दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : तासगांव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 7182../GMPT/Photo/7182.jpg../GMPT/Pramanptr/7182.jpgSunil Ramchandra Hingmireआळते01/01/19789209165979 View फोटो प्रमाणपत्र
2 12558../GMPT/Photo/12558.JPG../GMPT/Pramanptr/12558.JPGRavina Dilip Jadhavआळते13/01/20049673263365 View फोटो प्रमाणपत्र
3 14431../GMPT/Photo/14431.JPG../GMPT/Pramanptr/14431.JPGbapurao namdev bansodeआळते31/08/19857769825187 View फोटो प्रमाणपत्र
4 13550../GMPT/Photo/13550.JPG../GMPT/Pramanptr/13550.JPGमेघा लक्ष्मण वाघमारेअंजनी14/05/19949096772022 View फोटो प्रमाणपत्र
5 13653../GMPT/Photo/13653.JPG../GMPT/Pramanptr/13653प्रवीण गोविंद पाटीलअंजनी01/04/1986  View फोटो प्रमाणपत्र
6 16717../GMPT/Photo/16717.JPG../GMPT/Pramanptr/16717मन्सूर गुलाब मुलाणीअंजनी01/03/19748600603858 View फोटो प्रमाणपत्र
7 17067../GMPT/Photo/17067.JPG../GMPT/Pramanptr/17067अपर्णा मल्लिकार्जुन शिंत्रेअंजनी02/09/19879960349638 View फोटो प्रमाणपत्र
8 17269../GMPT/Photo/17269.JPG../GMPT/Pramanptr/17269अरविंद शंकर शिंत्रेअंजनी01/06/19629421359883 View फोटो प्रमाणपत्र
9 18206../GMPT/Photo/18206.JPG../GMPT/Pramanptr/18206विठ्ठल युवराज सरवदेअंजनी01/01/19959970927736 View फोटो प्रमाणपत्र
10 18520../GMPT/Photo/18520.JPG../GMPT/Pramanptr/18520सुरज सर्जेराव सरवदेअंजनी01/01/19929665252914 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10008../GMPT/Photo/10008.JPG../GMPT/Pramanptr/10008.JPGप्रज्ञा शंकर पाटीलअंजनी14/09/19979765816447 View फोटो प्रमाणपत्र
12 11127../GMPT/Photo/11127.JPG../GMPT/Pramanptr/11127.JPGअक्षय बाळासाहेब पाटीलअंजनी03/11/19989766697811 View फोटो प्रमाणपत्र
13 1990../GMPT/Photo/1990.JPG../GMPT/Pramanptr/1990लक्ष्मी दत्तात्रय कवठेकरअंजनी01/01/1981  View फोटो प्रमाणपत्र
14 3060../GMPT/Photo/3060.JPG../GMPT/Pramanptr/3060शहानिबाई महादेव पाटीलअंजनी01/06/19799923295930 View फोटो प्रमाणपत्र
15 5348../GMPT/Photo/5348.JPG../GMPT/Pramanptr/5348द्रौपदी धर्मराज सुतारआरवडे01/01/1964  View फोटो प्रमाणपत्र
16 17423../GMPT/Photo/17423.JPG../GMPT/Pramanptr/17423.PDFभुषण प्रकाश वाघआरवडे11/10/20078888381495 View फोटो प्रमाणपत्र
17 17102../GMPT/Photo/17102.JPG../GMPT/Pramanptr/17102.PDFगणेश विष्णु वाघआरवडे08/09/19949665332041 View फोटो प्रमाणपत्र
18 16958../GMPT/Photo/16958.JPG../GMPT/Pramanptr/16958.JPGजितेंद्र धर्मराज सुतारआरवडे26/08/19929172634439 View फोटो प्रमाणपत्र
19 35920../GMPT/Photo/35920.jpg../GMPT/Pramanptr/35920.PDFकुलदीप शहाजी जाधवआरवडे13/06/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
20 36019../GMPT/Photo/36019.jpg../GMPT/Pramanptr/36019जालिंदर नामदेव चव्हाणआरवडे01/06/1945  View फोटो प्रमाणपत्र
21 36067../GMPT/Photo/36067.jpg../GMPT/Pramanptr/36067.PDFप्राजक्ता प्रकाश पाटीलआरवडे19/09/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
22 36133../GMPT/Photo/36133.jpg../GMPT/Pramanptr/36133वैष्णवी संभाजी चव्हाणआरवडे05/11/20039860901154 View फोटो प्रमाणपत्र
23 36194../GMPT/Photo/36194.jpg../GMPT/Pramanptr/36194.PDFसचिन गजानन शिंदेआरवडे05/04/19899503520853 View फोटो प्रमाणपत्र
24 36224../GMPT/Photo/36224.jpg../GMPT/Pramanptr/36224.PDFशंकर ज्ञानदेव शिंदेआरवडे01/06/19757387531548 View फोटो प्रमाणपत्र
25 36871../GMPT/Photo/36871.jpg../GMPT/Pramanptr/36871.PDFसुनील शहाजी वाघआरवडे11/07/19968975584966 View फोटो प्रमाणपत्र
26 38417../GMPT/Photo/38417.jpg../GMPT/Pramanptr/38417.jpgवैभव लक्ष्मण शिंदेआरवडे28/05/19967057944870 View फोटो प्रमाणपत्र
27 39572../GMPT/Photo/39572.jpg../GMPT/Pramanptr/39572.PDFआशाराणी गणपती मोहितेआरवडे-  View फोटो प्रमाणपत्र
28 44703../GMPT/Photo/44703.jpg../GMPT/Pramanptr/44703सावंता रामचंद्र थोरवतआरवडे01/01/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
29 44999../GMPT/Photo/44999.jpg../GMPT/Pramanptr/44999शुभम पांडुरंग गाडेआरवडे06/09/20009096895035 View फोटो प्रमाणपत्र
30 14834../GMPT/Photo/14834.jpg../GMPT/Pramanptr/14834.jpgशारदा नामदेव लोंढेबलगवडे01/01/19787218520260 View फोटो प्रमाणपत्र
31 14859../GMPT/Photo/14859.jpg../GMPT/Pramanptr/14859बाळासो महादेव शिंदेबलगवडे-8007211899 View फोटो प्रमाणपत्र
32 15057../GMPT/Photo/15057.jpg../GMPT/Pramanptr/15057वसंत आत्माराम शिंदेबलगवडे-7387993950 View फोटो प्रमाणपत्र
33 15074../GMPT/Photo/15074.jpg../GMPT/Pramanptr/15074संपत महादेव शिंदेबलगवडे01/06/19517757990772 View फोटो प्रमाणपत्र
34 15290../GMPT/Photo/15290.jpg../GMPT/Pramanptr/15290राजगोंड बापूराव चौगुलेबलगवडे01/07/19548698476292 View फोटो प्रमाणपत्र
35 15305../GMPT/Photo/15305.jpg../GMPT/Pramanptr/15305मिनाज मिरसाब मणेरबलगवडे-9975981039 View फोटो प्रमाणपत्र
36 15121../GMPT/Photo/15121.jpg../GMPT/Pramanptr/15121रामचंद्र महादेव शिंदेबलगवडे-9975173787 View फोटो प्रमाणपत्र
37 15458../GMPT/Photo/15458.jpg../GMPT/Pramanptr/15458उत्तम बाबुराव पाटीलबलगवडे06/07/19768698476292 View फोटो प्रमाणपत्र
38 2928../GMPT/Photo/2928.jpg../GMPT/Pramanptr/2928विलास भगवान पाटीलबलगवडे01/01/19518698686641 View फोटो प्रमाणपत्र
39 3031../GMPT/Photo/3031.jpg../GMPT/Pramanptr/3031.jpgराणी शामराव कोळीबलगवडे01/06/19909172356261 View फोटो प्रमाणपत्र
40 6913../GMPT/Photo/6913.jpg../GMPT/Pramanptr/6913मारुती रघुनाथ कोरेबलगवडे01/01/19747507290369 View फोटो प्रमाणपत्र
41 7755../GMPT/Photo/7755.jpg../GMPT/Pramanptr/7755.jpgसिद्धी सुभाष शिंदेबलगवडे12/05/20059561067794 View फोटो प्रमाणपत्र
42 9097../GMPT/Photo/9097.jpg../GMPT/Pramanptr/9097.jpgसुशांत पोपट शिंदेबलगवडे23/02/20018698476292 View फोटो प्रमाणपत्र
43 10675../GMPT/Photo/10675.jpg../GMPT/Pramanptr/10675सागर खाशाबा चव्हाणबस्तवडे01/01/20029511978368 View फोटो प्रमाणपत्र
44 10719../GMPT/Photo/10719.jpg../GMPT/Pramanptr/10719.jpgरत्नाबाई नामदेव चव्हाणबस्तवडे01/01/19659975734650 View फोटो प्रमाणपत्र
45 809../GMPT/Photo/809.jpg../GMPT/Pramanptr/809लता गणपती लोंढेबस्तवडे01/01/1986  View फोटो प्रमाणपत्र
46 1089../GMPT/Photo/1089.jpg../GMPT/Pramanptr/1089.jpgअसिफ अस्लम आत्तारबस्तवडे27/08/19877028666969 View फोटो प्रमाणपत्र
47 1121../GMPT/Photo/1121.jpg../GMPT/Pramanptr/1121.jpgविनायक सुरेश हराळेबस्तवडे07/11/19997083856760 View फोटो प्रमाणपत्र
48 1143../GMPT/Photo/1143.jpg../GMPT/Pramanptr/1143.jpgअविनाश तुकाराम पाटीलबस्तवडे01/06/19709960640111 View फोटो प्रमाणपत्र
49 985../GMPT/Photo/985.jpg../GMPT/Pramanptr/985.jpgविकास राजाराम जाधवबस्तवडे22/03/20009975953634 View फोटो प्रमाणपत्र
50 5771../GMPT/Photo/5771.jpg../GMPT/Pramanptr/5771.jpgसुशांत चंद्रकांत मानेबस्तवडे10/10/19969766380826 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : तासगांव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 Sunil Ramchandra Hingmireआळते01/01/19789209165979
2 Ravina Dilip Jadhavआळते13/01/20049673263365
3 bapurao namdev bansodeआळते31/08/19857769825187
4 मेघा लक्ष्मण वाघमारेअंजनी14/05/19949096772022
5 प्रवीण गोविंद पाटीलअंजनी01/04/1986 
6 मन्सूर गुलाब मुलाणीअंजनी01/03/19748600603858
7 अपर्णा मल्लिकार्जुन शिंत्रेअंजनी02/09/19879960349638
8 अरविंद शंकर शिंत्रेअंजनी01/06/19629421359883
9 विठ्ठल युवराज सरवदेअंजनी01/01/19959970927736
10 सुरज सर्जेराव सरवदेअंजनी01/01/19929665252914
11 प्रज्ञा शंकर पाटीलअंजनी14/09/19979765816447
12 अक्षय बाळासाहेब पाटीलअंजनी03/11/19989766697811
13 लक्ष्मी दत्तात्रय कवठेकरअंजनी01/01/1981 
14 शहानिबाई महादेव पाटीलअंजनी01/06/19799923295930
15 द्रौपदी धर्मराज सुतारआरवडे01/01/1964 
16 भुषण प्रकाश वाघआरवडे11/10/20078888381495
17 गणेश विष्णु वाघआरवडे08/09/19949665332041
18 जितेंद्र धर्मराज सुतारआरवडे26/08/19929172634439
19 कुलदीप शहाजी जाधवआरवडे13/06/2001 
20 जालिंदर नामदेव चव्हाणआरवडे01/06/1945 
21 प्राजक्ता प्रकाश पाटीलआरवडे19/09/1998 
22 वैष्णवी संभाजी चव्हाणआरवडे05/11/20039860901154
23 सचिन गजानन शिंदेआरवडे05/04/19899503520853
24 शंकर ज्ञानदेव शिंदेआरवडे01/06/19757387531548
25 सुनील शहाजी वाघआरवडे11/07/19968975584966
26 वैभव लक्ष्मण शिंदेआरवडे28/05/19967057944870
27 आशाराणी गणपती मोहितेआरवडे- 
28 सावंता रामचंद्र थोरवतआरवडे01/01/1954 
29 शुभम पांडुरंग गाडेआरवडे06/09/20009096895035
30 शारदा नामदेव लोंढेबलगवडे01/01/19787218520260
31 बाळासो महादेव शिंदेबलगवडे-8007211899
32 वसंत आत्माराम शिंदेबलगवडे-7387993950
33 संपत महादेव शिंदेबलगवडे01/06/19517757990772
34 राजगोंड बापूराव चौगुलेबलगवडे01/07/19548698476292
35 मिनाज मिरसाब मणेरबलगवडे-9975981039
36 रामचंद्र महादेव शिंदेबलगवडे-9975173787
37 उत्तम बाबुराव पाटीलबलगवडे06/07/19768698476292
38 विलास भगवान पाटीलबलगवडे01/01/19518698686641
39 राणी शामराव कोळीबलगवडे01/06/19909172356261
40 मारुती रघुनाथ कोरेबलगवडे01/01/19747507290369
41 सिद्धी सुभाष शिंदेबलगवडे12/05/20059561067794
42 सुशांत पोपट शिंदेबलगवडे23/02/20018698476292
43 सागर खाशाबा चव्हाणबस्तवडे01/01/20029511978368
44 रत्नाबाई नामदेव चव्हाणबस्तवडे01/01/19659975734650
45 लता गणपती लोंढेबस्तवडे01/01/1986 
46 असिफ अस्लम आत्तारबस्तवडे27/08/19877028666969
47 विनायक सुरेश हराळेबस्तवडे07/11/19997083856760
48 अविनाश तुकाराम पाटीलबस्तवडे01/06/19709960640111
49 विकास राजाराम जाधवबस्तवडे22/03/20009975953634
50 सुशांत चंद्रकांत मानेबस्तवडे10/10/19969766380826
51 भास्कर बाबुराव जगतापबस्तवडे01/01/19709503256322
52 मनीषा भास्कर जगतापबस्तवडे01/01/19789503256322
53 जयश्री भीमराव करपेबस्तवडे01/06/19807057409448
54 ओंकार आण्णासो पाटीलबेंद्री18/03/20026218644742
55 सुजाता विष्णू पाटीलबेंद्री03/12/19869767650403
56 सुवर्णा केशव पाटीलबेंद्री08/07/19708007998662
57 शशिकांत वसंत पाटीलबेंद्री19/03/19999673264843
58 प्रदीप पांडुरंग मोरेबिरणवाडी01/06/20029049502765
59 शुभम प्रकाश मोरेबिरणवाडी31/05/20048411042427
60 करण अंकुश मानेबोरगाव03/02/20149421223967
61 रंजना सुभाष मानेबोरगाव01/01/19552112966543
62 हर्षदा बबन पाटीलबोरगाव03/07/20119975809346
63 अश्विनी तात्यासो पाटीलबोरगाव04/05/19927218404524
64 हर्षवर्धन आनंदराव कदमबोरगाव05/01/20079096264105
65 राहुल विजय सूर्यवंशीबोरगाव-9594156221
66 आरती अविनाश झरेकरबोरगाव17/04/19968669480934
67 madhukar shivaji kalbageचिखलगोठण01/01/19887057168051
68 sagar lakshmn pawarचिखलगोठण01/01/19927798934485
69 jayvant baba satheचिखलगोठण01/05/19687038981842
70 गायत्री मनोहर मानेचिंचणी10/08/20067588576465
71 विवेकानंद सूर्यकांत पवारचिंचणी11/02/20059623219955
72 शहाजी बाबासो पाटीलचिंचणी01/01/19619665848304
73 मन्सूर इकबाल मुलाणीचिंचणी12/10/19909975476011
74 पुजा मोहन पाटीलचिंचणी-9561387755
75 योगेश पंडीत जाधवचिंचणी04/09/19839527880190
76 अमोल मोहन देसाईचिंचणी28/08/19949665706189
77 दिपक बाळकृष्ण जाधवचिंचणी16/09/19879730275713
78 विशाल चंद्रकांत जाधवचिंचणी20/03/19957038833981
79 वैभव तुकाराम जाधवचिंचणी02/06/19949975186323
80 सविता मोहन पाटीलचिंचणी31/10/19899767628299
81 सुभाष महादेव कोळीचिंचणी01/01/19549922242066
82 रेश्मा अब्बास तांबोळीदहिवडी15/09/19867709481886
83 सतीश जाधव ऋषिकेशदहिवडी08/09/20059960999649
84 श्रेयश जालिंदर सूर्यवंशीदहिवडी12/05/20069623137519
85 मोहन तुकाराम जाधवदहिवडी01/01/19569970270335
86 शुभांगी दिलीप पाटीलदहिवडी26/04/1992 
87 सुशांत दादासो सुतारखालसा धामणी29/07/19987887750449
88 बाळूताई राणोजी कुलकर्णीखालसा धामणी01/01/19678605934287
89 शंकर आण्णा पाटीलखालसा धामणी01/06/19660234625350
90 प्रियांका दत्तात्रय मंडलेखालसा धामणी15/07/19969764512483
91 स्वाती तानाजी कुंभारढवळी11/10/20067058142920
92 निकिता वैभव जाधवढवळी19/11/20037387805034
93 अमृता जगन्नाथ पाटीलढवळी14/08/19979325527415
94 सुरज अशोक कोकाटेढवळी-7058888588
95 सद्दाम आदम मुल्लाढवळी18/06/19949766056816
96 रुकैय्या आदम मुल्लाढवळी01/06/19929766056816
97 अविनाश अशोक शिंदेढवळी21/01/19928600860294
98 शमीम इस्माईल मुल्लाढवळी05/10/20058412983055
99 नकुसा धोंडीराम गुरवढवळी06/06/19927420999783
100 विश्रांती धोंडीराम गुरवढवळी21/05/19867420999783
101 वैशाली धोंडीराम गुरवढवळी14/06/19887420999783
102 दीपाली धोंडीराम गुरवढवळी03/12/19898600492372
103 आबा ईश्वरा केंगारढवळी-9970191635
104 किरण केशव पाटीलढवळी10/10/19899623977321
105 सुजाता उर्फ उल्का शहाजी पाटीलढवळी24/12/19788390331306
106 विकास पोपट जाधवधोंडेवाडी02/07/1988 
107 विष्णू एकनाथ जाधवधोंडेवाडी01/06/1991 
108 भागुबाई एकनाथ जाधवधोंडेवाडी01/01/1973 
109 विजया संभाजी जाधवधोंडेवाडी05/10/20069765814972
110 FARAJANA MUBARAK DEVRSHIधुळगाव27/03/19897028438414
111 RAZIYA IBRAHIM TAMBOLIधुळगाव12/06/19938007817908
112 SUSHRUT SUDHAKAR JADHAVधुळगाव06/06/19959404239370
113 MUNNABI MAHIBUB PATHANधुळगाव01/01/19879960146585
114 Shravani Ganesh Sutarधुळगाव30/05/20117798368858
115 Aabubakkar Balekhan Shirgawkarधुळगाव01/06/19828698801507
116 Tejashree Bharatsingh Dubalधुळगाव08/04/19957709736852
117 Ramjan Bavaji Magdumधुळगाव02/02/19958806245989
118 शौकत बाळ मुजावरधुळगाव-9823561673
119 असद रफीक पठाणधुळगाव07/05/20139970542670
120 Vajaht alli Babaso Magdumधुळगाव01/10/19967066942286
121 ज्ञानेश्वर वसंत जाधवडोंगरसोनी23/06/19899145677892
122 प्रवीण अनिल झांबरेडोंगरसोनी28/10/19979766380440
123 शुभांगी बाळासाहेब झांबरेडोंगरसोनी01/01/19788806832244
124 रुद्राक्ष मारुती सुतारडोंगरसोनी13/12/20127219495277
125 अश्विनी दिलीप चव्हाणडोंगरसोनी01/01/19917756971147
126 हणमंथ काशिनाथ हंकारेडोंगरसोनी01/06/19709665748496
127 सुमित राजाराम निकमडोंगरसोनी01/07/20059730807554
128 नंदन राजाराम निकमडोंगरसोनी01/07/20059730805755
129 सुवर्णा दिलीप मोहितेडोंगरसोनी01/06/19898600278371
130 बळवंत अण्णांपा रास्तेडोंगरसोनी- 
131 किरण सुरेश झांबरेडोंगरसोनी01/01/19979823341024
132 कानोबा धनाजी शिंदेडोंगरसोनी25/07/19969975862116
133 भगवान तुकाराम पाटीलडोर्ली01/06/19549764472951
134 सचिन आण्णासो कोरेडोर्ली13/01/19959503794625
135 मधुरा दत्ताजी कोळीगौरगाव26/01/20029145676266
136 दत्ताजी शिवराम कोळीगौरगाव15/07/19659921256722
137 संतोष अभिनव मानेगौरगाव25/07/19808698194964
138 प्रसाद रमेश सपकाळगौरगाव01/01/20028554840421
139 रमेश शंकर मानेगौरगाव01/01/19938007114059
140 शंकर तानाजी खराडेगौरगाव01/01/19869139423194
141 पौर्णिमा दिलीप भुईकरगौरगाव23/05/20059673875097
142 अंबुताई हणमंत चौथावलेगौरगाव02/06/1968 
143 nilesh dhondiram Kambleगौरगाव01/01/19919637438203
144 kamalbai ganpati Palaskarगौरगाव-9637829266
145 sagar subhash Sapkalगौरगाव10/04/19949673683826
146 shital surendra Londheगौरगाव07/07/19987875321203
147 Siddharth arjun Rankhambeगौरगाव20/02/19977875321203
148 आनंदराव पंडित यादवगव्हाण17/01/1993 
149 आकाराम बापू पवारगव्हाण05/10/1962 
150 आक्काताई शंकर शिंदेगव्हाण01/01/19609766317485
151 समर्थ निरंजन यादवगव्हाण16/05/20137875482413
152 अमर पांडुरंग मानेगव्हाण03/06/19999665791614
153 कमल नारायण जाधवगव्हाण01/01/19658806072970
154 रोहित दिलीप सरवदेगव्हाण18/08/20009096420457
155 मनोहर परसू सरवदेगव्हाण01/01/1963 
156 प्रणिता परशुराम पवारगव्हाण-9096772016
157 सुशीला दत्तात्रय पवारगव्हाण01/01/19639665476232
158 माणिक नामदेव पवारगव्हाण01/01/19667709299414
159 निखिल रमेश देसाईगव्हाण03/04/20059096785320
160 अशोक धोंडीराम यादवगव्हाण01/01/19709766702732
161 संजुताई निवृत्ती पाटीलगव्हाण01/01/19749561806882
162 संस्कार हिंमत पवारगव्हाण27/09/20098275265767
163 अथर्व हिम्मत पवारगव्हाण04/03/20128275265767
164 ASHISH RANGARAO JADHAVगव्हाण20/07/19939421704976
165 SANKET UTTAM JADHAVगव्हाण25/06/20079766380842
166 DIKSHYA NAMADEV JADHAVगव्हाण15/11/20079970177270
167 GANAPATI RAMCHANDRA BHOSALEगव्हाण01/06/19459970913134
168 आकांक्षा शिवाजी काटकरगोटेवाडी24/06/20059850869695
169 कार्तिक विनायक सूर्यवंशीगोटेवाडी30/08/20119923686263
170 विजय पंडित सूर्यवंशीगोटेवाडी29/10/19899923686263
171 संगिता रामचंद्र भोसलेगोटेवाडी04/03/19819730848710
172 हौसाबाई जयसिंग घाडगेगोटेवाडी01/06/19557798707311
173 आरती वसंत पवारगोटेवाडी10/05/20007350246686
174 विक्रम संजय जाधवहातनोली05/02/19929637494046
175 वनिता भानुदास होळकरहातनोली14/09/20017028542643
176 नम्ररता लक्ष्मण चव्हाणहातनोली28/04/20038698106573
177 प्रतीक लक्समन चव्हाणहातनोली06/01/20018698106573
178 आशाताई शामराव पवारहातनोली01/01/19728007162207
179 भाग्यश्री गंगाधर पाटीलहातनूर22/01/19939665795715
180 भीमराव विनोद सोनटक्केहातनूर14/04/20039766292512
181 विराज चंद्रकांत लोखंडेहातनूर16/02/20099767498903
182 प्रशांत दिलीप साळुंखॆहातनूर28/05/20019503729549
183 रवींद्र विलास साळुंखेहातनूर01/01/19839096277256
184 पुष्पांजली महादेव पाटीलहातनूर08/06/19957507172056
185 दिशा रामचंद्र लाडहातनूर12/05/19987410546071
186 दगडू भाऊ जाधवहातनूर01/06/19477387885109
187 जोसना दगडू नांगरेहातनूर01/06/1992 
188 पंकज दत्ता साठेजरंडी13/10/19999604620688
189 भास्कर सुरेश कांबळेजरंडी05/11/19837030257345
190 वैभव विठ्ठल पालकरजरंडी11/07/19997709194625
191 कृष्णाबाई तात्यासो देशमुखजरंडी05/05/19409766319565
192 जरंडी- 
193 स्वप्नील रमेश कुलकर्णीजरंडी01/06/19839168495499
194 Nandabai Manohar Hanakareजरंडी01/06/19708007874590
195 Navanath Prakash Shindeजरंडी10/06/19899657795047
196 Swati Navanath Shindeजरंडी10/01/19889657795047
197 अनिलकुमार पांडुरंग कांबळेजरंडी- 
198 कृष्णा दीपक सोनारजरंडी18/04/19948806908779
199 Kanchan Ramhari Pawarजरंडी-9975943877
200 Swaranjali Suresh Desaiजरंडी22/09/20129975954656
201 Rohini Ravindra कांबळेजरंडी01/01/19888806630921
202 रेखाताई अंकुश भोसलेजरंडी19/06/19757709415141
203 मोनिका संतोष शिंदेजरंडी31/08/20058600283308
204 माणिकराव शिंदे स्मिताजरंडी09/12/19947410527013
205 रिया राहुल घाडगेजरंडी18/09/2012 
206 सुजाता अशोक चोधरीजुळेवाडी01/06/1984 
207 तनय अविनाश जाधवजुळेवाडी10/11/20139921784112
208 सदाशिव पातळू गिसावीजुळेवाडी01/06/19789860739587
209 अधिक दशरथ जाधवजुळेवाडी01/06/19827219109231
210 अनिल संभाजी खोतजुळेवाडी07/07/19879422381092
211 तनय अविनाश जाधवजुळेवाडी10/11/20139921784112
212 राजू शंकर यादवजुळेवाडी-9665312517
213 जागूबाई धोंडीराम कदमकचरेवाडी01/01/1968 
214 विठ्ठल राहुल सूर्यवंशीकचरेवाडी16/09/20118275565202
215 नाथा कृष्णा गुरवकचरेवाडी-9422732053
216 अनुराधा शिवाजी सूर्यवंशीकचरेवाडी01/01/1994 
217 नारायण इराप्पा पाटीलकौलगे01/06/1979 
218 अनिल आत्माराम मानेकौलगे05/06/19907387564409
219 राधिका शंकर साळुंखेकवठेएकंद- 
220 मनोजकुमार काशिनाथ साळुंखेकवठेएकंद13/11/19848806354452
221 श्रद्धा चंद्रकांत मुळेकवठेएकंद05/12/20009561124171
222 दत्ता सावंता थोरातकवठेएकंद-7389977921
223 मयुरी सुनील साळुंखेकवठेएकंद25/05/20059764459157
224 सुरज सुनील साळुंखेकवठेएकंद07/10/20009764459157
225 वैष्णवी दत्तात्रय यादवकवठेएकंद14/08/20099552615846
226 रंजना गणपती मळगावेकवठेएकंद01/06/19699730864043
227 संतोष जगन्नाथ चव्हाणकवठेएकंद01/06/19868308455539
228 सोहम संतोष दामतेकवठेएकंद25/01/20139923691741
229 अविनाश शंकर मोरेकवठेएकंद08/04/19949503360919
230 राणी कुमार पाटीलकवठेएकंद01/06/19759975882039
231 साक्षी विजय माळीकवठेएकंद15/12/20039579548190
232 महेश दीपक माळीकवठेएकंद15/02/20019921362854
233 रोहित हणमंतराव पाटीलकवठेएकंद30/09/19978485074130
234 नफुस यशवंत लगारेकवठेएकंद-7028397680
235 प्रभावती मोहन गुरवकवठेएकंद19/03/19839561102336
236 रसूल चंदुलाल नदाफकवठेएकंद07/08/19739766837800
237 प्रवीण आप्पासो हिरेमठकवठेएकंद01/06/19939112010046
238 श्रीदेवी भोपाल कोगनोळेकवठेएकंद06/10/19639049413859
239 स्वप्नाली सुरेश जाधवकवठेएकंद18/09/19959561672778
240 उज्वला गुंडाप्पा चौगुलेकवठेएकंद01/11/1967 
241 राजगोंड भोपाल कोगनोळेकवठेएकंद31/10/19679049413859
242 शीतल शामराव पवारकवठेएकंद01/06/19869730066582
243 रोहित अशोक देशमानेकवठेएकंद03/10/19889595267268
244 राजेंद्र शशिकांत माळीकवठेएकंद27/05/20017028138733
245 आर्यन विजय साळुंखेकवठेएकंद17/01/20079860681863
246 prtik pandharinath kadamखुजगाव29/06/20039075957686
247 mayur styvan Kadamखुजगाव11/08/20109561145666
248 SHINAJI NAGESH MANEखुजगाव05/08/19889665507236
249 SHANKAR KRUSHNA DESHMUKHखुजगाव01/01/1960 
250 DASHRATH SUBRAAV DESHMUKHखुजगाव13/03/19719172032763
251 atul vasant jadhavखुजगाव11/12/19907387571308
252 suresh dagadu hankareखुजगाव01/01/19787758003245
253 adarsh uttam patilखुजगाव21/05/20099922096485
254 prathamesh madhukar kadamखुजगाव29/09/20049503411846
255 नवनाथ प्रकाश सूर्यवंशीकिंदरवाडी12/11/19868275621886
256 नितीन जयसिंग सूर्यवंशीकिंदरवाडी01/06/19879420755868
257 संभाजी बाबगोंडा पाटीलकुमठे01/02/19649657813307
258 बाबासो रघुनाथ पाटीलकुमठे05/07/19779975549920
259 प्रकाश गणपती लोहारकुमठे10/06/19619561941654
260 गणेश शंकर पाटीलकुमठे02/12/19999975266933
261 सचिन संभाजी पाटीलकुमठे17/10/19999921651452
262 स्वप्नाली नंदकुमार पाटीलकुमठे10/11/19989730814237
263 काजल अमोल भोसलेकुमठे07/09/20119673415612
264 धनाजी भगवान गावडेकुमठे- 
265 जयश्री मारुती घाटगेकुमठे-9021597324
266 विठ्ठल तुकाराम पाटीलकुमठे15/05/19557058551154
267 रुक्मिणी सदाशिव पाटीलकुमठे02/06/19689850062813
268 सुधीर पोपट माळीकुमठे24/04/20009021774093
269 श्रेयस अनिल MALIकुमठे01/02/20067279178477
270 गणेश जोतिराम मालीकुमठे02/01/19929764490648
271 ओंकार विश्वास सावंतकुमठे07/05/1998 
272 सुवर्णा आप्पासो हजारेकुमठे12/05/19897028481627
273 सुचिता दत्तात्रय पाटीलकुमठे09/05/19927058636254
274 शब्बीर रमजान नदाफकुमठे10/10/19939146589919
275 मयुरी महादेव कांबळेकुमठे-9527878713
276 शशिकांत संभाजी कांबळेकुमठे08/10/19879766175920
277 रामचंद्र पांडुरंग गुरवकुमठे-9764475487
278 स्वागत रावसाहेब कांबळेकुमठे-9689953455
279 मिनाबाई गणपती घाटगेकुमठे-9595243942
280 रंजना महादेव कदमकुमठे01/01/19719730233504
281 गीतांजली शामराव पाटीलकुमठे02/04/19917219178479
282 रंगुताई हिंदुराव कदमकुमठे-9730233504
283 पूजा बाबूंराव पाटीललिंब22/05/19979673772499
284 सारिका सुहास पाटीललिंब01/01/19859096260835
285 विनायक किशोर जाधवलिंब14/10/20117507169520
286 वैभव संजय मदनेलिंब01/01/20029765551186
287 रागिणी किसन पाटीललिंब01/06/19869834033286
288 रोहन रावसाहेब पाटीललिंब30/10/20009404261033
289 ओंकार सुरेश पाटीललिंब16/01/20008698538339
290 शकुंतला सदाशिव निकमलोंढे01/06/1976 
291 सोनाली शिवाजी घुटुगडेलोंढे01/01/19968551880927
292 जयश्री काका रणखांबेलोंढे01/06/19709766760570
293 सतिश दादासो पाटीललोंढे25/11/19969372255333
294 रोहित सुखदेव घुटुगडेलोंढे21/04/20049623276082
295 सुरेखा ज्ञानदेव पाटीललोंढे15/06/19739766291957
296 परवेज मौला तांबोळीलोंढे01/06/19819766458758
297 आकाराम सुभाष कदमलोकरेवाडी23/11/19969890674169
298 संदीप ज्ञानू कदमलोकरेवाडी- 
299 महादेव बाबुराव जमदाडेमणेराजुरी01/01/19649021981516
300 तेजस्विनी बबन जमदाडेमणेराजुरी25/08/19999970365304
301 रामभाऊ हरिभाऊ पवारमणेराजुरी01/06/19849172784091
302 सचिन लक्ष्मण लोहारमणेराजुरी01/06/19867030855067
303 आशाराणी भीमराव पवारमणेराजुरी28/11/19827387928161
304 स्वप्नील चंद्रकांत पवारमणेराजुरी31/12/19918552042643
305 एजाज दस्तगिर पठाणमणेराजुरी31/08/19909145740955
306 छबाताई लक्ष्मन चव्हाणमणेराजुरी01/06/1986 
307 आर्यन श्रीकांत शिंदेमणेराजुरी18/06/20099890756596
308 अक्रम इलाई नदाफमणेराजुरी01/06/19767378778452
309 वरद दत्तात्रय लोहारमणेराजुरी19/05/20079764330549
310 सागर शिवाजी लोखंडेमणेराजुरी01/06/19979970295163
311 नितेश ज्ञानदेव भोसलेमणेराजुरी06/08/19908698901651
312 उज्वला विष्णू जाधवमणेराजुरी09/06/19899604680233
313 नानासो निवृत्ती जमदाडेमणेराजुरी08/05/19509890728055
314 सुशांत दिलीप चव्हाणमणेराजुरी20/07/20069096119506
315 राहुल चंद्रकांत हिंगमीरेमणेराजुरी04/06/19917030967752
316 हसीना मकबूल सनदीमणेराजुरी01/06/19907304127042
317 भारती सावंता म्हेत्रेमणेराजुरी-9673984881
318 धनश्री बाळासो पवारमणेराजुरी29/07/19947798934193
319 आर्यन सागर कसबेमणेराजुरी21/09/20058956983131
320 सुनीता आनंदा म्हेत्रेमणेराजुरी25/08/19728007551462
321 मारुती गणपती म्हेत्रेमणेराजुरी-9604228745
322 कामिनी आप्पासो जमदाडेमणेराजुरी02/01/19687798224307
323 सर्जेराव बाबुराव पवारमणेराजुरी01/06/19669168400538
324 सदफ समीर नदाफमणेराजुरी19/09/20159960431260
325 सखुबाई रामचंद्र माळीमणेराजुरी01/06/19349049521765
326 वंदना लक्ष्मन कलठोनेमणेराजुरी25/03/19778390882455
327 चंद्रकांत गणपती लांडगेमणेराजुरी01/06/19828329747024
328 रितेश शंकर जमदाडेमणेराजुरी08/11/20119096323180
329 दिलीप रंगराव रसाळमणेराजुरी01/06/19689096482340
330 अनुराधा संभाजी चव्हाणमणेराजुरी26/01/20089975981717
331 आक्काताई बाबुराव साळुंखेमणेराजुरी01/01/19559545020963
332 शुभांगी माणिक मोहितेमांजर्डे24/02/19939403403379
333 यास्मिन जहांगीर नदाफमांजर्डे15/07/19909730449749
334 रजिया जहांगीर मुलाणीमांजर्डे01/01/19719021226868
335 पंकज पांडुरंग कोरेमांजर्डे20/07/19999158099393
336 गणेश जगन्नाथ मोहितेमांजर्डे28/02/1982 
337 रेखा मनोहर शेटेमांजर्डे01/01/19719421130491
338 विजय बाळकृष्ण जाधवमांजर्डे01/01/1978 
339 तानाजी हिंदुराव मोहितेमांजर्डे01/06/19718698625260
340 निहाल राजू घुरीमांजर्डे04/03/2002 
341 अजय प्रकाहश मोहितेमांजर्डे14/04/19999403229014
342 रणजित राजेंद्र मोहितेमांजर्डे31/03/20009960945547
343 कमल बंडू खराडेमांजर्डे01/07/19549730744130
344 आनंदा रामचंद्र खराडेमांजर्डे01/03/19667709313607
345 खंडेराव तुकाराम खराडेमांजर्डे01/06/19719503847658
346 इंदुताई किसन कांबळेमांजर्डे01/01/19649730159062
347 अभिजित अशोक जाधवमांजर्डे27/12/20029403229006
348 दिलीप शिवाजी मोहितेमांजर्डे29/11/19898007422840
349 धनश्री आनंदराव मोहितेमांजर्डे13/12/19919665977049
350 निशिकांत मनोनंद कांबळेमांजर्डे05/02/1995 
351 वंदना मुकुंद कांबळेमांजर्डे-9922083863
352 मार्तंड हिंदुराव कांबळेमांजर्डे02/08/19729561686917
353 सरिता अनिल कांबळेमांजर्डे04/08/19917387778797
354 प्रवीण मुकुंद कांबळेमांजर्डे07/03/19969922083863
355 मुकुंद पांडुरंग कांबळेमांजर्डे01/02/19559922083863
356 सुधा मुकुंद कांबळेमांजर्डे20/02/19989922083863
357 सुयश दिलीप मोहितेमांजर्डे24/02/19999767687994
358 बाळासो भगवान खराडेमांजर्डे- 
359 संभाजी सुभाष कदममांजर्डे05/02/19963421242365
360 गीतांजली मोहन खराडेमांजर्डे23/05/19869145757003
361 अंकिता लक्ष्मण साळुंखेमांजर्डे23/08/19889890285457
362 जनाबाई लक्ष्मण मोहितेमांजर्डे01/01/19589765901912
363 नागूताई आण्णाप्पा भंडारेमांजर्डे01/01/19627721928328
364 पंडितराव शंकर मोहितेमांजर्डे02/06/19729421130508
365 साईराज सतीश ढाळेमांजर्डे08/01/20109921013223
366 वैष्णवी जालिंदर मोहितेमांजर्डे17/09/20049579968680
367 श्रावणी संतोष यलमारमतकुणकी03/09/20109145054391
368 कृपा काका रणखांबेमोराळेपेड28/11/19909673327476
369 छाया रंगराव जाधवमोराळेपेड20/03/19909545656995
370 सुजाता जयवंत भंडारेमोराळेपेड12/12/1987 
371 कासाबाई रामचंद्र बरगुलेमोराळेपेड02/03/19509011553102
372 इंदुबाई जगन्नाथ चोपडेमोराळेपेड01/01/19667709937954
373 मंगल जयसिंग जाधवमोराळेपेड06/11/19788698769219
374 संतोष रामचंद्र यादवमोराळेपेड-9049128598
375 कुशल अतुल पाटीलनागाव कवठे13/11/2003 
376 सतीश शहाजीराव पाटीलनागाव कवठे01/06/19669623527244
377 संकेत सुधाकर रुईकरनागाव कवठे14/01/20028600598049
378 अक्षय अशोक पाटीलनागाव कवठे22/05/20007387246155
379 लीला दिनकर पाटीलनागाव कवठे01/01/19509960812826
380 पद्मिनी दिनकर पाटीलनागाव कवठे01/01/19539960812826
381 सुजाता विष्णू पाटीलनागाव निमणी03/12/19869767750403
382 अनिता विष्णू जाधवनागाव निमणी01/10/19819767750403
383 शशिकांत वसंत पाटीलनागाव निमणी19/03/19999673264843
384 प्रशांत विष्णू पाटीलनागाव निमणी27/12/19949767750403
385 सुवर्णा केशव पाटीलनागाव निमणी08/07/19708007998662
386 जितेंद्र संभाजी गायकवाडनरसेवाडी01/06/20068411892071
387 आकाश पांडुरंग मोहितेनरसेवाडी04/09/20008308449331
388 अंकुश नामदेव जाधवनरसेवाडी25/05/19779890226930
389 प्रियांका गोविंद जाधवनरसेवाडी15/01/20039404417706
390 दौलत उत्तम जाधवनरसेवाडी16/05/19928007254549
391 मयूर रमेश भोसलेनेहरूनगर15/07/1996 
392 सुनील विश्वास देशमुखनेहरूनगर15/09/19899834426049
393 यश नवनाथ पाटीलनेहरूनगर08/05/20088381039868
394 निलेश गोविंद देवकुळेनेहरूनगर04/06/19909975814560
395 निशांत बाबासाहेब देवकुळेनेहरूनगर-9890444952
396 दीपाली बजरंग भोसलेनेहरूनगर29/01/20067709530674
397 जयश्री लक्समन नंदीवालेनेहरूनगर-7387551446
398 अजय जितेंद्र देशमुखनेहरूनगर03/01/20039503998697
399 संस्कार मधुकर काळबागेनिंबळक07/04/20099975739334
400 अक्षय तानाजी पाटीलनिंबळक05/12/19997721896982
401 पुनम अनिल जाधवनिंबळक01/10/19959767576279
402 अतुल संजय होनमुखेनिंबळक02/01/20097028531076
403 धोंडिराम शिवाजी पाटीलनिंबळक01/01/19779766418015
404 संचिता गणपती साळुंखेनिंबळक16/03/20127030250728
405 शोभा गोविंद साळुंखेनिंबळक01/06/19648604816274
406 तानाजी राजाराम पाटीलनिंबळक01/01/19737721896982
407 अनिता सुभाष पवारनिमणी20/04/19997028820432
408 प्रेमानंद देवानंद वासुदेवनिमणी01/06/19819860634079
409 अर्चना मधुकर पाटीलनिमणी14/12/19979881584034
410 मंगल शामराव शिंदेनिमणी01/01/19759970744544
411 गोपीनाथ चंद्रकांत यादवनिमणी24/11/19909423271080
412 रोहित जयसिंग कुंभारनिमणी01/06/2000 
413 पृथ्वीराज चंद्रकांत यादवनिमणी21/02/19918007298777
414 बेबीताई रामचंद्र कदमपाडळी01/01/19659767813549
415 प्रकाश प्रभाकर पाटीलपाडळी12/05/19729112194171
416 आनंदराज विकास पाटीलपाडळी02/05/20059766754731
417 वैष्णवी अशोक पाटीलपाडळी02/10/20048605325953
418 विजय बापू सावंतपाडळी30/01/19979075512756
419 निवास शामराव शिंदेपानमळेवाडी01/07/19827066523154
420 अनिसा शाबुद्दीन मुलाणीपानमळेवाडी01/01/19909923524856
421 जावेद दिलावर मुलांनीपानमळेवाडी01/01/19899637164920
422 शिवाजी जयवंत साठेपेड01/06/1980 
423 बिरुदेव गंगाराम माळीपेड22/05/19859923350216
424 सुशांत युवराज चव्हाणपेड21/05/20069623887446
425 दादासाहेब रामचंद्र माळीपेड01/06/19809158025360
426 आदित्य विजय भाटपेड27/05/2005 
427 सिद्धी तुकाराम शेंडगेपेड14/03/20099689725666
428 संपतराव रामचंद्र शेंडगेपेड01/06/19887709220581
429 सुमित बाळासाहेब शेंडगेपेड10/02/19988657130250
430 सुजाता जगन्नाथ शेंडगेपेड01/06/19919423816931
431 अंकिता नंदकुमार शेंडगेपेड01/03/20038108484073
432 sanika lakshamn surayvanshiपुणदी05/12/20129764911324
433 मोनिका महादेव पवारराजापूर30/04/20019594083968
434 आशाताई शिवाजी चव्हाणराजापूर01/06/19839011063667
435 Gajanan Shivaji Patilसावळज01/01/19789665111416
436 सचिन raghunath bansodeसावळज-9860379565
437 काजल kisan देवकुळेसावळज24/07/20039503842922
438 तन्मय एकनाथ माळीसावळज06/06/20097798537664
439 हर्षदा अजित रांजणेसावळज08/07/19977028182674
440 मंगल संभाजी जंगमसावळज01/06/19609730791099
441 ताईबाई रामा जंगमसावळज01/06/19589730791099
442 प्रथमेश राजेंद्र पोळसावळज-9049499723
443 निखिल बापू मोहितेसावळज01/06/1995 
444 बाळू लिंगाप्पा हंकारेसावळज-7709987079
445 पांडुरंग जगन्नाथ माळीसावळज-9970328046
446 कुमार राजाराम कुंभारसावळज01/06/19679860868954
447 मीनाक्षी जगन्नाथ धेंडेसावळज03/11/1973 
448 स्वाती महेंद्र झेंडेसावळज21/06/19929860883260
449 तेजस्वी किसान पवारसावळज16/07/20059689521107
450 मिजबा अब्दुल मुलांनीसावळज21/06/20009657282945
451 मंगल लक्ष्मण तोडकरसावळज-7709766628
452 रिहाना लकात सनदीसावळज10/03/20108975964995
453 इरावती मारुती चोथेसावळज-9822545156
454 गुंडा सावळाराम पोळसावळज-8308513590
455 तुकाराम सुब्राव थोरातसावळज01/01/19749850757452
456 प्रमोद बापुसो पाटीलसावळज13/04/20009665306466
457 प्रेम सचिन धेंडेसावळज30/05/20069096455695
458 रेखा भूपाल बागवडेसावळज01/04/19709975606103
459 त्रैशैला मागलिंग बिरानेसावळज01/01/19728805205225
460 संतोष उद्धव जंगमसावळज13/06/19869623392660
461 दीपक महादेव काळेसावळज19/04/19869921689498
462 भारती सुब्राव पोळसावळज01/06/19727028397447
463 अक्षय जयसिंग LOKHANDEसावळज18/04/19589561322068
464 सोमनाथ ज्ञानेश्वर सुतारसावळज01/01/1993 
465 संजय तातोबा कोळीसावळज01/01/19739860016103
466 रुक्मीणी अण्णाप्पा पाटीलसावळज01/01/1967 
467 अमृता बाळासो पाटीलसावळज-9766690045
468 Varha Shivaji Shindeसावळज17/04/19989503064280
469 Suvarna Manikrav Patilसावळज17/05/19959975247254
470 भागुबाई भगवान बनसोडेसावळज-9545762823
471 गजानन शिवाजी पाटीलसावळज01/01/19789665111416
472 केदारी बापू नीलमसावळज01/06/19509665731445
473 केदारी बापू निकमसावळज01/06/19509665731445
474 आर्यन धोंडीराम मानेसावर्डे22/07/20097709292131
475 कविता यशवंत कांबळेसावर्डे03/05/19789975248199
476 करण भास्कर वाडकरसावर्डे18/05/20037420006281
477 वर्षाराणी विलास मानेसावर्डे21/01/1975 
478 अभिजित भास्कर जाधवसावर्डे04/06/1994 
479 शुभांगी अरविंद महाडिकसावर्डे02/12/19899561597987
480 मारुती विक्रम सदाकळेसावर्डे31/12/20039730907624
481 सचिन रावसो मानेसावर्डे03/02/1993 
482 अमोल विठोबा माने- पाटीलसावर्डे01/01/1985 
483 भाऊसो पालगोंडा पाटीलशिरगाव कवठे-9970177103
484 प्रवीण महादेव शिरतोडेशिरगाव कवठे-9730282509
485 रावसाहेब बबन घोरपडेशिरगाव कवठे01/01/19899096253090
486 बबिता नामदेव जाधवशिरगाव कवठे01/06/20009172128704
487 अश्विनी बापुसो देसाईशिरगाव कवठे08/06/19878805505312
488 अजित आप्पासो दुकानेशिरगाव कवठे29/08/19829764741201
489 ऋतुजा अनिल पाटीलशिरगाव विसापूर- 
490 प्रथमेश बाबासो यलमारशिरगाव विसापूर- 
491 रोहित जालिंदर पाटीलशिरगाव विसापूर- 
492 pandurang shamrao chavhanसिद्धेवाडी01/01/19779503132408
493 धनजी शंकर chavanसिद्धेवाडी01/06/19869561096827
494 तानाजी baburao chavhanसिद्धेवाडी01/01/19799503501121
495 vaibhav pandurang chavhanसिद्धेवाडी01/06/19979503132408
496 sudhir hanmant bhagatसिद्धेवाडी25/07/20039665487436
497 rishika subhash chavhanसिद्धेवाडी02/07/20119923828814
498 राजेंद्र sadashiv सुतारसिद्धेवाडी01/06/19817219630411
499 माया लक्ष्मण चव्हाणतुरची01/06/1995 
500 सुनील संजय पवारतुरची- 
501 शिरीष जगन्नाथ पाटीलतुरची-9730071615
502 शरद जगन्नाथ पाटीलतुरची01/06/19889730071615
503 प्रणव सुरेश जाधवतुरची- 
504 लक्ष्मण तुकाराम होनमानेतुरची01/06/19589730822545
505 माया लक्ष्मण चव्हाणतुरची01/06/19957720941193
506 कल्पना सिताराम तांदळेतुरची-9637197282
507 संदीप सुबराव पाटीलतुरची15/07/19847709191733
508 अथर्व राहुल खबालेतुरची09/08/20089096004206
509 पोपट रामचंद्र खताळतुरची-9860589730
510 उत्तम संपत पाटीलतुरची-7709299239
511 नंदाताई केशव सुतारतुरची- 
512 गणेश धर्माजी देवकुळेतुरची02/02/2002 
513 जयश्री तुकाराम पाटीलतुरची07/09/19798600563909
514 स्नेह gajanna कोरेउपळावी26/11/19979860839041
515 मोनिका SANPAT जाधवउपळावी25/12/19989689047442
516 सुरेश वैभव पाटीलउपळावी-8007154512
517 संतोष दत्तात्रय गुजलेउपळावी- 
518 विशाल रावसाहेब गुजलेउपळावी- 
519 शीतल बाळासो वाघमारेउपळावी25/02/19959970022860
520 बाळासो RANGRAV जाधवउपळावी- 
521 प्रियांका गुंडा कोळीउपळावी31/07/1994 
522 यश बाबाजी वाघमारेउपळावी-8698391106
523 प्रसाद दशरथ शिरतोडेउपळावी-7264892137
524 सविता भीमराव शिरतोडेउपळावी05/12/19969765245807
525 सविता उत्तम पाटीलवज्रचौंडी01/01/19829960623814
526 सुरज संतोष यादववज्रचौंडी18/11/20029970359550
527 संतोष शिवाजी जाधववज्रचौंडी01/06/19849096505813
528 विवेक बाळू सरवदेवज्रचौंडी27/11/19979975255670
529 संतोष जयवंत जाधववज्रचौंडी25/07/19839766423711
530 आकाश विजय मोरेवज्रचौंडी04/07/19949970360817
531 रमेश वसंत टोकलेवज्रचौंडी30/11/19708308368590
532 राजकुमार सुरेश चव्हाणविजयनगर01/06/1998 
533 सुरेखा शंकर कणसेविजयनगर01/06/1981 
534 अरविंद गोरख चव्हाणविजयनगर01/06/1986 
535 कोमल नंदकुमार मंडलेविसापूर10/01/20039767876156
536 प्रमिला प्रकाश मोरेविसापूर01/06/19937507399031
537 नितीन किसान मानेविसापूर08/11/19939922646544
538 सोनाली Krushna मालीविसापूर21/08/19957028147453
539 आनंदा शामराव मानेविसापूर23/05/19769404571389
540 सविता विश्वास कांबळेविसापूर18/02/19899421049642
541 वंदना मारुती पवारविसापूर26/06/19839765806009
542 अनिता भीमराव मानेविसापूर05/07/19699689689381
543 अर्चना आप्पासो मोरेविसापूर10/03/19919545931359
544 बाबूताई ज्ञानू सूर्यवंशीविसापूर07/09/19828605393210
545 नितीन रामचंद्र पाटीलविसापूर25/10/19937875811818
546 शामसुंदर नारायण मानेविसापूर01/06/19967720065002
547 माधुरी नारायण मानेविसापूर-7720065002
548 सुशांत सुरेश मानेविसापूर11/01/19939545567725
549 सुरेश शंकर मानेविसापूर01/06/19669545567725
550 पावन हरिभाऊ मानेविसापूर01/06/19989766219532
551 महादेव आत्माराम दळवीएविसापूर01/06/19669226339426
552 माधुरी पांडुरंग मानेउराँगविसापूर10/01/20059730398707
553 वैभव बाळासो माळीविसापूर27/01/20057767830028
554 अश्विनी रमेश मानकरविसापूर29/07/20019049857012
555 लक्ष्मण परशराम पवारविसापूर01/06/19637038812643
556 अमित कुंडलिक माळीविसापूर19/04/20057387835686
557 यश दत्तात्रय पाखरेविसापूर10/03/20149975268968
558 प्राजक्ता चंद्रकांत मानेविसापूर09/10/20019423038453
559 धोंडीराम बापू शिंदेवडगाव01/01/19609860895149
560 अर्चना महादेव शिंदेवडगाव01/01/19939860895149
561 श्रीरंग तातोबा साळुंखेवडगाव01/01/19489665863789
562 सुमन श्रीपती शिंदेवडगाव01/01/19558530100724
563 शुभम शहाजी पाटीलवडगाव12/04/20047410546117
564 विमल तानाजी ढोबळेवडगाव01/06/19769730398481
565 कांचन जनार्धन ढोबळेवडगाव18/02/19978412928171
566 संतोष रमेश ढोबळेवडगाव02/12/19779527803739
567 अक्षय आनंदा कोळीवाघापूर01/01/19947756933303
568 परशुराम रघुनाथ पाटीलवाघापूर01/01/19717420054050
569 अमोल विश्वास कदमवाघापूर23/02/19939561764737
570 उज्वला सदाशिव कदमवाघापूर-7219141021
571 काजल पांडुरंग कदमवाघापूर02/03/20037709292955
572 रोहित बाळासो खरमाटेवंजारवाडी07/09/20027798113710
573 अक्षय पोपट खोतवंजारवाडी01/06/19987507901667
574 प्रशांत संजय बंडगरवंजारवाडी-7218167221
575 सिद्धू किसन ओंबासेवंजारवाडी22/11/2011 
576 सोपान किसन ओंबासेवंजारवाडी13/04/2010 
577 अक्षय मालोजी काळेवासुंबे11/12/19949850563067
578 सारिका विठ्ठल एडकेवासुंबे- 
579 पंडित वारे प्राजक्तवासुंबे21/10/19799146616384
580 विठ्ठल सुभाष एडकेवासुंबे- 
581 रोहित देविदास गेंडवासुंबे- 
582 सायली विलास बोराडेवासुंबे24/02/20019096142038
583 वैशाली बाळासो पवारवायफळे- 
584 कार्तिकी बाळासो पवारवायफळे- 
585 विकास गोरख नलवडेवायफळे29/10/19969975318044
586 किरण मुरलीधर तावरेवायफळे18/08/19759665810458
587 सुनीता GUNWANT पाटीलवायफळे09/02/19919860915364
588 संगीता शिवाजी नलवडेवायफळे01/01/1978 
589 प्रशांत दिलीप पाटीलवायफळे25/03/19929665262493
590 गणेश शिवाजी इंगवलेवायफळे01/10/19987758831280
591 चंदा पांडुरंग इंगवलेवायफळे15/06/20007057121387
592 स्वप्नील आनंदराव नलवडेवायफळे28/06/19949730137153
593 प्रियंका रमेश पवारवायफळे16/01/20047709444924
594 अनिल पांडुरंग नलवडेवायफळे- 
595 कमल खंडु नलवडेवायफळे01/01/19748552048438
596 रोहन विष्णू पाटीलवायफळे29/09/20009421308005
597 चंद्रकांत आबा नलवडेवायफळे01/01/19717387473431
598 अभयकुमार राजाराम नलवडेवायफळे28/01/1993 
599 अनिकेत हनमंत पाटीलवायफळे02/06/19978600571881
600 नवनाथ नाना यमगरयमगरवाडी01/01/19928698789153
601 अर्जुन आकाराम गोरेयमगरवाडी01/12/20109689955720
602 सयाजी शहाजी यमगरयमगरवाडी25/07/20038698789153
603 राजू जनार्दन करडेयमगरवाडी15/06/20029766233534
604 शुभांगी सतीश पिसाळयेळावी01/01/19937620221039
605 प्रशांत विलास माळीयेळावी12/12/19839665172264
606 आकांक्षा उमेश पाटीलयेळावी01/01/20017387706751
607 अभिजित रघुनाथ हाक्केयेळावी19/11/20149665204673
608 मुस्तफा सिकंदर मुल्लायेळावी25/12/19857387195468
609 बिस्मिल्ला चॉंद मिरजेयेळावी02/06/19789209311620
610 जैबुन फिरोज मुजावरयेळावी01/06/19829096766553
611 आशाराणी शामराव पाटीलयेळावी-9766423124
612 जमीर शोकत शेखयेळावी01/01/19839595712057
613 राजवर्धन शशिकांत शिंदेयेळावी03/12/20079096449061
614 ऋषिकेश तानाजी शेंडगेयेळावी24/04/20119730673917
615 बबन भगवान गावडेयेळावी01/01/19739096928454
616 अमर विलास खराडेयेळावी01/07/19889970143570
617 योगेश बबन गावडेयेळावी19/09/2003 
618 गणेश तुकाराम पाटीलयेळावी24/08/19919766972349
619 प्रमोद उत्तम मानेयेळावी22/08/19929561405081
620 प्रियांका दत्तात्रय मानेयेळावी25/03/19979960893673
621 तेजश्री तानाजी सूर्यवंशीयेळावी05/06/20077387556235
622 जितेंद्र सर्जेराव पवारयोगेवाडी04/08/1999 
623 नारायण भगवान सूर्यवंशीयोगेवाडी01/01/19717798718436
624 संगीता रंगराव साळुंखेयोगेवाडी01/01/19918390994302
625 आकाश सदाशिव ढवळेयोगेवाडी14/05/20148806630708
626 बाळू शामराव सूर्यवंशीयोगेवाडी01/06/19589158225757
627 रंगराव कृष्णा बागणेयोगेवाडी01/01/19538390994302
628 प्रताप साहेबराव मानेयोगेवाडी06/07/20048698203857
629 शुभम विश्वास साळुंखेयोगेवाडी13/09/19908805789101