दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 3953../GMPT/Photo/3953.JPG../GMPT/Pramanptr/3953.PDFसुयोग्य सुरेश कदमआमणापूर10/05/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
2 12694../GMPT/Photo/12694.JPG../GMPT/Pramanptr/12694.PDFप्रज्ञा तानाजी आंबीआमणापूर20/05/20018007204712 View फोटो प्रमाणपत्र
3 13283../GMPT/Photo/13283.JPG../GMPT/Pramanptr/13283.PDFमनोज मारुती पवारआमणापूर03/05/19839595679716 View फोटो प्रमाणपत्र
4 14222../GMPT/Photo/14222.JPG../GMPT/Pramanptr/14222.PDFसुनील अशोक शिंदेआमणापूर-9975442832 View फोटो प्रमाणपत्र
5 14245../GMPT/Photo/14245.JPG../GMPT/Pramanptr/14245.PDFअलका नानासो राडेआमणापूर-9960696899 View फोटो प्रमाणपत्र
6 14311../GMPT/Photo/14311.JPG../GMPT/Pramanptr/14311.PDFसाक्षी मनोज अनुगडेआमणापूर12/06/20059860881178 View फोटो प्रमाणपत्र
7 14516../GMPT/Photo/14516.JPG../GMPT/Pramanptr/14516विशाल ज्ञानदेव मतकरीआमणापूर-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 21909../GMPT/Photo/21909.JPG../GMPT/Pramanptr/21909सावित्री प्रताप पाटीलआमणापूर01/06/19619604796345 View फोटो प्रमाणपत्र
9 21969../GMPT/Photo/21969.JPG../GMPT/Pramanptr/21969.JPGवनिता विष्णू पवारआमणापूर03/09/19839860119582 View फोटो प्रमाणपत्र
10 22888../GMPT/Photo/22888.JPG../GMPT/Pramanptr/22888.JPGप्रतिभा बसवराज गंजीआमणापूर13/03/19869021023750 View फोटो प्रमाणपत्र
11 23229../GMPT/Photo/23229.JPG../GMPT/Pramanptr/23229.JPGस्नेहा अविनाश पाटीलआमणापूर18/03/20079561659798 View फोटो प्रमाणपत्र
12 33443../GMPT/Photo/33443.JPG../GMPT/Pramanptr/33443.JPGअंकिता बबन पाटीलआमणापूर27/11/19999975163925 View फोटो प्रमाणपत्र
13 33571../GMPT/Photo/33571.JPG../GMPT/Pramanptr/33571.JPGअवधूत हणमंत मानेआमणापूर25/03/20049049596252 View फोटो प्रमाणपत्र
14 42269../GMPT/Photo/42269.jpg../GMPT/Pramanptr/42269हौसाबाई आनंदा माळीआमणापूर09/07/19689021072349 View फोटो प्रमाणपत्र
15 42305../GMPT/Photo/42305.jpg../GMPT/Pramanptr/42305शिवाजी रामचंद्र जनगंआमणापूर-  View फोटो प्रमाणपत्र
16 42327../GMPT/Photo/42327.jpg../GMPT/Pramanptr/42327संजय रामचंद्र जंगमआमणापूर01/06/19709657731971 View फोटो प्रमाणपत्र
17 42194../GMPT/Photo/42194.jpg../GMPT/Pramanptr/42194.JPGप्रताप रंगराव पाटीलआमणापूर-8956231631 View फोटो प्रमाणपत्र
18 13230../GMPT/Photo/13230.JPG../GMPT/Pramanptr/13230धनाजी यशवंत कदमआंधळी01/06/19879172396273 View फोटो प्रमाणपत्र
19 12687../GMPT/Photo/12687.JPG../GMPT/Pramanptr/12687अनिल आनंद गुरवआंधळी-  View फोटो प्रमाणपत्र
20 9979../GMPT/Photo/9979.JPG../GMPT/Pramanptr/9979.JPGरेणू पांडुरंग जाधवआंधळी24/06/20049623723683 View फोटो प्रमाणपत्र
21 10284../GMPT/Photo/10284.JPG../GMPT/Pramanptr/10284.JPGमंदार प्रताप कदमआंधळी15/08/19939527986936 View फोटो प्रमाणपत्र
22 10585../GMPT/Photo/10585.JPG../GMPT/Pramanptr/10585.JPGअमोल यशवंत जढावआंधळी24/10/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
23 10666../GMPT/Photo/10666.JPG../GMPT/Pramanptr/10666.JPGसमाधान पोपट जाधवआंधळी11/10/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
24 12205../GMPT/Photo/12205.JPG../GMPT/Pramanptr/12205पांडुरंग बाबा कदमआंधळी01/06/19799096229726 View फोटो प्रमाणपत्र
25 1986../GMPT/Photo/1986.JPG../GMPT/Pramanptr/1986.JPGरवींद्र वसंत मानेआंधळी-9922916627 View फोटो प्रमाणपत्र
26 53../GMPT/Photo/53../GMPT/Pramanptr/53सचिन नाथा कदमआंधळी21/07/19819689947594 View फोटो प्रमाणपत्र
27 70../GMPT/Photo/70../GMPT/Pramanptr/70शशिकांत पंडित गुरवआंधळी06/02/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
28 6029../GMPT/Photo/6029.JPG../GMPT/Pramanptr/6029.JPGभास्कर वसंत मानेआंधळी01/06/19729922916627 View फोटो प्रमाणपत्र
29 5646../GMPT/Photo/5646.JPG../GMPT/Pramanptr/5646.JPGनंदिनी भीमराव जाधवआंधळी11/11/19949527713794 View फोटो प्रमाणपत्र
30 5722../GMPT/Photo/5722.JPG../GMPT/Pramanptr/5722.JPGनीता राजू दिवाणआंधळी17/01/20047387832624 View फोटो प्रमाणपत्र
31 6317../GMPT/Photo/6317.jpg../GMPT/Pramanptr/6317.jpgविशाल रमेश पाटीलअंकलखोप24/11/19989763887822 View फोटो प्रमाणपत्र
32 6411../GMPT/Photo/6411.jpg../GMPT/Pramanptr/6411.jpgसुवर्णा जिनपाल शिरगावकरअंकलखोप01/06/19828484976058 View फोटो प्रमाणपत्र
33 7441../GMPT/Photo/7441.JPG../GMPT/Pramanptr/7441.jpgअथर्व दीपक गावडेअंकलखोप28/08/20039975072666 View फोटो प्रमाणपत्र
34 9222../GMPT/Photo/9222.jpg../GMPT/Pramanptr/9222संगीत आप्पासो गडदेअंकलखोप01/01/19949049621840 View फोटो प्रमाणपत्र
35 9290../GMPT/Photo/9290.jpg../GMPT/Pramanptr/9290.jpgप्रथमेश घनशाम कुराडेअंकलखोप03/08/20069172517042 View फोटो प्रमाणपत्र
36 42242../GMPT/Photo/42242.jpg../GMPT/Pramanptr/42242.jpgप्रज्ञा गणपतराव पाटीलअंकलखोप21/07/19859960350355 View फोटो प्रमाणपत्र
37 42249../GMPT/Photo/42249.jpg../GMPT/Pramanptr/42249.jpgओंकार नंदकुमार मिरजकरअंकलखोप-7709667611 View फोटो प्रमाणपत्र
38 34020../GMPT/Photo/34020.JPG../GMPT/Pramanptr/34020अमोल बबन मिरजकरअंकलखोप01/01/19879766806053 View फोटो प्रमाणपत्र
39 36536../GMPT/Photo/36536.jpg../GMPT/Pramanptr/36536.jpgगुंडा तुकाराम लांडगेअंकलखोप01/01/19919503042954 View फोटो प्रमाणपत्र
40 36665../GMPT/Photo/36665.jpg../GMPT/Pramanptr/36665.jpgसोनाली रघुनाथ पाटीलअंकलखोप14/07/19929060350355 View फोटो प्रमाणपत्र
41 36795../GMPT/Photo/36795.jpg../GMPT/Pramanptr/36795.jpgदीपक भगवान माळीअंकलखोप10/07/19909765538756 View फोटो प्रमाणपत्र
42 34748../GMPT/Photo/34748.JPG../GMPT/Pramanptr/34748दिनकरराव कृष्णराव पाटीलबांबवडे27/06/19648605742415 View फोटो प्रमाणपत्र
43 34788../GMPT/Photo/34788.JPG../GMPT/Pramanptr/34788हर्षद मारुती पाटीलबांबवडे29/09/20079766234991 View फोटो प्रमाणपत्र
44 41265../GMPT/Photo/41265../GMPT/Pramanptr/41265विनया विजय पवारबांबवडे15/07/20119766210614 View फोटो प्रमाणपत्र
45 41832../GMPT/Photo/41832../GMPT/Pramanptr/41832शारदा ईश्वर जाधवबांबवडे28/05/19598600757234 View फोटो प्रमाणपत्र
46 22696../GMPT/Photo/22696.JPG../GMPT/Pramanptr/22696लक्ष्मण हरिबा भंडारेबांबवडे02/06/19637745001032 View फोटो प्रमाणपत्र
47 22835../GMPT/Photo/22835../GMPT/Pramanptr/22835चिंगूताई गुलाब सोनावळेबांबवडे-7387886374 View फोटो प्रमाणपत्र
48 44253../GMPT/Photo/44253../GMPT/Pramanptr/44253कमल सज्जन साळुंखेबांबवडे27/10/19778600501326 View फोटो प्रमाणपत्र
49 44404../GMPT/Photo/44404../GMPT/Pramanptr/44404मनीषा अंकुश सुर्वेबांबवडे26/07/19929665218100 View फोटो प्रमाणपत्र
50 44405../GMPT/Photo/44405.jpg../GMPT/Pramanptr/44405शोभा वसंत सुर्वेबांबवडे01/01/19769665218100 View फोटो प्रमाणपत्र
123456

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सुयोग्य सुरेश कदमआमणापूर10/05/1998 
2 प्रज्ञा तानाजी आंबीआमणापूर20/05/20018007204712
3 मनोज मारुती पवारआमणापूर03/05/19839595679716
4 सुनील अशोक शिंदेआमणापूर-9975442832
5 अलका नानासो राडेआमणापूर-9960696899
6 साक्षी मनोज अनुगडेआमणापूर12/06/20059860881178
7 विशाल ज्ञानदेव मतकरीआमणापूर- 
8 सावित्री प्रताप पाटीलआमणापूर01/06/19619604796345
9 वनिता विष्णू पवारआमणापूर03/09/19839860119582
10 प्रतिभा बसवराज गंजीआमणापूर13/03/19869021023750
11 स्नेहा अविनाश पाटीलआमणापूर18/03/20079561659798
12 अंकिता बबन पाटीलआमणापूर27/11/19999975163925
13 अवधूत हणमंत मानेआमणापूर25/03/20049049596252
14 हौसाबाई आनंदा माळीआमणापूर09/07/19689021072349
15 शिवाजी रामचंद्र जनगंआमणापूर- 
16 संजय रामचंद्र जंगमआमणापूर01/06/19709657731971
17 प्रताप रंगराव पाटीलआमणापूर-8956231631
18 धनाजी यशवंत कदमआंधळी01/06/19879172396273
19 अनिल आनंद गुरवआंधळी- 
20 रेणू पांडुरंग जाधवआंधळी24/06/20049623723683
21 मंदार प्रताप कदमआंधळी15/08/19939527986936
22 अमोल यशवंत जढावआंधळी24/10/1998 
23 समाधान पोपट जाधवआंधळी11/10/2001 
24 पांडुरंग बाबा कदमआंधळी01/06/19799096229726
25 रवींद्र वसंत मानेआंधळी-9922916627
26 सचिन नाथा कदमआंधळी21/07/19819689947594
27 शशिकांत पंडित गुरवआंधळी06/02/1968 
28 भास्कर वसंत मानेआंधळी01/06/19729922916627
29 नंदिनी भीमराव जाधवआंधळी11/11/19949527713794
30 नीता राजू दिवाणआंधळी17/01/20047387832624
31 विशाल रमेश पाटीलअंकलखोप24/11/19989763887822
32 सुवर्णा जिनपाल शिरगावकरअंकलखोप01/06/19828484976058
33 अथर्व दीपक गावडेअंकलखोप28/08/20039975072666
34 संगीत आप्पासो गडदेअंकलखोप01/01/19949049621840
35 प्रथमेश घनशाम कुराडेअंकलखोप03/08/20069172517042
36 प्रज्ञा गणपतराव पाटीलअंकलखोप21/07/19859960350355
37 ओंकार नंदकुमार मिरजकरअंकलखोप-7709667611
38 अमोल बबन मिरजकरअंकलखोप01/01/19879766806053
39 गुंडा तुकाराम लांडगेअंकलखोप01/01/19919503042954
40 सोनाली रघुनाथ पाटीलअंकलखोप14/07/19929060350355
41 दीपक भगवान माळीअंकलखोप10/07/19909765538756
42 दिनकरराव कृष्णराव पाटीलबांबवडे27/06/19648605742415
43 हर्षद मारुती पाटीलबांबवडे29/09/20079766234991
44 विनया विजय पवारबांबवडे15/07/20119766210614
45 शारदा ईश्वर जाधवबांबवडे28/05/19598600757234
46 लक्ष्मण हरिबा भंडारेबांबवडे02/06/19637745001032
47 चिंगूताई गुलाब सोनावळेबांबवडे-7387886374
48 कमल सज्जन साळुंखेबांबवडे27/10/19778600501326
49 मनीषा अंकुश सुर्वेबांबवडे26/07/19929665218100
50 शोभा वसंत सुर्वेबांबवडे01/01/19769665218100
51 रतिलाल ज्ञानू कांबळेबांबवडे02/06/19619527139748
52 सरिता सुरेश सुतारबांबवडे25/02/19895161646499
53 सचिन हरिदास कदमबांबवडे01/06/19839011075088
54 प्रमोद विनायक भंडारेबांबवडे01/06/19689096730146
55 भारत गोविंद सोनावळेबांबवडे10/06/19667083473391
56 सागर जयवंत पाटीलबांबवडे04/07/19869975437214
57 नारायण पांडुरंग कांबळेबांबवडे05/06/19879766713043
58 सुनील हरिबा भंडारेबांबवडे10/08/19677522957816
59 आशिष अनिल पाटीलबांबवडे27/12/20049960707785
60 भारती नारायण संकपाळबांबवडे01/06/19749561364598
61 सरस्वती रामचंद्र सुतारबांबवडे09/04/19899142754180
62 चेतन आण्णासो चौगुलेभिलवडी10/01/19749527728600
63 माया धनाजी टकलेभिलवडी08/06/20038600199725
64 आरीन असिफ फकीरभिलवडी01/01/20119561232970
65 अमित सुरेंद्र अष्टेकरभिलवडी29/01/19817709644636
66 बेबी रमेजा मौला पिंजारीभिलवडी04/09/19868007340085
67 सदानंद मुकुंद रांजणेभिलवडी03/01/19739323818551
68 सुरज जितेंद्र मराठेभिलवडी20/08/19979665838679
69 दिलिका कुमार मगदूमभिलवडी16/06/1991 
70 सुप्रिया चंद्रकांत जरंडेभिलवडी19/02/19949730975747
71 दिलीप पांडुरंग जाधवभिलवडी01/06/19639156031185
72 प्रकाश विलास मोरेभिलवडी01/05/19749960311842
73 शीतल आण्णासो चिंचवडेभिलवडी01/04/19847387741285
74 सखुबाई `` पांडा गोरेभिलवडी- 
75 प्रतिक संजय मोहितेभिलवडी स्टेशन25/08/20069503218569
76 आकाश सुभाष जाधवभिलवडी स्टेशन01/06/19947709935089
77 हर्षद दिलीप माळीभिलवडी स्टेशन23/12/20109763388141
78 बाळासाहेब राजाराम यादवभिलवडी स्टेशन01/06/19839503445553
79 सचिन भानुदास देसाईभिलवडी स्टेशन29/09/19817741001379
80 नंदाताई रामचंद्र वीरभिलवडी स्टेशन14/04/19699503445553
81 प्रशांत सतीश गाडेभिलवडी स्टेशन03/10/20019860550865
82 राजेश बाबासो माळीभिलवडी स्टेशन01/01/19939975881633
83 प्रथमेश ज्ञानदेव मस्केभिलवडी स्टेशन01/04/20109503445553
84 जयश्री भूपाल लोटेभ्रमनाळ26/06/19919594844853
85 दादासो पोपट कांबळेभ्रमनाळ07/06/19859665861158
86 जितसागर दत्तात्रय गडदेभ्रमनाळ07/04/19947755915597
87 महेश मोहन गावडेभ्रमनाळ02/08/19999503436643
88 आकांक्षा गजानांन महामुनीभ्रमनाळ20/12/19999158284804
89 अबोली गजानन महामुनीभ्रमनाळ19/06/19969421048815
90 सागर मोहन सुतारभ्रमनाळ27/10/19869503538292
91 आप्पासो बाबुराव जगदाळेभ्रमनाळ01/06/19667709792767
92 दीपक गणपती खुडेबुर्ली-9970820196
93 संग्राम दादासो घाडगेबुर्ली15/07/20037720890367
94 शोभाताई शंकर पाटीलबुर्ली01/06/19677588588939
95 शरीफ सिकंदर इनामदारबुर्ली20/08/19919763244785
96 सानिका अशोक जवारेबुर्ली-9975442837
97 अमोल प्रदीप शिखरेबुर्ली09/09/19939689511898
98 सत्यजित बबन रानमाळेबुर्ली01/01/1998 
99 आशा भानुदास जाधवबुर्ली01/06/19779850723453
100 सुप्रिया सर्जेराव जाधवबुर्ली11/11/19877249198369
101 महादेव बापू गुरवबुर्ली01/06/19479764620629
102 अनिकेत संजय पवारबुर्ली30/03/19989860538352
103 अविनाश प्रकाश माळीबुरुंगवाडी04/06/19949970875650
104 निलेश जयसिंग तावदारबुरुंगवाडी04/10/19909665831242
105 गौरी विश्वनाथ कारंडेबुरुंगवाडी10/05/20109890703903
106 नरसमा भीमसेन जमादारबुरुंगवाडी05/01/19968805062972
107 प्रतीक अशोक मानेचोपडेवाडी01/06/20017757078520
108 अक्षय जयसिंग मानेचोपडेवाडी02/03/19857757076496
109 मोनिका मारुती भोळेचोपडेवाडी21/06/20018806762942
110 संकेत संजय मानेचोपडेवाडी07/11/19969975946186
111 दिनकर रघुनाथ मानेचोपडेवाडी01/06/19719970193632
112 अजित मधुकर कांबळेधयारी01/10/19939145491338
113 सोनाली अंकुश पाटोळेधयारी29/12/20109552615340
114 वसुदा विलास जाधवदुधांदी01/06/19789860475774
115 सुरेश रघुनाथ जाधवदुधांदी08/03/19709881108433
116 रूपा सुब्राव भोसलेदुधांदी28/04/19909921904073
117 यशवंत रुपेश चव्हाणदुधांदी04/12/2002 
118 पूजा संभाजी जाधवदुधांदी02/02/19999623547916
119 अजमुद्दीन निजाम मुजावरदुधांदी-9075869540
120 किरण लक्ष्मण सोलवंडेदुधांदी-8888700897
121 अरुणा श्रीमानधर शेट्टीदुधांदी01/06/19649595278471
122 विनोद नामदेव चव्हाणदुधांदी25/05/19909767639031
123 हिम्मत धोंडीराम आरबुनेदुधांदी25/12/19829890353233
124 धनश्री शरद साळुंखेदुधांदी14/08/19977350030032
125 अरुणा दत्तात्रय नांगरेदुधांदी-7798506494
126 सत्यजित तानाजी साठेदुधांदी28/06/20019960619397
127 इंद्रजित NARAYAN जाधवदुधांदी01/11/19979921733732
128 रोहन भास्कर साळुंखेदुधांदी14/11/19977350473650
129 हर्षद अजित मुजावरदुधांदी12/07/19889075737738
130 ROHAN VILAS JADHAVदुधांदी29/03/20069850245884
131 सुरज जयवंत बोराडेदुधांदी01/10/20019096507138
132 रेखा रामा भोसलेदुधांदी15/06/19879890897839
133 पूजा रामचंद्र मोकाशीदुधांदी13/09/19949860598835
134 मनीषा शिवाजी ढाबाडेदुधांदी20/02/20008390998571
135 सागर निवास जमदाडेदुधांदी01/06/19919545539621
136 दीपक आबा चोबेदुधांदी07/07/20017057026463
137 प्राची किशोर जाधवदुधांदी05/01/20049623888904
138 अशिवाजी उमाजी मदनेदुधांदी01/01/19638605462645
139 शाहिद फारूक मुजावरदुधांदी04/01/20089021478024
140 हिंमत धोंडीराम आरबुनेदुधांदी25/02/19829595353233
141 आर्यन शिवाजी यादवदुधांदी-8657111248
142 अवधूत अरुण पाटीलघोगांव-8275029832
143 चिंगूताई महादेव पाटीलघोगांव-8275029832
144 सुधीर संपत नलवडेघोगांव02/10/19889326959493
145 संजीवनी सोपान यादवहजारवाडी01/01/19749860078421
146 मानतेश मुरग्याप्पा खांडेकरखंडोबाचीवाडी01/06/19889665414190
147 विवेक मारुती सावंतखंडोबाचीवाडी03/11/19929860003221
148 मयुरी संपत चेंडगेखंडोबाचीवाडी01/06/19177350506530
149 अमर मछिंद्र शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19818600112719
150 अनुजा अरुण चेंडगेखंडोबाचीवाडी28/04/19998600851173
151 काजल पंडित बाबरखंडोबाचीवाडी06/05/19929975369361
152 श्रवण महेश शेळकेखंडोबाचीवाडी24/08/20109766436900
153 शिला बाबासो शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19719860847761
154 दिगंबर रघुनाथ सावंतकुंडल01/06/19907038146201
155 आशुतोष सुरेश होवाळकुंडल09/06/19939226568833
156 मयुरी अर्जुन कांबळेकुंडल02/06/20027448114252
157 अमृता मधुकर कुंभारकुंडल13/11/19979657812535
158 ज्योती रामचंद्र भिसेकुंडल25/02/19809970033537
159 कविता भीमराव शिंदेकुंडल11/02/20069665221812
160 रोहन संतोष पवारकुंडल03/11/20149561413745
161 रोहिणी श्रीकृष्ण लाडकुंडल05/04/19929730191960
162 प्रतीक आनंद मालीकुंडल-9665844178
163 मानलं राजाराम जाधवकुंडल-9970416539
164 प्रणाली सुहास घोणसनीकुंडल11/05/19978308009701
165 महादेव पांडुरंग सावंतकुंडल01/06/19618605250369
166 नीता दिलीप सावंतकुंडल15/10/1996 
167 प्रतीक्षा महादेव पवारकुंडल10/10/2000 
168 रमेश रामचंद्र कासारकुंडल01/01/19769921457826
169 चैतन्य महेश कुलकर्णीकुंडल02/11/20099930923737
170 आयशा राजू पठाणकुंडल01/06/19998888732586
171 भारती पंडित सोळवंडेकुंडल01/06/19959145437373
172 शदराज महादेव होणमुखेकुंडल22/04/20128956171780
173 सुरेख भगवान आवटेकुंडल01/06/19829970331016
174 अशोक रामचंद्र जठारकुंडल01/06/19579657929865
175 अवंतिका उदय पवारकुंडल29/12/20078888728387
176 स्वयम अमर चव्हाणकुंडल17/10/2014 
177 अनिकेत विकास निकमकुंडल25/03/2002 
178 दिपाली हणमंत लाडकुंडल06/06/19897720858501
179 सुधांशु सुनील गुरवकुंडल14/06/20009860167700
180 रोहन रमेश सोळवंडेकुंडल01/01/20009766002515
181 विष्णू किसन मासाळकुंडल26/05/19989881380636
182 आनंदा नामदेव माळीमाळवाडी15/10/1959 
183 माधुरी विलास लोंढेमाळवाडी02/05/19810000000000
184 Dhanaji Ananda Kateमाळवाडी04/03/1986 
185 जयवंत बाबुराव चव्हाणमाळवाडी24/03/19959689883422
186 प्रशांत भगवान गंगाधरमाळवाडी10/12/19959096523065
187 अमोल बबन साळुंखेमाळवाडी14/04/19869960828668
188 सारिका सुगंध वायदंडेमाळवाडी01/04/20009960955619
189 लीलाबाई रंगराव घागरेमाळवाडी- 
190 यशोदा हिंदुराव सुपनेकरमाळवाडी01/06/1976 
191 गौराबाई क्रुष्णा काटेमाळवाडी01/06/1971 
192 सारिका यशवंत वायदंडेमाळवाडी01/06/2002 
193 जयश्री शिवाजी मोटकट्टेमाळवाडी26/01/19717709795800
194 हणमंत राजेश पाटीलमोरले आर10/10/20009158338379
195 संगिता राजाराम पाटीलमोरले आर16/07/19849922938061
196 धोंडीराम पाटील हणमंतमोरले आर01/06/19847798509514
197 दत्तात्रय शिवाजी घोलपमोरले आर16/11/19838805705619
198 रमजान अल्लाउद्दिन मुलाणीनागराळे01/06/19869766323289
199 दिलीप भगवान लोहारनागराळे01/01/19719822365645
200 विश्वजित अरविंद पाटीलनागराळे16/04/20017768956015
201 विवेक पोपट शिंदेनागठाणे19/04/19999922181853
202 लाडलेमशाक शौकत मुल्लानागठाणे31/12/19939860154280
203 रघुनाथ वसंत मोरेनागठाणे01/06/19819975267580
204 सागर गणपती झेंडेनागठाणे26/06/19929561638133
205 ऋषी हिम्मत पाटीलनागठाणे21/03/20049766163402
206 विशाल अशोक भाडळकरनागठाणे01/10/19897507743386
207 ज्योती शेखर केरकाईनागठाणे07/07/19889527756094
208 प्रथमेश शंकर विचारेनागठाणे01/06/19969730921145
209 संचित संजय पाटीलनागठाणे02/11/20089960542218
210 शुभम संजय झेंडेनागठाणे- 
211 फिरोज अली मुल्लानागठाणे01/06/19759096425787
212 हुसेन यासीन मुजावरपुणदी तर्फ वाळवा05/10/19799730685188
213 सोहेल मीरासाहेब शेखरामानंदनगर25/01/20099730211134
214 रेश्मा शौकत नदाफरामानंदनगर16/09/19799049046303
215 रंजना रंगराव यादवरामानंदनगर04/09/19688505204663
216 पूजा अभिजित धोत्रेरामानंदनगर07/01/20069730810684
217 सतिश संजय मोहितेरामानंदनगर13/08/19909096237611
218 संस्कार विजय काशीदरामानंदनगर05/04/20068482909870
219 अनंत ज्ञानदेव जाधवरामानंदनगर10/09/19499423870879
220 माधुरी खिराप्पा गायकवाडरामानंदनगर12/06/19808605460593
221 मनीष श्रीनिवास हिंगमिरेरामानंदनगर01/06/1998 
222 सुमित सुनील बोलेरामानंदनगर23/01/19948308157925
223 शोभा शामराव जमदाडेरामानंदनगर25/04/19789156529013
224 रोहित सुनील बोलेरामानंदनगर12/02/19969595375698
225 सुनीता राजाराम कारंडेरामानंदनगर04/03/19749921291880
226 करिष्मा चंद्रकांत शिंदेरामानंदनगर01/01/19998421251124
227 स्नेहल हणमंत पाटीलरामानंदनगर28/12/20008007308933
228 आदित्य शहाजी सुताररामानंदनगर11/03/20048600674966
229 श्रद्धा मारुती सूर्यवंशीसांडगेवाडी21/10/19969890343358
230 नंदा जालिंदर धांडोरेसांडगेवाडी26/12/1980 
231 सुनंदा रामचंद्र लोखंडेसांडगेवाडी01/06/19707028396393
232 भगवान जावीर वैशालीसांडगेवाडी01/05/19827219630815
233 यशवंत मोहन वडारसांडगेवाडी16/06/19739623700880
234 सुजाता रावसाहेब चव्हाणसांडगेवाडी01/06/19859975186335
235 प्रीतम सतीश चव्हाणसांडगेवाडी13/08/19989823168130
236 संजय जालिंदर शिंदेसांडगेवाडी01/06/19769270928995
237 निकिता मारुती धोत्रेसांडगेवाडी27/02/20009823321644
238 विश्वास तुकाराम होवाळसावंतपूर01/06/19719960597203
239 शुभम शहाजी सावंतसावंतपूर21/04/19989970255433
240 मनीषा संभाजी सावंतसावंतपूर18/10/19829822687595
241 विनायक वसंत पंडितसावंतपूर01/06/1981 
242 सागर लक्ष्मण सावंतसावंतपूर30/07/1993 
243 अरुणा नामदेव पाटीलसावंतपूर19/07/19798888061414
244 बबन बजरंग वडारसावंतपूर05/01/19619922817569
245 भगवान शंकर जाधवसावंतपूर01/06/1968 
246 रघुनाथ जिवलग जगतापसुखवाडी01/06/19457798207540
247 बाळासाहेब जिवलग जगतापसुखवाडी01/06/19589890578016
248 पायल संदीप यादवसुखवाडी30/01/20047410107840
249 गणपती आकाराम यादवसुखवाडी01/06/19589049543831
250 संस्कार संजय पाटीलसुखवाडी03/06/20079049140188
251 अमित सुभाष खोततवदारवाडी15/06/19929730493612
252 सागर ज्ञानदेव काईंगडेतवदारवाडी25/04/19909960951592
253 श्रवण महेश शेळकेतवदारवाडी24/08/20109766436900
254 प्रवीण प्रताप थोराततुपारी16/01/19937350098727
255 देवाण विजय घाडगेतुपारी- 
256 विक्रम प्रताप थोराततुपारी01/10/19947350098727
257 इम्रान जहांगीर नदाफवसगडे01/06/19899673750130
258 फातिमा बादशहा नदाफवसगडे- 
259 भारती श्रीपाल दांडवसगडे01/06/1962 
260 ज्योती व्यंकोजी वांगीकरवसगडे27/10/19877507573155
261 विजय दत्तात्रय कोकाटेवसगडे01/06/19677769987855
262 सौरभ रामचंद्र कदमवसगडे05/09/19979545320679
263 यशवंत शंकर कदमवसगडे01/06/19569975384470
264 पांडुरंग यशवंत सुतारवसगडे10/11/19679168263072
265 आशाराणी संजय चौगुलेवसगडे25/06/19819049319722
266 तेजश्री अमोल सावंतवसगडे27/09/19938308440804
267 अक्षय राजाराम चव्हाणवसगडे14/07/20039096216863
268 भूमिका भीमराव घाडगेविठ्ठलवाडी27/08/20089579955002
269 सुजाता शिवाजी औटेविठ्ठलवाडी01/05/19859922631627