दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 22877../GMPT/Photo/22877.JPG../GMPT/Pramanptr/22877.JPGसरिता जयपाल परीटअंकली03/04/19808805336953 View फोटो प्रमाणपत्र
2 22993../GMPT/Photo/22993.JPG../GMPT/Pramanptr/22993.JPGगायत्री सतीश कब्बूरेअंकली25/09/20019604623163 View फोटो प्रमाणपत्र
3 33516../GMPT/Photo/33516.JPG../GMPT/Pramanptr/33516.JPGदिपाली शामगोंडा पाटीलअंकली18/08/19838390328150 View फोटो प्रमाणपत्र
4 34053../GMPT/Photo/34053.JPG../GMPT/Pramanptr/34053.JPGशारदा आण्णा भगाटेअंकली01/01/19739763851709 View फोटो प्रमाणपत्र
5 36062../GMPT/Photo/36062.jpg../GMPT/Pramanptr/36062गायत्री संजय माळीआरग08/11/20117798538662 View फोटो प्रमाणपत्र
6 36171../GMPT/Photo/36171../GMPT/Pramanptr/36171दत्तू कृष्णा पवारआरग01/01/19509673893335 View फोटो प्रमाणपत्र
7 36637../GMPT/Photo/36637.jpg../GMPT/Pramanptr/36637.jpgनकुसा बंडू गावडेआरग-8007906065 View फोटो प्रमाणपत्र
8 20731../GMPT/Photo/20731.jpg../GMPT/Pramanptr/20731जयश्री विलास जतकरआरग01/06/19978308509061 View फोटो प्रमाणपत्र
9 20751../GMPT/Photo/20751.jpg../GMPT/Pramanptr/20751.jpgबंडू विष्णू नुलकेआरग07/01/19889545411218 View फोटो प्रमाणपत्र
10 21484../GMPT/Photo/21484.jpg../GMPT/Pramanptr/21484प्राची आण्णासो माळीआरग19/07/20108600259234 View फोटो प्रमाणपत्र
11 21549../GMPT/Photo/21549.jpg../GMPT/Pramanptr/21549ओंकार प्रकाश चव्हाणआरग24/09/19938805717227 View फोटो प्रमाणपत्र
12 21619../GMPT/Photo/21619.jpg../GMPT/Pramanptr/21619.jpgतेजम नंदकुमार चव्हाणआरग09/03/20059372351253 View फोटो प्रमाणपत्र
13 21636../GMPT/Photo/21636.jpg../GMPT/Pramanptr/21636संस्कार गजानन पाटीलआरग25/02/20129695221847 View फोटो प्रमाणपत्र
14 21674../GMPT/Photo/21674.jpg../GMPT/Pramanptr/21674सोनम गजानन पाटीलआरग20/08/20099695221847 View फोटो प्रमाणपत्र
15 22061../GMPT/Photo/22061../GMPT/Pramanptr/22061अलका लक्ष्मण पाटीलआरग-8806333805 View फोटो प्रमाणपत्र
16 161../GMPT/Photo/161.JPG../GMPT/Pramanptr/161.PDFअक्षदा बाळासो जाधवआरग01/12/19979730898763 View फोटो प्रमाणपत्र
17 15631../GMPT/Photo/15631.jpg../GMPT/Pramanptr/15631सचिन श्रीकांत खोतआरग08/03/19998975014960 View फोटो प्रमाणपत्र
18 38717../GMPT/Photo/38717.jpg../GMPT/Pramanptr/38717संपदा बाळू खोतआरग01/04/19709970190514 View फोटो प्रमाणपत्र
19 39001../GMPT/Photo/39001.jpg../GMPT/Pramanptr/39001दीपाली बाबासो मोरेआरग20/10/20087248593089 View फोटो प्रमाणपत्र
20 39086../GMPT/Photo/39086.jpg../GMPT/Pramanptr/39086सुशीला भिमराव पाटीलआरग-8600696707 View फोटो प्रमाणपत्र
21 40932../GMPT/Photo/40932.jpg../GMPT/Pramanptr/40932कोमल बाबासो थोरातआरग05/12/20009970531694 View फोटो प्रमाणपत्र
22 41167../GMPT/Photo/41167.jpg../GMPT/Pramanptr/41167बाळासो निवृत्ती पाटीलआरग03/09/19807783867592 View फोटो प्रमाणपत्र
23 41219../GMPT/Photo/41219.jpg../GMPT/Pramanptr/41219संगीता अशोक पाटीलआरग11/11/19907083867592 View फोटो प्रमाणपत्र
24 41609../GMPT/Photo/41609.jpg../GMPT/Pramanptr/41609.jpgनीता धनपाल आरगेआरग22/06/19977385675741 View फोटो प्रमाणपत्र
25 41872../GMPT/Photo/41872../GMPT/Pramanptr/41872नीलव्वा विठोबा जोगआरग01/01/1952  View फोटो प्रमाणपत्र
26 4822../GMPT/Photo/4822.jpg../GMPT/Pramanptr/4822.jpgअनिता मल्लप्पा चौगुलेबामणोली01/01/20019970594240 View फोटो प्रमाणपत्र
27 4332../GMPT/Photo/4332.JPG../GMPT/Pramanptr/4332बाहुबली विद्याधर तळळेबेडग-9822657102 View फोटो प्रमाणपत्र
28 4373../GMPT/Photo/4373.JPG../GMPT/Pramanptr/4373निकिता बाहुबली तळळेबेडग-9657675916 View फोटो प्रमाणपत्र
29 4475../GMPT/Photo/4475.jpg../GMPT/Pramanptr/4475सीमा विद्याधर तळळेबेडग-9822657102 View फोटो प्रमाणपत्र
30 9285../GMPT/Photo/9285.JPG../GMPT/Pramanptr/9285.PDFस्मिता महावीर किणींगेबेडग07/11/19899923415780 View फोटो प्रमाणपत्र
31 9312../GMPT/Photo/9312.JPG../GMPT/Pramanptr/9312.PDFराधाबाई निवृत्ती जगतापबेडग-9860206375 View फोटो प्रमाणपत्र
32 9887../GMPT/Photo/9887.JPG../GMPT/Pramanptr/9887नानासो सुखदेव ओमासेबेडग-9527291098 View फोटो प्रमाणपत्र
33 15803../GMPT/Photo/15803.JPG../GMPT/Pramanptr/15803.PDFकोंडीबा नायकू पाटीलबेडग-9552309811 View फोटो प्रमाणपत्र
34 16019../GMPT/Photo/16019.JPG../GMPT/Pramanptr/16019.PDFतुकाराम लागमांना मासाळबेडग07/04/20017385976590 View फोटो प्रमाणपत्र
35 18390../GMPT/Photo/18390.JPG../GMPT/Pramanptr/18390शुभ्रदा श्रीपती कोळीबेडग-8806635527 View फोटो प्रमाणपत्र
36 22140../GMPT/Photo/22140.JPG../GMPT/Pramanptr/22140कनया शरद थोरवेबेडग03/05/20148552946558 View फोटो प्रमाणपत्र
37 21956../GMPT/Photo/21956.JPG../GMPT/Pramanptr/21956.PDFसविता दगडू कांबळेबेडग-9168499443 View फोटो प्रमाणपत्र
38 21936../GMPT/Photo/21936.JPG../GMPT/Pramanptr/21936अरुण बाळू गोसावीबेडग-7775080112 View फोटो प्रमाणपत्र
39 20176../GMPT/Photo/20176.JPG../GMPT/Pramanptr/20176आदाम परशराम सानपबेडग-9158262365 View फोटो प्रमाणपत्र
40 36158../GMPT/Photo/36158.jpg../GMPT/Pramanptr/36158.PDFपल्लवी सोमनाथ गुरवबेडग01/06/19943049024567 View फोटो प्रमाणपत्र
41 36695../GMPT/Photo/36695.jpg../GMPT/Pramanptr/36695पुंडलिक विठोबा सानपबेडग01/06/19459960460344 View फोटो प्रमाणपत्र
42 36772../GMPT/Photo/36772.jpg../GMPT/Pramanptr/36772.PDFचंद्रकांत तुकाराम खाडेबेडग23/10/19749561241679 View फोटो प्रमाणपत्र
43 36828../GMPT/Photo/36828.jpg../GMPT/Pramanptr/36828गोपाळ आनंदा नागरगोजेबेडग-6673163766 View फोटो प्रमाणपत्र
44 34401../GMPT/Photo/34401.JPG../GMPT/Pramanptr/34401कुमार साताप्पा म्हेत्रेबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
45 23340../GMPT/Photo/23340.JPG../GMPT/Pramanptr/23340.PDFदगडू शंकर मासाळबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
46 43666../GMPT/Photo/43666.jpg../GMPT/Pramanptr/43666.PDFश्रावणी शीतल लिंबिकहीबेडग16/08/20079766082218 View फोटो प्रमाणपत्र
47 41663../GMPT/Photo/41663.jpg../GMPT/Pramanptr/41663.jpgअनिकेत अशोक कांबळेबेळंकी21/04/20047350405105 View फोटो प्रमाणपत्र
48 34395../GMPT/Photo/34395.JPG../GMPT/Pramanptr/34395.JPGशारदा लक्ष्मण सूर्यवंशीबेळंकी01/06/19919730591865 View फोटो प्रमाणपत्र
49 22689../GMPT/Photo/22689.JPG../GMPT/Pramanptr/22689शीतल राजेंद्र गडकरीबेळंकी14/01/19939096421703 View फोटो प्रमाणपत्र
50 35662../GMPT/Photo/35662.jpg../GMPT/Pramanptr/35662सुनील भरत गायकवाडबेळंकी01/01/19819890951248 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सरिता जयपाल परीटअंकली03/04/19808805336953
2 गायत्री सतीश कब्बूरेअंकली25/09/20019604623163
3 दिपाली शामगोंडा पाटीलअंकली18/08/19838390328150
4 शारदा आण्णा भगाटेअंकली01/01/19739763851709
5 गायत्री संजय माळीआरग08/11/20117798538662
6 दत्तू कृष्णा पवारआरग01/01/19509673893335
7 नकुसा बंडू गावडेआरग-8007906065
8 जयश्री विलास जतकरआरग01/06/19978308509061
9 बंडू विष्णू नुलकेआरग07/01/19889545411218
10 प्राची आण्णासो माळीआरग19/07/20108600259234
11 ओंकार प्रकाश चव्हाणआरग24/09/19938805717227
12 तेजम नंदकुमार चव्हाणआरग09/03/20059372351253
13 संस्कार गजानन पाटीलआरग25/02/20129695221847
14 सोनम गजानन पाटीलआरग20/08/20099695221847
15 अलका लक्ष्मण पाटीलआरग-8806333805
16 अक्षदा बाळासो जाधवआरग01/12/19979730898763
17 सचिन श्रीकांत खोतआरग08/03/19998975014960
18 संपदा बाळू खोतआरग01/04/19709970190514
19 दीपाली बाबासो मोरेआरग20/10/20087248593089
20 सुशीला भिमराव पाटीलआरग-8600696707
21 कोमल बाबासो थोरातआरग05/12/20009970531694
22 बाळासो निवृत्ती पाटीलआरग03/09/19807783867592
23 संगीता अशोक पाटीलआरग11/11/19907083867592
24 नीता धनपाल आरगेआरग22/06/19977385675741
25 नीलव्वा विठोबा जोगआरग01/01/1952 
26 अनिता मल्लप्पा चौगुलेबामणोली01/01/20019970594240
27 बाहुबली विद्याधर तळळेबेडग-9822657102
28 निकिता बाहुबली तळळेबेडग-9657675916
29 सीमा विद्याधर तळळेबेडग-9822657102
30 स्मिता महावीर किणींगेबेडग07/11/19899923415780
31 राधाबाई निवृत्ती जगतापबेडग-9860206375
32 नानासो सुखदेव ओमासेबेडग-9527291098
33 कोंडीबा नायकू पाटीलबेडग-9552309811
34 तुकाराम लागमांना मासाळबेडग07/04/20017385976590
35 शुभ्रदा श्रीपती कोळीबेडग-8806635527
36 कनया शरद थोरवेबेडग03/05/20148552946558
37 सविता दगडू कांबळेबेडग-9168499443
38 अरुण बाळू गोसावीबेडग-7775080112
39 आदाम परशराम सानपबेडग-9158262365
40 पल्लवी सोमनाथ गुरवबेडग01/06/19943049024567
41 पुंडलिक विठोबा सानपबेडग01/06/19459960460344
42 चंद्रकांत तुकाराम खाडेबेडग23/10/19749561241679
43 गोपाळ आनंदा नागरगोजेबेडग-6673163766
44 कुमार साताप्पा म्हेत्रेबेडग- 
45 दगडू शंकर मासाळबेडग- 
46 श्रावणी शीतल लिंबिकहीबेडग16/08/20079766082218
47 अनिकेत अशोक कांबळेबेळंकी21/04/20047350405105
48 शारदा लक्ष्मण सूर्यवंशीबेळंकी01/06/19919730591865
49 शीतल राजेंद्र गडकरीबेळंकी14/01/19939096421703
50 सुनील भरत गायकवाडबेळंकी01/01/19819890951248
51 शोभा मलगोंडा पाटीलबेळंकी-9158157459
52 ऋषिकेश राजाराम गायकवाडबेळंकी16/12/19998806612605
53 शिवाजी बंडू हराळेभोसे01/06/19579421115140
54 नितीन दादासो होवाळेभोसे19/02/19849158269982
55 आप्पासो जिनाप्पा टारेभोसे10/05/19519096264664
56 सुनीता आप्पासो टारेभोसे01/01/19567350896557
57 सुनीता वसंत तांदळेभोसे09/10/19888007339134
58 सुनील तुकाराम गुरवभोसे01/01/19667385764326
59 संगीता अनिल पाटीलभोसे20/07/19828928580121
60 राजेंद्र भगवान कोकाटेबिसूर10/06/19739403485925
61 अनिता अनिल पाटीलबिसूर01/06/19959767316799
62 अनिल शामराव पाटीलबिसूर09/06/19769767316799
63 आदित्य उद्धव यादवबिसूर27/11/1992 
64 ज्योती अप्पासाहेब पाटीलबिसूर30/08/19939766287982
65 उत्कर्ष भिमराव पाटीलबिसूर05/02/19929665936227
66 सरस्वती नारायण पाटीलबिसूर07/04/19599096707408
67 लक्ष्मी अरुण नाईकबोलवाड01/06/1981 
68 समीर सुहाना शेखबोलवाड09/10/20079145054248
69 अर्जुन प्रह्लाद आवळेबुधगाव20/05/19809970189949
70 मंगल निवृत्ती भानुसेबुधगाव01/06/19629637208151
71 गोकुळा जगन्नाथ कदमबुधगाव05/04/19649975001761
72 नसीम महम्मद शेखबुधगाव21/04/2011 
73 स्मिता शहाजी पाटीलबुधगाव18/06/19938698638146
74 शोभा बाबासो चव्हाणबुधगाव01/01/19729921039866
75 सज्जन साधू आवळेबुधगाव-9545014122
76 माधुरी शशिकांत मुळेबुधगाव24/07/19939922302874
77 निलेश बाळासो जाधवबुधगाव23/06/19919503234612
78 पार्वती लक्ष्मण बर्लीचाबुकस्वारवाडी01/01/1969 
79 ओंकार दशरथ खोतचाबुकस्वारवाडी17/05/20099673695140
80 सुनील हणमंत कोन्नूरढवळी15/11/19899503617316
81 राजश्री अनिल कुगेढवळी01/06/19829850591306
82 संजय रावसो हारुगिरेढवळी15/11/19937350638253
83 संकेता आप्पासो आळतेढवळी07/03/20009421133751
84 राणीताई संजय हासुरेढवळी20/07/19837350642472
85 कविता शांतीनाथ घरबडेढवळी01/06/19859970236108
86 स्नेहल विजय पाटीलढवळी23/06/19999975688742
87 ज्ञानु बाबासो कदमडोंगरवाडी01/01/19687028626466
88 अरुण हेरवाडे सफलदुधगाव01/06/19959595880642
89 महेश बालीशा खटावकरदुधगाव15/04/19878554003095
90 सुमन कुबेर पाटीलदुधगाव01/06/19729503853736
91 स्नेहल किरण कोलेदुधगाव30/11/19919860887835
92 यशवंत मायाप्पा गावडेदुधगाव01/01/19679970123504
93 आनंदी अण्णाप्पा सपकाळदुधगाव01/06/19779673744842
94 भाऊसाहेब रावसाहेब शिंदेदुधगाव01/01/19539766630719
95 सुरेश नरसगोंडा पाटीलदुधगाव28/09/19738600961579
96 संतोष आप्पासो डांगेदुधगाव28/12/19739561883881
97 सचिन आदगोंडा पाटीलदुधगाव09/06/19867709523131
98 संजय बापू खोतएरंडोली05/12/19928999448940
99 समीक्षा सचिन माळीएरंडोली18/05/20088007548497
100 रेखा प्रकाश नलवडेएरंडोली01/06/19918600081712
101 सुभाष शंकर कुंभारएरंडोली01/06/19669764592221
102 रोहन राजाराम कणसेएरंडोली23/08/19979766056271
103 विश्वास पंडित पाटीलएरंडोली01/06/19857387173713
104 संभाजी आनंदा शेळकेएरंडोली01/06/19749096713358
105 पुष्पावती रावसाहेब पाटीलएरंडोली01/06/19637028787108
106 देवानंद भाऊसो दळवीएरंडोली01/06/1973 
107 मंगल शीतल पाटीलएरंडोली01/06/19759689357046
108 सुप्रिया महावीर पाटीलएरंडोली01/06/19959325081008
109 प्रदीप श्रीमंत पाटीलगुंडेवाडी16/10/19949545009821
110 आशिष सुरेश काळेगुंडेवाडी03/03/20089689402467
111 परशराम यल्लाप्पा नंदीवालेगुंडेवाडी05/07/1981 
112 विठ्ठल रावसो पांढरेगुंडेवाडी04/10/19858605199295
113 अमृता विठ्ठल पांढरेगुंडेवाडी28/08/19938605199295
114 संदिप सदाशिव फाकडेहरिपूर20/09/19838625085737
115 संदिप फाकडे तृप्तीहरिपूर19/04/19858421940998
116 श्रीधर मुकुंद काटकरहरिपूर21/08/19908421577723
117 कमल रामचंद्र पठाडेहरिपूर01/06/19609545817996
118 ओंकार अरविंद खंडागळेहरिपूर22/03/19909960790090
119 सुनंदा विट्ट्ल कोरेकदमवाडी01/01/19969766403236
120 पांडुरंग बापू कदमकदमवाडी01/01/19659075200562
121 अशोक गणपती पाटीलकाकडवाडी01/04/19659765263241
122 मंगल नारायण कदमकळंबी-8600494646
123 तन्वी निशिकांत खवळेकळंबी03/05/20077721843124
124 अशोक शिवाजी सरंजामेकळंबी01/06/19429766352460
125 जयश्री रामगोंडा पाटीलकळंबी13/06/19689766208034
126 संदीप बाळगोंडा पाटीलकळंबी01/06/1993 
127 रेहाना शब्बीर चाऊसकर्नाळ15/07/19719623773370
128 प्रकाश बापू आवळेकर्नाळ01/01/19769172352001
129 सारिका विनायक तारळेकरकर्नाळ07/04/19899881201389
130 रमजान बाबासाहेब कुरणेकर्नाळ-8888632087
131 रमजान बाबासाहेब कुरणेकर्नाळ-8888632087
132 अश्विनी अशोक कदमकर्नाळ25/10/19928411953977
133 प्रीती याकूब आवळेकर्नाळ-9172352001
134 रुपाली राहुल आवळेकर्नाळ11/09/19949172352001
135 छाया तानाजी पाटीलकरोली (म)02/06/1969 
136 विश्वास भाऊसो शिंदेकरोली (म)01/06/19619623915294
137 इंद्रायणी विश्वास शिंदेकरोली (म)06/06/19949623915294
138 प्रमोद राजाराम डीसलेकसबे डिग्रज04/10/20057798940334
139 विक्रम श्रीकांत ताटेकसबे डिग्रज23/04/20048552998435
140 जयश्री लिंगाप्पा मुडयापगोळकसबे डिग्रज01/01/19838806231224
141 स्नेहल राजाराम गायकवाडकसबे डिग्रज08/10/20017276045839
142 श्रद्धा शिवाजी मोहितेकसबे डिग्रज05/03/20029763919359
143 त्रिशला शितल पाटीलकसबे डिग्रज25/05/20069970030832
144 स्वाती प्रदीप काटकरकसबे डिग्रज15/09/19839764367730
145 अमित राजेंद्र आपटेकसबे डिग्रज04/08/19979766012689
146 बाबुराव हरी पवारकसबे डिग्रज01/01/19508007382112
147 अशोक मारुती जाधवकसबे डिग्रज-8446180309
148 आऊबाई रघुनाथ नलवडेकसबे डिग्रज01/03/19388669455947
149 रुक्मिणी कृष्णा भिसेकसबे डिग्रज-7028233511
150 विष्णू केशव मोहितेकसबे डिग्रज12/07/19568856097088
151 छबुताई आनंदा बनकरकसबे डिग्रज-7798233769
152 सारीका आत्माराम ताटेकसबे डिग्रज-8411088062
153 प्रकाश शिवाजी पवारकसबे डिग्रज14/07/19998007382112
154 अमोल बाबासो कुंभारकवजी कोठवडी05/04/19889765296164
155 जोतिराम महादेव माळीकवलापूर01/06/1968 
156 गोकुळा महादेव माळीकवलापूर01/06/1971 
157 काजोल अशोक वारेकवलापूर10/05/2004 
158 अशोक गौरीहर स्वामीकवलापूर01/06/1957 
159 सुनंदा प्रवीण पाटीलकवलापूर17/09/19829960424600
160 संजीवनी भीमराव पाटीलकवलापूर01/06/19717758839432
161 प्रमोद शंकर मोहितेकवलापूर10/11/2006 
162 महेश जगनाथ पांढरेकवठेपिराण11/02/19799403311611
163 प्रियांका केरबा जाखलेकवठेपिराण06/04/19937350526783
164 संस्कृती मारुती सावंतकवठेपिराण12/06/20109764665283
165 रावसो अण्णा हेरलेकवठेपिराण01/06/1958 
166 विश्वास आनंदा देसाई कार्वेकरकवठेपिराण01/06/19747798799236
167 महादेव चन्नाप्पा रुपनुरखंडेराजुरी-7507729058
168 Ambutai Kondiba Gavaliखंडेराजुरी01/06/19868007018113
169 शिवाजी राजाराम पाटीलखंडेराजुरी-7066184208
170 आदित्य बाबासो चव्हाणखंडेराजुरी03/07/20147030245173
171 महेश मोहन शिंदेखंडेराजुरी12/12/19969420674916
172 महेश कृष्णांत गवळीखंडेराजुरी02/09/1994 
173 प्रियांका नितीन कांबळेखंडेराजुरी29/04/19927038360402
174 दिपाली सुरेश मोरेखंडेराजुरी28/06/19919765265970
175 ज्ञानदेव बाबासो कदमखंडेराजुरी01/01/19687028626466
176 आक्काताई प्रल्हाद गायकवाडखरकटवाडी10/06/19819665225901
177 संतोष शंकर नाईकखटाव01/06/19929960730935
178 अनुसया मल्लप्पा मिरजेखटाव09/07/1989 
179 हणमंत हुल्याप्पा शेम्बडेखटाव16/05/19898747056852
180 रेखा हणमंत शेंबडेखटाव06/08/20128747056852
181 भाग्यश्री लिंगाप्पा व्हनानावरखटाव16/01/20029561017775
182 राजू ताम्मांना बाळूमाणेखटाव12/05/19849096611072
183 मडीवाळया धानय्या मठपतीखटाव09/05/20059975165935
184 सचिन शंकर शेंदूरेखटाव01/05/20049561259572
185 राधिका शाहू धयारकरखटाव-8888367431
186 निर्मला केशव यादवखटाव21/07/19989960011934
187 अजय प्रकाश पाटीललक्ष्मीवाडी18/08/19989158879894
188 शांताबाई रामचंद्र खोतलक्ष्मीवाडी02/06/19669730042898
189 सुजाता संभाजी खोतलक्ष्मीवाडी12/02/20019665288677
190 सुजय संजय परीटलिंगनूर14/11/20119637690157
191 तानाजी श्रीमंत बनसोडेलिंगनूर01/06/19739665285032
192 रुपाली दत्तात्रय पाटीललिंगनूर30/04/19949561795018
193 कुंतीनाथ धर्मा नाईकलिंगनूर01/06/19529049573440
194 संतोष अजित तापकीरलिंगनूर13/12/19927875428031
195 संदीप आप्पासो यळमांतेलिंगनूर22/11/19949823222128
196 प्रवीण चंद्रकांत पवारमाधवनगर11/08/20019764828094
197 पूजा राजू सावंतमाधवनगर10/09/19969503724654
198 महेश सिद्धू कारेमाधवनगर10/02/19929011817890
199 सीमा राजेंद्र आवळेमाधवनगर29/12/19968888436019
200 नदीम मौला नदाफमाधवनगर13/11/20037219821451
201 माधुरी विजय सावंतमाधवनगर06/02/19929766067210
202 राजू आनंदा सावंतमाधवनगर08/04/19889503724654
203 पवन शशिकांत जाधवमाधवनगर27/06/19998149150152
204 सहारा राजेंद्र आवळेमाधवनगर02/03/19928888436019
205 तानाजी वसंत गाडेमाधवनगर- 
206 विजय आनंदा सावंतमाधवनगर01/10/19799766067210
207 भालचंद्र रामचंद्र लाडमाधवनगर-9588698822
208 प्रदीप बबन कदममाधवनगर08/10/19849975490005
209 शैलेश विजयकुमार हंचनाळेमाधवनगर10/07/19889373611088
210 जितेंद्र बाबुराव मानेमाधवनगर01/10/19718698778587
211 यश विशाल घाडगेमाधवनगर12/06/20119663824086
212 दिव्या भीमराव नाईकमाधवनगर08/01/20089767386802
213 गौरी सतीश कांबळेमाधवनगर19/08/2001 
214 मंगल भूपाल निरवाणेमालेवाडी01/06/19759552700655
215 सुधीर शिवाजी नाईकमालेवाडी01/06/19889823260748
216 मानसी विनायक कुलकर्णीमालगाव12/04/20129503152466
217 राजश्री विनायक कुलकर्णीमालगाव02/10/19939665447114
218 विनायक चंद्रकांत कुलकर्णीमालगाव09/11/19869665447114
219 VIMAL TUKARAM MALIमालगाव01/06/1977848033868
220 APPASO NATEKAR SRIKANTमालगाव01/06/1988830855032
221 SUSHILA JOTI SAWANTमालगाव01/06/19668390018703
222 भैयासो रंगा गडदेमालगाव05/01/19839850088434
223 भैयासो रंगा गडदेमालगाव05/01/19839750088434
224 अमोल पांडुरंग माळीमालगाव26/06/19868007339617
225 लक्ष्मी अजित नाईकमालगाव06/08/20087350363156
226 स्वप्नाली सुधाकर गगनमाळेमालगाव01/08/19948975816330
227 जितेंद्र तानाजी गस्तेमालगाव01/01/1992 
228 बसवराज भीमराव पाटीलमालगाव25/08/19969067225237
229 अल्ताफ दादापीर सय्यदमालगाव01/06/19919823120535
230 रुची अमोल सावळवाडेमालगाव23/03/20009552124716
231 मंदार सुदाम शिंदेमालगाव18/08/19978421455319
232 अर्चना रवींद्र सावन्तमालगाव09/01/19909960437853
233 कलंदर बाबासो मुजावरमालगाव10/12/19519860367136
234 भारत बाबासो भानुसेमालगाव01/10/20019637126915
235 विजय भूपाल उपाध्येमालगाव11/07/19768698579488
236 सविता रामचंद्र मुळीकमालगाव07/01/19928600820371
237 शांतीनाथ बाळाप्पा खोलकुंबेमालगाव01/06/19499921585524
238 वंदना सिकंदर हेगडेमालगाव02/05/19918857963134
239 पांडुरंग बापू कांबळेमल्लेवाडी01/06/19509552040265
240 प्रकाश राजाराम भंडारेमल्लेवाडी29/03/1996 
241 संतोष राजाराम भंडारेमल्लेवाडी25/11/1997 
242 आर्यन विजय सूर्यवंशीमनमोडी10/08/20137410726511
243 सुरेखा विलास झेंडेमनमोडी01/06/19789673673546
244 दीपक बाबू आवळेम्हैसाळ- 
245 राजश्री अनिल माळीम्हैसाळ21/09/19957507307046
246 अनिल चनबसू माळीम्हैसाळ-7507300704
247 भरत आण्णा शेजवळकरम्हैसाळ01/06/1971 
248 दीपाली बाळू आवळेम्हैसाळ23/10/19959730645056
249 सुशांत नानासो गंगधरम्हैसाळ03/04/1998 
250 अनिता परशुराम सावंतम्हैसाळ02/06/19719096229770
251 ईश्वरी अरुण जाधवम्हैसाळ23/03/20097758830675
252 स्नेहल विजय पाटीलम्हैसाळ23/06/19999881467299
253 शिवानी अरुण जाधवम्हैसाळ21/01/20137758830675
254 प्रेमला पांडुरंग बाबरम्हैसाळ01/06/1989 
255 आकाश प्रकाश साळुंखेम्हैसाळ01/06/20009421880349
256 हसीना शब्बीर मोमीनम्हैसाळ01/06/19658600528136
257 प्रेम भैरू घोरपडेम्हैसाळ01/06/20079511988587
258 परवीन बशीर मुल्लाम्हैसाळ13/05/19968482814124
259 रोहित सुरेश नलवडेम्हैसाळ01/06/19969767036372
260 अमृता अनिल वडारम्हैसाळ01/06/19967350481894
261 प्रचीता प्रकाश साळुंखेम्हैसाळ07/11/20039421880349
262 हसन कुतुबुद्दीन मुल्लाम्हैसाळ12/07/19709156713693
263 सखुबाई आण्णा कोळीमौजे डिग्रज22/10/19799096273202
264 कोंडीबा आण्णा कोळीमौजे डिग्रज13/10/19859096273202
265 प्रदीप शिवाजी कोळीमौजे डिग्रज09/02/19839730659859
266 शुभम बबन भोरेमौजे डिग्रज02/09/20029130622108
267 संभाजी रामचंद्र कांबळेनांद्रे01/06/1983 
268 निलोफर शरीफ मुजावरनांद्रे03/05/19919420761804
269 शरीफ चाँदसाब मुजावरनांद्रे01/06/19869420761804
270 अंकिता अमोल पाटीलनांद्रे16/01/19949604027743
271 अशितोष सदाशिव मानेनांद्रे26/05/19959764211447
272 अमोल आण्णासाहेब पाटीलनांद्रे10/10/19849763883173
273 मन्सूर इब्राहिम मुल्लानांद्रे14/08/19908007193876
274 शांता गजानन पाटीलनांद्रे15/09/19748308051848
275 महेश बापू जमादारनरवाड15/08/20029158519086
276 प्रभावती खंडू कमलेकरनरवाड17/09/19958805016931
277 अक्षय सुनील शिंदेनरवाड03/07/19977350470460
278 आयेशा अब्बास पटेलनिलंजी10/06/19849623328952
279 आकाश सुरेश माळीनिलंजी08/06/20059923458408
280 संदेश शिवानंद माळीनिलंजी12/08/20079921740104
281 सुमन मारुती भोसलेपयाप्पाचीवाडी01/01/19629860782092
282 वृषाली तानाजी खरातसलगरे30/11/19927028401938
283 तुकाराम गणपती लोहारसलगरे01/06/19639049466581
284 विजय देवेंद्र मुधोळेसलगरे23/09/19918275169095
285 रुपाली तानाजी खरातसलगरे-7028401938
286 श्रीकृष्ण बाळासो एकुंडेसलगरे10/12/20089158245413
287 नीलाबाई मारुती अडसूळसमडोळी01/06/19938390975261
288 अनिता सतीश कवठेकरसमडोळी04/05/19859922847147
289 सुखदेव बाबुराव कांबळेसमडोळी25/12/19667219495480
290 सुभाष बापू चव्हाणसमडोळी23/09/19759860317717
291 स्वाती राजेंद्र गुंजाटेसमडोळी27/03/19907756004124
292 निर्मला नेमगोंडा पाटीलसमडोळी01/10/19609561593231
293 रोहित रमण ढोलेसमडोळी19/09/19939421133216
294 प्रियांका प्रकाश शिंदेसंतोषवाडी25/08/20068806625068
295 दर्शनी श्रीमंता चव्हाणसंतोषवाडी14/12/20109823080423
296 विजय वसंत मालीसावळी-8600705356
297 प्रमोद फचू पाचोरेसावळवाडी15/10/19898484031135
298 राजू भगवंत कोळीसावळवाडी-7038725177
299 ओंकार नेताजी नाईकशिपूर11/03/20069665220310
300 कविता मोहन देसाईशिपूर-9921178476
301 युवराज बाबासो पाटीलशिपूर01/07/19799665863142
302 सज्जन बाबासो पाटीलशिपूर01/06/19599665863142
303 विहान जोतिबा म्हेत्रेशिपूर- 
304 राजाराम धोंडी बाबरशिपूर01/02/19429766451645
305 विकास विश्वास बाबरशिपूर21/10/19987709784425
306 आदिती दिलीप बाबरशिपूर10/03/20139960332975
307 मंगल नारायण सूर्यवंशीशिपूर-9665709537
308 शोभा कोंडीबा खोतसिद्धेवाडी07/04/19919552469824
309 सविता अनिल मोरेसिद्धेवाडी01/01/1970 
310 किसन चंदर कोळेकरसिद्धेवाडी01/06/1989 
311 वर्षा प्रकाश मानेसिद्धेवाडी- 
312 प्रकाश वसंत मानेसिद्धेवाडी- 
313 विद्या कुमार धडससिद्धेवाडी-8888304943
314 विश्वनाथ दत्तात्रय आंबेसिद्धेवाडी24/11/19788975888930
315 लक्ष्मी दादासो खोतसिद्धेवाडी06/01/20017350308964
316 मोहन जगगनाथ नरुटेसोनी-9764738501
317 पूजा सचिन कांबळेसोनी21/07/19829623654344
318 विद्या नितीन कांबळेसोनी17/11/1989 
319 शारोन सचिन कांबळेसोनी03/10/20103623365553
320 महेश जगगनाथ आम्लेसोनी-9503042174
321 मारुती तुकाराम जाधवसोनी- 
322 तेजल मोहन नरुटेसोनी-9764738501
323 अकिसा सचिन कांबळेसोनी-9623654244
324 RAJENDRA SHRIPAL SOUNDADEसोनी01/01/1963 
325 चांदबी दाउद तारळेकरसोनी01/06/19609890713966
326 प्रशांत पोपट मोरेसोनी25/12/19899860723790
327 शामराव सदाशिव पाटीलसोनी01/06/19607798115318
328 सचिन दीपक कांबळेसोनी-9623654344
329 नितीन दीपक कांबळेसोनी01/01/19879623654344
330 धनाजी मोहन नरुटेसोनी-9764733850
331 सविता उमेश आमलेसोनी-8600939188
332 प्रमोद जगन्नाथ नरुटेसोनी-9673898038
333 चिमा विजय नरुटेसोनी-9665231905
334 उमेश प्रमोद आमालेसोनी-8600939188
335 संजना मोहन नागेटाकळी01/06/19769763662697
336 मोहन दगडू नागेटाकळी01/06/19709552569171
337 ललिता सुभाष क्षीरसागरटाकळी01/06/19809623727201
338 रेणुका लक्ष्मण नंदीवालेटाकळी10/12/20078888454935
339 शोभा लक्ष्मण नंदीवालेटाकळी01/01/19938888454935
340 अथर्व मयूर खंडजोडेटाकळी08/07/20109923411306
341 प्रकाश शिवाजी नंदीवालेटाकळी01/06/19869730317719
342 मारुती शंकर नंदीवालेटाकळी01/06/19759172180452
343 सुमित राकेश कोरेटाकळी29/10/20108390807396
344 परसराम आण्णाप्पा नंदीवालेटाकळी01/12/19909767910890
345 सौरभ माणिक पाटीलटाकळी12/03/20019172504538
346 राहूल भीमगोंडा पाटीलटाकळी01/06/1980 
347 अविनाश सिद्धू कांबळेतानंग01/01/19717262051455
348 संजीवनी तानाजी मोहितेतानंग01/01/19697507916224
349 इंदुताई विश्वम्भर पाटीलतानंग01/01/19789130474879
350 तुकाराम बाळकृष्ण भानुसेतुंग01/06/19539096524265
351 आण्णाप्पा महादेव कोळीतुंग- 
352 माधुरी आण्णाप्पा कोळीतुंग04/11/20039762134995
353 अरविंद भाऊराव कांबळेतुंग02/08/19548379825832
354 मंदाकिनी शंकर कदमतुंग01/06/19769923242075
355 सुलोचना प्रकाश मालगावेतुंग01/08/19829372461008
356 शिवाजी परशराम नाईकवड्डी14/10/1998 
357 रोशनबी हुसेन नदाफवड्डी01/01/19509096631309
358 धोंडीराम तिपण्णा नाईकवड्डी01/11/1954 
359 प्रवीण शिवाजी म्हेत्रेवड्डी17/03/20119890006166
360 राहुल विष्णू सकपाळविजयनगर31/07/20058484094181
361 सचिन कोळीइनाम धामणी03/01/19877709171640
362 सोनाली बबन मुळेकानडवाडी20/01/19899763177620