दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1871../GMPT/Photo/1871.JPG../GMPT/Pramanptr/1871आवणी रवींद्र गोतपागरसोनसळ08/09/20158407962184 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6443../GMPT/Photo/6443.JPG../GMPT/Pramanptr/6443विजय विलास पवारशिरसगाव23/06/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
3 7286../GMPT/Photo/7286.JPG../GMPT/Pramanptr/7286मंदार दीपक मोहितेसोनकिरे-8208745007 View फोटो प्रमाणपत्र
4 12569../GMPT/Photo/12569.jpg../GMPT/Pramanptr/12569कार्तिक हरिश्चंद्र जाधवआसद20/06/20119011238060 View फोटो प्रमाणपत्र
5 12647../GMPT/Photo/12647.jpg../GMPT/Pramanptr/12647आयुष्य हरिश्चंद्र जाधवआसद16/12/20139011238060 View फोटो प्रमाणपत्र
6 14132../GMPT/Photo/14132.jpg../GMPT/Pramanptr/14132पांडुरंग महादेव पाटोळेआसद01/06/19737387071170 View फोटो प्रमाणपत्र
7 14343../GMPT/Photo/14343.jpg../GMPT/Pramanptr/14343बबन अण्णा शिंदेआसद01/01/19588888174127 View फोटो प्रमाणपत्र
8 7484../GMPT/Photo/7484.JPG../GMPT/Pramanptr/7484.PDFसुनीता शिवाजी जाधवचिंचणी-वांगी18/05/19729112060420 View फोटो प्रमाणपत्र
9 36888../GMPT/Photo/36888.jpg../GMPT/Pramanptr/36888गणेश तुकाराम राठोडचिंचणी-वांगी01/06/19839011536129 View फोटो प्रमाणपत्र
10 7832../GMPT/Photo/7832.JPG../GMPT/Pramanptr/7832.PDFशिवाजी भानुदास कारंडेचिंचणी-वांगी01/06/19769011358463 View फोटो प्रमाणपत्र
11 4810../GMPT/Photo/4810.JPG../GMPT/Pramanptr/4810.PDFआकाश शंकर राठोडचिंचणी-वांगी03/10/19969763667587 View फोटो प्रमाणपत्र
12 3201../GMPT/Photo/3201.JPG../GMPT/Pramanptr/3201.PDFसार्थक अतुल जाधवचिंचणी-वांगी22/04/20119766001065 View फोटो प्रमाणपत्र
13 1073../GMPT/Photo/1073.JPG../GMPT/Pramanptr/1073.PDFविकास शंकर राठोडचिंचणी-वांगी30/03/19959763849358 View फोटो प्रमाणपत्र
14 1952../GMPT/Photo/1952.JPG../GMPT/Pramanptr/1952.PDFपूजा शंकर राठोडचिंचणी-वांगी24/08/19987744069438 View फोटो प्रमाणपत्र
15 781../GMPT/Photo/781.jpg../GMPT/Pramanptr/781समर्थ जगन्नाथ होलमुखेवांगी12/09/20129766281859 View फोटो प्रमाणपत्र
16 8146../GMPT/Photo/8146.jpg../GMPT/Pramanptr/8146पायल मछिंद्र कडाळेवांगी19/01/20167709607478 View फोटो प्रमाणपत्र
17 8259../GMPT/Photo/8259.jpg../GMPT/Pramanptr/8259युवराज कृष्णा रासकरवांगी-9545866090 View फोटो प्रमाणपत्र
18 36996../GMPT/Photo/36996.jpg../GMPT/Pramanptr/36996प्रीती सतीश जगदाळेवांगी08/01/20089673277178 View फोटो प्रमाणपत्र
19 37021../GMPT/Photo/37021.jpg../GMPT/Pramanptr/37021वैशाली चंदर कदमवांगी01/01/19919881241705 View फोटो प्रमाणपत्र
20 37558../GMPT/Photo/37558.jpg../GMPT/Pramanptr/37558सत्यम हणमंत सूर्यवंशीवांगी22/03/20099764192190 View फोटो प्रमाणपत्र
21 37575../GMPT/Photo/37575.jpg../GMPT/Pramanptr/37575सुजल हणमंत सूर्यवंशीवांगी06/07/20079764192190 View फोटो प्रमाणपत्र
22 38775../GMPT/Photo/38775.jpg../GMPT/Pramanptr/38775संजय दत्तू कोळीवांगी01/06/19659552789523 View फोटो प्रमाणपत्र
23 4853../GMPT/Photo/4853.jpg../GMPT/Pramanptr/4853.JPGधनाजी विठ्ठल मुळीकअंबक24/09/19759730628050 View फोटो प्रमाणपत्र
24 4894../GMPT/Photo/4894.jpg../GMPT/Pramanptr/4894रूक्मिणी निवृत्ती जगदाळेअंबक01/01/19638600629088 View फोटो प्रमाणपत्र
25 276../GMPT/Photo/276.jpg../GMPT/Pramanptr/276.JPGअर्चना लक्ष्मण जगदाळेअंबक24/11/20048805872081 View फोटो प्रमाणपत्र
26 1260../GMPT/Photo/1260.jpg../GMPT/Pramanptr/1260निळू बाबुराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव-9766315880 View फोटो प्रमाणपत्र
27 3697../GMPT/Photo/3697../GMPT/Pramanptr/3697इंताजबी खुदबुद्दीन मुलाणीमोहित्यांचे वडगांव01/01/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
28 1710../GMPT/Photo/1710.jpg../GMPT/Pramanptr/1710महादेव तुकाराम मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19637756931907 View फोटो प्रमाणपत्र
29 20293../GMPT/Photo/20293.jpg../GMPT/Pramanptr/20293दत्तात्रय बाबुराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19469922812443 View फोटो प्रमाणपत्र
30 19300../GMPT/Photo/19300.jpg../GMPT/Pramanptr/19300जयश्री सतिश मानेदेवराष्ट्रे10/10/19929890053045 View फोटो प्रमाणपत्र
31 19640../GMPT/Photo/19640.jpg../GMPT/Pramanptr/19640आदित्य धनाजी नाईकदेवराष्ट्रे07/10/20129168513920 View फोटो प्रमाणपत्र
32 18762../GMPT/Photo/18762../GMPT/Pramanptr/18762राणी रवींद्र बोडरेदेवराष्ट्रे01/06/19799730623525 View फोटो प्रमाणपत्र
33 20431../GMPT/Photo/20431.jpg../GMPT/Pramanptr/20431सोनाली तात्याबा गवरेदेवराष्ट्रे28/09/19849975117264 View फोटो प्रमाणपत्र
34 6066../GMPT/Photo/6066.png../GMPT/Pramanptr/6066अनिता हणमंत मोरेदेवराष्ट्रे01/06/20047448060865 View फोटो प्रमाणपत्र
35 11548../GMPT/Photo/11548.jpg../GMPT/Pramanptr/11548सविता तुकाराम देवकरशिरगांव02/11/19869766585621 View फोटो प्रमाणपत्र
36 16530../GMPT/Photo/16530.jpg../GMPT/Pramanptr/16530.jpgमनीषा प्रमोद सुर्वेशिरगांव03/11/19858379870534 View फोटो प्रमाणपत्र
37 16694../GMPT/Photo/16694.jpg../GMPT/Pramanptr/16694.jpgप्रमोद आनंदा सुर्वेशिरगांव28/06/19798379870534 View फोटो प्रमाणपत्र
38 14920../GMPT/Photo/14920.jpg../GMPT/Pramanptr/14920प्राजक्ता पांडुरंग जाधवकुंभारगांव22/06/19958888721352 View फोटो प्रमाणपत्र
39 14532../GMPT/Photo/14532.JPG../GMPT/Pramanptr/14532जालिंदर दिनकर मुळीकबोंबाळेवाडी01/01/19688308942425 View फोटो प्रमाणपत्र
40 11583../GMPT/Photo/11583.jpg../GMPT/Pramanptr/11583श्रेया विकास पवारअमरापूर-7219174107 View फोटो प्रमाणपत्र
41 2432../GMPT/Photo/2432.JPG../GMPT/Pramanptr/2432तेजश्री अशोक पवारआंबेगाव01/06/20019527217165 View फोटो प्रमाणपत्र
42 3172../GMPT/Photo/3172.JPG../GMPT/Pramanptr/3172सुरेखा धनाजी महाडिकआंबेगाव13/06/19787038169379 View फोटो प्रमाणपत्र
43 2568../GMPT/Photo/2568.jpg../GMPT/Pramanptr/2568संकेत राजेश साळुंखेअपशिंगे13/02/20028805287828 View फोटो प्रमाणपत्र
44 1893../GMPT/Photo/1893.jpg../GMPT/Pramanptr/1893राजवर्धन सुहास कुंभारअपशिंगे20/12/20117888010106 View फोटो प्रमाणपत्र
45 2252../GMPT/Photo/2252.jpg../GMPT/Pramanptr/2252धनाजी हिंदुराव सूर्यवंशीअपशिंगे01/06/19639665714530 View फोटो प्रमाणपत्र
46 41164../GMPT/Photo/41164../GMPT/Pramanptr/41164अथर्व रवींद्र सूर्यवंशीअपशिंगे-9004977809 View फोटो प्रमाणपत्र
47 4213../GMPT/Photo/4213.jpg../GMPT/Pramanptr/4213.JPGअजय अशोक तवरबेलवडे30/09/20027588394079 View फोटो प्रमाणपत्र
48 4291../GMPT/Photo/4291.jpg../GMPT/Pramanptr/4291.JPGआश्लेषा अशोक तवरबेलवडे11/07/20007588394079 View फोटो प्रमाणपत्र
49 2357../GMPT/Photo/2357.jpg../GMPT/Pramanptr/2357तुकाराम विठोबा सावंतभिकवडी खुर्द01/01/19537776826069 View फोटो प्रमाणपत्र
50 2047../GMPT/Photo/2047.jpg../GMPT/Pramanptr/2047रुचिरा राणोजी नलवडेभिकवडी खुर्द28/06/20029604813611 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 आवणी रवींद्र गोतपागरसोनसळ08/09/20158407962184
2 विजय विलास पवारशिरसगाव23/06/1989 
3 मंदार दीपक मोहितेसोनकिरे-8208745007
4 कार्तिक हरिश्चंद्र जाधवआसद20/06/20119011238060
5 आयुष्य हरिश्चंद्र जाधवआसद16/12/20139011238060
6 पांडुरंग महादेव पाटोळेआसद01/06/19737387071170
7 बबन अण्णा शिंदेआसद01/01/19588888174127
8 सुनीता शिवाजी जाधवचिंचणी-वांगी18/05/19729112060420
9 गणेश तुकाराम राठोडचिंचणी-वांगी01/06/19839011536129
10 शिवाजी भानुदास कारंडेचिंचणी-वांगी01/06/19769011358463
11 आकाश शंकर राठोडचिंचणी-वांगी03/10/19969763667587
12 सार्थक अतुल जाधवचिंचणी-वांगी22/04/20119766001065
13 विकास शंकर राठोडचिंचणी-वांगी30/03/19959763849358
14 पूजा शंकर राठोडचिंचणी-वांगी24/08/19987744069438
15 समर्थ जगन्नाथ होलमुखेवांगी12/09/20129766281859
16 पायल मछिंद्र कडाळेवांगी19/01/20167709607478
17 युवराज कृष्णा रासकरवांगी-9545866090
18 प्रीती सतीश जगदाळेवांगी08/01/20089673277178
19 वैशाली चंदर कदमवांगी01/01/19919881241705
20 सत्यम हणमंत सूर्यवंशीवांगी22/03/20099764192190
21 सुजल हणमंत सूर्यवंशीवांगी06/07/20079764192190
22 संजय दत्तू कोळीवांगी01/06/19659552789523
23 धनाजी विठ्ठल मुळीकअंबक24/09/19759730628050
24 रूक्मिणी निवृत्ती जगदाळेअंबक01/01/19638600629088
25 अर्चना लक्ष्मण जगदाळेअंबक24/11/20048805872081
26 निळू बाबुराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव-9766315880
27 इंताजबी खुदबुद्दीन मुलाणीमोहित्यांचे वडगांव01/01/1978 
28 महादेव तुकाराम मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19637756931907
29 दत्तात्रय बाबुराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19469922812443
30 जयश्री सतिश मानेदेवराष्ट्रे10/10/19929890053045
31 आदित्य धनाजी नाईकदेवराष्ट्रे07/10/20129168513920
32 राणी रवींद्र बोडरेदेवराष्ट्रे01/06/19799730623525
33 सोनाली तात्याबा गवरेदेवराष्ट्रे28/09/19849975117264
34 अनिता हणमंत मोरेदेवराष्ट्रे01/06/20047448060865
35 सविता तुकाराम देवकरशिरगांव02/11/19869766585621
36 मनीषा प्रमोद सुर्वेशिरगांव03/11/19858379870534
37 प्रमोद आनंदा सुर्वेशिरगांव28/06/19798379870534
38 प्राजक्ता पांडुरंग जाधवकुंभारगांव22/06/19958888721352
39 जालिंदर दिनकर मुळीकबोंबाळेवाडी01/01/19688308942425
40 श्रेया विकास पवारअमरापूर-7219174107
41 तेजश्री अशोक पवारआंबेगाव01/06/20019527217165
42 सुरेखा धनाजी महाडिकआंबेगाव13/06/19787038169379
43 संकेत राजेश साळुंखेअपशिंगे13/02/20028805287828
44 राजवर्धन सुहास कुंभारअपशिंगे20/12/20117888010106
45 धनाजी हिंदुराव सूर्यवंशीअपशिंगे01/06/19639665714530
46 अथर्व रवींद्र सूर्यवंशीअपशिंगे-9004977809
47 अजय अशोक तवरबेलवडे30/09/20027588394079
48 आश्लेषा अशोक तवरबेलवडे11/07/20007588394079
49 तुकाराम विठोबा सावंतभिकवडी खुर्द01/01/19537776826069
50 रुचिरा राणोजी नलवडेभिकवडी खुर्द28/06/20029604813611
51 अभिजित विकास शिंदेचिखली03/11/20059657258670
52 अनिता दिनकर शिंदेचिखली01/06/19869503589528
53 विश्वास मारुती धनवडेधानेवाडी01/06/19619011629992
54 सुधीर भिमराव मोरेहणमंतवाडीये01/10/19787588842293
55 धोंडीराम भिमराव मोरेहणमंतवाडीये01/10/19757588842293
56 शुभम जयवंत कोकरेहणमंतवाडीये29/10/20029049815193
57 माया शिवाजी शेलारहिंगणगाव बुद्रुक-7448054131
58 संगीता संभाजी कुंभारहिंगणगाव बुद्रुक01/01/1978 
59 सुशीला विष्णु कदमहिंगणगाव बुद्रुक-9960427682
60 लक्ष्मी राजाराम भोसलेहिंगणगाव बुद्रुक-9822537412
61 मुक्ताबाई पांडुरंग कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/05/19369881643513
62 वैशाली शिवाजी मानेहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19829763603514
63 मीराबाई पोपट खवळेहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19567083131972
64 रत्नाबाई मोहन वायदंडेहिंगणगाव खुर्द-9850150103
65 कार्तिक सुखदेव वायदंडेहिंगणगाव खुर्द18/05/19949763944534
66 शिवाजी कृष्णा काटकरकडेपूर01/06/19409665891525
67 सचिन नंदकुमार सुतारकडेपूर27/06/19859689938957
68 अनिल शिवाजी यादवकडेपूर01/06/19727387130760
69 कमल कृष्णत गरुडकडेपूर01/01/19659922027547
70 संपतराव रंगराव गरुडकडेपूर01/01/19437083752922
71 ओंकार अनिल काटकरकडेपूर29/10/20019665891525
72 अमोल विलासराव यादवकडेपूर12/06/19838600505940
73 अजित विलासराव यादवकडेपूर29/04/19808600505940
74 शमशुद्दीन सनाउल्लाह खानकडेपूर01/06/20067756860882
75 कविता प्रल्हाद यादवकडेपूर02/08/1988 
76 यशवंत बाबुराव गोरवेकडेपूर01/06/19759881677812
77 सचिन मानसिंग यादवकडेपूर09/12/19819503129884
78 सविता महादेव रणदिवेकान्हरवाडी01/01/19738805665422
79 उत्तम निवृत्ती सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19729689359397
80 ढाणेश्वर वसंत सूर्यवंशीखेराडे वांगी18/07/19899623259689
81 अनिल विजय सूर्यवंशीखेराडे वांगी04/02/19999890948250
82 समृद्धी संतोष जाधवकोतवडे15/08/20049922813480
83 बाळूताई तातोबा यादवकोतवडे01/06/19688390256759
84 कमल रावजी यादवकोतवडे01/01/19589850017380
85 Narendra Shivaji Pawarकोतिज25/11/19947506870813
86 अलसवाह नईम मुजावरनेर्ली07/04/20039850443702
87 बेबीताई सुधाकर कांबळेनेवारी12/05/19827276251093
88 सुधाकर बाबुराव कांबळेनेवारी27/11/19817276251093
89 ओंकार अशोक महाडिकनेवारी15/11/19967387836085
90 इंद्रायणी विश्वास महाडिकनेवारी05/01/1982 
91 विश्वास शंकर महाडिकनेवारी17/01/1988 
92 संगीता संजय महाडिकनेवारी20/07/19829503396231
93 आशिष सुभाष कुंभारनेवारी19/07/20128600277660
94 कुंडलिक विठ्ठल कटरेनेवारी10/07/19819673925508
95 स्वाती कुंडलिक कटरेनेवारी09/07/19859673925508
96 आदित्य नानासो डोंबनिमसोड15/11/20137775037584
97 विलास यशवंत मुळीकनिमसोड01/06/19499923160243
98 प्रणव हणमंत यादवरामपूर13/02/20069503749137
99 मनीषा सचिन मालीरामपूर26/08/19889763857064
100 राजाराम बाळू मानेरामपूर06/06/19427038555340
101 प्रदीप शहाजी शिंदेरामपूर03/01/19818600364199
102 सचिन हणमंत मालीरामपूर22/07/19889763857064
103 कृष्णत आनंद धनावडेरामपूर18/06/19719168458910
104 निलेश शिवाजी शिंदेरामपूर13/09/20087756991016
105 अंजली शिवराम मालीरामपूर01/06/19739960512413
106 कृष्णा भानुदास कदमरायगांव24/09/20099172159472
107 पतंगराव कृष्णत रेणुशेरेणुसेवाडी20/12/19769850044596
108 आनंदा तुकाराम पवारसाहोली01/06/19889096331072
109 धनाजी मच्छिद्रनाथ पिसाळसाहोली29/09/19949822237702
110 आदिराज चंद्रकांत पोळसासपडे21/11/20119767282918
111 शिवम आनंदा पोळसासपडे11/09/20149881369980
112 सुरेश जगन्नाथ करांडेशाळगाव02/04/19688888221359
113 विक्रम कृष्णत करांडेशाळगाव02/01/19847719843909
114 नंदाताई सुरेश शिंदेशाळगाव- 
115 अश्विनी तानाजी पिसाळशाळगाव- 
116 शिवाजी जगन्नाथ कदमSHELAKBAV20/04/19848888574524
117 महेश्वरी संभाजी कदमSHELAKBAV12/11/19878888574524
118 अश्विनी शिवाजी कदमSHELAKBAV30/07/19878888574524
119 संभाजी जगन्नाथ कदमSHELAKBAV20/12/19888888574524
120 विनोद विकास जगदाळेSHELAKBAV09/08/20037757076851
121 कविता सचिन कदमSHELAKBAV11/04/19879970835736
122 राजाराम पांडुरंग मोहितेशिवाजीनगर (नहावी)01/01/19737774905055
123 गणेश मारुती पवारशिवाजीनगर (नहावी)19/09/19939766102192
124 दिलीप पांडुरंग मोहितेशिवाजीनगर (नहावी)01/01/19707774905055
125 दिलीप सविता मोहितेशिवाजीनगर (नहावी)18/11/19817774905055
126 संचित अर्जुन काकडेशिवनी22/06/20109604825766
127 सुरेखा दत्तात्रय महाडिकशिवनी01/01/19689637801117
128 कोमल जगदीश कोळीशिवनी- 
129 भगवान सदू भाग्यवंतशिवनी01/06/19559130089789
130 प्रियांका प्रकाश जाधवतडसर08/09/20129881339628
131 अथर्व युवराज साळुंखेतडसर24/11/20079970030556
132 वैभव रावसाहेब पवारतडसर24/04/19999146952150
133 कुमार दिलीप होवाळतडसर26/03/19919011071684
134 सूर्यकांत कृष्णत पवारतडसर15/09/19939527517995
135 कोमल रामचंद्र पवारतोंडोली10/04/19939604036372
136 अशोक संपत मोहितेतोंडोली-9921066240
137 सतीश मानसिंग महापुरेतोंडोली07/07/19949503230652
138 सागर आनंदराव कदमतोंडोली10/03/19947756815082
139 अभय पांडुरंग देसाईतोंडोली08/10/20079823483951
140 अमोल राजेंद्र पवारउपाळे मायणी01/01/2003 
141 वैशाली भिकाजी घार्गेउपाळे मायणी01/06/19889822107138
142 भारती लक्ष्मण शेवाळेविहापूर27/07/19789763756259
143 महेश पतंगराव चव्हाणविहापूर07/08/19869224244022
144 सुनंदा तुळशीराम अनुगुडेवडीये रायबाग01/06/19639011701137
145 श्रीकांत अंकुश शिंदेवडीये रायबाग17/09/20009764515767
146 संजना विजय साठेवडीये रायबाग03/09/20117028143968
147 जयश्री सयाजी अभंगयेडे01/06/19797775878312
148 दिपाली भानुदास अभंगयेडे14/04/20008975983477
149 अरुणा प्रकाश मेनकुदळेयेतगाव01/07/19769765079776
150 सिदोबा लक्ष्मण जाधवयेवलेवाडी- 
151 विलास बापू पवारयेवलेवाडी- 
152 सुभाष जगन्नाथ पवारयेवलेवाडी07/12/20059600982724