दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 367../GMPT/Photo/367../GMPT/Pramanptr/367.jpgनिलेश लक्ष्मन देशमुखआटपाडी05/02/19939665445069 View फोटो प्रमाणपत्र
2 241../GMPT/Photo/241.jpg../GMPT/Pramanptr/241.jpgआशा माणिकराव देशमुखआटपाडी03/03/19769970647232 View फोटो प्रमाणपत्र
3 263../GMPT/Photo/263../GMPT/Pramanptr/263.jpgगणेश तात्यासाहेब देशमुखआटपाडी19/09/20029665975345 View फोटो प्रमाणपत्र
4 1904../GMPT/Photo/1904.jpeg../GMPT/Pramanptr/1904.jpegहणमंत गोविंद पुकळेआटपाडी12/03/20009420679771 View फोटो प्रमाणपत्र
5 2284../GMPT/Photo/2284.jpeg../GMPT/Pramanptr/2284.jpegरुपाली गोरख एवळेआटपाडी25/05/19959673806095 View फोटो प्रमाणपत्र
6 3968../GMPT/Photo/3968../GMPT/Pramanptr/3968बापू तातोबा माळीआटपाडी01/01/19919970254516 View फोटो प्रमाणपत्र
7 4770../GMPT/Photo/4770.jpeg../GMPT/Pramanptr/4770.jpegअक्षय उमेश जुगदरआटपाडी29/09/19969405552684 View फोटो प्रमाणपत्र
8 6509../GMPT/Photo/6509.jpeg../GMPT/Pramanptr/6509सुरज गोपीनाथ पवारआटपाडी13/04/19899960165865 View फोटो प्रमाणपत्र
9 7170../GMPT/Photo/7170../GMPT/Pramanptr/7170प्रभाकर विष्णू भोसलेआटपाडी01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
10 9455../GMPT/Photo/9455../GMPT/Pramanptr/9455सागर दादा शेंडगेआटपाडी12/05/20019552941170 View फोटो प्रमाणपत्र
11 9635../GMPT/Photo/9635.jpg../GMPT/Pramanptr/9635नीता विष्णू वाघमारेआटपाडी05/04/19797709857721 View फोटो प्रमाणपत्र
12 9809../GMPT/Photo/9809../GMPT/Pramanptr/9809प्रसाद हरी रावळआटपाडी14/04/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
13 10230../GMPT/Photo/10230../GMPT/Pramanptr/10230.jpgशालन पांडुरंग कुंभारआटपाडी01/06/1981  View फोटो प्रमाणपत्र
14 10455../GMPT/Photo/10455.jpg../GMPT/Pramanptr/10455.jpgअनिकेत सुरेश चोथेआटपाडी31/01/19959890176967 View फोटो प्रमाणपत्र
15 11085../GMPT/Photo/11085../GMPT/Pramanptr/11085रोहन आबासो सागरआटपाडी11/11/20038421835729 View फोटो प्रमाणपत्र
16 22346../GMPT/Photo/22346../GMPT/Pramanptr/22346विघ्नेश भागवत हाकेआटपाडी01/09/20157249580338 View फोटो प्रमाणपत्र
17 22389../GMPT/Photo/22389.jpeg../GMPT/Pramanptr/22389सिंधू विजय पाटीलआटपाडी01/06/19879665162230 View फोटो प्रमाणपत्र
18 34681../GMPT/Photo/34681../GMPT/Pramanptr/34681कपिल बाजीराव चव्हाणआटपाडी-9422383189 View फोटो प्रमाणपत्र
19 34811../GMPT/Photo/34811../GMPT/Pramanptr/34811अनिल संदीपान नारळेआटपाडी01/06/1977  View फोटो प्रमाणपत्र
20 34834../GMPT/Photo/34834../GMPT/Pramanptr/34834तात्यासो बापू गवंडआटपाडी24/02/1972  View फोटो प्रमाणपत्र
21 35058../GMPT/Photo/35058../GMPT/Pramanptr/35058रमाकांत रामचंद्र पाटीलआटपाडी02/04/19749970676271 View फोटो प्रमाणपत्र
22 35228../GMPT/Photo/35228../GMPT/Pramanptr/35228कैवल्य प्रसाद देशपांडेआटपाडी06/04/19959423037074 View फोटो प्रमाणपत्र
23 35260../GMPT/Photo/35260../GMPT/Pramanptr/35260रुपाली अशोक चव्हाणआटपाडी21/07/20039561203770 View फोटो प्रमाणपत्र
24 35417../GMPT/Photo/35417../GMPT/Pramanptr/35417मोनाली बापू मालीआटपाडी-9766583420 View फोटो प्रमाणपत्र
25 34979../GMPT/Photo/34979../GMPT/Pramanptr/34979लालसाब मिठूलाल तांबोळीआटपाडी01/01/19808600330500 View फोटो प्रमाणपत्र
26 35698../GMPT/Photo/35698../GMPT/Pramanptr/35698काजल काकासो पाटीलआटपाडी16/10/19959673691871 View फोटो प्रमाणपत्र
27 36036../GMPT/Photo/36036.jpg../GMPT/Pramanptr/36036यास्मिन अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी04/01/19729096409606 View फोटो प्रमाणपत्र
28 36880../GMPT/Photo/36880../GMPT/Pramanptr/36880जनाबाई बजीरंग पुकळेआटपाडी01/01/19977507230086 View फोटो प्रमाणपत्र
29 37842../GMPT/Photo/37842.jpg../GMPT/Pramanptr/37842नरेंद्र नंदकुमार देशमुखआटपाडी02/11/19969096765437 View फोटो प्रमाणपत्र
30 38368../GMPT/Photo/38368.jpg../GMPT/Pramanptr/38368चंद्रकांत शंकर सुतारआटपाडी01/06/19719175959638 View फोटो प्रमाणपत्र
31 38928../GMPT/Photo/38928../GMPT/Pramanptr/38928.jpgनिलेश लक्ष्मण देशमुखआटपाडी05/02/19939665445069 View फोटो प्रमाणपत्र
32 38989../GMPT/Photo/38989../GMPT/Pramanptr/38989.jpgपुष्पक आत्माराम गळवेआटपाडी18/04/19939730301203 View फोटो प्रमाणपत्र
33 39984../GMPT/Photo/39984.jpg../GMPT/Pramanptr/39984श्रीपाद शिवाजी राजमानेआटपाडी15/10/19849567847366 View फोटो प्रमाणपत्र
34 40154../GMPT/Photo/40154../GMPT/Pramanptr/40154शाम बळवंत पाठकआटपाडी01/06/1963  View फोटो प्रमाणपत्र
35 42857../GMPT/Photo/42857../GMPT/Pramanptr/42857.jpegआकांशा सुरेश क्षीरसागरआटपाडी06/02/19938483009465 View फोटो प्रमाणपत्र
36 42939../GMPT/Photo/42939../GMPT/Pramanptr/42939.jpegयुवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/2009  View फोटो प्रमाणपत्र
37 42957../GMPT/Photo/42957../GMPT/Pramanptr/42957ओम महेश्वर कुंभारआटपाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
38 43285../GMPT/Photo/43285.jpg../GMPT/Pramanptr/43285संमित प्रविंद पडळकरआटपाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
39 44731../GMPT/Photo/44731../GMPT/Pramanptr/44731.jpegमंजुश्री देविदास भिंगेआटपाडी01/06/19899561488555 View फोटो प्रमाणपत्र
40 22292../GMPT/Photo/22292.jpg../GMPT/Pramanptr/22292नागेश तानाजी भोसलेऔटेवाडी01/01/1990  View फोटो प्रमाणपत्र
41 44172../GMPT/Photo/44172.jpg../GMPT/Pramanptr/44172मोतीराम औटे apasahebऔटेवाडी01/01/19789860378657 View फोटो प्रमाणपत्र
42 40412../GMPT/Photo/40412.jpg../GMPT/Pramanptr/40412विकी बाळासो NAHIआवळाई01/01/20040000000000 View फोटो प्रमाणपत्र
43 40575../GMPT/Photo/40575.jpg../GMPT/Pramanptr/40575अंकुश शंकर पवारआवळाई01/06/19869011552816 View फोटो प्रमाणपत्र
44 11386../GMPT/Photo/11386../GMPT/Pramanptr/11386सुरज तानाजी साळुंखेआवळाई11/01/19949657033878 View फोटो प्रमाणपत्र
45 11435../GMPT/Photo/11435../GMPT/Pramanptr/11435शुभांगी भीमराव कदमआवळाई26/06/19727745803122 View फोटो प्रमाणपत्र
46 8217../GMPT/Photo/8217.JPG../GMPT/Pramanptr/8217.JPGमहादेव रामहरी हेगडेआवळाई10/11/19879096808606 View फोटो प्रमाणपत्र
47 4073../GMPT/Photo/4073.jpg../GMPT/Pramanptr/4073किसन नानासो पवारआवळाई01/01/19939970311231 View फोटो प्रमाणपत्र
48 4021../GMPT/Photo/4021.jpg../GMPT/Pramanptr/4021उषाताई महादेव पवारआवळाई01/01/19909970311231 View फोटो प्रमाणपत्र
49 722../GMPT/Photo/722.jpg../GMPT/Pramanptr/722लखन अशोक सुतारआवळाई29/10/19989561385312 View फोटो प्रमाणपत्र
50 1118../GMPT/Photo/1118../GMPT/Pramanptr/1118Aanna Dattatray Kolekarबालेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 निलेश लक्ष्मन देशमुखआटपाडी05/02/19939665445069
2 आशा माणिकराव देशमुखआटपाडी03/03/19769970647232
3 गणेश तात्यासाहेब देशमुखआटपाडी19/09/20029665975345
4 हणमंत गोविंद पुकळेआटपाडी12/03/20009420679771
5 रुपाली गोरख एवळेआटपाडी25/05/19959673806095
6 बापू तातोबा माळीआटपाडी01/01/19919970254516
7 अक्षय उमेश जुगदरआटपाडी29/09/19969405552684
8 सुरज गोपीनाथ पवारआटपाडी13/04/19899960165865
9 प्रभाकर विष्णू भोसलेआटपाडी01/06/1976 
10 सागर दादा शेंडगेआटपाडी12/05/20019552941170
11 नीता विष्णू वाघमारेआटपाडी05/04/19797709857721
12 प्रसाद हरी रावळआटपाडी14/04/1984 
13 शालन पांडुरंग कुंभारआटपाडी01/06/1981 
14 अनिकेत सुरेश चोथेआटपाडी31/01/19959890176967
15 रोहन आबासो सागरआटपाडी11/11/20038421835729
16 विघ्नेश भागवत हाकेआटपाडी01/09/20157249580338
17 सिंधू विजय पाटीलआटपाडी01/06/19879665162230
18 कपिल बाजीराव चव्हाणआटपाडी-9422383189
19 अनिल संदीपान नारळेआटपाडी01/06/1977 
20 तात्यासो बापू गवंडआटपाडी24/02/1972 
21 रमाकांत रामचंद्र पाटीलआटपाडी02/04/19749970676271
22 कैवल्य प्रसाद देशपांडेआटपाडी06/04/19959423037074
23 रुपाली अशोक चव्हाणआटपाडी21/07/20039561203770
24 मोनाली बापू मालीआटपाडी-9766583420
25 लालसाब मिठूलाल तांबोळीआटपाडी01/01/19808600330500
26 काजल काकासो पाटीलआटपाडी16/10/19959673691871
27 यास्मिन अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी04/01/19729096409606
28 जनाबाई बजीरंग पुकळेआटपाडी01/01/19977507230086
29 नरेंद्र नंदकुमार देशमुखआटपाडी02/11/19969096765437
30 चंद्रकांत शंकर सुतारआटपाडी01/06/19719175959638
31 निलेश लक्ष्मण देशमुखआटपाडी05/02/19939665445069
32 पुष्पक आत्माराम गळवेआटपाडी18/04/19939730301203
33 श्रीपाद शिवाजी राजमानेआटपाडी15/10/19849567847366
34 शाम बळवंत पाठकआटपाडी01/06/1963 
35 आकांशा सुरेश क्षीरसागरआटपाडी06/02/19938483009465
36 युवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/2009 
37 ओम महेश्वर कुंभारआटपाडी- 
38 संमित प्रविंद पडळकरआटपाडी- 
39 मंजुश्री देविदास भिंगेआटपाडी01/06/19899561488555
40 नागेश तानाजी भोसलेऔटेवाडी01/01/1990 
41 मोतीराम औटे apasahebऔटेवाडी01/01/19789860378657
42 विकी बाळासो NAHIआवळाई01/01/20040000000000
43 अंकुश शंकर पवारआवळाई01/06/19869011552816
44 सुरज तानाजी साळुंखेआवळाई11/01/19949657033878
45 शुभांगी भीमराव कदमआवळाई26/06/19727745803122
46 महादेव रामहरी हेगडेआवळाई10/11/19879096808606
47 किसन नानासो पवारआवळाई01/01/19939970311231
48 उषाताई महादेव पवारआवळाई01/01/19909970311231
49 लखन अशोक सुतारआवळाई29/10/19989561385312
50 Aanna Dattatray Kolekarबालेवाडी- 
51 Kashiling Ashok Khatalबालेवाडी- 
52 Aappa Aaba Kolekarबालेवाडी- 
53 अमृता हणमंत यमगरबनपुरी26/12/19949867779748
54 दीपक अण्णा पुकळेबनपुरी01/06/19959975885876
55 संपता बाबा यमगरबनपुरी01/06/19719975956405
56 महावीर आण्णा पुकळेबनपुरी01/07/19939975885876
57 मारुती बाजी पुकळेबनपुरी01/01/19918552983390
58 आबा रावसाहेब मानेबनपुरी18/04/19869869782570
59 प्रतीक उत्तम यमगरबनपुरी18/03/20077756952228
60 तुषार शिवाजी ऐवळेबनपुरी-9975115603
61 अविनाश तात्यासो काळेभिंगेवाडी20/02/20119545876670
62 दिगंबर तातोबा जेडगेबोंबेवाडी27/05/2000 
63 मंगल अरविंद मंडलेचिंचले13/10/19989823316735
64 काजल सर्जेराव भंडलकरचिंचले11/05/20048698122708
65 रेश्मा सुरेश गायकवाडचिंचले01/01/19999689063757
66 सुशिला shreemant चोपडेचिंचले01/06/1981 
67 शिदवाजी भाऊ बाबरदेशमुखवाडी24/07/19589145301911
68 अंकुश शंकर पवारदेशमुखवाडी01/06/19869011552816
69 आशाताई शिवाजी देशमुखदेशमुखवाडी04/06/1988 
70 संदिप शंकर देशमूखदेशमुखवाडी24/05/19869892504141
71 शाहनूर सिकंदर शेखधावडवाडी11/07/19947680504421
72 रत्नमाला सुनील सुतारदिघंची01/06/19818805043641
73 रत्नमाला सुनील सुतारदिघंची01/06/19818805043641
74 मोहसीन शेखलाल तांबोळीदिघंची26/01/19889763445784
75 रामा संभाजी लोहारदिघंची01/06/19908600047388
76 रतन गोविंद ढोकदिघंची01/01/19799119475859
77 रुपाली शंकर गवळीदिघंची01/04/19758600431017
78 शहाजी देवानंद मोरेदिघंची26/04/19929766239634
79 आफताब मुनीर तांबोळीदिघंची25/06/20027385146581
80 अनुष्का जगन्नाथ राऊतदिघंची21/07/20099145641975
81 संग्राम शहाजी भोसलेदिघंची03/05/20109730315713
82 संतोष रामा यादवदिघंची01/01/19899767560557
83 प्रकाश नाथा जावीरदिघंची- 
84 रणजीत बाळासो ढोलेदिघंची19/08/19899665656559
85 अभिषेक सुर्यकांत माळीदिघंची03/04/20019423809290
86 सचिन भीमराव साळीदिघंची01/01/19779890167901
87 प्रवीण सुभाष मानेदिघंची02/02/19949423254623
88 खैरुद्दिन बालेखान तांबोळीदिघंची-9561165586
89 मुस्तकीन इंनुस मुलाणीदिघंची25/01/20019421048286
90 सुरवंता सुभाष गळवेगळववाडी06/07/19909921043338
91 आळंद हणमंत गोडसेगळववाडी11/01/19947387680790
92 विक्रम अरुण जावीरगळववाडी07/06/20109766528573
93 धनाजी सिध्दनाथ गळवेगळववाडी-9765080450
94 आकाश दिघाबर गाळावेगळववाडी22/06/20029552616630
95 मंगल विठोबा गळवेगळववाडी01/01/19479623078345
96 राजाबाई आप्पा गळवेगळववाडी01/05/19839860775812
97 अंजना दगडू गाळावेगळववाडी01/06/19809922766640
98 नाना लिंबाजी गळवेगळववाडी07/05/19779970440109
99 सुप्रिया दगडू गळवेगळववाडी18/04/20029421276113
100 सुमन पोपट खांडेकरगळववाडी23/02/19947709896703
101 रुक्मिनी श्रीमंत कटरेघानंद18/09/20068805652576
102 संजय रामचंद्र कटरेघानंद23/05/19948975521364
103 शिवाजी आणा कटरेघानंद28/08/19749545508598
104 आनंदा सदाशिव कदमघानंद01/06/19619881923890
105 सचिन आनंदा कदमघानंद27/07/19889158188246
106 मनोहर दत्तू पुजारीघानंद01/05/19507719883294
107 अर्जुन जयसिंग शिंदेघानंद17/04/19717218971983
108 दत्तू दादा मानेघानंद01/01/19549049374002
109 राजाराम विठोबा वाघमोरेघरनीकी-9960142048
110 बापू मल्हारी पवारघरनीकी24/04/19989822873692
111 श्रद्धा चंद्रकांत कदमघरनीकी23/06/2000 
112 पंकज अशोक तोरणेघरनीकी23/11/19928308349658
113 गोरखनाथ सत्यवान चव्हाणघरनीकी04/12/20089970793078
114 संस्कृती दादासो कदमघरनीकी11/12/20019689220342
115 पूजा धोंडीराम वाघमोरेघरनीकी01/06/20039689265585
116 जालिंदर मंगेश खैरमोडेघरनीकी08/11/20009960334179
117 उत्तम बापू भोसलेगोमेवाडी02/10/20049146669307
118 समीर बापू भोसलेगोमेवाडी14/09/20079146669307
119 शुभम बापू भोसलेगोमेवाडी19/03/20109146669307
120 प्रविण शांताराम सोहनीगोमेवाडी-9665235721
121 प्रमोद राजाराम सोहनीगोमेवाडी06/10/1992 
122 सचिन आण्णासो सरगरगोमेवाडी03/03/20038975152350
123 छाया तुकाराम जावीरगोमेवाडी01/06/19789975156323
124 शोभा बाबासो पाटीलगोमेवाडी-9096971312
125 अक्षय हणमंत रणशिंगेगोमेवाडी02/08/19999881599986
126 सिमा हणमंत रणशिंगेगोमेवाडी13/01/19979881599986
127 बाबुराव दादा जगतापगोमेवाडी24/10/19789850461129
128 रतन संतराम काळेगोमेवाडी01/01/19548805035598
129 स्वाती दगडू जगतापगोमेवाडी-9730710251
130 महेंद्र नामदेव सोहनीगोमेवाडी01/01/1963 
131 बाबासो बाळू पाटीलगोमेवाडी-9096971312
132 पोर्णिमा काशिनाथ पाटीलगोमेवाडी25/07/20119604973879
133 शंकर महादेव जगतापगोमेवाडी- 
134 श्रावणी तात्यासो डिगोळेहिवतड04/08/20088600259975
135 आण्णा रंगराव पाटीलहिवतड01/06/19999403044368
136 ज्ञानेश्वर बाळकृष्ण लवटेहिवतड26/07/20059096501754
137 आरती प्रकाश डिगोळेहिवतड09/07/20079637574175
138 धनश्री मनोहर जावीरहिवतड14/09/20089730105743
139 तनुजा मनोहर जावीरहिवतड14/09/20119730105743
140 पवन मनोहर जावीरहिवतड04/11/20139730105743
141 प्रकाश तानाजी मसालजांभुळणी10/05/19828888064249
142 दत्तात्रय दुयौर्धन घुटूकडेजांभुळणी15/07/19958975735759
143 रंजना नामदेव दबडेकाळेवाडी01/06/19769970040487
144 वैष्णवी सुनील दबडेकाळेवाडी07/09/20089665294023
145 आकाश राजेंद्र गंभीरकाळेवाडी24/10/19989975965648
146 अविनाश बाळू मलमेकाळेवाडी01/06/2005 
147 भानुदास नाना हसबेकाळेवाडी01/06/19728421166780
148 मनिषा काशिनाथ सरककामथ01/01/1995 
149 हणमंत रामचंद्र कुंभारकामथ-9975099618
150 नवनाथ भगवान सरककामथ25/02/20069096141318
151 उत्तम राजाराम सरककामथ-9766420783
152 कल्पना शामराव देवकतेकांकात्रेवाडी01/06/19739623529641
153 रोहिणी सुरेश अर्जुनकांकात्रेवाडी29/03/20019403701938
154 सविता दयानंद कांबळेकरगणी01/01/19907028487628
155 अंकुश विष्णू जगदाळेकरगणी01/01/19819730585995
156 उमेश अंकुश जगदाळेकरगणी26/11/2004 
157 दिनेश बबन मानेकरगणी01/06/1994 
158 अमृता संतोष खिलारीकरगणी12/10/20129850991703
159 अर्चना `विजय खिलारीकरगणी20/07/20007756823562
160 वैष्णवी बाजीराव खरातकरगणी27/09/20079763628890
161 रुपाली वसंत शिंदेकरगणी24/04/19997387686829
162 अविनाश वसंत शिंदेकरगणी13/03/19967387686829
163 भीमराव गणपती दबडेकरगणी01/06/19459970838329
164 वैशाली काशिनाथ दबडेकरगणी28/12/19939657091059
165 पांडुरंग तातोबा कांबळेकरगणी10/05/1961 
166 तेजश्री भीमराव पवारकरगणी29/07/20149766458440
167 किरणं जयवंत सरगरकरगणी01/01/19848888540088
168 करिष्मा दशरथ कुंभारकरगणी26/05/19999096438531
169 शेखर राजेंद्र पिसाळकरगणी24/12/19987387940318
170 विठोबा मारुती सरगरकरगणी01/06/19619527826787
171 संतोष दत्तू जगदाळेकरगणी01/06/19868803813263
172 धनश्री भाऊसो मानेकरगणी18/01/20009890719441
173 प्रवीण जालिंदर मगरकोठोळी17/10/20080721937738
174 शुभम संजय सूर्यवंशीखंगोडवाडी26/05/20097507544820
175 आप्पा विष्णू सुर्यवंशीखंगोडवाडी01/06/19909860988520
176 शांताबाई संभाजी सूर्यवंशीखंगोडवाडी01/01/1976 
177 दिनकर संभाजी सूर्यवंशीखंगोडवाडी01/01/1981 
178 Aanada Shivaji Kengarखरसुंडी27/02/19917057230507
179 annasaheb dnyaneshvar jadhavखरसुंडी02/06/19987219160472
180 Ranjana Nivarti Biseखरसुंडी01/01/19689158239998
181 विमल रामू चवरेकुरुंदवाडी01/01/19738308368350
182 ज्ञानेश्वर राय्याप्पा लेंगरेलेंगरेवाडी01/01/19879922673956
183 लक्ष्मी सुखदेव लेंगरेलेंगरेवाडी-9594497308
184 स्वप्नील नंदकुमार पाटीललेंगरेवाडी21/02/20039860123730
185 मनीषा मधुकर मांडलेलेंगरेवाडी01/01/1991 
186 रेश्मा शंकर पुजारीलिंगीवरे14/05/19999970345610
187 विशाल भगवान खटकेलिंगीवरे04/10/19958605461737
188 सुंदर Gundiba जावीरलिंगीवरे- 
189 माया जगन्नाथ जावीरलिंगीवरे28/08/19987028399125
190 भीमराव धोंडिबा खटकेलिंगीवरे01/06/19729604590269
191 सागर माणिक घोडकेलिंगीवरे01/06/19949860149435
192 किशोर शिवाजी खटकेलिंगीवरे-9623523005
193 सुरज गजानन भोकरेलिंगीवरे15/11/19959766306153
194 गणेश महादेव पुंडलिंगीवरे- 
195 विभावरी अनिल घोडकेलिंगीवरे27/10/19989763280869
196 राहीबाई माणिक घोडकेलिंगीवरे-9860149435
197 समर्थ दीपक बनसोडेलिंगीवरे15/12/20118600982822
198 नीलम दीपक बनसोडेलिंगीवरे04/09/20078600982822
199 सुखदेव नामदेव जाधवमापटेमळा02/06/19648600431060
200 संदिप सखाराम जाधवमापटेमळा22/12/19959860546683
201 गणेश संतोष जाधवमापटेमळा30/08/20059970058031
202 कांताबाई गणपती काळेलमापटेमळा01/01/19969545844653
203 नानासो माणिक पुजारीमापटेमळा01/01/19989561390018
204 नंदकुमार मारुती माळीमापटेमळा01/06/19759421122109
205 संपत बाबा पडळकरमेत्की01/06/19629545000981
206 शीतल शिवाजी कोळपेमेत्की05/08/20039545014450
207 संकेत शिवाजी कोळपेमेत्की27/10/20009545014550
208 जयश्री आबा मुढेमुढेवाडी02/03/19959960467574
209 मनीषा अशोक भोसलेनेलकरंजी-9420679877
210 विजय मारुती शिंदेनेलकरंजी01/01/19839172084001
211 सुजितकुमार गजानन जवळेनेलकरंजी15/10/19749860294307
212 रितेश नितीन घाडगेनेलकरंजी26/10/20069421048766
213 बालेखान शहाबुद्दीन तांबोळीनेलकरंजी01/06/19739921250063
214 रज्जाक शहाबुद्दीन तांबोळीनेलकरंजी01/06/19759921250063
215 कमरुद्दीन शहाबुद्दीन तांबोळीनेलकरंजी01/06/19899921250063
216 मेघा बाळासो उपासे (सूर्यवंशी)नेलकरंजी30/09/19939960956116
217 संतोष आनंदा घाडगेनेलकरंजी24/06/19979769493970
218 माधुरी बाळासो भोसलेनेलकरंजी01/01/1998 
219 गुंड मारुती सूर्यवंशीनेलकरंजी01/06/19627219487692
220 सिमरन रफिक मुलाणीनेलकरंजी26/01/20069730337011
221 ताई मुरलीधर घाडगेनेलकरंजी- 
222 सुरेश मुकिंद घाडगेनेलकरंजी-9011907897
223 दादासो मोरेश्वर माळीनेलकरंजी03/04/2004 
224 शरद दादा बुधवालेनिंबवडे17/03/19908692994020
225 बानू जयराम बुधवालेनिंबवडे25/05/1996 
226 शकील इस्माईल तांबोळीनिंबवडे19/12/19958600909190
227 गुरुदेव आनंदा अनुसेनिंबवडे21/01/19989975870593
228 प्रतीक्षा नाना मोटेनिंबवडे21/02/20089822406856
229 सुलेमान इस्माईल तांबोळीनिंबवडे01/06/19917387240136
230 सुनीता अशोक बुधावलेनिंबवडे01/01/19929172684510
231 सोहम नवनाथ कारंडेनिंबवडे27/08/20157709356027
232 विकास शामराव मेटकरीनिंबवडे12/04/19969689933553
233 पृथ्वीराज नाना मोटेनिंबवडे02/12/19999860907294
234 सुभद्रा भिमराव बुधावलेनिंबवडे-8600662161
235 नागू बाबासो बुधावलेनिंबवडे01/01/19989970969924
236 सुनिल भिमराव बुधावलेनिंबवडे01/01/19738600662161
237 शिवराज रावसाहेब बुधावलेनिंबवडे20/12/2012 
238 बापू नाना मोटनिंबवडे27/04/20029822406856
239 प्रतिक नाना मोटेनिंबवडे10/02/20069822406856
240 ऋषिकेश दादा पडळकरपाडळकरवाडी02/04/20059689952512
241 वैभव दादा पडळकरपाडळकरवाडी09/08/20039689952512
242 आक्काताई मारुती पडळकरपाडळकरवाडी25/09/19899763233189
243 समृद्धी जालिंदर हांडेपाडळकरवाडी04/11/20099075712980
244 मनीषा पोपट कुचेकरपळसखेड01/01/19869730893318
245 ताई शामराव सावंतपळसखेड01/01/1972 
246 ताई भगवान सावंतपळसखेड05/08/1987 
247 करण तायाप्पा पारेकरपारेकरवाडी28/02/20068600675254
248 राधाबाई कोंडीबा मानेपारेकरवाडी- 
249 मालन निवास मानेपारेकरवाडी01/01/1977 
250 शेवंता विष्णू बरकडेपारेकरवाडी01/01/1967 
251 सुभद्रा बाबुराव पवारपाटरेवाडी01/01/19769588466126
252 निर्मला निवृत्ती गायकवाडपाटरेवाडी02/11/20049172473088
253 अशोक तुकाराम गायकवाडपाटरेवाडी20/06/19849673533254
254 सारिका मारुती गायकवाडपाटरेवाडी01/10/1987 
255 सानिका अरुण जाधवपाटरेवाडी13/10/20059967680713
256 बुकाबाई विठोबा पवारपाटरेवाडी01/01/19637028362039
257 हणमंत आत्माराम पवारपाटरेवाडी10/06/19798600886916
258 प्रियांका पंडीत काटकरपाटरेवाडी25/04/19928692898624
259 सुवर्णा शामराव देवकरपाटरेवाडी01/09/1977 
260 प्रथमेश गोरख गायकवाडपाटरेवाडी13/04/19997219309238
261 दिपाली मारुती जाधवपाटरेवाडी16/05/19919970583935
262 तपस्या बबन नागणेपिंपरी खुर्द03/03/20109764823589
263 मयूर मधुकर कदमपिंपरी खुर्द11/11/20009096471126
264 वर्षाराणी भास्कर जाधवपिंपरी खुर्द-9420674317
265 संपता दिगंबर जाधवपिंपरी खुर्द01/06/19859730692217
266 कुंडलिक भीमराव जाधवपिंपरी बुद्रुक02/06/1983 
267 जयश्री कुंडलिक जाधवपिंपरी बुद्रुक15/10/1990 
268 इरफान जाफर मुलाणीपिंपरी बुद्रुक-9689409231
269 सुनील खंडू मानेपिंपरी बुद्रुक- 
270 चंद्रकला दादासो पवारपिंपरी बुद्रुक15/06/19847743928033
271 सानिका शंकर तरसेपिंपरी बुद्रुक-7350845135
272 गणेश वसंत माळीपूजारवाड28/07/19839420679821
273 पंकज रामचंद्र पुजारीपूजारवाड- 
274 आर्यन सचिन बालटेपूजारवाड18/07/2012 
275 आकाश चंद्रकांत पाटीलपूजारवाड26/09/20019860749969
276 वैशाली शिवाजी चव्हाणपूजारवाडी द.01/01/19899970718783
277 विशाल गणपतराव मोरेराजेवाडी02/01/20069860942738
278 स्वप्नील नंदकुमार जाधवशेटफळे30/07/19957875140545
279 शाहजी जनार्धन गायकवाडशेटफळे- 
280 महेश आनंदराव गायकवाडशेटफळे- 
281 सुगलाबाई साहेबराव चव्हाणशेटफळे- 
282 पियुष संपत भोरेशेटफळे- 
283 शालन ज्ञानू गायकवाडशेटफळे- 
284 मोनिका विश्वनाथ जवळेशेटफळे- 
285 सारिका बबन गायकवाडशेटफळे- 
286 दिग्वीजय दिलीप गायकवाडशेटफळे- 
287 उज्वला विलास गायकवाडशेटफळे- 
288 अमृता सनी शिंदेशेटफळे- 
289 उत्तम किसन ननवरेशेटफळे- 
290 ऋषिकेश तानाजी गायकवाडशेटफळे19/08/19959730301181
291 बापूराव पांडुरंग गिड्डेतडवळे-9975862898
292 योगेश आशोक ईरकरतालेवाडी-9730813718
293 रेखा अशोक ईरकरतालेवाडी-9730813718
294 सौरभ तातोबा महारगुडेतालेवाडी-7558749922
295 महेश रामचंद्र कांबळेतालेवाडी06/09/19947756042947
296 शितल सुरेश मोटेतालेवाडी-9657802883
297 नंदाबाई नागू माळीउंबरगाव01/01/19789763248968
298 निलेश सुजित चौगुलेउंबरगाव23/03/20069403044870
299 विनायक चंद्रकांत कुंभारविभुतवाडी11/02/20099975870572
300 विकास शंकर खरजेविभुतवाडी01/01/20008378074044
301 प्रियंका बाळू चवरेविभुतवाडी-8600672355
302 हेमंत तुकाराम मोटेविभुतवाडी12/05/20007558248916
303 तृप्ती कोंडीबा बाडविठलापूर01/01/1950 
304 बापू मारुती सावंतविठलापूर01/01/19868600845194
305 संतोष शिवाजी बाडविठलापूर23/04/20069921368950
306 शालन पांडुरंग कुंभारविठलापूर01/08/19819561178207
307 मुक्ताबाई बाजीरांग बोढरेविठलापूर01/06/19659921093395
308 संकेत कृष्णदेव करचेविठलापूर14/02/20040000000000
309 प्रियांका आणील जावीरविठलापूर01/01/20060000000000
310 किरण अनिल जावीरविठलापूर01/01/19997387566092
311 वैशाली नंदकुमार खुबरविठलापूर01/06/19798605334374
312 दादासाहेब नंदकुमार कुंभारविठलापूर01/05/19988605334374
313 जयंत तुकाराम बाडविठलापूर01/11/19608689944181
314 हरिदास बापू खेराडकरविठलापूर01/06/19719421165095
315 नितीन नानासो देशमुखविठलापूर01/05/19958600907707
316 आण्णा महादेव लवटेवाकसेवाडी-7304862299
317 छाया लक्ष्मण कोकरेवाकसेवाडी27/03/19947038952054
318 अशोक नाना वाक्षेवाकसेवाडी14/12/20069766964881
319 कृष्णा अशोक चव्हाणवमाजी पाटील वाडी29/10/20007743821073
320 आशा रामचंद्र शिंदेवमाजी पाटील वाडी29/06/19759623693227
321 संकेत बाळासो दयाळवमाजी पाटील वाडी- 
322 बाळासो आप्पासो दयाळवमाजी पाटील वाडी01/01/19787887562788
323 महादेव तुळशिराम जुगदरवमाजी पाटील वाडी- 
324 संस्कार संजय यादवझरे23/03/20118805355794
325 पायल संजय यादवझरे25/10/2007 
326 बिरुदेव मारुती माळवेझरे-7798423708