दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 22827../GMPT/Photo/22827.JPG../GMPT/Pramanptr/22827.JPGसुभाष अर्जुन सोलनकरअंकली01/06/19808380863878 View फोटो प्रमाणपत्र
2 34581../GMPT/Photo/34581.jpg../GMPT/Pramanptr/34581.jpgसंगीता आण्णाप्पा नाईकआरग13/06/19938530916171 View फोटो प्रमाणपत्र
3 36098../GMPT/Photo/36098.jpg../GMPT/Pramanptr/36098ताजुद्दीन नाबिसो इनामदारआरग01/01/19538380902159 View फोटो प्रमाणपत्र
4 36508../GMPT/Photo/36508.jpg../GMPT/Pramanptr/36508चम्पाक्का रमेश बुरुडआरग31/07/19937743812730 View फोटो प्रमाणपत्र
5 20844../GMPT/Photo/20844.jpg../GMPT/Pramanptr/20844.jpgअक्षय संभाजी पाटीलआरग01/10/19967350405045 View फोटो प्रमाणपत्र
6 9549../GMPT/Photo/9549../GMPT/Pramanptr/9549मयुरी रॅम आठवलेआरग24/11/20149021400235 View फोटो प्रमाणपत्र
7 15657../GMPT/Photo/15657.jpg../GMPT/Pramanptr/15657.jpgमहादेवी तम्माण्णा कोरबूआरग16/12/19899970543494 View फोटो प्रमाणपत्र
8 16815../GMPT/Photo/16815.jpg../GMPT/Pramanptr/16815शामल मारुती पाटीलआरग07/07/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
9 38666../GMPT/Photo/38666.jpg../GMPT/Pramanptr/38666शालन गणपती शिर्केआरग-9960882954 View फोटो प्रमाणपत्र
10 38778../GMPT/Photo/38778.jpg../GMPT/Pramanptr/38778गणपती आण्णाप्पा खोतआरग01/06/19529766352180 View फोटो प्रमाणपत्र
11 39156../GMPT/Photo/39156../GMPT/Pramanptr/39156वेदिका संपत नरुटेआरग25/08/20087028615373 View फोटो प्रमाणपत्र
12 40240../GMPT/Photo/40240.jpg../GMPT/Pramanptr/40240वंदना रामदास सुतारआरग25/06/19869860913289 View फोटो प्रमाणपत्र
13 40426../GMPT/Photo/40426.jpg../GMPT/Pramanptr/40426अमृता संग्राम माळीआरग31/03/20129823525224 View फोटो प्रमाणपत्र
14 40753../GMPT/Photo/40753.jpg../GMPT/Pramanptr/40753राजेंद्र रामचंद्र पाटीलआरग-9552872345 View फोटो प्रमाणपत्र
15 41770../GMPT/Photo/41770../GMPT/Pramanptr/41770विठाबाई राऊ पाटीलआरग01/06/19319673696137 View फोटो प्रमाणपत्र
16 2057../GMPT/Photo/2057.jpg../GMPT/Pramanptr/2057.jpgरुपाली अशोक अवताडेबामणोली14/02/20028623863721 View फोटो प्रमाणपत्र
17 4549../GMPT/Photo/4549.jpg../GMPT/Pramanptr/4549.jpgलक्ष्मण रामचंद्र बामणेबामणोली01/06/19738623863744 View फोटो प्रमाणपत्र
18 5197../GMPT/Photo/5197.JPG../GMPT/Pramanptr/5197अभिजित महादेव घोरपडेबेडग30/06/19937507562189 View फोटो प्रमाणपत्र
19 6094../GMPT/Photo/6094.JPG../GMPT/Pramanptr/6094आयुब इंणूस शेखबेडग31/01/20128123655542 View फोटो प्रमाणपत्र
20 6155../GMPT/Photo/6155.JPG../GMPT/Pramanptr/6155हुजेर इंन्नुस शेखबेडग03/02/20118123655542 View फोटो प्रमाणपत्र
21 6655../GMPT/Photo/6655.JPG../GMPT/Pramanptr/6655बसाप्पा सिद्धाप्पा नाईकबेडग01/06/19667558494526 View फोटो प्रमाणपत्र
22 9849../GMPT/Photo/9849.JPG../GMPT/Pramanptr/9849अक्षय विठ्ठल ओमासेबेडग25/03/20059527291098 View फोटो प्रमाणपत्र
23 15853../GMPT/Photo/15853../GMPT/Pramanptr/15853वत्सला बाळासो पाटीलबेडग-9175624178 View फोटो प्रमाणपत्र
24 15549../GMPT/Photo/15549.JPG../GMPT/Pramanptr/15549.PDFमधुकर विष्णू बिरंगेबेडग01/06/19467840930482 View फोटो प्रमाणपत्र
25 15568../GMPT/Photo/15568.JPG../GMPT/Pramanptr/15568विठ्ठल मायाप्पा नाईकबेडग01/06/1951  View फोटो प्रमाणपत्र
26 15505../GMPT/Photo/15505.JPG../GMPT/Pramanptr/15505रामचंद्र सदाशिव माळीबेडग20/05/19529011333292 View फोटो प्रमाणपत्र
27 18425../GMPT/Photo/18425.JPG../GMPT/Pramanptr/18425सुधीर आनंदा कांबळेबेडग-9545026449 View फोटो प्रमाणपत्र
28 18526../GMPT/Photo/18526.JPG../GMPT/Pramanptr/18526भीमराव केशव शितोळेबेडग10/08/19609168688520 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36146../GMPT/Photo/36146.jpg../GMPT/Pramanptr/36146.PDFज्योतिबा दत्तू कदमबेडग-9665066087 View फोटो प्रमाणपत्र
30 36013../GMPT/Photo/36013.jpg../GMPT/Pramanptr/36013बाळू आण्णाप्पा कणसेबेडग-9112002476 View फोटो प्रमाणपत्र
31 22674../GMPT/Photo/22674.JPG../GMPT/Pramanptr/22674विजया श्रेमंती ताटेबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
32 22421../GMPT/Photo/22421.JPG../GMPT/Pramanptr/22421शरद गणपती कांबळेबेडग01/06/19649637043857 View फोटो प्रमाणपत्र
33 43646../GMPT/Photo/43646../GMPT/Pramanptr/43646.PDFस्वाती सिधू पाटीलबेडग21/07/20078177942177 View फोटो प्रमाणपत्र
34 41641../GMPT/Photo/41641.jpg../GMPT/Pramanptr/41641अदिती अरुण बनसोडेबेळंकी21/03/20149075931465 View फोटो प्रमाणपत्र
35 38619../GMPT/Photo/38619.jpg../GMPT/Pramanptr/38619कुमार भगवान मरीआईवालेबेळंकी22/12/20137507545053 View फोटो प्रमाणपत्र
36 38478../GMPT/Photo/38478.jpg../GMPT/Pramanptr/38478.JPGबजरंग भगवान मरीआईवालेबेळंकी09/06/20067507545053 View फोटो प्रमाणपत्र
37 38514../GMPT/Photo/38514.jpg../GMPT/Pramanptr/38514.JPGरामकृष्ण शिवाजी वाघमारेबेळंकी01/01/20149545448129 View फोटो प्रमाणपत्र
38 22759../GMPT/Photo/22759.JPG../GMPT/Pramanptr/22759सलीम आलम मुलाणीबेळंकी01/06/19729158870597 View फोटो प्रमाणपत्र
39 35802../GMPT/Photo/35802.jpg../GMPT/Pramanptr/35802संजीवनी सुभाष लांडगेबेळंकी30/09/20009970283856 View फोटो प्रमाणपत्र
40 35819../GMPT/Photo/35819.jpg../GMPT/Pramanptr/35819.JPGराजाराम बाबुराव सावंतबेळंकी01/06/19769673696519 View फोटो प्रमाणपत्र
41 19326../GMPT/Photo/19326.JPG../GMPT/Pramanptr/19326उमेश पांडुरंग कांबळेबेळंकी-  View फोटो प्रमाणपत्र
42 19365../GMPT/Photo/19365.JPG../GMPT/Pramanptr/19365.JPGनरसिंग संतराम रजपूतबेळंकी01/06/1972  View फोटो प्रमाणपत्र
43 19402../GMPT/Photo/19402.JPG../GMPT/Pramanptr/19402जिन्नाप्पा लकाप्पा केंगारबेळंकी01/06/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
44 19478../GMPT/Photo/19478.JPG../GMPT/Pramanptr/19478.JPGकल्लाप्पा चनमल्ला हट्टेबेळंकी01/06/1935  View फोटो प्रमाणपत्र
45 19603../GMPT/Photo/19603.JPG../GMPT/Pramanptr/19603उत्तम केशव बनसोडेबेळंकी01/06/19867768092949 View फोटो प्रमाणपत्र
46 20761../GMPT/Photo/20761.JPG../GMPT/Pramanptr/20761विनोद शिवाजी घोडके (परीट)बेळंकी-9096731839 View फोटो प्रमाणपत्र
47 20675../GMPT/Photo/20675.JPG../GMPT/Pramanptr/20675.JPGविजय यल्लाप्पा कोरवीबेळंकी16/12/19999922713247 View फोटो प्रमाणपत्र
48 20738../GMPT/Photo/20738.JPG../GMPT/Pramanptr/20738गीतांजली धनाजी गडदरेबेळंकी26/06/20089765576084 View फोटो प्रमाणपत्र
49 19632../GMPT/Photo/19632.JPG../GMPT/Pramanptr/19632सुनील कृष्णा वाघमारेबेळंकी25/06/19927066591367 View फोटो प्रमाणपत्र
50 19652../GMPT/Photo/19652.JPG../GMPT/Pramanptr/19652सोनाबाई सिद्राम केंगारबेळंकी01/06/19469730592428 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सुभाष अर्जुन सोलनकरअंकली01/06/19808380863878
2 संगीता आण्णाप्पा नाईकआरग13/06/19938530916171
3 ताजुद्दीन नाबिसो इनामदारआरग01/01/19538380902159
4 चम्पाक्का रमेश बुरुडआरग31/07/19937743812730
5 अक्षय संभाजी पाटीलआरग01/10/19967350405045
6 मयुरी रॅम आठवलेआरग24/11/20149021400235
7 महादेवी तम्माण्णा कोरबूआरग16/12/19899970543494
8 शामल मारुती पाटीलआरग07/07/1999 
9 शालन गणपती शिर्केआरग-9960882954
10 गणपती आण्णाप्पा खोतआरग01/06/19529766352180
11 वेदिका संपत नरुटेआरग25/08/20087028615373
12 वंदना रामदास सुतारआरग25/06/19869860913289
13 अमृता संग्राम माळीआरग31/03/20129823525224
14 राजेंद्र रामचंद्र पाटीलआरग-9552872345
15 विठाबाई राऊ पाटीलआरग01/06/19319673696137
16 रुपाली अशोक अवताडेबामणोली14/02/20028623863721
17 लक्ष्मण रामचंद्र बामणेबामणोली01/06/19738623863744
18 अभिजित महादेव घोरपडेबेडग30/06/19937507562189
19 आयुब इंणूस शेखबेडग31/01/20128123655542
20 हुजेर इंन्नुस शेखबेडग03/02/20118123655542
21 बसाप्पा सिद्धाप्पा नाईकबेडग01/06/19667558494526
22 अक्षय विठ्ठल ओमासेबेडग25/03/20059527291098
23 वत्सला बाळासो पाटीलबेडग-9175624178
24 मधुकर विष्णू बिरंगेबेडग01/06/19467840930482
25 विठ्ठल मायाप्पा नाईकबेडग01/06/1951 
26 रामचंद्र सदाशिव माळीबेडग20/05/19529011333292
27 सुधीर आनंदा कांबळेबेडग-9545026449
28 भीमराव केशव शितोळेबेडग10/08/19609168688520
29 ज्योतिबा दत्तू कदमबेडग-9665066087
30 बाळू आण्णाप्पा कणसेबेडग-9112002476
31 विजया श्रेमंती ताटेबेडग- 
32 शरद गणपती कांबळेबेडग01/06/19649637043857
33 स्वाती सिधू पाटीलबेडग21/07/20078177942177
34 अदिती अरुण बनसोडेबेळंकी21/03/20149075931465
35 कुमार भगवान मरीआईवालेबेळंकी22/12/20137507545053
36 बजरंग भगवान मरीआईवालेबेळंकी09/06/20067507545053
37 रामकृष्ण शिवाजी वाघमारेबेळंकी01/01/20149545448129
38 सलीम आलम मुलाणीबेळंकी01/06/19729158870597
39 संजीवनी सुभाष लांडगेबेळंकी30/09/20009970283856
40 राजाराम बाबुराव सावंतबेळंकी01/06/19769673696519
41 उमेश पांडुरंग कांबळेबेळंकी- 
42 नरसिंग संतराम रजपूतबेळंकी01/06/1972 
43 जिन्नाप्पा लकाप्पा केंगारबेळंकी01/06/1941 
44 कल्लाप्पा चनमल्ला हट्टेबेळंकी01/06/1935 
45 उत्तम केशव बनसोडेबेळंकी01/06/19867768092949
46 विनोद शिवाजी घोडके (परीट)बेळंकी-9096731839
47 विजय यल्लाप्पा कोरवीबेळंकी16/12/19999922713247
48 गीतांजली धनाजी गडदरेबेळंकी26/06/20089765576084
49 सुनील कृष्णा वाघमारेबेळंकी25/06/19927066591367
50 सोनाबाई सिद्राम केंगारबेळंकी01/06/19469730592428
51 कल्पना सिद्राय कांबळेबेळंकी01/01/19607875487200
52 पवित्र भीमसू कांबळेबेळंकी01/01/19448007437687
53 छाया रामचंद्र कांबळेबेळंकी01/06/19698390279019
54 किरण कृष्णा वाघमारेबेळंकी01/01/19907066591367
55 पार्वती रामू केंगारबेळंकी01/06/1955 
56 दिलीप जयवंत गायकवाडबेळंकी06/06/19969595703140
57 समीर दौलतसाहेब बागबानभोसे12/01/20069404704776
58 जगन्नाथ गानू मंडलेभोसे01/06/19368600956248
59 बेबुताई जिनाप्पा गणेशवाडेभोसे01/06/19828625904517
60 पुष्पाताई बाबासो खोतभोसे01/01/19499665946926
61 दिनकर पांडुरंग देशमुखबिसूर08/03/19647588394113
62 रेखा शिवाजी कांबळेबिसूर15/06/19727709924776
63 श्रीधर दिलीप पाटीलबिसूर01/02/20119970759797
64 भारती राजेंद्र कोकाटेबिसूर17/03/19829403485925
65 सुरेखा दिनकर जाधवबिसूर13/05/19749561043539
66 शिवाजी ज्ञानू पाटीलबिसूर01/06/19539096948615
67 सर्जेराव रामा जाधवबिसूर01/06/19589921768985
68 संदिप नारायण बोबडेबिसूर01/01/19797798072031
69 सुष्टी सुनील नाटेकरबोलवाड01/01/19929075669113
70 आप्पासो रामगोंडा पाटीलबोलवाड01/06/19379168359135
71 सदाशिव लक्ष्मण दबडेबोलवाड21/04/1940 
72 श्रीवर्धन दीपक नरगच्येबोलवाड25/12/20098600937639
73 वसंत रामा बुचडेबुधगाव05/09/19379175355657
74 काशिनाथ बाळकृष्ण घेवारीबुधगाव01/06/19578007221455
75 येसूबाई रामचंद्र गुरवबुधगाव- 
76 अफसाना याकूब जमादारबुधगाव-9096948563
77 सुमेध राजेंद्र न्यायनीतबुधगाव18/06/19949503595019
78 सौन्दर्या धनंजय गायकवाडबुधगाव26/04/20018055836978
79 हमीद यासिन शेखबुधगाव-9762811892
80 आनंदसिंग मानसिंग राजपूतबुधगाव-9890879200
81 प्रदीप प्रकाश शेळकेबुधगाव30/04/19967883616046
82 लक्ष्मण कुंडलिक लवटेबुधगाव01/01/19808605594256
83 माया कुंडलिक लवटेबुधगाव10/02/19858605594256
84 संदीप हणमंत निंबाळकरबुधगाव19/08/20039673764440
85 शोभा भीमराव पाटीलबुधगाव19/02/19839860499782
86 विजय सज्जन शिंदेबुधगाव17/10/19919960502292
87 रामचंद्र मारुती पाटीलबुधगाव-8407964977
88 सुशीला बाळासाहेब पाटीलबुधगाव01/06/19468625067769
89 शोभा भीमराव पाटीलबुधगाव01/06/1983 
90 प्रियांका बाळासो पाटीलबुधगाव28/12/19979373237433
91 चांदबी अब्दुल मुजावरबुधगाव01/01/19407066144149
92 संगीता हिंदुराव मदनेबुधगाव12/09/19769272523135
93 सुशील मनोहर पाटीलबुधगाव13/09/19869860569584
94 किशोर संदीप पाटीलबुधगाव14/02/2015 
95 वसंत विठोबा पाटीलबुधगाव10/05/19499561947594
96 नामदेव किसन होमकरबुधगाव10/11/19559370521825
97 विठोबा रामा यमगरबुधगाव10/05/19319673791859
98 सुशीला बापुसो तडसरेबुधगाव12/07/19547709892066
99 आरती गणेश आवळेबुधगाव28/02/19977264004996
100 गीता बाबासाहेब गायकवाडबुधगाव15/03/19738743030843
101 पार्वती तुकाराम बोरडेबुधगाव07/08/19429665217889
102 अशोक महादेव भाकरेबुधगाव14/01/19548390359554
103 शिवराज शहाजी पाटीलबुधगाव27/03/20008698638146
104 सदाशिव शिवगोंडा कोरेचाबुकस्वारवाडी01/01/19349765939753
105 बागरंग तुकाराम आटपाडकरचाबुकस्वारवाडी01/06/19689767996539
106 सुशात शामराव काळेचाबुकस्वारवाडी06/07/20089096279255
107 दिनकर अभिमन्यू खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/19739923918359
108 बाबासो काडप्पा येडुरेचाबुकस्वारवाडी01/01/19549130278340
109 दुर्वा रामचंद्र करांडेचाबुकस्वारवाडी26/06/20149011618061
110 सुरेश श्रीमंत हेरलेचाबुकस्वारवाडी01/06/19769096522730
111 प्रसाद प्रकाश लोहारढवळी31/01/19979975342965
112 पार्थ संजय कदमडोंगरवाडी01/01/20099763167259
113 अर्चना राजगोंडा पाटीलदुधगाव12/10/19767559189373
114 पारस रुपेश वाडकरदुधगाव19/11/20129404990115
115 राजू बंडा वाडकरदुधगाव01/01/19589665931453
116 अमित आदगोंडा पाटीलदुधगाव26/11/19818421475229
117 मोहन आण्णा पाटीलदुधगाव01/06/19619922583138
118 सुजाता शामराव चौगुलेदुधगाव15/12/19749730853460
119 महादेव बाबुराव कुंभारदुधगाव24/10/19908605353499
120 बापू बाबू सिद्धदुधगाव01/06/19479021182724
121 श्रेया महादेव गोसावीएरंडोली09/03/20097219459192
122 शिवम महादेव गोसावीएरंडोली27/07/20107219479192
123 तानाजी शंकर जाधवएरंडोली01/06/1971 
124 शिवगोंडा चोळगोंडा पाटीलएरंडोली01/06/19539665114472
125 मालन नारायण खांडेकरगुंडेवाडी01/01/19539823771124
126 शंकुतला संपतराव कांबळेगुंडेवाडी01/06/19547350844784
127 मालनताई संभाजी कटारेगुंडेवाडी01/01/19717741843496
128 अनुसया सहदेव कटारेगुंडेवाडी04/12/19489834387060
129 मोहनलाल तातोबा भंडारेगुंडेवाडी01/06/19519765290053
130 वैष्णवी संदिप खाडिलकरहरिपूर22/03/20109404285363
131 राजाराम गणपती जाधवहरिपूर01/06/19518600705982
132 लक्ष्मी सुखदेव संकपाळहरिपूर10/06/19847038958732
133 आभिषेक परशराम जाधवहरिपूर15/07/19999657211955
134 गोपाळ रघुनाथ मिठाळकरहरिपूर08/05/19859890161648
135 मंगेश लाडा मुंडाहरिपूर01/06/19808412992766
136 इंदुबाई सदाशिव खंडागळेहरिपूर01/01/19417875715011
137 ओंकार संजय KOLIजुनी धामणी28/02/20039763651474
138 गुंडाप्पा SHARNAPPA पासोडेजुनी धामणी01/06/19749960594377
139 राजाराम सदाशिव कोरेकदमवाडी01/06/19698007015472
140 छबूताई अशोक चंदकदमवाडी01/01/19679730391312
141 ganapati yashawant patilकाकडवाडी27/04/19458975343609
142 महादेव केशव जाधवकाकडवाडी19/10/19479673350975
143 सुमन बाजीराव पाटीलकाकडवाडी01/01/19578805310048
144 भिमराव रघुनाथ पाटीलकाकडवाडी01/06/19508928805515
145 मधुरा विनोद पवारकर्नाळ12/04/20059881377889
146 अवधूत अजित पाटीलकर्नाळ14/02/20139960666634
147 शंकुतला गणपती घेरडेकर्नाळ15/06/1971 
148 गणेश दत्तात्रय पवारकर्नाळ07/06/19829325608923
149 सावित्री भाऊसो राठोडकर्नाळ30/06/19918421024067
150 रमती मोती कुंभारमारवाडीकर्नाळ25/03/19727028401034
151 मछिंद्र धुळा पांढरेकर्नाळ27/03/19478605089907
152 शिवाजी शामराव तारळेकरकर्नाळ11/06/1951 
153 राहूल सुरेश आवळेकर्नाळ14/03/19833102672543
154 Motiram Sadashiv Khotकर्नाळ27/05/19959665985403
155 मालती शामराव मगदूमकर्नाळ01/06/19608975018030
156 कुमार अशोक वाघमोडेकर्नाळ17/06/20009637909531
157 मोतीराम सदाशिव खोतकर्नाळ27/05/19959665985403
158 लायव्हा आण्णाप्पा कारंडेकर्नाळ01/06/19707708571111
159 विठ्ठल परशराम मिसाळकर्नाळ01/06/19547507715446
160 सावंत यशवंत कांबळेकर्नाळ01/06/19529923946565
161 शीतल भीमराव कदमकर्नाळ03/05/19949881377889
162 सुशीला उत्तम होरेकर्नाळ01/06/19808007658940
163 श्रेया पांडुरंग शिंगाडेकर्नाळ24/12/20078975018030
164 प्रीतम रमेश पाटीलकरोली (म)25/03/20058888603313
165 विश्वास शिवाजी पाटीलकरोली (म)08/04/19869168190394
166 ज्ञानदेव राजाराम आंबोळेकसबे डिग्रज01/06/19637757972334
167 भारत सदाशिव गेजगेकसबे डिग्रज01/07/19679049107697
168 रामू शाबु कोळीकसबे डिग्रज01/01/19479665262607
169 क्षितिजा रामचंद्र नलवडेकसबे डिग्रज23/06/20109921670631
170 विलासमती भूपाल चौगुलेकसबे डिग्रज- 
171 विजय मनोहर मोळकरकसबे डिग्रज-9730280435
172 सुभाष पांडुरंग यादवकसबे डिग्रज10/03/19529673927212
173 मलकाप्पा विठोबा कुंभारकसबे डिग्रज-7507506150
174 सजाबाई तुकाराम सूर्यवंशीकसबे डिग्रज01/06/19469921661182
175 सुनंदा रामचंद्र गुरवकसबे डिग्रज15/04/19759730935699
176 आदित्य शरद डिग्रजकरकसबे डिग्रज25/11/19967840968178
177 रमेश सदाशिव माळीकवलापूर01/06/19669561967977
178 अभिजित मोहन मोहितेकवलापूर31/05/19869850965167
179 लक्ष्मी नागेंद्र महाजनकवलापूर01/06/19287756081206
180 शुभम शीतल मुळेकवलापूर13/04/20008857019211
181 संदीप मल्लाप्पा कट्टीकवलापूर02/01/19859403639834
182 विकी अनिल मोहितेकवलापूर- 
183 वेदांत दत्तात्रय माळीकवलापूर16/03/20099970614199
184 संजय बाबासो माळीकवलापूर01/06/19769823183840
185 विजय धोंडीराम मुळेकवलापूर15/09/19809175285060
186 सचिन बाबू भालेकवलापूर01/06/19819096417206
187 सुशांत परशुराम कांबळेकवलापूर05/08/19947798174684
188 निखिल विद्याधर पोळकवलापूर11/03/19948600402429
189 कुणाल शिवाजी सावंतकवठेपिराण15/03/20099172350531
190 Vaishanavi Tanaji Chavanखंडेराजुरी17/06/19998412963736
191 प्रेमकुमार संपत घोडकेखंडेराजुरी-7387014486
192 तुकाराम रामचंद्र कोळीखंडेराजुरी01/09/19909545009707
193 श्रेयश यशवंत पाटीलखरकटवाडी20/06/20129881092488
194 सुमित्रा शिवलिंग हन्मापुरेखटाव01/01/1976 
195 गजानन सदाशिव परिटखटाव06/09/19867028486458
196 शंकर बाळासो वाघमोडेलिंगनूर01/07/20117743997780
197 ओंकार सुभाष मगदूमलिंगनूर12/03/20109637186357
198 विनयक सरस बनसोडेलिंगनूर01/06/19648007106131
199 सोनाली महादेव घुणकेलिंगनूर16/11/19979637445378
200 भीमसू विठोबा सोनुरेलिंगनूर01/06/1950 
201 माणिक भूपाल बनसोडेलिंगनूर01/06/19789673550078
202 शांताबाई महादेव मगदूमलिंगनूर01/06/1963 
203 आराध्य संजय मगदूमलिंगनूर08/01/20139158854767
204 श्रुतीक बबन भिरडकरमाधवनगर10/07/20008862022785
205 सचिन सुधाकर शेठमाधवनगर08/11/19689922242743
206 उत्तम शामराव गोसावीमाधवनगर25/06/19709561684619
207 शालन परशुराम लोहारमाधवनगर15/05/19518600641155
208 उज्वला सुभाष भिरडेमाधवनगर10/12/19938585841416
209 संध्या तात्यासो फडतरेमाधवनगर14/02/19839404366060
210 राजेंद्र दत्तात्रय वैदयमाधवनगर15/02/19698087339260
211 सुनीता राजाराम आवळेमालेवाडी22/02/1986 
212 महादेव आत्माराम शिरतोडेमालेवाडी01/06/19628698177871
213 मयुर संजय जाधवमालेवाडी23/02/20058412826353
214 शितल भारत केरीमानेमालगाव28/10/20007038907483
215 दिनेश दत्तात्रय माळीमालगाव25/06/19899766978200
216 मंदाकिनी भरत सावंतमालगाव13/08/19997219644265
217 नंदा सिद्धू नरुटेमालगाव31/08/19829404959325
218 चंद्रकांत जाधव प्रणवमालगाव04/03/20088698203316
219 संभाजी गुंड सावंतमालगाव02/06/19559730611127
220 प्रशांत बाळासो माळीमालगाव02/04/19969822066354
221 बाळासो गुरल्लिंग घुळीमालगाव01/06/19469767091083
222 आनंदा ज्ञानू राजमाने (माने)मालगाव01/06/19529763364207
223 रुखसार जावेद पठाणमालगाव21/12/20119156871992
224 BABU HATTE MARUTIमालगाव01/06/19389767002997
225 कलावती शिवाजी सुतारमालगाव01/06/19727350481686
226 रुपाली जगन्नाथ भंडारेमालगाव01/01/19767709170995
227 सुनील बाबुराव कोळीमालगाव26/02/19919922179980
228 राजमती शिवराम कुंभारमालगाव14/05/19589850593030
229 वासंती भाऊ चौगुलेमालगाव01/01/19619175528395
230 मुस्तफा चाँदसाहेब मुजावरमालगाव-8625928633
231 बाबू करीम मुजावरमालगाव01/01/19497522971895
232 संजय बाळू माळीमालगाव31/08/19867410511128
233 संदीप चंद्रकांत सपकाळमालगाव14/10/19999175991394
234 दादासो बाबासो केरिमानेमालगाव01/01/19747249758669
235 रत्नाबाई धोंडीराम कुलकर्णीमालगाव11/12/19697057924225
236 रमेजाबी रहिमतुल्ला मुल्लामालगाव01/01/19389960864558
237 सोनाली भगवान खरातमालगाव25/04/19819049201176
238 कुमार शंकर बनसोडेमालगाव11/01/19799881534754
239 बीबी दादापीर सैय्यदमालगाव01/01/19469823120535
240 सुमैय्या शमशुद्दीन मुजावरमालगाव31/05/19919145669654
241 अल्लाबक्ष नबी मुजावरमालगाव22/08/19388698869286
242 आरहाण रियाज मुजावरमालगाव06/02/20147385782109
243 शुभांगी शीतल सुतारमालगाव09/04/20059561338760
244 संतोष राजकुमर बागेवाडीमालगाव19/11/20048623032990
245 नूरमहंमद अल्लाबक्ष मुजावरमालगाव02/06/1958 
246 निकिता बाबासो गावडेमालगाव01/01/20009860374969
247 स्वयम रामचंद्र नरुटेमालगाव09/06/20137767830534
248 मंजुषा शाम खांडेकरमालगाव18/12/19839130999406
249 जयश्री नानासो शिंदेमल्लेवाडी12/11/19879545037314
250 सुरेश बाबुराव पाटीलमल्लेवाडी23/04/19847218828262
251 मंगल अशोक देसाईमल्लेवाडी04/08/19629960337528
252 सजाबाई परसु पाटीलमल्लेवाडी01/01/1943 
253 दिगंबर प्रकाश भोसलेमल्लेवाडी28/01/20109970218238
254 मुबारक कबीर मुजावरमल्लेवाडी01/04/19509923400228
255 राजेंद्र संभाजी पवारमनमोडी02/05/1976 
256 विट्टल वसंत देसाईमनमोडी01/01/19949822307782
257 राजू भीमू वाघमारेम्हैसाळ01/01/19809156156615
258 जयपाल बाबू तकडेम्हैसाळ01/06/19458605397710
259 प्रज्वल सचिन सावंतम्हैसाळ13/03/20139311189137
260 शकुंतला भूपाल सुतारम्हैसाळ01/01/19599637690551
261 शिवराम दत्तात्रय देवलम्हैसाळ01/06/19397758830670
262 भाऊसाहेब कृष्णा सांगलगेम्हैसाळ02/09/19678862065611
263 शंकर रामा आवळेम्हैसाळ01/06/19439049163904
264 रवी रावळाप्पा पवारम्हैसाळ16/02/1988 
265 राजश्री जिनगोंडा पाटीलम्हैसाळ01/06/19688390912337
266 साक्षी महादेव सातपुतेम्हैसाळ28/11/20068806602889
267 फुलाबाई बंडा कुंभारम्हैसाळ01/01/19479655946430
268 गौतम राऊ कांबळेम्हैसाळ-9730187358
269 जिया आरिफ शिकलगारमौजे डिग्रज02/10/20149850737775
270 काजल हुसेन यादगीरमौजे डिग्रज08/08/20017773956464
271 तेजस अजित चौधरीनांद्रे28/09/19889420710284
272 सोनाली तेजस चौधरीनांद्रे06/08/19939420170284
273 विष्णू दत्तात्रय जाधवनांद्रे16/04/19497798826537
274 परशराम आण्णाप्पा पाटीलनरवाड01/06/19817720826832
275 शुभम अरुण पाटीलनरवाड09/07/20039923309135
276 मंदाकिनी नितीन कुंभारनरवाड13/05/19789822492373
277 मनोहर महावीर तकडेनरवाड08/05/19899021240108
278 द्राक्षायणी अशोक सुंगरेनरवाड01/01/19839370962321
279 महादेव शंकर मांडलेनिलंजी20/08/1954 
280 सतेज संजय मडकेपद्माळे22/10/19929767441118
281 प्रणव संजय शिरगुरेपद्माळे25/04/20067559179465
282 लक्ष्मी यशवंत शिंदेपद्माळे- 
283 दीपाली रमेश पाटीलपद्माळे30/05/19917757907564
284 अवधूत सतीश कोळीपद्माळे01/12/20098698181720
285 अरबाज शब्बीर करीमपद्माळे23/02/20068600288774
286 प्रवीण बळवंत कांबळेपद्माळे11/11/19898805822472
287 जोयती सुरेश गुरवपाटगांव11/11/19979404712968
288 राजाराम संभाजी कोष्टीपयाप्पाचीवाडी01/01/19718600495675
289 प्रभावती बापुसो भोसलेपयाप्पाचीवाडी01/06/19967387661944
290 राजेश आत्माराम भोसलेपयाप्पाचीवाडी04/07/19729665967200
291 रचना रामचंद्र काटकररसूलवाडी22/11/19938698681849
292 उत्तम केशव बनसोडेसलगरे01/06/19687768092949
293 सुलतान बाबालाल सनदीसलगरे01/06/19479130253254
294 मनीषा महादेव शिंदेसलगरे01/01/19769637186370
295 मीनाक्षी महादेव शिंदेसलगरे01/01/19748637186370
296 अंकुश रामचंद्र कांबळेसलगरे25/11/19909420048871
297 निलेश भिमाण्णा जतकरसलगरे31/03/2016 
298 सुरेखा मधुकर कांबळेसलगरे-7719994492
299 मेहबूब मौला नदाफसलगरे18/03/19857875545330
300 स्वाती रामनाथ बामणेसलगरे20/06/19879503919572
301 अण्णासो भूपाल सुतारसमडोळी01/06/19409922860688
302 सानिका श्रीनिवास मानेसमडोळी30/11/20129175474074
303 मंदार अमित स्वामीसमडोळी22/06/20159960128896
304 बापू शंकर कोरे (न्हावी)समडोळी01/01/19539511763399
305 मंगल महादेव कोळीसमडोळी-9790204310
306 मौला अब्बास मुजावरसमडोळी01/06/19477387762728
307 अक्षय सुनील राजमानेसमडोळी11/06/19949561412797
308 आलिया आयुब मुजावरसमडोळी22/03/19978600054079
309 तात्यासो नेमगोंडा पाटीलसमडोळी01/06/19618600938050
310 सलमान इलाही मुजावरसमडोळी20/09/19939552819461
311 रावसाहेब केरबा मोहितेसंतोषवाडी14/05/19569637690180
312 प्रमिला शहाजी मेथेसंतोषवाडी01/10/19979767568397
313 छबूताई रामू शिंदेसंतोषवाडी01/09/1970 
314 अमोल पांडुरंग धयारकरसंतोषवाडी- 
315 लावण्या मनोज मोरेसावळी-7875718576
316 सुरेश शाबा भरमगुडेसावळवाडी10/02/19658055442493
317 शकुंतला बाबुराव बोलवाडेसावळवाडी01/06/19679922825271
318 श्रीपती मारुती चव्हाणसावळवाडी01/01/19539764765907
319 सुभाष मारुती पाटीलशिंदेवाडी20/05/19719763280975
320 रघुनाथ तातोबा पाटीलशिंदेवाडी10/08/1956 
321 सावित्री गोपाळ शिंदेशिपूर01/01/19469970299905
322 विजय राजू दुधाळेसिद्धेवाडी10/12/20059764202532
323 अंबुदास श्रीरंग माळकरसोनी01/06/19579970740505
324 पृथ्वीराज सुनील ओतारीसोनी-8600767998
325 अनिल बापू नरुटेसोनी-9466002096
326 गुलाब बापू जमादारसोनी01/01/19497709579493
327 प्रमोद अशोक मोरेसोनी12/07/19999766814376
328 सयाजी सखाराम नरुटेसोनी-8600265355
329 SUMAN GAUTAM DHOBLEसोनी01/01/19699096632199
330 KIRAN BHAGAVAN LOKHANDEसोनी01/01/19869890506676
331 नाब्बिलाल ताजुद्दीन मुलाणीसोनी07/04/19588055713885
332 VIJAY शिव LEGRAसोनी-9096777519
333 आदाम बाबू MOLANIसोनी01/06/19659011433733
334 मुक्ताबाई अन्नप जाधवसोनी-7966047045
335 अय्याज झाकीर मुलाणीसोनी30/01/19999545058472
336 गणेश जगन्नाथ माळीसोनी-8390399920
337 आक्काताई रामचंद्र नरुटेसोनी01/01/19577798920956
338 संगिता गणेश माळीसोनी04/03/19898390399920
339 रावसाहेब नागाप्पा हेळवीसोनी15/04/19667262061547
340 सुशीला शिवाजी पाटीलसोनी01/01/19429890103353
341 संभाजी आण्णा शिंदेसोनी01/06/19619421181109
342 तानाजी बाळू पाटीलसोनी-9860566012
343 दत्तात्रय GOPAL मोरेसोनी04/05/19519730889459
344 संभाजी भगवान यादवसोनी01/06/1952 
345 मच्छिन्द्रनाथ भाऊसो नायकुडेसोनी-7387702799
346 मंदाकिनी तमन्ना कुंभारसोनी01/01/1978 
347 अशोक संताराम मुळीकसोनी05/10/19569096989354
348 पिंटू शिवगोंडा बसंनावरटाकळी28/08/2019 
349 सिद्धू दत्तू सातपुतेटाकळी01/06/19569049299377
350 संकेत सुनील पाटीलटाकळी24/03/20069765327844
351 सौरभ प्रकाश मोरेटाकळी03/02/19959764445597
352 अनिसा बंदेनवाज शेखटाकळी27/07/20099763800641
353 सुनीता शिवाजी नंदीवालेटाकळी01/01/19957744930198
354 रेखा शिवाजी मानेटाकळी10/07/19958806108855
355 राहुल भीमगोंडा पाटीलटाकळी20/09/19949764926631
356 कल्पना भीमगोंडा पाटीलटाकळी10/12/19989764926631
357 सदाशिव परशुराम माळीतानंग01/06/19609637182029
358 विद्या भीमराव कांबळेतानंग10/11/1994 
359 बाळाबाई कुंडलिक9 कांबळेतानंग10/10/1950 
360 बाळासो मारुती खोततानंग01/06/19577057003297
361 दीपक बापू कांबळेतानंग01/06/19669049297080
362 संतोष विश्वम्भर पाटीलतानंग01/11/20059130474879
363 याम्नाप्पा आप्पासो मोरेतुंग20/01/19727378777088
364 सिधु बाबू नाईकवड्डी- 
365 सावळाराम आनंद बामणेवड्डी01/06/19749158107153
366 परशुराम कल्लाप्पा नाईकवड्डी03/05/19878806578757
367 गौरव अमोल कांबळेवड्डी09/04/20109765654615
368 कुमार भीमा भोसलेवड्डी01/06/19919765262621
369 श्रीकांत कृष्णप्पा हुचगोळइनाम धामणी01/06/19517756047597
370 सोनाली राजगोंडा पाटीलइनाम धामणी27/11/19899860409164
371 शिवगोंडा शामगोंडा पाटीलइनाम धामणी-8554950078
372 सचिन अशोक दबडेइनाम धामणी05/10/19849822214755