दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10226../GMPT/Photo/10226.JPG../GMPT/Pramanptr/10226विलास दगडू यमगरआंबेवाडी01/06/19819766933638 View फोटो प्रमाणपत्र
2 10493../GMPT/Photo/10493../GMPT/Pramanptr/10493.JPGविनायक बिरुदेव पुजारीआंबेवाडी01/01/2008  View फोटो प्रमाणपत्र
3 10033../GMPT/Photo/10033../GMPT/Pramanptr/10033दिव्यांनी शिवाजी पवारआटपाडी-7218092065 View फोटो प्रमाणपत्र
4 9540../GMPT/Photo/9540../GMPT/Pramanptr/9540दादासो भिवा शिंदेआटपाडी01/01/19819545100830 View फोटो प्रमाणपत्र
5 22226../GMPT/Photo/22226../GMPT/Pramanptr/22226.jpegसिद्धनाथ नामदेव मेटकरीआटपाडी01/06/19897083652406 View फोटो प्रमाणपत्र
6 22432../GMPT/Photo/22432../GMPT/Pramanptr/22432सतिश दत्तात्रय माळीआटपाडी01/01/19829665688904 View फोटो प्रमाणपत्र
7 35078../GMPT/Photo/35078../GMPT/Pramanptr/35078सुवर्णा राजू ऐवळेआटपाडी21/07/19929561106960 View फोटो प्रमाणपत्र
8 35100../GMPT/Photo/35100../GMPT/Pramanptr/35100जयश्री राजू ऐवळेआटपाडी02/06/19859561106960 View फोटो प्रमाणपत्र
9 35139../GMPT/Photo/35139../GMPT/Pramanptr/35139अमेय राजाराम मोठेआटपाडी15/12/20019156761435 View फोटो प्रमाणपत्र
10 35156../GMPT/Photo/35156../GMPT/Pramanptr/35156लतिका रघुनाथ दिवाकरआटपाडी01/01/19859423026366 View फोटो प्रमाणपत्र
11 35669../GMPT/Photo/35669../GMPT/Pramanptr/35669राजवीर चैतन्य भागवतआटपाडी21/08/20149096581004 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35798../GMPT/Photo/35798../GMPT/Pramanptr/35798स्वाती सुभाष जमदाडेआटपाडी01/01/19769860686588 View फोटो प्रमाणपत्र
13 35947../GMPT/Photo/35947.jpg../GMPT/Pramanptr/35947सिद्धेश्वरी सतीश मुढेआटपाडी06/04/20079970471988 View फोटो प्रमाणपत्र
14 38949../GMPT/Photo/38949../GMPT/Pramanptr/38949.jpgविजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829 View फोटो प्रमाणपत्र
15 39037../GMPT/Photo/39037../GMPT/Pramanptr/39037गॊरखा प्रल्हाद खरातआटपाडी20/10/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
16 39932../GMPT/Photo/39932.jpg../GMPT/Pramanptr/39932संतोष विलास सपाटेआटपाडी01/07/19809730502367 View फोटो प्रमाणपत्र
17 40008../GMPT/Photo/40008../GMPT/Pramanptr/40008आयेशा हिरयातुल्ला मुलाणीआटपाडी24/10/19899420678191 View फोटो प्रमाणपत्र
18 40020../GMPT/Photo/40020../GMPT/Pramanptr/40020वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
19 42813../GMPT/Photo/42813.jpg../GMPT/Pramanptr/42813.jpegसोहम शंकर मंडलेआटपाडी09/02/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
20 43063../GMPT/Photo/43063.jpg../GMPT/Pramanptr/43063.jpegफेईजलखान फरतुक पठाणआटपाडी03/10/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
21 339../GMPT/Photo/339.jpg../GMPT/Pramanptr/339.jpgविजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829 View फोटो प्रमाणपत्र
22 392../GMPT/Photo/392../GMPT/Pramanptr/392बयाजी बापू शेंडगेआटपाडी09/06/19479420792600 View फोटो प्रमाणपत्र
23 403../GMPT/Photo/403../GMPT/Pramanptr/403दुर्योधन बयाजी शेंडगेआटपाडी01/06/19767775083491 View फोटो प्रमाणपत्र
24 3882../GMPT/Photo/3882../GMPT/Pramanptr/3882विशाल राजू हिंगमिरेआटपाडी01/06/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
25 4360../GMPT/Photo/4360../GMPT/Pramanptr/4360.jpegशहाजी दशरथ बालटेआटपाडी01/07/19867875965029 View फोटो प्रमाणपत्र
26 4271../GMPT/Photo/4271.jpg../GMPT/Pramanptr/4271आनंदा नामा शेंडेआवळाई19/05/19439665673397 View फोटो प्रमाणपत्र
27 4044../GMPT/Photo/4044.jpg../GMPT/Pramanptr/4044कुंडलिक शिवाजी पवारआवळाई01/06/19887387516645 View फोटो प्रमाणपत्र
28 3449../GMPT/Photo/3449.jpg../GMPT/Pramanptr/3449अजित इक्ष्वार पिसेआवळाई20/08/19809119388046 View फोटो प्रमाणपत्र
29 3488../GMPT/Photo/3488.jpg../GMPT/Pramanptr/3488शेठीबा शिवाजी पवारआवळाई14/01/20007387516645 View फोटो प्रमाणपत्र
30 3325../GMPT/Photo/3325.jpg../GMPT/Pramanptr/3325शारुख आलं मुलांनीआवळाई12/03/19958007661820 View फोटो प्रमाणपत्र
31 40434../GMPT/Photo/40434.jpg../GMPT/Pramanptr/40434सलीम राजू शेखआवळाई25/06/20149769163613 View फोटो प्रमाणपत्र
32 1867../GMPT/Photo/1867../GMPT/Pramanptr/1867SUPRIYA SUBHAS YAMAGARबालेवाडी03/12/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
33 1890../GMPT/Photo/1890../GMPT/Pramanptr/1890INDUBAI BABA PUKALEबालेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
34 1248../GMPT/Photo/1248../GMPT/Pramanptr/1248Fulabai Sandipan Kambleबालेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
35 1367../GMPT/Photo/1367../GMPT/Pramanptr/1367Sadhanaabai Laxman Kolekarबालेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
36 1785../GMPT/Photo/1785../GMPT/Pramanptr/1785AKASHDA SANJAY KOLEKARबालेवाडी14/09/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
37 4169../GMPT/Photo/4169.JPG../GMPT/Pramanptr/4169.JPGअनिता साहेबालाल आतारबनपुरी01/01/1983  View फोटो प्रमाणपत्र
38 43210../GMPT/Photo/43210../GMPT/Pramanptr/43210लक्ष्मण शंभाजी ऐवळेबोंबेवाडी04/06/19919730737133 View फोटो प्रमाणपत्र
39 14541../GMPT/Photo/14541.JPG../GMPT/Pramanptr/14541.PDFउषा सुरेश गायकवाडचिंचले26/06/19879689063757 View फोटो प्रमाणपत्र
40 21020../GMPT/Photo/21020.jpg../GMPT/Pramanptr/21020स्वप्नील चंद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825 View फोटो प्रमाणपत्र
41 44661../GMPT/Photo/44661../GMPT/Pramanptr/44661ऋतुराज अनिल रणदिवेदिघंची14/08/20059975099647 View फोटो प्रमाणपत्र
42 44665../GMPT/Photo/44665../GMPT/Pramanptr/44665आदित्य आबासो रणदिवेदिघंची15/07/20028530805124 View फोटो प्रमाणपत्र
43 44693../GMPT/Photo/44693../GMPT/Pramanptr/44693राहुल सुभाष सागरदिघंची27/01/20059669840516 View फोटो प्रमाणपत्र
44 44717../GMPT/Photo/44717../GMPT/Pramanptr/44717महेश माणिक नष्टेदिघंची24/03/19869405860389 View फोटो प्रमाणपत्र
45 44720../GMPT/Photo/44720../GMPT/Pramanptr/44720वैष्णवी विजय जमदाडेदिघंची01/01/20138600749203 View फोटो प्रमाणपत्र
46 44723../GMPT/Photo/44723../GMPT/Pramanptr/44723रामेश्वर गणपतराव नष्टेदिघंची06/07/19578600317448 View फोटो प्रमाणपत्र
47 44758../GMPT/Photo/44758../GMPT/Pramanptr/44758स्वप्नील चद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825 View फोटो प्रमाणपत्र
48 44760../GMPT/Photo/44760../GMPT/Pramanptr/44760अलका जयवंत बुधावलेदिघंची-  View फोटो प्रमाणपत्र
49 44808../GMPT/Photo/44808../GMPT/Pramanptr/44808रेश्मा अनिल रणदिवेदिघंची22/12/20079975099647 View फोटो प्रमाणपत्र
50 44898../GMPT/Photo/44898../GMPT/Pramanptr/44898समीर शकील सिद्धिकीदिघंची22/05/20099552946314 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 विलास दगडू यमगरआंबेवाडी01/06/19819766933638
2 विनायक बिरुदेव पुजारीआंबेवाडी01/01/2008 
3 दिव्यांनी शिवाजी पवारआटपाडी-7218092065
4 दादासो भिवा शिंदेआटपाडी01/01/19819545100830
5 सिद्धनाथ नामदेव मेटकरीआटपाडी01/06/19897083652406
6 सतिश दत्तात्रय माळीआटपाडी01/01/19829665688904
7 सुवर्णा राजू ऐवळेआटपाडी21/07/19929561106960
8 जयश्री राजू ऐवळेआटपाडी02/06/19859561106960
9 अमेय राजाराम मोठेआटपाडी15/12/20019156761435
10 लतिका रघुनाथ दिवाकरआटपाडी01/01/19859423026366
11 राजवीर चैतन्य भागवतआटपाडी21/08/20149096581004
12 स्वाती सुभाष जमदाडेआटपाडी01/01/19769860686588
13 सिद्धेश्वरी सतीश मुढेआटपाडी06/04/20079970471988
14 विजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829
15 गॊरखा प्रल्हाद खरातआटपाडी20/10/1971 
16 संतोष विलास सपाटेआटपाडी01/07/19809730502367
17 आयेशा हिरयातुल्ला मुलाणीआटपाडी24/10/19899420678191
18 वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी- 
19 सोहम शंकर मंडलेआटपाडी09/02/2011 
20 फेईजलखान फरतुक पठाणआटपाडी03/10/2001 
21 विजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829
22 बयाजी बापू शेंडगेआटपाडी09/06/19479420792600
23 दुर्योधन बयाजी शेंडगेआटपाडी01/06/19767775083491
24 विशाल राजू हिंगमिरेआटपाडी01/06/2005 
25 शहाजी दशरथ बालटेआटपाडी01/07/19867875965029
26 आनंदा नामा शेंडेआवळाई19/05/19439665673397
27 कुंडलिक शिवाजी पवारआवळाई01/06/19887387516645
28 अजित इक्ष्वार पिसेआवळाई20/08/19809119388046
29 शेठीबा शिवाजी पवारआवळाई14/01/20007387516645
30 शारुख आलं मुलांनीआवळाई12/03/19958007661820
31 सलीम राजू शेखआवळाई25/06/20149769163613
32 SUPRIYA SUBHAS YAMAGARबालेवाडी03/12/2005 
33 INDUBAI BABA PUKALEबालेवाडी- 
34 Fulabai Sandipan Kambleबालेवाडी- 
35 Sadhanaabai Laxman Kolekarबालेवाडी- 
36 AKASHDA SANJAY KOLEKARबालेवाडी14/09/2011 
37 अनिता साहेबालाल आतारबनपुरी01/01/1983 
38 लक्ष्मण शंभाजी ऐवळेबोंबेवाडी04/06/19919730737133
39 उषा सुरेश गायकवाडचिंचले26/06/19879689063757
40 स्वप्नील चंद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825
41 ऋतुराज अनिल रणदिवेदिघंची14/08/20059975099647
42 आदित्य आबासो रणदिवेदिघंची15/07/20028530805124
43 राहुल सुभाष सागरदिघंची27/01/20059669840516
44 महेश माणिक नष्टेदिघंची24/03/19869405860389
45 वैष्णवी विजय जमदाडेदिघंची01/01/20138600749203
46 रामेश्वर गणपतराव नष्टेदिघंची06/07/19578600317448
47 स्वप्नील चद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825
48 अलका जयवंत बुधावलेदिघंची- 
49 रेश्मा अनिल रणदिवेदिघंची22/12/20079975099647
50 समीर शकील सिद्धिकीदिघंची22/05/20099552946314
51 दत्तात्रय बबन बुधावलेदिघंची04/03/20039730174487
52 साक्षी बबन बुधावलेदिघंची01/06/20059730174487
53 बाळाबाई बबन बुधावलेदिघंची09/06/19629730174487
54 महेश सिद्धेश्वर गळवेगळववाडी12/10/19939921620908
55 राधाबाई तायप्पा खांडेकरगळववाडी01/01/19839960176631
56 राहुल रंगनाथ गळवेगळववाडी01/05/1997 
57 पंढरीनाथ रंगनाथ गळवेगळववाडी09/05/1993 
58 बायाडाबाई येरवान गळवेगळववाडी01/05/19839960176631
59 शालन दर्याबा गोडसेगळववाडी01/01/19849665169342
60 रेश्मा बाबाजी होनमानेघानंद20/12/19919764620029
61 सरस्वती यशवंत गारलेघानंद01/06/19758888064276
62 पुष्पा भास्कर पुजारीघानंद01/01/19947218643110
63 भाग्यश्री नथुराम बेरगळघरनीकी14/02/19959761759275
64 सहदेव भिकाजी मानेघरनीकी- 
65 मीनाक्षी जगन्नाथ इवलेघरनीकी-9922246594
66 शांताबाई बाळू घाडगेगोमेवाडी-8407960611
67 उषा गुंडा मानेगोमेवाडी01/06/19817709641316
68 अभय अनिल देशपांडेगोमेवाडी29/10/19879421825441
69 शंभू बिरुदेव हेगडेगोमेवाडी24/06/20139922512169
70 आक्काताई किसन जावीरगोमेवाडी01/01/1986 
71 रेश्मा राजशेखर देशपांडेगोमेवाडी13/09/19879970205390
72 हणमंत सोपान मंडलेगोमेवाडी-7057712527
73 अक्षय अशोक सरगरगोमेवाडी21/05/20009623295948
74 सुशीलकुमार तुकाराम पारेकरहिवतड01/06/19908805258189
75 सीमा कमलाकर देशमुखहिवतड01/06/19909730135704
76 प्रवीण भानुदास डोंबाळेहिवतड05/05/19977261981156
77 गंगुबाई भुजिंगा घुटुकडेहिवतड01/06/19619552941178
78 दत्तात्रय काका मंडलेहिवतड01/06/1966 
79 विठ्ठल आनंदा कोरेहिवतड06/01/19919049958144
80 इंदुताई वसंत खरातहिवतड06/01/19917756031868
81 आगतराव संभाजी पाटीलहिवतड01/06/19929503148966
82 सोनाली आगतराव पाटीलहिवतड29/12/19949503148966
83 आण्णा कोंडीबा मंडलेहिवतड01/06/19407757074939
84 वसंत रामचंदर कदमजांभुळणी10/05/19477218265591
85 संजय वसंत कदमजांभुळणी12/03/19847083301542
86 वसंत रामचंद्र कदमजांभुळणी10/05/19477218265591
87 ओम गणेश ठोबंरेकामथ10/04/2005 
88 तातोबा सिद सरककामथ- 
89 रावसाहेब सिद सरककामथ- 
90 नंदा कृष्णा खताळकरगणी01/06/19469923066585
91 विष्णू भगवान धनवडेकरगणी01/06/19889970785642
92 पांडुरंग बापु सरगरकरगणी01/01/19579766582019
93 स्वाती विष्णू धनवडेकरगणी01/06/19929970785642
94 शाहनवाज इस्माईल मुल्लाकरगणी01/01/19969595141593
95 शहनाज इस्माईल मुल्लाकरगणी02/02/19399595141593
96 चांदबी इस्माईल मुल्लाकरगणी09/10/19719595141593
97 सहानवाज इस्माईल मुल्लाकरगणी01/01/19669595141593
98 दादासाहेब गोरख सरगरकरगणी01/05/20039420675651
99 पद्मिनी बाळू चव्हाणकरगणी01/06/19817028256875
100 प्रमोद तानाजी कदमकोठोळी16/08/20019503714143
101 शिवाजी ज्ञानू गवळीकोठोळी01/06/19738600053774
102 मनीष विजय चंदनशिवेकोठोळी12/08/20109970280079
103 पूनम चांगदेव कदमकोठोळी11/10/19939665171809
104 पद्मिनी बाळू शिंदे काळेखंगोडवाडी01/01/19618600887317
105 navanath akaram shindeखरसुंडी01/01/19769767679594
106 आशा ज्ञानेश्वर लेंगरेलेंगरेवाडी05/03/19949922673956
107 भाग्यश्री रेवण हात्गीकरलेंगरेवाडी01/01/1970 
108 मयुरी काशिनाथ लेंगरेलेंगरेवाडी05/02/19957030717981
109 रंगनाथ ज्ञानू लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/19538600867833
110 दत्तात्रय पांडुरंग मनावरलेंगरेवाडी19/08/19779552481861
111 काशिलिंग बाबूंराव लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/19937030717981
112 निकिता शिवाजी घोडकेलिंगीवरे-9527010130
113 अंजना मनोज खैरमोडेलिंगीवरे01/01/19708975592436
114 SHUSHANT DATTATRAY GAYKAWADमाळेवाडी03/07/19999503323779
115 शिंधुताई दाजी मेटकरीमानेवाडी-9403401106
116 NARAYAN आनंदा खरातमानेवाडी01/01/19319011627180
117 कुंडलिक केरु मेटकरीमानेवाडी01/01/19659960953756
118 रोहित संतोष जाधवमापटेमळा27/03/20109975781090
119 रमेश बापुसो पुकलेमसळवाडी01/06/1992 
120 वैशाली दगडू इरकरमसळवाडी01/01/19909403809142
121 प्रतीक्षा गणेश ठोंबरेमुढेवाडी21/03/2005 
122 ओम गणेश ठोंबरेमुढेवाडी10/04/2005 
123 तुषार गणेश ठोंबरेमुढेवाडी15/06/2003 
124 वसंत बाबासो भोसलेनेलकरंजी- 
125 सानिका बाळू बुधवालेनिंबवडे25/06/20057219443805
126 साहिल नवनाथ कारंडेनिंबवडे24/02/20127709356027
127 उषाताई गोपाळ अनुसेनिंबवडे01/01/19689096174719
128 मनीषा तायप्पा अनुसेनिंबवडे16/06/19897758811503
129 तायप्पा गोविंद अनुसेनिंबवडे01/01/19567758811503
130 रामचंद्र जगन्नाथ लोहारनिंबवडे01/06/19529766314950
131 सुलोचना महादेव मोटेनिंबवडे01/01/19739075863729
132 सोहम मारुती हुबालेनिंबवडे18/07/20157218643437
133 युवराज विलास पाटीलपाडळकरवाडी09/01/19979665968260
134 मंगल विलास पाटीलपाडळकरवाडी26/09/19959665968260
135 दत्तात्रय शंकर सावंतपळसखेड-9604193864
136 मनीषा बापू राजगेपळसखेड01/06/1988 
137 रोहिदास धोंडिबा काटेपिंपरी खुर्द01/06/19469975802138
138 नरेंद्र शंकर पवारपिंपरी बुद्रुक01/06/19679527218913
139 विजय तुकाराम साळवेपिंपरी बुद्रुक01/01/19919689409223
140 आदित्य रणजीत सोनावणेपूजारवाड01/01/20129930827795
141 सुरज संदीपन पुजारीपूजारवाड29/01/19999975740034
142 सुप्रिया भारत भोसलेपूजारवाड-9850567053
143 मालन गणपती अदाटेपूजारवाड01/01/1969 
144 कुशलाबाई दत्तु राऊतपूजारवाडी द.01/01/19709970628370
145 अंबिका गोरख पुजारीपूजारवाडी द.11/11/19969527772827
146 रामचंद्र भिकाजी बुधावलेपूजारवाडी द.26/09/19969130858505
147 प्रतिक विजय गायकवाडशेटफळे- 
148 विराज शशिकांत गायकवाडशेटफळे- 
149 प्राची पांडुरंग गायकवाडशेटफळे- 
150 मोनिका महादेव कांबळेशेटफळे- 
151 पूनम रमेश गायकवाडशेटफळे- 
152 सयाजी सर्जेराव गायकवाडशेटफळे-9970537171
153 अजित शंकर गिड्डेतडवळे01/01/20049561658416
154 निखिल नामदेव सरकतालेवाडी23/09/20047219025481
155 श्रेयश नामदेव सरकतालेवाडी-7718971233
156 प्रज्वल विलास शिंदेतालेवाडी15/11/20129766467572
157 कारण मछिंद्र सरगरतालेवाडी09/10/20109049857056
158 सोहम मछिंद्र सरगरतालेवाडी02/06/20129049857056
159 सरूबाई गणपती माळीउंबरगाव01/01/1978 
160 स्नेहल सुखदेव ठोंबरेउंबरगाव01/03/19989763630574
161 समाधान तुकाराम पद्माळेउंबरगाव17/10/19989623049354
162 प्रतिक सुभाष फडतरेउंबरगाव18/12/20087057817038
163 स्वाती संजय थोरातविभुतवाडी25/03/20039594946242
164 संगिता गोविंद जानकरविभुतवाडी-7756808636
165 AAKANSHA DATATRYA BAADविठलापूर05/02/20117887689602
166 पूजा कोंडीबा बाडविठलापूर01/06/19987559488219
167 तेजस्विनी नानासो बाडविठलापूर26/10/20067709897583
168 श्रेयश आप्पासाहेब जाधववळवण04/03/20139594301840
169 नानासो दिगंबर नांगरेवमाजी पाटील वाडी01/06/19757756832940
170 पल्लवी हणमंत मानेवमाजी पाटील वाडी-8554865190
171 दादू शंकर चव्हाणवमाजी पाटील वाडी01/06/19209619909306
172 कुसुम शामराव वाघमारेझरे01/01/19878805342933
173 अथर्व पोपट पाटिलझरे-