दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 22937../GMPT/Photo/22937.jpg../GMPT/Pramanptr/22937सौदर्या भारत पाटीलअचकनहळ्ळी05/02/20157875700936 View फोटो प्रमाणपत्र
2 34165../GMPT/Photo/34165../GMPT/Pramanptr/34165आप्पासाहेब सुबराव शिंदेअचकनहळ्ळी-  View फोटो प्रमाणपत्र
3 41158../GMPT/Photo/41158../GMPT/Pramanptr/41158शहाजी गुलाब भोसलेअचकनहळ्ळी01/05/19859765454978 View फोटो प्रमाणपत्र
4 3766../GMPT/Photo/3766../GMPT/Pramanptr/3766काराबासु साबू हालासंगीअक्कळवाडी01/06/20058747950976 View फोटो प्रमाणपत्र
5 17546../GMPT/Photo/17546../GMPT/Pramanptr/17546सद्दामहुसेनी रसूल बालगावअक्कळवाडी-7410551595 View फोटो प्रमाणपत्र
6 40029../GMPT/Photo/40029../GMPT/Pramanptr/40029प्रवीण लक्ष्मण खोतअमृतवाडी15/06/20159623036080 View फोटो प्रमाणपत्र
7 40067../GMPT/Photo/40067../GMPT/Pramanptr/40067राजेंद्र रामचंद्र पवारअमृतवाडी01/06/19729096161285 View फोटो प्रमाणपत्र
8 21753../GMPT/Photo/21753../GMPT/Pramanptr/21753मालाश्री परसू बेडगेअमृतवाडी30/08/20149096161285 View फोटो प्रमाणपत्र
9 21861../GMPT/Photo/21861.jpg../GMPT/Pramanptr/21861सुरेश शंकरप्पा माळीअंकलगी10/06/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
10 21974../GMPT/Photo/21974.jpg../GMPT/Pramanptr/21974सिद्धाप्पा मलकाप्पा माळीअंकलगी01/01/19439766322653 View फोटो प्रमाणपत्र
11 22221../GMPT/Photo/22221.jpg../GMPT/Pramanptr/22221रोहित सुरेश अजमानेअंकलगी08/10/20057219598653 View फोटो प्रमाणपत्र
12 22434../GMPT/Photo/22434.jpg../GMPT/Pramanptr/22434विठ्ठल गणपती भोसलेअंकलगी-9545736143 View फोटो प्रमाणपत्र
13 18302../GMPT/Photo/18302.jpg../GMPT/Pramanptr/18302चांदबी गैबिसॉ मुल्लाअंकलगी01/01/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
14 19019../GMPT/Photo/19019.jpg../GMPT/Pramanptr/19019शांताप्पा मल्लप्पा माळीअंकलगी01/01/19789970605204 View फोटो प्रमाणपत्र
15 19206../GMPT/Photo/19206.jpg../GMPT/Pramanptr/19206 अंकलगी-  View फोटो प्रमाणपत्र
16 16337../GMPT/Photo/16337.jpg../GMPT/Pramanptr/16337पार्वती आरलीअंकलगी01/01/19819673989502 View फोटो प्रमाणपत्र
17 16578../GMPT/Photo/16578.jpg../GMPT/Pramanptr/16578अशोक चंद्राम तेलीअंकलगी01/01/19747066209499 View फोटो प्रमाणपत्र
18 16846../GMPT/Photo/16846.jpg../GMPT/Pramanptr/16846राशी शिवलिंगाप्पा तेलीअंकलगी12/10/20138390866488 View फोटो प्रमाणपत्र
19 11703../GMPT/Photo/11703.jpg../GMPT/Pramanptr/11703साहेबालाल लालासाहेब ऐलापुरेअंकलगी01/01/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
20 11962../GMPT/Photo/11962.jpg../GMPT/Pramanptr/11962आदम रमंजान मुल्लाअंकलगी10/08/19999637955926 View फोटो प्रमाणपत्र
21 12745../GMPT/Photo/12745.jpg../GMPT/Pramanptr/12745जगन्नाथ विठोबा दुधाळअंकले08/08/19659637306462 View फोटो प्रमाणपत्र
22 12917../GMPT/Photo/12917.jpg../GMPT/Pramanptr/12917आनंदा दरी देवकातेअंकले11/09/19927263858303 View फोटो प्रमाणपत्र
23 17549../GMPT/Photo/17549../GMPT/Pramanptr/17549शंकर पंडित दुधाळअंकले-  View फोटो प्रमाणपत्र
24 17128../GMPT/Photo/17128.jpg../GMPT/Pramanptr/17128शंकर नारायण सरगरअंकले01/01/1969  View फोटो प्रमाणपत्र
25 5067../GMPT/Photo/5067.jpg../GMPT/Pramanptr/5067.pdfशंकर मारुती मानेअंकले15/11/19749158833029 View फोटो प्रमाणपत्र
26 5221../GMPT/Photo/5221.jpg../GMPT/Pramanptr/5221स्नेहलता धोंडीराम राजमानेअंकले01/08/19917709797688 View फोटो प्रमाणपत्र
27 5358../GMPT/Photo/5358.jpg../GMPT/Pramanptr/5358तानाजी कुंडलिक दुधाळअंकले01/01/19658600383671 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5439../GMPT/Photo/5439.jpg../GMPT/Pramanptr/5439राणी राजाराम दुधाळअंकले01/01/19839923674985 View फोटो प्रमाणपत्र
29 6961../GMPT/Photo/6961.jpg../GMPT/Pramanptr/6961.pdfविशाल छगन जाणकारअंकले16/02/20059870475186 View फोटो प्रमाणपत्र
30 7691../GMPT/Photo/7691.jpg../GMPT/Pramanptr/7691रमेश रंगराव खराडेअंकले01/01/19879049462203 View फोटो प्रमाणपत्र
31 7467../GMPT/Photo/7467.jpg../GMPT/Pramanptr/7467पांडुरंग दादा दुधाळअंकले01/01/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
32 18169../GMPT/Photo/18169../GMPT/Pramanptr/18169अनिता पंडित दुधाळअंकले-  View फोटो प्रमाणपत्र
33 17391../GMPT/Photo/17391.jpg../GMPT/Pramanptr/17391छाया विठोबा दुधाळअंकले01/06/19659637306462 View फोटो प्रमाणपत्र
34 17902../GMPT/Photo/17902../GMPT/Pramanptr/17902सागर सोपान सरकअंकले-  View फोटो प्रमाणपत्र
35 3695../GMPT/Photo/3695.JPG../GMPT/Pramanptr/3695सरूबाई बाली साबळेअंत्राळ01/01/19598308540375 View फोटो प्रमाणपत्र
36 3705../GMPT/Photo/3705.JPG../GMPT/Pramanptr/3705पांडुरंग रावसो साबळेअंत्राळ26/02/20069545226946 View फोटो प्रमाणपत्र
37 3624../GMPT/Photo/3624.jpg../GMPT/Pramanptr/3624राजू हुकमननद साळुंखेअंत्राळ26/10/1991  View फोटो प्रमाणपत्र
38 1728../GMPT/Photo/1728../GMPT/Pramanptr/1728सौरभ बाळासाहेब शिंदेअंत्राळ28/01/2010  View फोटो प्रमाणपत्र
39 3165../GMPT/Photo/3165.JPG../GMPT/Pramanptr/3165समाधान दादासो शिंदेअंत्राळ05/06/1997  View फोटो प्रमाणपत्र
40 767../GMPT/Photo/767.JPG../GMPT/Pramanptr/767सुबहाण इब्राहिम मणेरीआसंगी (जत)25/07/20127558643351 View फोटो प्रमाणपत्र
41 8261../GMPT/Photo/8261.JPG../GMPT/Pramanptr/8261रोहन सिद्धू गायकवाडआसंगी (जत)08/10/20067709178105 View फोटो प्रमाणपत्र
42 8425../GMPT/Photo/8425.JPG../GMPT/Pramanptr/8425सार्थक संभाजी जाधवआसंगी (जत)30/11/20098600817362 View फोटो प्रमाणपत्र
43 16069../GMPT/Photo/16069../GMPT/Pramanptr/16069संतोष भीमराव जाधवआसंगी (जत)01/01/19877996887478 View फोटो प्रमाणपत्र
44 21374../GMPT/Photo/21374.JPG../GMPT/Pramanptr/21374संपदा श्रीकांत पवारआसंगी (जत)20/12/19818698912722 View फोटो प्रमाणपत्र
45 36287../GMPT/Photo/36287.jpg../GMPT/Pramanptr/36287सावित्री महादेव देसाईआसंगी (जत)22/11/19998975559661 View फोटो प्रमाणपत्र
46 40288../GMPT/Photo/40288.jpg../GMPT/Pramanptr/40288सुरेश बापू तुराईआसंगी (जत)01/01/19947756821783 View फोटो प्रमाणपत्र
47 40327../GMPT/Photo/40327.jpg../GMPT/Pramanptr/40327शिवबाई रावसाहेब पवारआसंगी (जत)01/01/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
48 2964../GMPT/Photo/2964.JPG../GMPT/Pramanptr/2964.JPGतंगुबाई शिवाप्पा हक्केआसंगी (तुर्क)-8806008073 View फोटो प्रमाणपत्र
49 11242../GMPT/Photo/11242.JPG../GMPT/Pramanptr/11242शारदा भीमराव काशीदआवंढी01/01/19759987855122 View फोटो प्रमाणपत्र
50 21328../GMPT/Photo/21328.JPG../GMPT/Pramanptr/21328प्रतीक्षा भिकाजी तोरणेआवंढी23/10/20117769057157 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मतिमंद
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सौदर्या भारत पाटीलअचकनहळ्ळी05/02/20157875700936
2 आप्पासाहेब सुबराव शिंदेअचकनहळ्ळी- 
3 शहाजी गुलाब भोसलेअचकनहळ्ळी01/05/19859765454978
4 काराबासु साबू हालासंगीअक्कळवाडी01/06/20058747950976
5 सद्दामहुसेनी रसूल बालगावअक्कळवाडी-7410551595
6 प्रवीण लक्ष्मण खोतअमृतवाडी15/06/20159623036080
7 राजेंद्र रामचंद्र पवारअमृतवाडी01/06/19729096161285
8 मालाश्री परसू बेडगेअमृतवाडी30/08/20149096161285
9 सुरेश शंकरप्पा माळीअंकलगी10/06/1968 
10 सिद्धाप्पा मलकाप्पा माळीअंकलगी01/01/19439766322653
11 रोहित सुरेश अजमानेअंकलगी08/10/20057219598653
12 विठ्ठल गणपती भोसलेअंकलगी-9545736143
13 चांदबी गैबिसॉ मुल्लाअंकलगी01/01/1976 
14 शांताप्पा मल्लप्पा माळीअंकलगी01/01/19789970605204
15 अंकलगी- 
16 पार्वती आरलीअंकलगी01/01/19819673989502
17 अशोक चंद्राम तेलीअंकलगी01/01/19747066209499
18 राशी शिवलिंगाप्पा तेलीअंकलगी12/10/20138390866488
19 साहेबालाल लालासाहेब ऐलापुरेअंकलगी01/01/1978 
20 आदम रमंजान मुल्लाअंकलगी10/08/19999637955926
21 जगन्नाथ विठोबा दुधाळअंकले08/08/19659637306462
22 आनंदा दरी देवकातेअंकले11/09/19927263858303
23 शंकर पंडित दुधाळअंकले- 
24 शंकर नारायण सरगरअंकले01/01/1969 
25 शंकर मारुती मानेअंकले15/11/19749158833029
26 स्नेहलता धोंडीराम राजमानेअंकले01/08/19917709797688
27 तानाजी कुंडलिक दुधाळअंकले01/01/19658600383671
28 राणी राजाराम दुधाळअंकले01/01/19839923674985
29 विशाल छगन जाणकारअंकले16/02/20059870475186
30 रमेश रंगराव खराडेअंकले01/01/19879049462203
31 पांडुरंग दादा दुधाळअंकले01/01/1984 
32 अनिता पंडित दुधाळअंकले- 
33 छाया विठोबा दुधाळअंकले01/06/19659637306462
34 सागर सोपान सरकअंकले- 
35 सरूबाई बाली साबळेअंत्राळ01/01/19598308540375
36 पांडुरंग रावसो साबळेअंत्राळ26/02/20069545226946
37 राजू हुकमननद साळुंखेअंत्राळ26/10/1991 
38 सौरभ बाळासाहेब शिंदेअंत्राळ28/01/2010 
39 समाधान दादासो शिंदेअंत्राळ05/06/1997 
40 सुबहाण इब्राहिम मणेरीआसंगी (जत)25/07/20127558643351
41 रोहन सिद्धू गायकवाडआसंगी (जत)08/10/20067709178105
42 सार्थक संभाजी जाधवआसंगी (जत)30/11/20098600817362
43 संतोष भीमराव जाधवआसंगी (जत)01/01/19877996887478
44 संपदा श्रीकांत पवारआसंगी (जत)20/12/19818698912722
45 सावित्री महादेव देसाईआसंगी (जत)22/11/19998975559661
46 सुरेश बापू तुराईआसंगी (जत)01/01/19947756821783
47 शिवबाई रावसाहेब पवारआसंगी (जत)01/01/1967 
48 तंगुबाई शिवाप्पा हक्केआसंगी (तुर्क)-8806008073
49 शारदा भीमराव काशीदआवंढी01/01/19759987855122
50 प्रतीक्षा भिकाजी तोरणेआवंढी23/10/20117769057157
51 आशाताई शिवाजी देशमुखआवंढी19/02/1985 
52 विनायक shankar कोडगआवंढी03/09/19867700056363
53 सविता सोपान नारळेबागलवाडी01/06/19977038440154
54 बाळासाहेब रावसाहेब पवारबागेवाडी22/01/20038888680501
55 रंजना नामदेव चौगुलेबागेवाडी01/06/19738806245097
56 सविता गंगाराम पडोळकरबागेवाडी15/12/19927028235651
57 दिव्या ज्ञानू ऐवळेबाज29/09/2007 
58 सुमित भावसो गावडेबाज17/01/2009 
59 नंद्याप्पा कल्लप्पा गुरवबालगांव01/01/19678698534608
60 बसवराज परगोंड सलगरबालगांव01/01/1985 
61 रमाबाई सुभाष यंकांचीबालगांव-9296269410
62 प्रवीण अशोक लोणीबालगांव01/01/19967066264337
63 सुभाष परगोंडा गुरवबालगांव01/01/1975 
64 महंमद अप्पासाब मुल्लाबालगांव- 
65 वत्सलाबाई भाऊसो कुंभारबालगांव- 
66 बसवराज परगोंडा सलगरबालगांव01/01/1985 
67 रमाबाई ramappa एन्कांचीबालगांव-9296269410
68 इमांबू अप्पालाल मुल्लाबालगांव01/06/19938007230374
69 शकुंतला शिवाजी सावंतबनाळी20/05/19729923527038
70 सानिका शंकर सावंतबनाळी22/11/2007 
71 सचिन सिद्राम माळीबनाळी23/08/19957798414857
72 दिनकर मारुती गुरवबनाळी01/06/19769730066407
73 अनुराधा कडाप्पा बिरादारबसर्गी05/04/20039503404368
74 ओंकार महादेव बामणेबसर्गी02/01/20058600087435
75 महेश कांतप्पा आवटीबेळोंडगी-7410534463
76 सुजाता तयप्पा पुजारीबेळोंडगी-9049950135
77 रेवम्मा गुरप्पा बिरादारबेळोंडगी01/01/19817028121931
78 मांतेश बसप्पा बत्तसेबेळोंडगी-9730609325
79 सुन्नम्मा काशिमशो मुल्लाबेळोंडगी01/01/19629730590281
80 सखुबाई बाबू कोळीबेळोंडगी-9503072200
81 अंजना सुर्याना शिंगाडेबेळूंखी01/06/19997588964981
82 सदाशिव अरुण चव्हाणबेळूंखी17/04/20127066944530
83 बंडू शिवाजी चव्हाणबेळूंखी01/06/19819765722319
84 सचिन गजानन चव्हाणबेळूंखी01/06/1988 
85 सुमन सुखदेव चव्हाणबेळूंखी01/01/19977798645319
86 विनायक शिवाजी चव्हाणबेळूंखी01/06/2003 
87 राजू मारुती खोबरेबेळूंखी01/06/19869823404947
88 रितेश बबन शिंगाडेबेळूंखी26/07/20158668339901
89 आर्यन बायजी अनुसेबेळूंखी11/07/20047066192862
90 प्रियांका दाजिरं चव्हाणबेळूंखी12/11/19919561084229
91 हिना राजेंद्र चंदनशिवेबेळूंखी01/06/19929823259654
92 परसुराम महादेव जाधवबेवनुर05/09/19797057090479
93 सुनील गोरख सरगरबेवनुर26/10/2010 
94 काजल नानासो जाणकारबेवनुर27/04/20109763150355
95 मोनिका बाळू वाघमोडेबेवनुर19/04/20019922091645
96 सिध्दनाथ केशव सरगरबेवनुर01/06/19909921788160
97 हनुमंत माणिक देवकरबेवनुर19/07/20037709453487
98 राधाबाई शंकर सरगरबेवनुर01/01/19937709851819
99 प्रमोद तानाजी शिंदेबेवनुर18/06/20007776045471
100 इरशाद अकबर काझीबेवनुर15/07/20077507019934
101 रोहिदास कोंडीबा कारंडेबेवनुर01/01/19808308046839
102 मंगल बळीराम शिंदेबेवनुर01/01/19679552676257
103 तानाजी स्वामी आलदरबेवनुर14/06/20079623880662
104 नकुसा स्वामी आलदरबेवनुर01/06/20049623880662
105 दत्ता श्रीपती खरातभिवर्गी10/06/20029665947140
106 मलकारी इराप्पा कोरेभिवर्गी06/06/20069860219653
107 महादेव राचप्पा निप्पाणीभिवर्गी01/06/19667709847956
108 सलीम हाजीसाब मुल्लाभिवर्गी04/05/19899172638098
109 सायबांना गंगाधर हिंचगेरीभिवर्गी26/02/20168600779137
110 सुरेश केरबा खरातभिवर्गी01/01/19948806543655
111 सुरेश गोपाल व्होनमोरेभिवर्गी06/09/20099765153758
112 गौरीशंकर मदगोंडा बिराजदारभिवर्गी01/01/19969511963610
113 युवराज मळसिद्ध बिराजदारभिवर्गी08/02/20079766349731
114 अंजली गुरबसू परीटबिळूर15/08/20049527242459
115 अफसाना इलाई उमराणीबिळूर01/03/20009503867417
116 राजाराम भिमू कुंभारबिळूर01/06/19617507319709
117 अमित वसंत लवटेबिळूर20/04/20009545356838
118 विजया विठ्ठल बाळीगेरीबिळूर01/06/19997744897516
119 शशिकला मुरगेप्पा मुगळखोडबिळूर01/06/19737218482679
120 तंगेव्वा भैराप्पा करेनावरबिळूर01/06/19849421226408
121 बसवंत सिद्राम बजंत्रीबिळूर17/05/19999421102629
122 प्रिती मलप्पा शिवनूरबिळूर10/05/20038625021876
123 पुंडलिक सिद्राम बजंत्रीबिळूर11/11/20059421102629
124 छाया मलाप्पा माळीबिळूर01/01/19907709794371
125 कविता प्रकाश मुधोळबिळूर01/01/1996 
126 नवशाद मिरासाब गंजीवालेबिळूर01/01/19989767136813
127 बसाप्पा निंगाप्पा घेज्जीबिळूर01/06/19637350370980
128 लता गुरबसू संतीकरबिळूर01/01/1978 
129 संगीता मलकाप्पा जायगोंडबिळूर15/01/19949657588630
130 बाळाक्का गंगाप्पा कायपूरेबिळूर01/01/19979011322173
131 सौंदर्या नारायण बजंत्रीबिळूर16/05/20059420680278
132 लक्ष्मी आप्पासो बनकारबिळूर01/06/19999420674484
133 स्नेहल अनिल हारगेबिळूर-9503567203
134 विनोद गणपती सरगरबिरनाळ-9763380010
135 बाळकृष्ण बापू अहिवळेबिरनाळ06/04/19939158302613
136 मनिषा बापू कारंडेबिरनाळ16/10/20049673194641
137 अजित विलास बंडगरबिरनाळ-8698806375
138 Harubai Mahadev Sonureबिरनाळ- 
139 गीताबाई नेणेप्पा होनमोरेबोर्गी बुद्रुक01/01/1965 
140 सलाम झासीमपीर पुळूजकरबोर्गी बुद्रुक17/09/2009 
141 राहुल अमगोंडा बंगालीबोर्गी खुर्द22/02/2002 
142 सौन्दर्य चिदानंद बिरादारबोर्गी खुर्द16/05/2008 
143 शारुबाई भास्कर राठोडलमाणतांडा (द.)01/06/19917066381170
144 विजया येसू पवारलमाणतांडा (द.)-9552236214
145 प्रियंका परशुराम बोराडेडफळापूर01/01/20049423046102
146 अश्विनी शंकर चव्हाणडफळापूर01/01/20047030174767
147 अक्षय आण्णासो चव्हाणडफळापूर01/11/19979637486713
148 अभिजित नाना पाटोळेडफळापूर02/04/19929145354542
149 संदीप संभाजी म्हेत्रेडफळापूर01/06/20017219184795
150 बाळू दगडू शिंदेडफळापूर01/01/1982 
151 नंदा नानासाहेब जाधवडफळापूर01/06/19737875492409
152 दिलीप आनंदराव पाटीलडफळापूर23/06/20009545690598
153 तंजीला हसन जमखंडीकरडफळापूर14/05/20109823527972
154 शुभम अशोक छत्रेडफळापूर14/07/20088698824221
155 विनायक अशोक कोळीडफळापूर18/02/19959049841758
156 संतोष अंकुश माळीडफळापूर03/08/19967387329304
157 सृष्टी सुनील सुतारडफळापूर20/10/20029923575636
158 अमर इलाई मुल्लाडफळापूर01/06/19909766945396
159 प्रतीक विद्येश हाताळेडफळापूर08/10/20059049972878
160 सुरेखा हरिदास ठेबरेडफळापूर-9503711870
161 जगन्नाथ शामराव कोळीडफळापूर01/06/1981 
162 बाळासो पांडुरंग पारसेदरीकोणुर25/03/1966 
163 असलंम समशेर शेखदरीकोणुर01/06/19869765784098
164 सुभाष धुळाप्पा पुजारीदरीकोणुर- 
165 उस्मान तैबू पठाणदरीकोणुर01/06/19869921213393
166 संजय म्हाळाप्पा व्हनमानेदरीकोणुर01/06/19849421102424
167 Sanjay Vasant Jadhavदरीकोणुर01/06/19839823990952
168 Kalpna Appaso Naganeदरीकोणुर01/01/1971 
169 Nihal Mubarak Pathanदरीकोणुर17/08/20089764375505
170 साबीर गलीम पठाणदरीकोणुर05/06/20087720973218
171 इराप्पा शिवाप्पा गुणकीदरीबडची01/01/19938600201654
172 Sanika Suresh Pujariदरीबडची14/06/20068530100358
173 गीतांजली हणमंत बिराजदारदरीबडची16/02/19989765487524
174 जोतिराम श्रीमंत मानेदरीबडची06/12/19999185307289
175 रुक्मिणी तुकाराम चिकोडीदरीबडची19/07/20017350527610
176 प्रेमाली सिद्राम मुंजेदरीबडची25/11/20029503379119
177 गुरुराज गुंडा मुंजेदरीबडची27/04/20019420676200
178 शिवानंद ईश्वर पाटीलदरीबडची21/07/19977709886817
179 दिगंबर गंगाधर चिकोडीदरीबडची01/01/19967709066673
180 अण्णाप्पा हणमंत शिंगेदरीबडची01/01/1978 
181 सरिता तुकाराम सनदीदरीबडची15/07/1988 
182 सुरेखा जोतिबा शिंदेदेवनाळ-7350324586
183 अमोल महादेव शिंदेदेवनाळ15/07/19997775831710
184 सुमन आप्पासो जाधवदेवनाळ01/01/19669850258926
185 सुशांत मोहन शिंदेदेवनाळ05/12/20019158302140
186 संतोष जोतिबा शिंदेदेवनाळ01/01/19767350324586
187 आप्पासो शरणाप्पा कुंभारदेवनाळ01/01/19759767147367
188 सुभाष कुमार कांबळेदेवनाळ04/07/19939623950818
189 कांता शरणाप्पा कुंभारदेवनाळ01/01/19829767147367
190 पांडुरंग LAKSHMAN भोसलेधावडवाडी15/06/19788275134002
191 NABISO बाळासो शेखधावडवाडी01/01/19779764634286
192 मुन्ना हाजिसो शेखधावडवाडी01/01/1965 
193 संकेत वसंत रुपनरडोर्ली21/10/20059923709586
194 मायाक्का चंद्रकांत कोळपेडोर्ली11/12/20029545484371
195 सुभाष जनार्दन तोरणेडोर्ली29/12/19949960106416
196 अंकिता अनाप्पा मानेएकुंडी17/09/20047028401920
197 Prashant Rajaram Maneएकुंडी13/11/20107030235592
198 Datta Siddu Koreएकुंडी07/09/2014 
199 अण्णासाहेब ज्ञानदेव यमगरघोलेश्वर-9637318202
200 शंकर नानासाहेब गायकवाडघोलेश्वर-9561057445
201 सीताबाई राम खांडेकरघोलेश्वर- 
202 सुबाबाई सागणं भिसेघोलेश्वर- 
203 शाहिस्त चंदासो नदाफघोलेश्वर17/09/20139975134275
204 सुफियान गुलाब मुल्लागिरगाव05/08/2012 
205 मदिना ओलीसाहेब कोतवालगिरगाव20/06/19819096771577
206 Apexa Gajanan Jamadadeगिरगाव07/04/20107410552618
207 Suits Ramachandra Savantaगिरगाव07/06/20037709216728
208 पदमाव्वा भीमण्णा कुंभारगिरगाव03/04/19608600288313
209 Kiran Jyoti Savantaगिरगाव01/06/19987387212750
210 तनुजा विठ्ठल टोणेगोंधळेवाडी08/08/20119765552733
211 भरत उमाजी गळवेगोंधळेवाडी- 
212 विठ्ठल सिद्धोबा टोणेगोंधळेवाडी25/02/19859765552733
213 प्रशांत पांडुरंग गळवेगोंधळेवाडी- 
214 कांताबाई रकमाजी गाडवेगुड्डापूर01/01/19778007221597
215 लक्ष्मीबाई खंडू मानेगुड्डापूर14/08/19959673629136
216 शांताबाई रखमाजी गाढवेगुड्डापूर01/01/19738007221597
217 शंभूराजे प्रमोद ननवरेगुड्डापूर20/09/20128007660633
218 सचिन पांडुरंग ऐवळेगुगवाड-8698566171
219 नसरुद्दीन महंमद मुल्लागुगवाड01/01/1978 
220 रमेश दुडाप्पा बिरादारगुगवाड01/06/1976 
221 मल्लिकार्जुन आनंदा हल्याळगुगवाड01/01/1984 
222 नसीमा सिराज किरणबीगुगवाड03/01/19997709929125
223 विद्याश्री सिदमला आनंदानीगुगवाड01/01/20077559474649
224 कार्तिक basgonda आनंदानीगुगवाड- 
225 साक्षता श्रीशैल मगदूमगुगवाड19/03/2014 
226 लैला हुशेन मुल्लागुगवाड16/02/2004 
227 राणी संगाप्पा मांगगुगवाड01/01/2004 
228 साक्षी चनाप्पा कोंकणीगुगवाड20/08/2011 
229 जगूबाई दामू थोरातगुळवंची01/01/19727741879241
230 इंद्रजित मछिंद्र एडकेगुळवंची07/08/20107770082619
231 सचिन जगनाथ पवारगुळवंची19/10/20047798025706
232 ज्ञानेश्वर चंद्रकांत खरातगुळवंची04/05/20049921285724
233 योगिता संजय ठोकलेगुळवंची19/04/20109552321745
234 जगनाथ महादेव गडदेगुळवंची01/01/1961 
235 अप्पाराव हणमंत चीक्कलगीहळ्ळी01/01/19699764160305
236 शांतेश बंदप्पा मांगहळ्ळी09/03/20098975811708
237 जगदेवी श्रीशैल खावेकरहळ्ळी01/01/19809604473241
238 आनंद ढिकाप्पा बहुजंत्रीजाडर बोबलाद19/06/2000 
239 मलकाप्पा सिद्राम किटटदजाडर बोबलाद01/01/19749096486682
240 शकुंतला मल्लाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक-9168774199
241 तुळजव्वा यमनप्पा खोतजालीहाळ बुद्रुक01/01/19447264888273
242 राघवेंद्र संभाजी कुंडलेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19949096771738
243 शशिकला लक्ष्मण नाटेकारजालीहाळ बुद्रुक16/07/2002 
244 यलगोंडा सुंदराबाई मांगजालीहाळ बुद्रुक01/01/19697378326485
245 औदु कन्नाप्पा कोडगाणुरजालीहाळ बुद्रुक01/01/1980 
246 अण्णासो आप्पासो चव्हाणजालीहाळ बुद्रुक01/01/19858698680096
247 अशोक संगनगोंडा पाटीलजालीहाळ बुद्रुक01/01/19909765446894
248 babasaheb sukhdev kambleजिरग्याळ16/01/19918412830131
249 संतोष प्रकाश काळेजिरग्याळ-9158533596
250 रेखा तुकाराम सुतारजिरग्याळ01/01/19967066682124
251 भीमराव तुकाराम सुतारजिरग्याळ27/05/19957066681245
252 आदित्य आप्पासाहेब चौगुलेजिरग्याळ27/02/20018888495448
253 सुनील आनंदा जाधवजिरग्याळ15/05/1994 
254 अर्चिता आप्पासाहेब चौगुलेजिरग्याळ16/01/20038888495448
255 मारुती रावसो कट्टीकरजिरग्याळ06/06/19867875199466
256 आंबाण्णा अग्रणी लंगोटेजिरग्याळ01/06/1991 
257 सुर्वणा बिरु तुंगळेजिरग्याळ10/10/19917769810096
258 सहदेव हरिबा बंडगरजिरग्याळ11/06/19997378831057
259 सरुबाई महादेव तोडकरजिरग्याळ-7756031388
260 स्वाती संजय पाटीलजिरग्याळ01/06/19879637959021
261 महेश अभिमन्यू शिवशारणकागनरी- 
262 सुस्मिता संकेस्वर कोरीकागनरी08/06/2008 
263 विद्या बाळू कोळेकरकंठी05/05/20038411040285
264 मारुती शिवाजी कोळेकरकंठी07/11/19929158500273
265 संतोष हणमंत बेवनूरकंठी01/01/1995 
266 श्रेया सुर्यकांत पाटीलकंठी21/11/20119011916010
267 लताबाई धर्मराज मानेकारांजनगी01/01/19879975195783
268 बाळाबाई पांडुरंग मानेकारांजनगी01/01/19637219436687
269 महादेव पंतग गायकवाडकारांजनगी01/01/1994 
270 प्रशांत मोहन ऐवळेकारांजनगी05/12/2017 
271 श्रावण नामदेव कराडेकरेवाडी ति01/06/20057709284710
272 म्हस्कु इराप्पा कराडेकरेवाडी ति14/12/20029096485882
273 सिधु पांडूरंग लवटेखलाटी01/06/19598007660567
274 अभिषेक कृष्णा काळेखलाटी04/06/20017798537957
275 प्रशांत लायप्पा बिराजदारखंडनाळ01/05/19897066839060
276 रखमाबाई भिमाण्णा टोणेखंडनाळ01/01/19679178756092
277 जयश्री म्हाळाप्पा राजमानेखंडनाळ01/06/19999764066268
278 बिरुदेव पांडुरंग कुलाळखंडनाळ01/06/20007262008495
279 विकास गणेश पाटीलखंडनाळ15/10/20069067263211
280 म्हाळाप्पा रायप्पा कोळीखंडनाळ15/05/20128275245405
281 लक्ष्मीबाई महादेव टोणेखंडनाळ12/01/19829921184791
282 पांडुरंग म्हाळाप्पा औटीखंडनाळ08/07/19939657516476
283 सतीश अर्जुन शेजूळखिलारवाड01/11/20139552702108
284 तनुजा श्रीमंत निळेखैराव01/12/20089561181442
285 कुमार विठोबा करांडेखैराव01/01/19739511968775
286 विजयकुमार संगमेश हिप्परगीखोजनवाडी13/10/19987709600541
287 तंगेवा विठ्ठल हिप्परगीखोजनवाडी21/12/20138975133941
288 महेश राजू हळगलीखोजनवाडी17/08/20109960396373
289 विनोद सिद्राया कनाळखोजनवाडी01/01/19997083194906
290 श्रेयस गिरमल्ल कनमडीखोजनवाडी25/02/20149860607530
291 सागर संगप्पा करोलीखोजनवाडी08/03/20059657326533
292 महादेवी आप्पासाब माडग्याळखोजनवाडी-9561774515
293 सांयव्वा सिद्राम हिप्परगीखोजनवाडी01/06/19768605465669
294 यल्लव्वा बसाप्पा बेरडखोजनवाडी01/01/19939730902375
295 शारव्वा पराप्पा केम्पवाडखोजनवाडी01/01/19739970538913
296 सविता भैराप्पा रोलीकोळगीरी08/07/19989637182651
297 विठ्ठल नामदेव पवारकोळगीरी01/06/1998 
298 Shivanand Adiveppa Biradarकोणबगी08/06/20067709439985
299 Draxayani Guraningappa Biradarकोणबगी01/01/19929421295771
300 Somaning Appasaheb Biradarकोणबगी21/09/20087709439985
301 वैभव भिवा टोणेकुणिकोणूर05/06/1996 
302 बापू सावळा कोळेकरकुणिकोणूर13/03/19869637991619
303 रुपाली विश्वनाथ जगतापको.बोबलाद01/01/19959970922528
304 सुरेश बसाप्पा कांबळेको.बोबलाद01/01/19798600463775
305 सागर काकासो हराळेकुंडनूर01/08/19928605764159
306 राजू बाळू आठवलेकुंडनूर-7030662492
307 लक्ष्मण मारुती वाघमोडेकुलाळवाडी18/05/20069673634584
308 वैभव धोंडिबा इरकरकुलाळवाडी21/04/20079970760116
309 बंडू सुखदेव जाधवकुंभारी01/01/19829096183405
310 आदिराज आनंदा दबडेकुंभारी02/01/20069763339187
311 सोनाली मुकिंदा ऐवळेकुंभारी01/01/2001 
312 गणेश संभाजी माळीकुंभारी21/08/2006 
313 गंधर्व अमोल काळेकुंभारी08/05/20168007801165
314 मनोराव आप्पासो करडेकुंभारी29/01/20109921286696
315 तानाजी विठ्ठल माळीकुंभारी01/06/1988 
316 संदीप दाजी पाटीलकुंभारी19/09/19959730666557
317 SANTOSH BIRAPPA KATAREलकडेवाडी06/03/20079049075809
318 RESHAMA CHANDRAPPA KATAREलकडेवाडी20/06/19939049075809
319 श्रीशैल भीमू माळीलकडेवाडी01/01/1982 
320 छाया विठ्ठल लाकडेलकडेवाडी- 
321 शारदा मसाजी लाकडेलकडेवाडी28/12/19937875387721
322 पुत्राप्पा बळीराम लमाणलमाणतांडा (उटगी)-9422123342
323 साहेबालाल लालासाहेब ऐलापुरेलमाणतांडा (उटगी)01/01/1978 
324 विश्वजित समाधान काशीदलोहगाव08/08/20077028983660
325 भाऊसो सदाशिव काशीदलोहगाव- 
326 पल्लवी दिलीप चव्हाणलोहगाव03/10/20077057922580
327 सोनाली दिलीप चव्हाणलोहगाव26/01/20047057922580
328 सांगावा रामू माळीमाडग्याळ01/06/19729763245391
329 राजकुमार गिन्याप्पा माळीमाडग्याळ01/01/1985 
330 म्हाळाप्पा रामांना हाक्केमाडग्याळ01/01/19858552894347
331 धानम्मा नागव्वा गुडापुरेमाडग्याळ01/11/1980 
332 लक्ष्मी मोनाप्पा सुतारमाडग्याळ28/10/20009765222642
333 विमल येसाप्पा बंडगरमाडग्याळ01/06/20039765939102
334 प्रतिभा मल्हारी कसबेमाडग्याळ27/11/20119764627350
335 बॅसिराबानू महिबूब मुल्लामाडग्याळ01/06/19979764206820
336 निलेश येसाप्पा बंडगरमाडग्याळ01/06/20019765939102
337 दीपक सुरेश कोळीमाडग्याळ07/03/1998 
338 Kisor Shivaputra Kambaleमेंढेगीरी23/12/20058805433488
339 बसवराज मल्लाप्पा तेलीमोरबगी01/01/19949890576819
340 चामुंडी निंगाप्पा सलगरमोरबगी03/12/20069623397049
341 रवींद्र मुदकाप्पा कुंभारमुचंडी01/01/19839545963784
342 सोमाण्णा भीमण्णा कनमडीमुचंडी01/06/20049637718446
343 सविता रणप्पा मलमेमुचंडी01/01/19907719965232
344 पोपट रघुनाथ सूर्यवंशीनिगडी खुर्द01/06/1976 
345 आश्विनी अमरराज ￰काशिदनिगडी खुर्द05/06/20039561051273
346 पोपट आण्णाप्पा चंदनशिवेनिगडी खुर्द01/06/19727709735740
347 शारुख मिरसाब शेखनिगडी खुर्द03/01/20039860644372
348 शुभम अशोक छेथ्रेनिगडी खुर्द14/07/20088698824221
349 शिवानी अशोक शिंदेनिगडी खुर्द16/09/2005 
350 प्रगती शशिकांत लकडेनिगडी बुद्रुक07/07/20039764181264
351 पूनम महादेव कोकरेनिगडी बुद्रुक12/07/2008 
352 सारिका सुरेश पट्टणशेटीनिगडी बुद्रुक15/08/20059665135601
353 आकाश जयराम राठोडनिगडी बुद्रुक02/06/20029923426917
354 भारत सुखदेव एरंडेनिगडी बुद्रुक01/05/20069420339661
355 विशाल संजय घुलेनिगडी बुद्रुक17/10/20097798429758
356 तेजश्री म्हाळाप्पा गगनमालेपांढरेवाडी20/05/2006 
357 सानिका विट्ट्ल तांबेपांढरेवाडी-9527723795
358 मयुर ईराणा शिवनगीपांढरेवाडी-9403151620
359 बिराप्पा भाऊसो मोठेपांडोझरी20/04/19979545737294
360 नौशाद मौला शेखप्रतापपूर01/02/19758600582346
361 वैभव वसंत क्षीरसागररामपूर04/01/20069665098906
362 राणी मारुती निकमरामपूर01/06/1983 
363 गुरबसू मलगोंडा हिरगोंडंरावळगुंडवाडी01/06/20018888392934
364 भौरम्मा महादेव संतीरावळगुंडवाडी10/10/19889637208780
365 महादेव अण्णासो कबाडगीरावळगुंडवाडी28/03/20117709900231
366 गिरीश लक्ष्मण खोतरावळगुंडवाडी06/11/19999860392203
367 शिवलिंगय्या रेवणसिद्धया हिरेमठरावळगुंडवाडी01/06/19879890948116
368 गीता बाबू जुमनाळरावळगुंडवाडी01/02/19988600478900
369 महादेवी भीमू उलाडगीरावळगुंडवाडी20/05/1986 
370 सुरज सिकंदर शेखरावळगुंडवाडी12/01/20069172322216
371 केदारी अण्णासो काबाडगीरावळगुंडवाडी21/10/20047709900231
372 चंदाबाई रामू गडदेपाच्छापूर-8805521849
373 शशिकांत लक्षमण भोसलेपाच्छापूर07/02/19879623052537
374 पृथ्वीराज दादासाहेब जाधवसाळमळगेवाडी01/01/1992 
375 संप्राता सदाशिव गायकवाडसनमडी01/01/19708007549265
376 द्रौपदा गुलाब वाघमोडेसनमडी01/06/19939552756050
377 विश्वास रामचंद्र साळुंखेसनमडी01/08/19809158785282
378 सारिका नानासाहेब नरळेसनमडी01/06/19989637698419
379 धनाजी शिवाप्पा नरळेसनमडी19/12/19979765153968
380 समाधान सुखदेव पारसेसनमडी01/01/19858007099764
381 सुमन चंद्रकांत बजंत्रीसनमडी01/01/19859665635359
382 राजेंद्र सुखदेव पारसेसनमडी01/01/19838007099764
383 मायाप्पा सुखदेव भंडेसनमडी25/06/19847387449901
384 गजरबाई आनंद पारसेसनमडी- 
385 पवित्रा मल्लिकार्जुन बिळूरसंख06/06/20047219482867
386 शिवाजी पुंडलिक खोतसंख01/01/19929049510149
387 सुनंदा चंद्राम आवटीसंख01/01/1991 
388 चैतन्य शिवगोंडा बिरादारसंख11/01/20057030078831
389 श्रीमंत सोमनींग बिरादारसंख09/01/19989766326599
390 युवराज लिंबाजी पाटीलसंख29/12/19929420679950
391 पवित्रा इराप्पा हलकुडेसंख01/10/20059096395740
392 नागव्वा मलप्पा हलकुडेसंख13/05/19819096395740
393 राजेश्री सोमलिंग बिरादारसंख01/03/19929420680652
394 जकाप्पा सायप्पा सबईसंख01/01/19919860628643
395 चेतन सिदगोंडा आडडवूडीसंख-9405284695
396 ऐश्वर्या विठ्ठल बिरादारसंख05/08/20037219637073
397 ज्योती श्रीशैल बिरादारसंख31/07/19979421219706
398 महानंदा कांबळेसंख26/06/19979096374145
399 अभिषेक इराप्पा धुंडेसंख16/05/20049421224351
400 प्रसाद इराप्पा धुंडीसंख15/10/20059421224351
401 शोभा महादेव कनमडीसंख01/01/1985 
402 राहुल आमगोंडा बिरादारसंख01/01/20099766859611
403 शिवय्या नागनाथ स्वामीसंख10/08/20099766042028
404 ओंकार विठ्ठल फुटाणेसंख08/07/2006 
405 सुलोचना रामू गुजरेसंख01/01/19699823964678
406 अक्षता राजेन्द्र कात्रलसंख06/07/20089921173302
407 प्रतीक्षा काळू बांबळेसंख05/10/20009405228468
408 भिमगोंडा बसाप्पा नाव्हीसंख01/01/19788888910706
409 प्रकाश बसाप्पा नाव्हीसंख01/01/19938888910706
410 शोभा बसंना नाव्हीसंख01/01/19918888910706
411 कमलाबाई चनप्पा जेऊरसंख01/01/19589403404060
412 भीमसेन पंडित केंगारशेड्याळ01/06/19959765789880
413 महेश राजेंद्र हावगोंडीशेड्याळ04/11/20079923633764
414 सुगलाबाई बाळेसा गुगवाडशेड्याळ01/01/19839637182516
415 पारवा बाळेसा गुगवाडशेड्याळ01/01/19819637182516
416 दिनेश सुरेश जाधवशेड्याळ02/05/20009637196252
417 आकाश वसंत पारसेशेड्याळ30/01/20037262017010
418 खंडू सदाशिव पांढरेशिंगणापूर11/11/20009657803411
419 गुंडा संभाजी पांढरेशिंगणापूर01/01/1992 
420 अजित हरिबा आठवलेशिंगणापूर01/06/1990 
421 बाळाबाई हरिबा आठवलेशिंगणापूर- 
422 अर्चना अरविंद पांढरेशिंगणापूर- 
423 सिद्धू बसाप्पा माळीसिद्धनाथ01/01/19769503360227
424 समर्थ अशोक माळीसिद्धनाथ11/05/20117387340052
425 मीनाक्षी निंगाप्पा माळीसिद्धनाथ01/05/20057420001109
426 सायंव्वा अंबाजी पारेकरसिद्धनाथ01/06/19727709183012
427 अनिल भागप्पा हेगडेसिद्धनाथ01/01/1990 
428 गुंडा साधू कोकरेसिद्धनाथ01/01/19847259738239
429 सुरेश रेवप्पा नापीकसिद्धनाथ01/01/19719860180762
430 सिधवा गुरुपद पुजारीसिद्धनाथ01/01/1966 
431 संजय विठ्ठल बिदरीसिद्धनाथ01/06/1988 
432 सिद्राय इरगोंडा पाटीलसिद्धनाथ25/01/19869503391074
433 शकुंतला मारुती खोबरेसिद्धनाथ01/01/19609922635259
434 ज्ञानेश्वर मल्लाप्पा पाटीलसिद्धनाथ01/09/19907758921988
435 तम्मण्णा विठ्ठल माळीसिद्धनाथ01/01/19639172988679
436 राकेश राजशेकर हिरेमठसिंदूर01/06/19997387025968
437 अमृता कडाप्पा मदिग्यालासिंदूर01/01/20039561299369
438 मीनाक्षी गौडाप्पा पाटीलसिंदूर01/01/19998275972578
439 सागर शिवानंद सुतारसिंदूर05/05/20037756036094
440 यल्लव्वा इराप्पा बसरगीसिंदूर01/01/19968105057072
441 यल्लव्वा इराप्पा बसरगीसिंदूर01/01/19968105057072
442 गणेश हणमंत सुतारसिंदूर02/02/20038600920378
443 सागर शिवानंद बसरगीसिंदूर05/05/20037756036094
444 सुनिल दादासो कांबळेसिंगणहळ्ळी12/09/19939975503303
445 अनुसया खंडू हिप्परकरसिंगणहळ्ळी01/01/19799552142189
446 मिलिन विष्णू सुर्वेसिंगणहळ्ळी19/03/20098308020336
447 विजय जडगु कोळीसोनालगी09/09/20069970210587
448 शिवाजी विठ्ठल कदमसोनालगी02/06/19999689621300
449 महांतेश बसनिंगय्या मठसोनालगी03/01/1994 
450 अंकुश तम्मराया चव्हाणसोनालगी23/07/20038308557794
451 अर्जुन अंबण्णा पुजारीसोनालगी11/01/20037709918063
452 मल्लिकार्जुन मारुती कोळीसोनालगी10/06/19937387062954
453 nirmala kallappa पुजारीसोन्याळ02/11/2014 
454 श्रावणी संजय कांबळेसोन्याळ12/12/20119764378515
455 कोमल लालसाब शिंगेसोन्याळ01/08/2002 
456 रोहन लक्ष्मण शिंदेसोन्याळ18/08/20139096851495
457 mallamma bhimanna dhandargiसोन्याळ- 
458 संजयकुमार रेवप्पा मुचंडीसोन्याळ26/02/20129665523277
459 रेश्मा रमेश नंदुरसोन्याळ04/05/19947066352960
460 श्रावणी केंचप्पा PUJARIसोन्याळ14/09/20149637456577
461 विठ्ठल सोमाण्णा पुजारीसोन्याळ25/05/20078007660813
462 समर्थ मल्लिकार्जुन मुचंडीसोन्याळ20/06/20119637196481
463 भुवनेश्वरी विठ्ठल बिरादारसोन्याळ01/01/1984 
464 लक्ष्मी कल्लाप्पा NIVARGIसोन्याळ-7768831203
465 saraswati sangappa karajangiसोन्याळ01/06/19869673978395
466 निंगव्वा अण्णाप्पा RAVIसोन्याळ01/01/19649422539040
467 चांदासो डावलसो नदाफसोन्याळ01/01/1960 
468 मल्लम्मा भीमण्णा धंदरगीसोन्याळ- 
469 सरस्वती पुंडलिक मंगसोन्याळ- 
470 विठ्ठल सोमाण्णा pujariसोन्याळ- 
471 लक्ष्मी कल्लाप्पा निवारगीसोन्याळ- 
472 कविता annappa pujariसोन्याळ- 
473 निंगव्वा अण्णाप्पा रवीसोन्याळ- 
474 निर्मला कलाप्पा pujariसोन्याळ- 
475 सुजाता shankar पुजारीसोन्याळ- 
476 शाहरुख मीरासाब शेखसोरडी03/01/20037776885385
477 लिंबाक्का मारुती चव्हाणसोरडी07/08/1988 
478 दिगंबर तम्मण्णा भोसलेसोरडी01/01/19919637774906
479 अमोल धुळोबा सोलनकरसोरडी20/05/20019822627260
480 तुकाराम दादासो जाधवतिकोंडी-7776050326
481 मुक्ताबाई शंकर व्हनखंडेतिकोंडी01/01/1973 
482 बेबी मदगोंडा मडोळीतिकोंडी04/01/19898308561598
483 ऋतुजा पांडुरंग चव्हाणतिप्पेहळ्ळी30/03/19989623528865
484 सरिता सयाजी कदमतिप्पेहळ्ळी19/05/19919730991717
485 महादेव संभाजी शिवशरणतिप्पेहळ्ळी08/11/20048551875823
486 गणेश दयानंद मोरेतिप्पेहळ्ळी19/09/20048007340959
487 हणमंत महादेव नुलकेटोणेवाडी08/03/19899623038897
488 सह्याद्री तुकाराम घोडकेटोणेवाडी15/04/20047718984361
489 विकास शत्रुघन खांडेकरटोणेवाडी11/11/20037757833493
490 वैष्णवी बसवराज बिराजदारउमदी03/02/2014 
491 वैभव बसवराज बिराजदारउमदी02/02/2012 
492 राजका अप्पासाब मुरगुंडीउमदी01/06/1999 
493 रेखा मुकुंद मोरेउमदी01/06/19819420354716
494 प्रवीण गुंडाप्पा आडवीउमदी19/06/20027218462050
495 सुरेश baburao पवारउमदी01/01/19839421223691
496 दौलू MALLAPPA व्हनमानेउमदी01/11/19487387623512
497 रेवणसिद्ध श्रीशैल गायकवाडउमदी-7558692476
498 रेणुका ईराव्वा श्रीमक्काळउमदी01/06/19967219182330
499 अमीरराजा गैबीलाल शेखउमदी05/12/19969421130286
500 अविष्कार जयवंत सातपुतेउमदी20/11/20087721047885
501 सुनीता जयवंत सातपुतेउमदी28/08/20057721047885
502 शिवबाई लक्समन खांडेकरउमदी01/06/19709561670228
503 अमित इराप्पा सुतारउमदी04/06/1995 
504 पूजा बाबासाहेब टकलेउमदी18/05/20049049248457
505 श्रावण बाबासाहेब टकलेउमदी06/02/20069049248457
506 केदार संतोष गवळीउमदी02/09/20058806894100
507 गायत्री अण्णाप्पा लोहारउमदी11/11/20027040123213
508 तस्लीम मेहबूब सय्यदउमदी12/08/20067709697726
509 महादेवी रेवणसिद्द ममदापुरेउमदी01/01/19789421930044
510 सौम्य कल्लाप्पा कोळगेरीउमदी06/05/20169420674185
511 श्रीशैल निंगाप्पा माडावलेउमदी- 
512 अमिरराज गैबिलला शेखउमदी-9096373784
513 सुभाष मीरखोर भाऊबलीउमदी01/01/19947066943227
514 गोपाल राजाराम सनक्केउमराणी01/06/19877875729922
515 महानंदा सदाशिव नागराळेउमराणी-9975482890
516 अन्नपूर्णा तुकाराम पुजारीउमराणी01/01/19959975430879
517 अजित गणपती देशमुखउमराणी25/09/19999503658980
518 चंद्राबाई तुकाराम घारगेउमराणी01/05/19879730504049
519 अजित गुंडू पवारउंटवाडी20/12/20008007722614
520 स्वप्नाली रमेश पवारउंटवाडी04/06/20049763350230
521 अमर शिवाजी सुतारउंटवाडी18/06/19989763413422
522 महादेव सायबण्णा हळ्ळीउटगी01/01/19858275105570
523 नीलव्वा आणाप्पा दुगाणेउटगी04/03/20039545753745
524 शिवानंद रामचंद्र धुमगोंडउटगी01/01/19559403472506
525 अल्ताफ दस्तगीर मुल्लावज्रवाड22/07/20027387264272
526 सहदेव ईश्वर नाईकवज्रवाड01/01/19507387390778
527 रुक्मिणी सहदेव कुल्लोळीवज्रवाड01/01/2004 
528 अलफाज रमजान वाशानवज्रवाड10/10/20067758003637
529 चेतन शिवगोंडा बिरादारवज्रवाड14/12/20079763127318
530 रामचंद्र चन्नाप्पा नाईकवज्रवाड01/01/1984 
531 प्रांजली संजय नाईकवज्रवाड08/06/2012 
532 दत्ता कृष्णा सोनुरवाषाण-9168932714
533 सुखता शंकर शेळकेवाषाण01/01/19939557191962
534 प्रशांत आनंद शिरगिरेवाषाण01/01/20047758887417
535 विक्रम अशोक कांबळेवाषाण02/01/20019766229449
536 बाबासो हरिबा शिंदेवाषाण24/12/19907447528238
537 चांगुणा बाळू हाक्केव्हसपेठ01/06/1988 
538 विशाल म्हाळाप्पा निळेव्हसपेठ- 
539 सिद्धेश्वर महादेव गयाळीवायफळ-7709897252
540 lajim balekhan shekhवायफळ01/10/20049172903086
541 Vaishali Sukhdev Yadavवायफळ- 
542 Sargar Anuksh Yadavवायफळ20/04/19968600207267
543 Lalaso Maula मुजावरवायफळ01/06/19499850624120
544 samrudhi ashok gayaliवायफळ23/11/20117028233371
545 चंद्रकांत नामदेव उबाळेवाळेखिंडी01/06/1991 
546 अशोक चुडाप्पा शिंदेवाळेखिंडी01/06/19548698631211
547 बाळासो सर्जेराव शिंदेवाळेखिंडी01/01/19759765467605
548 साईराज धनाजी गायकवाडवाळेखिंडी07/05/20149766152568
549 सूकराबाई ज्ञोनोबा शिंदेवाळेखिंडी01/01/19568805509572
550 ओंकार दत्ता कोरेवाळेखिंडी01/08/19959923280181
551 कविता ज्ञानोबा शिंदेवाळेखिंडी01/07/19849819362497
552 विमल वसंत शिंदेवाळेखिंडी15/01/19679158352293
553 रुपाली सुनील बाबरवाळेखिंडी12/05/20107756087449
554 चंद्रकला सुनील शिंदेवाळेखिंडी14/09/20079604046915
555 तातोबा कोंडीबा हिप्परकरवाळेखिंडी01/06/19899158044741
556 शितल वसंत शिंदेवाळेखिंडी12/04/20019923847097
557 विठ्ठल येसाप्पा वाळेखिंडी01/01/19608390930696
558 दीपक संभाजी शिंदेवाळेखिंडी01/01/19989764368322
559 बाळाबाई विठ्ठल नाईकवळसंग24/03/20027798802790
560 महानंदा विठ्ठल नाईकवळसंग-7798802790
561 कळवा विठ्ठल नाईकवळसंग01/01/20047798802790
562 सुलोचना नागाप्पा पाटोळेवळसंग05/05/19998806245120
563 राजेंद्र सिद्धाप्पा बंडगरवळसंग01/01/19899503426790
564 कमल सांगाया स्वामीवळसंग01/01/19757875787360
565 मुरगेंद्र सांगाया स्वामीवळसंग01/06/19897875787360
566 ऋषिकेश विट्टल चव्हाणवळसंग17/05/20089049132697
567 अस्विनी श्रीकांत पोलिसीवळसंग18/08/19969765411608
568 सुनील भीमसेन बंडगरवळसंग01/06/19978380821262
569 गणेश शिवाजी डोंबाळेवळसंग18/07/2005 
570 कृष्णा शिवाजी डोंबाळेवळसंग01/06/2003 
571 सुवर्णा शामराव गुरववळसंग13/01/19908275378373
572 जयश्री कृष्ण चव्हाणवळसंग12/05/19879527898535
573 महांतेश विठ्ठल कुलंगीवळसंग01/06/20009049950475
574 संजय रामू चव्हाणवळसंग29/06/19849764609719
575 गोपाळ बिरू चेलाकरवळसंग06/07/20068600770181
576 अमोल महादेव बंडगरवळसंग01/06/19937350690410
577 प्राजक्ता भारत चव्हाणवळसंग08/05/20068806027168
578 मलाप्पा विट्टल मानेयेळदरी01/06/19939545963295
579 नंदीनी तम्मण्णा गुरवयेळदरी03/01/20097775087097
580 राधिका तम्मण्णा गुरवयेळदरी07/07/20017775087097
581 पूजा सिद्राया देवकतेयेळदरी01/01/20009673050297
582 अमोघसिद्ध नागेश चौगुलेयेळदरी03/03/20058390974992
583 गोपाल शामराव मुळेयेळदरी16/06/19929923514460
584 मोहिनी प्रकाश सरगरयेळदरी18/05/20077875493140
585 संजय भीमू सरगरयेळदरी01/03/19749637242981
586 अर्जुन धोंडी कांबळेयेळदरी01/01/19539921658315
587 सजाबाई तम्मण्णा सरकयेळदरी01/10/19688411925710
588 विद्या नाना काशिदयेळवी01/01/19908308526318
589 भाग्यश्री सुखदेव रूपनुंरयेळवी26/10/20107447576274
590 किरण रावसाहेब जाधवयेळवी-7057478097
591 सचिन वसंत कोळीयेळवी01/06/19889730388706
592 हेमंतकुमार इराणणां सुतारयेळवी15/08/19938600246781
593 समाधान अण्णासाहेब शिंदेयेळवी11/09/19999552241674
594 मेघा दादासाहेब जमदाडेयेळवी21/01/20019665940121
595 प्रशांत आप्पासो कचरेहिवरे03/06/1996 
596 दगडू ईश्वरा भडेहिवरे01/06/1986 
597 छाया सदाशिव भंडेहिवरे01/01/19819765446215
598 ज्ञानेश्वर भारत पारसेहिवरे01/01/1994 
599 स्वप्नील रामा दुधाळकरेवाडी को.31/12/20079657724203
600 सिद्धेश्वर लक्सामाण हराळेकरेवाडी को.03/06/20017420005029
601 उत्तम संजय खरातकरेवाडी को.07/08/1998 
602 कलावती धरमांना चांभारकरंजगी-9145166604