दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1500../GMPT/Photo/1500.jpg../GMPT/Pramanptr/1500.jpgराजेश रामचंद्र मोटेआटपाडी01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
2 3919../GMPT/Photo/3919../GMPT/Pramanptr/3919जगन्नाथ चंद्रु वाघमारेआटपाडी01/01/19879766076838 View फोटो प्रमाणपत्र
3 4183../GMPT/Photo/4183../GMPT/Pramanptr/4183संजय वामन घाडगेआटपाडी25/06/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
4 7237../GMPT/Photo/7237.jpg../GMPT/Pramanptr/7237अवधूत सोमनाथ गोडसेआटपाडी05/08/20109975115087 View फोटो प्रमाणपत्र
5 11015../GMPT/Photo/11015../GMPT/Pramanptr/11015बाबुराओ BALKRUSHN गुरवआटपाडी25/09/19579421124585 View फोटो प्रमाणपत्र
6 11045../GMPT/Photo/11045../GMPT/Pramanptr/11045बापुसो जयवंत पाटीलआटपाडी01/06/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
7 34767../GMPT/Photo/34767../GMPT/Pramanptr/34767सत्यजित संजय नागणेआटपाडी17/04/20089730945329 View फोटो प्रमाणपत्र
8 35572../GMPT/Photo/35572../GMPT/Pramanptr/35572बाजीराव धोंडिबा पाटीलआटपाडी01/01/19669766592121 View फोटो प्रमाणपत्र
9 35748../GMPT/Photo/35748../GMPT/Pramanptr/35748ऋतुजा जयदीप जाधवआटपाडी27/10/20107378562615 View फोटो प्रमाणपत्र
10 38494../GMPT/Photo/38494../GMPT/Pramanptr/38494भामाबाई संभाजी बालटेआटपाडी01/01/19529503818646 View फोटो प्रमाणपत्र
11 39613../GMPT/Photo/39613../GMPT/Pramanptr/39613.jpgआबेदा मुबारक मुलाणीआटपाडी01/06/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
12 39959../GMPT/Photo/39959.jpg../GMPT/Pramanptr/39959अवधूत सोमनाथ गोडसेआटपाडी05/08/20109975115087 View फोटो प्रमाणपत्र
13 42891../GMPT/Photo/42891.jpg../GMPT/Pramanptr/42891जनार्धन भाऊसाहेब सुतारआटपाडी16/04/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
14 40156../GMPT/Photo/40156../GMPT/Pramanptr/40156सुरेश निवृत्ती खंदारेआटपाडी01/06/1957  View फोटो प्रमाणपत्र
15 8257../GMPT/Photo/8257.JPG../GMPT/Pramanptr/8257.JPGपूनम महेंद्र मोठेआवळाई01/06/19837030773450 View फोटो प्रमाणपत्र
16 744../GMPT/Photo/744.jpg../GMPT/Pramanptr/744बाळासो वामन कदमआवळाई12/09/19679637811520 View फोटो प्रमाणपत्र
17 852../GMPT/Photo/852.jpg../GMPT/Pramanptr/852किसन दादू हेगडेआवळाई01/01/19429594059162 View फोटो प्रमाणपत्र
18 2601../GMPT/Photo/2601.JPG../GMPT/Pramanptr/2601.JPGशकुंतला विष्णू वाघमारेबनपुरी01/01/19667057683098 View फोटो प्रमाणपत्र
19 39678../GMPT/Photo/39678.jpg../GMPT/Pramanptr/39678साधना जयवंत पवारचिंचले15/05/19849049572829 View फोटो प्रमाणपत्र
20 39714../GMPT/Photo/39714.jpg../GMPT/Pramanptr/39714सविता सुरेश गायकवाडचिंचले06/04/20047083313251 View फोटो प्रमाणपत्र
21 4303../GMPT/Photo/4303.jpg../GMPT/Pramanptr/4303मुहम्मद हसन अल्ली शेखधावडवाडी14/05/19399819545660 View फोटो प्रमाणपत्र
22 44221../GMPT/Photo/44221.jpg../GMPT/Pramanptr/44221सोपान काशिनाथ शिंदेदिघंची-9145636749 View फोटो प्रमाणपत्र
23 44419../GMPT/Photo/44419.jpg../GMPT/Pramanptr/44419दगडू लक्ष्मण मानेदिघंची01/01/1947  View फोटो प्रमाणपत्र
24 44450../GMPT/Photo/44450../GMPT/Pramanptr/44450भामाबाई बजरंग जाधवदिघंची01/05/19607030231526 View फोटो प्रमाणपत्र
25 44565../GMPT/Photo/44565../GMPT/Pramanptr/44565कमल शिवराम वाघमारेदिघंची01/01/19528600535407 View फोटो प्रमाणपत्र
26 44567../GMPT/Photo/44567../GMPT/Pramanptr/44567दीक्षा सुनील बनसोडेदिघंची01/09/20057218229553 View फोटो प्रमाणपत्र
27 44605../GMPT/Photo/44605../GMPT/Pramanptr/44605सुधीर विकास कांबळेदिघंची17/04/19659975068384 View फोटो प्रमाणपत्र
28 44662../GMPT/Photo/44662../GMPT/Pramanptr/44662माणिक बिरू पांढरेदिघंची01/01/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
29 44669../GMPT/Photo/44669../GMPT/Pramanptr/44669यशिका विजय जावीरदिघंची01/05/20107887360506 View फोटो प्रमाणपत्र
30 44697../GMPT/Photo/44697../GMPT/Pramanptr/44697बिरू आण्णा माळीदिघंची25/10/19439730486102 View फोटो प्रमाणपत्र
31 44698../GMPT/Photo/44698../GMPT/Pramanptr/44698भाऊसो मारुती पुसावळेदिघंची01/07/19609404366241 View फोटो प्रमाणपत्र
32 44721../GMPT/Photo/44721../GMPT/Pramanptr/44721ताराबाई प्रल्हाद जमदाडेदिघंची02/04/19459766372870 View फोटो प्रमाणपत्र
33 44722../GMPT/Photo/44722../GMPT/Pramanptr/44722प्रल्हाद महादेव जमदाडेदिघंची03/04/19479145979810 View फोटो प्रमाणपत्र
34 44724../GMPT/Photo/44724../GMPT/Pramanptr/44724दत्तात्रय दिगंबर पालसांडेदिघंची07/02/1955  View फोटो प्रमाणपत्र
35 44727../GMPT/Photo/44727../GMPT/Pramanptr/44727दादासो काशिनाथ लांडगेदिघंची01/01/19619975892091 View फोटो प्रमाणपत्र
36 44756../GMPT/Photo/44756../GMPT/Pramanptr/44756चंद्राबाई पंढरीनाथ माईनकरदिघंची06/07/19638600679430 View फोटो प्रमाणपत्र
37 44784../GMPT/Photo/44784../GMPT/Pramanptr/44784शुभम विश्वनाथ मोरेदिघंची24/05/20039421609845 View फोटो प्रमाणपत्र
38 44811../GMPT/Photo/44811../GMPT/Pramanptr/44811तात्यासो श्रीरंग निकमदिघंची21/10/19707083758583 View फोटो प्रमाणपत्र
39 44825../GMPT/Photo/44825../GMPT/Pramanptr/44825मयुरी सतीश रणदिवेदिघंची28/11/20099404291456 View फोटो प्रमाणपत्र
40 44860../GMPT/Photo/44860../GMPT/Pramanptr/44860धोंडीराम पांडुरंग ढोकदिघंची-9403180059 View फोटो प्रमाणपत्र
41 44901../GMPT/Photo/44901../GMPT/Pramanptr/44901शिवाजी काशिनाथ शिंदेदिघंची01/06/19569096580741 View फोटो प्रमाणपत्र
42 44907../GMPT/Photo/44907../GMPT/Pramanptr/44907निलावती आबा बोराटेदिघंची09/04/19427507532174 View फोटो प्रमाणपत्र
43 44908../GMPT/Photo/44908../GMPT/Pramanptr/44908बबन दिगंबर पालसांडेदिघंची-8600485329 View फोटो प्रमाणपत्र
44 44935../GMPT/Photo/44935../GMPT/Pramanptr/44935अरविंद गोविंद सावंतदिघंची09/12/19519921852737 View फोटो प्रमाणपत्र
45 44936../GMPT/Photo/44936../GMPT/Pramanptr/44936आकाताई मुरलीधर मोरेदिघंची15/07/19609403043757 View फोटो प्रमाणपत्र
46 4232../GMPT/Photo/4232.jpg../GMPT/Pramanptr/4232शंकर भीमराव कदमघानंद02/08/19609657490897 View फोटो प्रमाणपत्र
47 3058../GMPT/Photo/3058.jpg../GMPT/Pramanptr/3058.jpgविश्वास रामचंद्र ढगेघानंद01/06/19729657678370 View फोटो प्रमाणपत्र
48 5228../GMPT/Photo/5228.jpg../GMPT/Pramanptr/5228वैशाली बाबाजी होनमानेघानंद15/05/19899764620029 View फोटो प्रमाणपत्र
49 4930../GMPT/Photo/4930.JPG../GMPT/Pramanptr/4930रितेश निलेश भगतघरनीकी19/12/20137066321960 View फोटो प्रमाणपत्र
50 2641../GMPT/Photo/2641.JPG../GMPT/Pramanptr/2641छाया दशरथ जावीरघरनीकी01/06/19848007108152 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 राजेश रामचंद्र मोटेआटपाडी01/06/1976 
2 जगन्नाथ चंद्रु वाघमारेआटपाडी01/01/19879766076838
3 संजय वामन घाडगेआटपाडी25/06/1968 
4 अवधूत सोमनाथ गोडसेआटपाडी05/08/20109975115087
5 बाबुराओ BALKRUSHN गुरवआटपाडी25/09/19579421124585
6 बापुसो जयवंत पाटीलआटपाडी01/06/1984 
7 सत्यजित संजय नागणेआटपाडी17/04/20089730945329
8 बाजीराव धोंडिबा पाटीलआटपाडी01/01/19669766592121
9 ऋतुजा जयदीप जाधवआटपाडी27/10/20107378562615
10 भामाबाई संभाजी बालटेआटपाडी01/01/19529503818646
11 आबेदा मुबारक मुलाणीआटपाडी01/06/1946 
12 अवधूत सोमनाथ गोडसेआटपाडी05/08/20109975115087
13 जनार्धन भाऊसाहेब सुतारआटपाडी16/04/1971 
14 सुरेश निवृत्ती खंदारेआटपाडी01/06/1957 
15 पूनम महेंद्र मोठेआवळाई01/06/19837030773450
16 बाळासो वामन कदमआवळाई12/09/19679637811520
17 किसन दादू हेगडेआवळाई01/01/19429594059162
18 शकुंतला विष्णू वाघमारेबनपुरी01/01/19667057683098
19 साधना जयवंत पवारचिंचले15/05/19849049572829
20 सविता सुरेश गायकवाडचिंचले06/04/20047083313251
21 मुहम्मद हसन अल्ली शेखधावडवाडी14/05/19399819545660
22 सोपान काशिनाथ शिंदेदिघंची-9145636749
23 दगडू लक्ष्मण मानेदिघंची01/01/1947 
24 भामाबाई बजरंग जाधवदिघंची01/05/19607030231526
25 कमल शिवराम वाघमारेदिघंची01/01/19528600535407
26 दीक्षा सुनील बनसोडेदिघंची01/09/20057218229553
27 सुधीर विकास कांबळेदिघंची17/04/19659975068384
28 माणिक बिरू पांढरेदिघंची01/01/1946 
29 यशिका विजय जावीरदिघंची01/05/20107887360506
30 बिरू आण्णा माळीदिघंची25/10/19439730486102
31 भाऊसो मारुती पुसावळेदिघंची01/07/19609404366241
32 ताराबाई प्रल्हाद जमदाडेदिघंची02/04/19459766372870
33 प्रल्हाद महादेव जमदाडेदिघंची03/04/19479145979810
34 दत्तात्रय दिगंबर पालसांडेदिघंची07/02/1955 
35 दादासो काशिनाथ लांडगेदिघंची01/01/19619975892091
36 चंद्राबाई पंढरीनाथ माईनकरदिघंची06/07/19638600679430
37 शुभम विश्वनाथ मोरेदिघंची24/05/20039421609845
38 तात्यासो श्रीरंग निकमदिघंची21/10/19707083758583
39 मयुरी सतीश रणदिवेदिघंची28/11/20099404291456
40 धोंडीराम पांडुरंग ढोकदिघंची-9403180059
41 शिवाजी काशिनाथ शिंदेदिघंची01/06/19569096580741
42 निलावती आबा बोराटेदिघंची09/04/19427507532174
43 बबन दिगंबर पालसांडेदिघंची-8600485329
44 अरविंद गोविंद सावंतदिघंची09/12/19519921852737
45 आकाताई मुरलीधर मोरेदिघंची15/07/19609403043757
46 शंकर भीमराव कदमघानंद02/08/19609657490897
47 विश्वास रामचंद्र ढगेघानंद01/06/19729657678370
48 वैशाली बाबाजी होनमानेघानंद15/05/19899764620029
49 रितेश निलेश भगतघरनीकी19/12/20137066321960
50 छाया दशरथ जावीरघरनीकी01/06/19848007108152
51 ओंकार नंदकुमार मेटकरीघरनीकी04/05/20069665584892
52 शहाबाई काशीनाथ कोळेकरघरनीकी01/06/19729049398950
53 महादेव भिकाजी मानेघरनीकी01/06/19809096512596
54 रेश्मा रविकांत सोहनीगोमेवाडी12/12/19939665235721
55 हरेश मारुती कोळेकरगोमेवाडी27/01/19738652611498
56 बाळाबाई मुकुंद सोहनीगोमेवाडी01/06/19609130906238
57 सिंधुताई तुळशीराम सुतारगोमेवाडी01/01/19738600543319
58 सोनाबाई दादा राजेगेगोमेवाडी- 
59 लक्ष्मी नारायण पाटीलहिवतड-9403044368
60 अधिक महादेव गावडेजांभुळणी22/04/19859604598795
61 सोनाबाई महादेव गावडेजांभुळणी01/01/19539604598795
62 दशरथ बाबुराव सरककामथ01/06/1949 
63 वैभव आबा वळकुंडेकामथ19/03/2004 
64 हर्षवर्धन हणमंत तनपुरेकांकात्रेवाडी13/09/20019767656706
65 प्रकाश भिमराव कांबळेकरगणी06/09/1961 
66 आक्काताई पांडुरंग बंडगरकरगणी01/06/19568975726892
67 दिगंबर विठोबा क्षीरसागरकरगणी01/06/19359665602358
68 गंगुबाई दिलखुष कदमकोठोळी01/06/19869960968174
69 उज्वला बन्शीराव शिंदेकोठोळी09/12/19969970465331
70 एकनाथ नामदेव कदमकोठोळी06/06/19318652854512
71 हिराबाई एकनाथ कदमकोठोळी01/06/19418652854512
72 गोरख बाबा कदमकोठोळी01/06/19547709409077
73 संतोष बाबासो सूर्यवंशीखंगोडवाडी-9970694509
74 भागुबाई रघुनाथ सूर्यवंशीखंगोडवाडी01/01/1966 
75 रेवणनाथ मारुती सूर्यवंशीखंगोडवाडी01/06/19639637801209
76 om somanath maneखरसुंडी04/07/20079011818853
77 sachin dilip guravखरसुंडी02/03/19937709148985
78 Rukmini Arjun Ingwaleखरसुंडी01/06/19849421221506
79 Umaji Balu Maneखरसुंडी06/08/20037741091063
80 jaibai dnyanu hingeखरसुंडी01/01/19309146555070
81 Bhaghshri Navnath Kengarखरसुंडी26/10/19907758880991
82 bai udhdhav salunkheखरसुंडी14/05/19539604827270
83 punam machandra damkaleखरसुंडी21/09/19907038841957
84 adhinath shivaji satputeखरसुंडी14/08/20089623913894
85 शालन बिरा लेंगरेलेंगरेवाडी-9561010361
86 मारुती महादेव लेंगरेलेंगरेवाडी10/11/19878669506375
87 सविता नारायण जावीरलेंगरेवाडी01/01/19707757972518
88 आक्काताई प्रकाश लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/19569130479920
89 शाहिदा हसन शेखलिंगीवरे21/07/1977 
90 पमाबाई जगन्नाथ माळीमापटेमळा01/06/19668600525150
91 शीतल बजरंग दाईगडेमसळवाडी01/01/19999921934397
92 विघ्नेश रामचंद्र कोळपेमेत्की02/10/20019702676276
93 रेखा तुकाराम खोतमुढेवाडी21/09/20119890487592
94 अर्जुन तुकाराम खोतमुढेवाडी02/09/20039890487592
95 समाधान महादेव देवडकरमुढेवाडी01/01/19978806074132
96 साहिल बापुसो घाडगेनेलकरंजी18/12/20039158307357
97 आबासो नामदेव मंडलेनेलकरंजी09/05/19509403226374
98 विघ्नेश राजकुमार पवारनेलकरंजी28/02/20147350457799
99 कल्पना विलास मानेनेलकरंजी15/05/1970 
100 विठ्ठल एकनाथ पवारनेलकरंजी20/03/19807798391824
101 हणमंत पांडुरंग भोसलेनेलकरंजी01/06/19489665191945
102 विराज तानाजी भोसलेनेलकरंजी19/12/20139807447488
103 रतन साजन तांबोळीनिंबवडे01/06/19587757818115
104 संगीत जगन्नाथ हेगडेनिंबवडे01/06/19728600907991
105 सुभद्रा दत्तू लोखंडेनिंबवडे01/01/1965 
106 सुखदेव केरू अनुसेनिंबवडे- 
107 विमल महादेव अनुसेनिंबवडे01/09/19739096156715
108 सुनील संतराम कांबळेनिंबवडे01/04/1992 
109 भगवान शंकर गवळीनिंबवडे06/08/1932 
110 शिवाजी पांडुरंग वाघमोडेनिंबवडे07/01/19929561325710
111 सुप्रिया सुरेश चव्हाणनिंबवडे11/12/19969860611360
112 पांडुरंग दादू मोटेनिंबवडे01/01/19369970249362
113 गणपत मारुती गवळीनिंबवडे12/09/19709850053084
114 आत्माराम नारायण मोटेनिंबवडे07/06/19629503762311
115 वर्षा जगन्नाथ पडळकरपाडळकरवाडी28/04/19829689952146
116 दादा आबा पडळकरपाडळकरवाडी25/08/19728975534206
117 सावित्री मारुती सावंतपळसखेड- 
118 मंगला राजू तोरणेपळसखेड24/03/19819970103830
119 सिद्राम तुकाराम सावंतपळसखेड17/02/19479623609707
120 नाताजी जगन्नाथ कदमपिंपरी खुर्द01/04/19949527814426
121 महादेव बापू कदमपिंपरी खुर्द07/02/19889767320482
122 नितीन जगन्नाथ कदमपिंपरी खुर्द18/10/19979146591597
123 बडीसाब मनवर शेखपिंपरी बुद्रुक01/06/19718605376705
124 सोपान विठ्ठल मोटेपूजारवाड11/01/19299420450624
125 लक्ष्मी नारायण काटेपूजारवाडी द.01/01/19489561199672
126 अशोक तुकाराम सावंतपूजारवाडी द.18/09/19559561468390
127 अनुसया द्यानु सावंतपूजारवाडी द.01/01/19378652575135
128 पिताबर रामा पुजारीपूजारवाडी द.01/01/19339921848934
129 काकासो शंकर मोरेपूजारवाडी द.01/07/1969 
130 संगीता गजेंद्र चव्हाणपूजारवाडी द.01/06/19769011664910
131 राजेंद्र नाना गायकवाडशेटफळे- 
132 अक्षय पांडुरंग गायकवाडशेटफळे23/03/20119970785446
133 उमा पोपट जवळेशेटफळे- 
134 मधुकर गंगाधर भीवरेशेटफळे- 
135 रंगुबाई तुकाराम हसबेशेटफळे- 
136 विलास ईश्वर गायकवाडशेटफळे- 
137 साहेबराव विठ्ठल गायकवाडशेटफळे- 
138 मानसिंग सीताराम कांबळेशेटफळे- 
139 वैभव हणमंत खरजेविभुतवाडी12/08/19987775916018
140 गोविंद कृष्णा जानकरविभुतवाडी01/01/19457756808636
141 राजनंदिनी राहुल सावंतविठलापूर19/07/20159503022375
142 नाथा पांडुरंग सावंतविठलापूर01/07/1940 
143 सीताबाई टकाप्पा बादविठलापूर01/05/19427887689602
144 सदाशिव रामा कळेलविठलापूर01/05/19679373385418
145 चंद्राबाई दत्तात्रय गळवेविठलापूर01/01/19369373385418
146 सदाशिव निवृत्ती सावंतविठलापूर01/01/19538600100370
147 इंदुबाई शिवाजी कळेलविठलापूर02/05/19577028147383
148 शंकर नामदेव बाडविठलापूर01/06/19829503507419
149 सुखता सिद्धार्त सावंतविठलापूर01/06/19849503507419
150 SANTOSH NATHA BAADविठलापूर03/06/19839561381151
151 आबा बापू बाडविठलापूर04/05/19869890954616
152 विलास अनुपकुमार कांबळेविठलापूर24/06/20139970690740
153 रंजना शिवराम मोहितेविठलापूर01/06/19649766458616
154 सोपान भाऊ भिसेवळवण01/06/19629503734387
155 शरयू गणपत चव्हाणवमाजी पाटील वाडी01/06/1995 
156 सुनीता विलास वाघमारेझरे- 
157 उत्कर्ष संजय महामुनीझरे23/12/20049604364186