दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6571../GMPT/Photo/6571../GMPT/Pramanptr/6571Mahadevi Mantesh Koreअचकनहळ्ळी01/06/19689673184688 View फोटो प्रमाणपत्र
2 33991../GMPT/Photo/33991.JPG../GMPT/Pramanptr/33991राजाक्का आप्पासो सावंतअचकनहळ्ळी-9765459978 View फोटो प्रमाणपत्र
3 34228../GMPT/Photo/34228.JPG../GMPT/Pramanptr/34228शोभा चंद्रकांत कोळीअचकनहळ्ळी01/01/19789773556607 View फोटो प्रमाणपत्र
4 17443../GMPT/Photo/17443../GMPT/Pramanptr/17443रियाज गुलाब ममदापुरेअक्कळवाडी-8378907864 View फोटो प्रमाणपत्र
5 3755../GMPT/Photo/3755../GMPT/Pramanptr/3755विजयालाक्समि श्रीशैल माळवाडीअक्कळवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 20381../GMPT/Photo/20381../GMPT/Pramanptr/20381शंकर राजकुमार निलजगीअमृतवाडी01/06/20049637118495 View फोटो प्रमाणपत्र
7 21967../GMPT/Photo/21967../GMPT/Pramanptr/21967विश्वनाथ चंद्रकांत यादवअमृतवाडी22/10/19969403209423 View फोटो प्रमाणपत्र
8 22167../GMPT/Photo/22167.jpg../GMPT/Pramanptr/22167विरेश गुरुसिद्धय्या हिरेमठअंकलगी16/08/20118888913667 View फोटो प्रमाणपत्र
9 22035../GMPT/Photo/22035.jpg../GMPT/Pramanptr/22035मलिकमा हाजीलाल मुल्लाअंकलगी01/01/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
10 34072../GMPT/Photo/34072../GMPT/Pramanptr/34072दानव्वा चनबसू वाघोलीअंकलगी01/01/19439673630122 View फोटो प्रमाणपत्र
11 33841../GMPT/Photo/33841.jpg../GMPT/Pramanptr/33841कमलाभाई बसगोंडा कुंभारअंकलगी01/01/19488552018559 View फोटो प्रमाणपत्र
12 33381../GMPT/Photo/33381.jpg../GMPT/Pramanptr/33381धानेश गुरुसिद्धय्या हिरेमठअंकलगी27/01/20148888913667 View फोटो प्रमाणपत्र
13 19368../GMPT/Photo/19368.jpg../GMPT/Pramanptr/19368बसगोंडा भीमण्णा कुंभारअंकलगी01/01/1942  View फोटो प्रमाणपत्र
14 19289../GMPT/Photo/19289.jpg../GMPT/Pramanptr/19289रकमा मोनाप्पा सुतारअंकलगी01/06/19647558711678 View फोटो प्रमाणपत्र
15 18004../GMPT/Photo/18004.jpg../GMPT/Pramanptr/18004मोदीनसाब हसनसो देशिंगअंकलगी12/02/1948  View फोटो प्रमाणपत्र
16 18072../GMPT/Photo/18072.jpg../GMPT/Pramanptr/18072चांदवा रामांना तेलगीनतोटअंकलगी31/05/19809689099772 View फोटो प्रमाणपत्र
17 18807../GMPT/Photo/18807.jpg../GMPT/Pramanptr/18807चिदानंद गुरुसिद्य्या हिरेमठअंकलगी01/05/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
18 18868../GMPT/Photo/18868.jpg../GMPT/Pramanptr/18868चंद्राम मदगोंडा मेत्रीअंकलगी01/01/19837410120355 View फोटो प्रमाणपत्र
19 19052../GMPT/Photo/19052.jpg../GMPT/Pramanptr/19052लक्ष्मण विठ्ठल कोळीअंकलगी01/01/1956  View फोटो प्रमाणपत्र
20 19161../GMPT/Photo/19161.jpg../GMPT/Pramanptr/19161मल्लव्वा शिवाप्पा कांबळेअंकलगी10/05/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
21 16901../GMPT/Photo/16901.jpg../GMPT/Pramanptr/16901गुरुबाई कल्लाप्पा माळीअंकलगी01/06/19489168710966 View फोटो प्रमाणपत्र
22 16322../GMPT/Photo/16322.jpg../GMPT/Pramanptr/16322फुलाबाई आण्णाप्पा दशवंतअंकलगी01/01/19439403229671 View फोटो प्रमाणपत्र
23 16449../GMPT/Photo/16449.jpg../GMPT/Pramanptr/16449हणमंतराया आंबांना तेलीअंकलगी01/08/19797066680989 View फोटो प्रमाणपत्र
24 16484../GMPT/Photo/16484.jpg../GMPT/Pramanptr/16484मीरासाब करीम मदभावीअंकलगी01/06/1979  View फोटो प्रमाणपत्र
25 11538../GMPT/Photo/11538.jpg../GMPT/Pramanptr/11538शालंन रामू कांबळेअंकलगी02/03/19889637955926 View फोटो प्रमाणपत्र
26 11595../GMPT/Photo/11595../GMPT/Pramanptr/11595कल्लव्वा तम्माराय तेलीअंकलगी01/01/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
27 36582../GMPT/Photo/36582.jpg../GMPT/Pramanptr/36582इराप्पा मलकाप्पा सुतारअंकलगी01/01/19457875493800 View फोटो प्रमाणपत्र
28 36600../GMPT/Photo/36600.jpg../GMPT/Pramanptr/36600प्रज्वल चंद्रशेखर बिरादारअंकलगी05/06/20069096571258 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36621../GMPT/Photo/36621.jpg../GMPT/Pramanptr/36621कविता धानाप्पा कंबारअंकलगी05/04/19899960520715 View फोटो प्रमाणपत्र
30 36640../GMPT/Photo/36640.jpg../GMPT/Pramanptr/36640सातवा बसगोंडा सुतारअंकलगी01/01/19557066287166 View फोटो प्रमाणपत्र
31 36660../GMPT/Photo/36660.jpg../GMPT/Pramanptr/36660आंबवा विठ्ठल चौगुलेअंकलगी01/01/1942  View फोटो प्रमाणपत्र
32 12442../GMPT/Photo/12442.jpg../GMPT/Pramanptr/12442रामचंद्र श्रीरंग दुधाळअंकले01/01/19769503852770 View फोटो प्रमाणपत्र
33 6746../GMPT/Photo/6746.jpg../GMPT/Pramanptr/6746.pdfबापू चंदर दुधाळअंकले01/01/19867414919805 View फोटो प्रमाणपत्र
34 7323../GMPT/Photo/7323.jpg../GMPT/Pramanptr/7323रक्माबाई ईश्वर पिंगळेअंकले01/01/19599975395314 View फोटो प्रमाणपत्र
35 7390../GMPT/Photo/7390.jpg../GMPT/Pramanptr/7390ओंकार आप्पासो पिंगळेअंकले27/11/20079975395314 View फोटो प्रमाणपत्र
36 7726../GMPT/Photo/7726.jpg../GMPT/Pramanptr/7726धुरपाबाई विठ्ठल दुधाळअंकले01/01/19579730631840 View फोटो प्रमाणपत्र
37 18823../GMPT/Photo/18823../GMPT/Pramanptr/18823भारत बाबासो पाटीलअंकले11/07/19819764604576 View फोटो प्रमाणपत्र
38 19311../GMPT/Photo/19311.jpg../GMPT/Pramanptr/19311संतोष लक्ष्मण सरगरअंकले06/04/19849923164137 View फोटो प्रमाणपत्र
39 8929../GMPT/Photo/8929.jpg../GMPT/Pramanptr/8929चिमा कृष्णा बामणेअंत्राळ01/06/19649730561305 View फोटो प्रमाणपत्र
40 3723../GMPT/Photo/3723.JPG../GMPT/Pramanptr/3723जाणकाबाई हुकमी गौडअंत्राळ15/12/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
41 3622../GMPT/Photo/3622.jpg../GMPT/Pramanptr/3622कोताबाई अर्जुन तोरणेअंत्राळ19/12/19479764224395 View फोटो प्रमाणपत्र
42 3625../GMPT/Photo/3625.jpg../GMPT/Pramanptr/3625विनोद मारुती बुरुथेअंत्राळ04/03/19809420793548 View फोटो प्रमाणपत्र
43 2954../GMPT/Photo/2954../GMPT/Pramanptr/2954शोभा कोंडीबा शिंदेअंत्राळ01/07/19857875806307 View फोटो प्रमाणपत्र
44 3087../GMPT/Photo/3087.JPG../GMPT/Pramanptr/3087शिवाबाई आमलया पाटीलअंत्राळ02/02/19919764647181 View फोटो प्रमाणपत्र
45 3184../GMPT/Photo/3184.JPG../GMPT/Pramanptr/3184पार्वती शिवाजी भोसलेअंत्राळ02/05/19959158664580 View फोटो प्रमाणपत्र
46 2973../GMPT/Photo/2973.JPG../GMPT/Pramanptr/2973म्हाळू दिगंबर वाघमोडेआसंगी (जत)01/03/19849657872680 View फोटो प्रमाणपत्र
47 754../GMPT/Photo/754.JPG../GMPT/Pramanptr/754करीम बाबालाल भंडारेआसंगी (जत)01/01/19559765267889 View फोटो प्रमाणपत्र
48 8400../GMPT/Photo/8400.JPG../GMPT/Pramanptr/8400अक्षय गुंडा वाघमोडेआसंगी (जत)14/10/20027066298299 View फोटो प्रमाणपत्र
49 9198../GMPT/Photo/9198.JPG../GMPT/Pramanptr/9198भरमांना महादेव पुजारीआसंगी (जत)19/07/19937709236035 View फोटो प्रमाणपत्र
50 9232../GMPT/Photo/9232.JPG../GMPT/Pramanptr/9232महादेव भरमांना पुजारीआसंगी (जत)01/06/19667709236035 View फोटो प्रमाणपत्र
123456789

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 Mahadevi Mantesh Koreअचकनहळ्ळी01/06/19689673184688
2 राजाक्का आप्पासो सावंतअचकनहळ्ळी-9765459978
3 शोभा चंद्रकांत कोळीअचकनहळ्ळी01/01/19789773556607
4 रियाज गुलाब ममदापुरेअक्कळवाडी-8378907864
5 विजयालाक्समि श्रीशैल माळवाडीअक्कळवाडी- 
6 शंकर राजकुमार निलजगीअमृतवाडी01/06/20049637118495
7 विश्वनाथ चंद्रकांत यादवअमृतवाडी22/10/19969403209423
8 विरेश गुरुसिद्धय्या हिरेमठअंकलगी16/08/20118888913667
9 मलिकमा हाजीलाल मुल्लाअंकलगी01/01/1941 
10 दानव्वा चनबसू वाघोलीअंकलगी01/01/19439673630122
11 कमलाभाई बसगोंडा कुंभारअंकलगी01/01/19488552018559
12 धानेश गुरुसिद्धय्या हिरेमठअंकलगी27/01/20148888913667
13 बसगोंडा भीमण्णा कुंभारअंकलगी01/01/1942 
14 रकमा मोनाप्पा सुतारअंकलगी01/06/19647558711678
15 मोदीनसाब हसनसो देशिंगअंकलगी12/02/1948 
16 चांदवा रामांना तेलगीनतोटअंकलगी31/05/19809689099772
17 चिदानंद गुरुसिद्य्या हिरेमठअंकलगी01/05/1954 
18 चंद्राम मदगोंडा मेत्रीअंकलगी01/01/19837410120355
19 लक्ष्मण विठ्ठल कोळीअंकलगी01/01/1956 
20 मल्लव्वा शिवाप्पा कांबळेअंकलगी10/05/1980 
21 गुरुबाई कल्लाप्पा माळीअंकलगी01/06/19489168710966
22 फुलाबाई आण्णाप्पा दशवंतअंकलगी01/01/19439403229671
23 हणमंतराया आंबांना तेलीअंकलगी01/08/19797066680989
24 मीरासाब करीम मदभावीअंकलगी01/06/1979 
25 शालंन रामू कांबळेअंकलगी02/03/19889637955926
26 कल्लव्वा तम्माराय तेलीअंकलगी01/01/1992 
27 इराप्पा मलकाप्पा सुतारअंकलगी01/01/19457875493800
28 प्रज्वल चंद्रशेखर बिरादारअंकलगी05/06/20069096571258
29 कविता धानाप्पा कंबारअंकलगी05/04/19899960520715
30 सातवा बसगोंडा सुतारअंकलगी01/01/19557066287166
31 आंबवा विठ्ठल चौगुलेअंकलगी01/01/1942 
32 रामचंद्र श्रीरंग दुधाळअंकले01/01/19769503852770
33 बापू चंदर दुधाळअंकले01/01/19867414919805
34 रक्माबाई ईश्वर पिंगळेअंकले01/01/19599975395314
35 ओंकार आप्पासो पिंगळेअंकले27/11/20079975395314
36 धुरपाबाई विठ्ठल दुधाळअंकले01/01/19579730631840
37 भारत बाबासो पाटीलअंकले11/07/19819764604576
38 संतोष लक्ष्मण सरगरअंकले06/04/19849923164137
39 चिमा कृष्णा बामणेअंत्राळ01/06/19649730561305
40 जाणकाबाई हुकमी गौडअंत्राळ15/12/1970 
41 कोताबाई अर्जुन तोरणेअंत्राळ19/12/19479764224395
42 विनोद मारुती बुरुथेअंत्राळ04/03/19809420793548
43 शोभा कोंडीबा शिंदेअंत्राळ01/07/19857875806307
44 शिवाबाई आमलया पाटीलअंत्राळ02/02/19919764647181
45 पार्वती शिवाजी भोसलेअंत्राळ02/05/19959158664580
46 म्हाळू दिगंबर वाघमोडेआसंगी (जत)01/03/19849657872680
47 करीम बाबालाल भंडारेआसंगी (जत)01/01/19559765267889
48 अक्षय गुंडा वाघमोडेआसंगी (जत)14/10/20027066298299
49 भरमांना महादेव पुजारीआसंगी (जत)19/07/19937709236035
50 महादेव भरमांना पुजारीआसंगी (जत)01/06/19667709236035
51 चंद्रकांत श्रीमंत खोतआसंगी (जत)-8390104523
52 दामाजी नामदेव पुंदेआसंगी (जत)01/01/19489881972268
53 दत्तात्रय बाबासो पुंदेआसंगी (जत)25/05/19927738106292
54 धानाबाई शिवाजी खोतआसंगी (जत)01/01/19487350100762
55 ओंकार बाबासो पाटीलआसंगी (जत)06/01/20097776890851
56 सीताबाई रावसाहेब पाटीलआसंगी (जत)01/01/19537410546669
57 लक्ष्मण रावसाहेब पाटीलआसंगी (जत)-9766515877
58 अर्जुन आनंदा दुधाळआसंगी (जत)01/01/1973 
59 लालसाहेब बाबालाल भंडारेआसंगी (जत)01/01/19789922611040
60 अशोक दादासाहेब शेखआसंगी (जत)01/01/1959 
61 नवशादबी पैगंबर मुल्लाआसंगी (जत)01/01/1993 
62 अब्दुल इस्माईल मणेरीआसंगी (जत)05/08/19829637861870
63 ज्योती सुनील कनशेट्टीआसंगी (जत)01/01/19768390000503
64 सखुबाई गिरजाप्पा मानेआसंगी (जत)-9823052055
65 बसवराज सिद्धनिंगाप्पा येळदरीआसंगी (जत)01/01/19429689969698
66 कोमल धनाजी तोरणेआवंढी28/12/19919764682416
67 सुधाकर रावसो गेजगेआवंढी20/02/19988698171236
68 भिकाजी अण्णाप्पा तोरणेआवंढी28/08/19767769057157
69 अनुसया विठोबा पाटीलआवंढी-9049949884
70 यशवंत बापू मुंजेबागलवाडी01/01/1940 
71 निवृत्ती भाऊ मुंजेबागलवाडी01/01/19447038089185
72 भगवान महादेव खिलारेबागलवाडी02/06/19897798538804
73 महादेव धोंडिबा खिलारेबागलवाडी01/06/19427798538804
74 शिवदास यल्लाप्पा खांडेकरबागलवाडी10/03/19459764174702
75 वैशाली आप्पासो खांडेकरबागलवाडी25/05/19827767023387
76 भिमराव बापू काळेलबागलवाडी01/06/19489987398671
77 किसन तुकाराम चव्हाणबागलवाडी01/06/19579665130729
78 सीताराम गोपाळ बगलबागलवाडी- 
79 तानाजी तुकाराम चव्हाणबागलवाडी01/05/19347559475988
80 अंजना यल्लव्वा गेंडबागलवाडी01/06/19679673625494
81 इंदुबाई विठ्ठल सरगरबागेवाडी01/01/19809923762102
82 विजय फेडूं वागमारेबागेवाडी10/01/19789921974957
83 दादासो नामदेव येवलेबागेवाडी01/01/19739689597311
84 रंगराव भगवान पडोलकरबागेवाडी01/01/1976 
85 विठोबा तातोबा पडोळकरबागेवाडी01/06/19339881815157
86 भामाबाई बाळू मासाळबाज21/06/19909545392247
87 माई आप्पासाहेब लोहारबाज01/01/1966 
88 सुशीला आप्पासाहेब लोहारबाज01/01/1967 
89 शिमरण आब्बास मुजावरबाज11/10/2003 
90 अक्कव्वा बाबुराव बालगावबालगांव01/01/1938 
91 हणमंत भीमश नाव्हीबालगांव01/01/1939 
92 सिद्र्य मल्लप्पा हविनाळबालगांव01/01/1965 
93 गौरव्वा कल्ल`प्पा तळेवाडीबालगांव01/01/1947 
94 गोरकनाथ भाऊसो कुंभारबालगांव01/01/1978 
95 वंदना म्हाळाप्पा कोकरेबनाळी01/01/19769423046066
96 परमेश्वर आण्णासो कोकरेबनाळी07/10/19979049418091
97 अक्षय उत्तम चव्हाणबनाळी12/05/20048600233599
98 आकाश अप्पासाहेब होनावडबसर्गी24/12/20059096384017
99 सुरेख सुधाकर बामणेबसर्गी01/01/19778698170650
100 संगप्पा शिवाप्पा पटेदबसर्गी01/01/19639860144511
101 कडाप्पा शिवाप्पा पटेदबसर्गी01/01/19699860144511
102 बेळोंडगी- 
103 मालकाप्पा मलप्पा पुजारीबेळोंडगी-9172562384
104 सुनंदा मलप्पा कवटगीबेळोंडगी01/06/19889096490455
105 सत्तव्वा रामचंद्र पतृठबेळोंडगी01/01/1959 
106 उमेश हरिबा चव्हाणबेळूंखी24/07/19929637146411
107 सिदार्थ बबन चंदनशिवेबेळूंखी26/11/20087066135820
108 विठोबा चव्हाण तुकारामबेळूंखी01/06/19369764604590
109 हिराबाई बंडू चव्हाणबेळूंखी10/06/19859765722319
110 मालन वसंत परदेशीबेळूंखी01/06/1946 
111 अनिल संभाजी चव्हाणबेळूंखी24/07/19997875476598
112 महादेव धोंडीराम शिंदेबेवनुर-9075854752
113 पूनम सुनील कांबळेबेवनुर06/12/1983 
114 किरण कुमार गायकवाडबेवनुर15/06/20037743985096
115 शिवाजी बजाराम शिंदेबेवनुर01/06/19449552497985
116 इंद्राबाई कोंडीबा सरगरबेवनुर01/01/1947 
117 बाळासो अमीन शेखबेवनुर01/01/1935 
118 औइदुम्बर सुखदेव वाघमोडेबेवनुर08/06/1992 
119 आण्णासो तुकाराम देवकरबेवनुर01/06/19727218897727
120 प्रतीक्षा सुभान देशमुखबेवनुर30/12/20069763526531
121 फुलाबाई जगन्नाथ खरातबेवनुर-9922432455
122 सुशीला सुभाष वालेबेवनुर01/01/1946 
123 पदमिनी दगडू कारंडेबेवनुर01/01/19609552964591
124 अशोक बाळासो सरगरबेवनुर01/01/19589663150673
125 सिद्राम तायाप्पा जानकरबेवनुर01/08/19808007890995
126 सोपान तायाप्पा जानकरबेवनुर01/06/19757758040595
127 विठ्ठल धोंडीराम शिंदेबेवनुर01/06/19549552956197
128 सुशीला कृष्णा सरगरबेवनुर01/01/19679822350632
129 भिकू धोंडिराम मलमेबेवनुर01/01/19688605726586
130 कल्लाप्पा अम्मांना जेडीवेरभिवर्गी01/01/19589975235110
131 लक्ष्मीबाई सिद्धाप्पा गडीकरबिळूर11/02/19839767376360
132 महांतेश मुरगेप्पा जिवाणावरबिळूर05/06/19929421224303
133 श्रीशैल मुत्ताप्पा काळेबिळूर01/01/19987517993935
134 विठ्ठल शंकर माळीबिळूर06/11/19529011321602
135 शिराज मन्सूर आवटीबिळूर10/12/20067057022089
136 ज्योती श्रीशैल कायपूरेबिळूर08/12/20128805658502
137 प्रज्ञा संतोषकुमार नागराळेबिळूर22/07/20159011322185
138 सिध्दाप्पा शिवगोंडा कोटगोंडबिळूर01/06/1956 
139 पांडूरंग कामाणा जावीरबिळूर01/11/19439766116268
140 पांडुरंग गावडे बिरनाळ01/01/1957 
141 मेसु नाईक हणमंतबोर्गी बुद्रुक- 
142 प्रमोद आप्पासाहेब एकुंडेडफळापूर11/02/19797588362946
143 धनाजी रावसाहेब चव्हाणडफळापूर01/06/19609764550651
144 वासंती सुरेश सोनवणेडफळापूर16/11/19948007549120
145 तुषार रमेश माळीडफळापूर21/11/19999637699036
146 प्रकाश भगवान कोरेडफळापूर16/06/19857798714165
147 अंकुश शिवाजी माळीडफळापूर01/06/19717745041613
148 नीलम उर्फ भाग्यश्री चंद्रकांत सोनवणेडफळापूर03/06/19949172824703
149 छाया तुकाराम छत्रेडफळापूर01/01/19618390492416
150 बाबू भीमराव छत्रेडफळापूर01/01/19469545519809
151 गोविंद बाबू छत्रेडफळापूर01/06/19528390492416
152 आर्यन अनिल म्हस्केडफळापूर15/10/20157798361411
153 लकव्वा दऱ्याप्पा तेलीडफळापूर01/06/1946 
154 बादशहा लाडजी नदाफडफळापूर06/01/19569561937746
155 हरीश रमेश कुंभारडफळापूर11/04/20007038940706
156 अक्षय सुनील हाताळेडफळापूर04/04/20008007845345
157 अभिजित शंकर चव्हाणडफळापूर08/12/19939623977220
158 दऱ्याप्पा शिवाजी चौगुलेडफळापूर08/10/19848007876173
159 रमेश बसवन्त पाटीलदरीकोणुर27/09/1977 
160 Shahaji Dattu Naganeदरीकोणुर01/01/1953 
161 शालनबी अशोक शेखदरीकोणुर01/01/19989604114783
162 कबीर अमीन शेखदरीकोणुर01/01/19429765651482
163 उमेश प्रकाश काटेदरीकोणुर19/03/19917558242145
164 अक्षता ज्ञानेश्वर चव्हाणदरीबडची01/11/20009766336632
165 सुभाष केराप्पा चौगुलेदरीबडची25/04/19839766360763
166 दत्तात्रय श्रीकांत मानेदरीबडची17/05/19929860385191
167 ललिता साबू मुंजेदरीबडची01/06/19729970921180
168 वासुदेव रमेश मानेदरीबडची01/01/19919049632740
169 महादेव केशव जाधवदरीबडची01/01/19839405267285
170 अंबण्णा राणाप्पा शिंगेदरीबडची01/01/1962 
171 संगीता शिवाजी जाधवदरीबडची05/01/19919860597156
172 निंगाप्पा तमन्ना मुंजेदरीबडची04/02/20047028400567
173 विजयश्री इरगोंडा पाटीलदरीबडची01/01/19918600710677
174 महेश एकनाथ दुधाळदेवनाळ01/01/19819422319509
175 नाथा कृष्णा शिंदेदेवनाळ01/01/19638805574389
176 अविनाश तुकाराम दुधाळदेवनाळ09/02/20139765271670
177 प्रसाद सुरेश शेगणेएकुंडी16/07/20117709813501
178 रंजनाबाई लक्ष्मन आटपडकरघोलेश्वर-9975134275
179 रेश्मा नाबिलाल नाईकघोलेश्वर05/06/19778665124056
180 सैनाप्पा गुंडा तांबेघोलेश्वर01/06/19469921308677
181 नकुसा दुर्गाप्पा कोडलकरघोलेश्वर01/01/19787720980679
182 mahadev vasant jamadadeगिरगाव27/12/19868546908354
183 Bhahusab Bhimarao Pawarगिरगाव12/06/19389503073569
184 उमेश सुभाष मोडेगुड्डापूर23/10/19949604261712
185 धानाप्पा सिदगोंडा बिराजदारगुड्डापूर01/01/19639403404016
186 महेश चनापा सर्जेगुड्डापूर18/12/19879404306348
187 रामचंद्र अर्जुन सर्जेगुड्डापूर01/01/19809665508699
188 आणसाबाई गिरमल्ला सर्जेगुड्डापूर01/01/19698390986495
189 सुभाष भिमराव मोडेगुड्डापूर01/01/19659420759451
190 इरफान दावल मुल्लागुड्डापूर13/07/20079403573786
191 सुशिला नंदय्या मठपतीगुगवाड01/01/1968 
192 शिवाप्पा विट्ठल मांगगुगवाड01/01/1988 
193 महेश विट्टल नंदेश्वरगुगवाड17/05/20057028602984
194 पंडित धुळाप्पा कांबळेगुगवाड- 
195 रामीजा सिराज किरणगीगुगवाड- 
196 जोती siddappa बिज्जरागीजाडर बोबलाद05/06/19989766001460
197 सलीम अब्दहुल rashid मणेरीजाडर बोबलाद01/05/19857709163133
198 रागवंडर SIRGAPPA चांगोडजाडर बोबलाद01/06/1999 
199 गुरुराज basavastaray रवीजाडर बोबलाद01/01/19869766001480
200 सिद्राम LAYYAPPA काटेजाडर बोबलाद01/01/19579545862021
201 पांडुरंग RAMNNAA कोळीजाडर बोबलाद-8007661012
202 श्वेता सुरेश बगलकोटीजाडर बोबलाद01/06/19969766001485
203 राजेंद्र मल्लिकार्जुन भोसलेजालीहाळ बुद्रुक01/06/19888390977818
204 अण्णाप्पा जोती मानेजलीहाळ्ळ खुर्द20/06/19709422581882
205 सदाशिव यशवंत ढोलेजिरग्याळ01/01/19898698211377
206 रामु दत्तु कट्टीकरजिरग्याळ01/01/19948698557256
207 दर्याप्पा ईश्वरा शेळकेजिरग्याळ01/01/19749545888138
208 संगिता बसगोंडा ढोलेजिरग्याळ01/01/19869637262978
209 धर्मा महादेव संकपाळजिरग्याळ01/06/19608698001325
210 सावित्री सुभाष मिसाळजिरग्याळ22/03/19977798326778
211 पंडीत आण्णाप्पा कोळीजिरग्याळ01/06/19588380066527
212 अमोल ज्ञानू मोटेकंठी- 
213 दादासो शिवाजी मदनेकंठी04/07/19779673415805
214 रज्जाक नदाफ असिफकारांजनगी01/06/2000 
215 शांताबाई बाळासाहेब मानेकारांजनगी01/01/19779730551564
216 सागर नानासो चौगुलेकारांजनगी05/11/19879172518899
217 महेश विट्टल खरातकरेवाडी ति20/03/20079503998963
218 गायत्री सुनील कुलकर्णीखंडनाळ31/03/20007798868489
219 गणेश जकाप्पा टेंगलेखंडनाळ04/06/19877875668944
220 किरण कोंडीबा ओलेकरखिलारवाड19/08/20069922096795
221 विहान नवनाथ जिपटेखैराव16/10/20168422943248
222 सुप्रिया हिंदुराव येडवेखैराव08/11/20039765652996
223 नीलाबाई सखाराम क्षीरसागरखैराव01/01/19449763245947
224 संगप्पा गिरमल्ल हळगलीखोजनवाडी22/02/19789921451439
225 दयानंद दऱ्याप्पा खांडेकरकुणिकोणूर29/05/20127057754097
226 बाळू मारुती मस्केकुणिकोणूर01/01/19529689347705
227 कृष्णदेव पांडुरंग खांडेकरकुणिकोणूर16/06/19828422076181
228 खन्नावा गिरमला रगठेको.बोबलाद01/01/19879096712428
229 आनंदा दौलू आलदरकोसारी01/01/19329503568292
230 ज्ञानेश्वर रंगराव पांढरेकुंडनूर-7798587802
231 प्रशांत प्रेमकुमार आठवलेकुंडनूर11/03/20039158944371
232 शरद विलास आठवलेकुंडनूर-8698665456
233 शेवंता पांडुरंग कोळीकुंडनूर01/02/19659764154071
234 काजल अंकुश कुलाळकुलाळवाडी18/03/20059665496475
235 शालाबाई अंकुश कुलाळकुलाळवाडी05/05/19919665496475
236 कामू महादेव इरकरकुलाळवाडी01/06/19849823918561
237 प्रमोद वसंत सुतारकुंभारी25/01/19859921959474
238 संकेत बजीरंग माळीकुंभारी26/10/20109764232499
239 आनंदा लक्ष्मण कौलापूरेकुंभारी01/01/19489730872714
240 शंकर गणपती मालीकुंभारी01/01/19789970602853
241 दत्तात्रय मनोहर पोतदारकुंभारी18/12/20029881254487
242 तुळसाबाई गणपती ऐवळेकुंभारी01/06/19538308580205
243 रामराव बाबासाहेब खोतकुंभारी03/04/19908975557835
244 समशेर मौला मुजावरकुंभारी01/06/19507709210392
245 कल्लव्वा तमाराया तेलीलमाणतांडा (उटगी)01/01/1992 
246 सज्जन जगणु राठोडलमाणतांडा (उटगी)01/06/19769765384318
247 संकेत बाळासाहेब कदमलोहगाव16/05/2001 
248 तातोबा सोनाप्पा मागाडेलोहगाव-9096872945
249 अनुसया रामचंद्र मागाडेलोहगाव-9096872945
250 रामू सत्याप्पा माळीमाडग्याळ01/06/19679763245391
251 नागेश मनोहर लाडमाडग्याळ01/01/1990 
252 संभाजी रामचंद्र सावंतमाडग्याळ25/04/19759923290513
253 महादेव हरिदास जाधवमाडग्याळ04/06/19819158737137
254 निवृत्ती गोविंद चव्हाणमाडग्याळ01/01/19468888911145
255 सदाशिव अण्णाप्पा कोरेमाडग्याळ-9765939287
256 शबुलिंग आबांना कोरेमाडग्याळ01/06/1971 
257 भिमराव सवदे राहुलमिरवाड05/07/20019545919023
258 गुजवा मारुती सोनकनळी/कोळीमोरबगी01/01/1953 
259 मह्देवी आणाप्पा बगलीमोरबगी01/01/1979 
260 रामना गुरबाळ कोळीमोरबगी01/01/19648975309613
261 महादेवी सुरेश मोरबगीमोरबगी01/01/19737378579205
262 rakamabai suresh kambaleमोरबगी06/06/19979604650416
263 रेवणगौड नानागौड बगलीमोरबगी01/01/19887829087557
264 हणमंत गंगाप्पा माळीमोरबगी01/01/19607350970140
265 रमेश सिद्धाणा सुतारमोरबगी22/05/19949767704048
266 कस्तुरी नानागौड बगलीमोरबगी01/01/19627829087557
267 विठ्ठल शामराव पांढरेमोटेवाडी-7350317132
268 रवींद्र जगन्नाथ तोडकरनवाळवाडी01/01/19809764613293
269 श्रीकांत जालिंदर घाटकेनवाळवाडी01/01/1992 
270 गंगाबाई परमेश्वर चव्हाणनिगडी खुर्द01/01/1968 
271 सुशीला बाबासो सुतारनिगडी खुर्द01/01/19639890795532
272 शरद हरिम खांडेकरनिगडी बुद्रुक09/06/20019561141828
273 गंगाप्पा आण्णाप्पा मुरगुंडीनिगडी बुद्रुक01/01/19858975309481
274 राचप्पा मलकारी मेन्डोगिरीनिगडी बुद्रुक01/06/1969 
275 भीमू आप्पा एरंडेनिगडी बुद्रुक01/01/1935 
276 कविता दऱ्याप्पा भुसनूरनिगडी बुद्रुक01/01/1975 
277 कामाण्णा भानुदास कोकरेपांढरेवाडी25/02/20069604584027
278 शंकर तुकाराम पांढरेपांढरेवाडी04/06/19758600941666
279 पोपर नळा तांबेपांढरेवाडी07/11/2008 
280 सुनील बिरा खांडेकरप्रतापपूर06/09/19849604682572
281 सविता जगदीश हुद्दाररावळगुंडवाडी-9172973182
282 प्रीतम मर्याप्पा लोहगावरावळगुंडवाडी26/08/20029403229347
283 नानासाहेब हरिबा खांडेकररेवनाळ02/06/19869637605258
284 निवास प्रदीप बाबरपाच्छापूर02/07/20029765723563
285 मच्छिद्रनाथ भीमराव jadhavपाच्छापूर01/06/19618007748435
286 सत्यभामा भानुदास बाबरपाच्छापूर01/01/19379765723563
287 श्रेयश गजानन बाबरपाच्छापूर24/10/20139527417952
288 चैत्रा मल्लप्पा हद्दीमनीपाच्छापूर01/01/19997057203959
289 मालन राजेंद्र साबळेपाच्छापूर-9465632943
290 राजू इमाम शेखसाळमळगेवाडी01/01/1981 
291 सिद्धाप्पा आनंदा कित्तुरेसाळमळगेवाडी03/12/1985 
292 तुकाराम रेवणसिद्ध पुजारीसनमडी01/06/19547875494751
293 अनिल शहाजी घाटगेसनमडी01/06/19959881432230
294 सिद्धांना शिवांना पाटीलसनमडी01/06/19848530376191
295 विशाल शिवाजी शिंदेसनमडी08/06/19999765468091
296 दत्तात्रय मारुती पाटीलसनमडी01/01/19789545930902
297 पूजा विठ्ठल पारसेसनमडी30/03/19999075479202
298 बाळासो विठोबा खरातसनमडी01/01/19789637128216
299 रामगोंडा सातगोंडा बिरादारसंख01/01/19869422377778
300 राजेंद्र अण्णाप्पा बिरादारसंख02/09/19767420000124
301 गुरुराज अनिल सायगांवसंख11/06/20039421224350
302 पांडुरंग शिवाप्पा परीटसंख01/01/19639503420440
303 रामचंद्र हणमंतराव कुलकर्णीसंख01/01/19399420545442
304 बाबुराव महादेव लिगाडेसंख01/01/19537028741551
305 गुराप्पा सिद्धाप्पा हगलंबीसंख01/01/19887219431827
306 शारव्वा रेवप्पा कांबळेसंख01/01/19817773967883
307 बुध्दाबाई मुरगेप्पा कांबळेसंख01/01/19397773967883
308 दत्तात्रय रेवप्पा कांबळेसंख20/01/20047773967883
309 रोहिणी सीताराम बजंत्रीसंख08/08/19998390143256
310 लक्ष्मण यलाप्पा कांबळेसंख01/01/19439545289405
311 महादेवी सत्याप्पा सबईसंख01/01/19647709502969
312 राजेंद्र अंबण्णा कदमसंख01/01/19799168301538
313 द्रौउपदि प्रकाश हाव गोंडीशेड्याळ01/01/1983 
314 गायत्री जोतिबा खंडागळेशेड्याळ-9049106253
315 कामांना सिद्धाप्पा हावगोंडीशेड्याळ01/01/19589923178021
316 प्रकाश दुडाप्पा हावगोंडीशेड्याळ-9067259798
317 कुसुम गोरख कासारशेगाव01/05/19619923924297
318 गोरख दादा कासारशेगाव01/01/19409923924297
319 सदाशिव बसाप्पा नाईकशेगाव01/06/19567387482602
320 संभाजी गणू पांढरेशिंगणापूर01/06/2038 
321 सुरेखा आनंदा पांढरेशिंगणापूर03/02/20019637309407
322 विलास विठोबा देसाईशिंगणापूर-9657808466
323 विलास विठोबा देसाईशिंगणापूर01/06/1944 
324 दादासो गानू पांढरेशिंगणापूर01/01/1946 
325 महादेवी गणपती माळीसिद्धनाथ23/07/1977 
326 काशीबाई शिवाप्पा माळीसिद्धनाथ01/01/19637558295255
327 महेश अण्णाप्पा सुतारसिद्धनाथ01/05/19679975896470
328 लक्ष्मीबाई गुराप्पा कुंभारसिद्धनाथ01/01/19639975233749
329 महादेवी बसाप्पा माळीसिद्धनाथ01/01/19559766726260
330 सुबाबाई मदगोंडा पाटीलसिद्धनाथ01/02/19689890815980
331 ज्ञानू धोंडिबा करेसिद्धनाथ01/11/1942 
332 शांतव्वा गुरुनिंग कोकटनुरसिंदूर01/01/19559511969154
333 शुभम आमगोंडा पांढरेसोनालगी21/12/20048888953722
334 रविचंद्र पांडुरंग थोरातसोनालगी28/12/20119527270065
335 आकाश आनंद शिंदेसोनालगी25/02/20077507021554
336 दत्तात्रय धारेप्पा बिरादारसोन्याळ- 
337 simaran झाकीर nadafसोन्याळ24/02/20119637837885
338 इमामबी लालसाब नदाफसोन्याळ- 
339 महादेव शिवाप्पा मुचंडीसोन्याळ- 
340 महादेव शिवाप्पा मुचंडीसोन्याळ01/01/19769673285802
341 अर्जुन आत्माराम गारळेसोन्याळ29/10/19969096646048
342 अनिलकुमार संगाप्पा चौगुलेसोन्याळ01/06/19899561309610
343 तुकाराम नामदेव नरळेसोरडी01/01/19659975509958
344 रेखा गोविंद चव्हाणसोरडी01/01/19779766260174
345 मलप्पा ओगयाप्पा वाडियारतिकोंडी01/01/19589096342156
346 दत्तात्रय लक्ष्मण जाधवतिल्याळ01/01/1973 
347 पारुबाई नाना शिंदेतिल्याळ01/01/1941 
348 आबासाहेब निवृत्ती भोसलेतिल्याळ01/06/19859665154289
349 उत्तम सीताराम चव्हाणतिल्याळ01/01/1968 
350 नितीन आबासाहेब भोसलेतिल्याळ08/02/20119665154289
351 परसू जीवनाप्पा नुलकेटोणेवाडी01/06/19789730226557
352 धोंडीराम श्रीपती घोडकेटोणेवाडी01/01/19509158777184
353 राजकुमार रायगोंडा कोट्यालउमदी01/06/19829021896222
354 धारेप्पा अडवेप्पा बानीउमदी01/01/19659423255441
355 विश्वास शंकर घुलेउमदी12/03/19878380823868
356 गंगाबाई मेणप्पा लोणारउमदी01/01/19759420677475
357 अशोक धरेप्पा संकपाळउमदी01/01/19589049353563
358 निखिल रामचंद्र बाबरउमदी03/10/20039403394369
359 शुभम कलाप्पा कोळगेरीउमदी-9920674185
360 गिरीधर बलभीमाचार्य पुराणिकउमदी01/06/19539527777107
361 सर्जेराव नामदेव शेवाळेउमदी01/06/19739545410050
362 सुर्वना सिद्राम केरूरउमदी01/01/19709404368843
363 गुंडाप्पा तुकाराम कोळीउमदी05/04/19807030971959
364 सिद्राय रवींद्र कैकाडीउमराणी03/06/20017414932486
365 भिमाना सिद्धाप्पा माळीउमराणी01/01/19969096143829
366 हणमंत महादेवी मांगउमराणी-9767971641
367 अमर नारायण काशीदउमराणी01/01/19799096238379
368 महादेवी श्रीशैल धनगरउमराणी01/01/19707387025507
369 स्वप्नांची चिदानंद मठपतीउमराणी01/01/1998 
370 आप्पासाहेब रामण्णा तेलीउटगी01/01/19729850393426
371 मलप्पा रामण्णा तेलीउटगी01/01/19689850393426
372 महादेव लक्ष्मण भोसलेउटगी07/05/19439423375680
373 महांतेश रुद्राप्पा लायदगुंदिउटगी01/01/19479637208164
374 चंद्राम रामण्णा तेलीउटगी01/01/19679850393426
375 आणाप्पा पिरगोंडा बिरादारवज्रवाड01/01/19797709968407
376 किरण आणाप्पा बिरादारवज्रवाड-7387206342
377 चंद्र्व्वा मुरग्याप्पा बिरादारवज्रवाड10/01/1958 
378 गोपाळ शिवाजी गडदेवाषाण01/06/19809168481527
379 दादासो जयवन्थ वगरेव्हसपेठ- 
380 साजन बाबू तुर्राईव्हसपेठ01/01/1975 
381 dhula रामू थोरातव्हसपेठ01/01/1948 
382 विलास बाबौ तुर्राईव्हसपेठ01/01/1970 
383 veabhv मारुti तुर्राईव्हसपेठ01/06/2000 
384 विशाल ashok तुरेiव्हसपेठ10/05/2007 
385 सुअशांत जयवन्थ वगरेव्हसपेठ- 
386 हरियाब भींमु वगरेव्हसपेठ01/01/19949764180761
387 रावसाहेब बाळासो तुर्हाईव्हसपेठ01/01/1984 
388 कृष्ण नारायण जाधवव्हसपेठ01/06/20007507011926
389 gundhopnt ramu जाधवव्हसपेठ- 
390 संभाजी तम्मण्णा लेंगरेव्हसपेठ15/06/19829421377719
391 मल्लिकार्जुन Gurappa patilवायफळ01/06/19709730301550
392 अण्णासो Gundappa gayaliवायफळ01/06/19548600921605
393 Vandana Shidhu Shindeवायफळ01/01/1975 
394 tukaram baabu yadavवायफळ01/06/19637028402173
395 शिवाजी नाना सावंतवायफळ01/06/1956 
396 Swapnil Vilas Yadavवायफळ14/08/2002 
397 Akkatai Shivaji Chavanवायफळ01/01/19727709065928
398 Baban Pandurang यादव`वायफळ01/06/19667709006466
399 shamrao girjappa paraseवायफळ01/01/19487387911840
400 म्लान Abaso Gayaliवायफळ01/01/19597028252748
401 महादेव Shrirang Yadavवायफळ01/11/19848888971170
402 प्रभाकर Gundappa Gayaliवायफळ01/06/19377387002795
403 वंदना बबन यादववायफळ01/01/19767709006466
404 वैष्णवी उदय काशीदवाळेखिंडी17/10/20119765697222
405 रत्नाबाई वसंत पवारवाळेखिंडी01/01/1967 
406 अनिता विशवनाथ विसापुरेवाळेखिंडी01/06/1962 
407 हणमंत नामदेव नलवडेवाळेखिंडी12/12/19819545465831
408 लक्ष्मण धारू शिंदेवाळेखिंडी09/09/19407387500319
409 धनाजी भाऊसाहेब गायकवाडवाळेखिंडी01/06/19819766251567
410 रामू बिसळु चेळकरवळसंग01/01/1951 
411 रामू लाकुला चव्हाणवळसंग07/06/19609764609719
412 आक्काताई मारुती शिंदे`वळसंग01/01/19569765636735
413 मनोज वसंत वनखंडेवळसंग05/07/19869764046481
414 रमेश गुलाबराव चव्हाणवळसंग01/06/19889923557202
415 महादेव जोतिबा वगरेवळसंग01/06/19787721864066
416 सारिका श्रीमंत टेंगळेवळसंग05/02/19949049214071
417 वर्षां रामू मानेयेळदरी01/06/19787350859892
418 येळवी01/06/19648888770177
419 महादेव तुकाराम जाधवयेळवी01/06/19648888770177
420 अण्णासाहेब जालिंदर सुतारयेळवी01/06/19729665040579
421 विधा संभाजी व्हरगरहिवरे30/06/20059921007652
422 चंपाबाई गोपीनाथ चौगुलेहिवरे01/01/19529970724557
423 धोंडीराम यशवंत बंडगरहिवरे01/01/19819545009504
424 कुसुम भाऊसो शिंदेहिवरे01/01/19529657480730
425 भानुदास रामचंद्र चौगुलेहिवरे01/01/1946 
426 रेखा बाळू चौगुलेहिवरे01/01/20047391914263
427 कोमल सुनील पारसेहिवरे01/01/19969405113834
428 मारुती बाळू शिंदेहिवरे- 
429 शकुंतला कुंडलिक चौगलेहिवरे01/01/19769130454599
430 कलाबाई पांडुरंग व्हरगरहिवरे- 
431 विठोबा रामू निळेहिवरे01/01/1953 
432 मेघराज मधुकर पारसेहिवरे04/06/19979881866320
433 उद्धव नवनाथ व्हनमानेकरेवाडी को.10/08/20057219464109
434 बाबू बाळाप्पा गोपणेकरेवाडी को.19/03/19539503846312
435 सावंत सुभाष लमाणकरंजगी-9011247058