/Pramanptr/13876शिवाजी महादेव बाबरआगळगाव04/07/19559673283162 View फोटो प्रमाणपत्र
23 13942../GMPT/Photo/13942.jpg../GMPT/Pramanptr/13942सुशिला शिवाजी बाबरआगळगाव01/05/19659673283162 View फोटो प्रमाणपत्र
24 14004../GMPT/Photo/14004.jpg../GMPT/Pramanptr/14004दादासो संजय कोडगआगळगाव01/01/20019764910549 View फोटो प्रमाणपत्र
25 14109../GMPT/Photo/14109.jpg../GMPT/Pramanptr/14109.PDFप्रकाश जगन्नाथ कोडगआगळगाव01/01/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
26 14173../GMPT/Photo/14173.jpg../GMPT/Pramanptr/14173विशाखा शहाजी जानकरआगळगाव19/09/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
27 14234../GMPT/Photo/14234.jpg../GMPT/Pramanptr/14234.PDFउल्हासी भिमराव देशमुखआगळगाव01/06/19759970089479 View फोटो प्रमाणपत्र
28 14263../GMPT/Photo/14263.jpg../GMPT/Pramanptr/14263हर्षदा रमेश पाटीलआगळगाव20/02/20119730883900 View फोटो प्रमाणपत्र
29 14307../GMPT/Photo/14307.jpg../GMPT/Pramanptr/14307समृध्दी संतोष पाटीलआगळगाव10/08/20139730883900 View फोटो प्रमाणपत्र
30 14340../GMPT/Photo/14340.jpg../GMPT/Pramanptr/14340सदाशिव ज्ञानु जानकरआगळगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
31 14407../GMPT/Photo/14407.jpg../GMPT/Pramanptr/14407.PDFचंद्रकांत राजाराम पाटीलआगळगाव21/08/20039011174330 View फोटो प्रमाणपत्र
32 14476../GMPT/Photo/14476.jpg../GMPT/Pramanptr/14476परसु मारुती गंगणेआगळगाव01/06/19797744064544 View फोटो प्रमाणपत्र
33 14585../GMPT/Photo/14585.jpg../GMPT/Pramanptr/14585.PDFशितल वसंत निकमआगळगाव06/12/19919766046162 View फोटो प्रमाणपत्र
34 14635../GMPT/Photo/14635.jpg../GMPT/Pramanptr/14635.PDFअशोक रामराव निकमआगळगाव01/06/19639665721955 View फोटो प्रमाणपत्र
35 14718../GMPT/Photo/14718.jpg../GMPT/Pramanptr/14718.PDFरामराव ज्ञानु निकमआगळगाव01/06/19369665721955 View फोटो प्रमाणपत्र
36 21625../GMPT/Photo/21625.jpg../GMPT/Pramanptr/21625.PDFदिपक भानुदास चंदनशिवेआगळगाव01/06/19707219508478 View फोटो प्रमाणपत्र
37 21659../GMPT/Photo/21659.jpg../GMPT/Pramanptr/21659कृष्णाबाई ज्ञानु जाधवआगळगाव01/01/19479096943580 View फोटो प्रमाणपत्र
38 21685../GMPT/Photo/21685.jpg../GMPT/Pramanptr/21685.PDFपांडुरंग आप्पा चव्हाणआगळगाव01/06/19497410127299 View फोटो प्रमाणपत्र
39 21706../GMPT/Photo/21706.jpg../GMPT/Pramanptr/21706वैभव कैलास जाधवआगळगाव10/06/19999890644277 View फोटो प्रमाणपत्र
40 21725../GMPT/Photo/21725.jpg../GMPT/Pramanptr/21725दत्ता रंगराव राऊतआगळगाव09/05/19879158729863 View फोटो प्रमाणपत्र
41 21817../GMPT/Photo/21817.jpg../GMPT/Pramanptr/21817मुक्ताबाई लक्ष्मण मानेआगळगाव01/01/19207447558603 View फोटो प्रमाणपत्र
42 21846../GMPT/Photo/21846.jpg../GMPT/Pramanptr/21846.PDFवसंत जोती निकमआगळगाव01/06/19627507244725 View फोटो प्रमाणपत्र
43 21881../GMPT/Photo/21881.jpg../GMPT/Pramanptr/21881नामदेव भुजिंगा जानकरआगळगाव01/04/19609604653642 View फोटो प्रमाणपत्र
44 21896../GMPT/Photo/21896.jpg../GMPT/Pramanptr/21896अमृता नितिन जाधवआगळगाव18/03/20169561787798 View फोटो प्रमाणपत्र
45 21923../GMPT/Photo/21923.jpg../GMPT/Pramanptr/21923पुतळाबाई दत्तु जाधवआगळगाव01/06/19528806811718 View फोटो प्रमाणपत्र
46 22067../GMPT/Photo/22067.jpg../GMPT/Pramanptr/22067.PDFप्रविण राजाराम पाटीलआगळगाव15/05/19938698238081 View फोटो प्रमाणपत्र
47 22106../GMPT/Photo/22106.jpg../GMPT/Pramanptr/22106सुनिता चंद्रकांत जगनाडेआगळगाव15/02/19729545853704 View फोटो प्रमाणपत्र
48 22170../GMPT/Photo/22170.jpg../GMPT/Pramanptr/22170जमुना जगन्नाथ सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19467387172146 View फोटो प्रमाणपत्र
49 22220../GMPT/Photo/22220.jpg../GMPT/Pramanptr/22220आकाश भिमराव रास्तेआगळगाव01/01/19849730273088 View फोटो प्रमाणपत्र
50 22136../GMPT/Photo/22136.jpg../GMPT/Pramanptr/22136तुकाराम रामचंद्र गुरवआगळगाव12/11/19827507017126 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : सर्व
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 तुकाराम बाजीराव देशमुखआगळगाव-8806960729
2 अंकुश माणिक घाडगेआगळगाव30/08/19858550930967
3 सदाशिव निवृत्ती घाडगेआगळगाव01/06/19599923082640
4 बाळासो लक्ष्मण सोलनकरआगळगाव01/06/19827745851671
5 गोपाळ दत्तात्रय कुलकर्णीआगळगाव01/04/19317721098759
6 स्वाती जोतीराम सोलनकरआगळगाव01/04/20018390241811
7 सहदेव बाबुराव गडदेआगळगाव01/06/19789765982913
8 शिवाजी दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19438806463826
9 हिम्मत राजाराम जाधवआगळगाव12/11/19927709309427
10 महादेव बाबुराव गडदेआगळगाव01/06/19789765982913
11 अमोल संजय जाधवआगळगाव27/03/20049765756910
12 शंकर दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19439545966419
13 श्रीरंग किसन मानेआगळगाव22/09/19609075988211
14 द्रौपदी धोंडीराम मानेआगळगाव01/01/19459970677698
15 प्रथमेश कुंडलिक मानेआगळगाव29/10/20029011261474
16 लक्ष्मण पांडुरंग पाटीलआगळगाव01/01/19459158612822
17 निवृत्ती राजाराम पाटीलआगळगाव04/03/1965 
18 रमेश पांडुरंग पाटीलआगळगाव01/06/19659096031620
19 भागीरथी शिवराम पाटीलआगळगाव15/09/19409637702421
20 दिनेश राजेंद्र पाटीलआगळगाव03/02/20059766044642
21 आनंदा मारुती कांबळेआगळगाव26/02/19589146643246
22 शिवाजी महादेव बाबरआगळगाव04/07/19559673283162
23 सुशिला शिवाजी बाबरआगळगाव01/05/19659673283162
24 दादासो संजय कोडगआगळगाव01/01/20019764910549
25 प्रकाश जगन्नाथ कोडगआगळगाव01/01/1954 
26 विशाखा शहाजी जानकरआगळगाव19/09/1999 
27 उल्हासी भिमराव देशमुखआगळगाव01/06/19759970089479
28 हर्षदा रमेश पाटीलआगळगाव20/02/20119730883900
29 समृध्दी संतोष पाटीलआगळगाव10/08/20139730883900
30 सदाशिव ज्ञानु जानकरआगळगाव- 
31 चंद्रकांत राजाराम पाटीलआगळगाव21/08/20039011174330
32 परसु मारुती गंगणेआगळगाव01/06/19797744064544
33 शितल वसंत निकमआगळगाव06/12/19919766046162
34 अशोक रामराव निकमआगळगाव01/06/19639665721955
35 रामराव ज्ञानु निकमआगळगाव01/06/19369665721955
36 दिपक भानुदास चंदनशिवेआगळगाव01/06/19707219508478
37 कृष्णाबाई ज्ञानु जाधवआगळगाव01/01/19479096943580
38 पांडुरंग आप्पा चव्हाणआगळगाव01/06/19497410127299
39 वैभव कैलास जाधवआगळगाव10/06/19999890644277
40 दत्ता रंगराव राऊतआगळगाव09/05/19879158729863
41 मुक्ताबाई लक्ष्मण मानेआगळगाव01/01/19207447558603
42 वसंत जोती निकमआगळगाव01/06/19627507244725
43 नामदेव भुजिंगा जानकरआगळगाव01/04/19609604653642
44 अमृता नितिन जाधवआगळगाव18/03/20169561787798
45 पुतळाबाई दत्तु जाधवआगळगाव01/06/19528806811718
46 प्रविण राजाराम पाटीलआगळगाव15/05/19938698238081
47 सुनिता चंद्रकांत जगनाडेआगळगाव15/02/19729545853704
48 जमुना जगन्नाथ सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19467387172146
49 आकाश भिमराव रास्तेआगळगाव01/01/19849730273088
50 तुकाराम रामचंद्र गुरवआगळगाव12/11/19827507017126
51 चंद्रकांत महादेव जगनाडेआगळगाव01/06/19659545853704
52 हणमंत चंद्रकांत रास्तेआगळगाव05/11/20029860080351
53 लक्ष्मी भिमराव पाटीलआगळगाव15/07/19459975274560
54 भिमराव रामु पाटीलआगळगाव01/01/19419975274560
55 उज्वला शंकर मानेआगळगाव01/06/19759730271040
56 बाळाबाई बाळासो यादवआगळगाव01/06/19427875493281
57 अंकुश कृष्णा पवारआगळगाव01/06/19669764634331
58 गोरख पाटील उषाआगळगाव01/06/19639730677494
59 निवृत्ती बापु रास्तेआगळगाव01/06/19518007204883
60 मुक्ताबाई तुकाराम काशीदआगळगाव-7875493281
61 संजय वसंत पाटीलआगळगाव01/06/19779011174345
62 विशाल दत्तात्रय बाबरआगळगाव02/09/19898600249304
63 श्रेयस उमेश पाटीलआगळगाव26/06/20158407952756
64 छायाताई विष्णु शेंबडेआगळगाव09/10/19849766702572
65 जगन्नाथ सुबराव सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19427387172146
66 शानाबाई महंमद खानआगळगाव01/06/19509503424469
67 शुभांगी उमेश पाटीलआगळगाव31/03/19938407955275
68 शालन हिंदुराव जाधवआगळगाव01/06/19829096115691
69 कल्पना दत्तात्रय बाबरआगळगाव10/11/19608600249304
70 दादासो पांडुरंग जाधवआगळगाव15/07/1958 
71 सचिन बाळु जाधवआगळगाव06/11/19939764328560
72 प्रसाद तुकाराम गुरवआगळगाव15/05/20057507017112
73 प्रदीप आप्पासो पाटीलआगळगाव01/06/19868806944929
74 अनिता चंद्रकांत रास्तेआगळगाव01/01/19839860080351
75 लता महादेव कदमआगळगाव01/01/19607770028675
76 वासंती धानाप्पा नकातेआगळगाव01/01/1940 
77 वत्सला गंगाराम जगनाडेआगळगाव01/01/1980 
78 लिंगा दत्तु सरगरआगळगाव01/06/19619975492363
79 दत्तात्रय आप्पा हुजरेआगळगाव01/01/19789860149465
80 कलाबाई मनोहर मानेआगळगाव01/01/1949 
81 अमोल बबन मानेआगळगाव02/03/1988 
82 फुलाताई धोंडीराम कदमआगळगाव06/05/19609637361799
83 महादेव ज्ञानु कदमआगळगाव01/06/1951 
84 शिवाजी सुबराव पाटीलआगळगाव06/03/19829096899208
85 दुल्हनबी हजरत तांबोळीआगळगाव01/06/19929561125780
86 मालन गुलाब तांबोळीआगळगाव-9096559217
87 इंदुबाई शिवाजी जाधवआगळगाव01/06/19807218196259
88 नबीलाल गैबी तांबोळीआगळगाव01/06/1976 
89 काशिनाथ शिवाजी जाधवआगळगाव01/01/19718806055039
90 कांता कुंडलिक गायकवाडआगळगाव01/01/19669637498912
91 सोमनाथ दत्तु गावडेआगळगाव29/05/2000 
92 प्रियांका सर्जेराव गायकवाडआगळगाव19/03/19939623987516
93 अजित रामचंद्र गायकवाडआगळगाव15/06/19889766191803
94 पृथ्वीराज दिलीप गावडेआगळगाव19/10/20009545475927
95 लक्ष्मीबाई सर्जेराव पाटोळेआगळगाव01/01/19677410105212
96 बापुसो निवृत्ती मानेआगळगाव-9970677698
97 काकासो राजाराम पाटीलआगळगाव08/03/19869145100763
98 शालन वसंत पाटीलआगळगाव01/01/19559967810094
99 आवडाबाई ज्ञानु पाटीलआगळगाव01/01/19307875287169
100 रखमाबाई पांडुरंग जाधवआगळगाव01/06/1935 
101 अशोक दत्तु पाटीलआगळगाव15/12/19828600974299
102 प्रसाद दिलीप मानेआगळगाव09/09/19919545286100
103 रामचंद्र हरी मानेआगळगाव01/01/19509096707294
104 स्वप्निल आबासो मानेआगळगाव17/08/19929594367736
105 अरुण महादेव पाटीलआगळगाव16/11/19919604519910
106 लताताई सुखदेव मानेआगळगाव01/07/19779527852369
107 सुखदेव बळवंत मानेआगळगाव01/06/19699527852369
108 तानाजी कृष्णा कांबळेआगळगाव03/09/19569168280743
109 विमलाबाई बिरा कट्टीकरआगळगाव01/06/19659765011074
110 कुसुम लक्ष्मी मानेआगळगाव01/01/19449765955986
111 यशवंत आण्णा जाधवआगळगाव14/04/19408390826619
112 चिंगु आप्पा शेंबडेआगळगाव01/01/19809960704743
113 हेरनाथ कुंडलिक बाबरआगळगाव22/09/20039765488602
114 महादेव भरमु कांबळेआगळगाव03/07/19917040935002
115 सुशिला सदाशिव मानेआगळगाव01/01/19459170395223
116 अंकुश वसंत जाधवआगळगाव01/01/19757798653112
117 राजकुमार भाऊसो मानेआगळगाव02/03/20109665001352
118 हणमंत माने धनंजयआगळगाव14/11/20079689519727
119 शिवाजी माने फुलाबाईआगळगाव01/01/19479689519727
120 प्रेमानंद संजय दुधाळआगरण धुळगाव10/10/2008 
121 मारुती तातोबा कोळीआगरण धुळगाव01/01/19509730725675
122 महादेवी बबन कुंभारआगरण धुळगाव01/01/1948 
123 विक्रम सुनिल तेरदाळेआगरण धुळगाव10/07/19948600313914
124 कविता बबन कुंभारआगरण धुळगाव07/01/2000 
125 अदित्य प्रकाश शिपूरेआगरण धुळगाव18/06/20109860549667
126 साहिल काशिनाथ कुंभारआगरण धुळगाव14/05/2014 
127 अमित भानुदास कुंभारआगरण धुळगाव17/11/19929860025581
128 संजय आप्पासाहेब कुंभारआगरण धुळगाव14/09/1999 
129 विनोद सुनिल तेरदाळेआगरण धुळगाव-9975932625
130 रोशन बुद्धम जगतापआगरण धुळगाव05/05/20017391814774
131 ज्ञानोबा गणपती मानेआगरण धुळगाव01/06/19418007550069
132 संजय बाळासो नाईकआगरण धुळगाव14/10/19989970244940
133 शामराव बाळकृष्ण भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19597028774493
134 सुधीर भानुदास कनपआगरण धुळगाव26/06/20019096366411
135 गणेश विलास भोसलेआगरण धुळगाव- 
136 हणमंत भिमराव भोसलेआगरण धुळगाव08/07/19957028398995
137 आनंद पांडुरंग भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19509673885350
138 सुमित तोटीराम कुंभारआगरण धुळगाव27/06/20039860537690
139 रेश्मा कुमार शिंदेआगरण धुळगाव06/02/20027387923941
140 पुजा वसंत शेस्वरेआगरण धुळगाव01/01/19969767090766
141 राजेश दादासो चौगुलेआगरण धुळगाव01/06/1980 
142 सचिन सुऱ्याबा दुधाळआगरण धुळगाव01/01/19909823996895
143 चिंगूताई सदाशिव सूर्यवंशीआगरण धुळगाव01/06/19809765871299
144 सागर ईश्वरा कनपआगरण धुळगाव10/03/1990 
145 संजय बापू कनपआगरण धुळगाव01/06/1976 
146 नानुबाई शंकर चौगुलेआगरण धुळगाव01/06/1952 
147 रामचंद्र सैबू व्हन्नेआगरण धुळगाव01/01/19409823776026
148 सुनिता संभाजी शिरोळेआगरण धुळगाव10/12/19997757847712
149 ओंकार बाबासो नाईकआगरण धुळगाव28/11/20107709805969
150 योगिनी गणपती मानेआगरण धुळगाव19/05/20119561180692
151 आबा गोविंद हजारेआगरण धुळगाव01/01/1967 
152 विठ्ठल आबासो कनपआगरण धुळगाव06/03/20079145119630
153 विभावरी विष्णू पोतदारआगरण धुळगाव20/07/20107756897447
154 सुऱ्याबा सखाराम हजारेआगरण धुळगाव01/01/1963 
155 अरुण नामदेव कुंभारआगरण धुळगाव01/01/19769860785711
156 आण्णासाहेब ज्ञानू भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19329960874271
157 मनिषा तानाजी भोसलेआगरण धुळगाव05/08/19779730961795
158 अरविंद हरिबा हजारेआगरण धुळगाव01/06/19737387614091
159 शोभा राजेंद्र भोसलेआगरण धुळगाव01/06/19739096375708
160 वैशाली सचिन भोसलेआगरण धुळगाव10/05/19877559190067
161 ललिता तानाजी लोंढेआगरण धुळगाव01/01/1978 
162 आण्णासो गणपती भोसलेआगरण धुळगाव01/06/19537387582818
163 अतुल आप्पासो बाबरआगरण धुळगाव16/11/20029765261578
164 भारत नारायण भोसलेआगरण धुळगाव01/06/19667588361941
165 शिवाजी दिनकर खंडागळेआगरण धुळगाव13/06/19947875489025
166 सुभद्रा सज्जन पवारआगरण धुळगाव01/01/19597709264280
167 पृथ्वीराज सदाशिव कनपआगरण धुळगाव24/03/20129764610238
168 अजय रमेश काटकरआगरण धुळगाव29/09/19747387880889
169 ओंकार हणमंत जाधवआगरण धुळगाव10/01/20039561785176
170 संभाजी सिधु दुधाळआगरण धुळगाव01/01/19629822959738
171 विलास आण्णाप्पा चौगुलेआगरण धुळगाव01/06/19568805337306
172 शुभमसिंह संपतराव चव्हाणआगरण धुळगाव15/03/19977028570457
173 किरन शिवाजी चौगुलेआगरण धुळगाव23/06/20017507252126
174 किशोरी नारायण कुंभारआगरण धुळगाव30/07/19957038246216
175 सहदेव रावसाहेब दुधाळआगरण धुळगाव25/07/19959545732580
176 आबासो राजाराम चौगुलेआगरण धुळगाव01/01/1950 
177 जगन्नाथ आप्पासो सुतारआगरण धुळगाव01/01/1983 
178 नरेश महादेव जाधवआगरण धुळगाव04/03/1976 
179 भगवान धनवंत जाधवआगरण धुळगाव01/06/19549730224229
180 मारुती शिवाजी भोसलेआगरण धुळगाव30/10/19827387844279
181 सुजाता वसंत दुधाळआगरण धुळगाव01/01/20009096632743
182 दगडू लिंबाजी वाघमारेआगरण धुळगाव01/01/19418600258631
183 राजाराम विष्णू सुतारआगरण धुळगाव01/01/19369665981904
184 सौरभ भगवान कुंभारआगरण धुळगाव28/12/20039890627364
185 महेश गजानन भोसलेआगरण धुळगाव01/10/19948600706592
186 बबन ज्ञानू कुंभारआगरण धुळगाव01/06/19669960246403
187 दिपक श्रीकांत भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19859764204863
188 अनिल नामदेव हजारेआगरण धुळगाव22/05/19877350193133
189 anjana shivaji bhosaleआगरण धुळगाव05/03/1981 
190 अनिता बाळासो कुंभारआगरण धुळगाव01/01/19718600520259
191 महेश अप्पासाहेब पाटीलअलकूड एम26/09/19857757052855
192 मोहन बाळासाहेब पाटीलअलकूड एम01/06/19729403548458
193 सूर्यकांत सीताराम गुरवअलकूड एम01/06/19748308581991
194 दत्तू मारुती पाटीलअलकूड एम01/06/19599420680359
195 अप्पासाहेब आनंदराव पाटीलअलकूड एम01/06/19517558251185
196 तुकाराम दौलू पाटीलअलकूड एम01/01/19439860592308
197 मोहन दामोदर पाटीलअलकूड एम01/06/19759850950687
198 शिवाजी जगन्नाथ पवारअलकूड एम01/06/19709130592327
199 राजेंद्र प्रकाश रणधुमाळीअलकूड एम01/05/19837385543799
200 रोहन राजाराम मंडळेअलकूड एम19/06/20047767040493
201 प्रतीक मारुती पाटीलअलकूड एम01/01/2011 
202 मंगल प्रकाश आडकेअलकूड एम01/01/19708390887393
203 जोतिराम बाळासो पवारअलकूड एम- 
204 विलास हिंदुराव पाटीलअलकूड एम01/06/19667387085090
205 बबन सदाशिव मंडळेअलकूड एम01/01/19519665241052
206 यशवंत हिंदुराव पाटीलअलकूड एम01/06/19637387075090
207 राहुल गणपती सपकाळअलकूड एम27/04/19919689945466
208 विष्णू निवृत्ती पाटीलअलकूड एम01/06/19559637844865
209 शिवाजी परसराम पाटीलअलकूड एम01/06/1953 
210 साऊबाई बाळू पवारअलकूड एम01/06/19598698188065
211 विष्णू रामचंद्र पवारअलकूड एम01/01/19759604944683
212 कमल महादेव पाटीलअलकूड एम01/06/19559421049996
213 बबन शामराव पाटीलअलकूड एम01/06/19639420792454
214 निर्मला किरण पाटीलअलकूड एम01/06/19898275592714
215 आकाराम पांडुरंग पाटीलअलकूड एम-9527696415
216 नानासो संतू पाटीलअलकूड एम01/06/19467741004484
217 बाळासाहेब आनंदराव पाटीलअलकूड एम01/06/19438275029268
218 श्रीकांत मारुती पाटीलअलकूड एम09/09/19779404234535
219 अभिजित अनिल पाटीलअलकूड एम22/11/19938805831996
220 राजकुमार मारुती बेडकेअलकूड एम01/06/19669158079077
221 मंजुळाबाई हंबीरराव पाटीलअलकूड एम01/06/19617756005913
222 विमल गोविंद पाटीलअलकूड एम01/06/19509420680064
223 शारदा शंकर पवारअलकूड एम01/06/19739604944683
224 आक्काताई भीमराव patilअलकूड एम01/06/19489673769836
225 उषा नारायण पाटीलअलकूड एम16/10/19579158667739
226 वेदिका संजय मंडळेअलकूड एम11/11/20097798953089
227 बाजीराव रघुनाथ पाटीलअलकूड एम01/01/19579404234503
228 सुप्रिया विशाल घोडकेअलकूड एम13/11/2011 
229 रंगराव तातोबा मंडळेअलकूड एम01/01/19517798953089
230 शंकर कृष्णा पाटीलअलकूड एम01/01/19489421103776
231 नंदकुमार संभाजी पाटीलअलकूड एम01/06/19767420938269
232 दत्तात्रय पांडुरंग पाटीलअलकूड एम01/06/19959689521314
233 जिनपाल कल्लापा ढबूअलकूड एम01/06/19419637301447
234 विनया बाळासो पाटीलअलकूड एम01/06/19809404287386
235 सतीश सोपं पाटीलअलकूड एम05/05/19779764666657
236 विष्णू पांडुरंग पाटीलअलकूड एम01/06/19319404309482
237 गणपती सदाशिव सपकाळअलकूड एम01/01/19507083636857
238 शंकर रामचंद्र पवारअलकूड एम01/06/19709604944683
239 वैभव चंद्रकांत पाटीलअलकूड एम06/01/20119527696415
240 पार्थ पांडुरंग मंडळेअलकूड एम02/08/20089637955411
241 काशिनाथ तातोबा मंडळेअलकूड एम01/01/19369404835492
242 साक्रुबाई भीमराव पाटीलअलकूड एम-8275376751
243 हणमंत जगन्नाथ ओलेकरअलकूड एस01/01/19938600314286
244 शहाजी यशवंतराव ओलेकरअलकूड एस01/01/19689637531162
245 मंगल जगन्नाथ ओलेकरअलकूड एस01/01/19928600316286
246 बापू भीमराव पाटीलअलकूड एस06/04/19889766811062
247 समाधान रामचंद्र पाटीलअलकूड एस13/11/19927350984652
248 प्रवीण बाजीराव चौगुलेअलकूड एस17/02/20009503711149
249 लक्ष्मण प्रकाश जानकरअलकूड एस29/05/19908806398015
250 दीक्षा गौतम बनसोडेअलकूड एस15/08/20058554819501
251 राजाक्का ज्ञानू एडकेअलकूड एस01/01/19609637672923
252 शकुंतला रामदास गोरडअलकूड एस01/01/19708698039053
253 धनाजी तुकाराम पारेकरअलकूड एस01/01/19779673425216
254 किसन रामचंद्र पाटीलअलकूड एस01/06/19867798962920
255 तुकाराम रामदास गोरडअलकूड एस24/10/19919822911634
256 चंद्रभागा विलास पाटीलअलकूड एस01/01/19689172748784
257 गौरव नवनाथ कांबळेअलकूड एस03/04/20129960456916
258 शंकर गिरमल नाईकअलकूड एस01/01/19499158815708
259 तातोबा परशु शिंदेअलकूड एस-9167760846
260 सीमा जयवंत शिंदेअलकूड एस01/01/19797741976038
261 प्रदीप चंदर कोळीअलकूड एस29/12/19868600410114
262 मोहन बाळू कांबळेअलकूड एस01/06/19679168940475
263 संजीवनी हरिशन्द्र ओलेकरअलकूड एस01/01/19919545435023
264 भगवान शिवाजी पाटीलअलकूड एस18/08/19868552021901
265 चंदर कृष्णा मानेअलकूड एस01/01/19457030757992
266 शुभम संभाजी पाटीलअलकूड एस25/04/20009923428761
267 परशुराम भाऊ जानकरअलकूड एस01/01/19408806633989
268 आप्पा हरिबा वाघमोडेअलकूड एस01/01/19689923781851
269 धोंडिबा लक्ष्मण व्हनमुनेअलकूड एस01/01/19538698891781
270 राऊ धोंडी दुधाळअलकूड एस01/01/19479637504276
271 नीलाबाई नामदेव यमगरअलकूड एस01/01/19488698217519
272 ललिता आनंदा देवकतेअलकूड एस24/12/19759765982936
273 अस्मिता हणमंत नाईकअलकूड एस29/09/20079158824651
274 साहेबराव बाबुराव गोरडअलकूड एस01/01/19679049054626
275 ज्ञानदेव तायाप्पा पाखरेअलकूड एस01/06/19769049950315
276 हैबती दादा चोरमुलेअलकूड एस01/01/19437387246675
277 रावसाहेब धोंडिबा करेअलकूड एस01/06/19759561251513
278 दादासो भागाप्पा गोरडअलकूड एस01/01/19569764840484
279 शंकर नाईक नाईकअलकूड एस-9545583634
280 चंद्रजीत विलास ओलेकरअलकूड एस19/07/19797507865636
281 रावसाहेब भगवंत गोरडअलकूड एस01/01/1943 
282 मीना राजू यादवअलकूड एस01/01/19808007107054
283 शारदा गोपाळ गोरडअलकूड एस01/01/1966 
284 प्रतीक अशोक गोरडअलकूड एस23/10/20057218970325
285 सुमाताई विठ्ठल खामकरअलकूड एस10/11/19878600914385
286 सुशीला राजाराम वाघमोडेअलकूड एस01/01/19497028398935
287 आकूबाई विठोबा गोरडअलकूड एस01/01/19489503802835
288 पांडुरंग भीमराव गोरडअलकूड एस14/06/1981 
289 आदित्य मल्हारी पवारअलकूड एस01/06/20059970256501
290 वैभव महादेव गोरडअलकूड एस19/03/19988828143048
291 सचिन आण्णा देगावअलकूड एस01/01/19819665496081
292 बापू रामचंद्र सरगरअलकूड एस14/03/1961 
293 बिरदेव नामदेव गोरडअलकूड एस24/02/19777507624050
294 गणपती पांडुरंग चोरमुलेअलकूड एस01/03/19537028563625
295 प्रियांका अशोक गोरडअलकूड एस29/11/20017218970325
296 पूजा विठ्ठल सूर्यवंशीआरेवाडी15/09/20009764078764
297 रघुनाथ राजाराम जाधवआरेवाडी01/06/19799673645288
298 किसन राजाराम जाधवआरेवाडी01/01/19669158256473
299 पोपट नारायण बाबरआरेवाडी01/06/19619763490742
300 आप्पासो सीताराम कोळेकरआरेवाडी01/01/19729764325599
301 दीपक पांडुरंग बाबरआरेवाडी-9175994545
302 रामा कृष्ण बाबरआरेवाडी01/06/1945 
303 सुरेश नारायण गदादरेआरेवाडी01/01/19859920962031
304 मायाप्पा भगवान धायगुडेआरेवाडी22/07/20089637207073
305 कांताबाई पांडुरंग लोखंडेआरेवाडी01/06/1951 
306 शामराव भीमराव कोळेकरआरेवाडी01/06/19469765575019
307 सावंत विठोबा चव्हाणआरेवाडी01/06/19558390991697
308 बिरू भानुदास कोळेकरआरेवाडी01/06/19509049501103
309 दत्ता हरिबा कोळेकरआरेवाडी06/06/19989767042962
310 किसन चंद्रकांत कोळेकरआरेवाडी01/06/19898805747820
311 शामराव लक्समन केंगारआरेवाडी01/06/19519765982984
312 काशिलिंग बिरू कोळेकरआरेवाडी01/06/19828806811765
313 हरी नामदेव कोळेकरआरेवाडी01/06/19679145677128
314 सिंधू हरिबा कोळेकरआरेवाडी01/06/19709890577568
315 विकास किसन कोळेकरआरेवाडी23/04/19889158711351
316 पूजा मलहरी ठोंबरेआरेवाडी15/06/20017798117259
317 शहाजी दौला कोळेकरआरेवाडी01/06/19668411033477
318 बापू भगवान कोळेकरआरेवाडी01/01/19599765261417
319 मंगल चंदर कोळेकरआरेवाडी01/06/19999096524669
320 संजीवनी सिद्धू कोळेकरआरेवाडी15/04/20179823897592
321 सुनीता विठ्ठल कोळेकरआरेवाडी01/06/19809545572068
322 गंगुबाई राजाराम कोळेकरआरेवाडी01/06/19389545572068
323 अनिता बाळासाहेब कोळेकरआरेवाडी01/06/19819637669216
324 संस्कृती संतोष बाबरआरेवाडी16/11/20099421224837
325 विकास नाना कोळेकरआरेवाडी24/03/19959503204604
326 संगीता महादेव कोळेकरआरेवाडी-9637129636
327 बाळासाहेब आप्पा कोळेकरआरेवाडी07/01/19709637669216
328 वंदना पंडित बाबरआरेवाडी16/01/19817709866467
329 पंडित नामदेव बाबरआरेवाडी01/01/19497709866467
330 अशोक ज्ञानू कोळेकरआरेवाडी21/01/19829545433817
331 तानाजी कृष्णा केंगारआरेवाडी01/01/19667798868230
332 हरी रामचंद्र चव्हाणआरेवाडी01/06/19627769817192
333 LAXMAN हरिबा कोळेकरआरेवाडी01/06/19467030440574
334 गीतांजली विठ्ठल कोळेकरआरेवाडी13/04/20049049512166
335 विद्या कैलास दुधाळआरेवाडी01/06/1987 
336 रुपाली अरविंद कोळेकरआरेवाडी02/03/19917798170799
337 नकुशा पांडुरंग कोळेकरआरेवाडी01/06/19859673611021
338 श्रुष्टी शामराव कोळेकरआरेवाडी05/09/20149764414793
339 अशोक गोविंद कोळेकरआरेवाडी01/06/19789860668504
340 तानाजी बाबू सोलंकरआरेवाडी01/06/19619920831519
341 सोपान पांडुरंग कोळेकरआरेवाडी01/06/19799673611021
342 बिरू धोंडीराम कोळेकरआरेवाडी07/07/19919096146642
343 नंदकुमार तुकाराम कोळेकरआरेवाडी01/01/19877875037028
344 शनाबाई नारायण गडदरेआरेवाडी01/01/19637030424936
345 रुचिरा श्रीकांत बाबरआरेवाडी10/11/20049923578171
346 सीताबाई ईश्वर कोळेकरआरेवाडी01/06/19799765920795
347 गौरी बिरदेव कोळेकरआरेवाडी15/02/20167721014202
348 वंदना धोंडीराम कोळेकरआरेवाडी01/01/19879096146642
349 संपतराव चंद्र बाबरआरेवाडी01/01/19579545852947
350 वसंत पांडुरंग बाबरआरेवाडी01/01/19519765472151
351 मीनाताई लक्समन बाबरआरेवाडी01/01/19799637917978
352 तानाजी राजाराम जाधवआरेवाडी01/06/19769673023806
353 जनाबाई आबासो बाबरआरेवाडी01/01/19729637434161
354 प्रह्लाद चंद्र बाबरआरेवाडी01/01/19539421184337
355 महादेव आकाराम पवारआरेवाडी01/06/19468007838201
356 शंकर ज्ञानू बाबरआरेवाडी01/01/19427507589863
357 तेजस्विनी विजय बाबरआरेवाडी01/05/20097507589863
358 सुखदेव शहाजी कोडगीआरेवाडी01/07/19909158831501
359 पिंका जगन्नाथ चव्हाणआरेवाडी05/03/19749049463298
360 आदिती वसंत कोळेकरआरेवाडी20/07/20159764802470
361 सुनील किसन कोळेकरआरेवाडी14/12/19948007201487
362 शहाजी विठ्ठल चव्हाणआरेवाडी03/09/19688806920498
363 आर्यन भगवान कोळेकरआरेवाडी24/07/20139766703013
364 आदित्य संभाजी कोळेकरआरेवाडी20/07/20128698102010
365 काशिलिंग आण्णासो कोळेकरआरेवाडी01/01/1981 
366 विनोद संभाजी चव्हाणआरेवाडी01/01/19897758027255
367 जगन्नाथ दादू चव्हाणआरेवाडी24/10/19709049463298
368 तुकाराम मिता कोळेकरआरेवाडी01/06/1953 
369 विठ्ठल यशवंत क्षिरसागरबनेवाडी01/06/19659158866523
370 तुकाराम धोंडी माळीबनेवाडी01/06/19479657808871
371 संजय शिवाजी जगतापबनेवाडी01/06/19729665334335
372 नितीश सुरेश जगतापबनेवाडी27/08/19939158474707
373 अरविंद ईश्वरा जगतापबनेवाडी01/06/19719960325770
374 सुवर्णा ओकार जगतापबनेवाडी04/12/19809960325770
375 सिद्धेश्वर पांडुरंग माळीबनेवाडी05/02/1995989035130
376 जालिंदर श्रीपती जगतापबनेवाडी01/06/19548007421332
377 चंद्रकांत आनंदराव जगतापबनेवाडी27/09/19789975512529
378 बापू आबा तोरसेबनेवाडी01/06/19408007106939
379 सुबद्रा दौलू मानेबनेवाडी01/06/19708600573992
380 जोतीराम नारायण तोरसेबनेवाडी02/06/19879637966330
381 संजय कृष्णा जगतापबनेवाडी01/06/19768412816632
382 दिनकर बाबुराव जगतापबनेवाडी01/06/19769011584586
383 संतोष महादेव जगतापबनेवाडी01/06/19909765266258
384 अंकुश शंकर तोरसेबनेवाडी01/06/19707741802145
385 जनाबाई महादेव जगतापबनेवाडी01/06/19669765266258
386 निखील संभाजी डुबुलेबनेवाडी02/08/1994 
387 अभिजित मारुती वायदंडेबनेवाडी11/07/20059975297413
388 अस्मिता तूळसिराम वावरेबनेवाडी01/06/20049561651055
389 शिवाजी बापू जगतापबनेवाडी01/06/19719764374753
390 लक्ष्मन मारूती जगतापबनेवाडी01/06/19709921442858
391 अमृता संजय जगतापबनेवाडी13/06/20079765266258
392 विठोबा सखाराम जगतापबनेवाडी01/01/19409766344373
393 अनिल काशिनाथ डुबुलेबनेवाडी04/12/19819673857540
394 संभाजी विठोबा माळीबनेवाडी01/06/19659766680549
395 वर्षा प्रल्हाद नायकवडीबनेवाडी01/05/19937219533218
396 रंगराव श्रीपती जगतापबनेवाडी01/06/19698408079066
397 भास्कर केरू हजारेबनेवाडी01/06/19719146470614
398 अक्षय रावसो जगतापबनेवाडी03/09/20017798872590
399 राजीव वसंत जगतापबनेवाडी25/06/19709096714248
400 कोमल बाबासाहेब शिंदेबनेवाडी14/07/1998738758433
401 शंकर आकाराम नाईकबनेवाडी15/05/19499637695781
402 आक्काताई आनंदराव जगतापबनेवाडी01/03/19458888520064
403 बजरंग सुखदेव जगतापबनेवाडी02/06/19577350569579
404 बाळासो विठोबा पाचुंदेबनेवाडी01/06/19739158831648
405 दिनकर धोंडीराम जगतापबनेवाडी01/06/19687517028570
406 संजय शिवाजी मासाळबसाप्पाची वाडी02/08/19819637326586
407 लक्ष्मीबाई शिवाजी ओलेकरबसाप्पाची वाडी01/01/19479168471617
408 हंबीरराव शिवाजी ओलेकरबसाप्पाची वाडी14/03/1976 
409 मारुती टिपणा माळीबसाप्पाची वाडी01/06/19739040950631
410 बाबासाहेब किसान हाक्केबसाप्पाची वाडी-9765253925
411 गणेश शंकर वाघमोडेबसाप्पाची वाडी01/01/19899975850295
412 स्मिता बाळासो जानकरबसाप्पाची वाडी01/06/19929765502879
413 महेश जोतिराम माळीबसाप्पाची वाडी29/12/20079730221274
414 शिवाजी शंकर माळीबसाप्पाची वाडी17/05/19989970347041
415 बनुताई शंकर वाघमोडेबसाप्पाची वाडी21/09/19969730917930
416 संजय शिवाजी मसालाबसाप्पाची वाडी02/08/19819637326586
417 सविता सुभाष मालीबसाप्पाची वाडी01/10/19999764082790
418 सविता सुरेश कोळेकरबसाप्पाची वाडी-9172682882
419 गजानन ज्ञानोबा ओलेकरबसाप्पाची वाडी01/01/19608600521924
420 इंदुताई तानाजी कोळेकरबसाप्पाची वाडी01/01/19819689194132
421 लतिका निवृत्ती गड्डेबसाप्पाची वाडी01/01/19739011395820
422 विठ्ठल शंकर मालीबसाप्पाची वाडी29/10/19799730635262
423 दत्तू रामा मानेबसाप्पाची वाडी01/01/19609860225222
424 शिवाजी रामा मालीबसाप्पाची वाडी01/06/19659765642742
425 आण्णासो विठोबा शिंदेबसाप्पाची वाडी01/01/19569049213896
426 बिरदेव कुंडलिक अलंकारबसाप्पाची वाडी01/01/19569665517410
427 किरण शंकर मालीबसाप्पाची वाडी16/04/20019970347041
428 लक्समि दिलीप गोयंकरबसाप्पाची वाडी-7262006930
429 बाळासो महादेव मालीबसाप्पाची वाडी02/09/19769923327746
430 समाधान गणपती गोयंकरबसाप्पाची वाडी21/01/1999 
431 विनायक लक्समन चव्हाणबसाप्पाची वाडी- 
432 विमल गोपाळ शिंदेबसाप्पाची वाडी01/01/1975 
433 आप्पासो मानद सोलकरबसाप्पाची वाडी01/01/19859764345385
434 भारत सूर्याबा गोयंकरबसाप्पाची वाडी- 
435 दिव्या आपसो कोळेकरबसाप्पाची वाडी- 
436 संदीप तानाजी कोळेकरबसाप्पाची वाडी01/01/1999 
437 पांडुरंग शिवाजी कोळेकरबसाप्पाची वाडी01/01/1956 
438 संगीत ki लोखण्डेबसाप्पाची वाडी- 
439 जंगगनाथ शंकर लोखण्डेबसाप्पाची वाडी- 
440 नारायण जनार्धन पाटीलबोरगाव20/10/19827387379588
441 mahesh mahadev वालेबोरगाव31/05/19848806634608
442 सतीश तुकाराम पाटीलबोरगाव01/06/19749766897284
443 बाबासो तुकाराम पाटीलबोरगाव01/06/19719766897284
444 सोनाली बाबुराव पाटीलबोरगाव18/07/19939096677793
445 लक्ष्मी LAXMAN पाटीलबोरगाव01/06/19719730958992
446 रंगुताई लक्समन पाटीलबोरगाव01/01/19659860050137
447 स्वाती चंद्रकांत पाटीलबोरगाव01/07/19809404233035
448 विमल बबन देशमुखबोरगाव01/06/19579766462838
449 किसान शिवाजी पाटीलबोरगाव- 
450 सुरेखा शहाजी पाटीलबोरगाव28/11/19789172682982
451 MANGAL सुभाष पाटीलबोरगाव01/06/19648600495477
452 इम्रान बालेचंद मणेरबोरगाव28/07/19959665467885
453 तानाजी शहाजी पाटीलबोरगाव15/04/19849172682982
454 प्रकाश सदाशिव मानेबोरगाव01/06/19619860095970
455 विशाल बाळासाहेब पाटीलबोरगाव26/06/19879922100554
456 विनोद बाळासाहेब पाटीलबोरगाव12/10/19899922100554
457 स्वरूप गोरखनाथ कुंभारबोरगाव11/05/19999890060550
458 तानाजी केशव पाटीलबोरगाव01/01/19709503522530
459 बायका पोपट चौगुलेबोरगाव01/01/19667218658297
460 रामचंद्र दादू पाटीलबोरगाव02/06/19539730576179
461 अशोक कृष्ण कार्वेकरबोरगाव01/06/19779975783392
462 दत्तात्रय विष्णू पाटीलबोरगाव25/01/19428698483050
463 दिलीप माणिक काळेबोरगाव17/09/20029730700250
464 राजश्री MANIK काळेबोरगाव01/06/19769730700250
465 सोनाबाई गानू शिंदेबोरगाव01/01/1948 
466 राहुल राजाराम पाटीलबोरगाव17/06/19959766470098
467 शहाजी केशव पाटीलबोरगाव01/06/19518669835966
468 बाळासो शंकर पाटीलबोरगाव01/01/19709657962563
469 साहिल दत्तात्रय पाटीलबोरगाव01/01/20119921403661
470 मिथुन गणपती पाटीलबोरगाव27/07/1993 
471 विमल जगगनाथ नाईकबोरगाव01/01/1971 
472 ओंकार माणिक पवारबोरगाव21/09/2005 
473 सचिन शंकर पवारबोरगाव14/04/19947721057509
474 प्रफ्फुल मानसिंग मानेबोरगाव14/05/19959561031126
475 भागाबाई एकनाथ मानेबोरगाव01/06/1941 
476 सदाशिव तुकाराम मानेबोरगाव01/06/19369860095970
477 शुभम नेताजी पाटीलबोरगाव15/06/20079730554689
478 सुवर्ण शंकर शिंदेबोरगाव02/05/19797057783617
479 पार्वती शंकर शिंदेबोरगाव23/03/19547057783617
480 रावसाहेब राजाराम चौगुलेबोरगाव20/06/19859623548105
481 रावसाहेब शहाजी चौगुलेबोरगाव01/06/19879011184052
482 रोहन संजय सनदीबोरगाव12/10/20079665217522
483 वसंत भानुदास पाटीलबोरगाव01/01/19478600587604
484 सीताबाई परशराम चंदनवालेबोरगाव24/12/19989822897369
485 यशवंत सखाराम कोळीबोरगाव15/02/1944 
486 प्रथमेश संदीप पाटीलबोरगाव31/10/20049860402311
487 सृष्टी संताजी मानेबोरगाव19/09/20147709578545
488 माणिक एकनाथ काळेबोरगाव01/01/19769730700250
489 अमित रामचंद्र पाटीलबोरगाव18/12/19898698778872
490 अमृतेश रमेश पाटीलबोरगाव-9890899010
491 रुपाली मारुती पाटीलबोरगाव09/07/19848698483050
492 राजवर्धन संतोष पाटीलबोरगाव03/11/20059766337019
493 संतोष लक्समन पाटीलबोरगाव28/09/19988308272173
494 आंनदराव एकनाथ पाटीलबोरगाव01/06/19637218190455
495 संदीप माणिक काळेबोरगाव03/01/20009730700250
496 धोंडीराम पांडुरंग नलवडेबोरगाव01/06/19329822876384
497 सुवर्ण बाळासो शिंदेबोरगाव01/06/19669665007293
498 नेताजी सोपान नलवडेबोरगाव01/06/19419096121673
499 महादेव लक्समन मानेबोरगाव01/06/19669545317135
500 संभाजी धोंडीराम पाटीलबोरगाव01/06/19547875489199
501 वैष्णवी जालिंदर शिंदेबोरगाव06/05/20058805614156
502 पांडुरंग ड्नयनु पाटीलबोरगाव01/06/19349766462838
503 सुनील शिवाजी मानेबोरगाव31/07/20027507851706
504 बाबुराव महादेव मानेबोरगाव01/06/19469766338140
505 मंथन आनंद वालेबोरगाव14/03/20067319712080
506 रावसाहेब जनार्धन पाटीलबोरगाव01/01/19509766471323
507 गौतमी लक्समन मानेबोरगाव27/09/19909975146811
508 वसंत विठ्ठल पाटीलबोरगाव01/06/19639561181069
509 राधिका लक्समन मानेबोरगाव17/10/19979975146811
510 वैशाली संभाजी चौगुलेबोरगाव01/01/1991 
511 सागर संभाजी चौगुलेबोरगाव03/08/1993 
512 राजाराम भगवान खांडेकरबोरगाव01/01/19469975617908
513 आनंदराव पांडुरंग साळुंखेबोरगाव03/07/19478600965575
514 बाळासो शिवाजी पाटीलबोरगाव01/06/19559172023692
515 मारुती पांडुरंग साळुंखेबोरगाव01/06/1957 
516 अशोक यशवंत खांडेकरबोरगाव01/09/19869665598864
517 धनपाल बाळासो खांडेकरबोरगाव14/07/20119503484791
518 दत्तात्रय बबन पुजारीबोरगाव19/01/19938600409602
519 विष्णू दादू वाघमारेबोरगाव-7588393836
520 दादासाहेब आबा ग पाटीलबोरगाव-9561339593
521 अंकुश रामचंद्र सूर्यवंशीबोरगाव01/06/1952 
522 पूनम दादासाहेब पाटीलबोरगाव-9766143442
523 ऋषिकेश मधुकर पाटीलबोरगाव15/10/20019561339591
524 विठ्ठल बाबू सूर्यवंशीबोरगाव20/06/19829503427943
525 विजय जगन्नाथ पाटीलबोरगाव- 
526 रघुनाथ सोपान पाटीलबोरगाव-9552185998
527 निवृत्ती शंकर पाटीलबोरगाव01/06/19478600264716
528 चंद्रकांत महादेव पाटीलबोरगाव08/08/19877038736018
529 संपतराव सोपान पाटीलबोरगाव01/06/1965 
530 उद्धव तुकाराम पाटीलबोरगाव11/02/19908806739835
531 हौसाबाई विष्णू पाटीलबोरगाव01/06/19350070216475
532 राजाराम धोंडी पाटीलबोरगाव01/06/19469975161540
533 भगवान जगन्नाथ शिंदेबोरगाव01/12/19497028816407
534 दत्तात्रय धोंडीराम पाटीलबोरगाव01/06/19749975489168
535 सुखदेव गणपती पाटीलबोरगाव01/06/19627028816407
536 सुनीता दिलीप पाटीलबोरगाव01/06/19729975185730
537 सुवर्णा कृष्णा शिंदेबोरगाव05/07/19777387509912
538 महेश ज्ञानदेव पाटीलबोरगाव03/01/19979730574016
539 शकुंतला राजाराम पाटीलबोरगाव10/06/19799172270631
540 रामचंद्र भाऊ डोंगरेबोरगाव01/06/19569922941777
541 तुकाराम मारुती पाटीलबोरगाव11/03/19837758834910
542 परशुराम जोतिराम साळुंखेबोरगाव01/01/19678600912310
543 रेखा विठ्ठल मानेबोरगाव27/07/19849867808814
544 रामचंद्र जगन्नाथ लवटेचोरोची01/01/1963 
545 मनीषा जगन्नाथ यमगरचोरोची01/06/19879503807945
546 समीक्षा विनोद वाघमारेचोरोची25/07/20118007870853
547 रमेश निवृत्ती यमगरचोरोची01/01/19749145677150
548 विनोद तानाजी वाघमारेचोरोची01/01/19868007870253
549 ज्ञानेश्वरी सुरेश भोसलेचोरोची30/07/20099561381930
550 रंभाजी मारुती यमगरचोरोची01/06/1989 
551 बापू चंदर यमगरचोरोची20/10/19839637635892
552 विजय काका यमगरचोरोची15/02/19948007523327
553 काका बाबा यमगरचोरोची01/01/19518007523327
554 भाऊसो कृष्णा यमगरचोरोची01/01/19618698774925
555 इंदाबाई आनंदा हाक्केचोरोची01/06/19719637017934
556 राहुल उत्तम हाक्केचोरोची10/09/19989766750961
557 शैलेश आबा साबळेचोरोची15/04/19779730392332
558 समर्थ शिवाजी यमगरचोरोची19/11/20139145677150
559 शोभा निवृत्ती जवंजाळचोरोची25/10/19768390336341
560 माणिक निवृत्ती जवंजाळचोरोची01/06/19689923449168
561 कमल माणिक मस्केचोरोची01/01/19889764797228
562 शिवाजी ज्ञानू यमगरचोरोची01/06/1962 
563 बाबू जोती मरगळेचुडेखिंडी-7350142516
564 मकू आण्णाप्पा पाटीलचुडेखिंडी01/06/19729673824870
565 सुबराव नामदेव भूसनरचुडेखिंडी11/01/19437218945822
566 जखूबाई लक्ष्मण भूसनरचुडेखिंडी11/12/19979764438856
567 केशव रतन हेगडेचुडेखिंडी15/02/19927058938396
568 विजय रामचंद्र भूसनरचुडेखिंडी07/06/19879823335664
569 वैभव दादासो कर्वेचुडेखिंडी01/01/2006 
570 शामराव शंकर पाटीलचुडेखिंडी01/01/19837420064927
571 शारदा मारुती पाटीलचुडेखिंडी01/06/1997 
572 दादासाहेब बाळू भंडेचुडेखिंडी16/11/19988007873266
573 उल्लास राजाराम शितोळेचुडेखिंडी-9673658994
574 दगडू हरिबा भंडेचुडेखिंडी01/06/19709767038856
575 लिंगाप्पा अंबाजी पाटीलचुडेखिंडी01/06/1979 
576 रुक्मिणी विठोबा कर्वेचुडेखिंडी01/04/19558807201735
577 कमळाबाई हरिबा भंडेचुडेखिंडी01/06/19469527856284
578 शिल्पा भारत केंगारचुडेखिंडी-7387384843
579 वर्षा भारत केंगारचुडेखिंडी-7387384843
580 सविता नामदेव लोखंडेचुडेखिंडी22/05/20028007919392
581 नामदेव बाबू लोखंडेचुडेखिंडी01/01/19968007919392
582 मदन आण्णासो भंडेचुडेखिंडी01/01/20058007993899
583 सोनाबाई सुबराव भूसनरचुडेखिंडी11/01/19717218945822
584 हिराबाई ईश्वर सरगरचुडेखिंडी01/11/19527218945222
585 संगिता साधू पाटीलचुडेखिंडी- 
586 अमृता अंकुश व्हरगरचुडेखिंडी09/12/20087066988105
587 धोंडीबाई हणमंत भूसनरचुडेखिंडी-7875491629
588 रोहित ध्रुवा माळीदेशिंग14/04/19969665947932
589 उमेश बाबासो पाटीलदेशिंग13/08/19879096666529
590 सतीश शिवाजी चव्हाणदेशिंग01/06/19759168941243
591 संध्या सतीश चव्हाणदेशिंग01/06/19859168941243
592 माया रावसो इंगळेदेशिंग01/06/19559960719844
593 रामचंद्र नामदेव अवसरेदेशिंग01/03/19447028815811
594 सुनील विलास जाधवदेशिंग25/12/19799096725858
595 सुदिक्षा दशरथ वावरेदेशिंग18/08/20059960260433
596 मिलिंद राजशेखर भाटदेशिंग07/12/19987756903130
597 विजय अनिल भाटदेशिंग22/04/19897028233432
598 शहाजी निवृत्ती वावरेदेशिंग21/10/19959730139559
599 मारुती धोंडीराम काशीददेशिंग01/06/19569561204631
600 गजानन सुबराव जगतापदेशिंग09/06/19689764647422
601 रोहित बाळासाहेब जगतापदेशिंग08/05/19909404452050
602 उद्धव पांडुरंग डुबुलेदेशिंग04/12/19879665243438
603 ऋषिकेश मारुती काशीददेशिंग01/06/19969890760401
604 आण्णासो जयवंत पाटीलदेशिंग01/06/19678806686725
605 राहुल कल्लाप्पा सायारदेशिंग21/08/20019860815321
606 सत्याप्पा भरमू वांडरेदेशिंग-9096672011
607 विठ्ठल सत्याप्पा वांडरेदेशिंग- 
608 पंडित तातोबा वाघमोडेदेशिंग01/01/19549970962714
609 अमोल लक्ष्मण दवंडेदेशिंग15/02/19809637253525
610 रंगुताई निवृत्ती डुबुलेदेशिंग01/06/19748412811078
611 महादेव भीमराव मानेदेशिंग01/06/1989 
612 आकाश बाबुराव सावंतदेशिंग01/01/20059075840938
613 विनोद शिवाजी सदामतेदेशिंग- 
614 शोभाताई नामदेव पांढरेदेशिंग01/06/1971 
615 अशोक कृष्णा मोरेदेशिंग01/06/19699730344799
616 संभाजी कुंडलिक कांबळेदेशिंग01/01/19667387632098
617 अर्जुन शंकर ताटेदेशिंग19/01/19809764610248
618 बाळासो सिदगोंडा पाटीलदेशिंग01/06/19528483991930
619 अंजुताई रामचंद्र जगतापदेशिंग01/06/19797350889403
620 अनिकेत प्रमोद कोळीदेशिंग11/11/20029172683003
621 विष्णू शंकर वावरेदेशिंग01/06/19759850802285
622 ईश्वरा आण्णाप्पा वावरेदेशिंग01/06/19539561776842
623 अस्मिता श्रीकांत माळीदेशिंग10/05/20037875782654
624 रघुनाथ आप्पा तोडकरदेशिंग10/05/20038698221512
625 महादेव दत्तात्रय कलढोणेदेशिंग01/06/19617757855384
626 सदाशिव रघुनाथ तोडकरदेशिंग27/09/19748698221512
627 प्रशांत पिरगोंडा डोर्लीकरदेशिंग06/03/19779975110210
628 ज्ञानू तायप्पा वावरेदेशिंग-9767802395
629 मंगल रावसाहेब चव्हाणदेशिंग15/06/19779665058410
630 शंकर रामचंद्र इंगळेदेशिंग01/01/19569458474873
631 संचिता बाबासो कोरेदेशिंग18/12/20088698890076
632 गुंडा पतंगराव माळीदेशिंग01/06/19759822851386
633 स्नेहल सदाशिव डुबुलेदेशिंग30/04/19989890572123
634 अपूर्वा प्रकाश वावरेदेशिंग19/04/20119975448777
635 chandrashekhar yashwant kulkarniदेशिंग28/10/19779637734355
636 digambar dhondo joshiदेशिंग24/09/19629421129298
637 DROPADI VISHNU WAWAREदेशिंग25/03/19789665494536
638 Mayuri Nitin Upadhyeदेशिंग21/08/20049158474874
639 सोन्याबापू गुंडा सदामातेदेशिंग01/06/19648425953597
640 ऋषिकेश दशरथ वावरेदेशिंग10/10/2000 
641 मायाप्पा धोंडीराम वावरेदेशिंग01/01/19977387655237
642 प्रकाश गोविंद कोष्टीदेशिंग13/05/19579890747194
643 राणी मनोहर मानेदेशिंग03/08/19779665523539
644 सुरेश शंकर चंदनशिवेदेशिंग01/06/19619975384516
645 सुषमा मनोहर मानेदेशिंग01/06/19869665523539
646 तुकाराम अनंतराव पवारदेशिंग14/07/19909503663196
647 विशाल रामचंद्र चव्हाणदेशिंग15/10/19999096772265
648 शामराव पांडुरंग माळीदेशिंग01/06/19509657218675
649 कमल आप्पासो पाटीलदेशिंग01/06/19719423268154
650 आण्णासो राजाराम वावरेदेशिंग-8698681568
651 अनिकेत अजित दुधाळेदेशिंग24/11/20058698681568
652 महारुद्र शिवलिंग महाजनदेशिंग01/01/19399561181915
653 भीमराव रामू पुणेकरदेशिंग-7588361739
654 आण्णासो राजाराम वावरेदेशिंग- 
655 अनिकेत अजित दुधाळेदेशिंग24/11/2005 
656 अरुण कलगोंडा पाटीलदेशिंग16/10/19919766179890
657 सिद्धनाथ दत्तात्रय क्षीरसागरदेशिंग20/10/19969545468301
658 कमल आप्पासो पाटीलदेशिंग01/06/19719423268154
659 महारुद्र शिवलिंग महाजनदेशिंग01/01/1945 
660 गुलाब बाळासो काशीददेशिंग30/11/19809730139936
661 श्रेयस बाबुराव साळुंखेढालेवाडी23/08/2012 
662 सुवर्णा वसंत साळुंखेढालेवाडी01/01/1966 
663 तृप्ती माणिक चव्हाणढालेवाडी10/05/2014 
664 दादासो रामू जाधवढालेवाडी01/01/19488390300963
665 गौतम विठोबा आठवलेढालेवाडी01/01/19637517701819
666 सानिका दिलीप साळुंखेढालेवाडी01/01/2012 
667 बंडू सोपान साळुंखेढालेवाडी01/01/1970 
668 कमल पंडित गोंजारीढालेवाडी01/01/19288007551068
669 आर्या सुखदेव चव्हाणढालेवाडी25/08/20168551972061
670 आक्क्काताई रामचंद्र चव्हाणढालेवाडी01/01/19689673478002
671 नामदेव भाऊ वायदंडेढालेवाडी01/01/19459673967624
672 आनंदा कृष्णा मोरेढालेवाडी01/01/19737875024660
673 अनिकेत विठ्ठल वायदंडेढालेवाडी20/08/2008 
674 संजय मारुती आवळेढालेवाडी01/01/1956 
675 सविता हरिराम चव्हाणढालेवाडी15/02/19919545007417
676 तृप्ती तानाजी भोसलेढालेवाडी23/01/2011 
677 लक्ष्मी बाजीराव चव्हाणढालेवाडी01/01/19669049734837
678 सीताराम बळवंत साळुंखेढालेवाडी01/01/1946 
679 शिवाजी कृष्णा वायदंडेढालेवाडी01/01/1941 
680 आरोही विशाल देसाईढालेवाडी- 
681 पार्वती राजाराम चव्हाणढालेवाडी01/01/1946 
682 शालन दादासो जाधवढालेवाडी01/01/19539764114074
683 वर्षा भारत शिंदेढालगाव01/06/19778421250532
684 मारुती मनगु घागरेढालगाव03/01/20159545255443
685 महादेव चेंडू मायणेढालगाव01/06/19339923924758
686 सिंधुताई गणपती कारंडेढालगाव01/06/1946 
687 पूनम शामराव घागरेढालगाव16/05/20017083979415
688 रामचंद्र कृष्णां घागरेढालगाव01/01/19859764659893
689 अनिल पिराजी पाटीलढालगाव20/04/19908552017884
690 भाऊसाहेब रामा साबळेढालगाव08/07/19939096304703
691 शाळां रामा साबळेढालगाव01/01/19719096304703
692 नमुताई जनार्धन शिवशरणढालगाव01/01/19777709647290
693 रोहित सुरेश भिसेढालगाव18/02/20109637206982
694 श्रद्धा चंद्रकांत मायणेढालगाव21/05/20069168226667
695 अमर अशोक गोंजारेढालगाव15/05/19909595949335
696 शुभांगी साहेबराव झुरेढालगाव30/11/19889923715733
697 फिरोज रफिक मुजावरढालगाव26/08/19838600519882
698 चंद्रकांत रामचंद्र यलगारढालगाव02/04/19869545969398
699 जहीराबी राजअहंमद तांबोळीढालगाव01/06/19699372477172
700 अर्जुन लक्ष्मण कारंडेढालगाव07/04/20109923630657
701 आशाबाई बळवंत घोदेढालगाव01/06/19859172710017
702 विशाल दत्तू घागरेढालगाव15/08/19877066872611
703 ऋषिकेश महादेव मानेढालगाव27/09/20069960703759
704 रमेश दत्तू देसाईढालगाव01/06/19707410126873
705 अलका रावसो घागरेढालगाव01/06/19809423851560
706 ललिता सोपान सूर्यवंशीढालगाव01/06/19809730871293
707 अभिजित शामराव पुजारीढालगाव01/05/20028007201426
708 जालिंदर अप्पा घागरेढालगाव01/06/19917770082638
709 करिष्मा मारुती घागरेढालगाव03/02/19969890012654
710 मन्नूलाल गुंडा मणेरढालगाव01/06/19469673180668
711 राजेंद्र आप्पासो पाटीलढालगाव31/05/19649420453629
712 रामदास महादेव सुतारढालगाव12/06/19359730891044
713 भारत अप्पा शिंदेढालगाव27/07/19667018874749
714 मयुरी आनंदा ढोबळेढालगाव01/01/19998421118613
715 वैभव सुभाष खुटाळेढालगाव25/09/20079561679109
716 श्वेता उमेश चौगुलेढालगाव22/05/19989765475181
717 लक्ष्मि बाळासो झुरेढालगाव01/06/19598805339960
718 अनिकेत उमेश चौगुलेढालगाव07/07/20119765475181
719 लक्ष्मी संजय देसाईढालगाव01/01/19809551564134
720 राज धोंडीराम वाघमारेढालगाव15/06/19989049938192
721 जरीना अल्ली मणेरढालगाव01/06/19879766907802
722 रोहित किरण स्वामीढालगाव26/12/19888805870101
723 पंडितराव बळवंत झुरेढालगाव30/10/19868484954677
724 रोहित गजानन राऊतढालगाव27/12/19969579438631
725 सोनाली अनिल देसाईढालगाव20/09/19979765464539
726 विलास विठ्ठल हत्तीकरढालगाव01/06/19817744897457
727 छाया विलास वठारेढालगाव27/04/19588698046305
728 कुमार ईश्वर गोंजारेढालगाव01/06/1966 
729 राजाराम बसाप्पा कुंभारढालगाव13/02/19729527288003
730 बंडू बळवंत घोदेढालगाव01/06/19859923918394
731 सुलतान फत्तू शेखढालगाव01/06/19578551948589
732 कुंडलिक शंकर घोदेढालगाव01/06/19788806466947
733 तानाजी बापू सरगरढालगाव01/01/20047066276700
734 विशाल बापू सरगरढालगाव03/02/20057066276700
735 भगवान राऊ नाईकढालगाव01/01/19339960864089
736 इम्तियाज इस्माईल मुलाणीढालगाव17/03/19829860132895
737 सेसाबाई माणिक शिंदेढालगाव01/01/1964 
738 धोंडिबा बिरू घोदेढालगाव01/06/19439156143328
739 मारुती लक्ष्मन घागरेढालगाव01/06/1990 
740 दिव्या संतोष देसाईढालगाव02/09/20129673546872
741 संजय धोंडीराम इमडेढालगाव01/01/19799673354952
742 अनिल जयवंत चव्हाणढालगाव01/06/19779764385673
743 काका पांडुररंग घोदेढालगाव01/06/19718698787187
744 लाल इस्माईल मणेरढालगाव01/06/19479764505972
745 नंदा रामा घागरेढालगाव01/06/19607066783753
746 लक्ष्मन विठोबा मायणेढालगाव09/04/19497758834695
747 आयुष्य राजेश घागरेढालगाव30/11/20098176961433
748 तायाप्पा जयसिंग चंदनशिवेढालगाव01/06/19419764023902
749 नितीन अशोक साबळेढालगाव26/06/19979545268942
750 महादेव गानू घागरेढालगाव01/06/19619730015422
751 अभिषेक हिम्मत कांबळेढालगाव30/07/20058888908113
752 आदेश दीपक साबळेढालगाव01/03/19977798991309
753 सागर शंकर देसाईढालगाव18/07/19908390785003
754 भारत उमाजी वाघमारेढालगाव01/06/19719156991045
755 आप्पासो मनगू घागरेढालगाव08/06/20069545255443
756 संपदा बापू घागरेढालगाव01/06/19639665465071
757 दत्तात्रय भगवान देवकतेढोलेवाडी10/04/2001 
758 शहाजी दादा दुधाळढोलेवाडी01/01/1963 
759 एकनाथ भगवान देवकतेढोलेवाडी15/03/1995 
760 ज्ञानू गणपती पारेकरढोलेवाडी-8698177731
761 राजेंद्र तानाजी चोरमुलेढोलेवाडी08/07/19909765636777
762 लक्ष्मी दशरथ वाघमोडेढोलेवाडी01/01/1949 
763 साहिल संजय पारेकरढोलेवाडी12/12/20149637922257
764 लिंबाजी नाना बंडगरढोलेवाडी01/01/19438390552461
765 संजय कोंडीबा महारनूरढोलेवाडी-9422213508
766 पूजा नारायण खरातढोलेवाडी20/07/20049765593870
767 अंकुश सुखदेव फोंडेढोलेवाडी05/01/19849049082292
768 प्रमोद भिकू ढोलेढोलेवाडी06/12/20069765301815
769 विद्या मधुकर घुटुगडेढोलेवाडी12/09/20069657800521
770 नामदेव सिदू हाकेढोलेवाडी01/01/19568698739651
771 हरी रामा सोलंकरढोलेवाडी01/01/1938 
772 समाधान महादेव दुधाळढोलेवाडी01/03/19977447807044
773 दत्तात्रय लक्ष्मन मदनेढोलेवाडी-8862034112
774 लक्ष्मन निवृत्ती मदनेढोलेवाडी01/01/19597218037190
775 तानाजी यशवंत लवटेदुधेभावी01/01/19939765769648
776 तुळशीराम कोंडीबा नरळेदुधेभावी01/01/1987 
777 समीक्षा संजय दुधाळदुधेभावी29/09/20119764944295
778 प्रवीण नामदेव सरगरदुधेभावी01/09/20119545268924
779 बाळासो चंदर सरगरदुधेभावी-7030444346
780 रुपाली दऱ्याप्पा गडदेदुधेभावी01/01/19889673851691
781 अंकिता भगवान फोंडेदुधेभावी19/03/20139702700453
782 सखू महादेव नरळेदुधेभावी01/01/1968 
783 सुरेखा जंबू घागरेदुधेभावी27/07/20117507068146
784 हणमंत राजाराम गडदेदुधेभावी01/01/19969673851691
785 प्रकाश संभाजी चोपडेदुधेभावी01/01/19998007021881
786 छाया भानुदास पाटीलदुधेभावी01/01/19828408902209
787 निवृत्ती बाबाजी रुपणरदुधेभावी01/01/1933 
788 पोपट शिवाजी सोन्नरदुधेभावी01/01/19859923382088
789 धनाजी अमृत हेगडेदुधेभावी01/01/19869823914944
790 संजय शिवाजी सोन्नुरदुधेभावी01/06/19847066648808
791 विशाल उत्तम दुधाळदुधेभावी26/02/2009 
792 धोंडीराम आबा नरळेदुधेभावी01/01/19628698181738
793 अविनाश जंबू घागरेदुधेभावी01/01/19917507068146
794 शालन आकाराम फोंडेदुधेभावी01/01/19518390563278
795 रुक्मिणी मारुती नरळेदुधेभावी-9545443382
796 मयुरी बाळू पाटीलदुधेभावी07/10/2011 
797 तुकाराम शंकर नरळेदुधेभावी01/01/19689766365648
798 ऋतुजा बाळू दुधाळदुधेभावी04/05/2007 
799 शहाजी रामहरी फोंडेदुधेभावी- 
800 आकाराम बिरा फोंडेदुधेभावी-9765944008
801 विठ्ठल सुऱ्याबा फोंडेदुधेभावी01/06/19838552969705
802 विठ्ठल सुखदेव नरळेदुधेभावी02/06/19857397838364
803 बाबासो कृष्ण सरवदेगरजेवाडी-9970532361
804 धनश्री अंकुश हाक्केगरजेवाडी24/11/19997887990343
805 आनंदा सिताराम हंकारेगरजेवाडी-9767710422
806 सुरेखा वसंत शिंगाडेगरजेवाडी01/06/2017 
807 अमित बबन सरवदेगरजेवाडी21/01/19959075233780
808 बकास कबीर मुजावरगरजेवाडी01/06/19669623655238
809 गुलाब पांडुरंग हाक्केगरजेवाडी03/01/19799689650114
810 वसंतराव बापुसो पाटीलघाटनांद्रे01/01/19539420793430
811 लक्ष्मी बापू रस्तेघाटनांद्रे01/06/19618956156089
812 बजरंग रामचंद्र सपकाळघाटनांद्रे01/01/1966 
813 वसंत बंडा चव्हाणघाटनांद्रे01/06/19589405856187
814 बबन बहिर्जी पाटीलघाटनांद्रे01/06/19619823476198
815 अमर हणमंत शिंदेघाटनांद्रे25/11/19839420682188
816 संतोष संजय पुणदीकरघाटनांद्रे01/06/19978657815806
817 वैष्णवी बळीराम सुतारघाटनांद्रे10/05/20087588362242
818 कुंदन दिनकर शिंदेघाटनांद्रे21/11/19819403641795
819 संजय बाबासो शिंदेघाटनांद्रे08/06/19759595747815
820 सुशांत शहाजी जाधवघाटनांद्रे06/02/19989420680377
821 शारदा सदाशिव शेटेघाटनांद्रे09/11/19869405114896
822 गोपाळ प्रकाश शिंदेघाटनांद्रे06/05/19868956480104
823 कमल यशवंत शिंदेघाटनांद्रे01/01/19807620128894
824 रवींद्र संभाजी KALEघाटनांद्रे25/03/19849404285397
825 अशोक श्रीरंग शिंदेघाटनांद्रे02/01/19899403179192
826 विलासराव गंगाराम पाटीलघाटनांद्रे28/03/19489403401847
827 बाळासो गंगाराम शिंदेघाटनांद्रे01/06/19609404287350
828 सुबराव श्रीपती मलमेघाटनांद्रे01/06/19519130845185
829 सानिका संजय जाधवघाटनांद्रे01/06/2006 
830 अर्चना शिवाजी शिंदेघाटनांद्रे01/06/19889403397738
831 महेश आण्णासो कांबळेघाटनांद्रे23/12/19848956736125
832 बाबासो परशराम शिंदेघाटनांद्रे01/06/19469403641796
833 गणपती राजाराम जाधवघाटनांद्रे01/06/19659403226167
834 प्रकाश नाथा शिंदेघाटनांद्रे01/10/19848657468149
835 भारती शिवाजीराव जाधवघाटनांद्रे01/01/19809021582056
836 केशर जयसिंग शिंदेघाटनांद्रे01/06/19549405114921
837 सीताबाई दत्तात्रय शिंदेघाटनांद्रे01/06/19819404360893
838 सुरेश महादेव शिंदेघाटनांद्रे29/03/19837720916682
839 मथुराबाई गोविंद शिंदेघाटनांद्रे01/06/19409420339033
840 मंगलाबाई दत्तात्रय शिंदेघाटनांद्रे01/06/19769404360893
841 प्रथमेश औदुंबर सुतारघाटनांद्रे08/09/20027588394631
842 उत्तम शिवाजी शिंदेघाटनांद्रे27/06/19779823848377
843 सागर प्रल्हाद शिंदेघाटनांद्रे01/06/19888657373787
844 अरुण कृष्णा शिंदेघाटनांद्रे15/05/19659404289061
845 अभिजीत रमेश रास्तेघाटनांद्रे02/07/19947038282602
846 अनिल लक्ष्मण पवारघाटनांद्रे28/03/19969595398466
847 मिनाक्षी चंद्रकांत शिंदेघाटनांद्रे01/06/1966 
848 अरविंद हरी जाधवघाटनांद्रे01/01/19769403230116
849 धनाजी उमराव शिंदेघाटनांद्रे24/04/19977304551243
850 विनायक नामदेव गुरवघाटनांद्रे01/07/19689595493400
851 रंजित काशिनाथ शिंदेघाटनांद्रे01/01/1966 
852 उत्तम भीमराव झांबरे