दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 14263../GMPT/Photo/14263.jpg../GMPT/Pramanptr/14263हर्षदा रमेश पाटीलआगळगाव20/02/20119730883900 View फोटो प्रमाणपत्र
2 14585../GMPT/Photo/14585.jpg../GMPT/Pramanptr/14585.PDFशितल वसंत निकमआगळगाव06/12/19919766046162 View फोटो प्रमाणपत्र
3 21659../GMPT/Photo/21659.jpg../GMPT/Pramanptr/21659कृष्णाबाई ज्ञानु जाधवआगळगाव01/01/19479096943580 View फोटो प्रमाणपत्र
4 21846../GMPT/Photo/21846.jpg../GMPT/Pramanptr/21846.PDFवसंत जोती निकमआगळगाव01/06/19627507244725 View फोटो प्रमाणपत्र
5 21881../GMPT/Photo/21881.jpg../GMPT/Pramanptr/21881नामदेव भुजिंगा जानकरआगळगाव01/04/19609604653642 View फोटो प्रमाणपत्र
6 22067../GMPT/Photo/22067.jpg../GMPT/Pramanptr/22067.PDFप्रविण राजाराम पाटीलआगळगाव15/05/19938698238081 View फोटो प्रमाणपत्र
7 37884../GMPT/Photo/37884.jpg../GMPT/Pramanptr/37884.PDFलताताई सुखदेव मानेआगळगाव01/07/19779527852369 View फोटो प्रमाणपत्र
8 37943../GMPT/Photo/37943.jpg../GMPT/Pramanptr/37943.PDFसुखदेव बळवंत मानेआगळगाव01/06/19699527852369 View फोटो प्रमाणपत्र
9 38016../GMPT/Photo/38016.jpg../GMPT/Pramanptr/38016विमलाबाई बिरा कट्टीकरआगळगाव01/06/19659765011074 View फोटो प्रमाणपत्र
10 37530../GMPT/Photo/37530.jpg../GMPT/Pramanptr/37530शामराव बाळकृष्ण भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19597028774493 View फोटो प्रमाणपत्र
11 22826../GMPT/Photo/22826.jpg../GMPT/Pramanptr/22826.jpgआण्णासाहेब ज्ञानू भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19329960874271 View फोटो प्रमाणपत्र
12 17503../GMPT/Photo/17503.jpg../GMPT/Pramanptr/17503.jpgनरेश महादेव जाधवआगरण धुळगाव04/03/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
13 34189../GMPT/Photo/34189.jpg../GMPT/Pramanptr/34189.jpgअप्पासाहेब आनंदराव पाटीलअलकूड एम01/06/19517558251185 View फोटो प्रमाणपत्र
14 34300../GMPT/Photo/34300.jpg../GMPT/Pramanptr/34300मोहन दामोदर पाटीलअलकूड एम01/06/19759850950687 View फोटो प्रमाणपत्र
15 37869../GMPT/Photo/37869.jpg../GMPT/Pramanptr/37869.jpgश्रीकांत मारुती पाटीलअलकूड एम09/09/19779404234535 View फोटो प्रमाणपत्र
16 36651../GMPT/Photo/36651.jpg../GMPT/Pramanptr/36651शंकर कृष्णा पाटीलअलकूड एम01/01/19489421103776 View फोटो प्रमाणपत्र
17 37044../GMPT/Photo/37044../GMPT/Pramanptr/37044आप्पा हरिबा वाघमोडेअलकूड एस01/01/19689923781851 View फोटो प्रमाणपत्र
18 37205../GMPT/Photo/37205../GMPT/Pramanptr/37205राऊ धोंडी दुधाळअलकूड एस01/01/19479637504276 View फोटो प्रमाणपत्र
19 37727../GMPT/Photo/37727../GMPT/Pramanptr/37727मीना राजू यादवअलकूड एस01/01/19808007107054 View फोटो प्रमाणपत्र
20 37785../GMPT/Photo/37785../GMPT/Pramanptr/37785दादासो भागाप्पा गोरडअलकूड एस01/01/19569764840484 View फोटो प्रमाणपत्र
21 37886../GMPT/Photo/37886../GMPT/Pramanptr/37886अस्मिता हणमंत नाईकअलकूड एस29/09/20079158824651 View फोटो प्रमाणपत्र
22 37596../GMPT/Photo/37596../GMPT/Pramanptr/37596प्रियांका अशोक गोरडअलकूड एस29/11/20017218970325 View फोटो प्रमाणपत्र
23 37696../GMPT/Photo/37696../GMPT/Pramanptr/37696रावसाहेब भगवंत गोरडअलकूड एस01/01/1943  View फोटो प्रमाणपत्र
24 38254../GMPT/Photo/38254../GMPT/Pramanptr/38254प्रदीप चंदर कोळीअलकूड एस29/12/19868600410114 View फोटो प्रमाणपत्र
25 38582../GMPT/Photo/38582../GMPT/Pramanptr/38582बापू भीमराव पाटीलअलकूड एस06/04/19889766811062 View फोटो प्रमाणपत्र
26 38521../GMPT/Photo/38521../GMPT/Pramanptr/38521मंगल जगन्नाथ ओलेकरअलकूड एस01/01/19928600316286 View फोटो प्रमाणपत्र
27 15182../GMPT/Photo/15182.jpg../GMPT/Pramanptr/15182पिंका जगन्नाथ चव्हाणआरेवाडी05/03/19749049463298 View फोटो प्रमाणपत्र
28 15519../GMPT/Photo/15519.jpg../GMPT/Pramanptr/15519जगन्नाथ दादू चव्हाणआरेवाडी24/10/19709049463298 View फोटो प्रमाणपत्र
29 15706../GMPT/Photo/15706.jpg../GMPT/Pramanptr/15706.jpgनकुशा पांडुरंग कोळेकरआरेवाडी01/06/19859673611021 View फोटो प्रमाणपत्र
30 15838../GMPT/Photo/15838.jpg../GMPT/Pramanptr/15838रुचिरा श्रीकांत बाबरआरेवाडी10/11/20049923578171 View फोटो प्रमाणपत्र
31 15849../GMPT/Photo/15849.jpg../GMPT/Pramanptr/15849सीताबाई ईश्वर कोळेकरआरेवाडी01/06/19799765920795 View फोटो प्रमाणपत्र
32 15544../GMPT/Photo/15544.jpg../GMPT/Pramanptr/15544.jpgतानाजी कृष्णा केंगारआरेवाडी01/01/19667798868230 View फोटो प्रमाणपत्र
33 5335../GMPT/Photo/5335.jpg../GMPT/Pramanptr/5335पूजा विठ्ठल सूर्यवंशीआरेवाडी15/09/20009764078764 View फोटो प्रमाणपत्र
34 5832../GMPT/Photo/5832../GMPT/Pramanptr/5832दीपक पांडुरंग बाबरआरेवाडी-9175994545 View फोटो प्रमाणपत्र
35 8389../GMPT/Photo/8389../GMPT/Pramanptr/8389संगीता महादेव कोळेकरआरेवाडी-9637129636 View फोटो प्रमाणपत्र
36 8608../GMPT/Photo/8608.JPG../GMPT/Pramanptr/8608.JPGशामराव लक्समन केंगारआरेवाडी01/06/19519765982984 View फोटो प्रमाणपत्र
37 8734../GMPT/Photo/8734.jpg../GMPT/Pramanptr/8734सुनीता विठ्ठल कोळेकरआरेवाडी01/06/19809545572068 View फोटो प्रमाणपत्र
38 8742../GMPT/Photo/8742.jpg../GMPT/Pramanptr/8742गंगुबाई राजाराम कोळेकरआरेवाडी01/06/19389545572068 View फोटो प्रमाणपत्र
39 9700../GMPT/Photo/9700.JPG../GMPT/Pramanptr/9700जनाबाई महादेव जगतापबनेवाडी01/06/19669765266258 View फोटो प्रमाणपत्र
40 10726../GMPT/Photo/10726.JPG../GMPT/Pramanptr/10726जालिंदर श्रीपती जगतापबनेवाडी01/06/19548007421332 View फोटो प्रमाणपत्र
41 6565../GMPT/Photo/6565.JPG../GMPT/Pramanptr/6565विठोबा सखाराम जगतापबनेवाडी01/01/19409766344373 View फोटो प्रमाणपत्र
42 35254../GMPT/Photo/35254.jpg../GMPT/Pramanptr/35254.PDFशंकर आकाराम नाईकबनेवाडी15/05/19499637695781 View फोटो प्रमाणपत्र
43 35356../GMPT/Photo/35356../GMPT/Pramanptr/35356बजरंग सुखदेव जगतापबनेवाडी02/06/19577350569579 View फोटो प्रमाणपत्र
44 39575../GMPT/Photo/39575../GMPT/Pramanptr/39575लतिका निवृत्ती गड्डेबसाप्पाची वाडी01/01/19739011395820 View फोटो प्रमाणपत्र
45 39607../GMPT/Photo/39607.jpg../GMPT/Pramanptr/39607विठ्ठल शंकर मालीबसाप्पाची वाडी29/10/19799730635262 View फोटो प्रमाणपत्र
46 39690../GMPT/Photo/39690../GMPT/Pramanptr/39690आण्णासो विठोबा शिंदेबसाप्पाची वाडी01/01/19569049213896 View फोटो प्रमाणपत्र
47 39746../GMPT/Photo/39746.jpg../GMPT/Pramanptr/39746लक्समि दिलीप गोयंकरबसाप्पाची वाडी-7262006930 View फोटो प्रमाणपत्र
48 39777../GMPT/Photo/39777.jpg../GMPT/Pramanptr/39777बाळासो महादेव मालीबसाप्पाची वाडी02/09/19769923327746 View फोटो प्रमाणपत्र
49 39793../GMPT/Photo/39793../GMPT/Pramanptr/39793विनायक लक्समन चव्हाणबसाप्पाची वाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
50 39828../GMPT/Photo/39828../GMPT/Pramanptr/39828संदीप तानाजी कोळेकरबसाप्पाची वाडी01/01/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 हर्षदा रमेश पाटीलआगळगाव20/02/20119730883900
2 शितल वसंत निकमआगळगाव06/12/19919766046162
3 कृष्णाबाई ज्ञानु जाधवआगळगाव01/01/19479096943580
4 वसंत जोती निकमआगळगाव01/06/19627507244725
5 नामदेव भुजिंगा जानकरआगळगाव01/04/19609604653642
6 प्रविण राजाराम पाटीलआगळगाव15/05/19938698238081
7 लताताई सुखदेव मानेआगळगाव01/07/19779527852369
8 सुखदेव बळवंत मानेआगळगाव01/06/19699527852369
9 विमलाबाई बिरा कट्टीकरआगळगाव01/06/19659765011074
10 शामराव बाळकृष्ण भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19597028774493
11 आण्णासाहेब ज्ञानू भोसलेआगरण धुळगाव01/01/19329960874271
12 नरेश महादेव जाधवआगरण धुळगाव04/03/1976 
13 अप्पासाहेब आनंदराव पाटीलअलकूड एम01/06/19517558251185
14 मोहन दामोदर पाटीलअलकूड एम01/06/19759850950687
15 श्रीकांत मारुती पाटीलअलकूड एम09/09/19779404234535
16 शंकर कृष्णा पाटीलअलकूड एम01/01/19489421103776
17 आप्पा हरिबा वाघमोडेअलकूड एस01/01/19689923781851
18 राऊ धोंडी दुधाळअलकूड एस01/01/19479637504276
19 मीना राजू यादवअलकूड एस01/01/19808007107054
20 दादासो भागाप्पा गोरडअलकूड एस01/01/19569764840484
21 अस्मिता हणमंत नाईकअलकूड एस29/09/20079158824651
22 प्रियांका अशोक गोरडअलकूड एस29/11/20017218970325
23 रावसाहेब भगवंत गोरडअलकूड एस01/01/1943 
24 प्रदीप चंदर कोळीअलकूड एस29/12/19868600410114
25 बापू भीमराव पाटीलअलकूड एस06/04/19889766811062
26 मंगल जगन्नाथ ओलेकरअलकूड एस01/01/19928600316286
27 पिंका जगन्नाथ चव्हाणआरेवाडी05/03/19749049463298
28 जगन्नाथ दादू चव्हाणआरेवाडी24/10/19709049463298
29 नकुशा पांडुरंग कोळेकरआरेवाडी01/06/19859673611021
30 रुचिरा श्रीकांत बाबरआरेवाडी10/11/20049923578171
31 सीताबाई ईश्वर कोळेकरआरेवाडी01/06/19799765920795
32 तानाजी कृष्णा केंगारआरेवाडी01/01/19667798868230
33 पूजा विठ्ठल सूर्यवंशीआरेवाडी15/09/20009764078764
34 दीपक पांडुरंग बाबरआरेवाडी-9175994545
35 संगीता महादेव कोळेकरआरेवाडी-9637129636
36 शामराव लक्समन केंगारआरेवाडी01/06/19519765982984
37 सुनीता विठ्ठल कोळेकरआरेवाडी01/06/19809545572068
38 गंगुबाई राजाराम कोळेकरआरेवाडी01/06/19389545572068
39 जनाबाई महादेव जगतापबनेवाडी01/06/19669765266258
40 जालिंदर श्रीपती जगतापबनेवाडी01/06/19548007421332
41 विठोबा सखाराम जगतापबनेवाडी01/01/19409766344373
42 शंकर आकाराम नाईकबनेवाडी15/05/19499637695781
43 बजरंग सुखदेव जगतापबनेवाडी02/06/19577350569579
44 लतिका निवृत्ती गड्डेबसाप्पाची वाडी01/01/19739011395820
45 विठ्ठल शंकर मालीबसाप्पाची वाडी29/10/19799730635262
46 आण्णासो विठोबा शिंदेबसाप्पाची वाडी01/01/19569049213896
47 लक्समि दिलीप गोयंकरबसाप्पाची वाडी-7262006930
48 बाळासो महादेव मालीबसाप्पाची वाडी02/09/19769923327746
49 विनायक लक्समन चव्हाणबसाप्पाची वाडी- 
50 संदीप तानाजी कोळेकरबसाप्पाची वाडी01/01/1999 
51 जंगगनाथ शंकर लोखण्डेबसाप्पाची वाडी- 
52 ओंकार माणिक पवारबोरगाव21/09/2005 
53 तानाजी शहाजी पाटीलबोरगाव15/04/19849172682982
54 शुभम नेताजी पाटीलबोरगाव15/06/20079730554689
55 अशोक यशवंत खांडेकरबोरगाव01/09/19869665598864
56 निवृत्ती शंकर पाटीलबोरगाव01/06/19478600264716
57 हौसाबाई विष्णू पाटीलबोरगाव01/06/19350070216475
58 अंकुश रामचंद्र सूर्यवंशीबोरगाव01/06/1952 
59 दत्तात्रय बबन पुजारीबोरगाव19/01/19938600409602
60 तानाजी केशव पाटीलबोरगाव01/01/19709503522530
61 पार्वती शंकर शिंदेबोरगाव23/03/19547057783617
62 रावसाहेब राजाराम चौगुलेबोरगाव20/06/19859623548105
63 संभाजी धोंडीराम पाटीलबोरगाव01/06/19547875489199
64 काका बाबा यमगरचोरोची01/01/19518007523327
65 शैलेश आबा साबळेचोरोची15/04/19779730392332
66 समीक्षा विनोद वाघमारेचोरोची25/07/20118007870853
67 शिवाजी ज्ञानू यमगरचोरोची01/06/1962 
68 विठ्ठल सत्याप्पा वांडरेदेशिंग- 
69 पंडित तातोबा वाघमोडेदेशिंग01/01/19549970962714
70 ऋषिकेश मारुती काशीददेशिंग01/06/19969890760401
71 आण्णासो जयवंत पाटीलदेशिंग01/06/19678806686725
72 अनिकेत प्रमोद कोळीदेशिंग11/11/20029172683003
73 संभाजी कुंडलिक कांबळेदेशिंग01/01/19667387632098
74 गजानन सुबराव जगतापदेशिंग09/06/19689764647422
75 ज्ञानू तायप्पा वावरेदेशिंग-9767802395
76 महादेव दत्तात्रय कलढोणेदेशिंग01/06/19617757855384
77 प्रकाश गोविंद कोष्टीदेशिंग13/05/19579890747194
78 अरुण कलगोंडा पाटीलदेशिंग16/10/19919766179890
79 तृप्ती माणिक चव्हाणढालेवाडी10/05/2014 
80 आनंदा कृष्णा मोरेढालेवाडी01/01/19737875024660
81 तृप्ती तानाजी भोसलेढालेवाडी23/01/2011 
82 सीताराम बळवंत साळुंखेढालेवाडी01/01/1946 
83 पार्वती राजाराम चव्हाणढालेवाडी01/01/1946 
84 आशाबाई बळवंत घोदेढालगाव01/06/19859172710017
85 शुभांगी साहेबराव झुरेढालगाव30/11/19889923715733
86 रामचंद्र कृष्णां घागरेढालगाव01/01/19859764659893
87 ऋषिकेश महादेव मानेढालगाव27/09/20069960703759
88 करिष्मा मारुती घागरेढालगाव03/02/19969890012654
89 मयुरी आनंदा ढोबळेढालगाव01/01/19998421118613
90 सेसाबाई माणिक शिंदेढालगाव01/01/1964 
91 धोंडिबा बिरू घोदेढालगाव01/06/19439156143328
92 नितीन अशोक साबळेढालगाव26/06/19979545268942
93 आदेश दीपक साबळेढालगाव01/03/19977798991309
94 लक्ष्मी दशरथ वाघमोडेढोलेवाडी01/01/1949 
95 हणमंत राजाराम गडदेदुधेभावी01/01/19969673851691
96 ऋतुजा बाळू दुधाळदुधेभावी04/05/2007 
97 विलास धोंडीराम शिंदेघाटनांद्रे01/06/19489420063596
98 बाळासो विठोबा शिंदेघाटनांद्रे01/06/19669021291505
99 रमेश बाळासाहेब शिंदेघाटनांद्रे23/08/19869404287350
100 बाबासो परशराम शिंदेघाटनांद्रे01/06/19469403641796
101 वसंत बंडा चव्हाणघाटनांद्रे01/06/19589405856187
102 अभिजीत रमेश रास्तेघाटनांद्रे02/07/19947038282602
103 अनिल लक्ष्मण पवारघाटनांद्रे28/03/19969595398466
104 विनायक नामदेव गुरवघाटनांद्रे01/07/19689595493400
105 गोपाळ प्रकाश शिंदेघाटनांद्रे06/05/19868956480104
106 मनीषा प्रकाश पवारघाटनांद्रे10/06/1983 
107 सुशीला सुबराव गोरेघाटनांद्रे01/01/19467028401869
108 सुनीता बंडू सरगरघोरपडी01/06/19919158553454
109 गोपाळ सीताराम पुजारीघोरपडी01/06/19467798329538
110 बापू सीताराम पुजारीघोरपडी01/06/19417798329538
111 pandurung balu aiwaleघोरपडी16/11/19539420690241
112 बापू बाबू मलमेघोरपडी01/06/19387798868258
113 हिराबाई शामराव मलमेघोरपडी01/06/1951 
114 narayan maruti Kharatघोरपडी01/06/1941 
115 बाळू शामराव पुजारीघोरपडी01/06/19619673039222
116 गंगुबाई विठोबा नरळेघोरपडी01/01/19469545513976
117 शामराव बापू मलमेघोरपडी01/06/1946 
118 सुखदेव मारुती सरगरघोरपडी01/06/19719637458609
119 प्रणाली चंद्रकांत यादवहारोळी07/09/20097038371236
120 सागर यशवंत कोळीहारोळी10/06/19848378969770
121 लैला गुलाब मुजावरहारोळी01/01/19757387902198
122 ऋतुजा नंदकुमार बनसोडेहारोळी03/11/20059561986100
123 जान्हवी रमेश चंदनशिवेहिंगणगाव13/03/20098600562212
124 पार्वती दगडू चंदनशिवेहिंगणगाव01/06/19528600562212
125 राजरत्न निलेश लोंढेहिंगणगाव03/12/20139561980695
126 नेहा किशोर लोंढेहिंगणगाव11/06/20029673021035
127 प्रांजल प्रमोद कांबळेहिंगणगाव19/05/20057758835309
128 अजित विठोबा पाटीलइरळी06/01/19909970729189
129 एकनाथ पाटील बाबासोइरळी- 
130 गोविंद कृष्णा संकपाळइरळी01/01/19608007452978
131 हौसाबाई तुकाराम खांडेकरइरळी01/01/19307030403375
132 बाळासो आण्णासो मानेइरळी01/06/19809545968122
133 रुपाली सुनील बंडगरइरळी05/06/19909975347534
134 मारुती आनंदा पाटीलजायगव्हाण01/01/19477709892282
135 अलका नामदेव भोसलेजायगव्हाण01/01/1986 
136 Baramu Vaman Dhobaleजायगव्हाण01/11/1963 
137 संजय रामचंद्र घाटगेजायगव्हाण02/11/19769545627214
138 बाळासो ज्ञानू साळुंखेजायगव्हाण26/11/19448007259308
139 वैष्णवी भारत पाटीलजायगव्हाण27/03/20129130701979
140 रुपाली सुभाष पाटीलजायगव्हाण01/01/1976 
141 संजय रामचंद्र काळेजायगव्हाण29/03/19779850902468
142 शंकर तुकाराम शिंदेजायगव्हाण02/06/19669404290830
143 दिनकर तुकाराम जाधवजायगव्हाण01/01/1968 
144 Santosh Vasant Kumbharजायगव्हाण19/10/19839075770361
145 मोहन महादेव केंगारजाखापूर01/06/1956 
146 गोविंद मोहन पाटीलजाखापूर-8698081183
147 आत्माराम लक्ष्मण मानेजाखापूर-9637150187
148 लक्ष्मण दामू शिंदेजाखापूर- 
149 अशोक याम्नाप्पा मानेजाखापूर01/06/19718412063486
150 पतंगराव नामदेव पाटीलजाखापूर01/06/19639158566718
151 प्राची प्रशांत पवारजाखापूर04/06/20089766054659
152 हुलगप्पा सोमा देवकरजांभुळवाडी01/01/1949 
153 विमल जालिंदर कदमकदमवाडी01/01/1959 
154 मछिंद्र शामराव कदमकदमवाडी01/06/19519960582492
155 तुषार संजय कदमकरोली टी26/02/20007875471937
156 सुषमा माणिक कर्पेकरोली टी25/09/19877263962388
157 सखुबाई शिवाजी पवारकरोली टी-9561263431
158 कमल मधुकर मोरेकरोली टी-9766570822
159 गिरिजाबाई शामराव शिंदेकरोली टी01/06/19339975807630
160 गोकुळा जयवंत सूर्यवंशीकरोली टी-9730334347
161 अमीन शहानुर तांबोळीकरोली टी- 
162 अनुसया रामचंद्र नाईककरोली टी-9766054686
163 यासिन बालेचंद तांबोळीकरोली टी- 
164 नसीमा खुडबूडदीन तांबोळीकरोली टी- 
165 बाबासाहेब रहिमान तांबोळीकरोली टी-9421185242
166 पार्वती जयवंत जगतापकरोली टी- 
167 छबूनाथ सखाराम जगतापकरोली टी- 
168 कलावती दत्तात्रय रावळकरोली टी28/07/19759975972382
169 दिनकर आप्पासो जगतापकरोली टी01/01/19789975814603
170 राजाक्का भाऊसो जगतापकरोली टी- 
171 दिलीप आण्णासो जगतापकरोली टी01/06/19609175206465
172 सपुरा अल्लाबक्ष तांबोळीकरोली टी04/11/19728888291161
173 वसंत विठोबा मलमेकेरेवाडी- 
174 अश्विनी नवनाथ गिरीकेरेवाडी10/11/19919145377645
175 काजल नागेश हंकारेकेरेवाडी10/05/19997744855864
176 नितीन रंगराव सरगरकेरेवाडी18/02/19719545571549
177 रत्नाबाई वसंत पाटोळेकेरेवाडी01/06/19498698728044
178 साक्षी अण्णासो कोरेखरशिंग31/01/20069146150064
179 सुमन भीमराव पाटीलकोगनोळी01/01/19459561791518
180 कृष्णा आडवेंप्पा ऐवळेकोगनोळी01/06/19508007852854
181 सदाशिव यशवंत आटपाडकरकोगनोळी01/06/19588408057567
182 साई सुभाष बंडगरकोगनोळी24/05/20089765214353
183 विट्टल शिवाजी पाटगांवकरकोगनोळी01/01/19789637186903
184 सचिन शिवाजी पाटगांवकरकोगनोळी-9637186903
185 नामदेव राजाराम खोतकोगनोळी14/03/19779421128920
186 मालुताई बापू पवारकोगनोळी01/01/19689421506864
187 दिनेश दशरथ ऐवळेकोगनोळी04/09/19949503404375
188 चंद्रकांत पंडित शेळकेकोकळे01/06/19569970860905
189 विद्याश्री शरणप्पा नाव्हीकोकळे-9923857661
190 बळवंत आनंदा कांबळेकोकळे01/09/19499503729563
191 सारिका आप्पासो शेंडेकोकळे01/01/19939503680834
192 आप्पासाहेब आबासो भोसलेकोकळे-9765496408
193 कोकळे03/02/19579975495596
194 रामचंद्र आण्णासो ओलेकरकोकळे02/05/19947030839851
195 तुकाराम रावसो ओलेकरकोकळे01/01/19478806306813
196 मारुती भिमराव आठवलेकोकळे- 
197 इंद्रजित अजित पाटीलकोकळे15/08/20049422578495
198 दादासो आण्णाप्पा माळीकोकळे01/01/19599765215785
199 कमलाबाई कृष्णा ओलेकरकोकळे03/02/19579975495596
200 जनाबाई नामदेव गस्तेकुची08/09/1942 
201 सावित्री दत्तू सदामतेकुची01/06/1973 
202 ईश्वर ज्ञानू लोखंडेकुची01/06/19819764282623
203 बाळकृष्ण दत्तू मंडलेकुची20/07/19618007764300
204 शिवराम आकाराम पवारकुची01/06/19418308695971
205 कल्पना आनंदा सूर्यवंशीकुची02/12/19788007010398
206 संजय गुंडा गायकवाडकुची26/12/19699730734740
207 गुंडा तुकाराम सूर्यवंशीकुची01/06/19797030250392
208 निवृत्ती कोंडीराम ढेरेकुची01/06/19799130809330
209 शांताबाई पाटीलकुची07/06/19459923647582
210 सचिन बाळासो हेळवीकुची31/10/19947219021486
211 संस्कार कुंडलिक हजारेकुकटोळे25/08/20089665867540
212 समर्थ महादेव हजारेकुकटोळे- 
213 बाळू मधुकर यादवकुकटोळे01/01/19789075851348
214 दादासो विठोबा यमगरकुकटोळे01/01/19769673924557
215 पूजा कुमार लोहारकुकटोळे08/02/19977387630656
216 कोंडीबा तुकाराम कांबळेकुकटोळे01/01/1953 
217 आशाताई नानासो पाटीलकुंडलापूर01/06/19609545848915
218 बाबासो पांडुरंग पाटीलकुंडलापूर26/03/19689860617639
219 काशीबाई मनोहर पाटीलकुंडलापूर01/06/19419881854354
220 सोहन मारुती मानेकुंडलापूर01/06/1991 
221 अशोक कंबळ सोरटेकुंडलापूर01/06/19577030335302
222 सुभाष आबासो पाटीलकुंडलापूर01/06/19569881680160
223 महादेव मुरलीधर कदमलांडगेवाडी01/08/19899765009709
224 विजय नामदेव कदमलांडगेवाडी30/06/1981 
225 दत्तात्रय पांडुरंग गुरवलांडगेवाडी25/06/19898007767274
226 संजाबाई विष्णू कदमलांडगेवाडी01/01/19539096370246
227 पूजा भानुदास कदमलांडगेवाडी15/11/19898007107750
228 बाळासो पांडुरंग शिंदेलंगरपेठ01/01/19509764200085
229 ईश्वर भगवान सूर्यवंशीलंगरपेठ01/01/19358007256839
230 हणमंत निवृत्ती गुरवलंगरपेठ01/10/19698007265523
231 मारुती शिवाजी सातपुतेलोणारवाडी07/06/19799923601001
232 भानुदास बबन खोतलोणारवाडी26/09/2004 
233 बानुबाई बबन खोतलोणारवाडी28/10/2002 
234 मोनिका विलास खोतलोणारवाडी10/04/20029049333173
235 प्राजंळ रमेश मोठेलोणारवाडी03/06/20157507590241
236 अंजना रमेश मोठेलोणारवाडी28/10/19967507590241
237 महेश नाथा खोतलोणारवाडी01/06/19988698896202
238 साऊबाई यशवंत खोतलोणारवाडी08/04/19539673957837
239 बापू मारुती खोतलोणारवाडी01/01/19679158858121
240 शोभाताई रंगराव पिंपळेमळणगाव01/01/19497798858880
241 आनंदराव राजाराम शिंदेमळणगाव01/01/19679960241442
242 भास्कर बाबुराव शिंदेमळणगाव- 
243 कमल युवराज शिंदेमळणगाव01/06/19479637540374
244 दीपाली कृष्णराव भोसलेमळणगाव11/05/1986 
245 शाळां विष्णू भोसलेमळणगाव01/06/1972 
246 लक्समि नामदेव बंडगरम्हैशाळ एम01/01/19608806633945
247 पुंडलिक विठठल पटकुरेम्हैशाळ एम- 
248 नानासो विश्वास ओलेकरमोघमवाडी-7798060227
249 रामा धोंडी ठेंगीलमोघमवाडी01/01/19428806845101
250 बिरू आप्पा मानेमोघमवाडी01/01/19587387337543
251 संगीता दऱ्याप्पा मानेमोघमवाडी23/05/19869637247752
252 समाबाई रामा ठेंगीलमोघमवाडी-8806845101
253 भीमराव ज्ञानू मानेमोघमवाडी- 
254 गोदाबाई मारुती कोंडंगिरेमोघमवाडी- 
255 पंडित शंकर निकममोरगाव01/01/1953 
256 राहुल रामचंद्र वावरेमोरगाव21/05/19917410108358
257 बबन विठोबा हारगेमोरगाव- 
258 अश्विनी शिवाजी शिर्केमोरगाव24/06/20039637560875
259 उत्तमराव वसंतराव शिर्केमोरगाव23/01/19639637935206
260 अंजना बाळासाहेब घोरपडेमोरगाव02/06/19777588628304
261 साक्षी सर्जेराव काकडेमोरगाव04/12/20059730645807
262 शोभा पांडुरंग जाधवनागज01/01/19748698231966
263 विक्रमसिंह निवृत्ती घागरेनागज01/06/19889823059034
264 शिवाजी गिरमल मलमेनागज01/01/19737743804277
265 मंगल सुभाष शिंदेनागज01/01/19537030329920
266 वैभव नागेंद्र हातेकरनागज07/12/20049766048582
267 शरद भीमराव नरळेनागज03/08/19849765989211
268 प्रतापसिह निवृती घागरेनागज27/12/19918806924802
269 दत्तात्रय बत्तास चव्हाणनागज01/06/19519923447823
270 तृप्ती मोहन वाघमारेनागज10/03/2008 
271 गजानन बत्तास चव्हाणनागज01/06/19599158575826
272 सौरभ अरविंद चव्हाणनागज13/11/20059403494708
273 योगिता महादेव खंदारेनागज01/01/19869921174245
274 शांताबाई कृष्णा पोळनागज01/06/19699921174245
275 महादेव शिवाजी खोतनागज-9767592005
276 हर्षवर्धन संजय गायकवाडनागज08/05/20099421128882
277 चंद्रभागा सोपान चव्हाणनागज01/06/19469168496254
278 आप्पा ज्ञानू एमडेरामपूरवाडी01/06/1976 
279 सुब्राव बिरू मानेरामपूरवाडी01/01/19537028836266
280 पतंग गणपती पवाररांजणी01/06/19489420676499
281 प्रकाश राम जाधवरांजणी18/06/19757507709823
282 दिलीप शिवाजीराव भोसलेरांजणी01/06/19649422126182
283 सचिन रामचंद्र कोळीरांजणी02/04/19859421814260
284 आण्णासाहेब महादेव मानेरांजणी17/07/19947875782544
285 वसंत तुकाराम भोसलेरांजणी01/06/19657709263733
286 मल्हारी उत्तम पाटीलरांजणी-9421487156
287 राजीव बाबासाहेब शिंदेरांजणी06/03/19769764519611
288 बशीर बादशहा जमादाररांजणी01/06/19818390647122
289 बाळू ज्ञानू धुलगुडेरांजणी02/04/20068806505022
290 राजाराम तुकाराम माळीरांजणी01/01/19419665647827
291 किसन आप्पा पवाररांजणी01/01/19398600381080
292 होइसबाई श्रीपती पवाररांजणी01/06/19319637207524
293 पांडुरंग भाऊ पवाररांजणी01/06/19348806918637
294 मनीषा अरविंद चौगुलेरांजणी29/05/19989850199805
295 सुनीता रामचंद्र चव्हाणरांजणी15/07/1977 
296 राणी बाळू लोंढेरांजणी01/01/19769764697043
297 आनंदा शिवाजी बंडगररायवाडी10/06/19799689422415
298 सुभाष दत्तु दुधाळरायवाडी01/01/19589763344276
299 मच्चीन्द्रनाथ जगन्नाथ मोहितेरायवाडी06/03/19838275376732
300 बाबासो हरीबा हराळेरायवाडी31/05/19929405557050
301 रंगराव पांडुरंग सूर्यवंशीशेळकेवाडी01/01/1949 
302 भीमराव दगडू कुलाळशिंदेवाडी जी.01/01/19888655385060
303 लक्ष्मी कृष्णा शिंदेशिंदेवाडी जी.-9423518233
304 यशोदा तुकाराम भोसलेशिंदेवाडी जी.-9405040646
305 स्नेहा चंद्रकांत कवठेकरशिंदेवाडी एच.18/11/20059561302290
306 बाळू महादेव मिरजेशिंदेवाडी एच.01/01/19429158342155
307 किसाबाई महादेव बोदगिरेशिंदेवाडी एच.01/01/19429665156083
308 लक्ष्मण निवृत्ती हांडीफोडेशिंदेवाडी एच.18/06/19869890966295
309 उदय नाशिकांत पटकुरेशिंदेवाडी एच.14/12/19909665810803
310 संजीवकुमार आनंदा सूर्यवंशीशिरढोण01/06/19668698830483
311 रामदास गणेश सूर्यवंशीशिरढोण18/04/20059011091779
312 गणपतराव गोविंद पवारशिरढोण01/06/19459404543041
313 पमाबाई अर्जुन कितुरेशिरढोण01/06/1944 
314 नयना दाजी पाटोळेतिसंगी13/01/20057620743298
315 बेबीताई विठ्ठल जाधवतिसंगी01/04/19808928539015
316 शोभा लक्ष्मण तोरणेतिसंगी01/01/1968 
317 सुमित मच्छिन्द्र जाधवतिसंगी07/01/20077447545845
318 सुभाष दत्ताजीराव पाटीलतिसंगी01/06/19599579782139
319 राजेंद्र किसन सूर्यवंशीतिसंगी19/06/19869021051513
320 गोविंद रामा जाधवतिसंगी01/01/19368928428625
321 भानुदास सीताराम जाधवतिसंगी05/06/19777620181134
322 अमोल भगवान खोतविठूरायाचीवाडी12/03/19908412905166
323 राजाराम भिमू चव्हाणविठूरायाचीवाडी01/01/19458412981708
324 सिद्धनाथ बाळासो खोतविठूरायाचीवाडी01/10/19959175548335
325 तानाजी शंकर शेजाळविठूरायाचीवाडी01/01/19789923791197
326 विलास भाऊ शेजाळविठूरायाचीवाडी01/01/19589970533361
327 आप्पासो पांडुरंग खोतविठूरायाचीवाडी01/01/19519168279186
328 विठ्ठल ज्ञानू करांडेविठूरायाचीवाडी18/05/19609765437416
329 राजाराम संतू चव्हाणविठूरायाचीवाडी01/01/19459665481784
330 शिवतेज हणमंत घुणकेविठूरायाचीवाडी08/03/20158806186834
331 प्रतीक शंकर माळीविठूरायाचीवाडी- 
332 सुमन माणिक शिंदेवाघोली01/01/19649960077462
333 दत्तात्रय गोविंद साळुंखेवाघोली- 
334 रंजना शामराव मंडलेवाघोली01/01/19718007247982
335 गणपती माने अभयझुरेवाडी01/01/19538390017819
336 अरुणा महादेव मानेझुरेवाडी20/10/20007875782670
337 नामदेव सिद्राम नरळेनांगोळे20/01/19899730018787
338 सुजित कुशाबा फोंडेनांगोळे14/03/20019665635294
339 यशोदा संभाजी साबळेनांगोळे01/01/19907738781695
340 सविता विलास वालेनांगोळे25/10/19999766143549
341 आलंताफ सिकंदर पाटीलनांगोळे01/07/20009766623651
342 सुवर्णा बाबुराव हुबालेनांगोळे26/01/19929637915206