दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 3791../GMPT/Photo/3791../GMPT/Pramanptr/3791अमोगसिद्ध सुरेश मालाबादीअक्कळवाडी19/07/20089900468585 View फोटो प्रमाणपत्र
2 3806../GMPT/Photo/3806../GMPT/Pramanptr/3806प्रशांत शिद्दु शेजाळेअक्कळवाडी18/06/20047558246018 View फोटो प्रमाणपत्र
3 3832../GMPT/Photo/3832../GMPT/Pramanptr/3832अंजुम मक्तुमसाब मुल्लाअक्कळवाडी10/03/2008  View फोटो प्रमाणपत्र
4 3896../GMPT/Photo/3896../GMPT/Pramanptr/3896गिरिजाबाई श्रीशैल मालाबादीअक्कळवाडी01/01/19909665846012 View फोटो प्रमाणपत्र
5 17404../GMPT/Photo/17404../GMPT/Pramanptr/17404पार्वती ढवय्या हिरेमठअक्कळवाडी01/01/19537028740310 View फोटो प्रमाणपत्र
6 21868../GMPT/Photo/21868../GMPT/Pramanptr/21868साऊबाई नामदेव पिसाळअमृतवाडी01/01/19699850427772 View फोटो प्रमाणपत्र
7 22000../GMPT/Photo/22000../GMPT/Pramanptr/22000मारुती नामदेव पिसाळअमृतवाडी01/06/19829850427772 View फोटो प्रमाणपत्र
8 19325../GMPT/Photo/19325.jpg../GMPT/Pramanptr/19325रत्नाबाई तुकाराम कोलकारअंकलगी02/06/1983  View फोटो प्रमाणपत्र
9 18606../GMPT/Photo/18606.jpg../GMPT/Pramanptr/18606प्रेमाबाई राजकुमार मांगअंकलगी01/01/1977  View फोटो प्रमाणपत्र
10 18222../GMPT/Photo/18222.jpg../GMPT/Pramanptr/18222श्रीशैल इराप्पा मालीअंकलगी01/04/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
11 18284../GMPT/Photo/18284../GMPT/Pramanptr/18284.jpgमडीवालपा धरेपा गोठेअंकलगी01/01/1944  View फोटो प्रमाणपत्र
12 16502../GMPT/Photo/16502.jpg../GMPT/Pramanptr/16502अनिता बसाप्पा रेवगोंडअंकलगी01/01/19987028422481 View फोटो प्रमाणपत्र
13 5815../GMPT/Photo/5815.jpg../GMPT/Pramanptr/5815.pdfरघुनाथ भैरवनाथ जाधवअंकले01/06/19729975167483 View फोटो प्रमाणपत्र
14 7674../GMPT/Photo/7674.jpg../GMPT/Pramanptr/7674गणेश kundlik गलंडेअंकले05/06/19897756046500 View फोटो प्रमाणपत्र
15 3033../GMPT/Photo/3033.JPG../GMPT/Pramanptr/3033पूजा तुकाराम पाटीलअंत्राळ20/07/20029764647181 View फोटो प्रमाणपत्र
16 1615../GMPT/Photo/1615../GMPT/Pramanptr/1615युवराज बाळासाहेब शिंदेअंत्राळ11/06/20067038058764 View फोटो प्रमाणपत्र
17 16056../GMPT/Photo/16056.JPG../GMPT/Pramanptr/16056शरद नरसिंग ` दुबेआसंगी (जत)01/01/19817745879180 View फोटो प्रमाणपत्र
18 16063../GMPT/Photo/16063.JPG../GMPT/Pramanptr/16063महेश संजय वगरेआसंगी (जत)03/10/20169767789395 View फोटो प्रमाणपत्र
19 8367../GMPT/Photo/8367.JPG../GMPT/Pramanptr/8367अक्षय सिद्धू गायकवाडआसंगी (जत)03/08/20017028898225 View फोटो प्रमाणपत्र
20 9149../GMPT/Photo/9149.JPG../GMPT/Pramanptr/9149महाबुब दस्तगीर आत्तारआसंगी (जत)01/01/19908805034987 View फोटो प्रमाणपत्र
21 40265../GMPT/Photo/40265.jpg../GMPT/Pramanptr/40265मंगल महादेव जाधवआसंगी (जत)01/01/19637028703485 View फोटो प्रमाणपत्र
22 21598../GMPT/Photo/21598.JPG../GMPT/Pramanptr/21598बापू सोपान कोडगआवंढी26/07/19849561551146 View फोटो प्रमाणपत्र
23 20954../GMPT/Photo/20954.jpg../GMPT/Pramanptr/20954सविता विठ्ठल सरगरबागेवाडी05/10/20009923762102 View फोटो प्रमाणपत्र
24 39865../GMPT/Photo/39865.jpg../GMPT/Pramanptr/39865महादेवी धर्मराय मानेबालगांव01/06/19989168773755 View फोटो प्रमाणपत्र
25 21185../GMPT/Photo/21185.jpg../GMPT/Pramanptr/21185मदुरा दत्तत्रय सावंतबनाळी06/08/20049557736431 View फोटो प्रमाणपत्र
26 17782../GMPT/Photo/17782.jpg../GMPT/Pramanptr/17782ऋतिखा चंद्रकांत सावंतबनाळी23/07/20018698209158 View फोटो प्रमाणपत्र
27 13430../GMPT/Photo/13430../GMPT/Pramanptr/13430लक्ष्मी कांतप्पा आवटीबेळोंडगी-7410534463 View फोटो प्रमाणपत्र
28 16339../GMPT/Photo/16339.jpg../GMPT/Pramanptr/16339सुभम पोपट शिंदेबेवनुर01/05/20057350051636 View फोटो प्रमाणपत्र
29 16412../GMPT/Photo/16412.jpg../GMPT/Pramanptr/16412श्रावणी बाबासो काळेबेवनुर14/07/20109657814273 View फोटो प्रमाणपत्र
30 16432../GMPT/Photo/16432.jpg../GMPT/Pramanptr/16432सुजल गोविंद जावीरबेवनुर12/08/2008  View फोटो प्रमाणपत्र
31 38624../GMPT/Photo/38624.jpg../GMPT/Pramanptr/38624प्रज्ञा भारत शिंदेबेवनुर28/06/20017218873272 View फोटो प्रमाणपत्र
32 38679../GMPT/Photo/38679.jpg../GMPT/Pramanptr/38679विजय रामचंद्र शिंदेबेवनुर01/01/19807057091440 View फोटो प्रमाणपत्र
33 39147../GMPT/Photo/39147.jpg../GMPT/Pramanptr/39147हुसेन महिबूब शेखबेवनुर01/01/1987  View फोटो प्रमाणपत्र
34 37173../GMPT/Photo/37173.jpg../GMPT/Pramanptr/37173श्रावणी परशुराम बजबळकरभिवर्गी28/08/20119503946857 View फोटो प्रमाणपत्र
35 777../GMPT/Photo/777.JPG../GMPT/Pramanptr/777बिलेनसिद्ध आमसिध्द बिराजदारभिवर्गी01/01/19909860599882 View फोटो प्रमाणपत्र
36 56../GMPT/Photo/56../GMPT/Pramanptr/56गिता रमेश पोतदारबिळूर01/06/19819421221898 View फोटो प्रमाणपत्र
37 33751../GMPT/Photo/33751.JPG../GMPT/Pramanptr/33751खुतबुद्दीन अमिरहमजा मुजावरबिळूर01/01/19898805522117 View फोटो प्रमाणपत्र
38 20374../GMPT/Photo/20374.jpg../GMPT/Pramanptr/20374नेणेप्पा धारेप्पा होनमोरेबोर्गी बुद्रुक01/01/19447030174189 View फोटो प्रमाणपत्र
39 3081../GMPT/Photo/3081.jpg../GMPT/Pramanptr/3081हुसेनसाब गफूर मुल्लाबोर्गी बुद्रुक25/08/1991  View फोटो प्रमाणपत्र
40 3276../GMPT/Photo/3276.jpg../GMPT/Pramanptr/3276इसाक अब्दुलरहिमान जमादारबोर्गी बुद्रुक01/01/19489421277328 View फोटो प्रमाणपत्र
41 3297../GMPT/Photo/3297.jpg../GMPT/Pramanptr/3297जयश्री महादेवाप्पा बिरादारबोर्गी बुद्रुक01/01/1997  View फोटो प्रमाणपत्र
42 1177../GMPT/Photo/1177.JPG../GMPT/Pramanptr/1177.JPGराम प्रकाश खांडेकरडफळापूर21/07/20057798291133 View फोटो प्रमाणपत्र
43 16742../GMPT/Photo/16742.JPG../GMPT/Pramanptr/16742.JPGरेणुका शहाजी पाटोळेडफळापूर09/07/20049766671613 View फोटो प्रमाणपत्र
44 37018../GMPT/Photo/37018.jpg../GMPT/Pramanptr/37018.JPGअनिता बबन खांडेकरडफळापूर20/11/19949561274126 View फोटो प्रमाणपत्र
45 39602../GMPT/Photo/39602.jpg../GMPT/Pramanptr/39602विश्वजित गणेश कोळीडफळापूर19/12/20119764225773 View फोटो प्रमाणपत्र
46 41808../GMPT/Photo/41808.jpg../GMPT/Pramanptr/41808.jpegदत्तात्रय विठ्ठल जाधवदरीबडची05/08/20059049982356 View फोटो प्रमाणपत्र
47 21980../GMPT/Photo/21980.jpeg../GMPT/Pramanptr/21980.jpegसमर्थ विजयकुमार जेऊरदरीबडची12/05/20117875490494 View फोटो प्रमाणपत्र
48 33326../GMPT/Photo/33326.JPG../GMPT/Pramanptr/33326प्रल्हाद सिद्धाप्पा दुधाळदेवनाळ01/01/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
49 33367../GMPT/Photo/33367.JPG../GMPT/Pramanptr/33367यमनाप्पा मल्लाप्पा जिड्डीदेवनाळ01/01/19457350324839 View फोटो प्रमाणपत्र
50 33524../GMPT/Photo/33524../GMPT/Pramanptr/33524परशुराम भिमराव कांबळेदेवनाळ01/06/19729422714861 View फोटो प्रमाणपत्र
123

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : गतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 अमोगसिद्ध सुरेश मालाबादीअक्कळवाडी19/07/20089900468585
2 प्रशांत शिद्दु शेजाळेअक्कळवाडी18/06/20047558246018
3 अंजुम मक्तुमसाब मुल्लाअक्कळवाडी10/03/2008 
4 गिरिजाबाई श्रीशैल मालाबादीअक्कळवाडी01/01/19909665846012
5 पार्वती ढवय्या हिरेमठअक्कळवाडी01/01/19537028740310
6 साऊबाई नामदेव पिसाळअमृतवाडी01/01/19699850427772
7 मारुती नामदेव पिसाळअमृतवाडी01/06/19829850427772
8 रत्नाबाई तुकाराम कोलकारअंकलगी02/06/1983 
9 प्रेमाबाई राजकुमार मांगअंकलगी01/01/1977 
10 श्रीशैल इराप्पा मालीअंकलगी01/04/1988 
11 मडीवालपा धरेपा गोठेअंकलगी01/01/1944 
12 अनिता बसाप्पा रेवगोंडअंकलगी01/01/19987028422481
13 रघुनाथ भैरवनाथ जाधवअंकले01/06/19729975167483
14 गणेश kundlik गलंडेअंकले05/06/19897756046500
15 पूजा तुकाराम पाटीलअंत्राळ20/07/20029764647181
16 युवराज बाळासाहेब शिंदेअंत्राळ11/06/20067038058764
17 शरद नरसिंग ` दुबेआसंगी (जत)01/01/19817745879180
18 महेश संजय वगरेआसंगी (जत)03/10/20169767789395
19 अक्षय सिद्धू गायकवाडआसंगी (जत)03/08/20017028898225
20 महाबुब दस्तगीर आत्तारआसंगी (जत)01/01/19908805034987
21 मंगल महादेव जाधवआसंगी (जत)01/01/19637028703485
22 बापू सोपान कोडगआवंढी26/07/19849561551146
23 सविता विठ्ठल सरगरबागेवाडी05/10/20009923762102
24 महादेवी धर्मराय मानेबालगांव01/06/19989168773755
25 मदुरा दत्तत्रय सावंतबनाळी06/08/20049557736431
26 ऋतिखा चंद्रकांत सावंतबनाळी23/07/20018698209158
27 लक्ष्मी कांतप्पा आवटीबेळोंडगी-7410534463
28 सुभम पोपट शिंदेबेवनुर01/05/20057350051636
29 श्रावणी बाबासो काळेबेवनुर14/07/20109657814273
30 सुजल गोविंद जावीरबेवनुर12/08/2008 
31 प्रज्ञा भारत शिंदेबेवनुर28/06/20017218873272
32 विजय रामचंद्र शिंदेबेवनुर01/01/19807057091440
33 हुसेन महिबूब शेखबेवनुर01/01/1987 
34 श्रावणी परशुराम बजबळकरभिवर्गी28/08/20119503946857
35 बिलेनसिद्ध आमसिध्द बिराजदारभिवर्गी01/01/19909860599882
36 गिता रमेश पोतदारबिळूर01/06/19819421221898
37 खुतबुद्दीन अमिरहमजा मुजावरबिळूर01/01/19898805522117
38 नेणेप्पा धारेप्पा होनमोरेबोर्गी बुद्रुक01/01/19447030174189
39 हुसेनसाब गफूर मुल्लाबोर्गी बुद्रुक25/08/1991 
40 इसाक अब्दुलरहिमान जमादारबोर्गी बुद्रुक01/01/19489421277328
41 जयश्री महादेवाप्पा बिरादारबोर्गी बुद्रुक01/01/1997 
42 राम प्रकाश खांडेकरडफळापूर21/07/20057798291133
43 रेणुका शहाजी पाटोळेडफळापूर09/07/20049766671613
44 अनिता बबन खांडेकरडफळापूर20/11/19949561274126
45 विश्वजित गणेश कोळीडफळापूर19/12/20119764225773
46 दत्तात्रय विठ्ठल जाधवदरीबडची05/08/20059049982356
47 समर्थ विजयकुमार जेऊरदरीबडची12/05/20117875490494
48 प्रल्हाद सिद्धाप्पा दुधाळदेवनाळ01/01/1946 
49 यमनाप्पा मल्लाप्पा जिड्डीदेवनाळ01/01/19457350324839
50 परशुराम भिमराव कांबळेदेवनाळ01/06/19729422714861
51 मछिंद्र केंचाप्पा दुधाळदेवनाळ-9604024881
52 इंदुबाई श्रीरंग पाखरेदेवनाळ01/01/19437350747168
53 बाबू शंकर व्हनकट्टेदेवनाळ01/01/19659637713054
54 यशवंत बापू शिंदेदेवनाळ17/09/19687767087009
55 अंकुश बाबा शिंदेदेवनाळ01/06/19689657745396
56 गोविंद जोतिबा शिंदेदेवनाळ01/01/1953 
57 शिराज गफूर शेखधावडवाडी01/06/19789420416319
58 साबिया नाबिसो शेखधावडवाडी28/07/20109767634286
59 अहमद रज्जब शेखधावडवाडी05/06/19897040760812
60 भाऊसाहेब मल्हारी मोटेघोलेश्वर30/01/19969975134275
61 आयन पिरासाहेब नाईकघोलेश्वर-9975134275
62 रमेश अप्पासो कदमघोलेश्वर- 
63 रंजना शिवाजी पाटीलघोलेश्वर- 
64 Shrinath Mahadev Shindeगिरगाव03/04/19899561057092
65 Sangita Maruti Bhavanगिरगाव10/02/19957028401037
66 Sachin Dadu Kharathगिरगाव13/06/20077028357549
67 विठ्ठल कल्लाप्पा मदनेगिरगाव31/03/2012 
68 Malashree Ogeppa Desaeगिरगाव01/06/20007410552618
69 Bhileni Amanna Maneगिरगाव01/06/1985 
70 Ramanna Ogeppa Desaiगिरगाव01/06/20017410552618
71 महादेव अम्मांना मानेगिरगाव01/01/1986 
72 अर्चना धानाप्पा मानेगुड्डापूर19/08/19989404307317
73 संगिता संगाप्पा चौगुलेगुगवाड01/01/19859096901355
74 जयश्री विठ्ठल धनगरगुगवाड01/01/1994 
75 जालिंदर तातोबा लोहारगुगवाड16/11/2003 
76 सिद्राया विट्ठल कुंभारगुगवाड01/06/1984 
77 मालकारीसिद्ध रमेश जांघनदीजाडर बोबलाद21/06/2001 
78 गजानन तुकाराम जाधवजलीहाळ्ळ खुर्द02/01/19929665572465
79 शहाजी धोंडिबा टकलेजलीहाळ्ळ खुर्द01/01/19637414926735
80 शाला विठोबा मुंजेजलीहाळ्ळ खुर्द01/06/19867028407283
81 आशाराणी आण्णाप्पा शास्त्रीजिरग्याळ06/06/19858698170727
82 गौराबाइ लक्ष्मण बंडगरजिरग्याळ01/01/19669890073471
83 सावळा शेटवा बरकडेकागनरी01/01/1966 
84 श्रुतिका रमेश कोळीकारांजनगी01/06/2000 
85 नितीन दादासाहेब ओलेकरखिलारवाड09/08/20069657411236
86 प्रियांका संजय घुटुकडेखैराव08/06/20067709457319
87 गुरुसिद्ध हणमंत सिद्धरड्डीकोळगीरी12/02/20037507294432
88 तेजस्वी हणमंत शिद्धाराड्डीकोळगीरी01/01/19987507294432
89 शिवाक्का भिमराया म्हेत्रीको.बोबलाद01/01/19829665660361
90 कोंतेव्वा संगप्पा मांग(वाघमोरे)को.बोबलाद01/08/19927028558920
91 हर्षद गुरु कुंभारको.बोबलाद08/08/20129527843104
92 राघूबाई विश्वनाथ जगतापको.बोबलाद01/01/19939970922528
93 अर्जुन सैदाप्पा बनसोडेको.बोबलाद01/01/19638806514614
94 सागर विश्वनाथ जगतापको.बोबलाद01/01/19999970922528
95 पैगंबर अब्दुल पटेलको.बोबलाद16/08/2011 
96 यशश्री संभाजी मालीकुंभारी12/05/20047559284736
97 अवधूत संभाजी मालीकुंभारी11/06/20067559284796
98 पांडुरंग सुखदेव मालीकुंभारी01/01/19967387591552
99 भाऊसाहेब rama निळेलकडेवाडी01/07/19929145405014
100 शिद्दु आनंदा चव्हाणलोहगाव01/01/19699172917443
101 नानासाहेब भारत बंडगरलोहगाव24/04/20049767970359
102 दत्तात्रय आनंदा चव्हाणलोहगाव05/07/19939172917443
103 रेश्मा पंडित कोडगलोहगाव01/06/19839665471072
104 स्वप्नील श्रीशैल कोरेमाडग्याळ09/03/1998 
105 विनायक अशोक कोरेमाडग्याळ22/06/20009765259420
106 शेखर राजेंद्रकुमार माळीमाडग्याळ06/04/20149765063729
107 Rani Manohar Biradarमेंढेगीरी28/01/2002 
108 बसवराज आणाराया पाटीलमोरबगी01/01/19729604207284
109 खुतून दस्तगीर कमतेप्रतापपूर-8600582346
110 मुस्तकीम मन्सूर शेखप्रतापपूर25/07/20108275665423
111 जानव्ही मल्हारी तुरेवालेरामपूर05/06/20079889142726
112 प्रमोद तुकाराम गडदेरामपूर17/08/19989922184435
113 दीपाली रमेश कराडेरामपूर31/03/20019689178577
114 दीपाली श्रीमंत मानेरामपूर16/10/19987559281705
115 सरस्वती वसंत कर्वेरामपूर01/06/1990 
116 पूर्णिमा वसंत क्षीरसागररामपूर10/09/19999665098906
117 प्रसादलिंग महादेव वळसंगरावळगुंडवाडी15/09/2004 
118 रंजिता यल्लाप्पा मानेरावळगुंडवाडी26/08/20047798220017
119 स्वाती शिवाजी वाघमोडेरेवनाळ01/02/19998888732438
120 प्रमोद वसंत सुताररेवनाळ01/02/19927507294372
121 लक्ष्मीबाई रामू चांभारसंख01/01/19617030302387
122 सिद्धाप्पा श्रीमंत व्हनमराठेसंख01/10/19919665045431
123 प्रशांत शंकर सूर्यवंशीशेड्याळ10/02/19887875493584
124 त्रिवेणी बंडोपंत मानेशेगाव19/06/19989850357531
125 मालन संतोष शिंदेशेगाव18/09/19947709316381
126 आंनद रावसाहेब शिंदेशेगाव01/01/19807264081865
127 दत्ता राजाराम पांढरेशिंगणापूर20/07/2009 
128 विकास पोपट पांढरेशिंगणापूर13/05/20069158652512
129 प्रियांका पोपट पांढरेशिंगणापूर20/01/20059158652512
130 शिवलीला यशवंत सुतारसिद्धनाथ02/05/19978600712816
131 मौनेश हणमंत सुतारसिंदूर20/01/20019665789085
132 प्रियांका कुंडलिक गळवेसिंगणहळ्ळी07/03/1999 
133 गुरुबाई मल्लप्पा माडग्याळसोन्याळ- 
134 मोतीलाल शक्कर अत्तारउमदी01/06/19699422631393
135 राघवेन्द्र मोनाप्पा सुतारउमदी26/02/20039172439406
136 इराप्पा बसाप्पा आवटीउमराणी01/01/19539730657927
137 हणमंत SHEKAAPPA बिरादारउमराणी01/01/1997 
138 लक्ष्मी राजकुमार लांडगेउमराणी05/06/20099665511097
139 सुनीता सांगाप्पा अभंगेउमराणी01/06/19959096249604
140 महादेव कृष्णा गडदेवाषाण12/05/20089960308713
141 कल्पना सदाशिव मासाळवाषाण- 
142 बाळू रामा मासाळवाषाण-7050773763
143 हर्हयवर्धन राजेश कोळीवळसंग19/11/20117875903777
144 म्हाळाप्पा नाना देवकतेयेळदरी16/07/19817507323909
145 Sausabai Ananda Shindeयेळदरी01/06/19478411925710
146 प्रकाश यशवंत सरगरयेळदरी03/04/19787875493140
147 बाळू आबासो सोलनकरहिवरे01/05/19729923544163
148 सानिका लक्सामाण हराळेकरेवाडी को.01/06/20037420005029