दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 12492../GMPT/Photo/12492.JPG../GMPT/Pramanptr/12492.JPGभारत यशवंत व्हनकट्टेअचकनहळ्ळी01/01/1981  View फोटो प्रमाणपत्र
2 38600../GMPT/Photo/38600.jpg../GMPT/Pramanptr/38600सचिन दत्तात्रेय साळुंखेअचकनहळ्ळी01/06/19978552968907 View फोटो प्रमाणपत्र
3 17008../GMPT/Photo/17008../GMPT/Pramanptr/17008पल्लवी सिद्दप्पा मलाबादीअक्कळवाडी-7410198665 View फोटो प्रमाणपत्र
4 17068../GMPT/Photo/17068../GMPT/Pramanptr/17068रसूल बंदगीसाब बालगांवअक्कळवाडी01/01/19637410551595 View फोटो प्रमाणपत्र
5 17138../GMPT/Photo/17138../GMPT/Pramanptr/17138हुसमान रफिक इनामदारअक्कळवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 17212../GMPT/Photo/17212../GMPT/Pramanptr/17212अपासाब बंदगीसाब बालगांवअक्कळवाडी01/01/19669008580816 View फोटो प्रमाणपत्र
7 17567../GMPT/Photo/17567../GMPT/Pramanptr/17567जैनबी मैबुसाब बालगांवअक्कळवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 43168../GMPT/Photo/43168../GMPT/Pramanptr/43168यशराज संतोष बाबरअमृतवाडी18/11/20107588151763 View फोटो प्रमाणपत्र
9 36529../GMPT/Photo/36529.jpg../GMPT/Pramanptr/36529गुरुबसाप्पा धुंडाप्पा मेत्रीअंकलगी01/01/19859545492258 View फोटो प्रमाणपत्र
10 36552../GMPT/Photo/36552.jpg../GMPT/Pramanptr/36552नागाप्पा सोनाप्पा हैबतीअंकलगी01/01/19687558631164 View फोटो प्रमाणपत्र
11 17179../GMPT/Photo/17179.jpg../GMPT/Pramanptr/17179अंबरीश शिवम्मा कांबळेअंकलगी20/05/19989511969216 View फोटो प्रमाणपत्र
12 18340../GMPT/Photo/18340.jpg../GMPT/Pramanptr/18340शिवगोंडा श्रीशैल कुंभारअंकलगी21/04/20009404715184 View फोटो प्रमाणपत्र
13 18393../GMPT/Photo/18393.jpg../GMPT/Pramanptr/18393.jpgजक्काप्पा बिराप्पा कलीअंकलगी01/01/19909158378950 View फोटो प्रमाणपत्र
14 18513../GMPT/Photo/18513.jpg../GMPT/Pramanptr/18513.jpgगंगाप्पा बिराप्पा डोलीअंकलगी-9545258274 View फोटो प्रमाणपत्र
15 18626../GMPT/Photo/18626.jpg../GMPT/Pramanptr/18626महादेव सातप्पा कोळीअंकलगी01/01/19709766238649 View फोटो प्रमाणपत्र
16 18721../GMPT/Photo/18721.jpg../GMPT/Pramanptr/18721सागर सोमनिग उमराणीअंकलगी01/06/2000  View फोटो प्रमाणपत्र
17 16359../GMPT/Photo/16359.jpg../GMPT/Pramanptr/16359राजश्री विठ्ठल भोसलेअंकलगी01/01/19989545736143 View फोटो प्रमाणपत्र
18 16618../GMPT/Photo/16618../GMPT/Pramanptr/16618विठ्ठल नागाप्पा गावडेअंकलगी03/09/20107875490308 View फोटो प्रमाणपत्र
19 21939../GMPT/Photo/21939.jpg../GMPT/Pramanptr/21939धरेपा श्रीशैल जमखंडीअंकलगी01/01/19829975600758 View फोटो प्रमाणपत्र
20 22270../GMPT/Photo/22270.jpg../GMPT/Pramanptr/22270सैनाज रमजान नदाफअंकलगी14/06/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
21 7828../GMPT/Photo/7828.jpg../GMPT/Pramanptr/7828.pdfविष्णू शामराव दुधाळअंकले01/01/19887709645249 View फोटो प्रमाणपत्र
22 4769../GMPT/Photo/4769.jpg../GMPT/Pramanptr/4769प्रसाद रघुनाथ चौगुलेअंकले01/06/19887559473836 View फोटो प्रमाणपत्र
23 8931../GMPT/Photo/8931.jpg../GMPT/Pramanptr/8931लता नामदेव लिगाडेअंत्राळ01/06/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
24 8935../GMPT/Photo/8935../GMPT/Pramanptr/8935रोहन रमेश सुर्वेअंत्राळ17/07/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
25 9172../GMPT/Photo/9172.JPG../GMPT/Pramanptr/9172संपताबाई लक्ष्मण बाबरआसंगी (जत)01/06/19828275511052 View फोटो प्रमाणपत्र
26 8328../GMPT/Photo/8328.JPG../GMPT/Pramanptr/8328पवित्रा रूपा चव्हाणआसंगी (जत)01/01/19808605584572 View फोटो प्रमाणपत्र
27 21403../GMPT/Photo/21403.JPG../GMPT/Pramanptr/21403मल्लिकार्जुन इराप्पा कनशेट्टीआसंगी (जत)01/01/19589561142718 View फोटो प्रमाणपत्र
28 21230../GMPT/Photo/21230.JPG../GMPT/Pramanptr/21230दत्तात्रय निवृत्ती पुंदेआसंगी (जत)01/07/19829689609727 View फोटो प्रमाणपत्र
29 16061../GMPT/Photo/16061.JPG../GMPT/Pramanptr/16061साक्षी संजय वगरेआसंगी (जत)22/10/20149767789395 View फोटो प्रमाणपत्र
30 40282../GMPT/Photo/40282.jpg../GMPT/Pramanptr/40282आयेशा राजू आत्तारआसंगी (जत)01/06/19707709059960 View फोटो प्रमाणपत्र
31 40318../GMPT/Photo/40318.jpg../GMPT/Pramanptr/40318दिनकर नामदेव पाटीलआसंगी (जत)01/01/19709665331304 View फोटो प्रमाणपत्र
32 2996../GMPT/Photo/2996.JPG../GMPT/Pramanptr/2996.JPGवर्षाराणी भाऊसो शिंदेआसंगी (तुर्क)-9096451321 View फोटो प्रमाणपत्र
33 11457../GMPT/Photo/11457.JPG../GMPT/Pramanptr/11457विमल पांडुरंग कोडगआवंढी01/01/19759637764756 View फोटो प्रमाणपत्र
34 21365../GMPT/Photo/21365../GMPT/Pramanptr/21365अक्षय चंद्रकांत कोडगआवंढी01/09/19997709144437 View फोटो प्रमाणपत्र
35 21405../GMPT/Photo/21405../GMPT/Pramanptr/21405स्वाती महादेव बोरगेआवंढी-  View फोटो प्रमाणपत्र
36 21574../GMPT/Photo/21574../GMPT/Pramanptr/21574वसंतराव शामराव एवळेआवंढी01/06/19678007341235 View फोटो प्रमाणपत्र
37 22114../GMPT/Photo/22114.JPG../GMPT/Pramanptr/22114लता महादेव वाघमारेआवंढी-9637699647 View फोटो प्रमाणपत्र
38 23012../GMPT/Photo/23012../GMPT/Pramanptr/23012सजाबाई मल्हारी येडगेआवंढी-  View फोटो प्रमाणपत्र
39 22146../GMPT/Photo/22146.jpg../GMPT/Pramanptr/22146पारस प्रमोद खांडेकरबागलवाडी23/09/20089764174702 View फोटो प्रमाणपत्र
40 17198../GMPT/Photo/17198.jpg../GMPT/Pramanptr/17198सुरज धनाजी बागलबागलवाडी01/01/20019823153066 View फोटो प्रमाणपत्र
41 21154../GMPT/Photo/21154.jpg../GMPT/Pramanptr/21154पांडुरंग भिंगु पंडोलकरबागेवाडी20/07/19959552102813 View फोटो प्रमाणपत्र
42 36481../GMPT/Photo/36481.jpg../GMPT/Pramanptr/36481.jpgसुप्रिया सज्जन गडदेबाज17/01/1993  View फोटो प्रमाणपत्र
43 36493../GMPT/Photo/36493.jpg../GMPT/Pramanptr/36493.jpgतानाजी मारुती गडदेबाज14/01/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
44 36690../GMPT/Photo/36690../GMPT/Pramanptr/36690मारुती गोविंद गडदेबाज01/01/1986  View फोटो प्रमाणपत्र
45 36757../GMPT/Photo/36757../GMPT/Pramanptr/36757अशोक लक्ष्मण गडदेबाज01/06/1981  View फोटो प्रमाणपत्र
46 36418../GMPT/Photo/36418.jpg../GMPT/Pramanptr/36418.jpgविठ्ठल भालचंद्र रूपनुंरबाज-  View फोटो प्रमाणपत्र
47 40301../GMPT/Photo/40301.jpg../GMPT/Pramanptr/40301सहदेव अंबण चंबारबालगांव01/01/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
48 11274../GMPT/Photo/11274../GMPT/Pramanptr/11274होनप्पा येगप्पा माने `बालगांव01/01/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
49 13062../GMPT/Photo/13062.jpg../GMPT/Pramanptr/13062ताई विलास माळीबनाळी05/06/1990  View फोटो प्रमाणपत्र
50 21164../GMPT/Photo/21164.jpg../GMPT/Pramanptr/21164यशवंती संभाजी कोळीबनाळी05/09/20077262797694 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 भारत यशवंत व्हनकट्टेअचकनहळ्ळी01/01/1981 
2 सचिन दत्तात्रेय साळुंखेअचकनहळ्ळी01/06/19978552968907
3 पल्लवी सिद्दप्पा मलाबादीअक्कळवाडी-7410198665
4 रसूल बंदगीसाब बालगांवअक्कळवाडी01/01/19637410551595
5 हुसमान रफिक इनामदारअक्कळवाडी- 
6 अपासाब बंदगीसाब बालगांवअक्कळवाडी01/01/19669008580816
7 जैनबी मैबुसाब बालगांवअक्कळवाडी- 
8 यशराज संतोष बाबरअमृतवाडी18/11/20107588151763
9 गुरुबसाप्पा धुंडाप्पा मेत्रीअंकलगी01/01/19859545492258
10 नागाप्पा सोनाप्पा हैबतीअंकलगी01/01/19687558631164
11 अंबरीश शिवम्मा कांबळेअंकलगी20/05/19989511969216
12 शिवगोंडा श्रीशैल कुंभारअंकलगी21/04/20009404715184
13 जक्काप्पा बिराप्पा कलीअंकलगी01/01/19909158378950
14 गंगाप्पा बिराप्पा डोलीअंकलगी-9545258274
15 महादेव सातप्पा कोळीअंकलगी01/01/19709766238649
16 सागर सोमनिग उमराणीअंकलगी01/06/2000 
17 राजश्री विठ्ठल भोसलेअंकलगी01/01/19989545736143
18 विठ्ठल नागाप्पा गावडेअंकलगी03/09/20107875490308
19 धरेपा श्रीशैल जमखंडीअंकलगी01/01/19829975600758
20 सैनाज रमजान नदाफअंकलगी14/06/2001 
21 विष्णू शामराव दुधाळअंकले01/01/19887709645249
22 प्रसाद रघुनाथ चौगुलेअंकले01/06/19887559473836
23 लता नामदेव लिगाडेअंत्राळ01/06/1982 
24 रोहन रमेश सुर्वेअंत्राळ17/07/1994 
25 संपताबाई लक्ष्मण बाबरआसंगी (जत)01/06/19828275511052
26 पवित्रा रूपा चव्हाणआसंगी (जत)01/01/19808605584572
27 मल्लिकार्जुन इराप्पा कनशेट्टीआसंगी (जत)01/01/19589561142718
28 दत्तात्रय निवृत्ती पुंदेआसंगी (जत)01/07/19829689609727
29 साक्षी संजय वगरेआसंगी (जत)22/10/20149767789395
30 आयेशा राजू आत्तारआसंगी (जत)01/06/19707709059960
31 दिनकर नामदेव पाटीलआसंगी (जत)01/01/19709665331304
32 वर्षाराणी भाऊसो शिंदेआसंगी (तुर्क)-9096451321
33 विमल पांडुरंग कोडगआवंढी01/01/19759637764756
34 अक्षय चंद्रकांत कोडगआवंढी01/09/19997709144437
35 स्वाती महादेव बोरगेआवंढी- 
36 वसंतराव शामराव एवळेआवंढी01/06/19678007341235
37 लता महादेव वाघमारेआवंढी-9637699647
38 सजाबाई मल्हारी येडगेआवंढी- 
39 पारस प्रमोद खांडेकरबागलवाडी23/09/20089764174702
40 सुरज धनाजी बागलबागलवाडी01/01/20019823153066
41 पांडुरंग भिंगु पंडोलकरबागेवाडी20/07/19959552102813
42 सुप्रिया सज्जन गडदेबाज17/01/1993 
43 तानाजी मारुती गडदेबाज14/01/1992 
44 मारुती गोविंद गडदेबाज01/01/1986 
45 अशोक लक्ष्मण गडदेबाज01/06/1981 
46 विठ्ठल भालचंद्र रूपनुंरबाज- 
47 सहदेव अंबण चंबारबालगांव01/01/1988 
48 होनप्पा येगप्पा माने `बालगांव01/01/1992 
49 ताई विलास माळीबनाळी05/06/1990 
50 यशवंती संभाजी कोळीबनाळी05/09/20077262797694
51 संगीता उत्तम चव्हाणबनाळी15/03/20008600233599
52 प्रियांका बबन सावंतबनाळी06/09/20147875136402
53 जयश्री विठ्ठल माळीबनाळी15/04/1977 
54 स्वप्नील विजय कांबळेबसर्गी09/11/20099096500270
55 नाखु तायाप्पा बामणेबसर्गी01/01/19689158510380
56 ईश्वर भिवा बामणेबसर्गी29/05/19369421224463
57 शेकू व्यकंना सनकेबसर्गी01/01/19739158510380
58 महादेवी राचंगोंडा बिरादारबसर्गी06/12/19688552017616
59 सुयेश रमेश हलकुडेबेळोंडगी20/07/19999503589038
60 लक्ष्मी बसवराज बजंत्रीबेळोंडगी01/01/1995 
61 आमसिध्दा शिवप्पा कांबळेबेळोंडगी08/11/19977028440735
62 तुकाराम शिवप्पा कांबळेबेळोंडगी09/12/19957028440735
63 सुखदेव धोंडिबा चव्हाणबेळूंखी01/01/1954 
64 सिकंदर हामजीखान मुजावरबेळूंखी-9765261551
65 फारूक मेहबूब मुजावरबेळूंखी28/03/19798530843186
66 सुरज आबासो जाधवबेवनुर12/03/20059767383073
67 सुनंदा मल्लू करेभिवर्गी10/04/2002 
68 सचिन नामदेव रानगट्टेभिवर्गी01/06/19909665560126
69 मंजुनाथ कळकाप्पा इळगेरभिवर्गी09/08/20019503807580
70 विठोबा मादण्णा हुगारभिवर्गी01/01/19589535664036
71 धानाप्पा रामगोंडा बजबळकरभिवर्गी01/06/1975 
72 उमेश जगदेव मैलापूरेभिवर्गी07/06/20119730526545
73 आम्माण्णा मल्लप्पा जडीवेरभिवर्गी01/01/19939890196845
74 आयान शिराज आवटीबिळूर08/11/20107057022089
75 प्रथम चनगोंडा बोय्राळबिळूर08/11/20098888378442
76 आदित्य अजय दुधाळेबिळूर18/03/20159764788696
77 सना नाबिसो उमराणीबिळूर19/07/20079421224874
78 प्रभाकर निंगोंडा यडगोंडबिळूर01/01/19779049922659
79 कमला रायाप्पा कायपूरेबिळूर01/01/19649421150253
80 ईश्वर सोमा बंडगरबिरनाळ-9527134205
81 हरिदास बिराप्पा पांढरेबिरनाळ- 
82 सतीराप्पा बिरादार प्रवीणबोर्गी बुद्रुक01/06/2006 
83 भाग्यश्री श्रीशैल कांबळेबोर्गी बुद्रुक07/07/19979881587268
84 भरती अण्णाप्पा कोळीबोर्गी बुद्रुक01/01/1968 
85 आनंद shivappa कोळीबोर्गी बुद्रुक04/06/1985 
86 राजाराम तुकाराम कदमडफळापूर-9503354377
87 अमित सुभाष बन्नेडफळापूर04/09/19909764423981
88 रुक्मिणी शिवाजी चव्हाणडफळापूर01/06/19609464641221
89 श्रेया राजू छत्रेडफळापूर13/04/20139552146514
90 रमेश शंकर माळीडफळापूर09/01/19729637699036
91 स्वराज साहेबराव चव्हाणडफळापूर23/06/20139764607159
92 लक्ष्मी शंकर पाटोळेडफळापूर01/01/19698412901612
93 परशुराम अरविंद संकपाळडफळापूर13/05/1991 
94 नंदकुमार तुकाराम टकलेडफळापूर12/07/19839158902580
95 सविता विठ्ठल खांडेकरडफळापूर06/12/19939561127412
96 सुशीला यशवंत उबाळेडफळापूर01/06/19628412817729
97 राधिका अमोल शास्त्रीडफळापूर12/11/20129730838712
98 विलास गणपती म्हेत्रेडफळापूर01/06/19619464959888
99 नेताजी रामा छत्रेडफळापूर01/06/19529096372154
100 संभाजी रामा छत्रेडफळापूर-9096372141
101 बाळाबाई रामा छत्रेडफळापूर01/06/19549096372141
102 बाजीराव रंगराव डांगेडफळापूर01/06/19799823054301
103 गुरबसू नामदेव कदमडफळापूर01/06/19479421219078
104 विजय अण्णाप्पा सर्जेदरीकोणुर01/03/19899765101886
105 अब्दुल राजुद्दीन शेखदरीकोणुर01/06/1989 
106 रुकैया अब्दुल शेखदरीकोणुर25/12/1990 
107 शामराव श्रीकांत मानेदरीबडची23/10/19909860385191
108 रामकृष्णा व्हन्नाप्पा कांबळेदरीबडची01/06/19869561735500
109 रंजना अशोक सावंतदेवनाळ01/01/19699165311054
110 वर्षाराणी अरविंद मानेदेवनाळ01/01/19909923289184
111 मैना आप्पासो शिंदेदेवनाळ01/01/1989 
112 अश्रफ गफूर शेखधावडवाडी01/01/1982 
113 शिवाजी साडू करेधुळकरणवाडी-9921028489
114 रेखा लच्चू राजपूतधुळकरणवाडी- 
115 राहुल बाळू पवारधुळकरणवाडी- 
116 सर्जेराव दादू चौगुलेडोर्ली01/01/1954 
117 गुरुदत्त भगवान सनदीडोर्ली26/02/20129923431511
118 सीताबाई ज्ञानू मानेडोर्ली01/06/19619823498711
119 निखिल पिरगोंडा गुडदोडगीएकुंडी29/09/19997410120324
120 नितीन विदानंद कोरेएकुंडी28/08/20089765318229
121 Rajashwari Sadashiv Chavanगिरगाव01/06/19829970556944
122 Akash Pundalik Maneगिरगाव16/04/20069172471170
123 Shredevi Revanappa Manyगिरगाव01/01/19959970557065
124 राजू विठोबा खोतगोंधळेवाडी- 
125 भरमू सोमाराया कळीगोंधळेवाडी08/08/20107350349271
126 सायव्वा सुरेश पुजारीगुड्डापूर01/06/19969420680190
127 प्रकाश दर्याप्पा कोळीगुगवाड07/02/20028600101167
128 इंद्रववा बसगोंडा समगोडनवरगुगवाड01/01/19609561179907
129 बसवराज रमेश ठकणवर`गुगवाड01/01/2009 
130 राजेंद्र वसंत हाकेगुळवंची05/06/19969552912429
131 मीनाक्षी वसंत हाक्केगुळवंची-9552912429
132 सुनील वसंत हाक्केगुळवंची04/06/19949552912429
133 जगदेवी श्रीशैल खवेकरहळ्ळी01/01/19809604473241
134 हजरत जैनुद्दीन मुल्लाजाडर बोबलाद01/06/1992 
135 गिरीजा HEMUDRI बगलकोटीजाडर बोबलाद01/01/19849158508902
136 हरप्पा REVANSIDDH चिक्कईलकीजाडर बोबलाद05/09/19619766398946
137 भंगेश्री LAYAPAA चोगुलेजाडर बोबलाद15/12/1995 
138 दीपक महेश पोतदारजाडर बोबलाद14/09/2001 
139 मोनप्पा भिमराव पोतदारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19569527270139
140 महादेव मदाप्पा कोडगानुरजालीहाळ बुद्रुक01/01/1974 
141 मल्लीकार्जुन श्रीमंत मुचंडीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19909765550367
142 जयश्री पांडुरंग भोसलेजालीहाळ बुद्रुक01/01/1989 
143 विलास बाबासो पाटीलजलीहाळ्ळ खुर्द01/06/19829011195942
144 राणी गोपाळ हत्तीकरजलीहाळ्ळ खुर्द01/06/19877387791751
145 कोमल गणपती चव्हाणजलीहाळ्ळ खुर्द24/01/20038600266877
146 किरण गणपती चव्हाणजलीहाळ्ळ खुर्द01/07/20048600266877
147 भैराप्पा पंडीत शिंदेजिरग्याळ14/06/19977768033166
148 सुरेश आनंदा जाधवजिरग्याळ04/08/1995 
149 प्रदीप बसगोंडा ढोलेजिरग्याळ02/06/20059637362978
150 भाग्यश्री बसगोंडा ढोलेजिरग्याळ01/06/20059637362978
151 बसावंराज सिद्राया पाटीलजिरग्याळ06/01/20149096004965
152 बिरदेव मारुती पाटीलजिरग्याळ-9503319943
153 प्रशांत आण्णासाहेब पाटीलजिरग्याळ01/07/20129923504301
154 कृष्णा अशोक कोरेजिरग्याळ01/01/1989 
155 संजय सदाशिव लंगोटेजिरग्याळ01/01/19909823740232
156 शिवाजी खंडु चव्हाणकागनरी01/01/1973 
157 पुजा तारसिंग राठोडकागनरी04/10/20078552019059
158 गौतम दरताप्पा कंबळेकागनरी01/01/1994 
159 विनोद तारशिंग राठोडकागनरी13/01/20048552019059
160 निकेश मारुती मुळेकंठी28/01/19889922834861
161 केरबा खंडु करेकरेवाडी ति16/02/20017387077054
162 मायव्वा खंडु करेकरेवाडी ति19/02/20009766143342
163 लक्ष्मन धुळा करेकरेवाडी ति01/01/1963 
164 एकनाथ मलाप्पा खरातकरेवाडी ति08/11/20059096818627
165 दिपक ज्ञानेश्वर नुलकेकासलिंगवाडी07/12/19999960332354
166 वैष्णवी मारुती बजबळेकासलिंगवाडी17/05/20119011109341
167 ज्ञानेश्वर मारुती बजबळेकासलिंगवाडी24/08/20089011109341
168 संग्राम रामचंद्र काळेलकासलिंगवाडी06/09/20129890336169
169 प्रशांत सोमलिंग वागोलीखंडनाळ-9423253213
170 कावेरी सोमलिग वागोलीखंडनाळ01/01/20039423253213
171 सोनाली बिराप्पा लगठगीखंडनाळ-9168511424
172 प्रतीक्षा बिराप्पा लगटगीखंडनाळ-9168511424
173 संगीता पंडित केसकरखिलारवाड01/01/20019096271074
174 दीपक लक्ष्मण शेजूळखिलारवाड30/12/20139096548083
175 बाळू मलकु सोलनकरखिलारवाड20/05/20078806467063
176 रामदास भिवा सांगोलकरखैराव01/01/1953 
177 वंदना केराप्पा चौगुलेखैराव01/01/1980 
178 राहुल करण शेळकेखैराव05/11/19959503069344
179 प्रतीक्षा दगडू गंगणेखैराव31/12/2008 
180 बापू सिद्धा चौगुलेखैराव- 
181 सुभाष रामचंद्र घुटकडेखैराव- 
182 भोजलिंग रामचंद्र घुटुकडेखैराव01/01/1983 
183 भिवा लक्ष्मण हिप्परकरखैराव01/06/1957 
184 प्रकाश क्षीरसागर प्रवीणखैराव10/06/2014 
185 प्रकाश तंमाण्णा जाधवखोजनवाडी01/01/19729172402367
186 चन्नाप्पा सदाशिव तेलीखोजनवाडी01/01/19599860414583
187 शिवरुद्र सदाशिव तेलीखोजनवाडी01/06/19618605299677
188 दयानंद अर्जुन कोळीकोळगीरी22/07/19999765789839
189 विनायक अर्जुन कोळीकोळगीरी13/12/19969765789839
190 महादेव भैरु काळेकोळगीरी01/01/19919765815266
191 VITHU आप्पासो जोखरकोळगीरी-7030943103
192 खडूं बाबू भोसलेकोळगीरी27/07/2002 
193 लक्समिबाई रामचंद्र जाहीरकोळगीरी01/01/19538007659956
194 प्रिंयांका गोरख मुधोळकोळगीरी23/06/20039823152461
195 Shekawwa Shivappa Biradarकोणबगी01/01/19639665949931
196 Audhugasidda Hanamanth Biradarकोणबगी20/12/20099972772910
197 वैष्णवी भारत खांडेकरकुणिकोणूर06/03/19949764438191
198 अश्विनी नामदेव कांबळेकुणिकोणूर01/07/19997410121131
199 राणीताई महेशकुमार क्षिरसागरकुणिकोणूर01/01/19949637493590
200 मारुती राजाप्पा सरगरको.बोबलाद01/06/19929665332731
201 प्रवीण विष्णू जगतापको.बोबलाद05/06/20017588824916
202 वरद विठ्ठल साळुंखेको.बोबलाद03/04/20107259671704
203 हणमंत संभाजी मोरेकोसारी01/01/19797875833732
204 बायडाबाई नामदेव नरुटेकोसारी17/10/20039765422779
205 संजना दिलीप चौगुलेकोसारी01/01/1968 
206 हर्षवर्धन सुरेश बिसलेकोसारी03/04/20149921311975
207 आकाश संभाजी कोळीकोसारी23/10/20027028398506
208 आप्पासो गणपती साळुंखेकुंडनूर20/01/19559673903326
209 संस्कार संदीप मानेकुंडनूर20/11/20119594155019
210 सुमन उत्तम पांढरेकुंडनूर-7587913404
211 अनिता शंकर मानेकुंडनूर- 
212 योगेश शांताराम आठवलेकुंडनूर02/04/19996545887225
213 रणजित संजय पांढरेकुंडनूर11/01/2006 
214 जालिंदर विलास सोलनकरकुंडनूर02/11/19859673379049
215 मारुती शिवाजी पाटीलकुंडनूर28/07/20067798714302
216 शुभम पोपट पाटीलकुंडनूर- 
217 सुमित्रा आप्पांना कोळीकुंडनूर01/06/19758381060277
218 माचीन्द्र विलास सोलनकरकुंडनूर-9673379049
219 संतोष सिंधू सरगरकुंडनूर19/02/20018698570804
220 विमल दगडू आठवलेकुंडनूर- 
221 अमोल प्रकाश मोरेकुलाळवाडी- 
222 माया बाबासो भातेकुंभारी03/07/19789146977433
223 संभाजी आनंदा मालीकुंभारी01/01/19768975170068
224 अनिल बाबासो पाटीलकुंभारी21/06/19898600748831
225 सविता बाबू waghmodeलकडेवाडी- 
226 कोमल संजय राठोडलमाणतांडा (उटगी)01/06/19947090189107
227 शुभम राजाराम चव्हाणलोहगाव27/11/20129011557406
228 वंदना राजाराम चव्हाणलोहगाव18/08/19929011557406
229 Rohit Keshv Torneलोहगाव20/02/19957447646006
230 बिराप्पा सिद्राम वाघमारेमाडग्याळ01/01/19658698840951
231 श्रीदेवी भानुदास परीटमाडग्याळ01/01/20018308292663
232 अर्जुन कम्मांना हाक्केमाडग्याळ01/06/19947744941591
233 अनिता येसाप्पा बंडगरमाडग्याळ05/02/20039765939102
234 राणी मारुती माळीमाडग्याळ24/03/20069049513531
235 तेजस्विनी प्रल्हाद ऐवळेमाडग्याळ02/05/19989923808193
236 श्रीमंत इरगोंडा बन्नेमाणिकनाळ01/01/1951 
237 श्रीशैल अण्णाप्पा lलोणीमाणिकनाळ01/01/1955 
238 आकाश काशीराम घेरडीमाणिकनाळ10/04/2004 
239 Santosh Maaruthi Aiwaleमेंढेगीरी04/08/20037507020568
240 Sadashiv Tukaram Hadpadhमेंढेगीरी01/11/19938805112702
241 Mahadev Tukaram Hadpadhमेंढेगीरी05/11/1991 
242 Jayashree Tukaram Hadpadhमेंढेगीरी- 
243 संभाजी पाडुरंग सवदेमिरवाड01/06/19719765581926
244 विठ्ठल काशिनाथ कतनळीमोरबगी01/01/19677744945024
245 सत्यभामा सुरेश काबंळेमोरबगी01/06/19839604650416
246 सयाप्पा दादू जावीरमोटेवाडी-9604059232
247 आण्णाप्पा खंडू मोरेमोटेवाडी-9881167461
248 भारती निगाप्पा अमीनाबावीमुचंडी01/01/1992 
249 तानाजी भीमराव सूर्यवंशीनवाळवाडी15/06/19869594629874
250 दिपाली भागवत सूर्यवंशीनवाळवाडी01/01/19937628494380
251 भागवत मधुकर सूर्यवंशीनवाळवाडी20/06/19857028494380
252 गोकुळाबाई तुकाराम सावंतनिगडी खुर्द01/01/19479860348073
253 मारुती शामराव काशीदनिगडी खुर्द-7030219773
254 वैष्णवी नंदू पवारनिगडी बुद्रुक10/10/20087798952188
255 मोहन मानगू कोकरेनिगडी बुद्रुक01/06/19989545994282
256 शिवबाळ पट्टणशेटी महादेवाप्पानिगडी बुद्रुक01/01/19539403977086
257 छाया बाळासो याजगारनिगडी बुद्रुक15/06/19949623608457
258 सचिन बाळू मोरेनिगडी बुद्रुक02/05/19988975803628
259 बसवा आण्णाप्पा मुरगुंडीनिगडी बुद्रुक01/01/19839545302144
260 chimabai jagannath kopanurप्रतापपूर01/01/19819527604453
261 तानाजी मनोहर खांडेकरप्रतापपूर27/05/19977083494275
262 रघुनाथ बिरा खांडेकरप्रतापपूर19/07/19929604682572
263 श्रीकृष्ण वसंत शेंडगेप्रतापपूर01/08/19949421281448
264 महिराजबी बापू सोनिकरप्रतापपूर01/01/19709404138935
265 शोभा आकाराम पाटोळेरामपूर01/01/1981 
266 शामराव हणमंत हुल्याळरामपूर01/01/1981 
267 गीता हणमंत कल्लोळीरावळगुंडवाडी01/01/19957756024701
268 सहाना शिवानंद सुताररावळगुंडवाडी10/05/20119545932614
269 विद्या महादेव अक्कीवाडरावळगुंडवाडी01/06/19959172973182
270 महादेवी सिद्राया संतीरावळगुंडवाडी01/01/19807758900913
271 राणी भीमू संतीरावळगुंडवाडी01/01/19959096127351
272 अनिल हणमंत कल्लोळीरावळगुंडवाडी01/01/19928806703532
273 सिकंदर रसूल शेखरावळगुंडवाडी01/01/19659172322216
274 सोनाली संभाजी वागमोडेरेवनाळ01/06/19968007650855
275 सुरेश कृष्णा व्हनमानेपाच्छापूर21/04/19878669773392
276 संध्या महादेव भोसलेपाच्छापूर02/02/20168600481842
277 अशोक अण्णाप्पा बिरादारसंख01/01/19689545517797
278 चन्नबसेवश्वर बेळाणी नाव्हीसंख01/01/1968 
279 रमेश आप्पाराया बिरादारसंख01/01/19769403229661
280 शिवराज रमेश बिरादारसंख30/04/20019403229661
281 दावलसाब मैनुद्दीन मुल्लासंख-7387141258
282 धर्मराया बसगोंडा बगलीसंख01/01/1973 
283 साक्षी संतोष नाव्हीसंख26/12/20107057783992
284 अनुराधा वसंत मलकरीशेड्याळ28/09/2005 
285 मंगल भीमसेन सुतारशेड्याळ01/01/19497773974233
286 बाळाप्पा रामचंद्र हावगोंडीशेड्याळ01/01/1953 
287 आण्णासो जगन्नाथ हजारेशिंगणापूर01/01/19949158379568
288 सयाजी दगडू पांढरेशिंगणापूर01/06/20019637208450
289 कृष्णाबाई गणपती पांढरेशिंगणापूर01/06/19569158748205
290 रमेश नामदेव पांढरेशिंगणापूर14/10/2005 
291 राधिका बंडू पांढरेशिंगणापूर22/12/20099637633726
292 प्रतीक्षा बाबासो हजारेशिंगणापूर29/10/2012 
293 यल्लव्वा श्रीशैल माळीसिद्धनाथ01/05/19887219181464
294 रेणुका अमोघसिद्ध झेंडेसिद्धनाथ16/09/2008 
295 अवाक्का अमोघसिद्ध झेंडेसिद्धनाथ27/09/2003 
296 नागम्मा हणमंत परीटसिद्धनाथ01/01/1996 
297 गौतम परसप्पा माळीसिद्धनाथ04/06/20119146818961
298 विश्वास दामू जावीरसिद्धनाथ04/07/19847709120185
299 गुराप्पा लक्ष्मण माळीसिद्धनाथ01/01/19697414903620
300 सचिन सिद्धू खोबरेसिद्धनाथ04/06/20069766802434
301 बसाप्पा गुरुपाद हिप्परगीसिंदूर01/01/19438530811530
302 कल्लाप्पा गुरुपाद हिप्परगीसिंदूर01/01/19489665730954
303 विजय विश्वास काळेसिंगणहळ्ळी13/04/20049967762081
304 मुक्ताबाई शिवाजी काळेलसिंगणहळ्ळी01/01/20117378882725
305 शिवाक्का धाऱ्याप्पा कांबळेसोनालगी01/01/19707387556494
306 सुसलाबाई भुताळी व्हनेकरसोनालगी01/01/19749112319217
307 मीनाक्षी लक्काप्पा पांढरेसोनालगी27/06/20029766675566
308 रूप सिद्धाप्पा जाधवसोनालगी06/06/19989421279038
309 रेखा श्रीशैल चव्हाणसोनालगी01/01/19969689621300
310 भिमराया पांढरेसोनालगी05/05/20048888953613
311 सुजाता शंकर गाडीवड्डरसोन्याळ01/06/19949765222767
312 सुजाता शंकर गाडीवड्डरसोन्याळ- 
313 विठ्ठल दिलीप केंगारसोन्याळ01/06/2007 
314 महानंदा सायबांना muchandiसोन्याळ01/01/19827721047553
315 सिद्धाराम शिवानंद रवीसोन्याळ04/12/20079766946736
316 कमलाबाई आडवेंप्पा बिराजदारसोन्याळ01/01/19599765062953
317 शीतल अंकुश सोलनकरसोरडी21/11/20098141082973
318 संजय सिद्धू शिंदेसोरडी01/01/19799604639371
319 सुरेश शंकर चाबरेसोरडी01/01/19827798297790
320 नंदा शंकर चाबरेसोरडी01/01/19767798297790
321 वैभव शिवाजी मोरेसोरडी10/06/20097028898145
322 दऱ्याप्पा शिवाप्पा कुंभारसोरडी01/01/19907219143480
323 आशिया सोपान जातगारतिकोंडी28/02/20129561178216
324 श्रीशैल राचप्पा इरळीतिकोंडी01/01/19609591925226
325 लक्ष्मीबाई रुद्रय्या मठपतीतिकोंडी01/01/1990 
326 भीमराया मल्लनगौडा बिरादारतिकोंडी01/01/19639730527547
327 शिलवंत मलकाप्पा इरळीतिकोंडी04/03/20139561267512
328 सनगोंडा लक्ष्मण चडचंनतिकोंडी01/01/1948 
329 उमेश लक्ष्मण नुलीतिकोंडी01/01/1989 
330 धुंडाप्पा रामू खवासखानतिकोंडी01/06/19667387533832
331 कलाबाई बाबू चव्हाणतिल्याळ01/01/19519527972978
332 ऋतुजा किरण पाटीलतिप्पेहळ्ळी13/10/20019145076670
333 सैयदअली बाडिसब शेखउमदी01/01/19859765428936
334 मदगोंडा भीमू कंचनालउमदी01/01/19929096302992
335 रायालिंगेश्वर SURYAKANT नाटीकरउमदी20/12/20107030733705
336 शोभा शिवाजी निकमउमदी03/04/19759921784002
337 सुनीता SUBHANA घुलेउमदी01/07/20018856859621
338 सीताराम पढरी शेवाळेउमदी31/07/20028806113574
339 दीपाली पढरी शेवाळेउमदी22/05/20048806113574
340 मदगोंडा भीमू कांचनाळउमदी01/01/19929096302992
341 निशाणचांद राजकुमार माकानदारउमदी-9923183684
342 विजयकुमार तुकाराम कोळीउमदी05/04/19727030971959
343 संतोषी मेणप्पा गाकवाडउमदी02/07/20017757866619
344 रामा भिवा घुलेउमदी05/03/19657558246212
345 अनिल सुभान घुलेउमदी22/05/20029527027151
346 युराज नामदेव शेवाळेउमदी01/06/19709545410050
347 यशोदा रामा सातपुतेउमदी01/06/19879404753026
348 बाळू रामा सातपुतेउमदी01/06/19739407453026
349 कलाप्पा आप्पाराय इंगलंगीउमदी01/06/19829921259598
350 कृष्णा तुकाराम जाधवउमदी01/01/1953 
351 गिरमल्ला बसगोंडा येळमळीउमराणी01/01/19519503367753
352 गायत्री राजकुमार धोडमणीउमराणी01/06/20069970071192
353 सुलोचना महादेव भोसलेउंटवाडी01/06/1977 
354 अप्पासाहेब संभाजी सुतारउंटवाडी01/01/19818805283216
355 शिवराज अशोक पवारउंटवाडी18/08/19938806520413
356 अशोक सिद्राय आरगोडीउंटवाडी20/06/19789623529264
357 संतोष राजू जावीरउटगी01/01/20059545766126
358 सृष्टी सिद्राया केसगोंडउटगी21/06/20088698179463
359 सौदर्या सिद्राया केसगोंडउटगी15/01/20128698179463
360 प्रकाश धुंडाप्पा चौगुलेउटगी01/06/20108007210743
361 कलगोंडा बसगोंडा (बसप्पा) बिरादारवज्रवाड01/01/19879960703347
362 मलिक बाबूलाल शेखवज्रवाड01/01/1983 
363 महिराज इस्माईल मुल्लावज्रवाड01/01/19717507948491
364 सिकंदर चांदसाब मुल्लावज्रवाड01/01/1983 
365 सुरयाबी लालसाब मुल्लावज्रवाड01/01/1983 
366 रावसाहेब महलप्प सरगर रावसाहेब महलप्पवाषाण01/01/1987 
367 बिराप्पा mayappa वगरेव्हसपेठ01/11/1927 
368 छाया सखाराम चौगुलेव्हसपेठ- 
369 उषा चंदू हुवाळेव्हसपेठ- 
370 आदित्य तुकाराम हुवाळेव्हसपेठ13/04/2006 
371 मनोहर जयवन्त गायकवाडव्हसपेठ01/06/19859765009868
372 अजय अप्पासो वाघमारेवाळेखिंडी01/10/19988412897651
373 मनीषा भाऊसो वागमारेवाळेखिंडी- 
374 मनीषा पांडुरंग हिप्परकरवाळेखिंडी01/06/19969158044741
375 दिगंबर यशवंत शिंदेवाळेखिंडी19/03/20027066512563
376 विमल रामचंद्र शिंदेवाळेखिंडी13/09/19527719948468
377 राणी सदाशिव शिंदेवाळेखिंडी05/01/19939689762405
378 मनीषा शिवाजी शिंदेवाळेखिंडी01/01/19877798794115
379 लक्समन परसराम तिलेवळसंग-8652544857
380 वैभव इरगोंडा बिरादारवळसंग14/10/2002 
381 शिवाजी तम्माण्णा मानेयेळदरी01/01/19949545709534
382 अर्जुन तम्माण्णा मानेयेळदरी01/01/19929547709534
383 सुभाष शंकर देवकतेयेळदरी01/01/19889158475332
384 सिद्राया दत्तु वाघमारेयेळदरी05/06/19778390560524
385 मनोहर इरगोंडा पाटीलयेळदरी01/01/19639527244526
386 संगीता दत्तु वाघमारेयेळदरी24/05/19858390560524
387 सखुबाई नामदेव रुपनुरयेळवी22/07/20069970860746
388 करिश्मा भरतलाल साळुंखेयेळवी20/09/19957709304996
389 रत्नाकर राजाराम सातपुतेयेळवी01/06/19667066863370
390 कमळा हरिबा भडेहिवरे- 
391 अर्चना देवाप्पा करेकरेवाडी को.04/01/20019075880173
392 विजाक्का देवाप्पा करेकरेवाडी को.07/03/20039075880173
393 रोहन नवनाथ व्हनमानेकरेवाडी को.01/01/20037219464109
394 रेणुका भागप्पा चांभारकरंजगी-7066873490
395 कल्लाप्पा भीमषा चांभारकरंजगी-7709647757
396 निकिता रामा कांबळेकरंजगी-7261992451
397 धरेप्पा भागप्पा चांभारकरंजगी-7066857349