दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 17513../GMPT/Photo/17513../GMPT/Pramanptr/17513आराधना अमोल साठेऐतवडे खुर्द13/10/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
2 19041../GMPT/Photo/19041../GMPT/Pramanptr/19041रेश्मा सुरेश नांगरेऐतवडे खुर्द03/06/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
3 18979../GMPT/Photo/18979../GMPT/Pramanptr/18979रमा सुरेश नांगरेऐतवडे खुर्द02/12/2008  View फोटो प्रमाणपत्र
4 36610../GMPT/Photo/36610../GMPT/Pramanptr/36610मन्सूर मौला मुल्लाऐतवडे खुर्द01/06/19729552985074 View फोटो प्रमाणपत्र
5 36790../GMPT/Photo/36790../GMPT/Pramanptr/36790प्रतिक किरण पाटीलऐतवडे खुर्द19/10/20109421225293 View फोटो प्रमाणपत्र
6 35113../GMPT/Photo/35113../GMPT/Pramanptr/35113भरत माणिक यादवओझर्डे-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 33709../GMPT/Photo/33709.JPG../GMPT/Pramanptr/33709.JPGदत्तात्रय बाबासो पाटीलओझर्डे01/06/19708805416524 View फोटो प्रमाणपत्र
8 33967../GMPT/Photo/33967.JPG../GMPT/Pramanptr/33967.JPGसुरज संजय पाटीलओझर्डे23/06/19997709425271 View फोटो प्रमाणपत्र
9 34316../GMPT/Photo/34316../GMPT/Pramanptr/34316शिल्पा भरत यादवओझर्डे20/05/19907263821408 View फोटो प्रमाणपत्र
10 35003../GMPT/Photo/35003.jpg../GMPT/Pramanptr/35003.JPGशिवाजी चंदन गावडेओझर्डे01/01/19489850592837 View फोटो प्रमाणपत्र
11 22559../GMPT/Photo/22559.JPG../GMPT/Pramanptr/22559.JPGभगतसिंह मोहन पाटीलओझर्डे04/01/19898888130694 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35217../GMPT/Photo/35217.jpg../GMPT/Pramanptr/35217.JPGमाधुरी विलास महिंदकुंडलवाडी01/07/19979766944614 View फोटो प्रमाणपत्र
13 35512../GMPT/Photo/35512../GMPT/Pramanptr/35512सुनीता दिलीप वाडेकरकुंडलवाडी-9822857157 View फोटो प्रमाणपत्र
14 37767../GMPT/Photo/37767.jpg../GMPT/Pramanptr/37767.JPGअरविंद तानाजी वायदंडेकुंडलवाडी25/10/19939146488353 View फोटो प्रमाणपत्र
15 39901../GMPT/Photo/39901.jpg../GMPT/Pramanptr/39901प्रदीप जयवंत पाटीलकुंडलवाडी04/05/20049623319822 View फोटो प्रमाणपत्र
16 39924../GMPT/Photo/39924.jpg../GMPT/Pramanptr/39924.JPGमहादेव विष्णू रसाळकुंडलवाडी-7798625523 View फोटो प्रमाणपत्र
17 35214../GMPT/Photo/35214.jpg../GMPT/Pramanptr/35214जयकर शंकर कदमकेदारवाडी01/06/1966  View फोटो प्रमाणपत्र
18 34831../GMPT/Photo/34831.jpg../GMPT/Pramanptr/34831आत्माराम दत्तू मानेकेदारवाडी01/06/19569860511394 View फोटो प्रमाणपत्र
19 34197../GMPT/Photo/34197.jpg../GMPT/Pramanptr/34197साजिद मुस्तफा मगदूमकामेरी01/07/19829975532617 View फोटो प्रमाणपत्र
20 13624../GMPT/Photo/13624.jpg../GMPT/Pramanptr/13624अमोल दादासो फोंडेकामेरी09/05/19928605146623 View फोटो प्रमाणपत्र
21 11427../GMPT/Photo/11427.jpg../GMPT/Pramanptr/11427जयश्री संतोष माळीकामेरी01/06/19729028737413 View फोटो प्रमाणपत्र
22 1899../GMPT/Photo/1899.jpg../GMPT/Pramanptr/1899.jpgसुभाष कृष्णा परीटकामेरी01/06/19798600169021 View फोटो प्रमाणपत्र
23 2059../GMPT/Photo/2059.jpg../GMPT/Pramanptr/2059.jpgमहेश शिवाजी पाटीलकामेरी24/02/19869730710655 View फोटो प्रमाणपत्र
24 2141../GMPT/Photo/2141.jpg../GMPT/Pramanptr/2141.jpgनिलेश शिवाजी पाटीलकामेरी20/05/19889730710655 View फोटो प्रमाणपत्र
25 2185../GMPT/Photo/2185.jpg../GMPT/Pramanptr/2185.jpgजयश्री महेश पाटीलकामेरी04/10/19919730710655 View फोटो प्रमाणपत्र
26 2292../GMPT/Photo/2292.jpg../GMPT/Pramanptr/2292.jpgराजरतन अर्जुन आढावकामेरी13/06/19989730475326 View फोटो प्रमाणपत्र
27 4200../GMPT/Photo/4200.jpg../GMPT/Pramanptr/4200.jpgमारुती कृष्णा परीटकामेरी01/06/19768600169021 View फोटो प्रमाणपत्र
28 4236../GMPT/Photo/4236.jpg../GMPT/Pramanptr/4236.jpgलालासो आबा मानेकामेरी01/06/19819096537020 View फोटो प्रमाणपत्र
29 4763../GMPT/Photo/4763../GMPT/Pramanptr/4763मेघा निलेश पाटीलकामेरी01/06/19919730710655 View फोटो प्रमाणपत्र
30 37005../GMPT/Photo/37005.jpg../GMPT/Pramanptr/37005.jpgवैशाली सदाशिव गुरवकरंजवडे13/11/19819923474919 View फोटो प्रमाणपत्र
31 37601../GMPT/Photo/37601.jpg../GMPT/Pramanptr/37601.jpgअभिषेक छगन कांबळेकरंजवडे20/09/20017083827628 View फोटो प्रमाणपत्र
32 35373../GMPT/Photo/35373.jpg../GMPT/Pramanptr/35373.jpgआफ्रिन जावेद पिरजादेकरंजवडे13/12/20087770082198 View फोटो प्रमाणपत्र
33 41253../GMPT/Photo/41253.jpg../GMPT/Pramanptr/41253.jpgदिपाली संदीप पाटीलकरंजवडे17/10/19908888639807 View फोटो प्रमाणपत्र
34 44518../GMPT/Photo/44518../GMPT/Pramanptr/44518कृष्णात जगन्नाथ पाटीलकरंजवडे01/01/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
35 22374../GMPT/Photo/22374../GMPT/Pramanptr/22374शंकुतला सिताराम सातपुतेकुरळप01/06/19469156067693 View फोटो प्रमाणपत्र
36 19096../GMPT/Photo/19096../GMPT/Pramanptr/19096पुष्पा सयाजी मानेकुरळप14/03/19817744035193 View फोटो प्रमाणपत्र
37 19155../GMPT/Photo/19155../GMPT/Pramanptr/19155सयाजी बापू मानेकुरळप19/06/19817744035193 View फोटो प्रमाणपत्र
38 22026../GMPT/Photo/22026../GMPT/Pramanptr/22026संध्या आनंदा वायदंडेकुरळप04/05/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
39 22098../GMPT/Photo/22098../GMPT/Pramanptr/22098शरद दत्तात्रय वायदंडेकुरळप17/11/1986  View फोटो प्रमाणपत्र
40 1705../GMPT/Photo/1705.JPG../GMPT/Pramanptr/1705सुवर्णाचे बाळासो शिंदेकार्वे19/06/19877038767489 View फोटो प्रमाणपत्र
41 174../GMPT/Photo/174.png../GMPT/Pramanptr/174प्रतीक प्रल्हाद पाटीलकारंदवाडी08/04/20009130224974 View फोटो प्रमाणपत्र
42 182../GMPT/Photo/182.png../GMPT/Pramanptr/182.PDFअजित भूपाल खोतकारंदवाडी16/06/19609665914404 View फोटो प्रमाणपत्र
43 556../GMPT/Photo/556.png../GMPT/Pramanptr/556हणमंत प्रकाश लाडकारंदवाडी01/01/19859405555541 View फोटो प्रमाणपत्र
44 2306../GMPT/Photo/2306.png../GMPT/Pramanptr/2306सन्मती सचिन पट्टेकरीकारंदवाडी01/01/19939422814594 View फोटो प्रमाणपत्र
45 15583../GMPT/Photo/15583.png../GMPT/Pramanptr/15583संभाजी सीताराम रसाळकारंदवाडी01/06/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
46 36409../GMPT/Photo/36409.jpg../GMPT/Pramanptr/36409रुपाली भीमराव कामिरेकारंदवाडी01/06/19867745005205 View फोटो प्रमाणपत्र
47 36504../GMPT/Photo/36504.jpg../GMPT/Pramanptr/36504माता लक्ष्मण व्हनमानेकारंदवाडी01/06/19918605175348 View फोटो प्रमाणपत्र
48 37752../GMPT/Photo/37752.jpg../GMPT/Pramanptr/37752रोहित प्रदीप काळेकारंदवाडी01/07/20148888131873 View फोटो प्रमाणपत्र
49 37337../GMPT/Photo/37337../GMPT/Pramanptr/37337महादेव बिराप्पा करेकारंदवाडी01/06/19988530475860 View फोटो प्रमाणपत्र
50 37946../GMPT/Photo/37946.jpg../GMPT/Pramanptr/37946भरत विठ्ठल लवटेकारंदवाडी12/02/19789762272601 View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 आराधना अमोल साठेऐतवडे खुर्द13/10/2011 
2 रेश्मा सुरेश नांगरेऐतवडे खुर्द03/06/2005 
3 रमा सुरेश नांगरेऐतवडे खुर्द02/12/2008 
4 मन्सूर मौला मुल्लाऐतवडे खुर्द01/06/19729552985074
5 प्रतिक किरण पाटीलऐतवडे खुर्द19/10/20109421225293
6 भरत माणिक यादवओझर्डे- 
7 दत्तात्रय बाबासो पाटीलओझर्डे01/06/19708805416524
8 सुरज संजय पाटीलओझर्डे23/06/19997709425271
9 शिल्पा भरत यादवओझर्डे20/05/19907263821408
10 शिवाजी चंदन गावडेओझर्डे01/01/19489850592837
11 भगतसिंह मोहन पाटीलओझर्डे04/01/19898888130694
12 माधुरी विलास महिंदकुंडलवाडी01/07/19979766944614
13 सुनीता दिलीप वाडेकरकुंडलवाडी-9822857157
14 अरविंद तानाजी वायदंडेकुंडलवाडी25/10/19939146488353
15 प्रदीप जयवंत पाटीलकुंडलवाडी04/05/20049623319822
16 महादेव विष्णू रसाळकुंडलवाडी-7798625523
17 जयकर शंकर कदमकेदारवाडी01/06/1966 
18 आत्माराम दत्तू मानेकेदारवाडी01/06/19569860511394
19 साजिद मुस्तफा मगदूमकामेरी01/07/19829975532617
20 अमोल दादासो फोंडेकामेरी09/05/19928605146623
21 जयश्री संतोष माळीकामेरी01/06/19729028737413
22 सुभाष कृष्णा परीटकामेरी01/06/19798600169021
23 महेश शिवाजी पाटीलकामेरी24/02/19869730710655
24 निलेश शिवाजी पाटीलकामेरी20/05/19889730710655
25 जयश्री महेश पाटीलकामेरी04/10/19919730710655
26 राजरतन अर्जुन आढावकामेरी13/06/19989730475326
27 मारुती कृष्णा परीटकामेरी01/06/19768600169021
28 लालासो आबा मानेकामेरी01/06/19819096537020
29 मेघा निलेश पाटीलकामेरी01/06/19919730710655
30 वैशाली सदाशिव गुरवकरंजवडे13/11/19819923474919
31 अभिषेक छगन कांबळेकरंजवडे20/09/20017083827628
32 आफ्रिन जावेद पिरजादेकरंजवडे13/12/20087770082198
33 दिपाली संदीप पाटीलकरंजवडे17/10/19908888639807
34 कृष्णात जगन्नाथ पाटीलकरंजवडे01/01/1984 
35 शंकुतला सिताराम सातपुतेकुरळप01/06/19469156067693
36 पुष्पा सयाजी मानेकुरळप14/03/19817744035193
37 सयाजी बापू मानेकुरळप19/06/19817744035193
38 संध्या आनंदा वायदंडेकुरळप04/05/1989 
39 शरद दत्तात्रय वायदंडेकुरळप17/11/1986 
40 सुवर्णाचे बाळासो शिंदेकार्वे19/06/19877038767489
41 प्रतीक प्रल्हाद पाटीलकारंदवाडी08/04/20009130224974
42 अजित भूपाल खोतकारंदवाडी16/06/19609665914404
43 हणमंत प्रकाश लाडकारंदवाडी01/01/19859405555541
44 सन्मती सचिन पट्टेकरीकारंदवाडी01/01/19939422814594
45 संभाजी सीताराम रसाळकारंदवाडी01/06/1960 
46 रुपाली भीमराव कामिरेकारंदवाडी01/06/19867745005205
47 माता लक्ष्मण व्हनमानेकारंदवाडी01/06/19918605175348
48 रोहित प्रदीप काळेकारंदवाडी01/07/20148888131873
49 महादेव बिराप्पा करेकारंदवाडी01/06/19988530475860
50 भरत विठ्ठल लवटेकारंदवाडी12/02/19789762272601
51 संदीप तानाजी मानवरकारंदवाडी15/07/19827709513346
52 गणेश सदाशिव सूर्यवंशीकाळम्मवाडी01/06/20029096143544
53 विष्णू कृष्णा सूर्यवंशीकाळम्मवाडी01/01/19508600922052
54 आर्यन संदीप सावंतकाळम्मवाडी18/01/20019730321248
55 विश्वास निवृत्ती देसाईकाळम्मवाडी01/06/19787709357315
56 दिपाली विश्वास देसाईकाळम्मवाडी01/06/19867709357315
57 शशिकांत शिवाजी सावंतकाळम्मवाडी01/06/19879096948116
58 शामराव कृष्णा सूर्यवंशीकाळम्मवाडी01/06/19488390015241
59 पद्मावती दत्तात्रय माळीकाकाचीवाडी01/07/19799860157780
60 स्नेहल राहुल साळुंखेकणेगाव09/06/19939561828494
61 राहुल राजाराम साळुंखेकणेगाव18/10/19859561828494
62 अश्विनी सुनील पाटीलकापूसखेड12/02/19909545512925
63 सुनील अशोक पाटीलकापूसखेड11/11/19859623915932
64 मंदाकिनी भीमराव पाटीलकापूसखेड06/09/19789850014199
65 शिवाजी ज्ञानू कुंभारकासेगाव01/06/1951 
66 अर्पिता दत्तात्रय खंडागळेकासेगाव26/02/2012 
67 मालन प्रवीण जाधवकासेगाव01/10/1991 
68 संग्राम अशोक शेटकेकासेगाव31/01/20099552716494
69 अनिता काशिनाथ पाटसुतेकासेगाव- 
70 दादासो कृष्णा पाटीलकासेगाव- 
71 छाया आनंदा पाटीलकासेगाव- 
72 तुषार बाळकृष्ण वायदंडेकासेगाव- 
73 यशोदा सुनील रणदिवेकासेगाव- 
74 अक्षय राजेंद्र संडेकासेगाव08/02/1999 
75 शिला अशोक शेतकेकासेगाव01/06/1980 
76 पूनम विश्वास बोडरेकासेगाव26/03/2013 
77 आयुष्य दत्तात्रय खंडागळेकासेगाव11/03/2009 
78 सुनीता शिवाजी खंडागळेकासेगाव01/06/1972 
79 दिग्विजय बाबुराव गावडेकासेगाव01/10/1990 
80 शुभम प्रवीण गायकवाडकिल्ले मच्छिंद्रगड30/12/20079881878702
81 प्रमोद पांडुरंग निकमकिल्ले मच्छिंद्रगड14/05/20017083393982
82 विनोद विजय कदमकिल्ले मच्छिंद्रगड25/09/19859822220010
83 भीमराव रावसाहेब दावनेकोरेगाव06/06/19779503433274
84 दीपाली सुखदेव एडकेकोरेगाव10/06/19939766875944
85 सुखदेव सिद्राम एडकेकोरेगाव-9166275944
86 कृष्णात जनार्दन वाटेगावकरखरातवाडी22/08/19818608700171
87 आकाशी कृष्णात वाटेगावकरखरातवाडी10/04/19879970172629
88 अमित शंकर खरातखरातवाडी14/06/19839657333775
89 प्रियांका अनिल शिंदेगाताडवाडी01/06/19819175860302
90 राजेश बाबसो शिंदेगाताडवाडी17/02/20017385866180
91 केदार अरुण पाटीलगोटखिंडी10/09/19999561365452
92 सिंधुताई रंगराव पाटीलगोटखिंडी11/01/19639970701773
93 शिवप्रसाद संजय लोंढेगोटखिंडी17/08/19999890995730
94 विष्णू आनंदा गायकवाडगोटखिंडी01/06/1968 
95 भारती तानाजी पाटीलगोटखिंडी-9921723006
96 सर्जेराव राजाराम चव्हाणगौंडवाडी01/05/1958 
97 नम्रता अर्जुन चव्हाणगौंडवाडी27/06/1997 
98 मंगल आनंदा गावडेचिकूर्डे01/01/19739822676420
99 रंजना आनंदा वगरेचिकूर्डे-9049647379
100 छाया दिलीप पांढरबळेचिकूर्डे01/06/19849730276485
101 ऋषिकेश राजाराम निकमजुनेखेड15/07/20007743885896
102 भारती संदीप गायकवाडजक्राईवाडी10/10/19987798727393
103 स्वाती कुमार बांदलजांभुळवाडी07/05/19839527901858
104 मारुती दत्तू कांबळेठाणापूडे 01/01/1981 
105 Namdev Tukaram Tombareडोंगरवाडी- 
106 प्रणव kuldip खोतडोंगरवाडी02/03/20039011768390
107 धनाजी आत्माराम मानेढवळी03/10/19828698645442
108 धनश्री धनाजी मानेढवळी20/01/19919561271129
109 वैशाली संताजी पाटिलढवळी01/01/19837410196648
110 संताजी शिवाजी पाटीलढवळी01/01/19778605714827
111 हिराबाई आबाजी मानेताकारी02/04/1961 
112 सुवर्णा तानाजी आयवालेताकारी-9970030829
113 विनायक रामचंद्र चौगलेतांदुळवाडी07/03/20047709857410
114 काजल कुमार लट्ठेतांदुळवाडी22/08/19969545312524
115 संगीत विलास पाटीलतांबवे12/04/19759960013247
116 रिहाना मन्सूर शेखतांबवे25/11/20027744822407
117 साधू/सहदेव मारुती केसकरतांबवे01/01/19609921119937
118 सुभद्रा शंकर परीटदुधारी01/01/19537887483554
119 मुमताज कोंडीबा तांबोळीदुधारी01/06/19479822735616
120 साक्षी सिंही खोतढगेवाडी22/05/20067448218733
121 रंजना शिवाजी सावंतढगेवाडी01/06/19769420674776
122 अभिषेक शरद पाटीलनेर्ले14/12/20049503629007
123 सुशीला मारुती कुंभारनेर्ले-9623527624
124 मालन विठ्ठल शिदनेर्ले07/04/19519975918961
125 चंपावती कुमार गुरवनेर्ले01/01/19727387611354
126 शंकर तुकाराम मानेनेर्ले01/01/19539689834506
127 विलास बाजीराव पाटीलनेर्ले01/01/19849503534906
128 मयुरी अजित कांबळेनेर्ले01/01/19989850931109
129 मधुकर रंगराव पाटीलनेर्ले01/01/19659970912243
130 शिवकन्या गजानन पाटीलनेर्ले01/01/19869145049534
131 स्नेहल संभाजी साळुंखेनेर्ले09/06/19938888510212
132 रोहित संभाजी साळुंखेनेर्ले21/01/19988888510212
133 अश्विनी अर्जुन जाधवनेर्ले29/12/19899189251393
134 दिलीप शकणार मदनेनरसिंहपूर29/03/1975 
135 दस्तगीर इमाम मुलाणीनरसिंहपूर01/01/19729823755056
136 कृष्णजली केदारनाथ बळिवंतनरसिंहपूर07/03/20149657819242
137 नम्रता दिलीप साळुंखेनरसिंहपूर31/10/20038007207274
138 अंजना संजय गायकवाडनरसिंहपूर01/01/19689922147613
139 प्रवीण पोपट कुंभारनरसिंहपूर30/06/19837387463507
140 रूपा प्रवीण कुंभारनरसिंहपूर04/04/19857387463507
141 पार्थ प्रवीण कुंभारनरसिंहपूर26/09/20097387463507
142 अजित शिवाजी चव्हाणनवेखेड02/08/19849822135650
143 अपर्णा सदाशिव पवारनवेखेड-7798710251
144 अरुण आण्णासो देशपांडेनागाव-9923157179
145 रघुनाथ दत्तू पाटीलनागाव01/01/19457350874082
146 चिंगूबाई भीमराव पाटीलनागाव01/01/19407774993350
147 माधुरी मधुकर नायकलनायकलवाडी02/05/19838806350606
148 दगडू दिपक सुपनेकरनायकलवाडी23/06/19918308426599
149 मयूर अजित चव्हाणपेठ23/08/19979503312731
150 अहमद सादिक ढगेपेठ11/12/19908482913603
151 प्रवीण आनंदराव कदमपेठ01/07/19819503538687
152 मुक्ताबाई दशरथ आवळेपोखर्णी01/06/19577559378212
153 अधिकाराव सदाशिव पाटीलपोखर्णी11/03/1969 
154 बजरंग मारुती पाटीलपोखर्णी-7507033199
155 विलास बाबू पोखर्णीकरपोखर्णी01/06/19418408026190
156 शिवतेज रावसाहेब खोतफार्णेवाडी(शिगाव)10/05/20059503070919
157 संभाजी आप्पासो फाळकेफाळकेवाडी01/05/19797387798023
158 सुनंदा लक्ष्मण जाधवफाळकेवाडी01/06/19859096638847
159 उत्तमराव शिवाजी कांबळेबहे16/02/1984 
160 दिनकर बाबू खोतबहादुरवाडी01/01/19529096517230
161 सुनीता प्रकाश खटावकरबहादुरवाडी21/05/1983 
162 आशा वसंत सरफदारबागणी01/06/19658600127983
163 वैशाली वसंत मोठेबागणी01/06/19858308191115
164 प्रियंका बाळकृष्ण पाटीलबागणी20/03/19739130823890
165 विवेक maruti पांढरेबागणी18/07/19879766389050
166 संजय भालचंद्र फिरतसिंगबागणी01/01/19689860594459
167 प्रणित प्रमोद जाधवबिचूद23/12/19968379966393
168 स्नेहा तानाजी कोळेकरबोरगाव08/11/20079764810528
169 वैशाली गणपती वाटेगावकरबोरगाव01/06/19829766704925
170 विमल तुकाराम पवारबोरगाव01/06/19638888126247
171 शोभा श्रीकांत भालेकरबोरगाव16/01/19859975001376
172 दिलीप ragunath पाटीलबोरगाव08/02/19689890027250
173 बाळूताई गणपती वाटेगावकरबोरगाव31/05/19529766704925
174 सुजाता महादेव पाटीलबोरगाव01/06/19849766804852
175 विकास साहेबराव डुबलबोरगाव08/07/19769623609367
176 सारिका संतोष निकमभटवाडी 20/03/20069130939928
177 येसाबाई दगडू शिंदेभटवाडी 01/06/19498605784179
178 शालाबाई पांडुरंग सुतारभडकिंबे 01/01/19559764327741
179 शितल कृष्णात पाटीलभडकिंबे 25/10/20059890649543
180 मारुती तानाजी लोंढेभडकिंबे - 
181 नीता संजय घाडगेभवानीनगर19/04/19878975308586
182 अश्विनी रवींद्र कचरेमरळनाथपूर28/09/19929527514692
183 वैशाली बाबुराव खोतमरळनाथपूर01/06/19837721834362
184 कोमल अशोक खोतमरळनाथपूर25/11/19979881250287
185 सुधीर हिंदुराव पवारमरळनाथपूर11/06/19919098765761
186 रवींद्र शंकर थोरातमरळनाथपूर06/08/20009922493324
187 Padmini Shivaji Fhatakमसुचीवाडी16/08/19689970223998
188 Shobha Chandrkant Kabadeमसुचीवाडी-9960440373
189 तेजल उत्तम कदममहादेववाडी17/12/19989657844807
190 हजरतबी अब्दुल मुल्लामहादेववाडी01/06/19349890983245
191 कृष्णात आनंदा यादवमहादेववाडी04/09/19619119442924
192 नयना तुकाराम खोतमहादेववाडी24/08/19868975797320
193 तुकाराम सर्जेराव मदनेमाणिकवाडी19/09/19928888909954
194 शंकर रामचंद्र मानेमालेवाडी14/10/1955 
195 रमेश शामराव क्षीरसागरमालेवाडी01/01/19719604478768
196 सायली संदीप खबालेमालेवाडी06/05/20108551026876
197 कल्पना शिवाजी गुरवमालेवाडी- 
198 अभिजीत बाळासो कुंभारमिरजवाडी03/06/19917350046867
199 पांडुरंग रामचंद्र मानेमिरजवाडी13/02/19499623696002
200 सखाराम रामचंद्र मानेमिरजवाडी01/06/19559623696002
201 वसंत संभाजी मालीयेडेनिपाणी-7745892967
202 दिग्विजय जालिंदर थोरातयेडेनिपाणी08/09/20069890504935
203 कमल यशवंत पाटीलयेडेनिपाणी-9764809980
204 प्रवीण संजय साळूंखेयेडेनिपाणी03/12/19929921751164
205 नवनाथ जगन्नाथ श्रीरामयेडेनिपाणी-7776921099
206 चिंगूताई तानाजी थोरातयेडेनिपाणी01/01/19767756039598
207 सिद्धी तानाजी पाटीलयेडेनिपाणी30/06/20088308011450
208 प्रज्ञा संजय पाटीलयेडेनिपाणी15/07/19869766969641
209 राजवर्धन शिवाजी पाटीलयेडेनिपाणी28/07/20118600423746
210 सत्यवती सुनील पाटीलयेडेनिपाणी13/05/20059860845752
211 प्रमोद सावंता माळीयेडेनिपाणी21/06/19959503690625
212 नंदिनी जयवंत नरळेयेडेनिपाणी01/06/19829730599637
213 बिरू विठू रास्करयेडेनिपाणी01/06/19569922555310
214 मैना राजाराम चौगुले (साळुखे )येडेनिपाणी27/08/1992 
215 प्राजक्ता खंडेराव जाधवयेडेनिपाणी04/06/20059623951815
216 सावित्री विष्णू पाटीलयेडेनिपाणी01/06/1979 
217 विकास दिनकर पाटीलयेडेमच्छिंद्र09/08/19787028233163
218 वैशाली कृष्णात पाटीलयेलूर14/08/1984 
219 इम्रान रियाज लाटकरयेलूर12/04/19987066096706
220 पांडुरंग खेमाजी काळेयेलूर17/04/19428530495330
221 प्रज्ञा संजय शिनगारेयेलूर19/09/20019561853548
222 सम्राट रविंद्र खिल्लारेयेलूर05/06/20019764543836
223 इरफान आयुब आत्तारयेलूर01/06/19939970882099
224 अश्विनी मोहन पवारयेलूर05/10/1992 
225 निर्मला प्रकाश शिणगारेयेलूर01/06/19699665871534
226 मधुकर नारायण येवलेयेवलेवाडी- 
227 आत्माराम NARAYAN येवलेयेवलेवाडी01/06/19327745865908
228 सर्जेराव तुकाराम जगतापयेवलेवाडी01/01/19559273688109
229 आदित्य निलेश गोंदीलरेठरेहरणाक्ष20/07/20057709588464
230 उज्वला नारायण लोंढेरेठरेहरणाक्ष01/06/1989 
231 शोभा शिवाजी महिन्दरेठरेधरण07/03/19747588587241
232 अर्जुन आकाराम पाटीलरेठरेधरण01/06/1978 
233 प्रियांका संभाजी पाटीलरेठरेधरण27/10/20078390105776
234 इंदुताई आण्णा कदमरेठरेधरण01/06/19689096758700
235 सागर सुदाम घेवंदेरेठरेधरण02/04/19918379957045
236 विद्या हणमंत पाटीलरेठरेधरण- 
237 रवींद्र शंकर मुडेरोझावाडी27/06/19808275265888
238 वसंत गणपती मुडेरोझावाडी10/10/19458805634510
239 शंकर गणपती मुडेरोझावाडी10/10/19458275265888
240 विद्या गणेश पिसाळलवंडमाची10/07/19849673873395
241 शामराव तुकाराम पाटीललाडेगाव 01/06/19489404890850
242 राजवर्धन राहुल कांबळेलाडेगाव 06/09/20099921446268
243 अभिजित सर्जेराव निबाळकरलाडेगाव 25/08/19858007376116
244 नीलम अभिजीत निंबाळकरलाडेगाव 08/01/19928698232406
245 सुरेखा विश्वास मदनेलाडेगाव 01/06/19748530438185
246 जयवंत गणपती शिरवाडकरवाटेगाव06/06/19468421845765
247 उषा तानाजी देसाईवाटेगाव-8482857812
248 वैशाली दत्तात्रय नलवडेवाटेगाव11/05/19739822813060
249 महेश सतीश साळुंखेवाटेगाव01/06/20049665714242
250 जगन्नाथ शंकर साठेवाटेगाव01/05/19649730794566
251 आकाश चंद्रकांत सकटेवाटेगाव06/07/19969765673895
252 भगवान शंकर साठेवाटेगाव01/06/19567350911770
253 अतुल बंडा साठेवाटेगाव01/06/19908625046904
254 सुशांत भानुदास वाघवाघवाडी04/04/19977447596849
255 जयश्री श्रीरंग मालुगडेवाघवाडी07/06/19769075752612
256 अर्चना संदीप कांबळेवाळवा10/10/19909823097483
257 आक्काताई सुभाष पाटीलवाळवा01/06/19598605331678
258 जयसिंग आनंदराव थोत्रातवाळवा01/06/19959096768261
259 सुजाता संदीप चव्हाणवाळवा16/03/1984 
260 हुरमतबी रहिमान नायकवडीवाळवा01/01/19529011188083
261 अमोल प्रकाश शेळकेवाळवा26/05/19878483051240
262 गौरी प्रकाश कानडेवाळवा05/09/20089881857986
263 विशाल वसंत जाधववाळवा04/12/1992 
264 सागर नामदेव डाकरेवाळवा09/12/19909764954579
265 सारिका सागर डकरेवाळवा01/01/19939764954679
266 स्वप्नाली संपत माळीवाळवा01/01/19879975553305
267 संपत हौसेराव माळीवाळवा11/06/19859975553305
268 संतोष नामदेव डकरेवाळवा19/09/19809975163153
269 दिपक शामराव थोरातवाळवा22/05/19939970131458
270 अश्विनी संतोष डकरेवाळवा-9975163153
271 बाजीराव नामदेव कुंभारवाळवा01/01/19599970311858
272 सुनंदा विशाल जाधववाळवा08/09/1998 
273 जाहिद दस्तगीर शेखवाळवा01/01/19778177920783
274 वैशाली रामचंद्र डांगेवाळवा24/02/1986 
275 दिलीप माली शुभमवाळवा09/01/2000 
276 शुभम दिलीप माळीवाळवा09/01/2000 
277 जंबू दादा हिंगणेवाळवा01/01/19489860446384
278 कुमार दादा हिंगणेवाळवा01/01/19959860446384
279 माया मनोज थोरातवशी01/08/19829925453345
280 मयूर दिलीप थोरातवशी15/01/20007507202229
281 सागर जगन्नाथ कांबळेवशी09/10/19899860278243
282 त्रिवेणी दत्तात्रय मानेवशी-8698605510
283 दत्तात्रय हणमंत मानेवशी06/07/19878698605510
284 बाळकाबाई पांडुरंग पाटीलवशी-7588058932
285 अमित शामराव थोरातवशी17/02/19787350019920
286 शिवाजी हिंदुराव कदमवशी01/06/19709011810613
287 वर्षा शामराव थोरातवशी-2350019920
288 भारती केशव जाधवविट्ठलवाडी07/08/19749665342131
289 अमर रामचंद्र भासरशिगाव01/06/19929421224134
290 अमित रामचंद्र भासरशिगाव01/06/19969421224134
291 प्रदीप भगवान पाटीलशिगाव01/01/19829823118914
292 सुवर्णा भिकाजी गायकवाडशिगाव15/06/19887218156395
293 हेमा अमर गायकवाडशिगाव12/01/19949604036021
294 सायमा महम्मदशरीफ इनामदारशिगाव02/12/20028552997000
295 मारुती दत्तू पाटीलशिगाव01/01/19529130209997
296 अनिल गणपती पाटीलशिगाव01/06/19629595013733
297 बाळासो हिंदुराव शिंदेशिरगाव 03/02/19589766265712
298 भानुदास यशवंत हवलदारशिरगाव 10/05/19459975946557
299 कलावती बाजीराव पाटीलशिरगाव -7798946378
300 दिनकर बाळासो देसाईशिरटे22/10/19827798897197
301 मेहबूब सलीम शेखशिरटे10/05/19967387009851
302 संजय शामराव मानेशिवपूरी 14/04/1996 
303 शिरमाबाई शामराव कांबळेसुरुल-9881928260
304 अक्षय पोपट पवारसुरुल19/07/20049503058172
305 विश्वास ` बबन कुंभारसाखराळे09/08/19749096487148
306 श्वेता उदय चव्हाणसाखराळे05/04/20008605058677
307 महादेव सट्टू भागवणावरसाखराळे21/04/19819689588688
308 रोहित रामचंद्र कुंभारसाखराळे20/07/19929881316347
309 नामदेव पांडुरंग हुबालेहुबालवाडी01/01/1990 
310 संभाजी मारुती हुबालेहुबालवाडी- 
311 सुरज कुमार भोसलेबावची04/11/19997410161770
312 संदीप शिवाजी चौगुलेबावची13/06/19927057967475
313 प्रतीक अनिल भोसलेबावची27/03/20068530883551
314 सुनीता लक्समन रकटेबावची20/04/19798485809970
315 अनुषं विजय काळेबावची-9730865798
316 हर्षवर्धन धनाजी राऊतबावची24/02/20107558426645
317 प्रशांत मनोजकुमार पाटीलबावची- 
318 भीमराव शंकरराव घोरपडेमर्दवाडी-9503701571
319 राजेंद्र बाळासो देशमुखमर्दवाडी20/06/19828408039151