दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 5507../GMPT/Photo/5507../GMPT/Pramanptr/5507.PDFसुरज रामचंद्र पाटीलआमणापूर04/08/20009850899578 View फोटो प्रमाणपत्र
2 5552../GMPT/Photo/5552../GMPT/Pramanptr/5552.PDFआरिफ अकबर आतारआमणापूर29/08/20059850901080 View फोटो प्रमाणपत्र
3 9385../GMPT/Photo/9385.JPG../GMPT/Pramanptr/9385सुरेखा भानुदास पोटेआमणापूर-9975955161 View फोटो प्रमाणपत्र
4 9658../GMPT/Photo/9658../GMPT/Pramanptr/9658नजीर शमशुद्दीन मुलाणीआमणापूर-8600349311 View फोटो प्रमाणपत्र
5 42323../GMPT/Photo/42323.jpg../GMPT/Pramanptr/42323आनंदा तुकाराम माळीआमणापूर-9021071349 View फोटो प्रमाणपत्र
6 6810../GMPT/Photo/6810.JPG../GMPT/Pramanptr/6810.JPGवैभव दिनकर मानेआंधळी26/11/19919623008827 View फोटो प्रमाणपत्र
7 126../GMPT/Photo/126.JPG../GMPT/Pramanptr/126.jpgजयदीप प्रताप पाटीलआंधळी25/09/20028600848708 View फोटो प्रमाणपत्र
8 5188../GMPT/Photo/5188.jpg../GMPT/Pramanptr/5188.jpgसर्जेराव पांडुरंग सूर्यवंशीअंकलखोप05/06/19589975336737 View फोटो प्रमाणपत्र
9 5414../GMPT/Photo/5414.jpg../GMPT/Pramanptr/5414.jpgअनिल भूपाल नवलेअंकलखोप27/05/19659767693326 View फोटो प्रमाणपत्र
10 7497../GMPT/Photo/7497.jpg../GMPT/Pramanptr/7497.jpgवैशाली संतोष भगरेअंकलखोप01/01/19937038456154 View फोटो प्रमाणपत्र
11 7606../GMPT/Photo/7606.jpg../GMPT/Pramanptr/7606.jpgरश्मी अशोक शिरगावकरअंकलखोप11/05/19899890391515 View फोटो प्रमाणपत्र
12 9346../GMPT/Photo/9346.JPG../GMPT/Pramanptr/9346.jpgनीता वसंतराव चौगुलेअंकलखोप01/01/19789970165357 View फोटो प्रमाणपत्र
13 12929../GMPT/Photo/12929.jpg../GMPT/Pramanptr/12929.jpgऋतुराज अनिल शिरगावकरअंकलखोप01/01/19929804391515 View फोटो प्रमाणपत्र
14 36697../GMPT/Photo/36697.jpg../GMPT/Pramanptr/36697.jpgचैत्राली विनय जोशीअंकलखोप01/04/19959623834457 View फोटो प्रमाणपत्र
15 40696../GMPT/Photo/40696.jpg../GMPT/Pramanptr/40696.jpgदिनेश गोपाळराव सूर्यवंशीअंकलखोप01/06/19849764991914 View फोटो प्रमाणपत्र
16 42230../GMPT/Photo/42230.jpg../GMPT/Pramanptr/42230मेघा मोहन सूर्यवंशीअंकलखोप01/01/19899921907291 View फोटो प्रमाणपत्र
17 22535../GMPT/Photo/22535.jpg../GMPT/Pramanptr/22535सजाबाई गोविंदराव मुळीकअंकलखोप12/11/19699595151500 View फोटो प्रमाणपत्र
18 22716../GMPT/Photo/22716.jpg../GMPT/Pramanptr/22716शुभम प्रवीण गोडसेअंकलखोप28/10/20079975830728 View फोटो प्रमाणपत्र
19 33796../GMPT/Photo/33796.jpg../GMPT/Pramanptr/33796कीर्ती महावीर मालगावकरअंकलखोप20/12/19967387355140 View फोटो प्रमाणपत्र
20 33966../GMPT/Photo/33966../GMPT/Pramanptr/33966प्रकाश नारायण साळुंखेअंकलखोप07/10/19809923355107 View फोटो प्रमाणपत्र
21 44774../GMPT/Photo/44774../GMPT/Pramanptr/44774सुमन शंकर पवारबांबवडे15/06/19598600745623 View फोटो प्रमाणपत्र
22 23167../GMPT/Photo/23167.JPG../GMPT/Pramanptr/23167VASANT विठोबा सुर्वेबांबवडे01/06/1966  View फोटो प्रमाणपत्र
23 41822../GMPT/Photo/41822../GMPT/Pramanptr/41822हणमंत खाशाबा जाधवबांबवडे22/04/19779595709466 View फोटो प्रमाणपत्र
24 13274../GMPT/Photo/13274.JPG../GMPT/Pramanptr/13274.JPGज्योती विशवनाथ चव्हाणबांबवडे06/10/19959766743985 View फोटो प्रमाणपत्र
25 41022../GMPT/Photo/41022.jpg../GMPT/Pramanptr/41022.jpgविनीतकुमार नितीन रांजणेभिलवडी26/07/20009890172858 View फोटो प्रमाणपत्र
26 20814../GMPT/Photo/20814../GMPT/Pramanptr/20814सोनाली बाळू मदनेभिलवडी-9996246154 View फोटो प्रमाणपत्र
27 21614../GMPT/Photo/21614.jpg../GMPT/Pramanptr/21614आर्यन प्रवीण जोंजलेभिलवडी03/05/2015  View फोटो प्रमाणपत्र
28 17633../GMPT/Photo/17633.JPG../GMPT/Pramanptr/17633निर्वाण नितीन काळेभिलवडी28/11/20139890643193 View फोटो प्रमाणपत्र
29 19294../GMPT/Photo/19294.jpg../GMPT/Pramanptr/19294क्षितिज श्रीकांत निकाळजेभ्रमनाळ24/01/20009145051663 View फोटो प्रमाणपत्र
30 19959../GMPT/Photo/19959.jpg../GMPT/Pramanptr/19959.jpgविशाल पोपट कांबळेभ्रमनाळ04/10/19869665861158 View फोटो प्रमाणपत्र
31 42806../GMPT/Photo/42806.jpg../GMPT/Pramanptr/42806शालन माणिक किणीकरभ्रमनाळ01/06/19569850444851 View फोटो प्रमाणपत्र
32 9548../GMPT/Photo/9548.jpg../GMPT/Pramanptr/9548.jpgरुपाली सदाशिव गावडेभ्रमनाळ15/06/19889158284804 View फोटो प्रमाणपत्र
33 16837../GMPT/Photo/16837.jpg../GMPT/Pramanptr/16837शाहिद सुभेदार मुजावरबुर्ली22/06/2008  View फोटो प्रमाणपत्र
34 16872../GMPT/Photo/16872../GMPT/Pramanptr/16872राजीव संदीप शिखरेबुर्ली02/08/2010  View फोटो प्रमाणपत्र
35 16920../GMPT/Photo/16920.jpg../GMPT/Pramanptr/16920आराधना आण्णासो सदामतेबुर्ली28/08/2009  View फोटो प्रमाणपत्र
36 16301../GMPT/Photo/16301.jpg../GMPT/Pramanptr/16301लक्ष्मी तानाजी मानेबुर्ली01/06/20039689779336 View फोटो प्रमाणपत्र
37 21548../GMPT/Photo/21548.jpg../GMPT/Pramanptr/21548आदर्श महादेव पाटीलबुर्ली-9145704155 View फोटो प्रमाणपत्र
38 21558../GMPT/Photo/21558.jpg../GMPT/Pramanptr/21558पार्श्व् बंडू चौगुलेबुर्ली05/09/20107350418399 View फोटो प्रमाणपत्र
39 15426../GMPT/Photo/15426.jpg../GMPT/Pramanptr/15426रोहन खंडू कांबळेधयारी07/11/2017  View फोटो प्रमाणपत्र
40 13531../GMPT/Photo/13531.jpg../GMPT/Pramanptr/13531रोशन खंडू कांबळेधयारी11/04/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
41 13026../GMPT/Photo/13026../GMPT/Pramanptr/13026गोविंद सहदेव साठेदुधांदी01/06/19687020406408 View फोटो प्रमाणपत्र
42 6212../GMPT/Photo/6212.JPG../GMPT/Pramanptr/6212.JPGनामदेव मारुती जाधवदुधांदी21/04/19689850529704 View फोटो प्रमाणपत्र
43 9650../GMPT/Photo/9650.jpg../GMPT/Pramanptr/9650.PDFप्रणिता अमर शिंदेघोगांव27/02/20019665471709 View फोटो प्रमाणपत्र
44 5796../GMPT/Photo/5796.jpg../GMPT/Pramanptr/5796.PDFआदित्य उमेश पाटीलघोगांव08/04/20047378869030 View फोटो प्रमाणपत्र
45 14808../GMPT/Photo/14808.jpg../GMPT/Pramanptr/14808.PDFविद्या अरुण पाटीलघोगांव08/08/19879921917796 View फोटो प्रमाणपत्र
46 15140../GMPT/Photo/15140.jpg../GMPT/Pramanptr/15140.PDFशुभम शंकर जाधवघोगांव12/10/20039130056177 View फोटो प्रमाणपत्र
47 111../GMPT/Photo/111.jpg../GMPT/Pramanptr/111.jpgअरुणा बस्वेश्ववर स्वामीखटाव01/01/19899975097854 View फोटो प्रमाणपत्र
48 19000../GMPT/Photo/19000../GMPT/Pramanptr/19000यश Sunil शिंदेकुंडल22/09/20088806207295 View फोटो प्रमाणपत्र
49 16827../GMPT/Photo/16827../GMPT/Pramanptr/16827समृद्धी संतोष साळुंखेकुंडल20/03/20057722053820 View फोटो प्रमाणपत्र
50 43912../GMPT/Photo/43912../GMPT/Pramanptr/43912यशश्री संदीप लाडकुंडल09/09/20149145811868 View फोटो प्रमाणपत्र
12

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सुरज रामचंद्र पाटीलआमणापूर04/08/20009850899578
2 आरिफ अकबर आतारआमणापूर29/08/20059850901080
3 सुरेखा भानुदास पोटेआमणापूर-9975955161
4 नजीर शमशुद्दीन मुलाणीआमणापूर-8600349311
5 आनंदा तुकाराम माळीआमणापूर-9021071349
6 वैभव दिनकर मानेआंधळी26/11/19919623008827
7 जयदीप प्रताप पाटीलआंधळी25/09/20028600848708
8 सर्जेराव पांडुरंग सूर्यवंशीअंकलखोप05/06/19589975336737
9 अनिल भूपाल नवलेअंकलखोप27/05/19659767693326
10 वैशाली संतोष भगरेअंकलखोप01/01/19937038456154
11 रश्मी अशोक शिरगावकरअंकलखोप11/05/19899890391515
12 नीता वसंतराव चौगुलेअंकलखोप01/01/19789970165357
13 ऋतुराज अनिल शिरगावकरअंकलखोप01/01/19929804391515
14 चैत्राली विनय जोशीअंकलखोप01/04/19959623834457
15 दिनेश गोपाळराव सूर्यवंशीअंकलखोप01/06/19849764991914
16 मेघा मोहन सूर्यवंशीअंकलखोप01/01/19899921907291
17 सजाबाई गोविंदराव मुळीकअंकलखोप12/11/19699595151500
18 शुभम प्रवीण गोडसेअंकलखोप28/10/20079975830728
19 कीर्ती महावीर मालगावकरअंकलखोप20/12/19967387355140
20 प्रकाश नारायण साळुंखेअंकलखोप07/10/19809923355107
21 सुमन शंकर पवारबांबवडे15/06/19598600745623
22 VASANT विठोबा सुर्वेबांबवडे01/06/1966 
23 हणमंत खाशाबा जाधवबांबवडे22/04/19779595709466
24 ज्योती विशवनाथ चव्हाणबांबवडे06/10/19959766743985
25 विनीतकुमार नितीन रांजणेभिलवडी26/07/20009890172858
26 सोनाली बाळू मदनेभिलवडी-9996246154
27 आर्यन प्रवीण जोंजलेभिलवडी03/05/2015 
28 निर्वाण नितीन काळेभिलवडी28/11/20139890643193
29 क्षितिज श्रीकांत निकाळजेभ्रमनाळ24/01/20009145051663
30 विशाल पोपट कांबळेभ्रमनाळ04/10/19869665861158
31 शालन माणिक किणीकरभ्रमनाळ01/06/19569850444851
32 रुपाली सदाशिव गावडेभ्रमनाळ15/06/19889158284804
33 शाहिद सुभेदार मुजावरबुर्ली22/06/2008 
34 राजीव संदीप शिखरेबुर्ली02/08/2010 
35 आराधना आण्णासो सदामतेबुर्ली28/08/2009 
36 लक्ष्मी तानाजी मानेबुर्ली01/06/20039689779336
37 आदर्श महादेव पाटीलबुर्ली-9145704155
38 पार्श्व् बंडू चौगुलेबुर्ली05/09/20107350418399
39 रोहन खंडू कांबळेधयारी07/11/2017 
40 रोशन खंडू कांबळेधयारी11/04/2011 
41 गोविंद सहदेव साठेदुधांदी01/06/19687020406408
42 नामदेव मारुती जाधवदुधांदी21/04/19689850529704
43 प्रणिता अमर शिंदेघोगांव27/02/20019665471709
44 आदित्य उमेश पाटीलघोगांव08/04/20047378869030
45 विद्या अरुण पाटीलघोगांव08/08/19879921917796
46 शुभम शंकर जाधवघोगांव12/10/20039130056177
47 अरुणा बस्वेश्ववर स्वामीखटाव01/01/19899975097854
48 यश Sunil शिंदेकुंडल22/09/20088806207295
49 समृद्धी संतोष साळुंखेकुंडल20/03/20057722053820
50 यशश्री संदीप लाडकुंडल09/09/20149145811868
51 दिशा दिपक धुमाळकुंडल11/06/20099730448700
52 प्रणव सतीश पवारकुंडल10/02/2007 
53 माही सतीश विभुतेकुंडल16/10/20109665303485
54 आशमा मीरासाब बेपारीमाळवाडी22/06/19869096582083
55 दीपाली कुमार मगदूममाळवाडी19/06/19917387522522
56 अलका यशवंत वायदंडेमाळवाडी01/06/1976 
57 ऋग्वेद माणिक मोरेनागराळे19/06/20089764707256
58 श्रेयश शशिकांत पाटीलनागराळे09/10/20109822923724
59 सर्जेराव ज्ञानू कोळीनागठाणे01/06/1948 
60 ऐश्वर्या सुनिल पाटीलनागठाणे12/12/20017028639385
61 सुनंदा सुभाष पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा31/05/19669096421108
62 अभिजित अरविंद पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा04/01/19958600590699
63 सानिया बाबासाहेब इनामदाररामानंदनगर26/03/19999850664238
64 श्रीकांत शशिकांत पाटीलरामानंदनगर01/06/19849970300860
65 जयश्री शामराव यादवरामानंदनगर04/05/19679623880259
66 तन्मय विपुल सावंतसावंतपूर20/01/20129421131696
67 अमृता रविंद्र पिंगळेसावंतपूर09/03/19867757415848
68 बाळासो भानुदास यादवसुखवाडी01/06/19629637691339
69 नितीन चावगोंडा पाटीलवसगडे21/03/19819970404434
70 विष्णू भगवान घाडगेविठ्ठलवाडी05/04/19809270777920
71 गोविंद पांडुरंग शेजाळेविठ्ठलवाडी01/01/1945