दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1173../GMPT/Photo/1173.JPG../GMPT/Pramanptr/1173.JPGविक्रांत राजेंद्र गोतपगारसोनसळ15/12/20057028650751 View फोटो प्रमाणपत्र
2 1249../GMPT/Photo/1249.JPG../GMPT/Pramanptr/1249.JPGप्राजक्ता राजेंद्र गोतपागरसोनसळ03/08/20017028650751 View फोटो प्रमाणपत्र
3 1351../GMPT/Photo/1351.JPG../GMPT/Pramanptr/1351रंजना विठ्ठल निकमसोनसळ06/06/19727875605130 View फोटो प्रमाणपत्र
4 513../GMPT/Photo/513.JPG../GMPT/Pramanptr/513.JPGकल्पना रामचंद्र मांडकेशिरसगाव03/06/19769767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
5 412../GMPT/Photo/412.JPG../GMPT/Pramanptr/412.JPGगुल्महमद शहाबुद्द्दीन SONSAशिरसगाव01/01/19519767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
6 4352../GMPT/Photo/4352.JPG../GMPT/Pramanptr/4352इस्माईल गुलाब मुलानीशिरसगाव01/06/1933  View फोटो प्रमाणपत्र
7 6745../GMPT/Photo/6745.JPG../GMPT/Pramanptr/6745सानवी सचिन तावरेशिरसगाव08/10/20139975469449 View फोटो प्रमाणपत्र
8 6910../GMPT/Photo/6910.JPG../GMPT/Pramanptr/6910निकिता नारायण पवारशिरसगाव11/08/20139545738060 View फोटो प्रमाणपत्र
9 6987../GMPT/Photo/6987.JPG../GMPT/Pramanptr/6987.JPGदिगंबर तुकाराम अवसरेसोनकिरे-9764549516 View फोटो प्रमाणपत्र
10 6811../GMPT/Photo/6811../GMPT/Pramanptr/6811प्रियांका संजय थोरातसोनकिरे-  View फोटो प्रमाणपत्र
11 7114../GMPT/Photo/7114.JPG../GMPT/Pramanptr/7114लक्ष्मी रघुनाथ यादवसोनकिरे09/07/2007  View फोटो प्रमाणपत्र
12 6777../GMPT/Photo/6777../GMPT/Pramanptr/6777बापूराव शंकर यादवसोनकिरे01/01/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
13 6504../GMPT/Photo/6504.JPG../GMPT/Pramanptr/6504अश्विनी मल्हारी जाधवसोनकिरे28/07/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
14 6377../GMPT/Photo/6377.JPG../GMPT/Pramanptr/6377शशिकांत रामचंद्र विभुतेसोनकिरे01/06/19629158297533 View फोटो प्रमाणपत्र
15 4870../GMPT/Photo/4870.JPG../GMPT/Pramanptr/4870.JPGहिंदुराव मारुती जाधवसोनकिरे01/01/1943  View फोटो प्रमाणपत्र
16 5448../GMPT/Photo/5448.JPG../GMPT/Pramanptr/5448शिवाजी मारुती गोतपागरसोनकिरे-  View फोटो प्रमाणपत्र
17 5795../GMPT/Photo/5795.JPG../GMPT/Pramanptr/5795रवींद्र आनंदा गोतपागरसोनकिरे01/01/19747378871014 View फोटो प्रमाणपत्र
18 5925../GMPT/Photo/5925.JPG../GMPT/Pramanptr/5925.JPGदिलीप गणपती नलवडेसोनकिरे01/01/19708806908720 View फोटो प्रमाणपत्र
19 1657../GMPT/Photo/1657.JPG../GMPT/Pramanptr/1657सुप्रिया शहाजी पाटीलसोनकिरे27/03/19898390065636 View फोटो प्रमाणपत्र
20 1897../GMPT/Photo/1897../GMPT/Pramanptr/1897प्रल्हाद बापुसो पाटीलसोनकिरे25/02/19469970383978 View फोटो प्रमाणपत्र
21 20585../GMPT/Photo/20585.jpg../GMPT/Pramanptr/20585.jpgमारुती भाऊ साठेपाडळी01/01/1958  View फोटो प्रमाणपत्र
22 38326../GMPT/Photo/38326.jpg../GMPT/Pramanptr/38326भगवान बाळू जाधवपाडळी01/01/1958  View फोटो प्रमाणपत्र
23 37983../GMPT/Photo/37983.jpg../GMPT/Pramanptr/37983महादेव जोती जाधवपाडळी01/01/19359765804206 View फोटो प्रमाणपत्र
24 38027../GMPT/Photo/38027.jpg../GMPT/Pramanptr/38027राजाराम भैरू पाटीलपाडळी01/01/1952  View फोटो प्रमाणपत्र
25 20369../GMPT/Photo/20369.jpg../GMPT/Pramanptr/20369विमल बाबुराव जाधवआसद01/01/1958  View फोटो प्रमाणपत्र
26 12894../GMPT/Photo/12894.jpg../GMPT/Pramanptr/12894सुनीता शंकर भोकरेआसद01/06/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
27 14517../GMPT/Photo/14517.jpg../GMPT/Pramanptr/14517.jpgसुनीता रामचंद्र जाधवआसद10/12/19889637946675 View फोटो प्रमाणपत्र
28 10676../GMPT/Photo/10676.jpg../GMPT/Pramanptr/10676काजल उत्तम जाधववांगी-8605200397 View फोटो प्रमाणपत्र
29 10725../GMPT/Photo/10725.jpg../GMPT/Pramanptr/10725विक्रमसिंह दत्ताजीराव पाटीलवांगी05/02/19827756048582 View फोटो प्रमाणपत्र
30 10895../GMPT/Photo/10895.jpg../GMPT/Pramanptr/10895बबन शंकर दबडेवांगी-7083584544 View फोटो प्रमाणपत्र
31 11041../GMPT/Photo/11041.jpg../GMPT/Pramanptr/11041मालन शंकर कोळीवांगी-9673579793 View फोटो प्रमाणपत्र
32 7581../GMPT/Photo/7581.jpg../GMPT/Pramanptr/7581शीला बाळासो कांबळेवांगी-9096823060 View फोटो प्रमाणपत्र
33 8222../GMPT/Photo/8222.png../GMPT/Pramanptr/8222शंकर आनंदा पोळवांगी-8530099616 View फोटो प्रमाणपत्र
34 8321../GMPT/Photo/8321.png../GMPT/Pramanptr/8321शुभम रामचंद्र पाटणकरवांगी28/06/20019326602685 View फोटो प्रमाणपत्र
35 8342../GMPT/Photo/8342../GMPT/Pramanptr/8342भगवान बंडू कांबळेवांगी01/06/19569823421743 View फोटो प्रमाणपत्र
36 7934../GMPT/Photo/7934.jpg../GMPT/Pramanptr/7934इंदुबाई महादेव शिर्केवांगी01/06/19539665650718 View फोटो प्रमाणपत्र
37 7964../GMPT/Photo/7964.jpg../GMPT/Pramanptr/7964इंदुताई रामराव देशमुखवांगी01/06/19567709593742 View फोटो प्रमाणपत्र
38 2005../GMPT/Photo/2005.jpg../GMPT/Pramanptr/2005सुलभा सर्जेराव गुजलेवांगी-7028726934 View फोटो प्रमाणपत्र
39 1096../GMPT/Photo/1096.png../GMPT/Pramanptr/1096शहाजी महादेव कुंभारवांगी-8975952693 View फोटो प्रमाणपत्र
40 1167../GMPT/Photo/1167.jpg../GMPT/Pramanptr/1167अजय गणेश कांबळेवांगी24/06/20088007240239 View फोटो प्रमाणपत्र
41 36641../GMPT/Photo/36641.jpg../GMPT/Pramanptr/36641धनाजी किसन सुरतरवांगी01/06/19627720033909 View फोटो प्रमाणपत्र
42 36656../GMPT/Photo/36656.jpg../GMPT/Pramanptr/36656लीलाबाई जनार्धन कांबळेवांगी-  View फोटो प्रमाणपत्र
43 36794../GMPT/Photo/36794.jpg../GMPT/Pramanptr/36794.jpgसलोनी सुनील भिसेवांगी12/12/20097387684528 View फोटो प्रमाणपत्र
44 36865../GMPT/Photo/36865.jpg../GMPT/Pramanptr/36865जैतुन बापू पटवेकरीवांगी-9881981065 View फोटो प्रमाणपत्र
45 37174../GMPT/Photo/37174.jpg../GMPT/Pramanptr/37174सुशीला मधुकर वडारवांगी01/01/19949970251679 View फोटो प्रमाणपत्र
46 37226../GMPT/Photo/37226.jpg../GMPT/Pramanptr/37226विष्णू नामदेव सौदडेवांगी-8530103510 View फोटो प्रमाणपत्र
47 42224../GMPT/Photo/42224.jpg../GMPT/Pramanptr/42224श्रावणी प्रशांत लाडवांगी19/10/2016  View फोटो प्रमाणपत्र
48 300../GMPT/Photo/300.jpg../GMPT/Pramanptr/300सुयश मच्छिंद्र जगदाळेअंबक05/05/20059970676432 View फोटो प्रमाणपत्र
49 317../GMPT/Photo/317.jpg../GMPT/Pramanptr/317बाळासो हैबती जगदाळेअंबक01/01/19458975980294 View फोटो प्रमाणपत्र
50 327../GMPT/Photo/327.jpg../GMPT/Pramanptr/327तुषार तानाजी देशमूखअंबक27/04/20057350120543 View फोटो प्रमाणपत्र
123456789

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 विक्रांत राजेंद्र गोतपगारसोनसळ15/12/20057028650751
2 प्राजक्ता राजेंद्र गोतपागरसोनसळ03/08/20017028650751
3 रंजना विठ्ठल निकमसोनसळ06/06/19727875605130
4 कल्पना रामचंद्र मांडकेशिरसगाव03/06/19769767573261
5 गुल्महमद शहाबुद्द्दीन SONSAशिरसगाव01/01/19519767573261
6 इस्माईल गुलाब मुलानीशिरसगाव01/06/1933 
7 सानवी सचिन तावरेशिरसगाव08/10/20139975469449
8 निकिता नारायण पवारशिरसगाव11/08/20139545738060
9 दिगंबर तुकाराम अवसरेसोनकिरे-9764549516
10 प्रियांका संजय थोरातसोनकिरे- 
11 लक्ष्मी रघुनाथ यादवसोनकिरे09/07/2007 
12 बापूराव शंकर यादवसोनकिरे01/01/1989 
13 अश्विनी मल्हारी जाधवसोनकिरे28/07/1992 
14 शशिकांत रामचंद्र विभुतेसोनकिरे01/06/19629158297533
15 हिंदुराव मारुती जाधवसोनकिरे01/01/1943 
16 शिवाजी मारुती गोतपागरसोनकिरे- 
17 रवींद्र आनंदा गोतपागरसोनकिरे01/01/19747378871014
18 दिलीप गणपती नलवडेसोनकिरे01/01/19708806908720
19 सुप्रिया शहाजी पाटीलसोनकिरे27/03/19898390065636
20 प्रल्हाद बापुसो पाटीलसोनकिरे25/02/19469970383978
21 मारुती भाऊ साठेपाडळी01/01/1958 
22 भगवान बाळू जाधवपाडळी01/01/1958 
23 महादेव जोती जाधवपाडळी01/01/19359765804206
24 राजाराम भैरू पाटीलपाडळी01/01/1952 
25 विमल बाबुराव जाधवआसद01/01/1958 
26 सुनीता शंकर भोकरेआसद01/06/1984 
27 सुनीता रामचंद्र जाधवआसद10/12/19889637946675
28 काजल उत्तम जाधववांगी-8605200397
29 विक्रमसिंह दत्ताजीराव पाटीलवांगी05/02/19827756048582
30 बबन शंकर दबडेवांगी-7083584544
31 मालन शंकर कोळीवांगी-9673579793
32 शीला बाळासो कांबळेवांगी-9096823060
33 शंकर आनंदा पोळवांगी-8530099616
34 शुभम रामचंद्र पाटणकरवांगी28/06/20019326602685
35 भगवान बंडू कांबळेवांगी01/06/19569823421743
36 इंदुबाई महादेव शिर्केवांगी01/06/19539665650718
37 इंदुताई रामराव देशमुखवांगी01/06/19567709593742
38 सुलभा सर्जेराव गुजलेवांगी-7028726934
39 शहाजी महादेव कुंभारवांगी-8975952693
40 अजय गणेश कांबळेवांगी24/06/20088007240239
41 धनाजी किसन सुरतरवांगी01/06/19627720033909
42 लीलाबाई जनार्धन कांबळेवांगी- 
43 सलोनी सुनील भिसेवांगी12/12/20097387684528
44 जैतुन बापू पटवेकरीवांगी-9881981065
45 सुशीला मधुकर वडारवांगी01/01/19949970251679
46 विष्णू नामदेव सौदडेवांगी-8530103510
47 श्रावणी प्रशांत लाडवांगी19/10/2016 
48 सुयश मच्छिंद्र जगदाळेअंबक05/05/20059970676432
49 बाळासो हैबती जगदाळेअंबक01/01/19458975980294
50 तुषार तानाजी देशमूखअंबक27/04/20057350120543
51 सानिका संजय सुतारअंबक10/11/20037756816578
52 लक्ष्मण दत्तात्रय जगदाळेअंबक01/01/19638805872081
53 आशाताई रामचंद्र शिरतोडेअंबक01/06/19789689808621
54 दत्तात्रय आनंदा जगदाळेअंबक01/01/19829011501988
55 मनिषा धनाजी मुळीकअंबक08/05/19819730628050
56 धनाजी तुकाराम सुतारअंबक01/01/19737038030754
57 आक्काताई खाशाबा लाडअंबक16/03/19399657271961
58 वर्षा कुमार तांबेवाघअंबक05/07/19779657033827
59 कुमार बाबुराव तांबेवाघअंबक01/01/19689657033827
60 संजय शंकर तांबेवाघअंबक01/01/19797057770422
61 छाया अंकुश पाटीलअंबक01/06/19729503817165
62 शंकर विष्णू हिरगुडेमोहित्यांचे वडगांव01/06/19568108423969
63 विजय शामराव पवारमोहित्यांचे वडगांव26/11/19938956186243
64 अजीज गफूर मुलाणीमोहित्यांचे वडगांव-9975114138
65 महादेव गंगाराम मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19389657258607
66 नामदेव खाशाबा मिसाळमोहित्यांचे वडगांव01/06/19727066050414
67 नारायण हरिबा गायकवाडमोहित्यांचे वडगांव19/11/19509527318436
68 पांडुरंग गणपती सुतारमोहित्यांचे वडगांव01/01/19767798998658
69 मंदाकिनी श्रीरंग हिरगुडेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19869096732194
70 पांडुरंग हिरगुडे सुतारमोहित्यांचे वडगांव01/01/19767798998658
71 कमल नारायण मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19719975857563
72 भगवान पांडुरंग मोहितेमोहित्यांचे वडगांव05/09/19499822025248
73 दशरथ शिवाजी मोहितेमोहित्यांचे वडगांव08/10/19789975880860
74 वंदना मल्हारी शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/06/19899096022701
75 सलीम नशीर मुल्लादेवराष्ट्रे07/01/19909665133520
76 कुसुम अशोक गवरेदेवराष्ट्रे01/06/19539890512838
77 राजेंद्र बबन भोंगाळेदेवराष्ट्रे01/06/19718055285100
78 जयसिंग ज्ञानू शिंदेदेवराष्ट्रे01/01/19719730109585
79 भारत संजय मदनेदेवराष्ट्रे15/08/20049403639177
80 रंजना जनार्दन महाजनदेवराष्ट्रे01/01/1967 
81 राहुल बाळकृष्ण होनमानेदेवराष्ट्रे15/05/19829823728581
82 उत्तम केशव मोरेदेवराष्ट्रे01/01/19688928561001
83 जितेश शामराव गवाळेदेवराष्ट्रे01/06/19768407907713
84 राजाक्का पांडुरंग मोरेदेवराष्ट्रे01/01/19439766891423
85 आक्काताई जगन्नाथ मिसाळदेवराष्ट्रे01/06/19739573959223
86 रोहिणी दादू बल्लाळदेवराष्ट्रे27/11/20029604242644
87 संदिप दिनकर मोरेदेवराष्ट्रे01/06/19879767333249
88 पांडुरंग शामराव जाधवकुंभारगांव01/01/19467057262368
89 कुंडलिक मारुती नलगेकुंभारगांव02/05/19359270079979
90 सचिन भरत गुजलेबोंबाळेवाडी27/10/19839623793580
91 हेमांगी बाजीराव थोरातबोंबाळेवाडी12/09/19808652203612
92 मीनाक्षी पोपट पवारबोंबाळेवाडी29/11/19929730197021
93 विलास तुकाराम पवारबोंबाळेवाडी01/01/19728975994353
94 शारदा वसंत जाधवबोंबाळेवाडी01/01/1968 
95 द्रौपदी पांडुरंग थोरातबोंबाळेवाडी15/07/19579920657223
96 साविञा हणमंत यादवबोंबाळेवाडी01/06/19659604117711
97 लालाबाई जालिंदर थोरातबोंबाळेवाडी01/06/1971 
98 रेखा नानासाे थाेरातबोंबाळेवाडी31/03/19869527889826
99 हणमंत बाजीराव थोरातबोंबाळेवाडी01/06/19718652203612
100 भिवा नामदेव शिंदेअमरापूर03/12/19728805054036
101 गंगुबाई शामराव मोरेअमरापूर01/06/1936 
102 चिमाजी आबूलाल मुलाणीअमरापूर01/06/19479890116416
103 मायजबिन म. रफिक मुल्लाअमरापूर04/06/19899881236225
104 दिनकर विठ्ठल शिंगटेअमरापूर01/04/19847744948715
105 अनुसया नवळू जगतापआंबेगाव01/06/19447218435396
106 चांगुणा रावसो खांडेकरआंबेगाव01/06/1942 
107 नामदेव कृष्णा तुपेआंबेगाव01/01/19489822867032
108 ऐश्वर्या बापूराव मानेआंबेगाव09/09/20089850674326
109 शंकर बाळू मानेआंबेगाव07/06/19947720855220
110 जगूबाई नारायण मस्केआंबेगाव01/06/19359527206508
111 शिवाजी रामू मानेआंबेगाव01/06/19609766825331
112 तानाजी गणपत मस्केआंबेगाव02/10/19677057304473
113 रामचंद्र राजेंद्र लोंढेअपशिंगे13/09/19919004163718
114 रवींद्र लक्ष्मण सूर्यवंशीअपशिंगे05/06/19849130708413
115 राजेंद्र पांडुरंग लोंढेअपशिंगे01/12/19659004163718
116 नीता तुकाराम सूर्यवंशीअपशिंगे12/04/19829130690076
117 बाजीराव दादू साठेअपशिंगे01/06/1943 
118 तारुबाई बाजीराव साठेअपशिंगे01/06/19489096677575
119 स्नेहल संजय मोहितेबेलवडे05/04/20019552729611
120 राजश्री युवराज तंवरबेलवडे20/05/19857517609023
121 तात्या लक्ष्मण तंवरबेलवडे05/07/19349763193372
122 स्वराज नितीन तवरबेलवडे10/09/20148975304502
123 यशोदा नाना सावंतभिकवडी खुर्द-8888583391
124 सुरेश देवाण सुतारभिकवडी खुर्द01/01/19689975143706
125 सचिन सर्जेराव सावंतभिकवडी खुर्द-9730333226
126 रुपाली भीमराव केंगारचिखली09/10/19889975157105
127 मंगल सूर्यकांत मानेचिखली01/06/1955 
128 जोती सुहास वाघचिखली12/06/19859561562507
129 वैशाली नामदेव वाघमोडेधानेवाडी01/12/19777058197670
130 प्रशांत दादासो मानेहणमंतवाडीये20/09/19919422730610
131 सुनील गणपत कदमहिंगणगाव बुद्रुक20/01/19817057282023
132 मंगल मधुकर कदमहिंगणगाव बुद्रुक13/03/19737219648845
133 सुभाष साहेबराव खवलेहिंगणगाव बुद्रुक28/08/19829657998032
134 शंकर जगन्नाथ गायकवाडहिंगणगाव बुद्रुक15/06/19567218655862
135 सुनंदा संजय पिसाळहिंगणगाव बुद्रुक06/03/19839689730026
136 सतीश रामचंद्र माळीहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19809096332234
137 पोपट रामचंद्र कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19667083953843
138 हणमंत कदमहिंगणगाव बुद्रुक04/06/19839922636543
139 साहिल प्रकाश कदमहिंगणगाव बुद्रुक05/08/20088888679539
140 दिनेश बबन कदमहिंगणगाव बुद्रुक14/08/19888605192192
141 बाळकृष्ण निवृत्ती मानेहिंगणगाव बुद्रुक04/08/1964 
142 श्रुश्टी प्रदीप मानेहिंगणगाव बुद्रुक27/03/20129075604105
143 शालन लक्ष्मण कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/04/19459096566961
144 अनिल राजाराम शिंदेहिंगणगाव बुद्रुक01/05/19737758928262
145 दत्तात्रय पांडुरंग शिंदेहिंगणगाव बुद्रुक02/06/19569130393268
146 शोभा रमेश कदमहिंगणगाव बुद्रुक12/05/19829665684730
147 युवराज जोतिबा गायकवाडहिंगणगाव बुद्रुक08/02/19879594877984
148 स्वरा राहुल मानेहिंगणगाव बुद्रुक05/06/20147397941200
149 अंकुश निजाम मानेहिंगणगाव बुद्रुक05/01/19657397941200
150 मनोहर वसंत मानेहिंगणगाव बुद्रुक10/06/19759763652886
151 कृष्णत पांडुरंग कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19769970502986
152 सागर बाजीराव कदमहिंगणगाव बुद्रुक02/02/19939922636543
153 शिवम तानाजी पवारहिंगणगाव बुद्रुक-9623578826
154 दत्तू कोंडीबा कदमहिंगणगाव बुद्रुक- 
155 अनिता बापू जाधवहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19818600681773
156 नितीन आनंदा खवळेहिंगणगाव बुद्रुक01/04/19869763325001
157 संजीव अतुलचंद्र मेडशिंगीकरहिंगणगाव खुर्द26/07/19699763505158
158 सुनीता लालासो पाटोळेहिंगणगाव खुर्द01/01/19787387972043
159 उत्तम पांडुरंग दंडवतेहिंगणगाव खुर्द01/06/19489673123065
160 महादेव पोपट गुरवहिंगणगाव खुर्द01/01/19499766094018
161 वंदना सिद्धार्थ दंडवतेहिंगणगाव खुर्द01/06/19697758997395
162 पांडुरंग कुंडलिक सूर्यवंशीहिंगणगाव खुर्द01/01/1929 
163 विठ्ठल शंकर माळीकडेपूर03/06/19449975138464
164 नंदा वसंत मोरेकडेपूर02/07/19659890879517
165 नकुसा संतोष पिंगळेकडेपूर01/01/19877387612153
166 बापुसो भाऊसो यादवकडेपूर10/11/19307058613355
167 राजेंद्र आनंदराव चव्हाणकडेपूर01/06/19699730732014
168 चंद्रभागा सिताराम गोरवेकडेपूर01/01/19549890891648
169 नारायण एकनाथ यादवकडेपूर01/06/1949 
170 सुभाष किसान यादवकडेपूर01/01/19509860175286
171 रामचंद्र पांडुरंग यादवकडेपूर01/01/1957 
172 सुखदेव महादेव यादवकडेपूर22/06/1944 
173 संभाजी प्रल्हाद भोसलेकडेपूर19/02/1986 
174 सुहासीनी दयानंद केंगारकडेपूर31/12/19849420874293
175 यमुना निळकंठ जंगमकडेपूर01/06/19558888690363
176 तानाजी हरिबा फाशीदकडेपूर20/02/19429175551096
177 वृषाली विठ्ठल चव्हाणकडेपूर01/06/19939673656792
178 जनाबाई भिमराव यादवकडेपूर01/06/1940 
179 राधिका विलास कोळीकडेपूर17/09/19829168811643
180 नानासो विलास साळुंखेकान्हरवाडी09/03/19879922100978
181 पंढरीनाथ गोविंद पवारकारांदेवाडी20/06/19449130474068
182 सुरेश आनंदा भोसलेखामभाले औंध01/01/1989 
183 तुषार नामदेव गायकवाडखामभाले औंध29/12/19949545045118
184 प्रणव मधुकर भोसलेखामभाले औंध31/01/20147083238699
185 संतोष हणमंत सूर्यवंशीखामभाले औंध01/01/19888975103625
186 शंकर परसू भोसलेखामभाले औंध01/06/19489657375839
187 सुशिला जगन्नाथ दुबिलेखामभाले औंध01/01/19547719963731
188 आबाजी गणु भोसलेखामभाले औंध01/06/1932 
189 चंद्रकांत गणू भोसलेखामभाले औंध01/01/19539527502616
190 धीरज रमेश दुबिलेखामभाले औंध23/10/19999823102357
191 जयवंत मारुती भोसलेखामभाले औंध12/10/19988975131427
192 अंजना रामचंद्र भोसलेखामभाले औंध14/11/19769765624024
193 प्रांजली जालिंदर भोसलेखामभाले औंध18/06/20029765772470
194 जगन्नाथ माउली भोसलेखामभाले औंध02/06/1955 
195 नानासो विठोबा खराडेखामभाले औंध01/01/1943 
196 छबूताई जिजाबा भोसलेखामभाले औंध01/01/1948 
197 sakhubai तुकाराम pawarखेराडे विटा01/01/19537387688914
198 पांडुरंग दादासो यादवखेराडे विटा14/03/19958975219098
199 सुशीला रामदास -यादवखेराडे विटा12/06/19849767520014
200 आरती अंकुश साळूंखेखेराडे विटा11/07/20149823447119
201 भगवान शामराव मानेखेराडे विटा01/01/1943 
202 तानाजी कोंडीबा महाडिकखेराडे विटा- 
203 Aayubkhan Ramjan Mullaniखेराडे विटा01/06/19817448022509
204 विलास एकनाथ पवारखेराडे वांगी01/03/19537719978983
205 सुरेखा नारायण मोहितेखेराडे वांगी29/06/19969075835486
206 नवनाथ प्रकाश सूर्यवंशीखेराडे वांगी09/04/19987709853253
207 वसंत दादू सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19528605751556
208 स्वाती संदीप सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19869764414519
209 पल्लवी गोविंद मोहितेखेराडे वांगी15/09/19889503403729
210 तानाजी तातोबा यादवकोतवडे01/01/19469922052146
211 संजय शहाजी जाधवकोतवडे01/06/19739921781976
212 लता बाबुराव धनावडेकोतिज01/06/19709552589843
213 सुधीर तातोबा जगतापकोतिज17/10/19977767862139
214 महादेव परशु सावंतकोतिज13/11/19409960384163
215 अंकुश जगू जगतापकोतिज01/01/19629850060229
216 चंदर ज्ञानू जगतापकोतिज05/05/19519561815042
217 बाबुराव भगवान पाटीलकोतिज01/06/19659890183513
218 Sindhutai Ganpat Jagtapकोतिज01/01/19679850060229
219 फारूक अमीरहुसेन मोमीननेर्ली-7387866252
220 मुराद गुलाब इनामदारनेर्ली18/02/1937 
221 मोहंमदशाद इरफान मोमीननेर्ली10/06/20127218473850
222 रब्बाना अमीरहुसेन मोमीननेर्ली-9665724570
223 राज अधिकराव पवारनेर्ली30/03/20069730525508
224 जमीला रज्जाक मुजावरनेर्ली01/11/19539665844800
225 जयवंत आकाराम कांबळेनेर्ली01/10/1984 
226 दत्तात्रय तानाजी सुतारनेवारी05/07/19849527217835
227 रामचंद्र राजाराम कांबळेनेवारी01/06/19688600733485
228 सुनील पांडुरंग महाडिकनेवारी01/01/19739764550486
229 रंगराव यशवंत मंडलेनेवारी01/01/19638600847983
230 बबन विश्वनाथ मानेनेवारी01/06/19649820562983
231 प्रताप नानासो जगतापनेवारी01/06/19727028642835
232 नितीन प्रताप जगतापनेवारी12/08/20057028642835
233 अतुल प्रताप जगतापनेवारी09/05/20037028642835
234 सिद्धनाथ विठोबा महाडिकनेवारी01/01/19817350040530
235 अर्चना दादासो कांबळेनेवारी25/10/19858308300264
236 वैष्णवी सूर्यकांत महाडीकनेवारी08/02/20109970915580
237 सोनाली उत्तम सकटनेवारी25/07/20038530528656
238 सुभद्रा विलास देशमुखनेवारी-8805871503
239 नंदिनी शिवलिंग सुकटेनेवारी13/11/20057388366292
240 भारती मुरलीधर महाडिकनेवारी01/06/19737709925035
241 मंगल अधिक मंडलेनेवारी-7082658053
242 चंद्रकांत लक्ष्मण कांबळेनेवारी01/06/19709823246760
243 कुणाल मनोज महाडिकनेवारी05/01/20047385826329
244 महंमद कैफ मुबारक मुल्लानेवारी26/04/20069730132182
245 बापूराव संतू कांबळेनेवारी01/06/19739545577116
246 बाळासाहेब तुळशीराम कांबळेनेवारी15/08/19709922251768
247 तानाजी रामचंद्र सुतारनेवारी01/06/19487410509596
248 मंदाकिनी शंकर महाडिकनेवारी03/04/19749503870361
249 अधिक शिवाजी महाडिकनेवारी04/05/19759823524823
250 बाबासो विश्वनाथ मानेनेवारी01/06/1957 
251 भगवान विश्वनाथ मानेनेवारी01/10/19547066173419
252 वैभव विश्वनाथ महाडिकनेवारी06/06/19927720890344
253 शुभांगी सचिन करांडेनिमसोड26/07/19939623425979
254 प्रकाश तानाजी डोंबनिमसोड14/05/19729881884486
255 गणपती पांडुरंग कदमनिमसोड01/02/19638108941515
256 अरुणा रामचंद्र जाधवनिमसोड22/10/19767039667050
257 प्यारण गुलाब मुलाणीनिमसोड01/06/19499552787293
258 शंकर रामचंद्र डोंबनिमसोड01/01/19539730276518
259 लता रामचंद्र जाधवनिमसोड22/10/19767039667050
260 अलका युवराज यादवरामपूर10/11/19798600561890
261 वैधवी जयवंत शिरतोडेरामपूर11/01/20139561630794
262 सावित्री चंद्रकांत कुंभाररामपूर- 
263 मंगल शिवराम राजहंसरामपूर02/12/19539271803111
264 ज्ञानदेव शंकर शिंदेरामपूर-7775963797
265 दत्तात्रय विष्णू जाधवरायगांव01/06/19639850423805
266 कविता महादेव पाटीलरायगांव-8380833142
267 विशाल अंकुश घाडगेरायगांव03/06/20009921075933
268 धनाजी आनंदा रेणुशेरेणुसेवाडी14/07/19749689861580
269 खाशीबाई रामचंद्र गोडरेणुसेवाडी28/04/1966 
270 शोभा सदाशिव कुंभारसाहोली01/03/19749172709287
271 अंकिता वसंत मोहितेसाहोली30/08/19999657890522
272 माणिक महादेव कुंभारसाहोली24/05/20048390049988
273 ज्योती उत्तम कुंभारसाहोली31/07/19949763863718
274 मनीषा आनंदा कुंभारसाहोली01/06/19809763863718
275 शिवराज रमेश पवारसाहोली27/01/20019011184548
276 वैभव संजय कुंभारसाहोली01/06/19989172709287
277 महादेव यशवंत कुंभारसाहोली17/05/1979 
278 आप्पा रामचंद्र कुंभारसाहोली01/06/19349527130175
279 निता महादेव मोहितेसाहोली12/06/19889604451319
280 प्रणव सतीश यादवसाहोली29/09/20167875114812
281 शीतल बबन मोहितेसाहोली01/06/19769689995810
282 इंदुबाई तुकाराम मोहितेसाहोली01/01/1966 
283 अर्जुन बरमु मोहितेसाहोली01/06/19719923171468
284 गणेश मारुती पवारसाहोली22/12/19869011554849
285 हणमंत शंकर जाधवसाहोली01/06/1953 
286 शंकर पांडू जाधवसाहोली- 
287 श्रीरंग गणपती मोहितेसाहोली01/06/1941 
288 विठाबाई दादा कुंभारसाहोली01/06/19359673636655
289 अधिकाराव दाजी यादवसाहोली01/02/19829011910260
290 संदीप उत्तम मोहितेसाहोली15/12/19809604495054
291 मारुती ज्योती सूर्यवंशीसाहोली01/06/19569552792956
292 आनंदा विष्णू जाधवसासपडे03/06/19679960923904
293 शिवाजी धोंडीराम पोळसासपडे01/06/19457798359337
294 मंगल लालासो पोळसासपडे07/11/19769004130966
295 उषा आनंदा जाधवसासपडे01/06/19777709968028
296 चैत्राली विक्रम निकमसासपडे10/10/20158805869486
297 सोनाबाई बाबुराव पोळसासपडे01/06/19369970960638
298 नंदाताई अशोक मोहितेसासपडे13/12/19709657258735
299 सर्जेराव रामू जाधवसासपडे01/04/19489594468810
300 सारिका सुरेश धनवडेसासपडे15/09/19999049501734
301 अबिद मकबूल मुल्लाशाळगाव-9730866203
302 दादासो रामचंद्र घार्गेशाळगाव01/01/1959 
303 विष्णू मारूती करांडेशाळगाव01/06/19409552793526
304 हरिदास तुकाराम मोहितेशाळगाव05/12/19789049463386
305 जीवन राजाराम करांडेशाळगाव18/12/19847571720860
306 सुमन तानाजी करांडेशाळगाव02/03/19567387244410
307 राजकुमार एकनाथ शिंदेशाळगाव-9561622190
308 धनाजी संपत करांडेशाळगाव14/07/19779545543242
309 उमेश कृष्णत पानस्करशाळगाव01/11/19829975960825
310 सिंधुताई महादेव जाधवशाळगाव01/01/19579604427911
311 कल्पना भरत कोतुलकरशाळगाव01/01/1977 
312 शहाजी वसंत यमगरशाळगाव12/01/19809532722679
313 सिमा सुनील पिसाळशाळगाव03/06/20039096351523
314 अनंत दत्तात्रय महाजनशाळगाव01/06/19499960818601
315 सुनील पंढरीनाथ करांडेशाळगाव- 
316 राजेश किसान राठोडशाळगाव- 
317 मुक्ताबाई तात्या जाधवशाळगाव01/01/19769823423395
318 सानिका महेंद्र मुळीकशाळगाव- 
319 शरद वसंत यमगरशाळगाव- 
320 सावित्री किसन पोळशाळगाव- 
321 राजेंद्र किसन राठोडशाळगाव-9657592993
322 कमल काशिनाथ नागमलेंशाळगाव- 
323 श्रीकृष्ण बाळू करांडेशाळगाव- 
324 रेश्मा मारुती करांडेशाळगाव- 
325 गजानन दत्तात्रय महाजनशाळगाव- 
326 निवृत्ती अंतू नलवडेशाळगाव- 
327 साहिल नितीन सावंतशाळगाव19/10/2011 
328 सुरेखा यशवंत करांडेशाळगाव- 
329 निवृत्ती धोंडी कदमशाळगाव- 
330 परशुराम सुहास करांडेशाळगाव- 
331 रामचंद्र रंगु पोळशाळगाव09/01/19499657820629
332 पारुबाई भिकू कदमSHELAKBAV05/04/19608975735146
333 संग्राम विश्वनाथ कदमSHELAKBAV04/02/20029545054062
334 ऋषीकेश विठ्ठल कदमSHELAKBAV27/03/19977066142518
335 किसान सदाशिव कदमSHELAKBAV01/06/19658007943519
336 सोमनाथ जालिंदर नाईकशिवाजीनगर (नहावी)31/12/20139673036773
337 अशोक नारायण पवारशिवाजीनगर (नहावी)-8805368596
338 कौशल्या अंकुश साळुंखेशिवाजीनगर (नहावी)07/02/19639921571605
339 ओंकार गौतम कांबळेशिवाजीनगर (नहावी)06/07/20048975289788
340 विजय हरिबा बनसोडेशिवाजीनगर (नहावी)01/06/1965 
341 वस्त्याला हिंदुराव मदनेशिवाजीनगर (नहावी)01/06/19549763248238
342 संभाजी आबा चव्हाणशिवाजीनगर (नहावी)30/09/19759503186992
343 प्रियदर्शनी धनाजी घाडगेशिवनी27/07/20069112954115
344 लक्ष्मण आनंदा पवारशिवनी01/06/19548055969382
345 विजय श्रीरंग नवघरेशिवनी01/06/19649561343437
346 लक्ष्मी विष्णू मोरेशिवनी01/01/19689222812598
347 सायली संजय रणदिवेशिवनी22/09/19979689952828
348 संदीप अशोक कोळीशिवनी05/06/19859767717319
349 इंदुबाई दगडू खापेशिवनी01/01/19407507411144
350 वसंत अमृता पाटीलशिवनी01/06/19549561818840
351 मोहन शामराव पवारशिवनी01/06/19357888253234
352 अंजना विठ्ठल मोहितेशिवनी18/07/19429922985967
353 सर्जेराव महादेव पवारशिवनी01/06/19359766062000
354 राजाराम लक्ष्मण जाधवशिवनी01/06/19788600601497
355 अर्जुन आण्णा मोहितेशिवनी01/06/19637387345968
356 विष्णू सोपान परदेशीशिवनी01/09/19607798946106
357 मनिषा उत्तम पवारशिवनी13/05/19988398879263
358 लीलावती दत्तात्रय पवारशिवनी01/06/19489049573370
359 सिताबाई गणपती पवारशिवनी02/04/19439923814965
360 दगडू बापू सुतारशिवनी01/01/19359404371745
361 प्रकाश केशव शेटेशिवनी01/01/19699921040304
362 गणपती बाळू पवारशिवनी01/01/19398007114717
363 उषाताई रावसाहेब यादवशिवनी01/01/19699403402505
364 अमोल श्रीमंत मोहितेशिवनी28/07/19817774080457
365 अरुण पांडुरंग मानेशिवनी01/01/19539112091242
366 इंदुबाई विजय पवारशिवनी08/04/19659403180869
367 सुहास पांडुरंग मानेशिवनी01/01/19687507062337
368 संजय रामचंद्र मोहितेतडसर- 
369 अश्विनी दिलीप होलमुखेतडसर27/07/19999503853595
370 ओम अमर मोहितेतडसर18/09/20159960945628
371 महादेव मारुती जाधवतडसर01/01/19458600720752
372 अनुसया महादेव जाधवतडसर01/01/19518600720752
373 प्रेम अमर मोहितेतडसर18/09/20159960945628
374 विलास खाशाबा मानेतडसर01/03/19548605480632
375 जयसिंग श्रीपती मोहितेतोंडोली01/06/19258605910452
376 अरुणा शिवाजी मोहितेतोंडोली01/06/19848698243194
377 आयुष अभयकुमार मोहितेतोंडोली11/09/20129561589057
378 मनीषा तानाजी मोहितेतोंडोली24/11/19939769829328
379 वैशाली अमोल सोनताटेतोंडोली23/09/19919960285357
380 महादेव पिल्लू मोहितेतोंडोली01/06/19569881930510
381 दादा किसन मोहितेतोंडोली01/01/19509657801250
382 रंजना प्रचार सोनताटेतोंडोली15/03/1969 
383 शिवाजी बाबाजी मोहितेतोंडोली01/06/19689604812588
384 बापू बाजीराव महापुरेतोंडोली01/01/19897057036940
385 पांडुरंग दादासो यादवतुपेवाडी14/03/19958975219098
386 सुशीला रामदास यादवतुपेवाडी12/06/19849767520014
387 जगन्नाथ आण्णा काटरेउपाळे मायणी01/01/19428308165975
388 दिनकर भिवा खवळेउपाळे मायणी02/06/19399922188767
389 रावण धोंडीराम मंडलेउपाळे मायणी01/06/19697083739648
390 रंजना रामचंद्र घार्गेउपाळे मायणी- 
391 वैजन्ता एकनाथ कदमउपाळे मायणी01/06/19539921112853
392 बापू येताळा मानेउपाळे वांगी01/06/19319527517179
393 मोहन सदाशिव शिंदेउपाळे वांगी01/06/19658308571405
394 जालिंदर बाबुराव मानेउपाळे वांगी31/05/19819011181299
395 रोहित नथुराम` मानेउपाळे वांगी18/07/19987350236027
396 विश्वनाथ मारूती मानेउपाळे वांगी01/06/19399989974475
397 महादेव आण्णा यादवउपाळे वांगी01/06/19468600505737
398 अशोक लक्ष्मण शिंदेउपाळे वांगी01/06/19449970085325
399 सीमा दयानंद मानेविहापूर10/05/20037066173092
400 विकास दगडू मानेविहापूर20/12/19817066173092
401 पोपट विष्णू कोळीविहापूर05/04/1969 
402 पोपट दशरथ केंगारविहापूर02/06/19617057000775
403 बाबुराव चव्हाणविहापूर01/06/19509146217999
404 प्रकाश जगन्नाथ चव्हाणविहापूर21/07/19569552651978
405 परबती नाना चव्हाणविहापूर03/03/19349657733904
406 शांताबाई जगन्नाथ पवारविहापूर01/01/19419763934735
407 आर्यन संतोष चव्हाणविहापूर- 
408 ज्ञानू जगू बनसोडेविहापूर01/01/19488975980192
409 आदिती गणेश कदमवडीये रायबाग23/07/20069822042115
410 रामहरी यशवंत भगतवडीये रायबाग01/06/19329049842370
411 हणमंत तुकाराम जगतापवडीये रायबाग12/12/19508975094642
412 पुजा संजय शिंदेवडीये रायबाग05/09/19999975782616
413 आशा राजाभाऊ गायकवाडवडीये रायबाग26/06/19909595495885
414 शिवाजी बाळू कोळेकरवडीये रायबाग01/01/19689860601919
415 नितीन बापूराव जाधवयेडे09/03/19909881065542
416 आण्णासो रामचंद्र लावंगरेयेडे01/07/19829766071054
417 अधिकाराव आनंदा लावंगरेयेडे20/09/19869604480110
418 सुजाता संतोष अभंगयेडे21/10/19869765666647
419 विकास विष्णू काळेबागयेडे21/02/19749766232366
420 मंगेश पोपट अभंगयेडे17/06/19929881248791
421 महादेव नामदेव घाडगेयेडे01/06/19469975179720
422 हिंदुराव कृष्णराव बाबरयेडे18/10/19477756968888
423 किशोर देवानंद बाबरयेडे18/11/20059623343759
424 पायल मारुती जाधवयेडे30/06/20057057297885
425 महेंद्र परशुराम उठलेयेतगाव01/06/19619860241603
426 प्रमोद नाथा जरगयेतगाव09/07/19907721047596
427 Somnath Bhasker Gujaleयेतगाव- 
428 Ramchandr Namdev Jaragयेतगाव-9584937630
429 Sangita Ramesh Kokateयेतगाव-7758813871
430 मुबारक उमर शिकलगारयेवलेवाडी01/01/1943 
431 सखुबाई हिंदुराव जाधवयेवलेवाडी-9673216550
432 रंगुबाई कृष्णा येवलेयेवलेवाडी01/06/19658806739575
433 सीताराम काशिनाथ जगतापयेवलेवाडी01/06/19488805517334
434 किशोर शेवाळे सुरजयेवलेवाडी06/07/20037507722645
435 हणमंत कृष्णा शिरकांडेयेवलेवाडी01/06/19487798250144
436 शिवाजी भगवान येवलेयेवलेवाडी01/06/19599921570837