दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : तासगांव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 14734../GMPT/Photo/14734../GMPT/Pramanptr/14734BABUTAI BABASO PATILआळते09/07/19519637352925 View फोटो प्रमाणपत्र
2 16851../GMPT/Photo/16851.JPG../GMPT/Pramanptr/16851आर्यन जितेंद्र पाटीलअंजनी02/06/20077709181595 View फोटो प्रमाणपत्र
3 17024../GMPT/Photo/17024.JPG../GMPT/Pramanptr/17024उदय बजरंग पाटीलअंजनी05/09/19789665199266 View फोटो प्रमाणपत्र
4 17106../GMPT/Photo/17106.JPG../GMPT/Pramanptr/17106कल्पना मनोहर गायकवाडअंजनी01/08/19809665220393 View फोटो प्रमाणपत्र
5 17500../GMPT/Photo/17500../GMPT/Pramanptr/17500आदित्य तुकाराम पाटीलअंजनी25/06/20098698200276 View फोटो प्रमाणपत्र
6 17768../GMPT/Photo/17768.JPG../GMPT/Pramanptr/17768श्रद्धा जगन्नाथ सावळेअंजनी20/08/20157875130675 View फोटो प्रमाणपत्र
7 18075../GMPT/Photo/18075.JPG../GMPT/Pramanptr/18075विमल शामराव चौधरीअंजनी01/06/1948  View फोटो प्रमाणपत्र
8 18257../GMPT/Photo/18257.JPG../GMPT/Pramanptr/18257धीरज बाळासो चौधरीअंजनी18/04/20059130415718 View फोटो प्रमाणपत्र
9 18289../GMPT/Photo/18289../GMPT/Pramanptr/18289प्रतीक्षा बाळासो चौधरीअंजनी02/06/20039130415718 View फोटो प्रमाणपत्र
10 18650../GMPT/Photo/18650.JPG../GMPT/Pramanptr/18650रामचंद्र सूर्याबा जेंगटेअंजनी19/05/19419527133475 View फोटो प्रमाणपत्र
11 18739../GMPT/Photo/18739../GMPT/Pramanptr/18739सुरेश नीलकंठ आवटेअंजनी01/01/19509860083027 View फोटो प्रमाणपत्र
12 18988../GMPT/Photo/18988../GMPT/Pramanptr/18988यशोदा राजाराम गायकवाडअंजनी01/07/19699766682106 View फोटो प्रमाणपत्र
13 1480../GMPT/Photo/1480.JPG../GMPT/Pramanptr/1480.JPGसंतोषकुमार महादेव कराळेअंजनी14/05/19899890148634 View फोटो प्रमाणपत्र
14 2994../GMPT/Photo/2994.JPG../GMPT/Pramanptr/2994कमल तानाजी पाटीलअंजनी15/07/19467507296983 View फोटो प्रमाणपत्र
15 4957../GMPT/Photo/4957.JPG../GMPT/Pramanptr/4957मयुरी दिलीप शिंत्रेअंजनी25/06/20007721825569 View फोटो प्रमाणपत्र
16 10135../GMPT/Photo/10135.JPG../GMPT/Pramanptr/10135.JPGरामचंद्र यशवंत पाटीलअंजनी01/06/19569960699579 View फोटो प्रमाणपत्र
17 12756../GMPT/Photo/12756.JPG../GMPT/Pramanptr/12756पवन युवराज जाधवअंजनी01/01/20049890027597 View फोटो प्रमाणपत्र
18 41957../GMPT/Photo/41957../GMPT/Pramanptr/41957रावसाहेब दत्तात्रय पाटोळेअंजनी01/01/19698806491039 View फोटो प्रमाणपत्र
19 41962../GMPT/Photo/41962../GMPT/Pramanptr/41962पोपट मारुती गरडअंजनी01/06/19517219478388 View फोटो प्रमाणपत्र
20 41976../GMPT/Photo/41976.jpg../GMPT/Pramanptr/41976.JPGप्रमोद दत्तात्रय शिंत्रेअंजनी01/01/20047757842390 View फोटो प्रमाणपत्र
21 18544../GMPT/Photo/18544.JPG../GMPT/Pramanptr/18544छाया कृष्णा पाटीलआरवडे10/09/19669960436701 View फोटो प्रमाणपत्र
22 16609../GMPT/Photo/16609.JPG../GMPT/Pramanptr/16609भामाबाई आण्णा मंडलेआरवडे01/01/19459665470172 View फोटो प्रमाणपत्र
23 22503../GMPT/Photo/22503.JPG../GMPT/Pramanptr/22503.PDFबजरंग सिताराम मंडलेआरवडे01/01/19619130411466 View फोटो प्रमाणपत्र
24 36114../GMPT/Photo/36114.jpg../GMPT/Pramanptr/36114.PDFसविता भगवान चव्हाणआरवडे15/05/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
25 37024../GMPT/Photo/37024.jpg../GMPT/Pramanptr/37024.PDFउत्तम पांडुरंग कदमआरवडे10/12/19719881147050 View फोटो प्रमाणपत्र
26 39520../GMPT/Photo/39520.jpg../GMPT/Pramanptr/39520विलास नारायण पाटीलआरवडे15/08/19477709936349 View फोटो प्रमाणपत्र
27 14892../GMPT/Photo/14892.jpg../GMPT/Pramanptr/14892लीलाबाई धोंडीराम पवारबलगवडे-9766688154 View फोटो प्रमाणपत्र
28 15242../GMPT/Photo/15242.jpg../GMPT/Pramanptr/15242वसंत वासुदेव पाटीलबलगवडे-9096316837 View फोटो प्रमाणपत्र
29 15317../GMPT/Photo/15317.jpg../GMPT/Pramanptr/15317मालन वसंत सुतारबलगवडे01/01/19669665230998 View फोटो प्रमाणपत्र
30 15402../GMPT/Photo/15402.jpg../GMPT/Pramanptr/15402जयश्री राजाराम शिंदेबलगवडे01/01/19759766768392 View फोटो प्रमाणपत्र
31 15466../GMPT/Photo/15466.jpg../GMPT/Pramanptr/15466बाबासो दादू थोरातबलगवडे01/01/19407875482496 View फोटो प्रमाणपत्र
32 15341../GMPT/Photo/15341.jpg../GMPT/Pramanptr/15341आशाराणी सुखदेव शिंदेबलगवडे01/01/19759850883492 View फोटो प्रमाणपत्र
33 7367../GMPT/Photo/7367.jpg../GMPT/Pramanptr/7367.jpgसाक्षी दीपक शिंदेबलगवडे01/10/20039503815140 View फोटो प्रमाणपत्र
34 2838../GMPT/Photo/2838.jpg../GMPT/Pramanptr/2838शंकरराव कृष्णा शिंदेबलगवडे09/04/19377387631022 View फोटो प्रमाणपत्र
35 2861../GMPT/Photo/2861.jpg../GMPT/Pramanptr/2861सुरेश गणपती पाटीलबलगवडे01/06/19739766983301 View फोटो प्रमाणपत्र
36 496../GMPT/Photo/496.jpg../GMPT/Pramanptr/496रंजना बबन जाधवबलगवडे01/01/19737756070994 View फोटो प्रमाणपत्र
37 970../GMPT/Photo/970.jpg../GMPT/Pramanptr/970.jpgसाधना सतीश मानेबस्तवडे10/11/19807028269040 View फोटो प्रमाणपत्र
38 992../GMPT/Photo/992.jpg../GMPT/Pramanptr/992.jpgविशाल मारुती पवारबस्तवडे08/12/19899975434898 View फोटो प्रमाणपत्र
39 5853../GMPT/Photo/5853.jpg../GMPT/Pramanptr/5853विलास बापू शिंदेबस्तवडे01/01/19439767520174 View फोटो प्रमाणपत्र
40 4122../GMPT/Photo/4122.jpg../GMPT/Pramanptr/4122.jpgरामचंद्र गणपती सावंतबस्तवडे02/05/19499975811951 View फोटो प्रमाणपत्र
41 4580../GMPT/Photo/4580.jpg../GMPT/Pramanptr/4580.jpgसोमनाथ रंगराव गिरीबस्तवडे25/11/19919766772815 View फोटो प्रमाणपत्र
42 5958../GMPT/Photo/5958.jpg../GMPT/Pramanptr/5958हर्षद बापू लोंढेबस्तवडे30/03/20099970985403 View फोटो प्रमाणपत्र
43 10931../GMPT/Photo/10931.jpg../GMPT/Pramanptr/10931.jpgप्रियांका दादासो पाटीलबस्तवडे02/02/19978600222833 View फोटो प्रमाणपत्र
44 11040../GMPT/Photo/11040.jpg../GMPT/Pramanptr/11040.jpgहौसाबाई बबन बाबरबस्तवडे01/01/19708530937213 View फोटो प्रमाणपत्र
45 3698../GMPT/Photo/3698.jpg../GMPT/Pramanptr/3698विद्या सचिन कांबळेबेंद्री22/11/19939766820548 View फोटो प्रमाणपत्र
46 771../GMPT/Photo/771.jpg../GMPT/Pramanptr/771.jpgतुकाराम पाटील शंकरबेंद्री24/05/19649637387999 View फोटो प्रमाणपत्र
47 15092../GMPT/Photo/15092.jpg../GMPT/Pramanptr/15092कुमार रामराव पाटीलबेंद्री05/10/19828554001592 View फोटो प्रमाणपत्र
48 14562../GMPT/Photo/14562.JPG../GMPT/Pramanptr/14562रामचंद्र कुंडलिक कस्तुरेबिरणवाडी-9665946271 View फोटो प्रमाणपत्र
49 14219../GMPT/Photo/14219.JPG../GMPT/Pramanptr/14219तानाजी निवृत्ती मोरेबिरणवाडी15/08/19529766689033 View फोटो प्रमाणपत्र
50 13826../GMPT/Photo/13826.JPG../GMPT/Pramanptr/13826भाग्यश्री सुनील मोरेबिरणवाडी13/08/20029527302851 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : तासगांव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 BABUTAI BABASO PATILआळते09/07/19519637352925
2 आर्यन जितेंद्र पाटीलअंजनी02/06/20077709181595
3 उदय बजरंग पाटीलअंजनी05/09/19789665199266
4 कल्पना मनोहर गायकवाडअंजनी01/08/19809665220393
5 आदित्य तुकाराम पाटीलअंजनी25/06/20098698200276
6 श्रद्धा जगन्नाथ सावळेअंजनी20/08/20157875130675
7 विमल शामराव चौधरीअंजनी01/06/1948 
8 धीरज बाळासो चौधरीअंजनी18/04/20059130415718
9 प्रतीक्षा बाळासो चौधरीअंजनी02/06/20039130415718
10 रामचंद्र सूर्याबा जेंगटेअंजनी19/05/19419527133475
11 सुरेश नीलकंठ आवटेअंजनी01/01/19509860083027
12 यशोदा राजाराम गायकवाडअंजनी01/07/19699766682106
13 संतोषकुमार महादेव कराळेअंजनी14/05/19899890148634
14 कमल तानाजी पाटीलअंजनी15/07/19467507296983
15 मयुरी दिलीप शिंत्रेअंजनी25/06/20007721825569
16 रामचंद्र यशवंत पाटीलअंजनी01/06/19569960699579
17 पवन युवराज जाधवअंजनी01/01/20049890027597
18 रावसाहेब दत्तात्रय पाटोळेअंजनी01/01/19698806491039
19 पोपट मारुती गरडअंजनी01/06/19517219478388
20 प्रमोद दत्तात्रय शिंत्रेअंजनी01/01/20047757842390
21 छाया कृष्णा पाटीलआरवडे10/09/19669960436701
22 भामाबाई आण्णा मंडलेआरवडे01/01/19459665470172
23 बजरंग सिताराम मंडलेआरवडे01/01/19619130411466
24 सविता भगवान चव्हाणआरवडे15/05/1988 
25 उत्तम पांडुरंग कदमआरवडे10/12/19719881147050
26 विलास नारायण पाटीलआरवडे15/08/19477709936349
27 लीलाबाई धोंडीराम पवारबलगवडे-9766688154
28 वसंत वासुदेव पाटीलबलगवडे-9096316837
29 मालन वसंत सुतारबलगवडे01/01/19669665230998
30 जयश्री राजाराम शिंदेबलगवडे01/01/19759766768392
31 बाबासो दादू थोरातबलगवडे01/01/19407875482496
32 आशाराणी सुखदेव शिंदेबलगवडे01/01/19759850883492
33 साक्षी दीपक शिंदेबलगवडे01/10/20039503815140
34 शंकरराव कृष्णा शिंदेबलगवडे09/04/19377387631022
35 सुरेश गणपती पाटीलबलगवडे01/06/19739766983301
36 रंजना बबन जाधवबलगवडे01/01/19737756070994
37 साधना सतीश मानेबस्तवडे10/11/19807028269040
38 विशाल मारुती पवारबस्तवडे08/12/19899975434898
39 विलास बापू शिंदेबस्तवडे01/01/19439767520174
40 रामचंद्र गणपती सावंतबस्तवडे02/05/19499975811951
41 सोमनाथ रंगराव गिरीबस्तवडे25/11/19919766772815
42 हर्षद बापू लोंढेबस्तवडे30/03/20099970985403
43 प्रियांका दादासो पाटीलबस्तवडे02/02/19978600222833
44 हौसाबाई बबन बाबरबस्तवडे01/01/19708530937213
45 विद्या सचिन कांबळेबेंद्री22/11/19939766820548
46 तुकाराम पाटील शंकरबेंद्री24/05/19649637387999
47 कुमार रामराव पाटीलबेंद्री05/10/19828554001592
48 रामचंद्र कुंडलिक कस्तुरेबिरणवाडी-9665946271
49 तानाजी निवृत्ती मोरेबिरणवाडी15/08/19529766689033
50 भाग्यश्री सुनील मोरेबिरणवाडी13/08/20029527302851
51 माधव सुनील मोरेबिरणवाडी23/07/19999527302851
52 सुमन काशिनाथ मानेबोरगाव01/01/19489730422465
53 अमर आनंदा न्यायनीतबोरगाव01/05/19629665598942
54 आशा राकेश देवकुळेबोरगाव21/09/19819096872364
55 यशवंत भाऊ मानेबोरगाव-8380862998
56 साद मलिक तांबोळीबोरगाव08/06/20149975881698
57 दिलीप जनार्दन पाटीलबोरगाव15/11/19679552018332
58 पांडुरंग ज्ञानू न्यायनीतबोरगाव04/06/19807448129041
59 काशिनाथ हिंदुराव पाटीलबोरगाव01/01/19489561924854
60 किरण यशवंत मानेबोरगाव04/03/19918380862998
61 शिवाजी दाजी मानेबोरगाव03/07/19508600437397
62 केशव बाबू पाटीलबोरगाव01/01/19439766380781
63 सत्यभामा महादेव चंदनशिवेबोरगाव01/01/19488600551211
64 बादशाह बाबालाल शिकलगारबोरगाव13/05/19399096420716
65 बरमा आबा मदनेबोरगाव02/08/19579689955485
66 विघ्नेश गजानन पाटोळेबोरगाव-9689955485
67 सुदर्शन नंदकुमार देसाईबोरगाव26/06/19919657108501
68 जुलेखा रफिक तांबोळीबोरगाव24/02/19888806945657
69 भारती अर्जुन पाटीलबोरगाव15/12/19729404737796
70 पद्मिनी रामचंद्र पाटीलबोरगाव01/06/19499730525332
71 aakatai sanjay satheचिखलगोठण01/05/19879158795245
72 Aniket Ramesh Satheचिखलगोठण23/03/19987775970592
73 विशाल अरूण कुलकर्णीचिंचणी15/08/19918975818177
74 तानाजी धोंडीराम गोरेचिंचणी01/06/19499689620768
75 विजय सदाशिव लुगडेचिंचणी07/09/19809730670580
76 मंथन शशीकांत नलवडेचिंचणी28/10/20059421049655
77 शमशुद्दीन आब्दुल मुलाणीचिंचणी01/01/19688390420400
78 हुसेन रज्जाक मुलाणीचिंचणी-9766147553
79 विशाल आनंदा भोसलेचिंचणी13/03/19967721860936
80 शब्बीर अकबर मुलाणीचिंचणी01/06/19619421588694
81 शुभम भरत माळीचिंचणी16/12/20019730275109
82 सूर्यकांत अशोक पवारचिंचणी09/12/19788600235225
83 बजरंग दौलु चव्हाणचिंचणी01/06/19719672736640
84 सुमन विठोबा वडर (पवार )चिंचणी01/06/19728552900762
85 मनिषा पांडूरंग गाडेचिंचणी17/10/19849503038457
86 दीपक सदाशिव जाधवदहिवडी-9730315385
87 शशिकांत तानाजी देवकरदहिवडी23/05/19869665249803
88 भगवान सिद्धेश्वर बनसोडेदहिवडी01/01/19689503100488
89 संजय सदाशिव जाधवदहिवडी01/06/19769730315385
90 पोपट गणपती जाधवदहिवडी01/06/19639530813812
91 सदाशिव विठोबा सूर्यवंशीदहिवडी01/01/19439766292235
92 गंगाधर रामलिंग पैलवानदहिवडी01/06/19569970944155
93 शकुंतला गंगाधर पैलवानदहिवडी01/06/19629970944155
94 विष्णू गोविंद साळुंखेदहिवडी01/01/19369975401298
95 भाग्यवान भास्कर पाटीलखालसा धामणी- 
96 रमेश महादेव पाटीलखालसा धामणी01/08/19729860548018
97 आर्या प्रवीण पाटीलखालसा धामणी01/08/2014 
98 विनोद संपत सुर्वेखालसा धामणी22/11/19829921549972
99 गायत्री अनिल पाटीलखालसा धामणी08/09/19817448262740
100 अमर श्रीपती कुलकर्णीखालसा धामणी11/07/19909970292146
101 सुरेखा अधिकराव सपकाळखालसा धामणी05/01/19689552611718
102 ज्योतिका अनिल पाटीलखालसा धामणी27/03/20037448262740
103 संजय आकाराम पाटीलखालसा धामणी10/05/1976 
104 चंद्रकांत वसंत काटकरखालसा धामणी06/12/19747709313819
105 जालिंदर हिंदुराव पाटीलढवळी01/06/19497028707789
106 अशोक लालासो चव्हाणढवळी01/06/19769145302800
107 रमेश तुळशीराम चव्हाणढवळी01/06/19838390289346
108 सुलोचना अरुण कांबळेढवळी01/01/19689552622797
109 आयुष्य दशरथ लोहारढवळी24/04/20119730398736
110 प्रकाश गोपाळ मगदूमढवळी02/06/19549730162856
111 खुदिजा यासिन नदाफढवळी01/06/19539273532744
112 AZARUDDIN AAYUBKHAAN MAGDUMधुळगाव26/07/19909730626528
113 BISMILLA ABUBAKAR SHIRGAVKARधुळगाव-8698801507
114 Mhadgonda Malgonda Patilधुळगाव- 
115 Fulabai Dhondiram Gaykwadधुळगाव01/06/19477709298364
116 Hamida Ajmuddin Magdumधुळगाव- 
117 Indabai Kisan Rokadeधुळगाव01/01/1949 
118 करिना सिकंदर पठाणडोंगरसोनी16/08/20049970800560
119 विजय राजाराम पाटीलडोंगरसोनी21/09/20069766029086
120 हणमंथ रामू झांबरेडोंगरसोनी01/01/19297028630320
121 लता आनंदराव पाटीलडोंगरसोनी01/01/19639070086141
122 अनिता पंडीत बोबडेडोंगरसोनी01/01/1971 
123 भाग्यश्री रघुनाथ नांगरेडोंगरसोनी27/07/19899923275295
124 समृद्धी शशिकांत जाधवडोंगरसोनी23/06/20069730223814
125 रुद्राक्ष विनायक झांबरेडोंगरसोनी09/09/20119960383541
126 दिलीप केशव नांगरेडोंगरसोनी01/01/19487709637380
127 बाळासो पांडुरंग झांबरेडोंगरसोनी01/06/19539561806921
128 संभाजी दादू भोसलेडोंगरसोनी01/06/19509766054125
129 बबूताई पांडुरंग झांबरेडोंगरसोनी- 
130 अश्विनी माणिक साळुंखेडोंगरसोनी01/10/19898806360826
131 मालन महादेव झांबरेडोंगरसोनी01/01/19609730101797
132 महादेव सोपान झांबरेडोंगरसोनी01/01/19359730101797
133 मालन बाबासाहेब झांबरेडोंगरसोनी01/01/19499970255675
134 ईशवर महादेव निकमडोंगरसोनी01/01/19639096869434
135 विलास केशव निकमडोंगरसोनी01/06/19437410111985
136 गुलाब शिवाजी झांबरेडोंगरसोनी01/01/19639890994523
137 जयवंत गिरीधर bhagirathi झांबरेडोंगरसोनी01/01/19337066418533
138 अंतरा रमेश झांबरेडोंगरसोनी12/05/20149637236094
139 उमेश विलास निकमडोंगरसोनी05/07/19937410111098
140 नारायण बापू निकमडोंगरसोनी01/06/19489975740671
141 सुरेखा संभाजी झांबरेडोंगरसोनी20/08/19957798118070
142 पंडित निवृत्ती कोडगडोंगरसोनी11/05/19619503049791
143 मानकाबाई विशवनाथ कदमगौरगाव01/05/19558412982708
144 कल्पना बजरंग खराडेगौरगाव01/06/19618007968644
145 janabai sambhaji Sapkalगौरगाव01/01/19689172196983
146 tukaram Maruti Sapkalगौरगाव01/01/19559766904212
147 gangubaai jaywant Maneगौरगाव01/01/19459637438203
148 सुभद्रा केरू शिंदेगौरगाव- 
149 जगनाथ भिमराव पाटीलगव्हाण01/06/19549975098118
150 विद्या नंदकुमार पाटीलगव्हाण16/04/19879975879507
151 सुलाताई भानुदास पाटीलगव्हाण01/01/19647447476892
152 भीमराव शंकर पाटीलगव्हाण01/01/19489096660019
153 लक्ष्मण नारायण सरवदेगव्हाण01/01/19388412936266
154 शुभम प्रताप पाटीलगव्हाण21/12/20029970941175
155 मालन शिवाजी पाटीलगव्हाण01/02/19609890564236
156 चंद्रकांत शिवाजी यादवगव्हाण23/10/19859730809501
157 अरुण शंकर राजगेगव्हाण01/06/19839503538969
158 TUSHAR RAGHUNATH MANDALEगव्हाण03/12/20049975543098
159 RUKMINI DAGADU PAWARगव्हाण01/06/19619503309385
160 KALPANA ASHOK JADHAVगव्हाण01/05/19879860409150
161 आप्पासो पांडुरंग घाडगेगोटेवाडी05/06/19819823278414
162 विजय कृष्णत मोरेगोटेवाडी26/10/19997218637137
163 राजेश कृष्णत मोरेगोटेवाडी15/08/20017218637137
164 प्रियांका श्रीकांत ठोंबरेगोटेवाडी24/07/19988806196474
165 शांताबाई पोपट सूर्यवंशीगोटेवाडी02/08/1967 
166 विष्णू सर्जेराव गायकवाडगोटेवाडी01/06/19667507321155
167 तानूबाई कुबेर सूर्यवंशीगोटेवाडी01/06/1955 
168 सुभद्रा बारमु जाधवहातनोली01/06/19439922279509
169 तमन्ना तिपण्णा सूर्यवंशीहातनूर01/02/19529172114457
170 सोमनाथ सुरेश कोरेहातनूर11/05/2009 
171 इंदुबाई शामराव भोईटेहातनूर01/01/19479096756206
172 बबन गणपती लोहारहातनूर05/04/1979 
173 अंजूबाई बाबुराव पाटीलहातनूर01/06/1930 
174 ऐश्वर्या अर्जुन पाटीलहातनूर01/06/20009096420373
175 संजय दगडू जाधवहातनूर08/08/19767387885109
176 अनुष्का अनिल सावळेहातनूर25/02/20117709527799
177 दत्तात्रय श्रीरंग पाटीलहातनूर01/06/1962 
178 बालाजी हरिराम गुरवजरंडी01/06/19549730299273
179 Narayan Tukaram Shindeजरंडी01/06/19500738751152
180 Babaso Ganapat Khadatareजरंडी01/01/19488888101637
181 Arun Ananda Londheजरंडी01/06/19449637416944
182 Bhagavan Bhau Hankareजरंडी01/01/19439975186507
183 हणमंत तानाजी मोहितेजरंडी01/06/19758600568916
184 सुनील रामचंद्र जोशीजरंडी01/06/19689975043753
185 शोभा तानाजी चव्हाणजरंडी15/06/19959766373983
186 पार्वती शंकर चव्हाणजरंडी01/06/19579923298986
187 रुक्मिणी जगन्नाथ शिंदेजरंडी01/01/19519765302383
188 नारायण रामचंद्र जोशीजरंडी02/12/19569422764534
189 नारायण तुकाराम शिंदेजरंडी01/06/19500738751152
190 सुभद्रा संपतराव शिंदेजरंडी01/01/19609421221706
191 जेयवर्धन नितीन जाधवजुळेवाडी-9860739587
192 शिवाजी दगडू गुरवकचरेवाडी02/08/19858275566267
193 शांताबाई रंगराव जाधवकचरेवाडी-9545097326
194 आक्काताई गोरख साठेकचरेवाडी- 
195 सदाशिव आनंदा मंडलेकौलगे01/06/19458806197406
196 प्रतीक्षा दत्तात्रय जाधवकौलगे27/03/19999146639089
197 एकनाथ दत्तात्रय औताडेकौलगे01/06/19769011390776
198 शशिकांत शंकर जाधवकौलगे02/06/19679075334154
199 महादेव रामचंद्र पाटीलकवठेएकंद- 
200 सुरज सूर्यकांत जाधवकवठेएकंद24/06/20108055204968
201 अण्णासाहेब पिराजीराव देशमुखकवठेएकंद16/06/19429766485808
202 वर्षाराणी रवींद्र जाधवकवठेएकंद19/07/19957028397130
203 अनुसया कृष्णा शिंदेकवठेएकंद01/01/19508408036697
204 अनिल संभाजी शिरतोडेकवठेएकंद- 
205 ganpati mariti kadamखुजगाव01/01/1945 
206 mahadev shamrav giddeखुजगाव01/06/19669503549390
207 prabhavati bajrang kadamखुजगाव01/01/19687709533669
208 shahaji nivruttig patilखुजगाव01/01/19627756944099
209 rutuja vilas patilखुजगाव25/01/19999975739218
210 SATISH PARASURAM PATILखुजगाव21/06/19799527217510
211 ashok nivaritti patilखुजगाव01/06/19639767289075
212 baburav ramu patilखुजगाव01/01/19508698892889
213 ओंकार संजय पाटीलकुमठे06/03/20069503580256
214 काशिनाथ निवृत्ती पाटीलकुमठे14/06/19639503389726
215 बाबासाहेब मारुती बाबरकुमठे28/09/19419975916055
216 आमण्णा बिरू गावडेकुमठे21/05/19848779845776
217 राजाक्का ज्ञानोबा पाटीलकुमठे01/06/19609623733229
218 मंगल गोपीनाथ माळीकुमठे01/06/19669503411571
219 शोभा गोपीनाथ माळीकुमठे-9503411571
220 रोहिणी अंकुश वड्डीकरकुमठे10/10/20039637404183
221 विजय रमेश कांबळेकुमठे25/05/19957875935427
222 बबन भिमराव संकपाळकुमठे01/01/19539665520257
223 फुलाबाई रामचंद्र पाटीलकुमठे-9028596013
224 रेखा अर्जुन कांबळेकुमठे-7756953626
225 संतोष काशिनाथ वडरकुमठे29/07/19939561956941
226 अक्षयकुमार मारुती भोईटेकुमठे23/12/19979503537817
227 अभिजित कुंडलिक मालीकुमठे26/08/19959970923463
228 रुक्मिणी विठ्ठल रुपनरलोंढे01/06/19559096108279
229 दाजी व्यंकटराव पाटीललोंढे01/06/19737767041745
230 मंदा दगडू मांडलेलोंढे01/06/19689890799147
231 शिवाजी कृष्णा पाटीललोंढे01/06/1963 
232 रंगराव सिताराम ठोंबरेलोंढे01/06/1957 
233 आर्यन विनोद ठोंबरेलोंढे04/08/2011 
234 शानाबाई धोंडीराम घुटुगडेलोंढे01/06/19539766702650
235 अनुष्का तानाजी रुपनरलोंढे03/09/20007798413133
236 प्रल्हाद दिनकर रुपनरलोंढे01/09/19689561638174
237 बळवंत रंगप्पा मंडलेलोंढे01/09/19488407911468
238 मालन कोंडीबा पाटीललोंढे01/01/19409766035207
239 मंगल मुरलीधर पाटीललोंढे01/06/1968 
240 ईश्वर तातोबा पाटीललोंढे01/06/19619170305390
241 हंबीर महादेव घुटुगडेलोंढे01/06/1953 
242 लक्ष्मी रामचंद्र पाटीललोंढे01/06/19669561149096
243 शोभा संभाजी घुटुगडेलोंढे01/06/19939049622332
244 रुक्मिणी अण्णासो पाटीललोंढे01/06/1946 
245 विलास कृष्णा पाटीललोंढे01/06/19589503605488
246 मुक्ताबाई दशरथ सरगरलोंढे01/06/19469172748669
247 अबिदा गणी तांबोळीलोंढे01/06/19587219630059
248 मंगल पोपट देशमुखलोंढे01/06/19739545626122
249 उस्मान गुलाब तांबोळीलोंढे01/06/19397219630059
250 जालिंदर कोंडीबा पाटीललोंढे01/06/1961 
251 सुशीला दशरथ पाटीललोंढे01/06/19789158011897
252 नामदेव गोविंद गायकवाडलोंढे01/06/19679960615719
253 सोनाबाई बाळकृष्ण सुतारलोंढे01/01/1938 
254 सुनीता आप्पासो पाटीललोंढे01/06/19837756042704
255 सीताराम ज्ञानू ठोंबरेलोंढे01/06/19309623382790
256 दामोदर साधू रुपनरलोंढे01/06/1928 
257 रामचंद्र कोंडीबा पाटीललोंढे01/06/19539561149096
258 सोनाबाई पांडुरंग कचरेलोंढे01/06/19409623553243
259 मनीषा विलास बुधेलोंढे01/06/19799730963451
260 जयश्री दाजी पाटीललोंढे01/06/19787767041745
261 जनाबाई महादेव रुपनरलोंढे01/06/1940 
262 मनोहर नारायण सूर्यवंशीलोकरेवाडी01/01/19607588342332
263 आकाराम मारुती बाबरलोकरेवाडी15/06/19339130015146
264 प्रथमेश जालिंदर जमदाडेमणेराजुरी15/09/19999623816181
265 संदीप वसंत जमदाडेमणेराजुरी01/06/19839860125915
266 अशोक बाबुराव सूर्यवंशीमणेराजुरी01/06/19479545368746
267 बनाबाई बापुसो सूर्यवंशीमणेराजुरी01/06/19618806634124
268 रामचंद्र कृष्ण शिंदेमणेराजुरी05/06/19417057752730
269 आरव सुनिल शिंदेमणेराजुरी23/06/20159637521274
270 भानुदास शिवाजी चव्हाणमणेराजुरी02/06/1987 
271 अमृता जगन्नाथ मानेमणेराजुरी20/01/19949921449079
272 बापूसो ज्ञानू शिंदेमणेराजुरी01/06/19678551803182
273 प्रांजली आनंदा इराळेमणेराजुरी13/05/20088007888641
274 जैबूनबी आदम पठाणमणेराजुरी01/06/19428055146814
275 सुशिला मारुती कसबेमणेराजुरी01/06/19469096016270
276 सुषमा नामदेव पवारमणेराजुरी01/12/19857066689223
277 सरस्वती संदीप भोसलेमणेराजुरी03/01/19859923285364
278 प्रियांका विलासराव पाटीलमणेराजुरी15/01/19909545473939
279 अशोक नामदेव जमदाडेमणेराजुरी01/06/19717397883548
280 विश्वनाथ शंकर तेलीमणेराजुरी07/03/19447304544541
281 जयश्री लक्ष्मण मोहितेमणेराजुरी05/04/19869860984510
282 आनंदी गणपती म्हेत्रेमणेराजुरी01/01/19719604228745
283 पियुष विजयकुमर एरंडोलेमणेराजुरी03/06/20169730951981
284 प्रगती संजय जमदाडेमणेराजुरी20/12/2005 
285 रमेश खंडू कांबळेमांजर्डे01/06/19688888717190
286 बाबुराव भिमराव कांबळेमांजर्डे01/01/19457057189089
287 शांताबाई ज्ञानोबा मंडलेमांजर्डे-9421181638
288 अलका मारुती खराडेमांजर्डे01/06/19769403425263
289 पोपट गोविंद मोहितेमांजर्डे01/06/19799689955311
290 सखुबाई नारायण मोहितेमांजर्डे01/06/19479561387636
291 नानासो यशवंत मोहितेमांजर्डे01/06/19468698625260
292 सुभाष श्रीरंग मोहितेमांजर्डे-9096507302
293 वैशाली संजय पाटीलमांजर्डे05/07/19769657724374
294 भगवान आण्णाप्पा भंडारेमांजर्डे02/06/19567721928328
295 सागर रघुनाथ देशमुखमांजर्डे07/11/19939421588258
296 आस्मा राजू मुलाणीमांजर्डे23/07/20039130361581
297 प्रथमेश धनाजी साळुंखेमांजर्डे12/08/20019403964497
298 उदय नंदकुमार साळुंखेमांजर्डे-9403964497
299 सुशीला प्रकाश कांबळेमांजर्डे01/01/1962 
300 भानुदास आत्माराम खराडेमांजर्डे-9420442479
301 विकास सिद्राम भोसलेमांजर्डे-7507397725
302 नंदकुमार विनायक गुरवमांजर्डे-8600260760
303 नानासो सीताराम मोहितेमांजर्डे01/01/19479975029785
304 महादेव धोंडीराम मोहितेमांजर्डे-9960425366
305 श्वेता गुंडा साळुंखेमांजर्डे18/06/20059637457628
306 वरद जालिंदर मोहितेमांजर्डे29/07/20148308225725
307 मधुरा तुकाराम पाटीलमतकुणकी30/09/20107798719564
308 वत्सला आत्मा मानेमतकुणकी01/06/19307741089973
309 हर्षदा विलास मानेमतकुणकी01/08/19999923039532
310 मनीषा गजानन नलवडेमतकुणकी11/11/19919921319778
311 साहिल शहाजी पाटीलमतकुणकी14/07/20057798364698
312 मच्छिन्द्र गोविंद मानेमतकुणकी01/06/19599960625313
313 परसू बाबू मानेमतकुणकी01/06/19418407961946
314 ओंकार अजित निकममतकुणकी18/05/20069545626219
315 विलास आकाराम निकममतकुणकी01/06/19508857858034
316 सुरेखा बाळासो शिरतोडेमतकुणकी01/06/19749764493060
317 नंदाताई हणमंत पाटीलमोराळेपेड01/01/19619923641325
318 रामचंद्र निवृत्ती आवटेमोराळेपेड01/01/19339923755140
319 प्रथमेश चंद्रकांत पाटीलमोराळेपेड06/06/20049823464803
320 शंकर हणमंत पाटीलमोराळेपेड19/12/19949923641325
321 काका यशवंत रणखांबेमोराळेपेड01/05/19499673327475
322 प्रणवराज राजाराम पाटीलमोराळेपेड10/05/20039763419090
323 मंगल विष्णू बरगुलेमोराळेपेड-8698998812
324 समिंदर तातोबा बिरनाळेनागाव कवठे01/06/19679175769853
325 लीलावती गणपती मालीनागाव कवठे13/07/19779158474956
326 प्रवीण साहेबराव पाटीलनागाव कवठे02/09/19869970516705
327 अरमान मुकद्दर मुलांनीनागाव कवठे07/09/20089766283611
328 नामदेव विठ्ठल मलमेनागाव निमणी01/06/19598698128375
329 कुसाबाई दिलीप बनसोडेनागाव निमणी-8805642937
330 अशोक ज्ञानू देवकुळेनागाव निमणी01/01/19637264084514
331 रामचंद्र धोंडीराम पाटीलनागाव निमणी16/06/19899922938880
332 भागाबाई परशु लांडगेनागाव निमणी01/06/19309673580739
333 दगडू सिधु रुपनरनागाव निमणी01/06/19719145749690
334 येसाबाई आनंदा वाघमारेनागाव निमणी01/01/1956 
335 गणेश आनंदा कांबळेनागाव निमणी07/08/19847264084514
336 कलावती जयसिंग पाटीलनागाव निमणी01/06/19689545921746
337 कुमार रामराव पाटीलनागाव निमणी05/10/19828554001592
338 निवेदिता संजय भोसलेनागेवाडी-9765482692
339 दशरथ` नारायण भोसलेनागेवाडी01/01/19809766705954
340 लक्ष्मण ज्ञानू कदमनरसेवाडी01/06/19428411892071
341 आनंदा सदाशिव जाधवनरसेवाडी15/08/19679404417706
342 बाळूताई कुंडलिक कचरेनरसेवाडी01/03/19709637566350
343 विशाल शहाजी जगदाळेनरसेवाडी26/04/19898806631120
344 दिलीप रावसाहेब मोहितेनरसेवाडी16/05/19689765767969
345 सुवर्णा सर्जेराव यादवनरसेवाडी01/06/19779325255922
346 सत्यवान मारुती चव्हाणनेहरूनगर01/06/19819096519932
347 विनायक श्रीपती भोसलेनेहरूनगर01/06/19817558379938
348 प्रत्यक्ष पोपट चव्हाणनेहरूनगर21/04/20029975189748
349 प्रताप शरद आवळेनेहरूनगर31/03/20109511989353
350 अथर्व श्रीकांत जगदाळेनेहरूनगर18/12/20089273437315
351 शोभा चद्रकांत देवकुळेनेहरूनगर-7507861343
352 कासाबाई चंदू भोसलेनेहरूनगर01/06/19359890634059
353 भगवान विजय देवकुळेनेहरूनगर- 
354 शंकर बाबू भोसलेनेहरूनगर01/06/19339890537791
355 रमेश रुजाप्पा कांबळेनेहरूनगर- 
356 छाया रमेश कांबळेनेहरूनगर01/01/1973 
357 शोभा रमेश सातपुतेनेहरूनगर- 
358 संजय राजाराम देशमुखनेहरूनगर01/06/19869890621448
359 धनाजी राजाराम देशमुखनेहरूनगर01/06/19779890621448
360 रायप्पा बसाप्पा शिरडालेनेहरूनगर-9890598372
361 जगन्नाथ आकाराम देवकुळेनेहरूनगर-8530479315
362 स्वाती कुमार साळुंखेनिंबळक25/05/19908975127425
363 ओमकार सचिन गायकवाडनिंबळक25/05/20058975127362
364 मालन गणपती जाधवनिंबळक01/01/19869822258749
365 शिवाजी सहदेव पाटीलनिंबळक01/01/19489766498015
366 रत्नाबाई नारायण देवकुळेनिमणी01/06/1933 
367 मेसु पंडित विदातेनिमणी07/04/19819923685177
368 रखमाबाई धर्मा सुखदेवनिमणी01/06/1943 
369 शांत विष्णू पवारनिमणी01/06/19709766820362
370 सुजाता पोपट पाटीलनिमणी24/07/19839890934700
371 सिद्धांत ऋतुराज जगदाळेनिमणी01/07/20149970265293
372 गीता सुरेश पाटीलनिमणी14/01/19873552261150
373 पवन दत्तात्रय पाटीलनिमणी08/01/19959673487495
374 अलका दत्तात्रय पाटीलनिमणी-9673487495
375 आदित्य MADHUKAR पाटीलनिमणी12/01/20029881584034
376 सचिन माणिक लुगडेनिमणी04/09/20049860540331
377 मधुकर भीमराव निकमपाडळी- 
378 पारूबाई भिमराव निकमपाडळी-7774962582
379 बाळासो गोविंद सुतारपाडळी01/06/19699527132127
380 उमेश दिपक कुंभारपाडळी20/06/20037798957668
381 द्रोपदाबाई अंतुराम यादवपाडळी-7057681843
382 लहू पंडित माळीपाडळी-9766690036
383 रामचंद्र साधू गोसावीपाडळी-9561013325
384 यशवंत भाऊ पाटीलपाडळी-7774856345
385 रोहित संपत कुंभारपाडळी29/10/19949763395781
386 हरिभाऊ गंगाराम शिर्केपानमळेवाडी01/06/19599657983294
387 विशाखा सुरेश शेंडगेपेड-9922065083
388 संदिप मधुकर सरगरपेड04/05/19919373121203
389 मंगल पांडुरंग शेंडगेपेड05/06/19689767713767
390 मनीषा सुभाष चिपटेपेड- 
391 महादेव भानुदास शेंडगेपेड08/06/19527028590180
392 ओंकार बाळासो कोकरेपेड01/09/19999561256220
393 आक्काताई विठोबा खाडेपेड01/06/19547219382116
394 सतीश जगन्नाथ खाडेपेड01/06/19699403726427
395 अक्षय बाळासो तोरस्करपेड23/07/19979860587606
396 आक्काताई वसंत गोडबोलेपेड-7083535460
397 अंकिता सतीश उदाळेपेड07/12/20047709594107
398 सुरज विलास जाधवपेड12/05/20078378013823
399 अभिजित लक्ष्मण शेंडगेपेड23/01/19959158025162
400 मालन महादेव साठेपेड01/01/19579689574304
401 महादेव दगडू साठेपेड01/01/19688412958851
402 आनंदा मल्हारी कदमपेड01/06/19689765116253
403 विजय जगन्नाथ भाटपेड01/01/1974 
404 संतोष बबन माळीपेड27/07/19879765553031
405 आकाराम बिरू शेंडगेपेड01/06/1952 
406 भूषण हरिभाऊ शेंडगेपेड08/08/20079595912543
407 suman pandhari sakatपुणदी01/06/1952 
408 snehal dipali patilपुणदी- 
409 kasabai dnynu patilपुणदी01/06/1992 
410 mina uttam patilपुणदी- 
411 mangal namdev kanseपुणदी- 
412 ramesh narayan patilपुणदी04/06/1966 
413 pushpa tukaram Patilपुणदी20/06/1982 
414 याकुब हुसेन पाकजादेराजापूर01/06/19689975160975
415 संपत शामराव साळुंखेराजापूर-9921433886
416 गणेश बालाजी डोंगरेराजापूर25/09/20079922032793
417 नवसाबाई शंकर धेंडेसावळज-7875182221
418 सारिका श्रवण सावळाजकारसावळज-8530936487
419 वैभव जालिंदर माळीसावळज13/01/20068600528401
420 सुभाष सिद्राम चिवटेसावळज02/05/19489665969147
421 अतुल मारुती माळीसावळज12/10/19929860750627
422 हिंदुराव आत्माराम भोसलेसावळज01/06/19499766234634
423 समीक्षा अनिल माळीसावळज21/09/20089766688798
424 Shaji Dhondiram Pawarसावळज05/04/19617875953783
425 Babutai Shamrav Tgoratसावळज11/08/19629422629450
426 सदाशिव विठोबा लोखंडेसावळज01/03/19529766769837
427 किरण संभाजी कट्टेसावळज09/06/19657770083348
428 महादेव दादू कोरेसावळज01/06/19359096356619
429 दत्तू तातोबा बुधवलेसावळज01/06/19259730398243
430 आपसो कृष्ण भडकेसावळज-7028184120
431 विठ्ठल बापू मस्केसावळज-9665768199
432 राजेंद्र तातोबा कोरेसावळज16/09/1972 
433 बायाप्पा आप्पासो भडकेसावळज01/01/19507028184120
434 आशा बाळू फाळकेसावळज- 
435 उत्तम बाळू धेंडेसावळज02/03/19519096336535
436 कृष्णा कुंडलिक पवारसावळज01/06/19699665843203
437 संजय दत्तात्रय माळीसावळज03/06/19819561603512
438 विलास हरी निकमसावळज01/06/19588007138375
439 लक्ष्मी जयवंत पाटीलसावळज-9561205425
440 दिनेश बजरंग कोळीसावळज30/11/20068600612204
441 शिवाजी दत्तू माळीसावळज01/01/19487875701918
442 बापुसो लक्ष्मण पवारसावळज- 
443 नेताजी महादेव पोळसावळज01/06/19717387208188
444 प्रकाश तुकाराम खरातसावर्डे01/01/1972 
445 धनाजी धोंडीराम जाधवसावर्डे28/08/19797875482355
446 जयश्री सुरेश शिंदेसावर्डे07/05/19799764615796
447 सुरेख मोहन मानेसावर्डे01/01/19779145552852
448 सुरेश बबन भोसलेसावर्डे07/08/19869637170838
449 बापुसो अंबाजी मानेसावर्डे02/06/19717387885722
450 सुभाष अंबाजी मानेसावर्डे01/01/19707387885722
451 विजया सुभाष मानेसावर्डे03/11/19747387885722
452 सिकंदर अल्ली मुजावरसावर्डे25/02/19679503823215
453 श्रीकांत शामराव बनसोडेसावर्डे01/06/19607410580372
454 धनाजी शिवाजी कुंभारशिरगाव विसापूर26/07/19858605817077
455 अंकुश विश्वनाथ पाटीलशिरगाव विसापूर- 
456 दीपाली श्रीधर पवारशिरगाव विसापूर07/08/19919765814925
457 सखुबाई जगन्नाथ कदमशिरगाव विसापूर- 
458 मयुरी गणेश मोरेशिरगाव विसापूर-9923480020
459 मनीषा गणेश कदमशिरगाव विसापूर- 
460 अमोल मनोहर पाटीलशिरगाव विसापूर01/06/1997 
461 sanjay jagnnath duboleसिद्धेवाडी01/01/1978 
462 सिंधुताई jaysing shindeसिद्धेवाडी01/06/19639975885860
463 rahul ravsaheb chavhanसिद्धेवाडी24/04/19987028184195
464 कनकाप्पा लक्ष्मण मानेसिद्धेवाडी01/01/1962 
465 arjun baburao chavhanसिद्धेवाडी01/06/19679730398567
466 sharad bhagavat hegadeसिद्धेवाडी01/06/19819890603428
467 arjun tukaram chavanसिद्धेवाडी05/01/19729850419054
468 vipul anandarao salunkheसिद्धेवाडी09/07/20097414978876
469 prashant balaso chavhanसिद्धेवाडी17/05/19979890147284
470 aakaram ramu हातेकरसिद्धेवाडी01/01/19587798706399
471 कल्पना महालिंग लोहारसिद्धेवाडी01/01/1962 
472 जालिंदर मच्छिन्द्र डावरेतुरची23/08/19839689725559
473 सचिन नारायण देवकुळेतुरची01/06/19858975458337
474 अनिल पांडुरंग पाटीलतुरची31/07/19749565219790
475 तानाजी बापू कदमतुरची01/06/19628600361164
476 उदय अनुराज तांदळेतुरची14/12/20049145399243
477 उत्तम तानाजी पाटीलतुरची20/09/1982 
478 महेंद्र जालिंदर तांदळेतुरची03/06/19759146512887
479 सिद्धेश्वर कृष्णत पानसेतुरची25/03/20059860791136
480 सिताराम यशवंत पाटीलतुरची01/06/19869503031404
481 संजय धुळा सातपुतेतुरची05/12/19989766836893
482 शैलेंद्र रघुनाथ पाटीलतुरची15/03/19829730930633
483 नामदेव रामचंद्र पाटीलतुरची01/06/1956 
484 चतुराबाई वसंत तांदळेतुरची10/02/19709665101641
485 कल्पना आनंदा फोंडेतुरची01/06/19749890337602
486 येसाबाई लक्ष्मण पाटीलतुरची01/06/19288858363220
487 वसंत गोविंद तांदळेतुरची01/01/19489665701641
488 रंगराव रामचंद्र पाटीलतुरची01/01/19428805103329
489 वर्षा बाबुराव बुर्लेतुरची12/11/1975 
490 सुबराव निवृत्ती पाटीलतुरची-8421653207
491 मालन गोविंद पाटीलतुरची-9096520291
492 निर्मला किसन पाटीलतुरची01/06/19938421653207
493 शंकर सीताराम पाटीलतुरची- 
494 नारायण मारुती नाईकतुरची- 
495 रंगराव केसू पाटीलतुरची01/06/19368421615340
496 शंकर सीताराम पाटीलतुरची01/06/19798484813934
497 पांडुरंग dattu शिरतोडेउपळावी-7972335125
498 शंतनू भारत वाघमारेउपळावी17/03/19929970022860
499 वैशाली भीमराव शिरतोडेउपळावी- 
500 अतुल सिद्राम कदमउपळावी-8308851763
501 तानाजी दादू जाधवउपळावी-9823206026
502 अधिकराव वसंत मानेउपळावी22/11/19919975593490
503 जोयती पांडुरंग शिरतोडेउपळावी- 
504 आकाश शिवाजी वाघमारेउपळावी20/09/1997 
505 शंकर babu मालीउपळावी-9112723852
506 नामदेव धोंडी बोरगावकरउपळावी05/03/19419823762192
507 रोशन अशोक सरवदेवज्रचौंडी23/07/19639763720121
508 प्रीतम परशराम सरवदेवज्रचौंडी20/02/20057559483241
509 धोंडीराम शंकर मोहितेवज्रचौंडी05/06/19809665462265
510 दत्तात्रेय सीताराम घाटगेवज्रचौंडी01/01/19779730754979
511 राजाराम धोंडी जाधववज्रचौंडी01/06/19499766583488
512 मनोज भीमराव भिलारेविजयनगर01/06/2005 
513 अभिषेक दीपक कणसेविजयनगर19/03/20069673764121
514 मुक्ताबाई यशवंत डिसलेविजयनगर01/06/1938 
515 शिवाजी बापू चौधरीविजयनगर01/03/19449823575641
516 भानुदास तुकाराम माळीविसापूर-9049745770
517 शिवाजी पांडुरंग मानेविसापूर-9657562741
518 शकुंतला नामदेव मानेविसापूर01/01/1948 
519 संध्या महादेव मोरेविसापूर31/12/19859623095932
520 लक्समन बाबू माळीविसापूर01/06/19639975145106
521 महादेव हिंदुराव मानेविसापूर02/06/19469665859702
522 लक्ष्मी प्रल्हाद मानेविसापूर-9730821502
523 बाळासाहेब आकारम देसाईविसापूर01/06/19599766273870
524 पंकज संजय जाधवविसापूर04/06/20029545688082
525 महादेव बाबू चव्हाणविसापूर05/07/19689860862972
526 मालुबाई वसंत मानेविसापूर-9403963960
527 वसंत रामचंद्र मानेविसापूर01/06/19409403963962
528 मारुती धोंडीराम पाखरेविसापूर01/06/19569921647032
529 विलास हंबीर बाबरविसापूर01/01/19459766640712
530 शुभा भूपाल पाखरेविसापूर30/10/19669421308380
531 उर्मिला विलास मानेविसापूर29/06/19867721896711
532 राजेंद्र पांडुरंग पाखरेविसापूर01/06/19769545698499
533 भरती भीमराव मानेविसापूर-9673883231
534 दऱ्याप्पा निवृत्ती मानेविसापूर01/01/19369158356790
535 सचिन नारायण देवकुळेविसापूर16/05/19857975458337
536 द्रौपती दिनकर कांबळेविसापूर-7798707209
537 मारुती निवृत्ती मानेविसापूर01/06/19509049525619
538 माणिक हरी मोरेविसापूर-8390020069
539 अमर महेंद्र मानेविसापूर30/01/19969145551015
540 संतोष कृष्णा काळेविसापूर09/11/19899661134081
541 गणेश शिवाजी तेलीविसापूर30/08/20038007889280
542 मनीषा अशोक कांबळेविसापूर29/11/19933660321164
543 अनुसया उत्तम सागरेविसापूर- 
544 रवींद्र चंद्रकांत सागरेविसापूर06/10/1988 
545 स्वाती BHANUDAS कांबळेविसापूर12/06/19867387562207
546 तेजश्री कृष्णात माळीविसापूर07/03/20079637479192
547 संतोष पतंगराव मानेविसापूर01/06/19857767882542
548 किरण किसन मानेविसापूर23/09/19928605817022
549 कमल भगवान मांडलेविसापूर01/06/19717709944206
550 इंदाबाई मारुती मानेविसापूर01/06/1947 
551 अनुसया धोंडीराम माळीविसापूर01/06/19679503995034
552 गणेश तातोबा पाटीलविसापूर-9730934277
553 तानाजी दिगंबर मानेविसापूर25/07/19469503893415
554 संभाजी दिगंबर मानेविसापूर15/06/19619503893415
555 राहुल आबासो पाटीलवडगाव30/03/19869975052684
556 आदर्श संतोष पाटीलवडगाव16/05/20119730176812
557 भगवान भैरू शिंदेवडगाव10/03/19478530689491
558 शिवाजी नारायण लोहारवडगाव01/01/19687709508902
559 पार्वती रामचंद्र पाटीलवडगाव01/01/19477387231047
560 संभाजी नारायण लोहारवडगाव14/01/19769730275549
561 मंजुश्री संभाजी लोहारवडगाव01/11/19999730275549
562 यशवंत कंठू साळुंखेवडगाव01/06/19569503351964
563 गोरख विठोबा शिंदेवडगाव01/03/19589096384978
564 धर्माजी पांडुरंग सोनटक्केवडगाव01/01/19398806196038
565 श्रीपती ज्ञानू शिंदेवडगाव01/01/19488530100724
566 शिवाजी परशराम पवारवडगाव01/01/1995 
567 भगवान पांडुरंग थोरवतवाघापूर02/06/19469766821827
568 लक्ष्मन शामराव थोरवतवाघापूर23/02/19417219748120
569 पांडुरंग नामदेव थोरवतवाघापूर22/07/19459960084167
570 पांडुरंग रामू जाधववाघापूर-9766766571
571 तानूबाई महादेव मदनेवाघापूर01/01/19299860963577
572 छबूताई महादेव थोरवतवाघापूर01/01/19419766765273
573 पांडुरंग केदारी सपकाळवाघापूर01/01/19989850152442
574 अधिकराव आकाराम शिंदेवाघापूर01/01/19459766155277
575 विजय विलास पाटीलवाघापूर23/05/19889890002053
576 शालन भगवान पाटोळेवाघापूर01/01/19489766348087
577 पांडुरंग निवृत्ती लोंढेवाघापूर01/01/19439096425920
578 साचिन बाळासो खोतवंजारवाडी24/11/19938552022941
579 बाबासाहेब विठोबा खरमाटेवंजारवाडी19/12/19729158161833
580 विलास पंडित ओंबासेवंजारवाडी05/08/19929175349016
581 लक्ष्मण निवृत्ती खरमाटेवंजारवाडी-9096993293
582 शालन यशवंत बंडगरवंजारवाडी-9765028129
583 प्रकुल रामचंद्र सपकाळवासुंबे28/10/19969320823942
584 शुभम शंकर जमदाडेवासुंबे28/03/20039960374554
585 रुक्मिणी श्रीरंग शेळकेवासुंबे- 
586 सदाशिव शंकर गुजलेवासुंबे- 
587 महादेव राऊसो मोरेवासुंबे- 
588 आनंदा हरी थिटेवासुंबे- 
589 तेजश्री तानाजी पाटीलवासुंबे- 
590 बाळासो गंगाराम थिटेवासुंबे- 
591 विलास दत्तात्रय पाटीलवायफळे01/01/19679890696508
592 अतुल पोपट पाटीलवायफळे01/01/19939960544365
593 प्रकाश शिवाजी नलवडेवायफळे19/12/19957219381228
594 मंडूताई निवृती नलवडेवायफळे01/01/19559503154278
595 प्रशांत उद्धवराव पाटीलवायफळे01/01/19837887744284
596 अौदुंबर बाबन पाटीलवायफळे12/05/19889960200620
597 हीराबाई पांडुरंग नलवडेवायफळे-9970885212
598 भास्कर लक्ष्मण घोडकेवायफळे- 
599 उज्वला सुखदेव नलवडेवायफळे10/02/1989 
600 जिजाबाई भीमराव घोडकेवायफळे01/01/19409503123779
601 संजय बापू चव्हाणवायफळे31/01/19659665520372
602 प्रमोद बाबूराव पाटीलवायफळे06/07/19839403783016
603 मुक्ताबाई KRUSHNA फाळकेवायफळे01/01/19459766218380
604 सुनंदा जयवंत चव्हाणवायफळे10/05/19809503274584
605 हौसाबाई बापू शिंदेवायफळे01/01/1948 
606 लता विलास शिंदेवायफळे01/01/19679890528331
607 शिवाजी दामू नलवडेवायफळे01/01/1941 
608 शुभांगी राजाराम नलवडेवायफळे26/04/19939960672847
609 अंतुष अप्पा गोरेयमगरवाडी23/03/19838962006945
610 लालासो आकाराम जाधवयेळावी- 
611 प्रभावती बाळू पाटीलयेळावी14/08/19749561646536
612 प्रभाकर निवृत्ती पाटील-यादवयेळावी27/06/19469890721466
613 उज्वला बाबासो जाधवयेळावी10/10/19687057949215
614 बाबासो राजाराम जाधवयेळावी01/06/19659096891310
615 अवधूत रघुनाथ राजमानेयेळावी13/02/19949503082526
616 सुयश अरविंद माळीयेळावी16/05/20099960148352
617 रज्जाक नाबिलाल पटेलयेळावी01/06/19579975736481
618 नम्रता सचिन पाटीलयेळावी11/09/19948055102207
619 संदीप बाबासो जाधवयेळावी21/11/19929665171537
620 धनाजी देवप्पा गावडेयेळावी01/06/19689561387972
621 द्रुपदा विलास ततलेयेळावी-7743998790
622 भगवान दत्तू पांढरेयेळावी01/04/19449595079130
623 प्रमोद भगवान पांढरेयेळावी01/06/19808055823878
624 कमलेश भास्कर सागरेयेळावी16/11/19789766972951
625 तातोबा लव्हा सुदडेयेळावी01/06/19488888547911
626 कांचन नायकू कांबळेयेळावी01/01/1981 
627 शिवाजी कृष्णा डोंगरेयेळावी01/06/19527387725341
628 नागसेन गोविंद कांबळेयेळावी02/06/19598806936134
629 सुशीला सदाशिव कदमयोगेवाडी01/06/19679881056083
630 अनिल दगडू म्हैशाळकरयोगेवाडी10/06/19728412081377
631 कुसुम शिवाजी सूर्यवंशीयोगेवाडी15/02/19729921585504
632 शंकर विठ्ठल सुतारयोगेवाडी25/04/19807875725839
633 विजया प्रकाश पवारयोगेवाडी01/01/19679565314475
634 संगीता महादेव सूर्यवंशीयोगेवाडी01/01/19809637254929