दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 4184../GMPT/Photo/4184.jpg../GMPT/Pramanptr/4184.jpgRavsaheb Balasaheb Shindeअचकनहळ्ळी-  View फोटो प्रमाणपत्र
2 4308../GMPT/Photo/4308.jpg../GMPT/Pramanptr/4308Shankar Hanmant Koreअचकनहळ्ळी04/12/20159637658507 View फोटो प्रमाणपत्र
3 6651../GMPT/Photo/6651../GMPT/Pramanptr/6651Savitri Annappa Koreअचकनहळ्ळी-9923783963 View फोटो प्रमाणपत्र
4 10933../GMPT/Photo/10933.jpg../GMPT/Pramanptr/10933.jpgशरद तुकाराम पाटीलअचकनहळ्ळी06/02/20029765158421 View फोटो प्रमाणपत्र
5 11625../GMPT/Photo/11625.JPG../GMPT/Pramanptr/11625सोमेश चंद्रकांत कोरेअचकनहळ्ळी07/12/19989922571260 View फोटो प्रमाणपत्र
6 11693../GMPT/Photo/11693../GMPT/Pramanptr/11693हर्षदीप बापू सूर्यवंशीअचकनहळ्ळी21/03/20059881035474 View फोटो प्रमाणपत्र
7 11821../GMPT/Photo/11821.JPG../GMPT/Pramanptr/11821गुंडा शंकर गुरवअचकनहळ्ळी01/06/19729049097938 View फोटो प्रमाणपत्र
8 33534../GMPT/Photo/33534.JPG../GMPT/Pramanptr/33534.JPGगोविंद वसंत खिलारेअचकनहळ्ळी01/01/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
9 33900../GMPT/Photo/33900.JPG../GMPT/Pramanptr/33900.JPGआप्पासाहेब विठोबा घाटगेअचकनहळ्ळी01/06/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
10 34303../GMPT/Photo/34303.JPG../GMPT/Pramanptr/34303.JPGसुनील ईश्वर पाटीलअचकनहळ्ळी14/05/19978554813211 View फोटो प्रमाणपत्र
11 39104../GMPT/Photo/39104.jpg../GMPT/Pramanptr/39104गुलाब निवृत्ती शिंदेअचकनहळ्ळी01/06/1948  View फोटो प्रमाणपत्र
12 17488../GMPT/Photo/17488../GMPT/Pramanptr/17488रक्षिता एखनाथ शेजालेअक्कळवाडी-9665507758 View फोटो प्रमाणपत्र
13 17052../GMPT/Photo/17052.jpg../GMPT/Pramanptr/17052मेसप्पा नागाप्पा कांबळेअंकलगी01/06/19429766012572 View फोटो प्रमाणपत्र
14 18666../GMPT/Photo/18666.jpg../GMPT/Pramanptr/18666भरमान्ना शिवाप्पा कोलकारअंकलगी01/05/19717028828894 View फोटो प्रमाणपत्र
15 18981../GMPT/Photo/18981.jpg../GMPT/Pramanptr/18981.jpgप्रवीण भरमान्ना कोलकारअंकलगी05/06/20007028828894 View फोटो प्रमाणपत्र
16 16152../GMPT/Photo/16152.jpg../GMPT/Pramanptr/16152.jpgवैष्णवी बंडू सविता तोडकरअंकलगी-9405056124 View फोटो प्रमाणपत्र
17 16277../GMPT/Photo/16277.jpg../GMPT/Pramanptr/16277लक्ष्मीबाई आण्णाप्पा दशवंतअंकलगी01/12/19739545595217 View फोटो प्रमाणपत्र
18 16323../GMPT/Photo/16323.jpg../GMPT/Pramanptr/16323.jpgशिवानंद यल्लाप्पा तेलीअंकलगी01/06/19849545483700 View फोटो प्रमाणपत्र
19 16407../GMPT/Photo/16407.jpg../GMPT/Pramanptr/16407अयाज हाजीमस्तान मुजावरअंकलगी02/05/20139665739140 View फोटो प्रमाणपत्र
20 16629../GMPT/Photo/16629.jpg../GMPT/Pramanptr/16629चंद्राम भीमण्णा माळीअंकलगी01/01/19489767638700 View फोटो प्रमाणपत्र
21 16645../GMPT/Photo/16645.jpg../GMPT/Pramanptr/16645.jpgबाळाबाई परशुराम कट्टीमनीअंकलगी01/01/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
22 21838../GMPT/Photo/21838.jpg../GMPT/Pramanptr/21838गुरुंमोर्ती गुरुसिद्धय्या जंगमअंकलगी01/01/1943  View फोटो प्रमाणपत्र
23 22395../GMPT/Photo/22395.jpg../GMPT/Pramanptr/22395मानतेश चिदानंद कोळीअंकलगी15/08/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
24 12150../GMPT/Photo/12150.jpg../GMPT/Pramanptr/12150.jpgकविता सोपान साळुंखेअंकलगी01/01/19919096392968 View फोटो प्रमाणपत्र
25 12299../GMPT/Photo/12299.jpg../GMPT/Pramanptr/12299.jpgsavita vishvnath आरलीअंकलगी22/03/19787066805614 View फोटो प्रमाणपत्र
26 33510../GMPT/Photo/33510.jpg../GMPT/Pramanptr/33510राजू इमामसाहेब ऐलापुरेअंकलगी03/07/19857709887010 View फोटो प्रमाणपत्र
27 4925../GMPT/Photo/4925.jpg../GMPT/Pramanptr/4925सिद्धार्थ भीमराव वाघमारेअंकले01/06/19909730892868 View फोटो प्रमाणपत्र
28 6839../GMPT/Photo/6839.jpg../GMPT/Pramanptr/6839.pdfश्रीकांत रंग गडदेअंकले01/01/19989689582322 View फोटो प्रमाणपत्र
29 7429../GMPT/Photo/7429.jpg../GMPT/Pramanptr/7429दत्तात्रय पंडित टेंगलेअंकले06/11/20039730631814 View फोटो प्रमाणपत्र
30 7647../GMPT/Photo/7647.jpg../GMPT/Pramanptr/7647अक्षय शंकर पिंगळेअंकले20/05/19979730543001 View फोटो प्रमाणपत्र
31 7803../GMPT/Photo/7803.jpg../GMPT/Pramanptr/7803छकुली भूपाल चंदनशिवेअंकले01/06/20038600532112 View फोटो प्रमाणपत्र
32 17429../GMPT/Photo/17429../GMPT/Pramanptr/17429छबू सुभाष खराडेअंकले01/06/19879637852102 View फोटो प्रमाणपत्र
33 17529../GMPT/Photo/17529../GMPT/Pramanptr/17529उषा भाऊसो दुधाळअंकले06/09/19949730626300 View फोटो प्रमाणपत्र
34 3057../GMPT/Photo/3057.JPG../GMPT/Pramanptr/3057दामोदर किसान चव्हाणअंत्राळ02/02/1996  View फोटो प्रमाणपत्र
35 3063../GMPT/Photo/3063.JPG../GMPT/Pramanptr/3063.JPGप्रिता सोमनिंग कांबळेआसंगी (तुर्क)-7709118904 View फोटो प्रमाणपत्र
36 2979../GMPT/Photo/2979.JPG../GMPT/Pramanptr/2979.JPGसायाव्वा रुद्राप्पा बसर्गीआसंगी (तुर्क)-7057459622 View फोटो प्रमाणपत्र
37 3020../GMPT/Photo/3020.JPG../GMPT/Pramanptr/3020.JPGसुरेश भिमू पवारआसंगी (तुर्क)-9527937112 View फोटो प्रमाणपत्र
38 21371../GMPT/Photo/21371.JPG../GMPT/Pramanptr/21371मानवी महादे कोडगआवंढी25/11/20137387339689 View फोटो प्रमाणपत्र
39 21387../GMPT/Photo/21387.JPG../GMPT/Pramanptr/21387मारुती संभाजी चव्हाणआवंढी-9970041157 View फोटो प्रमाणपत्र
40 21394../GMPT/Photo/21394../GMPT/Pramanptr/21394लतिका शिवाजी कोडगआवंढी-  View फोटो प्रमाणपत्र
41 21254../GMPT/Photo/21254.jpg../GMPT/Pramanptr/21254संगिता महादेव चव्हाणआवंढी05/05/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
42 35594../GMPT/Photo/35594.jpg../GMPT/Pramanptr/35594संस्कृती दत्तात्रय वाघमारेआवंढी26/07/20129637920544 View फोटो प्रमाणपत्र
43 40533../GMPT/Photo/40533.jpg../GMPT/Pramanptr/40533.jpgशंकर अलगोंडा बिरादारबालगांव01/06/19899765100856 View फोटो प्रमाणपत्र
44 2502../GMPT/Photo/2502../GMPT/Pramanptr/2502बालिका सुखदेव मलमे बालिका सुखदेवबनाळी17/06/19999730047564 View फोटो प्रमाणपत्र
45 426../GMPT/Photo/426.jpg../GMPT/Pramanptr/426.pdfशिवानंद नागाप्पा अर्गोडीबसर्गी18/10/20047756916285 View फोटो प्रमाणपत्र
46 1312../GMPT/Photo/1312.jpg../GMPT/Pramanptr/1312.pdfरायप्पा हुचप्पा बनातहीबसर्गी01/06/19609096580863 View फोटो प्रमाणपत्र
47 1359../GMPT/Photo/1359.jpg../GMPT/Pramanptr/1359विजयकुमार भीमगोंडा पाटीलबसर्गी01/01/19859096365108 View फोटो प्रमाणपत्र
48 1423../GMPT/Photo/1423.jpg../GMPT/Pramanptr/1423भगवंत हुचप्पा कांबळेबसर्गी01/01/19539875493090 View फोटो प्रमाणपत्र
49 1738../GMPT/Photo/1738.jpg../GMPT/Pramanptr/1738प्रदीप नागाप्पा आरगोडीबसर्गी04/05/20077756916285 View फोटो प्रमाणपत्र
50 39363../GMPT/Photo/39363../GMPT/Pramanptr/39363मनस्वी श्रीकांत शिंगाडेबेळूंखी19/01/20149764634412 View फोटो प्रमाणपत्र
123456789

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 Ravsaheb Balasaheb Shindeअचकनहळ्ळी- 
2 Shankar Hanmant Koreअचकनहळ्ळी04/12/20159637658507
3 Savitri Annappa Koreअचकनहळ्ळी-9923783963
4 शरद तुकाराम पाटीलअचकनहळ्ळी06/02/20029765158421
5 सोमेश चंद्रकांत कोरेअचकनहळ्ळी07/12/19989922571260
6 हर्षदीप बापू सूर्यवंशीअचकनहळ्ळी21/03/20059881035474
7 गुंडा शंकर गुरवअचकनहळ्ळी01/06/19729049097938
8 गोविंद वसंत खिलारेअचकनहळ्ळी01/01/1970 
9 आप्पासाहेब विठोबा घाटगेअचकनहळ्ळी01/06/1967 
10 सुनील ईश्वर पाटीलअचकनहळ्ळी14/05/19978554813211
11 गुलाब निवृत्ती शिंदेअचकनहळ्ळी01/06/1948 
12 रक्षिता एखनाथ शेजालेअक्कळवाडी-9665507758
13 मेसप्पा नागाप्पा कांबळेअंकलगी01/06/19429766012572
14 भरमान्ना शिवाप्पा कोलकारअंकलगी01/05/19717028828894
15 प्रवीण भरमान्ना कोलकारअंकलगी05/06/20007028828894
16 वैष्णवी बंडू सविता तोडकरअंकलगी-9405056124
17 लक्ष्मीबाई आण्णाप्पा दशवंतअंकलगी01/12/19739545595217
18 शिवानंद यल्लाप्पा तेलीअंकलगी01/06/19849545483700
19 अयाज हाजीमस्तान मुजावरअंकलगी02/05/20139665739140
20 चंद्राम भीमण्णा माळीअंकलगी01/01/19489767638700
21 बाळाबाई परशुराम कट्टीमनीअंकलगी01/01/1946 
22 गुरुंमोर्ती गुरुसिद्धय्या जंगमअंकलगी01/01/1943 
23 मानतेश चिदानंद कोळीअंकलगी15/08/2001 
24 कविता सोपान साळुंखेअंकलगी01/01/19919096392968
25 savita vishvnath आरलीअंकलगी22/03/19787066805614
26 राजू इमामसाहेब ऐलापुरेअंकलगी03/07/19857709887010
27 सिद्धार्थ भीमराव वाघमारेअंकले01/06/19909730892868
28 श्रीकांत रंग गडदेअंकले01/01/19989689582322
29 दत्तात्रय पंडित टेंगलेअंकले06/11/20039730631814
30 अक्षय शंकर पिंगळेअंकले20/05/19979730543001
31 छकुली भूपाल चंदनशिवेअंकले01/06/20038600532112
32 छबू सुभाष खराडेअंकले01/06/19879637852102
33 उषा भाऊसो दुधाळअंकले06/09/19949730626300
34 दामोदर किसान चव्हाणअंत्राळ02/02/1996 
35 प्रिता सोमनिंग कांबळेआसंगी (तुर्क)-7709118904
36 सायाव्वा रुद्राप्पा बसर्गीआसंगी (तुर्क)-7057459622
37 सुरेश भिमू पवारआसंगी (तुर्क)-9527937112
38 मानवी महादे कोडगआवंढी25/11/20137387339689
39 मारुती संभाजी चव्हाणआवंढी-9970041157
40 लतिका शिवाजी कोडगआवंढी- 
41 संगिता महादेव चव्हाणआवंढी05/05/1992 
42 संस्कृती दत्तात्रय वाघमारेआवंढी26/07/20129637920544
43 शंकर अलगोंडा बिरादारबालगांव01/06/19899765100856
44 बालिका सुखदेव मलमे बालिका सुखदेवबनाळी17/06/19999730047564
45 शिवानंद नागाप्पा अर्गोडीबसर्गी18/10/20047756916285
46 रायप्पा हुचप्पा बनातहीबसर्गी01/06/19609096580863
47 विजयकुमार भीमगोंडा पाटीलबसर्गी01/01/19859096365108
48 भगवंत हुचप्पा कांबळेबसर्गी01/01/19539875493090
49 प्रदीप नागाप्पा आरगोडीबसर्गी04/05/20077756916285
50 मनस्वी श्रीकांत शिंगाडेबेळूंखी19/01/20149764634412
51 दाजिरं भगवान चव्हाणबेळूंखी02/08/19839561084229
52 लताबाई शंभू शिंदेबेवनुर01/01/1974 
53 सीताराम दत्तात्रेय काळेलबेवनुर13/08/19908007192103
54 संतोष दादासो सरगरबेवनुर27/05/19819833141704
55 हिराबाई दादासो शिंदेबेवनुर01/01/19609970885755
56 सखुबाई रामा सरगरबेवनुर01/01/1950 
57 राधाबाई शिवदास सरगरबेवनुर01/01/1949 
58 सविता दगडू जाधवबेवनुर24/09/19999130303694
59 पारूबाई मारुती सरगरबेवनुर01/01/19579049951884
60 सिलिसिद्ध रामगोंडा भावीभिवर्गी01/06/19889975232944
61 युवराज केंचाप्पा नरुटेभिवर्गी04/03/20059766812704
62 गिता भैराप्पा नरुटेबिळूर01/06/20019764340981
63 सदाशिव प्रकाश पाटीलबिळूर01/01/20019545232317
64 बसवराज मलाप्पा मंगसुळीबिळूर01/06/19829975161701
65 भैराप्पा सिताराम कोळीबिळूर01/06/19919975678207
66 अफजल फरिद मकानदारबिळूर01/06/19909096214756
67 गुराप्पा भैराप्पा बिरादारबिळूर01/06/19689403666478
68 निंगाप्पा चनाप्पा भाविकट्टीबिळूर01/06/19919421144069
69 अकबर मकतुम उमराणीबिळूर25/08/19938888212801
70 श्रीकांत चनबसू परीटबिळूर01/01/19609766206713
71 खुतजाबी रमजान व्हनवाडबिळूर01/10/20047775912938
72 राजेश्री राचप्पा हागरीबिळूर01/06/19769860419810
73 अथर्व यमनाप्पा भंडीवडरबिळूर26/12/20119623757631
74 सुरेश रावसाहेब बिरादारबिळूर01/01/19909421129867
75 फुलाबाई नाना खांडेकरबिरनाळ01/12/19808806915225
76 शिवानी शिवाजी मलमेबिरनाळ28/11/20087875214430
77 Arun Tatoba खांडेकरबिरनाळ11/09/19807798714723
78 श्री महादेव साळूकेबोर्गी बुद्रुक23/10/2013 
79 तुकाराम नाईक भाग्यवंतबोर्गी बुद्रुक- 
80 तैयबा शब्बीर मणेरीबोर्गी बुद्रुक- 
81 चंद्रकां चिदानंद कांबळेबोर्गी बुद्रुक01/05/1997 
82 भीमाशंकर शिवाप्पा कोळीबोर्गी बुद्रुक03/06/1984 
83 सोमनाथ विठ्ठल कोळीबोर्गी बुद्रुक01/01/1991 
84 अप्पाराव मुदगोंडा पाटीलबोर्गी खुर्द02/03/19679403197294
85 जुबेदा हसन नदाफडफळापूर24/09/20107350501516
86 प्रमोद भीमराव गुरवडफळापूर13/03/19919403226752
87 शशिधर गणपती एकुंडेडफळापूर-8007211299
88 स्वराज लक्ष्मण मानेडफळापूर24/01/20158007209738
89 विक्रम दादासो पाटोळेडफळापूर01/06/1993 
90 योगेश बिराप्पा व्हनमानेदरीकोणुर06/10/2011 
91 अमित अंबांना पाटिलदरीकोणुर01/01/20039404867377
92 Shivappa Ramning Choguleदरीकोणुर05/06/19849158737190
93 प्रणव अशोक पोतदारदरीबडची29/10/20109049164973
94 विषुपंत तुळशीराम भोसलेदरीबडची01/01/19348554058386
95 मल्लाप्पा बसगोंडा बसर्गीदरीबडची01/01/1970 
96 सचिन अशोक माळीधुळकरणवाडी-9740343256
97 दिनेश तुळशीराम रूपनुंरडोर्ली09/02/1988 
98 प्राची जालिंदर भांडेडोर्ली28/05/20159096735853
99 मधुकर मारुती मानेडोर्ली01/06/19649158716762
100 कालिदास नामदेव मानेडोर्ली01/02/19789158251403
101 जगन्नाथ दादू हाक्केडोर्ली-9975541830
102 आर्यन काशिलिंग बंडगरडोर्ली24/03/20117219023817
103 गौरी काशिलिंग बंडगरडोर्ली23/09/20127219023817
104 उषा जनार्दन तोरणेडोर्ली14/07/20009960106416
105 आर्यन आनंदा चव्हाणडोर्ली12/11/20149764336043
106 सुनीता भाऊसो गलांडेडोर्ली01/01/19879765161146
107 समृद्धी धोंडिबा वाघमोडेडोर्ली12/10/20149769223751
108 मीना आकाराम बंडगरडोर्ली01/06/19848698895572
109 पांडुरंग लक्ष्मण मानेडोर्ली01/06/19839595278826
110 शिवापा आणापा लगंटेएकुंडी-9168574960
111 रामू तमाणा वळसंगएकुंडी01/01/19489096549431
112 ईश्वर गुरुपद स्वामीएकुंडी04/08/19429686746557
113 श्रीमंतय्या निंगय्या मठपतीएकुंडी01/01/19487066508848
114 बाळाबाई हरिबा चौगुलेघोलेश्वर-9975134275
115 पूजा सुभाष मानेघोलेश्वर- 
116 वैशाली यशवंत साळुंखेगिरगाव06/06/19957798267517
117 महादेव दशरथ मांगगिरगाव24/12/20019503280340
118 भिमाण्णा अलगोंडा पुजारीगुड्डापूर-9145676712
119 निलव्वा लक्ष्मण मदभावीगुगवाड01/01/1953 
120 संभाजी हुचाप्पा मांगगुगवाड01/01/1973 
121 रामाण्णा लक्ष्मण सुतारगुगवाड01/01/19489731930791
122 श्रीशैल कामांना धनगरगुगवाड01/01/1982 
123 आप्पासाब आण्णाप्पा कुंभारगुगवाड01/01/1984 
124 लक्ष्मी हुचाप्पा नंदेश्वरगुगवाड- 
125 धानाप्पा आण्णाप्पा आजुरगुगवाड- 
126 राजवर्धन रतन सदामातेगुळवंची30/10/20139527281877
127 अक्षता भारत साळुंखेगुळवंची13/06/20107057311590
128 शिवराज प्रकाश जोलीहळ्ळी01/01/20089673827708
129 शिवराय प्रकाश जोल्लीहळ्ळी01/01/20089673827708
130 रेवणसीद्दा कल्लप्पा चीक्कलगीहळ्ळी26/12/19669764430331
131 मरुती सिद्धाप्पा जाधवजालीहाळ बुद्रुक10/06/19659145067295
132 प्रवीण सिद्धू जावीरजलीहाळ्ळ खुर्द05/05/19997219315593
133 शामू मारुती जावीरजलीहाळ्ळ खुर्द01/01/19679172616379
134 कविता लक्ष्मण निळेजलीहाळ्ळ खुर्द01/01/19929702332344
135 समृद्धी सत्याप्पा शिंदेजलीहाळ्ळ खुर्द16/03/20159096485495
136 bhairvanath bayaji sankpalजिरग्याळ01/06/19819765817285
137 कलाप्पा मारुती कटीकरजिरग्याळ01/01/19387875499336
138 चंद्रकांत धोंडीराम पाटीलजिरग्याळ01/06/19697875499364
139 शिवाजी भैराप्पा कांबळेकागनरी01/01/19707263841336
140 मारुती गणपती लमाणकागनरी25/06/19909545139832
141 यलव्वा गुराप्पा पुजारीकागनरी01/06/1987 
142 जितेंद्र बंडु चव्हाणकागनरी17/12/20068805755121
143 विजयलक्ष्मी बसवंत मेडेदारकागनरी01/01/19889673636043
144 राजेंद्र भिमाण्णा कोरीकागनरी06/06/20048095958004
145 म्हाळाप्पा लक्ष्मण मानेकागनरी01/01/19489689561744
146 शिवकांती बिराप्पा कट्टीमणिकागनरी01/05/1960 
147 कमलव्वा दुंडाप्पा शिवशरणकागनरी01/01/19688805127435
148 बिरू यशवंत हाक्केकंठी06/07/20039654177045
149 मछिंद्र अण्णू पाटोळेकंठी27/12/19879767453900
150 छाया प्रकाश वाघमोडेकंठी20/08/19949923118297
151 संदीप नामदेव मोटेकंठी01/06/19839767653872
152 योगिता सुरेश संकपाळकारांजनगी01/06/20069890502242
153 मछिंद्र मारुती हाक्केकारांजनगी01/06/1978 
154 हूवांना बाळू नरुटेकारांजनगी01/06/1933 
155 सुरेश संभाजी सावंतकारांजनगी15/04/1990 
156 बिरोबा हूवांना बन्नेकारांजनगी01/06/1972 
157 प्रकाश खंडू करेकरेवाडी ति01/01/1978 
158 प्रयमेश बिराप्पा तांबेकरेवाडी ति15/08/20139665653712
159 प्रतिक राजराम तांबेकरेवाडी ति01/01/20059665332305
160 रणजित अशोक कोळीकासलिंगवाडी01/12/1991 
161 गणेश तुकाराम टोणेखंडनाळ08/08/20010830809525
162 कस्तुरी अण्णाप्पा वागोलीखंडनाळ01/01/19837058713858
163 सुरेश अनिल येडवेखैराव23/01/20078600897910
164 शिवराज भारत चौगुलेखैराव-8975051201
165 सुरेखा बाळू करडेखैराव01/07/1977 
166 शिवाजी तुकाराम सोलंकरखैराव01/01/19747057535516
167 तुळशीराम जेटप्पा येडवेखैराव01/06/19769112736582
168 बाबू बापू हिप्परकरखैराव01/01/19439689233378
169 सखुबाई सुखदेव हिपरकरखैराव01/01/19539766342983
170 ज्ञानू मारुती करडेखैराव01/01/19527721992990
171 रामा धोंडी करडेखैराव01/01/19439158666867
172 बाळू भगवान सांगोलकरखैराव01/01/19748600385490
173 इंदाबाई बाबू हिप्परकरखैराव01/01/19539689233378
174 नीलव्वा आप्पासो दाईंगडेखोजनवाडी01/01/1958 
175 तंगेव्वा सिद्राया करोलीखोजनवाडी01/01/19739960328569
176 काडप्पा कल्लाप्पा काराजनगीखोजनवाडी01/01/19737387600406
177 प्रभुलिंग मल्लप्पा काराजनगीखोजनवाडी01/01/19989730815351
178 पराप्पा रामाप्पा मगदूमखोजनवाडी01/01/19799067253867
179 काव्या विठ्ठल हिप्परगीखोजनवाडी02/02/20069561062963
180 आण्णाप्पा गोविंद कांबळेकोळगीरी01/01/19499764295519
181 दत्तात्रय शिवाप्पा कोळीकोळगीरी01/01/19669673643882
182 दत्तू इराप्पा बिराजदारकोळगीरी01/06/19509049061016
183 Basavaraj Revappa Gulagiकोणबगी01/01/19939975199433
184 Bhadragonda Bhimaraya Biradarकोणबगी01/01/19489975199433
185 राजेश्री कलाप्पा गडदेको.बोबलाद02/06/1992 
186 तुषार केचराव पाटीलको.बोबलाद16/06/19897219424269
187 किरण माणिक चव्हाणकोसारी17/12/20048411923289
188 संभाजी विठोबा हेगडेकोसारी01/01/19669673538966
189 जयश्री भगवान टेंगलेकोसारी-8806987364
190 बिरा वसंत शिंदेकुंडनूर31/10/19849158289812
191 जकाप्पा बापू गुळदगडकुलाळवाडी01/06/19799158029865
192 बिरदेव आनंद गुळदगडकुलाळवाडी08/10/20107559468137
193 बायमा मौला मुजावरकुंभारी01/01/19177709210392
194 नारायण महादेव मालीकुंभारी01/01/19537083639824
195 आण्णाप्पा निवृत्ती सूर्यवंशीकुंभारी20/07/19429503240462
196 धोंडिबा रामजी waghmodeलकडेवाडी01/01/1940 
197 संगप्पा आनंद वाघमोडेलकडेवाडी01/06/2013 
198 सविता मसाजी lakadeलकडेवाडी03/05/19967875387721
199 तुकाराम मसाजी lakadeलकडेवाडी01/02/19917875387721
200 KASTURABAI PANDURAG MALAVEलकडेवाडी01/01/19769096072341
201 नारायण बिराप्पा वाघमोडेलवंगा01/06/1996 
202 बाबाजी बिराप्पा वाघमोडेलवंगा01/01/1988 
203 पांडुरंग आबासाहेब कोडगलोहगाव15/06/19619503990273
204 जिजाबा चंद्रकांत तोरणेलोहगाव07/02/2002 
205 राघवेंद्र महादेव सुतारमाडग्याळ01/06/19869765222643
206 अभिनव लक्ष्मण जठरेगोलमाडग्याळ05/08/20079765162426
207 शरनव्वा सायबांना कांबळेमाणिकनाळ01/01/1938 
208 बीबीअश्या मौबुब मुल्लामाणिकनाळ01/01/2012 
209 लायागोंड श्रीपती बगलीमाणिकनाळ- 
210 कमलव्वा अर्जुन पाटीलमाणिकनाळ01/01/1950 
211 Mayakka Mahadev Aiwaleमेंढेगीरी01/06/19869049841762
212 Gajanan Kaadgonda Biradarमेंढेगीरी01/06/1986 
213 Sandeep Aannappa Kambleमेंढेगीरी- 
214 Sagar Uttam Kambleमेंढेगीरी01/01/1992 
215 Shivappa Sakaram Kuraneमेंढेगीरी01/01/1980 
216 मारुती भैरू भोसलेमोकाशेवाडी01/06/19809665525516
217 कृष्णाबाई एकनाथ गायकवाडमोकाशेवाडी01/01/19377709012773
218 अभिषेक जगन्नाथ गायकवाडमोकाशेवाडी04/03/20017387949932
219 तानाजी रावसो गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19557350518551
220 निखिल नंदकुमार गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19929503072692
221 आबा केराप्पा काशीदमोकाशेवाडी-9637359220
222 जयश्री संगाप्पा कोट्याळमोरबगी09/04/19917083688128
223 दतात्रय चिंदानंद बिरादारमोरबगी27/10/19959637196416
224 फुलाबाई शिवाजी जावीरमोटेवाडी-8007949375
225 नानासाहेब भीमराव चव्हाणमुचंडी01/01/1968 
226 सचिन अण्णाप्पा काळेमुचंडी-9767399969
227 बसगोंडा हणमंत गुरवमुचंडी01/01/1990 
228 निंगाप्पा बाळाप्पा करजवाडमुचंडी01/06/1980 
229 रेश्मा हाशिम पटवेगारमुचंडी19/09/1991 
230 अजित हणमंथ जनवादीमुचंडी15/07/19969545807682
231 आकाश गोविंद रजपूतनिगडी बुद्रुक21/02/2012 
232 देवीबाई व्हनाप्पा पवारनिगडी बुद्रुक01/01/1954 
233 लक्ष्मीबाई बिराप्पा कोकरेनिगडी बुद्रुक01/01/1945 
234 सारिका संजय सूळनिगडी बुद्रुक- 
235 संजय लक्ष्मण राठोडनिगडी बुद्रुक-9637257080
236 हिराबाई बाळू राजपूतनिगडी बुद्रुक01/01/19557741033622
237 सुजाता कोंडीबा एरंडेनिगडी बुद्रुक09/04/20029765361920
238 आवाजी भोज पवारनिगडी बुद्रुक06/06/19699404282533
239 प्रकाश आण्णाप्पा पवारनिगडी बुद्रुक02/06/1989 
240 तेजस रमेश जाधवनिगडी बुद्रुक15/11/20129561868399
241 सखुबाई रामू चव्हाणनिगडी बुद्रुक01/01/19559960252678
242 राजेंद्र दत्तू पवारपांडोझरी16/04/19847038260772
243 दस्तगीर बाबासो कामटेप्रतापपूर01/01/1971 
244 रेशमा रावसो पवाररामपूर02/10/1993 
245 अनिल तानाजी ठवरेरामपूर25/07/1993 
246 अतुल अशोक यलमररेवनाळ01/06/19979545354981
247 उज्वला अशोक यलमररेवनाळ01/06/19999545354981
248 अजित बाजी वाघमोडेरेवनाळ01/06/20049765315842
249 बाबासाहेब विठ्ठलराव जगतापपाच्छापूर01/06/19679604592398
250 मारुती आप्पासो jadhavपाच्छापूर09/10/19729765789877
251 मल्हारी राव्हसाहेब जाधवपाच्छापूर10/07/19869049390943
252 वेणूताई महादेव भोसलेपाच्छापूर01/06/19889637698313
253 सुरेश निवृत्ती साळूंखेपाच्छापूर04/03/19788554077926
254 मच्छिद्र महादेव मानेपाच्छापूर01/01/19479545733644
255 विठाबाई म्हाळाप्पा नरळेसनमडी01/06/19868698280034
256 अनंत मेघराज बाबरसनमडी-7350312103
257 संगप्पा हणमंत बिरादारसंख01/06/19629503280930
258 सिदगोंडा लक्ष्मण रेबगोंडसंख01/01/19639960649110
259 लक्ष्मण आणणं हुबनूरसंख01/06/19629168710644
260 निलाक्का आप्पासो चांभारसंख- 
261 बाळाबाई रामाप्पा व्हनमराठेसंख01/01/19409665045431
262 विनोद पिरगोंडा बिरादारसंख01/06/19968805383482
263 तानाजी आप्पासाहेब व्हटकरसंख15/04/19929730617694
264 संतोष रावसाहेब बिरादारसंख01/01/19917350307937
265 उमा मनगेनी करेसंख-8806945725
266 शिवराज महारुद्राप्पा हलकुडेसंख07/02/19949405542564
267 प्रज्वल सिद्रामय्या काकंडकीसंख01/06/2009 
268 महादेव अप्पासाब काटेसंख09/07/19689823163735
269 अभिजित नामदेव नलवडेसंख-8275256101
270 शांता तुकाराम आवरादीसंख01/01/1966 
271 बसाप्पा कोंडीबा ठोबरेसंख01/01/1977 
272 स्वरूप संजयकुमार बिरादारसंख28/11/20139765172420
273 चाँदसाब शिकंदर जमादारसंख01/06/1959 
274 राहुल श्रीशैल घालीसंख-9422411669
275 अशोक पराप्पा हड्पडसंख01/01/19567410120211
276 पुंडलिक विठ्ठल बिरादारसंख01/06/19569403045945
277 शिवराज चिदानंद बसर्गीसंख02/06/20027798023671
278 वसंत तमाना पवारशेड्याळ01/01/19989765938832
279 श्रुती गंगाप्पा तेलीशेड्याळ01/01/20119764044985
280 संजय बाबासाहेब इंगवलेशेगाव-9545699413
281 दगडू दादासो पांढरेशिंगणापूर01/06/19779730488363
282 मंगल पांडुरंग पांढरेशिंगणापूर01/06/1957 
283 प्रल्हाद रामू माळीसिद्धनाथ04/06/19999970191435
284 सतीश बिराप्पा बंडगरसिद्धनाथ10/12/20039975083621
285 राजू हुंवांना लवटेसिद्धनाथ01/06/19929665381396
286 औजीकर हणमंत पुजारीसिद्धनाथ11/01/20069172030653
287 कुमार पराप्पा मगदूमसिद्धनाथ20/11/1988 
288 सायंव्वा कडाप्पा माळीसिद्धनाथ01/01/1962 
289 रायप्पा मलकु माळीसिद्धनाथ01/01/19439960063397
290 सुवर्णा शिवानंद बिळूरसिद्धनाथ30/06/1988 
291 आप्पासो बसाप्पा नापीकसिद्धनाथ01/01/19449766787591
292 लिंबाजी भीमण्णा पुजारीसिद्धनाथ01/01/1972 
293 बाळाप्पा गुराप्पा कुंभारसिद्धनाथ01/06/19849975233749
294 विशाल रघु शिंदेसिद्धनाथ05/06/2005 
295 रमेश हणमंत बिदरीसिद्धनाथ26/02/20077709065869
296 हरिबा कामू मानवरसिद्धनाथ01/01/19629096101184
297 श्रीशैल महेश अडालटीसिंदूर13/04/20069148791905
298 दादासो काळेल भारतीसिंगणहळ्ळी01/06/19779673630664
299 ऐश्वर्या प्रमोद कळळीसोनालगी05/01/20069561830017
300 कलमेश shrishail hiremathसोन्याळ01/01/1970 
301 संदेश शंकरय्या मठपतीसोन्याळ- 
302 राजू lakshman बेलागीसोन्याळ01/01/1994 
303 तेजश्वनी gopal kambleसोन्याळ15/05/2004 
304 शेट्येक्का lakshman वड्डरसोन्याळ23/03/20009764459831
305 नंदाबाई धरेप्पा तडवळसोन्याळ01/05/19919923237834
306 महादेव लायप्पा chambharसोन्याळ11/11/20009096841737
307 लक्ष्मी धारेप्पा muchandiसोन्याळ23/05/20049158378738
308 गुरुबाई मलप्पा माडग्याळसोन्याळ- 
309 मल्लेशाप्पा बापुराय nandurसोन्याळ- 
310 हुन्नूरसिद्ध mahadev biradarसोन्याळ- 
311 संदेश शंकरय्या मठपतीसोन्याळ- 
312 महादेव संगाप्पा काराजनगीसोन्याळ02/06/19869673978395
313 अस्लम अयुब नदाफसोन्याळ17/07/19997798311160
314 सार्थक गोरक्षनाथ GARALEसोन्याळ22/03/20159404348110
315 गीतांजली RAMESH मुचंडीसोन्याळ16/06/20039975152154
316 कौसरबी हजरतअली नाईकसोन्याळ01/01/20039158623813
317 भाऊसाहेब कोंडीबा चाबरेसोरडी01/06/19899657518197
318 कलाप्पा बसाप्पा व्हनखंडेतिकोंडी01/01/19489561220561
319 वैष्णवी धानाप्पा माडोळीतिकोंडी22/03/20069096261495
320 महादेव आमगोंडा व्हनखंडेतिकोंडी01/01/19589096712314
321 धुंडाप्पा संगप्प बिराजदारतिकोंडी19/08/20027709763342
322 धानव्वा सिद्रामय्या मठपतीतिकोंडी01/01/1953 
323 बसाप्पा बाबू अमृतट्टीतिकोंडी01/01/1962 
324 बापूराया ओगयाप्पा हादिमनितिकोंडी01/01/19599665116609
325 बाळाप्पा गदगेप्पा कोहळ्ळीतिकोंडी01/01/19479860755988
326 बसवराज दामाजी चव्हाणतिकोंडी10/02/19899921353157
327 मालकाप्पा शंकरप्पा अमृतट्टीतिकोंडी01/01/1948 
328 युसूफ खाजासाब मुल्लातिकोंडी01/06/19969096384152
329 बसवराज आमसिध्द बळूरतिकोंडी01/01/19879975637653
330 श्रीशैल शंकर गुरवतिकोंडी01/01/19959511961108
331 अर्जुन सुंकप्पा माकडवालेतिकोंडी08/06/2000 
332 तोहीद खाजासाब मुल्लातिकोंडी23/03/20019096384152
333 मौलसाब लाडसाब नदाफतिकोंडी01/01/19579730144178
334 संतोष शंकर बिरादारतिकोंडी28/01/20129975046130
335 पंचम्मा शिवयोगी नागरेतिकोंडी05/07/19959096771614
336 भीमराय विठ्ठल रणशिंगेतिकोंडी01/01/1980 
337 शिवाजी मारुती व्हनखंडेतिकोंडी01/06/19809975318534
338 चनव्व मलकाप्पा गोब्बीतिकोंडी01/01/1941 
339 संतराम केरु जाधवतिल्याळ01/06/19579561068394
340 बाजीराव विठ्ठल शिंदेतिप्पेहळ्ळी- 
341 माया श्रीमंत नुलकेटोणेवाडी01/01/19937387816281
342 एकनाथ मारुती पवारटोणेवाडी01/01/1989 
343 शिवाजी नामदेव कोडगउमदी01/01/19489657434347
344 पांडुरंग श्रीपती चव्हाणउमदी01/01/19419011462888
345 बसवराज BHIMAGONDA नाम्दउमराणी12/06/19747744040901
346 संगप्पा मालकाप्पा बिरादारउमराणी11/06/20097709622440
347 प्रवीण गोविंद घारगेउमराणी01/01/1997 
348 विद्या आप्पासो खांडेकरउमराणी28/07/20059970071555
349 विजयकुमार मुरगयाप्पा बिरादारउमराणी01/06/19947709622440
350 निंगाप्पा मुरगयाप्पा मैगुरउमराणी04/06/1983 
351 काडाप्पा मलाप्पा बिरादारउमराणी01/01/1976 
352 शोभा सुरेश कराजगिउमराणी01/01/19859767008147
353 महानंदा रुद्राप्पा बिरादारउमराणी01/01/19879503273079
354 मायावा निंगाप्पा रुपनवरउमराणी01/01/19489975464734
355 सविता सुरेश माळीउमराणी29/04/20127709257869
356 मंजुळा गिरमल्ल तळसंगीउंटवाडी10/09/19979730907637
357 सविता संगप्पा मलीउंटवाडी26/04/20007219436928
358 अंजना प्रल्हाद सुतारउंटवाडी17/12/20049011685930
359 भरती श्रीशैल तळसंगीउंटवाडी04/01/19819850927142
360 मल्लेशाप्पा चंद्राम गौरगोंडउटगी15/05/19789096527597
361 राजशेखर ईश्वरप्पा बिराजदारउटगी18/10/19939403402406
362 घडेप्पा रामचंद्र कळ्ळीउटगी01/01/19629168278758
363 अकबर महिबूब खानापुरेउटगी19/06/1995 
364 सिद्दप्पा नंदेप्पा माळकोटगीउटगी01/01/19729764426549
365 मंगला शांताप्पा कट्टेउटगी01/05/19857775019682
366 लकप्पा घडेप्पा ढगारेउटगी-8600321866
367 घडेप्पा भरमणा ढगारेउटगी01/01/19408600321866
368 मंजुनाथ बसवंत तेलीउटगी-8600822375
369 मियासाब मौलाली तिकोंडीउटगी14/03/19869403005562
370 महादेव कांबळेउटगी01/01/19859637163118
371 अक्षय आणाप्पा चिंतामणीवज्रवाड24/11/20099767776393
372 सुधारणी इरगोंडा बिरादारवज्रवाड04/01/19979067232735
373 रमेश मनोहर हल्याळवज्रवाड01/01/1982 
374 लक्ष्मी महेश सुतारवज्रवाड28/01/20099890151300
375 विशाखा संजय जगदानेव्हसपेठ22/09/1980 
376 मधुरकर लाला हुवाळेव्हसपेठ-9049972738
377 ज्ञानोबा rakhmaji तुर्राईव्हसपेठ01/01/19509560963702
378 नंदा शिवाजी सावंतवायफळ01/01/19549960340962
379 राज विष्णू जावीरवायफळ-7888206781
380 chand Appa shekhवायफळ01/01/19919096012755
381 ishwar Panda yadavवायफळ01/06/19429172581974
382 pirsab appa shekhवायफळ01/01/19949096012753
383 सतीश भिमराव काटकरवाळेखिंडी30/01/19839673885891
384 समृद्धी विठ्ठल पंडितवाळेखिंडी16/05/20109764666468
385 पांडुरंग शिंदेवाळेखिंडी01/01/19799819362497
386 आनंदा मारुती टोनेवाळेखिंडी01/06/19439766640120
387 नानासो बंडू शिंदेवाळेखिंडी01/08/19957798507632
388 प्रकाश यशवंत शिंदेवाळेखिंडी15/11/19529673629487
389 प्रमोद अर्जुन सावंतवाळेखिंडी-8378041354
390 केतन सुनील बाबरवाळेखिंडी31/05/20127756087449
391 संगिता मलाप्पा कोळीयेळदरी01/05/19759130384318
392 कल्पना गोपाल उत्तरेयेळदरी05/08/19807757804513
393 तम्मण्णा चन्नाप्पा वाघमारेयेळदरी01/05/19469767690979
394 चिदानंद आप्पासाहेब बिराजदारयेळदरी05/03/1981 
395 मारुती सोमा कोळीयेळदरी01/06/19627875606205
396 तम्माण्णा दादू सरगरयेळदरी01/01/19539921770375
397 सरला गणेश साळुंखेयेळवी01/06/19849766406137
398 बाळासो मारुती कदमयेळवी01/06/19779881467430
399 नकुसा सुखदेव रुपुनुरयेळवी-8433623125
400 दिलीप गोरख वगरेयेळवी23/10/19909850725593
401 सृष्टी सतीश भांडेहिवरे13/12/2013 
402 आरती भारत गेजगेहिवरे30/06/19899552768833
403 मारुती भाउसाहेब चौगलेहिवरे13/07/2003 
404 हर्षद संभाजी गेजगेहिवरे01/01/2006 
405 भारत बाबासो व्हरगरहिवरे02/06/19759545426886
406 लक्ष्मी काशीबा व्हरगरहिवरे01/06/1973 
407 रामा ईश्वर हेगडेकरेवाडी को.09/05/19529511962439
408 यशोदा शिवाजी कदमकरेवाडी को.04/09/19929860881648