दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6483../GMPT/Photo/6483.JPG../GMPT/Pramanptr/6483सागर संपत पवारऐनवाडी01/01/20048007645772 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6972../GMPT/Photo/6972.JPG../GMPT/Pramanptr/6972विशाल विठ्ठल पवारऐनवाडी05/08/19909146599616 View फोटो प्रमाणपत्र
3 7344../GMPT/Photo/7344.JPG../GMPT/Pramanptr/7344विठ्ठल निवृत्ती पावरऐनवाडी01/06/19619146599616 View फोटो प्रमाणपत्र
4 5596../GMPT/Photo/5596../GMPT/Pramanptr/5596राजाराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675 View फोटो प्रमाणपत्र
5 5690../GMPT/Photo/5690../GMPT/Pramanptr/5690वैभव आखोंक खामकरआळसंद29/09/19849766148953 View फोटो प्रमाणपत्र
6 5915../GMPT/Photo/5915../GMPT/Pramanptr/5915धोंडीराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675 View फोटो प्रमाणपत्र
7 14373../GMPT/Photo/14373../GMPT/Pramanptr/14373किसान चिंतू पवारआळसंद01/06/19618308983931 View फोटो प्रमाणपत्र
8 21412../GMPT/Photo/21412../GMPT/Pramanptr/21412विशाल वसंत हनमरबलवडी बुद्रुक31/10/19859890200682 View फोटो प्रमाणपत्र
9 20623../GMPT/Photo/20623../GMPT/Pramanptr/20623संजय राजाराम पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19689623723311 View फोटो प्रमाणपत्र
10 1399../GMPT/Photo/1399../GMPT/Pramanptr/1399नागनाथ नाना इंगवलेबलवडी खुर्द-9049951211 View फोटो प्रमाणपत्र
11 1714../GMPT/Photo/1714../GMPT/Pramanptr/1714रोहित राजाराम शिंदेबलवडी खुर्द09/02/19938007108160 View फोटो प्रमाणपत्र
12 1750../GMPT/Photo/1750../GMPT/Pramanptr/1750मोहन पंतंगराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/06/19679975789319 View फोटो प्रमाणपत्र
13 1790../GMPT/Photo/1790../GMPT/Pramanptr/1790विजय नेताजी गवळीबलवडी खुर्द05/01/19819561954460 View फोटो प्रमाणपत्र
14 4873../GMPT/Photo/4873../GMPT/Pramanptr/4873दिंगबर नाना इंगवलेबलवडी खुर्द13/03/19839049951211 View फोटो प्रमाणपत्र
15 4791../GMPT/Photo/4791.JPG../GMPT/Pramanptr/4791सोमनाथ सुनील शिंदेबामणी03/06/20089975203028 View फोटो प्रमाणपत्र
16 6395../GMPT/Photo/6395.JPG../GMPT/Pramanptr/6395राहुल बिरू शिंदेबामणी01/01/20027709743247 View फोटो प्रमाणपत्र
17 15814../GMPT/Photo/15814../GMPT/Pramanptr/15814शंकर यलाप्पा कांबळेबानुरगड01/06/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
18 1971../GMPT/Photo/1971.jpg../GMPT/Pramanptr/1971भास्कर रामराव जगतापभाग्यनगर01/06/19688888222829 View फोटो प्रमाणपत्र
19 2263../GMPT/Photo/2263../GMPT/Pramanptr/2263विशाल अशोक मोहितेभाळवणी30/04/19969552196994 View फोटो प्रमाणपत्र
20 2390../GMPT/Photo/2390../GMPT/Pramanptr/2390विरुपाक्ष गणपती जंगमभाळवणी01/06/19419860458832 View फोटो प्रमाणपत्र
21 6747../GMPT/Photo/6747.JPG../GMPT/Pramanptr/6747भास्कर नारायण चव्हाणभाळवणी11/01/19559130993262 View फोटो प्रमाणपत्र
22 7951../GMPT/Photo/7951.JPG../GMPT/Pramanptr/7951चंद्रकांत आप्पा कोळीभाळवणी06/01/19639975246512 View फोटो प्रमाणपत्र
23 36199../GMPT/Photo/36199.jpg../GMPT/Pramanptr/36199इनायतुल्ला गुलाब शिकलगारभाळवणी28/12/1965  View फोटो प्रमाणपत्र
24 444../GMPT/Photo/444../GMPT/Pramanptr/444शत्रुघ्न विठोबा सागरभांबर्डे01/11/19799657076272 View फोटो प्रमाणपत्र
25 4937../GMPT/Photo/4937../GMPT/Pramanptr/4937रामचंद्र ज्ञानदेव कदमभेंडवडे-7028782227 View फोटो प्रमाणपत्र
26 5091../GMPT/Photo/5091../GMPT/Pramanptr/5091साई संदीप पाटोळेभेंडवडे10/04/20119960634736 View फोटो प्रमाणपत्र
27 5152../GMPT/Photo/5152../GMPT/Pramanptr/5152वैष्णवी रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे21/09/20099552918453 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5175../GMPT/Photo/5175../GMPT/Pramanptr/5175प्रणाली रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे10/08/20109552918453 View फोटो प्रमाणपत्र
29 23157../GMPT/Photo/23157.jpg../GMPT/Pramanptr/23157इंदुबाई बाबू गारळेभिकवडी बु.01/01/19669975421473 View फोटो प्रमाणपत्र
30 33502../GMPT/Photo/33502.jpg../GMPT/Pramanptr/33502वैष्णवी बाळू खुपकरभिकवडी बु.03/03/20069881114626 View फोटो प्रमाणपत्र
31 18012../GMPT/Photo/18012../GMPT/Pramanptr/18012मारुती बापू कदमभूड02/06/19689657037297 View फोटो प्रमाणपत्र
32 17586../GMPT/Photo/17586.jpg../GMPT/Pramanptr/17586राजेंद्र महादेव कचरेचिखलहोळ05/10/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
33 17865../GMPT/Photo/17865.jpg../GMPT/Pramanptr/17865संगिता जनार्दन फडतरेचिखलहोळ04/06/19758390092744 View फोटो प्रमाणपत्र
34 18003../GMPT/Photo/18003.jpg../GMPT/Pramanptr/18003सुरेखा राजेंद्र कचरेचिखलहोळ07/01/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
35 22606../GMPT/Photo/22606../GMPT/Pramanptr/22606सुभाष गणपती औताडेमांगरूळ01/08/19579850166912 View फोटो प्रमाणपत्र
36 22781../GMPT/Photo/22781../GMPT/Pramanptr/22781चेतन मचींद्र ढोबळेमांगरूळ06/09/20059545888563 View फोटो प्रमाणपत्र
37 22857../GMPT/Photo/22857../GMPT/Pramanptr/22857जगन्नाथ कृष्णा शिंदेमांगरूळ01/07/19369823992860 View फोटो प्रमाणपत्र
38 33854../GMPT/Photo/33854../GMPT/Pramanptr/33854प्रभाकर रामचंद्र जाधवमेंगणवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
39 36414../GMPT/Photo/36414.jpg../GMPT/Pramanptr/36414मुरलीधर ज्ञानू निकमनागेवाडी01/01/19609552213766 View फोटो प्रमाणपत्र
40 37320../GMPT/Photo/37320.jpg../GMPT/Pramanptr/37320.jpgबबिता गोपीचंद पवारनागेवाडी-9960410625 View फोटो प्रमाणपत्र
41 40771../GMPT/Photo/40771../GMPT/Pramanptr/40771दशरथ चंद्रकांत ठोंबरेनागेवाडी19/10/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
42 18020../GMPT/Photo/18020.JPG../GMPT/Pramanptr/18020सुवर्णा भिमराव शेळकेपंचशीलनगर01/01/19839975770356 View फोटो प्रमाणपत्र
43 18255../GMPT/Photo/18255../GMPT/Pramanptr/18255अशोक भीमराव जाधवपळशी01/01/19637507842427 View फोटो प्रमाणपत्र
44 18268../GMPT/Photo/18268../GMPT/Pramanptr/18268पतंग शंकर जाधवपळशी-  View फोटो प्रमाणपत्र
45 11807../GMPT/Photo/11807../GMPT/Pramanptr/11807विश्वास बाबा चंदनशिवेपळशी10/08/19689673554841 View फोटो प्रमाणपत्र
46 600../GMPT/Photo/600.JPG../GMPT/Pramanptr/600लक्ष्मण नारायण साळुंखेपारे-7387878640 View फोटो प्रमाणपत्र
47 4566../GMPT/Photo/4566../GMPT/Pramanptr/4566यशोदा धनपाल सावंतपारे26/04/19929673302105 View फोटो प्रमाणपत्र
48 21658../GMPT/Photo/21658../GMPT/Pramanptr/21658शंकर तुळशीराम वाघमोडेपारे-8552034902 View फोटो प्रमाणपत्र
49 21889../GMPT/Photo/21889../GMPT/Pramanptr/21889चमन अमीन शिकलगारपारे-9421218412 View फोटो प्रमाणपत्र
50 22242../GMPT/Photo/22242../GMPT/Pramanptr/22242माही प्रशांत यादवरेणावी12/05/20119970861822 View फोटो प्रमाणपत्र
123

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सागर संपत पवारऐनवाडी01/01/20048007645772
2 विशाल विठ्ठल पवारऐनवाडी05/08/19909146599616
3 विठ्ठल निवृत्ती पावरऐनवाडी01/06/19619146599616
4 राजाराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675
5 वैभव आखोंक खामकरआळसंद29/09/19849766148953
6 धोंडीराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675
7 किसान चिंतू पवारआळसंद01/06/19618308983931
8 विशाल वसंत हनमरबलवडी बुद्रुक31/10/19859890200682
9 संजय राजाराम पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19689623723311
10 नागनाथ नाना इंगवलेबलवडी खुर्द-9049951211
11 रोहित राजाराम शिंदेबलवडी खुर्द09/02/19938007108160
12 मोहन पंतंगराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/06/19679975789319
13 विजय नेताजी गवळीबलवडी खुर्द05/01/19819561954460
14 दिंगबर नाना इंगवलेबलवडी खुर्द13/03/19839049951211
15 सोमनाथ सुनील शिंदेबामणी03/06/20089975203028
16 राहुल बिरू शिंदेबामणी01/01/20027709743247
17 शंकर यलाप्पा कांबळेबानुरगड01/06/1970 
18 भास्कर रामराव जगतापभाग्यनगर01/06/19688888222829
19 विशाल अशोक मोहितेभाळवणी30/04/19969552196994
20 विरुपाक्ष गणपती जंगमभाळवणी01/06/19419860458832
21 भास्कर नारायण चव्हाणभाळवणी11/01/19559130993262
22 चंद्रकांत आप्पा कोळीभाळवणी06/01/19639975246512
23 इनायतुल्ला गुलाब शिकलगारभाळवणी28/12/1965 
24 शत्रुघ्न विठोबा सागरभांबर्डे01/11/19799657076272
25 रामचंद्र ज्ञानदेव कदमभेंडवडे-7028782227
26 साई संदीप पाटोळेभेंडवडे10/04/20119960634736
27 वैष्णवी रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे21/09/20099552918453
28 प्रणाली रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे10/08/20109552918453
29 इंदुबाई बाबू गारळेभिकवडी बु.01/01/19669975421473
30 वैष्णवी बाळू खुपकरभिकवडी बु.03/03/20069881114626
31 मारुती बापू कदमभूड02/06/19689657037297
32 राजेंद्र महादेव कचरेचिखलहोळ05/10/1982 
33 संगिता जनार्दन फडतरेचिखलहोळ04/06/19758390092744
34 सुरेखा राजेंद्र कचरेचिखलहोळ07/01/1982 
35 सुभाष गणपती औताडेमांगरूळ01/08/19579850166912
36 चेतन मचींद्र ढोबळेमांगरूळ06/09/20059545888563
37 जगन्नाथ कृष्णा शिंदेमांगरूळ01/07/19369823992860
38 प्रभाकर रामचंद्र जाधवमेंगणवाडी- 
39 मुरलीधर ज्ञानू निकमनागेवाडी01/01/19609552213766
40 बबिता गोपीचंद पवारनागेवाडी-9960410625
41 दशरथ चंद्रकांत ठोंबरेनागेवाडी19/10/2004 
42 सुवर्णा भिमराव शेळकेपंचशीलनगर01/01/19839975770356
43 अशोक भीमराव जाधवपळशी01/01/19637507842427
44 पतंग शंकर जाधवपळशी- 
45 विश्वास बाबा चंदनशिवेपळशी10/08/19689673554841
46 लक्ष्मण नारायण साळुंखेपारे-7387878640
47 यशोदा धनपाल सावंतपारे26/04/19929673302105
48 शंकर तुळशीराम वाघमोडेपारे-8552034902
49 चमन अमीन शिकलगारपारे-9421218412
50 माही प्रशांत यादवरेणावी12/05/20119970861822
51 आरोही प्रशांत यादवरेणावी26/06/20149970861822
52 विनायक पद्माकर गुरवरेणावी02/06/19888698978662
53 लता बाळू गोसावीरेवणगाव01/01/1976 
54 आकाश सुधाकर गवळीरेवणगाव-7798676672
55 संजय प्रभाकर धर्माधिकारीसाळशिंगे07/05/19839673638827
56 रंजना संजय धर्मधिकारीसाळशिंगे-9765350990
57 किसन चिंतू पवारसाळशिंगे01/06/19618308983931
58 दत्तात्रय पांडुरंग गायकवाडसाळशिंगे05/10/19769766416877
59 साक्षी सत्यवान जावीरसाळशिंगे03/06/20048379008303
60 अनिल धमा मदनेसांगोळे01/01/1983 
61 VISHNU EKNATH BABARसांगोळे01/01/1976 
62 किशोर रामचंद्र जाधवसुलतानगादे23/06/19969764210294
63 आप्पासो सखाराम कांबळेवलखड01/06/19567030669667
64 बापूराव सायबू चव्हाणवलखड03/11/19919920805693
65 गणेश विठ्ठल शेटेवेजेगांव01/03/19839921595235
66 अभिजीत विजय पाटोळेवेजेगांव19/11/20059665214613
67 सावित्री भाऊ लोखंडेवेजेगांव07/05/19369967536278
68 बसाप्पा चंद्रश नावीमाहुली01/06/19719763834366
69 बालुशा अशोक जाधवमाहुली31/05/19789604363596
70 सरस्वती बालुशा जाधवमाहुली20/07/19809604363596
71 भारती शेखर सवणेदेवखिंडी15/09/19879823428607
72 दत्तात्रय आकाराम केंगारदेवखिंडी05/12/20068600706523
73 तुकाराम आबा निकमदेवखिंडी01/01/19439970702068
74 उत्तम दादासो निकमदेवखिंडी01/06/19649975483544
75 रोहिणी संजय सवनेदेवखिंडी27/03/1989 
76 कांचन पांडुरंग किर्दतढवळेश्वर01/01/19829637189884
77 तृप्ती रमेश घोरपडेधोंडेवाडी14/10/19979423271385
78 उज्ज्वला मारुती चव्हाणधोंडेवाडी01/08/1989 
79 समर्थ अवधूत यादवधोंडेवाडी22/11/20118806642701
80 श्रेया श्रीरंग माळीगार्डी11/09/20129960247073
81 कृष्ण हणमंत अळकुटेगार्डी01/01/19759049212961
82 विकास हणमंत अळकुटेगार्डी01/01/19919049212961
83 बालराव हणमंत अळकुटेगार्डी01/01/19859049212961
84 शंकर केंगार हर्षदघनवाड14/08/20059881938890
85 युवराज कुंडलिक होलारघनवाड04/03/20119657644988
86 समाधान sopan कचरेघनवाड02/01/19979970197161
87 शुभांगी सोपान कचरेघनवाड29/05/19729503688175
88 मनीषा सतीश कदमघनवाड06/01/19897350372588
89 दीपक शंकर कोरेघनवाड28/10/19808665471387
90 श्रीकांत मोहन ठोंबरेघोटी बुद्रुक24/06/19887798114607
91 सुमित काकासो ठोंबरेघोटी बुद्रुक23/08/19909673162560
92 सोमनाथ सुरेश कदमघोटी बुद्रुक02/09/20009545050834
93 माया यल्लापा ठोंबरेघोटी बुद्रुक19/05/19829112072949
94 विद्या धनाजी पवारहिवरे17/05/19999503731663
95 राजेंद्र शामराव सावंतहिवरे15/06/19739561104299
96 सुमित सिद्धनाथ साळुंखेजाधववाडी13/05/19839503082042
97 सिद्धनाथ शिवाजी साळुंखेजाधववाडी05/10/19839503082042
98 प्रतीक सुनील तुपेजाधववाडी27/05/20097420059872
99 किशोर हणमंत मुळीकजाधववाडी09/03/20148390324220
100 तानाजी रंगराव कदमकळंबी09/08/19848805753226
101 सुनिता तानाजी कदमकळंबी13/06/19868805753226
102 सचिन रावसाहेब मानेकरंजे01/01/19889960430226
103 उषा सचिन मानेकरंजे-9960430226
104 गजानन जालिंदर पाखरेकार्वे01/01/19839096822289
105 विश्वनाथ बाळकृष्ण सुर्वेखंभाळे भा.10/09/19917350668306
106 अनुजा धनाजी कोकाटेकुर्ली26/02/20099011131556
107 लता उत्तम घाडगेकुर्ली01/01/1958 
108 पल्लवी यल्लप्पा पवारकुर्ली14/02/20029096293318
109 पूजा माणिक आयवळेलेंगरे-9011657809
110 माणिक शिवाजी आयवळेलेंगरे06/01/19859011657809
111 सुनीता मुरलीधर शिंदेलेंगरे01/06/19787350355277
112 मंगल EKNATH जाधवलेंगरे- 
113 गंगुबाई hanmant jadhavलेंगरे- 
114 शंकर ramesh गुजलेलेंगरे01/06/19818698735925
115 आरती शंकर गुजलेलेंगरे29/01/20098698735925
116 राणी शंकर गुजलेलेंगरे01/06/19858698735925
117 विराज शंकर गुजलेलेंगरे19/05/20128698735925
118 ज्ञानदेव चांगदेव शिंदेलेंगरे-9545128660
119 अक्षय राहुल moreलेंगरे21/02/20149096317673
120 सईद मुराद देसाईलेंगरे27/07/20099637257372
121 संगीत वसंत गुरवलेंगरे-9421184855
122 वर्षा रामचंद्र पाटीललेंगरे15/08/19719503534899