दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10011../GMPT/Photo/10011../GMPT/Pramanptr/10011संयोगिता संतोष पाटीलअंत्री खुर्द06/07/20109975550696 View फोटो प्रमाणपत्र
2 35016../GMPT/Photo/35016../GMPT/Pramanptr/35016महादेव बळी गावडेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
3 9723../GMPT/Photo/9723../GMPT/Pramanptr/9723अस्मिता लक्षमण येसलेआरळा27/06/2002  View फोटो प्रमाणपत्र
4 20195../GMPT/Photo/20195../GMPT/Pramanptr/20195हिराबाई गजू भडकमकरबांबवडे01/01/19487719868784 View फोटो प्रमाणपत्र
5 20757../GMPT/Photo/20757../GMPT/Pramanptr/20757अवधूत शंकर हिंगणेबांबवडे01/01/20057028601397 View फोटो प्रमाणपत्र
6 35810../GMPT/Photo/35810../GMPT/Pramanptr/35810शोभा गंगाराम घारगेबेलदारवाडी02/06/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
7 17980../GMPT/Photo/17980.JPG../GMPT/Pramanptr/17980नकुशी शिवाजी जाधवबेलेवाडी02/02/19859594816509 View फोटो प्रमाणपत्र
8 22792../GMPT/Photo/22792../GMPT/Pramanptr/22792शंकर राजाराम सावंतकोंडाईवाडी03/05/19948698146350 View फोटो प्रमाणपत्र
9 16935../GMPT/Photo/16935.JPG../GMPT/Pramanptr/16935.JPGदीक्षांत विजयकुमार लाकोळेकोकरुड16/07/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
10 15241../GMPT/Photo/15241../GMPT/Pramanptr/15241नारायण पांडुरंग बांदिवडेकरकणदुर11/12/19739890011967 View फोटो प्रमाणपत्र
11 14550../GMPT/Photo/14550../GMPT/Pramanptr/14550सुनील आप्पाजी पाटीलकणदुर01/01/19798308656639 View फोटो प्रमाणपत्र
12 41067../GMPT/Photo/41067../GMPT/Pramanptr/41067किरण संजय पाटीलकरमाळे20/02/19959604409732 View फोटो प्रमाणपत्र
13 23013../GMPT/Photo/23013../GMPT/Pramanptr/23013संतोष सहदेव कांबळेकांदे21/09/19767744033959 View फोटो प्रमाणपत्र
14 33385../GMPT/Photo/33385../GMPT/Pramanptr/33385अशोक आनंदा गोसावीकांदे10/06/19859975879848 View फोटो प्रमाणपत्र
15 34506../GMPT/Photo/34506../GMPT/Pramanptr/34506प्रकाश गुंगा पाटीलकांदे-  View फोटो प्रमाणपत्र
16 34771../GMPT/Photo/34771../GMPT/Pramanptr/34771आराध्या नारायण पाटीलकांदे26/06/2012  View फोटो प्रमाणपत्र
17 22715../GMPT/Photo/22715../GMPT/Pramanptr/22715सलोनी गणपती उबाळेकाळुंद्रे30/04/20119637272199 View फोटो प्रमाणपत्र
18 3495../GMPT/Photo/3495../GMPT/Pramanptr/3495आनंदा सदाशिव मस्करकुसळेवाडी01/06/19899892857076 View फोटो प्रमाणपत्र
19 13634../GMPT/Photo/13634../GMPT/Pramanptr/13634विलास मारुती सावंतखुजगाव01/01/19678275659639 View फोटो प्रमाणपत्र
20 13289../GMPT/Photo/13289../GMPT/Pramanptr/13289संभाजी गुंडा सावंतखुजगाव01/05/19849637076099 View फोटो प्रमाणपत्र
21 23406../GMPT/Photo/23406../GMPT/Pramanptr/23406नामदेव कृष्णां मुळीकगिरजवडे06/04/19669404366563 View फोटो प्रमाणपत्र
22 12393../GMPT/Photo/12393../GMPT/Pramanptr/12393किसन चंदर चोरमारेचरण02/04/19827391829727 View फोटो प्रमाणपत्र
23 11781../GMPT/Photo/11781../GMPT/Pramanptr/11781कविता झुंजार कुंभारचरण02/02/20009172711150 View फोटो प्रमाणपत्र
24 12093../GMPT/Photo/12093../GMPT/Pramanptr/12093शारदा केशव कांबळेचरण01/06/19678600318175 View फोटो प्रमाणपत्र
25 13665../GMPT/Photo/13665../GMPT/Pramanptr/13665जनाबाई ईश्वरा नायकवडीचरण01/01/1962  View फोटो प्रमाणपत्र
26 12817../GMPT/Photo/12817../GMPT/Pramanptr/12817अमृता तुकाराम नायकवडीचरण01/06/20017057990719 View फोटो प्रमाणपत्र
27 19535../GMPT/Photo/19535../GMPT/Pramanptr/19535आनंदा बाळकू लोहारचिंचेवाडी13/10/19757559484630 View फोटो प्रमाणपत्र
28 11758../GMPT/Photo/11758../GMPT/Pramanptr/11758अमेय विजय पवारचिखलवाडी06/06/20109890830418 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36061../GMPT/Photo/36061../GMPT/Pramanptr/36061नारायण विठ्ठल साळुंखेचिखली01/06/19527387252202 View फोटो प्रमाणपत्र
30 16017../GMPT/Photo/16017../GMPT/Pramanptr/16017आशा चंद्रकांत भोसलेटाकवे15/05/19859623621015 View फोटो प्रमाणपत्र
31 6568../GMPT/Photo/6568.jpg../GMPT/Pramanptr/6568अमृता किरण नाकिलसागाव12/05/20059657867244 View फोटो प्रमाणपत्र
32 39961../GMPT/Photo/39961../GMPT/Pramanptr/39961हरणाबाई पांडुरंग दीपकसावंतवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
33 40026../GMPT/Photo/40026../GMPT/Pramanptr/40026आकाश बाबुराव बेंगडेसावंतवाडी11/01/19958268317593 View फोटो प्रमाणपत्र
34 40041../GMPT/Photo/40041../GMPT/Pramanptr/40041मारुती बबन सावंतसावंतवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
35 14493../GMPT/Photo/14493.JPG../GMPT/Pramanptr/14493सुनंदा यशवंत धसधसवाडी01/01/19658605959802 View फोटो प्रमाणपत्र
36 8372../GMPT/Photo/8372../GMPT/Pramanptr/8372शामराव लक्समन पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
37 9863../GMPT/Photo/9863../GMPT/Pramanptr/9863प्रकाश नथुराम पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
38 1111../GMPT/Photo/1111../GMPT/Pramanptr/1111.PDFतानाजी ज्ञानू पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
39 11874../GMPT/Photo/11874../GMPT/Pramanptr/11874आनंदा किसन पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
40 11926../GMPT/Photo/11926../GMPT/Pramanptr/11926नथुराम पांडुरंग पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
41 11951../GMPT/Photo/11951../GMPT/Pramanptr/11951इंदुताई शंकर पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
42 11975../GMPT/Photo/11975../GMPT/Pramanptr/11975पृथ्वीराज मारुती पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
43 16363../GMPT/Photo/16363../GMPT/Pramanptr/16363दिनकर बाबू पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
44 16402../GMPT/Photo/16402../GMPT/Pramanptr/16402सुरेश धोंडी बनसोडेप. त. वारूण-9860533782 View फोटो प्रमाणपत्र
45 16456../GMPT/Photo/16456../GMPT/Pramanptr/16456जिजाबाई सर्जेराव माळीप. त. वारूण-9766870833 View फोटो प्रमाणपत्र
46 22210../GMPT/Photo/22210../GMPT/Pramanptr/22210वर्षाराणी शिवाजी पाटीलबिऊर02/07/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
47 23165../GMPT/Photo/23165../GMPT/Pramanptr/23165शुभम बाजीराव पाटीलपाचगणी09/11/20018275601656 View फोटो प्रमाणपत्र
48 37866../GMPT/Photo/37866../GMPT/Pramanptr/37866संपत आण्णू सवाखंडेपाचुंब्री01/01/19729158977691 View फोटो प्रमाणपत्र
49 13937../GMPT/Photo/13937../GMPT/Pramanptr/13937भरती भगवान धुमाळभाटशिरगाव22/07/19827588587055 View फोटो प्रमाणपत्र
50 13517../GMPT/Photo/13517../GMPT/Pramanptr/13517महिपती महादेव सटालेभाटशिरगाव-9423046278 View फोटो प्रमाणपत्र
12

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 संयोगिता संतोष पाटीलअंत्री खुर्द06/07/20109975550696
2 महादेव बळी गावडेअंत्री बुद्रुक- 
3 अस्मिता लक्षमण येसलेआरळा27/06/2002 
4 हिराबाई गजू भडकमकरबांबवडे01/01/19487719868784
5 अवधूत शंकर हिंगणेबांबवडे01/01/20057028601397
6 शोभा गंगाराम घारगेबेलदारवाडी02/06/1968 
7 नकुशी शिवाजी जाधवबेलेवाडी02/02/19859594816509
8 शंकर राजाराम सावंतकोंडाईवाडी03/05/19948698146350
9 दीक्षांत विजयकुमार लाकोळेकोकरुड16/07/2004 
10 नारायण पांडुरंग बांदिवडेकरकणदुर11/12/19739890011967
11 सुनील आप्पाजी पाटीलकणदुर01/01/19798308656639
12 किरण संजय पाटीलकरमाळे20/02/19959604409732
13 संतोष सहदेव कांबळेकांदे21/09/19767744033959
14 अशोक आनंदा गोसावीकांदे10/06/19859975879848
15 प्रकाश गुंगा पाटीलकांदे- 
16 आराध्या नारायण पाटीलकांदे26/06/2012 
17 सलोनी गणपती उबाळेकाळुंद्रे30/04/20119637272199
18 आनंदा सदाशिव मस्करकुसळेवाडी01/06/19899892857076
19 विलास मारुती सावंतखुजगाव01/01/19678275659639
20 संभाजी गुंडा सावंतखुजगाव01/05/19849637076099
21 नामदेव कृष्णां मुळीकगिरजवडे06/04/19669404366563
22 किसन चंदर चोरमारेचरण02/04/19827391829727
23 कविता झुंजार कुंभारचरण02/02/20009172711150
24 शारदा केशव कांबळेचरण01/06/19678600318175
25 जनाबाई ईश्वरा नायकवडीचरण01/01/1962 
26 अमृता तुकाराम नायकवडीचरण01/06/20017057990719
27 आनंदा बाळकू लोहारचिंचेवाडी13/10/19757559484630
28 अमेय विजय पवारचिखलवाडी06/06/20109890830418
29 नारायण विठ्ठल साळुंखेचिखली01/06/19527387252202
30 आशा चंद्रकांत भोसलेटाकवे15/05/19859623621015
31 अमृता किरण नाकिलसागाव12/05/20059657867244
32 हरणाबाई पांडुरंग दीपकसावंतवाडी- 
33 आकाश बाबुराव बेंगडेसावंतवाडी11/01/19958268317593
34 मारुती बबन सावंतसावंतवाडी- 
35 सुनंदा यशवंत धसधसवाडी01/01/19658605959802
36 शामराव लक्समन पवारप. त. वारूण- 
37 प्रकाश नथुराम पाटीलप. त. वारूण- 
38 तानाजी ज्ञानू पवारप. त. वारूण- 
39 आनंदा किसन पाटीलप. त. वारूण- 
40 नथुराम पांडुरंग पाटीलप. त. वारूण- 
41 इंदुताई शंकर पाटीलप. त. वारूण- 
42 पृथ्वीराज मारुती पवारप. त. वारूण- 
43 दिनकर बाबू पवारप. त. वारूण- 
44 सुरेश धोंडी बनसोडेप. त. वारूण-9860533782
45 जिजाबाई सर्जेराव माळीप. त. वारूण-9766870833
46 वर्षाराणी शिवाजी पाटीलबिऊर02/07/1982 
47 शुभम बाजीराव पाटीलपाचगणी09/11/20018275601656
48 संपत आण्णू सवाखंडेपाचुंब्री01/01/19729158977691
49 भरती भगवान धुमाळभाटशिरगाव22/07/19827588587055
50 महिपती महादेव सटालेभाटशिरगाव-9423046278
51 समर्थ राजाराम लोहारपावलेवाडी- 
52 संस्कार संजय यमगरबिळाशी29/08/20057709799276
53 रामचंद्र बंडू पाटीलपुनवत15/03/19477721913826
54 अंजना महादेव पाटीलरेड01/01/19369011353057
55 विलास सुबराव पाटीलरेड17/01/19779767599308
56 इंदुबाई रघुनाथ पाटीलरेड01/01/1933 
57 यशवंत पाटील विश्वासरेड01/06/19559881088557
58 साक्षी प्रकाश पाटीलमणदूर23/08/20079766164267
59 aakaram bandu katakeमोरेवाडी-8108801032
60 रामचंद्र पांडुरंग पाटीलमोहरे01/01/19589689145152
61 आरती रामचंद्र आटूगडेयेळापूर-9421223283
62 सर्जेराव बाबूराव लाडयेळापूर01/06/19699730084434
63 उमा बबन डोंगरेमांगले11/02/19669422486312
64 अशोक महादेव कुंभारमांगले01/06/19577798971595
65 अमोल संभाजी कुंभारमांगले01/04/19868379855005
66 ऋषिकेश संभाजी कुंभारमांगले09/12/19988379853005
67 Babaso Maruti Dindeमाळेवाडी- 
68 पांडुरंग हरी खोतलादेवाडी-8975716582
69 संजय यशवंत शिंदेशिंदेवाडी29/08/1978 
70 प्रज्वल दिलीप शिंदेशिंदेवाडी16/07/20068108094173
71 किरणकुमार बाळासो गायकवाडहात्तेगाव27/03/19849172591617
72 सुनीता हंबिराव शिंदेशिरशी01/01/19939975159832
73 आनंदा निवृत्ती भोसलेशिरशी16/09/19459823110913
74 सुभाष ज्ञानू महिंदशिरशी01/06/19879673764732
75 आत्माराम कृष्णां भोसलेशिरशी01/01/19389673075598
76 आनंदा हंबिराव शिंदेशिरशी01/01/19989975159832
77 श्रेयस शंकर पाटीलशिराळे खुर्द25/09/20029112712801
78 बापू आकाराम सातपुतेशिराळे खुर्द01/06/19759689404520
79 हर्षदा बाळासाहेब शेडगेशेडगेवाडी23/07/20159823512529