दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 9427../GMPT/Photo/9427.jpg../GMPT/Pramanptr/9427मारुती शंकर कोरूचेआरग01/06/1987  View फोटो प्रमाणपत्र
2 20943../GMPT/Photo/20943.jpg../GMPT/Pramanptr/20943सुवर्णा कृष्णा पाटीलआरग04/06/19738600124925 View फोटो प्रमाणपत्र
3 22124../GMPT/Photo/22124.jpg../GMPT/Pramanptr/22124कारण आण्णासो नाईकआरग28/08/20179021556020 View फोटो प्रमाणपत्र
4 34233../GMPT/Photo/34233../GMPT/Pramanptr/34233वाहिद अस्लम डांगेआरग07/07/20028806072710 View फोटो प्रमाणपत्र
5 34279../GMPT/Photo/34279.jpg../GMPT/Pramanptr/34279शिवानी संजय नुलकेआरग13/03/20049923281156 View फोटो प्रमाणपत्र
6 34608../GMPT/Photo/34608../GMPT/Pramanptr/34608हरिष सूर्यकांत सोनंदकरआरग-9096717909 View फोटो प्रमाणपत्र
7 34630../GMPT/Photo/34630../GMPT/Pramanptr/34630सागर सूर्यकांत सोनंदकरआरग-9096717909 View फोटो प्रमाणपत्र
8 38748../GMPT/Photo/38748.jpg../GMPT/Pramanptr/38748विशाल वकील नरुटेआरग06/06/19929545389337 View फोटो प्रमाणपत्र
9 39116../GMPT/Photo/39116.jpg../GMPT/Pramanptr/39116दादासो भीमराव नरुटेआरग-9503488854 View फोटो प्रमाणपत्र
10 35981../GMPT/Photo/35981.jpg../GMPT/Pramanptr/35981अक्षदा दिलीप बन्नेबेडग03/07/20109156989833 View फोटो प्रमाणपत्र
11 22889../GMPT/Photo/22889.JPG../GMPT/Pramanptr/22889.PDFअनिल अशोक माळीबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
12 20220../GMPT/Photo/20220../GMPT/Pramanptr/20220स्वप्नील रामचंद्र सूर्यवंशीबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
13 20236../GMPT/Photo/20236.JPG../GMPT/Pramanptr/20236सागर चंद्रकांत सूर्यवंशीबेडग-9989052769 View फोटो प्रमाणपत्र
14 19905../GMPT/Photo/19905.JPG../GMPT/Pramanptr/19905.PDFआनंदराव शशिकांत चव्हाणबेडग-9964685922 View फोटो प्रमाणपत्र
15 17861../GMPT/Photo/17861.JPG../GMPT/Pramanptr/17861महादेवी भरमू परीटबेडग-9975376824 View फोटो प्रमाणपत्र
16 17929../GMPT/Photo/17929.JPG../GMPT/Pramanptr/17929.PDFगणेश जितेंद्र कांबळेबेडग-9657672338 View फोटो प्रमाणपत्र
17 4832../GMPT/Photo/4832.JPG../GMPT/Pramanptr/4832गीता सुरेश चव्हाणबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
18 5312../GMPT/Photo/5312.JPG../GMPT/Pramanptr/5312पद्मिनी सुखदेव गायकवाडबेडग-9763373054 View फोटो प्रमाणपत्र
19 20766../GMPT/Photo/20766.JPG../GMPT/Pramanptr/20766दिनेश आनंदा चव्हाणबेळंकी09/05/20058698170281 View फोटो प्रमाणपत्र
20 35656../GMPT/Photo/35656.jpg../GMPT/Pramanptr/35656नागेश दामोजीराव कोडगबेळंकी10/08/19959689542332 View फोटो प्रमाणपत्र
21 15186../GMPT/Photo/15186.jpg../GMPT/Pramanptr/15186बेबीताई दत्तात्रय मोहितेबिसूर-9890962547 View फोटो प्रमाणपत्र
22 15773../GMPT/Photo/15773.jpg../GMPT/Pramanptr/15773.jpgनेहा प्रमोद सुतारबिसूर21/06/20038888320511 View फोटो प्रमाणपत्र
23 41784../GMPT/Photo/41784.jpg../GMPT/Pramanptr/41784.JPGआलिशा अस्लम हवालदारबोलवाड06/02/20049975969076 View फोटो प्रमाणपत्र
24 38722../GMPT/Photo/38722.jpg../GMPT/Pramanptr/38722.jpgसिद्धार्थ सतीश गोकावेबुधगाव29/08/2002  View फोटो प्रमाणपत्र
25 34700../GMPT/Photo/34700.jpg../GMPT/Pramanptr/34700आर्यन अजित लट्ठेबुधगाव22/03/20159404712475 View फोटो प्रमाणपत्र
26 43716../GMPT/Photo/43716.jpg../GMPT/Pramanptr/43716.jpgलक्ष्मी सुभाष वेळूकरबुधगाव-7743822150 View फोटो प्रमाणपत्र
27 10826../GMPT/Photo/10826.jpg../GMPT/Pramanptr/10826नारायण रायाप्पा खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
28 13256../GMPT/Photo/13256.jpg../GMPT/Pramanptr/13256.pdfअलका बाळासो पाटीलढवळी23/12/19977709690705 View फोटो प्रमाणपत्र
29 42045../GMPT/Photo/42045.jpg../GMPT/Pramanptr/42045दिपक राजाराम जाधवडोंगरवाडी18/06/20019766265234 View फोटो प्रमाणपत्र
30 41479../GMPT/Photo/41479.jpg../GMPT/Pramanptr/41479विनायक संभाजी कदमडोंगरवाडी01/01/19827741090847 View फोटो प्रमाणपत्र
31 42502../GMPT/Photo/42502.jpg../GMPT/Pramanptr/42502महादेव कृष्णा कदमडोंगरवाडी01/01/19727083308488 View फोटो प्रमाणपत्र
32 44143../GMPT/Photo/44143.jpg../GMPT/Pramanptr/44143प्रज्वल हरिदास कांबळेदुधगाव06/08/20139623276126 View फोटो प्रमाणपत्र
33 44556../GMPT/Photo/44556.jpg../GMPT/Pramanptr/44556प्रमोद अशोक हेरवाडेदुधगाव17/03/19849975952505 View फोटो प्रमाणपत्र
34 44621../GMPT/Photo/44621.jpg../GMPT/Pramanptr/44621भीमराव अण्णा सूर्यवंशीदुधगाव01/06/19569766152660 View फोटो प्रमाणपत्र
35 44626../GMPT/Photo/44626.jpg../GMPT/Pramanptr/44626सिंधुताई तानाजी जगदाळेदुधगाव05/03/19639665866598 View फोटो प्रमाणपत्र
36 23075../GMPT/Photo/23075.JPG../GMPT/Pramanptr/23075.JPGमीनाक्षी शामराव भोसलेदुधगाव14/11/19808551917111 View फोटो प्रमाणपत्र
37 35277../GMPT/Photo/35277.jpg../GMPT/Pramanptr/35277.JPGतानाजी बाळू गावडेएरंडोली28/06/19979823234180 View फोटो प्रमाणपत्र
38 38737../GMPT/Photo/38737.jpg../GMPT/Pramanptr/38737.JPGवृषाली विजय पाटीलएरंडोली17/02/20019096373720 View फोटो प्रमाणपत्र
39 18799../GMPT/Photo/18799.JPG../GMPT/Pramanptr/18799.JPGमंगेश भूपाल वावरेएरंडोली04/09/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
40 19203../GMPT/Photo/19203.JPG../GMPT/Pramanptr/19203अंबिका शीतल पाटीलएरंडोली10/09/19889503598727 View फोटो प्रमाणपत्र
41 18258../GMPT/Photo/18258.jpg../GMPT/Pramanptr/18258मुक्ताबाई यशवंत कोळेकरगुंडेवाडी02/05/19359623326029 View फोटो प्रमाणपत्र
42 11828../GMPT/Photo/11828.jpg../GMPT/Pramanptr/11828.jpgप्रमोद बाबासो पाटीलगुंडेवाडी24/10/19927719907418 View फोटो प्रमाणपत्र
43 35545../GMPT/Photo/35545.jpg../GMPT/Pramanptr/35545बाळासो सुबराव पाटीलगुंडेवाडी08/12/19519158118505 View फोटो प्रमाणपत्र
44 35680../GMPT/Photo/35680.jpg../GMPT/Pramanptr/35680विठ्ठल जग्गनाथ गरंडेगुंडेवाडी01/06/19857875698579 View फोटो प्रमाणपत्र
45 36784../GMPT/Photo/36784.jpg../GMPT/Pramanptr/36784गजेंद्र नंदकुमार पाचुंदेहरिपूर24/10/20127840916582 View फोटो प्रमाणपत्र
46 22794../GMPT/Photo/22794.JPG../GMPT/Pramanptr/22794.JPGमिलिंद हरी गायकवाडहरिपूर15/06/19909730283453 View फोटो प्रमाणपत्र
47 23302../GMPT/Photo/23302.JPG../GMPT/Pramanptr/23302राजवीर विजय फाकडेहरिपूर18/01/20119156562555 View फोटो प्रमाणपत्र
48 33776../GMPT/Photo/33776.JPG../GMPT/Pramanptr/33776.JPGपियुषा विजय जाधवहरिपूर05/10/20039421049534 View फोटो प्रमाणपत्र
49 43534../GMPT/Photo/43534.jpg../GMPT/Pramanptr/43534राजाराम रामचंद्र ठाणेकरहरिपूर10/02/19477769882071 View फोटो प्रमाणपत्र
50 12169../GMPT/Photo/12169.jpg../GMPT/Pramanptr/12169.jpgनेहा प्रकाश कुबडगेहरिपूर13/03/20119960618558 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 मारुती शंकर कोरूचेआरग01/06/1987 
2 सुवर्णा कृष्णा पाटीलआरग04/06/19738600124925
3 कारण आण्णासो नाईकआरग28/08/20179021556020
4 वाहिद अस्लम डांगेआरग07/07/20028806072710
5 शिवानी संजय नुलकेआरग13/03/20049923281156
6 हरिष सूर्यकांत सोनंदकरआरग-9096717909
7 सागर सूर्यकांत सोनंदकरआरग-9096717909
8 विशाल वकील नरुटेआरग06/06/19929545389337
9 दादासो भीमराव नरुटेआरग-9503488854
10 अक्षदा दिलीप बन्नेबेडग03/07/20109156989833
11 अनिल अशोक माळीबेडग- 
12 स्वप्नील रामचंद्र सूर्यवंशीबेडग- 
13 सागर चंद्रकांत सूर्यवंशीबेडग-9989052769
14 आनंदराव शशिकांत चव्हाणबेडग-9964685922
15 महादेवी भरमू परीटबेडग-9975376824
16 गणेश जितेंद्र कांबळेबेडग-9657672338
17 गीता सुरेश चव्हाणबेडग- 
18 पद्मिनी सुखदेव गायकवाडबेडग-9763373054
19 दिनेश आनंदा चव्हाणबेळंकी09/05/20058698170281
20 नागेश दामोजीराव कोडगबेळंकी10/08/19959689542332
21 बेबीताई दत्तात्रय मोहितेबिसूर-9890962547
22 नेहा प्रमोद सुतारबिसूर21/06/20038888320511
23 आलिशा अस्लम हवालदारबोलवाड06/02/20049975969076
24 सिद्धार्थ सतीश गोकावेबुधगाव29/08/2002 
25 आर्यन अजित लट्ठेबुधगाव22/03/20159404712475
26 लक्ष्मी सुभाष वेळूकरबुधगाव-7743822150
27 नारायण रायाप्पा खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/1954 
28 अलका बाळासो पाटीलढवळी23/12/19977709690705
29 दिपक राजाराम जाधवडोंगरवाडी18/06/20019766265234
30 विनायक संभाजी कदमडोंगरवाडी01/01/19827741090847
31 महादेव कृष्णा कदमडोंगरवाडी01/01/19727083308488
32 प्रज्वल हरिदास कांबळेदुधगाव06/08/20139623276126
33 प्रमोद अशोक हेरवाडेदुधगाव17/03/19849975952505
34 भीमराव अण्णा सूर्यवंशीदुधगाव01/06/19569766152660
35 सिंधुताई तानाजी जगदाळेदुधगाव05/03/19639665866598
36 मीनाक्षी शामराव भोसलेदुधगाव14/11/19808551917111
37 तानाजी बाळू गावडेएरंडोली28/06/19979823234180
38 वृषाली विजय पाटीलएरंडोली17/02/20019096373720
39 मंगेश भूपाल वावरेएरंडोली04/09/1984 
40 अंबिका शीतल पाटीलएरंडोली10/09/19889503598727
41 मुक्ताबाई यशवंत कोळेकरगुंडेवाडी02/05/19359623326029
42 प्रमोद बाबासो पाटीलगुंडेवाडी24/10/19927719907418
43 बाळासो सुबराव पाटीलगुंडेवाडी08/12/19519158118505
44 विठ्ठल जग्गनाथ गरंडेगुंडेवाडी01/06/19857875698579
45 गजेंद्र नंदकुमार पाचुंदेहरिपूर24/10/20127840916582
46 मिलिंद हरी गायकवाडहरिपूर15/06/19909730283453
47 राजवीर विजय फाकडेहरिपूर18/01/20119156562555
48 पियुषा विजय जाधवहरिपूर05/10/20039421049534
49 राजाराम रामचंद्र ठाणेकरहरिपूर10/02/19477769882071
50 नेहा प्रकाश कुबडगेहरिपूर13/03/20119960618558
51 पृथ्वीराज अर्जुन चव्हाणहरिपूर25/01/20069545720183
52 पूनम नायकू कदमकदमवाडी31/07/19978007105865
53 अनिकेत राजाराम कोरेकदमवाडी05/05/19938007015472
54 पोपट नारायण कोरेकदमवाडी01/06/19849096385171
55 विठ्ठल शिवराम कोरेकदमवाडी01/01/19479766403236
56 रावसाहेब शंकर इंगवलेकाकडवाडी01/04/19699011248850
57 किरण लक्समन koaraviकळंबी10/02/19859766454018
58 सुबाकर धोंडीराम ढगेकर्नाळ01/06/19809503507139
59 रमेश कृष्णा मानेकर्नाळ23/07/19849421222733
60 तुकाराम आनंदराव पाटीलकरोली (म)02/06/1966 
61 सुनील दिनकर पवारकरोली (म)30/08/19969763031006
62 अविराज संतोष पाटीलकरोली (म)28/08/20088390290910
63 सुरज दिलीप चव्हाणकसबे डिग्रज-7774808677
64 किरण अनिल काटकरकसबे डिग्रज24/11/19957743808097
65 दिव्या विजय कदमकसबे डिग्रज29/07/20038669836477
66 प्रदीप देवाप्पा धनवडेकसबे डिग्रज-7387023940
67 रुक्मिणी साताण्णा माळीकवलापूर01/06/19459552639830
68 सुलाबाई शंकर जाधवकवलापूर01/06/19559096345885
69 अनिल विलास नीलकंठकवलापूर03/06/19788600339361
70 गणेश अशोक स्वामीकवलापूर15/03/2001 
71 इंदुबाई परशुराम कांबळेकवलापूर01/06/1956 
72 प्रवीण पांडुरंग भोसलेकवलापूर16/07/19917066987303
73 AMAR NARAYAN PATILकवठेपिराण01/01/19858956473125
74 निकीता अर्जुन गवळीखंडेराजुरी04/11/20017745890665
75 श्रीराज श्रीपती धनवडेखंडेराजुरी-9890398102
76 प्रकाश शिवाजी टाकलेलिंगनूर01/06/20009960206175
77 प्रदुन्या विश्वनाथ मगदूमलिंगनूर02/06/20009764062275
78 विनायक शिवाजी चव्हाणलिंगनूर03/05/20009637991138
79 महादेव विठ्ठल तोडकरलिंगनूर01/06/19969561437046
80 महादेवी मल्लिकार्जुन बिद्रीमाधवनगर- 
81 रुपाली विठ्ठल शिंदेमाधवनगर- 
82 संजय विलास जाधवमाधवनगर- 
83 उदय दादासो धामणेमालगाव-9075693722
84 VALLABH UMESH KODAGमालगाव11/04/20139823396990
85 MANOHAR KRUSHNA TODAKARमालगाव01/01/19549765019627
86 RONIT CHANDRAKANT CHAVANमालगाव26/06/20059511177777
87 शुभम जगन्नाथ भंडारेमालगाव03/11/19879637690990
88 श्रीदेवी पिराजी खांडेकरमालगाव- 
89 यशवंत बाळू निकममालगाव01/06/19569075778477
90 बाबासो शंकर घुळीमालगाव26/12/19957798279061
91 शरद अण्णासो हुळेमालगाव10/06/19759096674822
92 अशोक बाबुराव चौगुलेमालगाव01/01/1971 
93 फुलाबाई दत्तू पाटीलमल्लेवाडी01/04/1971 
94 आर्यन अरविंद शिंदेमल्लेवाडी30/05/20109554573712
95 धनाजी ज्ञानू म्होपरेमनमोडी01/01/19717769881792
96 ऋतुजा नेमिनाथ पाटीलम्हैसाळ01/06/20037620541476
97 शेवंता रामचंद्र लोहारम्हैसाळ01/06/19799767086469
98 कैसर शहाजहान दारुरेम्हैसाळ17/06/20089156713662
99 अशोक आण्णा मंडलेमौजे डिग्रज- 
100 अक्षय जयपाल कोळीमौजे डिग्रज27/10/19987028555496
101 शिवराज बाबासो भोसलेमौजे डिग्रज20/07/20099096657123
102 कमल कल्लाप्पा लाडेमौजे डिग्रज01/06/19598625919730
103 अर्नव आदिनाथ लांडेमौजे डिग्रज22/04/20157387757011
104 कौशल्य कुमार चौगुलेमौजे डिग्रज18/09/20059405557865
105 पुयुष अमोल कांबळेमौजे डिग्रज28/05/20097841059797
106 सचिन सिद्धाप्पा साळुंखेमौजे डिग्रज19/07/20069422800379
107 नितीन सिध्दराज साळुंखेमौजे डिग्रज06/07/20109422800379
108 राजवीर शांतीनाथ आवटीमौजे डिग्रज14/07/20129595845551
109 प्रथमेश सचिन पाचोरेमौजे डिग्रज01/03/20027757943568
110 शुभम नामदेव मदनेमौजे डिग्रज18/03/20087350712773
111 महेश किरण जाधवमौजे डिग्रज24/05/20077028302501
112 सागर तानाजी धुळूगडेमौजे डिग्रज26/01/20069130366587
113 सचिन बाबू पुजारीमौजे डिग्रज06/11/20099822860578
114 निशांत बाबासो कांबळेमौजे डिग्रज05/12/20077083644341
115 आतिफ शेखमौजे डिग्रज19/09/20118625980518
116 आप्पासो शिवाप्पा माळीनांद्रे05/02/19487219504880
117 निलेश शिवानंद शिंदुरेनरवाड-8390658773
118 प्रियांका शिवाप्पा शिंदुरेनरवाड-8390658773
119 विजय आण्णाप्पा पाटीलनरवाड01/01/19939049936324
120 तात्यासो बाबासो तकडेनरवाड18/06/19809112002560
121 बसवराज मलगोंडा पाटीलनरवाड07/07/20119423951246
122 अनूराधा सुकुमार कोलपनिलंजी02/10/19899689088365
123 वनिता कुमार कोलपनिलंजी01/06/19889175284361
124 मंजुळा महादेव कांबळेनिलंजी04/06/19799922074071
125 लखन महादेव कांबळेनिलंजी07/06/19979922074071
126 कांचन बाबासो कोलपनिलंजी01/06/1970 
127 शाराक्का सम्भाजी देवर मणिनिलंजी20/06/2009 
128 यशराज अमोल मदनेनिलंजी11/08/2010 
129 संजय संभाजी माळीसलगरे01/06/1990 
130 आयान जावेद मुजावरसमडोळी27/11/20099975333240
131 दत्तात्रय आप्पासो भोसलेसंतोषवाडी01/06/19727057990087
132 धनाजी दत्तात्रय भोसलेसंतोषवाडी21/09/20107057990087
133 आप्पासो आण्णाप्पा शिंदेसंतोषवाडी26/06/19728806364121
134 योगेश प्रल्हाद मोहितेसंतोषवाडी27/01/19989403139185
135 दत्तात्रय भगवान खंडागळेसावळी16/12/19668483924298
136 रितेश रविंद्र उपाध्येसावळवाडी03/03/20119922071473
137 प्रदिप भूजगोंडा कोथळेसावळवाडी01/06/19809552417454
138 शुभागी आनंदा चव्हाणसिद्धेवाडी- 
139 रुपाली रंगराव नरुटेसोनी-9172383289
140 शोभा महादेव लेंगरेसोनी01/01/1961 
141 सोनाली अशोक गुळवणेटाकळी01/06/19949657808565
142 आदित्य दर्याप्पा खटावकरटाकळी26/10/20058657119595
143 रुपाली अशोक गुळवणेटाकळी10/02/19859657888565
144 मंगल अशोक केरिपाळेटाकळी01/06/19979860438014
145 कुमार परशुराम कराडेतुंग01/01/19669665525221
146 स्वराज गजानन पाटोळेतुंग03/07/20139975384490
147 शंकर परशुराम पाटीलतुंग20/07/19409623031057
148 कार्तिक शंकर कापसेतुंग01/07/20057588865446
149 जयश्री लक्ष्मण फडतरेतुंग01/06/19799503859200
150 अमित कुमार कराडेतुंग01/01/20009762995163
151 ओंकार बाबासो सपकाळतुंग11/03/19998698978449
152 जोतिराम सीताराम कदमतुंग01/06/1957 
153 प्रवीण शिवाजी कांबळेतुंग01/03/19937798869500
154 अभिज्ञा उमेश कांबळेवड्डी15/05/20149075411554