दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 19066../GMPT/Photo/19066.JPG../GMPT/Pramanptr/19066.JPGजितेंद्र बाळासो गुरवअंकली23/05/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
2 251../GMPT/Photo/251.JPG../GMPT/Pramanptr/251.PDFमधुकर मारुती जतकरआरग10/06/19599960892276 View फोटो प्रमाणपत्र
3 6665../GMPT/Photo/6665.JPG../GMPT/Pramanptr/6665छाया नागेंद्र गुरवआरग01/06/19608275031250 View फोटो प्रमाणपत्र
4 9488../GMPT/Photo/9488.jpg../GMPT/Pramanptr/9488सुयोग सुबोध कांबळेआरग20/11/20139158943761 View फोटो प्रमाणपत्र
5 21244../GMPT/Photo/21244.jpg../GMPT/Pramanptr/21244.jpgसम्मेद संतोष वडगावेआरग09/12/20009665760750 View फोटो प्रमाणपत्र
6 21859../GMPT/Photo/21859.jpg../GMPT/Pramanptr/21859.jpgसोनम संतोष कुंभारआरग12/03/20089158872531 View फोटो प्रमाणपत्र
7 36129../GMPT/Photo/36129.jpg../GMPT/Pramanptr/36129शंकर यशवंत कोष्टीआरग02/06/1957  View फोटो प्रमाणपत्र
8 36181../GMPT/Photo/36181.jpg../GMPT/Pramanptr/36181बुमाबी नबिसो मुजावरआरग01/01/19377387344847 View फोटो प्रमाणपत्र
9 36648../GMPT/Photo/36648.jpg../GMPT/Pramanptr/36648पार्वती शंकर जाधवआरग01/01/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
10 36738../GMPT/Photo/36738.jpg../GMPT/Pramanptr/36738रुक्मिणी संभाजी पाटीलआरग-9923125530 View फोटो प्रमाणपत्र
11 36751../GMPT/Photo/36751.jpg../GMPT/Pramanptr/36751संपतराव बापू पाटीलआरग01/06/19729923371653 View फोटो प्रमाणपत्र
12 36768../GMPT/Photo/36768.jpg../GMPT/Pramanptr/36768रुक्मिणी बापू पाटीलआरग-8483818127 View फोटो प्रमाणपत्र
13 36987../GMPT/Photo/36987.jpg../GMPT/Pramanptr/36987चंद्राबाई परसू नाईकआरग15/02/19488482950064 View फोटो प्रमाणपत्र
14 39139../GMPT/Photo/39139.jpg../GMPT/Pramanptr/39139जनाबाई रघुनाथ खोंडरेआरग-9764267946 View फोटो प्रमाणपत्र
15 39354../GMPT/Photo/39354.jpg../GMPT/Pramanptr/39354विमल धनपाल व्हनाळेआरग-9975191366 View फोटो प्रमाणपत्र
16 39378../GMPT/Photo/39378.jpg../GMPT/Pramanptr/39378पार्वती आनंदा सुतारआरग17/08/19657387838291 View फोटो प्रमाणपत्र
17 40249../GMPT/Photo/40249.jpg../GMPT/Pramanptr/40249स्वाती मोहन सुतारआरग10/06/19909921174018 View फोटो प्रमाणपत्र
18 40342../GMPT/Photo/40342../GMPT/Pramanptr/40342जन्नतबी बापू म्हैसाळेआरग-  View फोटो प्रमाणपत्र
19 40904../GMPT/Photo/40904.jpg../GMPT/Pramanptr/40904चंद्रकांत बाळू खोतआरग01/06/19668623994893 View फोटो प्रमाणपत्र
20 40398../GMPT/Photo/40398.jpg../GMPT/Pramanptr/40398धोंडीराम कृष्णा चंदुरेआरग01/06/19619096606052 View फोटो प्रमाणपत्र
21 41742../GMPT/Photo/41742.jpg../GMPT/Pramanptr/41742माधवी शिवगोंडा मगदूमआरग01/06/19777387367783 View फोटो प्रमाणपत्र
22 5169../GMPT/Photo/5169.jpg../GMPT/Pramanptr/5169.jpgप्रथमेश लक्ष्मण शेटेबामणोली01/10/20059096943215 View फोटो प्रमाणपत्र
23 5346../GMPT/Photo/5346.jpg../GMPT/Pramanptr/5346सिद्देश चंद्रकांत व्हनखडेबामणोली19/08/19918793287942 View फोटो प्रमाणपत्र
24 7151../GMPT/Photo/7151.jpg../GMPT/Pramanptr/7151.jpgविजय शरणाप्पा पाटीलबामणोली13/04/20079011538992 View फोटो प्रमाणपत्र
25 6551../GMPT/Photo/6551.JPG../GMPT/Pramanptr/6551.PDFप्रदीप पंडित यादवबेडग05/03/19799763306437 View फोटो प्रमाणपत्र
26 6727../GMPT/Photo/6727.JPG../GMPT/Pramanptr/6727सुरज असलम शेखबेडग-9921131792 View फोटो प्रमाणपत्र
27 6756../GMPT/Photo/6756.JPG../GMPT/Pramanptr/6756अंबिका विठ्ठल ओमासेबेडग01/01/20077350742265 View फोटो प्रमाणपत्र
28 6674../GMPT/Photo/6674.JPG../GMPT/Pramanptr/6674सुमय्या अस्लम शेखबेडग01/06/20029921131792 View फोटो प्रमाणपत्र
29 4919../GMPT/Photo/4919.JPG../GMPT/Pramanptr/4919.PDFवंदना सुनील गायकवाडबेडग27/11/19999158969115 View फोटो प्रमाणपत्र
30 5058../GMPT/Photo/5058.JPG../GMPT/Pramanptr/5058पार्वती शंकर खरातबेडग-9730757605 View फोटो प्रमाणपत्र
31 9922../GMPT/Photo/9922.JPG../GMPT/Pramanptr/9922रेखा पांडुरंग ओमासेबेडग-9595574777 View फोटो प्रमाणपत्र
32 18778../GMPT/Photo/18778.JPG../GMPT/Pramanptr/18778अशोक लक्ष्मण भोसलेबेडग01/01/19509970590992 View फोटो प्रमाणपत्र
33 20188../GMPT/Photo/20188.JPG../GMPT/Pramanptr/20188पोपट हणमंत सानपबेडग-7709992701 View फोटो प्रमाणपत्र
34 20205../GMPT/Photo/20205.JPG../GMPT/Pramanptr/20205.PDFरुपाली राजाराम थोरवेबेडग-9975256280 View फोटो प्रमाणपत्र
35 20318../GMPT/Photo/20318.JPG../GMPT/Pramanptr/20318.PDFबाबुराव गोविंद कणसेबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
36 19974../GMPT/Photo/19974.JPG../GMPT/Pramanptr/19974.PDFपूनम अशोक शेळकेबेडग02/07/19739822313448 View फोटो प्रमाणपत्र
37 17755../GMPT/Photo/17755.JPG../GMPT/Pramanptr/17755.PDFशरद राजाराम केंगारेबेडग10/10/19929657138373 View फोटो प्रमाणपत्र
38 17797../GMPT/Photo/17797.JPG../GMPT/Pramanptr/17797.PDFसुनील बाबुराव मोरेबेडग-9822420118 View फोटो प्रमाणपत्र
39 18201../GMPT/Photo/18201.JPG../GMPT/Pramanptr/18201.PDFआरती महेश केंगारेबेडग28/08/20079890991375 View फोटो प्रमाणपत्र
40 18229../GMPT/Photo/18229.JPG../GMPT/Pramanptr/18229.PDFओंकार महेश केंगारेबेडग20/10/20089890991375 View फोटो प्रमाणपत्र
41 15486../GMPT/Photo/15486.JPG../GMPT/Pramanptr/15486रोहिणी बाळासो जाधवबेडग01/06/19757249042282 View फोटो प्रमाणपत्र
42 15664../GMPT/Photo/15664.JPG../GMPT/Pramanptr/15664गोकुळ गणपती देसाईबेडग01/01/19669766830360 View फोटो प्रमाणपत्र
43 15674../GMPT/Photo/15674.JPG../GMPT/Pramanptr/15674आण्णासो कृष्णा माळीबेडग20/11/19288421332215 View फोटो प्रमाणपत्र
44 15867../GMPT/Photo/15867.JPG../GMPT/Pramanptr/15867ईश्वर दगडू कोकाटेबेडग30/11/20019637696129 View फोटो प्रमाणपत्र
45 15890../GMPT/Photo/15890.JPG../GMPT/Pramanptr/15890.PDFतानाजी विठोबा चौगुलेबेडग-9272607368 View फोटो प्रमाणपत्र
46 15905../GMPT/Photo/15905.JPG../GMPT/Pramanptr/15905विशाल विष्णू मानेबेडग30/01/20019766082207 View फोटो प्रमाणपत्र
47 15943../GMPT/Photo/15943.JPG../GMPT/Pramanptr/15943विठोबा भीमराव चौगुलेबेडग07/02/19359272607368 View फोटो प्रमाणपत्र
48 15987../GMPT/Photo/15987.JPG../GMPT/Pramanptr/15987.PDFMAHADEV श्रीपती कोळीबेडग01/01/19579764138448 View फोटो प्रमाणपत्र
49 42676../GMPT/Photo/42676.jpg../GMPT/Pramanptr/42676नंदा सुशांत नागरगोजेबेडग19/06/1987  View फोटो प्रमाणपत्र
50 42680../GMPT/Photo/42680.jpg../GMPT/Pramanptr/42680दत्तात्रय तुकाराम शिंदेबेडग-7875698577 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 जितेंद्र बाळासो गुरवअंकली23/05/1978 
2 मधुकर मारुती जतकरआरग10/06/19599960892276
3 छाया नागेंद्र गुरवआरग01/06/19608275031250
4 सुयोग सुबोध कांबळेआरग20/11/20139158943761
5 सम्मेद संतोष वडगावेआरग09/12/20009665760750
6 सोनम संतोष कुंभारआरग12/03/20089158872531
7 शंकर यशवंत कोष्टीआरग02/06/1957 
8 बुमाबी नबिसो मुजावरआरग01/01/19377387344847
9 पार्वती शंकर जाधवआरग01/01/1968 
10 रुक्मिणी संभाजी पाटीलआरग-9923125530
11 संपतराव बापू पाटीलआरग01/06/19729923371653
12 रुक्मिणी बापू पाटीलआरग-8483818127
13 चंद्राबाई परसू नाईकआरग15/02/19488482950064
14 जनाबाई रघुनाथ खोंडरेआरग-9764267946
15 विमल धनपाल व्हनाळेआरग-9975191366
16 पार्वती आनंदा सुतारआरग17/08/19657387838291
17 स्वाती मोहन सुतारआरग10/06/19909921174018
18 जन्नतबी बापू म्हैसाळेआरग- 
19 चंद्रकांत बाळू खोतआरग01/06/19668623994893
20 धोंडीराम कृष्णा चंदुरेआरग01/06/19619096606052
21 माधवी शिवगोंडा मगदूमआरग01/06/19777387367783
22 प्रथमेश लक्ष्मण शेटेबामणोली01/10/20059096943215
23 सिद्देश चंद्रकांत व्हनखडेबामणोली19/08/19918793287942
24 विजय शरणाप्पा पाटीलबामणोली13/04/20079011538992
25 प्रदीप पंडित यादवबेडग05/03/19799763306437
26 सुरज असलम शेखबेडग-9921131792
27 अंबिका विठ्ठल ओमासेबेडग01/01/20077350742265
28 सुमय्या अस्लम शेखबेडग01/06/20029921131792
29 वंदना सुनील गायकवाडबेडग27/11/19999158969115
30 पार्वती शंकर खरातबेडग-9730757605
31 रेखा पांडुरंग ओमासेबेडग-9595574777
32 अशोक लक्ष्मण भोसलेबेडग01/01/19509970590992
33 पोपट हणमंत सानपबेडग-7709992701
34 रुपाली राजाराम थोरवेबेडग-9975256280
35 बाबुराव गोविंद कणसेबेडग- 
36 पूनम अशोक शेळकेबेडग02/07/19739822313448
37 शरद राजाराम केंगारेबेडग10/10/19929657138373
38 सुनील बाबुराव मोरेबेडग-9822420118
39 आरती महेश केंगारेबेडग28/08/20079890991375
40 ओंकार महेश केंगारेबेडग20/10/20089890991375
41 रोहिणी बाळासो जाधवबेडग01/06/19757249042282
42 गोकुळ गणपती देसाईबेडग01/01/19669766830360
43 आण्णासो कृष्णा माळीबेडग20/11/19288421332215
44 ईश्वर दगडू कोकाटेबेडग30/11/20019637696129
45 तानाजी विठोबा चौगुलेबेडग-9272607368
46 विशाल विष्णू मानेबेडग30/01/20019766082207
47 विठोबा भीमराव चौगुलेबेडग07/02/19359272607368
48 MAHADEV श्रीपती कोळीबेडग01/01/19579764138448
49 नंदा सुशांत नागरगोजेबेडग19/06/1987 
50 दत्तात्रय तुकाराम शिंदेबेडग-7875698577
51 आप्पासो विरुपाक्ष सुतारबेडग-9011984050
52 अनुसया सोपान लांडगेबेडग-7558305086
53 संगीता गोपाळ नागरगोजेबेडग-9673163769
54 मधुवंती शशिकांत पोतदारबेडग23/01/19559970882537
55 सुरज बाळासो बोरगावबेडग13/02/1998 
56 परिसा भाऊ गोरवाडेबेडग- 
57 यलाप्पा परसू मानेबेडग01/06/19528600577591
58 पांडुरंग भाऊ सोलनकरबेडग-7709282347
59 सोमनाथ पांडुरंग गुरवबेडग25/06/19839049024567
60 केरबा विठोबा कदमबेडग-8698980428
61 श्रतीक गोविंद भोसलेबेडग16/10/20099404959943
62 अलका विष्णू ओमासेबेडग-8308014688
63 योगेश लक्ष्मण सूर्यवंशीबेडग22/05/20069860839672
64 राणी मारुती ओमासेबेडग16/09/19809970127607
65 अनिल संभाजी घोडकेबेळंकी24/10/19809665598229
66 वसंत लक्ष्मण रणदिवेबेळंकी01/06/19489970179551
67 नंदा महादेव बनसोडेबेळंकी-9765279608
68 बाळकृष्ण संभाजी गायकवाडबेळंकी04/09/19969665849430
69 साक्षता महादेव बनसोडेबेळंकी11/01/20109765279608
70 राजाराम नामदेव कोरेबेळंकी10/12/19789561139734
71 कुमार सुरगोंडा पाटीलभोसे01/01/19629860292359
72 शंकर लक्ष्मण सौन्दडेभोसे01/06/19738007051827
73 सुनील प्रल्हाद दबडेभोसे01/05/19868484889160
74 त्रिशला विजयकुमार पाटीलभोसे01/01/19849405283526
75 शांतीनाथ बाबगोंडा पाटीलभोसे01/06/19657841888516
76 बाबू यशवंत वाळवेभोसे01/06/19419552326322
77 बाबू बाबाजी कांबळेभोसे12/03/19299503366825
78 प्रकाश शंकर मानेभोसे01/06/19659689561829
79 विश्वनाथ आण्णासो बंडगरभोसे01/06/19829561837537
80 बाळू तात्या चौगुलेभोसे01/06/19439579873821
81 शामराव अंतू पवारभोसे12/04/1933 
82 महादेव विलास निळकंठबिसूर22/11/19977028816375
83 महंमदहुसेन शब्बीर शेखबिसूर20/11/20009503042904
84 पांडुरंग केशव घारगेबिसूर-8791525086
85 उर्मिला उद्धव यादवबिसूर10/12/19899156697341
86 अमोल सर्जेराव पाटीलबिसूर27/02/19899764542543
87 शुभांगी अमोल पाटीलबिसूर21/06/19919637182652
88 सुरेश नारायण चव्हाणबिसूर19/11/19689923291547
89 महिपती विष्णू जाधवबिसूर-8600721741
90 रामचंद्र परशुराम घारगेबिसूर01/01/19529730148753
91 अमोल अप्पासाहेब पाटीलबिसूर15/11/19909766287982
92 राधिका राजेश घारगेबिसूर14/05/19899730148753
93 सरस्वती वसंतराव पाटीलबिसूर04/03/19548600919390
94 महेश संभाजी पाटीलबिसूर01/06/19778600189266
95 मंगल सुभाष साळुंखेबिसूर01/06/19419158021322
96 सतिश पांडुरंग घारगेबिसूर01/01/19778792152508
97 सिकंदर सय्यद जमादारबुधगाव01/06/19499890983852
98 जयसिंग बापू जाधवबुधगाव01/06/19419637084195
99 श्रीकांत राजाराम पवारबुधगाव01/06/19687387539073
100 संगीता ज्ञानू पाटीलबुधगाव05/11/19719175297839
101 नीता एकनाथ घोरपडेबुधगाव01/06/19859860257681
102 भीमराव पतंगा दळवीबुधगाव02/06/19609922351006
103 भारत पोपट खरातचाबुकस्वारवाडी10/12/20099503921885
104 आक्काताई रंगराव खोतचाबुकस्वारवाडी01/06/1973 
105 संकेत सुभाष आळतेढवळी09/04/20089766554082
106 माधुरी बाबुराव चौगुलेढवळी- 
107 सुप्रिया संतोष कदमडोंगरवाडी30/03/19999960703843
108 महाराज अल्लाउद्दीन मुल्लादुधगाव-9960546084
109 आनंदराव दत्तात्रय देशमुखदुधगाव12/01/19529503176436
110 छबूताई महावीर हेरवाडेदुधगाव01/06/19709511955417
111 रज्जाक सिकंदर शिकलगारदुधगाव01/06/19689049723455
112 नूरमहंमद युसूफ मुल्लादुधगाव15/07/19409623915972
113 संतोष अरुण गुरवदुधगाव01/06/19819975395716
114 दिनकर गणपती कोकाटेदुधगाव12/10/19688698002294
115 पल्लवी जगदीश नलवडेदुधगाव23/04/19907757045434
116 रविकिरण जगदीश नलवडेदुधगाव29/07/19907757045434
117 सचिन श्रीमंत मालगावेदुधगाव01/10/19938530934505
118 रमण बाळीशा खटावकरदुधगाव02/02/19698554003095
119 शिवानंद रमण खटावकरदुधगाव15/06/20028554003095
120 पूजा जगदीश नलवडेदुधगाव28/10/19877757045434
121 लता दिनकर कोकाटेदुधगाव01/06/19748698002294
122 वेदांत महावीर हेरवाडेदुधगाव25/05/20129975606571
123 शोभाताई बाळू गावडेएरंडोली02/12/1975 
124 प्रभाकर पुंडलिक पोतदारएरंडोली20/08/19479730176934
125 आण्णासो कृष्णा नंदनगेएरंडोली01/06/19469766882817
126 अक्काबाई पांडुरंग चौगुलेएरंडोली01/06/19609975723147
127 सुनंदा कृष्णा परीटएरंडोली01/06/19418975311314
128 भाऊसो दळवी देवानंदएरंडोली01/01/1973 
129 श्रेयश आदगोंडा पाटीलएरंडोली01/06/19639730927533
130 मसायबी रमजान सय्यदएरंडोली-9765276442
131 शांताबाई बाबासो खुलेएरंडोली01/06/19479975418108
132 नायकू भाऊ जाधवएरंडोली01/06/19499730622208
133 हौसाबाई भूपाल चौगुलेएरंडोली01/06/19519970664076
134 शांताबाई नायकू जाधवएरंडोली01/06/19589730622208
135 सावित्री बाळू सुतारएरंडोली01/06/19639766534725
136 सुवर्णा बाबू कोळीगुंडेवाडी01/01/19619011651991
137 बाबासो कृष्णा भंडारेगुंडेवाडी01/06/19419765654635
138 आण्णासो कृष्णां भंडारेगुंडेवाडी01/06/19419763481253
139 विक्रम दादासो पाटीलगुंडेवाडी07/08/1992 
140 चंद्रभागा लक्ष्मन खांडेकरगुंडेवाडी03/01/1944 
141 पार्वती सुभाष चौगुलेगुंडेवाडी03/10/19607517613984
142 सुदेश केशव खांडेकरगुंडेवाडी04/10/20017057475057
143 नामदेव बिरू पाटीलगुंडेवाडी08/01/19288329934023
144 शिवाजी दत्तू मानेगुंडेवाडी01/01/19489923496252
145 लक्ष्मी सदाशिव शिंदेगुंडेवाडी01/06/19767218970263
146 विजय आदगोंडा नांद्रेकरहरिपूर28/09/19869049621579
147 विकास आदगोंडा नांद्रेकरहरिपूर08/03/19909049621579
148 अरुण सदाशिव हिरगोंडहरिपूर01/06/19879970842342
149 वैशाली नंदकुमार पटवर्धनहरिपूर16/09/19549823453514
150 अश्विनी अनिल देशपांडेहरिपूर27/01/19669970015465
151 नमुताई सिताराम भोकरेहरिपूर01/06/1948 
152 कौतिका सिताराम भोकरेहरिपूर01/06/1954 
153 शेवंता रामचंद्र काटकरहरिपूर03/02/19637743994455
154 हरिपूर01/06/19599890584968
155 सदाशिव रामचंद्र कांबळेहरिपूर01/06/19599890584968
156 शिवाजी गोविंद कदमजनीरवाडी01/01/1942 
157 शांताबाई रावसो कुंडलेजनीरवाडी01/01/1950 
158 प्रीताबाई पांडुरंग शेजाळजनीरवाडी01/06/1950 
159 बायनाबाई आकाराम बंडगरजनीरवाडी01/01/1949 
160 बय्याक्का धोंडीराम कोळीजुनी धामणी08/08/19809209651774
161 शोभा सुदाम कोळीजुनी धामणी05/06/19707741002152
162 प्रमोद परशुराम कोळीजुनी धामणी01/06/19739766012800
163 सारिका बाळासो मालगावेकळंबी06/08/19849763676532
164 आशाबाई लालासो कांबळेकळंबी01/06/19707387344226
165 प्रमिला श्रीकांत सुतारकळंबी06/09/19939730923695
166 सुरेश राममनोहर पाटीलकळंबी01/01/19649503379108
167 प्रदीप महादेव पुंडकळंबी01/01/19829767810480
168 तायप्पा कांबळे आण्णाकळंबी01/01/1939 
169 सुमन बापुसो साळुंखेकळंबी-9766453179
170 रमीजा सिकंदर सय्यदकळंबी-9561567061
171 छाया अरुण गवळीकळंबी01/06/19749545599124
172 चवगोंडा बापुसो पाटीलकळंबी24/10/19688975889213
173 अनिल राममनोहर पाटीलकळंबी01/06/19668888012088
174 ललिता चावगोंडा पाटीलकळंबी01/06/19678975889213
175 दामू ज्ञानू कांबळेकर्नाळ01/06/19369637014328
176 मिलिंद रघुनाथ गवळीकर्नाळ04/04/19819503340140
177 शेवंता बाजीराव जाधवकर्नाळ01/01/19529922218440
178 सुशांत विजय मानेकर्नाळ09/04/19889822622819
179 रोशन नामदेव नरळेकर्नाळ25/06/20007588213429
180 नम्रता नामदेव नरळेकर्नाळ01/09/20067588213429
181 बिस्मिल्ला याकूब जमादारकर्नाळ21/01/1985 
182 हिना बशीर जमादारकर्नाळ03/02/19949764173980
183 श्रीरंग बाळकृष्ण इंगवलेकरोली (म)01/06/19259765650646
184 यशवंत दत्ताजीराव इंगवलेकरोली (म)-9325881131
185 लक्षमी यशवंत इंगवलेकरोली (म)01/06/19429325881131
186 प्रकाश बाबुराव पाटीलकरोली (म)01/06/19667502296230
187 भुजंगराव तात्यासो देशमुखकरोली (म)01/06/19398806346421
188 लालासो रघुनाथ जाधवकरोली (म)01/06/19408390914506
189 हणमंत शंकर पाटीलकरोली (म)01/06/19759158485743
190 सजाक्का गोविंद इंगवलेकरोली (म)01/06/19457507296029
191 नामदेव रंगराव पाटीलकरोली (म)01/06/19589921443402
192 राजाक्का जगन्नाथ जाधवकरोली (म)01/06/19458805011817
193 अलीफा आयाज पठाणकसबे डिग्रज01/03/20148378908880
194 लक्षीबाई मारुती लोटेकसबे डिग्रज-9175529690
195 मनोहर शंकर मोळकरकसबे डिग्रज01/01/19489760284550
196 सुनिल विष्णू आवळेकसबे डिग्रज-9765236500
197 कल्लाप्पा खंडू आवळेकसबे डिग्रज07/05/19279890380539
198 अंजना दत्तात्रय नलवडेकसबे डिग्रज-9921670631
199 वासंती अनदा जगदाळेकसबे डिग्रज18/07/19639175303391
200 बाबुराव गणपती आवळेकसबे डिग्रज01/06/19419604274414
201 यश शरद गिड्डेकसबे डिग्रज08/01/20049850583831
202 अजय संभाजी जाधवकसबे डिग्रज24/09/20069766266229
203 योगेश तानाजी जाधवकसबे डिग्रज11/08/20019766266229
204 शिवाप्पा दऱ्याप्पा व्हनवाडकसबे डिग्रज-8600178792
205 सुनिल आण्णाराय जत्तीकसबे डिग्रज22/01/19938806633144
206 येसाबाई दगडू घोलपकसबे डिग्रज-9922199493
207 श्रावणी रघुनाथ आंबीकसबे डिग्रज22/08/20039096685981
208 बाबुराव बाळकृष्ण पाटीलकवजी कोठवडी01/06/19499673343064
209 पतंग चतुर पाटीलकवजी कोठवडी01/04/19509421155763
210 कोंडीबा केरुबा नवत्रेकवजी कोठवडी-9637271752
211 अनिता अरुण कांबळेकवलापूर01/06/19699637426726
212 आशा गेब्रिएल भोरेकवलापूर07/12/19958600332083
213 साजाबाई रघुनाथ पाटीलकवलापूर01/01/1946 
214 वैष्णवी सुरेश माळीकवलापूर25/11/20099970897210
215 विठ्ठल राऊ गडदरेकवलापूर01/06/19439860363056
216 संदीप विजयकुमार झेंडेकवलापूर13/02/19858180833391
217 कृष्णा मारुती सोनावणेकवलापूर25/05/20129860519799
218 सुजय लक्ष्मण पाटीलकवलापूर25/07/19779975376505
219 विलास भीमराव पाटीलकवलापूर25/03/19599420451531
220 संतोष मधुकर महाजनकवलापूर04/08/19767350799116
221 संगीता नामदेव तावदरकरकवलापूर08/09/19827709919577
222 जगन्नाथ कृष्णा कोळीकवलापूर01/06/19619011122311
223 दिनेश पांडुरंग गुरवकवलापूर09/10/19689970758787
224 चंद्रकांत बापुसो बोधलेकवठेपिराण23/10/19359960765810
225 वैभव राजेंद्र पाटीलकवठेपिराण19/02/20079766415400
226 अंकिता विश्वास देसाईकवठेपिराण30/09/19977798799236
227 प्रभाकर बाबुराव तामगावेकवठेपिराण15/07/19439890761661
228 अर्चना नारायण पाटीलकवठेपिराण07/07/19837028595725
229 अनुजा विश्वास देसाईकवठेपिराण16/01/20007798799236
230 निशांत माणिक हाबळेकवठेपिराण28/05/20039172350543
231 श्रुतिका गणपतराव सावंतकवठेपिराण15/11/20109823543141
232 सचिन नंदकुमार वडिंगेकवठेपिराण07/12/19869850469621
233 राजाक्का रघुनाथ कोष्टीखंडेराजुरी-7875256276
234 संभाजी आण्णू कोष्टीखंडेराजुरी-7767987489
235 दिगंबर लक्ष्मण जोशीखंडेराजुरी28/11/19688390751129
236 भरत गोपाळ कांबळेखंडेराजुरी-9890398775
237 सुनिता संजय पाचोरेखंडेराजुरी-9730651088
238 संदीप पट्टू भोसलेखंडेराजुरी15/09/19929873182880
239 तानुबाई विठ्ठल रुपनुरखंडेराजुरी13/05/19617588363565
240 बाबासो गुलाब मुजावरखंडेराजुरी01/06/19707705599504
241 इंदाबाई नामदेव कदमखरकटवाडी01/01/19488308529058
242 प्रथमेश शरद शिंदेखरकटवाडी30/06/20097798864813
243 जावेद बाळू सय्यदखरकटवाडी01/06/19829158668123
244 गणेश कुमार जयानावरखटाव02/08/20079561818761
245 सचिन केशव यादवखटाव01/06/20009960011934
246 मारुती दत्तात्रय चदुरकरखटाव01/06/19669730391411
247 अनुसया अमृता चौगुलेलक्ष्मीवाडी01/06/19617028367220
248 लक्समन कृष्णां खोतलक्ष्मीवाडी20/05/19580774402425
249 वसंत बाळीशा नाईकलिंगनूर01/06/19707028241126
250 भूपाल बाबू कोरेलिंगनूर02/09/19798805319093
251 गंगुबाई नामदेव सोनुरेलिंगनूर01/06/19419923479657
252 गणपती मित्राजी नागणेलिंगनूर01/06/19438550977041
253 रामू आप्पा माळीलिंगनूर06/04/19409579803635
254 यश लखमाजी शिंदेलिंगनूर26/06/20109657997123
255 शिवमूर्ती सिद्ध रेड्डीलिंगनूर01/06/19469403925032
256 नामदेव अण्णाप्पा सोनुरेलिंगनूर01/06/19469130495674
257 अंकुश रायगोंडा पाटीललिंगनूर01/06/19747798712372
258 श्रीपती रायप्पा नाईकलिंगनूर01/06/1945 
259 शेवंता छानदार पाटीललिंगनूर01/06/19669860450972
260 आप्पासो सोनाबाई पाटीललिंगनूर01/06/19329850771382
261 अजित चिंतामणी तापकीरलिंगनूर01/06/19577875428081
262 आनंदा वसंत भिसेमाधवनगर-8446276378
263 प्रणय राजेंद्र वैद्यमाधवनगर23/03/20028149224216
264 सिद्धी शरद देवकुळेमाधवनगर24/01/20088177857931
265 दिलावर मकबूल मुलाणीमाधवनगर10/11/19669158304711
266 मुनेर शहाबुद्दीन मुलाणीमाधवनगर25/06/19717798911585
267 वर्षा महेश हिरकुडेमाधवनगर15/10/20068149224207
268 अभिजित रमेश पाटीलमाधवनगर22/03/19879404259698
269 मोहसन अब्दुलसत्तार इसामदीमाधवनगर17/10/20107756034367
270 कमल गोविंद सावंतमाधवनगर26/05/19579175550775
271 बतूला मुनीर मुलाणीमाधवनगर22/05/19767798911585
272 काशवा सुरेश इरगारमाधवनगर-9921136941
273 सखू पोपट हत्तीकरमाधवनगर05/04/19888600499409
274 हुमेश याकूब मुजावरमाधवनगर19/11/20139561901994
275 पल्लवी प्रकाश मोहितेमाधवनगर-9665824086
276 संजय वसंत भिसेमाधवनगर-8446276378
277 मंगल बाळासो चौगुलेमालेवाडी01/06/19708668707195
278 नीला आनंदा कदममालगाव20/04/19749765751309
279 KAMAL ANNAPPA BHOREमालगाव01/06/19498390077042
280 MARUTI PARASA NAIKमालगाव19/08/19419766438128
281 संगीत रमेश जमदाडेमालगाव16/08/19747775966172
282 दत्तात्रय सिद्धू जाधवमालगाव01/06/1931 
283 आनंद गुंड सावंतमालगाव-7875698302
284 अरुण नारायण शेळकेमालगाव01/01/19729158137824
285 दीपक भानुदास जतेमालगाव13/11/19768390040447
286 हिराबाई बळवंत हळींगळेमालगाव01/01/19329270151004
287 इंदुमती सागर विऱोजेमालगाव01/01/19658551086695
288 महंमद हुसेन खुतबुद्दिन उमराणीमालगाव10/06/19909503989317
289 नीलकंठ रामचंद्र सुतारमालगाव02/07/19389595193754
290 अक्षय संजय सुतारमालगाव14/10/19928421415416
291 रामचंद्र पिराजी जाधवमालगाव01/11/19609545647349
292 चंद्रकांत मारुती कोंडेकरमालगाव25/09/19959175267995
293 ऋतिक बाळासो गोडमालगाव30/07/20009096314135
294 सलीम इब्राहिम मुजावरमालगाव07/06/19858390016221
295 कमल भाऊसो कोलेमालगाव15/07/19407620991890
296 इंदुबाई सत्याप्पा परीटमालगाव01/01/19388624074039
297 शांताबाई बाबासाहेब उगारेमालगाव02/06/19489421124219
298 उज्वला बापुसो हुळेमालगाव17/01/1968 
299 चंपाबाई बाळू परीटमालगाव10/09/19769175622653
300 शोभा लक्ष्मण परीटमालगाव09/10/19707840938142
301 दादासो श्रीपती होनमोरेमालगाव19/11/1940 
302 मोबीन नसरुद्दीन मुजावरमालगाव14/04/19977058989910
303 शिवाजी भारामु सोंडकरमालगाव09/05/19487038942553
304 धोंडूबाई कृष्णा कांबळेमालगाव01/06/19459421123508
305 सुलाबाई विठोबा खांडेकरमालगाव-9765261156
306 सुधा मारुती कुंभारमालगाव01/05/19857507088711
307 ईश्वर शिवराम माळीमालगाव25/02/19419923614044
308 भरतेश्वर बाबासाहेब उगारेमालगाव22/02/19769421124219
309 अभिजित परशु पॅचिंगेमालगाव-9975180467
310 शिवाप्पा परसा नाईकमालगाव10/08/19469765997021
311 मीनाक्षी सहदेव भोरेमालगाव19/01/19958551994291
312 वैशाली चंद्रकांत हललेमालगाव11/07/19847350189095
313 लक्समि कृष्ण जाधवमालगाव01/06/19419673800696
314 सुरेखा आण्णासो संमगेमालगाव02/06/19739766556181
315 गोवर्धन श्याम खांडेकरमालगाव28/08/20069175769229
316 गौतमी शाम खांडेकरमालगाव26/05/20029130999406
317 करिश्मा अलाउद्दीन बेपारीमालगाव-9975097053
318 चाँदसाहेब बाबालाल मुजावरमालगाव-8625928633
319 सुनीता बंद उपाध्येमालगाव10/10/19758698579488
320 आक्काताई सदाशिव पुजारीमालगाव-9096803108
321 अशा बावाजी भंडारेमालगाव-9405570144
322 जयश्री मोहन खांडेकरमालगाव01/01/19617798261627
323 शकुंतला बाळासाहेब सुतारमालगाव12/11/19669405858301
324 राऊ बायजी होनमोरेमालगाव01/06/1931 
325 महंमदसाद साजिद चौधरीमालगाव26/04/2008 
326 वैभव राजेंद्र कोळीमालगाव12/04/20049766738226
327 संपदा प्रकाश कांबळेमालगाव15/02/19819730806074
328 अंजना शिवाजी लोखंडेमालगाव01/06/19659975253326
329 बाणाबाई बापू कांबळेमालगाव01/06/19519503719055
330 शिवाजी भीमा लोखंडेमालगाव01/06/19603975253326
331 सतीश कल्लाप्पा यलपरत्तेमालगाव01/06/19699860753075
332 नागेश सतीश यालापरत्येमालगाव01/08/20049860753075
333 SHARADA महादेव संभोजेमालगाव01/01/19879552423662
334 अनिशा आरिफ मुजावरमल्लेवाडी08/08/20088390379970
335 श्रीकांत देवाप्पा बेलेमल्लेवाडी01/10/19559503186233
336 छलनाबाई नरसू चौगुलेमल्लेवाडी-9763306488
337 श्रीपाल दादा चोगुलेमल्लेवाडी10/06/19578975816244
338 विलास पांडुरंग साळुंखेमल्लेवाडी21/12/19477517794021
339 अनिकेत तानाजी मुळीकमनमोडी27/12/20039225839097
340 श्रेयस धनंजय कांबळेम्हैसाळ- 
341 यशोदा नारायण शेजवळकरम्हैसाळ01/06/1954 
342 devappa maruti वनमोरेम्हैसाळ-8623827383
343 सरजाबाई देवाप्पा वनमोरेम्हैसाळ01/06/1946 
344 दिलशाद महिबूब कलावंतम्हैसाळ01/06/19629464411422
345 भाऊसो देवप्पा कोगनोळेम्हैसाळ01/01/19638975945008
346 इंदुबाई श्रीपती वनमोरेम्हैसाळ-9923499491
347 तातोबा गंगाराम सपकाळम्हैसाळ02/05/19409503126738
348 वैभवी दादासो कनपम्हैसाळ16/04/20107755948671
349 पुरंदर भूपाल उपाध्येम्हैसाळ24/09/19318856937752
350 रुक्मिणी भाऊसाब गायकवाडम्हैसाळ02/10/19579921782216
351 शामराव विठोबा जाधवम्हैसाळ01/01/19479766401084
352 सजाबाई संपत्ती वनमोरेम्हैसाळ01/06/19368626602079
353 यशोदा गुंडू वनमोरेम्हैसाळ01/06/1946 
354 रामू आप्पा माळीम्हैसाळ-9503518776
355 रामाप्पा दऱ्याप्पा मालगोनावरम्हैसाळ01/03/19297385684627
356 दीपक आप्पासाहेब पवारम्हैसाळ01/01/1995 
357 देवाप्पा धोंडी वनमोरेम्हैसाळ01/06/19399595770913
358 समिना शमशुद्दीन मुलाणीम्हैसाळ23/03/20078857906874
359 ललिता कुंतीनाथ उपाध्येम्हैसाळ23/03/19439665482101
360 नेमगोंडा कलगोंडा पाटीलमौजे डिग्रज01/01/19549675996606
361 कुमार बापू फराटेमौजे डिग्रज12/08/19559503887202
362 इंदुमती रामचंद्र कोरेमौजे डिग्रज01/06/19569922270811
363 बाळासो बाबू चौगुलेमौजे डिग्रज-9096717969
364 सुभाष देवाप्पा रामनकट्टेमौजे डिग्रज01/01/19627057614066
365 स्वराज शंकर शिसाळमौजे डिग्रज21/01/20159422473440
366 भूपाल बंडू मगदूममौजे डिग्रज01/06/19349822018880
367 सानिया बाबू सय्यदमौजे डिग्रज31/10/2005 
368 चंद्रकांत श्रीपाल चौगुलेमौजे डिग्रज-7057658515
369 राजमती शिवगोंडा बिरनाळेमौजे डिग्रज01/01/19319130233398
370 निर्मला बबन चौगुलेनांद्रे01/01/19508657124475
371 आविष्कार अभयकुमार चौगुलेनांद्रे17/01/20058007339996
372 निर्मला पोपट कुबडेनांद्रे22/04/19669823253022
373 सुरेश शाहू ढालेनांद्रे23/08/19539661017571
374 संतोष शिवरुद्र जनवाडनांद्रे05/08/19917875940955
375 निखिल भालचंद्र नरगुदेनांद्रे19/11/20009923757440
376 शांतिनाथ बाळू खोतनांद्रे01/10/19527767088008
377 सुरैया महेबूब मोमीननांद्रे06/03/19538600941867
378 दिपक कृष्णराव पाटणकरनांद्रे-7775071951
379 कविता दिलीप माळीनांद्रे19/05/19779421222719
380 फिरोज शब्बीर मुल्लानांद्रे01/01/19769665574036
381 जन्नतबी मुबारक मुजावरनांद्रे01/06/19467517702775
382 रामगोंडा आप्पू पाटीलनांद्रे01/06/19389158673727
383 भूपाल नेमाण्णा चौधरीनांद्रे01/06/19448698900440
384 शालन आनंदा शेडगेनांद्रे01/01/1963 
385 बिस्मिला रफिक अपराधनांद्रे01/06/19669604777860
386 रशिदा बादशहा मुल्लानांद्रे01/01/19489096048152
387 राजेंद्र श्रीपाल माणगांवेनांद्रे01/06/19727620215375
388 शांताबाई किसन जाधवनांद्रे01/01/19449673580383
389 अन्वर उमर् मुजावरनांद्रे01/06/19469403403083
390 धनचंद्र आदगोंडा कवठेकरनांद्रे01/06/19479657803421
391 परवीन इसाक मुजावरनांद्रे01/03/20039823368447
392 लक्ष्मी विलास कांबळेनांद्रे01/01/19629923512772
393 मालन बबन ढालेनांद्रे01/06/19609766754680
394 सानिका प्रवीण पाटीलनांद्रे10/11/20099404288800
395 शिवाप्पा पारिसा कांबळेनांद्रे01/06/19349890191721
396 नंदा कबीर सादरेनांद्रे01/06/19759765310692
397 आप्पासो पांडुरंग सादरेनांद्रे25/09/19517798219794
398 माधुरी गौतम ढालेनांद्रे17/06/19769960340708
399 सुजाता रावसो कोथळेनांद्रे01/12/19648421659305
400 शानाबाई श्रीपती साळुंखेनांद्रे25/03/19468806195003
401 श्रीधर नाभिराज देसाईनांद्रे20/07/19388407912074
402 सतीशकुमार आप्पासो पाटीलनांद्रे26/01/19767775918693
403 उमेश बापू जमादारनरवाड05/05/20019158519086
404 यशवंत आण्णू भिरडेनरवाड01/06/1943 
405 काशीबाई बाबू चव्हाणनरवाड-9764871446
406 करुणा रामा पाटीलनरवाड-7507722707
407 कस्तुरी अशोक बन्नेनरवाड-9096632075
408 रामदास सत्याप्पा कमलेकरनरवाड02/06/19498805776119
409 आकाश सुरेश माळीनिलंजी01/06/20059923458408
410 लता जितेंद्र कोलपनिलंजी01/06/19809822740031
411 सतीश बाळू मोहितेपद्माळे16/11/19769970929683
412 आनंदी तातोबा चव्हाणपद्माळे01/01/19839730826793
413 राकेश कांबळे शिवानीपद्माळे16/12/20119975191275
414 रसिका बाबासो म्हेत्रेपद्माळे07/07/20079860030972
415 कल्पना बाळासो शिंदेपद्माळे01/06/19689763588063
416 दीपक अनिल सूर्यवंशीपद्माळे21/10/19953370750995
417 रोहित दादासो पाटीलपद्माळे12/12/19957083605181
418 भाग्यश्री राकेश कांबळेपद्माळे12/10/20079975191275
419 ऐश्वर्या पंडित शिंदेपाटगांव26/05/19967058954906
420 संभाजी विठू पाटीलपाटगांव15/10/19459146696545
421 ज्ञानदेव दादू सावंतपाटगांव01/06/19357387255581
422 आनंदा भिवा कांबळेपाटगांव01/06/19359527531678
423 बबन शिवाजी पाटीलपाटगांव01/02/19559766950103
424 मधुकर शिवाजी पाटीलपाटगांव01/06/19509890626490
425 जनाबाई रंगराव पाटीलपाटगांव01/01/19419503911313
426 शांताबाई विलास घोरपडेपयाप्पाचीवाडी01/06/19659665303500
427 रंगराव दत्तू भोसलेपयाप्पाचीवाडी01/01/19468600250297
428 मंगल तात्यासो भोसलेपयाप्पाचीवाडी01/06/19549689979342
429 जनार्धन रामचंद्र भोसलेपयाप्पाचीवाडी31/07/19759689630335
430 विश्वास यशवंत शिंदेपयाप्पाचीवाडी01/06/19457757870013
431 वैशाली दत्ताजीराव जाधवरसूलवाडी01/01/19708007214352
432 लक्ष्मीबाई लक्ष्मण बंडगरसलगरे06/03/19459545950580
433 अशोक महादू लोहारसलगरे02/06/19759665971235
434 शालन तातोबा कोळीसलगरे- 
435 दिपक धोंडीराम पवारसलगरे01/06/19648806739839
436 राजाराम श्रीमंत शिंदेसलगरे01/06/19567030757796
437 रुक्मिणी तुकाराम माळीसलगरे01/06/19487517246623
438 पुष्पा बाबुराव पोतदारसलगरे-9158584442
439 मछिंद्र करू मानेसलगरे-7385670210
440 दावल मौला पिंजारीसलगरे-9545009540
441 निवृत्ती हणमंत बंडगरसलगरे-7685147344
442 लक्ष्मण खंडू पाटीलसलगरे-8007105753
443 इंदाबाई ओमन कांबळेसलगरे-9545153925
444 रामू शाबू कांबळेसलगरे-9673918099
445 शांताबाई सिद्राम कांबळेसलगरे-9096083923
446 शिवलिंग गंगाप्पा जतकरसलगरे15/02/19498806391065
447 रायगोंडा लग्माना कुंभारसलगरे-9175418935
448 कस्तुरी सुशांत यादवसांबरवाडी07/11/20097030247725
449 इरफान अल्लाहुद्दिन मुजावरसमडोळी19/05/20059881310443
450 गिरीश विष्णू गुरवसमडोळी04/11/19857887578230
451 प्रथमेश प्रभाकर रसाळसमडोळी26/10/20039422496540
452 धन्यकुमार लिंगाप्पा कटयाप्पासमडोळी02/06/19537410109798
453 कुसुम बाबगोंडा पाटीलसमडोळी04/10/19489763321610
454 दीपक प्रकाश भानुसेसमडोळी10/02/19989172349638
455 सुवर्णा कल्लाप्पा आगरेसमडोळी01/01/19499975970146
456 संगीता अण्णासो आगरेसमडोळी01/06/19718275564616
457 यशश्री शशिकांत नीलकंठसमडोळी28/01/20059970259101
458 अन्वर अहमद मुजावरसमडोळी01/01/19489922242187
459 बाबू सीताराम अडसूळसमडोळी-9503882869
460 शिवाजी लक्ष्मण कोळीसमडोळी30/08/19579923863939
461 चिंगूताई तुकाराम मस्करसमडोळी-9921451914
462 आदगोंडा भुजगोंडा पाटीलसमडोळी01/10/19769923749878
463 प्रथमेश उत्तम जाधवसमडोळी21/05/20089837182831
464 विजयकुमार शामगोंडा पाटीलसमडोळी01/01/19509096703431
465 हाफिजा बाळासो अत्तारसमडोळी05/06/19439764739866
466 श्रीकांत शामगोंडा पाटीलसमडोळी15/03/19509527158007
467 कल्पना रावसो पाटीलसमडोळी-9623884653
468 सुनंदा आप्पा चव्हाणसमडोळी01/06/19539822518254
469 चंपाबाई भूपाल चव्हाणसमडोळी01/01/19459766971068
470 परशराम कृष्णा इंगवलेसंतोषवाडी-9545262587
471 अमर तानाजी धयारकरसंतोषवाडी15/10/20089049632885
472 सुशीला निळकंठ मडलगीसंतोषवाडी04/05/19507448206173
473 खुशाबा ज्ञानू जाधवसंतोषवाडी08/12/19527350857873
474 यशवंत गुंडू देवकुळेसंतोषवाडी12/05/19807083466915
475 अभिजित नंदकुमार नलवडेसंतोषवाडी-9623849166
476 लताबाई धोंडीराम कांबळेसावळी- 
477 श्रीनाथ राजाराम कुन्नुरेसावळी02/04/19979730112169
478 अजय पांडुरंग नाईकसावळी23/05/19987350800426
479 लक्समन बापू यमगरसावळी-7741813735
480 चिंगुताई बापू आवटीसावळवाडी13/03/19539921742432
481 आप्पू शांता येड्रावेसावळवाडी01/06/19519637147748
482 बाळू शांता येड्रावेसावळवाडी06/07/19658624000602
483 बाळासो शाबा बोलवाडेसावळवाडी01/06/19657057028014
484 सुरेश शाबा बोलवाडेसावळवाडी01/06/19549921402331
485 पूजा बाळासो पाटीलशिंदेवाडी- 
486 वैदही ज्ञानेश्वर पाटीलशिंदेवाडी18/01/20119545009502
487 वरून विष्णू पाटीलशिंदेवाडी10/09/20109637170363
488 शिवाजी बाळू पाटीलशिंदेवाडी01/04/1948 
489 पोपट बापू बाबरशिपूर01/06/19639665772696
490 दिनकर शामराव बाबरशिपूर01/06/19429970540504
491 रेखा भगवान शिंदेशिपूर01/06/19657028065806
492 अनुराधा दत्तू बंडगरशिपूर01/06/19729766023949
493 सरस्वती माणिक देसाईशिपूर01/07/19687028136187
494 राजेंद्र बाळासो यादवशिपूर01/06/19759975876514
495 सुभद्रा गोपाळ देसाईशिपूर01/06/19417028136187
496 सर्जेराव अरविंद सुर्यवंशीशिपूर14/08/19768380041475
497 राजाराम विठोबा कांबळेशिपूर01/07/19339766481149
498 आण्णासो पांडुरंग पवारशिपूर01/06/1966 
499 अंजली अशॊकुमार बनसोडेशिपूर05/04/20047756942612
500 पूजा अशॊकुमार बनसोडेशिपूर06/12/20017756942612
501 केशव धर्मा शिंदेशिपूर01/06/19407709787931
502 ज्ञानोबा लक्ष्मण शिंदेशिपूर05/07/19319096494286
503 घनशाम कृष्णा गुरवशिपूर01/06/19359561930339
504 suvrna हिम्मत शिंदेशिपूर01/04/19757387711572
505 गुलाब बाळासो बाबरशिपूर04/03/19577558347791
506 धोंडूबाई ज्योती बाबरशिपूर01/06/19387709031304
507 आप्पासो कोंडीबा बाबरशिपूर01/06/19749096070699
508 सोनाबाई पांडुरंग बनसोडेशिपूर11/05/19517028523285
509 संभाजी ईश्वरा खोतसिद्धेवाडी01/06/19629689863493
510 फिरोज जैन्नुद्दीन मुलाणीसोनी17/02/19908975812810
511 उत्तम आनंदा पाटीलसोनी-8975389711
512 परसराम बिरू नरुटेसोनी05/03/19939766239119
513 शुभम अशोक कुंभारसोनी14/07/19979860563204
514 ज्ञानेश्वर रघुनाथ कुंभारसोनी-9970696285
515 कल्याणी अरविंद माळकरसोनी09/10/19899730942022
516 यल्लाप्पा तम्मण्णा नंदीवालेटाकळी01/06/19467744095585
517 मनोजकुमार नाभिराज देसाईटाकळी31/07/19687588363632
518 ज्योती मयूर खंडजोडेटाकळी01/06/19869923411306
519 हुसेनबी हुसेन शेखटाकळी01/06/19789673553051
520 ऐश्वर्या तात्यासो पाटीलटाकळी12/10/19999975571402
521 रेखा आप्पासो नंदीवालेटाकळी01/06/1981 
522 अविनाश रावसो लीम्बिकाईटाकळी14/01/19899766780106
523 मयूर उत्तम खंडजोडेटाकळी01/06/19819923411306
524 वसंत शिवाजी नंदीवालेटाकळी01/06/19817744930198
525 निहाल प्रमोद कोरेटाकळी04/04/19899503629091
526 धोंडीराम मारुती शिंदेतानंग01/06/19589405858036
527 संगीता महादेव बामणेतानंग04/11/19657588363832
528 पांडुरंग जयवंत पाटीलतानंग03/12/19479921307292
529 मनीषा संभाजी शिंदेतानंग09/07/19899850552280
530 प्रकाश रामचंद्र पाटीलतुंग01/01/19599923603938
531 प्रथमेश सतीश चव्हाणतुंग21/04/2002 
532 दिनकर आण्णासो हराळेतुंग01/06/19519970269596
533 श्रीपती आत्माराम तांबटतुंग01/06/19708796804356
534 समृद्धी सचिन गोटखिंडेतुंग27/03/2007 
535 किसन रामू चव्हाणतुंग17/04/19488806331320
536 शुभम राजाराम पाटीलतुंग30/06/20029011704346
537 लैलाबी गुलाब चौगुलेतुंग01/06/19409890829854
538 संजीवनी केशव कांबळेतुंग03/11/19659665140530
539 जन्नत हसन शेखतुंग01/01/19929665667484
540 बबूताई सर्जेराव पाटीलतुंग05/12/19468698001013
541 खातूनबी इलाई शेखतुंग01/06/19609665667484
542 हुसेन अब्बास शिकलगारतुंग01/06/19508007111687
543 राजाराम केरू नलवडेतुंग01/06/19519673466154
544 श्रीरंग श्रीपती यादवतुंग01/06/19619960704612
545 शिवाजी नागाप्पा कोळीतुंग01/06/19729673300431
546 प्रभावती व्यंकप्पा मोरेतुंग01/01/19707040106305
547 पार्वती बापू पाटीलतुंग01/01/19469028678310
548 विष्णू धोंडीराम मोहितेतुंग01/06/19727040187500
549 वसंत यशवंत नलावडेतुंग01/06/1945 
550 निवृत्ती तातोबा कदमतुंग01/06/1937 
551 अनुसया तुकाराम कदमतुंग01/06/19318698763727
552 रघुनाथ धोंडीराम मोहितेतुंग01/06/19669665433949
553 लक्ष्मीबाई रामचंद्र कुंभोजेतुंग01/06/19609637691347
554 पार्वती शंकर कोळीतुंग01/06/19519762134995
555 सचिन रमेश लांडेतुंग25/07/20048796423110
556 विष्णू नामदेव कांबळेतुंग29/10/19748806740105
557 कमल नारायण पाटीलतुंग01/06/19499665434353
558 श्रीकांत विठल पाटीलतुंग01/06/19749096416909
559 बापू बालिश नांद्रेतुंग01/06/19419623454889
560 मीनाक्षी सचिन गुरवतुंग07/12/19839561698281
561 रेखा रघुनाथ घाटगेतुंग01/06/19647028617127
562 आक्काताई यशवंत कापसेतुंग01/06/19438796256417
563 शहाबाई तायप्पा यादवतुंग01/06/19419172345051
564 हौसाबाई रामचंद्र कोळीतुंग- 
565 विष्णू मारुती पाटोळेतुंग01/01/19369158234696
566 विश्वनाथ बाळकृष्ण सुतारतुंग01/06/19517887716773
567 संजय बाळासाहेब मगदूमवड्डी01/06/19959890410278
568 अनिल कल्लाप्पा नाईकवड्डी23/01/19908806578757
569 सावित्री मारुती लोकरेवड्डी10/05/19799764142925
570 सिद्धाप्पा विश्वास मठपतीवाजेगाव26/01/19957038371251
571 ज्ञानेश विलास जागावाटपवाजेगाव07/09/20028698064054
572 दिनकर महादेव सूर्यवंशीइनाम धामणी06/10/19949850757171
573 प्रभाकर भरमा पाटीलइनाम धामणी18/02/19869623819782
574 सुमन रामचंद्र शिंगेइनाम धामणी- 
575 मीनाक्षी सचिन उकलेइनाम धामणी01/06/1990 
576 धन्नाप्पा बसलिगंप्पा माडीवालेइनाम धामणी- 
577 फुलाबाई तुकाराम कुरणेइनाम धामणी01/05/19477756049870
578 जाणका हरिचंद्र कांबळेइनाम धामणी01/06/19729096473972
579 गंगुबाई तुकाराम कलालइनाम धामणी- 
580 मालुताई पवन पाटीलइनाम धामणी-9960627877
581 मयुरी संदीप कोळीइनाम धामणी27/08/20129890573447
582 जबू शिवाप्पा कुंभारइनाम धामणी01/03/19459421133562
583 अशोक गोविंदा दबडेइनाम धामणी21/06/19628805277936