दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 4240../GMPT/Photo/4240.jpg../GMPT/Pramanptr/4240.jpgJotiba Subhash Ghatakeअचकनहळ्ळी01/01/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
2 6388../GMPT/Photo/6388.jpg../GMPT/Pramanptr/6388.jpgShamrao Chandrakant Kumbharअचकनहळ्ळी25/07/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
3 6491../GMPT/Photo/6491../GMPT/Pramanptr/6491Samrtha Bandopant Sawantअचकनहळ्ळी09/01/20119765454978 View फोटो प्रमाणपत्र
4 11072../GMPT/Photo/11072.jpg../GMPT/Pramanptr/11072छठूभाई कमालसो बारुदवालेअचकनहळ्ळी25/05/19658390465485 View फोटो प्रमाणपत्र
5 11742../GMPT/Photo/11742../GMPT/Pramanptr/11742राजाराम शिवाजी मानेअचकनहळ्ळी12/07/19839049836591 View फोटो प्रमाणपत्र
6 12057../GMPT/Photo/12057.JPG../GMPT/Pramanptr/12057जयवंत धोंडिबा व्हनकट्टेअचकनहळ्ळी01/01/19519503994297 View फोटो प्रमाणपत्र
7 33695../GMPT/Photo/33695.JPG../GMPT/Pramanptr/33695नानासाहेब बाबुराव पाटीलअचकनहळ्ळी-9665999490 View फोटो प्रमाणपत्र
8 33832../GMPT/Photo/33832.JPG../GMPT/Pramanptr/33832महादेव बिसलाप्पा कुंभारअचकनहळ्ळी01/06/19589637958013 View फोटो प्रमाणपत्र
9 38510../GMPT/Photo/38510../GMPT/Pramanptr/38510धनश्री रावसाहेब शिंदेअचकनहळ्ळी10/08/2006  View फोटो प्रमाणपत्र
10 39024../GMPT/Photo/39024../GMPT/Pramanptr/39024निकिता जोतिबा घाटगेअचकनहळ्ळी19/02/20069637968625 View फोटो प्रमाणपत्र
11 17357../GMPT/Photo/17357../GMPT/Pramanptr/17357रकमा कुमार वालीकरअक्कळवाडी-9921298680 View फोटो प्रमाणपत्र
12 17510../GMPT/Photo/17510../GMPT/Pramanptr/17510वर्षा संजय ऐवलेअक्कळवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
13 3850../GMPT/Photo/3850../GMPT/Pramanptr/3850भाग्यश्री कुमार वाळेकरअक्कळवाडी-9921298686 View फोटो प्रमाणपत्र
14 22063../GMPT/Photo/22063../GMPT/Pramanptr/22063अप्पू नागाप्पा खोतअमृतवाडी01/01/19737776999663 View फोटो प्रमाणपत्र
15 21771../GMPT/Photo/21771.jpg../GMPT/Pramanptr/21771तायाप्पा धुंडाप्पा मेत्रीअंकलगी01/01/19609765480054 View फोटो प्रमाणपत्र
16 21895../GMPT/Photo/21895.jpg../GMPT/Pramanptr/21895श्रेया सिद्राम माळीअंकलगी27/06/2007  View फोटो प्रमाणपत्र
17 17677../GMPT/Photo/17677.jpg../GMPT/Pramanptr/17677.jpgरुकमुद्दीन महंमद मुल्लाअंकलगी02/06/19929730997131 View फोटो प्रमाणपत्र
18 16475../GMPT/Photo/16475.jpg../GMPT/Pramanptr/16475लक्कव्वा सिद्धाप्पा मांगअंकलगी01/01/19417263801923 View फोटो प्रमाणपत्र
19 16542../GMPT/Photo/16542.jpg../GMPT/Pramanptr/16542अश्विनी सिद्धाप्पा उदागेरीअंकलगी01/06/19898412809822 View फोटो प्रमाणपत्र
20 16792../GMPT/Photo/16792.jpg../GMPT/Pramanptr/16792राजश्री शरणप्पा अजमानेअंकलगी05/05/20057507012126 View फोटो प्रमाणपत्र
21 16746../GMPT/Photo/16746.jpg../GMPT/Pramanptr/16746पारव्वा मेसप्पा कांबळेअंकलगी01/01/19439766012572 View फोटो प्रमाणपत्र
22 18183../GMPT/Photo/18183.jpg../GMPT/Pramanptr/18183तगेव्वा अर्जुन कांबळेअंकलगी01/01/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
23 18418../GMPT/Photo/18418.jpg../GMPT/Pramanptr/18418भीमण्णा मल्लिकारुजणं वाडेदअंकलगी12/08/2002  View फोटो प्रमाणपत्र
24 18769../GMPT/Photo/18769.jpg../GMPT/Pramanptr/18769रइसा बालेखान सॊनीकरअंकलगी12/05/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
25 18814../GMPT/Photo/18814.jpg../GMPT/Pramanptr/18814हणमंत रामांना कोळीअंकलगी01/01/1966  View फोटो प्रमाणपत्र
26 33556../GMPT/Photo/33556.jpg../GMPT/Pramanptr/33556श्रीशैल रामांना कोळीअंकलगी01/02/19727420903600 View फोटो प्रमाणपत्र
27 33598../GMPT/Photo/33598.jpg../GMPT/Pramanptr/33598चीनगिसाब लालासाहेब मुल्लाअंकलगी01/01/1991  View फोटो प्रमाणपत्र
28 36686../GMPT/Photo/36686.jpg../GMPT/Pramanptr/36686मंदगोंडा बसगोंडा सुतारअंकलगी01/01/19727414928226 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36706../GMPT/Photo/36706.jpg../GMPT/Pramanptr/36706सावित्री नामदेव कोळीअंकलगी01/06/20049665945337 View फोटो प्रमाणपत्र
30 36727../GMPT/Photo/36727.jpg../GMPT/Pramanptr/36727सरस्वती तुकाराम पोतदारअंकलगी01/01/19489764521943 View फोटो प्रमाणपत्र
31 11885../GMPT/Photo/11885.jpg../GMPT/Pramanptr/11885भगवंत पदमंना कांबळेअंकलगी-9637955926 View फोटो प्रमाणपत्र
32 12392../GMPT/Photo/12392../GMPT/Pramanptr/12392इब्राहिम अल्लाउद्दीन मुल्लाअंकलगी01/06/19869975392711 View फोटो प्रमाणपत्र
33 12070../GMPT/Photo/12070.jpg../GMPT/Pramanptr/12070.pdfसंभाजी पांडुरंग दुधाळअंकले01/01/19697756059691 View फोटो प्रमाणपत्र
34 7150../GMPT/Photo/7150.jpg../GMPT/Pramanptr/7150सुलाबाई हरिबा सुतारअंकले01/01/19629764450069 View फोटो प्रमाणपत्र
35 7254../GMPT/Photo/7254.jpg../GMPT/Pramanptr/7254आण्णासो विलास दुधाळअंकले09/02/19829730094856 View फोटो प्रमाणपत्र
36 8410../GMPT/Photo/8410.jpg../GMPT/Pramanptr/8410वसंत महादेव मानेअंत्राळ01/01/19809764772100 View फोटो प्रमाणपत्र
37 8430../GMPT/Photo/8430.jpg../GMPT/Pramanptr/8430कृष्णा लकुल सावंतअंत्राळ01/01/19428805521931 View फोटो प्रमाणपत्र
38 8942../GMPT/Photo/8942.jpg../GMPT/Pramanptr/8942इरफान अलिमह पठाणअंत्राळ12/10/2009  View फोटो प्रमाणपत्र
39 3378../GMPT/Photo/3378../GMPT/Pramanptr/3378शिला बापू साबळेअंत्राळ-9503779091 View फोटो प्रमाणपत्र
40 1203../GMPT/Photo/1203../GMPT/Pramanptr/1203गुलाब महंमद मुजावरअंत्राळ01/01/19329730597635 View फोटो प्रमाणपत्र
41 3112../GMPT/Photo/3112.JPG../GMPT/Pramanptr/3112महादेव धोंडीराम शिंदेअंत्राळ02/02/1947  View फोटो प्रमाणपत्र
42 3143../GMPT/Photo/3143../GMPT/Pramanptr/3143कमलाबाई रामचंद्र गायकवाडअंत्राळ-7875549142 View फोटो प्रमाणपत्र
43 3218../GMPT/Photo/3218../GMPT/Pramanptr/3218इंदुबाई लक्समन शिंदेअंत्राळ-  View फोटो प्रमाणपत्र
44 1374../GMPT/Photo/1374.JPG../GMPT/Pramanptr/1374महादेव नारायण लोहारआसंगी (जत)01/06/19628600351136 View फोटो प्रमाणपत्र
45 9127../GMPT/Photo/9127.JPG../GMPT/Pramanptr/9127वैष्णवी विजय येळदरीआसंगी (जत)07/03/20038888337172 View फोटो प्रमाणपत्र
46 9140../GMPT/Photo/9140.JPG../GMPT/Pramanptr/9140तनजील मौलाली मणेरीआसंगी (जत)15/02/20059766734118 View फोटो प्रमाणपत्र
47 9013../GMPT/Photo/9013.JPG../GMPT/Pramanptr/9013राजेश्री मल्लिकार्जुन कनशेट्टीआसंगी (जत)01/01/19819561142718 View फोटो प्रमाणपत्र
48 9076../GMPT/Photo/9076.JPG../GMPT/Pramanptr/9076विजय यशवंत मानेआसंगी (जत)01/06/19909665839301 View फोटो प्रमाणपत्र
49 9096../GMPT/Photo/9096.JPG../GMPT/Pramanptr/9096मकबूल दावल मुल्लाआसंगी (जत)01/06/19537387879586 View फोटो प्रमाणपत्र
50 9191../GMPT/Photo/9191.JPG../GMPT/Pramanptr/9191चळुबाई बाबू राक्षेआसंगी (जत)01/01/19759975578513 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 Jotiba Subhash Ghatakeअचकनहळ्ळी01/01/1971 
2 Shamrao Chandrakant Kumbharअचकनहळ्ळी25/07/1988 
3 Samrtha Bandopant Sawantअचकनहळ्ळी09/01/20119765454978
4 छठूभाई कमालसो बारुदवालेअचकनहळ्ळी25/05/19658390465485
5 राजाराम शिवाजी मानेअचकनहळ्ळी12/07/19839049836591
6 जयवंत धोंडिबा व्हनकट्टेअचकनहळ्ळी01/01/19519503994297
7 नानासाहेब बाबुराव पाटीलअचकनहळ्ळी-9665999490
8 महादेव बिसलाप्पा कुंभारअचकनहळ्ळी01/06/19589637958013
9 धनश्री रावसाहेब शिंदेअचकनहळ्ळी10/08/2006 
10 निकिता जोतिबा घाटगेअचकनहळ्ळी19/02/20069637968625
11 रकमा कुमार वालीकरअक्कळवाडी-9921298680
12 वर्षा संजय ऐवलेअक्कळवाडी- 
13 भाग्यश्री कुमार वाळेकरअक्कळवाडी-9921298686
14 अप्पू नागाप्पा खोतअमृतवाडी01/01/19737776999663
15 तायाप्पा धुंडाप्पा मेत्रीअंकलगी01/01/19609765480054
16 श्रेया सिद्राम माळीअंकलगी27/06/2007 
17 रुकमुद्दीन महंमद मुल्लाअंकलगी02/06/19929730997131
18 लक्कव्वा सिद्धाप्पा मांगअंकलगी01/01/19417263801923
19 अश्विनी सिद्धाप्पा उदागेरीअंकलगी01/06/19898412809822
20 राजश्री शरणप्पा अजमानेअंकलगी05/05/20057507012126
21 पारव्वा मेसप्पा कांबळेअंकलगी01/01/19439766012572
22 तगेव्वा अर्जुन कांबळेअंकलगी01/01/1970 
23 भीमण्णा मल्लिकारुजणं वाडेदअंकलगी12/08/2002 
24 रइसा बालेखान सॊनीकरअंकलगी12/05/1992 
25 हणमंत रामांना कोळीअंकलगी01/01/1966 
26 श्रीशैल रामांना कोळीअंकलगी01/02/19727420903600
27 चीनगिसाब लालासाहेब मुल्लाअंकलगी01/01/1991 
28 मंदगोंडा बसगोंडा सुतारअंकलगी01/01/19727414928226
29 सावित्री नामदेव कोळीअंकलगी01/06/20049665945337
30 सरस्वती तुकाराम पोतदारअंकलगी01/01/19489764521943
31 भगवंत पदमंना कांबळेअंकलगी-9637955926
32 इब्राहिम अल्लाउद्दीन मुल्लाअंकलगी01/06/19869975392711
33 संभाजी पांडुरंग दुधाळअंकले01/01/19697756059691
34 सुलाबाई हरिबा सुतारअंकले01/01/19629764450069
35 आण्णासो विलास दुधाळअंकले09/02/19829730094856
36 वसंत महादेव मानेअंत्राळ01/01/19809764772100
37 कृष्णा लकुल सावंतअंत्राळ01/01/19428805521931
38 इरफान अलिमह पठाणअंत्राळ12/10/2009 
39 शिला बापू साबळेअंत्राळ-9503779091
40 गुलाब महंमद मुजावरअंत्राळ01/01/19329730597635
41 महादेव धोंडीराम शिंदेअंत्राळ02/02/1947 
42 कमलाबाई रामचंद्र गायकवाडअंत्राळ-7875549142
43 इंदुबाई लक्समन शिंदेअंत्राळ- 
44 महादेव नारायण लोहारआसंगी (जत)01/06/19628600351136
45 वैष्णवी विजय येळदरीआसंगी (जत)07/03/20038888337172
46 तनजील मौलाली मणेरीआसंगी (जत)15/02/20059766734118
47 राजेश्री मल्लिकार्जुन कनशेट्टीआसंगी (जत)01/01/19819561142718
48 विजय यशवंत मानेआसंगी (जत)01/06/19909665839301
49 मकबूल दावल मुल्लाआसंगी (जत)01/06/19537387879586
50 चळुबाई बाबू राक्षेआसंगी (जत)01/01/19759975578513
51 शंकर बाळू पाटीलआसंगी (जत)31/07/20066275592796
52 अंजली शंकर जाधवआसंगी (जत)24/09/20088605554143
53 शुभम सुनील कनशेट्टीआसंगी (जत)15/09/19998975076166
54 ओंकार सुनील कनशेट्टीआसंगी (जत)09/05/20039561052805
55 कृष्णा लक्ष्मण करांडेआसंगी (जत)01/01/19417028089802
56 राधाबाई बाबू लोहारआसंगी (जत)01/01/19558975559661
57 प्रभावती जनार्धन कोळीआसंगी (जत)01/01/19559766447325
58 मुक्ताबाई राजाराम राक्षेआसंगी (जत)01/06/19689975588513
59 गेना धानाप्पा सर्जेआसंगी (जत)01/01/1936 
60 उद्धव निवृत्ती पवारआसंगी (जत)01/01/19635661887710
61 स्वागता बाळू जोरवरआसंगी (जत)01/02/20077028898239
62 योगेश सुखदेव बंडगरआसंगी (जत)09/03/19989766325461
63 सद्दामहुसेन रहिमान गवंडीआसंगी (जत)12/01/19987350100781
64 नाथजी राजाराम गायकवाडआसंगी (जत)01/01/19677028703485
65 आदित्य प्रकाश जावीरआसंगी (तुर्क)-8669474230
66 वेदिका मारुती गेजगेआवंढी04/10/20078698541540
67 निशा मारुती गेजगेआवंढी15/04/20038698541540
68 शकुंतला सोपं जाधवआवंढी01/03/1961 
69 बाळासाहेब जगन्नाथ कोडगआवंढी01/01/19699766055718
70 पंकज जनार्धन कोडगआवंढी26/04/19989096233294
71 शुभम तानाजी कोडगआवंढी02/02/2012 
72 सुखदेव जगन्नाथ कोडगआवंढी12/09/19629960342537
73 संजय रामचंद्र वाघमारेआवंढी01/01/19907028500395
74 धनाजी विलास कोडगआवंढी10/01/19877028828701
75 भमाबाई शामराव होवाळेआवंढी01/02/1960 
76 तानाजी सर्जराव कोडगआवंढी02/02/19677559285162
77 सीताराम ganpati बाबरआवंढी01/01/19658806113107
78 सूर्यकांत यल्लाप्पा खांडेकरबागलवाडी01/01/19707875492279
79 पांडुरंग धोंडिबा मुंजेबागलवाडी01/06/19547798538918
80 ज्ञानू नामू मुंजेबागलवाडी01/01/19507756036225
81 भागुबाई तानाजी खिलारेबागलवाडी01/05/19679545063144
82 जगन्नाथ बाजीराव शिंदेबागलवाडी01/06/19459673564935
83 सुनील जगन्नाथ शिंदेबागलवाडी01/06/19799673564935
84 कृष्णा महादेव खांडेकरबागलवाडी01/06/1941 
85 अंबादास अंकुश चव्हाणबागलवाडी01/06/19839923383057
86 छाया सूर्यकांत खांडेकरबागलवाडी01/06/19727875492279
87 नवनाथ शिवाजी पडोलकरबागेवाडी22/07/19907387940142
88 चिंगूबाई ज्ञानू चौगुलेबागेवाडी01/06/1940 
89 सौरभ शहाजी मुलेबागेवाडी27/06/20047798720314
90 दस्तगीर अब्दुल मुजावरबाज01/06/1986 
91 गुरप्पा शेंकारेप्पा नाव्हीबालगांव01/01/1954 
92 सुरेश महादेव नाव्हीबालगांव01/01/19829096535839
93 संगीता सदाशिव चांभारबालगांव- 
94 ध्यामान्ना सुरेश नाव्हीबालगांव15/01/20129096535839
95 मल्लिकार्जुन आमसिद्द चांभारबालगांव14/01/20149403045168
96 ऐश्वर्या सुरेश नाव्हीबालगांव01/01/20069096535839
97 महादेवी माळाप्पा मानेबालगांव01/01/1980 
98 रमेश निंगाप्पा गुरवबालगांव01/06/1986 
99 काशिनाथ रेवाप्पा कोळीबालगांव08/06/20008379046752
100 मल्लिकार्जुन अमसिद्द चांभारबालगांव14/01/20149403045168
101 गिरमल्ल काशीराम कुंभारबालगांव01/01/1943 
102 सुशांत काशीराम कुंभारबालगांव04/11/20128806601189
103 बुवा नाथा मडलेबनाळी01/01/19829527269382
104 शंकर शिवाजी सावंतबनाळी15/03/19768806543765
105 निलेश गुरुबसाप्पा कलगडेबनाळी20/11/19909158589904
106 सदाशिव हरिबा माळीबनाळी04/06/19519049211400
107 मधुकर बाजीराव पाटीलबनाळी05/09/19519049514060
108 रामचंद्र गोविंद जाधवबनाळी01/01/1939 
109 अशोक बाळू सुर्वेबनाळी01/01/1961 
110 तगेवा महादेव तंवशीबसर्गी01/01/19789860685655
111 पिरगोंडा मलाप्पा तवशीबसर्गी01/01/19519172638779
112 देवकी सहदेव थोरातबसर्गी01/01/1961 
113 शिवानंद कडाप्पा पटेदबसर्गी01/06/19949860144511
114 आकाश रमेश मणूरबेळोंडगी13/04/19999665432599
115 महादेव मलकप्पा बोरामणीबेळोंडगी01/01/19999665912174
116 रक्षता अनिल हलकुडेबेळोंडगी26/02/20029881550642
117 सुनिल रामचंद्र पाथरुटबेळोंडगी01/01/19839673109751
118 प्रशांत हणमंत बोरामणीबेळोंडगी08/05/19989730853144
119 मलकप्पा अंदप्पा बोरामणीबेळोंडगी01/01/1969 
120 गजराबाई परसप्पा चांभारबेळोंडगी-9623974678
121 तम्माराय आण्णाप्पा होर्तीबेळोंडगी-9730925871
122 मालकाप्पा अण्णाप्पा सुतारबेळोंडगी01/01/1988 
123 सावित्री मलप्पा परीटबेळोंडगी01/01/19619860145929
124 सुशीला आप्पासाहेब शिंदेबेळूंखी01/07/1972 
125 संभाजी नामदेव चव्हाणबेळूंखी01/06/19567767072598
126 बिस्मिला सिकंदर मुजावरबेळूंखी01/06/19539765611551
127 सुबराव पांडुररंग कोळेकरबेवनुर01/01/19588108268811
128 नानासो नामदेव शिंदेबेवनुर02/06/19629561736425
129 आक्काताई रामू काळेबेवनुर02/06/1924 
130 उत्तम गजानन सरगरबेवनुर07/06/19789552670553
131 भानुदास शंकर पाटीलबेवनुर01/06/19569923857468
132 संतोष महादेव सरगरबेवनुर10/05/19949130852655
133 लक्ष्मीबाई कल्लाप्पा बिराजदारभिवर्गी01/01/19849096211642
134 विठोबा भीमण्णा चौगुलेभिवर्गी01/01/19538698172308
135 सांयव्वा म्हाळाप्पा हिरवेभिवर्गी01/01/19669960641560
136 गुरुनिंग रायप्पा बिराजदारभिवर्गी03/02/19657028560485
137 महादेवी गिरमल्ला चलवादेभिवर्गी01/01/19739511961192
138 यशवंत कंगोन्द खोतभिवर्गी01/01/19637066857303
139 शंकर शिवाप्पा कोळीभिवर्गी01/01/1948 
140 गिरमल्ला VITHOBA चलवादेभिवर्गी01/01/19489511961192
141 बाळाबाई महादेव तीकुटेभिवर्गी01/01/1963 
142 सोमनिंग शंकरेप्पा व्हनमोरेभिवर्गी01/01/19537387961172
143 ताराप्पा भीमाण्णा कांबळेभिवर्गी-9730190896
144 नागार्जुन सुरेश शिंदेभिवर्गी24/04/19977387241341
145 निंबेव्वा कमलाप्पा अरकेरीभिवर्गी01/01/19599021633595
146 सिद्धार्थ सुरेश शिंदेभिवर्गी21/03/20097387241341
147 राजेंद्र आमसिध्द बिराजदारभिवर्गी01/01/19559766302101
148 आप्पासाब मादण्णा बिराजदारभिवर्गी01/01/19529765650499
149 भीमराव केरबा खरातभिवर्गी01/01/19888806543655
150 भाग्यश्री मिलींद सळुंखेबिळूर18/07/2014 
151 सादिक पैंगबर व्हनवाडबिळूर24/05/20067767811541
152 आण्णाप्पा बसगोंडा शिवनूरबिळूर01/01/19559112056471
153 मारुती परशुराम कैकाडीबिळूर01/06/20037507062718
154 संकेत सिध्दाप्पा जाबगोंडबिळूर10/03/20049922889303
155 विश्वनाथ सर्वेश मठपतीबिळूर11/08/20019766625133
156 सदाशिव सर्वेश मठपतीबिळूर02/11/20029766251332
157 निळकंठ अच्युत शेळकेबिळूर01/01/19727350186274
158 बाळाप्पा रामाण्णा कोटगोंडबिळूर01/07/19468605167037
159 कल्लाप्पा शंकर भाविकट्टीबिळूर01/01/19489921851916
160 लायव्वा महादेव काळेबिळूर01/06/19767558299506
161 सविता शिवाजी गाडीवडरबिळूर01/01/1971 
162 शिवाजी विलास गाडीवडरबिळूर01/01/1995 
163 गुरबसू साताप्पा करेणावरबिळूर01/06/19749423020572
164 गुरबसू इराप्पा घेज्जीबिळूर01/06/19758412958447
165 विलास शिवाजी गाडीवडरबिळूर01/01/1958 
166 बिराप्पा विठ्ठल काळेबिळूर01/01/19897028547827
167 गुरबसू आवाणा बाबाणावरबिळूर01/06/19738055441974
168 शंकर बाळाप्पा भाविकट्टीबिळूर01/03/19439763573726
169 मुबारक मोदीन माकानदारबिळूर01/06/19667218967384
170 महादेव भरमाणा मगदूमबिळूर01/06/19669960579170
171 धानाजी विलास गाडीवडरबिळूर11/02/2001 
172 शिवाजी Nagu Bandgarबिरनाळ- 
173 यशवंत मुकिंद बंडगरबिरनाळ-9763484377
174 पांडुरंग पांढरे नामदेवबिरनाळ-8806026431
175 हर्शद विलास वाघमोडेबिरनाळ-9637796383
176 माळेशी धारेप्पा होनमोरेबोर्गी बुद्रुक01/01/19469673285608
177 कमलाबाई धनाप्पा बनसोडेबोर्गी बुद्रुक- 
178 सुनंदा चिदानंद कांबळेबोर्गी बुद्रुक01/01/19707769941192
179 नागप्पा होनमोरे शिवम्माबोर्गी बुद्रुक01/04/19609673285608
180 गणपती नागाप्पा होनमोरेबोर्गी बुद्रुक-0998026832
181 तन्वीर जिंनेसो जमादारबोर्गी बुद्रुक11/12/2011 
182 नितीन रमनिंग स्वामीबोर्गी खुर्द01/01/2005 
183 कुमार संतोष राठोडलमाणतांडा (द.)25/10/20127066381170
184 मच्छिन्द्र भास्कर राठोडलमाणतांडा (द.)16/06/19927066381170
185 सचिन सुभाष छत्रेडफळापूर01/06/19819545519809
186 तायाप्पा कृष्णा बंडगरडफळापूर01/06/19389096524581
187 शांताबाई शामराव धामापुरकरडफळापूर01/06/19417875493016
188 वसंत गणपतराव चव्हाणडफळापूर20/01/19858530810887
189 विशाल चंद्रकांत माळीडफळापूर07/08/19959130427354
190 राम दऱ्याप्पा गडदेडफळापूर01/06/1940 
191 शारदाबाई नारायण माळीडफळापूर01/06/1950 
192 रुक्मिणी बाळू माळीडफळापूर01/06/19609545297005
193 आप्पा मारुती शिंदेडफळापूर01/06/19407028401706
194 बाळासो पांडुरंग मस्केडफळापूर01/06/19757387883326
195 कलावती राम संकपाळडफळापूर01/06/1940 
196 राम जयराम संकपाळडफळापूर01/06/1945 
197 शांताबाई आण्णाप्पा गडदेडफळापूर01/06/19557219023100
198 वसंत आण्णाप्पा मस्केडफळापूर01/06/19458411905655
199 मनीषा प्रवीण कुंभारडफळापूर29/05/19879421225624
200 प्राजक्ता तानाजी पवारडफळापूर17/07/19979673669123
201 रेश्मा बादशहा नदाफडफळापूर-9860113041
202 शिवाजी मारूती चव्हाणडफळापूर02/06/19659503815246
203 नारायण धोंडीराम चव्हाणडफळापूर20/12/19889766124361
204 राहुल धोंडीराम चव्हाणडफळापूर01/06/19808007933213
205 सुनील मोहन संकपाळडफळापूर01/06/1999 
206 विद्याबाई तुकाराम मोरेडफळापूर01/06/19619764233028
207 बसवराज विश्वनाथ एकुंडेडफळापूर26/04/19758275377167
208 किसन सर्जेराव संकपाळडफळापूर01/06/19758007341084
209 सुनीता गजानन कोळीडफळापूर01/01/19837798713288
210 ऋषिकेश सुदीप छत्रेडफळापूर21/11/20129673277793
211 अमोल कुमार शेजूळडफळापूर- 
212 परसराम आदिनाथ कदमडफळापूर27/06/19909921781050
213 संजय शिवबसू तेलीडफळापूर01/06/19727875495483
214 प्रशांत सिद्राम तेलीडफळापूर08/06/19929075855299
215 किशोर अशोक वठारेडफळापूर10/06/19848007898094
216 तंगेव्वा गंगाराम व्हनमानेदरीकोणुर01/06/19549420451023
217 विष्णू प्रवीण पाटीलदरीकोणुर25/11/20099765280077
218 बाबासाहेब आबा पांढरेदरीकोणुर01/06/1968 
219 जोतिराम गोविंद आरगेदरीकोणुर23/03/1951 
220 Rajaram Vasant Jadhavदरीकोणुर11/02/19829011686515
221 निलेश कृष्णा चव्हाणदरीबडची12/12/19939665135049
222 संगप्पा हणमंत कांबळेदरीबडची01/01/1952 
223 संदीप गुरुलिंग मंगळूरदरीबडची16/10/19959096597416
224 रघुनाथ सिद्धू वड्डरदरीबडची01/01/19929766654157
225 अक्षय चंदू भोसलेदरीबडची01/06/20037028700758
226 जकाप्पा देवाप्पा काळेदरीबडची01/06/19819975899425
227 दशरथ मायाप्पा गेजगेदरीबडची-9665497073
228 उमेश दौलू जाधवदरीबडची01/06/1966 
229 संजय लक्ष्मण खलाटीदरीबडची11/10/19887030249418
230 भीमराया अण्णाप्पा पाटीलदरीबडची01/01/19687387146739
231 रामू सिद्धू वड्डरदरीबडची01/01/19909975423921
232 ज्योती शिवमूर्ती कांबळेदरीबडची01/01/2003 
233 मारुती नामदेव चव्हाणदरीबडची10/02/19909130273078
234 विश्वास केरुबा भोसलेदरीबडची01/06/19937798878729
235 चंद्रशेखर आडव्याप्पा मदभावीदरीबडची- 
236 बाबू तुकाराम कांबळेदेवनाळ-9130989687
237 अशोक नामदेव गायकवाडदेवनाळ01/01/19559850186160
238 हमीद रमजान शेखधावडवाडी20/07/19837798263582
239 भाऊसो गुंडा गेजगेधावडवाडी01/01/19769421282196
240 जालिंदर मारुती भांडेडोर्ली22/10/19939096735853
241 संपदा तुळशीराम रूपनुंरडोर्ली01/06/19668698236109
242 संस्कार बिरूदेव खांडेकरडोर्ली08/08/20109823559424
243 मालन भीमराव मानेडोर्ली-7875377566
244 सुमन रावसाहेब मानेडोर्ली-7875377566
245 बापू तातोबा बंडगरडोर्ली01/06/19627387341950
246 रावसाब बापू खांडेकरडोर्ली-7875492527
247 लक्षमीबाई गणपती मानेडोर्ली16/06/19989970901458
248 ब्रह्मनाथ नानासो बंडगरडोर्ली-7758843513
249 ताई शिवाजी बंडगरडोर्ली01/01/19817218920716
250 नीलाबाई सखाराम मानेडोर्ली-9158163115
251 सखाराम नाथ मानेडोर्ली-9158163115
252 यशवंत मारुती कोरेएकुंडी01/06/19469881824421
253 रावसाहेब बसाप्पा कोटालग्गीएकुंडी01/06/19419764646560
254 शिवगंगु गुरूपाद कोटटलगीएकुंडी01/01/19537387347406
255 श्रीमंत अपासो येंगरेएकुंडी01/01/19978390651124
256 रमेश धोंडीबा चौगुलेघोलेश्वर- 
257 महमद माणिक नाईकघोलेश्वर01/06/19618007649544
258 कलाबाई बाबासो चौगुलेघोलेश्वर01/01/19507744942534
259 भाऊसाहेब अंबाजी कदमघोलेश्वर-9975134275
260 बंडू अशोक चौगुलेघोलेश्वर27/04/19957028401746
261 छाया नानासो चौगुलेघोलेश्वर-9975134275
262 हिरालाल दावाल नदाफघोलेश्वर- 
263 महादेव दतात्रय कुलकर्णीघोलेश्वर-9975134275
264 सिमरन नाबिलाल नाईकघोलेश्वर16/09/20029665124056
265 Jayashree Tumara kya Maneगिरगाव21/12/20029960018864
266 Nilappa Vonappa Pujariगिरगाव01/06/19639503827414
267 संजय भीमराव टोणेगोंधळेवाडी01/05/19949168303094
268 भीमराव आण्णू गळवेगोंधळेवाडी- 
269 मल्हारी नामदेव हिप्परकरगोंधळेवाडी- 
270 योगेश वसंत मानेगुड्डापूर01/06/2004 
271 अनिल गोपाल सर्जेगुड्डापूर16/05/19979604145172
272 ऐश्वर्या रमेश कांबळेगुगवाड07/05/20049996463445
273 सुगला बसगोंडा ``` अंदानीगुगवाड01/01/1968 
274 भागव्वा कलाप्पा मुडशीगुगवाड01/01/1968 
275 महेंद्र नामदेव कांबळेगुगवाड20/05/19969561051150
276 उल्हास मारुती आठवलेगुळवंची01/01/1968 
277 कृष्णा मारुती कांबळेगुळवंची01/06/19698698280316
278 नानासो आनंदा एडकेगुळवंची01/06/19809921752739
279 चंद्रकांत सौदागर पवारगुळवंची01/06/19799823294881
280 अक्षय पोपट एडकेगुळवंची22/01/20119923468988
281 राजाराम निवृत्ती मानेगुळवंची01/07/19749158163075
282 दुंडप्पा दयाप्पा जायेरीहळ्ळी01/06/19809168573313
283 हरिबा अरविंद परीटहळ्ळी01/01/19987875831241
284 दुर्गादेवी अमगोंडा मांगहळ्ळी01/06/1985 
285 विजय DHANPPA मुद्गलजाडर बोबलाद16/04/2003 
286 संदीपकुमार मालकांगोडा पाटीलजाडर बोबलाद08/06/19919146827254
287 मालकांगोडा गणतंगवद पाटीलजाडर बोबलाद01/06/19629766002037
288 महादेव रामचंद्र जातीजाडर बोबलाद01/01/19468975557757
289 ईश्वर kallappa मधुरजाडर बोबलाद01/01/1995 
290 शशिकांत ASHOK ऎहापुरेजाडर बोबलाद07/07/19987350596773
291 आनंद संतोष चिकालागींजाडर बोबलाद25/10/19889922511664
292 अमगोंडा SIDAY धुमगोंडाजाडर बोबलाद-9766003156
293 संजय आप्पसाब मुचंडीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19778007530104
294 सदाशिव औदुत कासारजालीहाळ बुद्रुक23/02/19937769970574
295 अंबाक्का बाबु बिराजदारजालीहाळ बुद्रुक01/01/1960 
296 मनोहर विट्ट्ल सुतारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19897798395734
297 सुवाशिणी सुब्राय चव्हाणजालीहाळ बुद्रुक01/05/19598412840621
298 रेशमा धर्मा तांबेजलीहाळ्ळ खुर्द06/02/20017975322289
299 नामदेव तुकाराम बिराजदारजलीहाळ्ळ खुर्द01/07/19698600258218
300 पोपट धोंडिबा बिराजदारजलीहाळ्ळ खुर्द15/06/19938888316685
301 संजय बसगोंडा चौगुलेजिरग्याळ15/08/1994 
302 nitin mahaling sankpalजिरग्याळ22/07/19959503562286
303 सुशीला सदाशिव लंगोटेजिरग्याळ01/01/19647066498681
304 आकांक्षा मारुती पाटीलजिरग्याळ04/10/20078698036652
305 बालिका महानिंग पाटीलजिरग्याळ01/06/19898806359960
306 आण्णाप्पा तुकाराम लंगोटेजिरग्याळ- 
307 आनंदा आप्पासो पाटीलजिरग्याळ01/06/19948623865454
308 विकास दगडू एडकेजिरग्याळ26/07/20029158483171
309 वंदना विलास शेळकेजिरग्याळ-9175073432
310 कामाजी दगडु एडकेजिरग्याळ06/12/20059158483171
311 आ पाटीलजिरग्याळ01/06/19948623865454
312 रामु सोध्दाप्पा खांडेकरकागनरी01/01/19489689561744
313 कमलव्वा रामगोंडा मेडेदारकागनरी01/01/1983 
314 जनाबाई सुखदेव शिवशरणकागनरी10/06/2001 
315 अनिल लक्ष्मण चव्हाणकागनरी01/06/19978888313522
316 दत्तु आप्पाण्णा बाबरकागनरी01/01/19869823640237
317 आण्णाप्पा शिवगोंडा जगदाळेकागनरी01/01/19787829579303
318 तमाण्णा बिराप्पा तांबेकागनरी01/01/1967 
319 सारिका परशुराम बंडगेकंठी06/06/20018390747957
320 ओंकार परशुराम बंडगेकंठी06/06/20068390747957
321 आरती बाबू मोहितेकारांजनगी16/05/20018310512828
322 गंगव्वा रामांना पुजारीकारांजनगी10/10/19879765435755
323 दत्तात्रय महादेव संगपाळकारांजनगी01/01/19789545940769
324 संतोष दादासो संगपाळकारांजनगी01/06/1986 
325 इब्राहिम बंडूलाल नदाफकारांजनगी14/05/19867709216315
326 लक्ष्मीबाई विठ्ठल चौगुलेकारांजनगी01/06/1960 
327 गैबीसाब इस्माईल ￰शेखखलाटी10/06/19739637414369
328 रामा भीमू घुमरेखंडनाळ02/06/19839604394231
329 केराप्पा हरिबा ऐवळेखंडनाळ01/01/19809689521221
330 उत्तम परमेश्वर नरळेखंडनाळ12/07/19887038504366
331 भिमाण्णा पंडित रायागोळखंडनाळ01/06/1976 
332 सोमलिंग गुरसीध्द वागोलीखंडनाळ-9423253213
333 बाळाप्पा सखाराम लोखंडेखिलारवाड01/06/19807218418586
334 मोहन खुशाबा लोखंडेखिलारवाड09/07/1997 
335 संस्कृती वाघोबा करांडेखैराव12/10/20157709457319
336 शेवंता महादेव काळेखैराव01/01/19557709457319
337 हर्षदा वाघोबा करांडेखैराव24/10/20137709457319
338 उज्वला गंगाराम टोनेखैराव-7709457319
339 स्वप्नाली नामदेव सांगोलकरखैराव23/05/20027350111691
340 राजाराम बापू सांगोलकरखैराव10/09/1960 
341 पांडुरंग शंकर घुटुकडेखैराव01/01/19547709457311
342 शेबबाई धुळा घुटुकडेखैराव01/01/1945 
343 भगवान शंकर घुटुकडेखैराव01/01/19407709457319
344 भिवा गोविंद इरकरखैराव01/01/1988 
345 हर्षद बिराप्पा सोलनकरखैराव08/08/20138552981433
346 सुभान आऊबा सोलनकरखैराव01/01/1973 
347 कल्लाप्पा इराप्पा हिप्परगीखोजनवाडी01/01/19368975133941
348 गोदव्वा गोविंद कामदिनीखोजनवाडी01/01/19639730524335
349 किरण शिवानंद मीरजीखोजनवाडी03/11/20049503673027
350 स्वप्नाली चिदानंद चमकेरीकोळगीरी01/06/19987709799062
351 शूरसव्वा अर्जुन सुतारको.बोबलाद01/12/19469096712407
352 सुवर्णा शिवाप्पा कांबळेको.बोबलाद01/06/19707028401298
353 परय्या मल्लिकार्जुन हिरेमठको.बोबलाद01/02/19759096712425
354 शंकर भानुदास जगतापको.बोबलाद01/01/19909561894326
355 भाऊसाहेब हणमंत गायकवाडको.बोबलाद18/08/20019172579424
356 जनार्धन सोमा महारनूरकोसारी01/01/1952 
357 पांडुरंग आनंदा सांगोलकरकोसारी01/04/19889730781356
358 चिंगूबाई दाजी महारनूरकोसारी01/01/1958 
359 रवींद्र शिवाजी बाबरकोसारी01/06/19879049972211
360 प्रवीण बाबुराव कांबळेकोसारी27/09/19999764174726
361 रंजना शंकर बंडगरकुंडनूर01/06/19739637691459
362 धोंडीराम महिपती पांढरेकुंडनूर29/08/19759422527356
363 तातोबा धोंडिबा शिंदेकुंडनूर01/06/19559503424045
364 अंजली जयवंत पांढरेकुंडनूर20/05/20059637920819
365 प्रणाली म्हाळाप्पा व्हनमानेकुंडनूर28/04/2007 
366 शांताबाई मारुती कोळीकुंडनूर01/01/1949 
367 संदीप नामदेव पांढरेकुंडनूर-9049086575
368 महादेव गानू पांढरेकुंडनूर-9049086575
369 शिल्पा भगवान कांबळेकुंडनूर17/02/19927875190997
370 सुलभा आंनद पांढरेकुंडनूर01/01/19809765418968
371 अजित शामराव टेंगलेकुलाळवाडी07/08/2009 
372 बापू धोंडिबा इरकरकुलाळवाडी01/06/19729673638909
373 दिनेश विठ्ठल जाधवकुंभारी29/12/19908888113906
374 शेवंता तुकाराम करडेकुंभारी01/01/1939 
375 अश्वनी अरुण कुलकर्णीकुंभारी01/06/19608600828344
376 कमल आनंदा जाधवकुंभारी01/01/19499673057028
377 सौरभ नामदेव माळीकुंभारी22/02/20009145610668
378 रुक्मिणी अशोक सावंतकुंभारी-9970503235
379 शांताबाई लक्ष्मण भुसनूरकुंभारी01/01/19569860149423
380 फुलाबाई भोज घुटुगडेलकडेवाडी01/01/1974 
381 SHOBA NARAYAN INGOLEलकडेवाडी- 
382 AYAPPA JYOTIBA INGOLEलकडेवाडी01/06/19707264975002
383 हेमाबाई पांडू राठोड ( लमाण )लमाणतांडा (उटगी)01/01/1968 
384 वैशाली विठ्ठल चव्हाणलमाणतांडा (उटगी)01/01/19987066217808
385 नामदेव रामा लमाणलमाणतांडा (उटगी)01/01/1937 
386 राजू नामदेव जाधवलमाणतांडा (उटगी)01/01/1981 
387 मनोहर सुब्राव सरगरलवंगा01/01/1968 
388 सतीश वामन काशीदलोहगाव-9665344364
389 गणेश रावसो साळूंखेलोहगाव-8600815876
390 उमेश प्रकाश बोरगेलोहगाव12/10/19977447235667
391 वर्षां दादासो बंडगरलोहगाव16/06/20018805570487
392 शाहाजी काकासो चव्हाणलोहगाव01/06/19689823352282
393 फुलाबाई भीमू तोरणेलोहगाव08/03/1994 
394 भीमू रामचंद्र सुतारमाडग्याळ01/11/19428308182798
395 सुगलाबाई बाळू चव्हाणमाडग्याळ01/01/1957 
396 मुलिंदा शिवाप्पा कांबळेमाडग्याळ01/01/19627517512712
397 विकास माहादेव हुवाळेमाडग्याळ27/07/19939765139406
398 आंबांना कलाप्पा माळीमाडग्याळ01/01/19487798913666
399 सिद्धांना परसप्पा माळीमाडग्याळ01/01/1945 
400 रायप्पा चनबसू कोरेमाडग्याळ02/06/19779049841630
401 सलीम मास्तुम मुल्लामाडग्याळ01/06/19749637615572
402 राजेंद्रकुमार परसप्पा माळीमाडग्याळ01/06/19759765063729
403 प्रमोद बिराप्पा ननवरेमाडग्याळ13/04/19888007660633
404 श्रीकांत मल्लप्पा माळीमाडग्याळ12/06/19968552018839
405 दत्तात्रय गोविंद कुलकर्णीमाडग्याळ01/01/19588888682754
406 लक्षमी कल्लाप्पा कोरेमाडग्याळ01/01/19737057874263
407 विठ्ठल कामांना माळीमाडग्याळ-7038232152
408 अजित नामदेव कांबळेमाडग्याळ07/08/19918308623598
409 कस्तुरी पदामु लमाणमाणिकनाळ01/01/1990 
410 जयश्री अमासिद्ध डोनेमाणिकनाळ01/01/1974 
411 संजू पदमु लमाणमाणिकनाळ01/01/1990 
412 भागव्वा सुखदेव कांबळेमाणिकनाळ01/01/1970 
413 Prakaah Maaruthi Aiwaleमेंढेगीरी01/01/19967507020568
414 जगन्नाथ बाबुराव शिंदेमिरवाड01/06/19729637207727
415 महालिग बाबासो चव्हाणमिरवाड05/06/19959823521911
416 सुनिल प्रमिला कांबळेमिरवाड30/05/1995 
417 सुरज आनंदराव सुंबळेमिरवाड21/09/19977744945612
418 अरविंद महादेव कोळीमोरबगी01/01/19879623397268
419 महादेव भिमश्या मडसनाळमोरबगी01/01/19797709646011
420 आशाराणी रामना कोळीमोरबगी15/10/19947056621064
421 भिमाना शरणाप्पा रामनळीमोरबगी01/01/19529767832924
422 लक्ष्मिबाई दिलीप कांबळेमोरबगी01/01/19798007340858
423 भौरमा कडाप्पा माळीमोरबगी01/01/19937057120761
424 लक्ष्मण व्होनाप्पा कारकलमोरबगी01/01/19719923485650
425 बसाप्पा हणमंत माळीमोरबगी01/01/19847350970140
426 रविकुमार काडाप्पा माळीमोरबगी06/05/1997 
427 सचिन शंकर जालिहाळमुचंडी28/07/19967066488704
428 शंकरप्पा सिद्धाप्पा कानमडीमुचंडी01/01/1948 
429 श्रीकांत शंकर काटेमुचंडी14/04/19859623623353
430 अनिल सिद्राम सदलगीमुचंडी12/02/20019765361713
431 संतोष नागनाथ शेटेनवाळवाडी01/01/19799892242899
432 यश दिलीप साळेनिगडी खुर्द13/06/20089730846897
433 रुपाली शंकर कोळीनिगडी खुर्द20/06/19927083277914
434 सुनील तुकाराम पवारनिगडी बुद्रुक20/02/1996 
435 अरविंद गोविंद राठोडनिगडी बुद्रुक27/03/20029766193046
436 नितेश देविदास राठोडनिगडी बुद्रुक25/10/20069763977197
437 सुनील मारुती व्हारेनिगडी बुद्रुक01/01/19869421848650
438 भारत रमेश सूळनिगडी बुद्रुक07/05/20019730979348
439 सुभाष बाबू मोरेनिगडी बुद्रुक01/01/19628775265809
440 लोचनाबाई पोपट केदारनिगडी बुद्रुक01/01/19728275265807
441 गोपाळ तम्मरय्या मेडीदारनिगडी बुद्रुक13/06/20069421182596
442 अनिल चिदानंद मेडीदारनिगडी बुद्रुक21/06/20019421182596
443 बिराप्पा बापू पांढरेपांढरेवाडी01/01/1974 
444 काजल भागाप्पा तांबेपांढरेवाडी05/07/20009604584027
445 अशोक रामू पवारपांडोझरी- 
446 काजल संजय MOTEपांडोझरी03/04/20117229182035
447 मंगल अंकुश कटरेपांडोझरी01/01/1986 
448 भागश्री भाऊसो मोठेपांडोझरी18/02/20019545737294
449 अशोक रामू पवारपांडोझरी01/01/1978 
450 जनाबाई विटोबा बिराजदारपांडोझरी01/01/19888308235484
451 काशीबाई मरिबा कोकरेपांडोझरी01/01/19639172403178
452 दत्तू रामू पवारपांडोझरी02/06/1964 
453 कमाल रामू आलदरपांडोझरी20/12/19977038260772
454 बीर विठोबा खांडेकरप्रतापपूर01/01/19469527474415
455 aappa rahiman kamteप्रतापपूर25/06/19488600582346
456 अनिल विलास खांडेकरप्रतापपूर04/07/19967083494275
457 गणेश आडव्याप्पा माळीरामपूर08/09/20009168711737
458 अरविंद आडव्याप्पा माळीरामपूर13/12/20039168711737
459 ज्योतिबा नाना सावंतरामपूर01/06/19779067262519
460 सावंता मलकारी माळीरामपूर01/06/19769637424355
461 भारती तातोबा माळीरामपूर01/01/19739096935530
462 ईश्वर आमगोंडा मंटूररामपूर01/06/19619960622552
463 सुरेश तम्माण्णा माळीरामपूर01/06/19769422490945
464 हरीश बापू आठवलेरामपूर09/04/20059765650356
465 मांडूबाई बाबू घाटगेरामपूर01/06/1946 
466 शंकर आप्पा निळेरामपूर10/06/19729673638165
467 अप्पासाहेब निंगाप्पा गडीकररावळगुंडवाडी20/05/19789765172426
468 चन्द्रवा शंकर संतीरावळगुंडवाडी01/01/19579970246362
469 राजाक्का मारुती पवारपाच्छापूर10/04/19539765723563
470 दत्तू शंकर कलालपाच्छापूर01/01/19429623052537
471 विष्णू विठोबा पवारपाच्छापूर10/03/1963 
472 कृष्णा rajaram भोसलेपाच्छापूर01/01/19839145067896
473 शहाजी राजाराम भोसलेपाच्छापूर01/01/19868408061473
474 पारुबाई लक्ष्मण भोसलेपाच्छापूर28/05/19789623052537
475 संपदा शिवाजी बाबरपाच्छापूर-9663806740
476 अंबादास शिवाजी भुसनूरसनमडी21/12/20099764408028
477 भारत चंद्रकांत पारसेसनमडी12/06/20148552945207
478 चंद्रकांत भोजाप्पा पारसेसनमडी01/01/19508552965207
479 बाळासाहेब शिवाजी पवारसनमडी03/05/19709096733840
480 दिनेश नानासाहेब नरळेसनमडी01/01/19959637698419
481 संदीप शहाजी वाघमोडेसनमडी01/01/19849063446397
482 मेघराज अण्णाप्पा बाबरसनमडी01/06/19717350312103
483 लाजवंती कृष्णा सावंतसनमडी09/01/19817756937197
484 विलास आप्पासो कांबळेसनमडी01/06/19729049510547
485 धुंडावा भीमण्णा खांडेकर / पाटीलसनमडी01/06/19639975040623
486 लायव्वा गिरमला चांभारसंख01/06/20029075904459
487 रत्नाबाई कनमडीसंख01/06/19339637458149
488 संजय भिमराया बसर्गीसंख01/01/19837219508672
489 श्रीशैल गिरमला चांभारसंख01/01/19969075904459
490 अर्जुन पुंडलिक पुजारीसंख01/01/19747709432449
491 सचिन सोमा ठोबरेसंख01/06/1999 
492 महेश अप्पासाहेब आवरादीसंख14/06/1992 
493 सागर अण्णासाहेब बिरादारसंख-7744858198
494 हणमंत विट्टल व्हनमराठेसंख07/08/19959403417295
495 जोतीराम अर्जुन सूर्यवंशीसंख10/06/19948600465389
496 संदीप धनप्पा तद्देवाडीसंख01/06/20037028898501
497 रत्नाबाई मल्लप्पा चांभारसंख- 
498 विठ्ठल तुकाराम मुटेकरसंख01/01/1979 
499 पिरगोंडा गिरमला जालगेरीसंख01/01/20059420759346
500 महानिगप्पा गुरुलिंगपा दुगणीसंख01/01/19519404008968
501 मिनाक्षी रमेशबाबू निंबाळसंख24/10/19879423256960
502 अर्जुन यादाप्पा मुंडेवाडीसंख01/01/19487757927742
503 बाबुराव पंडित लोहारसंख01/05/19819545269422
504 परसराम लक्ष्मण व्हनमराठेसंख15/07/19907350211546
505 आनंद निगोंडा बिरादारसंख05/06/19899403491120
506 पंचाक्षरी मल्लप्पा वागोलीसंख01/06/19829665155182
507 आपसानं हमीद शेखसंख10/10/20069545100733
508 पदमावती रामांना मांगसंख01/01/19398007242420
509 संजयकुमार शंकरगोंडा बिरादारसंख01/01/19799765172420
510 महेश शिवानंद कल्याणीसंख05/06/19929164604375
511 रखमाबाई अर्जुन बागेलीसंख01/01/19639922642354
512 सुवर्णा शामराव ठोंबरेसंख12/04/1995 
513 विठ्ठल कल्लाप्पा बिरादारसंख01/06/19367219315667
514 उमाबाई शिवाजी मलकरीशेड्याळ01/01/19828600378830
515 विजयालक्षमी चनबसू तेलीशेड्याळ09/01/19989403006081
516 राजेंद्र धनाप्पा जमशेट्टीशेड्याळ01/04/19819421218368
517 साहेबलाल अमीन शेखशेड्याळ-7798938090
518 सदाशिव राजाराम बोराडेशेगाव- 
519 शरद नंदू सावंतशेगाव01/01/1978 
520 महादेव तम्मा नाईकशेगाव23/05/19809765575742
521 संजय भाऊसाहेब बुरुटेशेगाव01/06/19899096124107
522 अर्जुन नंदू सावंतशेगाव01/01/1975 
523 मनोहर पांडुरंग बुरुटेशेगाव02/06/19718007211066
524 ज्ञानूब राजाराम बोराडेशेगाव01/01/19339421226100
525 मैनुद्दीन चांद मुजावरशेगाव01/01/1967 
526 तुकाराम श्यामू जानकरशिंगणापूर01/06/1975 
527 शालन कृष्णा शिंदेशिंगणापूर01/01/1951 
528 धुंडाप्पा भीमण्णा माळीसिद्धनाथ01/01/19489766238479
529 काडाप्पा भीमण्णा माळीसिद्धनाथ01/01/1957 
530 सुरेश लक्ष्मण बिळूरसिद्धनाथ03/06/20069975205091
531 सुनील अंबण्णा बिळूरसिद्धनाथ01/06/1998 
532 बाबू बसाप्पा माळीसिद्धनाथ10/07/19739503868747
533 गुरुबाई निंगाप्पा हट्टीसिद्धनाथ01/11/19979689512956
534 जेत्याप्पा धोंडिबा चौगुलेसिद्धनाथ-9503581095
535 नीलव्वा सिद्राय कुंभारसिद्धनाथ01/01/19589096122161
536 आडव्याप्पा सयदू बंडगरसिद्धनाथ01/01/1950 
537 महादेवी अंबण्णा माळीसिद्धनाथ01/06/1968 
538 पौर्णिमा परसू इळगारसिद्धनाथ01/03/20079096488329
539 सुबव्वा गुराप्पा बिळूरसिद्धनाथ01/01/19489172030642
540 ऐश्वर्या लायप्पा इळगारसिद्धनाथ02/08/20088600810949
541 ओंकार यशवंत सुतारसिद्धनाथ04/05/19957709455853
542 मनोहर सिदारया मदभावीसिंदूर01/01/19789096311674
543 राजकुमार दादासो माधभावीसिंदूर13/07/19799423368849
544 इराप्पा भीमाप्पा सुतारसिंदूर18/01/19889960979278
545 मल्लिकार्जुन दुडाप्पा बगलीसोनालगी17/07/20027387348894
546 अल्लीसो कासीम नदाफसोन्याळ28/05/1977 
547 रुक्सना चाँदसाब नदाफसोन्याळ01/06/19768007578078
548 गौरी लक्ष्मण शिंदेसोन्याळ01/09/20119096851495
549 मल्लेशाप्पा bapuray nandurसोन्याळ- 
550 पुतळाबाई तिपण्णा पुजारीसोन्याळ- 
551 शिवानंद विठ्ठल नंदुरसोन्याळ01/01/19849172771704
552 माशाम्बी मौला नदाफसोन्याळ-9890336784
553 सोमॅनिंग sidhanna हत्तीसोन्याळ- 
554 हणमंतराया अन्नाराय hattaliसोन्याळ01/06/1972 
555 सविता आमोगसिद्ध व्हनमानेसोरडी13/08/20149764147558
556 बाबासाहेब विठोबा खुळेसोरडी01/01/1975 
557 उमेश विठोबा उबाळेसोरडी01/06/19827028571250
558 शकुंतला श्रीमंत मानेसोरडी22/03/19958600376154
559 शांताबाई विठोबा कदमसोरडी01/01/19559075662402
560 अमसिद्द भीमराव बिरादारसुसलाद01/01/19989096401035
561 मलप्पा संगप्पा गुरवतिकोंडी01/01/19789168509659
562 राजकुमार वासुदेव कोहळ्ळीतिकोंडी08/05/19909766602037
563 मंगल नामदेव कणसेतिकोंडी01/01/1968 
564 बाजीराव संगप्पा कोहळ्ळीतिकोंडी01/01/19489730189130
565 भैरवनाथ बसगोंडा पाटीलतिकोंडी01/01/19929561856636
566 प्रकाश केशव शेळकेतिल्याळ10/02/20049765650319
567 तेजस्विनी अनिल चव्हाणतिल्याळ17/06/20077507895267
568 आनंदराव विठ्ठलराव शिंदेतिप्पेहळ्ळी04/06/19719923631449
569 सुरज गुलाबराव शिंदेतिप्पेहळ्ळी16/12/19909673654112
570 सुनील श्रीमंत नुलकेटोणेवाडी07/06/19987387816281
571 बाजीराव नुलके जयश्रीटोणेवाडी16/02/19969730907659
572 सानिका बिरा हाटकरटोणेवाडी09/01/20109766002909
573 नकुसा महादेव नुलकेटोणेवाडी01/01/19959623038897
574 सायवा आप्पाराय इंगलंगीउमदी01/01/19499403946522
575 संतोष राजू पवारउमदी26/11/19959156768552
576 सुशीला लक्ष्मण सातपुतेउमदी01/01/19689421182170
577 सुभाना अण्णाप्पा घुलेउमदी10/03/19579527027151
578 सागर सुभान घुलेउमदी01/06/19879527027151
579 उज्वला दादा गळवेउमदी01/06/2002 
580 अनिल आप्पासो पांडेगावउमराणी01/06/2000 
581 आनंद चिक्कया मठपतीउमराणी01/01/2005 
582 बनाप्पा येगप्पा खांडेकरउमराणी01/06/1976 
583 धानाप्पा शिवाप्पा बिरादारउमराणी01/06/19519970596615
584 MURYAAPPA यमनाप्पा बग्यानावरउमराणी01/01/19779527069115
585 श्रीशैल शंकर कट्टीउमराणी12/06/19837387168931
586 राजेंद्र शंकरप्पा देणगीउमराणी01/01/19749665284750
587 परसाप्पा शिवाप्पा मरगुंडीउमराणी01/05/19879096343219
588 मुरगयाप्पा SIDRAAYA मांगउमराणी01/01/19709970441301
589 सिध्दवा भरमान्न माळीउमराणी01/01/1958 
590 मीनाक्षी पांडुरंग खांडेकरउमराणी24/08/19969096830266
591 अर्चना चन्नाप्पा किरणागीउंटवाडी05/08/19989604819386
592 अंबादास सदाशिव पाटोळेउंटवाडी10/05/19957028401485
593 सिद्धाप्पा भीमशा तळसंगीउंटवाडी11/01/19759096232819
594 माधुरी चन्नाप्पा किरणागीउंटवाडी17/01/19959604819386
595 वंदना महादेव बाबरउटगी-9423810168
596 जकाप्पा निलाप्पा चौगुलेउटगी04/02/19898007210743
597 मलकाप्पा गुन्नप्पा बिराजदारउटगी01/01/19567775917906
598 इंद्राबाई चनगोंडा बिराजदारउटगी01/01/19659421618126
599 बुद्धप्पा हणमंत अचकनळ्ळीउटगी15/06/19989403227824
600 तम्माराया आप्पाण्णा बिराजदारउटगी01/01/19529421168238
601 सुसला सदाशिव हंडगीवज्रवाड- 
602 कुतबुदिन मलिक शेखवज्रवाड01/01/19349730818466
603 ईश्वर गोविंद बामणेवज्रवाड01/01/19469545128115
604 शांताबाई मुरग्याप्पा रामपुरेवज्रवाड01/01/19537387641759
605 गंगाप्पा सिद्धाप्पा कोळीवज्रवाड01/01/1943 
606 यलाप्पा सुब्राया बामणेवज्रवाड01/06/1949 
607 महेश सिद्राया टोपणावरवज्रवाड05/03/1998 
608 पांडुरंग (पांडु) सत्याप्पा व्हनखंडेवज्रवाड01/01/19609730086877
609 यल्लव्वा रामा मांगवज्रवाड01/01/1947 
610 आकाश लक्समन मानेवाषाण14/08/2000 
611 महादेव वॆठोबा मालीव्हसपेठ01/04/19618007660795
612 उजवला balasho जाधवव्हसपेठ- 
613 खंडू नारायण पांढरेव्हसपेठ- 
614 श्रीहरी राजेंद्र वाघमारेव्हसपेठ06/04/20149049272370
615 धोंडाप्पा कृष्ण हुवालेव्हसपेठ01/06/19899673211089
616 सदाशिव हब तांबेव्हसपेठ07/05/19437719354025
617 जिजाबाई चंदू हुवाळेव्हसपेठ-7741048019
618 ऋतुजाह sanjhya जाधवव्हसपेठ- 
619 Ahamad Chand Shekhवायफळ01/01/19459922747137
620 आक्काताई Shnkar Mokashiवायफळ01/06/19829765929187
621 Shebabai Dattu Yadavवायफळ01/06/19528600672191
622 रमेश मनोहर वागमारेवाळेखिंडी15/03/19839049643490
623 सुनील कृष्णा शिंदेवाळेखिंडी13/09/19829112156003
624 मंगल मारुती चव्हाणवाळेखिंडी05/06/19759764946573
625 आकांशा मछिंद्र विसापूरेवाळेखिंडी10/02/20049673859331
626 सोमनाथ शिवाजी शिंदेवाळेखिंडी22/08/19988698095790
627 पोपट शिवाजी चौगुलेवाळेखिंडी31/05/19869922875414
628 इंद्रायणी रामचंद्र जाधववाळेखिंडी08/01/19609423375009
629 बसवेश्वर सदाशिव विसापुरेवाळेखिंडी01/06/19549923915930
630 अशोक आप्पासो हिप्परकरवाळेखिंडी01/01/19749604362592
631 विक्रम बापू उबाळेवाळेखिंडी01/06/19608806914249
632 शिवाजी आप्पासाहेब शिंदेवाळेखिंडी01/07/1977 
633 सोपनाली गोरख शिंदेवाळेखिंडी18/01/20008308600516
634 श्रीकांत अशोक इंगोलेवाळेखिंडी10/12/20098007536492
635 अलका महादेव कोळीवळसंग18/09/19899765023658
636 शिवाजी रामांना मासाळवळसंग01/06/19349545485572
637 आनंद ईश्वर सोनारवळसंग01/01/19998975424423
638 ईश्वर चन्नम्माला सोनारवळसंग01/01/19648975424423
639 मथुरा पोपट चव्हाणवळसंग21/01/20049763255948
640 मालन बसगोंडा मुचंडीवळसंग01/01/19599158378472
641 सुमन वसंत यादववळसंग01/06/19617875494365
642 मोनाप्पा चनमल्ल सोनारवळसंग01/01/19617038340375
643 उदय मधुकर भोसलेवळसंग16/08/19947083332157
644 शिवाप्पा रामा सायरवळसंग01/06/19439604148045
645 अनिल विलास पाटीलवळसंग15/08/19799765723466
646 रतनाबाई भीरु कोळीवळसंग01/01/19658888285272
647 विनायक मनपा सोनारवळसंग27/07/20019922761733
648 गणेश धोंडीराम चव्हाणवळसंग01/01/19879545355011
649 महमाडपैगम्बर बापुसो नदाफवळसंग20/05/19829158147676
650 जयश्री रामगोंडा बिरादारवळसंग01/06/19669637238075
651 सचिन रामगोंडा बिरादारवळसंग-9764131289
652 भौराक्का धर्मगोंडा पाटीलवळसंग01/06/19569764597916
653 शेनाज बापुसो नदाफवळसंग26/01/19889158147676
654 केंचंपा केदारी बिरादारवळसंग01/01/19669764597916
655 अनिल मोहन चव्हाणवळसंग01/01/1991 
656 तुकाराम भिकू गुरवयेळदरी01/01/19587028828967
657 रोहिणी कामण्णा व्हॅनवाडेयेळदरी22/07/20139049162394
658 अभिजित रामचंद्र सरगरयेळदरी23/02/20029922275921
659 शकुंतला पांडुरंग चौगुलेयेळदरी01/06/1946 
660 सुरज बसगोंडा कोळीयेळदरी15/08/19999011332931
661 शिवाजी आप्पाराया उत्तरेयेळदरी01/01/19687876783407
662 श्रेया सतीश खंडागळेयेळवी05/03/20088308969746
663 रणछोड गोंविंद साळुंखेयेळवी01/01/19359552073250
664 ऋतुजा सचिन नागपुरेयेळवी19/05/20089766345412
665 कमल रणछोड साळुंखेयेळवी01/01/19469552073250
666 उदयसिंग हिरामण शेळकेयेळवी01/06/19879623718771
667 काजल भरतलाल साळुंखेयेळवी06/10/20037709304996
668 पूर्वा सुनिल वाणीयेळवी03/04/20107378503380
669 सिद्धू जोतिबा काकडेयेळवी01/06/19639822923664
670 शरद रामचंद्र आवटेयेळवी15/10/20059766406137
671 योजना उत्तम पारसेहिवरे04/07/1990 
672 सीमा राजाराम भोसलेहिवरे09/08/1995 
673 गुंडीराम अण्णाप्पा कुंभारहिवरे10/10/19729975382530
674 आशाताई भाऊसो डोंबाळेहिवरे01/01/19899503498928
675 रेखा संभाजी पारसेहिवरे01/06/19818405113834
676 नवनाथ सीताराम मानेहिवरे01/01/20049172180781
677 शांताबाई आप्पा पारसेहिवरे01/01/19567719891452
678 अथर्व खुंडादेव शिंदेहिवरे24/09/20159657154266
679 गुलाब मारुती करेकरेवाडी को.01/06/1975 
680 राजू काम करेकरेवाडी को.01/01/19709403247278
681 शामराव विठोबा मानेकरेवाडी को.01/01/1938 
682 दत्ता अर्जुन गोफणेकरेवाडी को.08/04/19929730492914
683 नामदेव मारुती सरगरकरेवाडी को.01/01/1948 
684 अहमदपाशा मामूदपाशा बिराजदारकरंजगी-9561085915
685 महादेव अर्जुन सुतारकरंजगी-9373765440
686 नौशाद अल्लाबक्ष शेखकरंजगी-7410152251
687 शरनाव्वा श्रीशैल कोळीकरंजगी-9665510979
688 श्रीशैल बसाप्पा जेऊरकरंजगी-9146711830
689 वाझिद रफिकअहमद पटेलकरंजगी-9975420335
690 अहमदपाशा जीन्नेसो पिरजादेकरंजगी-9665146650