दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10169../GMPT/Photo/10169../GMPT/Pramanptr/10169सानिका संभाजी येळेआंबेवाडी18/06/20107387156217 View फोटो प्रमाणपत्र
2 10348../GMPT/Photo/10348.JPG../GMPT/Pramanptr/10348.jpgज्ञानेश्वर लक्ष्मण कदमआंबेवाडी-9096792908 View फोटो प्रमाणपत्र
3 10453../GMPT/Photo/10453.JPG../GMPT/Pramanptr/10453.jpgतुकाराम नामदेव चव्हाणआंबेवाडी-9970823031 View फोटो प्रमाणपत्र
4 9686../GMPT/Photo/9686../GMPT/Pramanptr/9686.jpgसुरेखा श्रीकृष्ण चव्हाणआटपाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
5 9780../GMPT/Photo/9780../GMPT/Pramanptr/9780.jpegबिस्मिल शहझोण मुलाणीआटपाडी01/06/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
6 10307../GMPT/Photo/10307.jpg../GMPT/Pramanptr/10307.jpgराजवर्धन श्रीधर पवारआटपाडी04/10/20038433536173 View फोटो प्रमाणपत्र
7 34709../GMPT/Photo/34709../GMPT/Pramanptr/34709वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी01/06/19699730861639 View फोटो प्रमाणपत्र
8 34791../GMPT/Photo/34791../GMPT/Pramanptr/34791दिगंबर दादू जाधवआटपाडी01/01/19619766060469 View फोटो प्रमाणपत्र
9 34853../GMPT/Photo/34853../GMPT/Pramanptr/34853राजाबाई दादू ढोबळेआटपाडी01/06/1956  View फोटो प्रमाणपत्र
10 34892../GMPT/Photo/34892../GMPT/Pramanptr/34892आनंदी गजानन भिंगेआटपाडी01/06/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
11 34960../GMPT/Photo/34960../GMPT/Pramanptr/34960शालन रामचंद्र यादवआटपाडी01/01/19489096137910 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35173../GMPT/Photo/35173../GMPT/Pramanptr/35173सार्थक सुनील चव्हाणआटपाडी02/10/20137798628801 View फोटो प्रमाणपत्र
13 35191../GMPT/Photo/35191../GMPT/Pramanptr/35191सुरेश निवृत्ती खंदारेआटपाडी01/06/1957  View फोटो प्रमाणपत्र
14 35274../GMPT/Photo/35274../GMPT/Pramanptr/35274दिपाली बाळासो देवकरआटपाडी-9423026366 View फोटो प्रमाणपत्र
15 35477../GMPT/Photo/35477../GMPT/Pramanptr/35477जय रमाकांत पाटीलआटपाडी19/04/20039970676271 View फोटो प्रमाणपत्र
16 35495../GMPT/Photo/35495../GMPT/Pramanptr/35495ललिता वसंत चव्हाणआटपाडी06/07/19819763283962 View फोटो प्रमाणपत्र
17 35687../GMPT/Photo/35687../GMPT/Pramanptr/35687रामचंद्र बापू पाटीलआटपाडी01/06/19637038731257 View फोटो प्रमाणपत्र
18 35785../GMPT/Photo/35785../GMPT/Pramanptr/35785उषा पोपट पाटीलआटपाडी-7028931845 View फोटो प्रमाणपत्र
19 35908../GMPT/Photo/35908.jpg../GMPT/Pramanptr/35908हर्षा रमेश कोळीआटपाडी22/03/19969975115091 View फोटो प्रमाणपत्र
20 35918../GMPT/Photo/35918.jpg../GMPT/Pramanptr/35918मोहन श्रीपती केंगारआटपाडी01/01/19517219322138 View फोटो प्रमाणपत्र
21 35925../GMPT/Photo/35925.jpg../GMPT/Pramanptr/35925सिंधू रमेश देशमुखआटपाडी22/08/20077028491250 View फोटो प्रमाणपत्र
22 35940../GMPT/Photo/35940.jpg../GMPT/Pramanptr/35940ज्योती आप्पा शिंदेआटपाडी24/02/19939960121060 View फोटो प्रमाणपत्र
23 35958../GMPT/Photo/35958.jpg../GMPT/Pramanptr/35958प्रभावती बाळू सावंतआटपाडी02/06/19719604679151 View फोटो प्रमाणपत्र
24 36008../GMPT/Photo/36008.jpg../GMPT/Pramanptr/36008हणमंत दशरथ मगरआटपाडी01/01/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
25 37876../GMPT/Photo/37876.jpg../GMPT/Pramanptr/37876विश्वजित संतोष देशमुखआटपाडी28/08/20088429361444 View फोटो प्रमाणपत्र
26 37965../GMPT/Photo/37965.jpg../GMPT/Pramanptr/37965मुमताज हजरत मुलाणीआटपाडी01/01/19619970756080 View फोटो प्रमाणपत्र
27 38057../GMPT/Photo/38057.jpg../GMPT/Pramanptr/38057परवीन जयनुदिन मुलाणीआटपाडी15/01/19909970756080 View फोटो प्रमाणपत्र
28 37742../GMPT/Photo/37742.jpg../GMPT/Pramanptr/37742लक्ष्मी शंकर माळीआटपाडी01/06/19477083671129 View फोटो प्रमाणपत्र
29 39131../GMPT/Photo/39131../GMPT/Pramanptr/39131.jpgअमेय अमर मोठेआटपाडी15/12/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
30 39342../GMPT/Photo/39342../GMPT/Pramanptr/39342.jpgआप्पा प्रल्हाद खरातआटपाडी01/07/19669421125090 View फोटो प्रमाणपत्र
31 39473../GMPT/Photo/39473../GMPT/Pramanptr/39473.jpgरामचंद्र सुदाम चव्हाणआटपाडी06/05/19497758040184 View फोटो प्रमाणपत्र
32 39515../GMPT/Photo/39515../GMPT/Pramanptr/39515.jpgमाया जगनाथ खरातआटपाडी01/06/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
33 39589../GMPT/Photo/39589.jpg../GMPT/Pramanptr/39589.jpgप्रभावती नंदकुमार कदमआटपाडी01/06/19618805036002 View फोटो प्रमाणपत्र
34 40142../GMPT/Photo/40142../GMPT/Pramanptr/40142लक्ष्मी शंकर माळीआटपाडी01/06/1947  View फोटो प्रमाणपत्र
35 40143../GMPT/Photo/40143../GMPT/Pramanptr/40143दत्ता शिवलिंग खंदारेआटपाडी01/06/1952  View फोटो प्रमाणपत्र
36 42851../GMPT/Photo/42851../GMPT/Pramanptr/42851.jpegशुभांगी सुरेश क्षीरसागरआटपाडी19/06/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
37 42964../GMPT/Photo/42964../GMPT/Pramanptr/42964.jpegशुभांगी सुरेश क्षीरसागरआटपाडी01/06/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
38 42../GMPT/Photo/42../GMPT/Pramanptr/42.jpgदगडू एकनाथ कांबळेआटपाडी01/01/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
39 285../GMPT/Photo/285.jpg../GMPT/Pramanptr/285उमेश शशिकांत बालटेआटपाडी19/10/19989096264034 View फोटो प्रमाणपत्र
40 1385../GMPT/Photo/1385.jpg../GMPT/Pramanptr/1385.jpgदत्तात्रय कोंडीबा खंदारेआटपाडी01/01/19709130874228 View फोटो प्रमाणपत्र
41 1811../GMPT/Photo/1811.jpeg../GMPT/Pramanptr/1811ज्योती जयसिंग जाधवआटपाडी-9423017386 View फोटो प्रमाणपत्र
42 2328../GMPT/Photo/2328.jpeg../GMPT/Pramanptr/2328.jpegअनिता दत्तात्रय खंदारेआटपाडी27/12/19979130874228 View फोटो प्रमाणपत्र
43 3895../GMPT/Photo/3895../GMPT/Pramanptr/3895आनंदी गजानन भिसेआटपाडी01/06/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
44 4134../GMPT/Photo/4134.jpeg../GMPT/Pramanptr/4134.jpegप्रकाश तुकाराम कुंभारआटपाडी01/06/1955  View फोटो प्रमाणपत्र
45 4623../GMPT/Photo/4623.jpeg../GMPT/Pramanptr/4623पोपट कलोबा पाटीलआटपाडी01/06/19598805828765 View फोटो प्रमाणपत्र
46 43296../GMPT/Photo/43296.jpg../GMPT/Pramanptr/43296साऊबाई रामचंद्र मेटकरीआटपाडी01/06/19689421183779 View फोटो प्रमाणपत्र
47 43255../GMPT/Photo/43255../GMPT/Pramanptr/43255प्रीतम विष्णू लांडगेआटपाडी25/08/19949561569378 View फोटो प्रमाणपत्र
48 44994../GMPT/Photo/44994../GMPT/Pramanptr/44994शालन यशवंत यादवआटपाडी01/01/19489096137910 View फोटो प्रमाणपत्र
49 44174../GMPT/Photo/44174.jpg../GMPT/Pramanptr/44174sourabh aapasaheb aawateऔटेवाडी18/06/20129860378657 View फोटो प्रमाणपत्र
50 1222../GMPT/Photo/1222.jpg../GMPT/Pramanptr/1222विशाल लक्षिमण आवटेऔटेवाडी09/12/19918600417487 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सानिका संभाजी येळेआंबेवाडी18/06/20107387156217
2 ज्ञानेश्वर लक्ष्मण कदमआंबेवाडी-9096792908
3 तुकाराम नामदेव चव्हाणआंबेवाडी-9970823031
4 सुरेखा श्रीकृष्ण चव्हाणआटपाडी- 
5 बिस्मिल शहझोण मुलाणीआटपाडी01/06/1941 
6 राजवर्धन श्रीधर पवारआटपाडी04/10/20038433536173
7 वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी01/06/19699730861639
8 दिगंबर दादू जाधवआटपाडी01/01/19619766060469
9 राजाबाई दादू ढोबळेआटपाडी01/06/1956 
10 आनंदी गजानन भिंगेआटपाडी01/06/1954 
11 शालन रामचंद्र यादवआटपाडी01/01/19489096137910
12 सार्थक सुनील चव्हाणआटपाडी02/10/20137798628801
13 सुरेश निवृत्ती खंदारेआटपाडी01/06/1957 
14 दिपाली बाळासो देवकरआटपाडी-9423026366
15 जय रमाकांत पाटीलआटपाडी19/04/20039970676271
16 ललिता वसंत चव्हाणआटपाडी06/07/19819763283962
17 रामचंद्र बापू पाटीलआटपाडी01/06/19637038731257
18 उषा पोपट पाटीलआटपाडी-7028931845
19 हर्षा रमेश कोळीआटपाडी22/03/19969975115091
20 मोहन श्रीपती केंगारआटपाडी01/01/19517219322138
21 सिंधू रमेश देशमुखआटपाडी22/08/20077028491250
22 ज्योती आप्पा शिंदेआटपाडी24/02/19939960121060
23 प्रभावती बाळू सावंतआटपाडी02/06/19719604679151
24 हणमंत दशरथ मगरआटपाडी01/01/1946 
25 विश्वजित संतोष देशमुखआटपाडी28/08/20088429361444
26 मुमताज हजरत मुलाणीआटपाडी01/01/19619970756080
27 परवीन जयनुदिन मुलाणीआटपाडी15/01/19909970756080
28 लक्ष्मी शंकर माळीआटपाडी01/06/19477083671129
29 अमेय अमर मोठेआटपाडी15/12/2001 
30 आप्पा प्रल्हाद खरातआटपाडी01/07/19669421125090
31 रामचंद्र सुदाम चव्हाणआटपाडी06/05/19497758040184
32 माया जगनाथ खरातआटपाडी01/06/1988 
33 प्रभावती नंदकुमार कदमआटपाडी01/06/19618805036002
34 लक्ष्मी शंकर माळीआटपाडी01/06/1947 
35 दत्ता शिवलिंग खंदारेआटपाडी01/06/1952 
36 शुभांगी सुरेश क्षीरसागरआटपाडी19/06/1978 
37 शुभांगी सुरेश क्षीरसागरआटपाडी01/06/1978 
38 दगडू एकनाथ कांबळेआटपाडी01/01/1941 
39 उमेश शशिकांत बालटेआटपाडी19/10/19989096264034
40 दत्तात्रय कोंडीबा खंदारेआटपाडी01/01/19709130874228
41 ज्योती जयसिंग जाधवआटपाडी-9423017386
42 अनिता दत्तात्रय खंदारेआटपाडी27/12/19979130874228
43 आनंदी गजानन भिसेआटपाडी01/06/1954 
44 प्रकाश तुकाराम कुंभारआटपाडी01/06/1955 
45 पोपट कलोबा पाटीलआटपाडी01/06/19598805828765
46 साऊबाई रामचंद्र मेटकरीआटपाडी01/06/19689421183779
47 प्रीतम विष्णू लांडगेआटपाडी25/08/19949561569378
48 शालन यशवंत यादवआटपाडी01/01/19489096137910
49 sourabh aapasaheb aawateऔटेवाडी18/06/20129860378657
50 विशाल लक्षिमण आवटेऔटेवाडी09/12/19918600417487
51 विजय जोतिराम पवारऔटेवाडी01/01/19949503454067
52 युवराज तानाजी पवारऔटेवाडी16/03/19898007153945
53 संजय अण्णासो गायकवाडऔटेवाडी09/09/19937057714662
54 जिजाबा भोसले गोकुळाबाईऔटेवाडी01/01/19579075237263
55 आण्णासो शंकर कुपेकरआवळाई22/12/19937066863057
56 कोंडीबा बयाजी खरातआवळाई01/01/19428652842335
57 विमल दामू हतेकरआवळाई01/01/19477558571359
58 तनुजा विजय कोळेकरआवळाई29/04/20069987862171
59 कांताबाई बाबू मांडलेआवळाई02/06/19629923825576
60 सुधाकर काशिनाथ भीवरेआवळाई01/01/19529421022839
61 मधुकर तुकाराम साळुंखेआवळाई01/06/19509421124811
62 रेशमा आबासाहेब साळुंखेआवळाई17/01/19957066170120
63 माया उत्तम इरकरआवळाई01/07/19909960184705
64 आनंदी जगन्नाथ भांडआवळाई01/06/19667709916365
65 सदाशिव पांडुरंग पवारआवळाई01/01/19678530515844
66 Kusum Jalindar Bhiseबालेवाडी- 
67 Suman Mahadev Kolekarबालेवाडी- 
68 Ishawar Shankar Khatalबालेवाडी- 
69 Damu Govid Kakadeबालेवाडी- 
70 SHALAN DADA KOLEKARबालेवाडी01/01/19719623522332
71 DAMU GOVIND KAKADEबालेवाडी- 
72 शैलेश ज्ञानेश्वर देशमुखबनपुरी01/01/19928080019191
73 बाळू जगू टोकेबनपुरी10/05/19767798708032
74 पुतळाबाई जयवंत शिंदेबनपुरी01/06/1961 
75 पवन मनोज ऐवळेबनपुरी09/08/20029421133380
76 गौरी विश्वास खडसरेभिंगेवाडी15/06/19969764973165
77 यास्मिन इमाम शेखधावडवाडी23/10/19919922265308
78 नूरमहम्मद अबुलाल शेखधावडवाडी19/07/19549420679713
79 सुधाकर रंगनाथ उंटदिघंची01/06/19578561263959
80 खाजुद्दीन कंकर तांबोळीदिघंची27/06/19619421124586
81 पोपट जयवंत जाधवदिघंची26/02/19949975731223
82 सुधाकर रंगनाथ उंटदिघंची01/06/19578275265949
83 आनंदा धोंडीबा जावीरदिघंची01/01/19499096430025
84 अलका नंदकुमार जाधवदिघंची01/12/19949403157842
85 लक्ष्मी नारायण पुसावळेदिघंची01/09/19499404366241
86 अशोक भानुदास रावणदिघंची01/10/19479960423051
87 दिलनवाज बशीर कलालदिघंची04/07/19637588167440
88 यशवंत ब्रम्हदेव महाडिकदिघंची02/11/19799422616156
89 पिंकू मुरलीधर जावीरदिघंची01/01/1995 
90 शंकर सुरेश जावीरदिघंची28/07/19949970558929
91 श्रावणी रामेश्वर सावंतदिघंची16/06/20109130306482
92 श्रावणी संजय फडतरेदिघंची29/08/20089860858946
93 वनिता प्रकाश पवारदिघंची14/03/19709921431602
94 दत्तू महादेव तुपेदिघंची02/05/19579766807856
95 हणमंत नाथा साठेदिघंची11/02/19859096019062
96 कविता नाथा साठेदिघंची01/06/19889096019062
97 पूनम दिलीप रणदिवेदिघंची15/10/19968379835247
98 सिध्दी अजिनाथ भोसलेदिघंची14/12/20138975305477
99 नाथा नामदेव वाघमारेदिघंची01/01/19467387263376
100 यशोदा वसंत जावीरदिघंची-7757092831
101 रंजना महादेव शिंदेदिघंची16/02/19688600324661
102 बाबू महादेव पुसावळेदिघंची06/08/19479763001227
103 छगन विठोबा लोखंडेदिघंची-9503299095
104 माया मारुती नवलेदिघंची11/04/20019665601332
105 मधुकर रामा बुधावलेदिघंची-9075232284
106 जरिना रशीद आतारदिघंची-7448162136
107 सुवर्णा अनिल मोरेदिघंची01/01/19867057663556
108 कांता गणपती जाधवदिघंची-9960431561
109 भागुबाई आंनदा वाघमारेदिघंची01/06/19619921036451
110 अरुण ज्ञानेश्वर टिंगरेदिघंची01/06/19709730179693
111 अमितकुमार नारायण खंदारेदिघंची01/01/19969960657026
112 अनिल बाळासो मोरेदिघंची01/06/19609623275624
113 सविता दत्तात्रय डुकरेगळववाडी12/02/19889975330165
114 दत्तात्रय यशवंत शिंदेगळववाडी20/07/19889561321856
115 आंबूबाई गिरजाप्पा गळवेगळववाडी01/01/19459975501874
116 तुकाराम अकुसा गळवेगळववाडी11/02/19467709303496
117 अंकिता विठोबा गळवेगळववाडी01/09/20099766807754
118 अरुणाबाई माणिक गळवेगळववाडी02/01/19659503469620
119 नणंदाबाई आप्पा गळवेगळववाडी01/01/19949860775812
120 पांडुरंग सोगप्पा गळवेगळववाडी01/01/19418888441524
121 लहराबाई रावजी मानेघानंद10/02/19479527483625
122 सिद्धनाथ अर्जुन गा रलेघानंद22/08/19929923398260
123 दशरथ बंडू चव्हाणघरनीकी08/11/19879146512303
124 सखुबाई जयवंत तुपेघरनीकी01/06/19727350069538
125 रेखा मनोहर कदमघरनीकी- 
126 जालिंदर आनंदा कोळेकरघरनीकी01/06/19527776067720
127 बाबुराव विठोबा सदामतेगोमेवाडी01/06/19577397910985
128 शालन ईश्वरा मंडलेगोमेवाडी-7057712527
129 श्रेया गणेश दबडेगोमेवाडी02/11/20129881500869
130 मंगल महादेव गव्हाणेगोमेवाडी-9960888202
131 अंबुताई संपत सरगरगोमेवाडी01/01/19538975310955
132 आक्काताई श्रीरंग सरगरगोमेवाडी-9545167320
133 पांडुरंग शंकर मानेगोमेवाडी- 
134 सरूबाई जगन्नाथ ऐवळेगोमेवाडी-9665515363
135 हणमंत आकाराम रणशिंगेगोमेवाडी-9881599986
136 तेजश्री लक्ष्मण दबडेगोमेवाडी01/01/19979011611931
137 अंकुश पतंगा कदमगोमेवाडी01/06/19709545598663
138 विष्णू केसू मंडलेगोमेवाडी01/01/19467709023553
139 शोभा प्रकाश कोळेकरगोमेवाडी02/07/19938390199823
140 पोपट आकाराम सरगरहिवतड01/06/19729096137382
141 मल्हारी बाळू माळीहिवतड03/06/19469096123441
142 सचिन पोपट खरातहिवतड01/06/19919860125374
143 विठ्ठल तानाजी माळीहिवतड01/06/19919987054647
144 अंकुश दामोदर धुरुपेहिवतड23/05/19879665765381
145 दिलीप आप्पा घुटूकडेजांभुळणी01/06/19719763410350
146 शहाजी रामचंद्र मानेजांभुळणी10/11/19868652046500
147 फुलाबाई भीमराव गावडेजांभुळणी04/07/19727057619756
148 गणेश भीमराव गावडेजांभुळणी12/03/19937057619756
149 दिलीप आप्पा घुटुकडेजांभुळणी01/06/19719763410350
150 अक्षयकुमार नारायण सरगरकाळेवाडी18/11/19937262051823
151 दत्तू दशरथ सरककामथ02/06/1933 
152 हणमंत आबा कारंडेकामथ01/02/19839960734613
153 वैजंता शिवाजी खरातकांकात्रेवाडी01/01/1948 
154 अजिंक्य सुभाष अर्जुनकांकात्रेवाडी13/07/20089403705938
155 भगवान खंडू सरगरकरगणी23/08/19749421184060
156 प्रतीक भीमर्राव सावंतकरगणी08/02/19888698934123
157 तनुजा वसंत बोडरेकरगणी16/11/20007219887256
158 गोरख ज्ञानू दबडेकरगणी02/02/19769766510782
159 सचिन सर्जेराव कोकरेकरगणी-9156860294
160 ताई राजाराम कदमकरगणी-8530349026
161 आलमगीर चांद मुल्लाकरगणी01/06/1957 
162 शोभा शिवाजी कुंभारकरगणी01/01/19688007441096
163 प्रियांका दत्तात्रय खिल्लारीकरगणी01/06/19919096798591
164 विमल वसंत दबडेकरगणी01/06/19719075451350
165 अन्वरबी दिलावर जमादारकरगणी03/05/19687350012400
166 अब्दुलगाफार राहिमानखं पठाणकरगणी01/06/19429405860419
167 शाकीर महंमद जमादारकरगणी-9403157048
168 अभिजीत शहाजी दबडेकरगणी01/09/20039420401100
169 प्रताप शामराव पाटीलकरगणी01/09/19568805035695
170 नामदेव पांडुरंग म्हारगुडेकरगणी01/01/19719561817342
171 अंकुश कोंडीबा खिलारीकरगणी13/09/20019767849236
172 सदाशिव बाबुराव क्षीरसागरकरगणी01/06/19649850662034
173 डौलात मुजावर जमादारकरगणी23/07/19739096785746
174 दत्तात्रय शिवाजी माळीकरगणी01/03/19887775916454
175 विक्रम जयवंत दबडेकरगणी25/05/19899420666561
176 रुक्मिणी दादासो सरगरकरगणी01/06/19919890976432
177 मछिंद्र रामचंद्र खिल्लारीकरगणी01/06/19637522921341
178 उमेश दिलीप लांडगेकरगणी15/09/19859921999734
179 गजानन कोंडीबा खिलारीकरगणी-7709866293
180 शीतल भीमराव पवारकरगणी16/04/19989766458490
181 शांताबाई VITHHAL बाबरकरगणी01/06/19459423955176
182 सुवर्ण शशिकांत पोतदारकरगणी05/01/19789860971671
183 कमल बाबू क्षीरसागरकरगणी01/06/19619420679826
184 नंदीव येल्लप्पा आवळेकरगणी01/06/19497448180583
185 मंगल बाबुराव शिसागरकरगणी01/06/19568888537417
186 नामदेव बजरंग सरगरकरगणी05/04/19617218529089
187 तनुश्री सतीश कोळेकर तकरगणी06/03/20109403782938
188 अजित सुरेह कांबळेकरगणी24/04/20059172457440
189 तनुजा सांज क्षीरसागरकरगणी14/05/20018421931194
190 सुनील दिलीप लांडगेकरगणी16/02/19899767853293
191 अशा नाना हाकेकरगणी01/06/19669561613416
192 अक्षय सुरेश सरगरकरगणी03/09/19969970212968
193 सुनिता वसंत दबडेकरगणी28/06/2000 
194 सुजल सतीश कोळेकरकरगणी25/02/20069403782938
195 अनिल जनार्धन खिलारीकरगणी01/06/19769766641644
196 नानासो निवृत्ती कदमकोठोळी01/01/19439665418217
197 पांडुरंग तुळशीराम सटालेकोठोळी12/05/19459503713934
198 लक्ष्मण पितांबर सावंतकोठोळी01/01/1945 
199 कैलास शिंदे नीताखंगोडवाडी12/09/19979545844211
200 Shahaji Vasant Shindeखरसुंडी01/02/19968605336205
201 Gsnesh Vidhnu Kengarखरसुंडी01/06/19909552211393
202 Rajendra Gajanan Kengarखरसुंडी20/05/19878888735279
203 Tukaram Ramchandra Kengarखरसुंडी01/06/1975 
204 uttam balu detheखरसुंडी01/06/19439766034973
205 dada bhanudas shitoleखरसुंडी01/06/19437219886809
206 राजेंद्र ram sukhdevखरसुंडी01/01/19729075652316
207 vishnu uttam wadekarखरसुंडी01/01/19639604830516
208 Kavita Shivaji Sataputeखरसुंडी06/11/20109623913894
209 Rekharani Keilas Aawateखरसुंडी01/06/19799421224695
210 pllavi sachin salukheखरसुंडी16/02/20058669840395
211 janabai sadashiv khadeखरसुंडी01/06/19639403138428
212 daya sopan shegarखरसुंडी01/01/1968 
213 अमित भीमराव भिसेखरसुंडी03/03/19979561991683
214 पांडुरंग कृष्ण लेंगरेलेंगरेवाडी-7757986407
215 विलास मारुती लेंगरेलेंगरेवाडी01/08/19759503072233
216 धोंडाबाई नारायण लेंगरेलेंगरेवाडी01/01/1954 
217 kushal nandukumar Vibhuteमाडगुळ28/05/2001 
218 kushl nandukumar Vibhuteमाडगुळ07/04/1997 
219 nirmala ramchandr chouguleमाडगुळ01/06/1986 
220 mohon sukdev Vibhuteमाडगुळ01/06/1950 
221 bhivrabai damu Javirमाडगुळ01/01/1941 
222 sanu nana Lingdeमाडगुळ01/05/1936 
223 pandurang sopan Kengarमाडगुळ- 
224 digmber narayn Vibhuteमाडगुळ10/07/19459545844146
225 lilabai sadashiv jhodgeमाडगुळ01/06/19968600820092
226 murlidhr mhadev Ghadgeमाडगुळ01/06/19469503740949
227 Vimal Manohar Kandreमाडगुळ19/03/19839730921737
228 sanjay nyanu lingdeमाडगुळ01/06/1961 
229 दुर्गा दामोदर केंगारमापटेमळा01/01/19929156298541
230 मंगल जगन्नाथ मुढेमापटेमळा01/10/19779096264278
231 तुकाराम तायाप्पा माळीमापटेमळा01/01/19549096443175
232 नवनाथ लक्ष्मण मासाळवाडीमसळवाडी20/12/19989822267637
233 शुभम बिरा मासाळमसळवाडी21/04/20159970859420
234 कासाबाई पांडुरंग तळेमसळवाडी-8652340936
235 दगडू नैमुद्दीन मुजावरनेलकरंजी01/06/19758407961578
236 काशिनाथ आबा माळीनेलकरंजी01/06/19699561389276
237 दत्ता यादव जावीरनेलकरंजी-9665631019
238 संभाजी शिवाजी सोनटक्केनेलकरंजी07/07/19888600194372
239 भीमराव बाबा होवाळनेलकरंजी01/01/19737420009298
240 पमाबाई पांडुरंग बुधावलेनिंबवडे09/10/19639552058859
241 संजाबाई दादा बुधवालेनिंबवडे-8692994020
242 सिंधूबाई जगन्नाथ बुधवालेनिंबवडे06/06/19489766310059
243 सदाशिव शंकर अनुसेनिंबवडे01/01/19557219885266
244 मधुकर सिदा अनुसेनिंबवडे01/01/19539503095896
245 कोंडाबाई गणपत वगरेनिंबवडे-9076126593
246 विलास दादा अनुसेनिंबवडे01/06/19889561243513
247 लालासाहेब दिलावर तांबोळीनिंबवडे12/05/19949561251453
248 सदाशिव गणपत देवडकरनिंबवडे01/01/19439970079630
249 अक्षता विलास लोहारनिंबवडे04/08/20078805992099
250 अक्षय दादा मोटेनिंबवडे02/09/19948898890863
251 मधुकर पांडुरंग जाधवनिंबवडे01/06/19668600535174
252 अक्षदा दादा पिंजारीनिंबवडे22/11/20119766680634
253 वैशाली राकेश बुधावलेनिंबवडे30/09/19967397942368
254 तानाजी उत्तम मोटेनिंबवडे04/04/19899503286343
255 कविता नवनाथ देवडकरनिंबवडे31/12/19949987744715
256 अशोक शिवराम मेटकरीनिंबवडे01/01/19899730301303
257 रोहित नंदकुमार गुरवनिंबवडे15/04/19929665849644
258 राजकुमार दत्तात्रय लोखंडेनिंबवडे17/05/19739527040881
259 सादिकअल्ली युन्नूस तांबोळीनिंबवडे05/05/19899766047077
260 आप्पा भगवान सावंतपळसखेड-9096581522
261 जालिंदर जगन्नाथ जावीरपळसखेड21/04/19679503692995
262 जालिंदर नाना सावंतपळसखेड02/06/19678888945346
263 दादा राजाराम सावंतपळसखेड01/06/19479730913974
264 रंजना शिवाजी जावीरपळसखेड05/06/19759503480489
265 भागुबाई पांडुरंग काकडेपळसखेड01/06/1942 
266 भरत सर्जेराव डोंबाळेपारेकरवाडी02/05/19939763015461
267 मजुर रामहरी पवारपाटरेवाडी17/01/19997758013945
268 अक्षय शंकर पवारपाटरेवाडी16/10/19997219448049
269 विमल राजाराम गायकवाडपाटरेवाडी01/06/19689665751583
270 चंद्राबाई धोंडी जाधवपाटरेवाडी01/01/19959561254114
271 तुकाराम ज्ञानू कदमपाटरेवाडी16/08/19737774993144
272 मुक्ताबाई तानाजी चव्हाणपाटरेवाडी02/05/19769422420496
273 विक्रम संपत गायकवाडपाटरेवाडी24/04/19929773933400
274 फुलाबाई मारुती देवकरपाटरेवाडी01/01/19599960663414
275 विनोद अरविंद चव्हाणपिंपरी खुर्द01/01/20048805045631
276 विलास दत्तू जाधवपिंपरी खुर्द01/02/19629503868088
277 चांगुणाबाई कृष्णा कांबळेपिंपरी खुर्द-9860586361
278 येसूबाई सोपान सावंतपिंपरी खुर्द-8805045631
279 महादेव बुवा सावंतपिंपरी खुर्द28/02/19408605724432
280 ईश्वरी संतोष पवारपिंपरी बुद्रुक29/04/20109850860661
281 ओंकार उत्तम पवारपिंपरी बुद्रुक27/01/20057798469153
282 दिलीप नाथा सुर्यवंशीपिंपरी बुद्रुक04/05/19639822879658
283 पोपट नागेश मानेपिंपरी बुद्रुक-9075668239
284 दादासो नारायण पवारपिंपरी बुद्रुक04/04/19877743928033
285 विलास गणपत मानेपिंपरी बुद्रुक-9767875602
286 शहाजी नामदेव मोटेपूजारवाड21/05/19567709870872
287 दगडू तुकाराम कोळेकरपूजारवाडी द.01/01/19468554001963
288 सुप्रिया अनिल आलदरपूजारवाडी द.10/11/20099921530834
289 नवनाथ द्याणु मोरेपूजारवाडी द.18/07/19789604475258
290 अलका मुगाजी मोरेराजेवाडी01/01/19687558694149
291 भारत आबासाहेब गायकवाडशेटफळे- 
292 अनिल आबासो गायकवाडशेटफळे- 
293 तानाजी विठ्ठल गायकवाडशेटफळे- 
294 एकनाथ पांडुरंग शिंदेशेटफळे- 
295 बळवंत सुखदेव गायकवाडशेटफळे- 
296 लक्ष्मण बापू गायकवाडशेटफळे- 
297 संजय हरी बाबरशेटफळे- 
298 नितीन तानाजी बाबरशेटफळे- 
299 गौरी सयाजी गायकवाडशेटफळे- 
300 विमल शिवाजी गायकवाडशेटफळे- 
301 संकेत विश्वास गायकवाडशेटफळे- 
302 अभिजित विश्वस गायकवाडशेटफळे- 
303 प्रियंका तानाजी ननवरेशेटफळे- 
304 सागर दत्तात्रय गायकवाडशेटफळे- 
305 विशाल लक्ष्मण गायकवाडशेटफळे- 
306 मीनाक्षी शिवाजी जवळेशेटफळे- 
307 शंकर तातोबा गौंडशेटफळे- 
308 विठ्ठल मारुती कांबळेशेटफळे- 
309 नामदेव यशवंत कांबळेशेटफळे- 
310 ओम मारुती गायकवाडशेटफळे- 
311 रामकृष्ण विठ्ठल दीक्षितशेटफळे- 
312 योगेश मछिंद्र गायकवाडशेटफळे20/11/19979561632184
313 अच्युतराव रावसो घार्गेशेटफळे05/02/19827028606643
314 तेजस्विनी दत्तात्रय कांबळेशेटफळे29/12/19999766953898
315 शशिकांत जालिंदर गायकवाडशेटफळे-9766053198
316 चंद्रकांत हरिबा गायकवाडशेटफळे01/06/19629975092501
317 महादेव यशवंत गिड्डेतडवळे01/06/19467387120724
318 मयुरी संजय महामुनीतडवळे07/02/19999096581071
319 भाग्यश्री मारुती गिड्डेतडवळे01/06/1985 
320 गुलाब शंकर एेवळेतालेवाडी01/06/19759960523735
321 दादासाहेब विठोबा यमगरतालेवाडी01/01/1975 
322 राहूल शामराव मेटकरीतालेवाडी05/11/19987410772565
323 उत्तम संदिपान ि सरगरतालेवाडी01/06/19939503678224
324 सिंधू जगन्नाथ सरगरतालेवाडी-7028268593
325 सोनाबाई हरिबा बगाळेतालेवाडी-8554001961
326 स्नेहा दादासो शिंदेतालेवाडी02/06/20009822570669
327 संतोष दगडू म्हारगुडेतालेवाडी20/05/19929970765396
328 हौसाबाई तायाप्पा शिनगारेउंबरगाव- 
329 अमोल दगडू फडतरेउंबरगाव02/06/19909921641053
330 सदाशिव तायाप्पा माळीउंबरगाव01/01/1974 
331 वसंत तायाप्पा शिनगारे (माळी)उंबरगाव01/01/1968 
332 धोंडीराम तायाप्पा माळीउंबरगाव01/01/1953 
333 सुमन शंकर सावंतउंबरगाव01/01/19488855908029
334 मालन भिवा काळेउंबरगाव01/01/19689405680914
335 रणजित धनाजी द डसउंबरगाव02/06/19819689334116
336 संताराम पांगरु दडसउंबरगाव02/06/19878975953836
337 कांतेश्वर तुकाराम फडतरेउंबरगाव01/06/19639657801355
338 बिराजी दाजी मदनेविभुतवाडी01/01/19339011861517
339 सुनिता भानुदास ठोंबरेविभुतवाडी01/06/19769890865843
340 हिंदुराव बाबुराव महारनूरविभुतवाडी01/06/19699527892846
341 अर्चना मल्हारी चव्हाणविभुतवाडी01/01/19939552717206
342 विठोबा पांडुरंग बाडविठलापूर01/06/19638975811176
343 भास्कर मारुती सावंतविठलापूर19/12/19938600845194
344 शिवाजी महादेव कुमभरविठलापूर01/01/19779970703659
345 नाथ दनयु बाडविठलापूर01/01/19599730067346
346 किसाबाई आकाराम सावंतविठलापूर01/06/19507219249095
347 विकास तानाजी बोडरेविठलापूर10/10/19909561614274
348 रुपाली दत्तात्रय आटपाडकरविठलापूर01/06/19978600059326
349 सीताबाई विष्णू जावीरविठलापूर01/05/19557387566092
350 सुखदेव दनयु बाडविठलापूर01/08/19649730067346
351 महादेव नाथ मानेविठलापूर01/05/19479763357130
352 काशीबाई ` महादेव सावंतविठलापूर01/05/19449730689957
353 राहूल नामदेव वाक्षेवाकसेवाडी15/08/19937770077021
354 दशरश सुरेश खाताळवाकसेवाडी07/04/19929503944365
355 आनंदा नाथा जाधववळवण14/04/19739637189724
356 दत्तात्रय नामदेव नांगरेवमाजी पाटील वाडी01/07/19639130729773
357 भोसले आनंदा नारायणवमाजी पाटील वाडी26/12/19639623963221
358 गौरीहर भीमराव LOHARझरे16/09/19807756808583
359 युवराज प्रह्लाद लोहारझरे01/06/19869684952115
360 अण्णा सीताराम धुकटेझरे01/01/19539075438764
361 पोपट गानू पाटीलझरे01/01/19539960148025
362 गेंदाप्पा नामदेव कोकेझरे01/01/19519730710079
363 यशवंत तातोबा अनुसेझरे01/01/1947 
364 दशरथ शामराव मोठेझरे01/01/1982 
365 प्रशांत मारुती केंगारझरे-8888490634