दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 14234../GMPT/Photo/14234.jpg../GMPT/Pramanptr/14234.PDFउल्हासी भिमराव देशमुखआगळगाव01/06/19759970089479 View फोटो प्रमाणपत्र
2 34199../GMPT/Photo/34199.jpg../GMPT/Pramanptr/34199प्रसाद तुकाराम गुरवआगळगाव15/05/20057507017112 View फोटो प्रमाणपत्र
3 34246../GMPT/Photo/34246.jpg../GMPT/Pramanptr/34246प्रदीप आप्पासो पाटीलआगळगाव01/06/19868806944929 View फोटो प्रमाणपत्र
4 37758../GMPT/Photo/37758.jpg../GMPT/Pramanptr/37758.PDFस्वप्निल आबासो मानेआगळगाव17/08/19929594367736 View फोटो प्रमाणपत्र
5 37899../GMPT/Photo/37899.jpg../GMPT/Pramanptr/37899.jpgरोशन बुद्धम जगतापआगरण धुळगाव05/05/20017391814774 View फोटो प्रमाणपत्र
6 34396../GMPT/Photo/34396.jpg../GMPT/Pramanptr/34396.jpgराजेश दादासो चौगुलेआगरण धुळगाव01/06/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
7 11826../GMPT/Photo/11826.jpg../GMPT/Pramanptr/11826.jpgमहेश गजानन भोसलेआगरण धुळगाव01/10/19948600706592 View फोटो प्रमाणपत्र
8 37251../GMPT/Photo/37251.jpg../GMPT/Pramanptr/37251.jpgअभिजित अनिल पाटीलअलकूड एम22/11/19938805831996 View फोटो प्रमाणपत्र
9 37292../GMPT/Photo/37292../GMPT/Pramanptr/37292ललिता आनंदा देवकतेअलकूड एस24/12/19759765982936 View फोटो प्रमाणपत्र
10 38195../GMPT/Photo/38195../GMPT/Pramanptr/38195सीमा जयवंत शिंदेअलकूड एस01/01/19797741976038 View फोटो प्रमाणपत्र
11 38045../GMPT/Photo/38045../GMPT/Pramanptr/38045तुकाराम रामदास गोरडअलकूड एस24/10/19919822911634 View फोटो प्रमाणपत्र
12 13002../GMPT/Photo/13002.jpg../GMPT/Pramanptr/13002जनाबाई आबासो बाबरआरेवाडी01/01/19729637434161 View फोटो प्रमाणपत्र
13 12563../GMPT/Photo/12563.JPG../GMPT/Pramanptr/12563.PDFसुवर्णा ओकार जगतापबनेवाडी04/12/19809960325770 View फोटो प्रमाणपत्र
14 13469../GMPT/Photo/13469.JPG../GMPT/Pramanptr/13469.PDFनितीश सुरेश जगतापबनेवाडी27/08/19939158474707 View फोटो प्रमाणपत्र
15 9843../GMPT/Photo/9843.JPG../GMPT/Pramanptr/9843निखील संभाजी डुबुलेबनेवाडी02/08/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
16 35198../GMPT/Photo/35198.jpg../GMPT/Pramanptr/35198.PDFकोमल बाबासाहेब शिंदेबनेवाडी14/07/1998738758433 View फोटो प्रमाणपत्र
17 40257../GMPT/Photo/40257.jpg../GMPT/Pramanptr/40257.PDFमहेश जोतिराम माळीबसाप्पाची वाडी29/12/20079730221274 View फोटो प्रमाणपत्र
18 40272../GMPT/Photo/40272.jpg../GMPT/Pramanptr/40272.PDFशिवाजी शंकर माळीबसाप्पाची वाडी17/05/19989970347041 View फोटो प्रमाणपत्र
19 40292../GMPT/Photo/40292.jpg../GMPT/Pramanptr/40292.PDFबनुताई शंकर वाघमोडेबसाप्पाची वाडी21/09/19969730917930 View फोटो प्रमाणपत्र
20 39466../GMPT/Photo/39466../GMPT/Pramanptr/39466सविता सुरेश कोळेकरबसाप्पाची वाडी-9172682882 View फोटो प्रमाणपत्र
21 39715../GMPT/Photo/39715.jpg../GMPT/Pramanptr/39715किरण शंकर मालीबसाप्पाची वाडी16/04/20019970347041 View फोटो प्रमाणपत्र
22 40345../GMPT/Photo/40345.jpg../GMPT/Pramanptr/40345.pdfसोनाली बाबुराव पाटीलबोरगाव18/07/19939096677793 View फोटो प्रमाणपत्र
23 40379../GMPT/Photo/40379../GMPT/Pramanptr/40379किसान शिवाजी पाटीलबोरगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
24 40394../GMPT/Photo/40394.jpg../GMPT/Pramanptr/40394.pdfसुरेखा शहाजी पाटीलबोरगाव28/11/19789172682982 View फोटो प्रमाणपत्र
25 40514../GMPT/Photo/40514../GMPT/Pramanptr/40514मिथुन गणपती पाटीलबोरगाव27/07/1993  View फोटो प्रमाणपत्र
26 36867../GMPT/Photo/36867.jpg../GMPT/Pramanptr/36867सोनाबाई सुबराव भूसनरचुडेखिंडी11/01/19717218945822 View फोटो प्रमाणपत्र
27 38001../GMPT/Photo/38001.jpg../GMPT/Pramanptr/38001जखूबाई लक्ष्मण भूसनरचुडेखिंडी11/12/19979764438856 View फोटो प्रमाणपत्र
28 37325../GMPT/Photo/37325.jpg../GMPT/Pramanptr/37325शामराव शंकर पाटीलचुडेखिंडी01/01/19837420064927 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36927../GMPT/Photo/36927../GMPT/Pramanptr/36927सविता नामदेव लोखंडेचुडेखिंडी22/05/20028007919392 View फोटो प्रमाणपत्र
30 37136../GMPT/Photo/37136.jpg../GMPT/Pramanptr/37136कमळाबाई हरिबा भंडेचुडेखिंडी01/06/19469527856284 View फोटो प्रमाणपत्र
31 37177../GMPT/Photo/37177.jpg../GMPT/Pramanptr/37177दगडू हरिबा भंडेचुडेखिंडी01/06/19709767038856 View फोटो प्रमाणपत्र
32 37241../GMPT/Photo/37241../GMPT/Pramanptr/37241दादासाहेब बाळू भंडेचुडेखिंडी16/11/19988007873266 View फोटो प्रमाणपत्र
33 36151../GMPT/Photo/36151.jpg../GMPT/Pramanptr/36151.jpgउमेश बाबासो पाटीलदेशिंग13/08/19879096666529 View फोटो प्रमाणपत्र
34 35936../GMPT/Photo/35936.jpg../GMPT/Pramanptr/35936.jpgशहाजी निवृत्ती वावरेदेशिंग21/10/19959730139559 View फोटो प्रमाणपत्र
35 35272../GMPT/Photo/35272.jpg../GMPT/Pramanptr/35272.jpgराहुल कल्लाप्पा सायारदेशिंग21/08/20019860815321 View फोटो प्रमाणपत्र
36 11757../GMPT/Photo/11757.png../GMPT/Pramanptr/11757.PDFमायाप्पा धोंडीराम वावरेदेशिंग01/01/19977387655237 View फोटो प्रमाणपत्र
37 2253../GMPT/Photo/2253.JPG../GMPT/Pramanptr/2253.PDFchandrashekhar yashwant kulkarniदेशिंग28/10/19779637734355 View फोटो प्रमाणपत्र
38 13335../GMPT/Photo/13335.jpg../GMPT/Pramanptr/13335.PDFस्नेहल सदाशिव डुबुलेदेशिंग30/04/19989890572123 View फोटो प्रमाणपत्र
39 13973../GMPT/Photo/13973.jpg../GMPT/Pramanptr/13973.PDFसदाशिव रघुनाथ तोडकरदेशिंग27/09/19748698221512 View फोटो प्रमाणपत्र
40 42710../GMPT/Photo/42710../GMPT/Pramanptr/42710आण्णासो राजाराम वावरेदेशिंग-  View फोटो प्रमाणपत्र
41 12603../GMPT/Photo/12603.JPG../GMPT/Pramanptr/12603मारुती मनगु घागरेढालगाव03/01/20159545255443 View फोटो प्रमाणपत्र
42 9591../GMPT/Photo/9591.JPG../GMPT/Pramanptr/9591.JPGअर्जुन लक्ष्मण कारंडेढालगाव07/04/20109923630657 View फोटो प्रमाणपत्र
43 7294../GMPT/Photo/7294.JPG../GMPT/Pramanptr/7294.JPGसोनाली अनिल देसाईढालगाव20/09/19979765464539 View फोटो प्रमाणपत्र
44 18389../GMPT/Photo/18389.JPG../GMPT/Pramanptr/18389नंदा रामा घागरेढालगाव01/06/19607066783753 View फोटो प्रमाणपत्र
45 18591../GMPT/Photo/18591.jpg../GMPT/Pramanptr/18591रुक्मिणी मारुती नरळेदुधेभावी-9545443382 View फोटो प्रमाणपत्र
46 12830../GMPT/Photo/12830.jpg../GMPT/Pramanptr/12830आकाराम बिरा फोंडेदुधेभावी-9765944008 View फोटो प्रमाणपत्र
47 14819../GMPT/Photo/14819.JPG../GMPT/Pramanptr/14819.jpgसंतोष लहू शिंदेघाटनांद्रे24/12/19779403230114 View फोटो प्रमाणपत्र
48 15558../GMPT/Photo/15558.JPG../GMPT/Pramanptr/15558द्रौपती आबा TENGLEघोरपडी14/05/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
49 15667../GMPT/Photo/15667.JPG../GMPT/Pramanptr/15667सागर गुलाब कांबळेघोरपडी05/02/19899275538432 View फोटो प्रमाणपत्र
50 12698../GMPT/Photo/12698.JPG../GMPT/Pramanptr/12698गोकुळा प्रकाश धायगुडेघोरपडी31/08/1983  View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 उल्हासी भिमराव देशमुखआगळगाव01/06/19759970089479
2 प्रसाद तुकाराम गुरवआगळगाव15/05/20057507017112
3 प्रदीप आप्पासो पाटीलआगळगाव01/06/19868806944929
4 स्वप्निल आबासो मानेआगळगाव17/08/19929594367736
5 रोशन बुद्धम जगतापआगरण धुळगाव05/05/20017391814774
6 राजेश दादासो चौगुलेआगरण धुळगाव01/06/1980 
7 महेश गजानन भोसलेआगरण धुळगाव01/10/19948600706592
8 अभिजित अनिल पाटीलअलकूड एम22/11/19938805831996
9 ललिता आनंदा देवकतेअलकूड एस24/12/19759765982936
10 सीमा जयवंत शिंदेअलकूड एस01/01/19797741976038
11 तुकाराम रामदास गोरडअलकूड एस24/10/19919822911634
12 जनाबाई आबासो बाबरआरेवाडी01/01/19729637434161
13 सुवर्णा ओकार जगतापबनेवाडी04/12/19809960325770
14 नितीश सुरेश जगतापबनेवाडी27/08/19939158474707
15 निखील संभाजी डुबुलेबनेवाडी02/08/1994 
16 कोमल बाबासाहेब शिंदेबनेवाडी14/07/1998738758433
17 महेश जोतिराम माळीबसाप्पाची वाडी29/12/20079730221274
18 शिवाजी शंकर माळीबसाप्पाची वाडी17/05/19989970347041
19 बनुताई शंकर वाघमोडेबसाप्पाची वाडी21/09/19969730917930
20 सविता सुरेश कोळेकरबसाप्पाची वाडी-9172682882
21 किरण शंकर मालीबसाप्पाची वाडी16/04/20019970347041
22 सोनाली बाबुराव पाटीलबोरगाव18/07/19939096677793
23 किसान शिवाजी पाटीलबोरगाव- 
24 सुरेखा शहाजी पाटीलबोरगाव28/11/19789172682982
25 मिथुन गणपती पाटीलबोरगाव27/07/1993 
26 सोनाबाई सुबराव भूसनरचुडेखिंडी11/01/19717218945822
27 जखूबाई लक्ष्मण भूसनरचुडेखिंडी11/12/19979764438856
28 शामराव शंकर पाटीलचुडेखिंडी01/01/19837420064927
29 सविता नामदेव लोखंडेचुडेखिंडी22/05/20028007919392
30 कमळाबाई हरिबा भंडेचुडेखिंडी01/06/19469527856284
31 दगडू हरिबा भंडेचुडेखिंडी01/06/19709767038856
32 दादासाहेब बाळू भंडेचुडेखिंडी16/11/19988007873266
33 उमेश बाबासो पाटीलदेशिंग13/08/19879096666529
34 शहाजी निवृत्ती वावरेदेशिंग21/10/19959730139559
35 राहुल कल्लाप्पा सायारदेशिंग21/08/20019860815321
36 मायाप्पा धोंडीराम वावरेदेशिंग01/01/19977387655237
37 chandrashekhar yashwant kulkarniदेशिंग28/10/19779637734355
38 स्नेहल सदाशिव डुबुलेदेशिंग30/04/19989890572123
39 सदाशिव रघुनाथ तोडकरदेशिंग27/09/19748698221512
40 आण्णासो राजाराम वावरेदेशिंग- 
41 मारुती मनगु घागरेढालगाव03/01/20159545255443
42 अर्जुन लक्ष्मण कारंडेढालगाव07/04/20109923630657
43 सोनाली अनिल देसाईढालगाव20/09/19979765464539
44 नंदा रामा घागरेढालगाव01/06/19607066783753
45 रुक्मिणी मारुती नरळेदुधेभावी-9545443382
46 आकाराम बिरा फोंडेदुधेभावी-9765944008
47 संतोष लहू शिंदेघाटनांद्रे24/12/19779403230114
48 द्रौपती आबा TENGLEघोरपडी14/05/1989 
49 सागर गुलाब कांबळेघोरपडी05/02/19899275538432
50 गोकुळा प्रकाश धायगुडेघोरपडी31/08/1983 
51 लक्समि बापू सरगरघोरपडी05/11/1987 
52 चेतन मोहन मानेघोरपडी-9673156209
53 सागर गुलाब कांबळेघोरपडी05/02/19899275538932
54 संदीप दत्तू डोंबाळेघोरपडी29/11/20008806195920
55 उत्तम दत्तू डोंबाळेघोरपडी26/01/19988806195920
56 शांता विष्णू साळुंखेहारोळी01/01/19589766143496
57 हृतिक सुरेश बनसोडेहारोळी24/09/20019764320845
58 जयश्री शिवाजी माळीहारोळी02/06/19789766682938
59 तानाजी व्यंकू भोसलेहारोळी01/06/19899766273095
60 अमोल बाळकृष्ण सगरेहिंगणगाव08/03/19829730320763
61 महादेव विठोबा चव्हाणहिंगणगाव01/06/19668805885257
62 जयदीप जिनेंद्र पाटीलहिंगणगाव23/12/19959920792488
63 संभाजी देवकाते कामिनीइरळी08/12/20018007107695
64 शिवाजी शंकर सुपानेइरळी01/06/19789923289982
65 पार्वती पांडुरंग पाटीलइरळी16/07/19577028359035
66 Rajvardhan Amit Patilजायगव्हाण25/09/20149637166727
67 नारायण बापू कोळेकरजाखापूर-9637362280
68 नकुसा काशिनाथ यमगरजांभुळवाडी- 
69 सविता नामदेव लोंखडेजांभुळवाडी- 
70 अपेक्षा कुंभारेजांभुळवाडी23/08/19969890556184
71 सिंधुताई आकाराम कदमकदमवाडी01/06/19519637546940
72 लाडाबाई बाळू पांढरेकरलहट्टी01/01/19818007150256
73 कोंडाबाई धोंडिबा बेडगेकरलहट्टी01/01/19489096956225
74 अर्चना भीमराव कर्पेकरोली टी- 
75 संभाजी कृष्णा जमादारकरोली टी-7028290353
76 पूजा दत्तात्रय जगतापकरोली टी-7387626213
77 मुनिरा कबीर तांबोळीकरोली टी- 
78 श्रेया माणिक सूर्यवंशीकरोली टी12/02/20139096164580
79 प्रशांत भीमराव कर्पेकरोली टी- 
80 धनपतराव विश्वनाथ पाटीलखरशिंग03/09/19859765150887
81 सुधाताई विठ्ठल पाटीलखरशिंग12/11/19928975358506
82 अंबुताई बाळासो पाटीलखरशिंग01/06/19698975358506
83 विठ्ठल बाळासो पाटीलखरशिंग11/04/19878975358506
84 गणपती गोविंद चव्हाणखरशिंग03/09/19858308127942
85 बाळासो बाबू पाटीलखरशिंग01/01/19698390797946
86 प्रभावती गोविंद चव्हाणखरशिंग01/06/19638308127942
87 हिराबाई मारुती गुरवकोगनोळी01/01/19359403185690
88 सृष्टी सतीश मनवेकोगनोळी06/03/20108600761628
89 स्नेहल धनंजय सावंतकोगनोळी04/12/19968600791619
90 स्वाती संभाजी पाटीलकोगनोळी07/06/19929561791518
91 लक्समि परसराम दगडेकोगनोळी01/01/19739860586236
92 भीमसू संतू आटपाडकरकोगनोळी01/01/19439158792022
93 राणी शंकर कोळीकोगनोळी15/08/19887420929215
94 सुशीला लक्समन पाटीलकोगनोळी01/01/19439960943536
95 काशीबाई लक्समन पाटीलकोगनोळी01/01/19529960943536
96 सुनील अशोक कराळेकोगनोळी28/11/19839902686245
97 चंद्रकांत बाबुराव शिकारखानेकोगनोळी01/01/19539823570494
98 साऊबाई गणपती झुरेकोगनोळी-9987537242
99 सचिन बाळासो मोरेकोगनोळी17/10/19969673319378
100 मिरासाहेब बादशाह नदाफकोकळे20/04/1967 
101 उषा गंगाराम आठवलेकोकळे- 
102 जया संपत पवारकुची01/01/19887798872449
103 हर्षवार्दन बाळासो पाटीलकुची19/07/20129145377847
104 सारिका शिवाजी पवारकुची01/06/19807715835307
105 प्रवीण सीताराम ढेरेकुची06/08/19617776962529
106 धनराज दादासो पवारकुची16/09/20079764944478
107 नंदाबाई रामदास गायकवाडकुची01/07/19619561403911
108 आप्पासो रामा सूर्यवंशीकुची01/06/19649561198708
109 शोभा धनाजी पाटीलकुची01/06/1966 
110 विठ्ठल गजानन पवारकुकटोळे01/06/19929766675650
111 प्रतिक्षा रामदास कारंडेकुकटोळे11/09/20007709856131
112 ज्ञानू आनंदा एडकेकुकटोळे01/01/19379975729218
113 शारदा बाबुराव हजारेकुकटोळे- 
114 अंकुश आत्माराम पाटीलकुंडलापूर01/06/1951 
115 सुरेश जयवंत सोरटेकुंडलापूर01/06/19679527256407
116 साहेबराव शंकर जाधवलांडगेवाडी04/02/19749503519078
117 हणमंत सोपान पवारलंगरपेठ01/01/19639158737036
118 फुलाबाई सोपान पवारलंगरपेठ01/01/19609158737036
119 सुनंदा दत्तू सुर्वेलंगरपेठ01/01/19579158737036
120 तेजस्विनी विलास खोतलोणारवाडी02/02/20119049333173
121 राजाराम तुकाराम मोठेलोणारवाडी01/01/19538387361095
122 प्रलाद आनंदा खोतलोणारवाडी01/06/19878007107189
123 शिवाजी मारुती काटकरमळणगाव01/06/19459673117319
124 सुरज सुभाष भोसलेमळणगाव17/11/1993 
125 दीपक शिवाजी शिंदेमळणगाव18/09/1976 
126 यासिन अल्ताफ मुलांनीमळणगाव23/11/2006 
127 जगन्नाथ मलप्पा कुंभारमळणगाव15/05/1989 
128 मंगल राजाराम पाटीलम्हैशाळ एम01/01/19609890430983
129 ज्ञानू बाबू ठेंगीलमोघमवाडी- 
130 विनीत विलास निकममोरगाव11/06/20019423830404
131 गौतम दत्तू काकडेमोरगाव01/01/19607218849430
132 बाबासाब नूरमहंमद अन्सारनागज01/02/19759423700398
133 आरव महेश सोनवणेनागज-9049689856
134 रत्नाबाई सखाराम वाघमारेनागज01/06/1966 
135 राजनंदिनी रमेश साबळेनागज15/10/20049637678376
136 प्रीतम प्रल्हाद कुंभारनागज30/08/19948605858162
137 सुहानी संजय ढोबळेनागज-9158200738
138 सुहानी संजय ढोबळेनागज07/02/2005 
139 मालन रामचंद्र लवटेनागज01/06/19897507472893
140 सारिका संदीप चव्हाणनागज22/08/19969765982019
141 मनिषा माणिक साबळेनिमज15/01/2014 
142 कल्पना कोंडीराम मलमेनिमज- 
143 विनायक गोपीनाथ चव्हाणनिमज01/01/19948554961004
144 लक्ष्मी खंडोबा कोडलकरनिमज30/10/19977507026626
145 शुभांगी दत्ता कांबळेरांजणी26/08/20087219440053
146 महेश संभाजी चव्हाणरांजणी31/10/19889673435912
147 सुरेश विलास पवाररांजणी02/03/19887798953196
148 संतोष बाळू संकपाळरांजणी24/03/19977447585918
149 बाजीराव सोपान पवाररांजणी25/06/19759158540929
150 हर्षद शिवाजी धुलगुडेरांजणी12/04/20128007264829
151 अर्चना विश्वासराव पवाररांजणी01/06/19879765502969
152 तुषार आप्पासो पवाररांजणी23/05/20069890516797
153 सारिका महेश चव्हाणरांजणी02/06/19939130433208
154 भारत हरी साबळेरायवाडी01/10/19588698550485
155 बायजाबाई ईश्वर मदनेरायवाडी- 
156 विनायक साहेबराव सावंतशेळकेवाडी17/06/19749594891610
157 हणमंत गोपीनाथ साळुंखेशेळकेवाडी01/06/19828390724886
158 शंकर तुकाराम चव्हाणशेळकेवाडी01/01/19439637497707
159 प्रशांत पांडुरंग शिंदेशिंदेवाडी जी.01/06/19949545019192
160 ऋषिकेश पंडित कुनुरेशिंदेवाडी एच.29/11/19999765627742
161 संचित महादेव लाटवडेशिंदेवाडी एच.13/11/20149011174329
162 लक्ष्मी आनंदा माळीशिंदेवाडी एच.01/06/19727744896241
163 पांडुरंग जयवंत सूर्यवंशीशिरढोण01/01/19508806631045
164 सुनंदा बाळासो जगतापशिरढोण01/01/19659096895599
165 गायत्री संजय पाटीलशिरढोण27/02/20137588226346
166 सविता विनायक हुलवानशिरढोण29/05/1990 
167 सचिन भास्कर काटेशिरढोण06/12/19909923315099
168 बाळासो भीमराव बुवाशिरढोण01/01/19659763138931
169 जैनुद्दीन मेहबूब मुजावरशिरढोण01/06/19867875782528
170 खुरशेद मौला मुलाणीशिरढोण01/01/19669766702896
171 स्वाती हणमंत कदमशिरढोण02/06/19898600206128
172 हणमंत भानुदास कदमशिरढोण07/10/19898600206128
173 सुनीता अविनाश पाटीलशिरढोण01/06/19827038309794
174 कोमल भगवंत खोतधबडवाडी07/03/20008007259371
175 सोमा कुष्णा जाधवतिसंगी01/01/19558055096801
176 अनिल शहाजी जाधवतिसंगी18/11/19859021301345
177 संकेत संजय कदमतिसंगी12/10/20019021727111
178 सानिका राजाराम चव्हाणविठूरायाचीवाडी24/05/20057410788720
179 अजित भीमराव करांडेविठूरायाचीवाडी- 
180 बाळासो भगवान भोसलेझुरेवाडी01/06/19638208587493
181 हणमंत श्रीमंत भोसलेझुरेवाडी01/01/19737350376243
182 कोमल शिवाजी कोरेनांगोळे12/10/20009730817593
183 मयूर पांडुरंग सपकाळनांगोळे20/08/20029545227134
184 सुरज सरदार पाटीलनांगोळे12/12/19928530357119