दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6883../GMPT/Photo/6883.JPG../GMPT/Pramanptr/6883माणिक यशवंत पवारऐनवाडी01/06/19439405267016 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6931../GMPT/Photo/6931.JPG../GMPT/Pramanptr/6931हिराबाई यशवंत पवारऐनवाडी-9405267016 View फोटो प्रमाणपत्र
3 7791../GMPT/Photo/7791.JPG../GMPT/Pramanptr/7791कुसुम PANDURANG पवारऐनवाडी01/01/19869421180818 View फोटो प्रमाणपत्र
4 7629../GMPT/Photo/7629../GMPT/Pramanptr/7629जितेंद्र दत्तू मानेआळसंद31/10/19739765711183 View फोटो प्रमाणपत्र
5 7642../GMPT/Photo/7642../GMPT/Pramanptr/7642मदन dattu मानेआळसंद20/08/19759765711183 View फोटो प्रमाणपत्र
6 6083../GMPT/Photo/6083../GMPT/Pramanptr/6083विष्णू सदाशिव म्हात्रेआळसंद-9890490597 View फोटो प्रमाणपत्र
7 6211../GMPT/Photo/6211../GMPT/Pramanptr/6211किशोर रमेश कदमआळसंद24/03/19859552327028 View फोटो प्रमाणपत्र
8 10310../GMPT/Photo/10310../GMPT/Pramanptr/10310ऋषिकेश सुरेश भोसलेआळसंद12/04/20017709442506 View फोटो प्रमाणपत्र
9 10353../GMPT/Photo/10353../GMPT/Pramanptr/10353अनिकेत सुरेश भोसलेआळसंद10/09/20039730532139 View फोटो प्रमाणपत्र
10 10380../GMPT/Photo/10380../GMPT/Pramanptr/10380शंकर मारुती मोकळेआळसंद20/02/19959970324152 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10766../GMPT/Photo/10766../GMPT/Pramanptr/10766रफिक जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271 View फोटो प्रमाणपत्र
12 10815../GMPT/Photo/10815../GMPT/Pramanptr/10815अरिफ जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271 View फोटो प्रमाणपत्र
13 11088../GMPT/Photo/11088../GMPT/Pramanptr/11088मेघा सुरेश जाधवआळसंद18/09/19759975360678 View फोटो प्रमाणपत्र
14 10096../GMPT/Photo/10096../GMPT/Pramanptr/10096हेमंत मगन चव्हाणआळसंद03/07/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
15 11165../GMPT/Photo/11165../GMPT/Pramanptr/11165स्वाती पांडुरंग मानेआळसंद24/07/19839890210204 View फोटो प्रमाणपत्र
16 14401../GMPT/Photo/14401../GMPT/Pramanptr/14401सना रज्जाक मुल्लाआळसंद13/07/19999637506093 View फोटो प्रमाणपत्र
17 21780../GMPT/Photo/21780../GMPT/Pramanptr/21780शाहरुख अकबर शिकलगारआळसंद-9970861739 View फोटो प्रमाणपत्र
18 21791../GMPT/Photo/21791../GMPT/Pramanptr/21791रफिक अकबर शिकलगारआळसंद-9970861739 View फोटो प्रमाणपत्र
19 22605../GMPT/Photo/22605../GMPT/Pramanptr/22605आप्पासो आनंद जाधवआळसंद01/01/19819970324152 View फोटो प्रमाणपत्र
20 22669../GMPT/Photo/22669../GMPT/Pramanptr/22669जुबेर दस्तगीर शिकलगारआळसंद24/06/20099561861857 View फोटो प्रमाणपत्र
21 22808../GMPT/Photo/22808../GMPT/Pramanptr/22808जगूताई तानाजी जाधवआळसंद02/07/19369604682376 View फोटो प्रमाणपत्र
22 22927../GMPT/Photo/22927../GMPT/Pramanptr/22927ज्ञानदेव विष्णू शिंदेआळसंद11/06/19829730111849 View फोटो प्रमाणपत्र
23 22966../GMPT/Photo/22966../GMPT/Pramanptr/22966इंदुबाई विष्णू शिंदेआळसंद-9730111849 View फोटो प्रमाणपत्र
24 34903../GMPT/Photo/34903../GMPT/Pramanptr/34903शर्वरी अमृत हारुगडेआळसंद15/08/20119970547421 View फोटो प्रमाणपत्र
25 21925../GMPT/Photo/21925../GMPT/Pramanptr/21925सोमनाथ जयकर पवारबलवडी बुद्रुक24/06/20019970794441 View फोटो प्रमाणपत्र
26 20586../GMPT/Photo/20586../GMPT/Pramanptr/20586प्रणाली तात्यासो पवारबलवडी बुद्रुक28/12/20049673418788 View फोटो प्रमाणपत्र
27 21422../GMPT/Photo/21422../GMPT/Pramanptr/21422बाळूताई शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
28 21473../GMPT/Photo/21473../GMPT/Pramanptr/21473महेश मुरलीधर तोडकरबलवडी बुद्रुक12/03/20029657812295 View फोटो प्रमाणपत्र
29 21525../GMPT/Photo/21525../GMPT/Pramanptr/21525पार्वती शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
30 21532../GMPT/Photo/21532../GMPT/Pramanptr/21532अनुसया शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
31 34118../GMPT/Photo/34118../GMPT/Pramanptr/34118दत्तात्रय पांडुरंग साळुंखेबलवडी खुर्द01/01/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
32 4719../GMPT/Photo/4719../GMPT/Pramanptr/4719राणी आप्पासो सुतारबलवडी खुर्द-  View फोटो प्रमाणपत्र
33 1266../GMPT/Photo/1266../GMPT/Pramanptr/1266छबूताई ज्ञानू सुतारबलवडी खुर्द01/01/19519168991033 View फोटो प्रमाणपत्र
34 1659../GMPT/Photo/1659../GMPT/Pramanptr/1659सागर सर्जेराव मंडलेबलवडी खुर्द23/12/19979112594148 View फोटो प्रमाणपत्र
35 1969../GMPT/Photo/1969../GMPT/Pramanptr/1969.JPGवैभव गणपत पाटीलबलवडी खुर्द07/08/19999665672499 View फोटो प्रमाणपत्र
36 4707../GMPT/Photo/4707../GMPT/Pramanptr/4707विक्रम धोंडीराम जाधवबलवडी खुर्द-9921431749 View फोटो प्रमाणपत्र
37 5024../GMPT/Photo/5024.JPG../GMPT/Pramanptr/5024छाया वसंत पाटीलबामणी08/08/19828808429316 View फोटो प्रमाणपत्र
38 5783../GMPT/Photo/5783.JPG../GMPT/Pramanptr/5783.JPGश्रावणकुमार जालिंदर मालीबामणी08/04/19959096399095 View फोटो प्रमाणपत्र
39 5865../GMPT/Photo/5865.JPG../GMPT/Pramanptr/5865बायलाल आबू शिकलगारबामणी01/01/19609970351471 View फोटो प्रमाणपत्र
40 6013../GMPT/Photo/6013.JPG../GMPT/Pramanptr/6013तानाजी सुबराव मालीबामणी07/08/19878308007480 View फोटो प्रमाणपत्र
41 6599../GMPT/Photo/6599.JPG../GMPT/Pramanptr/6599अभिशेख गौतम सोरटेबामणी26/10/19978975013537 View फोटो प्रमाणपत्र
42 6669../GMPT/Photo/6669.JPG../GMPT/Pramanptr/6669LAXMI भगवान हत्तीकरबामणी16/11/19978805564952 View फोटो प्रमाणपत्र
43 6996../GMPT/Photo/6996.JPG../GMPT/Pramanptr/6996नेताजी भीमराव शिंदेबामणी22/03/19747387343868 View फोटो प्रमाणपत्र
44 15696../GMPT/Photo/15696../GMPT/Pramanptr/15696सुनीता राजराम गायकवाडबानुरगड07/04/19747350347089 View फोटो प्रमाणपत्र
45 5241../GMPT/Photo/5241.jpg../GMPT/Pramanptr/5241वैशाली बापूराव जाधवभाग्यनगर01/06/19949405479808 View फोटो प्रमाणपत्र
46 2319../GMPT/Photo/2319.jpg../GMPT/Pramanptr/2319किरण नंदकुमार जगतापभाग्यनगर17/10/19898805867520 View फोटो प्रमाणपत्र
47 1902../GMPT/Photo/1902.jpg../GMPT/Pramanptr/1902विनोद अशोक जगतापभाग्यनगर08/01/19958888222829 View फोटो प्रमाणपत्र
48 2127../GMPT/Photo/2127../GMPT/Pramanptr/2127आण्णा रामू माळीभाळवणी01/01/19649822477759 View फोटो प्रमाणपत्र
49 2472../GMPT/Photo/2472../GMPT/Pramanptr/2472सुप्रीम संजय मोहितेभाळवणी01/01/19968888275641 View फोटो प्रमाणपत्र
50 2531../GMPT/Photo/2531../GMPT/Pramanptr/2531सुरेखा उत्तम बोबडेभाळवणी07/09/19819096355933 View फोटो प्रमाणपत्र
123456

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 माणिक यशवंत पवारऐनवाडी01/06/19439405267016
2 हिराबाई यशवंत पवारऐनवाडी-9405267016
3 कुसुम PANDURANG पवारऐनवाडी01/01/19869421180818
4 जितेंद्र दत्तू मानेआळसंद31/10/19739765711183
5 मदन dattu मानेआळसंद20/08/19759765711183
6 विष्णू सदाशिव म्हात्रेआळसंद-9890490597
7 किशोर रमेश कदमआळसंद24/03/19859552327028
8 ऋषिकेश सुरेश भोसलेआळसंद12/04/20017709442506
9 अनिकेत सुरेश भोसलेआळसंद10/09/20039730532139
10 शंकर मारुती मोकळेआळसंद20/02/19959970324152
11 रफिक जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271
12 अरिफ जैनुद्दीन शिकलगारआळसंद-9766740271
13 मेघा सुरेश जाधवआळसंद18/09/19759975360678
14 हेमंत मगन चव्हाणआळसंद03/07/1994 
15 स्वाती पांडुरंग मानेआळसंद24/07/19839890210204
16 सना रज्जाक मुल्लाआळसंद13/07/19999637506093
17 शाहरुख अकबर शिकलगारआळसंद-9970861739
18 रफिक अकबर शिकलगारआळसंद-9970861739
19 आप्पासो आनंद जाधवआळसंद01/01/19819970324152
20 जुबेर दस्तगीर शिकलगारआळसंद24/06/20099561861857
21 जगूताई तानाजी जाधवआळसंद02/07/19369604682376
22 ज्ञानदेव विष्णू शिंदेआळसंद11/06/19829730111849
23 इंदुबाई विष्णू शिंदेआळसंद-9730111849
24 शर्वरी अमृत हारुगडेआळसंद15/08/20119970547421
25 सोमनाथ जयकर पवारबलवडी बुद्रुक24/06/20019970794441
26 प्रणाली तात्यासो पवारबलवडी बुद्रुक28/12/20049673418788
27 बाळूताई शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक- 
28 महेश मुरलीधर तोडकरबलवडी बुद्रुक12/03/20029657812295
29 पार्वती शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक- 
30 अनुसया शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक- 
31 दत्तात्रय पांडुरंग साळुंखेबलवडी खुर्द01/01/1988 
32 राणी आप्पासो सुतारबलवडी खुर्द- 
33 छबूताई ज्ञानू सुतारबलवडी खुर्द01/01/19519168991033
34 सागर सर्जेराव मंडलेबलवडी खुर्द23/12/19979112594148
35 वैभव गणपत पाटीलबलवडी खुर्द07/08/19999665672499
36 विक्रम धोंडीराम जाधवबलवडी खुर्द-9921431749
37 छाया वसंत पाटीलबामणी08/08/19828808429316
38 श्रावणकुमार जालिंदर मालीबामणी08/04/19959096399095
39 बायलाल आबू शिकलगारबामणी01/01/19609970351471
40 तानाजी सुबराव मालीबामणी07/08/19878308007480
41 अभिशेख गौतम सोरटेबामणी26/10/19978975013537
42 LAXMI भगवान हत्तीकरबामणी16/11/19978805564952
43 नेताजी भीमराव शिंदेबामणी22/03/19747387343868
44 सुनीता राजराम गायकवाडबानुरगड07/04/19747350347089
45 वैशाली बापूराव जाधवभाग्यनगर01/06/19949405479808
46 किरण नंदकुमार जगतापभाग्यनगर17/10/19898805867520
47 विनोद अशोक जगतापभाग्यनगर08/01/19958888222829
48 आण्णा रामू माळीभाळवणी01/01/19649822477759
49 सुप्रीम संजय मोहितेभाळवणी01/01/19968888275641
50 सुरेखा उत्तम बोबडेभाळवणी07/09/19819096355933
51 दत्तात्रय आनंदा सावंतभाळवणी11/11/19749970087688
52 सायली जयवंत जाधवभाळवणी24/11/20119503903058
53 पवन प्रदीप कुंभारभाळवणी17/12/20019960664365
54 भारती नामदेव कोळीभाळवणी01/06/19679970738370
55 जयश्री बाबुराव धनवडेभाळवणी01/07/19769970646312
56 जागृती सुखदेव शिंदेभाळवणी23/11/20017387280985
57 महानंदा hanamant धनवडेभाळवणी-9503812038
58 ओम machindra सावंतभाळवणी27/12/20049860756822
59 कोंडीबा jyoti धनवडेभाळवणी-8378831233
60 जयसिंग यशवंत धनवडेभाळवणी-8888174140
61 महादेव धनवडे महेशभाळवणी16/01/19949960712275
62 प्रवीण प्रल्हाद आदाटेभाळवणी09/02/19928600141908
63 हर्षाली प्रल्हाद आदाटेभाळवणी04/04/19868600141908
64 निर्मला विश्वास पोतदारभाळवणी01/06/19619970254751
65 अरबाज सम्मद शिकलगारभाळवणी16/11/20049975246504
66 करीम इब्राहिम नदाफभाळवणी01/06/19728806169337
67 स्वलिश अय्याज मोमीनभाळवणी17/05/20139975819478
68 प्रमोद केशव सूर्यवंशीभाळवणी-9970620859
69 अंकिता दीपक शिंदेभाळवणी20/04/20049860443487
70 ताई रावसाहेब पाटीलभांबर्डे19/09/19949673898893
71 उज्वला सुभाष हाकेभांबर्डे01/06/1984 
72 प्रमोल सुभाष हाकेभांबर्डे16/02/2012 
73 भारत श्रीरंग शिंदेभांबर्डे-9158856498
74 गौरी भाऊसाहेब शिंदेभांबर्डे02/10/19987798368409
75 अक्षय एकनाथ शिंदेभांबर्डे05/11/1996 
76 विवेक विजय इंगळेभेंडवडे31/12/19979690274808
77 प्रसाद नंदकुमार कदमभेंडवडे05/05/20009561500931
78 दिलीप यशवंत इंगळेभेंडवडे01/06/19619975784228
79 संतोष मुरलीधर जानकरभेंडवडे11/06/19898600399470
80 स्वाती प्रल्हाद पाटीलराजधानी भेंडवडे- 
81 वैशाली बाकु बाबरभिकवडी बु.01/06/19909552348845
82 धोंडीराम जगन्नाथ गायकवाडभिकवडी बु.01/06/19669604684363
83 मयुरी प्रभाकर तामखडेभिकवडी बु.08/07/20079970969385
84 नम्रता मनिष पाटीलभूड17/08/20067448181034
85 अनुष्का अंकुश गिरीचिखलहोळ04/11/20089764666701
86 माधुरी विलास चव्हाणचिखलहोळ-9923390764
87 अभिषेक यशवंत चव्हाणचिखलहोळ24/11/19999763494363
88 प्रशांत तानाजी पाटीलचिखलहोळ-9421125858
89 आनंदा शिवाजी चव्हाणचिखलहोळ18/03/19989527804105
90 विकास धनाजी चव्हाणचिखलहोळ01/01/19969527219424
91 पूजा अमोल भस्मेचिंचणी01/01/19878600546142
92 सिद्धी रमेश जाधवमांगरूळ14/01/20149766406893
93 सदाशिव गोपीनाथ सुतारमांगरूळ01/11/19658308007410
94 साहेबराव भीमराव खंदारेमोही01/01/19628552047260
95 बालाजी श्रीरंग खंदारेमोही01/01/19839765781107
96 प्रियांका प्रदीप लाडनागेवाडी30/07/20179421125764
97 सुनीता लक्ष्मण काटकरनागेवाडी01/01/19817350364191
98 गंगुबाई गणपत काटकरनागेवाडी01/01/19397350364191
99 अमोल लक्ष्मण काटकरनागेवाडी25/03/19937350076406
100 रितेश कृष्णत यादवनागेवाडी16/12/20069158777334
101 अर्चना उत्तम निकमनागेवाडी23/03/19979145657187
102 प्रशांत धनाजी निकमनागेवाडी19/11/20118600412747
103 लक्ष्मण गणपती काटकरनागेवाडी01/01/19637350074706
104 सविता मोतीराम नलवडेपंचशीलनगर01/06/19889860792566
105 संदिप भिमराव शेळकेपंचशीलनगर01/01/19839975770355
106 आयुर्षी विजय जाधवपळशी26/05/20139637353600
107 सुरेश दिगंबर जाधवपळशी01/01/19688698778328
108 रंजना आण्णा शिंदेपारे-9766765427
109 हर्षवर्धन सतीश खाडेपारे21/02/20029168326641
110 वंदना विठ्ठल मानेपारे16/05/19778007025517
111 शुभम नामदेव सूर्यवंशीपारे17/10/20059096442029
112 संभाजी बाळासो साळुंखेपारे-9421048432
113 सानिका राहुल कुचकरपारे22/06/20099637586564
114 लखन संपत बेलेपारे13/04/20077507149236
115 विष्णू नारायण साळुंखेपारे-9158026295
116 महेश भारत घोलपपारे24/04/20038530796706
117 नंदाताई सुभाष तेलीपारे-7028573868
118 संतोष बापूराव साठेपारे-9545536062
119 हणमंत लक्ष्मण साळुंखेपारे14/12/19857741882128
120 श्रेया दशरथ बाबरपारे15/06/20139420678087
121 धोंडीराम गणपती लोखंडेपारे-7798370649
122 रोहिणी महादेव मोहितेपोसेवाडी01/06/19917768985746
123 सुधीर प्रकाश जाधवपोसेवाडी01/06/19909673067883
124 नम्रता कुमार फाळकेपोसेवाडी11/11/20009075204955
125 रंजना रघुनाथ देशमुखेरेणावी28/06/19657030327391
126 अक्षय दिलीप साळुंखेरेणावी10/02/19989527223196
127 पृथ्वीराजसिंह महेश कांबळेरेणावी31/03/20069112085100
128 शोभाताई नामदेव नलवडेरेवणगाव01/01/19819503160049
129 अजिंक्य संभाजी हंबीरेरेवणगाव29/04/20029503239907
130 सिध्दनाथ शंकर मानेसाळशिंगे04/02/19889764941168
131 इब्राहिम युसुफ मुल्लासाळशिंगे01/06/19757756090846
132 शिवाजी तुकाराम जाधवसाळशिंगे01/01/19769960311531
133 अनिल अप्पा जाधवसाळशिंगे01/06/19699421181732
134 वैभव अनिल जाधवसाळशिंगे15/04/19957776803349
135 दत्तात्रय तानाजी पाटोळेसाळशिंगे01/06/20047030050313
136 सना रज्जाक मुल्लासाळशिंगे13/07/19999637506093
137 अमर अशोक जाधवसाळशिंगे17/12/19959970220780
138 सुरज तानाजी पाटोळेसाळशिंगे01/06/19967030050313
139 शिवाजी तुकाराम जाधवसाळशिंगे01/01/19768600329926
140 अंकुश शामराव चोरुमलेसाळशिंगे22/06/19899764143106
141 राणी बाळासो बाबरसांगोळे01/01/1971 
142 सचिन ईश्वर कदमशेंडगेवाडी12/06/19929823084582
143 गणपत शिवाजी जाधवसुलतानगादे01/01/19689673500712
144 पल्लवी शाहू जाधवसुलतानगादे08/11/19859158025990
145 भुजिंग निवृत्ती जाधवसुलतानगादे10/08/19677558287331
146 प्रदीप नानासो जाधव`सुलतानगादे14/11/20177875405663
147 सचिन धर्माजी जाधवसुलतानगादे01/01/19788411042582
148 प्रथमेश सुरेश चव्हाणतांदळगाव10/06/20029527010808
149 अथर्व सुरेश चव्हाणतांदळगाव13/01/20069527010808
150 बारीकाराव जगन्नाथ चव्हाणतांदळगाव01/01/19708552017068
151 संभाजी जगन्नाथ चव्हाणतांदळगाव01/01/19738552017068
152 कोमल मधुकर चव्हाणतांदळगाव21/11/20009921918776
153 संदीप गोरख पवारवासुंबे-9405282997
154 बाळूताई विजय लोखंडेवेजेगांव01/01/19819923235766
155 कविता कुंडलिक बाबरवाळूज01/01/19759420450847
156 रेश्मा madhukar लोंढेवाळूज01/06/19817218083040
157 अनिता हिंदुराव मानेमाहुली01/05/19969130207275
158 कृष्णा मारुती जाधवमाहुली01/01/19489623292326
159 स्नेहल प्रकाश शिंदेमाहुली09/06/19969921143793
160 ओंकार आनंदा थोरातमाहुली04/04/19977264876765
161 शिवदत्त विरेंद्र सुतारमाहुली16/06/20039922817797
162 धोंडीराम कृष्णा तांदळेमाहुली01/06/19569075632951
163 विजय मारुती चव्हाणमाहुली20/12/19968605818769
164 सुरज लालासो कदममाहुली06/03/20009552854626
165 कुसुम विलास निकमदेवखिंडी04/06/19868055050244
166 बाळूताई विलास शिंदेदेवखिंडी22/06/19807350034348
167 भूमिका दिलीप शिंदेदेवखिंडी11/05/20019881709799
168 गुरुनाथ अशोक भोसलेदेवखिंडी06/10/19879004116255
169 देविदास जगन्नाथ जाधवदेवनगर05/06/19759881850783
170 तेजश्री सचिन देशमुखढवळेश्वर07/09/19999561822010
171 सोनाली किशोर घोरपडेधोंडेवाडी25/02/20019049402604
172 सुनीता संभाजी यादवधोंडेवाडी05/02/19837038398211
173 शोभा शिवाजी चव्हाणगार्डी01/01/19809860457964
174 शालन जोतिराम सावंतघनवाड01/06/19669623297117
175 विमल श्रीकांत चिंचकरघनवाड01/01/19639892717058
176 प्रल्हाद मारुती कलीमकरघनवाड01/06/1956 
177 जयश्री प्रल्हाद कलीमकरघनवाड02/07/1994 
178 रेखा तानाजी साळुंखेघनवाड- 
179 उत्तम जोतिराम रावतालेघनवाड29/05/19729970541789
180 संतोषी रामचंद्र मानेघनवाड15/05/1976 
181 रामचंद्र दत्तू मानेघनवाड02/07/1956 
182 प्रताप संजय मानेघनवाड21/10/19978007151822
183 उषा जोतिराम मोरेघनवाड20/06/1978 
184 प्रदीप किसन होनरावघनवाड18/12/20029922595791
185 वेदांत नितेश होनवारघनवाड15/08/20108975927552
186 लखन भारत ढोबळेघनवाड02/04/19907589376931
187 निशा धनाजी कदमघोटी खुर्द02/06/20019168531780
188 अण्णाप्पा धुंद्दप्पा भोलोळीघोटी खुर्द28/08/19988007701346
189 अनुसया ब्रम्हदेव भोसलेघोटी खुर्द04/05/1962 
190 उमेश उद्धव साळुंखेघोटी खुर्द30/08/19999765346037
191 आक्काताई तुकाराम कदमघोटी खुर्द01/06/19569545888740
192 अधिक महादेव जाधवघोटी बुद्रुक23/08/19939881979752
193 लक्ष्मी प्रकाश जाधवघोटी बुद्रुक02/06/19779403629184
194 प्रकाश कोंडीबा जाधवघोटी बुद्रुक01/06/19789403629184
195 प्रतिभा वसंत ठोंबरेघोटी बुद्रुक25/09/20029112072949
196 जागूबाई राजाराम पवारगोरेवाडी01/01/19637875746100
197 विश्वजीत एकनाथ गायकवाडगोरेवाडी02/10/19907756007959
198 शोभा बापूराव मोहितेहिंगणगादे01/06/19709225498293
199 संजय शिवाजी सूर्यवंवशीहिंगणगादे-7743815782
200 जालिंदर पांडुरंग कुंभारहिंगणगादे01/01/19609552952969
201 किरण प्रकाश निकमहिंगणगादे11/12/19949960297342
202 नंदकुमार अंतू मदनेहिंगणगादे-9765766445
203 महेश लक्षिमन पवारहिंगणगादे01/08/19959673063419
204 तेजस्विनी machindranath सरकाळेहिंगणगादे05/06/20017719884991
205 शोभा प्रकाश निकमहिंगणगादे10/09/19799960297342
206 संदीप तानाजी मोहितेहिंगणगादे01/12/19859689615882
207 अक्षय प्रकाश मोहितेहिंगणगादे14/09/20018806755097
208 रंजना गणेश कळेकरहिवरे01/06/19659766268137
209 राजाराम विठोबा हसबेहिवरे01/06/19688600676834
210 तुळसा काशिनाथ सुतारजाधववाडी13/08/19768007141156
211 आशाराणी दगडू जगदाळेजाधववाडी01/01/19507028975238
212 प्रकाश शिवाजी भोसलेजाधववाडी01/01/19878390324220
213 मनोज मधुकर शिंदेजखीणवाडी30/03/20009922637261
214 सुप्रिया दिवाणजी घाडगेजोंधळखिंडी21/10/19919689071146
215 दिलीप आण्णा लोंढेजोंधळखिंडी26/05/1972 
216 काजल रवींद्र शिंदेजोंधळखिंडी01/11/19968605480622
217 दशरथ अंकुश जाधवकळंबी01/06/19839226396412
218 मुमताज चाँद मुलाणीकळंबी01/06/19709527336940
219 सुनंदा अधिकराव कदमकळंबी01/01/19717721880093
220 संजीता तानाजी मोहितेकळंबी01/01/19709657139610
221 श्रीकांत पांडुरंग नलवडेकमळापूर01/06/19928888061358
222 वंदना सर्जेराव चव्हाणकमळापूर01/06/19697066859612
223 सोनाली खंडू गवळीकमळापूर05/03/1994 
224 रघुनाथ मारुती गायकवाडकमळापूर14/10/19559503909367
225 सुप्रिया कालिदास शिंदेकमळापूर12/07/19967066859612
226 सानिका जगन्नाथ यादवकरंजे23/02/2005 
227 मायाक्का किसन मानेकरंजे01/06/19769881536596
228 नितीन रितेश घाडगेकरंजे26/10/20069975666357
229 सोमनाथ भास्कर शेटेकरंजे01/01/19879766911516
230 मोहन सीताराम कुंभारकरंजे01/06/19659096137432
231 अंकुश माणिक गुजलेकार्वे21/06/19919561829491
232 रितेश राकेश गवळीकार्वे11/06/20119860093275
233 निखिल शंकर मदनेकार्वे01/10/20047558302657
234 सुजाता बापूराव जाधवकार्वे17/08/19989545888044
235 सुश्मिता विठ्ठल हडपदकार्वे15/08/20089970954858
236 दऱ्याप्पा विठ्ठल हडपदकार्वे02/04/20109970954858
237 मोहसीन सल्लाउद्दीन मुलाणीखंभाळे भा.24/10/20079623930787
238 माया सुनील ठोंबरेखंभाळे भा.19/03/19849967328049
239 कृष्णत पोपट जाधवखंभाळे भा.12/08/20019623362707
240 भाग्यलक्ष्मी पोपट जाधवखंभाळे भा.27/11/20039623362707
241 सुरज अभिजित आयवळेखंभाळे भा.12/12/20099766080048
242 सुमित महादेव निकमखंभाळे भा.15/03/20029272766462
243 सानिका विठ्ठल शिरेतोडेखंभाळे भा.-8975008229
244 महेश अर्जुन कांबळेकुर्ली-8975396693
245 मंगल शंकर शिंदेकुर्ली-7387551353
246 संतोष रामदास शिंदेकुर्ली19/02/19849987241917
247 शांभवी कृष्णात नाईक निंबाळकरलेंगरे07/06/20159145255855
248 बबूताई दाजी मोरेलेंगरे01/06/19658055139042
249 विलास दगडू kaleलेंगरे- 
250 चंद्रकांत गजानन काळेलेंगरे-9766524471
251 बळवंत विश्वनाथ शेटेलेंगरे-8805035930
252 अंकिता रामदास गुळदगडेलेंगरे-7219176816
253 सुंनदा बळवंत लोंढेलेंगरे-9421048455
254 शुभम हणमंत डोंबेलेंगरे-9420452912
255 पांडुरंग निवृत्ती खिलारेलेंगरे01/06/19539765817875
256 दिपाली राजेंद्र वाघमारेलेंगरे01/06/19949960828639
257 सीमा यशवंत गुजलेलेंगरे-9503878069
258 विद्या सर्जेराव gujleलेंगरे-9689400990
259 तोफीक munir मुजावरलेंगरे01/06/1997 
260 कमल जालिंदर शेटेलेंगरे-8007277233
261 साई रवींद्र गायकवाडलेंगरे30/10/20089975683532
262 शोभा जगनाथ भारतेमादळमुठी-7387294571
263 उज्वला तुळशिराम निकममादळमुठी-9049879907
264 प्रफुल्ल जोतिराम सावंतमादळमुठी-9637190561
265 श्रद्धा संभाजी पवारवाझर21/04/20049975739494
266 शिला गणेश तारळेकरविटा शहर-8484861571
267 सचिन अर्जुन चव्हाणविटा शहर25/10/19898552033066