दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6734../GMPT/Photo/6734.jpg../GMPT/Pramanptr/6734बाळासो लक्ष्मण सोलनकरआगळगाव01/06/19827745851671 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6818../GMPT/Photo/6818.jpg../GMPT/Pramanptr/6818गोपाळ दत्तात्रय कुलकर्णीआगळगाव01/04/19317721098759 View फोटो प्रमाणपत्र
3 11108../GMPT/Photo/11108.jpg../GMPT/Pramanptr/11108स्वाती जोतीराम सोलनकरआगळगाव01/04/20018390241811 View फोटो प्रमाणपत्र
4 12550../GMPT/Photo/12550.jpg../GMPT/Pramanptr/12550शिवाजी दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19438806463826 View फोटो प्रमाणपत्र
5 12975../GMPT/Photo/12975.jpg../GMPT/Pramanptr/12975शंकर दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19439545966419 View फोटो प्रमाणपत्र
6 21725../GMPT/Photo/21725.jpg../GMPT/Pramanptr/21725दत्ता रंगराव राऊतआगळगाव09/05/19879158729863 View फोटो प्रमाणपत्र
7 22170../GMPT/Photo/22170.jpg../GMPT/Pramanptr/22170जमुना जगन्नाथ सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19467387172146 View फोटो प्रमाणपत्र
8 22917../GMPT/Photo/22917.jpg../GMPT/Pramanptr/22917बाळाबाई बाळासो यादवआगळगाव01/06/19427875493281 View फोटो प्रमाणपत्र
9 23085../GMPT/Photo/23085.jpg../GMPT/Pramanptr/23085निवृत्ती बापु रास्तेआगळगाव01/06/19518007204883 View फोटो प्रमाणपत्र
10 34286../GMPT/Photo/34286.jpg../GMPT/Pramanptr/34286अनिता चंद्रकांत रास्तेआगळगाव01/01/19839860080351 View फोटो प्रमाणपत्र
11 34351../GMPT/Photo/34351.jpg../GMPT/Pramanptr/34351लता महादेव कदमआगळगाव01/01/19607770028675 View फोटो प्रमाणपत्र
12 34406../GMPT/Photo/34406.jpg../GMPT/Pramanptr/34406वासंती धानाप्पा नकातेआगळगाव01/01/1940  View फोटो प्रमाणपत्र
13 34606../GMPT/Photo/34606.jpg../GMPT/Pramanptr/34606कलाबाई मनोहर मानेआगळगाव01/01/1949  View फोटो प्रमाणपत्र
14 34677../GMPT/Photo/34677.jpg../GMPT/Pramanptr/34677फुलाताई धोंडीराम कदमआगळगाव06/05/19609637361799 View फोटो प्रमाणपत्र
15 34766../GMPT/Photo/34766.jpg../GMPT/Pramanptr/34766दुल्हनबी हजरत तांबोळीआगळगाव01/06/19929561125780 View फोटो प्रमाणपत्र
16 34799../GMPT/Photo/34799.jpg../GMPT/Pramanptr/34799मालन गुलाब तांबोळीआगळगाव-9096559217 View फोटो प्रमाणपत्र
17 33397../GMPT/Photo/33397.jpg../GMPT/Pramanptr/33397श्रेयस उमेश पाटीलआगळगाव26/06/20158407952756 View फोटो प्रमाणपत्र
18 33909../GMPT/Photo/33909.jpg../GMPT/Pramanptr/33909.PDFशुभांगी उमेश पाटीलआगळगाव31/03/19938407955275 View फोटो प्रमाणपत्र
19 33952../GMPT/Photo/33952.jpg../GMPT/Pramanptr/33952शालन हिंदुराव जाधवआगळगाव01/06/19829096115691 View फोटो प्रमाणपत्र
20 34871../GMPT/Photo/34871.jpg../GMPT/Pramanptr/34871नबीलाल गैबी तांबोळीआगळगाव01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
21 38088../GMPT/Photo/38088.jpg../GMPT/Pramanptr/38088यशवंत आण्णा जाधवआगळगाव14/04/19408390826619 View फोटो प्रमाणपत्र
22 38321../GMPT/Photo/38321.jpg../GMPT/Pramanptr/38321सुशिला सदाशिव मानेआगळगाव01/01/19459170395223 View फोटो प्रमाणपत्र
23 33915../GMPT/Photo/33915.jpg../GMPT/Pramanptr/33915.jpgरामचंद्र सैबू व्हन्नेआगरण धुळगाव01/01/19409823776026 View फोटो प्रमाणपत्र
24 34800../GMPT/Photo/34800.jpg../GMPT/Pramanptr/34800.jpgहणमंत भिमराव भोसलेआगरण धुळगाव08/07/19957028398995 View फोटो प्रमाणपत्र
25 20518../GMPT/Photo/20518.jpg../GMPT/Pramanptr/20518.jpgआण्णासो गणपती भोसलेआगरण धुळगाव01/06/19537387582818 View फोटो प्रमाणपत्र
26 17639../GMPT/Photo/17639.jpg../GMPT/Pramanptr/17639.jpgभगवान धनवंत जाधवआगरण धुळगाव01/06/19549730224229 View फोटो प्रमाणपत्र
27 11336../GMPT/Photo/11336.jpg../GMPT/Pramanptr/11336दगडू लिंबाजी वाघमारेआगरण धुळगाव01/01/19418600258631 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5162../GMPT/Photo/5162.jpg../GMPT/Pramanptr/5162अनिता बाळासो कुंभारआगरण धुळगाव01/01/19718600520259 View फोटो प्रमाणपत्र
29 38477../GMPT/Photo/38477../GMPT/Pramanptr/38477साक्रुबाई भीमराव पाटीलअलकूड एम-8275376751 View फोटो प्रमाणपत्र
30 37801../GMPT/Photo/37801.jpg../GMPT/Pramanptr/37801नानासो संतू पाटीलअलकूड एम01/06/19467741004484 View फोटो प्रमाणपत्र
31 37178../GMPT/Photo/37178.jpg../GMPT/Pramanptr/37178विमल गोविंद पाटीलअलकूड एम01/06/19509420680064 View फोटो प्रमाणपत्र
32 37452../GMPT/Photo/37452.jpg../GMPT/Pramanptr/37452बबन सदाशिव मंडळेअलकूड एम01/01/19519665241052 View फोटो प्रमाणपत्र
33 37631../GMPT/Photo/37631.jpg../GMPT/Pramanptr/37631.jpgसाऊबाई बाळू पवारअलकूड एम01/06/19598698188065 View फोटो प्रमाणपत्र
34 37688../GMPT/Photo/37688.jpg../GMPT/Pramanptr/37688आकाराम पांडुरंग पाटीलअलकूड एम-9527696415 View फोटो प्रमाणपत्र
35 36606../GMPT/Photo/36606.jpg../GMPT/Pramanptr/36606.jpgबाजीराव रघुनाथ पाटीलअलकूड एम01/01/19579404234503 View फोटो प्रमाणपत्र
36 36776../GMPT/Photo/36776.jpg../GMPT/Pramanptr/36776.jpgसतीश सोपं पाटीलअलकूड एम05/05/19779764666657 View फोटो प्रमाणपत्र
37 37638../GMPT/Photo/37638../GMPT/Pramanptr/37638प्रतीक अशोक गोरडअलकूड एस23/10/20057218970325 View फोटो प्रमाणपत्र
38 37230../GMPT/Photo/37230../GMPT/Pramanptr/37230नीलाबाई नामदेव यमगरअलकूड एस01/01/19488698217519 View फोटो प्रमाणपत्र
39 37787../GMPT/Photo/37787../GMPT/Pramanptr/37787शंकर नाईक नाईकअलकूड एस-9545583634 View फोटो प्रमाणपत्र
40 38344../GMPT/Photo/38344../GMPT/Pramanptr/38344लक्ष्मण प्रकाश जानकरअलकूड एस29/05/19908806398015 View फोटो प्रमाणपत्र
41 38083../GMPT/Photo/38083../GMPT/Pramanptr/38083शकुंतला रामदास गोरडअलकूड एस01/01/19708698039053 View फोटो प्रमाणपत्र
42 38215../GMPT/Photo/38215../GMPT/Pramanptr/38215तातोबा परशु शिंदेअलकूड एस-9167760846 View फोटो प्रमाणपत्र
43 38456../GMPT/Photo/38456../GMPT/Pramanptr/38456हणमंत जगन्नाथ ओलेकरअलकूड एस01/01/19938600314286 View फोटो प्रमाणपत्र
44 5789../GMPT/Photo/5789.jpg../GMPT/Pramanptr/5789.jpgआप्पासो सीताराम कोळेकरआरेवाडी01/01/19729764325599 View फोटो प्रमाणपत्र
45 8527../GMPT/Photo/8527.JPG../GMPT/Pramanptr/8527.JPGबिरू भानुदास कोळेकरआरेवाडी01/06/19509049501103 View फोटो प्रमाणपत्र
46 8682../GMPT/Photo/8682.JPG../GMPT/Pramanptr/8682.JPGविकास किसन कोळेकरआरेवाडी23/04/19889158711351 View फोटो प्रमाणपत्र
47 8694../GMPT/Photo/8694.JPG../GMPT/Pramanptr/8694.JPGशहाजी दौला कोळेकरआरेवाडी01/06/19668411033477 View फोटो प्रमाणपत्र
48 15416../GMPT/Photo/15416../GMPT/Pramanptr/15416आर्यन भगवान कोळेकरआरेवाडी24/07/20139766703013 View फोटो प्रमाणपत्र
49 39782../GMPT/Photo/39782../GMPT/Pramanptr/39782समाधान गणपती गोयंकरबसाप्पाची वाडी21/01/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
50 39811../GMPT/Photo/39811../GMPT/Pramanptr/39811आप्पासो मानद सोलकरबसाप्पाची वाडी01/01/19859764345385 View फोटो प्रमाणपत्र
123456

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 बाळासो लक्ष्मण सोलनकरआगळगाव01/06/19827745851671
2 गोपाळ दत्तात्रय कुलकर्णीआगळगाव01/04/19317721098759
3 स्वाती जोतीराम सोलनकरआगळगाव01/04/20018390241811
4 शिवाजी दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19438806463826
5 शंकर दत्तु जाधवआगळगाव01/01/19439545966419
6 दत्ता रंगराव राऊतआगळगाव09/05/19879158729863
7 जमुना जगन्नाथ सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19467387172146
8 बाळाबाई बाळासो यादवआगळगाव01/06/19427875493281
9 निवृत्ती बापु रास्तेआगळगाव01/06/19518007204883
10 अनिता चंद्रकांत रास्तेआगळगाव01/01/19839860080351
11 लता महादेव कदमआगळगाव01/01/19607770028675
12 वासंती धानाप्पा नकातेआगळगाव01/01/1940 
13 कलाबाई मनोहर मानेआगळगाव01/01/1949 
14 फुलाताई धोंडीराम कदमआगळगाव06/05/19609637361799
15 दुल्हनबी हजरत तांबोळीआगळगाव01/06/19929561125780
16 मालन गुलाब तांबोळीआगळगाव-9096559217
17 श्रेयस उमेश पाटीलआगळगाव26/06/20158407952756
18 शुभांगी उमेश पाटीलआगळगाव31/03/19938407955275
19 शालन हिंदुराव जाधवआगळगाव01/06/19829096115691
20 नबीलाल गैबी तांबोळीआगळगाव01/06/1976 
21 यशवंत आण्णा जाधवआगळगाव14/04/19408390826619
22 सुशिला सदाशिव मानेआगळगाव01/01/19459170395223
23 रामचंद्र सैबू व्हन्नेआगरण धुळगाव01/01/19409823776026
24 हणमंत भिमराव भोसलेआगरण धुळगाव08/07/19957028398995
25 आण्णासो गणपती भोसलेआगरण धुळगाव01/06/19537387582818
26 भगवान धनवंत जाधवआगरण धुळगाव01/06/19549730224229
27 दगडू लिंबाजी वाघमारेआगरण धुळगाव01/01/19418600258631
28 अनिता बाळासो कुंभारआगरण धुळगाव01/01/19718600520259
29 साक्रुबाई भीमराव पाटीलअलकूड एम-8275376751
30 नानासो संतू पाटीलअलकूड एम01/06/19467741004484
31 विमल गोविंद पाटीलअलकूड एम01/06/19509420680064
32 बबन सदाशिव मंडळेअलकूड एम01/01/19519665241052
33 साऊबाई बाळू पवारअलकूड एम01/06/19598698188065
34 आकाराम पांडुरंग पाटीलअलकूड एम-9527696415
35 बाजीराव रघुनाथ पाटीलअलकूड एम01/01/19579404234503
36 सतीश सोपं पाटीलअलकूड एम05/05/19779764666657
37 प्रतीक अशोक गोरडअलकूड एस23/10/20057218970325
38 नीलाबाई नामदेव यमगरअलकूड एस01/01/19488698217519
39 शंकर नाईक नाईकअलकूड एस-9545583634
40 लक्ष्मण प्रकाश जानकरअलकूड एस29/05/19908806398015
41 शकुंतला रामदास गोरडअलकूड एस01/01/19708698039053
42 तातोबा परशु शिंदेअलकूड एस-9167760846
43 हणमंत जगन्नाथ ओलेकरअलकूड एस01/01/19938600314286
44 आप्पासो सीताराम कोळेकरआरेवाडी01/01/19729764325599
45 बिरू भानुदास कोळेकरआरेवाडी01/06/19509049501103
46 विकास किसन कोळेकरआरेवाडी23/04/19889158711351
47 शहाजी दौला कोळेकरआरेवाडी01/06/19668411033477
48 आर्यन भगवान कोळेकरआरेवाडी24/07/20139766703013
49 समाधान गणपती गोयंकरबसाप्पाची वाडी21/01/1999 
50 आप्पासो मानद सोलकरबसाप्पाची वाडी01/01/19859764345385
51 विनोद बाळासाहेब पाटीलबोरगाव12/10/19899922100554
52 प्रफ्फुल मानसिंग मानेबोरगाव14/05/19959561031126
53 प्रथमेश संदीप पाटीलबोरगाव31/10/20049860402311
54 विजय काका यमगरचोरोची15/02/19948007523327
55 इंदाबाई आनंदा हाक्केचोरोची01/06/19719637017934
56 अमृता अंकुश व्हरगरचुडेखिंडी09/12/20087066988105
57 माया रावसो इंगळेदेशिंग01/06/19559960719844
58 रोहित बाळासाहेब जगतापदेशिंग08/05/19909404452050
59 उद्धव पांडुरंग डुबुलेदेशिंग04/12/19879665243438
60 आण्णासो राजाराम वावरेदेशिंग-8698681568
61 अस्मिता श्रीकांत माळीदेशिंग10/05/20037875782654
62 अपूर्वा प्रकाश वावरेदेशिंग19/04/20119975448777
63 मंगल रावसाहेब चव्हाणदेशिंग15/06/19779665058410
64 सुवर्णा वसंत साळुंखेढालेवाडी01/01/1966 
65 कमल पंडित गोंजारीढालेवाडी01/01/19288007551068
66 शिवाजी कृष्णा वायदंडेढालेवाडी01/01/1941 
67 वर्षा भारत शिंदेढालगाव01/06/19778421250532
68 पूनम शामराव घागरेढालगाव16/05/20017083979415
69 अमर अशोक गोंजारेढालगाव15/05/19909595949335
70 इम्तियाज इस्माईल मुलाणीढालगाव17/03/19829860132895
71 संपदा बापू घागरेढालगाव01/06/19639665465071
72 बाबासो कृष्ण सरवदेगरजेवाडी-9970532361
73 वसंतराव बापुसो पाटीलघाटनांद्रे01/01/19539420793430
74 अरुण कृष्णा शिंदेघाटनांद्रे15/05/19659404289061
75 संजय बाबासो शिंदेघाटनांद्रे08/06/19759595747815
76 उषा जगनाथ शिंदेघाटनांद्रे01/06/19768928897215
77 उत्तम भीमराव झांबरेघाटनांद्रे01/06/19569421129243
78 सावित्री महादेव शिंदेघाटनांद्रे01/01/19417218698999
79 फुलाबाई शंकर नरळेघोरपडी01/01/19479673448692
80 तानाजी शंकर नारळेघोरपडी01/06/19469545604553
81 किरण बाळू पुजारीघोरपडी01/06/19989673039222
82 विकास बाळू पुजारीघोरपडी01/01/19959673039222
83 ज्ञानू शिधा नारळेघोरपडी01/01/19409049581653
84 शैलेश राजेंद्र पाटीलहारोळी04/03/20119561503340
85 सुवर्णा कुंडलीक बंडगरहारोळी01/06/19957030250714
86 आश्विनी दत्तात्रय कोळीहारोळी12/02/20039764351749
87 नंदाताई गुंडा हुलवानहारोळी01/06/1996 
88 नानासो आण्णा पाटीलहारोळी01/06/19417507975281
89 हाजीसाब हुसेन जातकरहारोळी28/07/19878007297706
90 हुसेन हाजीसाब जातकरहारोळी28/07/19878007297706
91 अथर्व नागेश कोळीहारोळी09/03/20157057527235
92 हर्षद कुंडलिक बंडगरहारोळी01/06/2003 
93 सुवर्णा कुंडलिक बंडगरहारोळी01/06/19957030250714
94 विनायक दत्तात्रय कोळीहारोळी15/08/20019764351749
95 शशिकला सर्जेराव पाटीलहारोळी01/06/19419096573351
96 संभाजी व्यंकू भोसलेहारोळी01/06/19749766273095
97 आराध्या श्रीकांत चंदनशिवेहिंगणगाव21/06/20129975941423
98 पुष्पा अरुण चंदनशिवेहिंगणगाव01/06/19649096609613
99 प्राजक्ता रुपकुमार लोंढेहिंगणगाव13/02/20009561153558
100 शहानीबाई आण्णाप्पा लोंढेहिंगणगाव01/06/19469561153558
101 जयश्री तानाजी सपकाळहिंगणगाव01/01/19187447517737
102 सुभाष लक्ष्मण सपकाळहिंगणगाव20/12/19547387348409
103 संतराम पुनाप्पा लोंढेहिंगणगाव-9096771833
104 महादेव दशरथ कलालहिंगणगाव01/06/19569763972466
105 दामोदर नारायण व्हंनमोरेहिंगणगाव01/08/19488551936153
106 सुरेश बापू सुतार सहिंगणगाव-8600396953
107 लता पांडुरंग व्हंनमोरेहिंगणगाव01/01/19678380808398
108 सुनंदा धोंडीराम इरलेहिंगणगाव01/06/19769922803510
109 उमा अशोक सगरेहिंगणगाव01/06/19689730944734
110 रघुनाथ सदाशिव मालीहिंगणगाव01/06/19719970085351
111 दादू बाबू देसाईहिंगणगाव01/01/19389766809573
112 सुमन तुकाराम लोंढेहिंगणगाव01/06/19519922803513
113 शंकर रामू इरलेहिंगणगाव01/01/19489172400431
114 सोनाबाई बापू कदमइरळी01/06/19249637544925
115 सुमाताई राजाराम दुधाळइरळी01/06/1973 
116 मेघा प्रकाश यादवइरळी09/04/20149665706357
117 पंडित सहदेव लांडगेइरळी09/11/19727798336876
118 आक्काताई पंडितराव बंडगरइरळी01/01/1966 
119 सुनील बापू बंडगरइरळी12/09/19869975347534
120 बाळासो पांडुरंग जगतापजाधववाडी01/01/19579579286591
121 शहाजी गोविंद जगतापजाधववाडी-9096772364
122 ज्ञानू रामू चव्हाणजाधववाडी01/06/19498308927763
123 रामहरी निवृत्ती सूर्यवंशीजाधववाडी-8806967943
124 बापू निवृत्ती चव्हाणजाधववाडी-9764303854
125 रघुनाथ ज्ञानदेव सुतारजाखापूर01/06/19689764846032
126 युवराज उदाजी केंगारजाखापूर01/06/1961 
127 विठ्ठल रामचंद्र पाटीलजाखापूर22/10/1953 
128 विमल नामदेव मानेजाखापूर01/06/1951 
129 तनिषा दीपक पाटीलजाखापूर25/12/20099673392958
130 बाबुराव धोंडी पाटीलजाखापूर01/06/19588007264237
131 दिलीप मार्तंड मानेकरलहट्टी01/06/19929923630516
132 ऋतुजा तात्यासो पाटीलकरोली टी23/06/20019730140042
133 सुधाकर मनोहर माहिमकरकरोली टी01/06/19668421121002
134 सोनाबाई धन्नाप्पा कोष्टीकरोली टी01/01/19319890086034
135 बाबुराव सुबराव जगतापकरोली टी- 
136 भगवान शामराव पवारकरोली टी-9561817155
137 संभाजी कृष्णा कर्पेकरोली टी01/01/19419834186924
138 मारुती भारत देसाईकरोली टी30/07/20057219136425
139 स्वप्नील बाजीराव चंदनशिवेकरोली टी-7775855514
140 सुलोचना तानाजी जगतापकरोली टी01/01/19609970320489
141 सदाशिव आत्माराम चंदनशिवेकरोली टी-9766781409
142 शोभा कुशाबा कर्पेकरोली टी-8800081454
143 गणपती तुकाराम कर्पेकरोली टी01/01/1947 
144 शाणीबाई गणपती कर्पेकरोली टी01/01/1957 
145 सुरेश दादासो पाटीलखरशिंग20/07/19838600960032
146 अरुण दादासो पाटीलखरशिंग01/06/19798600960032
147 राजाराम महादेव गोसावीखरशिंग01/01/19519975855988
148 बबन बाळासो लिगाडेकोगनोळी17/11/19749960874963
149 जयवंत तुकाराम आटपाडकरकोगनोळी01/06/19469172400618
150 देवेंद्र शशिकांत बंडगरकोगनोळी01/11/20068007005314
151 प्रवीण सर्जेराव औताडेकोगनोळी08/06/19809011539024
152 किरण अर्जुन मानेकोगनोळी29/05/19938007751207
153 मिलिंद उर्फ मल्हारी अनंत पुरोहितकोकळे-7588394528
154 गजानन बाळू सुतारकोकळे- 
155 मधुकर सिद्धा जावीरकोकळे02/07/19579561958462
156 शिवाजी नाथ कांबळेकोकळे- 
157 बायांना बादशहा नदाफकोकळे- 
158 सरस्वती पतंगराव पाटीलकोकळे20/03/19757588238323
159 आप्पासो बाळू सुतारकोकळे- 
160 वसंत जयवंत पाटीलकोकळे01/06/19547038224768
161 सुभाष आणू भिंताडेकुची01/10/19668007550661
162 अलका बयशवंत वाघमारेकुची15/05/19719552022201
163 चंद्रकांत ज्ञानू लोखंडेकुची01/06/19859764282623
164 उज्जवला नामदेव कांबळेकुची07/07/19869881297229
165 शिरमाबाई बाबू कांबळेकुची29/07/1936 
166 मालती मधुकर शिंदेकुची01/06/1966 
167 द्रौपदी विष्णू वाघमारेकुची01/06/19569960080173
168 ज्योती भारत सपकाळकुची25/08/20008390170608
169 विमल महादेव पाटीलकुची01/06/19519637967122
170 पंढरीनाथ कृष्णा सूर्यवंशीकुची01/06/19608806931073
171 स्वप्नाली काकासो साठेकुची08/11/1992 
172 मारुती पंढरीनाथ गस्तेकुची01/01/1961 
173 राधाबाई नारायण गायकवाडकुची01/06/19409763963334
174 सुमन हिंदुराव पवारकुची01/06/19559561601524
175 कमल चंद्रकांत झांबरेकुची01/06/19657745028422
176 राजाराम पांडुरंग पाटीलकुची02/06/19539096318592
177 तुकाराम बाबाजी वाघमारेकुची01/06/1946 
178 गायत्री उमेश सूर्यवंशीकुची28/09/20089921731922
179 लक्ष्मी अरुण हजारेकुकटोळे-9860130401
180 गणपती तुकाराम कर्पेकुकटोळे01/01/1947 
181 मानसिंग अच्युतराव चव्हाणकुंडलापूर01/06/19669011943709
182 मुरली बाबू सोरटेकुंडलापूर01/06/1940 
183 जयश्री संदीप माहिमकरकुंडलापूर02/06/19859767143886
184 तातोबा परशराम गिड्डेकुंडलापूर07/10/19427083535139
185 साहेबराव रामचंद्र पाटीलकुंडलापूर01/06/19768975126986
186 अशोक बाळासो माहिमकरकुंडलापूर01/06/19609921775480
187 हिम्मतराव विलास भोसलेलांडगेवाडी01/06/19699763651604
188 कल्पना अनिल कदमलांडगेवाडी20/04/19668698896174
189 रुक्मिणी बाबू कदमलांडगेवाडी01/06/1955 
190 बाबू चंद्र कदमलांडगेवाडी01/01/1936 
191 श्रेया अशोक कदमलांडगेवाडी24/02/20089960146266
192 शालन हिंदुराव कदमलांडगेवाडी01/01/19498007532797
193 लक्ष्मन आनंदा कदमलांडगेवाडी01/01/19699765982980
194 महादेव शामराव जाधवलांडगेवाडी01/01/19457057401544
195 गोकुळाबाई पांडुरंग मुडदेलांडगेवाडी20/10/19409923445569
196 मिना संभाजी वास्करलांडगेवाडी20/11/19709158671836
197 अस्विनी चंद्रकांत ईमाडेलंगरपेठ- 
198 चंद्रकांत भगवान पाटीललंगरपेठ03/10/19869730221858
199 लक्ष्मी बाळू मोहितेलंगरपेठ01/01/19648007192930
200 रविराज चंद्रकांत पाटीललंगरपेठ03/09/20159730221858
201 सुनील श्रीमंत बंडगरलंगरपेठ02/01/19889765784258
202 नितीन बाबुराव मोहितेलंगरपेठ01/01/19738698746394
203 पोपट आकाराम सूर्यवंशीलंगरपेठ01/06/19569549733215
204 ललिता महादेव मानेमळणगाव17/09/1960 
205 सुहास माणिकराव शिंदेमळणगाव07/10/1993 
206 प्रताप शहाजी भोसलेमळणगाव14/07/19839561042755
207 प्रज्योती दीपक पटकुरेम्हैशाळ एम24/03/20129766603215
208 अरुण शहाजी एडकेम्हैशाळ एम01/01/19909960003110
209 राजनंदिनी दीपक पटकुरेम्हैशाळ एम20/03/20169766603215
210 अनुष्का दीपक पटकुरेम्हैशाळ एम25/02/20109766603215
211 संतू हरी लोखंडेमोघमवाडी- 
212 प्रणव शिवाजी शिर्केमोरगाव12/08/20089637560875
213 विलास गोविंद घोरपडेमोरगाव-9545279478
214 आशिष जयराम कुदळेमोरगाव17/02/19989730139318
215 अशोक आप्पा घेरडेनागज01/06/19718412983386
216 बापू शंकर काबुगडेनागज01/06/19689730956371
217 संतोष अरविंद चव्हाणनागज01/01/19907362008022
218 सुशीला जनार्धन कुंभारनागज06/07/19867350289077
219 चंद्रभागा आनंद हिप्पर करनागज13/07/19857218688131
220 प्रल्हाद शंकर इकारेनागज01/06/19569767348195
221 मोसीन इक्बाल मुल्लानागज01/12/19948275029222
222 शोभा तात्या सो सुतारनागज01/06/19739637239011
223 पूजा भाऊसाहेब चव्हाणनागज17/04/20019765010093
224 शंकर नारायण ढोबळेनागज01/01/19509422524767
225 रंगुबाई श्रीपती चव्हाणनागज01/06/19417066200586
226 मारुती श्रीपती चव्हाणनागज08/09/19717066200586
227 बाबू बादश हा बारस्कारनागज01/01/19959545699270
228 सुरेखा बजरंग जगतापनागज-9545685231
229 विकास विजय पोरेनागज25/10/19889405650509
230 राजाराम बाबुराव शिंदेनागज01/06/19667875492695
231 गोरखनाथ ज्ञानू मानेनिमज01/06/19549637351546
232 करिना लक्ष्मण कोळेकरनिमज30/07/20039850503651
233 सखाराम आनंदा रुपनरनिमज- 
234 लक्ष्मन कुंडलिक कोळेकरनिमज01/06/19749850503651
235 ऋषिकेश प्रकाश रुपनरनिमज- 
236 अश्विनी कुंडलिक नरळेपिंपळवाडी-8698110069
237 किसान भगवान खोतपिंपळवाडी-7558646361
238 सोनाली सुरेश देसाईरांजणी25/07/19897758835324
239 शीतल भुजिंग चव्हाणरांजणी02/03/19899158262150
240 श्रुती भाऊसो भोसलेरांजणी31/08/20059158666563
241 गोदाबाई रामचंद्र साबळेरांजणी01/01/19558308350133
242 प्रताप गणपती पवाररांजणी01/01/19429561786814
243 सुलाबाई बापुसो पवाररांजणी01/01/19559860232892
244 कलावती शिवाजी पवाररांजणी01/01/1947 
245 लक्ष्मी उत्तम पेंढीरांजणी01/01/19879620668132
246 वंदना नेताजी वाघमोडेरांजणी16/03/1970 
247 तुकाराम कृष्णा भोसलेरांजणी01/01/19429860769092
248 लक्ष्मण गणपती पवाररांजणी01/01/19639860769022
249 सुभद्रा हरी हराळेरायवाडी01/01/19519405557050
250 तेजस्वी मधुकर मोरेसराटी22/08/19969561812410
251 रामदास कुंडलिक पाटीलशेळकेवाडी26/04/19469764336574
252 विक्रम माचिन्द्रनाथ जगतापशेळकेवाडी13/12/19909130219204
253 महादेव हरी जाधवशेळकेवाडी01/06/19419145164638
254 जनाबाई विठोबा साळुंखेशेळकेवाडी01/01/19579673978233
255 वनिता प्रकाश सावंत`शेळकेवाडी21/04/1992 
256 ऋतुजा मारुती लोखंडेशिंदेवाडी जी.16/11/20089923102774
257 मोनाली छत्रुघ्न पाटीलशिंदेवाडी जी.19/03/20048379933140
258 अश्विनी अशोक खंडागळेशिंदेवाडी जी.01/06/19899765602747
259 जालिंदर सोपान शिंदेशिंदेवाडी जी.-7588984726
260 संगीता धोंडीराम डोंबाळेशिंदेवाडी जी.04/06/19928552969721
261 नूरमहंद रणतुल्ला मणेरशिंदेवाडी एच.01/06/19609623915340
262 वैशाली शशिकांत मालीशिंदेवाडी एच.22/10/19839096030554
263 वैशाली मनोहर पटकुरेशिंदेवाडी एच.10/02/19799156561664
264 दिक्षा विशाल सौंदडेशिरढोण02/06/20069689983942
265 आवंती जालिंदर सूर्यवंशीशिरढोण02/08/20139673664409
266 दशरथ भानुदास खंडागळेतिसंगी01/01/19609657318274
267 शहाजीराव गोविंदराव पोळतिसंगी01/01/19508956165113
268 जीवन सुखदेव जाधवतिसंगी01/06/19859112687121
269 कुसुम शहाजीराव पोळतिसंगी01/01/19508956165113
270 जयश्री औदुंबर कुंभारतिसंगी01/01/1948 
271 सिंधुताई धनाप्पा कांबळेतिसंगी01/01/1968 
272 तानाजी कुंडलिक पाटीलतिसंगी01/01/19568928422942
273 ऋतुराज सुरेंद्र कांबळेतिसंगी15/10/20059767811569
274 संगीता राम म्हारनूरविठूरायाचीवाडी-9403044103
275 यल्लाप्पा विठोबा खैरावकरविठूरायाचीवाडी01/01/19489922671415
276 मनोहर लखू पाटीलविठूरायाचीवाडी01/06/19727875700570
277 सरोबाई शिवाजी खोतविठूरायाचीवाडी- 
278 अभिजित आप्पासो खोतविठूरायाचीवाडी19/07/19999637322878
279 विमल मधुकर शिंदेवाघोली01/06/19669421182435
280 वसंत शंकर मंडलेवाघोली- 
281 सदाशिव धोंडीराम टकलेनांगोळे01/06/1992 
282 आनंदा बिरुदेव हुबालेनांगोळे16/12/19897798422577
283 शामू बाबू गडदेनांगोळे01/01/1946 
284 सुमन दामोदर सपकाळनांगोळे01/01/19589637581814
285 द-याप्पा तुकाराम गडदेनांगोळे01/01/19699503808113
286 भगवान रामा पाटोळेनांगोळे03/08/19309158736774
287 सुप्रिया धोंडीराम हुबालेनांगोळे26/07/20029527494282
288 खंडू शिवाजी कोरेनांगोळे21/12/20049730817593
289 महादेव आप्पा हुबालेनांगोळे01/06/19768600394323
290 कुशाबा धोंडीराम फोंडेनांगोळे01/01/19709665635294
291 बाबुराव धोंडिबा चव्हाणनांगोळे01/06/19508806831302
292 संजय रुद्राप्पा वालेनांगोळे01/01/19718600514264