दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 19144../GMPT/Photo/19144.JPG../GMPT/Pramanptr/19144भारती कोशिराम कोळंबअंकली15/09/19669763074693 View फोटो प्रमाणपत्र
2 19387../GMPT/Photo/19387.JPG../GMPT/Pramanptr/19387.JPGसुदर्शन सुरगोंडा पाटीलअंकली27/02/1979  View फोटो प्रमाणपत्र
3 19425../GMPT/Photo/19425.JPG../GMPT/Pramanptr/19425.JPGसंस्कार सूर्यकांत पाटीलअंकली21/03/20067798117674 View फोटो प्रमाणपत्र
4 22476../GMPT/Photo/22476.JPG../GMPT/Pramanptr/22476.JPGसुरज विजय कोलपअंकली01/01/19969637189575 View फोटो प्रमाणपत्र
5 22635../GMPT/Photo/22635.JPG../GMPT/Pramanptr/22635.JPGपल्लवी प्रकाश कुंभारअंकली29/04/19999423268450 View फोटो प्रमाणपत्र
6 33713../GMPT/Photo/33713.JPG../GMPT/Pramanptr/33713विशाल विजय सूर्यवंशीअंकली22/07/19939637478720 View फोटो प्रमाणपत्र
7 34154../GMPT/Photo/34154.JPG../GMPT/Pramanptr/34154.JPGप्रवीण गोपाळ सुतारअंकली03/08/19929975162294 View फोटो प्रमाणपत्र
8 34068../GMPT/Photo/34068.jpg../GMPT/Pramanptr/34068शिवाजी बापुसो कवाळेआरग01/06/19509730391096 View फोटो प्रमाणपत्र
9 34714../GMPT/Photo/34714.jpg../GMPT/Pramanptr/34714.jpgश्रीरंग रामचंद्र पाटीलआरग03/06/19889890560096 View फोटो प्रमाणपत्र
10 34749../GMPT/Photo/34749.jpg../GMPT/Pramanptr/34749विजयमाला वसंत वडगावेआरग01/01/19369175293717 View फोटो प्रमाणपत्र
11 36895../GMPT/Photo/36895.jpg../GMPT/Pramanptr/36895.jpgसाईनाथ श्रीमंत काटकरआरग01/03/20009766492693 View फोटो प्रमाणपत्र
12 38599../GMPT/Photo/38599.jpg../GMPT/Pramanptr/38599राजेंद्र मारुती पवारआरग10/06/19859545397714 View फोटो प्रमाणपत्र
13 39284../GMPT/Photo/39284.jpg../GMPT/Pramanptr/39284प्रशांत दत्तू कोकरेआरग31/05/20119730894390 View फोटो प्रमाणपत्र
14 40255../GMPT/Photo/40255.jpg../GMPT/Pramanptr/40255कस्तुरी श्रीकांत वडगावेआरग02/01/19579766013385 View फोटो प्रमाणपत्र
15 40388../GMPT/Photo/40388.jpg../GMPT/Pramanptr/40388अमोल सदाशिव पवारआरग20/03/19898600525344 View फोटो प्रमाणपत्र
16 40762../GMPT/Photo/40762.jpg../GMPT/Pramanptr/40762बाळासो आनंदराव पाटीलआरग01/01/19457385584023 View फोटो प्रमाणपत्र
17 41848../GMPT/Photo/41848.jpg../GMPT/Pramanptr/41848सारिका सुरेश पवारआरग22/05/20119096950480 View फोटो प्रमाणपत्र
18 22083../GMPT/Photo/22083../GMPT/Pramanptr/22083ओंकार नेताजी नाईकआरग-7558244685 View फोटो प्रमाणपत्र
19 20802../GMPT/Photo/20802.jpg../GMPT/Pramanptr/20802.jpgसुष्मिता आनंदा जतकरआरग04/12/20009976696059 View फोटो प्रमाणपत्र
20 21001../GMPT/Photo/21001.jpg../GMPT/Pramanptr/21001.jpgआशिष आनंदा काळेआरग08/04/20119921392930 View फोटो प्रमाणपत्र
21 21248../GMPT/Photo/21248.jpg../GMPT/Pramanptr/21248रामदास नरसाप्पा नाईकआरग24/12/19979421124058 View फोटो प्रमाणपत्र
22 21258../GMPT/Photo/21258.jpg../GMPT/Pramanptr/21258.jpgतास्मिया महमद मदरशाआरग10/04/20069096440580 View फोटो प्रमाणपत्र
23 21263../GMPT/Photo/21263.jpg../GMPT/Pramanptr/21263भालचंद्र शरदचंद्र कुलकर्णीआरग24/04/19737558346929 View फोटो प्रमाणपत्र
24 21499../GMPT/Photo/21499.jpg../GMPT/Pramanptr/21499.jpgराकेश कुमार नाईकआरग10/01/19949860828200 View फोटो प्रमाणपत्र
25 21878../GMPT/Photo/21878../GMPT/Pramanptr/21878मनीषा रामचंद्र नाईकआरग06/02/19958482950064 View फोटो प्रमाणपत्र
26 16660../GMPT/Photo/16660.jpg../GMPT/Pramanptr/16660नम्रता राजेंद्र कांबळेआरग01/02/19997028367653 View फोटो प्रमाणपत्र
27 467../GMPT/Photo/467.JPG../GMPT/Pramanptr/467.PDFपवनजय दामोदर गुरवआरग20/01/19819096721563 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5372../GMPT/Photo/5372.JPG../GMPT/Pramanptr/5372पूजा सुरेश नाईकआरग13/05/19937756053787 View फोटो प्रमाणपत्र
29 7008../GMPT/Photo/7008.jpg../GMPT/Pramanptr/7008.jpgप्रणव पंडित पाटीलआरग14/02/20099823385990 View फोटो प्रमाणपत्र
30 7084../GMPT/Photo/7084.jpg../GMPT/Pramanptr/7084माधुरी अरुण पवारआरग07/06/19948856941285 View फोटो प्रमाणपत्र
31 7398../GMPT/Photo/7398.jpg../GMPT/Pramanptr/7398नकुसा गणपती माळीआरग-8806112694 View फोटो प्रमाणपत्र
32 6621../GMPT/Photo/6621.jpg../GMPT/Pramanptr/6621.jpgतुषार मल्लाप्पा परीटबामणोली26/11/20009923731690 View फोटो प्रमाणपत्र
33 5238../GMPT/Photo/5238.jpg../GMPT/Pramanptr/5238.jpgपल्लवी शंकर चव्हाणबामणोली12/07/19968407948239 View फोटो प्रमाणपत्र
34 98../GMPT/Photo/98.jpg../GMPT/Pramanptr/98अवधूत पंढरीनाथ पवारबामणोली11/05/20139822771978 View फोटो प्रमाणपत्र
35 247../GMPT/Photo/247.jpg../GMPT/Pramanptr/247.jpgशुभम संजय कदमबामणोली11/10/20068390628578 View फोटो प्रमाणपत्र
36 279../GMPT/Photo/279.jpg../GMPT/Pramanptr/279गणेश कोंडीबा म्हारगुडेबामणोली29/03/20039096001049 View फोटो प्रमाणपत्र
37 2092../GMPT/Photo/2092.jpg../GMPT/Pramanptr/2092.jpgप्रतीक राजू वाघमारेबामणोली16/03/20048421194049 View फोटो प्रमाणपत्र
38 4865../GMPT/Photo/4865.jpg../GMPT/Pramanptr/4865वर्षा अण्णासाहेब चौधरीबामणोली01/06/19888446391008 View फोटो प्रमाणपत्र
39 4819../GMPT/Photo/4819.JPG../GMPT/Pramanptr/4819स्वाती चंद्रकांत नागरगोजेबेडग-9970517448 View फोटो प्रमाणपत्र
40 4730../GMPT/Photo/4730.JPG../GMPT/Pramanptr/4730.PDFरुपाली दिलीप खरातबेडग-7775911076 View फोटो प्रमाणपत्र
41 4779../GMPT/Photo/4779.JPG../GMPT/Pramanptr/4779.PDFसागर सुरेश ओमासेबेडग-9921842128 View फोटो प्रमाणपत्र
42 4793../GMPT/Photo/4793../GMPT/Pramanptr/4793भाग्यश्री रामचंद्र आकळेबेडग-7741812521 View फोटो प्रमाणपत्र
43 5115../GMPT/Photo/5115.JPG../GMPT/Pramanptr/5115.PDFविजय दादासो सूर्यवंशीबेडग-8379057591 View फोटो प्रमाणपत्र
44 6067../GMPT/Photo/6067../GMPT/Pramanptr/6067आकंगशा vaibhav गुरवबेडग21/08/20129673705221 View फोटो प्रमाणपत्र
45 9204../GMPT/Photo/9204.JPG../GMPT/Pramanptr/9204रेश्मा दत्तात्रय ओमासेबेडग-9850107592 View फोटो प्रमाणपत्र
46 9251../GMPT/Photo/9251.JPG../GMPT/Pramanptr/9251.PDFरितेश सुभाष शिंदेबेडग27/03/20039096820091 View फोटो प्रमाणपत्र
47 9565../GMPT/Photo/9565.JPG../GMPT/Pramanptr/9565.PDFमुक्ता आबासो नागरगोजेबेडग08/08/19959970127657 View फोटो प्रमाणपत्र
48 9687../GMPT/Photo/9687.JPG../GMPT/Pramanptr/9687.PDFप्रशांत कृष्णा जगतापबेडग09/10/19949545123094 View फोटो प्रमाणपत्र
49 10097../GMPT/Photo/10097.JPG../GMPT/Pramanptr/10097रेखा धनपाल अंकलखोपेबेडग-9405570115 View फोटो प्रमाणपत्र
50 15694../GMPT/Photo/15694.JPG../GMPT/Pramanptr/15694खंडू रामचंद्र पाटीलबेडग01/01/19729766950173 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 भारती कोशिराम कोळंबअंकली15/09/19669763074693
2 सुदर्शन सुरगोंडा पाटीलअंकली27/02/1979 
3 संस्कार सूर्यकांत पाटीलअंकली21/03/20067798117674
4 सुरज विजय कोलपअंकली01/01/19969637189575
5 पल्लवी प्रकाश कुंभारअंकली29/04/19999423268450
6 विशाल विजय सूर्यवंशीअंकली22/07/19939637478720
7 प्रवीण गोपाळ सुतारअंकली03/08/19929975162294
8 शिवाजी बापुसो कवाळेआरग01/06/19509730391096
9 श्रीरंग रामचंद्र पाटीलआरग03/06/19889890560096
10 विजयमाला वसंत वडगावेआरग01/01/19369175293717
11 साईनाथ श्रीमंत काटकरआरग01/03/20009766492693
12 राजेंद्र मारुती पवारआरग10/06/19859545397714
13 प्रशांत दत्तू कोकरेआरग31/05/20119730894390
14 कस्तुरी श्रीकांत वडगावेआरग02/01/19579766013385
15 अमोल सदाशिव पवारआरग20/03/19898600525344
16 बाळासो आनंदराव पाटीलआरग01/01/19457385584023
17 सारिका सुरेश पवारआरग22/05/20119096950480
18 ओंकार नेताजी नाईकआरग-7558244685
19 सुष्मिता आनंदा जतकरआरग04/12/20009976696059
20 आशिष आनंदा काळेआरग08/04/20119921392930
21 रामदास नरसाप्पा नाईकआरग24/12/19979421124058
22 तास्मिया महमद मदरशाआरग10/04/20069096440580
23 भालचंद्र शरदचंद्र कुलकर्णीआरग24/04/19737558346929
24 राकेश कुमार नाईकआरग10/01/19949860828200
25 मनीषा रामचंद्र नाईकआरग06/02/19958482950064
26 नम्रता राजेंद्र कांबळेआरग01/02/19997028367653
27 पवनजय दामोदर गुरवआरग20/01/19819096721563
28 पूजा सुरेश नाईकआरग13/05/19937756053787
29 प्रणव पंडित पाटीलआरग14/02/20099823385990
30 माधुरी अरुण पवारआरग07/06/19948856941285
31 नकुसा गणपती माळीआरग-8806112694
32 तुषार मल्लाप्पा परीटबामणोली26/11/20009923731690
33 पल्लवी शंकर चव्हाणबामणोली12/07/19968407948239
34 अवधूत पंढरीनाथ पवारबामणोली11/05/20139822771978
35 शुभम संजय कदमबामणोली11/10/20068390628578
36 गणेश कोंडीबा म्हारगुडेबामणोली29/03/20039096001049
37 प्रतीक राजू वाघमारेबामणोली16/03/20048421194049
38 वर्षा अण्णासाहेब चौधरीबामणोली01/06/19888446391008
39 स्वाती चंद्रकांत नागरगोजेबेडग-9970517448
40 रुपाली दिलीप खरातबेडग-7775911076
41 सागर सुरेश ओमासेबेडग-9921842128
42 भाग्यश्री रामचंद्र आकळेबेडग-7741812521
43 विजय दादासो सूर्यवंशीबेडग-8379057591
44 आकंगशा vaibhav गुरवबेडग21/08/20129673705221
45 रेश्मा दत्तात्रय ओमासेबेडग-9850107592
46 रितेश सुभाष शिंदेबेडग27/03/20039096820091
47 मुक्ता आबासो नागरगोजेबेडग08/08/19959970127657
48 प्रशांत कृष्णा जगतापबेडग09/10/19949545123094
49 रेखा धनपाल अंकलखोपेबेडग-9405570115
50 खंडू रामचंद्र पाटीलबेडग01/01/19729766950173
51 पल्लवी काकासो आवटीबेडग07/06/20127507654745
52 हरीश विनोद मानेबेडग23/10/19979665203290
53 मोहन आप्पासो पाटीलबेडग-7798383431
54 सुशीला तुकाराम राजपूतबेडग02/06/19619130591737
55 प्रवीण श्रीकांत मानेबेडग11/11/1988 
56 आबासाहेब ज्ञानू जाधवबेडग-9665783845
57 शहानुर मुसुब नदाफबेडग01/06/19899975017678
58 सिंधुताई यशवंत पाटीलबेडग- 
59 दिलीप विनोद मानेबेडग29/09/19929665203290
60 सार्थक प्रतापसिंह धोंडबेडग-7410142334
61 सुनीता चन्नाप्पा कोरेबेडग-9158646921
62 सावित्री यशवंत खरातबेडग-7262984803
63 कोंडाबाई मारुती माळीबेडग01/06/1980 
64 अनिल अशोक माळीबेडग06/04/19969172125877
65 अक्क्काताई दत्तात्रय पवारबेडग-9545963972
66 विजय उद्धव पाटीलबेडग- 
67 वैशाली दादासो सूर्यवंशीबेडग01/01/1993 
68 संजय आकाराम शिंदेबेडग-9960306139
69 चैतन्य धोंडीराम कणसेबेडग13/03/20129096494510
70 शुभम प्रकाश अकिवाटेबेडग12/01/20018177952460
71 कांता महादेव ओमासेबेडग01/06/19868007956064
72 शैलजा शिवाजी ओमासेबेडग21/07/19797840964900
73 दत्तात्रय शिवाजी ओमासेबेडग19/08/19827840964900
74 प्रतीक लक्ष्मण सूर्यवंशीबेडग03/08/20019860839672
75 संपदा भीमराव पाटीलबेडग01/06/19848007753692
76 श्वेता पांडुरंग साळुंखेबेडग22/05/20087028502987
77 साक्षी अर्जुन जाधवबेडग11/09/20107973127414
78 राजाराम लक्ष्मण पाटीलबेडग-8055841030
79 शीतल जयसिंग पाटीलबेडग29/12/1993 
80 विश्वास नारायण मासाळबेडग10/04/19979503742275
81 अभिजित बापुसो मंदिरेबेडग05/06/20077768828184
82 यश महादेव हांगेबेडग19/10/20129975856450
83 शंकर सचिन पवारबेडग06/05/2008 
84 हरिबा धोंडिबा खरमाटेबेडग01/01/19819049586744
85 सीमा अजित अंकलखोपेबेडग16/06/19939561257903
86 स्नेहा बाहुबली शेट्टीबेडग-9665771840
87 शंकर यलाप्पा गंजगोळबेडग-9112002476
88 नंदा नाना खरमाटेबेडग01/01/19899049586744
89 ओंकार अशोक पाटीलबेडग25/07/19997841971128
90 संजय काशिबा मासाळबेडग02/10/19819822709785
91 शैलजा पांडुरंग वणवेबेडग14/09/19899405446625
92 ऐश्वर्या अशोक माळीबेडग21/10/20029623169154
93 सविता पांडुरंग पाटीलबेडग26/06/19829545574269
94 शंकर बाळकृष्ण सुतारबेडग- 
95 भारती रावसाहेब आवटीबेडग01/01/19649665798150
96 राहुल रावसाहेब आवटीबेडग02/02/19859665798150
97 मनीषा महादेव माळीबेडग02/02/20049158543964
98 पतिता बाळकृष्ण शिंगणेबेडग- 
99 नेताजी भूपाल सावंतबेळंकी20/04/19847028233311
100 स्नेहल सुनील गायकवाडबेळंकी28/07/20099890738960
101 धोंडूबाई नारायण गायकवाडबेळंकी- 
102 कुसुम सिद्राया बोदगिरेबेळंकी01/06/19578421324657
103 सावित्री बाळाराम कोरेबेळंकी01/06/19589096433754
104 सचिन नायकू माळीबेळंकी10/06/19969067381865
105 मीनाक्षी सिद्राम माळीबेळंकी01/01/19749764592678
106 पियुष शशिकांत कोरवीबेळंकी07/10/20089766019092
107 जयंत जोतिराम रणदिवेबेळंकी13/05/19979764711510
108 संगीत शिवाजी वाघमारेबेळंकी01/01/20009545448129
109 भगवान कल्लाप्पा बुर्लेबेळंकी01/06/19669665265419
110 सर्जेराव विठ्ठल गायकवाडबेळंकी01/06/19649096203766
111 केरबा शिवाजी बनसोडेबेळंकी02/06/19709730816910
112 सयाजी नारायण मेटकरीबेळंकी01/06/19859764561166
113 चैतन्य तात्यासो कोरेबेळंकी04/09/20109823492830
114 सुशांत सुधाकर माळीबेळंकी21/02/20039923205048
115 सुमन पांडुरंग गायकवाडबेळंकी01/06/19709975009530
116 दगडू ज्ञानू गायकवाडबेळंकी01/06/1951 
117 विकास कुमार माळकरभोसे01/01/19959823350507
118 राजकुमार ज्ञानू जाधवभोसे01/01/19769766881647
119 अरविंद आण्णा पाटीलभोसे01/01/19718408039828
120 दीपाली दत्तात्रय लोहारभोसे10/10/19918975209810
121 स्वाती शिवाजी मोहितेभोसे21/05/19868626035662
122 श्रेया शीतल उपाध्येभोसे21/08/20029730941612
123 दिलिप सदाशिव चव्हाणभोसे15/05/19829960052414
124 सुदर्शन उत्तम लोहारभोसे31/08/19987387456725
125 साक्षी देवगोंडा पाटीलभोसे06/01/20037620141659
126 विनायक बिडाप्पा काळेभोसे01/01/19898956155770
127 महेश माणिक हराळेभोसे16/06/19959561583857
128 श्रेयस मोहनदास काळेभोसे30/05/20067767883125
129 संजय पांडुरंग बचुटेभोसे01/01/19758956846076
130 ऋषिकेश बजरंग कांबळेभोसे01/07/19939130077885
131 सुधीर सुभाष पाटीलभोसे24/04/19839011467084
132 शनाबाई तातोबा जाधवभोसे01/01/19718055514317
133 राधाबाई नारायण काळेभोसे01/06/19517709618971
134 सुलभा भगवान सुतारभोसे27/05/19809595772654
135 मंगल आण्णा पाटीलभोसे01/06/1966 
136 वृषभ राजेंद्र चौगुलेभोसे23/04/19999421221362
137 रचना महावीर गणेशवाडीभोसे07/01/19988625904562
138 सुलोचना सुभाष पवारभोसे01/01/19658928434125
139 शकुंतला दत्तू जगदाळेभोसे01/01/19768928582604
140 विमल गुंडोपंत माळकरभोसे01/01/19709823350507
141 कुमार आण्णाप्पा माळकरभोसे01/01/19669823350507
142 अमोल आण्णाप्पा भोसलेभोसे28/01/20049970569978
143 विजया रामचंद्र गणेशवाडेभोसे01/06/19710233225724
144 स्वप्नील सुनील पाटीलबिसूर04/10/19999764810771
145 बजरंग दत्तात्रय पाटीलबिसूर15/06/19897775979561
146 अमोल मधुकर चौगुलेबिसूर27/07/19967828294019
147 रामदास एकनाथ पाटीलबिसूर01/01/19649730131601
148 विनायक बाळकृष्ण नरळेबिसूर-8411893731
149 विजय दत्तात्रय पाटीलबिसूर16/09/1970 
150 अमित अशोक पाटीलबिसूर19/12/19949730973790
151 अमोल अशोक पाटीलबिसूर25/05/19919730973790
152 नवनाथ कृष्णा पाटीलबिसूर07/05/20017387702740
153 दिनेश बाळासो पाटीलबिसूर17/06/19909096630663
154 सत्वशील रविंद्र घोरपडेबिसूर24/11/19889158573279
155 सत्यजित राजेंद्र पाटीलबिसूर02/07/20059730778593
156 नसरुद्दीन मुजावर नजरूद्दीनबिसूर25/05/19657172781807
157 कमल पांडुरंग पाटीलबिसूर01/06/19579049536315
158 सुनील सदाशिव खोतबोलवाड01/01/19817798605964
159 सुभाष चवगोंडा पाटीलबोलवाड26/08/19828390219466
160 किरण महावीर पाटीलबोलवाड08/06/19959730844779
161 वैष्णवी तानाजी आवळेबुधगाव25/05/20019637706327
162 धनश्री बाळकृष्ण पाडळेबुधगाव07/11/20079766411592
163 विजय किरण बोधगिरेबुधगाव22/05/20078806609787
164 प्रमोद प्रकाश पाटीलबुधगाव09/05/19869158476537
165 रामचंद्र ज्ञानू नांगरेबुधगाव01/11/19599175297839
166 शीतल अशोक लोटकेबुधगाव14/07/1977 
167 आप्पासो रामचंद्र दबडेबुधगाव01/06/19759960667354
168 सागर उत्तम सन्मुखबुधगाव07/05/19928485848695
169 नेताजी बाळासो पाटीलबुधगाव07/05/19929665698043
170 सुरेश तुकाराम मालीबुधगाव01/06/19619561284542
171 भाग्यश्री सुभाष खेडकरबुधगाव12/06/19929890691465
172 भाग्यश्री भगवान भारतीबुधगाव01/06/19939767327099
173 अभिषेक शिवाजी वाघमोडेबुधगाव08/05/20048482862717
174 प्रतीती मनोहर भारतीबुधगाव08/03/19999219751801
175 ओम विजय पाटीलबुधगाव16/03/20088625067769
176 अनिकेत आनंदा पाटीलबुधगाव01/06/1997 
177 राहुल विश्वनाथ देसाईबुधगाव08/02/19959860829644
178 सुमित्रा विठ्ठल मानेबुधगाव-9373112070
179 किरण विलास होवाळेबुधगाव-9860430553
180 सागर दिलीप अभ्यंकरबुधगाव27/08/19919552877473
181 मोहमदअल्ली मेहबूब मुल्लाबुधगाव25/02/19938421691027
182 समीर सुलतान पट्टेकरीबुधगाव25/04/19779764403554
183 कलावती रामचंद्र वसवाडेबुधगाव31/07/19669923469417
184 गणपती महेश पाटीलबुधगाव-9665746557
185 रामाण्णा सिद्धाप्पा गुंडेवाडीचाबुकस्वारवाडी01/01/1962 
186 शरद देवाप्पा हळींगळेचाबुकस्वारवाडी01/06/1992 
187 रंगराव सिद्राया खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/1963 
188 कासाबाई बाळाराम खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/1968 
189 हरीश अशोक चौगुलेढवळी20/05/19999823090633
190 चंद्रिका कल्लाप्पा मगदूमढवळी01/08/20049503471944
191 सागर धनपाल अथणेढवळी11/11/19839921185344
192 प्रतीक अनिल कमतेढवळी15/04/20088600600273
193 परशराम कल्लाप्पा गौराजेढवळी01/06/19669604725884
194 राहुल राजू गडदेढवळी01/01/20147057345542
195 प्रभावती शांताप्पा घरबडेढवळी01/06/1969 
196 गजानन धोंडीराम हुलवानढवळी- 
197 रोहीणी महादेव कदमडोंगरवाडी26/06/19957083308488
198 रामा पायाप्पा कदमडोंगरवाडी01/01/19649552747159
199 मनोज तानाजी लव्हटेदुधगाव15/12/19959730994105
200 सुरेखा आदिशा आवटीदुधगाव01/06/1971 
201 प्रतीक्षा विशाल भोसलेदुधगाव14/06/20059970774069
202 अमानुष रजाक शिकलगारदुधगाव10/05/20029049723455
203 सुरज आनंदा कोकाटेदुधगाव09/10/19999657809381
204 उल्हास भूपाल शिरगावेदुधगाव01/01/19827798791008
205 प्रमोद भाऊसो माकनेदुधगाव01/06/19909665959421
206 अक्षय आदिनाथ पाटीलदुधगाव31/10/19949156163239
207 प्रधुन्य प्रमोद कांबळेदुधगाव15/03/19999096926162
208 मीनाक्षी विजय कांबळेदुधगाव22/07/19939730450204
209 दीपक प्रकाश सपकाळदुधगाव21/10/19849860854856
210 केवल भरत साळुंखेदुधगाव03/11/19989975356366
211 शीतल विजय कांबळेदुधगाव21/08/19969730450204
212 वर्षा प्रदीप पाटीलदुधगाव01/06/1974 
213 प्राजक्ता तानाजी दळवीदुधगाव21/02/20039766322250
214 सुवर्णा जीवांधर कुदळेदुधगाव19/04/19688275031412
215 रोहन सुनील कांबळेदुधगाव24/11/19997219664936
216 काशिलिंग चंद्रकांत सिद्धदुधगाव06/02/20029130695316
217 महंमद बिलाल अक्रम पटेलदुधगाव21/12/20109881522601
218 लक्ष्मी महिपती सपकाळदुधगाव30/01/19867756002036
219 अनिल सहदेव गवळीदुधगाव01/06/1997 
220 सुनील सहदेव गवळीदुधगाव01/06/1999 
221 आरती चंद्रकांत भोसलेदुधगाव09/11/20139561638371
222 पुष्कर दादासो कनवाडेदुधगाव19/09/20089561871068
223 उषा शंकर हराळेदुधगाव01/01/1979 
224 रश्मी शिवाजीराव पवारदुधगाव26/05/19799503779876
225 स्नेहल अशोक सुतारएरंडोली11/08/19889373730774
226 प्रदीप इंद्रकांत पाटीलएरंडोली01/06/19699503394840
227 प्रतीक्षा गणपती ममरदंडेएरंडोली01/06/2005 
228 स्वप्नील राजेंद्र चौगुलेएरंडोली06/10/20019923060801
229 प्रवीण विलास गिड्डेएरंडोली01/08/19949960020957
230 प्रसाद राजेंद्र कुंभारएरंडोली-9970515637
231 आक्काताई रावसाहेब पाटीलएरंडोली01/06/19529923353427
232 पवित्रा शंकर गुरवएरंडोली01/06/19769561933658
233 ऐश्वर्या बजरंग पाटीलएरंडोली-9970135478
234 सरस्वती ज्योतीराम पाटीलएरंडोली01/06/19669503094542
235 योगेश ज्योतीराम पाटीलएरंडोली01/06/19899503094542
236 विजय रघुनाथ कराळेएरंडोली08/07/20019565628810
237 यशवर्धन किरण सरवदेएरंडोली30/11/20117875695572
238 पुष्पा तातोबा गायकवाडएरंडोली01/06/19699730902856
239 राहुल महिपाल धेंडेएरंडोली06/11/19999730159254
240 आण्णासो रामू माळीएरंडोली01/06/19669860906017
241 सविता सुरगोंडा पाटीलएरंडोली25/07/19788806493908
242 वरद सुरेश जाधवएरंडोली- 
243 पृथ्वीराज संतोषकुमार निंबाळकरएरंडोली21/09/20037588088411
244 मोहन प्रकाश नलवडेएरंडोली-8600081712
245 वैशाली युवराज निंबाळकरएरंडोली01/06/19787588088411
246 प्रियांका शशिकांत धेंडेएरंडोली01/06/19999764703200
247 सदाशिव विरुपाक्ष शहापूरेएरंडोली01/06/19669096073657
248 बाबासो मारुती गावडेएरंडोली11/03/19869923495260
249 सुरज अशोक संकपाळएरंडोली25/05/20079766047133
250 बाळासो चंदर गिड्डेएरंडोली01/06/19709096603381
251 अभिनंदन भूपाल पाटीलएरंडोली11/10/20049960282273
252 योगेश अरुण गावडेएरंडोली01/07/20009503628175
253 स्वप्नाली धोंडीराम रोडेएरंडोली01/06/19949764045924
254 शिवाजी आनंदा शेळकेएरंडोली01/06/19689158576229
255 वनिता पांडुरंग मानेएरंडोली01/01/1992 
256 ज्ञानेश्वर बाळकृष्ण कदमएरंडोली16/06/20019890835761
257 बाबासो रामा डोंगरेगुंडेवाडी12/08/19638605394836
258 प्रणाली नानासो पाटीलगुंडेवाडी23/10/20039503802459
259 अंजली आण्णासो पाटीलगुंडेवाडी27/06/20098698213466
260 नानासो भीमराव पाटीलगुंडेवाडी04/03/19999545614984
261 संगीता संभाजी पाटीलगुंडेवाडी01/01/19747588586354
262 दस्तगीर मलिक मुलाणीगुंडेवाडी29/04/20078600058067
263 कल्पना शिवाजी मानेगुंडेवाडी01/06/19739923496252
264 प्रवीण कुमार मोटेगुंडेवाडी06/07/20088806594856
265 मुरलीधर संतोष यादवहरिपूर23/09/20039975953623
266 उदय महावीर चौगुलेहरिपूर07/11/19879226453964
267 संजय दत्तात्रय कारंडेहरिपूर01/06/19769850065272
268 भाग्यश्री अरविंद आंबीकरहरिपूर27/07/20169860555547
269 इम्रान गौसपाक पखालीहरिपूर13/04/19927588467623
270 चेतन मारुती चव्हाणहरिपूर18/02/19839850942999
271 आयुष महेश ठाणेकरहरिपूर20/11/20099403181408
272 विद्या नामदेव शिंदेहरिपूर17/09/19837057522661
273 सोनाली अशोक शेरीकरहरिपूर13/07/19967261939155
274 राधिका विकास कांबळेहरिपूर12/10/19869096684752
275 जयवंत महादेव भोईहरिपूर01/06/19569823195051
276 संगिता श्रीपती पठाडेहरिपूर01/06/19779960782856
277 आशा सुभाष पुकाळेहरिपूर23/06/19917507306760
278 नेहा विजय बजाजहरिपूर28/06/19919822325555
279 रुद्राक्ष दगडू कैकाडीहरिपूर16/07/20139922508658
280 सचिन वसंत शिंदेहरिपूर30/06/19839921013153
281 कविता प्रकाश हरिजनहरिपूर21/10/20127709200524
282 विशाल मारुती रणदिवेहरिपूर23/11/2010 
283 संतोष सुरेश हाडदरेहरिपूर16/01/19889657807325
284 अनिल वसंत कांबळेहरिपूर05/04/19719921625709
285 सचिन दशरथ खोतहरिपूर27/08/19799881004901
286 ओंकार शिरीष मानेहरिपूर06/06/20128530875233
287 उज्वला लक्ष्मण शिंगेहरिपूर07/03/19908600304233
288 मनीषा देवदास केचेहरिपूर01/01/19859175044155
289 संताजी नामदेव शिंदेहरिपूर17/11/19907057522661
290 श्रावणी सुनिल तांदळेहरिपूर15/11/20089665954787
291 अनिल जयवंत साबळेजनीरवाडी01/06/1970 
292 राम श्रीरंग कदमजनीरवाडी01/06/19948600938990
293 सचिन भानुदास बिसुरेजनीरवाडी01/06/1989 
294 तात्यासो बापू बिसुरेजनीरवाडी- 
295 चैतन्य मच्छिंद्र ढोबळेजनीरवाडी06/09/20159665924541
296 कुमार विष्णू निकमजनीरवाडी03/01/20147262932281
297 साईश्वर धनपाल SURYAVANSHIजुनी धामणी06/02/19867261938503
298 सुनील शामराव कदमकदमवाडी28/10/19837038976837
299 अर्जुन सदाशिव पाटीलकाकडवाडी09/10/19859637694750
300 योगेश राजेंद्र पाटीलकाकडवाडी08/03/19977057687017
301 सुशांत शिवाजी मोहितेकाकडवाडी29/07/19959763635462
302 संतोष मारुती मोरेकळंबी-7745872831
303 इसाक मौला मुलाणीकळंबी- 
304 वैभव प्रवीण पाटीलकळंबी07/10/20029404302177
305 प्रवीण किसन शितोळेकळंबी-9763193519
306 संदीप सुरगोंडा पाटीलकळंबी27/09/19933096142232
307 पद्मश्री बाळगोंडा पाटीलकळंबी28/07/19958308937008
308 भारती ज्योतीराम माळीकळंबी19/05/19909561647161
309 शाहिद शामुसुद्दीन मुल्लाकळंबी20/02/20058605867167
310 भीमराव अनिल कुरणेकळंबी02/06/19999850897930
311 विमल विष्णू गुरवकळंबी12/05/19649096659234
312 सुवर्ना प्रवीण शितोळेकळंबी-9163193519
313 बसंती बापुसो सुतारकळंबी13/12/19908600494737
314 विमल सुखदेव कैकाडीकळंबी25/05/19807350986062
315 सायली भारत बंडगरकर्नाळ03/06/20127588586840
316 तोहीद हकीम चौगुलेकर्नाळ19/01/19919421048068
317 प्रदीप एकनाथ तारळेकरकर्नाळ17/06/19909764144776
318 मोहन वसंत कदमकर्नाळ21/02/19767774995967
319 दिव्या गणेश ताटेकर्नाळ22/10/20009767934426
320 गौस रमजान कुरणेकर्नाळ02/05/19828888632087
321 सदाशिव गणपती सुतारकर्नाळ01/06/19729604560859
322 शिल्पा शिवाजी यादवकर्नाळ24/11/19769822749547
323 उज्वला धोंडीराम ढगेकर्नाळ-9503507139
324 प्रभाकर धोंडीराम ढगेकर्नाळ01/06/19809503507139
325 सविता तम्मा खोतकर्नाळ04/03/19909604050031
326 विजय विठ्ठल पवारकर्नाळ01/06/1967 
327 आक्काताई कृष्णा पाटीलकर्नाळ01/06/19877757988712
328 प्रमोद तानाजी पाटीलकर्नाळ10/09/19769045246568
329 आदेश गणेश ताटेकर्नाळ27/10/20079767934426
330 गणेश अशोक ताटेकर्नाळ01/06/19709767934426
331 अमोल बापू घोडकेकरोली (म)11/07/19777030326081
332 जयश्री गोविंदराव पाटीलकरोली (म)11/08/19909850068716
333 प्रियांका राहुल घोडकेकरोली (म)16/07/20088407967241
334 आदित्य प्रवीण घोडकेकरोली (म)31/07/20109665167418
335 विकास GOVIND पाटीलकरोली (म)10/05/19829158212091
336 सुभाष विलास पाटीलकरोली (म)05/07/19887798113570
337 तेजस्विनी सुभाष पाटीलकरोली (म)01/06/19847798113570
338 आक्काताई शिवराम पाटीलकरोली (म)01/06/19727798113570
339 प्रदीप हणमंत पाटीलकरोली (म)17/10/2005 
340 ऋतुजा हणमंत पाटीलकरोली (म)10/10/2002 
341 सुवर्णा मोहन पाटीलकरोली (म)10/06/19789545319064
342 भरती शिवाजी जाधवकरोली (म)16/01/19688806631075
343 शरद सुरेश पवारकसबे डिग्रज05/06/19969579323453
344 सानिका सागर भंडारेकसबे डिग्रज31/03/20098888922083
345 इंदुबाई यशवंत बिराजदारकसबे डिग्रज01/06/19828007243792
346 अलका जगनाथ लवटेकसबे डिग्रज07/05/19719960624083
347 नागेश ज्ञानदेव आंबोळेकसबे डिग्रज12/04/19887757972334
348 सुरेश बापू आळतेकरकसबे डिग्रज01/01/19669423267550
349 सतीश जगन्नाथ लवटेकसबे डिग्रज01/01/19769960624083
350 शिवदीप दिलीप चव्हाणकसबे डिग्रज-8550984600
351 शफाकत मुबारक लांडगेकसबे डिग्रज01/01/20017066416733
352 प्रकाश वसंत दळवीकसबे डिग्रज-9561513088
353 सुधाकर कुमार चव्हाणकसबे डिग्रज23/01/19938554001775
354 दिनकर शिवाजी गावडेकसबे डिग्रज09/10/19657774996432
355 राजेंद्र सिताराम कांबळेकसबे डिग्रज01/01/19658177950463
356 पल्लवी अरुण राजमानेकसबे डिग्रज26/06/19839145905829
357 शेवताली संभाजी लोटेकसबे डिग्रज10/01/20009175529690
358 मनिषा शिवाजी गावडेकसबे डिग्रज18/09/19717774996432
359 अहिल्या शिवाजी गावडेकसबे डिग्रज20/02/19767774996432
360 अभिजित कुमार चव्हाणकसबे डिग्रज13/01/19958554001775
361 स्वाती वसंत दळवीकसबे डिग्रज-9561513088
362 रेहाना शब्बीर सुतारकसबे डिग्रज28/02/19889561809060
363 मिसाबा इम्रान ढगेकसबे डिग्रज04/03/20099503395040
364 अजय जंबू कांबळेकसबे डिग्रज31/03/19937038491643
365 सुनिल तातोबा आवळेकसबे डिग्रज02/06/19809273665420
366 जयशिरी शंकर शिंदेकसबे डिग्रज25/06/19858007245168
367 वृषाली सुनिल पांढरेकसबे डिग्रज18/12/20009075630723
368 प्रज्वल विश्वास आवळेकसबे डिग्रज28/06/20028237124035
369 आशिष आप्पासो चौगुलेकसबे डिग्रज15/11/19937769895179
370 संभाजी यश वंत साळुखेकसबे डिग्रज05/07/19679146648379
371 सचिन संजय सूर्यवंशीकसबे डिग्रज-9860511006
372 संजय बाबुराव हंकारेकसबे डिग्रज-9922803076
373 धनंजय गणपती नलवडेकसबे डिग्रज12/10/19829021791132
374 सुरज सुकुमार मिणचेकसबे डिग्रज19/10/19929421127620
375 प्रकाश भारत पवारकसबे डिग्रज07/08/19987028233511
376 संगिता शिवाप्पा आनंगवडेकसबे डिग्रज01/01/19749765938938
377 आकाश भारत पवारकसबे डिग्रज01/01/20037028233511
378 अपूर्वा संतोष पवारकसबे डिग्रज27/10/20077387106749
379 विक्रम नामदेव हुबळेकसबे डिग्रज18/04/19997057585919
380 मिसबा इम्रान ढगेकसबे डिग्रज04/03/20099503395040
381 अक्षय अर्जुन शिंदेकवजी कोठवडी19/08/19959673601973
382 शशिकांत प्रकाश मानेकवजी कोठवडी14/07/19818975979774
383 गुंडा भारत मोहितेकवलापूर01/06/1989 
384 सुरेखा महादेव कांबळेकवलापूर01/06/19777249770969
385 सुनीता uttam साबळेकवलापूर23/09/19927875666784
386 पायल संदीप कांबळेकवलापूर29/07/20099822000483
387 माधुरी विजय तावदरकरकवलापूर03/06/19989175923754
388 संतोष भीमराव सावंतकवलापूर01/06/19798007831365
389 अनिल भीमराव सावंतकवलापूर01/06/19768007831365
390 आशिया जमीर मुल्लाकवलापूर31/10/20029665235396
391 चंदाराणी भीमराव तांदळेकवलापूर01/01/1984 
392 घनश्याम महादेव माळीकवलापूर29/08/19957709658119
393 सुजित महादेव माळीकवलापूर20/08/2002 
394 मोनिका गजानन नायकवडीकवलापूर21/06/20009623484263
395 सुजाता अशोक पाटीलकवलापूर07/12/20059096321529
396 रोहन सुरेंद्र मुळेकवलापूर07/02/20067767873454
397 जयश्री विठ्ठल गावडेकवलापूर15/01/1976 
398 भाग्यश्री संजय साबळेकवलापूर21/06/19959975375857
399 शैला रमेश मोहितेकवलापूर17/05/19899970636012
400 सुजित महादेव माळीकवलापूर20/08/20028411010743
401 रामा शंकर महाजनकवलापूर01/06/19609561006316
402 सुरेश रमेश मोहितेकवलापूर18/08/20009970630612
403 रुपाली रमेश मोहितेकवलापूर15/05/19949970630612
404 दीपाली सहदेव माळीकवलापूर01/06/19927249842488
405 उज्वला अशोक स्वामीकवलापूर15/06/1961 
406 प्रांजली प्रशांतसिंग रजपूतकवलापूर24/11/20049156507848
407 गोकुळा रवींद्र नीलकंठकवलापूर10/08/19757350147468
408 रुपेश जगन्नाथ गुरवकवलापूर09/11/20087350147468
409 रवींद्र बाबुराव नीलकंठकवलापूर10/09/19667350147468
410 आक्काताई विठ्ठल गावडेकवलापूर10/04/19699970049236
411 शांता` बापू गावडेकवलापूर10/11/19669730711082
412 श्वेता राजेंद्र चौगुलेकवलापूर13/03/20009156498487
413 आशुतोष बाळकृष्ण मोहितेकवलापूर16/07/19968600800803
414 सुरज रामचंद्र पोळकवलापूर01/10/19977030275681
415 महेश दिलीप पाटीलकवलापूर17/05/19997057802202
416 बाळासाहेब पांडुरंग माळीकवलापूर01/06/1961 
417 अनुज हणमंत पाटीलकवलापूर16/08/19959860857993
418 राजेंद्र परशुराम कांबळेकवलापूर01/06/1976 
419 अशोक दत्तात्रय पाटीलकवलापूर10/06/19699096321529
420 राजेंद्र दगडू महाजनकवलापूर16/11/19688421241788
421 उज्वला निवृत्ती बरमेकवलापूर01/07/19857558293839
422 सावू तुकाराम मोहितेकवलापूर01/01/19459420676717
423 दत्तात्रय शामराव जाधवकवलापूर01/06/1976 
424 संतोष दत्तात्रय माळीकवलापूर15/08/20029960342601
425 सोहम प्रवीण लाडकवलापूर18/03/20139860026970
426 यश चंद्रकांत मुळेकवलापूर19/09/20129960780718
427 तुळशीराम वामन खाडेकवलापूर01/06/1981 
428 अरुणा दत्तात्रय डोनावडेकवठेपिराण01/06/19948956473125
429 अर्चना सुभाष मोरेकवठेपिराण02/12/19989172142109
430 पार्श्व् पोपट पवारकवठेपिराण28/09/20069890066183
431 चांदबी यासिन जाधवकवठेपिराण28/07/19849421223517
432 प्राजक्ता किरण चव्हाणकवठेपिराण27/08/20069657803237
433 दादासो बाळगोंडा पाटीलकवठेपिराण01/06/19859922758327
434 प्राची एकनाथ पाटीलकवठेपिराण25/03/20089921022251
435 संदीप दिलीप दाबाडेकवठेपिराण26/02/19828552061105
436 सुरज रावसाहेब देसाईकवठेपिराण17/05/19949922943471
437 रणजित करू किर्तेकवठेपिराण28/08/19948805437172
438 ऐश्वर्या संभाजी पवारकवठेपिराण02/09/20009011880737
439 सागर नारायण पाटीलकवठेपिराण01/01/19868956473125
440 प्रेम विजय शिंगेकवठेपिराण04/01/20069834513141
441 तेजस गुंडाप्पा मडकेकवठेपिराण02/10/20059822473580
442 सुमैय्या मन्सूर मुजावरकवठेपिराण01/09/19907744947867
443 आर्यन मारुती सावंतकवठेपिराण12/07/20159764665283
444 जयराज गजानन पाटीलकवठेपिराण02/10/20119979320955
445 वंदना रामदास गायकवाडकवठेपिराण06/11/19999421225633
446 चिंगूताई भीमराव दुधारेकवठेपिराण01/01/19629021199636
447 मनीषा बाबुराव भोसलेकवठेपिराण01/06/19989673329118
448 अण्णा पोतदार वैभवकवठेपिराण01/06/19919657699978
449 सुरेश धोंडीराम कुंभारकवठेपिराण01/06/19767798906548
450 सार्थक प्रशांत कुंभारकवठेपिराण09/04/20099922198680
451 कलाबाई पांडुरंग आवळेकवठेपिराण-9822565221
452 रोहन दिलीप लोहारकवठेपिराण02/01/20047249160612
453 शिवाजी विलास मानेकवठेपिराण14/05/19948975061103
454 विजय बाळासो पाटीलकवठेपिराण19/02/20059604096014
455 अमर नारायण पाटीलकवठेपिराण01/01/19858956473125
456 सुलतान युसूफ मुजावरकवठेपिराण30/12/19949850210385
457 संगिता पट्टू भोसलेखंडेराजुरी01/07/20018975812829
458 अभिषेक दिलीप कोष्टीखंडेराजुरी22/05/19989764314958
459 विजय आप्पासो मालीखंडेराजुरी30/11/19979764018234
460 रमजान बाळू पठाणखंडेराजुरी-9049441825
461 आण्णासो सुदाम सागरेखंडेराजुरी13/12/19807507793378
462 गीता उर्फ विशाखा विठ्ठल कांबळेखंडेराजुरी09/01/19939503358872
463 काकासाहेब हिंदुराव कांबळेखंडेराजुरी-9975063974
464 बाळू कबीर पठाणखंडेराजुरी-9049441825
465 वैशाली उमेश पवारखंडेराजुरी-8007780194
466 लियाकत बाबासो महातखंडेराजुरी25/08/1976 
467 वैभव नवलू रूपनुरखंडेराजुरी03/06/19989503331437
468 विश्वजित पंडीत कांबलेखंडेराजुरी08/09/19997387013062
469 नारायण कृष्णा कांबळेखंडेराजुरी25/05/19398550960090
470 कृष्णाबाई मारुती कारकेखंडेराजुरी01/01/19659403401956
471 दशरथ बाळासो जाधवखरकटवाडी01/01/19878806646202
472 रफिक महमंद सय्यदखरकटवाडी01/06/19729890570975
473 गंगुबाई विश्वास KADAMखरकटवाडी01/06/19949960780612
474 अनुराधा केदारी तंगडीखटाव22/06/1999 
475 अक्षता ज्योत्याप्पा पाटीलखटाव30/08/2008 
476 तुषार भरमू मारापुरेखटाव06/08/20119561198837
477 अश्विनी बसगोंडा हेळवीखटाव17/10/19968600640948
478 भैरप्पा बाळाप्पा पाटीलखटाव21/11/2000 
479 कमल नागू दळवीखटाव01/06/19757028482303
480 अर्जुन लांडगे संजीवनीलक्ष्मीवाडी11/06/2007 
481 बंडू खोत छबूताईलक्ष्मीवाडी- 
482 चंपाताई तुकाराम टाकळेलक्ष्मीवाडी- 
483 पूजा दिलीप कमतेलक्ष्मीवाडी28/07/20089960635307
484 लक्समी मारुती सलगरेलक्ष्मीवाडी01/06/19759620684749
485 शुभम लक्समन तावशेलक्ष्मीवाडी01/06/19987387525553
486 काजल रंगराव पाटीललक्ष्मीवाडी01/06/20039021028269
487 उषा भाऊसो माळीलक्ष्मीवाडी26/11/2000 
488 रामचंद्र कृष्णां खोतलक्ष्मीवाडी01/01/19610963259901
489 पौर्णिमा नाना खोतलक्ष्मीवाडी18/01/19999767377875
490 हर्षद कामांना शिंदेलिंगनूर09/01/19978806283722
491 महेश आप्पासो लोहारलिंगनूर09/09/19989075941072
492 मारुती सत्याप्पा म्हेत्रेलिंगनूर01/06/1970 
493 शैलेश शिवाजी मगदूमलिंगनूर01/06/1999 
494 गंगुबाई अशोक नाईकलिंगनूर20/04/1982 
495 दीपक महादेव शिंदेलिंगनूर10/11/19938412039410
496 शोभा संजय पाटीललिंगनूर01/01/19799604279935
497 विठ्ठल शिवाजी पाटीललिंगनूर01/01/19687218529640
498 ऋतुजा शंकर शिंदेलिंगनूर01/06/2005 
499 राजू विठ्ठल पाटीललिंगनूर05/06/19917218529640
500 तुषार शंकर शिंदेलिंगनूर01/06/1998 
501 जंबू आण्णाप्पा नाईकलिंगनूर-9403724910
502 सचिन अशोक नाईकलिंगनूर01/06/20009766014919
503 चैतन्य संजय मगदूमलिंगनूर24/01/20119158854767
504 अविनाश सुभाष मगदूमलिंगनूर25/03/19929673129941
505 कमल ज्ञानदेव पाटीललिंगनूर01/06/19578806868513
506 भीमासू मदगोंडा पाटीललिंगनूर01/06/19819422817010
507 वसंत रामू मगदूमलिंगनूर01/05/19639545527397
508 विश्वनाथ रेवाण्णा क्षीरसागरलिंगनूर16/10/20068698549492
509 आकांक्षा रामदास खोतलिंगनूर01/01/20118600604200
510 अरुण गजानंद बापटमाधवनगर23/06/19718421900451
511 कल्पना तानाजी वीरकरमाधवनगर07/09/19848275914159
512 अर्जुन तानाजी वीरकरमाधवनगर28/04/20068275914159
513 अमीन अरुण सवईराममाधवनगर- 
514 देवदास बाबुराव सावंतमाधवनगर01/07/19679765417151
515 रीमा प्रदीप मोरेमाधवनगर29/12/19867276092662
516 सागर अरुण कोरेमाधवनगर29/06/19928483898308
517 मुकुंद तुकाराम पाटीलमाधवनगर26/07/19928275914072
518 शोभा बाबासाहेब हत्तीकरमाधवनगर27/11/19839860371312
519 यश अर्जुन वाघमारेमाधवनगर22/02/20069970205163
520 अनुष्का पोपट देशमुखमाधवनगर08/08/20099921063535
521 संकेत पोपट देशमुखमाधवनगर15/03/20179921063535
522 यश पोपट देशमुखमाधवनगर27/06/20139921063535
523 दीपक सत्यनारायण पलोडमाधवनगर26/07/19809822212601
524 वंदना हिंदुराव पाटीलमाधवनगर07/10/19859326505246
525 भीमराव सत्याप्पा नाईकमाधवनगर16/11/19799767386802
526 अक्षय कुमार मिसाळमाधवनगर09/05/19999561509967
527 आशाराणी आण्णा मसुटगेमालेवाडी01/06/19779637182207
528 सुबोध महावीर मसुटगेमालेवाडी27/03/19799623928001
529 रावसाहेब दत्तात्रय सूर्यवंशीमालेवाडी-7767829582
530 दिलीप कुमार परीटमालगाव22/04/19859673189113
531 तयब्बा इमामुद्दीन सॊनीकरमालगाव03/12/20069665971324
532 आशोक नरशिंगा परीटमालगाव02/03/1968 
533 साबिया अल्ताफ सैययदमालगाव28/06/20129823120535
534 जुबेर कमालपाशा शेखमालगाव08/01/19859579267695
535 शशिकांत नानासो चिपरगेमालगाव01/06/19739767333655
536 सीमा महादेव माळीमालगाव01/09/19949665221488
537 अमोल श्रीशैल मूडशीमालगाव- 
538 स्मिता दत्तात्रय शेळकेमालगाव01/01/19898857911917
539 श्रीनिवास संजय कुलकर्णीमालगाव26/05/19858275257246
540 अमोल श्रीशैल मूडशीमालगाव09/01/19937385783605
541 हर्षदा बळवंत पवारमालगाव12/05/20088275592859
542 विजय चंद्रकांत माळीमालगाव01/01/19937709919542
543 सुवर्णा आप्पासो भिसेमालगाव15/04/19789673584544
544 अरुणा गंगाधर यलपरटेमालगाव06/04/20128806112217
545 मालाबाई बाबू कारंडेमालगाव01/01/19859158294912
546 बाहुबली जिन्नाप्पा केरीमानेमालगाव01/01/19669975384874
547 यल्लाप्पा नारायण माळीमालगाव31/08/19849970510295
548 यास्मिन शब्बीर मुल्लामालगाव10/12/20119096324672
549 गोपीचंद कदम राहुलमालगाव07/06/19889975097066
550 NILESH NANATH JAGTAPमालगाव01/04/20057028678296
551 सतीश कुंडलिक देसाईमालगाव01/01/19859049201176
552 RAMCHANDRA POL SUSHILAमालगाव01/06/19497507573202
553 SANJAY APPASAHEB HATTEमालगाव23/03/19799767002997
554 DADA GHLI BALGONDAमालगाव15/11/19579767689450
555 RAVINDRA SHENDURE VINAYमालगाव16/08/19887066348456
556 ALINA MAHAMADALI MADASमालगाव13/05/20079049462038
557 सुरज रामू कोल्हापुरेमालगाव19/06/19949511296043
558 मंजुळा परशु पाचिंगेमालगाव-9975180467
559 निशा मनोहर कपूरमालगाव08/08/19938374884143
560 निकिता मारुती गायकवाडमालगाव29/07/20059763503118
561 आदित्य अनिल माळीमालगाव23/07/20039970846612
562 निखिल सुनील अवतीमालगाव10/06/20059637262205
563 पिंटू संभाजी पोळमालगाव01/01/19839689374653
564 प्रियांका महादेव दंडबडेमालगाव18/09/20048600123073
565 शकिरा मिरसाब मुजावरमालगाव10/07/19889730317667
566 सचिन सुरेश भडेमालगाव09/01/19978855819839
567 सपना महावीर म्हैशाळमालगाव16/04/19969860557782
568 यासिन शहानुर शेखमालगाव05/07/20109175667973
569 महंमद इकबाल मुजावरमालगाव01/06/19839156714376
570 विभूम जगन्नाथ भंडारेमालगाव22/04/19959637690990
571 रुपेश राजकुमार बागेवाडीमालगाव12/12/20028623032990
572 आक्काताई रामू जगतापमालगाव01/06/19837083199504
573 जयश्री बाबुराव हललेमालगाव01/06/1968 
574 प्रतीक्षा प्रकाश कोळपमालगाव23/06/20079172152857
575 ओंकार सुदाम शिंदेमालगाव09/10/19928421455319
576 अमोल रामचंद्र हॊनमोरेमल्लेवाडी18/04/19849403963525
577 रामदास गोविंद शिंदेमल्लेवाडी01/06/19619503521412
578 पांडुरंग गोविंद शिंदेमल्लेवाडी10/05/19549657824755
579 वैभव भाऊसो शिंदेमल्लेवाडी23/09/19908550974317
580 विनायक कल्लाप्पा सुतारमल्लेवाडी05/06/19867588957987
581 वैष्णवी धैर्यशील शिंदेमल्लेवाडी29/09/20028550959577
582 अकबर अब्दुल मकानदारमल्लेवाडी01/01/19749765317144
583 सचिन आदिनाथ चोगुलेमल्लेवाडी01/01/19627745005473
584 प्रशांत प्रकाश जकातेमल्लेवाडी08/03/19979860117749
585 सत्यजित सतीश सूर्यवंशीमल्लेवाडी30/12/20068275377493
586 अमोल अशोक चौगुलेमल्लेवाडी10/04/19859764342587
587 धोंडीराम ज्ञानू पाचुंदेमनमोडी19/02/1972 
588 स्वप्नील अशोक साळुंखेमनमोडी25/12/19969850473178
589 सागर अर्जुन कणकेम्हैसाळ18/02/19959172415821
590 महादेव हरिबा कनपम्हैसाळ02/05/1950 
591 विमल चनबसू माळीम्हैसाळ-7507307046
592 सचिन उर्फ विजय नारायण शेजवळकरम्हैसाळ08/08/1980 
593 रेश्मा रहिमान फकीरम्हैसाळ01/06/19859860414045
594 मुरलीधर एकनाथ नलवडेम्हैसाळ01/06/1997 
595 विमल आप्पासाहेब पवारम्हैसाळ01/03/1984 
596 स्नेहा चंद्रकांत गावडेम्हैसाळ01/06/20048862065691
597 रोहन दादासो गोरवाडेम्हैसाळ21/06/20009767496664
598 कृष्णा दादासो संगळगेम्हैसाळ21/05/19919421115134
599 दीपाली नरसगोंडा पाटीलम्हैसाळ03/04/19939503539719
600 सुरेखा बाळासाहेब उलगडेम्हैसाळ01/01/19799523504304
601 शुंभागी सुरेश कौलापूरेम्हैसाळ09/09/20019370777154
602 दिव्या दादासो शिरोटेम्हैसाळ01/06/20017058550274
603 सुशांत बापू मानेम्हैसाळ01/06/20039561390353
604 आफताब रमजान मुलाणीम्हैसाळ13/05/19999763491243
605 विजय पदमाकर घाटगेम्हैसाळ09/03/20077219641951
606 साकिया राजेखान मुजावरम्हैसाळ05/07/20078485006766
607 भोलेनाथ नवनाथ निकमम्हैसाळ01/01/19508805522830
608 रोहिणी रामलिंग माळीम्हैसाळ09/09/19827719803694
609 उज्वला दत्तू माळीम्हैसाळ01/06/19769960402171
610 सानिका ज्ञानेश्वर मगदूमम्हैसाळ16/02/20067840965354
611 अनुजा अनिल बोराडेम्हैसाळ07/02/20049766883567
612 तुषार लिंगापा कणकेम्हैसाळ11/01/20148605794514
613 वैभव सुरेश सन्नकेम्हैसाळ01/06/19948600253354
614 सुमित रमेश संगळगेम्हैसाळ01/06/19959175487827
615 मृणाल रवींद्र जगतापम्हैसाळ12/08/20108857933424
616 इरफान मुबारक पठाणम्हैसाळ07/03/20088421937167
617 जाहिद शहाजहान दारुरेम्हैसाळ12/10/20049156713662
618 अनिल शिवाजी संगलगेम्हैसाळ13/09/19979922591503
619 विशाल बापू मानेम्हैसाळ01/06/19979561390353
620 सोहेल साहेबालाल तांबोळीम्हैसाळ04/02/20099923156580
621 इम्रान साहेबालाल तांबोळीम्हैसाळ20/11/20109923156580
622 अशरफ रमजान मुल्लाणीम्हैसाळ17/03/20049768491243
623 सुवर्ना यशवंत धुमाळम्हैसाळ01/06/19838806146699
624 अंजुम मेहबूब मुजावरम्हैसाळ20/11/19949921920275
625 ज्योती रवींद्र सिसाळमौजे डिग्रज05/08/19887030291717
626 जयश्री रवींद्र पाटीलमौजे डिग्रज17/12/19999552476044
627 अथर्व आण्णाप्पा बजबळकरमौजे डिग्रज28/09/20049881623203
628 सौरभ सुनिल पाटीलमौजे डिग्रज15/12/19969561623642
629 समृद्धी समीर कांबळेमौजे डिग्रज27/11/20099881470590
630 बाळासो बापू पाटीलमौजे डिग्रज01/01/19709823604013
631 संभाजी बापू पाटीलमौजे डिग्रज09/03/19729823640131
632 कबीर शामराव कांबळेमौजे डिग्रज-7718716398
633 दीपक हरी कांबळेमौजे डिग्रज10/09/19739561888861
634 सुधाताई संभाजी साळुंखेमौजे डिग्रज04/05/19729860919375
635 नंदाताई आबा साळुंखेमौजे डिग्रज02/02/19649689403058
636 श्रीवर्धन जयकुमार पाटीलमौजे डिग्रज07/10/20099503458895
637 इस्माईल हुसेन यादगीरमौजे डिग्रज22/01/20047773956464
638 सुनील बाळासो वळवडेमौजे डिग्रज01/11/1988 
639 सुप्रिया शशिकांत काटेमौजे डिग्रज-9921029349
640 सुरज बडेसाब शेखमौजे डिग्रज01/01/1987 
641 अश्विनी दादासो कांबळेमौजे डिग्रज01/01/1987 
642 तेजस अनिल पाटीलमौजे डिग्रज22/10/20007756869008
643 ज्ञानदेव विश्वनाथ साळुंखेनांद्रे26/09/19849503937017
644 अनुराग सनत्कुमार देसाईनांद्रे22/09/19928407905646
645 सूचित सुकुमार पाचोरेनांद्रे31/12/19969822993598
646 दिव्याराणी संजय वालेनांद्रे05/08/19858856575966
647 सुरेखा तातोबा मानेनांद्रे01/01/19739881251146
648 दीपाली दत्तात्रय सुतारनांद्रे30/10/19979552620669
649 कुलसुम गवस मुल्लानांद्रे28/12/20127410107446
650 मनीषा भरत कुंभारनांद्रे05/03/19979730888394
651 वैष्णवी बापू शिंदेनांद्रे01/12/20089673725032
652 अनिता धन्यकुमार चौगुलेनांद्रे01/01/19797798090624
653 अनिल आदगोंडा पाचोरेनांद्रे01/06/19767028297003
654 शुभम दिलीप भोसलेनांद्रे11/05/19989405286479
655 अवंतिका अनिल शेटेनांद्रे12/03/20038552807910
656 अनिल परशुराम मदनेनांद्रे08/11/19999561005968
657 रियाज बंदगी सुतारनांद्रे21/08/19907769813854
658 मुमताज मुबारक मुल्लानांद्रे15/07/19867249466261
659 अमित दिलीप भोरेनांद्रे26/01/19919168427371
660 अरमान साहेबलाल नरेगलनांद्रे01/01/19948698632196
661 काशिनाथ निवृत्ती साळुंखेनांद्रे01/01/19637507041016
662 जरीना शब्बीर बेपारीनांद्रे26/01/19939975518620
663 प्रणिता दौलत चौगुलेनांद्रे01/01/19907385016447
664 सुनिता बाबासो ढालेनांद्रे01/06/19899975105133
665 संस्कृती राजकुमार पाटीलनांद्रे24/09/20059975097663
666 प्रमोद कुबेर थोटेनांद्रे01/06/19947775871367
667 नितीन दिपक गायकवाडनरवाड-9545065608
668 महेश मलगोंडा पाटीलनरवाड01/05/20017875567798
669 सुप्रिया नेताजी गराडेनरवाड06/07/20059075867581
670 परशराम लक्ष्मण पाटीलनरवाड06/06/19919765027748
671 शेकाबाई श्रीकांत कांबळेनरवाड-8483812138
672 संस्कार संजय शहापूरनरवाड01/11/20069923492581
673 सुरेश विलास शेळकेनरवाड-9763371526
674 पृथ्वीराज महादेव साळुंखेनरवाड27/08/19968007105986
675 कमल नारायण पवारनरवाड-9921213616
676 नेहा वसंत सातपुतेनिलंजी25/12/19939921215991
677 उमेश वसंत सातपुतेनिलंजी02/09/19889921215991
678 मुबीन अकबर पटेलनिलंजी01/06/19819011295262
679 गणपती बाबुराव पाटीलपद्माळे01/06/19637387624581
680 भारत पांडुरंग पाटीलपद्माळे01/05/19737507320114
681 सुमित बबन जगदाळेपद्माळे10/09/20079689981583
682 ऋषिकेश तानाजी सूर्यवंशीपद्माळे12/06/20019970024891
683 सोनाबाई संपत भोसलेपद्माळे01/01/19629860653851
684 चंद्रकांत दत्तात्रय पाटीलपद्माळे01/06/19569921997369
685 अलका रतन पवारपद्माळे01/06/19689689497213
686 अजित विश्वास कांबळेपद्माळे30/06/19939834767649
687 शुभांगी तानाजी सूर्यवंशीपद्माळे20/07/19999970024891
688 गणेश बाबासो पाटीलपद्माळे27/06/19929890831855
689 प्रतीक्षा श्रीकांत कोळीपद्माळे12/02/19969921215721
690 रोहित रमेश मोरेपद्माळे24/06/19949921443788
691 विकास सुबराव पाटीलपाटगांव01/05/19939860245978
692 ऋषिकेश बाळासो पाटीलपाटगांव18/01/19967030773991
693 तातोबा यशवंत यमगरपाटगांव01/01/19759860756598
694 कुलदीप बापुसो पाटीलपाटगांव20/01/19987588394379
695 सुवर्णा केशव शिंदेपाटगांव01/06/19559561710124
696 कल्पना भगवान यमगरपाटगांव-9860756598
697 अस्मिता पांडुरंग परीटपयाप्पाचीवाडी19/05/20049730911221
698 प्रणव पांडुरंग परीटपयाप्पाचीवाडी09/04/20039730911221
699 कविता पांडुरंग परीटपयाप्पाचीवाडी01/06/19859730911221
700 कमल संभाजी माळीसलगरे- 
701 मारुती गुरुपाद चौगुलेसलगरे- 
702 महादेव रामू पारेकरसलगरे01/01/19747798016914
703 संगीता पांडुरंग कांबळेसलगरे-9011301326
704 विद्या सुखदेव शेजुळेसलगरे02/06/19987721880046
705 विरेन गणेश कांबळेसलगरे03/02/20148390016468
706 अश्विनी तुकाराम पाटीलसलगरे- 
707 विमल परसु पुजारीसलगरे01/06/19699595476062
708 नितीन शिवाजी मासाळसलगरे17/09/20039067287086
709 स्वाती रामदास लोहारसलगरे01/06/20048007011757
710 सविता कुमार शिंदेसलगरे-9975702392
711 अर्चना निळकंठ मालगावेसलगरे28/06/19898605613889
712 सिद्दिक झाकीर खाटीकसलगरे03/06/20039923578940
713 गंधाली हणमंत बंडगरसलगरे06/05/20079923578120
714 रंजना सदाशिव केडगेसलगरे-7756901742
715 वर्षाराणी आण्णाप्पा बंडगरसलगरे-7770027100
716 अमृता ज्ञानू पाटीलसलगरे30/10/19959860922349
717 स्नेहल मधुकर खरातसलगरे25/02/20049923504498
718 अशुप्रती महादेव शिंदेसलगरे01/01/19869637186370
719 आरती महादेव शिंदेसलगरे01/01/19889637186370
720 विठ्ठल अर्जुन अजेटरावसलगरे01/06/19669834147516
721 दादासाहेब आप्पासाहेब शिंदेसलगरे01/01/19928390022715
722 विठ्ठल गुराप्पा कांबळेसलगरे01/06/1964 
723 आकाश बाळासो मासाळसलगरे24/03/20007387377220
724 महादेव तुकाराम शिंदेसलगरे01/01/19417758016877
725 हौसाबाई शिवाजी कांबळेसलगरे01/03/19929145605445
726 वैशाली संभाजी कांबळेसलगरे01/01/19927517730596
727 तुकाराम बाळासो पाटीलसलगरे01/02/19918390016305
728 अभिषेक भूपाल पाटीलसांबरवाडी19/10/2001 
729 सुनील राजू कोळीसमडोळी21/09/20007769086340
730 संदीप काशिनाथ लोंढेसमडोळी27/06/19908975220395
731 सुरेखा अधिकराव कांबळेसमडोळी03/04/19759970862159
732 अरुणा कुमार ढोलेसमडोळी03/01/19867350065243
733 रोहित कुमार ढोलेसमडोळी06/04/20047350065243
734 नंदाताई जयसिंग कांबळेसमडोळी09/05/19787020828732
735 संजय बापू कांबळेसमडोळी05/08/19729970715007
736 स्नेहल शरद खोतसमडोळी16/04/20027588364436
737 महावीर अण्णासो उपाध्येसमडोळी19/07/19759765326764
738 बाबूताई बाबासो कोळीसमडोळी10/05/19989970594438
739 शारदा गोविंद जाधवसमडोळी01/06/19779822862433
740 कांचन शिवाजी वारेसमडोळी01/01/19579763635584
741 प्रतीक्षा संजय आटूलकरसमडोळी02/09/20049921228029
742 कल्पना गुंडा कोळीसमडोळी15/02/19938888156610
743 अक्षय सुरेश शिंदेसमडोळी11/08/19959960827335
744 मृणालिनी संतोष चव्हाणसमडोळी27/07/20079423238006
745 गौरी सुनील गुंजाटेसमडोळी28/11/20099975000927
746 रावसो आदाप्पा भिलवडेसमडोळी15/02/19649767042245
747 नियमात मीरासो जमादारसमडोळी01/06/19587350291315
748 निहाल ताजुद्दीन मुजावरसमडोळी09/04/19997709917136
749 शुभ्रा वैभव देसाईसमडोळी27/02/20149657314164
750 प्रकाश हुगोंडा पाटीलसमडोळी-9923554340
751 तन्वीर इरफान जमादारसमडोळी05/10/20057350291315
752 मुसा अल्ली सनदीसमडोळी05/04/19579960611491
753 गौतम वसंत कांबळेसमडोळी01/06/19627057905219
754 शोभा जगन्नाथ चव्हाणसमडोळी04/06/19647875644901
755 आदित्य संजय मडलगीसंतोषवाडी08/02/20099767259982
756 मंगल आण्णासो खोतसंतोषवाडी01/06/19617385695770
757 अनुजा अर्जुन सावंतसावळी17/01/20039403571505
758 स्नेहल अजय कांबळेसावळी30/05/20109623063568
759 सुजल रघुनाथ देवकुळेसावळी22/08/20068698607678
760 कल्लाप्पा सिद्धू तांबडेसावळी02/06/19739970635506
761 गणेश महादेव चौगुलेसावळी28/08/19879011299727
762 पूनम दिलीप चव्हाणसावळी22/10/20029112153166
763 स्वेता हणमंत शिंदेसावळी02/11/19999767187410
764 किरण विजय मालीसावळी-8600705356
765 सुमन पासगोंडा पाटीलसावळवाडी01/06/19618698173545
766 यश नितीन आवटीसावळवाडी24/01/20029922825271
767 मारुती महादेव रणदिवेशिंदेवाडी06/08/19887709782928
768 बंडू एकनाथ कवाळेशिंदेवाडी01/01/1998 
769 संतोष संभाजी नाईकशिंदेवाडी05/10/19969096423837
770 राजाराम हरी सुतारशिंदेवाडी05/06/19758624019751
771 सुहास लालासो रणदिवेशिंदेवाडी02/10/19967507017208
772 सुधाकर वसंत कांबळेशिपूर05/07/1990 
773 भारती संभाजी देसाईशिपूर01/06/19589960314792
774 दत्तात्रय नारायण मानेशिपूर03/02/1979 
775 अजित अरविंद बाबरशिपूर27/06/20019730621940
776 शाहनवाज पैगबर मुलाणीशिपूर01/06/19909096983190
777 पुष्पा रवींद्र कदमशिपूर01/06/19988600495464
778 सागर रामचंद्र कमळाकरशिपूर09/05/19907709733534
779 रितेश बजरंग मिरजेशिपूर15/08/20119665410217
780 कमल अंकुश सूर्यवंशीशिपूर-9960361598
781 बाळाबाई (वैशाली) नेताजी सूर्यवंशीशिपूर-9766086884
782 वैभव दिनकर सूर्यवंशीशिपूर16/01/20029970241693
783 मालुताई आप्पा गरंडेसिद्धेवाडी01/06/1994 
784 छाया आप्पा ग्रँडसिद्धेवाडी01/06/1986 
785 किशोरी लक्ष्मण जाधवसिद्धेवाडी10/10/20117000750535
786 सुनंदा बाबासो नानगुरेसिद्धेवाडी06/08/19879637156215
787 महादेव रामचंद्र गडदेसिद्धेवाडी-7219447627
788 स्मिता आनंदा चव्हाणसिद्धेवाडी- 
789 जयंत जगदीश लवटेसिद्धेवाडी01/02/20129970503037
790 स्वराली सुभाष चव्हाणसिद्धेवाडी18/02/20148055514880
791 साक्षी राजाराम गडदेसिद्धेवाडी07/01/20067218627876
792 सागर रावसो खरातसिद्धेवाडी01/06/20009552645437
793 ओंकार नारायण शिंदेसोनी15/04/20019823923770
794 मेघा बाळासो माळीसोनी-9975546591
795 अझरुद्दीन कुतबुद्दीन मुल्लासोनी14/02/19949665219521
796 सायली प्रकाश पाटीलसोनी22/10/20079921220544
797 स्वाती प्रकाश पाटीलसोनी01/06/1988 
798 गौरव राजेंद्र अडगळेसोनी11/12/20067030258304
799 दीपक भाऊसो म्हैशाळेसोनी21/08/19879860713633
800 आनंदा धोंडीराम चौगुलेसोनी12/08/19699960961651
801 सखुबाई रामचंद्र सोनावळेसोनी-9822782850
802 सुभाष आप्पासो जामदारसोनी-9923297051
803 यश चंद्रकांत माळीसोनी03/10/20069730938006
804 शिवानी परशुराम पालकरसोनी01/07/1999 
805 शाहीम सलीम पटेलसोनी01/01/20117350318977
806 ASHOK LALA SOUNDEसोनी-9766972338
807 विजय मारुती पाटीलसोनी01/06/19799165563569
808 जगन्नाथ Goivind पाटीलसोनी01/01/19469921650333
809 विजय मुरलीधर ढोबळेसोनी20/11/19839860738087
810 सचिन बाबुराव पाटीलसोनी27/06/20019730958748
811 सुरेखा नेताजी मानेसोनी10/05/19807558243312
812 विनायक बापू पाटीलसोनी01/01/1975 
813 उषा पांडुरंग पाटीलसोनी-7798871845
814 रफिक इलाई मुजावरटाकळी01/06/19918888452733
815 हर्षवर्धन दादासाहेब शिंदेटाकळी22/10/20029403045645
816 मीरासो इलाई सुतारटाकळी01/06/19819503341519
817 शांताबाई राजाराम नंदीवालेटाकळी01/06/19897028216593
818 दिपाली अशोक गुळवणेटाकळी27/12/19869657808545
819 सुमित दऱ्याप्पा खटावकरटाकळी21/11/20008657119595
820 ओंकार संजय जठारटाकळी10/05/20019372112891
821 शोभाताई नाथजी वाघमारेटाकळी19/01/19819637043726
822 रोहन शिवाजी नंदीवालेटाकळी27/08/20077744095585
823 रुकसार अस्लम सय्यदटाकळी01/06/19937350506584
824 रफिक इलाई मुजावरटाकळी01/06/19918888452733
825 ज्योती विशवनाथ देसाईटाकळी04/09/19729767094567
826 सचिन विलास पाटीलटाकळी01/06/19787774998536
827 सुप्रिया आनंद सुभेदारटाकळी01/06/1969 
828 संभाजी मारुती भोईटाकळी07/06/19719881034086
829 परवीन इसाक मुजावरटाकळी01/06/19888552880616
830 जिनेश्वर भाऊसो PATILटाकळी17/05/19878805408510
831 महंमदसद रफिक बेगटाकळी26/04/20049175817026
832 धोंडीराम सखाराम मडीवालटाकळी01/06/1964 
833 तन्वी सागर कांबळेतानंग02/05/20147798477414
834 कल्पना सिद्राम लुगदेतानंग01/06/19877219686785
835 पूजा रामचंद्र नरुटेतानंग01/06/19959763921411
836 ऋतुजा लक्ष्मण कांबळेतानंग06/11/20017798116684
837 खंडेराव रामचंद्र नरुटेतानंग01/06/19939763921411
838 दिगंबर अशोक कोरेतानंग01/06/19869923883058
839 दीपा प्रभाकर पोतदारतानंग01/01/19839552077055
840 अतुल रामचंद्र पाटीलतानंग27/04/19929765214321
841 रघुनाथ दत्तू पवारतुंग10/01/1963 
842 तुकाराम केरू नलवडेतुंग01/06/1949 
843 जितेंद्र जगन्नाथ सुतारतुंग01/01/19849561513346
844 बापू रामचंद्र चव्हाणतुंग01/01/19739766213825
845 शरद सदाशिव गुरवतुंग29/04/19819545431622
846 सदाशिव मारुती गुरवतुंग20/01/19489545431622
847 साक्षी विश्वास कुट्टेतुंग15/04/20048806196508
848 धोंडीराम रघुनाथ सुतारतुंग07/03/19858275256978
849 तेजश्री दादासो हराळेतुंग08/06/19979860497135
850 दिनकर पांडुरंग पाटीलतुंग01/06/1966 
851 सुनंदा रामू नांद्रेतुंग01/06/19529762866404
852 जयश्री कुमार कराडेतुंग15/06/19959665525221
853 दीपाली सदाशिव कराडेतुंग16/09/19857507306568
854 हौसाबाई सुंदर मोरेतुंग23/06/1989 
855 निकिता नागाप्पा परकाळेवड्डी16/03/20028483923172
856 रमेश नाना चव्हाणवड्डी22/09/1991 
857 परशराम महादेव भुतेवड्डी01/01/19878698813907
858 अनिल रायाप्पा नागगोळवड्डी18/05/19949011867750
859 साई विनोद वाघमारेवड्डी12/08/20039762987272
860 वर्षा राजेश वाघमारेवड्डी30/01/2000 
861 संध्या नितीन वाघमारेवड्डी07/07/20028007551429
862 माया बारीकाराव भोसलेवाजेगाव05/05/19887507162045
863 अधिका विष्णू गुरववाजेगाव01/01/19669545257795
864 गणेश किरण पाटणकरवाजेगाव-7709107892
865 दीप kumar कोलोविजयनगर14/10/20069561881550
866 सुजाता यशवंत कांबळेविजयनगर01/06/20028698833188
867 विद्या गणपती दबडेइनाम धामणी13/07/19879561028001
868 शशिकला भूपाल झेंडेइनाम धामणी11/01/19739766660773
869 आक्काताई नेमगोंडा पाटीलइनाम धामणी01/06/19689096337724
870 गणेश प्रभाकर खानापुरेइनाम धामणी10/06/19907798117307
871 परशराम मारुती म्हेत्रेइनाम धामणी- 
872 सदाशिव रामा शिवांगोळइनाम धामणी14/12/19897709172348
873 सिद्दीक चांदसाब मुलाणीइनाम धामणी22/09/20109970221856
874 संकेत नागेश कोळीइनाम धामणी08/09/20039665948930
875 सुमित महांतेश लंबुगोलइनाम धामणी26/04/20049503287625
876 संदीप सदाशिव कोळीइनाम धामणी15/06/19829623129258
877 वंदना विश्वास भोरेकानडवाडी01/01/19868007295427
878 अथर्व शांतीनाथ चौगुलेकानडवाडी05/04/20099371792180
879 दीपक बाळासो खोतकानडवाडी02/05/19969421127156
880 विवेक संजय भोरेकानडवाडी15/01/19999881032391