दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1945../GMPT/Photo/1945.jpg../GMPT/Pramanptr/1945.PDFसचिन आनंदा कदमआमणापूर27/07/19859075806855 View फोटो प्रमाणपत्र
2 4103../GMPT/Photo/4103.JPG../GMPT/Pramanptr/4103.PDFआकाश संजय राडेआमणापूर15/06/19979764749225 View फोटो प्रमाणपत्र
3 4514../GMPT/Photo/4514../GMPT/Pramanptr/4514.PDFमंजूरइलाही महिबूब संदेआमणापूर20/12/19909595839346 View फोटो प्रमाणपत्र
4 13590../GMPT/Photo/13590.JPG../GMPT/Pramanptr/13590अथर्व प्रल्हाद कदमआमणापूर25/08/20097709665720 View फोटो प्रमाणपत्र
5 13950../GMPT/Photo/13950.JPG../GMPT/Pramanptr/13950कुलदीब दिलीप डुबलआमणापूर14/02/19979970826233 View फोटो प्रमाणपत्र
6 21585../GMPT/Photo/21585.JPG../GMPT/Pramanptr/21585निर्मला महालिंग राजमानेआमणापूर04/08/19479595153014 View फोटो प्रमाणपत्र
7 22985../GMPT/Photo/22985.JPG../GMPT/Pramanptr/22985.JPGगणपती विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/06/19688605343970 View फोटो प्रमाणपत्र
8 23058../GMPT/Photo/23058.JPG../GMPT/Pramanptr/23058.JPGचंद्रकांत केशव मानेआमणापूर04/03/19648888193354 View फोटो प्रमाणपत्र
9 21512../GMPT/Photo/21512.JPG../GMPT/Pramanptr/21512गजानन पांडुरंग पाटीलआमणापूर01/06/19827758911944 View फोटो प्रमाणपत्र
10 42238../GMPT/Photo/42238.jpg../GMPT/Pramanptr/42238.JPGगणेश दिनकर पाटीलआमणापूर28/08/20017743831724 View फोटो प्रमाणपत्र
11 45042../GMPT/Photo/45042.jpg../GMPT/Pramanptr/45042प्रणव सतीश अनुगडेआमणापूर03/01/20018805002925 View फोटो प्रमाणपत्र
12 45043../GMPT/Photo/45043../GMPT/Pramanptr/45043.JPGसुनीता दिनकर पाटीलआमणापूर18/10/19997743837124 View फोटो प्रमाणपत्र
13 10887../GMPT/Photo/10887.JPG../GMPT/Pramanptr/10887.JPGयशवंत बळवंत जाधवआंधळी01/06/19669552424152 View फोटो प्रमाणपत्र
14 9746../GMPT/Photo/9746.JPG../GMPT/Pramanptr/9746.JPGजगन्नाथ विठ्ठल मानेआंधळी-9689478125 View फोटो प्रमाणपत्र
15 12068../GMPT/Photo/12068.JPG../GMPT/Pramanptr/12068कोमल महादेव जाधवआंधळी29/06/19999112766802 View फोटो प्रमाणपत्र
16 12945../GMPT/Photo/12945.JPG../GMPT/Pramanptr/12945ओंकार तुकाराम जाधवआंधळी15/05/20067758912240 View फोटो प्रमाणपत्र
17 13041../GMPT/Photo/13041.JPG../GMPT/Pramanptr/13041शरद पांडुरंग जाधवआंधळी21/01/19899665214848 View फोटो प्रमाणपत्र
18 7279../GMPT/Photo/7279.jpg../GMPT/Pramanptr/7279.jpgयशवंत अशोक वारेअंकलखोप01/06/19788605705873 View फोटो प्रमाणपत्र
19 9093../GMPT/Photo/9093.jpg../GMPT/Pramanptr/9093.jpgअंजली गंगाप्रसाद परमनेअंकलखोप01/03/20028956130065 View फोटो प्रमाणपत्र
20 6792../GMPT/Photo/6792.jpg../GMPT/Pramanptr/6792.jpgअरविंद सदाशिव सुतारअंकलखोप19/06/19919766956416 View फोटो प्रमाणपत्र
21 6869../GMPT/Photo/6869.jpg../GMPT/Pramanptr/6869.jpgअश्विनी दिलीप वनारसेअंकलखोप07/02/20019975461680 View फोटो प्रमाणपत्र
22 9157../GMPT/Photo/9157.jpg../GMPT/Pramanptr/9157.jpgअरुण आलीस वारेअंकलखोप04/07/19579075712090 View फोटो प्रमाणपत्र
23 9254../GMPT/Photo/9254.jpg../GMPT/Pramanptr/9254.jpgबबन मारुती कांबळेअंकलखोप01/01/19499112775471 View फोटो प्रमाणपत्र
24 9383../GMPT/Photo/9383.jpg../GMPT/Pramanptr/9383मल्हार अमोल चौगुलेअंकलखोप27/07/20149665772739 View फोटो प्रमाणपत्र
25 6220../GMPT/Photo/6220.jpg../GMPT/Pramanptr/6220.jpgनितीन विष्णू पाटीलअंकलखोप30/05/19867798321942 View फोटो प्रमाणपत्र
26 42281../GMPT/Photo/42281../GMPT/Pramanptr/42281.jpgसंदीप रावसाहेब पाटीलअंकलखोप14/11/19798208950930 View फोटो प्रमाणपत्र
27 42293../GMPT/Photo/42293.jpg../GMPT/Pramanptr/42293अभिषेक किरण जगदाळेअंकलखोप22/04/20079158378232 View फोटो प्रमाणपत्र
28 36511../GMPT/Photo/36511.jpg../GMPT/Pramanptr/36511.jpgवीरेंद्र बाळासो सूर्यवंशीअंकलखोप02/03/19859860405677 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36603../GMPT/Photo/36603.jpg../GMPT/Pramanptr/36603.jpgसविता गुराप्पा बंडगरअंकलखोप21/09/19819766408113 View फोटो प्रमाणपत्र
30 36631../GMPT/Photo/36631.jpg../GMPT/Pramanptr/36631.jpgसाईराज विजयराव सूर्यवंशीअंकलखोप13/04/20019766098998 View फोटो प्रमाणपत्र
31 40712../GMPT/Photo/40712.jpg../GMPT/Pramanptr/40712.jpgनूरजहान हाजिसो कुलकर्णीअंकलखोप01/01/19728975114942 View फोटो प्रमाणपत्र
32 42840../GMPT/Photo/42840.jpg../GMPT/Pramanptr/42840.jpgसुनील वसंत लुगडेअंकलखोप01/06/19739922031077 View फोटो प्रमाणपत्र
33 13526../GMPT/Photo/13526.JPG../GMPT/Pramanptr/13526वैशाली अनिल पाटीलबांबवडे24/10/19879960707785 View फोटो प्रमाणपत्र
34 13760../GMPT/Photo/13760.JPG../GMPT/Pramanptr/13760सुदर्शन विश्वास पवारबांबवडे10/03/20069730537994 View फोटो प्रमाणपत्र
35 13978../GMPT/Photo/13978.JPG../GMPT/Pramanptr/13978अंबुताई कुमार यादवबांबवडे01/06/19699860311030 View फोटो प्रमाणपत्र
36 6593../GMPT/Photo/6593.JPG../GMPT/Pramanptr/6593.JPGसंपत सदाशिव संकपाळबांबवडे01/06/19549975380776 View फोटो प्रमाणपत्र
37 6124../GMPT/Photo/6124.JPG../GMPT/Pramanptr/6124.JPGप्रीतम रावसाहेब कदमबांबवडे21/06/19959766603513 View फोटो प्रमाणपत्र
38 5437../GMPT/Photo/5437../GMPT/Pramanptr/5437पोपट बाळासो बोरगावेबांबवडे01/07/19697798833073 View फोटो प्रमाणपत्र
39 6896../GMPT/Photo/6896.JPG../GMPT/Pramanptr/6896.JPGमनोहर जगन्नाथ भंडारेबांबवडे01/06/19669730152066 View फोटो प्रमाणपत्र
40 15243../GMPT/Photo/15243.jpg../GMPT/Pramanptr/15243.JPGसाकिब रियाज तापेकरीभिलवडी31/12/20099975919648 View फोटो प्रमाणपत्र
41 15283../GMPT/Photo/15283.jpg../GMPT/Pramanptr/15283अल्लाउद्दीन राजू महाबरीभिलवडी20/11/19968600004519 View फोटो प्रमाणपत्र
42 15528../GMPT/Photo/15528.JPG../GMPT/Pramanptr/15528.JPGस्मिता विजय शिंदेभिलवडी16/04/19849503973100 View फोटो प्रमाणपत्र
43 17122../GMPT/Photo/17122.JPG../GMPT/Pramanptr/17122.JPGस्वप्नील रमेश ऐतवडेभिलवडी12/10/19909766986954 View फोटो प्रमाणपत्र
44 17162../GMPT/Photo/17162.JPG../GMPT/Pramanptr/17162.JPGवैभव अशोक जाधवभिलवडी01/05/19838552996895 View फोटो प्रमाणपत्र
45 17798../GMPT/Photo/17798.JPG../GMPT/Pramanptr/17798धनाजी बाळू टकलेभिलवडी15/06/19618600199725 View फोटो प्रमाणपत्र
46 21538../GMPT/Photo/21538.jpg../GMPT/Pramanptr/21538सुभाष हंबीरराव मोकाशीभिलवडी01/06/1949  View फोटो प्रमाणपत्र
47 20764../GMPT/Photo/20764.jpg../GMPT/Pramanptr/20764ताराबाई बापुसो चोपडेभिलवडी01/06/19348805874543 View फोटो प्रमाणपत्र
48 20826../GMPT/Photo/20826.jpg../GMPT/Pramanptr/20826.jpgसौरभ श्रीधर चौगुलेभिलवडी19/09/19968888226057 View फोटो प्रमाणपत्र
49 20952../GMPT/Photo/20952.jpg../GMPT/Pramanptr/20952.jpgअजित बाबुराव मोरेभिलवडी01/06/19869119437082 View फोटो प्रमाणपत्र
50 21047../GMPT/Photo/21047.jpg../GMPT/Pramanptr/21047.jpgमकरंद पोपट पारवेभिलवडी29/11/19949503563757 View फोटो प्रमाणपत्र
12345

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सचिन आनंदा कदमआमणापूर27/07/19859075806855
2 आकाश संजय राडेआमणापूर15/06/19979764749225
3 मंजूरइलाही महिबूब संदेआमणापूर20/12/19909595839346
4 अथर्व प्रल्हाद कदमआमणापूर25/08/20097709665720
5 कुलदीब दिलीप डुबलआमणापूर14/02/19979970826233
6 निर्मला महालिंग राजमानेआमणापूर04/08/19479595153014
7 गणपती विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/06/19688605343970
8 चंद्रकांत केशव मानेआमणापूर04/03/19648888193354
9 गजानन पांडुरंग पाटीलआमणापूर01/06/19827758911944
10 गणेश दिनकर पाटीलआमणापूर28/08/20017743831724
11 प्रणव सतीश अनुगडेआमणापूर03/01/20018805002925
12 सुनीता दिनकर पाटीलआमणापूर18/10/19997743837124
13 यशवंत बळवंत जाधवआंधळी01/06/19669552424152
14 जगन्नाथ विठ्ठल मानेआंधळी-9689478125
15 कोमल महादेव जाधवआंधळी29/06/19999112766802
16 ओंकार तुकाराम जाधवआंधळी15/05/20067758912240
17 शरद पांडुरंग जाधवआंधळी21/01/19899665214848
18 यशवंत अशोक वारेअंकलखोप01/06/19788605705873
19 अंजली गंगाप्रसाद परमनेअंकलखोप01/03/20028956130065
20 अरविंद सदाशिव सुतारअंकलखोप19/06/19919766956416
21 अश्विनी दिलीप वनारसेअंकलखोप07/02/20019975461680
22 अरुण आलीस वारेअंकलखोप04/07/19579075712090
23 बबन मारुती कांबळेअंकलखोप01/01/19499112775471
24 मल्हार अमोल चौगुलेअंकलखोप27/07/20149665772739
25 नितीन विष्णू पाटीलअंकलखोप30/05/19867798321942
26 संदीप रावसाहेब पाटीलअंकलखोप14/11/19798208950930
27 अभिषेक किरण जगदाळेअंकलखोप22/04/20079158378232
28 वीरेंद्र बाळासो सूर्यवंशीअंकलखोप02/03/19859860405677
29 सविता गुराप्पा बंडगरअंकलखोप21/09/19819766408113
30 साईराज विजयराव सूर्यवंशीअंकलखोप13/04/20019766098998
31 नूरजहान हाजिसो कुलकर्णीअंकलखोप01/01/19728975114942
32 सुनील वसंत लुगडेअंकलखोप01/06/19739922031077
33 वैशाली अनिल पाटीलबांबवडे24/10/19879960707785
34 सुदर्शन विश्वास पवारबांबवडे10/03/20069730537994
35 अंबुताई कुमार यादवबांबवडे01/06/19699860311030
36 संपत सदाशिव संकपाळबांबवडे01/06/19549975380776
37 प्रीतम रावसाहेब कदमबांबवडे21/06/19959766603513
38 पोपट बाळासो बोरगावेबांबवडे01/07/19697798833073
39 मनोहर जगन्नाथ भंडारेबांबवडे01/06/19669730152066
40 साकिब रियाज तापेकरीभिलवडी31/12/20099975919648
41 अल्लाउद्दीन राजू महाबरीभिलवडी20/11/19968600004519
42 स्मिता विजय शिंदेभिलवडी16/04/19849503973100
43 स्वप्नील रमेश ऐतवडेभिलवडी12/10/19909766986954
44 वैभव अशोक जाधवभिलवडी01/05/19838552996895
45 धनाजी बाळू टकलेभिलवडी15/06/19618600199725
46 सुभाष हंबीरराव मोकाशीभिलवडी01/06/1949 
47 ताराबाई बापुसो चोपडेभिलवडी01/06/19348805874543
48 सौरभ श्रीधर चौगुलेभिलवडी19/09/19968888226057
49 अजित बाबुराव मोरेभिलवडी01/06/19869119437082
50 मकरंद पोपट पारवेभिलवडी29/11/19949503563757
51 सुरेश शंकर जंगमभिलवडी17/02/19699975419407
52 विकास विलास कांबळेभिलवडी01/11/19939764931370
53 बाळूबाई यशवंत काळेभिलवडी स्टेशन01/06/19659096302824
54 शालन वसंत पवारभिलवडी स्टेशन01/06/19617028668222
55 स्वप्नील संजय औताडेभिलवडी स्टेशन26/12/19929096244334
56 अक्षता भीमा घोडके`भ्रमनाळ26/05/20049637170021
57 चंपाबाई काशिनाथ गावडेभ्रमनाळ01/01/19517767974034
58 आण्णासो शिवगोंडा पाटीलभ्रमनाळ-9970141102
59 अमन समीर नदाफबुर्ली17/09/20089224448524
60 अब्दुलकरीम रसूल इनामदारबुर्ली01/06/19419637960094
61 अस्मिता विनोद आयवळेबुर्ली02/01/20118888344469
62 कैलास जिनपाल चौगुलेबुर्ली25/07/19807769085995
63 शैर्यशील संतराम चौगुलेबुर्ली15/05/20038275913834
64 सूर्यकांत हरिभाऊ सुतारबुर्ली15/06/19797350050205
65 ऋतुजा गणेश शिंदेबुर्ली01/06/20059545929315
66 बापू खुबीकर बबनबुरुंगवाडी01/06/1951 
67 मंदा अर्जुन मोरेबुरुंगवाडी02/06/19909665262904
68 सोनाली अर्जुन मोरेबुरुंगवाडी01/07/19929665262904
69 नारायण श्रावण गाडेबुरुंगवाडी01/06/19579975912100
70 दिनकर काशिनाथ जाधवबुरुंगवाडी01/06/19689970617179
71 काशिनाथ यशवंत मानेचोपडेवाडी01/01/19417028580902
72 अंजना जयवंत पाटीलधयारी22/10/19729623058250
73 आक्काताई किसन पाटीलधयारी-9922050664
74 गजानन निवृत्ती पाटोळेधयारी05/09/19797709625635
75 मोहन केशव पाटोळेधयारी-9975232647
76 संभाजी सुगंध मोहितेदुधांदी-9070511985
77 चंद्रकांत बाळासो पाटीलदुधांदी01/06/19659970803224
78 सदाशिव महादेव नांगरेदुधांदी14/04/19479860801366
79 पांडुरंग गोपाळ जमदाडेदुधांदी01/06/19689922249486
80 काकासो आण्णाप्पा बोराडेदुधांदी02/06/19909595861281
81 गौस शमशुद्दीन डबीर-पटेलदुधांदी04/07/19409665213279
82 सिंधुताई पोपट जाधवदुधांदी01/06/19729922803195
83 सुशांत तानाजी देवकुळेघोगांव02/12/20019860844254
84 सुनील मोहन मानेघोगांव17/06/19889075034177
85 यशराज संताजी सुतारघोगांव09/03/20149552702078
86 ज्ञानदेव तुकाराम शिंदेसुर्यगांव01/06/19519665667562
87 नारायण आण्णा राकटसुर्यगांव-9637741499
88 श्रावणी किरण रणनवरेसुर्यगांव22/08/20089763351391
89 लक्ष्मण बाबू पाटीलसुर्यगांव01/03/19469822625089
90 प्रियांका हणमंत पवारकुंडल11/09/19859975433452
91 अमृता संजय चव्हाणकुंडल-8888689501
92 सुहेल अन्सार मुल्लाकुंडल27/07/19957066245679
93 विकास दत्तात्रय सावंतकुंडल02/02/19829657884317
94 विजय जयपाल गोतापगरकुंडल26/06/19889595618004
95 चंद्रहार तुकाराम हेंद्रेकुंडल01/06/19549595299908
96 लखन हणमंत माळीकुंडल24/01/19937709787836
97 गणेश ज्ञानदेव थोरातकुंडल01/06/1985 
98 शिवाजी यलाप्पा चव्हाणकुंडल09/06/1928 
99 सुभाष सदाशिव शिनगारेकुंडल23/05/19497387772099
100 अनिल हणमंत जाधवकुंडल16/06/19907066470016
101 परशुराम दत्तात्रय निकमकुंडल15/08/19469890104052
102 शिवराज अमर लाडकुंडल-9766976082
103 आकांक्षा आकाश वाघमारेकुंडल02/12/19997709954421
104 गायत्री विजय जंगमकुंडल20/09/20159146085102
105 तातोबा शंकर मदनेकुंडल14/05/19579145412947
106 आराध्या राजेंद्र थोरबोलेकुंडल02/07/20139623695259
107 कमल शिवाजी कांबळेकुंडल01/06/19738180857828
108 लता अनिल थोरबोलेकुंडल01/06/19698055782048
109 विलास मारुती सावंतकुंडल01/06/19469096656562
110 चेतन उदय पाटीलकुंडल01/10/20019657203491
111 अशोक बाळकृष्ण निकमकुंडल12/10/19669960148964
112 दस्तगीर इस्माईल पटेलकुंडल01/01/1925 
113 विजय तुळजाराम जाधवकुंडल-7350655075
114 आर्यन लक्ष्मण सावंतकुंडल12/01/20139730541582
115 प्रांजली रंगराव जाधवकुंडल27/11/20119623879097
116 शोणाबाई महादेव सावंतकुंडल01/01/19489970413926
117 संभाजी महादेव सावंतकुंडल-7719885813
118 शांताबाई मऱ्याआप्पा कांबळेकुंडल01/06/1948 
119 अमोल दिलीप लाडकुंडल31/10/19967391870800
120 बाळू शंकर ऐवळेकुंडल06/03/19728928628383
121 मायाप्पा राजाराम गोरडकुंडल13/09/19739370406288
122 बाबुराव विष्णू रसाळकुंडल01/06/1946 
123 बजरंग विभुते महालिंगकुंडल- 
124 विलास एकनाथ हात्तेकरकुंडल20/03/19647776838921
125 आशा रमेश कांबळेकुंडल10/05/19887709757293
126 आशिष अशोक पवारकुंडल20/01/19889766658378
127 Sujata Muralidha Gangadharमाळवाडी20/12/19979096523065
128 युवराज बळवंत मोरेमाळवाडी01/06/1951 
129 बाजीराव गुजाप्पा मदनेमाळवाडी01/06/19709665369183
130 सुवर्णा शिवाजी दाभाडेमाळवाडी01/06/1976 
131 सुमन रामचंद्र उतरेमाळवाडी01/06/19529970523517
132 हौसाबाई हरी भोरेमाळवाडी01/01/19419766740284
133 रामचंद्र आण्णा शिंदेमाळवाडी01/06/19668530803970
134 जयवंती गुंडा वायदंडेमाळवाडी01/01/19519096545761
135 सुवर्ना शिवाजी वाघमारेमाळवाडी01/01/19857775920527
136 धनश्री विद्याधर जगनाडेमाळवाडी29/10/19899881091837
137 यशवंत विष्णू काटेमाळवाडी01/06/19537507608780
138 छाया सगन कांबळेमाळवाडी01/12/1994 
139 आक्काताई भिकू गडदेमाळवाडी01/06/19829890322907
140 द्वारकाबाई शिवाजी कलालमाळवाडी01/06/19979823740932
141 समृद्धी नितीश मोरेमाळवाडी02/04/20119028727584
142 चंद्रकांत बबन फाळकेमाळवाडी10/06/19787030270645
143 बबन कुंदा फाळकेमाळवाडी01/06/19847030270645
144 बाबासो भिमराव पाटीलमोरले आर01/01/19499921053315
145 अधिक धनाजी थोरातनागठाणे02/08/20049860827512
146 शुभांगी बाळासो भोसलेनागठाणे08/02/20009921691436
147 धनाजी शिवाजी थोरातनागठाणे02/04/19749860827512
148 कालिदास पांडुरंग यादवनागठाणे01/06/19679850831418
149 दिपाली गणपती कोरेनागठाणे09/06/19869561301391
150 विलास कृष्णा मांगलेकरनागठाणे01/06/19579890820847
151 शैला तानाजी जाधवनागठाणे01/06/19719890743442
152 सुषमा दिनकर लोंढेनागठाणे01/04/19889860125909
153 प्रकाश पंडित सुतारनागठाणे01/03/19629860951476
154 दिग्विजय संदीप पाटोळेनागठाणे06/09/20079575828297
155 मारुती तुकाराम सावंतनागठाणे05/03/19599890744566
156 आर्या बिपीन थोरातनागठाणे07/11/20099730667216
157 बाबासो दस्तगीर तराळनागठाणे01/06/19599561704359
158 छाया धनाजी थोरातनागठाणे03/02/19829860827512
159 उषा रामचंद्र पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19739766710590
160 विराज भगवान सावंतराडेवाडी19/11/19949096038262
161 सुरज जगन्नाथ सावंतराडेवाडी14/04/19979960834085
162 राजाराम कृष्णा थोरातराडेवाडी- 
163 दीपाली संग्राम सावंतराडेवाडी07/11/19919209785498
164 Youraj Balaso Jadhavराडेवाडी01/06/1983 
165 प्रमोद यल्लाप्पा पाटीलरामानंदनगर23/06/19769604482968
166 सुधाकर यल्लाप्पा पाटीलरामानंदनगर05/04/19729665647128
167 भारती कृष्णां माळीरामानंदनगर01/01/19679860729067
168 सुवर्णा मनोहर वडाररामानंदनगर08/03/19829970534714
169 मनोज नेर्लेकररामानंदनगर15/03/19929766100873
170 बरकतअली दस्तगीर पठाणरामानंदनगर-9860603578
171 कुंडलिक रामचंद्र मोरेरामानंदनगर01/06/19779860729067
172 धोंडीराम तुकाराम जाधवरामानंदनगर01/06/19559921935070
173 लक्ष्मण तुकाराम शिंदेरामानंदनगर13/03/19689623013030
174 केसरीनाथ सखाराम पाटीलरामानंदनगर01/06/19608888047923
175 अशोक रामचंद्र चौगुलेरामानंदनगर28/12/19579405284848
176 शिला प्रकाश साळुंखेरामानंदनगर15/06/19739011297602
177 भामिनी रामचंद्र सदामतेरामानंदनगर02/06/19409860142602
178 मीरासाहेब बंदगीसाहेब शेखरामानंदनगर01/06/19789730211134
179 संगम अशोक सांडगेसांडगेवाडी26/12/19957218660167
180 सुनीता राजाराम पडगेसांडगेवाडी25/12/19769766719968
181 वैशाली सर्जेराव शिंदेसांडगेवाडी01/06/19837709918298
182 मथुरा वसंत हजारेसांडगेवाडी01/06/19427083474085
183 पांडुरंग ब्रम्हा सूर्यवंशीसांडगेवाडी01/01/19409561390940
184 निलेश तानाजी सांडगेसांडगेवाडी19/07/19919970072043
185 अनुराग अरुण शिंदेसांडगेवाडी18/08/20009325433900
186 सुरेश भिकू केंदळेसावंतपूर01/06/19747507344052
187 हिना अब्दुल पठाणसावंतपूर16/05/20139657350503
188 अविनाश मोहन गिड्डेसावंतपूर30/03/19949665216855
189 रुख्मिणी शामराव पाटीलसुखवाडी02/07/19377038151451
190 दत्तात्रय नामदेव कदमसुखवाडी19/11/19867709286550
191 रंजना विश्वनाथ भारतीसुखवाडी01/06/19649158546866
192 श्रीकांत बाळासो जगतापसुखवाडी01/06/19769765160194
193 लता तानाजी कुर्लेकरतवदारवाडी01/06/19728275475811
194 सखुबाई शामराव शेळकेतवदारवाडी01/06/19469970528092
195 रोहित नागेश पाटीलतुपारी28/01/19948308603607
196 अनुराधा सचिन गायकवाडवसगडे22/11/20078007230015
197 श्रद्धा बलराम सावंतवसगडे20/11/19969730528585
198 ललिता बाळाराम सावंतवसगडे01/06/19609168367981
199 लक्ष्मी नंदकुमार सदामातेविठ्ठलवाडी17/08/19948411917032
200 प्रगती प्रवीण राडेविठ्ठलवाडी11/10/20149503812675
201 प्रवीण सोपं राडेविठ्ठलवाडी11/07/19839503812675
202 दत्तात्रय बाळासो पाटीलविठ्ठलवाडी16/04/19829665373526
203 नामदेव उगळेविठ्ठलवाडी15/06/19779665378283
204 तानाजी रंगराव औटेविठ्ठलवाडी-7066920845
205 सुप्रिया जगन्नाथ सदामातेविठ्ठलवाडी15/05/19939096925911
206 राजाराम शिवाजी औटेविठ्ठलवाडी17/08/19859922631627