दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 9918../GMPT/Photo/9918../GMPT/Pramanptr/9918अजित सखाराम कांबळेअंत्री खुर्द-9657896609 View फोटो प्रमाणपत्र
2 10247../GMPT/Photo/10247../GMPT/Pramanptr/10247गिरीधर संभाजी कांबळेअंत्री खुर्द02/09/1954  View फोटो प्रमाणपत्र
3 10297../GMPT/Photo/10297../GMPT/Pramanptr/10297सखुबाई श्रीपती चौगुलेअंत्री खुर्द01/06/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
4 10376../GMPT/Photo/10376../GMPT/Pramanptr/10376मानसिंग हरी पाटीलअंत्री खुर्द01/01/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
5 10521../GMPT/Photo/10521../GMPT/Pramanptr/10521श्रेयस गजानन करांडेअंत्री खुर्द10/04/20037039737357 View फोटो प्रमाणपत्र
6 33392../GMPT/Photo/33392../GMPT/Pramanptr/33392शितल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 33607../GMPT/Photo/33607../GMPT/Pramanptr/33607मालन तानाजी चौगुलेअंत्री बुद्रुक-9637195355 View फोटो प्रमाणपत्र
8 33625../GMPT/Photo/33625../GMPT/Pramanptr/33625बाळाबाई शामराव चौगुलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
9 33782../GMPT/Photo/33782../GMPT/Pramanptr/33782सचिन जगन्नाथ आढावअंत्री बुद्रुक28/05/19787028625301 View फोटो प्रमाणपत्र
10 33826../GMPT/Photo/33826../GMPT/Pramanptr/33826जयश्री संजय शिंदेअंत्री बुद्रुक01/06/19789527096115 View फोटो प्रमाणपत्र
11 34975../GMPT/Photo/34975../GMPT/Pramanptr/34975सुरज रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
12 35004../GMPT/Photo/35004../GMPT/Pramanptr/35004समीर रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
13 35027../GMPT/Photo/35027../GMPT/Pramanptr/35027तानाजी वामन आढावअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
14 35037../GMPT/Photo/35037../GMPT/Pramanptr/35037उज्ज्वल शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
15 35074../GMPT/Photo/35074../GMPT/Pramanptr/35074भूषण भगवान पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
16 35112../GMPT/Photo/35112../GMPT/Pramanptr/35112मुक्ताबाई बाळू पवारअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
17 35120../GMPT/Photo/35120../GMPT/Pramanptr/35120बाळाबाई पांडुरंग पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
18 35132../GMPT/Photo/35132../GMPT/Pramanptr/35132तानाजी शंकर घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
19 35141../GMPT/Photo/35141../GMPT/Pramanptr/35141रंगराव पांडुरंग घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
20 35178../GMPT/Photo/35178../GMPT/Pramanptr/35178नाथू आनंदा सावंतअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
21 35185../GMPT/Photo/35185../GMPT/Pramanptr/35185दर्शना दादासो चौगलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
22 35232../GMPT/Photo/35232../GMPT/Pramanptr/35232चंदर ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
23 35233../GMPT/Photo/35233../GMPT/Pramanptr/35233कमल बाबाजी मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
24 35239../GMPT/Photo/35239../GMPT/Pramanptr/35239पोपट यशवंत म्होप्रेकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
25 35252../GMPT/Photo/35252../GMPT/Pramanptr/35252लक्ष्मी पोपट म्होप्रेकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
26 35255../GMPT/Photo/35255../GMPT/Pramanptr/35255अश्विनी नामदेव मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
27 35262../GMPT/Photo/35262../GMPT/Pramanptr/35262किसाबाई श्रीपती पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
28 36990../GMPT/Photo/36990../GMPT/Pramanptr/36990आकाराम रामचंद्र येसलेआरळा01/06/1947  View फोटो प्रमाणपत्र
29 36851../GMPT/Photo/36851../GMPT/Pramanptr/36851विशाल अशोक झाडेआरळा01/06/19919096166739 View फोटो प्रमाणपत्र
30 38469../GMPT/Photo/38469../GMPT/Pramanptr/38469भिमराव किसन येसलेआरळा01/06/19669623639219 View फोटो प्रमाणपत्र
31 22351../GMPT/Photo/22351../GMPT/Pramanptr/22351अभिषेक यशवंत कांबळेआरळा10/08/1996  View फोटो प्रमाणपत्र
32 22410../GMPT/Photo/22410../GMPT/Pramanptr/22410विलास गोविंद सूर्यवंशीआरळा01/06/19529766790627 View फोटो प्रमाणपत्र
33 22664../GMPT/Photo/22664../GMPT/Pramanptr/22664नामदेव रामचंद्र येसलेआरळा01/06/19557798586260 View फोटो प्रमाणपत्र
34 22710../GMPT/Photo/22710../GMPT/Pramanptr/22710सोनाक्षी सचिन चौगुलेआरळा23/02/2013  View फोटो प्रमाणपत्र
35 22793../GMPT/Photo/22793../GMPT/Pramanptr/22793शोभा शिवाजी चौगुलेआरळा07/06/19769503959020 View फोटो प्रमाणपत्र
36 17654../GMPT/Photo/17654../GMPT/Pramanptr/17654नंदा सदाशिव पाटीलआरळा01/06/19759689402763 View फोटो प्रमाणपत्र
37 17713../GMPT/Photo/17713../GMPT/Pramanptr/17713आनुबाई भिकू बेरडेआरळा01/04/19657028242535 View फोटो प्रमाणपत्र
38 17763../GMPT/Photo/17763../GMPT/Pramanptr/17763हरिबा विष्णू येसलेआरळा01/06/19719987483366 View फोटो प्रमाणपत्र
39 17807../GMPT/Photo/17807../GMPT/Pramanptr/17807मारुती पांडू चव्हाणआरळा01/06/1965  View फोटो प्रमाणपत्र
40 17870../GMPT/Photo/17870../GMPT/Pramanptr/17870शामराव कोंडीबा निर्मळआरळा02/06/19669673649533 View फोटो प्रमाणपत्र
41 17916../GMPT/Photo/17916../GMPT/Pramanptr/17916संगिता बाळू धामणकरआरळा01/06/19559823055799 View फोटो प्रमाणपत्र
42 17989../GMPT/Photo/17989../GMPT/Pramanptr/17989दिलशाद मोहिद्दीन डांगेआरळा-9766950592 View फोटो प्रमाणपत्र
43 18097../GMPT/Photo/18097../GMPT/Pramanptr/18097गोजाबाई साधु गोरिवलेआरळा28/07/19989145141187 View फोटो प्रमाणपत्र
44 18173../GMPT/Photo/18173../GMPT/Pramanptr/18173राजाराम बाळकू बेरडेआरळा01/06/1972  View फोटो प्रमाणपत्र
45 18265../GMPT/Photo/18265../GMPT/Pramanptr/18265शिवाजी आनंदा पतकेआरळा08/01/1987  View फोटो प्रमाणपत्र
46 18510../GMPT/Photo/18510../GMPT/Pramanptr/18510LAXMI PRAKASH PETKARआरळा21/06/19709860627301 View फोटो प्रमाणपत्र
47 18746../GMPT/Photo/18746../GMPT/Pramanptr/18746सारिका प्रकाश सूर्यवंशीआरळा13/06/19789420340839 View फोटो प्रमाणपत्र
48 10632../GMPT/Photo/10632../GMPT/Pramanptr/10632सुजाता शिवाजी पाटीलआरळा05/03/19917038497715 View फोटो प्रमाणपत्र
49 10710../GMPT/Photo/10710../GMPT/Pramanptr/10710आनंदा भाऊ भाडूगलळेआरळा01/06/19709657810211 View फोटो प्रमाणपत्र
50 10864../GMPT/Photo/10864../GMPT/Pramanptr/10864गणेश लक्षमण येसलेआरळा10/07/19999673646854 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 अजित सखाराम कांबळेअंत्री खुर्द-9657896609
2 गिरीधर संभाजी कांबळेअंत्री खुर्द02/09/1954 
3 सखुबाई श्रीपती चौगुलेअंत्री खुर्द01/06/1960 
4 मानसिंग हरी पाटीलअंत्री खुर्द01/01/1967 
5 श्रेयस गजानन करांडेअंत्री खुर्द10/04/20037039737357
6 शितल सर्जेराव चव्हाणअंत्री बुद्रुक- 
7 मालन तानाजी चौगुलेअंत्री बुद्रुक-9637195355
8 बाळाबाई शामराव चौगुलेअंत्री बुद्रुक- 
9 सचिन जगन्नाथ आढावअंत्री बुद्रुक28/05/19787028625301
10 जयश्री संजय शिंदेअंत्री बुद्रुक01/06/19789527096115
11 सुरज रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
12 समीर रामराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
13 तानाजी वामन आढावअंत्री बुद्रुक- 
14 उज्ज्वल शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
15 भूषण भगवान पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
16 मुक्ताबाई बाळू पवारअंत्री बुद्रुक- 
17 बाळाबाई पांडुरंग पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
18 तानाजी शंकर घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
19 रंगराव पांडुरंग घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
20 नाथू आनंदा सावंतअंत्री बुद्रुक- 
21 दर्शना दादासो चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
22 चंदर ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक- 
23 कमल बाबाजी मानकरअंत्री बुद्रुक- 
24 पोपट यशवंत म्होप्रेकरअंत्री बुद्रुक- 
25 लक्ष्मी पोपट म्होप्रेकरअंत्री बुद्रुक- 
26 अश्विनी नामदेव मानकरअंत्री बुद्रुक- 
27 किसाबाई श्रीपती पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
28 आकाराम रामचंद्र येसलेआरळा01/06/1947 
29 विशाल अशोक झाडेआरळा01/06/19919096166739
30 भिमराव किसन येसलेआरळा01/06/19669623639219
31 अभिषेक यशवंत कांबळेआरळा10/08/1996 
32 विलास गोविंद सूर्यवंशीआरळा01/06/19529766790627
33 नामदेव रामचंद्र येसलेआरळा01/06/19557798586260
34 सोनाक्षी सचिन चौगुलेआरळा23/02/2013 
35 शोभा शिवाजी चौगुलेआरळा07/06/19769503959020
36 नंदा सदाशिव पाटीलआरळा01/06/19759689402763
37 आनुबाई भिकू बेरडेआरळा01/04/19657028242535
38 हरिबा विष्णू येसलेआरळा01/06/19719987483366
39 मारुती पांडू चव्हाणआरळा01/06/1965 
40 शामराव कोंडीबा निर्मळआरळा02/06/19669673649533
41 संगिता बाळू धामणकरआरळा01/06/19559823055799
42 दिलशाद मोहिद्दीन डांगेआरळा-9766950592
43 गोजाबाई साधु गोरिवलेआरळा28/07/19989145141187
44 राजाराम बाळकू बेरडेआरळा01/06/1972 
45 शिवाजी आनंदा पतकेआरळा08/01/1987 
46 LAXMI PRAKASH PETKARआरळा21/06/19709860627301
47 सारिका प्रकाश सूर्यवंशीआरळा13/06/19789420340839
48 सुजाता शिवाजी पाटीलआरळा05/03/19917038497715
49 आनंदा भाऊ भाडूगलळेआरळा01/06/19709657810211
50 गणेश लक्षमण येसलेआरळा10/07/19999673646854
51 मारुती लक्षमण घोड्वीलआरळा01/06/19659960520487
52 वंदना ज्ञानदेव येसलेआरळा20/03/19919594428023
53 अनिता लक्षमण येसलेआरळा11/05/1992 
54 प्रकाश रामचंद्र सवतेकरआरळा01/07/19969168025043
55 रिया सर्जेराव जाधवआरळा17/06/2008 
56 आरती अर्जुन जाधवआरळा14/06/2005 
57 कृष्णात रामचंद्र भाष्टेआरळा01/06/1988 
58 मनिषा गणपती पाटीलआरळा01/06/19759975297907
59 बाळकृष्ण विष्णू पोळआरळा- 
60 शामराव आबा चौगुलेआरळा02/06/19507219808606
61 आनंदा गोपाळा सूर्यवंशीआरळा15/07/19359503972820
62 सर्जेराव मारुती पाटीलआरळा01/06/19559503414450
63 गणपती तुकाराम येसलेआरळा01/06/19719594084004
64 रितेश प्रकाश शिंदेआरळा01/04/2005 
65 मंगेश ज्ञानदेव भाष्टेआरळा01/01/2001 
66 लक्षमण रामचंद्र भाष्टेआरळा01/06/19789156121828
67 हनमंत ज्ञानदेव तुपारेआरळा13/10/19849503494249
68 बाबासो सखाराम खोतअस्वलेवाडी02/05/19767709706233
69 बाळू यशवंत खोतअस्वलेवाडी01/06/1957 
70 सिंधुताई शिवाजी खोतअस्वलेवाडी01/06/19689921856536
71 संदीप गुंगा कदमऔंढी07/05/19829860651085
72 दिनकर गणपती पाटीलऔंढी01/06/19608698902817
73 बबन राऊ मोरेबांबवडे01/01/1960 
74 बाळू दादू किवळेबांबवडे19/09/1946 
75 संगिता सुरेश भडकमकरबांबवडे10/10/19817387255845
76 अक्षय संपत पवारबांबवडे21/03/1997 
77 श्रीकांत ज्ञानू हिंगणेबांबवडे01/01/19627776883059
78 दत्तात्रय रामू खोपडेबांबवडे01/06/1983 
79 गोपाळ तुकाराम हिंगणेबांबवडे05/12/19519892956558
80 शंकर ज्ञानू हिंगणेबांबवडे06/04/19649075719804
81 अंतू रामचंद्र मोरेबांबवडे01/01/1940 
82 शिवाजी सीताराम घारगेबेलदारवाडी14/06/1976 
83 विलास गणपती शेवाळेबेलदारवाडी01/06/19619921330626
84 संगीता शिवाजी पाटीलबेलेवाडी- 
85 मालुबाई दत्तू जाधवबेलेवाडी- 
86 श्रीरंग महिपती जाधवबेलेवाडी01/06/19659011624245
87 सुजाता भगवान चव्हाणइंगरूळ02/06/19777350617132
88 सावंता आबासो कांबळेइंगरूळ26/07/19679604878526
89 तानाजी जगन्नाथ कांबळेइंगरूळ31/12/19789011857727
90 सुरेश आत्माराम कांबळेइंगरूळ01/06/19808308236595
91 अशोक विश्वास माळीइंगरूळ22/06/19929767713476
92 रविराज भगवान ढोलेइंगरूळ22/06/19897721851725
93 सिंधुताई कृष्णा चौगुलेइंगरूळ01/06/19559767003640
94 आरती विजय पाटीलइंगरूळ01/11/19929922862430
95 सुवर्णा संभाजी जंगमइंगरूळ09/07/19897741814538
96 श्रेयश जयवंत कांबळेइंगरूळ07/08/2011 
97 सुजाता रंगराव पचुंबरेइंगरूळ07/05/19777719819080
98 रंगराव देवाप्पा पोखलेकरइंगरूळ01/06/19417350889074
99 संतोष रंगराव पोखलेकरइंगरूळ01/06/19849040453503
100 सलीम इलाई मुल्लाइंगरूळ01/06/19859119469768
101 शुभम संजय यादवइंगरूळ31/01/20039552561783
102 राजू भास्कर जाधवइंगरूळ01/06/19697350332966
103 गुणाजी शंकर सुतारइंगरूळ08/04/19769049635066
104 संकेत संतोष पोखलेकरइंगरूळ12/05/20069040453503
105 अर्जुन राजाराम चौगुलेइंगरूळ12/02/19757083739315
106 तानाजी दादू मानेइंगरूळ02/06/19667719804133
107 परशुराम मारुती कुरणेइंगरूळ25/11/19888698096701
108 साधना आनंदराव कांबळेइंगरूळ07/05/1979 
109 प्रवीण रंगराव पाटीलउपवळे25/04/1980 
110 सूर्यकांत शंकर कदमउपवळे25/05/19869763733555
111 सुभाष श्रीपती कदमउपवळे01/06/19739527920715
112 संपत दादू कदमउपवळे01/06/1952 
113 विठ्ठल धोंडी कदमउपवळे01/06/19479404366551
114 अजित बाबासो पाटीलउपवळे13/11/19819552442733
115 मानसिंग शामराव शेवडेउपवळे01/06/1972 
116 आक्काताई महादेव सावंतउपवळे01/06/19518975395619
117 नामदेव धोंडी कदमउपवळे01/06/19509921235762
118 भीमराव ज्ञानू कांबळेउपवळे25/06/1963 
119 अशोक बाळकृष्ण पाटीलउपवळे02/08/19519921774793
120 माया बजरंग सावंतउपवळे01/06/19748975395619
121 सुजल शंकर वाघमारेउपवळे24/05/20048379994637
122 विजया गोरख कदमउपवळे01/06/19819850465436
123 विजय संपत कांबळेउपवळे01/06/19699420437675
124 सुवर्णा पांडुरंग शेवडेउपवळे- 
125 राजाराम निवृत्ती पाटीलकोंडाईवाडी01/06/19477738895776
126 चिमा बाई बंडू सावंतकोंडाईवाडी01/06/19657350836918
127 महादेव दादू पडवळकोंडाईवाडी01/06/19629769892781
128 विठ्ठल ज्ञानू सपकाळकोंडाईवाडी01/06/19468692052084
129 श्रीपती शामराव पडवळकोंडाईवाडी01/06/19658888430977
130 सुनीता यशवंत लाडकोंडाईवाडी01/05/19848652684420
131 सत्यवान तुकाराम सावंतकोंडाईवाडी10/06/19857218243007
132 रेखा भीमराव लाडकोंडाईवाडी01/06/19689146549012
133 सायली दादासो पाटीलकोंडाईवाडी- 
134 इंदुबाई ईश्वर लाडकोंडाईवाडी- 
135 काशिनाथ शिवाजी सावंतकोंडाईवाडी01/05/19809594407429
136 धनाजी श्रीरंग सावंतकोंडाईवाडी04/09/19899930113603
137 शशिकला सुरेश पाटीलकोकरुड01/05/1978 
138 तुकाराम महादेव पाटीलकोकरुड01/06/19677709083202
139 बंडू गणपती मानेकोकरुड01/06/19509552198020
140 प्रदीप महिपती गोधडेकोकरुड12/01/19829730345656
141 इलाही अजमीर मुलाणीकोकरुड01/06/19709850478766
142 गणेश भीमराव घोडेकोकरुड01/06/19897350799070
143 मेघा संजय घोडेकोकरुड28/06/2003 
144 श्रीपती गणपती नांगरेकोकरुड01/06/19539702329991
145 हिराबाई विजय बहाणेकोकरुड01/06/19517378580898
146 योगिता चंद्रकांत कोलवणकरकोकरुड01/06/1999 
147 अजीज यिसुफ पठाणकोकरुड01/06/19788605279001
148 चंद्रकांत दगडू चौगुलेकोकरुड01/06/19789767031754
149 शिवाजी हरी घोडेकोकरुड02/06/19509595427232
150 मारुती रामा निकमकोकरुड01/06/1936 
151 रोहन चंद्रकांत पोतदारकोकरुड01/06/20049673779245
152 रिझवाना नजीर मुलाणीकोकरुड07/06/19899881158592
153 प्रशांत धोंडीराम नांगरेकोकरुड01/06/20049767003101
154 आनंद तुकाराम कवरकोकरुड01/06/19657028103867
155 सुवर्णा चंद्रकांत कोलवणकरकोकरुड01/06/19679075896366
156 विजय प्रकाश गरगटेकोकरुड01/06/1982 
157 समर्थ रामचंद्र सकटेकोकरुड25/09/2012 
158 नथुराम गणपती घोडेकोकरुड01/01/1953 
159 अक्षय अरुण हवालकोकरुड22/05/19948600764139
160 प्रतीक्षा आनंद लोहारकोकरुड30/12/20057709832972
161 भीमराव गणू मानेकोकरुड01/06/19567558789342
162 सौरभ सदाशिव पाटीलकोकरुड01/06/2000 
163 सुभाष मारुती कासारकोकरुड27/11/19859766212435
164 संतोष हरिबा मोहितेकोकरुड-8698169523
165 वैशाली मयूर पाटीलकोकरुड07/03/19879970719767
166 गणपती बाबुराव घोडेकोकरुड01/06/19657741809525
167 नागेश नाना जगतापकोकरुड01/04/19859766834141
168 जोतिराम शंकर मोहितेकोकरुड01/06/1979 
169 हौसाबाई वसंत सुतारकोकरुड01/06/1951 
170 सुशील मोहन कासारकोकरुड24/01/19889637592029
171 सोनाबाई शिवाजी गुंडनकेकणदुर01/01/19467709706212
172 शिवाजी शंकर गुंडनकेकणदुर01/01/19527709706212
173 आयुष्य विष्णू पाटीलकणदुर23/03/20127057989559
174 संपत वसंत पाटीलकणदुर01/06/19839623967942
175 शांताबाई तुकाराम लोहारकणदुर01/01/19539730439625
176 अनिल शामराव पाटीलकणदुर07/05/19819011367328
177 तुकाराम गोविंद पाटीलकणदुर01/06/19489060466057
178 सिंधू तुकाराम पाटीलकणदुर01/01/19509860466057
179 यशवंत पांडुरंग पाटीलकणदुर01/01/19329850325171
180 शाहबाई महादेव पाटीलकणदुर01/01/19509850325171
181 बाबुराव महिपती पाटीलकणदुर01/01/19469850393649
182 माधुरी सुरेश पाटीलकणदुर20/10/19848390106085
183 अथर्व बाबासो पाटीलकणदुर28/11/20059112975482
184 SUYOG सुभाष पाटीलकणदुर21/02/19919561635677
185 आनंदी गोरख पाटीलकणदुर01/01/19509766559213
186 इंदुबाई आनंदा पाटीलकणदुर01/01/19689096167562
187 महेश धोंडीराम सुतारकणदुर04/11/20019970131167
188 सविता अशोक लोहारकणदुर01/01/19788600921429
189 नारायण ज्ञानू पाटीलकणदुर01/01/19697720926540
190 दिलीप बापूसाहेब पाटीलकणदुर15/06/19737709748559
191 भानुदास यशवंत पाटीलकणदुर01/01/19699225532067
192 नंदाताई शिवाजी पाटीलकणदुर01/01/1968 
193 राजाराम नारायण पाटीलकणदुर01/01/19719503137044
194 ताई राजाराम फार्मेकणदुर01/06/19497490985216
195 राजेंद्र यशवंत पाटीलकणदुर01/06/19809764199987
196 विनायक विकास कुराडेकणदुर01/07/20099702774062
197 मधुकर मारुती वाळवेकरकणदुर05/07/19498605734461
198 निवृत्ती रामचंद्र पाटीलकणदुर01/06/19819503133778
199 आक्काताई अर्जुन पाटीलकणदुर01/01/19717559478202
200 अर्जुन गोविंद पाटीलकणदुर01/06/19667559478202
201 वत्सला मधुकर साळवीकणदुर01/01/19497745833848
202 काशिनाथ मारुती कांबळेकणदुर01/06/19668805871989
203 द्रौपदी लक्ष्मण पाटीलकणदुर01/06/19739822063778
204 मारुती बापू पाटीलकणदुर31/07/19699970042770
205 विश्वास गोरख पाटीलकणदुर20/12/19769049842525
206 नवसाबाई बंडू पाटीलकणदुर01/01/19519604449655
207 वंदना चंद्रकांत पाटीलकणदुर04/09/19809011330388
208 जयसिंग गणपती पाटीलकणदुर01/06/19759922208044
209 रामचंद्र` बापू पाटीलकणदुर01/03/19459763192107
210 भानुदास पांडुरंग केसरेकणदुर02/06/19519764200071
211 हिराबाई महादेव पाटीलकणदुर04/02/19589545291771
212 अर्चना जयदीप पाटीलकणदुर01/06/19809226977548
213 Kisan Pandurang Kadamकदमवाडी01/06/19669029329614
214 Ramchandra Bandu Paralekarकदमवाडी15/06/19477738769081
215 Bajirao Laxman Nerlekarकदमवाडी01/06/19767028322581
216 सुदाम चोखा झिमुरकरमाळे13/06/19677558794451
217 लक्ष्मीबाई शामराव कुंभारकरमाळे01/01/19447798019687
218 संजय तुकाराम यादवकरमाळे01/06/19719689582935
219 माधुरी अनिल पाटीलकरमाळे04/10/19938108867981
220 राजाक्का शंकर यादवकरमाळे01/06/1958 
221 शिवाजी चोखा झिमुरकरमाळे01/03/19589892992759
222 मंगल संदीप पाटीलकरमाळे- 
223 विष्णू यशवंत झिमुरकरमाळे01/06/1950 
224 उत्तम गणपती पाटीलकरमाळे01/06/1974 
225 वैशाली विलास पाटीलकरमाळे12/01/19959921446835
226 शंकर दत्तू पाटीलकरमाळे01/06/19789921446835
227 यशवंत रामा पाटीलकरमाळे16/04/19489921095731
228 Vasant Maruti Madneकरमाळे01/03/19659527910647
229 Vasant Raghunath Patilकरमाळे02/05/19629767168603
230 Rushikesh Chandrakant Patilकरमाळे17/03/20049923807791
231 सुभाष बाळू पाटीलकरमाळे01/01/1948 
232 छाया दगडू कांबळेकरमाळे-9689032689
233 Nivas Shivaji Patilकरमाळे01/01/19707722013261
234 Rohini Ramchandra Satheकरमाळे02/05/20009921330507
235 हणमंत रामचंद्र पाटीलकरमाळे01/06/19569823294907
236 अजित तानाजी पाटीलकरमाळे14/01/19969689081584
237 संभाजी चोखा झिमुरकरमाळे01/03/1946 
238 युवराज रामचंद्र पाटीलकरमाळे02/03/19857709000537
239 छबुताई भीमराव पाटीलकरमाळे01/03/1947 
240 सर्जेराव विष्णू सुतारकरूंगली01/06/19737798802179
241 बबन तुकाराम नांगरेकरूंगली27/06/19729096426082
242 लक्ष्मण शिवाजी पाटीलकरूंगली01/01/19859850659968
243 तानाजी बापू सुतारकरूंगली05/10/19698698993349
244 संजय शिवाजी गुंडगेकरूंगली09/06/19839959669008
245 मारुती बाळकू नांगरेकरूंगली27/03/1972 
246 पांडुरंग लक्ष्मण पाटीलकरूंगली-9552298621
247 आनंदा लक्ष्मण पाटीलकरूंगली24/04/19479966337310
248 आकाराम विठू पवारकरूंगली01/01/1942 
249 किसन बाळकू गुंडगेकरूंगली10/03/1947 
250 आनंदी बाबुराव चौगुलेकरूंगली01/01/1980 
251 आनंदा तुकाराम गुंडगेकरूंगली04/06/19867709908059
252 मंगल शंकर पाटीलकरूंगली27/02/19729552298621
253 हिंदुराव विष्णू पाटीलकरूंगली01/06/19659730969754
254 सर्जेराव निवृत्ती पाटीलकरूंगली-9545597634
255 गोरख बाळू पाटीलकरूंगली01/08/1967 
256 दगडू गणपती नांगरेकरूंगली02/06/19529096422608
257 धोंडीराम दगडू पवारकरूंगली04/09/19739823287582
258 रंगराव विष्णू पाटीलकरूंगली03/10/1956 
259 शालन शिवाजी नायकवडीकरूंगली04/10/19479011186408
260 सीताबाई लक्ष्मण गुंडगेकरूंगली15/04/19529022447333
261 आप्पा गणु सपाटेकांदे01/01/19369975741224
262 संभाजी शंकर शिंदेकांदे01/01/19649767683342
263 राजाराम दत्ताजी पाटीलकांदे01/06/19519604478064
264 हनुमंत विठ्ठल बंडगरकांदे05/05/19779975426353
265 नामदेव गणपती पाटीलकांदे01/06/19449923481544
266 सहदेव चंद्राप्पा कांबळेकांदे13/04/19447744033395
267 विनोद दिलीप गुरवकांदे20/04/19829623710808
268 गुंगा कृष्णा पाटीलकांदे15/07/1938 
269 भीमराव दिनकर पाटीलकांदे04/01/19987709804553
270 शिवाजी गणपती चव्हाणकांदे10/07/19539503863820
271 दीपक काशिनाथ गोसावीकांदे09/05/19879689582982
272 ओमकार आनंदा शिवजातककांदे15/11/19999860477842
273 दत्तू बापू शिवजातककांदे01/04/19479561328955
274 दयानंद शिवाजी शिवजातककांदे01/06/19769892467163
275 बाजीराव यशवंत चिंचोलेकांदे01/06/19699975507803
276 मोहन तुकाराम शिवजातककांदे04/03/19569561328955
277 लालासो भाऊ मोहरेकरकांदे01/01/19789545328819
278 महादेव भीमराव सपाटेकांदे- 
279 पार्वती महादेव कुंभारकांदे07/10/1944 
280 निवृत्ती लखू कुंभारकांदे05/08/1946 
281 हौसाबाई श्रीपती केंकरेकांदे05/07/1943 
282 तुकाराम ज्ञानू सपाटेकांदे08/02/1942 
283 ज्ञानू शंकर सपाटेकांदे- 
284 निवास आनंदराव पाटीलकांदे13/04/1985 
285 अरविंद नामदेव बिऊरकरकांदे01/05/1975 
286 धोंडीराम राऊ गोसावीकांदे07/05/1962 
287 इंदुबाई बाळासो गोळेकांदे01/01/1965 
288 अमरसिंह गामा पाटीलकांदे25/05/19919860224373
289 पांडुरंग दादू सपाटेकांदे-9421131138
290 गणपती ज्ञानू सपाटेकांदे01/01/19359689759674
291 छाया तानाजी दळवीकांदे17/06/19757057164014
292 रुपाली पांडुरंग कुंभारकांदे12/12/19897387258897
293 आनंदराव विष्णू कुंभारकांदे01/06/19559527077011
294 आनंदराव बापू सपाटेकांदे08/10/19569860467794
295 नामदेव बापू गोरडकांदे01/01/19668308451014
296 दिनकर रामचंद्र सपाटेकांदे04/09/19617387164633
297 जयवंतराव विष्णू पाटीलकांदे01/06/19549975936012
298 विठ्ठल मारुती पाटीलकांदे01/06/1969 
299 नामदेव तुकाराम निंबाळकरकांदे24/08/19677709064610
300 अक्षय जगन्नाथ सपाटेकांदे05/04/19968600331912
301 भानुदास विष्णू कुंभारकांदे01/06/19539890729168
302 लालासो जनार्धन पाटीलकांदे01/06/1964 
303 जयवंत रामचंद्र पाटीलकांदे01/01/1965 
304 विजय शंकर पाटीलकांदे11/01/1969 
305 अर्जुन शामराव पाटीलकांदे30/08/1964 
306 बाळासाहेब महादेव पाटीलकांदे01/06/1982 
307 त्रिवेणी प्रकाश पाटीलकांदे31/07/2001 
308 प्रज्वल प्रकाश पाटीलकांदे07/06/2003 
309 मानसिंग शिवाजी चिंचोलेकांदे04/06/1978 
310 किरण शिवाजी पाटीलकांदे08/09/1983 
311 अमोल विश्वास पाटीलकांदे01/06/1988 
312 हंबीरराव रामा पाटीलकांदे15/07/1959 
313 शिवाजी निवृत्ती पाटीलकांदे01/06/1968 
314 Shankar Maruti Kinareकिनरेवाडी01/01/19739119414125
315 Vishnu Hariba Kankकिनरेवाडी01/06/19999130517191
316 Shankar Vishnu Sutarकिनरेवाडी01/06/19759665389233
317 Nana Maruti Pansareकिनरेवाडी01/06/19538975738867
318 Aappaso Sakharam Sutarकिनरेवाडी01/01/19687030369089
319 Mahadev Patlu Hinukaleकिनरेवाडी01/06/19537741867154
320 Hirabai Sambhaji Kinareकिनरेवाडी01/01/1994 
321 Dilip Shamrao Jadhavकिनरेवाडी02/05/19849766895152
322 अंजली संतोष पाटीलकापरी-9049719465
323 महादेव आनंदा मानेकापरी01/06/19667350446297
324 ऋषिकेश बाजीराव पाटीलकापरी18/10/20039112397578
325 अरुण बाजीराव पाटीलकापरी01/06/19819112397578
326 बाजीराव बाळू पाटीलकापरी01/06/19769112397578
327 यशोदा रामचंद्र पाटीलकापरी01/06/1958 
328 निलेश सुरेश जाधवकापरी21/10/19909960545689
329 सुशांत आनंदा जाधवकापरी28/11/19889172540188
330 गणेश तुकाराम पाटीलकापरी01/09/19809850555477
331 स्वप्नील संजय पाटीलकापरी17/05/19929527096675
332 अभिजित युवराज पाटीलकापरी25/01/19949657473898
333 शंकर कृष्णा माळीकाळुंद्रे01/06/19449096956963
334 तुकाराम बापू पाटीलकाळुंद्रे01/01/19687448053371
335 अविनाश दादा माळीकाळुंद्रे01/06/1990 
336 वर्षा बाजीराव पाटीलकाळुंद्रे01/06/19987550475911
337 उर्मिला बाजीराव पाटीलकाळुंद्रे01/06/19717550475911
338 बाळकू ज्ञानू पाटीलकाळुंद्रे01/06/1936 
339 सखाराम रामचंद्र पाटीलकाळुंद्रे01/06/19578600920548
340 आक्काताई यशवंत पाटीलकाळुंद्रे01/06/19789503313167
341 संजय हिंदुराव लाडकाळुंद्रे01/07/19779096811510
342 सखुबाई बंडू पाटीलकाळुंद्रे01/01/19688390132711
343 संगिता गोपीचंद देसाईकाळुंद्रे01/06/19689766942486
344 रघुनाथ ईश्वरा पाटीलकाळुंद्रे01/06/19579503964102
345 लक्ष्मन यशवंत सुतारकाळुंद्रे01/06/19629561894569
346 वंदना मानसिंग उबाळेकाळुंद्रे01/07/19779527880548
347 रामचंद्र गणपती पाटीलकाळुंद्रे01/06/19629765497533
348 अरुण बळवंत मुदगेकुसाईवाडी11/07/19829881932649
349 दशरथ गोविंद शिंदेकुसाईवाडी20/03/19859503642391
350 सुलाताई कृष्णा शिंदेकुसाईवाडी01/06/19619604753861
351 उत्तम लक्ष्मण दळवीकुसाईवाडी01/06/19589552430973
352 प्राजक्ता उत्तम खोतकुसाईवाडी01/09/20069637354041
353 सखुबाई उत्तम दळवीकुसाईवाडी- 
354 दीपाली दगडू नाईकखेड-9689237663
355 आनंद शामराव खबालेखेड01/06/19527350775157
356 कोमल उत्तम माळीखेड15/12/20019657419732
357 संतोष किसान तिवलेखेड- 
358 मालन बाळू माळीखेड-7350470318
359 रवींद्र हिंदुराव कांबळेखेड05/09/19768828688633
360 लीलाबाई वामदेव यादवखेड01/06/19509766212191
361 वैशाली कंदाहारी माळीखेड01/01/1981 
362 भाऊसाहेब बाळू कांबळेखेड30/05/19897350499143
363 अशोक यशवंत कुंभारखेड01/01/19609130624628
364 बाळासो शिवराम कांबळेखेड01/06/19547350145276
365 खंडू बाबू सातपुतेखेड- 
366 हणमंत बाबू सातपुतेखेड02/07/1960 
367 विलास बाबू सातपुतेखेड- 
368 खराळे- 
369 बाळू बापू पाटीलखराळे-9011889771
370 विनायक धोंडीराम कोळेकरखिरवडे07/10/20029623523039
371 भाग्यश्री शंकर पाटीलखिरवडे09/05/19967219369511
372 विजय दगडू पाटीलखिरवडे26/07/19877218667600
373 धोंडीराम ईश्वर मानेखिरवडे09/04/19878275377626
374 चंद्र र धोंडी पाटीलखिरवडे01/01/19387038773386
375 स्नेहा श्रीरंग पाटीलखिरवडे01/03/1991 
376 गणेश महादेव मस्करखिरवडे28/10/20047758835817
377 विजय जगन्नाथ ढेकळेखुजगाव03/09/19829594548202
378 देवप्पा रामचंद्र सावंतखुजगाव01/01/19437057656947
379 सखाराम केशव सावंतखुजगाव01/01/19459552298287
380 धोंडीराम ईश्वर मानेखुजगाव09/04/19878275377626
381 महादेव ज्ञानदेव सावंतखुजगाव29/10/19709921454569
382 संतोष आनंदा मोरेगवळेवाडी10/09/19767741851671
383 शिवाजी पांडुरंग कदमगवळेवाडी01/06/19769881061289
384 दाजी धोंडी शिंदेगवळेवाडी01/06/19739975868932
385 पारुबाई पांडुरंग शिंदेगवळेवाडी05/11/19509600745272
386 अनुसया किसन दीपकगवळेवाडी01/01/19489921316100
387 सुवर्णा रामचंद्र शिंदेगवळेवाडी28/09/19979527126358
388 प्रवीण बाळासो मुळीकगिरजवडे11/10/19898080998708
389 मनीषा महात्मा पाटीलगिरजवडे01/06/19849923365267
390 धर्मराज सिदू बिळासकरगिरजवडे24/12/19869969132182
391 जनार्दन विष्णू शेळकेगिरजवडे02/08/19489403949518
392 सुवर्णा नामदेव सावंतगिरजवडे04/06/19809763880308
393 देवयानी अक्षय दरगडेगिरजवडे12/05/20129403149452
394 बाळासो रामचंद्र मुळीकगिरजवडे02/01/19619403193871
395 आक्काताई खेलाप्पा दरगडेगिरजवडे02/06/19499421658770
396 संगीत ज्ञानदेव पाटीलगिरजवडे01/01/19809422832634
397 स्वराज विठ्ठल पाटीलगिरजवडे27/04/20179403510858
398 भाग्यश्री अशोक सावंतगिरजवडे18/07/19928390143507
399 अरुण बाबुराव कवडेगिरजवडे06/11/19749403184223
400 वनिता सुनील पाटीलगिरजवडे-9405412758
401 मालन शिवाजी महाजनगिरजवडे01/01/19689403182513
402 जयेश शंकर मोंडेगिरजवडे01/06/19927720865858
403 पूनम रघुनाथ मोंडेगिरजवडे08/05/19979405410626
404 संजय धोंडी मोंडेगिरजवडे01/01/19689403184280
405 भगवान कांबळे यसाबाईगिरजवडे01/06/1952 
406 अधिक यशवंत जाधवगिरजवडे01/01/19589403979319
407 दिनकर हरी शेळकेगिरजवडे01/01/19569403184175
408 vishal hariba shelkeगिरजवडे29/06/19949545559575
409 शांताबाई पांडुरंग पाटीलगुढे01/01/19599403446239
410 संतोष बाळू पाटीलगुढे01/06/19779702835766
411 हणमंत सावळा काटकरगुढे01/01/19767498569244
412 संजय विष्णू चव्हाणगुढे01/01/19689403724662
413 शंकर बाळा पाटीलगुढे01/01/19568275379485
414 शामराव दगडू पाटीलगुढे01/01/19419420791410
415 राजाराम दत्तू पाटीलगुढे01/01/1954 
416 बाबुराव सुकुमार पाटीलचरण09/11/19867219026965
417 कांबळेचरण03/09/20089075493178
418 चंद्रकांत दत्त बाबरचरण01/01/19747709738624
419 सुरज सय्यद नायकवडीचरण01/06/1980 
420 जालिंदर धोंडीराम चव्हाणचरण01/06/19619503353070
421 राजेंद्रप्रसाद मोहन कुलकर्णीचरण12/05/19728975632653
422 बादशहा बापू नायकवडीचरण01/06/1947 
423 तानाजी शामराव नायकवडीचरण25/12/19868652366299
424 लक्ष्मण दादू नायकवडीचरण01/06/19719975810791
425 वंदना सतीश मोहितेचरण08/07/19907057643153
426 दीपक दगडू बाबरचरण22/06/19899112821914
427 वेदांत श्रीकांत कुलकर्णीचरण18/06/20129545407238
428 दस्तगीर हसन डांगेचरण01/06/1962 
429 उत्तम केशव कांबळेचरण01/06/19728600318175
430 शिवाजी आनंदा कोळसेचरण01/06/19817757946302
431 शांताबाई नाना कुंभारचरण01/06/1963 
432 तेजस वसंत साठेचिंचोली23/02/19888975628147
433 विकास नामदेव जाधवचिंचोली01/10/19919029083185
434 कृष्णा आनंदा सकटेचिंचोली-7387835985
435 सुभाष बबन चव्हाणचिंचोली01/06/19817350991655
436 महादेव ज्ञानू गुरवचिंचोली01/06/19529594770073
437 राजाराम आनंदा जाधवचिंचोली01/06/1962 
438 sarjerav shamarav jadhavचिंचोली-9975582795
439 shivaji ananda jadhavचिंचोली18/04/19899890348150
440 sangita baban jadhavचिंचोली01/06/19779561537234
441 lakshman gunda chavhanचिंचोली01/01/19659096662177
442 hausabai vasant patilचिंचोली02/06/19697377290614
443 tanaji keshav jadhavचिंचोली01/10/19609689732542
444 nathu vithu saseचिंचोली-9594549209
445 sanjay shivaji moreचिंचोली-9594775612
446 baban yashavant jadhavचिंचोली15/09/19657057049279
447 चंद्रकांत बाळकू लोहारचिंचेवाडी02/07/19749503448920
448 साक्षी संजय मस्करचिंचेवाडी19/03/20099604648261
449 सुरेखा प्रकाश जाधवचिंचेवाडी01/06/19849730547820
450 आनंदा बंडू सुतारचिंचेवाडी01/01/19639970828981
451 संध्याराणी प्रकाश सावंतचिखलवाडी03/01/19829168320073
452 वैष्णवी तानाजी सावंतचिखलवाडी15/06/20088669393744
453 लतिका संदीप सावंतचिखलवाडी30/11/19889527092118
454 निलेश नामदेव वाठारकरचिखलवाडी07/05/19817727286026
455 उल्हास विटोबा डिसलेचिखलवाडी06/07/19498308480133
456 आनंदा रामचंद्र पवारचिखलवाडी01/06/19639075203244
457 विलास गौरीनाथ सावंतचिखलवाडी01/06/19799764452896
458 रवींद्र रंगराव पायमलचिखलवाडी01/06/19807798866045
459 सयाजी गणपती सावंतचिखलवाडी01/06/19569921961620
460 तानाजी पांडुरंग हवलदारचिखली01/06/19769637700312
461 भानुदास हरी चौगुलेचिखली-9890149202
462 श्रीधर संभाजी यादवचिखली13/12/19909850583767
463 दत्तात्रय चोखा कांबळेचिखली23/03/19459970634990
464 आकाराम गणू चौगुलेचिखली05/02/19409767656354
465 सुरेखा गुंगा वायदंडेचिखली30/09/19699637195535
466 तानाजी श्रीपती परीटचिखली01/06/19658531051167
467 आनंदा कृष्णा उगळेचिखली22/11/19759975869443
468 संजय कृष्णा उगळेचिखली01/06/1983 
469 शशिकांत भानुदास चौगुलेचिखली22/12/19789890149202
470 देवदत्त अरुण वायदंडेचिखली20/06/19909637195535
471 अरुन माळाप्पा नाटेकरचिखली10/12/20109916335758
472 आपसो भगवान पाटीलचिखली-9673614549
473 महादेव बापू गवळीचिखली01/06/19508805123597
474 अण्णा विठ्ठल पाटीलचिखली01/06/19569975645390
475 नामदेव ज्योती कांबळेचिखली15/08/19417262012029
476 जयसिंग गंगाराम कांबळेचिखली02/04/19449730188079
477 दीपक बाबुराव कांबळेचिखली-9527268421
478 पवित्रा जयसिंग कांबळेचिखली01/06/19459730188079
479 सतीश बाळू साळुंखेचिखली10/06/19869881508678
480 संभाजी शंकर उपलानेजांभळेवाडी01/06/19659767013851
481 संगीता विजय कुईंगडेजांभळेवाडी01/06/19779657412902
482 वैशाली सर्जेराव ढेबेजांभळेवाडी01/06/19817057930126
483 गजानन आकाराम पवारजांभळेवाडी01/06/19859881214369
484 विश्वास आनंद देवकरजांभळेवाडी18/07/19769823161353
485 प्रवीण आकाराम शिंगटेजांभळेवाडी01/01/19909881876417
486 अमोल शामराव देवकरजांभळेवाडी01/06/19899011571789
487 बाळासो मारुती शिंदेजांभळेवाडी01/06/19819545217698
488 शामराव आबा जाधवजांभळेवाडी01/06/19359130780499
489 दत्तात्रय विष्णु जाधवटाकवे01/06/19669689594431
490 नितीन दिलीप बर्डेटाकवे25/01/19889004634555
491 सागर महावीर पाटीलटाकवे20/09/19967219645484
492 भगवान ज्ञानू मानेटाकवे01/06/19577350943124
493 विलास पिलाजी रावतेटाकवे01/06/19609689313858
494 अक्षय प्रकाश ठोंबरेटाकवे13/05/19999834410924
495 सुनील महादेव पाटीलटाकवे01/06/19789420909967
496 धनपाल बाळाराम पाटीलटाकवे01/01/19539921203348
497 यशवंत आनंदा लोहारटाकवे24/01/19817744092270
498 चंद्रकांत सीताराम मोहितेटाकवे20/04/19889881273561
499 मीना प्रकाश डिगेटाकवे21/06/19819405747358
500 बबन भाऊ कारंडेटाकवे05/01/19478605042615
501 शिवाजी विठोबा जाधवटाकवे01/05/19637038314576
502 विद्या ज्ञानदेव बनसोडेटाकवे03/04/19778275378871
503 अमोल भीमराव पाटीलटाकवे08/04/19868975907002
504 नानासो बाबू बनसोडेटाकवे05/08/19708275378871
505 सोमेश्वर शंकर जादवटाकवे26/11/19907558633539
506 सुवर्णा बबन मानेटाकवे01/06/19789975445142
507 यशवंत चंद्रू कुंभारसोनवडे01/06/1936 
508 संगीत गणपती गुरवसोनवडे01/01/19699730968530
509 वंदना विश्वास पवारसोनवडे01/06/19839949780534
510 बळीराम धनाजी नाईकसोनवडे09/03/19768600106963
511 लक्ष्मण मारुती पाटीलसोनवडे08/07/19559923082982
512 संगीत ज्ञानदेव नांगरेसोनवडे01/06/19777038184334
513 सविता यशवंत सावंतसोनवडे01/07/1994 
514 शंकर ज्ञानू यादवसोनवडे01/06/1944 
515 किशोर मोहनराव पाटीलसागाव01/03/19899730103007
516 वेदांत सचिन पाटीलसागाव02/08/2011 
517 अजित चंद्रकांत कांबळेसागाव03/05/19879921292735
518 आनंदराव ज्ञानदेव पवारसागाव01/06/19628275972452
519 हरिदास तुकाराम कांबळेसागाव16/11/19877721813461
520 संग्राम संपत पाटीलसागाव24/05/19939404366611
521 बाजीराव गुंग कांबळेसागाव-9773734785
522 महेश प्रतापराव पाटीलसागाव21/07/1985 
523 चंद्रकांत भगवान कांबळेसागाव-7378513405
524 भारती संदीप दिवेसागाव22/04/19878888601185
525 संदीप आनंदा दिवेसागाव16/06/19817588058278
526 कृष्णा आनंदा नांगरेसागाव01/06/19719764199941
527 रणजित नामदेव पवारसागाव01/06/19919422710090
528 मनीषा इराप्पा कांबळेसागाव01/06/19739604651798
529 गोरख बापू कांबळेसागाव-8888651456
530 विजय गणपतराव जाधवसागाव26/09/19768888914141
531 स्मिता सुधीर पाटीलसागाव02/05/19967218628655
532 आनंदराज पांडुरंग स्वामीसागाव03/11/19769763016977
533 अरविंद सदाशिव फातलेसागाव23/06/19699665966173
534 प्रकाश धोंडीराम गोसावीसागाव18/01/19859689004632
535 वामन कृष्णा गोसावीसागाव01/07/19718308185001
536 आनंदा यशवंत कांबळेसागाव06/06/19799545139868
537 नीता विष्णू मदनेसागाव16/02/19977350413306
538 विनोद यशवंत तिकेसागाव26/01/19879960382259
539 सुशील रघुनाथ नांगरेसागाव20/06/19929623696358
540 विठ्ठल सखाराम मोहितेसागाव18/04/19669665823952
541 बाबासाहेब वसंत लोखंडेसागाव05/05/19829921062167
542 संजय शामराव दिवेसागाव17/11/19689096562124
543 सागर वसंत पाटीलसागाव15/12/19889766401011
544 अशोक ज्ञानू पाटीलसागाव-9623398392
545 शेखर भगवान पाटीलसागाव16/05/19899975532147
546 संगीता सखाराम गोसावीसागाव01/06/19889130163254
547 संगीता बाळू रसाळसागाव01/06/19719623869797
548 विकास दगडू कांबळेसागाव01/01/19579769261763
549 बाबासो हिंदुराव सातपुतेसागाव01/03/19699604214315
550 संभाजी दत्तात्रय गोसावीसागाव15/04/19839552059526
551 भीमराव यशवंत पाटीलसागाव01/06/1941 
552 सुनीता वामन गोसावीसागाव17/10/19938308185001
553 सुयश महादेव कुंभारसागाव24/10/20049552857451
554 अनुसया हरिदास लोखंडेसागाव19/11/19759765152322
555 माया महादेव पाटीलसागाव16/09/19747774995579
556 अशोक दत्तात्रय सावंतसागाव10/06/19819767041744
557 गौरव अशोक सावंतसागाव26/07/20109767041744
558 शोभा शंकर बेंगडेसावंतवाडी15/05/1986 
559 मुक्ताबाई भगवान सावंतसावंतवाडी-7773908370
560 निवृत्ती शंकर सावंतसावंतवाडी- 
561 भीमराव दादू कांबळेतडवळे- 
562 अक्षय आनंदा कांबळेतडवळे- 
563 महेश संपतराव पाटीलतडवळे- 
564 शंकर सखाराम मोहितेतडवळे- 
565 राजश्री बाबासो पाटीलतडवळे- 
566 विजया नानासो मोहितेतडवळे- 
567 शिल्पा मारुती पाटीलतडवळे- 
568 सोनाली विश्वास पाटीलतडवळे- 
569 जयश्री बाळासो पाटीलतडवळे- 
570 दीपाली शिवाजी शेवडेतडवळे- 
571 बाजीराव धोंडीराम मोहितेतडवळे- 
572 शीतल मारुती पाटीलतडवळे- 
573 नारायण बापू पाटीलतडवळे- 
574 सागर शहाजी कंकतडवळे- 
575 अनिल शिवाजी पाटीलतडवळे- 
576 वसंत शामराव धसधसवाडी01/05/1961 
577 हिराबाई यशवंत पाटीलधसवाडी01/04/19557387300496
578 संतोष बाबुराव भोसलेढोलेवाडी02/01/19819689323323
579 अनिल विष्णू ढोलेढोलेवाडी01/06/19779404164240
580 दत्तात्रय यशवंत साळुंखेढोलेवाडी20/06/19789657475092
581 आशा उत्तम भोसलेढोलेवाडी02/06/19853637701829
582 वालुबाई रंगराव मोरेढोलेवाडी-9011623427
583 राहुल तानाजी मोरेढोलेवाडी20/12/19859922465837
584 जय संतोष नायकवडीढोलेवाडी01/05/20159763193092
585 अविनाश विलास नायकवडीढोलेवाडी01/06/19839822401671
586 योगिता सयाजी शेंडगेदेववाडी28/05/1997 
587 शिवाजी शामराव काटकरदेववाडी01/01/19619922294216
588 प्रवीण आनंदा खोतदेववाडी01/01/19879552317466
589 सुभाष वसंत पवारदेववाडी01/10/19847350429947
590 आशाताई सर्जेराव खोतदेववाडी01/01/19749049840977
591 पोपट सदाशिव खोतदेववाडी20/06/19689921263961
592 प्रथमेश विलास वरेकरदेववाडी09/10/19949657283040
593 कमल मारुती खोतदेववाडी01/01/19537798380538
594 विलास महादेव कदमदेववाडी02/06/19518552046221
595 अभिजीत भिमराव सादलेदेववाडी01/08/19999145722784
596 सचिन सुरेश वरेकरदेववाडी30/01/19908928799396
597 जयसिंग नामदेव वरेकरदेववाडी01/06/19698806320611
598 रामचंद्र मारूती खोतदेववाडी01/06/19797083112400
599 सुरज नंदकुमार मोरेदेववाडी25/01/20049823991411
600 बळी महादेव साळुंखेनिगडी-9967099765
601 आशाताई आनंदराव यादवनिगडी12/11/19768600503410
602 मनोज पांडुरंग साळुंखेनिगडी14/12/19919960735239
603 अशोक नाना आढावनिगडी-9172927096
604 हरीश युवराज साळुंखेनिगडी01/06/19679665330675
605 वरद संजय साळुंखेनिगडी12/05/20099970195851
606 विलास पांडुरंग पाटीलनाटोली02/06/19537028242053
607 उत्तम बाबुराव कांबळेनाटोली01/06/19709960871101
608 सहदेव भाऊ पाटीलनाटोली01/06/19659766833836
609 सीमा बाबासो निंबाळकरनाटोली01/06/19909921301553
610 वेदांत वसंत निंबाळकरनाटोली30/09/20119970917258
611 प्राजक्ता संभाजी पाटीलनाटोली10/09/20019881614891
612 राहुल कुंडलिक सुतारनाटोली01/06/19908888126003
613 दिगंबर बापू शिंदेनाटोली01/11/19589552672905
614 विजय रंगराव पाटीलनाटोली19/06/19748805901379
615 अंकुश रामचंद्र मानेनाटोली01/06/1992 
616 सचिन गुंगा कांबळेनाटोली01/06/19869972366404
617 सुनीता दिनकर पाटीलनाटोली10/06/19869970943717
618 नितीन बाबुराव पाटीलनाटोली25/06/19979890413583
619 राजेंद्र महादेव पाटीलनाटोली01/06/19667768892005
620 सदाशिव मारुती पाटीलनाटोली01/06/19589552299094
621 अर्जुन किसन लोहारनाटोली01/06/19668888125979
622 शिवाजी किसन काळगावकरनाटोली01/01/19619764578557
623 तुकाराम बंडू परीतनाटोली01/03/19479421244898
624 कुणाल कृष्णात पाटीलनाटोली17/09/20029604686369
625 नामदेव महादेव विभुतेनाटोली25/11/19689689348010
626 शकुंतला विजय पाटीलनाटोली13/07/19779552481982
627 गोरख शिवाजी सातपुतेनाटोली01/12/19809766429687
628 मयूर पाटील पाटीलनाटोली26/01/1998 
629 राजेंद्र शामराव कांबळेनाटोली01/06/19929445843410
630 रोहित बाजीराव पाटीलनाटोली-8308270989
631 तानाजी तुकाराम कांबळेनाठवडे01/06/19459763209689
632 संदीप आनंदा ` जांभळेनाठवडे01/06/19758421453852
633 बाबासो ज्ञानदेव वणारेनाठवडे02/10/19779763995016
634 विजय विष्णू सुतारनाठवडे22/08/19858424010178
635 अनिता अशोक पाटीलनाठवडे-8805257996
636 भारत रामचंद्र कांबळेधामवडे01/06/19638552806129
637 अक्षय बाजीराव बारपटेधामवडे13/03/19979623147674
638 सर्जेराव काशिनाथ मादलेधामवडे08/11/1985 
639 बबन शंकर दरगडेधामवडे01/01/19659075278264
640 संकेत संजय पाटीलधामवडे02/04/19999623147674
641 संदेश संजय पाटीलधामवडे17/03/20029623147674
642 सुयश नितीन मांदळेधामवडे06/11/20099699624209
643 बाबुराव राजाराम मांदळेधामवडे03/03/19839130193600
644 उत्तम शंकर घागरेधामवडे01/06/19769421379842
645 अथर्व शिवाजी पाटीलधामवडे12/05/20139004383511
646 जगन्नाथ सखाराम यटमप. त. शिराळा01/01/19438275378906
647 सरिता बाजीराव कारंडेप. त. शिराळा01/01/19788788140726
648 रेखा नागेश मानेप. त. शिराळा01/01/1973 
649 सुनील नामदेव यटमप. त. शिराळा30/05/19688975644135
650 शांताबाई ramchandra कारंडेप. त. शिराळा01/01/19689420339716
651 चंद्रकांत परशुराम चौगुलेप. त. शिराळा01/06/19749404660978
652 प्रकाश सीताराम पाटीलप. त. शिराळा01/01/19679403044241
653 बाळूताई कृष्णा मानेप. त. शिराळा01/01/19509420238163
654 महेश उत्तम घागरेप. त. शिराळा03/04/20089404822652
655 बाजीराव सीताराम पाटीलप. त. शिराळा01/01/19538275379443
656 लक्ष्मी कृष्णा मानेप. त. शिराळा01/01/1950 
657 बजरंग बाळासो पाटीलप. त. शिराळा01/01/19839404292359
658 आनंदा गणू पाटीलप. त. शिराळा-9420082809
659 अंजना भाऊ सूर्यगंधप. त. शिराळा01/01/19579421783915
660 संभाजी मारुती चौगुलेप. त. शिराळा12/12/19839420763927
661 नानासो रघुनाथ पाटीलप. त. शिराळा-9405855886
662 मंगल महादेव घागरेप. त. शिराळा01/01/19609404602859
663 द्रौपदा बाबुराव घागरेप. त. शिराळा01/01/19629421158270
664 हरिबाई बाळाराम कारंडेप. त. शिराळा01/01/19489422732207
665 सुभाष निवृत्ती यटमप. त. शिराळा01/06/1972 
666 सर्जेराव दगडू कांबळेप. त. शिराळा01/06/19878692044375
667 जयेश सुरेश पाटीलप. त. शिराळा10/02/20029422380914
668 विश्वास रघुनाथ पाटीलप. त. शिराळा01/01/19728275255236
669 दिलीप बाबा घागरेप. त. शिराळा01/01/1963 
670 रघुनाथ किसन चौगुलेप. त. शिराळा01/06/19678275530773
671 अनुसया गणपती कारंडेप. त. शिराळा01/01/1945 
672 द्रौपदी प्रभाकर पाटीलप. त. शिराळा01/01/19588275575332
673 लक्ष्मी आनंदा घागरेप. त. शिराळा01/01/19639405553145
674 शांताबाई हिंदुराव घागरेप. त. शिराळा-9404288478
675 संगीता भीमराव पाटीलप. त. शिराळा01/01/19759405856913
676 पारुबाई यशवंत पाटीलप. त. शिराळा01/01/19519403044240
677 गणपती चंद्र यटमप. त. शिराळा01/01/19439405046607
678 संभाजी ईश्वरा पवारप. त. वारूण- 
679 प्रकाश दाजी मोहितेप. त. वारूण- 
680 कलाबाई पांडुरंग बनसोडेप. त. वारूण- 
681 प. त. वारूण- 
682 विजय शिवाजी कांबळेप. त. वारूण01/06/19779970230026
683 दीपक रामचंद्र पवारप. त. वारूण- 
684 सरसाबाई दगडू बसवणकरप. त. वारूण-7756063977
685 कमल मुराजी पांढरेप. त. वारूण- 
686 अनिता बाळू बनसोडेप. त. वारूण- 
687 सुभाष मारुती मोहितेप. त. वारूण- 
688 दादा बाबू बडदेप. त. वारूण- 
689 बाळू यशवंत बनसोडेप. त. वारूण- 
690 अजय भीमराव बनसोडेप. त. वारूण- 
691 सर्जेराव पंढरीनाथ देसाईप. त. वारूण- 
692 दिलीप बापू बडदेप. त. वारूण- 
693 आबा लक्समन गुरवप. त. वारूण- 
694 रोहित शिवाजी बनसोडेप. त. वारूण12/06/19987219808695
695 सदाशिव बाळू पवारफकिरवाडी01/06/19687744016130
696 शरद पांडुरंग पवारफकिरवाडी26/02/19888055442610
697 मानसिंग बापू पवारफकिरवाडी01/06/19559146052331
698 सकैय्या अब्दुलगणी पिरजादेफकिरवाडी01/06/19469921250655
699 मुबारक बादशाह मुल्लाफकिरवाडी01/06/19769604653741
700 सुनिता शंकर पवारफकिरवाडी28/04/19769637195426
701 राणी दिलीप चव्हाणभटवाडी05/04/19829664881246
702 विश्वास पांडुरंग चव्हाणभटवाडी01/06/19708888904608
703 हौसाबाई जयवंत चव्हाणभटवाडी01/01/19479881030368
704 संपत कृष्ण चव्हाणभटवाडी01/02/19458275278416
705 संभाजी किसन भोसलेभैरेवाडी27/05/19679763765933
706 आत्माराम बाबू चाळकेभैरेवाडी01/02/19409773722278
707 अभिषेक बाजीराव सूर्यवंशीभैरेवाडी25/05/20007057230160
708 भारती पांडुरंग मानेभैरेवाडी15/08/19879870300516
709 सचिन रघुनाथ चाळकेभैरेवाडी15/01/19839859513845
710 दशरथ श्रीपती खराडेभैरेवाडी01/06/19769403571307
711 संभाजी रामचंद्र पाटीलबिऊर01/06/1969 
712 रामचंद्र सुभाना खुजेबिऊर01/06/1966 
713 अशोक रामचंद्र पाटीलबिऊर01/06/1990 
714 तारुबाई भीमराव पाटीलबिऊर01/06/1960 
715 विलास बाजीराव पाटीलबिऊर01/06/1972 
716 मालुबाई दामू गोसावीबिऊर01/06/1956 
717 रामचंद्र गुंड पाटीलबिऊर01/06/1974 
718 आक्काताई शामराव गोसावीबिऊर01/06/1973 
719 सुनीता सर्जेराव पाटीलबिऊर01/06/1977 
720 सर्जेराव पांडुरंग पाटीलबिऊर02/06/1972 
721 तानूबाई गणपती गोसावीबिऊर- 
722 ऋतुराज संताजी पाटीलबिऊर20/07/2003 
723 प्रीती सचिन गोसावीबिऊर04/08/2012 
724 किसन बापू पाटीलबिऊर01/06/19497798376235
725 तुकाराम ज्ञानदेव पाटीलबिऊर01/06/19717798932377
726 विष्णू किसन मानेबिऊर11/07/1948 
727 दिलीप यशवंत पाटीलबिऊर03/08/1979 
728 कुंडलिक मारुती पाटीलबिऊर01/01/1934 
729 राणोजी महादेव मानेबिऊर02/06/1971 
730 भिवजी विठ्ठल पाटीलबिऊर14/06/1966 
731 नम्रता संजीवकुमार पाटीलबिऊर09/06/1999 
732 महादेव नामदेव मानेबिऊर01/06/1964 
733 बाबासाहेब बापू मानेबिऊर01/01/1969 
734 रंजना मारुती पाटीलबिऊर01/06/1966 
735 बजरंग जंबू पाटीलबिऊर- 
736 अक्षय राजेंद्र वांडकरबिऊर- 
737 उमेश खाशाबा पाटीलपाचगणी10/02/19849405855903
738 लक्ष्मण किसन पाटीलपाचुंब्री25/07/19727741806900
739 माधुरी बाजीराव पाटीलपाचुंब्री21/03/19899764232341
740 सुनिता रघुनाथ कदमपाचुंब्री01/01/19839922321074
741 सर्जेराव पांडुरंग सवाखंडेपाचुंब्री17/10/19959921330988
742 पुष्पा अशोक गुरवपाचुंब्री01/01/19687038172148
743 लक्ष्मी आकाराम पाटीलपाचुंब्री01/01/19539822573389
744 विमल रंगराव झेंडेपाचुंब्री01/01/19597028291191
745 प्रकाश बापुराव मानेपाचुंब्री20/06/19588805045191
746 बनाबाई मोतिराम सवाखंडेपाचुंब्री01/06/19487350595241
747 दादासो रघुनाथ मानेपाचुंब्री06/08/19847218961550
748 बाळकृष्ण ज्ञानू बनसोडेपाचुंब्री01/01/19449689961326
749 रंगराव ज्ञानू डंगारणेपाचुंब्री01/01/19409823457958
750 विमल शामराव आलुगडेभाटशिरगाव01/06/1995 
751 दत्तात्रय नाना आलुगडेभाटशिरगाव- 
752 राजेंद्र विष्णू पाटीलभाटशिरगाव08/02/19809270952831
753 लताताई तुकाराम आलुगडेभाटशिरगाव12/03/19609850710731
754 संदीप दत्तू देसाईभाटशिरगाव01/05/19849921924289
755 शिवाजी विठ्ठल देसाईभाटशिरगाव04/07/19669850489310
756 संदीप बाळू आलुगडेभाटशिरगाव17/01/19887745898030
757 भगवान गणपती भंडारेभाटशिरगाव02/12/19869881311530
758 पांडुरंग विठ्ठल आलुगडेभाटशिरगाव01/06/19739130535416
759 dadaso pandurang Girigosaviपाडळेवाडी01/06/19847219512497
760 अमृत पांडुरंग पाटीलपाडळेवाडी01/06/1975 
761 रमेश श्रीपती पाटीलपाडळेवाडी21/04/1972 
762 अधिकरावं दिनकर पाटीलपाडळेवाडी01/06/1973 
763 साईनाथ तानाजी पाटीलपाडळेवाडी09/06/20019096496239
764 प्रकाश राजाराम पाटीलपाडळेवाडी01/06/19729960764758
765 अजित जयसिंग पाटीलपाडळेवाडी07/06/19827558281207
766 आबासो शामराव पाटीलपाडळेवाडी01/06/19808384852007
767 संभाजी रामचंद्र पाटीलपाडळेवाडी01/06/19698379910091
768 विमल आनंदा पाटीलपाडळेवाडी01/06/19719860569973
769 उमेश शंकर पाटीलपाडळेवाडी01/01/19859146052251
770 संतोष किसन पाटीलपाडळेवाडी02/06/19819970834676
771 दीपाली सुखदेव सुतारपाडळेवाडी30/09/19969860311740
772 परशुराम चंदू पिसाळपाडळी01/06/19579766539548
773 दीपक मानसिंग पाटीलपाडळी-7387255688
774 यश सचिन कांबळेपाडळी27/03/20119096876736
775 संभाजी चंदू पाटीलपाडळी-9503153536
776 पांडुरंग कृष्ण पाटीलपाडळी15/09/19468702248767
777 जयसिंग जगन्नाथ पाटीलपाडळी01/06/19589970507814
778 शहाजी मारुती कांबळेपाडळी-9766992091
779 रंगराव पांडुरंग पाटीलपाडळी01/06/1953 
780 प्रदीप बाबुराव पाटीलपाडळी25/08/19679970638966
781 लक्ष्मी आनंदा कदमपाडळी01/01/19469158416035
782 शशिकांत उत्तम कांबळेपाडळी10/03/19779921256922
783 मयुरी विजयकुमार पाटीलपाडळी22/03/19989970700275
784 प्रशांत आनंदराव पाटीलपाडळी01/06/19899890650979
785 सुनंदा सदाशिव नायकवडीपाडळी-9503328000
786 तनुजा मोहन नलवडेपाडळी25/06/20059960108048
787 सुरज बाबाजी पावलेपावलेवाडी- 
788 पद्मा तुकाराम पवारपावलेवाडी01/08/1971 
789 संजय यशवंत पावलेपावलेवाडी01/06/1974 
790 नायकू दादू पावलेपावलेवाडी01/06/1927 
791 अर्जून महादेव पाटीलपावलेवाडी- 
792 दिनकर शामराव उपलाणेपावलेवाडी01/06/1977 
793 शिवाजी बाळू पावलेपावलेवाडी01/06/1952 
794 कृष्णा रंगराव पावलेपावलेवाडी- 
795 आबा रंगराव पावलेपावलेवाडी- 
796 आरव संजय पाटीलबिळाशी30/09/20138698313152
797 रविराजे संजय साळुंखेबिळाशी25/02/20077028931634
798 लक्ष्मी गणेश पोतदारबिळाशी01/06/19799730776026
799 संदीप शंकर भोसलेबिळाशी10/02/19888007129009
800 उत्तम गणपती कदमबिळाशी01/01/19819922460253
801 रंगराव केशव पाटीलबिळाशी15/08/19527387731072
802 इंदुताई लक्ष्मण वगरेबिळाशी01/06/19699665398607
803 बंडू चंद्र पाटीलबिळाशी01/03/19449730847425
804 खंडू महादेव भोसलेबिळाशी01/06/19838652153107
805 नथुराम शंकर रोकडेबिळाशी01/06/19758855845005
806 अनुसया विठ्ठल पाटीलबिळाशी01/06/19509689708408
807 संभाजी नामदेव भोळेपुनवत01/06/19709145729490
808 पांडुरंग शंकर खवरेपुनवत19/04/19779689069617
809 रागिणी तानाजी पाटीलपुनवत15/06/19679922720568
810 सूरज राजाराम जाधवपुनवत23/04/19989767930180
811 महादेव शामराव भोळेपुनवत03/01/19787719855884
812 गणेश भिमराव भोळेपुनवत02/06/19819146052765
813 धैर्यशील धनाजी जाधवपुनवत07/09/20129960165106
814 नामदेव चंद्रु शेळकेपुनवत01/06/19339881356525
815 जालिंदर श्रीपती पाटीलपुनवत02/06/19568308394419
816 सिंधुताई नारायण कुंभारपुनवत01/06/19749604409828
817 दिपक राजाराम कांबळेपुनवत18/05/19839890864896
818 निवृत्ती दादू हेतंबेपुनवत01/06/19469075566705
819 हणमंत केरू शेळकेपुनवत01/01/19638308394233
820 रघुनाथ नामदेव पाटीलपुनवत01/01/19759545839995
821 संपत केरू जाधवपुनवत01/06/19699527929349
822 सोनाली mohan भोळेपुनवत11/02/19988379994680
823 Gorakh Sadashiv Patilफुफिरे23/02/19919594588039
824 Shivaji Bapu Salunkheफुफिरे01/06/19569112641558
825 Popat Namdev Gaykawadफुफिरे- 
826 Lakshman Shripati Salunkheफुफिरे01/06/19569552204856
827 Balaso Shripati Gaykawadफुफिरे01/06/19899767133792
828 Baburao Dattatray Patilफुफिरे- 
829 Dadaso Baburao Patilफुफिरे02/06/19719119428015
830 Shivaji Tukaram Desaiफुफिरे-9665980298
831 Mahesh Nishikant Khilareफुफिरे29/09/1992 
832 Omkar Maruti Patilफुफिरे02/12/19999689583209
833 Dattatray Mahadev Patilफुफिरे01/06/19489673719014
834 Ashok Dnyandev Gaykawadफुफिरे01/06/19639767873572
835 Kamal Sarjerao Tadavalekarफुफिरे30/06/19629767387828
836 Pandurang Ramchandra Gaykwadफुफिरे01/03/19459850483766
837 Mahadev Ananda Gaykwadफुफिरे-9850694321
838 Shivaji Narasu Patilफुफिरे01/01/19499765752797
839 शालन जयसिंग सातपुतेरेड02/03/1966 
840 लता कृष्णा पाटीलरेड04/05/19658888914044
841 सचिन दिलीप कापूरकररेड01/01/19939763909724
842 उज्वला अरुण केसरेरेड01/01/1973 
843 अंजुताई कोंडीबा सातपुतेरेड02/06/19667218951645
844 लता पाटीलरेड11/03/1964 
845 Radha tai Eknath Patilरेड03/06/19869921013579
846 उषा सुरेश यादवरेड01/06/19679145459230
847 संगीत दत्तू सातपुतेरेड02/06/19689881520184
848 संग्राम मोहन सातपुतेरेड10/08/19939527713915
849 सुरेखा सर्जेराव कापूरकररेड30/05/19827875721543
850 भीमराव ईश्वरा घोडेरेड01/06/19558108070790
851 आक्काताई शिवाजी जाधवरेड01/06/19499604958035
852 अक्षय बाबासाहेब सातपुतेरेड-9637678566
853 सर्जेराव बंडू कापूरकररेड01/06/19459527337097
854 हिराबाई जगन्नाथ काकडेरेड01/01/19449550481470
855 सुरेश वाजू यादवरेड01/06/19629657415367
856 संजय शाबू सातपुतेरेड02/06/19698975816915
857 संपत महादेव पाटीलरेड01/06/19769604665404
858 शोभाताई एकनाथ पाटीलरेड11/01/19739921013579
859 सुरेश सर्जेराव कापूरकररेड28/01/19829527337094
860 जितेंद्र आनंदा कदमरेड01/06/19859623738488
861 संदीप श्रीपती पाटीलरेड14/07/19829158917750
862 भगतसिंग गणपती पाटीलरेड01/03/19427588627460
863 SHALAN SAKHARAM PATILरेड05/01/1943 
864 आक्काताई काका बिलास्कररेड01/01/19449657672774
865 आनंदा शंकर मरलेरेड01/06/19699922011859
866 मनीषा बळवंत पाटीलरेड21/11/19839623055519
867 अजय भगवान आटुगडेमेणी29/05/19989594299209
868 संभाजी आनंदा यादवमेणी14/04/19829657116538
869 प्रकाश बापू जाधवमेणी01/06/19759604497571
870 पांडुरंग कृष्णा पाटीलमणदूर- 
871 निवृत्ती पांडुरंग पाटीलमणदूर02/03/1946 
872 नथुराम दादू पाटीलमणदूर01/01/1945 
873 आनंदा मारुती चौगुलेमणदूर01/01/1949 
874 विठाबाई सावळा पाटीलमणदूर01/01/1949 
875 रामचंद्र पांडुरंग पाटीलमणदूर01/01/1944 
876 अनुबाई बाबू कदममणदूर01/01/1945 
877 अंतू साधू पाटीलमणदूर01/01/1950 
878 नानासो ज्ञानदेव सावंतमणदूर01/06/19697028242500
879 अंजना लक्ष्मण पाटीलमणदूर01/01/19819766849975
880 कल्पना सुरेश कांबळेमणदूर14/10/19939762809188
881 रामचंद्र नथुराम जाधवमणदूर03/11/19857039294136
882 तुकाराम बाबुराव शेळकेमणदूर01/06/19829702917477
883 कुमार आनंदा बागडेमणदूर-9766212867
884 आशा संजय बेबलेमणदूर09/10/19789730439262
885 गणपती आनंदा पाटीलमणदूर07/08/19789766511985
886 मारुती धोंडिबा पाटीलमणदूर01/01/19588600684416
887 दगडाबाई ज्ञानदेव चौगुलेमणदूर01/01/19709600752671
888 प्रियांका भगवान पाटीलमणदूर20/10/20019766710348
889 बाळू मारुती पाटीलमणदूर01/06/19689766665975
890 पांडुरंग शंकर मानेमणदूर01/10/19807709965517
891 लक्ष्मण पांडुरंग पाटीलमणदूर01/01/19759833196650
892 सुनीता आनंदा महाडिकमणदूर01/01/1970 
893 नामदेव बाबुराव शेळकेमणदूर01/06/19708805515442
894 जयवंत मळू डोईफोडेमणदूर01/01/19457039258170
895 बाबुराव गंगाराम लांबोरमणदूर01/06/19828308684731
896 सुरेश धोंडीराम पाटीलमणदूर29/03/19909970959894
897 बाणाबाई लक्ष्मण पाटीलमणदूर01/01/19429970959894
898 धोंडीराम लक्ष्मण पाटीलमणदूर01/01/19609970959894
899 मारुती शामराव पाटीलमणदूर01/01/19729975399598
900 ruturaj subhash moreमोरेवाडी19/04/1998 
901 sanjay shivaji moreमोरेवाडी-9594775612
902 nathu vithu saseमोरेवाडी-9594549209
903 sima ashok digeमोरेवाडी01/06/19849689621420
904 baban yashavant jadhavमोरेवाडी15/09/19657057049279
905 pandurang namadev chauguleमोरेवाडी28/06/19729892369769
906 prem vikas moreमोरेवाडी23/04/2012 
907 sakharam bandu katakeमोरेवाडी-9527673813
908 pandurang shamarav moreमोरेवाडी01/06/19619921763169
909 ishvara daulu bhosaleमोरेवाडी-7038124620
910 अक्षय उमाजी कुंभारमोहरे03/05/19959503427533
911 प्रकाश संपत सटालेमोहरे01/06/19909168901699
912 अमर आनंदा पाटीलमोहरे-7028411729
913 पल्लवी रंगराव कुंभारमोहरे- 
914 स्नेहल किसन कांबळेमोहरे21/10/20019822536799
915 रिया विजय लोहारयेळापूर- 
916 वनिता महादेव वाघमारेयेळापूर-9665398512
917 किसन संतू वडकरयेळापूर-9850661906
918 बंडू विठ्ठल पाटीलयेळापूर-8692063850
919 बाजीराव किसन वडकरयेळापूर-8805651271
920 माधुरी रामचंद्र चव्हाणयेळापूर20/04/19999594153384
921 मयूर बाळू पाटीलयेळापूर04/02/20007083369571
922 आदित्य महादेव पाटीलयेळापूर03/05/20059730711562
923 किसन महादेव पाटीलयेळापूर01/06/19749967692917
924 भाऊ आकाराम कांबळेयेळापूर05/06/19819665713773
925 सुधाकर शहाजी एटमयेळापूर-9420760711
926 पांडुरंग महादेव कांबळेयेळापूर-9561860339
927 रोहिणी विठ्ठल आस्कटयेळापूर31/07/20037550590747
928 सुरेश तुकाराम पाटीलयेळापूर01/06/19768975055592
929 विशाल खाशाबा मकामलेयेळापूर01/06/19957743884603
930 मंगल सुरेश पाटीलयेळापूर01/06/19919503548272
931 खाशाबा तुकाराम सुतारयेळापूर01/06/19788652314846
932 बाबुराव रामचंद्र आटूगडेयेळापूर05/04/19559594419826
933 प्रभाकर ज्योती एटमयेळापूर15/07/19609623955855
934 ओंकार हणमंत कडोलेयेळापूर19/04/20149075990377
935 विलास तुकाराम पाटीलयेळापूर-9763973008
936 संगिता तानाजी चव्हाणयेळापूर01/06/19749503347184
937 प्रल्हाद विठ्ठल पाटीलयेळापूर01/06/19689960877431
938 वंदना रमेश लाडयेळापूर09/10/19969766386825
939 हौसाबाई पांडुरंग पाटीलयेळापूर01/06/19587028259942
940 तातोबा नारायन आस्कटयेळापूर01/06/19489403043631
941 तुकाराम बंडू दिंडेयेळापूर01/06/19588975860498
942 गोरख बाळू पाटीलमराठेवाडी01/08/1967 
943 दगडू गणपती नांगरेमराठेवाडी02/06/19529096422608
944 साहिल आनंदा मराठेमराठेवाडी01/06/20069767748464
945 विराज मारुती जाधवमराठेवाडी08/01/20139975061187
946 नारायण सखाराम खांडेकरमांगरूळ01/06/19828108025098
947 नितीन सर्जेराव मस्केमांगरूळ13/12/19939527253780
948 शशिकांत अशोक शेणवीमांगरूळ08/03/19929594861920
949 श्रीरंग जग्गनाथ मस्केमांगरूळ01/06/19829922028980
950 सारिका श्रीरंग मस्केमांगरूळ20/03/19849922028980
951 गजानन रामचंद्र जोशीमांगरूळ01/07/19719850381946
952 अलका कोंडीबा जाधवमांगरूळ01/06/19757218769310
953 चंद्रकांत निनू मस्केमांगरूळ02/04/19799763621036
954 सतीश शिवाजी मस्केमांगरूळ09/05/19809167334487
955 पांडुरंग यशवंत शेणवीमांगरूळ01/06/19629623694672
956 श्रेयस सुभाष खांडेकरमांगरूळ19/02/20069594673254
957 राजकुमार विष्णु शेणवीमांगरूळ01/06/19759922272027
958 रंगराव बाबू कांबळेमांगरूळ02/06/19589921576801
959 संदीप बंडू खांडेकरमांगरूळ01/06/19838108747356
960 विठ्ठल पांडुरंग खांडेकरमांगरूळ-9209295533
961 कमल दादू मस्केमांगरूळ01/06/1952 
962 संभाजी पांडुरंग शिंदेमांगरूळ01/06/19628975497263
963 मारुती रामा शिंदेमांगले01/06/19468888491485
964 मंदाकिनी संजय पाटीलमांगले01/06/19759922887613
965 निवास खंडू कांबळेमांगले01/01/19679975289989
966 दीपाली सहदेव दशवंतमांगले01/10/19919403705524
967 अभिजित रणजित इंगवलेमांगले17/01/20069970189027
968 सुजाता आनंदा तडाखेमांगले01/01/19929890338153
969 अश्विनी नरेश कांबळेमांगले22/01/19949503326749
970 आनंदा रावण लोहारमांगले01/06/19619657493073
971 मारुती बापू कुंभारमांगले20/06/19679970686084
972 प्रताप बाबुराव पाटीलमांगले19/07/19778888060595
973 कलावती बंद यादवमांगले01/06/19558177930502
974 शिवानी विष्णू पाटीलमांगले22/04/19997218806518
975 अशोक तुकाराम पाटीलमांगले01/06/19748408046298
976 वालाबाई ज्ञानू पाटीलमांगले01/06/19718390592940
977 अनिता यशवंत शिंदेमांगले01/12/19829766292827
978 नामदेव पांडुरंग सुतारमांगले01/06/19769860568054
979 आप्पासो राजाराम चौगुलेमांगले01/06/19739595938491
980 सुजाता संजय शिंगटेमांगले01/01/19759158862177
981 रमेश बाळू शिंगटेमांगले15/08/19787350159571
982 कार्तिक जगन्नाथ तडाखेमांगले31/05/20139604509590
983 रिया जगन्नाथ तडाखेमांगले-9604509590
984 प्रवीण विश्वास चौगुलेमांगले05/01/19888928549599
985 भगवान श्रीपती गावडेमांगले01/06/19708484028605
986 प्रवीण मारुती चरापलेमांगले01/06/19978411087211
987 शिवाजी पाटील संतोषमांगले01/06/19769172709135
988 संतोष राजाराम पाडळकरमांगले10/07/19839960607858
989 शाहिदा इकबाल मुल्लामांगले30/11/19819156143621
990 सुरेखा सुनील कुंभारमांगले05/06/19839049189973
991 वसंत शंकर कुंभारमांगले01/06/19699112143220
992 गणेश शामराव पाटीलमांगले11/10/19837588627438
993 सुनील मारुती कुंभारमांगले01/06/19779021881195
994 मयूर दिलीप कुंभारमांगले25/11/19988600028204
995 अभिजित संपतराव पाटीलमांगले24/08/19969970041084
996 रचना राजेंद्र पाटीलमांगले17/08/19979448265387
997 अर्जुन लक्ष्मण जावळेमांगले29/10/20007030369565
998 तेजस्विनी आनंदा वाघमारेमांगले11/12/19888007278996
999 रेखा बाबाजी जाधवमांगले15/01/19889970012563
1000 शोभा आण्णा कांबळेमांगले01/06/19627057506839
1001 वैजयंता पांडुरंग पाडळकरमांगले01/06/19609604657695
1002 लक्ष्मण गोविंद जावळेमांगले02/06/19777030369565
1003 भगवान शंकरराव मोहितेमांगले-9767384600
1004 सानिका सुनील तडाखेमांगले29/01/20079175315254
1005 वर्षा बाबुराव पाटीलमांगले14/01/19747798936270
1006 संभाजी आत्माराम पाटीलमांगले01/01/1963 
1007 जालिंदर नारायण पाडळकरमांगले18/10/19769637303032
1008 शिवाजी भीमराव चौगुलेमांगले01/06/19679158285052
1009 महादेव राऊ चौगुलेमांगले-7620867272
1010 सतीश सुरेश कांबळेमांगले-9860959283
1011 भीमराव श्रीपती मोहितेमांगले01/06/19599767640331
1012 प्रियांका रमेश देवकरमांगले08/05/20039067215942
1013 कविता निवास चौगुलेमांगले-9960304107
1014 बबन लक्ष्मण टोणपेमांगले01/06/19599975517749
1015 भीमराव गणपती गंगधरमांगले01/06/19539890152092
1016 अरुण आनंदराव खामकरमांगले05/01/19839881644770
1017 अनिता आनंद काटकरमांगले13/07/19769923891776
1018 जयवंत शिवाजी दशवंतमांगले15/11/19869689798111
1019 संतोषी शंकर चव्हाणमांगले20/06/19857776094845
1020 सुरज रामचंद्र बेगडेरांजणवाडी31/07/19939769943777
1021 अजयकुमार शंकर बेगडेरांजणवाडी26/08/19998378802309
1022 किसन भाऊ रांजवनरांजणवाडी01/02/19469552004967
1023 बाजीराव बापू बेगडेरांजणवाडी-9921050315
1024 शिवाजी पांडुरंग पाटीलरांजणवाडी01/04/19519130212874
1025 नानूबाई बंडू वायदंडेरांजणवाडी-9689083515
1026 अंजना जालिंदर वायदंडेरांजणवाडी02/06/19537350790227
1027 सुनंदा आनंदा बेगडीरांजणवाडी01/01/19717588155883
1028 आनंदा आत्माराम नेर्लेकररांजणवाडी21/01/19809930205644
1029 सुभाष दत्तात्रय पाटीलरांजणवाडी01/06/19728652498345
1030 दगडू पांडुरं ग मानेमानेवाडी09/05/19709604587908
1031 संदीप दिलीप जाधवमानेवाडी30/06/19998275703367
1032 Shivaji Ramchandra Zoleमादळगांव01/06/19749657810315
1033 Chhabutai Bali Jadhavमादळगांव02/05/19659503743413
1034 Sharada Ramchandra Talgavakarमादळगांव03/06/19659011503569
1035 Baban Tukaram Madaleमादळगांव01/06/19758698603835
1036 Ramrav Rajaram Chincholkarमादळगांव02/06/19747262068809
1037 Sitaram Keshav Jadhavमादळगांव01/06/19499637242477
1038 Bhagavan Ganpati Jadhavमादळगांव01/06/19669623065499
1039 Arya Pandurang Jadhavमादळगांव22/06/20149673329993
1040 Arati Vijay Jadhavमादळगांव25/06/20097391845666
1041 Lilatai Tukaram Kolhateमादळगांव20/08/19669823457047
1042 Jagannath Ganpati Madaleमादळगांव02/04/19658552805916
1043 Krushna Mahadev Talgavkarमादळगांव02/05/19577769085204
1044 Sambhaji Krushnat Mohiteमादळगांव01/06/19889850547416
1045 लुमाबाई सखाराम पाटीलरिळे01/06/19319527904942
1046 महादेव दादू पाटीलरिळे01/06/19459075108354
1047 शामराव सखाराम सपकाळरिळे02/08/19469503414044
1048 महादेव पांडुरंग मोहितेरिळे01/06/19797387859402
1049 नामदेव पांडुरंग सपकाळरिळे01/06/19728888415764
1050 हरी रामा डवरीरिळे15/07/19369960060395
1051 प्रदीप आनंदा सपकाळरिळे14/11/19869860424274
1052 पांडुरंग बंडू पाटीलरिळे01/06/19499527652905
1053 शंकर तुकाराम पाटीलरिळे01/06/19747350537985
1054 मालन लक्ष्मण पाटीलरिळे19/01/19757350695776
1055 अनिल श्रीपती शिंदेरिळे01/06/19819594043370
1056 विशाल वसंत पाटीलरिळे15/08/19899545843638
1057 कांताबाई आनंदा पाटीलरिळे01/06/19497709985061
1058 राजाराम रामचंद्र पाटीलरिळे01/06/19558530815741
1059 शिवाजी कृष्णा गुरवरिळे01/06/19539503808378
1060 Ranjana Pravin Dindeमाळेवाडी24/08/19849970975961
1061 सागर Maruti Bhoiमाळेवाडी13/04/19909766898651
1062 बाबाजी जगन्नाथ गोसावीमाळेवाडी- 
1063 राजेंद्र रामचंद्र लबडेलादेवाडी26/03/19709689679099
1064 तानाजी बापू घार्गेलादेवाडी01/03/1960 
1065 कृष्णात दत्तू शेणकरलादेवाडी- 
1066 सुभद्रा महादेव शिंदेशिंदेवाडी01/06/19739552204673
1067 भीमराव बाबुराव शिंदेशिंदेवाडी01/06/19627887354788
1068 दिलीप यशवंत शिंदेशिंदेवाडी01/06/19749552619874
1069 आनंद कृष्णा शिंदेशिंदेवाडी30/04/19728108535521
1070 अनिल यशवंत शिंदेशिंदेवाडी01/06/19719921815472
1071 मनीषा भीमराव मस्केशिंदेवाडी-9619001806
1072 संजय बाबूराव घेवदेवाकूर्डे खु.26/02/19769049341425
1073 सदाशिव आनंदा जाधववाकूर्डे खु.01/05/19618007888505
1074 अंकुश भिकू जाधववाकूर्डे खु.20/03/19849765340880
1075 वसंत गणपती शिराळकरवाकूर्डे खु.01/06/1967 
1076 मोहन विषणु जाधववाकूर्डे खु.10/06/19769096051359
1077 सोनाबाई तुकाराम जाधववाकूर्डे खु.01/06/19528698603766
1078 उत्तम शिवाजी जाधववाकूर्डे खु.01/06/19719619531637
1079 आनंदा कोंडिंबा कांबळेवाकूर्डे खु.01/06/19767798710500
1080 सविता विजय जाधववाकूर्डे खु.02/06/19839623528066
1081 शंकर केशव परिटवाकूर्डे खु.01/01/19469767475079
1082 शंकर केशव परीटवाकूर्डे खु.01/01/19469767475079
1083 विश्वास बाळकू जाधववाकूर्डे खु.01/06/19537219168843
1084 विश्वास बाबूराव कुंभारवाकूर्डे खु.01/06/19729423285276
1085 निकीता अंकुश जाधववाकूर्डे खु.01/06/19889765340880
1086 मानसिंग शामराव जाधववाकूर्डे खु.10/05/1967 
1087 पार्वती बळवंत गुरववाकूर्डे खु.03/04/19349623770409
1088 वसंत बाळू मानेवाकूर्डे बु.02/06/19517057727870
1089 किसन गणपती डफळेवाकूर्डे बु.02/06/19857410762994
1090 आनंदा भाऊ गुरववाकूर्डे बु.-9049395951
1091 पारुबाई दगडू मानेवाकूर्डे बु.-7410750145
1092 तानाजी बापू डफळेवाकूर्डे बु.01/06/19739820459836
1093 अक्षय आनंदा परीटवाकूर्डे बु.14/04/20069881634968
1094 भरत सीताराम थोरातवाकूर्डे बु.01/06/19729673707803
1095 मारुती अंतू शेटकेवाकूर्डे बु.-7709970139
1096 जयसिंग विठ्ठल शेटकेवाकूर्डे बु.- 
1097 रामचंद्र मारुती शेटकेवाकूर्डे बु.-8007183604
1098 तानाजी दगडू शेटकेवाकूर्डे बु.07/05/19839657134959
1099 अनिकेत भिमराव मानेवाकूर्डे बु.21/05/20059112113077
1100 Rohit Uttam Maneवाकूर्डे बु.08/09/20028692056449
1101 Akaram Sakharam Thoratवाकूर्डे बु.02/06/19607219493586
1102 Sanjay Sampat Naykavadiवाकूर्डे बु.01/06/19739637343190
1103 Shreya Satish Patilवाकूर्डे बु.04/12/20099689272493
1104 Vandana Rajaram Maneवाकूर्डे बु.10/06/1981 
1105 Kundalik Ramu Kambleवाकूर्डे बु.02/06/19609130673054
1106 Ashok Ramchandra Maneवाकूर्डे बु.04/05/19829657810315
1107 Yuvraj Ananda Maneवाकूर्डे बु.01/06/19819503382650
1108 Vilas Pandurang Patilवाकूर्डे बु.04/06/19769604076115
1109 Sanjay Ramchandra Firameवाकूर्डे बु.08/05/19879673626599
1110 Sushila Yuvraj Kambleवाकूर्डे बु.01/06/1978 
1111 Maruti Babu Dafaleवाकूर्डे बु.01/06/19699011503569
1112 Anil Baburao Moreवाकूर्डे बु.14/09/19857769086775
1113 जगन्नाथ गणपती पाटीलवाडीभांगाई- 
1114 हिराबाई भगवान पाटीलवाडीभांगाई10/05/1943 
1115 नंदा दिलीप बीउरकरवाडीभांगाई01/06/1982 
1116 शुभम सर्जेराव लुगडेवाडीभांगाई09/12/2007 
1117 बापू पांडुरंग लुगडेवाडीभांगाई01/06/1991 
1118 सदाशिव चंद्रू पाटीलवाडीभांगाई01/06/1977 
1119 आनंदा धोंडी जाधववाडीभांगाई24/08/1941 
1120 विश्वास श्रीपती कांबळेवाडीभांगाई02/06/1960 
1121 शशिकांत आनंदा पाटीलवाडीभांगाई10/06/1975 
1122 संजय बबन पाटीलवाडीभांगाई01/06/1978 
1123 संगीता मानसिंग लुगडेवाडीभांगाई01/06/1975 
1124 शशिकांत दिनकर बनसोडेवाडीभांगाई01/06/1965 
1125 शोभा रामचंद्र नाकिलवाडीभांगाई27/11/1972 
1126 सर्जेराव मारुती शिंदेवाडीभांगाई01/06/1980 
1127 शहाजी शिवाजी कांबळेवाडीभांगाई02/06/1960 
1128 तानाजी महादेव गुरववाडीभांगाई01/02/1957 
1129 जगन्नाथ श्रीपती लुगडेवाडीभांगाई01/06/1947 
1130 मालनताई बाळासो लोहारवाडीभांगाई06/05/1967 
1131 भगवान गोपाळ पाटीलवाडीभांगाई20/10/1947 
1132 ज्ञानू ढोकळे विष्णूवाडीभांगाई01/06/1964 
1133 प्रवीण शंकर सोनवणेहात्तेगाव01/07/19907028111485
1134 ऋषिकेश तानाजी पाटीलहात्तेगाव10/09/19957083722289
1135 दत्तात्रय अर्जुन अस्वलेहात्तेगाव15/10/19769096437339
1136 लक्ष्मी ज्ञानदेव पाटीलहात्तेगाव01/01/19688308430312
1137 आक्काताई सिदू म्होपरेकरहात्तेगाव30/05/19759552298652
1138 गणेश धोंडीराम काबाडीहात्तेगाव11/07/19939702280760
1139 शामराव नामदेव काळेहात्तेगाव01/06/19728698916147
1140 सुलोचना बाळू जाधवहात्तेगाव01/06/19569604739789
1141 उत्तम हरिबा खटींगशिरसटवाडी-9892393699
1142 विजय विकास शिरसाटशिरसटवाडी10/10/20127745096515
1143 खाशाबा यशवन्त शिरसाटशिरसटवाडी01/06/19599975593730
1144 कृष्णा विष्णू बगतशिरसटवाडी01/06/19689545842853
1145 नथुराम ज्ञानू कालेकरशिरसटवाडी01/01/19597775048754
1146 मंगल आनंदा शेवाळेशिरशी11/04/19697387025577
1147 संगीत पोपट तुटलेशिरशी18/02/20048007015513
1148 पोपट राजाराम ससेशिरशी11/02/19727559478790
1149 सारिका भास्कर शिंदेशिरशी20/11/19989000145642
1150 दिगंबर जनार्दन सुतारशिरशी23/10/20088590312873
1151 अर्जुन वासुदेव भोसलेशिरशी-6432285383
1152 बाळू बंडू घाटकेशिरशी12/02/19558552997942
1153 लक्ष्मण कृष्णा भोसलेशिरशी16/09/19619096863231
1154 नीलम शिवाजी नाटुलकरशिरशी29/09/19948600800449
1155 श्रीरंग शंकर भोसलेशिरशी12/06/19757387022277
1156 विजय रघुनाथ पाटीलशिरशी12/06/19849765178938
1157 मीना पोपट ससेशिरशी11/04/19809527785922
1158 विलास गोविंद सातपुतेशिराळे खुर्द21/09/19509527104365
1159 योगेश पंडित पाटीलशिराळे खुर्द01/06/19897083323427
1160 तानाजी बाळू सुरलेशिराळे खुर्द05/05/19798888491390
1161 लक्ष्मण बापू पाटीलशिराळे खुर्द05/06/19759921344017
1162 लक्ष्मण शंकर मोरेशिराळे खुर्द01/06/19727887508926
1163 शोभाताई पांडुरंग पाटीलशिराळे खुर्द13/06/19868108080983
1164 महादेव यशवंत देसाईशिवारवाडी01/01/19439930804991
1165 हौसाबाई मारुती देसाईशिवारवाडी01/01/1948 
1166 लक्ष्मी भिकाजी बेंद्रेशिवारवाडी01/06/19489604960146
1167 संगिता श्रीकांत मानेशिवारवाडी01/06/19749850978224
1168 सर्वजीत चंद्रकांत बेंद्रेशिवारवाडी10/04/19979850978224
1169 अजय उत्तम रांजवणवाकाईवाडी-8600461790
1170 हिराबाई ज्ञानू चव्हाणवाकाईवाडी01/01/19489967895876
1171 संजय धोंडिबा भाष्ट्येवाकाईवाडी16/04/19839867989695
1172 दत्तात्रय पांडुरंग येळवेशेडगेवाडी-9423548271
1173 नगूताई कैलास पाटीलशेडगेवाडी01/06/19798381039679
1174 नामदेव हरी शेडगेशेडगेवाडी-9967616533
1175 आनंदा पांडुरंग शेडगेशेडगेवाडी01/06/19738600311634
1176 नथुराम हैबती शेडगेशेडगेवाडी01/06/1958 
1177 राहुल दत्तू कांबळेशेडगेवाडी10/03/1984 
1178 नानासो शंकर घागरेघागरेवाडी25/07/19898108822266
1179 शहाजी पांडुरंग घागरेघागरेवाडी25/03/19829421153515
1180 संपत गणपती धुमाळघागरेवाडी01/07/19799403180311
1181 रावण धोंडी घागरेघागरेवाडी01/01/1931 
1182 रुपाली रमेश घागरेघागरेवाडी08/03/19829420449681
1183 खाशीबाई किसन देसाईघागरेवाडी01/01/19439757026793
1184 जयसिंग मनोहर खोचरेघागरेवाडी01/06/19749404714823