दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 3890../GMPT/Photo/3890.jpg../GMPT/Pramanptr/3890.PDFमाधुरी मंगेश पवारआमणापूर04/03/19957038189662 View फोटो प्रमाणपत्र
2 3927../GMPT/Photo/3927.JPG../GMPT/Pramanptr/3927.PDFमंगेश आप्पासाहेब पवारआमणापूर10/10/19908552044835 View फोटो प्रमाणपत्र
3 5149../GMPT/Photo/5149../GMPT/Pramanptr/5149.PDFमहिबूब नबी संदेआमणापूर-9860881086 View फोटो प्रमाणपत्र
4 5418../GMPT/Photo/5418../GMPT/Pramanptr/5418मधुकर निवृत्ती pawarआमणापूर-9665653447 View फोटो प्रमाणपत्र
5 5683../GMPT/Photo/5683../GMPT/Pramanptr/5683.PDFसलीम दस्तगीर शेखआमणापूर28/06/19859975461486 View फोटो प्रमाणपत्र
6 7148../GMPT/Photo/7148.JPG../GMPT/Pramanptr/7148.PDFमारुती रामचंद्र कोळीआमणापूर01/07/19748055444166 View फोटो प्रमाणपत्र
7 7195../GMPT/Photo/7195.JPG../GMPT/Pramanptr/7195सरसाबाई मारुती कोळीआमणापूर01/01/19408055444166 View फोटो प्रमाणपत्र
8 6998../GMPT/Photo/6998.JPG../GMPT/Pramanptr/6998रुबाब अहमदअली सुतारआमणापूर01/01/19569960390403 View फोटो प्रमाणपत्र
9 12499../GMPT/Photo/12499.JPG../GMPT/Pramanptr/12499भागीरथी रामचंद्र पवारआमणापूर01/01/19458956088820 View फोटो प्रमाणपत्र
10 12848../GMPT/Photo/12848.JPG../GMPT/Pramanptr/12848वसंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर03/06/19669075109514 View फोटो प्रमाणपत्र
11 14001../GMPT/Photo/14001.JPG../GMPT/Pramanptr/14001फुलाबाई भीमराव यादवआमणापूर01/06/1937  View फोटो प्रमाणपत्र
12 14665../GMPT/Photo/14665.JPG../GMPT/Pramanptr/14665लक्ष्मीबाई आण्णा कुंभारआमणापूर01/06/1953  View फोटो प्रमाणपत्र
13 21710../GMPT/Photo/21710.JPG../GMPT/Pramanptr/21710हिंदुराव लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/01/1948  View फोटो प्रमाणपत्र
14 21794../GMPT/Photo/21794.JPG../GMPT/Pramanptr/21794वनिता गजानन कुंभारआमणापूर14/06/19699766634204 View फोटो प्रमाणपत्र
15 21935../GMPT/Photo/21935../GMPT/Pramanptr/21935सविता बबन पाटीलआमणापूर01/06/19748600843493 View फोटो प्रमाणपत्र
16 33682../GMPT/Photo/33682.JPG../GMPT/Pramanptr/33682अविनाश रघुनाथ पाटीलआमणापूर03/07/19779561659798 View फोटो प्रमाणपत्र
17 42294../GMPT/Photo/42294.jpg../GMPT/Pramanptr/42294रवींद्र विष्णू कुलकर्णीआमणापूर01/06/19679730192351 View फोटो प्रमाणपत्र
18 42311../GMPT/Photo/42311.jpg../GMPT/Pramanptr/42311अर्जुन कृष्णत सूर्यवंशीआमणापूर01/01/19579665660339 View फोटो प्रमाणपत्र
19 42333../GMPT/Photo/42333.jpg../GMPT/Pramanptr/42333सुनीता संजय जंगमआमणापूर18/03/19769657731971 View फोटो प्रमाणपत्र
20 42356../GMPT/Photo/42356.jpg../GMPT/Pramanptr/42356कोमल राजेंद्र औटेआमणापूर05/10/19908308550085 View फोटो प्रमाणपत्र
21 42371../GMPT/Photo/42371.jpg../GMPT/Pramanptr/42371सचिन आनंदा जोजाळेआमणापूर-9326885896 View फोटो प्रमाणपत्र
22 13000../GMPT/Photo/13000.JPG../GMPT/Pramanptr/13000मोहन भगवान मानेआंधळी01/06/19639552420984 View फोटो प्रमाणपत्र
23 12529../GMPT/Photo/12529.JPG../GMPT/Pramanptr/12529सुभद्रा पुंडलिक मानेआंधळी01/06/19479503491865 View फोटो प्रमाणपत्र
24 12166../GMPT/Photo/12166.JPG../GMPT/Pramanptr/12166संभाजी परशुराम सुतारआंधळी01/06/19749890285714 View फोटो प्रमाणपत्र
25 6974../GMPT/Photo/6974.JPG../GMPT/Pramanptr/6974.JPGसंभाजी भीमराव पाटील (माने )आंधळी07/01/19649146420235 View फोटो प्रमाणपत्र
26 10055../GMPT/Photo/10055.JPG../GMPT/Pramanptr/10055.JPGविष्णू सावंत सावंतआंधळी14/07/19789970822162 View फोटो प्रमाणपत्र
27 6115../GMPT/Photo/6115.JPG../GMPT/Pramanptr/6115.JPGशितल भगवान कांबळेआंधळी19/04/20047218816503 View फोटो प्रमाणपत्र
28 7370../GMPT/Photo/7370.jpg../GMPT/Pramanptr/7370.jpgहौसाताई निवृत्ती हजारेअंकलखोप24/12/19998600061171 View फोटो प्रमाणपत्र
29 5502../GMPT/Photo/5502.jpg../GMPT/Pramanptr/5502.jpgश्रेयश राजेंद्र सूर्यवंशीअंकलखोप25/07/19979864012314 View फोटो प्रमाणपत्र
30 84../GMPT/Photo/84../GMPT/Pramanptr/84विष्णू आत्माराम लुगडेअंकलखोप15/06/19549421226434 View फोटो प्रमाणपत्र
31 385../GMPT/Photo/385../GMPT/Pramanptr/385करिष्मा यासिन कुलकर्णीअंकलखोप24/11/19978975114942 View फोटो प्रमाणपत्र
32 9108../GMPT/Photo/9108.jpg../GMPT/Pramanptr/9108पुष्पा अशोक शिंदेअंकलखोप05/03/19769326657143 View फोटो प्रमाणपत्र
33 41599../GMPT/Photo/41599.jpg../GMPT/Pramanptr/41599.jpgसागर लक्ष्मण सणगरअंकलखोप08/04/19889823018633 View फोटो प्रमाणपत्र
34 41632../GMPT/Photo/41632.jpg../GMPT/Pramanptr/41632.jpgभगतसिंग चंदूसिंग रजपूतअंकलखोप12/04/19918378873826 View फोटो प्रमाणपत्र
35 36833../GMPT/Photo/36833.jpg../GMPT/Pramanptr/36833.jpgरामचंद्र अनंत पवारअंकलखोप01/01/19499975063513 View फोटो प्रमाणपत्र
36 33706../GMPT/Photo/33706.jpg../GMPT/Pramanptr/33706शामराव दादू सूर्यवंशीअंकलखोप21/09/19679503836342 View फोटो प्रमाणपत्र
37 23124../GMPT/Photo/23124.jpg../GMPT/Pramanptr/23124.jpgगणपती रामचंद्र हजारेअंकलखोप01/06/1966  View फोटो प्रमाणपत्र
38 22423../GMPT/Photo/22423.jpg../GMPT/Pramanptr/22423महादेव हणमंत कोळीअंकलखोप15/07/19529921289424 View फोटो प्रमाणपत्र
39 23057../GMPT/Photo/23057../GMPT/Pramanptr/23057.JPGतुकाराम राऊ साळुंखेबांबवडे01/06/19608007004954 View फोटो प्रमाणपत्र
40 6335../GMPT/Photo/6335.JPG../GMPT/Pramanptr/6335.JPGमेघा विठ्ठल सोनावळेबांबवडे01/06/19799970972247 View फोटो प्रमाणपत्र
41 13174../GMPT/Photo/13174.JPG../GMPT/Pramanptr/13174ज्योती सुरेश साळुंखेबांबवडे24/04/20039960177880 View फोटो प्रमाणपत्र
42 44250../GMPT/Photo/44250.jpg../GMPT/Pramanptr/44250.JPGधनाजी आनंदा वंडरबांबवडे01/08/19967387477537 View फोटो प्रमाणपत्र
43 42682../GMPT/Photo/42682.jpg../GMPT/Pramanptr/42682सुजाता राम मानेभिलवडी08/11/19519623377655 View फोटो प्रमाणपत्र
44 42686../GMPT/Photo/42686.jpg../GMPT/Pramanptr/42686मंगल विशवनाथ कांबळेभिलवडी01/08/19719096246042 View फोटो प्रमाणपत्र
45 12180../GMPT/Photo/12180.jpg../GMPT/Pramanptr/12180.jpgविलास भीमराव मोरेभिलवडी12/01/19469158264697 View फोटो प्रमाणपत्र
46 11729../GMPT/Photo/11729.jpg../GMPT/Pramanptr/11729.jpgगणपती सिदोबा मोरेभिलवडी01/03/19469960160460 View फोटो प्रमाणपत्र
47 11971../GMPT/Photo/11971.jpg../GMPT/Pramanptr/11971.jpgतुषार पोपट भोसलेभिलवडी25/07/19969657147641 View फोटो प्रमाणपत्र
48 12072../GMPT/Photo/12072.JPG../GMPT/Pramanptr/12072.jpgसुरज धोंडीराम मोरेभिलवडी14/03/20099665176587 View फोटो प्रमाणपत्र
49 15400../GMPT/Photo/15400.jpg../GMPT/Pramanptr/15400शारदा प्रकाश जाधवभिलवडी05/02/19659766276275 View फोटो प्रमाणपत्र
50 15556../GMPT/Photo/15556.JPG../GMPT/Pramanptr/15556.JPGआर्यन चंद्रकांत शिंदेभिलवडी24/10/20069503380588 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 माधुरी मंगेश पवारआमणापूर04/03/19957038189662
2 मंगेश आप्पासाहेब पवारआमणापूर10/10/19908552044835
3 महिबूब नबी संदेआमणापूर-9860881086
4 मधुकर निवृत्ती pawarआमणापूर-9665653447
5 सलीम दस्तगीर शेखआमणापूर28/06/19859975461486
6 मारुती रामचंद्र कोळीआमणापूर01/07/19748055444166
7 सरसाबाई मारुती कोळीआमणापूर01/01/19408055444166
8 रुबाब अहमदअली सुतारआमणापूर01/01/19569960390403
9 भागीरथी रामचंद्र पवारआमणापूर01/01/19458956088820
10 वसंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर03/06/19669075109514
11 फुलाबाई भीमराव यादवआमणापूर01/06/1937 
12 लक्ष्मीबाई आण्णा कुंभारआमणापूर01/06/1953 
13 हिंदुराव लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/01/1948 
14 वनिता गजानन कुंभारआमणापूर14/06/19699766634204
15 सविता बबन पाटीलआमणापूर01/06/19748600843493
16 अविनाश रघुनाथ पाटीलआमणापूर03/07/19779561659798
17 रवींद्र विष्णू कुलकर्णीआमणापूर01/06/19679730192351
18 अर्जुन कृष्णत सूर्यवंशीआमणापूर01/01/19579665660339
19 सुनीता संजय जंगमआमणापूर18/03/19769657731971
20 कोमल राजेंद्र औटेआमणापूर05/10/19908308550085
21 सचिन आनंदा जोजाळेआमणापूर-9326885896
22 मोहन भगवान मानेआंधळी01/06/19639552420984
23 सुभद्रा पुंडलिक मानेआंधळी01/06/19479503491865
24 संभाजी परशुराम सुतारआंधळी01/06/19749890285714
25 संभाजी भीमराव पाटील (माने )आंधळी07/01/19649146420235
26 विष्णू सावंत सावंतआंधळी14/07/19789970822162
27 शितल भगवान कांबळेआंधळी19/04/20047218816503
28 हौसाताई निवृत्ती हजारेअंकलखोप24/12/19998600061171
29 श्रेयश राजेंद्र सूर्यवंशीअंकलखोप25/07/19979864012314
30 विष्णू आत्माराम लुगडेअंकलखोप15/06/19549421226434
31 करिष्मा यासिन कुलकर्णीअंकलखोप24/11/19978975114942
32 पुष्पा अशोक शिंदेअंकलखोप05/03/19769326657143
33 सागर लक्ष्मण सणगरअंकलखोप08/04/19889823018633
34 भगतसिंग चंदूसिंग रजपूतअंकलखोप12/04/19918378873826
35 रामचंद्र अनंत पवारअंकलखोप01/01/19499975063513
36 शामराव दादू सूर्यवंशीअंकलखोप21/09/19679503836342
37 गणपती रामचंद्र हजारेअंकलखोप01/06/1966 
38 महादेव हणमंत कोळीअंकलखोप15/07/19529921289424
39 तुकाराम राऊ साळुंखेबांबवडे01/06/19608007004954
40 मेघा विठ्ठल सोनावळेबांबवडे01/06/19799970972247
41 ज्योती सुरेश साळुंखेबांबवडे24/04/20039960177880
42 धनाजी आनंदा वंडरबांबवडे01/08/19967387477537
43 सुजाता राम मानेभिलवडी08/11/19519623377655
44 मंगल विशवनाथ कांबळेभिलवडी01/08/19719096246042
45 विलास भीमराव मोरेभिलवडी12/01/19469158264697
46 गणपती सिदोबा मोरेभिलवडी01/03/19469960160460
47 तुषार पोपट भोसलेभिलवडी25/07/19969657147641
48 सुरज धोंडीराम मोरेभिलवडी14/03/20099665176587
49 शारदा प्रकाश जाधवभिलवडी05/02/19659766276275
50 आर्यन चंद्रकांत शिंदेभिलवडी24/10/20069503380588
51 धनपाल आण्णा चोपडेभिलवडी01/03/19429890073297
52 दर्शन सुहास चोपडेभिलवडी20/05/20099595135331
53 पांडुरंग बाबुराव चव्हाणभिलवडी01/06/19409372676164
54 द्रौपदी मारुती गेजगेभिलवडी01/06/19507709668042
55 ऋतूषा श्रीधर चौगुलेभिलवडी08/11/19979888226057
56 मच्छिन्द्रनाथ आवाजी रांजणेभिलवडी09/02/19437720855513
57 सुहास ` रमेश चोपडेभिलवडी12/05/19787840921285
58 रत्नाबाई मानेभिलवडी01/06/1972 
59 धोंडीराम ज्ञानदेव मोहितेभिलवडी01/06/1950 
60 प्रिया संतोष गायकवाडभिलवडी06/10/19939975707481
61 आदिशा आण्णा चौगुलेभिलवडी01/06/19377798865898
62 सुरज संभाजी कदमभिलवडी स्टेशन15/09/19967030367395
63 सुरेश जिनगोंडा पाटीलभ्रमनाळ01/06/19699673578990
64 जित्ताप्पा लक्ष्मण बंडगरभ्रमनाळ01/06/1979 
65 सुनील परसू आयवळेबुर्ली- 
66 मंगल भीमराव मोरेबुर्ली01/06/19639923321760
67 मिलिंद मनोहर जाधवबुर्ली06/06/19889970004807
68 अजय दिनकर पाटीलबुर्ली15/08/19967887900060
69 दीपाली महादेव पाटीलबुर्ली15/05/19919637257181
70 सुरेश भूपाल चौगुलेबुर्ली10/06/19529604494935
71 शामराव भाऊ पाटीलबुर्ली16/07/19347387726773
72 अमोल आदिनाथ चौगुलेबुर्ली26/03/19798600455347
73 इंदुताई रामचंद्र मिठारीबुर्ली29/03/19389420072464
74 वत्सला शामराव पाटीलबुर्ली20/06/19507387726773
75 पार्वती आनंदा पवारबुर्ली02/08/19459503812829
76 महादेव भीमराव पवारबुर्ली01/04/19669552352514
77 हसीना फरदीन इनामदारबुर्ली06/06/19729096448019
78 अमोल बाळासो घाडगेबुर्ली06/07/19919766857257
79 रंजना रंगराव पाटीलधयारी01/01/19599270781000
80 शिंधुताई शामराव जाधवधयारी-9960378815
81 संदीप भगवान पाटोळेधयारी27/07/19918600284290
82 तेजस्विनी शशिकांत धनावडेदुधांदी26/05/19949921221484
83 संगीत चंद्र्कांत पाटीलदुधांदी01/06/19689970803224
84 रंजना धोंडीराम आरबुनेदुधांदी01/01/1960 
85 शांताराम बाबुराव भोसलेदुधांदी01/06/19737447592383
86 सुचिता अधिक नलवडेदुधांदी16/06/19859930353541
87 रामचंद्र बाबुराव मानेघोगांव02/06/19738605246638
88 सुशीला बाबुराव मानेघोगांव02/04/19458605246638
89 राजाराम शंकर आदमानेखटाव16/07/19778554965794
90 नंदिनी चंद्रशेखर चौगुलेखटाव01/06/19747769092891
91 प्रकाश भीमराव पाटीलखटाव05/04/19659823497263
92 भाग्यश्री अनिल कोळीकुंडल28/01/20119763235525
93 तन्मय संतोष लाडकुंडल09/05/20177057448052
94 अरुण भानुदास रंगाटेकुंडल19/10/19768928484821
95 सार्थक अमोल लाडकुंडल19/09/20149970848172
96 मारुती विटोबा जठारकुंडल01/06/19319764503037
97 उत्तम लक्ष्मन खारगेकुंडल01/06/19569730946559
98 क्षितिज जितेंद्र पवारकुंडल28/10/19999011607372
99 राजेश लक्ष्मण चव्हाणकुंडल01/06/1971 
100 विमल अशोक कोळीकुंडल28/04/19699503853980
101 विष्णू तुकाराम थोरातकुंडल17/06/19549975335249
102 मनोहर यशवंत खारगेकुंडल02/06/19508308084092
103 शांताबाई एकनाथ होवाळकुंडल01/06/19529075230341
104 SHIVAJI नारायण पोळकुंडल22/03/19687709976882
105 ज्ञानदेव तुकाराम थोरातकुंडल01/06/1947 
106 मेघराज महादेव हडदरेकुंडल01/01/19668484895263
107 विमल namdev थोरातकुंडल01/06/1961 
108 मारुती तुकाराम थोरातकुंडल08/03/19469270814030
109 रंजना राजू लोंढेमाळवाडी-9765309048
110 पांडुरंग लक्ष्मण सावंतमाळवाडी-9766158543
111 ज्ञानू महादू साळुंखेमाळवाडी01/01/19259665504872
112 आक्काताई तुकाराम शिंदेमाळवाडी01/01/19278600399291
113 विष्णू ज्योती मानेमाळवाडी15/05/19359272501347
114 धोंडीराम ज्ञानू चव्हाणमाळवाडी01/01/1971 
115 रफीउद्दीन बाबालाल सुतारमाळवाडी01/06/19348857005327
116 गजेंद्र अण्णाप्पा / अण्णाजी कांबळेमाळवाडी01/01/1975 
117 शहादा कलंदर सुतारमाळवाडी01/09/19697038387176
118 दशरथ रामचंद्र नलवडेमाळवाडी01/03/19489975107635
119 भिकू मोहन सोनवलेमाळवाडी24/06/19879975182735
120 हणमंत बाळासो' घाटगेमाळवाडी01/06/19718806784725
121 सावित्री बबन kambleमाळवाडी01/06/19468500179615
122 आदर्श अधिक काळेमाळवाडी14/10/20059765711680
123 धनाजी नामदेव मंडलेमाळवाडी11/09/19869764415320
124 पवन बाजीराव मदनेमाळवाडी09/10/20049665569183
125 शिवबाइ शंकर महंमदापुरेमाळवाडी01/06/19459860340219
126 रेखा दत्तात्रय नलवडेमाळवाडी06/01/19708390205247
127 फारूक मिरसाब बेपारीमाळवाडी01/01/19909096938884
128 सुमय्या उमर बेपारीमाळवाडी29/09/20119096582043
129 जगन्नाथ रामा मोटकट्टेमाळवाडी01/01/19479096545761
130 सुवर्णमाला अरुण मोरेमाळवाडी01/01/19609970271407
131 छाया महादेव शेळकेनागठाणे01/06/19609860933103
132 किरण प्रकाश लाडनागठाणे19/03/20009579496935
133 भगवान धोंडी जाधवनागठाणे01/06/19568600052261
134 वसंत दत्तू चव्हाणनागठाणे01/06/19449975175090
135 अजय रंगराव बनसोडेनागठाणे25/04/19787752227079
136 इकबाल अमीर नदाफनागठाणे01/06/19587387981586
137 पांडुरंग आत्माराम भाडळकरनागठाणे01/06/19559665753571
138 कल्लाप्पा तमान्ना धाबडेनागठाणे01/06/19458308031681
139 अभिजित दिलीप धनवडेनागठाणे23/04/19919067289531
140 प्रतीक्षा विजय धुमाळेनागठाणे17/09/20018975036658
141 पांडुरंग आत्माराम भाडळकरनागठाणे01/06/19559665753571
142 भगवान विश्वास कांबळेनागठाणे-9890725567
143 प्रणिता सुरेश कुंभारपुणदी तर्फ वाळवा-9860851526
144 अमित शिवाजी यादवराडेवाडी20/07/19949730617242
145 रुपाली जयंत सूर्यवंशीरामानंदनगर05/02/19909970971099
146 भामा बापू जाधवरामानंदनगर01/06/19478668957115
147 आप्पासो श्रीकांत नाईकरामानंदनगर04/01/19977776043818
148 दादासो लक्ष्मण दुर्गावळेरामानंदनगर01/06/19439921815008
149 शालन खंडोबा पाटीलरामानंदनगर01/06/19279763373871
150 इम्तियाज नासिर नदाफरामानंदनगर01/06/19759890515163
151 नंदा महादेव सितापेरामानंदनगर01/06/19799527543439
152 अभिजित बाळासाहेब रसाळरामानंदनगर06/03/19947385910187
153 श्रीमंत इराप्पा नाईकरामानंदनगर02/09/19678605051413
154 कविता शामराव यादवरामानंदनगर25/06/19789623880259
155 महादेव शिवबाळ किट्टदरामानंदनगर01/04/19499730040658
156 लक्ष्मी भगवान सूर्यवंशीरामानंदनगर10/11/19519766379119
157 शिवानंद बाबुराव शिंत्रेरामानंदनगर01/06/19699561510936
158 संभाजी महादेव गावडेरामानंदनगर11/10/19827709177575
159 आंबुताई भिकू सोळवंडेरामानंदनगर01/06/19569527546202
160 सविता सर्जेराव शिंदेसावंतपूर- 
161 रमेश हणमंत जाधवसावंतपूर15/10/19879657362323
162 भागवत परशुराम जगदाळेसावंतपूर01/06/19579970176340
163 भानुदास पांडुरंग पाटीलसुखवाडी01/06/19438007883548
164 धोंडीराम शंकर यादवसुखवाडी01/12/19539146204192
165 शंकर दत्तू यादवसुखवाडी01/06/19509975232159
166 प्रदीप सदाशिव यादवसुखवाडी01/06/19737758903451
167 आकूबाई भानुदास यादवसुखवाडी01/06/19379637691339
168 सुमन पांडुरंग यादवसुखवाडी01/06/19428698005635
169 शिवम श्रीकांत जगतापसुखवाडी22/11/20019765160194
170 मधुकर गणपती यादवसुखवाडी01/06/19689665644992
171 बाळासो शंकर कोकाटेसुखवाडी01/06/19717030247074
172 शोभा दिलीप जाधवसुखवाडी01/06/1974 
173 वरद विनायक साळुंकेतवदारवाडी23/01/20119860505612
174 पार्वती पांडुरंग बेनाडेवसगडे02/06/19439881490282
175 अखिलेश जनगोंडा पाटीलवसगडे16/04/19949168508108
176 सुमन जनार्दन घाडगेविठ्ठलवाडी01/06/19679766257051
177 तुकाराम राजाराम ढेरेविठ्ठलवाडी11/03/19829673346123
178 विठठल धोंडी सदामातेविठ्ठलवाडी13/02/19988956165808