दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 12696../GMPT/Photo/12696.jpg../GMPT/Pramanptr/12696हिम्मत राजाराम जाधवआगळगाव12/11/19927709309427 View फोटो प्रमाणपत्र
2 21896../GMPT/Photo/21896.jpg../GMPT/Pramanptr/21896अमृता नितिन जाधवआगळगाव18/03/20169561787798 View फोटो प्रमाणपत्र
3 22722../GMPT/Photo/22722.jpg../GMPT/Pramanptr/22722हणमंत चंद्रकांत रास्तेआगळगाव05/11/20029860080351 View फोटो प्रमाणपत्र
4 22769../GMPT/Photo/22769.jpg../GMPT/Pramanptr/22769लक्ष्मी भिमराव पाटीलआगळगाव15/07/19459975274560 View फोटो प्रमाणपत्र
5 22810../GMPT/Photo/22810.jpg../GMPT/Pramanptr/22810भिमराव रामु पाटीलआगळगाव01/01/19419975274560 View फोटो प्रमाणपत्र
6 34443../GMPT/Photo/34443.jpg../GMPT/Pramanptr/34443वत्सला गंगाराम जगनाडेआगळगाव01/01/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
7 20540../GMPT/Photo/20540.jpg../GMPT/Pramanptr/20540.jpgअतुल आप्पासो बाबरआगरण धुळगाव16/11/20029765261578 View फोटो प्रमाणपत्र
8 14039../GMPT/Photo/14039.jpg../GMPT/Pramanptr/14039.jpgओंकार हणमंत जाधवआगरण धुळगाव10/01/20039561785176 View फोटो प्रमाणपत्र
9 36730../GMPT/Photo/36730.jpg../GMPT/Pramanptr/36730.jpgविनया बाळासो पाटीलअलकूड एम01/06/19809404287386 View फोटो प्रमाणपत्र
10 36856../GMPT/Photo/36856.jpg../GMPT/Pramanptr/36856.jpgशंकर रामचंद्र पवारअलकूड एम01/06/19709604944683 View फोटो प्रमाणपत्र
11 37212../GMPT/Photo/37212.jpg../GMPT/Pramanptr/37212.jpgशारदा शंकर पवारअलकूड एम01/06/19739604944683 View फोटो प्रमाणपत्र
12 37346../GMPT/Photo/37346.jpg../GMPT/Pramanptr/37346.jpgविष्णू निवृत्ती पाटीलअलकूड एम01/06/19559637844865 View फोटो प्रमाणपत्र
13 37377../GMPT/Photo/37377.jpg../GMPT/Pramanptr/37377राहुल गणपती सपकाळअलकूड एम27/04/19919689945466 View फोटो प्रमाणपत्र
14 37489../GMPT/Photo/37489.jpg../GMPT/Pramanptr/37489.jpgजोतिराम बाळासो पवारअलकूड एम-  View फोटो प्रमाणपत्र
15 37587../GMPT/Photo/37587.jpg../GMPT/Pramanptr/37587विष्णू रामचंद्र पवारअलकूड एम01/01/19759604944683 View फोटो प्रमाणपत्र
16 37331../GMPT/Photo/37331../GMPT/Pramanptr/37331सुशीला राजाराम वाघमोडेअलकूड एस01/01/19497028398935 View फोटो प्रमाणपत्र
17 36857../GMPT/Photo/36857../GMPT/Pramanptr/36857चंदर कृष्णा मानेअलकूड एस01/01/19457030757992 View फोटो प्रमाणपत्र
18 37011../GMPT/Photo/37011../GMPT/Pramanptr/37011शुभम संभाजी पाटीलअलकूड एस25/04/20009923428761 View फोटो प्रमाणपत्र
19 15786../GMPT/Photo/15786.jpg../GMPT/Pramanptr/15786बिरू धोंडीराम कोळेकरआरेवाडी07/07/19919096146642 View फोटो प्रमाणपत्र
20 15641../GMPT/Photo/15641.jpg../GMPT/Pramanptr/15641गौरी बिरदेव कोळेकरआरेवाडी15/02/20167721014202 View फोटो प्रमाणपत्र
21 8627../GMPT/Photo/8627.JPG../GMPT/Pramanptr/8627काशिलिंग बिरू कोळेकरआरेवाडी01/06/19828806811765 View फोटो प्रमाणपत्र
22 5924../GMPT/Photo/5924.JPG../GMPT/Pramanptr/5924अस्मिता तूळसिराम वावरेबनेवाडी01/06/20049561651055 View फोटो प्रमाणपत्र
23 39800../GMPT/Photo/39800../GMPT/Pramanptr/39800विमल गोपाळ शिंदेबसाप्पाची वाडी01/01/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
24 38752../GMPT/Photo/38752.jpg../GMPT/Pramanptr/38752.PDFपरशुराम जोतिराम साळुंखेबोरगाव01/01/19678600912310 View फोटो प्रमाणपत्र
25 13761../GMPT/Photo/13761.jpg../GMPT/Pramanptr/13761विष्णू दादू वाघमारेबोरगाव-7588393836 View फोटो प्रमाणपत्र
26 13922../GMPT/Photo/13922.jpg../GMPT/Pramanptr/13922.pdfऋषिकेश मधुकर पाटीलबोरगाव15/10/20019561339591 View फोटो प्रमाणपत्र
27 21132../GMPT/Photo/21132.jpg../GMPT/Pramanptr/21132भगवान जगन्नाथ शिंदेबोरगाव01/12/19497028816407 View फोटो प्रमाणपत्र
28 21158../GMPT/Photo/21158../GMPT/Pramanptr/21158सुनीता दिलीप पाटीलबोरगाव01/06/19729975185730 View फोटो प्रमाणपत्र
29 38063../GMPT/Photo/38063../GMPT/Pramanptr/38063केशव रतन हेगडेचुडेखिंडी15/02/19927058938396 View फोटो प्रमाणपत्र
30 38117../GMPT/Photo/38117.jpg../GMPT/Pramanptr/38117.JPGमकू आण्णाप्पा पाटीलचुडेखिंडी01/06/19729673824870 View फोटो प्रमाणपत्र
31 41971../GMPT/Photo/41971.jpg../GMPT/Pramanptr/41971अनिकेत अजित दुधाळेदेशिंग24/11/20058698681568 View फोटो प्रमाणपत्र
32 42711../GMPT/Photo/42711.jpg../GMPT/Pramanptr/42711अनिकेत अजित दुधाळेदेशिंग24/11/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
33 34805../GMPT/Photo/34805.jpg../GMPT/Pramanptr/34805.jpgमहादेव भीमराव मानेदेशिंग01/06/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
34 12761../GMPT/Photo/12761.jpg../GMPT/Pramanptr/12761.PDFविशाल रामचंद्र चव्हाणदेशिंग15/10/19999096772265 View फोटो प्रमाणपत्र
35 41877../GMPT/Photo/41877.jpg../GMPT/Pramanptr/41877आर्या सुखदेव चव्हाणढालेवाडी25/08/20168551972061 View फोटो प्रमाणपत्र
36 41892../GMPT/Photo/41892.jpg../GMPT/Pramanptr/41892आक्क्काताई रामचंद्र चव्हाणढालेवाडी01/01/19689673478002 View फोटो प्रमाणपत्र
37 18484../GMPT/Photo/18484.JPG../GMPT/Pramanptr/18484आयुष्य राजेश घागरेढालगाव30/11/20098176961433 View फोटो प्रमाणपत्र
38 14333../GMPT/Photo/14333.jpg../GMPT/Pramanptr/14333.jpgअंकुश सुखदेव फोंडेढोलेवाडी05/01/19849049082292 View फोटो प्रमाणपत्र
39 14390../GMPT/Photo/14390.jpg../GMPT/Pramanptr/14390.jpgपूजा नारायण खरातढोलेवाडी20/07/20049765593870 View फोटो प्रमाणपत्र
40 7995../GMPT/Photo/7995.JPG../GMPT/Pramanptr/7995.jpgसंतोष संजय पुणदीकरघाटनांद्रे01/06/19978657815806 View फोटो प्रमाणपत्र
41 9982../GMPT/Photo/9982.jpg../GMPT/Pramanptr/9982.jpgअर्चना शिवाजी शिंदेघाटनांद्रे01/06/19889403397738 View फोटो प्रमाणपत्र
42 38419../GMPT/Photo/38419../GMPT/Pramanptr/38419वेदश्री विनोद जोशीघाटनांद्रे04/09/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
43 13022../GMPT/Photo/13022.JPG../GMPT/Pramanptr/13022विजय मारुती लाटणेघोरपडी01/01/19619545952952 View फोटो प्रमाणपत्र
44 14651../GMPT/Photo/14651.JPG../GMPT/Pramanptr/14651सावंता विष्णू माळीघोरपडी01/01/19669421862020 View फोटो प्रमाणपत्र
45 13240../GMPT/Photo/13240.JPG../GMPT/Pramanptr/13240मोहन दादू जाधवघोरपडी01/06/19619404656334 View फोटो प्रमाणपत्र
46 15623../GMPT/Photo/15623.JPG../GMPT/Pramanptr/15623विष्णू बाळू माळीघोरपडी01/06/19419421862020 View फोटो प्रमाणपत्र
47 15343../GMPT/Photo/15343.JPG../GMPT/Pramanptr/15343शिवाजी शंकर चव्हाणघोरपडी01/06/1957  View फोटो प्रमाणपत्र
48 15467../GMPT/Photo/15467.JPG../GMPT/Pramanptr/15467सोपं बाळू माळीघोरपडी01/06/19417038351484 View फोटो प्रमाणपत्र
49 13551../GMPT/Photo/13551.jpg../GMPT/Pramanptr/13551.PDFप्रतीक्षा प्रमोद जगदाळेहारोळी16/12/19979766229540 View फोटो प्रमाणपत्र
50 13659../GMPT/Photo/13659.jpg../GMPT/Pramanptr/13659आण्णासाहेब कृष्णराव रायजादेहारोळी01/06/19928275256816 View फोटो प्रमाणपत्र
12345

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 हिम्मत राजाराम जाधवआगळगाव12/11/19927709309427
2 अमृता नितिन जाधवआगळगाव18/03/20169561787798
3 हणमंत चंद्रकांत रास्तेआगळगाव05/11/20029860080351
4 लक्ष्मी भिमराव पाटीलआगळगाव15/07/19459975274560
5 भिमराव रामु पाटीलआगळगाव01/01/19419975274560
6 वत्सला गंगाराम जगनाडेआगळगाव01/01/1980 
7 अतुल आप्पासो बाबरआगरण धुळगाव16/11/20029765261578
8 ओंकार हणमंत जाधवआगरण धुळगाव10/01/20039561785176
9 विनया बाळासो पाटीलअलकूड एम01/06/19809404287386
10 शंकर रामचंद्र पवारअलकूड एम01/06/19709604944683
11 शारदा शंकर पवारअलकूड एम01/06/19739604944683
12 विष्णू निवृत्ती पाटीलअलकूड एम01/06/19559637844865
13 राहुल गणपती सपकाळअलकूड एम27/04/19919689945466
14 जोतिराम बाळासो पवारअलकूड एम- 
15 विष्णू रामचंद्र पवारअलकूड एम01/01/19759604944683
16 सुशीला राजाराम वाघमोडेअलकूड एस01/01/19497028398935
17 चंदर कृष्णा मानेअलकूड एस01/01/19457030757992
18 शुभम संभाजी पाटीलअलकूड एस25/04/20009923428761
19 बिरू धोंडीराम कोळेकरआरेवाडी07/07/19919096146642
20 गौरी बिरदेव कोळेकरआरेवाडी15/02/20167721014202
21 काशिलिंग बिरू कोळेकरआरेवाडी01/06/19828806811765
22 अस्मिता तूळसिराम वावरेबनेवाडी01/06/20049561651055
23 विमल गोपाळ शिंदेबसाप्पाची वाडी01/01/1975 
24 परशुराम जोतिराम साळुंखेबोरगाव01/01/19678600912310
25 विष्णू दादू वाघमारेबोरगाव-7588393836
26 ऋषिकेश मधुकर पाटीलबोरगाव15/10/20019561339591
27 भगवान जगन्नाथ शिंदेबोरगाव01/12/19497028816407
28 सुनीता दिलीप पाटीलबोरगाव01/06/19729975185730
29 केशव रतन हेगडेचुडेखिंडी15/02/19927058938396
30 मकू आण्णाप्पा पाटीलचुडेखिंडी01/06/19729673824870
31 अनिकेत अजित दुधाळेदेशिंग24/11/20058698681568
32 अनिकेत अजित दुधाळेदेशिंग24/11/2005 
33 महादेव भीमराव मानेदेशिंग01/06/1989 
34 विशाल रामचंद्र चव्हाणदेशिंग15/10/19999096772265
35 आर्या सुखदेव चव्हाणढालेवाडी25/08/20168551972061
36 आक्क्काताई रामचंद्र चव्हाणढालेवाडी01/01/19689673478002
37 आयुष्य राजेश घागरेढालगाव30/11/20098176961433
38 अंकुश सुखदेव फोंडेढोलेवाडी05/01/19849049082292
39 पूजा नारायण खरातढोलेवाडी20/07/20049765593870
40 संतोष संजय पुणदीकरघाटनांद्रे01/06/19978657815806
41 अर्चना शिवाजी शिंदेघाटनांद्रे01/06/19889403397738
42 वेदश्री विनोद जोशीघाटनांद्रे04/09/1994 
43 विजय मारुती लाटणेघोरपडी01/01/19619545952952
44 सावंता विष्णू माळीघोरपडी01/01/19669421862020
45 मोहन दादू जाधवघोरपडी01/06/19619404656334
46 विष्णू बाळू माळीघोरपडी01/06/19419421862020
47 शिवाजी शंकर चव्हाणघोरपडी01/06/1957 
48 सोपं बाळू माळीघोरपडी01/06/19417038351484
49 प्रतीक्षा प्रमोद जगदाळेहारोळी16/12/19979766229540
50 आण्णासाहेब कृष्णराव रायजादेहारोळी01/06/19928275256816
51 अशरफ शहानवाज मुलाणीहारोळी24/04/20079921229774
52 आप्पासो तुकाराम साखरेहारोळी01/07/19467588167919
53 जगन्नाथ सिद्राम माळीहिंगणगाव-7387961698
54 स्वाती रामचंद्र माळीहिंगणगाव06/09/19919766380741
55 शंकर रामू माळीहिंगणगाव01/01/19359764541224
56 गोपाळ रामचंद्र व्हंनमोरेहिंगणगाव01/01/19779503424531
57 सुरेश नेमगोंडा पाटीलहिंगणगाव01/06/19689422524764
58 प्रदीप रामचंद्र देसाईहिंगणगाव01/02/19879561163544
59 हिंगणगाव07/06/19587744945610
60 लक्ष्मी पुंडलिक मोरेहिंगणगाव01/01/19659890742259
61 सार्थक शहाजी पुजारीहिंगणगाव10/08/20139730597245
62 रामा धुळा मानेइरळी01/01/19238806374510
63 तुकाराम ज्ञानू कोडगइरळी01/01/19557420008629
64 प्राची बापुसो लांडगेइरळी26/12/2009 
65 शुभांगी बाबासो पाटीलइरळी01/01/19959545018305
66 विकास रामचंद्र मासाळइरळी01/01/19959730745819
67 श्रीकृष्ण बबन जाधवजाधववाडी09/08/19987038570779
68 प्रकाश शंकर देशमुखजाधववाडी06/01/19929823402331
69 लक्ष्मी रामहरी सूर्यवंशीजाधववाडी-8806967943
70 ललिता रामू कांबळेजाधववाडी04/12/19737038769935
71 दिनेश मछिंद्र चव्हाणजाधववाडी09/05/19978806310072
72 बाबू भोसले पिराजीजाधववाडी01/01/19707038354738
73 उजवला नंदू यादवजायगव्हाण01/01/1992 
74 अनिल नामदेव इरकरकरलहट्टी01/01/19947798807197
75 बाळू संभाजी ओलेकरकरलहट्टी01/01/19758551877749
76 नामदेव धोंडिबा ओलेकरकरलहट्टी-9637524090
77 अक्षता पांडुरंग पांढरेकरलहट्टी01/06/1996 
78 तुकाराम रामू बंडगरकरोली टी-9561339225
79 ईश्वर भाऊ जाधवकरोली टी-7410169727
80 सागर सुरेश देसाईकरोली टी16/10/19987758886830
81 वैशाली महादेव खवासकरोली टी09/07/19819665434844
82 ओंकार सुरेश देसाईकरोली टी17/09/19967758886830
83 कलावती शंकर लोखंडेकरोली टी01/01/19579561811310
84 सचिन हिंदुराव अनुसेकरोली टी01/01/19819730327174
85 सिध्दांत भानुदास कर्पेकरोली टी14/02/20049503828280
86 विजय रघुनाथ मोठेकरोली टी20/06/19939158115228
87 साक्षी सचिन अनुसेकरोली टी19/01/20029730327174
88 अशोक मारुती नाईक / पाटोळेकरोली टी15/06/19768605920426
89 विजयकुमार शंकर कुलकर्णीकरोली टी-7875720535
90 नंदाताई सचिन अनुसेकरोली टी01/01/19829730327174
91 गौरी ` नामदेव कदमकरोली टी18/06/20097709503036
92 सुनीता एकनाथ सरगरकेरेवाडी28/12/1969 
93 अदिती शंकर पाटीलकेरेवाडी21/02/20149767783609
94 विश्रांती सदाशिव पाटीलकेरेवाडी14/07/19909702566225
95 आण्णासो तातोबा पवारकोगनोळी01/01/19817219285640
96 तानाजी लक्समन लिंगलेकोगनोळी01/01/1960 
97 रुद्राप्पा नामदेव आटपाडकरकोगनोळी01/01/19539970053018
98 तम्मा बाबू कोळीकोकळे01/01/19359921985832
99 आप्पासो चंद्रू शेंडेकोकळे01/06/19519503680834
100 प्रदीप तोराप्पा कांबळेकोकळे21/08/19809420792516
101 अलका दिलीप ओलेकरकोकळे02/05/19648275815094
102 शेखर विठ्ठल कांबळेकोकळे25/06/2012 
103 वसंत नामदेव पवारकोकळे01/01/1962 
104 बबन चंदर चौगुलेकोकळे- 
105 पांडुरंग सोमा खोतकोकळे01/03/19637387074327
106 सिताराम आण्णाप्पा माळीकोकळे- 
107 शिवराम बाबू माळीकोकळे01/01/19428552981461
108 अजित पंडित कांबळेकोकळे- 
109 ज्ञानू तुकाराम वाघमारेकोकळे- 
110 सावंता सोमा माळीकोकळे- 
111 बापुसो दादू भोसलेकोकळे01/01/19458552022318
112 वसंत रामू नाईककोकळे01/10/1970 
113 धनाजी आकाराम कांबळेकोकळे- 
114 बाळासाहेब शामराव पाटीलकुची01/06/19658657876985
115 राजेश्री दत्तात्रय मोहितेकुची01/06/19817219021960
116 भाऊ तातोबा मोरंडकरकुची01/06/19309860669211
117 मोहन दत्तात्रय सपकाळकुची14/05/19508805074750
118 जयवंत बापू वाघमोडेकुची06/03/19507507865512
119 सई सुभाष पाटीलकुची14/02/20109096281087
120 विशाल राजाराम भंडारेकुकटोळे04/03/19977028527467
121 चंदाबाई भीमराव हजारेकुकटोळे-9665867540
122 संतोष महादेव यादवकुकटोळे26/01/19928805605240
123 श्रावणी अमोल बोराडेकुकटोळे13/08/20159890406998
124 बाळासो रामचंद्र कारंडेकुकटोळे01/06/19879665872723
125 द्रौपदी तम्मणा शेजूळकुकटोळे01/06/19709158389262
126 जयश्री बाळासाहेब मोपरेलांडगेवाडी01/01/19739890530021
127 जनाबाई शंकर कदमलांडगेवाडी01/01/19659561076527
128 शबाना दिलावर मुलांनीलंगरपेठ01/01/19859096458725
129 दिलीप तुकाराम सूर्यवंशीलंगरपेठ01/01/19779673649140
130 संतोष एकनाथ सूर्यवंशीलंगरपेठ29/03/19968806936310
131 जगन्नाथ भीमराव शिंदेलंगरपेठ01/01/1950 
132 सरूबाई जगन्नाथ शिंदेलंगरपेठ01/01/1955 
133 सुनील तानाजी पाटीललंगरपेठ01/11/19708605124810
134 ujavala मारुती बजबळेलोणारवाडी23/05/1973 
135 स्वप्नील भोजराज खोतलोणारवाडी14/08/20029049364125
136 शांता राजेश खोतलोणारवाडी01/05/19788600174344
137 सोहम सागर बजबलेलोणारवाडी31/10/20139130610503
138 राजेश केरुबा खोतलोणारवाडी01/01/19758600174344
139 वर्ष अनिल भोसलेमळणगाव05/06/1981 
140 अजित मनोहर पारितमळणगाव30/09/19938007550199
141 दीपाली आप्पासो पाटीलमळणगाव17/07/19858975749294
142 अफ्रिन प्रदीप कुलकर्णीमळणगाव- 
143 आश्विनी संभाजी सूर्यवंशीम्हैशाळ एम01/06/20089923153081
144 लतिका उत्तम चव्हाणम्हैशाळ एम30/09/20079766677690
145 आंबुताई किसान बंददगारम्हैशाळ एम01/01/19439923124515
146 लक्समि बाळू बंडगरम्हैशाळ एम01/01/19509923312451
147 बाजीराव सर्जेराव ओलेकरमोघमवाडी- 
148 लताबाई निवृत्ती गडदेमोघमवाडी01/01/19739766327717
149 शुभम दत्तात्रय मिसाळमोरगाव18/09/20078698132343
150 सुनील महादेव नकातेनागज01/01/1966 
151 सुभाष एकनाथ सरवदेनागज01/01/1959 
152 इम्रान इस्माईल मुलांनीनागज01/06/19919096940949
153 स्वप्नील सुखदेव पवारनागज27/05/19949421284764
154 कविता प्रकाश रुपनरनिमज10/08/1988 
155 संपत बोरू मानेरामपूरवाडी01/01/1963 
156 सुयश नामदेव भोसलेरांजणी10/03/19918007550148
157 हरिबा सुरेश संकपाळरांजणी18/12/19909730906638
158 जनाबाई रामचंद्र बनसोडेरांजणी01/01/19467410527231
159 सुजल साहेबराव भोसलेरांजणी05/12/20079421129120
160 सूर्यकांत मारुती भोसलेरांजणी01/06/19699860673396
161 ज्ञानू दत्तात्रय वायचळरांजणी01/06/19507066723013
162 शोभा विलास चव्हाणरांजणी- 
163 नंदाबाई मुकिंद हाक्केरांजणी01/01/19459657676897
164 दिलीप बिरू कोळेकररांजणी01/06/19709168784931
165 महादेव हिंदुराव गायकवाडरांजणी01/01/19939921109914
166 सुभाष भुजंग माळीरांजणी01/06/19749623701047
167 तानाजी नामदेव माळीरांजणी01/06/19647798965897
168 लक्ष्मण शहाजी सरगररांजणी01/01/19919765591350
169 मनोहर निवृत्ती पवारसराटी-8698729896
170 विष्णू आण्णा मोरेसराटी01/01/1945 
171 तातोबा रामचंद्र मानेसराटी01/01/19378390327769
172 मनिषा शहाजी मोरेशेळकेवाडी06/07/19968806396842
173 सचिन विलास जगदाळेशेळकेवाडी31/05/19919673603271
174 रुकेशी भास्कर जगतापशेळकेवाडी15/05/19968698477771
175 उषा संभाजी सौन्दडेशिंदेवाडी जी.01/06/19889075324205
176 लक्ष्मि भीमराव डोंबाळेशिंदेवाडी जी.-9403015469
177 शंकर कृष्णा लोखंडेशिंदेवाडी जी.01/06/19459561087109
178 बाबासो रामहरी शिंदेशिंदेवाडी जी.-9422789456
179 समाबाई ज्ञानू लोखंडेशिंदेवाडी जी.-9049510343
180 सुमन पती कदमशिंदेवाडी जी.01/01/19769423518233
181 रघुनाथ भीमराव डोंबाळेशिंदेवाडी जी.01/06/19899405036810
182 मनीषा जगन्नाथ दबडेशिंदेवाडी जी.-9422789456
183 भगवान शंकर रेवेशिंदेवाडी जी.-8693402929
184 हौसाबाई रामा लोखंडेशिंदेवाडी जी.-9059510343
185 विष्णू तुका डोंबाळेशिंदेवाडी जी.-9765983572
186 अशोक विठोबा खंडागळेशिंदेवाडी जी.07/06/19799765602747
187 सुबराव सोपान शिंदेशिंदेवाडी जी.-9673252191
188 धोंडीराम शिवाजी भोसलेशिंदेवाडी जी.-9552735520
189 स्वराज सुनील घाडगेशिंदेवाडी जी.11/12/20169766961611
190 मंगल वसंत डोंबाळेशिंदेवाडी जी.-9823943417
191 शांताबाई रघुनाथ शिंगाडेशिंदेवाडी जी.-9096322447
192 स्वराज सचिन पाटीलशिरढोण03/02/2015 
193 रणजित बापुसो हुलवानशिरढोण11/05/20109185308827
194 स्वाती कुमार पवारशिरढोण01/01/19838412284984
195 सुनीता मनोहर विभुतेशिरढोण01/06/19757709576066
196 प्रथमेश अशोक मानेतिसंगी19/02/20037083759102
197 किशोर हणमंत जाधवतिसंगी01/06/19967887395245
198 रुपाली अशोक कांबळेतिसंगी01/01/1988 
199 गंगुबाई आप्पासो सुतारतिसंगी01/01/19517447819609
200 अदिती संभाजी वाघमारेतिसंगी24/04/20109130636617
201 धोंडीराम रामचंद्र खिलारेतिसंगी14/09/19837507348090
202 शरद भास्कर खिलारेतिसंगी13/02/20017447512566
203 शहाबाई आकाराम मलमेतिसंगी01/01/1951 
204 सुभाष रामा चव्हाणविठूरायाचीवाडी22/12/1983 
205 यल्लाप्पा बापू चव्हाणविठूरायाचीवाडी01/06/19509011174292
206 मारुती गोपाळ शेजाळविठूरायाचीवाडी27/02/19749422381831
207 गणेश पंडित खोतविठूरायाचीवाडी01/06/19749923082729
208 लिंगव्वा मारुती खोतविठूरायाचीवाडी01/01/19539503671641
209 अन्नपूर्णा रघुनाथ चव्हाणविठूरायाचीवाडी- 
210 राजाराम बसाप्पा खांडेकरविठूरायाचीवाडी02/07/19649765484383
211 दत्तात्रय निवृत्ती करांडेविठूरायाचीवाडी- 
212 बाळकृष्ण गंगाराम शेजाळविठूरायाचीवाडी01/06/19809637905738
213 संगीत रमेश आकळेविठूरायाचीवाडी01/01/19787709287714
214 शांताबाई रामा खोतविठूरायाचीवाडी01/01/19538412090834
215 अरुणा महादेव मंडलेवाघोली01/01/19838805089720
216 विजया तुकाराम पाटीलवाघोली23/10/19939975246590
217 स्वाती गोविंद शिंदेवाघोली27/10/19997028613264
218 राजाराम तुकाराम देशमुखझुरेवाडी01/11/19389960977995
219 सौरभ खंडू माळीझुरेवाडी10/06/19989404760091
220 मिलिंद भारत काटकरझुरेवाडी04/10/19979730139122
221 लक्ष्मी ज्ञानू फोंडेनांगोळे01/06/19609764204341
222 प्रभाकर रोहिदास सातपुतेनांगोळे01/06/19807219157251