दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 34234../GMPT/Photo/34234../GMPT/Pramanptr/34234.JPGताई दादू कुंभारअंकली-  View फोटो प्रमाणपत्र
2 34385../GMPT/Photo/34385.jpg../GMPT/Pramanptr/34385वैष्णवी बाबासो हुजरेआरग24/09/2009  View फोटो प्रमाणपत्र
3 21060../GMPT/Photo/21060.jpg../GMPT/Pramanptr/21060संदीप मधुकर सोनंदकरआरग11/06/20028806630923 View फोटो प्रमाणपत्र
4 36682../GMPT/Photo/36682.jpg../GMPT/Pramanptr/36682.jpgमहामूद मुबारक मुजावरआरग26/10/19877028518666 View फोटो प्रमाणपत्र
5 36788../GMPT/Photo/36788.jpg../GMPT/Pramanptr/36788संदीप लक्ष्मण नाईकआरग25/11/1977  View फोटो प्रमाणपत्र
6 36954../GMPT/Photo/36954.jpg../GMPT/Pramanptr/36954.jpgविजय संभाजी पाटीलआरग10/10/19798482870663 View फोटो प्रमाणपत्र
7 39168../GMPT/Photo/39168.jpg../GMPT/Pramanptr/39168सुगंधा बाबासो नाईकआरग05/05/19977507526816 View फोटो प्रमाणपत्र
8 39196../GMPT/Photo/39196.jpg../GMPT/Pramanptr/39196वेणूताई दादासो नरुटेआरग03/09/19999145066699 View फोटो प्रमाणपत्र
9 39242../GMPT/Photo/39242.jpg../GMPT/Pramanptr/39242सानिका दादासो नरुटेआरग13/09/20079145066699 View फोटो प्रमाणपत्र
10 39321../GMPT/Photo/39321.jpg../GMPT/Pramanptr/39321प्रसाद दत्तात्रय गुरवआरग08/05/19999561512587 View फोटो प्रमाणपत्र
11 39043../GMPT/Photo/39043.jpg../GMPT/Pramanptr/39043शिवाजी राघू चव्हाणआरग01/01/19359960656043 View फोटो प्रमाणपत्र
12 40263../GMPT/Photo/40263.jpg../GMPT/Pramanptr/40263.jpgमहादेव आण्णाप्पा हुलवानआरग23/07/19599970648789 View फोटो प्रमाणपत्र
13 40356../GMPT/Photo/40356.jpg../GMPT/Pramanptr/40356केशव शंकर गायकवाडआरग01/01/19567741071149 View फोटो प्रमाणपत्र
14 40382../GMPT/Photo/40382.jpg../GMPT/Pramanptr/40382.jpgजयसिंग शिवाजी गायकवाडआरग08/10/19779960616215 View फोटो प्रमाणपत्र
15 40747../GMPT/Photo/40747.jpg../GMPT/Pramanptr/40747अमोल सिद्धू पुजारीआरग29/06/20079970669030 View फोटो प्रमाणपत्र
16 40759../GMPT/Photo/40759.jpg../GMPT/Pramanptr/40759.jpgपूजा अनिल जाधवआरग18/10/20008600262126 View फोटो प्रमाणपत्र
17 40793../GMPT/Photo/40793.jpg../GMPT/Pramanptr/40793उदय दादासो खोतआरग22/07/20059049440300 View फोटो प्रमाणपत्र
18 41033../GMPT/Photo/41033.jpg../GMPT/Pramanptr/41033जिनेंद्र बाबासाहेब ऐनापुरेआरग08/08/19849923130605 View फोटो प्रमाणपत्र
19 42946../GMPT/Photo/42946.jpg../GMPT/Pramanptr/42946राजू शाबू कोळीआरग07/08/20049665208191 View फोटो प्रमाणपत्र
20 109../GMPT/Photo/109.JPG../GMPT/Pramanptr/109बाळकृष्ण नारायण गुरवआरग01/01/19647385673441 View फोटो प्रमाणपत्र
21 9529../GMPT/Photo/9529.jpg../GMPT/Pramanptr/9529.jpgबुद्धम गोविंद कांबळेआरग01/06/19719730963029 View फोटो प्रमाणपत्र
22 198../GMPT/Photo/198.jpg../GMPT/Pramanptr/198शिवाजी बाळू शिंदेबामणोली01/06/1961  View फोटो प्रमाणपत्र
23 337../GMPT/Photo/337.jpg../GMPT/Pramanptr/337.jpgयशवंत गणपती दुधाळबामणोली26/08/19979623741784 View फोटो प्रमाणपत्र
24 4858../GMPT/Photo/4858.JPG../GMPT/Pramanptr/4858मयूर महादेव पाटीलबेडग-9763241246 View फोटो प्रमाणपत्र
25 5239../GMPT/Photo/5239.JPG../GMPT/Pramanptr/5239आक्काताई पोपट सानपबेडग-7709992701 View फोटो प्रमाणपत्र
26 6001../GMPT/Photo/6001.JPG../GMPT/Pramanptr/6001मनोज रामचंद्र कोळीबेडग-9850421202 View फोटो प्रमाणपत्र
27 6032../GMPT/Photo/6032.JPG../GMPT/Pramanptr/6032मुनीर सरदार शेखबेडग01/06/19758055710733 View फोटो प्रमाणपत्र
28 6230../GMPT/Photo/6230.JPG../GMPT/Pramanptr/6230.PDFप्रमोद विलास जाधवबेडग06/07/19799422705423 View फोटो प्रमाणपत्र
29 6785../GMPT/Photo/6785.JPG../GMPT/Pramanptr/6785सानिका शिवाजी शेळकेबेडग07/12/20079766862619 View फोटो प्रमाणपत्र
30 9214../GMPT/Photo/9214.JPG../GMPT/Pramanptr/9214बेबी संभाजी जाधवबेडग-9923480709 View फोटो प्रमाणपत्र
31 11292../GMPT/Photo/11292.JPG../GMPT/Pramanptr/11292इंदुमती सावंत लीम्बिकाईबेडग01/06/19509923918398 View फोटो प्रमाणपत्र
32 15919../GMPT/Photo/15919.JPG../GMPT/Pramanptr/15919अजित भूपाल लीम्बिकाईबेडग01/06/19689970695774 View फोटो प्रमाणपत्र
33 15843../GMPT/Photo/15843.JPG../GMPT/Pramanptr/15843समर्थ दिलीप शेंगनेबेडग-9822822240 View फोटो प्रमाणपत्र
34 18051../GMPT/Photo/18051.JPG../GMPT/Pramanptr/18051.PDFसचिन सुधाकर कणसेबेडग29/04/19918412843509 View फोटो प्रमाणपत्र
35 18347../GMPT/Photo/18347.JPG../GMPT/Pramanptr/18347तृप्ती अनिल कांबळेबेडग08/09/20099766557995 View फोटो प्रमाणपत्र
36 43638../GMPT/Photo/43638../GMPT/Pramanptr/43638सुशीला शंकर कांबळेबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
37 43641../GMPT/Photo/43641../GMPT/Pramanptr/43641चंपाबाई अर्जुन मुंडगनूरबेडग-9177758857 View फोटो प्रमाणपत्र
38 43651../GMPT/Photo/43651../GMPT/Pramanptr/43651.PDFकल्याणी उदय मानेबेडग23/09/20079423258850 View फोटो प्रमाणपत्र
39 43655../GMPT/Photo/43655.jpg../GMPT/Pramanptr/43655.PDFरावसाहेब दर्ग्याप्पा चौगुलेबेडग01/06/19688625928650 View फोटो प्रमाणपत्र
40 43658../GMPT/Photo/43658.jpg../GMPT/Pramanptr/43658इंदुमती सावंतां लिंबिकहीबेडग01/06/19509923918398 View फोटो प्रमाणपत्र
41 37054../GMPT/Photo/37054.jpg../GMPT/Pramanptr/37054संकेत संतोष खाडेबेडग06/08/20059775437245 View फोटो प्रमाणपत्र
42 36797../GMPT/Photo/36797.jpg../GMPT/Pramanptr/36797भागुबाई आनंदा गडदेबेडग-9637446815 View फोटो प्रमाणपत्र
43 36840../GMPT/Photo/36840.jpg../GMPT/Pramanptr/36840साऊबाई धोंडिबा खरमाटेबेडग01/06/19519049586744 View फोटो प्रमाणपत्र
44 36936../GMPT/Photo/36936../GMPT/Pramanptr/36936गंगुबाई कृष्णा खाडेबेडग-9823409312 View फोटो प्रमाणपत्र
45 22446../GMPT/Photo/22446.JPG../GMPT/Pramanptr/22446शालन महादेव ओमासेबेडग-8007956064 View फोटो प्रमाणपत्र
46 19947../GMPT/Photo/19947.JPG../GMPT/Pramanptr/19947दिनकर तुकाराम जाधवबेडग-7721964622 View फोटो प्रमाणपत्र
47 20213../GMPT/Photo/20213.JPG../GMPT/Pramanptr/20213लक्ष्मी आप्पासो कोळीबेडग-7745886790 View फोटो प्रमाणपत्र
48 20245../GMPT/Photo/20245.JPG../GMPT/Pramanptr/20245बाळकृष्ण शंकर आवळेबेडग-7798715598 View फोटो प्रमाणपत्र
49 20259../GMPT/Photo/20259.JPG../GMPT/Pramanptr/20259मल्लप्पा शंकर आवटीबेडग-9975097090 View फोटो प्रमाणपत्र
50 20355../GMPT/Photo/20355.JPG../GMPT/Pramanptr/20355.PDFसुभाष खंडेराव गायकवाडबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 ताई दादू कुंभारअंकली- 
2 वैष्णवी बाबासो हुजरेआरग24/09/2009 
3 संदीप मधुकर सोनंदकरआरग11/06/20028806630923
4 महामूद मुबारक मुजावरआरग26/10/19877028518666
5 संदीप लक्ष्मण नाईकआरग25/11/1977 
6 विजय संभाजी पाटीलआरग10/10/19798482870663
7 सुगंधा बाबासो नाईकआरग05/05/19977507526816
8 वेणूताई दादासो नरुटेआरग03/09/19999145066699
9 सानिका दादासो नरुटेआरग13/09/20079145066699
10 प्रसाद दत्तात्रय गुरवआरग08/05/19999561512587
11 शिवाजी राघू चव्हाणआरग01/01/19359960656043
12 महादेव आण्णाप्पा हुलवानआरग23/07/19599970648789
13 केशव शंकर गायकवाडआरग01/01/19567741071149
14 जयसिंग शिवाजी गायकवाडआरग08/10/19779960616215
15 अमोल सिद्धू पुजारीआरग29/06/20079970669030
16 पूजा अनिल जाधवआरग18/10/20008600262126
17 उदय दादासो खोतआरग22/07/20059049440300
18 जिनेंद्र बाबासाहेब ऐनापुरेआरग08/08/19849923130605
19 राजू शाबू कोळीआरग07/08/20049665208191
20 बाळकृष्ण नारायण गुरवआरग01/01/19647385673441
21 बुद्धम गोविंद कांबळेआरग01/06/19719730963029
22 शिवाजी बाळू शिंदेबामणोली01/06/1961 
23 यशवंत गणपती दुधाळबामणोली26/08/19979623741784
24 मयूर महादेव पाटीलबेडग-9763241246
25 आक्काताई पोपट सानपबेडग-7709992701
26 मनोज रामचंद्र कोळीबेडग-9850421202
27 मुनीर सरदार शेखबेडग01/06/19758055710733
28 प्रमोद विलास जाधवबेडग06/07/19799422705423
29 सानिका शिवाजी शेळकेबेडग07/12/20079766862619
30 बेबी संभाजी जाधवबेडग-9923480709
31 इंदुमती सावंत लीम्बिकाईबेडग01/06/19509923918398
32 अजित भूपाल लीम्बिकाईबेडग01/06/19689970695774
33 समर्थ दिलीप शेंगनेबेडग-9822822240
34 सचिन सुधाकर कणसेबेडग29/04/19918412843509
35 तृप्ती अनिल कांबळेबेडग08/09/20099766557995
36 सुशीला शंकर कांबळेबेडग- 
37 चंपाबाई अर्जुन मुंडगनूरबेडग-9177758857
38 कल्याणी उदय मानेबेडग23/09/20079423258850
39 रावसाहेब दर्ग्याप्पा चौगुलेबेडग01/06/19688625928650
40 इंदुमती सावंतां लिंबिकहीबेडग01/06/19509923918398
41 संकेत संतोष खाडेबेडग06/08/20059775437245
42 भागुबाई आनंदा गडदेबेडग-9637446815
43 साऊबाई धोंडिबा खरमाटेबेडग01/06/19519049586744
44 गंगुबाई कृष्णा खाडेबेडग-9823409312
45 शालन महादेव ओमासेबेडग-8007956064
46 दिनकर तुकाराम जाधवबेडग-7721964622
47 लक्ष्मी आप्पासो कोळीबेडग-7745886790
48 बाळकृष्ण शंकर आवळेबेडग-7798715598
49 मल्लप्पा शंकर आवटीबेडग-9975097090
50 सुभाष खंडेराव गायकवाडबेडग- 
51 बल्बची बनसोडे पाटीलबेडग- 
52 सिन्धु नारायण पाटीलबेडग-9972097230
53 सुशीला सिद्धू पाटीलबेडग01/01/1959 
54 अमरसिंह दत्तात्रय नलवडेबेडग14/12/19729970469383
55 सुप्रिया किसन मानेबेडग07/04/19848387101048
56 बनुताई आप्पासो पाटीलबेडग01/06/19488208322162
57 तुकाराम लिंबाजी कौलापूरेबेळंकी10/06/19818806506152
58 रोहिणी श्रीकांत एडकेबेळंकी20/05/20128975593430
59 आनंदा तुकाराम चव्हाण (ढवळे)बेळंकी02/06/19668698170281
60 छबूताई शंकर वाघमारेबेळंकी-9130552990
61 रामराव जग्गनाथ गायकवाडबेळंकी01/06/19479765792539
62 संजय भूपाल चौगुलेभोसे01/06/19679623176430
63 राजेंद्र बापू काळेभोसे01/01/19709960700983
64 विजय केरू कांबळेभोसे01/01/19757385441375
65 श्रेणिक आण्णासो मडकेभोसे-9577265756
66 बाळासाहेब आबा गायकवाडभोसे01/06/19669158567797
67 आराध्या बंडू तांदळेभोसे19/08/20049765985110
68 किसन धोंडी कट्टेकरभोसे01/01/1955 
69 समर्थ कलाप्पा हुबळीभोसे22/01/20107775966041
70 विजय बाबू भोसलेभोसे01/06/19689503366825
71 लक्ष्मण जयवंत मोहितेभोसे01/01/19589665872491
72 जंबू यशवंत घोरपडेभोसे24/06/19518605837407
73 चंद्रकांत शामराव पवारभोसे01/06/19659766672107
74 शरणाप्पा धर्मण्णा वाघमारेबिसूर-8484057393
75 अंकिता गजानन मानवरबिसूर06/10/20127755921094
76 रत्नमाला नारायण कांबळेबिसूर27/05/19539766162992
77 शालिनी आनंदराव पाटीलबिसूर07/06/19569096994907
78 रोहन दिलीप पाटीलबिसूर06/02/20017066157325
79 सरुताई बाळासाहेब घारगेबिसूर01/06/19819657315811
80 सिद्धेश्वर गणपती पाटीलबिसूर05/03/19847264999530
81 जावेद कदर नाईकवाडेबोलवाड01/06/19789158133899
82 रशिदा कदर नाईकवाडेबोलवाड01/01/19809198133899
83 सदाशिव आडव्याप्पा संभोजेबोलवाड01/01/19487798613915
84 सायली सचिन चिगरेबोलवाड27/05/2011 
85 शशिकांत चवगोंडा पाटीलबोलवाड- 
86 इमाम बाबालाल हवालदारबोलवाड- 
87 जयसिंग बाळासो पवारबुधगाव-9766268525
88 ज्ञानू आनंद भगतबुधगाव01/06/19579890426501
89 मनीषा शंकर माळीबुधगाव22/06/1992 
90 अशोक तुकाराम भगत (पाटील )बुधगाव01/06/19619637079528
91 भीमराव रामचंद्र पाटीलबुधगाव01/01/19428796302660
92 महारुद्र विश्वनाथ घेवरीबुधगाव01/06/19819637106405
93 वैष्णवी उमेश राऊतबुधगाव27/04/20039637127440
94 चैतन्य श्रीनिवास सुतारबुधगाव25/11/19889595408558
95 सावित्री राम कांबळेबुधगाव07/05/19687262031032
96 रुपाली आनंदा आवळेबुधगाव07/06/19909923279213
97 कृष्णा बाबुराव पाटीलबुधगाव29/07/19558180910584
98 आप्पासो बाबू सुतारचाबुकस्वारवाडी-9146579486
99 बाबासो तुकाराम चाबरेचाबुकस्वारवाडी01/01/19649561465084
100 विजय लकाप्पा खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/19629860015844
101 रवींद्र शामराव टोणेचाबुकस्वारवाडी17/08/19919822661849
102 कुबेर शिवगोंडा हेरवाडेढवळी01/06/19709673995758
103 कल्लाप्पा भाऊसो कमतेढवळी27/07/1968 
104 सुभाष सदाशिव लोखंडेढवळी01/06/1973 
105 अवंतिका अनिल कुगेढवळी-9850591306
106 नामदेव दशरथ पवारडोंगरवाडी01/06/19739096416993
107 तुकाराम चन्नाप्पा कदमडोंगरवाडी01/01/19298007105710
108 मीनल मधुकर हूपरेदुधगाव05/02/19769156020349
109 सुजाता अनिल कुंभारदुधगाव18/06/19899960221290
110 प्रकाश शामराव मालीदुधगाव01/06/19657387322875
111 विमल सुरगोंडा पाटीलदुधगाव01/01/19559561237153
112 मारुती गोविंद यादवदुधगाव04/06/19259890998227
113 आराधना संजय कांबळेदुधगाव15/07/20067709971453
114 राजेश्वरी स्रेणिक कनवाडेदुधगाव09/02/20169623049003
115 अजित श्रीपाल कोलेदुधगाव01/06/19609503721963
116 प्रमिला मारुती शिंदेदुधगाव14/09/19479604498633
117 रुकसाना मिरासो ढालाईतदुधगाव01/06/19727507573102
118 भाग्यश्री तानाजी जाधवएरंडोली01/06/1992 
119 गंगुबाई भरमू मानेएरंडोली01/06/19667758871842
120 अशोक सुभाष पाटीलएरंडोली02/08/19778600251074
121 राजेंद्र मारुती ऐनापुरेएरंडोली01/06/19829766013267
122 साक्षी चंद्रकांत कणसेएरंडोली21/07/20059970417051
123 वैभव विजयकुमार सौन्दत्तेएरंडोली27/02/19958888505131
124 सुरज चंद्रकांत कणसेएरंडोली29/12/20099970417051
125 राकेश रमेश ममरदंडेएरंडोली17/12/19947350654001
126 श्रेयश शिवगोंडा पाटीलएरंडोली23/09/20029823211008
127 सुभाष पाटील सुरेशएरंडोली27/10/19838600494850
128 सखाराम मारुती घोदेगुंडेवाडी04/09/19337588367076
129 वत्सला पंढरीनाथ घोडेस्वारगुंडेवाडी17/01/19548605223604
130 आर्यन अधिक पाटीलगुंडेवाडी15/09/20149158674079
131 शरद शिवाजी पाटीलगुंडेवाडी22/06/19858308077527
132 तानाजी बेगम भंडारेगुंडेवाडी-9545737512
133 द्रौपदी शिवाजी पाटीलगुंडेवाडी01/01/19599766750793
134 संजय बापुसो देसाईगुंडेवाडी01/06/19669421338166
135 रामचंद्र बाळू वाघमोडेगुंडेवाडी01/01/19458308862431
136 कृष्णा बाळू वाघमोडेगुंडेवाडी01/01/19439075674858
137 सोनाबाई कृष्णा लवटेगुंडेवाडी-7888105648
138 दामोदर गंगाराम कोळीहरिपूर01/06/19658600490745
139 श्रेयस श्रीरंग पांचुंदेहरिपूर02/04/20048484937525
140 यशोधन श्रीधर शिंदेहरिपूर04/10/20049850529622
141 किशोर शाहीर तांदळेहरिपूर24/03/19947028160176
142 पायल संभाजी कांबळेहरिपूर28/11/20047028402307
143 अरविंद मारुती नांगरेहरिपूर01/06/19769503277798
144 यल्लव्वा दशरथ कोरवीहरिपूर01/06/19489763280836
145 शंकर लक्ष्मण जाधवहरिपूर01/06/19649689958251
146 सुमन परशराम भोईहरिपूर-7709933120
147 गजानन ज्ञानेश्वर कांबळेहरिपूर06/02/20029503008894
148 कमल कृष्णा गुद्यारहरिपूर01/06/1953 
149 पौर्णिमा शंकर जाधवहरिपूर19/03/20039689958251
150 स्वरा विकास बावधनकरहरिपूर30/04/20149860609094
151 भिमराव पोवार स्वप्नालीहरिपूर11/09/19849226713512
152 स्वप्नाली भिमराव पोवारहरिपूर11/09/19849226713512
153 पोपट शामराव आवळेजनीरवाडी10/03/19819657056621
154 हसन सिकंदर मुल्लाजनीरवाडी01/06/19759766320546
155 सानिका सुनील सूर्यवंशीजुनी धामणी08/02/20077798678317
156 विलास गणपती पाटीलकाकडवाडी01/01/19487972410024
157 गौस आजमुद्दीन मुजावरकळंबी01/01/19719766300161
158 फातिमा अब्बास सय्यदकळंबी-7709996673
159 गोरखनाथ शिशुपाल फडतरेकळंबी01/06/19709763592311
160 आप्पासो शिवाप्पा माळीकळंबी-9822438363
161 संदीप महादेव पुंडकळंबी07/07/19799767810480
162 प्रियांका मनोज माळीकर्नाळ13/04/19949552824404
163 आवडता सुरेश आवळेकर्नाळ01/06/19549172352001
164 सागर रघुनाथ घोरपडेकर्नाळ19/06/19889422379244
165 यासिन बंडू शेखकर्नाळ01/01/1941 
166 रमेजा अब्दुलरहीम मोमीनकर्नाळ12/04/19747028735476
167 रघुनाथ लक्ष्मण पवारकर्नाळ14/06/19419850854237
168 संजना संजय शिंदेकर्नाळ08/10/20059552081991
169 बळवंत भाऊ पाटीलकरोली (म)01/06/19267507023013
170 नामदेव धोंडीराम पवारकरोली (म)01/01/19539112623357
171 विमल आनंदराव पवारकरोली (म)01/06/19509765197463
172 गणपती पांडुरंग पाटीलकरोली (म)01/06/19659970613089
173 भगवान हिंदुराव पाटीलकरोली (म)01/06/19697798269042
174 मंगल धोंडीराम पाटीलकरोली (म)01/01/19648551851356
175 रघुनाथ राजाराम पाटीलकरोली (म)10/09/1933 
176 हिंदुराव भाऊ पाटीलकरोली (म)10/06/19407798269042
177 शरद शहाजी मानेकरोली (म)17/01/19799637537019
178 शुभम राजेंद्र पाटीलकरोली (म)24/10/20089637945971
179 पंडित निवृत्ती पाटीलकरोली (म)15/07/19679158212091
180 सदू कुशाबा पवारकसबे डिग्रज-7083115537
181 बजाबाई नाऊ अनुसेकसबे डिग्रज- 
182 शांताबाई इराप्पा किनिगेकसबे डिग्रज01/01/19497276674654
183 संजय महादेव मोहितेकसबे डिग्रज05/07/19717066994243
184 सुनिता हरी कदमकसबे डिग्रज01/07/19818806924570
185 सुरेखा किसन कोळीकसबे डिग्रज23/04/19768484079438
186 गिरज्व्वा बाबू जत्तीकसबे डिग्रज-8888161776
187 ओंकार दगडू सोपेकसबे डिग्रज02/09/20097758960177
188 शेवंता कुमार चौगुलेकसबे डिग्रज-9763040911
189 यलव्वा राजगोंडा जाधवकसबे डिग्रज-7387366688
190 शिवाजी राजाराम मोरेकसबे डिग्रज01/06/19749923239238
191 प्रतिक भरत ठोंबरेकसबे डिग्रज14/02/20019503942645
192 विजय बाळासो तेलीकसबे डिग्रज04/08/19909579396851
193 दीपक यशवंत देसाईकसबे डिग्रज16/02/19778484984510
194 सुरेखा रामा साजनेकसबे डिग्रज24/06/19819096830567
195 सारिका आत्माराम ताटेकसबे डिग्रज01/06/19659011161336
196 ज्योती जितेंद्र बोरगावकसबे डिग्रज27/03/19819542710669
197 काजल रामचंद्र सनदीकसबे डिग्रज10/10/19977744898623
198 श्रीधर बाबुराव थोरवतकसबे डिग्रज-7507307798
199 नारायण दत्तात्रय ताटेकसबे डिग्रज01/06/19659011161336
200 ज्ञानू गणपती अनुसेकसबे डिग्रज01/06/19377875897071
201 ज्योती अशोक बुरुंगलेकसबे डिग्रज06/02/20148552996039
202 सुवर्ण आनंदराव कालेकरकवजी कोठवडी25/05/19808806491035
203 अनिता गोपाळ कुलकर्णीकवलापूर02/06/19739561217031
204 दीपाली राजाराम पवारकवलापूर29/01/19989730625573
205 सुरज रामचंद्र माळीकवलापूर31/07/19958625596876
206 स्नेहल कुमार मोहितेकवलापूर20/04/19989970218797
207 आकाश मानाजी पाटीलकवलापूर08/04/19948421563069
208 गणेश बाबुराव पवारकवलापूर01/06/19609422619500
209 बाळू तंमाराम सन्नाळेकवलापूर01/06/19509975994596
210 सुनंदा शंकर मोहितेकवलापूर- 
211 सतीश संपतराव पाटीलकवलापूर-9673791298
212 उषा हणमंत पाटीलकवलापूर01/01/19709860857993
213 शुभम सुशीलकुमार माळीकवलापूर07/12/20049890365003
214 रमजान इब्राहिम मुल्लाकवलापूर01/06/19669049104601
215 सुनंदा गणपती पाटीलकवलापूर01/01/19719623275811
216 शिवाजी शंकर हाक्केकवलापूर01/06/19469869164434
217 महादेव बंडू खाडेकवलापूर01/06/1941 
218 शीतल संदीप कांबळेकवलापूर01/06/19869822000483
219 सुरज भारत पाटीलकवलापूर23/04/19963096544165
220 तानाजी बाबासाहेब पाटीलकवलापूर01/01/19838421344555
221 माधुरी भारत पाटीलकवलापूर22/09/19987757955060
222 विठ्ठल गणपती कांबळेकवलापूर01/01/1956 
223 दादासो धोंडीराम पाटीलकवलापूर02/06/19569175445270
224 शकुंतला विकास पाटीलकवलापूर01/06/19739096321529
225 श्रीकांत मनोहर ओंकारेकवलापूर01/04/19909923787240
226 छाया शंकर कांबळेकवलापूर01/06/19667058112132
227 परवीन अजीज मुजावरकवठेपिराण21/08/19949960153421
228 साहेबजी इमाम सायडकवठेपिराण01/09/19579503571725
229 कल्लाप्पा अशोक हेरलेकवठेपिराण-9405555733
230 अनिल अशोक हेरलेकवठेपिराण15/01/19829970346631
231 स्वप्नील शिवाजी किर्तेकवठेपिराण11/11/19899922335570
232 किरीट शरद चौगुलेकवठेपिराण30/10/20089503593745
233 भाऊसो रावसाहेब थोरातकवठेपिराण09/09/19519822217800
234 बाबासो शंकर पाटीलकवठेपिराण01/06/19529511111746
235 निखिल माणिक हाबळेकवठेपिराण17/05/20019172350543
236 रमजान अब्दुलमजीद मुजावरकवठेपिराण01/01/19748605180548
237 रवींद्र शंकर यादवकवठेपिराण01/06/19899764479417
238 भगवान सुगंधा मोहितेकवठेपिराण-7219307099
239 रावसाहेब शिवाजी जाधवकवठेपिराण01/06/19698805442044
240 बाबुराव महादेव मोरेखंडेराजुरी-9665206907
241 कबीर गुलाब पठाणखंडेराजुरी01/01/19449049441825
242 सानिका सुरेश वायदंडेखंडेराजुरी18/12/2011 
243 नंदा सुरेश वायदंडेखंडेराजुरी14/01/1990 
244 लक्ष्मी दादासो वाघमारेखंडेराजुरी-9975298608
245 मैना जितेंद्र कांबळेखंडेराजुरी12/06/19828600938399
246 शालाबाई जयवंत मोरेखंडेराजुरी-9561338286
247 शीतल आनंदा मोहितेखरकटवाडी31/08/20009665940358
248 सुशीला मारुती चव्हाणखरकटवाडी01/06/19517768060015
249 मोहन ज्ञानू पाटीलखरकटवाडी01/01/19518806194740
250 सतेज सोमलिंग नाईकखटाव03/12/20147709125941
251 रामू सत्याप्पा बेरडखटाव01/01/19599970774232
252 सखुबाई रामा नाईक (बेरड)खटाव01/01/19407709125941
253 राजू मल्लप्पा कदमखटाव23/11/19919766075138
254 सागर जोती कमतेखटाव26/07/19979764526415
255 सदाशिव रामगोंडा पाटीलखटाव19/03/19909096273552
256 गौराबाई गणपती पाटीललक्ष्मीवाडी-9158409834
257 पृथ्वीराज शिवाजी पवारलक्ष्मीवाडी10/07/20079970778667
258 शोभा बंडू गावडेलक्ष्मीवाडी-9665464883
259 रुक्मिणी परसू नाईकलिंगनूर01/01/19808390411480
260 यल्लाप्पा बाबू नाईकलिंगनूर01/01/19609545262609
261 अण्णाप्पा रत्नाप्पा नाईकलिंगनूर01/06/19659637177123
262 इंदाबाई पंडित नाईकलिंगनूर01/06/19639545399836
263 सुभद्रा दादू पाटीललिंगनूर01/06/19609096427312
264 धोंडूबाई सिदगोंडा पाटीललिंगनूर01/06/19628308508136
265 अक्कुबाई सिदगोंडा पाटीललिंगनूर01/06/19508600614435
266 कामाना बाबू वाघमोडेलिंगनूर22/11/19547219772309
267 साळूबाई विठ्ठल तोडकरलिंगनूर01/06/19739561437046
268 बसाप्पा यशवंत मगदूमलिंगनूर01/06/1965 
269 अभिलाषा उमेश मगदूमलिंगनूर01/02/20117768094855
270 श्रीपती गणपती वाघमारेलिंगनूर01/06/19299665209163
271 वसंत सहदेव मगदूमलिंगनूर01/06/19579960978227
272 रेखा तुकाराम मालीलिंगनूर01/01/19679637186318
273 अमोल बाळासो भांडवलेंलिंगनूर30/04/19909765526851
274 रुपाली बाळासो चव्हाणलिंगनूर05/11/19849075936861
275 शामराव नारू साळुंखेलिंगनूर01/01/19459049558026
276 नाना म्हाकू पाटीललिंगनूर02/09/1950 
277 अर्चना संतोष पवारमाधवनगर13/12/20107798160204
278 कमलेश जयसकुल शर्मामाधवनगर19/11/19487709899762
279 योगेश श्रीरंग यादवमाधवनगर15/06/1993 
280 प्रल्हाद मोहन साळुंखेमाधवनगर06/08/19959604647052
281 प्रदीप शिवाजी भोसलेमाधवनगर31/10/19909545290706
282 लक्ष्मी यशवंत बेलेमाधवनगर-9767386802
283 दत्तात्रय गणपती चिंदेमाधवनगर21/02/19488806313004
284 संतोष केशव गोसावीमाधवनगर07/12/19819766054670
285 रुकसानां सिकंदर मुजावरमाधवनगर13/10/19899822842184
286 सिकंदर इमाम मुजावरमाधवनगर03/09/19848484903369
287 अशोक श्रावण पवारमाधवनगर09/02/19680233231092
288 अनिता श्रीरंग यादवमाधवनगर15/08/1973 
289 सुशांत शशिकांत पवारमाधवनगर06/06/19988421353347
290 रावसाहेब बापू व्हसुकलेमालेवाडी-9823789348
291 सुवर्णा बजरंग मदनेमालेवाडी01/06/19697350435146
292 प्रियांका महावीर पाटीलमालेवाडी24/04/19907798374954
293 हुसेन गुलाब तांबोळीमालेवाडी01/06/19809049051408
294 शंकर सत्याप्पा कोकणेमालगाव-7385658942
295 KANCHAN SHIVLING SWAMIमालगाव-9766130595
296 DADASO BHAGVAN HONMOREमालगाव25/09/19808055432382
297 YASHAWANT BHIMA NAIKमालगाव03/06/19599637125273
298 नागव्वा भीमराव कूडलापगोळमालगाव-9922398288
299 आशोक महादेव परीटमालगाव22/07/19699765542634
300 आण्णासो सत्याप्पा परीटमालगाव01/06/19688624074039
301 शारदा बबन मानेमालगाव01/06/19469637987514
302 रुक्मिणी नारायण सुतारमालगाव01/06/19709404904685
303 प्रमिला नारायण सुतारमालगाव05/07/19679404704685
304 YASH SACHIN LAVANDमालगाव16/04/20149423226643
305 MANOHAR BALU SAWANTमालगाव01/06/19529923155742
306 नितीन अनंतकुमार पाटीलमालगाव24/12/19779403172903
307 फुलाबाई बाळू घागरेमालगाव01/01/19457218626110
308 आक्काताई केदारी घोलपमालगाव01/01/19459921585517
309 शिवाजी बाबू कारंडेमालगाव-9158294912
310 विमल यशवंत बनेमालगाव10/10/19539765654973
311 उज्वला सुरेंद्र परीटमालगाव23/10/19777385917550
312 जैबुन अहमद जमादारमालगाव10/09/19369860843725
313 मुनाफ अकबर जमादारमालगाव10/02/19697385882406
314 धोंडिबा परीट नरसूमालगाव01/01/1936 
315 आप्पासो मलकाप्पा महाजनमालगाव31/08/19739156445815
316 आक्काताई नीलकंठ कुंभारमालगाव01/01/19729823764886
317 वजीर गुलाब सुभेदारमालगाव01/06/19738408804779
318 अण्णासाहेब बाबुराव अढळीमालगाव01/06/19378624877319
319 सुभाष कृष्ण कदममालगाव18/03/19817774992107
320 प्रथमेश महेश होनमोरेमालगाव26/02/20108805738895
321 भरत नेमाण्णा गोरमालगाव01/06/19648007752159
322 अनिता रवी नाईकमालगाव14/07/19919765772849
323 जयश्री पराशर वाघमारेमालगाव-8675313281
324 सुरेश बावाजी भंडारेमालगाव01/06/19729561289761
325 जहांगीर तामीज मुलांनीमालगाव01/06/19639881658351
326 यशवंत जोती बनेमालगाव10/09/19319405556823
327 गीता परशुराम देवमानेमालगाव22/12/19909921196643
328 सार्थक सुरेश पवारमालगाव03/06/20139975327725
329 रुपाली श्रीधर भंडारेमालगाव16/08/19888698025442
330 कुंडलिक बाबू वाघमारेमालगाव-9765351294
331 महंमद दादुलाल मुजावरमालगाव13/05/19699860418226
332 नजीर झैरुद्दीन मुजावरमालगाव12/10/19698208310329
333 सरोजनी शंकर शिरंबदे ( माळी)मालगाव01/06/19619561417953
334 सुखदेव महादेव बरगालेमालगाव15/09/19689765313532
335 अभिजित पंडित भंडारेमालगाव14/06/19927841940336
336 आप्पासो बाबू किणींगेमालगाव01/06/19469975881931
337 आनंद रामचंद्र कदममालगाव07/01/19719765751309
338 भूपाल बाळासो कोरेमालगाव01/01/19589623915674
339 राजश्री आकाराम गावडेमालगाव01/01/19717768830466
340 जिन्नाप्पा अण्णाप्पा भंडारेमालगाव-9175937418
341 उत्तम भाऊसाहेब भांडारेमालगाव01/01/19768600200573
342 कविता कोंडीबा कांबळेमालगाव-9421123508
343 आनंद कोंडीबा कांबळेमालगाव11/02/19829421123508
344 अनिल तातोबा जळकेमालगाव01/01/19729766971695
345 गुलशन इमाम मुजावरमल्लेवाडी01/01/19618007548737
346 गणेश रामचंद्र होमनमोरेमल्लेवाडी16/07/19909403963524
347 मीराबाई प्रकाश मंडोळेमल्लेवाडी01/06/1984 
348 दिपीका शांताराम बर्जेमल्लेवाडी01/10/1992 
349 खंडू बापू भंडारेमल्लेवाडी20/05/19859422780395
350 खंडू बापू भंडारेमल्लेवाडी01/04/19809422780395
351 शशिकला ज्ञानेश्वर कांबळेमल्लेवाडी01/06/19617391808003
352 वसंत लक्ष्मण शिंदेमल्लेवाडी01/01/19509637171592
353 तातोबा तुकाराम जकातमल्लेवाडी01/01/19309860117749
354 शांताबाई बाबुराव यादवमल्लेवाडी01/01/19559637171592
355 विकास बापू भंडारेमल्लेवाडी01/04/1982 
356 शुभांगी अशोक म्होप्रेमनमोडी18/10/19929146609572
357 जगन्नाथ रंगराव बसवरमनमोडी01/06/19679970935805
358 गोविंद लालासो पाटीलमनमोडी01/06/19687875983311
359 नामदेव लक्ष्मण आवळेम्हैसाळ-7249618791
360 निवृत्ती बापू सपकाळम्हैसाळ01/06/19579890648294
361 सना मज्जीद कुडचेम्हैसाळ07/02/19947741969798
362 रमेश शिवगोंडा कागवाडेम्हैसाळ17/12/19879665221852
363 अक्षय अजित देसाईम्हैसाळ05/11/19899766652307
364 काजल दस्तगीर मोमीनम्हैसाळ14/06/19969922152448
365 आप्पासो याकुराम कनवाडेम्हैसाळ01/06/19769923156580
366 नारायण ईश्वर वनमोरेम्हैसाळ01/04/19539764219947
367 रवींद्र शरणाप्पा चाफेम्हैसाळ02/06/19989096980743
368 रोहित अनिल मानेम्हैसाळ05/08/20077709191437
369 वसंत महादेव वनमोरेम्हैसाळ01/01/19469930296010
370 श्रेयांश रवींद्र उपाध्येम्हैसाळ10/04/19948888586338
371 सहदेव विठोबा कांबळेम्हैसाळ11/09/19517066328698
372 अशोक मारुती घोडकेम्हैसाळ01/06/19498055959674
373 राजू बाळू बोराडेम्हैसाळ02/06/19708806594535
374 राजश्री रवींद्र उपाध्येम्हैसाळ17/04/19909766589568
375 शैनाज हमीद शेखम्हैसाळ01/06/19739765992301
376 ऋतुराज आप्पासो भोसलेमौजे डिग्रज16/11/20009763638626
377 आप्पासो फुलार कांबळेमौजे डिग्रज02/06/19729975692116
378 राजाराम महादेव मदनेमौजे डिग्रज01/01/19407218848280
379 सुरज राजगोंडा मोकाशीमौजे डिग्रज09/06/20119970797010
380 अशोक देवाप्पा रामनकट्टेमौजे डिग्रज05/05/19558975506800
381 प्रज्वल सुरेश तुंगळकरमौजे डिग्रज19/01/20089890023954
382 कृष्णा सिसाळ आनंदामौजे डिग्रज20/03/19817350480460
383 जंबू जिनाप्पा मगदूममौजे डिग्रज20/05/19389604427784
384 अनिल शंकर पाटीलमौजे डिग्रज- 
385 बजरंग शामराव काटेमौजे डिग्रज05/12/19758379016956
386 सार्थक बसगोंडा मोकाशीमौजे डिग्रज29/08/20129970797010
387 शशिकांत विलास जाधवनांद्रे05/02/19798975285918
388 अशोक विलास जाधवनांद्रे23/06/19728975285918
389 दगडू विठ्ठल मानेनांद्रे05/10/19519423036351
390 दस्तगीर हाजीलाल मुल्लानांद्रे01/06/19999545205106
391 सीमा चंद्रकांत कुबडेनांद्रे31/05/19759423030523
392 राहुल दिपक कांबळेनांद्रे01/06/1998 
393 वंदना अरुण साळुंखेनांद्रे01/01/19789764747554
394 दिलखुष मुबारक मुलाणीनांद्रे09/08/19959004226434
395 रुबाबी अमीन मुजावरनांद्रे01/01/19489890189440
396 शितल शांतीनाथ वांजळेनांद्रे13/07/19828007889775
397 चंद्रकांत आदगोंडा पाटीलनांद्रे26/12/19707507304589
398 जुबेदा मज्जीद मुजावरनांद्रे01/01/19489766752975
399 बसाप्पा शिवाप्पा माळीनांद्रे01/01/19498600544633
400 आरती रावसाहेब कांबळेनांद्रे18/02/19998806218763
401 मंगल जयवंत कोळेकरनांद्रे04/04/19687066922950
402 रशिका शितल पाटीलनांद्रे09/01/20118055651899
403 पांडुरंग दऱ्याप्पा भिरडेनरवाड05/01/19897775814195
404 श्रीमंत मारुती हासुरेनरवाड- 
405 दादासो राजाराम हासुरेनरवाड28/12/20079158263028
406 प्रज्वल गुरुनाथ कुंभारनरवाड26/11/20089158419656
407 नितीन आण्णासो कुंभारनरवाड15/12/19839822492373
408 उमेश धर्मेंद्र भंडारेनरवाड05/10/20129595839920
409 चंद्रकांत आण्णाप्पा नंदीवालेनरवाड01/01/19819763237639
410 रामू पुनाप्पा कनपनरवाड-9595862510
411 युवराज लक्ष्मण कागलेनरवाड-9158653526
412 हरी बजरंग कमलेकरनरवाड-8412032336
413 रेणुका विठ्ठल पाटीलनरवाड01/01/19907798931429
414 विठ्ठल गुराप्पा कलाटीनरवाड01/06/19778806112510
415 अर्जुन गुरुनाथ कुंभारनरवाड-9158419656
416 रणजित काकासो कनपनरवाड15/06/19849763972038
417 मारुती रामा कोरवीनरवाड-8806491216
418 सुलोचना शिवाजी बाबरनरवाड01/05/19659021613858
419 वैशाली सुभाष बावचीकरनिलंजी01/01/1988 
420 सुनील सुभाष बावचीकरनिलंजी18/05/1989 
421 सर्जेराव दत्तात्रय मलमेनिलंजी31/12/1995 
422 लक्ष्मी वसंत राऊतनिलंजी01/06/1948 
423 राजू शंकर खोतनिलंजी01/06/19759960219090
424 अशोक बाबासो मलमेनिलंजी01/06/1967 
425 साक्षी चंद्रकांत कोरेनिलंजी29/04/20089881275513
426 आकाराम तातोबा कोलपनिलंजी01/06/19609657010344
427 महेश मोहन कोळीपद्माळे19/05/19929730650125
428 बाबासाहेब दत्तात्रय पाटीलपद्माळे01/06/19549921997369
429 आशुतोष राजेंद्र मोहितेपद्माळे21/12/19969595587007
430 नितीन देवानंद गालफाडेपद्माळे28/10/19908806206906
431 शांताबाई जिन्नाप्पा कोळीपद्माळे01/01/1953 
432 विठ्ठल यशवंत कांबळेपाटगांव01/01/19827385738446
433 दिपाली शंकर कोष्टीपयाप्पाचीवाडी29/10/19978600495675
434 जितेंद्र दिलीप कोष्टीपयाप्पाचीवाडी11/04/19898380909792
435 अलका शंकर भोसलेपयाप्पाचीवाडी01/06/19767744948306
436 रसिका दशरथ चव्हाणपयाप्पाचीवाडी07/04/19967410117242
437 बाळासो नामदेव कोळेकरसलगरे- 
438 मयुरी महादेव म्हैशाळकरसलगरे15/09/20019049023658
439 इंदुबाई पिराप्पा कांबळेसलगरे20/08/19399765741438
440 रोहित विलास खरातसलगरे07/05/20039595987943
441 प्रकाश धोंडीराम लोहारसलगरे29/09/19719765729324
442 स्वप्नील यशवंत शिंदेसलगरे27/08/19938600050131
443 रामचंद्र दशरथ कुंडलेसलगरे01/06/19677083844989
444 स्वाती मल्लेशा काराजांगेसलगरे14/01/19919561325923
445 धनश्री बाबासो अजेटरावसलगरे05/01/19918855042260
446 चंद्रकांत महादेव पवारसलगरे01/06/19688390016527
447 मल्लप्पा आनंदा कांबळेसलगरे02/06/19499923713929
448 अशोक कल्लाप्पा कांबळेसलगरे01/06/19619673696233
449 मथुरा कल्लाप्पा कांबळेसलगरे01/01/19317083189438
450 आकाश बाळासो सदामतेसलगरे25/09/20007798103917
451 दशरथ बाबू कांबळेसलगरे05/06/19469466352193
452 मालाबाई पांडुरंग वाघमारेसलगरे01/01/19719067209881
453 प्रतिभा प्रकाश कवठेकरसमडोळी01/06/19758600473447
454 सोहेल रमजान नदाफसमडोळी28/11/19989096901382
455 राधाबाई बाळू कोळीसमडोळी07/09/19659657289461
456 दत्तू दादू मस्करसमडोळी01/06/1942 
457 पिरगोंडा आदगोंडा पाटीलसमडोळी-8975012126
458 बेबीजन्नत इलाही जमादारसमडोळी-9960826768
459 अण्णा गुंडा वडगावेसमडोळी01/02/19507768985431
460 बाबुराव ईश्वरा मस्करसमडोळी01/06/19629975692691
461 वरद देवाप्पा देसाईसमडोळी22/07/20149763368027
462 रावसो तात्यासो पाटीलसमडोळी02/06/19619552446040
463 पोलंदर गाणी सनदीसमडोळी22/05/19648888450029
464 अनिल जयपाल फराटेसमडोळी07/12/19679623641628
465 पारस विपुल पाटीलसमडोळी08/03/20069922904682
466 बाळकृष्ण देवाप्पा देसाईसमडोळी01/06/19349763368027
467 वनिता सुखदेव कांबळेसमडोळी12/08/19787219495480
468 बाळासो महादेव आंबीसमडोळी15/06/19608007244581
469 नाबु परिसा नांदणीकरसमडोळी19/12/19469975651129
470 बाबासाहेब तात्यासाहेब पाटीलसमडोळी26/08/19539970027009
471 रुपचंद्र भूपाल कोळीसमडोळी01/06/1981 
472 रोहिणी आण्णासाहेब चोगुलेसावळी17/12/19907798568273
473 अनिश अशोक मोरेसावळी05/08/19969130403927
474 रोहिणी लक्समन तांबडेसावळी25/12/20009923985264
475 मीरा पोपट मोरेसावळी11/05/19808600358605
476 निकिता अर्जुन कांबळेसावळी24/08/20049552253417
477 सानिका राजेंद्र कुपवाडेसावळी26/07/20069011623416
478 मिनिषा अर्जुन कांबळेसावळी16/01/20019552253417
479 प्रसाद अशोक मोरेसावळी18/02/20018793457424
480 मंजुनाथ सूरेश चडोळकरसावळी10/06/20019049192561
481 आण्णाप्पा लक्समन मालीसावळी-3623277109
482 बबन आत्माराम शिंदेसावळी- 
483 अशोक सुदाम कांबळेसावळी- 
484 जिवंधर बाळासो आवटीसावळवाडी18/08/19878857940942
485 यल्लाप्पा संतू केंपवाडेसावळवाडी01/01/19389823553701
486 रेखा अजित बोलवाडेसावळवाडी08/06/19939130986752
487 सुरेखा प्रदिप कोथळेसावळवाडी08/03/19789552417454
488 सरस्वती प्रकाश पाटीलशिंदेवाडी01/01/19899766095403
489 शकुंतला रामचंद्र पाटीलशिंदेवाडी26/08/19958483961923
490 पार्वती दत्तात्रय कट्टीशिंदेवाडी01/01/19719823223465
491 तुषार संजय रणदिवेशिंदेवाडी26/10/20119130352105
492 हौसाबाई निवृत्ती कदमशिंदेवाडी01/01/19597385378139
493 विजय सुभाष कदमशिंदेवाडी13/05/19999545681589
494 विजयाराणी बाबासो गायकवाडशिंदेवाडी22/04/19988550975547
495 सुखदेव आप्पा पाटीलशिंदेवाडी05/06/19559763280975
496 अनुसया सदाशिव पाटीलशिंदेवाडी01/01/19698600135897
497 अंकुश विठोबा रणदिवेशिंदेवाडी01/01/19659823409068
498 बाबासो नाना पोकळेशिंदेवाडी01/01/1965 
499 दादासो मधुकर मानेशिंदेवाडी04/05/19839637182294
500 धुळाप्पा रघुनाथ सूर्यवंशीशिपूर01/01/1961 
501 शांताबाई निवृत्ती शिंदेशिपूर06/05/19519657411599
502 शालन ज्ञानदेव शिंदेशिपूर01/01/19697387548981
503 मालन गोविंद देसाईशिपूर-9766501893
504 कृष्णा विठोबा शिंदेशिपूर08/07/1983 
505 अनिता धुळेश्वर सूर्यवंशीशिपूर01/06/1980 
506 शालन श्रीपती जाधवशिपूर02/04/19438600977193
507 वैजंता घनशाम गुरवशिपूर15/08/19469561930339
508 भिवा भोपाल शिंदेसिद्धेवाडी12/07/19907350961431
509 गिरिजाबाई पंडित कोकरेसिद्धेवाडी01/06/19609225241555
510 संदिप बाबुराव मानेसिद्धेवाडी02/09/19829767809897
511 वसंत खंडू शिनगारेसिद्धेवाडी01/06/19477057131596
512 शामराव म्हाळाप्पा गेजगेसिद्धेवाडी01/06/19568605754676
513 तातोबा शिवाजी घुटुगडेसिद्धेवाडी-9921701802
514 वसंत विठोबा चव्हाणसिद्धेवाडी01/06/1941 
515 आनंद धोंडीराम जाधवसोनी01/06/19489860294351
516 विनोद शिवाजी जाधवसोनी-7378597170
517 सुशीला शंकर कैकाडीसोनी01/01/1947 
518 सचिन बबन बंगलेसोनी17/04/19789011094813
519 विजया दत्तात्रय गुरवसोनी01/07/1946 
520 शांताबाई बबन बंगलेसोनी05/06/19539096250564
521 अबूबक्कर अलमुद्दीन मुलाणीसोनी03/03/19939511934785
522 दिलावर अलमुद्दीन मुलाणीसोनी08/06/19868956641015
523 मुबारक अलमुद्दीन मुलाणीसोनी14/10/19889021938942
524 अनिता शशिकांत पाटीलसोनी-9673874261
525 गीता परशुराम कांबळेसोनी01/06/20047798715370
526 CHMPABAI JAGNATH DHOBLEसोनी01/01/19308552030998
527 मारुती बाबू कांबळेसोनी01/06/19547218034349
528 ramchandra aaba saundadeसोनी-7057334703
529 RAMCHANDRA ABA SOUNDADEसोनी-7057334703
530 नवनाथ संभाजी पाखरेसोनी28/10/19989561043328
531 सोनाली संभाजी पाखरेसोनी28/08/19957841800214
532 संभाजी विठ्ठल पाखरेसोनी-8007259449
533 प्रविण रमेश पाखरेसोनी27/06/19939921878850
534 तानाजी आण्णाप्पा कांबळेसोनी-8600939219
535 AABAJI DINKAR DHOBLEसोनी-7745881828
536 रमेश विठ्ठल पाखरेसोनी01/06/19667028402688
537 कुसुम हिंदुराव वाघमारेसोनी01/06/19659561840310
538 संतोष रावसाहेब हेळवीसोनी25/09/19928007053014
539 बिसमिल्ला इमाम मुजावरसोनी02/06/19679665219521
540 यशवंत वाघोजी ढोबळेसोनी-7304372131
541 शालन जगन्नाथ सौंदडेसोनी-9730223846
542 प्रतीक प्रकाश पोईदारसोनी07/09/20029403139263
543 विशाल किरण लेंगरेसोनी07/12/19979730178401
544 मीना सुरेश पाटीलटाकळी01/06/19739271994044
545 मुबारक अमीन जतगारटाकळी-8805373175
546 बसाप्पा भीमण्णा भंडारेटाकळी01/06/1972 
547 रोशन अमीन जातगारटाकळी01/06/19798805373175
548 आयेशा अमीन जातकरटाकळी-8805373175
549 दादनं मकदूम जातकरटाकळी-9545231397
550 महावीर कालगोंडा पाटीलटाकळी19/12/19789011324170
551 सकुबाई सतगोंड पाटीलटाकळी01/01/19509158720564
552 शिवराम मारुती पाटीलतानंग15/04/19678605375072
553 दीपक हणमंत जमदाडेतानंग08/10/19779527529462
554 प्रवीण दिनकर कांबळेतानंग16/04/19877774997314
555 अजय राजाराम पोतदारतानंग01/06/19839763049134
556 बाळासो नाभिराज पाटीलतानंग04/06/19479175656540
557 अनिल ज्ञानू डांगेतुंग01/06/19679673909671
558 गुलाब सय्यद मुल्लातुंग01/01/19319890829854
559 वसंत नरसू कांबळेतुंग01/06/19379730277924
560 सुशीला वसंत कांबळेतुंग01/06/19469730277924
561 नागेंद्र जनगोंडा पाटीलतुंग01/01/19947066605658
562 राजेश्री दीपक कोळीतुंग25/07/19899970141733
563 संगीत संजय सुतारतुंग24/09/19748275256978
564 महेशकुमार आप्पासो नवाळेतुंग01/06/19778796450035
565 ऋचा शीतल बिरनाळेतुंग23/05/20059637582927
566 मोनिका संजय जाधवतुंग01/01/20109503721698
567 ऋषिकेश बाळासो पाटीलतुंग12/01/20009689253610
568 सरिता आप्पासो नवाळेतुंग31/05/19768796450035
569 बसव्वा रामचंद्र तोडकरतुंग01/06/19368806537978
570 रायणाबाई धोंडिबा सुतारतुंग01/06/19519049910113
571 दत्तात्रय तात्यासो चव्हाणतुंग14/04/19897040160277
572 सुशीला हिंदुराव मलमेतुंग01/01/19408390504761
573 शांतव्वा सिद्धलिंग कोळीतुंग01/06/19479673300431
574 आन्वी महेश खबीलेतुंग03/05/20109921128905
575 शोभा अशोक जाखलेकरतुंग01/01/19679960553187
576 सुभद्रा बाबू सूर्यवंशीतुंग01/06/19459850148717
577 रमेश आप्पासो नवाळेतुंग03/04/19589860573035
578 बाजीराव बाळकृष्ण भानुसेतुंग01/06/19517283637234
579 सचिनकुमार गजानन गोटखिंडेतुंग09/01/19797507304961
580 शरद सावकार कोळसेतुंग07/06/19738796836875
581 रुक्मिणी सदाशिव सातपुतेवड्डी- 
582 सामाक्का मारुती नाईकवड्डी01/06/19528600455102
583 नितीन देवानंद गालफाडेवड्डी28/10/19908806206906
584 दिव्या मुत्तन्न नाईकवड्डी24/10/20119527931810
585 भूपाल शाबू वाडगावेवड्डी01/06/19609673700113
586 लक्ष्मण बाळू कराडेविजयनगर01/01/19659975131187
587 दादू गणू दबडेइनाम धामणी01/04/19449766197245
588 अरुणा अविनाश ठिगळेइनाम धामणी06/09/19599970896270
589 दादासो बापुसो पाटीलइनाम धामणी01/01/19499766363017