दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10006../GMPT/Photo/10006../GMPT/Pramanptr/10006वामन तायप्पा मोठेआंबेवाडी02/06/1969  View फोटो प्रमाणपत्र
2 10127../GMPT/Photo/10127.JPG../GMPT/Pramanptr/10127स्नेहल नाथ पुजारीआंबेवाडी12/06/20129657253373 View फोटो प्रमाणपत्र
3 10128../GMPT/Photo/10128../GMPT/Pramanptr/10128.jpgसाहिल उमेर शेखआटपाडी22/03/2003  View फोटो प्रमाणपत्र
4 10531../GMPT/Photo/10531.jpg../GMPT/Pramanptr/10531.jpgबाळासाहेब आप्पासो मिसाळआटपाडी02/06/19679420990901 View फोटो प्रमाणपत्र
5 10551../GMPT/Photo/10551../GMPT/Pramanptr/10551नामदेव गणपत जावीरआटपाडी01/01/1974  View फोटो प्रमाणपत्र
6 13596../GMPT/Photo/13596../GMPT/Pramanptr/13596.jpgनीता बाजीराव कोळीआटपाडी01/03/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
7 34912../GMPT/Photo/34912../GMPT/Pramanptr/34912श्रीनाथ विलास पाटीलआटपाडी20/02/20069423037851 View फोटो प्रमाणपत्र
8 35707../GMPT/Photo/35707../GMPT/Pramanptr/35707अभिमन्यू अर्जुन चव्हाणआटपाडी01/01/19469172747018 View फोटो प्रमाणपत्र
9 35994../GMPT/Photo/35994.jpg../GMPT/Pramanptr/35994सुरेखा गणपत जाधवआटपाडी-8600525565 View फोटो प्रमाणपत्र
10 38388../GMPT/Photo/38388.jpg../GMPT/Pramanptr/38388रणवीर आप्प्पासो दीक्षितआटपाडी01/08/20139175959638 View फोटो प्रमाणपत्र
11 38740../GMPT/Photo/38740../GMPT/Pramanptr/38740.jpgरेश्माबी दिलावर तांबोळीआटपाडी05/10/19799665501341 View फोटो प्रमाणपत्र
12 38891../GMPT/Photo/38891.jpg../GMPT/Pramanptr/38891.jpgसुजित गॊरखं पाटीलआटपाडी07/03/19907028272782 View फोटो प्रमाणपत्र
13 37908../GMPT/Photo/37908.jpg../GMPT/Pramanptr/37908मोनाली बापू माळीआटपाडी24/12/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
14 39365../GMPT/Photo/39365../GMPT/Pramanptr/39365.jpgमुमताज ISMAIL शेखआटपाडी06/06/19449730357098 View फोटो प्रमाणपत्र
15 39438../GMPT/Photo/39438../GMPT/Pramanptr/39438.jpgश्रीनिवास संतोष सपाटेआटपाडी18/02/20029403181233 View फोटो प्रमाणपत्र
16 39669../GMPT/Photo/39669../GMPT/Pramanptr/39669.jpgगणेश निवृत्ती पाटीलआटपाडी01/06/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
17 39991../GMPT/Photo/39991../GMPT/Pramanptr/39991विठ्ठल महादेव काल्डोनेआटपाडी05/12/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
18 40002../GMPT/Photo/40002../GMPT/Pramanptr/40002विजय बाजीरांग तावरेआटपाडी01/06/19709545040709 View फोटो प्रमाणपत्र
19 40024../GMPT/Photo/40024../GMPT/Pramanptr/40024सुरेखा शिवाजी माळीआटपाडी05/03/1987  View फोटो प्रमाणपत्र
20 40131../GMPT/Photo/40131../GMPT/Pramanptr/40131रमेश विठ्ठल साळूंखेआटपाडी01/06/1958  View फोटो प्रमाणपत्र
21 43054../GMPT/Photo/43054.jpg../GMPT/Pramanptr/43054.jpegसगुणा गणपती कुठेआटपाडी01/06/19799421136424 View फोटो प्रमाणपत्र
22 43305../GMPT/Photo/43305.jpg../GMPT/Pramanptr/43305.jpegप्रियांका शिवाजी हाकेआटपाडी29/01/20019561260412 View फोटो प्रमाणपत्र
23 7680../GMPT/Photo/7680.jpg../GMPT/Pramanptr/7680प्रथमेश प्रवीण कुलकर्णीआवळाई09/12/20089890749346 View फोटो प्रमाणपत्र
24 711../GMPT/Photo/711.jpg../GMPT/Pramanptr/711अपर्णा बाळासो सरगरआवळाई01/09/19969503714257 View फोटो प्रमाणपत्र
25 7886../GMPT/Photo/7886.jpeg../GMPT/Pramanptr/7886.jpegजीवन विलास गेळेभिंगेवाडी02/12/20088856934396 View फोटो प्रमाणपत्र
26 5177../GMPT/Photo/5177../GMPT/Pramanptr/5177कोंडबाई नामदेव करांडेबोंबेवाडी01/06/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
27 5405../GMPT/Photo/5405../GMPT/Pramanptr/5405बालाजी भिमराव जेडगेबोंबेवाडी12/06/19909960934631 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5567../GMPT/Photo/5567../GMPT/Pramanptr/5567गुरुदेव तुकाराम पवारबोंबेवाडी04/02/20088600710869 View फोटो प्रमाणपत्र
29 43205../GMPT/Photo/43205../GMPT/Pramanptr/43205सुमाबाई तुकाराम करांडेबोंबेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
30 41844../GMPT/Photo/41844../GMPT/Pramanptr/41844बायजाबाई गोपाल गवंडबोंबेवाडी01/06/19659766053159 View फोटो प्रमाणपत्र
31 45006../GMPT/Photo/45006../GMPT/Pramanptr/45006अक्षदा सुधाकर ऐवळेबोंबेवाडी08/07/2014  View फोटो प्रमाणपत्र
32 39621../GMPT/Photo/39621.jpg../GMPT/Pramanptr/39621धनश्री लहू केंगारचिंचले24/10/20109158381830 View फोटो प्रमाणपत्र
33 18946../GMPT/Photo/18946.JPG../GMPT/Pramanptr/18946प्रकाश shivaji मंडलेचिंचले01/06/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
34 2152../GMPT/Photo/2152.JPG../GMPT/Pramanptr/2152.PDFअजरुदिन दाउद काझीचिंचले10/01/19899011307869 View फोटो प्रमाणपत्र
35 7137../GMPT/Photo/7137.JPG../GMPT/Pramanptr/7137.PDFअर्जुन शामराव मंडलेचिंचले24/12/19847083516340 View फोटो प्रमाणपत्र
36 7155../GMPT/Photo/7155.jpg../GMPT/Pramanptr/7155इर्शाद अकबरबासू शेखधावडवाडी29/05/19989168889786 View फोटो प्रमाणपत्र
37 4616../GMPT/Photo/4616.jpg../GMPT/Pramanptr/4616फैमिंदा दस्तगीर शेखधावडवाडी01/06/19759172030480 View फोटो प्रमाणपत्र
38 4931../GMPT/Photo/4931.jpg../GMPT/Pramanptr/4931अब्दुल बंडू शेखधावडवाडी10/02/19429923152445 View फोटो प्रमाणपत्र
39 21841../GMPT/Photo/21841../GMPT/Pramanptr/21841आदम करीम शेखधावडवाडी04/05/19409881446805 View फोटो प्रमाणपत्र
40 44519../GMPT/Photo/44519.jpg../GMPT/Pramanptr/44519.jpgउमर काशीम तांबोऴीदिघंची01/01/19527387730987 View फोटो प्रमाणपत्र
41 44861../GMPT/Photo/44861../GMPT/Pramanptr/44861अमित आप्पा पुसावळेदिघंची22/03/19989604507391 View फोटो प्रमाणपत्र
42 44412../GMPT/Photo/44412.jpg../GMPT/Pramanptr/44412आनंद उध्दव वाघमारेदिघंची30/07/19799970703779 View फोटो प्रमाणपत्र
43 44710../GMPT/Photo/44710../GMPT/Pramanptr/44710वंदना अशोक गवळीदिघंची27/08/19819168524688 View फोटो प्रमाणपत्र
44 44772../GMPT/Photo/44772../GMPT/Pramanptr/44772सुरज रवींद्र देशमुखदिघंची08/06/20067219887391 View फोटो प्रमाणपत्र
45 44776../GMPT/Photo/44776../GMPT/Pramanptr/44776संगीता महादेव मोरेदिघंची03/01/19759960170358 View फोटो प्रमाणपत्र
46 44783../GMPT/Photo/44783../GMPT/Pramanptr/44783काशिनाथ ज्ञानू कुंभारदिघंची03/04/19379527394396 View फोटो प्रमाणपत्र
47 44785../GMPT/Photo/44785../GMPT/Pramanptr/44785राहुल प्रकाश पवारदिघंची03/04/19949921431602 View फोटो प्रमाणपत्र
48 44906../GMPT/Photo/44906../GMPT/Pramanptr/44906खंडू मार्तंड पुसावळेदिघंची01/06/19739730709985 View फोटो प्रमाणपत्र
49 9946../GMPT/Photo/9946.jpg../GMPT/Pramanptr/9946.jpgआनंदा नारायण ढगेघानंद15/06/19809494881581 View फोटो प्रमाणपत्र
50 3337../GMPT/Photo/3337.jpg../GMPT/Pramanptr/3337तुकाराम रामू ढगेघानंद01/06/19429922264962 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 वामन तायप्पा मोठेआंबेवाडी02/06/1969 
2 स्नेहल नाथ पुजारीआंबेवाडी12/06/20129657253373
3 साहिल उमेर शेखआटपाडी22/03/2003 
4 बाळासाहेब आप्पासो मिसाळआटपाडी02/06/19679420990901
5 नामदेव गणपत जावीरआटपाडी01/01/1974 
6 नीता बाजीराव कोळीआटपाडी01/03/1994 
7 श्रीनाथ विलास पाटीलआटपाडी20/02/20069423037851
8 अभिमन्यू अर्जुन चव्हाणआटपाडी01/01/19469172747018
9 सुरेखा गणपत जाधवआटपाडी-8600525565
10 रणवीर आप्प्पासो दीक्षितआटपाडी01/08/20139175959638
11 रेश्माबी दिलावर तांबोळीआटपाडी05/10/19799665501341
12 सुजित गॊरखं पाटीलआटपाडी07/03/19907028272782
13 मोनाली बापू माळीआटपाडी24/12/2004 
14 मुमताज ISMAIL शेखआटपाडी06/06/19449730357098
15 श्रीनिवास संतोष सपाटेआटपाडी18/02/20029403181233
16 गणेश निवृत्ती पाटीलआटपाडी01/06/1992 
17 विठ्ठल महादेव काल्डोनेआटपाडी05/12/1946 
18 विजय बाजीरांग तावरेआटपाडी01/06/19709545040709
19 सुरेखा शिवाजी माळीआटपाडी05/03/1987 
20 रमेश विठ्ठल साळूंखेआटपाडी01/06/1958 
21 सगुणा गणपती कुठेआटपाडी01/06/19799421136424
22 प्रियांका शिवाजी हाकेआटपाडी29/01/20019561260412
23 प्रथमेश प्रवीण कुलकर्णीआवळाई09/12/20089890749346
24 अपर्णा बाळासो सरगरआवळाई01/09/19969503714257
25 जीवन विलास गेळेभिंगेवाडी02/12/20088856934396
26 कोंडबाई नामदेव करांडेबोंबेवाडी01/06/1960 
27 बालाजी भिमराव जेडगेबोंबेवाडी12/06/19909960934631
28 गुरुदेव तुकाराम पवारबोंबेवाडी04/02/20088600710869
29 सुमाबाई तुकाराम करांडेबोंबेवाडी- 
30 बायजाबाई गोपाल गवंडबोंबेवाडी01/06/19659766053159
31 अक्षदा सुधाकर ऐवळेबोंबेवाडी08/07/2014 
32 धनश्री लहू केंगारचिंचले24/10/20109158381830
33 प्रकाश shivaji मंडलेचिंचले01/06/1988 
34 अजरुदिन दाउद काझीचिंचले10/01/19899011307869
35 अर्जुन शामराव मंडलेचिंचले24/12/19847083516340
36 इर्शाद अकबरबासू शेखधावडवाडी29/05/19989168889786
37 फैमिंदा दस्तगीर शेखधावडवाडी01/06/19759172030480
38 अब्दुल बंडू शेखधावडवाडी10/02/19429923152445
39 आदम करीम शेखधावडवाडी04/05/19409881446805
40 उमर काशीम तांबोऴीदिघंची01/01/19527387730987
41 अमित आप्पा पुसावळेदिघंची22/03/19989604507391
42 आनंद उध्दव वाघमारेदिघंची30/07/19799970703779
43 वंदना अशोक गवळीदिघंची27/08/19819168524688
44 सुरज रवींद्र देशमुखदिघंची08/06/20067219887391
45 संगीता महादेव मोरेदिघंची03/01/19759960170358
46 काशिनाथ ज्ञानू कुंभारदिघंची03/04/19379527394396
47 राहुल प्रकाश पवारदिघंची03/04/19949921431602
48 खंडू मार्तंड पुसावळेदिघंची01/06/19739730709985
49 आनंदा नारायण ढगेघानंद15/06/19809494881581
50 तुकाराम रामू ढगेघानंद01/06/19429922264962
51 संपत पांडुरंग सुतारघानंद09/06/19678308496040
52 भास्कर दत्तू पुजारीघानंद01/06/19427218643110
53 शेवन्ता शिवाजी ढगेघानंद01/07/19478329552419
54 नकुसा रामचंद्र डिगेघानंद01/06/1950 
55 संघर्ष भीमराव कदमघरनीकी13/07/19989689643071
56 आक्काताई काशिनाथ बेरगळघरनीकी01/06/1996 
57 bira मारुती वाघमोरेघरनीकी-7083341957
58 शोभा ज्ञानदेव जावीरगोमेवाडी01/01/19947769811401
59 सखुबाई दगडू मेटकरीगोमेवाडी-7709809078
60 राजाराम तातोबा आवळेगोमेवाडी-8975459160
61 नामदेव मारुती सरगरगोमेवाडी- 
62 अथर्व उमाजी माळीहिवतड09/07/20119730764138
63 रितेश सुरेश माळीहिवतड03/02/20129175395348
64 राजेंद्र रंगराव कदमहिवतड01/06/19778888919459
65 नरेंद्र जगन्नाथ गुरवजांभुळणी10/11/19547357350029
66 धनाजी अण्णासो बोडरेकाळेवाडी01/06/19818390329175
67 प्रीतम महादेव खरातकांकात्रेवाडी15/07/2011 
68 किशोर अप्पा खरातकांकात्रेवाडी20/12/19959764560765
69 सुभाष अंकुश व्हॉनमानेकरगणी-7279251852
70 दत्त आकाराम कांबळेकरगणी06/11/19698888582885
71 विष्णू जगू लांडगेकरगणी05/02/1961 
72 सॊराब रमेश हाकेकरगणी20/06/20149730734779
73 दिनकर सोमा कांबळेकरगणी15/06/19789763785718
74 संदीप तुकाराम सरगरकरगणी21/08/19849665791542
75 सुमन आनंद सरगरकरगणी01/01/19539730452597
76 मोहन बापू खिल्लारीकरगणी01/06/19607756886910
77 प्रियांका दत्तात्रय खिल्लरीकरगणी01/06/19949890820683
78 समाधान अंबादास कदम 301कोठोळी14/04/1995 
79 सारिका बाबुराव लेंगरेलेंगरेवाडी24/02/20007774999047
80 arjun tukaram Vibhuteमाडगुळ01/06/1966 
81 lakshiman kryshna Vibhuteमाडगुळ01/06/1946 
82 रीशिकेश बापुसो पाटीलमेत्की31/12/20129145047923
83 नामदेव आप्पा वाघमोडेमेत्की01/06/19418308418076
84 दिलीप भोजा पडळकरमेत्की-9673975301
85 जगन्नाथ विठोबा जरगमेत्की28/06/20069673975301
86 धनंजय पवार पवारनेलकरंजी02/03/20158956106671
87 पूर्वा गणेश भिसेनिंबवडे04/10/20138605783668
88 शिवाजी गेंदाप्पा मोटेनिंबवडे01/01/19648308992612
89 आशा तुकाराम मंडलेनिंबवडे06/07/19869975322650
90 सिंधुताई मारुती हेगडेनिंबवडे-7350403462
91 पोपट शंकर लोखंडेनिंबवडे06/07/1970 
92 मंदाकिनी लक्ष्मण जाधवनिंबवडे01/06/19699766447637
93 किसाबाई नाना टिंगरेनिंबवडे01/01/19589975630673
94 तेजस कुंडलिक पिंजारीनिंबवडे07/04/20059209771176
95 अब्दुल शेखलाल तांबोळीनिंबवडे02/06/19749766479674
96 शब्बीर दिलावर तांबोळीनिंबवडे-9890583112
97 कविता संभाजी भिसेनिंबवडे18/02/19799930051230
98 मालन नाना कबीरनिंबवडे01/01/19599096581099
99 ज्योती व्यंकू चव्हाणनिंबवडे11/07/20119975334213
100 अमीर इलाई आतारनिंबवडे08/01/19919561611454
101 राणी संजय लोहारनिंबवडे16/12/19877028602398
102 सुमित पिराजी पडळकरपाडळकरवाडी20/07/20009623664544
103 उषा सुखदेव गोरडपाडळकरवाडी01/06/19809552997554
104 उत्तम आप्पा पडळकरपाडळकरवाडी01/06/19697709810798
105 सुशीला रामचंद्र सावंतपळसखेड01/06/1987 
106 रेखा नाना जावीरपळसखेड10/08/19959665656795
107 किसान भीमा सावंतपळसखेड-9657756831
108 लक्ष्मण भोज जावीरपळसखेड07/09/1952 
109 शंकर मारुती सावंतपळसखेड01/01/19579604193864
110 अनुसया बाबाजी सावंतपळसखेड01/01/19599763808542
111 रंगुबाई खंडु गायकवाडपाटरेवाडी01/01/19477387259618
112 शंकर चंद्रु गायकवाडपाटरेवाडी01/01/19498605527229
113 सुबराव शंकर गायकवाडपाटरेवाडी01/02/19739960324549
114 रुक्मिणी भिमराव कदमपाटरेवाडी01/06/19668888541114
115 गोरख भीमराव जाधवपिंपरी खुर्द04/06/19569203368228
116 अंकुश रघुनाथ जाधवपिंपरी खुर्द15/06/19639730792741
117 जयश्री रावसो जाधवपिंपरी खुर्द-7028163887
118 सुभद्रा दिगंबर जाधवपिंपरी खुर्द01/01/19649503044187
119 सुरज सुखदेव कदमपिंपरी खुर्द01/06/19919890947045
120 सर्जेराव श्रीमंत जावीरपिंपरी बुद्रुक- 
121 धर्मेंद्र विठोबा पवारपिंपरी बुद्रुक-7678056712
122 गणेश राजाराम तरसेपिंपरी बुद्रुक09/08/20059702175357
123 रुक्मिणी किसन जावीरपिंपरी बुद्रुक10/03/19839689622837
124 दौलतराव आकाराम पवारपिंपरी बुद्रुक02/06/19699689323415
125 पांडुरंग दादा जाधवपिंपरी बुद्रुक01/06/19687719870537
126 मनोहर माणिक मोरेपूजारवाड09/03/19919561616995
127 सोनाबाई किसन सावंतपूजारवाडी द.01/01/19439730834228
128 कौलास आप्पासो मोरेपूजारवाडी द.-9921476198
129 कैलास आप्पासो मोरेपूजारवाडी द.-9921476198
130 विनाबाई बबन बुधावलेपूजारवाडी द.08/08/1988 
131 आबासो नारायण मोरेराजेवाडी01/01/19819975195334
132 विलास शिवाजी मदनेशेटफळे-9503517217
133 परशुराम नामदेव गायकवाडशेटफळे- 
134 प्राची संजय भोरेशेटफळे- 
135 उषा आत्माराम गिड्डेतडवळे01/06/19679766047267
136 नामदेव आपा महारगुडेतालेवाडी-9561723880
137 तानुबाई वसंत सरगरतालेवाडी29/04/19939172544824
138 मच्छिन्द्र महादेव ठोंबरेउंबरगाव02/01/19849561021001
139 दगडू सदाशिव फडतरेउंबरगाव01/01/19619921641053
140 उत्तम आण्णा बुधावलेउंबरगाव01/01/1965 
141 उत्तम हरिबा सकटविभुतवाडी01/01/19687350118212
142 विठ्ठल सुभाना खरजेविभुतवाडी01/01/19639892191369
143 आभिषेक रामचंद्र मांडलेविठलापूर01/06/20009975115041
144 भरत ज्ञानू बाडविठलापूर01/06/19529867667108
145 शोभा जगन्नाथ जरविठलापूर01/08/19809096778383
146 विलास ठक्कप्पा बाडविठलापूर01/05/19577887689602
147 विश्वनाथ सिन्धु सावंतविठलापूर01/05/19659766781891
148 दगडू गानू बाडविठलापूर17/01/19450000000000
149 तानूबाई सुखदेव बोढरेविठलापूर01/05/19859921093395
150 जानकी ज्ञानू बाडविठलापूर13/04/19959730450705
151 भानुदास मारूती वाक्षेवाकसेवाडी-9130456763
152 आशाताई नाना गलंडेवाकसेवाडी26/02/19939604738183
153 अमोल पांडुरंग वाक्षेवाकसेवाडी23/08/19929503450141
154 आयुष अधिकराव जाधववळवण22/07/20109960334964
155 अमृता आप्पासो बाबरवमाजी पाटील वाडी25/01/19999766558636
156 गणेश मारुति मानेवमाजी पाटील वाडी03/08/20078605367110
157 शेखर महादेव यादवझरे07/12/20019604587308
158 सुरेश महादेव पाटीलझरे03/03/19929921781395
159 दादा तुकाराम भानुसेझरे14/06/19699552108135
160 शिवाजी भीमराव अनुसेझरे01/06/19499975464630
161 वासंती संजय महामुनीझरे04/04/19799604364186
162 पवन संजय सुतारझरे01/03/20049767385103