दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 16855../GMPT/Photo/16855../GMPT/Pramanptr/16855.PDFपांडुरंग गोविंद पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19759423521033 View फोटो प्रमाणपत्र
2 17626../GMPT/Photo/17626../GMPT/Pramanptr/17626रंजना शिवा कांबळेऐतवडे खुर्द01/01/1959  View फोटो प्रमाणपत्र
3 18597../GMPT/Photo/18597../GMPT/Pramanptr/18597प्रकाश वाल्टर रनभिसेऐतवडे खुर्द27/02/19777709572891 View फोटो प्रमाणपत्र
4 22649../GMPT/Photo/22649../GMPT/Pramanptr/22649शैलाताई कृष्णात पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19709689823261 View फोटो प्रमाणपत्र
5 23330../GMPT/Photo/23330../GMPT/Pramanptr/23330सुकुमार शामराव पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19748975128624 View फोटो प्रमाणपत्र
6 36498../GMPT/Photo/36498../GMPT/Pramanptr/36498कल्पना संजय पाटीलऐतवडे खुर्द10/09/19789881218483 View फोटो प्रमाणपत्र
7 38779../GMPT/Photo/38779../GMPT/Pramanptr/38779गोविंद आनंदराव पाटीलऐतवडे खुर्द14/11/19579960061235 View फोटो प्रमाणपत्र
8 38836../GMPT/Photo/38836../GMPT/Pramanptr/38836रवींद्र ज्ञानू चांदणेऐतवडे खुर्द01/10/19459011474517 View फोटो प्रमाणपत्र
9 39195../GMPT/Photo/39195../GMPT/Pramanptr/39195सयाजी आनंदराव पाटीलऐतवडे खुर्द14/05/19729823838600 View फोटो प्रमाणपत्र
10 23114../GMPT/Photo/23114../GMPT/Pramanptr/23114भिकू विष्णू मदनेऐतवडे बुद्रुक01/06/19588805511904 View फोटो प्रमाणपत्र
11 20523../GMPT/Photo/20523../GMPT/Pramanptr/20523सहदेव यशवंत माळीऐतवडे बुद्रुक01/06/19549689871506 View फोटो प्रमाणपत्र
12 20564../GMPT/Photo/20564../GMPT/Pramanptr/20564सीताराम भाऊ शिंदेऐतवडे बुद्रुक12/01/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
13 20664../GMPT/Photo/20664../GMPT/Pramanptr/20664सारंग बाबासो खरळकरऐतवडे बुद्रुक19/04/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
14 20676../GMPT/Photo/20676../GMPT/Pramanptr/20676जगन्नाथ रामा मोरेऐतवडे बुद्रुक01/06/19679404368204 View फोटो प्रमाणपत्र
15 34546../GMPT/Photo/34546../GMPT/Pramanptr/34546तैसिम अब्दुलरजाक मुल्लाऐतवडे बुद्रुक01/01/19829146242783 View फोटो प्रमाणपत्र
16 34723../GMPT/Photo/34723../GMPT/Pramanptr/34723समाधान विश्वास कालुगडेऐतवडे बुद्रुक01/01/19878421887735 View फोटो प्रमाणपत्र
17 34855../GMPT/Photo/34855../GMPT/Pramanptr/34855स्मिता सुभाष सुतारऐतवडे बुद्रुक14/12/19847507799171 View फोटो प्रमाणपत्र
18 9725../GMPT/Photo/9725.JPG../GMPT/Pramanptr/9725शितल बाळगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19749637303048 View फोटो प्रमाणपत्र
19 9961../GMPT/Photo/9961.JPG../GMPT/Pramanptr/9961.PDFप्रकाश महादेव माळीऐतवडे बुद्रुक01/03/19669096746042 View फोटो प्रमाणपत्र
20 44353../GMPT/Photo/44353../GMPT/Pramanptr/44353तुकाराम दत्तू सुतारऐतवडे बुद्रुक01/06/19409561504563 View फोटो प्रमाणपत्र
21 44390../GMPT/Photo/44390../GMPT/Pramanptr/44390सिंधुताई विलास गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/01/19569689411272 View फोटो प्रमाणपत्र
22 44530../GMPT/Photo/44530../GMPT/Pramanptr/44530निवृत्ती शिंदे क्रांतीऐतवडे बुद्रुक03/01/19889527311819 View फोटो प्रमाणपत्र
23 34140../GMPT/Photo/34140.JPG../GMPT/Pramanptr/34140.JPGप्रथ्वीराज राजकुमार पाटीलओझर्डे10/03/19959765881444 View फोटो प्रमाणपत्र
24 33888../GMPT/Photo/33888../GMPT/Pramanptr/33888.JPGसुरज संजय ढवळेओझर्डे20/02/19959860336793 View फोटो प्रमाणपत्र
25 34846../GMPT/Photo/34846../GMPT/Pramanptr/34846कौसर इलाही पटेलकुंडलवाडी02/06/19909765603291 View फोटो प्रमाणपत्र
26 35118../GMPT/Photo/35118.jpg../GMPT/Pramanptr/35118रहीमत कासीम पटेलकुंडलवाडी-9822326557 View फोटो प्रमाणपत्र
27 35429../GMPT/Photo/35429.jpg../GMPT/Pramanptr/35429बाजीराव दामाजी वाडेकरकुंडलवाडी15/07/19628411964124 View फोटो प्रमाणपत्र
28 35454../GMPT/Photo/35454.jpg../GMPT/Pramanptr/35454कौसर आमीद पटेलकुंडलवाडी06/02/19767507713634 View फोटो प्रमाणपत्र
29 35608../GMPT/Photo/35608.jpg../GMPT/Pramanptr/35608मंगल अण्णाप्पा वाडेकरकुंडलवाडी07/11/19707770047769 View फोटो प्रमाणपत्र
30 22556../GMPT/Photo/22556.JPG../GMPT/Pramanptr/22556रामचंद्र संतू कदमकुंडलवाडी07/05/19659527648978 View फोटो प्रमाणपत्र
31 22600../GMPT/Photo/22600.JPG../GMPT/Pramanptr/22600गणी अहमद पटेलकुंडलवाडी01/01/19399637217684 View फोटो प्रमाणपत्र
32 39556../GMPT/Photo/39556.jpg../GMPT/Pramanptr/39556शोभा सदाशिव पाटीलकुंडलवाडी-9168533757 View फोटो प्रमाणपत्र
33 39940../GMPT/Photo/39940.jpg../GMPT/Pramanptr/39940बायलाल इसाअली फकीरकुंडलवाडी-8411941857 View फोटो प्रमाणपत्र
34 43040../GMPT/Photo/43040.jpg../GMPT/Pramanptr/43040आक्काताई रंगराव कदमकुंडलवाडी01/01/1943  View फोटो प्रमाणपत्र
35 35219../GMPT/Photo/35219.jpg../GMPT/Pramanptr/35219वत्सला मारुती कदमकेदारवाडी01/06/19559130420303 View फोटो प्रमाणपत्र
36 35044../GMPT/Photo/35044.jpg../GMPT/Pramanptr/35044तानाजी ज्ञानू मोहितेकेदारवाडी01/01/1950  View फोटो प्रमाणपत्र
37 34886../GMPT/Photo/34886.jpg../GMPT/Pramanptr/34886बापू गानू मानेकेदारवाडी01/12/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
38 34721../GMPT/Photo/34721.jpg../GMPT/Pramanptr/34721.jpgआकाश दत्तात्रय पाटीलकामेरी09/09/20019975281576 View फोटो प्रमाणपत्र
39 33998../GMPT/Photo/33998.jpg../GMPT/Pramanptr/33998विश्वजित संभाजी पिसाळकामेरी-8806591940 View फोटो प्रमाणपत्र
40 34079../GMPT/Photo/34079.jpg../GMPT/Pramanptr/34079चंद्रकांत शंकर गायकवाडकामेरी01/06/19629011326253 View फोटो प्रमाणपत्र
41 22682../GMPT/Photo/22682.jpg../GMPT/Pramanptr/22682वैष्णव शंकर सपकाळकामेरी05/05/20129923338038 View फोटो प्रमाणपत्र
42 22726../GMPT/Photo/22726.jpg../GMPT/Pramanptr/22726पार्वती ज्ञानू पाटीलकामेरी01/01/1936  View फोटो प्रमाणपत्र
43 22964../GMPT/Photo/22964.jpg../GMPT/Pramanptr/22964.jpgप्रवीणकुमार विजय आढावकामेरी31/01/19968180835073 View फोटो प्रमाणपत्र
44 22998../GMPT/Photo/22998.jpg../GMPT/Pramanptr/22998.jpgशिवाजी ज्ञानू जेडगेकामेरी01/06/19748805996928 View फोटो प्रमाणपत्र
45 23191../GMPT/Photo/23191.jpg../GMPT/Pramanptr/23191.jpgराजाराम शंकर गायकवाडकामेरी04/02/19757743937359 View फोटो प्रमाणपत्र
46 22033../GMPT/Photo/22033.jpg../GMPT/Pramanptr/22033बेबीताई विश्वास डबडेकामेरी-  View फोटो प्रमाणपत्र
47 22095../GMPT/Photo/22095.jpg../GMPT/Pramanptr/22095भागीरथी हरिभाऊ सपकाळकामेरी-9923334038 View फोटो प्रमाणपत्र
48 22303../GMPT/Photo/22303../GMPT/Pramanptr/22303.jpgआकाश जालिंदर सावंतकामेरी27/09/19939552085848 View फोटो प्रमाणपत्र
49 22501../GMPT/Photo/22501.jpg../GMPT/Pramanptr/22501मालन नामदेव शिंदेकामेरी-9975188315 View फोटो प्रमाणपत्र
50 10959../GMPT/Photo/10959.jpg../GMPT/Pramanptr/10959लता वसंत मदनेकामेरी06/01/19729545115429 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 पांडुरंग गोविंद पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19759423521033
2 रंजना शिवा कांबळेऐतवडे खुर्द01/01/1959 
3 प्रकाश वाल्टर रनभिसेऐतवडे खुर्द27/02/19777709572891
4 शैलाताई कृष्णात पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19709689823261
5 सुकुमार शामराव पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19748975128624
6 कल्पना संजय पाटीलऐतवडे खुर्द10/09/19789881218483
7 गोविंद आनंदराव पाटीलऐतवडे खुर्द14/11/19579960061235
8 रवींद्र ज्ञानू चांदणेऐतवडे खुर्द01/10/19459011474517
9 सयाजी आनंदराव पाटीलऐतवडे खुर्द14/05/19729823838600
10 भिकू विष्णू मदनेऐतवडे बुद्रुक01/06/19588805511904
11 सहदेव यशवंत माळीऐतवडे बुद्रुक01/06/19549689871506
12 सीताराम भाऊ शिंदेऐतवडे बुद्रुक12/01/1946 
13 सारंग बाबासो खरळकरऐतवडे बुद्रुक19/04/2001 
14 जगन्नाथ रामा मोरेऐतवडे बुद्रुक01/06/19679404368204
15 तैसिम अब्दुलरजाक मुल्लाऐतवडे बुद्रुक01/01/19829146242783
16 समाधान विश्वास कालुगडेऐतवडे बुद्रुक01/01/19878421887735
17 स्मिता सुभाष सुतारऐतवडे बुद्रुक14/12/19847507799171
18 शितल बाळगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19749637303048
19 प्रकाश महादेव माळीऐतवडे बुद्रुक01/03/19669096746042
20 तुकाराम दत्तू सुतारऐतवडे बुद्रुक01/06/19409561504563
21 सिंधुताई विलास गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/01/19569689411272
22 निवृत्ती शिंदे क्रांतीऐतवडे बुद्रुक03/01/19889527311819
23 प्रथ्वीराज राजकुमार पाटीलओझर्डे10/03/19959765881444
24 सुरज संजय ढवळेओझर्डे20/02/19959860336793
25 कौसर इलाही पटेलकुंडलवाडी02/06/19909765603291
26 रहीमत कासीम पटेलकुंडलवाडी-9822326557
27 बाजीराव दामाजी वाडेकरकुंडलवाडी15/07/19628411964124
28 कौसर आमीद पटेलकुंडलवाडी06/02/19767507713634
29 मंगल अण्णाप्पा वाडेकरकुंडलवाडी07/11/19707770047769
30 रामचंद्र संतू कदमकुंडलवाडी07/05/19659527648978
31 गणी अहमद पटेलकुंडलवाडी01/01/19399637217684
32 शोभा सदाशिव पाटीलकुंडलवाडी-9168533757
33 बायलाल इसाअली फकीरकुंडलवाडी-8411941857
34 आक्काताई रंगराव कदमकुंडलवाडी01/01/1943 
35 वत्सला मारुती कदमकेदारवाडी01/06/19559130420303
36 तानाजी ज्ञानू मोहितेकेदारवाडी01/01/1950 
37 बापू गानू मानेकेदारवाडी01/12/1994 
38 आकाश दत्तात्रय पाटीलकामेरी09/09/20019975281576
39 विश्वजित संभाजी पिसाळकामेरी-8806591940
40 चंद्रकांत शंकर गायकवाडकामेरी01/06/19629011326253
41 वैष्णव शंकर सपकाळकामेरी05/05/20129923338038
42 पार्वती ज्ञानू पाटीलकामेरी01/01/1936 
43 प्रवीणकुमार विजय आढावकामेरी31/01/19968180835073
44 शिवाजी ज्ञानू जेडगेकामेरी01/06/19748805996928
45 राजाराम शंकर गायकवाडकामेरी04/02/19757743937359
46 बेबीताई विश्वास डबडेकामेरी- 
47 भागीरथी हरिभाऊ सपकाळकामेरी-9923334038
48 आकाश जालिंदर सावंतकामेरी27/09/19939552085848
49 मालन नामदेव शिंदेकामेरी-9975188315
50 लता वसंत मदनेकामेरी06/01/19729545115429
51 बाळू केशव नांगरेकामेरी01/06/19629766248366
52 सुहासिनी सर्जेराव आढावकामेरी01/01/19768408833086
53 हिमतलाल संभाजी बारपटेकामेरी10/08/19977709892146
54 बेबीताई संभाजी बारपटेकामेरी01/06/19527709892146
55 प्रकाश शंकर गायकवाडकामेरी25/07/19769960132151
56 मालन केशव नांगरेकामेरी01/06/19559766248366
57 पोपट सिताराम आढावकामेरी25/01/19519730741961
58 मनीषा दिलीप पाटीलकामेरी23/08/19979096994394
59 राजेंद्र जनार्दन जाधवकामेरी17/04/19779665556581
60 सुखदेव रामू कुल्लाळकामेरी-9730971607
61 हणमंत सुभाष बामणेकामेरी22/11/19759975477168
62 तुषार आनंद जाधवकामेरी-8421032776
63 भगवान सखाराम कांबळेकरंजवडे25/04/19789158099216
64 भागीर्थी आप्पा देसाईकरंजवडे01/06/19359689830612
65 दत्तात्रय नारायण जोशीकरंजवडे01/06/19729545427496
66 दिलीप धोंडीराम देसाईकरंजवडे01/06/19679545842432
67 अमीरहमजा महम्मद संदेकरंजवडे07/10/19677798538560
68 सुरज दगडू कांबळेकरंजवडे21/08/1997 
69 विनायक रमेश पाटीलकरंजवडे24/04/19928007205444
70 विनायक सदाशिव देसाईकरंजवडे18/07/19929763024931
71 रामचंद्र बबन पाटीलकरंजवडे09/06/19759764416490
72 पार्वती जांबीवंत गायकवाडकरंजवडे08/09/19479923770840
73 आनंदा राऊ पाटीलकरंजवडे09/06/19408007131345
74 शालन बाळू चेंडकेकरंजवडे02/06/19399923749759
75 कमल सुभाष पाटीलकरंजवडे01/06/19659673704067
76 हर्षद अनिल सव्वाशेकरंजवडे-9764272565
77 शकुंतला शंकर पाटीलकरंजवडे-9422824557
78 शिवाजी गणपती कदमकरंजवडे05/06/19507350439580
79 अलका दयानंद मोरेकरंजवडे01/01/19728007156640
80 वेदांत सुर्यकांत पाटीलकरंजवडे14/02/20119970291315
81 निवृत्ती श्रीपती वरपेकुरळप01/01/19449669441994
82 उत्तम शामराव दवेकरकुरळप01/06/19659637201806
83 शामराव आण्णा बाबरकुरळप02/07/1930 
84 पांडुरंग नारायण घाटगेकुरळप01/06/19479765575540
85 संतोष भीमराव सुर्यवंशीकुरळप01/01/19879270262101
86 पवन सर्जेराव पाटीलकुरळप13/05/20008888656775
87 मारुती अशोक वायदंडेकुरळप-7517201465
88 आदिती दादासो महापुरेकुरळप26/11/2015 
89 स्वयंम हेमंत धनावडेकुरळप16/12/20139730223058
90 दिलीप शामराव जाधवकुरळप01/06/19679823861117
91 मंगल शामराव पवारकुरळप10/06/19569271602529
92 दिनकर आप्पाजी वायदंडेकुरळप01/06/19617385343499
93 सौरभ सर्जेराव पाटीलकुरळप15/07/20028888656775
94 भीमराव तुकाराम पाटीलकुरळप15/05/19389890355188
95 सांभाजी बाळू बाबरकुरळप01/06/19698805861417
96 विजय सांभाजी बाबरकुरळप02/03/19968805861417
97 दिपक सांभाजी बाबारकुरळप22/05/19948805861417
98 सदाशिव नागू गायकवाडकुरळप01/01/1955 
99 आक्काताई सदाशिव गायकवाडकुरळप01/06/1972 
100 वत्सला हिंदुराव पवारकुरळप31/08/19717770071697
101 आनंदी बबन भालकरकुरळप01/06/19567757083544
102 सुनंदा लहू माळीकुरळप17/12/19869545190462
103 प्रकाश बबन गुरवकार्वे13/11/19789112686798
104 रामा भाऊ माळीकार्वे01/06/19589552108417
105 विशाल रमेश गायकवाडकार्वे03/01/2007 
106 मालन राजाराम पाटीलकार्वे01/06/19317798543493
107 गणपती रामचंद्र पाटीलकार्वे01/06/19418554807115
108 काशिनाथ चंद्र जाधवकार्वे01/06/19408379047213
109 तक्षत पाप्या काळेकार्वे01/01/20028888977252
110 पाप्या रामकृष्ण काळेकार्वे01/06/19668888977252
111 सावित्री जगन्नाथ पाटीलकार्वे01/01/19499158220252
112 अविनाश भीमराव कांबळेकार्वे20/12/19908605363354
113 अक्षदा आनंदराव कोरेकार्वे09/01/20099921248190
114 सुनीता नारायण पाटीलकार्वे01/01/19709145140921
115 शहाजी रघुनाथ पवारकार्वे01/06/19747030830044
116 विनया सुकुमार मगदूमकारंदवाडी25/06/20069850286300
117 मंगल दत्तू मदनेकारंदवाडी01/06/1965 
118 बाळासो भोपाल आवटीकारंदवाडी-7798685050
119 सुभाष तानाजी साळुंखेकारंदवाडी01/06/19657507032827
120 आनंदा लक्ष्मण कोळीकारंदवाडी01/06/1932 
121 पोपट शिवाजी पाटीलकारंदवाडी15/07/19779637641556
122 सरिता प्रकाश पाटीलकारंदवाडी09/08/19709545760491
123 सुमित संजय पाटीलकारंदवाडी07/02/20019689292342
124 ललिता अर्जुन ताकगिरीकारंदवाडी29/04/19738698689171
125 रामचंद्र बाबू मोहितेकारंदवाडी10/12/19339850714555
126 बाबू गणपती जावीरकारंदवाडी01/06/19559075765810
127 आदिनाथ श्रीपाल वाडकरकारंदवाडी01/01/19599922578763
128 विजयकुमार श्रीपाल वाडकरकारंदवाडी01/01/19679922578763
129 शशिकांत अशोक हाकेकारंदवाडी21/09/19767588842266
130 जयसिंग आकाराम हाकेकारंदवाडी01/03/19479604009887
131 सुनीता महादेव पवारकारंदवाडी01/01/19709689724203
132 शिवाजी दत्तू हाकेकारंदवाडी01/01/19459527329007
133 कल्पना शिवाजी कोळीकारंदवाडी01/01/19729960777763
134 सोन्या आनाप्पा मासाळकारंदवाडी01/01/20057756983080
135 हौसाबाई दत्तात्रय हाकेकारंदवाडी01/07/19429405283644
136 शांताबाई प्रकाश पारसेकारंदवाडी01/06/19809637324954
137 राजाराम कोंडीबा लवटेकारंदवाडी01/03/19447775062984
138 चिमाताई रघुनाथ हाकेकारंदवाडी01/06/19779765057734
139 सुशीला बाळासाहेब पाटीलकारंदवाडी05/04/19609049511014
140 धनाजी पांडुरंग गेजगेकारंदवाडी01/06/19667757987743
141 बापू सावंत शंकरकाळम्मवाडी01/06/19509049324102
142 बजरंग रामचंद्र बल्लाळकाळम्मवाडी20/03/19859764818852
143 मारुती श्रावणा साठेकाळम्मवाडी-7028232988
144 कृष्णत यशवंत सावंतकाळम्मवाडी01/06/19469890329362
145 सुनिल दादासो शिंदेकाळम्मवाडी20/06/19957028508103
146 आक्काताई मारुती बल्लाळकाळम्मवाडी01/01/19569890289852
147 संजय जयसिंग सावंतकाळम्मवाडी01/06/19697218696980
148 भिमराव शामराव सावंतकाळम्मवाडी01/06/19637378726619
149 नजीर दस्तगीर पट्टेकरीकाकाचीवाडी20/07/19678208762110
150 शफिक जुम्माशा फकीरकाकाचीवाडी01/06/19639766642522
151 प्रवीण प्रकाश मानेकाकाचीवाडी17/04/19839970225595
152 शुभम बाजीराव जाधवकाकाचीवाडी03/12/20039730083848
153 गुरुप्रसाद बाजीराव जाधवकाकाचीवाडी22/11/20079730083848
154 नकुशा गणपती शिंदेकणेगाव12/07/19599890379040
155 रोहित संजय मदनेकापूसखेड04/11/19949158780418
156 गणेश प्रल्हाद धुमाळेकापूसखेड10/02/19929975596032
157 प्रफुल भिकाजी धुमाळेकापूसखेड21/06/19919168412091
158 बबन शिवा डबाणेकासेगाव01/06/1961 
159 बबन गणपती मिसाळकासेगाव- 
160 शिवाजी रामचंद्र भोकरेकासेगाव01/06/1955 
161 तानाजी रामचंद्र भोकरेकासेगाव01/06/1962 
162 दीपक तानाजी खंडागळेकासेगाव01/01/1980 
163 बाळाबाई शंकर सन्मुखकासेगाव01/06/1956 
164 पितांबर मारुती मानेकासेगाव01/01/1947 
165 कृष्णाबाई शंकर शेवाळेकासेगाव01/06/1938 
166 सुशांत मोहन शिंदेकासेगाव24/03/1993 
167 मारुती शिवाजी शिंदेकासेगाव30/11/1981 
168 विजया मोहन येडेकरकासेगाव05/08/1975 
169 महादेव तुकाराम डबाणेकासेगाव01/06/1952 
170 राजवर्धन बाबासो हुबलेकासेगाव02/12/2008 
171 स्वप्नाली बाबासो हुबालेकासेगाव28/08/2000 
172 बलराज भानुदास भांबुरेकासेगाव01/06/1973 
173 शशिकला शिवाजी शिंदेकासेगाव24/09/1971 
174 क्रांतीकुमार संभाजी मिसळकासेगाव05/06/1981 
175 जालिंदर दशरथ पटसुतेकासेगाव- 
176 सिंधुताई वसंत शेळकेकासेगाव- 
177 लक्ष्मी पांडुरंग लाडकासेगाव- 
178 नबीलाल दगडू शेखकासेगाव01/06/1948 
179 शालन महादेव वाहगावकरकासेगाव01/06/1941 
180 ओंकार दत्तात्रय धोकटेकासेगाव10/03/1991 
181 तानाजी परबती जाधवकासेगाव- 
182 अधिक पांडुरंग जाधवकासेगाव- 
183 दिलीप शांताराम कोपर्डेकासेगाव26/07/1960 
184 दीपाली दिलीप कोपर्डेकासेगाव30/07/1963 
185 आनंदराव ज्ञानदेव पाटीलकासेगाव01/06/1957 
186 शारदा शंकर शिंदेकासेगाव01/06/1958 
187 विशाल सुभाष बर्डेकासेगाव27/08/1981 
188 रभाताई कृष्णा निकमकिल्ले मच्छिंद्रगड-9545834717
189 अविनाश सुभाष वाघमारेकिल्ले मच्छिंद्रगड27/11/19969860998619
190 चांद बापू आगाकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19439146679427
191 कल्पेश अर्जुन जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड02/05/20119075434350
192 सुभद्रा बाजीराव जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड21/01/19448888489073
193 निवास चंदर चव्हाणकिल्ले मच्छिंद्रगड-8975813141
194 विद्या विकास जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड03/08/20119822353629
195 मोहन शामराव जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19729822725700
196 लखन आनंदा पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड29/12/19929145724309
197 अन्विता काका पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड01/03/20119767959647
198 हतिमा इब्राहिम जमादारकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19429545736422
199 मंगल मोहन साळूंखेकिल्ले मच्छिंद्रगड21/04/19589922694378
200 कमल निवृत्ती मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19379049957249
201 शिवाजी कृष्णा कुंभारकिल्ले मच्छिंद्रगड04/03/19467798855264
202 पूनम पांडुरंग पाटीलकोरेगाव28/05/19848600673478
203 आनंदा दत्तू मगदूमकोरेगाव01/01/19599923592228
204 अभंजित रघुनाथ मगदूमकोरेगाव04/12/19879730439665
205 बाळकृष्ण विष्णू पाटीलकोरेगाव01/06/19807030995941
206 विलास विष्णू पाटीलकोरेगाव11/06/19607757965859
207 अक्षय तानाजी पाटीलकोरेगाव02/10/19979130571917
208 राजेंद्र तात्यासो पाटीलकोरेगाव15/08/19839890105142
209 अनिल भगवान पाटीलकोरेगाव02/06/19729975162025
210 अंजली निवास सुतारकोरेगाव06/02/19899561441259
211 निवास आनंदा सुतारकोरेगाव09/06/19899561441289
212 वेदिका शशिकांत कांबळेकोळे23/01/2008 
213 आप्पासाहेब यशवंत पारवेकोळे25/07/1960 
214 आशा निवृत्ती मोहितेकोळे18/05/19559881480745
215 उत्तम खरात अधिकखरातवाडी01/01/19809657408681
216 बाळाबाई किसन खोतगाताडवाडी01/06/19559637225452
217 ऋषीकेशे प्रताप खोतगाताडवाडी18/05/20087387473292
218 कुष्णबाई चंदर खांडेकरगाताडवाडी06/05/19519270170143
219 गोविंद आण्णा पाटीलगोटखिंडी-9730280629
220 हौसाबाई बाबू येवलेगोटखिंडी-9011569458
221 कमल बाबासो पाटीलगोटखिंडी01/06/19649665396133
222 प्रगती विकास वालेकरगोटखिंडी04/06/2005 
223 शिमल तुकाराम गुरवगोटखिंडी01/06/19979604599135
224 नानासाहेब शामराव घारेगोटखिंडी01/06/19618600083340
225 अमेय संपतराव पाटीलगोटखिंडी07/08/20019421975001
226 अनिकेत चंद्रकांत थोरातगोटखिंडी26/02/20138411916507
227 महादेव आबासाहेब थोरातगोटखिंडी01/06/19369730024594
228 आरोही फत्तेसिंह थोरातगोटखिंडी28/05/20139503717188
229 आनंदा चंद्रू थोरातगोटखिंडी01/06/19457798780933
230 अर्जुन महादेव परीटगोटखिंडी01/07/20068605878731
231 राजाराम शामराव घारेगोटखिंडी-9689104155
232 रुपाली अमोल खर्डेकरगोटखिंडी09/05/19849945085883
233 आनंदा गुणवंत पाटीलगोटखिंडी-9730848919
234 किरण शंकर पाटीलगोटखिंडी01/07/19727028486108
235 तुकाराम शंकर बुवागोटखिंडी-9970150365
236 दशरथ आप्पासो कुलकर्णीगोटखिंडी26/09/19769011357767
237 रामचंद्र कृष्णा पाटीलगोटखिंडी01/06/19699168279563
238 अमोल सुधीर जाधवगोटखिंडी-9545595163
239 सुनिता सुभाष पाटीलगोटखिंडी-7559287183
240 शिवम चंद्रकांत थोरातगोटखिंडी04/05/20069665639529
241 जयवंत रंगराव डिग्रजकारगोटखिंडी01/06/19699168279506
242 सचिन विष्णू गवळीगोटखिंडी-7410116610
243 पद्मावती बाबुराव चव्हाणगौंडवाडी01/07/19839604256398
244 सखूताई तुकाराम कदमघबकवाडी-9822948730
245 वरद अमोल घबकघबकवाडी27/07/20148275565449
246 उदय शिवाजी खोतघबकवाडी01/12/19729050312940
247 यशवंत राऊ मलगुडेचिकूर्डे01/01/19339595041205
248 हौसाबाई हिंदुराव वाघमोडेचिकूर्डे01/01/19529921862917
249 अशोक शिवराम खोतचिकूर्डे01/06/19589766254710
250 हर्षद बाबुराव खोतचिकूर्डे26/03/19939766014873
251 संभाजी आण्णा बोरगावकरचिकूर्डे01/01/19627775038053
252 राजाराम किसन यादवचिकूर्डे01/01/19739594733150
253 आसमा निसार गवंडीचिकूर्डे-9552140373
254 विठ्ठल शंकर कांबळेचिकूर्डे03/06/19537745071513
255 तुकाराम मल्हारी गुजलेचिकूर्डे12/03/1949 
256 किरण उदयकुमार कुलकर्णीचिकूर्डे29/09/19847588088052
257 निवृत्ती कृष्णा बुरसेचिकूर्डे01/06/19398600424278
258 नानासो रामचंद्र पवारजुनेखेड04/06/19639665465435
259 रोशन सुभाष kambleजुनेखेड15/06/19999172520052
260 स्वर संदीप पाटीलजुनेखेड04/05/20119011235454
261 शाहिनीबाई पांडुरंग पाटीलजक्राईवाडी-8698990650
262 संदीप शंकर गायकवाडजक्राईवाडी01/01/19877798727393
263 मयुरी मय्यप्पा गावडेजांभुळवाडी09/06/20009503575638
264 तुषार बाळासो पाटीलठाणापूडे 21/03/19958888797771
265 इंदुबाई मारुती कांबळेठाणापूडे 01/01/1980 
266 अनिकेत दिनकर पाटीलठाणापूडे 27/08/19918308923003
267 किशोर कृष्णात पाटीलठाणापूडे 06/09/19967261974892
268 संतोषकुमार कुबेर पाटीलढवळी25/03/19887757981623
269 पृथ्वीराज आनंदा चव्हाणतुजारपूर15/02/19969673626098
270 आदिती अनिल लोंढेतुजारपूर31/10/20119765498230
271 प्रकाश बाबासाहेब पवारताकारी- 
272 विमल रंगराव सोलवंडेताकारी-9011418527
273 निलेश बजरंग लोहारतांदुळवाडी16/12/19917387899129
274 ओंकार रवींद्र तेली/लोखंडेतांदुळवाडी13/08/20059552624192
275 ईशांत अरुण कांबळेतांदुळवाडी17/11/20139420792714
276 सुवर्णा अरुण खाडेतांदुळवाडी18/03/19839730172801
277 आदित्य मारुती शेळकेतांदुळवाडी25/11/20009665615754
278 मोहन राणोजी कांबळेतांदुळवाडी01/01/19599970668611
279 प्रकाश दत्तू शिंदेतांदुळवाडी01/06/19648888282240
280 रवींद्र ज्ञानदेव देशमुखतांबवे01/06/19798888746966
281 नाना बापू भंडारेतांबवे01/01/19489503646587
282 विठ्ठल दत्तात्रय पाटीलतांबवे01/01/19587350298257
283 प्रभाकर आनंदा भंडारेतांबवे-9881810879
284 तानाजी म्हाळूं भंडारेतांबवे03/06/19528605381915
285 वर्षाराणी विलास जगतापतांबवे22/12/19809960082647
286 शंकर बाळकू गावडेतांबवे10/04/19459545352218
287 प्रवीण बबन पाटीलतांबवे26/12/19898806913132
288 तानाजी गणू सुपनेकरतांबवे30/04/19559921762657
289 शालन रामचंद्र पाटीलतांबवे01/01/19539921644741
290 सोनाबाई रामराव पाटीलतांबवे01/01/19539657036010
291 पियुष अनिल कांबळेदुधारी19/03/20079657032110
292 इसामुद्दीन मीरासो पटवेगारदुधारी06/09/19589763675837
293 इकबाल अब्बास तांबोळीदुधारी01/06/19719767729383
294 कु.प्रज्वल सुनिल पाटीलदेवर्डे22/03/20119921504329
295 बबन बाळू कचरेढगेवाडी01/06/19628390504067
296 ज्ञानदेव अंतू यादवधोतरेवाडी16/07/19338605990474
297 सुहास संजय माळीधोतरेवाडी01/01/1997 
298 काळोजी दत्तू जाधवधोतरेवाडी01/01/19429922491658
299 बाजीराव शंकर कनपनेर्ले01/01/1973 
300 दिव्येष दत्तात्रय पाटीलनेर्ले24/10/20109970838703
301 बाबुराव भागोजी अनुसेनेर्ले01/06/19629766398676
302 पूजा संजय कदमनेर्ले01/01/20039764129286
303 शंकर खाशाबा पाटीलनेर्ले01/01/19629822789211
304 कमल रामचंद्र वडारनेर्ले05/08/1948 
305 सूर्यकांत रामचंद्र पाटीलनेर्ले15/12/19549665966002
306 वैष्णवी कृष्णा मानेनेर्ले19/12/20027709704493
307 विश्वास विष्णू सराटेनेर्ले01/06/19499766484835
308 आदित्य आनंदराव पाटीलनरसिंहपूर23/10/20019404041380
309 बबूताई ज्ञानू सुतारनरसिंहपूर01/01/19589822132737
310 हणमंत मधुकर कदमनरसिंहपूर02/06/19779767418280
311 विराज हणमंत कदमनरसिंहपूर11/09/20029767418280
312 ऋत्तूजा हणमंत कदमनरसिंहपूर08/09/20009767418280
313 मालन बाळासो मुळीकनरसिंहपूर15/03/19517397944562
314 पांडुरंग निवृत्ती कुंभारनरसिंहपूर01/01/19389011512245
315 हणमंत बाळकृष्ण जगतापनरसिंहपूर24/03/19739922749240
316 रोहित बंडू कदमनरसिंहपूर30/05/20028805279371
317 रुचिता हणमंत जगतापनरसिंहपूर06/07/20007756086496
318 सुरज नारायण कदमनवेखेड14/12/19919594700734
319 शारदाबाई भगवान पवारनवेखेड01/01/19559764571249
320 दत्ततय पांडुरंग पाटीलनागाव01/04/19619158303804
321 नूतन तुकाराम भांबुरेपेठ08/08/19888600189240
322 रमजान दस्तगीर संदेपेठ10/08/19789822307861
323 इंदुताई शंकर गावडेपेठ-8421123454
324 तानाजी शंकर थोडगेपेठ12/09/19749657281621
325 सानिका नारायण पाटीलपेठ05/12/20037448231767
326 केतन कुबेर पाटीलपेठ15/10/19998657099199
327 सुजाता शंकर जाधवफार्णेवाडी(बोरगाव)01/01/19888412983435
328 सुनंदा दत्तात्रय मानेफार्णेवाडी(शिगाव)12/05/1986 
329 भिमराव निवृत्ती काटकरफाळकेवाडी01/06/19619730853231
330 महेश नंदकुमार मांडलेबेरडमाची04/05/19907743999390
331 Kamal Maruti Mandleबेरडमाची01/01/19599822191237
332 Ankush / kashinath Nandkumar Mandaleबेरडमाची01/01/19857743999390
333 राजलक्ष्मी रघुनाथ हुबालेबहे21/06/19869665101560
334 अनिल रमेश तवलेबहे01/06/1973 
335 मनीषा पांडुरंग कांबळेबहे16/05/19879168659585
336 बाबासो गुलाब कांबळेबहे08/07/1977 
337 दत्तात्रय पोपट कदमबहे11/07/19769890326977
338 विलासराव दत्तात्रय कांबळेबहे09/06/1973 
339 कमल रंगराव महापुरेबहे26/06/1968 
340 इंदुबाई जगन्नाथ बळीवंतबहे01/06/1952 
341 लक्ष्मण शिवराम फल्लेबहे01/06/1969 
342 निवृत्ती कृष्णा जाधवबहे01/05/1948 
343 वत्सला सदाशिव मोहितेबहे01/06/1948 
344 रेश्मा विठ्ठल नांगरेबहे13/06/1986 
345 मंदाताई यशवंत लुगडेबहादुरवाडी01/01/19689595218769
346 आदिका फिरोजखान पवारबहादुरवाडी03/08/2007 
347 अभिषेख फिरोजखान पवारबहादुरवाडी07/05/2004 
348 परवीन जहांगीर शेखबहादुरवाडी01/01/20097140718512
349 विशाल जगन्नाथ खोतबहादुरवाडी01/01/20019960327822
350 नंदाताई तुकाराम संदेबहादुरवाडी01/06/19657620221520
351 जगन्नाथ यशवंत घोरपडेबहादुरवाडी01/01/1959 
352 शकुंतला सदाशिव खोतबहादुरवाडी01/06/19519657286240
353 पिलाबाई धोंडिबा पाटीलबहादुरवाडी01/06/19609860256932
354 सयाजी बाळू मानेबहादुरवाडी01/01/1973 
355 नामदेव सर्जेराव घोरपडेबहादुरवाडी30/03/19967028113096
356 शहाजी सदाशिव देसावळेबहादुरवाडी02/05/19769970325869
357 वंदना शिवाजी कुंभारबहादुरवाडी01/06/19759730965447
358 ओंकार शिवाजी कुंभारबहादुरवाडी25/08/19989730625886
359 पूजा laxman बामणेबागणी07/12/19997709347994
360 शामराव बाबुराव शेटेबागणी16/07/19359403782347
361 दिलावर मकबूल शिकलगारबागणी05/10/19529970967855
362 चाँद सो शफिक मोमीनबागणी06/07/19549096688268
363 पुतळाबाई तातोबा थोरातःबागणी23/01/19437020688276
364 रुचा अनिल कुलकर्णीबोरगाव16/05/19759011514521
365 vitabai बापू भोईबोरगाव01/01/19469209666793
366 समीर महिबूब शेखबोरगाव25/11/20017507561112
367 सर्जेराव विष्णू वाळकेबोरगाव01/01/19609552402879
368 अनिल रमनराव सूर्यवंशीबोरगाव01/01/19739860422902
369 शांताबाई आकाराम नाईकबोरगाव-8975319251
370 मंगल आकाराम नाईकबोरगाव-8975319251
371 पांडुरंग सुनील पाटीलबोरगाव21/06/19909922671075
372 विजय ज्ञानोबा पाटीलबोरगाव01/06/19488793825622
373 बाळाबाई ईश्वर गाडवेबोरगाव01/11/19629665090844
374 अरुण महादेव लोंढेबोरगाव01/06/19749860144094
375 शालन ज्ञानू जाधवबोरगाव01/06/19478329200479
376 दीपक तिपण्णा मुदगलबोरगाव01/01/19889665306690
377 साक्षी सर्जेराव घाडगेबोरगाव22/10/20008600920968
378 अनिल अरुण कुलकर्णीबोरगाव08/05/19759730437686
379 सचिन लालासो ढगेबोरगाव12/02/20049175928325
380 आदित्य धनंजय पाटीलबोरगाव14/04/20089921950697
381 रज्जाक आप्पासो कलावंतबोरगाव01/01/19609975345788
382 महादेव हणमंत मोरेबोरगाव01/06/19729881550520
383 संजय राजाराम चौधरीबोरगाव05/06/19777249707604
384 किसान तानाजी वंजारीबोरगाव01/06/19729175028719
385 विनोद लालासो कांबळेबोरगाव13/12/19739545631012
386 रमेश काशिनाथ चौधरीबोरगाव10/06/19789011594757
387 दादासो हणमंत पवारभटवाडी 01/06/19787517232619
388 राजाराम आनंदा पवारभटवाडी 01/06/19789623844053
389 विशाल विलास पवारभटवाडी 29/09/19977767973869
390 मारुती आण्णा दिंडेभटवाडी 01/06/19669767630733
391 प्रथमेश दाजी मानेभटवाडी 19/06/20068888763606
392 रेश्मा अनिल सुतारभटवाडी 31/12/19887057016332
393 दिपक राजाराम मोरेभडकिंबे 23/07/19999823089170
394 विजय सदाशिव बनसोडेभडकिंबे 15/06/19857875029993
395 रत्नाबाई पांडुरंग चव्हाणभवानीनगर01/06/19399011757090
396 रमेश पंडित मोरेभवानीनगर25/10/19779130906981
397 सुनील लक्ष्मण कचरेमरळनाथपूर16/03/19929503892800
398 Harish Shankar Pawarमसुचीवाडी18/08/19929730745060
399 Sudesh Dadaso Ballalमसुचीवाडी23/03/20049545745594
400 Shital Bhaskar Jadhavमसुचीवाडी04/12/19887385528470
401 Kisan Kadam Sunilमसुचीवाडी25/02/19749623275389
402 Nivas Dhondiram Girigosaviमसुचीवाडी24/05/1991 
403 Pushkar Sandip Kabadeमसुचीवाडी10/06/20089960440373
404 जयवंत तुकाराम यादवमहादेववाडी01/06/19719623966524
405 महादेव नारायण मोहितेमहादेववाडी01/06/1951 
406 ओंकार शिवाजी खोतमाणिकवाडी01/04/1999 
407 रेखा जोतिराम खोतमाणिकवाडी01/05/19979657253083
408 शामराव दौलू खोतमाणिकवाडी01/05/19269552858143
409 संजय विष्णू जाधवमाणिकवाडी28/04/19988308270013
410 अथर्व उत्तम क्षीरसागरमालेवाडी09/05/20128805736755
411 आनंदा दाजी रासकरमालेवाडी01/01/1947 
412 सुरेखा उत्तम क्षीरसागरमालेवाडी01/01/19868805736755
413 धनश्री जयवंत खवरेमालेवाडी12/09/20067038582528
414 प्रथमेश दत्तात्रय कोळेकरमालेवाडी01/01/20067350734311
415 पूजा राजाराम हिप्परकरमिरजवाडी12/12/20037792538557
416 रेखाताई विष्णू सावंतमिरजवाडी01/06/19789552824041
417 बाळासो आत्माराम खोतमिरजवाडी12/07/19609860851580
418 किशोर तानाजी सावंतमिरजवाडी07/05/19929404622447
419 कोमल रंगराव जाधवमिरजवाडी21/04/19999326844656
420 कैलास पंडित साळुंखेमिरजवाडी01/06/1998 
421 महादेव नाना कुलकर्णीमिरजवाडी01/06/19879762498660
422 स्वप्नील सचिन खट्टेयेडेनिपाणी19/07/20049860217347
423 आकाश भारत चौगुलेयेडेनिपाणी21/04/20009657143793
424 मधुकर /कृष्णात तातोबा चौगुलेयेडेनिपाणी01/06/19719552421857
425 सागर आनंदराव पाटीलयेडेनिपाणी23/10/19899021307432
426 धनाजी रंगराव पाटीलयेडेनिपाणी-9650752915
427 मंगल आनंदा माळीयेडेनिपाणी- 
428 ताई विठू कोळेकरयेडेनिपाणी-9975463044
429 गजानन पांडुरंग पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19599860688772
430 तानाजी जयसिंग पाटीलयेडेनिपाणी31/01/19829823750084
431 बाळासाहेब केशव थोरातयेडेनिपाणी01/06/19669960766017
432 बाबासो भगवान माळीयेडेनिपाणी30/11/19799604542372
433 मानवी प्रमोद जाधवयेडेनिपाणी01/05/20129657607051
434 मोहन हिंदुराव पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19569860600704
435 शंकर भीमराव शिरगावकरयेडेनिपाणी01/01/19759665310275
436 शुभम तानाजी पाटीलयेडेनिपाणी22/02/19977350561317
437 विलास तुकाराम पाटीलयेडेनिपाणी-9860140602
438 देवराज माणिक पावेलकरयेडेनिपाणी14/05/20149730450710
439 बाळासो नायकू पाटीलयेडेनिपाणी01/06/1953 
440 लालसो हंबीर पाटीलयेडेनिपाणी02/03/19439766405099
441 पांडुरंग महादेव पाटीलयेडेनिपाणी-7350933762
442 देवेंद्र काशीराम परियारयेडेनिपाणी03/04/2007 
443 सायली उदय शिदेयेडेनिपाणी26/05/20039949374577
444 अधीक विष्णू पाटीलयेडेनिपाणी-9975461072
445 सुनंदा बाबुराव गुरवयेडेनिपाणी01/06/19667757871376
446 अशोक महादेव पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19539421811400
447 सुभाष लालासो वायदंडेयेडेनिपाणी01/06/1976 
448 संदिप संपत वायदंडेयेडेनिपाणी07/11/19979730861708
449 कलाबाई बाळू वायदंडेयेडेनिपाणी01/01/19438411954892
450 बेबीताई माणिक पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19699975461094
451 शंकर गणपती पाटीलयेडेनिपाणी17/11/19538605407974
452 संभाजी सत्तर संस्करयेडेनिपाणी01/01/19648806887858
453 संगीत सदाशिव तांभेयेडेमच्छिंद्र05/07/19959503808759
454 संग्राम संतोष पाटीलयेडेमच्छिंद्र11/02/20059970534524
455 मल्लारी सदाशिव तांबेयेडेमच्छिंद्र26/10/20089503808759
456 सावित्री सदाशिव तांबेयेडेमच्छिंद्र22/09/19979503808759
457 कविता तानाजी पाटीलयेडेमच्छिंद्र-8308322865
458 योगेश vsant विभुतेयेडेमच्छिंद्र14/12/19957350600907
459 देवानंद ज्ञानू पाटीलयेडेमच्छिंद्र15/06/19769011188620
460 हिराबाई रामचंद्र मलगौडीयेडेमच्छिंद्र01/01/19389757318443
461 उज्वलवा रमेश मोहितेयेडेमच्छिंद्र01/01/19849765052598
462 विराज रमेश मोहितेयेडेमच्छिंद्र22/03/20099765055259
463 सुशीला राजाराम हराळेयेडेमच्छिंद्र01/01/19399637427736
464 अशोक विश्वास पाटीलयेलूर01/06/19619960457754
465 सूरज संजय पाटीलयेलूर12/03/19979545363548
466 दिलीप साळुंखे छायायेलूर01/06/19629172274289
467 प्रितम विश्वास जाधवयेलूर30/10/19969970130473
468 लक्ष्मी रावसाहेब आरतेयेलूर05/06/19579975957173
469 चंद्रकांत मारुती पाटीलयेलूर05/06/19679503325286
470 हिराबाई बळी पाटीलयेलूर-9545353987
471 आर्यन सुरेश जाधवयेलूर18/06/20039175742939
472 स्वप्नाली गोपाळ शिनगारेयेलूर13/04/19989637659853
473 माणिक हरी पाटीलयेलूर20/05/1964 
474 सरिता किशोर पवारयेलूर01/06/19837709409950
475 मिना सुदाम काळेयेलूर11/11/19729096737964
476 बाळाबाई धोंडीराम जाधवयेवलेवाडी-9689901941
477 रुपाली संदीप जगतापयेवलेवाडी16/11/19869404359319
478 प्रणव संदीप जगतापयेवलेवाडी21/07/20109404359319
479 संदीप भगवान जगतापयेवलेवाडी02/10/19819404359319
480 रघुनाथ कृष्णाजी निकमरेठरेहरणाक्ष01/06/19569881215097
481 पांडुरंग विष्णू पवाररेठरेहरणाक्ष01/06/19509850324335
482 राहुल विलास वाकळेरेठरेहरणाक्ष18/06/19868412857890
483 आर्यन क्रांती शिंदेरेठरेहरणाक्ष25/09/20109890470707
484 सागर विलास मोरेरेठरेहरणाक्ष24/09/19917350109970
485 लता संपत पवाररेठरेहरणाक्ष12/06/19667757071453
486 दिलीप पांडुरंग कोळेकररेठरेहरणाक्ष07/06/19728888649593
487 कांचन भिमराव थोरातरेठरेहरणाक्ष13/06/19837709383182
488 कोंडाबाई शामराव चव्हाणरेठरेहरणाक्ष01/06/19409860372583
489 विमल सखाराम पाटीलरेठरेधरण01/06/19479561708318
490 चंद्रकांत बबन नलावडेरेठरेधरण01/06/19589067752496
491 सुरेखा वसंत पाटीलरेठरेधरण01/06/19769665078007
492 शिवाजी हरी पाटीलरेठरेधरण01/03/1946 
493 राजेंद्र मधुकर वाघमारेरेठरेधरण-7767871679
494 आर्यन प्रकाश पाटीललवंडमाची08/03/20109673574435
495 तोलाबाई भानुदास पाटीललाडेगाव 01/01/19408600920097
496 ऋषिकेश वसंत नांगरेलाडेगाव 06/05/20029923503875
497 लक्ष्मी पांडुरंग मानेवाटेगाव01/06/19448862061255
498 संजय भालचंद्र कदमवाटेगाव01/06/19748421626287
499 अनिकेत भिकाजी लटकेवाटेगाव19/09/19979850740634
500 शिवाजी दौलू जाधववाटेगाव01/06/1950 
501 सुशीला सखाराम सावंतवाटेगाव01/02/19329970968003
502 मोहन बाळकृष्ण सुतारवाटेगाव28/07/19689975957228
503 अलका विष्णू कुंभारवाटेगाव02/06/19849860013938
504 लक्ष्मीबाई आद्दप्पा कापसेवाटेगाव01/06/19499730783125
505 सुमित हणमंत खोतवाटेगाव02/05/20049665140367
506 संगीता चंद्रकांत कचरेवाटेगाव01/06/19769860589050
507 ऋग्वेद संजय मानेवाटेगाव20/09/20099960554747
508 रविना संजय मानेवाटेगाव11/12/20109960554747
509 शोभा भगवान पाटीलवाटेगाव01/06/19658605063882
510 आनंदा sitaram थोरातवाटेगाव01/06/19407038030943
511 विलास शंकर आरळेकरवाटेगाव01/06/19627798867190
512 चिन्मय सचिन रोटेवाटेगाव03/03/20079975015478
513 विष्णू जांबा साळुंखेवाटेगाव01/01/19489860489696
514 ऋषिकेश चंद्रकांत कचरेवाटेगाव28/11/19979860962650
515 कमल लक्ष्मण सूर्यवंशीवाटेगाव01/06/19449657893122
516 सुनील मनोहर ठोंबरेवाटेगाव02/06/20089657532492
517 मधुकर यशवंत वाघवाघवाडी17/12/19579773311020
518 शंकर दादू वाघवाघवाडी01/06/19419921148991
519 सुरेश पांडुरंग खामकरवाघवाडी02/06/19729552865529
520 आनंदराव सदू वाघवाघवाडी01/01/19338605950382
521 गीता महादेव कोरेवाळवा27/03/19779552482264
522 सिंधू वासुदेव भोईवाळवा-9604754543
523 प्रतीक अनिल घोरपडेवाळवा27/06/19999860963532
524 सोहन अनिल घोरपडेवाळवा01/07/20019860963532
525 मंदाकिनी हणमंत पाटीलवाळवा01/06/19737775855756
526 राजेंद्र विलास पवारवाळवा28/02/19999146839292
527 शंकर शिवराम विभुतेवाळवा01/06/19607709445540
528 नकुशा राजू पवारवाळवा20/07/19957758887313
529 बाजीराव गणपती थोरातवाळवा01/07/19409766212686
530 सुशीला दत्तात्रय पांगेवाळवा01/01/19529637700631
531 आण्णा भाऊ हिंगणेवाळवा01/06/19419850709349
532 अविनाश विलास अहिरवाळवा21/07/19869970203103
533 अजित विलास अहिरवाळवा20/09/19889028182458
534 विनायक सुभाष ताटेवाळवा12/12/19919960983610
535 रेखा अशोक मानेवाळवा11/01/19967414983502
536 जयवंती पांडुरंग झेंडेवाळवा-9975944624
537 आनंदा मारुती गुईगडेवाळवा01/01/1951 
538 कुमार आनंदा वडरवाळवा01/06/19919075893795
539 परवीन दादासो पठाणवाळवा12/04/19999665602862
540 आनंदा कृष्णा बावचकरवशी01/05/19579970890250
541 संपदा रमेश जाधववशी01/06/19717517533195
542 जिया झाकीरहुसेन मुल्लाविट्ठलवाडी12/11/20059890571972
543 केदार सुरेश शेखरशेखरवाडी13/01/20049890746620
544 शालन बाळासो माळीशेखरवाडी- 
545 शारदा मानसिंग राबादेशेखरवाडी01/11/1975 
546 प्रथमेश पांडुरंग काईंगडेशेखरवाडी- 
547 गुंड चव्हाण लक्ष्मीबाईशेखरवाडी01/06/1947 
548 आत्माराम गोविंद मिसळेशेणे15/07/19489730621685
549 सारिका सुरेश शेणेकरशेणे01/03/19929921319454
550 सुमन भास्कर धुमाळशेणे01/06/19659595985960
551 आनंदराव शामराव शिंदेशिगाव01/06/19618605151626
552 शांता बाळासो पाटीलशिगाव01/01/19687709353385
553 इंदुबाई सखाराम चौगुलेशिगाव01/01/19479730137542
554 प्यारणबी जैनुद्दीन मुल्लाशिगाव-8698361283
555 बाळाबाई संपत पाटीलशिगाव01/06/19637083997729
556 मंगल शामराव बारवडेशिगाव01/06/19759595916534
557 कल्पनां भिकाजी कांबळेशिगाव01/07/19778855894473
558 अनुसया रंगराव लोहारशिगाव01/01/19509730942545
559 शकील बशीर संदेशिगाव01/01/19889545257244
560 शहाबाई भीमराव मदनेशिगाव01/01/19459975403628
561 सावित्री रंगराव चव्हाणशिगाव-8001773901
562 पूनम काशिलिंग` गावडेशिगाव19/05/20039923730696
563 भरत मनोहर दाभाडेशिगाव01/06/19747066818413
564 रावसाहेब लक्ष्मण चव्हाणशिगाव01/01/19467758945606
565 जयसिंग कृष्णा पाटीलशिगाव02/06/19389623695935
566 कोंडूबाई मारुती गायकवाडशिगाव01/02/19429545928732
567 रोहिणी अरुण शिंदेशिगाव14/05/19849545346343
568 शंकर दगडू रसनेशिगाव07/07/19719822076708
569 अब्दुल हसन हजरतशिगाव15/07/19399881739193
570 रघुनाथ पांडुरंग हवलदारशिरगाव 01/06/19609970682706
571 शुभम अविनाश वाघमारेशिरगाव 15/01/20017350682881
572 बापुसो बाबुराव सांभारेशिरगाव 02/06/19569096876983
573 बाजीराव मारुती यादवशिरगाव -8483963948
574 मयुरी भगवान आवळेशिरटे10/04/19957745045622
575 दामाजी नारायण नरळेशिरटे01/06/19747745839346
576 गंगुबाई कोंडी देसाईशिरटे01/06/19429421990017
577 लक्ष्मी मारुती नरळेशिरटे01/01/19439850565514
578 श्रीकांत तातोबा भक्तेशिवपूरी 01/06/19587350331245
579 गणेश रमेश मानेशिवपूरी 02/07/19999665515018
580 सुनिल बाळू कांबळेसुरुल-9172550656
581 अभिमन्यु अर्जुन कांबळेसुरुल01/06/19739766323475
582 प्रसाद छगन पाटीलसुरुल25/12/20069763637973
583 पतंगराव तुकाराम चव्हाणसुरुल14/01/19749975915360
584 सर्जेराव तुकाराम चव्हाणसुरुल04/05/19579730701526
585 यशोदा मच्छिन्द्रनाथ पाटीलसुरुल01/06/19539890710800
586 अंकुश आत्माराम पाटीलसुरुल01/06/1960 
587 संगिता जगन्नाथ पाटीलसुरुल01/06/19767758895700
588 महादेव जगन्नाथ माडकरसाखराळे03/04/19929637076521
589 जगन्नाथ आनंदा कुंभारसाखराळे05/07/19597588843044
590 मोहन भाऊ पिसाळसाखराळे01/06/19519766437467
591 प्रकाश बापूराव पाटीलसाखराळे01/06/19758600156799
592 गणेश जगन्नाथ डांगेसाखराळे01/06/19569975742203
593 भास्कर भीमराव पाटीलसाखराळे01/06/19559823251528
594 मुमताज इकबाल चौगुलेसाखराळे01/06/19709561857484
595 सोनम राजेंद्र पिसाळसाखराळे10/07/19929623753566
596 नीलांबरी सर्जेराव कदमसाखराळे19/12/19957028398197
597 लक्समन आबा शिंदेसाखराळे15/07/19749860600746
598 रंगराव कृष्णा डांगेसाखराळे01/06/19477038237263
599 सनी श्रीकांत भोळेसाखराळे01/06/19999730711550
600 शिवाजी बाबुराव मानेहुबालवाडी20/06/1948 
601 सविता प्रकाश शिंदेहुबालवाडी08/04/1976 
602 अंकुश अशोक जगतापहुबालवाडी15/09/1989 
603 कुणाल संजय यादवबावची06/06/20067756831783
604 गोपाळ आनंदा यादवबावची15/06/19617038331240
605 नितीन शामराव अनुसेबावची19/12/19769730857780
606 संदेश मनोज कोकाटेबावची22/03/19989049842894
607 किशोर शामराव कोकाटेबावची01/06/19769960113470
608 अनिल शांताराम पाटीलबावची01/01/19807719864511
609 ताराबाई शिवाजी यादवबावची22/04/19409130561972
610 शंकर गुंडद खोतबावची01/01/19479172710475
611 भूपाल बापू देवकरबावची01/06/19679665664332
612 निलेश पांडुरंग बावळेबावची11/11/19768806387591
613 भागाबाई पांडुरंग कांबळेबावची-9096228195
614 भास्कर धोंडीराम कोळीबावची01/01/19619096442801
615 प्रकाश मारुती पवारइटकरे01/06/19689158222307
616 पांडुरंग मारुती पवारइटकरे15/06/19759096000156
617 पांडुरंग महादेव पवारइटकरे- 
618 रवींद्रनाथ बापू गायकवाडइटकरे23/03/19699665465327
619 प्रभाकर रामचंद्र पाटीलइटकरे11/10/19877709063582
620 आर्यवीर गजेंद्र पाटीलइटकरे18/12/20169890581096
621 मौला बापू मुलाणीइटकरे01/01/19577875888623
622 सुमन दत्तात्रय गायकवाडइटकरे15/06/19769637769175
623 आनंद ज्ञानू कदमइटकरे25/01/19748007931364
624 अनिता नारायण पाटीलमर्दवाडी16/06/19929921398113
625 नारायण मारुती पाटीलमर्दवाडी01/06/19699921398113
626 अशोक वसंत कुंभारमर्दवाडी01/01/19587057214809
627 सुनीता चंद्रकांत कावडेमर्दवाडी01/06/19777020133864
628 प्रज्योत प्रकाश बाकलेमर्दवाडी06/04/20098600112400
629 स्वाती राजेंद्र देशमुखमर्दवाडी10/11/19868408039151
630 हरिदास मारुती पाटीलमर्दवाडी19/06/19709503199235
631 गणेश हरिदास पाटीलमर्दवाडी21/08/20019503199235
632 सिकंदर लालासो मुजावरमर्दवाडी01/01/19719975798262
633 राहुल नामदेव पाटीलमर्दवाडी10/06/1984 
634 करण परशुराम सपकाळमर्दवाडी27/12/20129922008857
635 राहुल पांडुरंग पाटीलमर्दवाडी01/06/19789665960984
636 सुवर्ण धोंडीराम साळुंखेमर्दवाडी01/01/19699970898142