दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 4386../GMPT/Photo/4386.JPG../GMPT/Pramanptr/4386महिपती सखाराम सकटेशिरसगाव24/02/19479158046513 View फोटो प्रमाणपत्र
2 4442../GMPT/Photo/4442.JPG../GMPT/Pramanptr/4442साहेबराव मारुती लादेशिरसगाव01/06/19528698749106 View फोटो प्रमाणपत्र
3 5293../GMPT/Photo/5293.JPG../GMPT/Pramanptr/5293संपतराव तुकाराम मांडकेशिरसगाव01/06/19479975029340 View फोटो प्रमाणपत्र
4 5392../GMPT/Photo/5392.JPG../GMPT/Pramanptr/5392आदित्य हणमंत मांडकेशिरसगाव08/12/20068505201520 View फोटो प्रमाणपत्र
5 6311../GMPT/Photo/6311.JPG../GMPT/Pramanptr/6311संजय नामदेव शिंदेशिरसगाव01/06/19738408037928 View फोटो प्रमाणपत्र
6 9152../GMPT/Photo/9152.JPG../GMPT/Pramanptr/9152पुष्पा उत्तम लोंखडेशिरसगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 43589../GMPT/Photo/43589.jpg../GMPT/Pramanptr/43589बाबूंराव महादेव देशमुखशिरसगाव06/06/1948  View फोटो प्रमाणपत्र
8 43592../GMPT/Photo/43592.jpg../GMPT/Pramanptr/43592शालन राणोजी गोतपागरशिरसगाव01/06/19489561324470 View फोटो प्रमाणपत्र
9 37687../GMPT/Photo/37687.jpg../GMPT/Pramanptr/37687तानाजी शंकर कदमसोनकिरे01/01/19537875211247 View फोटो प्रमाणपत्र
10 4445../GMPT/Photo/4445.JPG../GMPT/Pramanptr/4445अविनाश तानाजी थोरातसोनकिरे01/01/19937030327487 View फोटो प्रमाणपत्र
11 2242../GMPT/Photo/2242.JPG../GMPT/Pramanptr/2242धोंडीराम नाथा पाटीलसोनकिरे29/11/19489158484181 View फोटो प्रमाणपत्र
12 305../GMPT/Photo/305.JPG../GMPT/Pramanptr/305बेबीताई शिवाजी राजमानेसोनकिरे11/06/19729673450944 View फोटो प्रमाणपत्र
13 2133../GMPT/Photo/2133.jpg../GMPT/Pramanptr/2133.jpgसाक्षी राजेंद्र प्रतापपाडळी05/07/20057798431273 View फोटो प्रमाणपत्र
14 37608../GMPT/Photo/37608.jpg../GMPT/Pramanptr/37608नितीन नारायण चव्हाणपाडळी01/01/19788698910615 View फोटो प्रमाणपत्र
15 35583../GMPT/Photo/35583.jpg../GMPT/Pramanptr/35583आदिनाथ उत्तम गुरवपाडळी10/08/19818600253792 View फोटो प्रमाणपत्र
16 37942../GMPT/Photo/37942.jpg../GMPT/Pramanptr/37942मंगल संपत प्रतापपाडळी01/01/1958  View फोटो प्रमाणपत्र
17 38360../GMPT/Photo/38360.jpg../GMPT/Pramanptr/38360शंकर श्रीपती पवारपाडळी01/06/19479637872660 View फोटो प्रमाणपत्र
18 38439../GMPT/Photo/38439.jpg../GMPT/Pramanptr/38439खाशीबाई नामदेव पवारपाडळी01/06/1945  View फोटो प्रमाणपत्र
19 11124../GMPT/Photo/11124.jpg../GMPT/Pramanptr/11124सुमन बाळकृष्ण पवारपाडळी01/01/1950  View फोटो प्रमाणपत्र
20 11244../GMPT/Photo/11244.jpg../GMPT/Pramanptr/11244.jpgसुभाष किसन पालकरपाडळी01/01/19688806551446 View फोटो प्रमाणपत्र
21 20476../GMPT/Photo/20476.jpg../GMPT/Pramanptr/20476सुनंदा यशवंत जाधवआसद01/06/1957  View फोटो प्रमाणपत्र
22 4099../GMPT/Photo/4099.JPG../GMPT/Pramanptr/4099.PDFसिद्धी प्रल्हाद महाडिकचिंचणी-वांगी22/06/20118983137000 View फोटो प्रमाणपत्र
23 3241../GMPT/Photo/3241.JPG../GMPT/Pramanptr/3241.PDFआदित्य माधवराव देसाईचिंचणी-वांगी17/03/20137767985008 View फोटो प्रमाणपत्र
24 8103../GMPT/Photo/8103.jpg../GMPT/Pramanptr/8103बाबूताई नाना गुजलेवांगी-9975112418 View फोटो प्रमाणपत्र
25 8272../GMPT/Photo/8272.jpg../GMPT/Pramanptr/8272शंकरराव संपत मोहितेवांगी01/12/19597875777981 View फोटो प्रमाणपत्र
26 8412../GMPT/Photo/8412.jpg../GMPT/Pramanptr/8412अभिजित रामचंद्र शिंदेवांगी15/10/19869623623554 View फोटो प्रमाणपत्र
27 10492../GMPT/Photo/10492.jpg../GMPT/Pramanptr/10492अतिश प्रकाश कांबळेवांगी-9767579193 View फोटो प्रमाणपत्र
28 7171../GMPT/Photo/7171.png../GMPT/Pramanptr/7171परशुराम दत्तात्रय कांबळेवांगी22/06/19649623503427 View फोटो प्रमाणपत्र
29 7357../GMPT/Photo/7357.jpg../GMPT/Pramanptr/7357वंदना परशुराम कांबळेवांगी22/12/19729623503427 View फोटो प्रमाणपत्र
30 7384../GMPT/Photo/7384.jpg../GMPT/Pramanptr/7384नामदेव पांडुरंग मदनेवांगी-9923234576 View फोटो प्रमाणपत्र
31 7416../GMPT/Photo/7416.jpg../GMPT/Pramanptr/7416बाळूताई जयसिंग सूर्यवंशीवांगी01/01/19449637159840 View फोटो प्रमाणपत्र
32 7474../GMPT/Photo/7474.png../GMPT/Pramanptr/7474सेजल संजय लांडगेवांगी27/12/20109673110072 View फोटो प्रमाणपत्र
33 7493../GMPT/Photo/7493.jpg../GMPT/Pramanptr/7493बाळूताई पोपट कांबळेवांगी-9970449971 View फोटो प्रमाणपत्र
34 7537../GMPT/Photo/7537.png../GMPT/Pramanptr/7537द्रोपदा यशवंत कांबळेवांगी-9970351757 View फोटो प्रमाणपत्र
35 21686../GMPT/Photo/21686.jpg../GMPT/Pramanptr/21686वर्षा भानुदास कांबळेवांगी01/01/19949975119519 View फोटो प्रमाणपत्र
36 35083../GMPT/Photo/35083.jpg../GMPT/Pramanptr/35083संजय यशवंत कुंभारवांगी-9561510529 View फोटो प्रमाणपत्र
37 11078../GMPT/Photo/11078.jpg../GMPT/Pramanptr/11078वंदना तुकाराम घोरपडेवांगी-9766497603 View फोटो प्रमाणपत्र
38 11236../GMPT/Photo/11236.jpg../GMPT/Pramanptr/11236अमोल सर्जेराव पाटीलवांगी17/06/19848806849600 View फोटो प्रमाणपत्र
39 16672../GMPT/Photo/16672.jpg../GMPT/Pramanptr/16672सनी सचिन मोहितेवांगी-9975332042 View फोटो प्रमाणपत्र
40 16720../GMPT/Photo/16720.jpg../GMPT/Pramanptr/16720सलीम मकबूल पटवेकरीवांगी-9545409230 View फोटो प्रमाणपत्र
41 17032../GMPT/Photo/17032.jpg../GMPT/Pramanptr/17032कमल चंद्रकांत माळीवांगी-8888417318 View फोटो प्रमाणपत्र
42 17084../GMPT/Photo/17084.jpg../GMPT/Pramanptr/17084चांगदेव रघुनाथ माळीवांगी03/03/19919561282480 View फोटो प्रमाणपत्र
43 17263../GMPT/Photo/17263.jpg../GMPT/Pramanptr/17263आशाताई गणपती सिंहासनेवांगी06/01/19429130791171 View फोटो प्रमाणपत्र
44 5254../GMPT/Photo/5254.jpg../GMPT/Pramanptr/5254शिदू चंद्रू जगदाळेअंबक03/12/19458975304338 View फोटो प्रमाणपत्र
45 5536../GMPT/Photo/5536.jpg../GMPT/Pramanptr/5536संदिप पांडुरंग जगदाळेअंबक04/03/19879970461613 View फोटो प्रमाणपत्र
46 291../GMPT/Photo/291.jpg../GMPT/Pramanptr/291.JPGअमोल मानसिंग भाटअंबक01/01/19928600007276 View फोटो प्रमाणपत्र
47 152../GMPT/Photo/152.jpg../GMPT/Pramanptr/152शालन शिवाजी मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19489404751121 View फोटो प्रमाणपत्र
48 194../GMPT/Photo/194../GMPT/Pramanptr/194बाबुराव विठू मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19479623420094 View फोटो प्रमाणपत्र
49 250../GMPT/Photo/250.jpg../GMPT/Pramanptr/250चांद अल्ली शिकलगारमोहित्यांचे वडगांव-  View फोटो प्रमाणपत्र
50 278../GMPT/Photo/278.jpg../GMPT/Pramanptr/278राजूबाई दिलीप मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19689730618520 View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 महिपती सखाराम सकटेशिरसगाव24/02/19479158046513
2 साहेबराव मारुती लादेशिरसगाव01/06/19528698749106
3 संपतराव तुकाराम मांडकेशिरसगाव01/06/19479975029340
4 आदित्य हणमंत मांडकेशिरसगाव08/12/20068505201520
5 संजय नामदेव शिंदेशिरसगाव01/06/19738408037928
6 पुष्पा उत्तम लोंखडेशिरसगाव- 
7 बाबूंराव महादेव देशमुखशिरसगाव06/06/1948 
8 शालन राणोजी गोतपागरशिरसगाव01/06/19489561324470
9 तानाजी शंकर कदमसोनकिरे01/01/19537875211247
10 अविनाश तानाजी थोरातसोनकिरे01/01/19937030327487
11 धोंडीराम नाथा पाटीलसोनकिरे29/11/19489158484181
12 बेबीताई शिवाजी राजमानेसोनकिरे11/06/19729673450944
13 साक्षी राजेंद्र प्रतापपाडळी05/07/20057798431273
14 नितीन नारायण चव्हाणपाडळी01/01/19788698910615
15 आदिनाथ उत्तम गुरवपाडळी10/08/19818600253792
16 मंगल संपत प्रतापपाडळी01/01/1958 
17 शंकर श्रीपती पवारपाडळी01/06/19479637872660
18 खाशीबाई नामदेव पवारपाडळी01/06/1945 
19 सुमन बाळकृष्ण पवारपाडळी01/01/1950 
20 सुभाष किसन पालकरपाडळी01/01/19688806551446
21 सुनंदा यशवंत जाधवआसद01/06/1957 
22 सिद्धी प्रल्हाद महाडिकचिंचणी-वांगी22/06/20118983137000
23 आदित्य माधवराव देसाईचिंचणी-वांगी17/03/20137767985008
24 बाबूताई नाना गुजलेवांगी-9975112418
25 शंकरराव संपत मोहितेवांगी01/12/19597875777981
26 अभिजित रामचंद्र शिंदेवांगी15/10/19869623623554
27 अतिश प्रकाश कांबळेवांगी-9767579193
28 परशुराम दत्तात्रय कांबळेवांगी22/06/19649623503427
29 वंदना परशुराम कांबळेवांगी22/12/19729623503427
30 नामदेव पांडुरंग मदनेवांगी-9923234576
31 बाळूताई जयसिंग सूर्यवंशीवांगी01/01/19449637159840
32 सेजल संजय लांडगेवांगी27/12/20109673110072
33 बाळूताई पोपट कांबळेवांगी-9970449971
34 द्रोपदा यशवंत कांबळेवांगी-9970351757
35 वर्षा भानुदास कांबळेवांगी01/01/19949975119519
36 संजय यशवंत कुंभारवांगी-9561510529
37 वंदना तुकाराम घोरपडेवांगी-9766497603
38 अमोल सर्जेराव पाटीलवांगी17/06/19848806849600
39 सनी सचिन मोहितेवांगी-9975332042
40 सलीम मकबूल पटवेकरीवांगी-9545409230
41 कमल चंद्रकांत माळीवांगी-8888417318
42 चांगदेव रघुनाथ माळीवांगी03/03/19919561282480
43 आशाताई गणपती सिंहासनेवांगी06/01/19429130791171
44 शिदू चंद्रू जगदाळेअंबक03/12/19458975304338
45 संदिप पांडुरंग जगदाळेअंबक04/03/19879970461613
46 अमोल मानसिंग भाटअंबक01/01/19928600007276
47 शालन शिवाजी मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19489404751121
48 बाबुराव विठू मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19479623420094
49 चांद अल्ली शिकलगारमोहित्यांचे वडगांव- 
50 राजूबाई दिलीप मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19689730618520
51 मारुती हरिबा यादवमोहित्यांचे वडगांव01/01/19377588239895
52 वनिता वसंत पाटीलमोहित्यांचे वडगांव11/06/19799527922364
53 कृष्णत रघुनाथ कुंभारमोहित्यांचे वडगांव10/07/19929561141228
54 रामचंद्र विष्णू कुंभारमोहित्यांचे वडगांव16/12/19629420452897
55 मनोज मोहन मोहितेमोहित्यांचे वडगांव12/10/1994 
56 हणमंत बापू मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/06/1962 
57 संगीत लालासो काळेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19837558243632
58 शामराव पांडुरंग मोरेमोहित्यांचे वडगांव01/03/19448411047520
59 शोभा अशोक थोरबोलेमोहित्यांचे वडगांव01/11/1994 
60 शालन बाळासो मोहितेमोहित्यांचे वडगांव03/04/1960 
61 रामचंद्र बाळकृष्ण परीटमोहित्यांचे वडगांव01/01/19479595251281
62 कमल बबन मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19539766421771
63 धर्मराज मुलाजी शिंदेमोहित्यांचे वडगांव01/06/19587218609546
64 पारुबाई किसन शिंदेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19437758996973
65 शैला मधुकर गवाळेदेवराष्ट्रे-9075813518
66 जनाबाई देवाप्पा वायदंडेदेवराष्ट्रे01/01/19657620002566
67 हेरंब अरविंद शिराळकरदेवराष्ट्रे21/01/19849021370051
68 पोपट दत्तू महिंददेवराष्ट्रे01/06/19739021098202
69 शैलेश काशिनाथ कांबळेशिरगांव-9766846577
70 शोभा तुकाराम सुर्वेशिरगांव01/01/19667756814846
71 दत्तात्रय राजाराम शिंदेशिरगांव01/06/1950 
72 विजय धुरा चव्हाणकुंभारगांव07/06/19399766205750
73 कमळाबाई हणमंत थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19507719968379
74 बापू धोंडिबा मानेबोंबाळेवाडी01/01/19649552437055
75 गणेश पोपट पाटोळेबोंबाळेवाडी14/09/19928378083047
76 सुमन नामदेव थोरातबोंबाळेवाडी-9657237947
77 दिनकर तुकाराम मानेअमरापूर01/06/1942 
78 दिनकर कोंडीबा रुपनरअमरापूर-9922264042
79 महिपती कृष्णा रुपनरअमरापूर01/03/19468693021999
80 उत्तम लोहार दिपकअमरापूर-9881655898
81 प्रियांका कृष्णत जानकरअमरापूर29/12/20018600727157
82 जगन्नाथ यशवंत मोरेअमरापूर01/01/19419420453065
83 सुमन दत्तात्रय हर्षेअमरापूर01/06/19529763061165
84 मैमुन यासिन मुलाणीअमरापूर01/06/19417756815450
85 जगन्नाथ दादू मानेआंबेगाव01/01/19507350489402
86 चेतन आनंदा कुंभारबेलवडे18/11/19928605282015
87 विजया शिवाजी जाधवबेलवडे01/06/19518552958865
88 सुनंदा अंकुश तंवरबेलवडे01/06/19588975304502
89 विजय ` नामदवे मस्केभिकवडी खुर्द01/06/19549767731644
90 पांडुरंग दाजी मस्केभिकवडी खुर्द01/06/19537709980173
91 पारुबाई राघू ढाणेधानेवाडी01/06/1951 
92 यशोदा मोहन ढाणेधानेवाडी01/06/1961 
93 विष्णू बायजी शेंडगेधानेवाडी01/06/19367755940616
94 वर्षा अशोक धनवडेधानेवाडी27/04/1988 
95 दिनकर राघू ढाणेधानेवाडी01/06/19567218760181
96 आशिष युवराज मस्केहणमंतवाडीये23/10/20049970681492
97 लीलाबाई गनपत कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19487218657182
98 पांडुरंग जगन्नाथ कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19708308480450
99 कमल चंद्रकांत कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/1953 
100 विठ्ठल व्यंकट कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/1949 
101 अंकुश आत्माराम पवारहिंगणगाव बुद्रुक12/03/19749763456738
102 माधुरी जगन्नाथ कदमहिंगणगाव बुद्रुक02/11/19981504182000
103 ऋतुजा तानाजी पवारहिंगणगाव बुद्रुक27/09/20089623578826
104 कल्पना मोहन ढेकळेहिंगणगाव बुद्रुक07/07/19658975495419
105 सदाशिव दिनकर खवलेहिंगणगाव बुद्रुक-7758909407
106 आशा पांडुरंग कदमहिंगणगाव बुद्रुक10/03/19869503812386
107 मंगल सर्जराव क़दमहिंगणगाव बुद्रुक-9011208331
108 शारदा बाळासाहेब गायकवाडहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19689130872105
109 मोहन दत्तू देशमानेहिंगणगाव बुद्रुक03/12/19559604702355
110 नारायण शंकर कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19709860555810
111 शांताबाई दिनकर कदमहिंगणगाव बुद्रुक15/04/19467721885660
112 हर्षद संजय पिसाळहिंगणगाव बुद्रुक03/12/20069689730026
113 शालन वसंत तडाखेहिंगणगाव बुद्रुक-9503237673
114 इम्रान शकील आतारहिंगणगाव बुद्रुक21/09/20059763420740
115 मीरा भास्कर दंडवतेहिंगणगाव खुर्द31/05/19979503183376
116 भारती प्रकाश दंडवतेहिंगणगाव खुर्द02/10/19659766095298
117 विजय शामराव जाधवहिंगणगाव खुर्द01/03/19729665921097
118 मलकु महादेव जाधवहिंगणगाव खुर्द-9657584997
119 हिंदुराव शामराव जाधवहिंगणगाव खुर्द01/01/19478888307454
120 शशिकला अतुलचंद्र मेडशिंगीकरहिंगणगाव खुर्द04/03/19409766046058
121 शैला मल्हारी भोसलेकडेपूर01/06/19857387529215
122 जगदीश बाबजी सुतारकडेपूर18/10/1977 
123 सुजाता अर्जुन यादवकडेपूर13/03/1977 
124 विजय विठ्ठल यादवकडेपूर01/08/19748007551390
125 आप्पासाहेब आनंदराव माळीकडेपूर01/06/19699270990890
126 खंडू गणू कोळीकडेपूर01/03/1947 
127 ज्ञानदेव संतू पिंगळेकडेपूर01/03/19459970284438
128 सावित्री शिवाजी काटकरकडेपूर10/06/19469665891525
129 भिमराव शंकर करकटेकडेपूर01/01/19418390249484
130 बाळू निवृत्ती मदनेकान्हरवाडी01/06/19438381046148
131 संगीता दगडू लगाडेकान्हरवाडी01/06/19868805665422
132 तानाजी लक्ष्मण दुबिलेखामभाले औंध01/01/1953 
133 भिकाजी गोविंद लोखंडेखामभाले औंध02/03/19447378536068
134 आशाताई किसन भोसलेखामभाले औंध07/01/19718975131227
135 कमल विलास भोसलेखामभाले औंध01/01/19698805867488
136 गंगाराम नारायण भोसलेखामभाले औंध01/01/19637083238699
137 गोकुळाबाई शिवाजी सकटखेराडे विटा01/10/19539119516522
138 सागर गोरखनाथ तुपेखेराडे विटा31/08/19909552633005
139 सुबराव दादा सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19479545156244
140 महादेव एकनाथ सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19649763770135
141 आक्काताई शिवाजी जंगमखेराडे वांगी19/06/1951 
142 वैजंता कुंडलिक सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19279188056402
143 संभाजी शिवाजी सूर्यवंशीखेराडे वांगी02/02/19758805013212
144 प्रसाद पोपटराव सूर्यवंशीखेराडे वांगी05/07/19919226140052
145 लक्ष्मण पंढरीनाथ हजारेखेराडे वांगी01/06/19608805280552
146 नामदेव शंकर तुपेखेराडे वांगी23/03/20057709431446
147 अक्षदा संदिपान हजारेखेराडे वांगी-7709059020
148 मालन जगन्नाथ परीटखेराडे वांगी-7218564662
149 कलाबाई आनंदा मोहितेखेराडे वांगी04/07/19479561107467
150 प्रणव सत्यवान पवारखेराडे वांगी29/05/20059158228713
151 बनुबाई भिमराव पवारकोतवडे01/01/1953 
152 विजया शिवाजी पोळकोतवडे01/06/19639604781054
153 सुरज रामचंद्र गुजरकोतवडे28/08/2001 
154 भीमा शंकर जाधवकोतवडे01/06/19729850312896
155 गोरख लक्ष्मण साठेकोतवडे01/06/19667038572305
156 मोहन कृष्णा यादवकोतवडे01/06/19557709851445
157 हरिबा गणपती साठेनेर्ली01/06/19489767798483
158 वंदना ज्ञानदेव पवारनेर्ली06/06/19829503401204
159 नवशाद गणी इनामदारनेर्ली01/05/1973 
160 नीता चंद्रकांत देशमुखेनेर्ली01/06/19659657697503
161 भगवान बाबुराव पवारनेर्ली26/02/19509881936539
162 अयाज कादर मोमीननेर्ली13/07/19787057658547
163 लैलाबी अलाउद्दीन मुजावरनेर्ली01/06/1948 
164 सर्जेराव राजाराम मुळीकनेर्ली01/06/19717745033540
165 एकनाथ दिनकर सूर्यवंशीनेर्ली04/06/1962 
166 जगन्नाथ एकनाथ क्षीरसागरनेर्ली01/06/19739970520602
167 सुमन सोमा सकटनेर्ली01/06/19989970511934
168 सुनील कांबळेनेर्ली29/08/19689561972218
169 मज्जीद लालू मोमीननेर्ली27/06/19369049275286
170 नंदा रंगराव मंडलेनेवारी27/07/19738600847983
171 प्रशांत प्रकाश महाडिकनेवारी12/02/19819881357516
172 रेखा शहाजी ननवरेनेवारी31/08/19759822823662
173 अरुण रामचंद्र साळुंखेनेवारी31/05/19649421126057
174 यशोदा रामचंद्र साळुंखेनेवारी01/06/19379421126057
175 मनीषा अरुण साळुंखेनेवारी18/07/19829421048477
176 दत्तात्रय पांडुरंग पवाळकरनेवारी23/03/19459892787215
177 पार्वती संजय कुंभारनेवारी05/10/19887558302705
178 शिवाजी ज्ञानू कुंभारनेवारी07/05/19548600277660
179 जिजाबाई चंद्र जाधवनिमसोड01/06/19447350741914
180 अरविंद सदाशिव डोंबनिमसोड01/01/19899922636715
181 रोहिणी अरविंद डोंबनिमसोड01/01/19899922636715
182 अशोक बापू पाटीलनिमसोड01/06/19549850679405
183 रामचंद्र सिद्धू घार्गेनिमसोड03/02/19479146372470
184 नंदकुमार दिनकर डोंबनिमसोड01/01/19769552801464
185 दिलावर कासम मुलाणीनिमसोड01/08/19709921393996
186 सुबराव गोविंद शिंदेरामपूर01/06/19687757960859
187 रुपाली बाळासो शिंदेरामपूर13/08/19929503824240
188 अंकुश आनंदा शिंदेरामपूर21/11/19819730559984
189 शांत शशिकांत शिंदेरामपूर16/06/19679730080062
190 मंगल शशिकांत घाडगेरायगांव-9657820540
191 विमल विठ्ठल चव्हाणरायगांव01/01/19619763420534
192 बनुताई तानाजी कदमरायगांव01/01/19517350176136
193 सविता रवींद्र आलेकरीरायगांव06/09/19707350216178
194 किसन सखाराम घाडगेरायगांव01/10/19508805767953
195 अनिता संभाजी रेणुशेरेणुसेवाडी12/01/19859552935873
196 राजाक्का पोपट रेणुशेरेणुसेवाडी24/02/1956 
197 अण्णा बापू मोहितेसाहोली01/06/19629922557517
198 उषाताई विलास मोहितेसाहोली01/06/19627030840425
199 शिवाजी रामू जाधवसाहोली01/09/1945 
200 अनिता आनंदराव साळुंखेसाहोली01/06/19769921128323
201 मुकुंद उत्तम मोहितेसाहोली20/03/19919881755391
202 शालन पांडुरंग मोहितेसाहोली01/06/19689112177897
203 इंदुताई प्रकाश मोहितेसाहोली01/06/19729527243952
204 आक्काताई अण्णा जाधवसाहोली01/06/19467057051556
205 रोशन बाबालाल मुलाणीसाहोली01/06/1976 
206 शालन बबन कुंभारसाहोली01/06/19409172709287
207 ज्ञानेशवर रामचंद्र पवारसाहोली01/06/19699833395052
208 जगन्नाथ उत्तम मोहितेसाहोली01/01/19769604495054
209 इंदुबाई उत्तम मोहितेसाहोली01/06/19719923228642
210 आनंदा रामू जाधवसाहोली01/06/19618600027885
211 मल्हारी तानाजी जाधवसाहोली01/06/1982 
212 मीना सुरेश धनवडेसासपडे01/01/19749049501734
213 दिलीप लक्ष्मण पवारशाळगाव01/01/19788412985737
214 धनाजी रामचंद्र कदमशाळगाव06/08/19767028161590
215 प्रवीण महादेव मुळीकशाळगाव-9970506867
216 भाग्यश्री उमेश मुळीकशाळगाव01/11/19949096441837
217 कृष्णाबाई वसंत कल्याणकरशाळगाव- 
218 बाळकाबाई धनाजी करांडेशाळगाव- 
219 छाया जगन्नाथ पवारशाळगाव- 
220 लक्ष्मण पांडुरंग मुळीकशाळगाव- 
221 कल्पना सुरेश मोरेशाळगाव- 
222 सुभाष दामोदर रेठरेकरशाळगाव- 
223 रघुनाथ भाऊ रेठरेकरशाळगाव- 
224 आकांश दामोदर रेठरेकरशाळगाव- 
225 सदाशिव दत्तात्रय महाजनशाळगाव- 
226 सुरेश बाबुराव सूर्यवंशीशाळगाव- 
227 धोंडीराम रामचंद्र पवारशाळगाव- 
228 सानिका विजय मुळीकशाळगाव22/05/20079763329800
229 शामराव संतू जगदाळेSHELAKBAV01/01/19489890334092
230 यश अर्जुन जाधवSHELAKBAV11/06/20068408801621
231 संजीवनी किसान कदमSHELAKBAV01/01/19739145248185
232 संदीप लक्ष्मण कदमSHELAKBAV21/02/19839975684083
233 ज्योती धनाजी कांबळेSHELAKBAV01/06/19827798896755
234 प्रमिला रावसाहेब कदमSHELAKBAV-7588867845
235 मंगल आनंदराव KADAMSHELAKBAV01/06/19699923857716
236 नारायण विष्णु मोहितेशिवाजीनगर (नहावी)01/01/19739730360552
237 मानकाबाई लक्ष्मण पवारशिवनी01/01/19659975210367
238 अंबुताई आनंदा यादवशिवनी01/01/1938 
239 निरंजन मानसिंग पवारशिवनी13/08/20019860479494
240 नंदकुमार पांडुरंग कुलकर्णीशिवनी01/01/19539881652477
241 विष्णू रामचंद्र मोरेशिवनी01/01/19509503548706
242 लक्ष्मी शामराव पवारशिवनी01/01/19288390775444
243 संपत भगवान नवघरेशिवनी02/06/1952 
244 दत्तात्रय भागवत मानेशिवनी10/02/19439960336860
245 सोहन शशिकांत मोहितेशिवनी20/01/19947045686851
246 कमल संपत चव्हाणशिवनी01/01/19678390775444
247 पारुबाई केशव साळुंखेशिवनी01/01/19438007423435
248 दिगंबर सयाजी कोळीशिवनी01/06/20108600688293
249 राधाबाई पतंगराव जाधवशिवनी01/01/19299146533105
250 अनुष्का शिवशंकर कोळीशिवनी16/04/20089172639415
251 नंदकुमार तुकाराम मोहितेशिवनी01/06/19697887930441
252 सुरेखा राजेंद्र पवारशिवनी18/01/19739689400687
253 विलास शेटीबा पवारशिवनी01/06/19678155015608
254 इंदुबाई पांडुरंग मोहितेशिवनी01/06/19499881860418
255 सौरभ बबन होलमुखेतडसर06/09/2002 
256 सुवर्णा संजय पवारतडसर01/07/19729921385837
257 राजाराम दत्तू जाधवतडसर01/06/19519689357662
258 जयसिंगराव गणपतराव पाटीलतडसर01/01/19359561509825
259 अशोक पांडुरंग कानुंजेतडसर01/07/19509049952770
260 मछिंद्र गणपती कांबळेतडसर01/06/19618975903429
261 शंकर तुकाराम शेवंतातडसर01/01/19469975998040
262 आनंदा बाबुराव पवारतडसर01/06/19507709086847
263 संभाजी विठ्ठल मोहितेतोंडोली-8308035104
264 इंदुबाई बाबुराव पवारतोंडोली-8007556402
265 ताई दादा काटरेउपाळे मायणी- 
266 विश्वनाथ विठ्ठल सरगरउपाळे मायणी01/01/19827218813327
267 उत्तम राघू काटरेउपाळे मायणी02/03/19467218434160
268 लक्ष्मण रामा काटरेउपाळे मायणी15/07/19349766903155
269 जयश्री बबन जंगमउपाळे मायणी01/01/19739850523105
270 राजाराम नाथू चव्हाणउपाळे मायणी01/06/19658975639852
271 तोलाबाई भीमराव काटरेउपाळे मायणी01/01/19619890813355
272 भगवान लाला काटरेउपाळे मायणी01/01/19419923493075
273 जगूताई विजय मानेउपाळे वांगी01/10/19857720020691
274 मुसा शहाबुद्दीन सय्यदउपाळे वांगी29/11/19779766162146
275 महादेव ज्ञानू माळीउपाळे वांगी01/01/19489689071042
276 ओम, मछिन्द्र मानेउपाळे वांगी24/11/20078788512311
277 संगीता शिवाजी मानेउपाळे वांगी01/06/19729921658704
278 सरूबाई लक्ष्मण मानेउपाळे वांगी01/06/19467218345478
279 अभिजित शहाजी चव्हाणविहापूर24/04/19977218911001
280 मालन जनकराव चव्हाणविहापूर03/07/19529822942990
281 उमाजी हरी चव्हाणविहापूर01/06/19689689987517
282 अक्षय दिलीप होलमुखेविहापूर29/09/20109822779761
283 आशा शहाजी गायकवाडवडीये रायबाग01/06/19659922578073
284 सुमन अरुण पवारवडीये रायबाग05/05/19689561404389
285 सीताबाई निवृत्ती बोडरेवडीये रायबाग04/06/19528308699417
286 लक्ष्मण लालू मंडलेवडीये रायबाग01/01/19489049605264
287 सुदाम बाळू सकटेवडीये रायबाग01/01/19479503234091
288 यशवंत तातोबा भगतवडीये रायबाग01/06/19579637285064
289 वसंत यशवंत जगतापवडीये रायबाग01/06/19529075219647
290 कल्पना उद्धव जाधववडीये रायबाग01/06/1978 
291 सुभद्रा युवराज जगतापवडीये रायबाग04/06/19549096575775
292 बाबुराव एकनाथ जाधवयेडे10/12/1950 
293 संतोष बाळकृष्ण अभंगयेडे06/03/19869765666647
294 सुनंदा मधुकर उमापेयेडे12/06/19609657433488
295 सुमन पांडुरंग जाधवयेडे01/06/1956 
296 संगीता हणमंत महामुनीयेडे01/01/19757350948987
297 ओंकार बंडूजी कदमयेडे18/09/20048308055408
298 काका शंकर जरगयेतगाव01/06/19589975459597
299 अंकुश निवृत्ती शेवाळेयेवलेवाडी01/06/19719623077304
300 लालासो शेटीबा जाधवयेवलेवाडी-9922368353
301 लक्ष्मण जगन्नाथ जगतापयेवलेवाडी01/06/19518605786085
302 साहेबराव श्रीरंग जगतापयेवलेवाडी01/06/19619763078052
303 सुमन तुकाराम जगतापयेवलेवाडी01/06/19488806907212