दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 19580../GMPT/Photo/19580../GMPT/Pramanptr/19580आर्यन शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी16/12/20079561408451 View फोटो प्रमाणपत्र
2 19514../GMPT/Photo/19514../GMPT/Pramanptr/19514प्रकाश शामराव महिंदआंबेवाडी01/01/19819860483178 View फोटो प्रमाणपत्र
3 19544../GMPT/Photo/19544../GMPT/Pramanptr/19544आदित्य प्रकाश जाधवआंबेवाडी19/07/20077350680898 View फोटो प्रमाणपत्र
4 19699../GMPT/Photo/19699../GMPT/Pramanptr/19699रुतिजा राजेंद्र भोसलेआंबेवाडी27/07/20029730831755 View फोटो प्रमाणपत्र
5 9967../GMPT/Photo/9967../GMPT/Pramanptr/9967प्रशांत बाळासो पाटीलअंत्री खुर्द04/04/19929921023249 View फोटो प्रमाणपत्र
6 10078../GMPT/Photo/10078../GMPT/Pramanptr/10078संतोष शिवाजी पाटीलअंत्री खुर्द02/02/19909881516037 View फोटो प्रमाणपत्र
7 10167../GMPT/Photo/10167../GMPT/Pramanptr/10167अनिल किसन पाटीलअंत्री खुर्द30/12/19887350515294 View फोटो प्रमाणपत्र
8 10194../GMPT/Photo/10194../GMPT/Pramanptr/10194विनायक गुंगा सुतारअंत्री खुर्द22/05/19909822401266 View फोटो प्रमाणपत्र
9 10400../GMPT/Photo/10400../GMPT/Pramanptr/10400वसंत कृष्णा झिमुरअंत्री खुर्द-  View फोटो प्रमाणपत्र
10 10418../GMPT/Photo/10418../GMPT/Pramanptr/10418आर्यन गणेश पाटीलअंत्री खुर्द10/09/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
11 10474../GMPT/Photo/10474../GMPT/Pramanptr/10474वैशाली रघुनाथ मुळीकअंत्री खुर्द13/02/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
12 10553../GMPT/Photo/10553../GMPT/Pramanptr/10553सायली आनंदा पाटीलअंत्री खुर्द27/07/20017350526147 View फोटो प्रमाणपत्र
13 34568../GMPT/Photo/34568../GMPT/Pramanptr/34568महादेव दसरू पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
14 34923../GMPT/Photo/34923../GMPT/Pramanptr/34923प्रकाश रंगराव घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
15 34940../GMPT/Photo/34940../GMPT/Pramanptr/34940सुवर्ना सुभाष पाटीलअंत्री बुद्रुक01/06/1995  View फोटो प्रमाणपत्र
16 34965../GMPT/Photo/34965../GMPT/Pramanptr/34965सुरेखा रंगराव कदमअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
17 34990../GMPT/Photo/34990../GMPT/Pramanptr/34990शुभांगी भानुदास पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
18 35172../GMPT/Photo/35172../GMPT/Pramanptr/35172श्रद्धा शिवाजी गावडेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
19 35193../GMPT/Photo/35193../GMPT/Pramanptr/35193जितेंद्र सुरेंद्र चव्हाणअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
20 35203../GMPT/Photo/35203../GMPT/Pramanptr/35203शीतल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
21 22450../GMPT/Photo/22450../GMPT/Pramanptr/22450पल्लवी शिवाजी भुसारीआरळा01/06/19929970167299 View फोटो प्रमाणपत्र
22 9307../GMPT/Photo/9307../GMPT/Pramanptr/9307प्रिया अर्जुन जाधवआरळा23/11/2000  View फोटो प्रमाणपत्र
23 6313../GMPT/Photo/6313../GMPT/Pramanptr/6313शंकर विष्णू पाटीलआरळा01/06/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
24 12374../GMPT/Photo/12374../GMPT/Pramanptr/12374सौरभ बाळकृष्ण गुरवआरळा24/09/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
25 36947../GMPT/Photo/36947../GMPT/Pramanptr/36947वैजंता विष्णू पोळआरळा01/06/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
26 36968../GMPT/Photo/36968../GMPT/Pramanptr/36968मनोहर विष्णू पोळआरळा01/06/1974  View फोटो प्रमाणपत्र
27 37016../GMPT/Photo/37016../GMPT/Pramanptr/37016महादेव विष्णू पोळआरळा01/06/1977  View फोटो प्रमाणपत्र
28 37029../GMPT/Photo/37029../GMPT/Pramanptr/37029लक्षमण ज्ञानू येसलेआरळा01/06/1977  View फोटो प्रमाणपत्र
29 42912../GMPT/Photo/42912../GMPT/Pramanptr/42912नचिकेत दत्तात्रय पाटीलआरळा28/10/2003  View फोटो प्रमाणपत्र
30 42919../GMPT/Photo/42919../GMPT/Pramanptr/42919सुनील शामराव पाटीलआरळा01/06/1986  View फोटो प्रमाणपत्र
31 43101../GMPT/Photo/43101../GMPT/Pramanptr/43101लक्ष्मण रघुनाथ सावंतआरळा-  View फोटो प्रमाणपत्र
32 22078../GMPT/Photo/22078../GMPT/Pramanptr/22078नंदाताई गणपती जाधवअस्वलेवाडी01/06/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
33 22137../GMPT/Photo/22137../GMPT/Pramanptr/22137बाजीराव भैरू पाटीलअस्वलेवाडी01/06/19829822414511 View फोटो प्रमाणपत्र
34 6518../GMPT/Photo/6518../GMPT/Pramanptr/6518अश्वनी सयाजी खोतऔंढी13/07/20037387630036 View फोटो प्रमाणपत्र
35 22521../GMPT/Photo/22521../GMPT/Pramanptr/22521संदिप कृष्णा गायकवाडबांबवडे01/01/19839158197691 View फोटो प्रमाणपत्र
36 20810../GMPT/Photo/20810../GMPT/Pramanptr/20810साहिल उल्हास पापर्डेकरबांबवडे20/10/20008530531548 View फोटो प्रमाणपत्र
37 33398../GMPT/Photo/33398.JPG../GMPT/Pramanptr/33398आशाताई भानुदास मस्करबेलदारवाडी-9145024876 View फोटो प्रमाणपत्र
38 35655../GMPT/Photo/35655.jpg../GMPT/Pramanptr/35655राजेश महादेव बिलास्करबेलदारवाडी21/08/2009  View फोटो प्रमाणपत्र
39 35701../GMPT/Photo/35701.jpg../GMPT/Pramanptr/35701भानुदास मस्कर प्रेरणाबेलदारवाडी19/11/2007  View फोटो प्रमाणपत्र
40 35723../GMPT/Photo/35723.jpg../GMPT/Pramanptr/35723भानुदास विष्णू मस्करबेलदारवाडी05/01/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
41 35778../GMPT/Photo/35778.jpg../GMPT/Pramanptr/35778आदित्य भानुदास मस्करबेलदारवाडी21/08/2009  View फोटो प्रमाणपत्र
42 18019../GMPT/Photo/18019../GMPT/Pramanptr/18019काजल सुनील जाधवबेलेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
43 12129../GMPT/Photo/12129../GMPT/Pramanptr/12129अक्षता राजेंद्र पंडितइंगरूळ03/08/19988888491549 View फोटो प्रमाणपत्र
44 12215../GMPT/Photo/12215../GMPT/Pramanptr/12215विकास जालिंदर कांबळेइंगरूळ16/08/20059922896512 View फोटो प्रमाणपत्र
45 12348../GMPT/Photo/12348../GMPT/Pramanptr/12348प्रज्ञा दादासो भिंगारदिवेइंगरूळ24/11/19909011867195 View फोटो प्रमाणपत्र
46 12657../GMPT/Photo/12657../GMPT/Pramanptr/12657सक्षम संदीप कांबळेइंगरूळ03/09/20079657474044 View फोटो प्रमाणपत्र
47 12809../GMPT/Photo/12809../GMPT/Pramanptr/12809सुरज कुमार भिंगारदिवेइंगरूळ-9763373695 View फोटो प्रमाणपत्र
48 11564../GMPT/Photo/11564../GMPT/Pramanptr/11564जान्हवी जयवंत कांबळेइंगरूळ15/01/20157083188474 View फोटो प्रमाणपत्र
49 11683../GMPT/Photo/11683../GMPT/Pramanptr/11683सुरज जयवंत माळीइंगरूळ20/07/19988380956490 View फोटो प्रमाणपत्र
50 13380../GMPT/Photo/13380../GMPT/Pramanptr/13380सानिका शिवाजी कदमइंगरूळ09/08/20078975395579 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 आर्यन शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी16/12/20079561408451
2 प्रकाश शामराव महिंदआंबेवाडी01/01/19819860483178
3 आदित्य प्रकाश जाधवआंबेवाडी19/07/20077350680898
4 रुतिजा राजेंद्र भोसलेआंबेवाडी27/07/20029730831755
5 प्रशांत बाळासो पाटीलअंत्री खुर्द04/04/19929921023249
6 संतोष शिवाजी पाटीलअंत्री खुर्द02/02/19909881516037
7 अनिल किसन पाटीलअंत्री खुर्द30/12/19887350515294
8 विनायक गुंगा सुतारअंत्री खुर्द22/05/19909822401266
9 वसंत कृष्णा झिमुरअंत्री खुर्द- 
10 आर्यन गणेश पाटीलअंत्री खुर्द10/09/2011 
11 वैशाली रघुनाथ मुळीकअंत्री खुर्द13/02/1988 
12 सायली आनंदा पाटीलअंत्री खुर्द27/07/20017350526147
13 महादेव दसरू पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
14 प्रकाश रंगराव घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
15 सुवर्ना सुभाष पाटीलअंत्री बुद्रुक01/06/1995 
16 सुरेखा रंगराव कदमअंत्री बुद्रुक- 
17 शुभांगी भानुदास पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
18 श्रद्धा शिवाजी गावडेअंत्री बुद्रुक- 
19 जितेंद्र सुरेंद्र चव्हाणअंत्री बुद्रुक- 
20 शीतल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक- 
21 पल्लवी शिवाजी भुसारीआरळा01/06/19929970167299
22 प्रिया अर्जुन जाधवआरळा23/11/2000 
23 शंकर विष्णू पाटीलआरळा01/06/1970 
24 सौरभ बाळकृष्ण गुरवआरळा24/09/1999 
25 वैजंता विष्णू पोळआरळा01/06/1968 
26 मनोहर विष्णू पोळआरळा01/06/1974 
27 महादेव विष्णू पोळआरळा01/06/1977 
28 लक्षमण ज्ञानू येसलेआरळा01/06/1977 
29 नचिकेत दत्तात्रय पाटीलआरळा28/10/2003 
30 सुनील शामराव पाटीलआरळा01/06/1986 
31 लक्ष्मण रघुनाथ सावंतआरळा- 
32 नंदाताई गणपती जाधवअस्वलेवाडी01/06/1980 
33 बाजीराव भैरू पाटीलअस्वलेवाडी01/06/19829822414511
34 अश्वनी सयाजी खोतऔंढी13/07/20037387630036
35 संदिप कृष्णा गायकवाडबांबवडे01/01/19839158197691
36 साहिल उल्हास पापर्डेकरबांबवडे20/10/20008530531548
37 आशाताई भानुदास मस्करबेलदारवाडी-9145024876
38 राजेश महादेव बिलास्करबेलदारवाडी21/08/2009 
39 भानुदास मस्कर प्रेरणाबेलदारवाडी19/11/2007 
40 भानुदास विष्णू मस्करबेलदारवाडी05/01/1980 
41 आदित्य भानुदास मस्करबेलदारवाडी21/08/2009 
42 काजल सुनील जाधवबेलेवाडी- 
43 अक्षता राजेंद्र पंडितइंगरूळ03/08/19988888491549
44 विकास जालिंदर कांबळेइंगरूळ16/08/20059922896512
45 प्रज्ञा दादासो भिंगारदिवेइंगरूळ24/11/19909011867195
46 सक्षम संदीप कांबळेइंगरूळ03/09/20079657474044
47 सुरज कुमार भिंगारदिवेइंगरूळ-9763373695
48 जान्हवी जयवंत कांबळेइंगरूळ15/01/20157083188474
49 सुरज जयवंत माळीइंगरूळ20/07/19988380956490
50 सानिका शिवाजी कदमइंगरूळ09/08/20078975395579
51 अमोल अशोक कदमउपवळे01/06/19919123033081
52 स्वानंद महादेव कदमउपवळे19/09/20107350757333
53 निवास सदाशिव कदमउपवळे25/06/1976 
54 पद्माताई ज्ञानू पाटीलउपवळे01/06/19539767858352
55 विनोद भागोजी आडसूळउपवळे10/06/1991 
56 अश्विनी अशोक कदमउपवळे01/01/19899623528071
57 प्रमोद अशोक सावंतकोंडाईवाडी02/11/20019987486310
58 अक्षय सर्जेराव पाटीलकोंडाईवाडी20/09/19978828592612
59 प्राणव शामराव पोतदारकोकरुड19/09/2006 
60 श्रद्धा सुभाष पोतदारकोकरुड25/11/20007709121920
61 श्रुती शिवाजी नांगरेकोकरुड22/07/20049921459918
62 साजिया गणी मुलाणीकोकरुड30/11/19719764688230
63 गजानन हणमंत आवटेकोकरुड01/01/19919561169859
64 राजाराम नाना यादवकोकरुड01/06/1979 
65 विनय विलास पाटीलकणदुर20/11/20089763745693
66 श्रीराज बाबुराव पाटीलकणदुर22/10/20059960861674
67 हृषीकेश रघुनाथ पाटीलकणदुर31/07/20059503849127
68 शीतल सदाशिव वाळवेकरकणदुर01/01/19928108413581
69 श्रीधर बाबासो लोहारकणदुर22/10/19967219680797
70 Chandana Suresh Kadamकदमवाडी31/01/20079702565003
71 तेजस्विनी कुंभार पाटीलकरमाळे23/06/19949975214203
72 गणेश शिवाजी कांबळेकरमाळे01/06/19879226700544
73 अक्षय छबुराव पाटीलकरमाळे01/06/19999881649614
74 दत्तात्रय आकाराम पवारकरूंगली01/01/19828600501664
75 बाळासो दत्तू पाटीलकरूंगली20/10/1967 
76 सखाराम शंकर पवारकरूंगली01/01/1960 
77 मयुरेश विकास पाटीलकरूंगली26/12/20109096811716
78 भीमराव धोंडी पाटीलकरूंगली01/01/1972 
79 वैभव विश्वनाथ पाटीलकांदे01/01/1995 
80 दिलीप तुकाराम पाटीलकांदे01/06/1979 
81 दिलीप अर्जुन कुंभारकांदे04/02/19917620320208
82 जयंत प्रवीण कुंभारकांदे26/09/20059922587263
83 सुमित सागर कांबळेकांदे04/07/20079096543510
84 सूर्यकांत सर्जेराव जाधवकापरी01/06/19809604754961
85 सुजित संजय शिंदेकापरी06/12/20089767125518
86 सुरज नामदेव पाटीलकाळुंद्रे-9702711283
87 विजय तातोबा बनसोडेकाळुंद्रे01/06/19929503428374
88 सुनिता बंडू पाटीलकाळुंद्रे01/06/19859960503619
89 आर्यन रवींद्र उबाळेकाळुंद्रे15/12/20079503445669
90 प्रणव विनोद मुदगेकुसाईवाडी01/06/2008 
91 समर्थ तानाजी पन्हाळकरकुसाईवाडी21/07/20148308328867
92 रोहित विनोद मुदगेकुसाईवाडी26/09/20089168508243
93 आदित्य बाळू खोतकुसाईवाडी08/08/20129702643007
94 किरण संभाजी कोळेकरखेड07/10/2000 
95 अर्जुन जालिंदर माळीखेड-8975128546
96 जालिंदर तुकाराम माळीखेड-8975128546
97 करण विठ्ठल खोतखराळे17/09/20028652366145
98 संतोष नथुराम खोतखराळे01/06/19879503533703
99 सुनंदा बळवंत मस्करखिरवडे01/01/19827347644534
100 भागोजी विठ्ठल गावडेखुंदलापूर01/01/1997 
101 वनिता बाळकू सावंतखुजगाव01/01/19927028128791
102 संगीता तुकाराम गोळेगवळेवाडी09/01/19879594190346
103 शुभम बापू मुळीकगिरजवडे24/06/20069420832855
104 राजश्री पांडुरंग एटमगिरजवडे01/02/19989404664706
105 सौरभ बाबुराव डंगारणेगिरजवडे15/08/20039403949669
106 संदीप भिवा पाटीलगिरजवडे-9405412758
107 प्रकाश धोंडीराम मुळीकगिरजवडे01/01/19839545583242
108 सुरज भीमराव देसाईगिरजवडे24/06/2000 
109 सचिन रघुनाथ कचनकरगुढे24/03/19959421788021
110 रोशनी कृष्णा जाधवगुढे29/05/20078308387405
111 अदिती कृष्णा जाधवगुढे10/09/20068308387405
112 तानाजी तुकाराम नायकवडीचरण-7559484813
113 द्रौपदी पांडुरंग नायकवडीचरण01/01/1991 
114 प्रदीप चंद्रकांत नायकवडीचरण01/06/19969921034169
115 सविता विठ्ठल घोलपचरण01/06/1983 
116 कमल ज्ञानदेव नायकवडीचरण01/06/1982 
117 वैष्णवी दादासो आमनेचरण31/03/20149594279311
118 शारदा प्रकाश कोळसेचरण15/10/20097757921044
119 sharada balkeushna jadhavचिंचोली-7057028590
120 अरुण महादेव जाधवचिंचोली-9970254901
121 babaji balvant jadhavचिंचोली-9657472127
122 गोरख विठ्ठल मस्करचिंचेवाडी-९९६०४७६६४८
123 जनाबाई धोंडीबा खोतचिंचेवाडी01/01/1986 
124 शुभांगी विजय पवारचिंचेवाडी-9604648261
125 आनंदा यानदेव किनारेचिंचेवाडी-9892841731
126 गोरख विठ्ठल मस्करचिंचेवाडी- 
127 विजय रामचंद्र पवारचिंचेवाडी-9604648261
128 संतोष मानसिंग कार्लेचिखलवाडी11/11/19909921252319
129 चिखली08/06/19998600774494
130 शारदा बळी पाटीलचिखली- 
131 शांता हंबीरराव पाटीलचिखली-9158677521
132 आक्काताई शामराव पाटीलचिखली01/01/19569689689399
133 सुप्रिया चंद्रकांत धोत्रेचिखली12/07/19899145667515
134 चिंतामणी जगन्नाथ जंगमचिखली01/01/19967744944672
135 भगवान सीताराम कांबळेचिखली02/06/19529975735160
136 सुनीता महादेव पाटीलचिखली01/06/19837507637370
137 सुरेखा शामराव सपकाळजांभळेवाडी05/06/19827066268229
138 गौरी बाबाजी निकमजांभळेवाडी10/06/19919552624254
139 सम्राट तानाजी कुरणेजांभळेवाडी29/10/20049604897075
140 आनंदा रामचंद्र स ठालेजांभळेवाडी01/06/19469405267770
141 आदित्य मारुती हवालदारजांभळेवाडी14/12/20089763701387
142 स्वानंद बबन साठलेजांभळेवाडी06/11/20038669289074
143 समीर शांतीनाथ बर्डेटाकवे01/01/19819422524587
144 महावीर महादेव पाटीलटाकवे-9420909967
145 प्रतीक नथुराम पाटीलटाकवे15/01/19967028417855
146 आनंदा दिगंबर औधकरटाकवे01/01/1958 
147 सागर सदाशिव पाटीलसागाव12/12/19869689004523
148 साहिल अशोक पवारसागाव01/04/20069527115480
149 प्रदीप आनंदा परीटसागाव02/05/19939763369622
150 रघुनाथ तुकाराम बेंगडेसावंतवाडी20/01/1978 
151 दिनकर बाळू बेंगडेसावंतवाडी-7039116740
152 सुमीत आनंदराव पाटीलतडवळे- 
153 नारायण दिनकर पाटीलतडवळे- 
154 अमर बाजीराव कांबळेतडवळे- 
155 बाबासो भीमराव धसधसवाडी10/06/1983 
156 ज्ञानदेव जगन्नाथ धसधसवाडी01/05/19957448203104
157 प्रदीप रामचंद्र धसधसवाडी21/04/19959673722512
158 साक्षी संताजी नायकवडीढोलेवाडी24/05/20067218659312
159 पल्लवी संताजी नायकवडीढोलेवाडी27/08/20027218659312
160 उमेश उत्तम नांगरेदेववाडी17/11/19928007003627
161 सुहास संभाजी आवडदेववाडी13/01/20009158216551
162 वैभव विश्वास वरेकरदेववाडी29/05/19958390339780
163 प्रथमेश तुकाराम मुळीकनिगडी09/05/20098530987001
164 विकास शामराव भालेकरनिगडी29/09/19889766988943
165 बाबासो घामाजी भालेकरनिगडी01/06/19869860434124
166 आश्विनी बाबासो भालेकरनिगडी01/01/19969860434124
167 शीतल आनंदा साळुंखेनिगडी29/04/19919665432417
168 महिपती सातपुते सखुबाईनाटोली-9764635717
169 शशिकांत सर्जेराव पाटीलनाटोली01/06/19869552689225
170 वनिता यशवंत साठेनाटोली10/09/19927776849192
171 वेदांत किरण मगदूमनाटोली-9072758974
172 आक्काताई रामचंद्र शिंदेनाटोली04/11/19729730836367
173 सुजाता बाळू पाटीलनाटोली01/06/19869421224770
174 कमल नारायण वणारेनाठवडे04/02/19679921534182
175 महादेव मारुती बागडेनाठवडे01/06/19509922369920
176 सुरेश महादेव उबाळेनाठवडे-8380890056
177 मनोज दिनकर पाटीलधामवडे01/01/19918275574610
178 कमल शंकर भोसलेप. त. शिराळा01/06/19667588239845
179 जयदीप यशवंत जंगमप. त. वारूण-7709238307
180 नफिसा अब्दुलकदर पिरजादेफकिरवाडी- 
181 वर्षा हणमंत मानेभटवाडी14/02/20018805253948
182 साक्षी सुरेश येळवेभैरेवाडी03/06/2007 
183 मनस्वी सुरेश येळवेभैरेवाडी20/01/2009 
184 अमित जगन्नाथ निर्मलेबिऊर17/05/1988 
185 भीमाबाई आनंदा गुरवबिऊर01/02/1979 
186 प्रणाली दत्तात्रय सुतारबिऊर07/07/2001 
187 सचिन दिलीप पाटीलबिऊर26/07/1989 
188 रुपाली विष्णू मानेबिऊर14/04/1992 
189 प्रतीक्षा विकास पाटीलबिऊर14/05/2011 
190 सामाताई सावळा पाटीलपाचगणी01/01/19629405046782
191 संगिता हरिभाऊ पन्हाळकरपाचुंब्री01/01/19737709228373
192 नामदेव जोतिराम पाटीलपाचुंब्री01/01/19787350392468
193 विमल यशवंत पाटीलपाचुंब्री01/01/19689763954898
194 धनश्री जालिंदर पाटीलपाचुंब्री10/11/1989 
195 जालिंदर जोतिराम पाटीलपाचुंब्री01/01/1981 
196 लक्ष्मण मारुती ठोंबरेपाचुंब्री05/10/20018975590352
197 लता प्रकाश पाटीलपाचुंब्री01/01/19799822571926
198 सुनिता गणपती गुरवपाचुंब्री01/01/1995 
199 दिलीप बाबुराव मानेपाचुंब्री01/01/19689767136788
200 दिनकर पिलाजी पाटीलपाचुंब्री01/01/19737028412842
201 मनाली बाळू पोळभाटशिरगाव13/01/20069011297652
202 संदीप आनंदा पाटीलपाडळेवाडी01/06/1982 
203 विक्रांत संदीप पाटीलपाडळेवाडी16/06/20079011189685
204 उमेश आनंदा पाटीलपाडळेवाडी23/11/19879421131220
205 रुपाली भगवान सोळशेपाडळी12/02/19939921247202
206 रोहित संभाजी पावलेपावलेवाडी- 
207 विजय रामचंद्र पावलेपावलेवाडी- 
208 अश्मित जयसिंग तडवीबिळाशी25/02/20089403420704
209 मधुकर दत्तू पाटीलबिळाशी21/06/19838600272804
210 गणेश मारुती शिराळकरबिळाशी- 
211 हर्षद अमृत जाधवबिळाशी07/09/19999422389352
212 मनस्वी लक्ष्मण पाटीलबिळाशी21/02/20129921849938
213 समर्थ महेश सुतारबिळाशी06/04/20169975568866
214 प्रज्ञा विठ्ठल माळीपुनवत05/03/20049730819005
215 विकास संजय घोरपडेपुनवत10/01/20038308387304
216 उषाताई बंडू भोळेपुनवत01/06/19808308414259
217 सुनिता धोंडीराम खवरेपुनवत01/06/19848888639065
218 रोहित कृष्णा शेळकेपुनवत14/06/20029921115004
219 Arati Vijay Salunkheफुफिरे01/06/20069657492703
220 आशाताई भानुदास मस्कररेड-9145024876
221 श्रावणी तानाजी संपतेरेड10/07/20099623939685
222 प्रशांत राजाराम केसरेरेड06/05/20009604502745
223 विकास सर्जेराव सातपुतेरेड03/03/19789689566353
224 धोंडीराम नारायण पाटीलरेड02/01/19539702925405
225 अथर्व सर्जेराव कापूरकररेड20/09/20087875721543
226 आनंदी मानसिंग सातपुतेरेड01/01/19769860579138
227 Shreya Babaso Patilरेड02/12/20059921138363
228 जयराज मानसिंग निकमरेड17/08/19979623069115
229 प्रशांत काकासो पाटीलरेड04/12/19989552480223
230 येसाबाई किसन निकमरेड01/01/19419922819624
231 बजरंग ईश्वरा निकमरेड01/01/19768975137413
232 मारुती रामचंद्र गुरवमेणी01/06/19637350205723
233 भूषण विश्वास पाटीलमणदूर30/09/20029975462500
234 शुभम विश्वास पाटीलमणदूर16/10/19989975462500
235 समीक्षा भगवान पाटीलमणदूर-9766710348
236 धीरज जाणू झोरेमणदूर27/07/20139552177151
237 सुरज विट्टल डोईफोडेमणदूर04/10/20108692873194
238 वैजंता शेवतु मिरुखेमणदूर01/01/19717709622967
239 अशोक सन्ना मारुडामणदूर06/06/19939764392338
240 रामचंद्र गणपती वाघमारेयेळापूर-9921509827
241 ज्ञानदेव बाळू वाघमारेयेळापूर02/04/19759604333281
242 महादेव नामदेव वाघमारेयेळापूर05/07/19739665398512
243 रेखा बाबुराव वडकरयेळापूर-8888571244
244 सुनीता मारुती पाटीलयेळापूर02/04/19789730847658
245 वनिता गणपत पाटीलयेळापूर-7028259942
246 हर्षद पांडुरंग गायकवाडयेळापूर07/09/20069561374838
247 सिध्दनाथ गणपत चव्हाणयेळापूर08/06/19939730711428
248 शोभा बाळाराम रेठरेकरयेळापूर01/06/19899930423093
249 अभय संजय दिंडेयेळापूर01/06/20097738928172
250 निकिता मारुती पाटीलयेळापूर02/12/20079970564993
251 राजश्री दगडू सावंतयेळापूर19/04/19877775918852
252 संचिता संजय दिंडेयेळापूर15/07/20077738928172
253 भीमराव धोंडी पाटीलमराठेवाडी01/01/1972 
254 पार्वती काशिनाथ जाधवमांगरूळ-9552449768
255 ओंकार भाऊसो पाटीलमांगरूळ12/11/20019623710800
256 रोहित विजय घराळमांगरूळ01/06/2005 
257 कुणाल विजय घराळमांगरूळ20/01/2007 
258 कोयना बंडू पाटीलमांगरूळ22/03/19829922176628
259 नीलम बबन साठेमांगले03/04/19869881278324
260 प्रसाद श्रीनिवास देवकरमांगले23/04/20019766212901
261 माणिक बाबुराव देवकरमांगले01/01/19787721807915
262 सुमित अर्जुन चरापलेमांगले10/03/20008484028605
263 बबन बाबुराव चरापलेमांगले01/06/19617385070194
264 अनिकेत माणिक महाजनमांगले12/03/19989960304194
265 जागृती बाबुराव पाटीलमांगले26/10/20009765916544
266 रुपाली विजयकुमार पाटीलमांगले01/06/19879881859869
267 ऋतुराज मारुती चरापलेमांगले03/11/20038605766613
268 मोनिका माणिक शिराळकरमांगले15/11/20029637532734
269 बाजीराव मारुती आगरेमांगले08/05/1977 
270 तेजस्विनी सतीश कोळेकरमांगले28/04/19949860046176
271 जयवंत वसंत सुतारमांगले01/06/19919145140494
272 विद्या वसंत सुतारमांगले01/06/19919145140494
273 धनाजी बाळकू गोसावीमांगले-9921093538
274 अर्चना रामचंद्र आगरेमांगले04/07/19918600921384
275 भास्कर शामराव पाटीलमांगले01/01/19818975397890
276 जयश्री शामराव पाटीलमांगले01/06/19898975397890
277 मयूर अरुण पाटीलमांगले28/03/19949763431483
278 सागर नामदेव शिंगटेमांगले01/06/19899552619936
279 संयोगिता तानाजी पाटीलमांगले10/04/20079890748325
280 साक्षी अमृता शिंदेमांगले22/12/19998806621164
281 अनिल आनंदा पाडळकरमांगले21/11/19759970756147
282 लीलाताई ज्ञानेश्वर गंगधरमांगले01/06/19789561909063
283 विद्या रामचंद्र कुंभारमांगले01/10/19849890167476
284 प्रदीप रामचंद्र कुंभारमांगले01/06/19749890167476
285 शामराव महिपती शिंगटेमांगले01/01/19649730033016
286 मेघा सखाराम आमलेमानेवाडी01/01/19969404288539
287 दीपाली रघुनाथ गूढेकरमानेवाडी01/01/19969421889457
288 गणपत मारुती जाधवमानेवाडी15/07/19699420792846
289 Ashwarya Pandurang Jadhavमादळगांव21/05/20057378314465
290 Mangesh Prakash Jadhavमादळगांव20/09/19989049058915
291 नितेश गोविंद पाटीलरिळे25/02/19899975098718
292 सुवर्णा भीमराव पाटीलरिळे-7387148485
293 सुवर्णा शंकर दोडकेरिळे01/06/19827028297259
294 श्रेयस प्रवीण पाटीलरिळे23/07/20049689131197
295 सत्यवान महादेव पाटीलरिळे01/06/19869172506944
296 कुमार सुखदेव पाटीलरिळे21/03/20049975557323
297 कविता राजाराम पाटीलरिळे01/06/19869766275974
298 यश Rajaram Nangareमाळेवाडी07/11/20029545314183
299 विक्रम दत्तात्रय खोतलादेवाडी12/05/19909049590900
300 सविता ज्ञानदेव खोतलादेवाडी07/08/1989 
301 विमल दादू खामकरलादेवाडी-7350612043
302 नंदाताई दादू शिंदेशिंदेवाडी01/01/1968 
303 सुरेश आनंदा जाधववाकूर्डे खु.25/03/19919764201716
304 विष्णू बापू शिराळकरवाकूर्डे खु.13/12/19939833276310
305 सखाराम बापू जाधववाकूर्डे खु.01/06/1979 
306 शांभो भिमराव नलवडेवाकूर्डे खु.02/07/2012 
307 साक्षी प्रकाश पाटीलवाकूर्डे खु.06/05/2003 
308 अमोल सुभाष पाटीलवाकूर्डे खु.01/06/1994 
309 उषा सर्जेराव घेवदेवाकूर्डे खु.22/11/1986 
310 शंकर आबा जाधववाकूर्डे खु.10/04/1967 
311 Vinayak Vilas Savantवाकूर्डे बु.01/11/19939503911337
312 Machhindra Shivaji Maneवाकूर्डे बु.13/07/1976 
313 Akshay Vishwas Patilवाकूर्डे बु.26/03/20009422067950
314 Lalit Shankar Maneवाकूर्डे बु.28/02/20019011671389
315 Avinash Ananda Maneवाकूर्डे बु.29/04/19979881320474
316 Rekha Dhanaji Bhosaleवाकूर्डे बु.05/10/19967028412011
317 Anushka Adhik Patilवाकूर्डे बु.17/06/20148698925759
318 Adarsh Maruti Waghवाकूर्डे बु.27/05/20109594613014
319 Prajkta Gorakh Waghवाकूर्डे बु.15/04/20029503730769
320 मनीषा विश्वास मानेवाकूर्डे बु.18/02/19928007888076
321 राजाराम रंगराव मानेवाकूर्डे बु.01/06/19738992040069
322 सविता भगवान मानेवाकूर्डे बु.13/05/19869764775787
323 शिवाजी शंकर जाधववाकूर्डे बु.01/06/19759594211937
324 पूनम बाळू शेटकेवाकूर्डे बु.15/06/19977350884046
325 विक्रम वसंत जाधववाकूर्डे बु.20/06/20019049327131
326 सुदाम रामचंद्र गुरववाकूर्डे बु.- 
327 Samrat Ananda Basareवाकूर्डे बु.29/09/19997721829382
328 Shubham Narayan Kambleवाकूर्डे बु.24/04/20069970311916
329 Avantika Babaso Paritवाकूर्डे बु.31/10/20029602480326
330 महेश सहदेव पाटीलवाडीभांगाई01/06/1990 
331 शोभा संपत पाटीलवाडीभांगाई01/03/1982 
332 विपुल दिलीप पाटीलवाडीभांगाई29/07/1994 
333 आराध्या शशिकांत पाटीलवाडीभांगाई09/10/20127775959829
334 नारायण बंडू पाटीलवाडीभांगाई01/06/1980 
335 उमेश दत्तात्रय पाटीलवाडीभांगाई10/05/2002 
336 कल्पना नारायण पाटीलवाडीभांगाई- 
337 आनंदा पाटील गणेशवाडीभांगाई07/09/1991 
338 संपत दत्तात्रय पाटीलवाडीभांगाई01/06/1982 
339 अंकिता सुरेश पवारहात्तेगाव23/08/20049881054973
340 रोहन रघुनाथ खटींगशिरसटवाडी25/07/20089594814535
341 सर्जेराव राजाराम शिरसाटशिरसटवाडी-7745096515
342 भागुबाई राजाराम शिरसाटशिरसटवाडी09/06/19857745096515
343 आनंदा बाळू शिरसाटशिरसटवाडी01/06/19807057980107
344 प्रीती रघुनाथ खटींगशिरसटवाडी31/12/20019594814535
345 तेजस्विनी जालिंदर महिंदशिरशी14/01/19989637339099
346 वर्षा आकाराम दंडवतेशिरशी-9967605103
347 भारती ईश्वर महिंदशिरशी01/01/19937758923040
348 गणेश राजाराम भुर्केशिरशी17/02/19988698909295
349 विशाल दिलीप भोसलेशिरशी22/08/19999561208881
350 उमेश नारायण पाटीलशिराळे खुर्द02/12/19999130701071
351 विजय मारुती पाटीलशिराळे खुर्द17/08/19969769704109
352 अथर्व आनंदा पाटीलशिराळे खुर्द17/08/20069689120915
353 सुदेश आनंदा पाटीलशिराळे खुर्द16/07/20029689120915
354 सत्यजित ज्ञानदेव पाटीलशिराळे खुर्द30/06/20077798148460
355 आनंदा शामराव देसाईशिवारवाडी10/06/19779403983653
356 चंदाताई दाजी बेंद्रेशिवारवाडी01/01/1976 
357 मारुती साधू शेडगेशेडगेवाडी14/01/1986 
358 विनायक शिवाजी शेडगेशेडगेवाडी- 
359 सुरेखा सीताराम शेडगेशेडगेवाडी14/06/19807757049800