दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 35160../GMPT/Photo/35160../GMPT/Pramanptr/35160सुनीता महादेव गुरवअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
2 33414../GMPT/Photo/33414../GMPT/Pramanptr/33414सानिका सुभाष चौगुलेअंत्री बुद्रुक30/07/20109766995930 View फोटो प्रमाणपत्र
3 36808../GMPT/Photo/36808../GMPT/Pramanptr/36808कलाबाई मानू चौगुलेआरळा01/06/19507028242537 View फोटो प्रमाणपत्र
4 5491../GMPT/Photo/5491../GMPT/Pramanptr/5491सोनाली मधुकर चौगुलेआरळा25/12/19989665574955 View फोटो प्रमाणपत्र
5 20120../GMPT/Photo/20120../GMPT/Pramanptr/20120रिना गुणपाल पवारबांबवडे20/09/2000  View फोटो प्रमाणपत्र
6 20408../GMPT/Photo/20408../GMPT/Pramanptr/20408महावीर गणपती पाटीलबांबवडे06/03/19769657684312 View फोटो प्रमाणपत्र
7 20795../GMPT/Photo/20795../GMPT/Pramanptr/20795सुनिल जनार्दन धुमाळबांबवडे01/01/19707744030867 View फोटो प्रमाणपत्र
8 14981../GMPT/Photo/14981../GMPT/Pramanptr/14981अमृता उत्तम कांबळेकणदुर27/02/20039970038135 View फोटो प्रमाणपत्र
9 15131../GMPT/Photo/15131../GMPT/Pramanptr/15131मनस्वी विकास पाटीलकणदुर08/09/20109689583134 View फोटो प्रमाणपत्र
10 39441../GMPT/Photo/39441../GMPT/Pramanptr/39441हिंदुराव रामचंद्र पाटीलकरूंगली01/01/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
11 1814../GMPT/Photo/1814../GMPT/Pramanptr/1814आयुष शिवाजी पाटीलकापरी12/09/20099623916882 View फोटो प्रमाणपत्र
12 20998../GMPT/Photo/20998../GMPT/Pramanptr/20998दिपक वसंत नाईककुसळेवाडी02/06/1995  View फोटो प्रमाणपत्र
13 21030../GMPT/Photo/21030../GMPT/Pramanptr/21030छाया बाबू मस्करकुसळेवाडी01/07/1973  View फोटो प्रमाणपत्र
14 19512../GMPT/Photo/19512../GMPT/Pramanptr/19512सविता विठ्ठल घोलपखिरवडे01/01/19839665476181 View फोटो प्रमाणपत्र
15 13451../GMPT/Photo/13451../GMPT/Pramanptr/13451किरण हिंमतराव कांबळेखुजगाव15/06/20017447526047 View फोटो प्रमाणपत्र
16 33525../GMPT/Photo/33525../GMPT/Pramanptr/33525विजय मोहन मोंडेगिरजवडे30/07/19978689976195 View फोटो प्रमाणपत्र
17 43475../GMPT/Photo/43475../GMPT/Pramanptr/43475रोहित प्रकाश पाटीलगिरजवडे09/05/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
18 14185../GMPT/Photo/14185../GMPT/Pramanptr/14185इंदुताई मारुती गुरवचरण02/03/19578600162874 View फोटो प्रमाणपत्र
19 13205../GMPT/Photo/13205../GMPT/Pramanptr/13205संगीता चंद्रकांत नायकवडीचरण28/02/19949921034169 View फोटो प्रमाणपत्र
20 11388../GMPT/Photo/11388../GMPT/Pramanptr/11388मीनाताई शंकर बाबरचरण01/06/19849766933727 View फोटो प्रमाणपत्र
21 12287../GMPT/Photo/12287../GMPT/Pramanptr/12287आर्यन रघुनाथ सावंतचिखलवाडी24/09/20069850469412 View फोटो प्रमाणपत्र
22 21617../GMPT/Photo/21617../GMPT/Pramanptr/21617योगिता हणमंत साळुंखेनिगडी27/06/1996  View फोटो प्रमाणपत्र
23 21709../GMPT/Photo/21709../GMPT/Pramanptr/21709सुजल अमर साळुंखेनिगडी13/05/20067028389406 View फोटो प्रमाणपत्र
24 21885../GMPT/Photo/21885../GMPT/Pramanptr/21885धनश्री राजाराम शिंदेनिगडी01/06/19897709079680 View फोटो प्रमाणपत्र
25 12486../GMPT/Photo/12486../GMPT/Pramanptr/12486काजल सुरेश कांबळेनाटोली01/10/19957558436665 View फोटो प्रमाणपत्र
26 17879../GMPT/Photo/17879../GMPT/Pramanptr/17879ऋषिकेश नामदेव चव्हाणभटवाडी05/01/2003  View फोटो प्रमाणपत्र
27 22028../GMPT/Photo/22028../GMPT/Pramanptr/22028विकास महादेव पाटीलबिऊर01/01/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
28 12064../GMPT/Photo/12064../GMPT/Pramanptr/12064आश्विनी शिवाजी देसाईभाटशिरगाव15/11/19939850489310 View फोटो प्रमाणपत्र
29 12088../GMPT/Photo/12088../GMPT/Pramanptr/12088ओंकार नथुराम दंडवतेपाडळी02/11/20067410561805 View फोटो प्रमाणपत्र
30 11358../GMPT/Photo/11358../GMPT/Pramanptr/11358शीतल रघुनाथ पाटीलपाडळी12/01/19959096023175 View फोटो प्रमाणपत्र
31 18469../GMPT/Photo/18469../GMPT/Pramanptr/18469कलाबाई शिवाजी कोळेकरमणदूर01/01/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
32 18664../GMPT/Photo/18664../GMPT/Pramanptr/18664ज्ञानदेव मारुती पाटीलमणदूर01/01/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
33 43098../GMPT/Photo/43098../GMPT/Pramanptr/43098मयूर संजय कडोलेयेळापूर16/06/20098788853094 View फोटो प्रमाणपत्र
34 39519../GMPT/Photo/39519../GMPT/Pramanptr/39519सुरेश ज्ञानू गोरवलेमांगले08/09/20007028115142 View फोटो प्रमाणपत्र
35 7346../GMPT/Photo/7346.JPG../GMPT/Pramanptr/7346राजू तैयबा सुतारमांगले01/06/19919021704435 View फोटो प्रमाणपत्र
36 9319../GMPT/Photo/9319.JPG../GMPT/Pramanptr/9319.JPGसानिका दत्तात्रय बेंद्रेमांगले26/01/20049890750353 View फोटो प्रमाणपत्र
37 9372../GMPT/Photo/9372.JPG../GMPT/Pramanptr/9372.JPGसंजीवनी सुभाष कुंभारमांगले19/06/19979923889643 View फोटो प्रमाणपत्र
38 9779../GMPT/Photo/9779.JPG../GMPT/Pramanptr/9779.JPGहरीष प्रकाश उरूणकरमांगले13/12/19959049212823 View फोटो प्रमाणपत्र
39 14369../GMPT/Photo/14369.jpg../GMPT/Pramanptr/14369Vaishali Balu Jadhavमादळगांव17/08/19888411072251 View फोटो प्रमाणपत्र
40 22880../GMPT/Photo/22880.jpg../GMPT/Pramanptr/22880Shalutai Tukaram Jadhavमादळगांव02/03/19659637343509 View फोटो प्रमाणपत्र
41 13988../GMPT/Photo/13988../GMPT/Pramanptr/13988वल्लभ वसंत पाटीललादेवाडी15/06/19949764547140 View फोटो प्रमाणपत्र
42 41099../GMPT/Photo/41099../GMPT/Pramanptr/41099तानाजी ज्ञानदेव पाटीलवाकूर्डे खु.11/05/19799145762217 View फोटो प्रमाणपत्र
43 35032../GMPT/Photo/35032../GMPT/Pramanptr/35032रोहित रघुनाथ खटींगशिरसटवाडी03/06/20009594814535 View फोटो प्रमाणपत्र
44 14277../GMPT/Photo/14277../GMPT/Pramanptr/14277बाळूताई भैरू डफळेवाकाईवाडी-7038521026 View फोटो प्रमाणपत्र

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सुनीता महादेव गुरवअंत्री बुद्रुक- 
2 सानिका सुभाष चौगुलेअंत्री बुद्रुक30/07/20109766995930
3 कलाबाई मानू चौगुलेआरळा01/06/19507028242537
4 सोनाली मधुकर चौगुलेआरळा25/12/19989665574955
5 रिना गुणपाल पवारबांबवडे20/09/2000 
6 महावीर गणपती पाटीलबांबवडे06/03/19769657684312
7 सुनिल जनार्दन धुमाळबांबवडे01/01/19707744030867
8 अमृता उत्तम कांबळेकणदुर27/02/20039970038135
9 मनस्वी विकास पाटीलकणदुर08/09/20109689583134
10 हिंदुराव रामचंद्र पाटीलकरूंगली01/01/1968 
11 आयुष शिवाजी पाटीलकापरी12/09/20099623916882
12 दिपक वसंत नाईककुसळेवाडी02/06/1995 
13 छाया बाबू मस्करकुसळेवाडी01/07/1973 
14 सविता विठ्ठल घोलपखिरवडे01/01/19839665476181
15 किरण हिंमतराव कांबळेखुजगाव15/06/20017447526047
16 विजय मोहन मोंडेगिरजवडे30/07/19978689976195
17 रोहित प्रकाश पाटीलगिरजवडे09/05/2004 
18 इंदुताई मारुती गुरवचरण02/03/19578600162874
19 संगीता चंद्रकांत नायकवडीचरण28/02/19949921034169
20 मीनाताई शंकर बाबरचरण01/06/19849766933727
21 आर्यन रघुनाथ सावंतचिखलवाडी24/09/20069850469412
22 योगिता हणमंत साळुंखेनिगडी27/06/1996 
23 सुजल अमर साळुंखेनिगडी13/05/20067028389406
24 धनश्री राजाराम शिंदेनिगडी01/06/19897709079680
25 काजल सुरेश कांबळेनाटोली01/10/19957558436665
26 ऋषिकेश नामदेव चव्हाणभटवाडी05/01/2003 
27 विकास महादेव पाटीलबिऊर01/01/1980 
28 आश्विनी शिवाजी देसाईभाटशिरगाव15/11/19939850489310
29 ओंकार नथुराम दंडवतेपाडळी02/11/20067410561805
30 शीतल रघुनाथ पाटीलपाडळी12/01/19959096023175
31 कलाबाई शिवाजी कोळेकरमणदूर01/01/1960 
32 ज्ञानदेव मारुती पाटीलमणदूर01/01/1988 
33 मयूर संजय कडोलेयेळापूर16/06/20098788853094
34 सुरेश ज्ञानू गोरवलेमांगले08/09/20007028115142
35 राजू तैयबा सुतारमांगले01/06/19919021704435
36 सानिका दत्तात्रय बेंद्रेमांगले26/01/20049890750353
37 संजीवनी सुभाष कुंभारमांगले19/06/19979923889643
38 हरीष प्रकाश उरूणकरमांगले13/12/19959049212823
39 Vaishali Balu Jadhavमादळगांव17/08/19888411072251
40 Shalutai Tukaram Jadhavमादळगांव02/03/19659637343509
41 वल्लभ वसंत पाटीललादेवाडी15/06/19949764547140
42 तानाजी ज्ञानदेव पाटीलवाकूर्डे खु.11/05/19799145762217
43 रोहित रघुनाथ खटींगशिरसटवाडी03/06/20009594814535
44 बाळूताई भैरू डफळेवाकाईवाडी-7038521026