दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 5776../GMPT/Photo/5776../GMPT/Pramanptr/5776सानिका भीमराव नलवडेआळसंद26/10/20039503901950 View फोटो प्रमाणपत्र
2 5961../GMPT/Photo/5961../GMPT/Pramanptr/5961गौरी विजय जाधवआळसंद04/09/20039226282344 View फोटो प्रमाणपत्र
3 6463../GMPT/Photo/6463../GMPT/Pramanptr/6463मीनाक्षी विलास गायकवाडआळसंद20/06/19629665321146 View फोटो प्रमाणपत्र
4 6487../GMPT/Photo/6487../GMPT/Pramanptr/6487राजवर्धन विजय जाधवआळसंद29/03/20137410102339 View फोटो प्रमाणपत्र
5 7725../GMPT/Photo/7725../GMPT/Pramanptr/7725अजित लालासो हारुगडेआळसंद01/02/20057722053907 View फोटो प्रमाणपत्र
6 7751../GMPT/Photo/7751../GMPT/Pramanptr/7751भास्कर यशवंत कुंभारआळसंद24/05/19699760750167 View फोटो प्रमाणपत्र
7 7761../GMPT/Photo/7761../GMPT/Pramanptr/7761जालिंदर रामचंद्र गुरवआळसंद06/06/19407038120118 View फोटो प्रमाणपत्र
8 7797../GMPT/Photo/7797../GMPT/Pramanptr/7797हर्षदा बाळासो जाधवआळसंद21/04/20027447588462 View फोटो प्रमाणपत्र
9 7814../GMPT/Photo/7814../GMPT/Pramanptr/7814आबा गानू हारुगडेआळसंद06/06/19537410101735 View फोटो प्रमाणपत्र
10 7665../GMPT/Photo/7665../GMPT/Pramanptr/7665जीवन दशरथ हारुगडेआळसंद21/03/19887709595746 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10938../GMPT/Photo/10938../GMPT/Pramanptr/10938लीला दिनकर पाटीलआळसंद11/07/19593076859916 View फोटो प्रमाणपत्र
12 14481../GMPT/Photo/14481../GMPT/Pramanptr/14481निशा लक्ष्मण पवारआळसंद20/07/20089552283349 View फोटो प्रमाणपत्र
13 22632../GMPT/Photo/22632../GMPT/Pramanptr/22632जनाबाई ज्ञानू जमदाडेआळसंद26/02/19219604682376 View फोटो प्रमाणपत्र
14 34133../GMPT/Photo/34133../GMPT/Pramanptr/34133विठाबाई यशवंत भोरआळसंद01/01/19369503001734 View फोटो प्रमाणपत्र
15 37893../GMPT/Photo/37893../GMPT/Pramanptr/37893बयाबाई रामू जाधवआळसंद01/06/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
16 38630../GMPT/Photo/38630../GMPT/Pramanptr/38630दुर्योधन भागवत भोसलेआळसंद24/04/19849096912318 View फोटो प्रमाणपत्र
17 39316../GMPT/Photo/39316../GMPT/Pramanptr/39316पार्वती रामचंद्र गुरवआळसंद01/04/19469096441619 View फोटो प्रमाणपत्र
18 21539../GMPT/Photo/21539../GMPT/Pramanptr/21539आयुष विक्रम सावंतबलवडी बुद्रुक03/07/2013  View फोटो प्रमाणपत्र
19 21947../GMPT/Photo/21947../GMPT/Pramanptr/21947सुभाष लक्ष्मण पाकळेबलवडी बुद्रुक01/01/19549960441750 View फोटो प्रमाणपत्र
20 1732../GMPT/Photo/1732../GMPT/Pramanptr/1732गणेश शामराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19739168378576 View फोटो प्रमाणपत्र
21 1886../GMPT/Photo/1886../GMPT/Pramanptr/1886.JPGअनिश देविदास झेंडेबलवडी खुर्द16/09/20068007108182 View फोटो प्रमाणपत्र
22 1994../GMPT/Photo/1994../GMPT/Pramanptr/1994अनुष्का धनाजी गायकवाडबलवडी खुर्द15/12/20099561758881 View फोटो प्रमाणपत्र
23 5223../GMPT/Photo/5223.JPG../GMPT/Pramanptr/5223शिवाजी चेंडा वाघमारेबामणी01/06/19469011367196 View फोटो प्रमाणपत्र
24 5330../GMPT/Photo/5330.JPG../GMPT/Pramanptr/5330अशोक आत्माराम पाटीलबामणी03/07/19529766623360 View फोटो प्रमाणपत्र
25 5366../GMPT/Photo/5366../GMPT/Pramanptr/5366मारुती जगन्नाथ मालीबामणी01/06/19569272542952 View फोटो प्रमाणपत्र
26 4637../GMPT/Photo/4637.JPG../GMPT/Pramanptr/4637पूजा अधिक शिंदेबामणी10/05/20059657212204 View फोटो प्रमाणपत्र
27 4759../GMPT/Photo/4759.JPG../GMPT/Pramanptr/4759प्रतीक्षा जीवन भारतीबामणी08/06/20079970168970 View फोटो प्रमाणपत्र
28 9771../GMPT/Photo/9771../GMPT/Pramanptr/9771वनिता संभाजी भोसलेबेनापूर01/01/19889923331636 View फोटो प्रमाणपत्र
29 9814../GMPT/Photo/9814../GMPT/Pramanptr/9814स्वाती सतीश कांबळेबेनापूर24/08/20039545115426 View फोटो प्रमाणपत्र
30 9889../GMPT/Photo/9889../GMPT/Pramanptr/9889सुनीता अशोक वाघमारेबेनापूर24/04/19937028399336 View फोटो प्रमाणपत्र
31 9916../GMPT/Photo/9916../GMPT/Pramanptr/9916कौशल्या सुनील वाघमारेबेनापूर02/01/19957028399336 View फोटो प्रमाणपत्र
32 9944../GMPT/Photo/9944../GMPT/Pramanptr/9944सुनील अशोक वाघमारेबेनापूर01/01/19937028399336 View फोटो प्रमाणपत्र
33 10090../GMPT/Photo/10090../GMPT/Pramanptr/10090सविता विठोबा धेंडेबेनापूर01/01/19637218789294 View फोटो प्रमाणपत्र
34 10129../GMPT/Photo/10129../GMPT/Pramanptr/10129विठोबा बाळू धेंडेबेनापूर-7218789294 View फोटो प्रमाणपत्र
35 10159../GMPT/Photo/10159../GMPT/Pramanptr/10159शेवंता भारत धेंडेबेनापूर01/01/19887218789294 View फोटो प्रमाणपत्र
36 10201../GMPT/Photo/10201../GMPT/Pramanptr/10201श्रेया मधुकर जाधवबेनापूर16/12/20109860765080 View फोटो प्रमाणपत्र
37 5769../GMPT/Photo/5769../GMPT/Pramanptr/5769शिवाजी एकनाथ बुर्लेभडकेवाडी01/06/19599673137994 View फोटो प्रमाणपत्र
38 5165../GMPT/Photo/5165.jpg../GMPT/Pramanptr/5165विठ्ठल महादेव जाधवभडकेवाडी01/06/19529923632518 View फोटो प्रमाणपत्र
39 2042../GMPT/Photo/2042.jpg../GMPT/Pramanptr/2042रविंद्र लक्ष्मण जगतापभाग्यनगर05/02/19789325011410 View फोटो प्रमाणपत्र
40 1721../GMPT/Photo/1721.jpg../GMPT/Pramanptr/1721कमल नाथा केंगारभाग्यनगर01/01/19537261905637 View फोटो प्रमाणपत्र
41 2201../GMPT/Photo/2201../GMPT/Pramanptr/2201सुधीर महादेव सावंतभाळवणी01/06/19767709848767 View फोटो प्रमाणपत्र
42 2362../GMPT/Photo/2362../GMPT/Pramanptr/2362मुबारक हमजा संदेभाळवणी01/06/19509322144152 View फोटो प्रमाणपत्र
43 6809../GMPT/Photo/6809.JPG../GMPT/Pramanptr/6809सरूबाई पंढरीनाथ माळीभाळवणी11/11/19619561492565 View फोटो प्रमाणपत्र
44 7693../GMPT/Photo/7693.JPG../GMPT/Pramanptr/7693अरुण रामचंद्र कदमभाळवणी01/06/19709970543739 View फोटो प्रमाणपत्र
45 20271../GMPT/Photo/20271.JPG../GMPT/Pramanptr/20271अनिल बाळकृष्ण माळीभाळवणी20/04/19779766161910 View फोटो प्रमाणपत्र
46 20473../GMPT/Photo/20473.JPG../GMPT/Pramanptr/20473हणमंत नारायण माळीभाळवणी01/06/19709503881856 View फोटो प्रमाणपत्र
47 21734../GMPT/Photo/21734.JPG../GMPT/Pramanptr/21734पार्वती हिंदुराव धनवडेभाळवणी01/01/19419970877892 View फोटो प्रमाणपत्र
48 34315../GMPT/Photo/34315../GMPT/Pramanptr/34315साबीर महम्मद मुजावरभाळवणी13/09/20039665990997 View फोटो प्रमाणपत्र
49 33887../GMPT/Photo/33887.JPG../GMPT/Pramanptr/33887सुषमा सचिन मोहितेभाळवणी02/01/19919767612666 View फोटो प्रमाणपत्र
50 33970../GMPT/Photo/33970.JPG../GMPT/Pramanptr/33970सावंता आण्णा माळीभाळवणी01/03/19479420452916 View फोटो प्रमाणपत्र
123456

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सानिका भीमराव नलवडेआळसंद26/10/20039503901950
2 गौरी विजय जाधवआळसंद04/09/20039226282344
3 मीनाक्षी विलास गायकवाडआळसंद20/06/19629665321146
4 राजवर्धन विजय जाधवआळसंद29/03/20137410102339
5 अजित लालासो हारुगडेआळसंद01/02/20057722053907
6 भास्कर यशवंत कुंभारआळसंद24/05/19699760750167
7 जालिंदर रामचंद्र गुरवआळसंद06/06/19407038120118
8 हर्षदा बाळासो जाधवआळसंद21/04/20027447588462
9 आबा गानू हारुगडेआळसंद06/06/19537410101735
10 जीवन दशरथ हारुगडेआळसंद21/03/19887709595746
11 लीला दिनकर पाटीलआळसंद11/07/19593076859916
12 निशा लक्ष्मण पवारआळसंद20/07/20089552283349
13 जनाबाई ज्ञानू जमदाडेआळसंद26/02/19219604682376
14 विठाबाई यशवंत भोरआळसंद01/01/19369503001734
15 बयाबाई रामू जाधवआळसंद01/06/1941 
16 दुर्योधन भागवत भोसलेआळसंद24/04/19849096912318
17 पार्वती रामचंद्र गुरवआळसंद01/04/19469096441619
18 आयुष विक्रम सावंतबलवडी बुद्रुक03/07/2013 
19 सुभाष लक्ष्मण पाकळेबलवडी बुद्रुक01/01/19549960441750
20 गणेश शामराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19739168378576
21 अनिश देविदास झेंडेबलवडी खुर्द16/09/20068007108182
22 अनुष्का धनाजी गायकवाडबलवडी खुर्द15/12/20099561758881
23 शिवाजी चेंडा वाघमारेबामणी01/06/19469011367196
24 अशोक आत्माराम पाटीलबामणी03/07/19529766623360
25 मारुती जगन्नाथ मालीबामणी01/06/19569272542952
26 पूजा अधिक शिंदेबामणी10/05/20059657212204
27 प्रतीक्षा जीवन भारतीबामणी08/06/20079970168970
28 वनिता संभाजी भोसलेबेनापूर01/01/19889923331636
29 स्वाती सतीश कांबळेबेनापूर24/08/20039545115426
30 सुनीता अशोक वाघमारेबेनापूर24/04/19937028399336
31 कौशल्या सुनील वाघमारेबेनापूर02/01/19957028399336
32 सुनील अशोक वाघमारेबेनापूर01/01/19937028399336
33 सविता विठोबा धेंडेबेनापूर01/01/19637218789294
34 विठोबा बाळू धेंडेबेनापूर-7218789294
35 शेवंता भारत धेंडेबेनापूर01/01/19887218789294
36 श्रेया मधुकर जाधवबेनापूर16/12/20109860765080
37 शिवाजी एकनाथ बुर्लेभडकेवाडी01/06/19599673137994
38 विठ्ठल महादेव जाधवभडकेवाडी01/06/19529923632518
39 रविंद्र लक्ष्मण जगतापभाग्यनगर05/02/19789325011410
40 कमल नाथा केंगारभाग्यनगर01/01/19537261905637
41 सुधीर महादेव सावंतभाळवणी01/06/19767709848767
42 मुबारक हमजा संदेभाळवणी01/06/19509322144152
43 सरूबाई पंढरीनाथ माळीभाळवणी11/11/19619561492565
44 अरुण रामचंद्र कदमभाळवणी01/06/19709970543739
45 अनिल बाळकृष्ण माळीभाळवणी20/04/19779766161910
46 हणमंत नारायण माळीभाळवणी01/06/19709503881856
47 पार्वती हिंदुराव धनवडेभाळवणी01/01/19419970877892
48 साबीर महम्मद मुजावरभाळवणी13/09/20039665990997
49 सुषमा सचिन मोहितेभाळवणी02/01/19919767612666
50 सावंता आण्णा माळीभाळवणी01/03/19479420452916
51 सुषमा सचिन मोहितेभाळवणी02/01/19919767612666
52 हिफजूरहिमान असलम मुल्लाभाळवणी01/06/19659975932894
53 शाहजान हाशिम मोमीनभाळवणी02/06/19518530673103
54 सुभाष धोंडीराम चव्हाणभाळवणी01/06/19769730529655
55 रेखा एकनाथ आदाटेभाळवणी01/06/19697028373303
56 शिवाजी नामदेव पाटोळेभेंडवडे-9850104262
57 अभिजित लक्ष्मण यादवभेंडवडे22/04/1987 
58 स्नेहल बबन जानकरराजधानी भेंडवडे- 
59 चंदाबाई धोंडीराम कांबळेभिकवडी बु.02/06/19617387258313
60 दादासो हणमंत तामखडेभिकवडी बु.22/11/20057709520726
61 आसमा तयब अली मुजावरभिकवडी बु.01/08/20087387258313
62 महादेव बाबुराव गायकवाडचिंचणी01/04/19389960268608
63 गणपतराव भगवान निकमचिंचणी01/06/19669421125694
64 परसु कृष्णां वडरचिंचणी01/06/19477028235247
65 सरस्वती नवनाथ भोसलेचिंचणी02/06/19657038100017
66 दिनकर एकनाथ निकमचिंचणी01/06/19388605143717
67 नारायण निवृत्ती निकमचिंचणी01/03/19459975970536
68 शंकर हणमंत शिंदेमांगरूळ01/06/19549730035351
69 कलाबाई हिंदुराव कांबळेमांगरूळ01/06/19607709753870
70 हिंदुराव दगडू कांबळेमांगरूळ04/02/19447709753870
71 सागर रमेश साठेमांगरूळ01/06/19919763413551
72 धनाजी धोंडीराम जाधवमांगरूळ01/01/19757507063369
73 अशोक नारायण सोंडेनागेवाडी01/06/19599766220716
74 सुरेश हरिबा सोंडेनागेवाडी01/06/19599561932327
75 भगवान भिवाजी सोंडेनागेवाडी01/06/19379987985721
76 विजय श्रीरंग चव्हाणपंचशीलनगर01/06/19719763044757
77 सदाशिव परसू नलवडेपंचशीलनगर01/01/19409975093356
78 भिवराव संतू नलवडेपंचशीलनगर01/01/19439975683760
79 रघुनाथ सखाराम यमगरपंचशीलनगर01/01/19329975332109
80 आक्काताई महादेव हारूगडेपंचशीलनगर01/01/19709730536068
81 तानाजी आकाराम नलवडेपंचशीलनगर01/01/19519923936771
82 अनुसया ज्ञानू नलवडेपंचशीलनगर01/01/19339075766537
83 कृष्णाबाई भानुदास पाटीलपळशी01/01/1948 
84 शांताबाई धोंडीराम जाधवपळशी01/01/19589765433282
85 मधुकर आत्माराम जाधवपळशी09/12/19389049602036
86 शशिकांत विठ्ठल जाधवपळशी07/05/19699764712971
87 कमल वित्तल जाधवपळशी01/01/19439773104802
88 जगन्नाथ श्रीरंग कदमपळशी02/06/19569975384702
89 मीराबाई हणमंत काळेपळशी01/06/19859730176986
90 संगीता रेवण तेलीपारे01/06/19678888798601
91 बाळू दयाप्पा एटमेपारे-7709700165
92 रत्नाबाई सायाप्पा गेजगेपारे01/01/19709604819202
93 रंगुबाई बाळू जाधवपारे01/01/1938 
94 अशोक गजानन तेलीपारे-9545340719
95 कृष्णा सोपान अदाटेपारे-7588587863
96 शारदा बळीराम मंडलेपारे-9673564705
97 मिलिंद नारायण सावंतपारे-7756867898
98 द्रौपदा गणपती मानेपारे-9096340165
99 कुंडलिक मल्हारी वलेकरपारे01/06/19458806890950
100 रेवण गणपती तेलीपारे01/06/19618888798601
101 अवधूत अशोक महाजनपारे22/12/20019923279924
102 अनिकेत राजेंद्र धोत्रेपारे21/06/19989975196718
103 सोपान रामचंद्र साळुंखेपारे- 
104 तानाजी नारायण तेलीपारे- 
105 मानसिंग तुकाराम साळुंखेपारे01/01/19199545185366
106 प्रदीप धनपाल सावंतपारे27/04/19869673302105
107 मुरलीधर मारुती साळुंखेपारे-9730636136
108 हुजैफ समीर शिकलगारपारे30/06/20147588058812
109 जगन्नाथ भानुदास साळुंखेपारे-7397916432
110 मल्लिकार्जुन रामचंद्र ठिकोळेपारे01/06/19479822328647
111 हिंदुराव सिद्धू कांबळेपारे01/06/19308007122877
112 रामचंद्र विष्णू लोखंडेपारे-8600569388
113 पांडुरंग महादेव कुलकर्णीपारे01/01/19408390634938
114 पुतळाबाई बयाजी साठेपारे-7028512403
115 शकुंतला लक्ष्मण साळुंखेपारे-9387878640
116 जैबुन कादर मुलाणीपारे01/06/19589970541758
117 भगवान मारुती साळुंखेपारे01/01/19479673302105
118 महादेव राजाराम साळुंखेपारे05/04/19658805867510
119 शोभा दिलीप जाधवपोसेवाडी01/06/19589960542750
120 रामचंद्र जगन्नाथ जाधवपोसेवाडी01/06/19998412946473
121 शांताबाई रामचंद्र जाधवपोसेवाडी01/06/19568412946473
122 अजित जनार्धन पवारपोसेवाडी01/01/19799604052250
123 सरस्वती आप्पासो ठोंबरेपोसेवाडी-8806219336
124 वसंत संतू जाधवपोसेवाडी01/06/19477798864881
125 BAMANEरेणावी18/10/19857875661019
126 वंदना दत्तात्रय पवाररेणावी01/01/19767030327391
127 चंदाबाई नारायण बेलेरेवणगाव01/05/19439637353584
128 सुरेखा उद्धव कणसेरेवणगाव01/01/19688879338701
129 अनुराधा पोपट मुळीकरेवणगाव02/02/20009096848446
130 SUMAN YASHAWANT GHADAGEरेवणगाव01/01/19529096082419
131 रुक्मिणी गंगाराम मानेरेवणगाव01/08/19329565447932
132 येशू महादेव गुजलेरेवणगाव01/01/19439890176416
133 भाऊ गोविंद गुजलेरेवणगाव01/06/19438600497156
134 विलास दादू कोळीसाळशिंगे04/05/19619970820309
135 निशा लक्ष्मण पवारसाळशिंगे20/07/20089552283349
136 सुमन जगन्नाथ बाबरसांगोळे06/01/19589503119578
137 सुखदेव एकनाथ मदनेसांगोळे01/07/1947 
138 सुभद्रा भानुदास होनवारसांगोळे-9970225418
139 हणमंत विठ्ठल नामदाससांगोळे01/06/19507030692599
140 रंजना दिनकर बाबरसांगोळे- 
141 लक्समि बाबुराव जाधवसुलतानगादे01/06/19468007421139
142 नारायण भिकू खोबरेसुलतानगादे01/06/19537378410242
143 माया दत्तात्रय खोबरेसुलतानगादे10/06/19919126562708
144 भामाबाई धोंडीराम चव्हाणतांदळगाव- 
145 माणिक शामराव चव्हाणतांदळगाव01/06/19719730582376
146 लालासो जगन्नाथ चव्हाणतांदळगाव01/01/19508552017068
147 जनाबाई ज्ञानदेव चव्हाणतांदळगाव01/01/1958 
148 सुनील शामराव जगतापवलखड13/05/19827057510715
149 शांताराम दत्तू शिंदेवासुंबे16/03/19468275913236
150 वत्सला पांडुरंग सुतारमाहुली01/01/19189623626830
151 लीलाबाई रामचंद्र गिरीमाहुली01/06/1956 
152 साकेत प्रकाश मानेमाहुली22/04/20019145124150
153 सोनल प्रकाश मानेमाहुली24/02/20079145124150
154 मंदाकिनी सिध्दनाथ निकममाहुली01/06/19799552979353
155 वंदना कुमार फाळकेमाहुली01/06/19728308233955
156 झुंझारराव हैबती बंडगरमाहुली01/06/19569623045964
157 रामचंद्र पिलाजी मानेमाहुली02/06/19749657847550
158 संजय साहेबराव फाळकेमाहुली01/06/19767045144999
159 विलास बाबा मंडलेढवळेश्वर-8806909345
160 संदीप सुभाष देशमुखढवळेश्वर26/11/19859604844944
161 जयश्री दादासो खरातढवळेश्वर01/06/19619960131196
162 सर्जेराव जयवंत देशमुखढवळेश्वर01/06/19619270810227
163 बाळू विश्वनाथ गुजलेढवळेश्वर01/01/1951 
164 खाशीबाई बापू सकटेढवळेश्वर01/06/19409766581464
165 विजय गोविंद किर्दतढवळेश्वर01/03/19939730838262
166 रोहित अंकुश सकटेढवळेश्वर09/12/19998805459538
167 सुरज शंकरराव शिंदेढवळेश्वर26/04/19809561225652
168 विद्या कुंडलिक पवारढवळेश्वर15/06/19779975768970
169 वसंत सखाराम किर्दतढवळेश्वर01/06/19549158566605
170 सुमन जाधवढवळेश्वर01/06/19689673967461
171 मनीषा भरत साळुंखेढवळेश्वर26/10/19769096229930
172 जयसिंग खाशाबा किर्दतढवळेश्वर01/01/19619503643222
173 सयाजी शिवाजी गायकवाडधोंडेवाडी01/06/19857261985690
174 तनिष्का संतोष कदमगार्डी15/08/20109922335535
175 मारुती भिकू सावंतघनवाड15/06/19399921069143
176 नामदेव कचरेघनवाड01/06/19669970522663
177 मनाली सतीश कदमघनवाड20/01/20097350372588
178 दौलत सदाशिव सावंतघनवाड01/01/19679975530132
179 कुसुम विष्णू कदमघोटी खुर्द14/06/19627767930166
180 विष्णू ज्ञानू कदमघोटी खुर्द01/08/19497767930166
181 भामाताई बापू जाधवघोटी खुर्द01/06/19747798368472
182 मधुकर भानुदास साळुंखेघोटी खुर्द01/07/19697030323919
183 पांडुरंग कृष्णा सकटेघोटी खुर्द01/01/19287798368472
184 अरुणा शंकर मंडलेघोटी खुर्द-8554855350
185 गिता ज्ञानोबा कदमघोटी खुर्द01/01/19808698227620
186 कृष्णदेव शंकर कदमघोटी खुर्द01/01/19839030823470
187 सुदाम शामराव साळुंखेघोटी खुर्द- 
188 शिवाजी बापू साळुंखेघोटी खुर्द04/05/19817875873833
189 अनुसया केदारी जाधवघोटी बुद्रुक05/03/19668390399772
190 आनंदा आकाराम कांबळेघोटी बुद्रुक10/08/19439049207684
191 सुनील आनंदा कांबळेघोटी बुद्रुक03/08/19769049207684
192 सुनीता बापुसो जाधवघोटी बुद्रुक14/06/19687066544073
193 हौसाबाई नाना सकटेघोटी बुद्रुक26/05/19487875383851
194 शालन बबन जाधवघोटी बुद्रुक28/07/19539405041682
195 दत्ता नाथा ठोंबरेघोटी बुद्रुक24/05/19877798114607
196 बजरंग बरमु जाधवघोटी बुद्रुक03/06/19439673013917
197 पंढरीनाथ जाधव जाधवघोटी बुद्रुक01/05/19428007549657
198 लेखन हिंदुराव मोहितेहिंगणगादे-9158954807
199 मयूर चंद्रकांत खवळेहिंगणगादे13/01/2004 
200 अरविंद पांडुरवग कुंभारहिंगणगादे01/01/19489552952969
201 होसबाई महादेव गुरवहिंगणगादे-9781689710
202 फुप्पा आनंद चोधरीहिंगणगादे01/06/19637774992530
203 प्रल्हाद महादेव हसबेहिवरे01/01/19439096193978
204 भगवान देवबा सावंतहिवरे01/01/19559890163481
205 आर्यन युवराज जाधवजाधव नगर02/10/2010 
206 अनुष्का धनाजी जाधवजाधव नगर24/12/20077709927077
207 आबाजी पांडुरंग जाधवजाधववाडी01/01/19769657063922
208 कुंडलीक दादु मोहितेकळंबी02/07/19689075721566
209 दादु ईश्वरा मोहितेकळंबी01/06/19389075721566
210 जगन्नाथ रामचंद्र कदमकळंबी01/01/19539007998896
211 मारूती धोंडीराम कदमकळंबी01/06/19529923705837
212 शांताबाई गंगाराम कुंभारकळंबी10/04/19399920303414
213 विठाबाई निवृत्ती कदमकळंबी01/01/19387721880093
214 जनार्दन रामचंद्र कदमकळंबी01/01/19568390126704
215 बबन शंकर गुरवकळंबी01/01/19489765949912
216 धोंडीराम तुकाराम कदमकळंबी01/01/1945 
217 ज्ञानोबा तुकाराम जाधवकळंबी01/01/19289226396412
218 पार्वती जगन्नाथ कुंभारकळंबी01/01/19609168812791
219 बेबी रमजान मुजावरकमळापूर01/06/19479766606253
220 गीताबाई श्रीरंग गोतपागरकमळापूर01/06/1951 
221 राजू शब्बीर मुजावरकमळापूर10/10/19809145441370
222 बाबुराव शंकर यादवकमळापूर01/08/19437588259221
223 वैजयंता आनंदा गोतपागरकमळापूर08/06/19429767355604
224 महादेव नाना गोतपागरकमळापूर01/06/19568412090513
225 अलका मोहन गोतपागरकमळापूर01/06/19649145053033
226 Shobha Balaso Salunkheकमळापूर01/06/19669890625706
227 दयमंती महादेव गोतपागरकमळापूर01/06/19578412090513
228 राणी कालिदास शिंदेकमळापूर01/11/19767066859612
229 शालन भिमराव शिरतोडेकमळापूर01/06/1964 
230 अशोक खाशाबा गोतपागरकमळापूर01/06/19578600726871
231 गणेश शंकर जाधवकमळापूर01/06/19778888378043
232 विश्वजित भरत मानेकरंजे10/08/19959923393412
233 शहाजी सोनाप्पा चव्हाणकरंजे01/01/19559665283095
234 ईशानी संतोष मानेकरंजे06/06/20079584593750
235 छाया शहाजी चव्हाणकरंजे01/10/19899665263095
236 प्रविण हणमंत मानेकरंजे19/04/19809730328344
237 मनीषा पंढरीनाथ सुतारकरंजे06/06/19879982393477
238 वैष्णवी प्रकाश मानेकरंजे27/03/20129637100179
239 शुभम रामचंद्र मानेकरंजे01/09/20059764201652
240 रोशन संभाजी पाटीलकार्वे16/08/20149823110918
241 आनंदा खंडू शिरतोडेखंभाळे भा.01/06/19619545199571
242 रामचंद्र कृष्णा जाधवखंभाळे भा.01/06/19469096832746
243 भगवान मारुती सुर्वेखंभाळे भा.13/06/19709545928372
244 सिद्धेश संतोष सुतारखंभाळे भा.18/09/20129503038837
245 शोभा रामचंद्र पवारखंभाळे भा.01/06/19698805462205
246 तनिष्का चारुदत्त मडलेकुर्ली-8600498413
247 बालेखान महंमद शिकलगारलेंगरे-8857044163
248 निर्मला bhanudas कुलकर्णीलेंगरे-9145084040
249 दगडू रघुनाथ शेटेलेंगरे01/06/19509145798626
250 वैशाली अमोल जाधवलेंगरे12/12/19899730207935
251 शिवानी भारतेमादळमुठी24/12/20037387294571
252 कृष्णां धनाजी भारतेमादळमुठी26/11/20077387294571
253 अर्जुन विष्णू चव्हाणविटा शहर01/06/19688552033066