दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 42549../GMPT/Photo/42549../GMPT/Pramanptr/42549भरत विठ्ठल निकमअहीरवाडी01/06/19659975501284 View फोटो प्रमाणपत्र
2 12998../GMPT/Photo/12998.JPG../GMPT/Pramanptr/12998.JPGनवनाथ नामदेव पवारऐतवडे खुर्द29/05/19849604577877 View फोटो प्रमाणपत्र
3 19143../GMPT/Photo/19143../GMPT/Pramanptr/19143राजवीर धनाजी पाटीलऐतवडे खुर्द26/06/20069764416796 View फोटो प्रमाणपत्र
4 22377../GMPT/Photo/22377../GMPT/Pramanptr/22377सुरेखा दीपक रनभिसेऐतवडे खुर्द-8805575490 View फोटो प्रमाणपत्र
5 34023../GMPT/Photo/34023../GMPT/Pramanptr/34023प्राजक्ता श्रीकांत तोडकरऐतवडे खुर्द08/02/19987588867316 View फोटो प्रमाणपत्र
6 36698../GMPT/Photo/36698../GMPT/Pramanptr/36698राणी सदाशिव खांबेऐतवडे खुर्द10/12/19809823818783 View फोटो प्रमाणपत्र
7 38808../GMPT/Photo/38808../GMPT/Pramanptr/38808दीपाली संभाजी पवारऐतवडे खुर्द01/06/19889552130355 View फोटो प्रमाणपत्र
8 39333../GMPT/Photo/39333../GMPT/Pramanptr/39333शिवाजी कृष्णा रनभिसेऐतवडे खुर्द15/10/19877263917761 View फोटो प्रमाणपत्र
9 39369../GMPT/Photo/39369../GMPT/Pramanptr/39369विजय शंकर रनभिसेऐतवडे खुर्द01/01/19659766393795 View फोटो प्रमाणपत्र
10 33855../GMPT/Photo/33855../GMPT/Pramanptr/33855सरिता रघुनाथ कांबळेऐतवडे बुद्रुक16/05/19868698169110 View फोटो प्रमाणपत्र
11 34421../GMPT/Photo/34421../GMPT/Pramanptr/34421निखिल बाबुराव कांबळेऐतवडे बुद्रुक05/09/20038805237758 View फोटो प्रमाणपत्र
12 34816../GMPT/Photo/34816../GMPT/Pramanptr/34816अनिल राजाराम गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/06/19777378719430 View फोटो प्रमाणपत्र
13 20248../GMPT/Photo/20248../GMPT/Pramanptr/20248हौसाबाई रामगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19658975998997 View फोटो प्रमाणपत्र
14 20606../GMPT/Photo/20606../GMPT/Pramanptr/20606कमल आण्णा पाटीलऐतवडे बुद्रुक03/06/19669673953907 View फोटो प्रमाणपत्र
15 13946../GMPT/Photo/13946../GMPT/Pramanptr/13946संतोष मधुकर लोखंडेऐतवडे बुद्रुक20/03/19788600493209 View फोटो प्रमाणपत्र
16 10347../GMPT/Photo/10347.JPG../GMPT/Pramanptr/10347आयाज शब्बीर नदाफऐतवडे बुद्रुक31/05/19999172786026 View फोटो प्रमाणपत्र
17 9792../GMPT/Photo/9792.JPG../GMPT/Pramanptr/9792.PDFसानिया मन्सूर मणेरऐतवडे बुद्रुक10/10/20038006911401 View फोटो प्रमाणपत्र
18 10032../GMPT/Photo/10032.JPG../GMPT/Pramanptr/10032विजय ज्ञानदेव वारेऐतवडे बुद्रुक15/03/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
19 44393../GMPT/Photo/44393../GMPT/Pramanptr/44393प्रदीप सहदेव कुंभारऐतवडे बुद्रुक01/01/19908888604840 View फोटो प्रमाणपत्र
20 34184../GMPT/Photo/34184.JPG../GMPT/Pramanptr/34184तुकाराम शामराव सुतारओझर्डे09/03/19768600031689 View फोटो प्रमाणपत्र
21 34259../GMPT/Photo/34259.JPG../GMPT/Pramanptr/34259.JPGआदिनाथ सुनील तेलीओझर्डे12/11/20099561401573 View फोटो प्रमाणपत्र
22 33540../GMPT/Photo/33540.JPG../GMPT/Pramanptr/33540वंदना संभाजी पाटीलओझर्डे01/06/1972  View फोटो प्रमाणपत्र
23 33606../GMPT/Photo/33606.JPG../GMPT/Pramanptr/33606.JPGपल्लवी संजय सुर्यगंधओझर्डे07/11/20179763703736 View फोटो प्रमाणपत्र
24 33480../GMPT/Photo/33480.JPG../GMPT/Pramanptr/33480.JPGप्रतीक्षा संजय सुर्यगंधओझर्डे01/06/20029763703736 View फोटो प्रमाणपत्र
25 33757../GMPT/Photo/33757.JPG../GMPT/Pramanptr/33757सुजाता महादेव पाटीलओझर्डे05/01/19899766809426 View फोटो प्रमाणपत्र
26 34843../GMPT/Photo/34843.jpg../GMPT/Pramanptr/34843.JPGआदित्य अशोक गुजलेओझर्डे20/07/20039623458682 View फोटो प्रमाणपत्र
27 34924../GMPT/Photo/34924.jpg../GMPT/Pramanptr/34924.JPGअधिक दिनकर मानेओझर्डे17/08/19849503618023 View फोटो प्रमाणपत्र
28 35259../GMPT/Photo/35259.jpg../GMPT/Pramanptr/35259.JPGसुलेमान राजू पटेलकुंडलवाडी25/05/20039765685215 View फोटो प्रमाणपत्र
29 35294../GMPT/Photo/35294.jpg../GMPT/Pramanptr/35294.JPGनिहाल अलताफ पटेलकुंडलवाडी10/04/20067758809382 View फोटो प्रमाणपत्र
30 35335../GMPT/Photo/35335.jpg../GMPT/Pramanptr/35335.JPGजयदा अलताफ पटेलकुंडलवाडी-7758809382 View फोटो प्रमाणपत्र
31 37339../GMPT/Photo/37339.jpg../GMPT/Pramanptr/37339.JPGपिंकू मधुकर वायदंडेकुंडलवाडी15/12/19927038168179 View फोटो प्रमाणपत्र
32 39198../GMPT/Photo/39198.jpg../GMPT/Pramanptr/39198.JPG कुंडलवाडी02/09/20009545107813 View फोटो प्रमाणपत्र
33 39232../GMPT/Photo/39232.jpg../GMPT/Pramanptr/39232.JPGसर्फराज दिलावर फकीरकुंडलवाडी16/09/20019545107813 View फोटो प्रमाणपत्र
34 34807../GMPT/Photo/34807.JPG../GMPT/Pramanptr/34807.JPGकरिश्मा शहाजान मुल्लाकुंडलवाडी02/11/19949822066864 View फोटो प्रमाणपत्र
35 14231../GMPT/Photo/14231.JPG../GMPT/Pramanptr/14231रुद्र अमोल रणशिंगेकुंडलवाडी26/03/20138806197045 View फोटो प्रमाणपत्र
36 34750../GMPT/Photo/34750.jpg../GMPT/Pramanptr/34750सविता सोपान मानेकेदारवाडी09/07/19857875696599 View फोटो प्रमाणपत्र
37 34928../GMPT/Photo/34928.jpg../GMPT/Pramanptr/34928तुषार कृष्णात मोहितेकेदारवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
38 34465../GMPT/Photo/34465.jpg../GMPT/Pramanptr/34465.jpgरणजित शंकर पाटीलकामेरी01/06/19839960176077 View फोटो प्रमाणपत्र
39 23332../GMPT/Photo/23332.jpg../GMPT/Pramanptr/23332.jpgआयुष महंमद संदेकामेरी11/05/19808600169122 View फोटो प्रमाणपत्र
40 9486../GMPT/Photo/9486.jpg../GMPT/Pramanptr/9486अंकिता विनोद पवारकामेरी14/01/20017385053908 View फोटो प्रमाणपत्र
41 10085../GMPT/Photo/10085.jpg../GMPT/Pramanptr/10085मानसिंग श्रीमंत जाधवकामेरी24/01/19829423652184 View फोटो प्रमाणपत्र
42 10623../GMPT/Photo/10623.jpg../GMPT/Pramanptr/10623श्रावणी प्रताप पाटीलकामेरी12/07/20129890091613 View फोटो प्रमाणपत्र
43 10667../GMPT/Photo/10667.jpg../GMPT/Pramanptr/10667स्वरांजली अधिक मानेकामेरी08/06/20159175437897 View फोटो प्रमाणपत्र
44 11009../GMPT/Photo/11009.jpg../GMPT/Pramanptr/11009पूजा विजय पाटीलकामेरी07/01/19989623936107 View फोटो प्रमाणपत्र
45 11136../GMPT/Photo/11136.jpg../GMPT/Pramanptr/11136स्वप्नील गोरखनाथ सुतारकामेरी03/09/19968600123580 View फोटो प्रमाणपत्र
46 13147../GMPT/Photo/13147.jpg../GMPT/Pramanptr/13147.jpgगणेश सुरेश घाडगेकामेरी-7028236369 View फोटो प्रमाणपत्र
47 13374../GMPT/Photo/13374.jpg../GMPT/Pramanptr/13374आशा बाबासो मदनेकामेरी20/11/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
48 13511../GMPT/Photo/13511.jpg../GMPT/Pramanptr/13511रुपाली रघुनाथ खंडागळेकामेरी01/11/19879158373037 View फोटो प्रमाणपत्र
49 12799../GMPT/Photo/12799.jpg../GMPT/Pramanptr/12799राजयोग सचिन नाईककामेरी20/12/20129860221870 View फोटो प्रमाणपत्र
50 1208../GMPT/Photo/1208.jpg../GMPT/Pramanptr/1208.jpgदिक्षा दत्तात्रय कांबळेकामेरी08/11/20069172823961 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 भरत विठ्ठल निकमअहीरवाडी01/06/19659975501284
2 नवनाथ नामदेव पवारऐतवडे खुर्द29/05/19849604577877
3 राजवीर धनाजी पाटीलऐतवडे खुर्द26/06/20069764416796
4 सुरेखा दीपक रनभिसेऐतवडे खुर्द-8805575490
5 प्राजक्ता श्रीकांत तोडकरऐतवडे खुर्द08/02/19987588867316
6 राणी सदाशिव खांबेऐतवडे खुर्द10/12/19809823818783
7 दीपाली संभाजी पवारऐतवडे खुर्द01/06/19889552130355
8 शिवाजी कृष्णा रनभिसेऐतवडे खुर्द15/10/19877263917761
9 विजय शंकर रनभिसेऐतवडे खुर्द01/01/19659766393795
10 सरिता रघुनाथ कांबळेऐतवडे बुद्रुक16/05/19868698169110
11 निखिल बाबुराव कांबळेऐतवडे बुद्रुक05/09/20038805237758
12 अनिल राजाराम गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/06/19777378719430
13 हौसाबाई रामगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19658975998997
14 कमल आण्णा पाटीलऐतवडे बुद्रुक03/06/19669673953907
15 संतोष मधुकर लोखंडेऐतवडे बुद्रुक20/03/19788600493209
16 आयाज शब्बीर नदाफऐतवडे बुद्रुक31/05/19999172786026
17 सानिया मन्सूर मणेरऐतवडे बुद्रुक10/10/20038006911401
18 विजय ज्ञानदेव वारेऐतवडे बुद्रुक15/03/1976 
19 प्रदीप सहदेव कुंभारऐतवडे बुद्रुक01/01/19908888604840
20 तुकाराम शामराव सुतारओझर्डे09/03/19768600031689
21 आदिनाथ सुनील तेलीओझर्डे12/11/20099561401573
22 वंदना संभाजी पाटीलओझर्डे01/06/1972 
23 पल्लवी संजय सुर्यगंधओझर्डे07/11/20179763703736
24 प्रतीक्षा संजय सुर्यगंधओझर्डे01/06/20029763703736
25 सुजाता महादेव पाटीलओझर्डे05/01/19899766809426
26 आदित्य अशोक गुजलेओझर्डे20/07/20039623458682
27 अधिक दिनकर मानेओझर्डे17/08/19849503618023
28 सुलेमान राजू पटेलकुंडलवाडी25/05/20039765685215
29 निहाल अलताफ पटेलकुंडलवाडी10/04/20067758809382
30 जयदा अलताफ पटेलकुंडलवाडी-7758809382
31 पिंकू मधुकर वायदंडेकुंडलवाडी15/12/19927038168179
32 कुंडलवाडी02/09/20009545107813
33 सर्फराज दिलावर फकीरकुंडलवाडी16/09/20019545107813
34 करिश्मा शहाजान मुल्लाकुंडलवाडी02/11/19949822066864
35 रुद्र अमोल रणशिंगेकुंडलवाडी26/03/20138806197045
36 सविता सोपान मानेकेदारवाडी09/07/19857875696599
37 तुषार कृष्णात मोहितेकेदारवाडी- 
38 रणजित शंकर पाटीलकामेरी01/06/19839960176077
39 आयुष महंमद संदेकामेरी11/05/19808600169122
40 अंकिता विनोद पवारकामेरी14/01/20017385053908
41 मानसिंग श्रीमंत जाधवकामेरी24/01/19829423652184
42 श्रावणी प्रताप पाटीलकामेरी12/07/20129890091613
43 स्वरांजली अधिक मानेकामेरी08/06/20159175437897
44 पूजा विजय पाटीलकामेरी07/01/19989623936107
45 स्वप्नील गोरखनाथ सुतारकामेरी03/09/19968600123580
46 गणेश सुरेश घाडगेकामेरी-7028236369
47 आशा बाबासो मदनेकामेरी20/11/1999 
48 रुपाली रघुनाथ खंडागळेकामेरी01/11/19879158373037
49 राजयोग सचिन नाईककामेरी20/12/20129860221870
50 दिक्षा दत्तात्रय कांबळेकामेरी08/11/20069172823961
51 धनंजय सूर्यकांत कुलकर्णीकामेरी18/10/19799226610052
52 सारंग नंदकुमार सुतारकामेरी09/11/20008624021631
53 अक्षय श्रीकांत पाटीलकामेरी25/01/19959860642323
54 रणजित रघुनाथ पाटीलकामेरी01/06/19919960292475
55 तन्मय सयाजी पाटीलकामेरी02/10/20099970139682
56 दीपक विलास जाधवकामेरी01/06/1988 
57 प्रकाश शंकर सुतारकामेरी15/08/19688600169062
58 शोभा वसंत पाटीलकामेरी-9890283904
59 वैष्णवी महावीर जाधवकामेरी22/05/20158698771748
60 सुनीता माणिक पाटीलकामेरी01/06/19928421319165
61 माणिक राघू पाटीलकामेरी02/10/19887316090005
62 अर्चना प्रकाश पाटीलकामेरी-7507032321
63 दिपक दत्तात्रय जोशीकरंजवडे04/05/20019545427496
64 प्रियांका दिपक देसाईकरंजवडे16/02/20019545842202
65 दीप्ती दिलीप कांबळेकरंजवडे01/06/19897507459684
66 विजय राजेंद्र देसाईकरंजवडे23/02/19959552911660
67 अशोक झेलम गायकवाडकरंजवडे01/06/19718007154498
68 सौरभ कृष्णात सव्वाशेकरंजवडे16/12/20049403233125
69 ओंकार दिलीप देसाईकरंजवडे-9225533508
70 कृष्णात शिवाजी कदमकरंजवडे02/08/19837350439580
71 संध्या आनंदा वायदंडेकुरळप04/05/19899673085459
72 लैला बाळू वायदंडेकुरळप02/06/19528888497195
73 उज्वला काशिनाथ पाटीलकुरळप05/06/19729623900614
74 श्रावणी गोरख पाटीलकुरळप21/08/2007 
75 संस्कार ज्योतिराम धनवडेकुरळप01/01/20119158955204
76 रुद्राक्ष दगडू माने (कैकाडी )कुरळप16/07/20139158606182
77 प्रशांत मारुती वायदंडेकुरळप24/07/2010 
78 नंदादेवी यशवंत पाटीलकुरळप01/01/19609765838523
79 श्रीकांत मोहन पाटीलकुरळप07/04/19859623756457
80 उज्वला गजानन पाटीलकुरळप01/01/19779527698309
81 स्नेहांकिता कृष्णनाथ मानेकुरळप30/12/20119923546011
82 मायकल सुनिल आवळेकुरळप01/01/19917745033081
83 पृथ्वीराज पांडुरंग माळीकार्वे22/10/20139552108417
84 राजवीर अजित पाटीलकार्वे13/05/20099765316702
85 पांडुरंग अप्पा हांडेकार्वे01/01/19858888121284
86 रोहन मारुती पवारकार्वे22/03/20029075203465
87 भीमराव काशाप्पा लगलेकारंदवाडी17/05/19409403783192
88 राणी राजाराम पाटीलकारंदवाडी19/05/19829146674431
89 विजया शंकर पाटीलकारंदवाडी01/01/19529096190865
90 रोहिणी बापुसो कबाडेकारंदवाडी01/01/19839404258474
91 युवराज स्वप्नील कांबळेकारंदवाडी25/01/2015 
92 जयश्री लक्ष्मी तुराईकारंदवाडी-9527918094
93 मनीषा भीमराव कोळीकारंदवाडी01/06/19819422383355
94 स्वप्नील संजय हाकेकारंदवाडी01/01/20007558313700
95 प्राजक्ता धोंडीराम कोळीकारंदवाडी19/08/20059405555009
96 उज्वला गणेश सूर्यवंशीकारंदवाडी01/01/19837038127850
97 दीपाली दिलीप सावंतकारंदवाडी08/09/19919765818769
98 देवराज रघुनाथ पाटीलकारंदवाडी21/03/20069172523909
99 सोनाली अशोक रोडेकारंदवाडी17/08/19939168309009
100 सुनील सीताराम हाकेकारंदवाडी01/01/19879623716560
101 अरुण बबन पाटीलकारंदवाडी20/04/19928390335729
102 महेश अरुण कणसेकारंदवाडी07/04/19919423272600
103 अनिकेत नंदकुमार कणसेकारंदवाडी29/09/19939423272600
104 ऋषिकेश आप्पासो हाकेकारंदवाडी22/10/19979421101110
105 अमृता सिद्धेश्वर ननवरेकारंदवाडी08/08/20049371269005
106 नानासो प्रल्हाद इंगळेकारंदवाडी01/01/19799970716072
107 शंकर बाळासो सरदेशमुखकारंदवाडी22/03/20078975981840
108 गजानन यमनाप्पा कुंभारकारंदवाडी01/01/19787378983501
109 गणेश सीताराम देवकातेकारंदवाडी04/09/19979881360283
110 विद्या भगवान सरदेशमुखकारंदवाडी20/03/19909545735528
111 सविता सीताराम देवकातेकारंदवाडी01/01/19899657212609
112 प्रणव परशुराम सकटकारंदवाडी02/05/20109673833144
113 शोभा किसन कोळेकरकारंदवाडी01/01/19867350439883
114 ऋत्विक सुरेश कांबळेकारंदवाडी24/12/20017057646323
115 साईराज पोपट सावंतकाळम्मवाडी03/07/20069764905641
116 सनी जितेंद्र वेटमकाळम्मवाडी08/11/20049921342159
117 गौरी महादेव गावडेकाकाचीवाडी21/11/20009823563494
118 स्वराज्य सुधीर मालेकरकाकाचीवाडी22/05/20119890383171
119 बाबुराव सदाशिव माळीकाकाचीवाडी01/06/19759860157780
120 अशीफाक इस्मैल पटेलकाकाचीवाडी- 
121 अशरफ हसन बावचकरकाकाचीवाडी18/08/19999665262621
122 प्रतीक विश्वास पाटीलकणेगाव02/11/19907021976007
123 मयुरी विश्वास माळीकापूसखेड02/03/19989545428164
124 युवराज पंडित पाटीलकापूसखेड14/06/19939503059711
125 रमेश लक्ष्मण साळुंखेकापूसखेड29/09/19949730438721
126 प्रशांत अधिकाराव गुरवकापूसखेड02/06/1986 
127 प्रकाश मारुती पाटीलकापूसखेड12/04/19769146591446
128 बाळाबाई शामराव पाटीलकापूसखेड06/05/19697387019056
129 प्रवीण पांडुरंग देसाईकापूसखेड29/07/19888600706640
130 हर्षवर्धन पुंडलिक व्हनकडेकापूसखेड03/11/19999764802273
131 काजल भाऊसो कारेकासेगाव16/07/2003 
132 अर्शद अब्द्दुलरशिद अत्तरकासेगाव- 
133 विश्रांती यशवंत कोळेकरकासेगाव- 
134 सुमन भीमराव संदेकासेगाव01/01/1951 
135 वैशाली बबनराव पाटीलकासेगाव- 
136 निसर्ग सुनील यमगरकासेगाव17/07/2002 
137 राजेंद्र शंकर पाटीलकासेगाव05/10/19819823310597
138 श्वेता अधिक खांडेकरकासेगाव25/04/20058550979829
139 कृषिका सतीश पाटसुतेकासेगाव- 
140 आदित्य विजय शिंदेकासेगाव06/01/2010 
141 योगेश राजेंद्र सावंतकासेगाव28/08/2006 
142 पल्लवी प्रकाश पाटीलकासेगाव- 
143 निसर्ग नरेंद्र गावडेकासेगाव24/04/2006 
144 सारिका विश्वास बोडरेकासेगाव01/06/1993 
145 अंकिता विश्वनाथ डबानेकासेगाव25/01/2002 
146 अशोक तानाजी परीटकासेगाव01/06/1983 
147 दीक्षा उत्तम मिसळकासेगाव09/01/2004 
148 अभिजीत आनंद गावडेकासेगाव01/01/1995 
149 श्रावणी गणेश जाधवकासेगाव17/08/2011 
150 प्रवीण बंडा चव्हाणकासेगाव01/01/1995 
151 सदाशिव गोविंद कांबळेकासेगाव01/01/1963 
152 नजीर शमशुद्दीन फकीरकासेगाव- 
153 दिव्यारानी तानाजी फासलेलेकासेगाव25/05/2005 
154 आरमाना निजाम आगाकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19908055973449
155 निजाम हसन आगाकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19598055973449
156 रेश्मा अजीज आगाकिल्ले मच्छिंद्रगड15/05/20037798940757
157 गणेश निवास पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड-9011975331
158 नंदा महादेव शिंदेकिल्ले मच्छिंद्रगड17/12/19878600092534
159 नमन सुरेश भिगारेकिल्ले मच्छिंद्रगड-9767858135
160 शिवाजी आण्णा जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19688888523354
161 संध्या प्रल्हाद कांबळेकिल्ले मच्छिंद्रगड05/07/19749763044996
162 प्रतीक जयसिंग निकमकिल्ले मच्छिंद्रगड01/12/20099604059541
163 सुरेश यशवंत सुतारकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19669767436380
164 मालन तुकाराम काळेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19489011920735
165 अथर्व अरुण साळूंखेकिल्ले मच्छिंद्रगड20/01/20089527323301
166 ओमकार राजू नलवडेकिल्ले मच्छिंद्रगड26/09/20107083535086
167 अनिल शंकर कापडेकोरेगाव01/01/19919700235658
168 आकांशा माणिक पाटीलकोरेगाव08/05/20069503379896
169 अनिता पांडुरंग होमकरकोरेगाव10/07/19929075691219
170 साक्षी लक्ष्मण कापडेकोरेगाव06/12/20079970879965
171 किशोर शरद पाटीलकोरेगाव02/12/20007218752632
172 इरफान आलम पटवेगारकोरेगाव15/08/19888530742900
173 प्राची महेंद्र चव्हाणकोरेगाव-7387784386
174 ओम मोहन पाटीलकोरेगाव12/06/20069561220813
175 संजय खरात प्रणालीखरातवाडी22/01/19979960092510
176 प्रमोद रमेश खरातखरातवाडी01/01/19889822950030
177 सरिता आनंद करांडेगाताडवाडी12/05/20008983625471
178 प्रतीक बाबसो वांगीकरगाताडवाडी13/10/20109921788024
179 राजेंद्र सदाशिव खोतगाताडवाडी30/11/19819545842679
180 अमुता लक्समन खोतगाताडवाडी-9637225452
181 कल्पना शामराव खोतगाताडवाडी10/09/19729657332103
182 सुनील जनार्दर जाधवगाताडवाडी10/09/19869175822837
183 दिनकर भाऊ खोतगाताडवाडी25/09/19377028573758
184 सीमा मोहन गायकवाडगाताडवाडी12/01/19848485876514
185 नंदाताई निखिल गायकवाडगोटखिंडी- 
186 गौतम अमृता एटमगोटखिंडी-9822827059
187 श्रुतीका संजय पाटीलगोटखिंडी29/06/20068806510319
188 मनीषा सचिन मस्केगोटखिंडी28/05/19859689132620
189 रामचंद्र शामराव गजरेगोटखिंडी02/08/19639975063474
190 हणमंत यशवंत सुतारगोटखिंडी01/04/19659561491864
191 अभिजित रवींद्र थोरातगोटखिंडी-7598303384
192 निखिल नागनाथ पाटीलगोटखिंडी04/11/19978975828446
193 अविनाश संभाजी जाधवगोटखिंडी04/06/19938308198172
194 तेजस वामन कांबळेगोटखिंडी-9730008846
195 राजेंद्र भगवान गुरवगोटखिंडी01/01/19709730451255
196 उषा आनंदराव खैरमोडेगोटखिंडी-9881609605
197 आश्विनी सुनील माळीगोटखिंडी21/11/19949773622073
198 योगिता निवास कांबळेगोटखिंडी-9965808396
199 धनाजी मोहन गावडेगोटखिंडी- 
200 नंदा शामराव इंगवलेगोटखिंडी15/06/19679890523219
201 उषा आनंदराव मोरेगोटखिंडी07/05/19849403297047
202 बाळकृष्ण विलास खराडेगोटखिंडी15/08/19967588588708
203 सुजाता ज्ञानदेव पाटीलगोटखिंडी-9657811818
204 अनिकेत सुभाष पाटीलगोटखिंडी12/09/20009767687535
205 जयकुमार शिवाजी भोईटेगोटखिंडी-7756042622
206 अमोल मंगेश गावडेगोटखिंडी12/05/19909975341093
207 परशुराम संतोष चौगुलेगौंडवाडी- 
208 पंडित नामदेव चव्हाणगौंडवाडी- 
209 राहुल` रामराव खोतघबकवाडी12/04/19909527677391
210 अजित शामराव कुंभारचिकूर्डे- 
211 अनंतकुमार रवळनाथ कुलकर्णीचिकूर्डे12/03/19718055176743
212 दीपाली शांतीनाथ तांबडेचिकूर्डे19/06/19869960647029
213 राजनंदिनी महादेव बंडगरचिकूर्डे21/09/20059764618243
214 किरण संभाजी बोरगावकरचिकूर्डे-7775038053
215 लालबी सिकंदर मुजावरचिकूर्डे03/04/19949661303124
216 शाहीन सिकंदर मुजावरचिकूर्डे05/04/19979561303124
217 रईस रफिक शेखचिकूर्डे06/01/20009922198920
218 निसार बाळासाहेब गवंडीचिकूर्डे06/07/19839522140373
219 गणेश आनंदा भोसलेचिकूर्डे11/11/20028805705986
220 विजय विश्वास ताटेचिकूर्डे01/01/19709503540622
221 सानिका राजाराम निकमजुनेखेड30/01/20077743885896
222 रेश्मा मोहन पाटीलजुनेखेड11/03/19998007422016
223 सुनील सदाशिव कुलकर्णीजुनेखेड01/01/19947588628240
224 शारदा दिनकर सुतारजुनेखेड13/03/19849665019774
225 आश्विनी जयसिंग पाटीलजुनेखेड20/08/19938806632321
226 नंदा सदाशिव कुलकर्णीजुनेखेड16/09/19757588628240
227 करण कुष्णात पाटीलठाणापूडे 17/08/20059881819855
228 अतुल मधुकर खोतडोंगरवाडी05/11/19959557548310
229 Shila Lakshman Petkarडोंगरवाडी- 
230 सचिन लक्ष्मण कदमढवळी01/01/19999503924805
231 रणजित SHIVAJI पाटीलढवळी01/01/19917757075002
232 सूरज बाळासाहेब पाटिलढवळी01/01/19919960665636
233 शोभा एकनाथ कांबळेतुजारपूर01/03/19739970613526
234 राधिका जगन्नाथ चन्नेतुजारपूर- 
235 सुषमा माणिक पाटीलतुजारपूर17/07/19948806073557
236 प्रणय प्रवीण क्षीरसागरताकारी14/02/20029421132588
237 अजित जयसिंग पाटीलताकारी05/08/19729021797313
238 SHANKAR यशवंत जगदाळेताकारी-9890903083
239 राहुल मोहन पवारताकारी-9960410713
240 पूनम विलास पाटील पताकारी- 
241 ऐश्वर्या संजय जाधवताकारी-7798261728
242 विशाल मोहन पवारताकारी-9960410713
243 सविता दशरत चौगलेतांदुळवाडी01/01/19889561596901
244 शिवतेज दीपक जाधवतांदुळवाडी17/04/20129922507287
245 वैशाली निरंजन सावंततांदुळवाडी01/06/19849552294748
246 राहुल दगडू गोसावीतांदुळवाडी15/04/20079765219760
247 कल्पना बाबुराव कदमतांदुळवाडी06/03/19830234227648
248 विजयसिह भाऊसो कांबळेतांदुळवाडी04/09/19699766957178
249 ऋतुजा महादेव पाटीलतांदुळवाडी24/11/19999423364412
250 प्रसाद बजरंग सुतारतांदुळवाडी24/03/20037350109282
251 महादेव पांडुरंग पाटीलतांदुळवाडी26/03/19909665967191
252 प्रवीण उत्तम पाटीलतांदुळवाडी01/06/19887709248617
253 रोहन भार्गव पवारतांबवे04/01/19909545435790
254 पायल वसंत पाटीलतांबवे05/05/19899637189362
255 विपुल सुरेश पाटीलतांबवे03/11/20008975810819
256 सोनाली विठ्ठल पाटीलतांबवे08/07/19947350298257
257 उत्तम मानसिंग मोरेतांबवे01/03/19837350244313
258 आकांक्षा सतीश तावडेतांबवे05/05/20009823279958
259 सत्यजित संपतराव मोहितेतांबवे19/01/19999881971992
260 रामचंद्र धोंडीराम पाटीलतांबवे01/06/19577770070224
261 विद्या संभाजी जाधवतांबवे19/05/19977558255505
262 तानाजी केशव राऊततांबवे01/01/19679765620163
263 धीरज विलास भंडारेतांबवे04/05/19969545308168
264 तोकिब युसुफ नदाफदुधारी27/05/19869689114611
265 धनंजय रामचंद्र कुंभारदुधारी01/01/19719545829677
266 अजित प्रकाश पाटीलदुधारी07/11/19909172016729
267 गणेश शंकर परीटदुधारी01/06/19807028648516
268 अनिकेत संभाजी डाळेदुधारी31/01/20028592870938
269 साहिल अकबर पटेलदुधारी05/09/19959689403282
270 कु.शुभांगी केरु जाधवदेवर्डे31/08/19999527021219
271 संगीता हिंदुराव पाटीलदेवर्डे01/06/19779921504329
272 श्री.पांडुरंग ज्ञानू हराळेदेवर्डे01/06/19539764769945
273 कु.आयुष सुभाष कांबळेदेवर्डे26/04/20098888927577
274 कु.आर्यन राजेंद्र कांबळेदेवर्डे13/01/20099860795626
275 कु.पायल राजेंद्र कांबळेदेवर्डे27/12/20099860795626
276 प्रजोत श्रीकांत मोरेढगेवाडी30/05/20099850263306
277 गानरेश बाळासो सावंतढगेवाडी02/06/19879605390787
278 जगदीश आबाजी माळीनेर्ले01/01/19868888778925
279 सन्मती कुमार मानेनेर्ले01/01/20119623915954
280 कविता मारुती कुंभारनेर्ले-9623527624
281 मनीष अरुण शिदनेर्ले17/04/19938805951524
282 निलेश विठ्ठल गावडेनेर्ले- 
283 दीपक यादव वेटमनेर्ले01/06/19729922494423
284 वैशाली राजाराम चव्हाणनेर्ले01/06/19958888509691
285 अमृता माणिक पाटीलनेर्ले15/02/20029623282437
286 प्रियांका कांतीलाल बल्लाळनेर्ले01/01/19979623814166
287 प्रीती प्रकाश बल्लाळनेर्ले18/02/2002 
288 रोहित पांडुरंग तेलीनेर्ले18/02/20017057052630
289 अनिरुद्ध अधिक पाटीलनेर्ले20/02/20049921482151
290 रुपाली भीमराव गावडेनेर्ले15/06/1993 
291 सीमा विलास चव्हाणनेर्ले01/01/19839730783454
292 शोभा भानुदास पाटीलनेर्ले22/09/19699975738949
293 सुमित शिवाजी पाटीलनेर्ले08/12/19929763102620
294 साईनाथ मंगेश कुंभारनेर्ले25/05/19999921637044
295 पपू तुकाराम पाटीलनेर्ले-8007723274
296 फ्रान्सिस बादशहा पटेलनेर्ले01/01/19739156602772
297 निलेश नंदकुमार कदमनेर्ले08/07/19959763275482
298 दीपक अरुण सुर्वेनरसिंहपूर04/04/19899881564432
299 संतोष अशोक पाटीलनरसिंहपूर01/01/19877410107092
300 पल्लवी अरुण सुर्वेनरसिंहपूर01/04/19919881564432
301 राहुल मोहन चव्हाणनवेखेड05/12/19929764929094
302 निखिल सीताराम गुंजवटेनवेखेड19/09/19969665336756
303 आदित्य हणमंत मोहितेनवेखेड01/12/20029923804306
304 अमर चंद्रकांत सुतारनवेखेड01/01/1991 
305 दिपाली संजय हराळेनवेखेड01/06/19998698678714
306 शशिकांत राजाराम जाधवनवेखेड01/06/19879404714415
307 नितीन राजेंद्र काईतनवेखेड10/10/19958007314142
308 आदित्य महेश पाटीलनागाव07/05/2002 
309 कांचन संभाजी सुतारनागाव20/06/19749219352697
310 अलका रामचंद्र पवारनागाव01/01/1942 
311 दादासो शिवाजी पाटीलनागाव01/06/19707744025101
312 संकेत संजय मालेनागाव10/07/20079921071326
313 विकास संभाजी वाघमोडेनागाव09/11/19998378940149
314 विलास आण्णा मगरनागाव15/07/19637038873350
315 रोहन रावसाहेब धेंडेनागाव13/02/19929527716637
316 सोनम बाजीराव कांबळेनागाव01/06/19929923933247
317 अंजु रामदास लोहारनागाव01/06/2000 
318 आदित्यराज महादेव पवारनागाव07/07/20079823167299
319 सुभाष अण्णासो पांगेनागाव01/05/19669921870002
320 वैभव जितेंद्र नायकलनायकलवाडी05/06/2006 
321 सलीम शमशुद्दीन जमादारनायकलवाडी09/06/19749604788285
322 वासिम अमानुल्ला जमादारनायकलवाडी24/04/19999604788285
323 विठ्ठल सदाशिव गोंदकरपेठ01/06/19697385565853
324 पियुष रामचंद्र थोरवडेपेठ27/10/20089767400429
325 विकास निवृत्ती पाटीलपेठ05/06/19749156715626
326 सुप्रिया विकास पाटीलपेठ17/06/19989156715626
327 स्वाती शंकर कदमपेठ01/06/19838856924987
328 सजीव अशोक पाटीलपेठ01/01/19709561477941
329 सानिका रघुनाथ मदनेपेठ05/03/2009 
330 अमित विकास कोळेकरपेठ12/02/20028055088789
331 परिधी प्रविण वायदंडेपेठ23/10/20137058370721
332 स्नेहा विजय पेठकरपेठ26/07/19949850711472
333 राहुल सर्जेराव पाटीलपेठ- 
334 सुरज कुबेर पाटीलपेठ07/11/19958657099199
335 सागर महादेव कदमपेठ10/07/19798007045386
336 स्वानन्द नितीन यादवपडवळवाडी18/11/20109272172991
337 माणिक ज्ञानदेव यादवपडवळवाडी17/09/19907758001882
338 यश मानसिंग यादवपडवळवाडी09/08/20048796470922
339 वैशाली वसंत रकतेपडवळवाडी26/08/19967709961535
340 स्वानंद nitin यादवपडवळवाडी18/11/20109270172991
341 माणिक dnyanadev यादवपडवळवाडी17/09/19907758001882
342 सचिन संभाजी मोरेपडवळवाडी30/08/19798796423717
343 यश मानसिंग यादवपडवळवाडी09/08/20048796470922
344 सुमित्रा धुळाप्पा नाइकोडेपडवळवाडी02/04/19857030460097
345 श्रीवर्धन मोहन पाटीलपोखर्णी07/06/20107798266296
346 सोनाली बाळासो साळुंखेफार्णेवाडी(बोरगाव)-9921344156
347 सोनाली जयकर नांगरेफार्णेवाडी(बोरगाव)04/09/19989637852390
348 गणेश बाळासो फार्णेफार्णेवाडी(बोरगाव)02/03/19859657203483
349 रोहन रत्नदीप खोतफार्णेवाडी(शिगाव)-7709340960
350 तेजस्विनी शिवाजी कुंभारफार्णेवाडी(शिगाव)22/07/1991 
351 प्रकाश किसन रेवलेफाळकेवाडी02/01/19769860153836
352 शिवाजी शंकर आपुगडेफाळकेवाडी02/01/19359890767762
353 Kalyani Krishnat Mandaleबेरडमाची15/12/20119981844078
354 Mayuri Jaywant Mandleबेरडमाची23/09/20019822834860
355 प्रतीक्षा अनिल तवलेबहे03/08/20057757965212
356 स्नेहल सर्जेराव जाधवबहे05/10/2004 
357 समृद्धी लक्ष्मण वाघमोडेबहे15/08/2008 
358 भगवान तुकाराम पाटीलबहे11/06/1973 
359 भाग्यश्री जयवंत पवारबहे05/11/1994 
360 वैभव सुनिल शिरतोडेबहे02/10/2006 
361 प्रतीक्षा राजाराम गायकवाडबहे11/03/2003 
362 अमित जयसिंग लोहारबहे10/07/1995 
363 अमृत शंकर थोरातबहे25/03/1979 
364 ओंकार विजय पाटीलबहे03/11/20009890489434
365 सागर शंकर गुरवबहे07/07/1989 
366 सुजित अर्जुन पवारबहे02/07/1987 
367 ऋतुजा पोपट सरगरबहे14/05/2001 
368 ज्योस्ना सर्जेराव सूर्यवंशीबहे12/03/1989 
369 लवाजी अजितराव पाटीलबहे06/05/1997 
370 चारुशीला धनाजी पाटीलबहे23/08/1981 
371 प्रदीप अशोकराव पाटीलबहे14/10/1965 
372 वृषभ लक्षमण तोरस्करबहे20/12/2011 
373 सुनिता अचूतराव पाटीलबहे19/02/1982 
374 राजेंद्र बाबू डुकरेबहे01/04/1980 
375 चैत्राली मधुकर बावचकरबहे19/03/2007 
376 अभिषेक चंद्रकांत पाटीलबहे08/12/2004 
377 अभिषेक धनाजी पाटीलबहे06/07/2005 
378 सानिका वसंत देशमुखबहे- 
379 प्रांजली परमेश्वर रणदिवेबहे10/12/2008 
380 प्रांजल परमेश्वर रणदिवेबहे10/12/2009 
381 रुक्साना लालभाई जमादारबहे01/01/1968 
382 अश्विनी मोहन धूमकेबहादुरवाडी31/05/20029403695503
383 वनिता तुकाराम पाटीलबहादुरवाडी01/06/19869673568873
384 जैनबबी गनीभाई मुलाणीबहादुरवाडी20/10/19969404712786
385 प्रियांका राजेंद्र जाधव `बहादुरवाडी19/03/19939890209623
386 प्रशांत संभाजी मुदालेबहादुरवाडी01/01/19909405265876
387 विद्याराणी अधिकराव बाबरबहादुरवाडी07/06/19867743998292
388 जगन्नाथ बबन जगतापबहादुरवाडी19/03/20039503789462
389 मीनाक्षी संजय मानेबहादुरवाडी23/06/19997721966035
390 सुनील पांडुरंग बेनाडेबहादुरवाडी01/01/19819561241197
391 सिध्दराज पांडुरंग जाधवबहादुरवाडी16/03/20107758839004
392 मनोज विलास देसावळेबहादुरवाडी01/01/19889096757561
393 रुपाली राजाराम पवारबागणी06/07/19879503634255
394 शुभम एजाज मेहतरबागणी13/12/20119175514941
395 भासकर दत्तात्रय चव्हाणबागणी01/01/19568007402171
396 विजय अनिल चव्हाणबागणी27/06/19959665756040
397 विजय भगवान शेटयेबागणी01/09/19869860605033
398 अंजना बाळासो गायकवाडबागणी10/11/1984 
399 विनायक राजाराम चौगुलेबागणी26/03/19999975461265
400 मालन मनोहर घनवटबागणी-9766490285
401 विश्वास नाथा भालेबागणी17/02/19719850947292
402 श्रीकृष्ण विट्ट्ल मोरेबोरगाव- 
403 चंद्रकला दिलीप वंजारीबोरगाव01/06/19919665306680
404 करंजगीबोरगाव02/12/20019890307439
405 अनिकेत दिलीप शिंदेबोरगाव01/09/20009881081729
406 राणी बाळू घोलपबोरगाव20/12/1999 
407 जयवंत रामचंद्र पाटीलबोरगाव15/01/19589890248592
408 अजय रामचंद्र पाटीलबोरगाव06/08/19938999204550
409 रेखा भिवा कांबळेबोरगाव01/06/19679220594434
410 पूनम तानाजी कांबळेबोरगाव16/06/19819967614877
411 आशिष अधिकरी घाडगेबोरगाव12/11/19889764927151
412 इंद्रायणी प्रकाश सूर्यवंशीबोरगाव-8421768136
413 परशुराम शिवाप्पा चांदकोटीबोरगाव21/07/19919923993365
414 अशपाक दिलावर पटेलबोरगाव19/01/20038600053859
415 ऐश्वर्या महादेव चव्हाणबोरगाव14/10/20037083669078
416 रजिया मौला कलावंतबोरगाव01/06/19778605098851
417 सादिक हसन मुल्लाबोरगाव01/06/1979 
418 सागर बाळकृष्ण सलगरबोरगाव28/08/19938308318018
419 विक्रम हणमंत वाकसेबोरगाव01/01/19889764123201
420 ऋतुजा रामचंद्र पोळबोरगाव06/06/20009970200813
421 राजेश्री पांडुरंग झेंडेबोरगाव17/02/19989503502369
422 महंमदजेद मोहसीम पठाणबोरगाव18/11/20148421335926
423 दिपाली बजरंग घाडगेबोरगाव08/07/19909021606070
424 निशा शंकर कांबळेबोरगाव28/11/19877756866496
425 अभिजीत शंकर कोकाटेबोरगाव01/06/19928177902405
426 मनीषा ज्ञानदेव चौधरीबोरगाव10/12/19887350561542
427 अस्मिता प्रल्हाद देवकरभटवाडी 16/02/20079766331434
428 शिवानी तुकाराम मोहितेभटवाडी 01/10/20107620053993
429 गौरव काकासो देवकरभटवाडी 01/02/20027038051986
430 जयराम आनंदा मगदूमभटवाडी 01/01/19779689129473
431 प्रणव जयकर केसरेभटवाडी 29/11/20079503402652
432 भारती केरु पाटीलभडकिंबे 04/10/19889421408045
433 अंजली भाऊसो चौगुलेभडकिंबे 15/10/2008 
434 भाऊसो शंकर चौगुलेभडकिंबे 13/04/19768806196416
435 प्रकाश महादेव (येसू) पाटीलभडकिंबे 01/01/1962 
436 विनोद भगवान पाटीलभडकिंबे 07/06/1978 
437 लालासो सदू पाटीलभडकिंबे 02/01/19709763966110
438 सुजित शिवाजी जाधवभवानीनगर10/04/19927028858913
439 संदीप विलास मदनेभवानीनगर27/11/19827719905808
440 सचिन विठ्ठल देशमुखभवानीनगर09/05/20049130445349
441 विजय रघुनाथ कांबळेभवानीनगर24/12/19657507179291
442 राजेखान युसूफ तांबोळीभवानीनगर27/08/19627775969190
443 संजय भगवान घाडगेभवानीनगर01/06/19718975308586
444 अक्षय गोरखनाथ तांदळेभवानीनगर01/06/19959673566467
445 वैभव विश्वास वाघभवानीनगर18/10/19928975399484
446 ऋषिकेश रामदास देशमुखभवानीनगर13/12/19979857765893
447 अर्चना अशोक पवारभवानीनगर05/03/19859689521070
448 ऋषिकेश अनिल ठीकभवानीनगर15/08/20048805533871
449 प्रणव सुनील चंदभवानीनगर27/05/19978308564750
450 गणेश सजन मोरेमरळनाथपूर15/12/20029637321581
451 Ananda Vilas Devkuleमसुचीवाडी01/01/19889822252434
452 Swaraj Anik Kadamमसुचीवाडी08/11/20117350357294
453 Rekha Mahadev Kadamमसुचीवाडी01/01/1978 
454 Vaishnav Vikas Kadamमसुचीवाडी31/01/2005 
455 Sachin Nivas Kadamमसुचीवाडी05/05/20037350810033
456 Ashish Popat Patilमसुचीवाडी05/04/19909145711856
457 Ujvala Sarjerao Devkuleमसुचीवाडी-9921081973
458 Himmat Shankar Kadamमसुचीवाडी01/01/1985 
459 नितीन नागनाथ मोहितेमहादेववाडी01/06/19947083825124
460 ओंकार आनंदा जाधवमहादेववाडी-9604814778
461 शुभांगी प्रकाश कदममहादेववाडी-9075884320
462 बाळू तात्यासो गावडेमहादेववाडी20/05/19969156525510
463 संगिता वसंत नांगरेमहादेववाडी01/06/19859689403240
464 जान्हवी दादासो शिंदेमाणिकवाडी20/04/20039850716929
465 शारदा रामचंद्र मोकाशेमाणिकवाडी-7887710624
466 सुप्रिया पांडुरंग आटकेकरमाणिकवाडी-7385204787
467 शिला केरबा सुतारमाणिकवाडी03/09/19859403630332
468 आदित्य विलास खोतमाणिकवाडी30/12/20079764635857
469 विशाल विलास खोतमाणिकवाडी16/06/20059764635857
470 रणजित हंबीरराव कोकाटेमालेवाडी-8698169072
471 परशुराम कुंडलिक सूर्यवंशीमालेवाडी05/01/19978308027466
472 रामचंद्र दत्तू पाटीलमालेवाडी01/01/1954 
473 पुष्पा सुरेश घस्तेमालेवाडी01/01/19927038745366
474 आनंदा बाळकृष्ण मोरेमालेवाडी01/06/1965 
475 विकास शिवाजी पाटोळेमालेवाडी01/06/19857038563475
476 सुवर्णा अशोक जाधवमालेवाडी01/01/19668530389703
477 विद्यासागर बाळासो कोळेकरमालेवाडी05/07/19989730765776
478 मेघा दिलीप शिंदेमालेवाडी01/01/19938605434735
479 कल्पना अर्जुन साळुंखेमिरजवाडी01/06/1987 
480 कविता गणपती हिप्परकरमिरजवाडी09/08/1986 
481 सुकन्या सुभाष उदगिरेमिरजवाडी21/06/20018308420721
482 ओंकार अनिल साळुंखेमिरजवाडी20/09/20049975427036
483 तनिक्षा अनिल साळुंखेमिरजवाडी18/07/20139975427036
484 तेजस राजेंद्र साळुंखेमिरजवाडी12/03/20049604485270
485 प्रताप बाजीराव पाटीलयेडेनिपाणी-9860895008
486 अभिजित विकास पाटीलयेडेनिपाणी15/04/20059665303273
487 अलका विश्वनाथ जोशीयेडेनिपाणी01/06/19579657720797
488 ऋतुराज मनोहर मानेयेडेनिपाणी- 
489 दीपाली अधिक जाधवयेडेनिपाणी24/01/19919422267045
490 अमोल पांडुरंग गुरवयेडेनिपाणी01/06/19917798722587
491 सुवर्णा पांडुरंग शेवाळेयेडेनिपाणी01/06/19857758887106
492 सानिका सुनील गुरवयेडेनिपाणी-9970671707
493 शारदा कृष्णात जाधवयेडेनिपाणी01/06/19839960228155
494 प्रणाली अनिल रास्करयेडेनिपाणी03/03/20097776025942
495 विश्वीजीत विकास पाटीलयेडेनिपाणी08/07/20049665303273
496 सागर जयवंत पाटीलयेडेनिपाणी11/08/19929970929960
497 श्रीवर्धन धनाजी साळुखेयेडेनिपाणी02/09/20169970142664
498 छाया संभाजी रास्करयेडेनिपाणी01/01/19668806887888
499 शहाजी दत्तू पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19419975461094
500 मोहन शहाजी पाटीलयेडेनिपाणी-9975463094
501 प्रशांत चंद्र्कांत देसाईयेडेनिपाणी23/03/20019823970869
502 अंजली अशोक पाटीलयेडेनिपाणी27/04/19998888490933
503 छाया केरू पाटीलयेडेनिपाणी-9763252634
504 युगंधरा बाळासो पाटीलयेडेमच्छिंद्र04/04/19919960262499
505 रोहन अनिल हूलवानयेडेमच्छिंद्र15/07/19989881508109
506 सरसावी निवृत्ती जाधवयेडेमच्छिंद्र01/01/1977 
507 रवींद्र भानुदास बेंद्रेयेडेमच्छिंद्र01/01/19639665327513
508 ममता आबालाल नदाफयेडेमच्छिंद्र01/06/19759764213149
509 जयदीप दिलीप पाटीलयेडेमच्छिंद्र28/05/20008888533719
510 स्वाती ज्ञानदेव हूलवानयेडेमच्छिंद्र07/10/19929766946671
511 चंद्रकांत महादेव चव्हाणयेलूर17/11/19919764419308
512 बाजीराव मारुती चव्हाणयेलूर01/06/1970 
513 सत्यजित सर्जेराव गायकवाडयेलूर26/07/2005 
514 राहुल राजेंद्र आडकेयेलूर04/05/1997 
515 कृष्णात हिंदुराव जाधवयेलूर10/05/19679970293838
516 तनिष्का तात्यासो मोठेयेलूर27/01/20089860963980
517 संतोष जगन्नाथ देशमुखयेलूर26/09/19809890746187
518 ऐश्वर्या नितीन जाधवयेलूर01/01/20119860018841
519 स्नेहल रघुनाथ गावडेयेलूर20/05/20119561293795
520 रोहित बाबुराव चव्हाणयेलूर05/07/20029665874012
521 प्रिती रमेश काळेयेलूर13/06/20099730321461
522 चंद्रकांत सर्जेराव पाटीलयेलूर01/06/1982 
523 संजिवनी विजय चव्हाणरेठरेहरणाक्ष09/01/20049960169797
524 प्रतिभा आबासो कोळेकररेठरेहरणाक्ष29/08/19929975600418
525 सत्यजित दत्तात्रय सपकाळरेठरेहरणाक्ष14/05/20059604777473
526 स्वाती विलास मोहितेरेठरेहरणाक्ष25/05/19848521963005
527 दिपाली धनाजी पवाररेठरेहरणाक्ष14/11/20027709765753
528 वैभव विलास मदनेरेठरेहरणाक्ष20/10/19809604983563
529 रविंद्र बापू बेलेरेठरेहरणाक्ष01/06/19879156584158
530 विष्णु किसन घेवंदेरेठरेधरण01/06/19839637785958
531 मनस्वी आत्माराम घेवंदेरेठरेधरण25/03/20099503318365
532 सुरज गणपती घेवंदेरेठरेधरण16/08/19939637700723
533 अनिकेत हणमंत पवाररेठरेधरण10/05/19959767393913
534 भाग्यश्री राजाराम तोडकररेठरेधरण16/11/19999168929757
535 योगेश रामचंद्र पवाररेठरेधरण13/06/20009890026198
536 प्रज्ञा शंकर लोहाररेठरेधरण03/12/19999096330075
537 हरी विनायक महिन्दरेठरेधरण05/02/20099763252544
538 इंद्रजित माणिक पवाररेठरेधरण18/02/19979145049474
539 वैभव खाशेराव धुमाळरेठरेधरण21/05/19938669376538
540 वेदांत सुनील पाटीलरेठरेधरण-9503363636
541 गणेश विलास धुमाळरेठरेधरण17/04/19898975128573
542 मीनाजबी नजीर संदेरेठरेधरण01/06/19807350132611
543 मनीषा अनिल कोलेरेठरेधरण01/10/19889561555420
544 श्रेयश संतोष पाटीलरेठरेधरण13/06/20109970842319
545 आशा दिलीप शिंदेरेठरेधरण23/03/19807219268977
546 रेठरेधरण- 
547 अमोल बजरंग माळीलवंडमाची18/08/19927083118052
548 वैभव शंकर पाटीललवंडमाची21/05/20068975745058
549 तेजस संजय डिसलेलवंडमाची23/09/20017378771296
550 इंद्रजीत लक्ष्मन दुर्गावळेलवंडमाची29/11/19948698982939
551 मधुकर तुकाराम भानुसेवाटेगाव15/06/19469673356694
552 धोंडीराम खाशाबा खोतवाटेगाव01/01/19898888369604
553 सुनीता सदाशिव राजमानेवाटेगाव01/06/19639273465266
554 कृष्णा सखाराम मुळीकवाटेगाव- 
555 पारस मानसिंग कुंभारवाटेगाव07/02/20068600424957
556 सौरव आनंदराव पाटीलवाटेगाव19/06/19987875767334
557 राजेंद्र रामराव पवारवाटेगाव01/06/19709970387032
558 रितेश तुकाराम मोहितेवाटेगाव01/01/20019970044178
559 ओंकार शिवाजी मालुगडेवाटेगाव23/06/20037249876766
560 दिलीप बापू मानेवाटेगाव01/06/19818856913449
561 स्वप्नील लक्ष्मण काळेवाटेगाव30/07/20069637177467
562 जयवंत रामचंद्र मुळीकवाटेगाव-9970515278
563 समृद्ध सयाजी मानेवाटेगाव28/04/20047709946030
564 राजेश मच्छिन्द्रनाथ लोहारवाटेगाव14/11/19927350006876
565 संकेत संजय मानेवाटेगाव26/07/20019130813663
566 मनीषा शिवाजी जाधववाटेगाव14/12/19927709064975
567 श्रीकांत भानुदास साळुंखेवाटेगाव07/07/20027249049824
568 निता मच्छिन्द्र लोहारवाटेगाव13/07/19967350006876
569 विलास शामराव मुळीकवाटेगाव01/01/19717709200468
570 इलाही कादर नायकवडीवाटेगाव05/03/19609881977989
571 कोमल रामदास चव्हाणवाटेगाव05/08/20109119434118
572 राधिका तानाजी तिवलेवाटेगाव-8830063377
573 मयूर विकास तडाखेवाटेगाव12/09/20109561781262
574 चांदबी अस्लम फकीरवाटेगाव22/10/20028806951620
575 संचित सुनील खोतवाटेगाव31/08/20077774978841
576 अनिकेत संजय पाटीलवाघवाडी03/03/19979922804139
577 अर्चना यशवंत केसकरवाळवा10/05/20039970258387
578 कोमल रामचंद्र खराडेवाळवा27/11/20029673626017
579 अमोल नीलगोंडा पाटीलवाळवा01/01/19899975830712
580 संदीप कुमार कांबळेवाळवा31/12/19839823097483
581 घैनाथ गोरखनाथ बनसोडेवाळवा-8600099624
582 रोहित दशरथ कारंडेवाळवा28/02/20049921144625
583 अभिजित चंद्रकांत कुंभारवाळवा-7756821888
584 ऋतुराज गायकवाडवाळवा15/09/20009921548356
585 गणेश बाळासो कोरेवाळवा19/09/1988 
586 प्रियांका जयसिंग पाटीलवाळवा04/02/19937249017049
587 मौला इस्माईल मुल्लावाळवा01/01/19499881489427
588 स्नेहा आबासाहेब हिरवेवाळवा17/09/20068121666511
589 रणजित हरिदास नायकवडीवाळवा31/03/19977798918108
590 सुनीता बाबुराव गावडेवाळवा10/09/19829766050880
591 पूजा सोपं गावडेवाळवा20/05/19989730783210
592 राजेंद्र पांडुरंग सिद्धवाळवा-9156080664
593 रमेश रघुनाथ डवंगवाळवा05/06/19819503516686
594 अंकुश शहाबुद्दीन सुतारवाळवा07/06/20859881861760
595 सलमान झकीर जमादारवाळवा-9156297943
596 तुकाराम रंगराव पाटीलवाळवा01/01/1972 
597 रेखा साताप्पा मानेवाळवा14/01/19867385165511
598 शुभम सुधीर भिलवडेवाळवा-9730618797
599 विजय गुंडा निकमवशी17/06/20008550974597
600 मनश्री मनोज पवारवशी28/12/20078380957527
601 परशुराम तानाजी जाधववशी14/06/19888698156540
602 प्रतीक पंडित देशमुखवशी27/12/19977057734870
603 पदमावती भिवा कांबळेवशी-8007389850
604 दिलीप रामचंद्र जाधववशी01/06/1972 
605 गणेश. बाळासो. बारपते.विट्ठलवाडी23/03/20009604553310
606 मंदार दत्तात्रय चव्हाणविट्ठलवाडी07/02/20019545929167
607 अश्विनी विजय जाधवविट्ठलवाडी25/05/1996 
608 स्वाती भाऊसो खडकेशेखरवाडी01/06/19889923973110
609 सविता कृष्णराव शेखरशेखरवाडी09/01/19838975881094
610 वसंत आकाराम नांगरेशेखरवाडी01/06/19688007178214
611 मानसिंग बजरंग पवारशेखरवाडी19/08/1978 
612 सनी नागनाथ शेखरशेखरवाडी31/12/19929527879347
613 सचिन शिवाजी आडकेशेणे-7769841549
614 सचिन शिवाजी आडकेशेणे11/04/2001 
615 अशोक रामचंद्र धुमाळशेणे02/06/19769545221707
616 रणजित सुभाष पाटीलशेणे15/12/19799860111900
617 आदित्य शिवाजी वरूटेशिगाव06/08/20029834500573
618 गणेश अनिल पाटीलशिगाव29/08/19959921563209
619 सुनीता शंकर चेणगेशिगाव01/05/19829637118033
620 दिलीपराव आनंदराव पाटीलशिगाव01/05/19559960888688
621 वैशाली वसंत पाटीलशिगाव10/01/19769921294494
622 प्रथमेश घनश्याम कुराडेशिगाव03/08/20059172517041
623 मीनाक्षी भिकाजी चव्हाणशिगाव25/06/19719665764650
624 पूनम पुंडलिक पाटीलशिगाव01/06/19938975394638
625 सुशांत नामदेव गावडेशिगाव01/06/19939604554854
626 नामदेव दत्तू वरूटेशिगाव01/01/19539921661983
627 शशिकांत महादेव ढेरेशिगाव01/05/19899975655449
628 बाळासो आनंदराव पाटीलशिगाव01/01/19537709353385
629 खुदबुद्दीन gous मलिदवालेशिगाव01/06/19848698361573
630 सोनाबाई BHIMRAO कुंभारशिगाव01/06/19509260527102
631 महेश उत्तम कांबळेशिगाव01/05/19849130538758
632 संताजी बाळासो पाटीलशिगाव01/06/19857677990524
633 अलका संताजी पाटीलशिगाव01/08/19947677990524
634 लक्ष्मीबाई मारुती चिबडेशिगाव01/01/19409604254134
635 गंगाराम हरिबा चांदिवडेशिगाव01/06/19509767026702
636 विनायक आनंदराव पाटीलशिगाव03/06/19977218421539
637 विशाल लक्ष्मण पवारशिरगाव 12/06/19869921724451
638 विशाल लक्समन पवारशिरगाव 12/06/19869921724451
639 मयूर शंकर गुरवशिरगाव -9890748410
640 चंद्रकांत laximan हवलदारशिरगाव 01/01/19489975169058
641 वैशाली बाबुराव देसाईशिरटे20/03/19829850708457
642 गुलाब भाऊसाहेब आवळेशिरटे17/06/19928605641929
643 दिपाली महादेव माळीशिवपूरी 05/05/1999 
644 अनय मंगेश शेवाळेसुरुल-7057882212
645 मारुती रामचंद्र पाटीलसुरुल- 
646 शुभांगी बाळासो विभुतेसुरुल25/11/19829730705247
647 आदित्य राजाराम वायदंडेसुरुल22/03/20079730814531
648 तेजस तानाजी जगतापसाखराळे01/01/20037028753711
649 सोनाली रवींद्र मोराळेसाखराळे27/11/20049637822607
650 छाया महादेव लोहारसाखराळे01/01/19739922578395
651 रोहिणी राजेंद्र मोराळेसाखराळे22/11/20028308214929
652 निल आनंदराव शिंदेसाखराळे17/06/20088177993093
653 प्रिया संदीप पाटोळेसाखराळे- 
654 धनश्री भास्कर बाबरसाखराळे13/01/19938806192761
655 रेखा सुमंत सव्वाखंडेसाखराळे01/06/19929970522964
656 सागर अरुण पाटीलसाखराळे03/12/19918412833683
657 केदार संतोष परीटसाखराळे06/01/20109970900842
658 वंदना तानाजी पाटीलसाखराळे01/06/19979767028639
659 सुजाता संभाजी पाटीलसाखराळे01/06/19809767028639
660 अश्विनी बाबुराव बाबरसाखराळे02/06/19889921692092
661 दिव्या संदीप पाटोळेसाखराळे04/07/20098421930295
662 असलम मुसा मुजावरसाखराळे12/06/19717249362599
663 सलीम कादर चौगुलेसाखराळे12/12/19749175264572
664 जिंतेन्द्र संजय जाधवसाखराळे16/06/19969763912902
665 अंकिता दिलीप साठेसाखराळे09/01/19999960276704
666 बेगम हनीफ मुल्लासाखराळे01/06/19827350494032
667 कोमल बाळासो नांगरेहुबालवाडी24/06/19999730711783
668 सायली अशोक वाठारकरहुबालवाडी21/06/20117218949961
669 रमेश शिवाजी मानेहुबालवाडी01/01/19739273590610
670 हर्षवर्धन दिलीप हुबालेहुबालवाडी04/07/2008 
671 सचिन आनंदा माळीहुबालवाडी- 
672 सत्यजित राजाराम कामेरकरबावची14/01/20079766952416
673 महेश शामराव जाधवबावची06/02/19848605418906
674 पृथ्वीराज पांडूंरंग कांबळेबावची03/12/20089730607754
675 वैभव संजय शिंदेबावची01/06/19957875974309
676 नितीन सुदर्शन पाटीलबावची11/10/19929604754640
677 स्वाती शिवाजी गायकवाडबावची25/10/19909665505255
678 अशोक दत्तात्रय पाटीलबावची27/11/19779764665819
679 दिंगबर सुदाम ढोकळेबावची14/03/19919175001565
680 प्रभावती ज्ञानदेव यादवबावची-9960190498
681 इन्द्रजीत प्रकाश शिंदेबावची01/06/19999975082952
682 महेश प्रकाश शिंदेबावची10/06/19949766293094
683 वैभव अंकुश कांबळेबावची01/06/19967387877552
684 कविता रामचंद्र नरकेइटकरे25/08/19909850562542
685 अलंकार शंकर देवाळेइटकरे19/11/19937798271720
686 भारती जगन्नाथ शिंदेइटकरे02/08/19689209618485
687 स्वरा संदीप महाडिकइटकरे07/01/20159823209597
688 योगेश अर्जुन यादवइटकरे01/01/19887507690545
689 राहुल बाबुराव नरकेइटकरे14/05/19978411085064
690 पियुष पंडित पाटीलमर्दवाडी16/08/20079881566450
691 विजय धनंजय पाटीलमर्दवाडी21/10/20079763453613
692 pradip samptarav पाटीलमर्दवाडी06/07/19829767044470